Najnowsze wpisy, strona 36


sty 04 2020 #318: Depresja i jej leczenie postulowane...

Motto: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!" (Biblia Tysiąclecia, wersety 7:13-14 z "Ew. w/g Św. Mateusza")

 

#318: Depresja i jej leczenie postulowane przez wnioski wynikające z moich empirycznych badań "totaliztycznej nirwany" jaką osobiście przeżyłem podczas profesury na Borneo, oraz przez przesłanki mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku

 

Dzisiejsza dbająca o swe dochody oficjalna ateistyczna medycyna i farmacja stara się nam wmówić, że dobre samopoczucie i zdrowie są łatwe do uzyskania - wystarczy połknąć kilka szeroko reklamowanych pigułek i już podobno ma się być zdrowym i zadowolonym z życia. Czy jednak faktyczne życie potwierdza tę komercyjną propagandę? Czy symbolicznie "szeroka brama oraz łatwa i wygodna droga" dzisiejszej ateistycznej medycyny i farmacji, o jakich ostrzega nas Biblia np. wersetem zacytowanym powyżej w "motto", faktycznie uzdrawia i uszczęśliwia, zamiast np. zastępować choroby gorszymi niż one "skutkami ubocznymi" albo zamiast uzależniać chorych na resztę życia od drogich medykamentów przynoszących jedynie chwilową ulgę? Czy faktycznie dzisiejsza medycyna i farmacja łatwym połykaniem ich pigułek jest w stanie wygodą i łatwizną zastąpić w naszym życiu trudy utrzymywania dobrego zdrowia i samopoczucia poprzez wybieranie opisywanej w Biblii i zacytowanej w "motto" do niniejszego punktu #C6 "ciasnej bramy i wąskiej drogi" wiodącej do życia? Proponuję poczytać więc niniejszy punkt #C6 oraz dalszy punkt #D3 tego wpisu raportujące przykłady moich wniosków jakie na temat definicji "depresji" i przesłanek totaliztycznej metody bezmedykamentowego leczenia depresji ja dotąd wyciągnąłem ze swych osobistych doświadczeń pokonywania "wąskiej drogi" wykonywaniem tzw. "pracy moralnej". Wnioski te wyniknęły z badań jakie zacząłem prowadzić kiedy podczas profesury na Borneo zwiększaniem swej "energii zwow" empirycznie osiągnąłem opisywaną na stronie "nirvana_pl.htm" i trwającą około 9 miesięcy "totaliztyczną nirwanę". Z kolei ową "totaliztyczną nirwanę" osiągnąłem sprawdzając obiecujące następstwa wykonywania "pracy moralnej" o jakich istnieniu teoretycznie mnie informowały liczne wskazówki wynikające z opracowanej dużo wcześniej, chociaż niestety do dzisiaj skrycie blokowanej przed upowszechnianiem, mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, o jakiej czytelnik może sobie poczytać z opracowań, które najlepiej odszukiwać z pomocą tzw. "custom search" realizowanego razkazem: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , zaś jeśli ten "custom search" też będzie już blokowany, wówczas poczytać przykładowo z punktu #A1 mojej strony internetowej "evolution_pl.htm", lub z wpisu numer #316 do blogów totalizmu.

 

W 1985 roku opracowałem bowiem i opublikowałem pierwszą i nadal jedyną w świecie, od dawna poszukiwana przez naukowców całego świata naukową Teorię Wszystkiego. Ta moja zaś naukowa Teoria Wszystkiego 1985 roku wskazała mi istnienie "pola moralnego" i "energii moralnej", empiryczne eksperymentowanie z którymi wprowadziło mnie w stan "totaliztycznej nirwany". Z kolei moje badania owej nirwany postulują zarówno definicję depresji, jak i sposoby leczenia tej "choroby duszy". Niestety, jak każda "prawda", która zgodnie z przysłowiem "w oczy kole", ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku najwyraźniej zagraża interesom aż szeregu potężnych instytucji i stąd jej upowszechnianie pod zrozumiałą dla każdego nazwą "Teoria Wszystkiego" jest przez NIE skrycie blokowane aż do dzisiaj - choć mamy przecież już aż 2020 rok. Na przekór więc że wielokrotnie usiłowałem teorię tę zaprezentować na naukowych konferencjach i w naukowych czasopismach, zawsze jej publikowanie było blokowane i odrzucane. Zdołałem ją opublikować dopiero w internecie i to w aż całym szeregu swoich opracowań polskojęzycznych i angielskojęzycznych. Niestety, nawet w internecie wyszukiwarki internetowe normalnie jej NIE wskazują, zmyślnie zamiast niej pokazując opłaconą zapewne przez angielskich podatników kosztowną "zasłonę dymną" widoczną np. po użyciu słów kluczowych Teoria Wszystkiego (np. patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Tę z uporem pokazywaną "zasłonę dymną" stanowi angielski film o tytule też brzmiącym Teoria Wszystkiego, tyle że nakręcony dopiero w 2014 roku, czyli w 29 lat po opublikowaniu mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Film ten dobrze wiec ilustruje jedną z metod zasłaniania tego co już stało się dobrze widoczne, mianowicie metodę najlepiej wyrażaną przysłowiem: "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Jedynym więc sposobem jej wyszukiwania w internecie pod tą powszechnie znaną nazwą jest użycie poprzednio wskazanego tzw. "custom search" o rozkazie: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego . Niestety te osoby co wiedzą o owym "custom search" wiedzą też już o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Aby więc jakoś unikać tej blokady upowszechniania mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która w czasach publikowania niniejszych opisów w 2020 roku wydłużała się już przez 35 lat, jej propagowanie w internecie dokonuję z użyciem pierwszej jej nazwy, jaka odzwierciedla jej esencję, zaś brzmi "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji&oq=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ). Pod tą inną jej nazwą o teorii tej można poczytać np. ze strony "dipolar_gravity_pl.htm". Odnotuj jednak, że chociaż przed jej nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" w swych publikacjach niemal zawsze dodaję wyjaśnienie iż jest to Teoria Wszystkiego, internetowe wyszukiwarki notorycznie objaśnienie to wycinają z zacytowanych przez siebie fragmentów moich opracowań - tak jak opisuję to np. w podpisie pod "Fot. #E3c" ze swej strony o nazwie "sabotages_pl.htm".

 

Z teoretycznych badań nad tą moją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku, a także z empirycznych doświadczeń mojego osobiście przeżytego zjawiska "totaliztycznej nirwany" opisywanej na stronie "nirvana_pl.htm", dość klarownie wynika, że jakością i poziomem szczęśliwości życia każdej osoby rządzi nadal negowany i nieuznawany przez "oficjalną naukę i medycynę ateistyczną" rodzaj inteligentnej energii zwanej "energią moralną" (albo zwany "zwow") - opisany szerzej w punktach #D1, #D2 i #D3 strony o nazwie "nirvana_pl.htm". Moje badania ujawniły więc, że aby cieszyć się relatywnie dobrą jakością życia i szczęśliwością, koniecznym jest utrzymywanie poziomu swej energii moralnej powyżej progowej wartości wynoszącej "µ=0.3" (czyli wynoszącej około "E=600 [gfh]" u osób o podobnej jak u mnie "Emax" - gdzie [gfh] to jednostka zwana "godzina fizycznej harówki" jaką ja używałem do wyznaczania ilości wkładanej w coś tzw. "pracy moralnej"). Opisy tych ilościowych wartości "µ=0.3", "E=600" i "Emax" przytaczam w punktach #D2 i #D3 swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm". Im bowiem poziom tej inteligentnej "energii moralnej" jest wyższy, tym życie jej posiadacza jest lepsze i szczęśliwsze.

 

Z drugiej strony, niestety, każda osoba, która rozproszy tę swoją życiodajną energię moralną do "poniżej-progowego" poziomu zwanego "poziomem depresji", czyli do wartości "µ<0.3", czyli poniżej około "E

 

Źródło powodów dlaczego depresja ta jest aż tak powszechna w dzisiejszych czasach (tj. oficjalne okłamywanie ludzi przez aż kilka potężnych instytucji, oraz niedopuszczanie do głosu prawdy i poprawnej wiedzy), czyli powodów dlaczego zamiast bezpłatnie i efektywnie leczyć depresję generowaniem "energii moralnej", oficjalnie tylko się ją pogarsza podawaniem generujących zyski chemikalii, które otwierając szerzej "czakramy" chorych upuszczają tym otwieraniem jeszcze szybciej tę życiodajną energię, opisałem skrótowo w punkcie #A1 strony "evolution_pl.htm" i punktu #A5 strony "totalizm_pl.htm". Jeszcze zaś szerzej źródło tych powodów staram się wyjaśnić na odmiennej stronie o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". (Odnotuj tu sarkazm i karmę powtarzającej się historycznej sytuacji, kiedy to dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna "natrząsa" się ze średniowiecznych metod leczenia polegających na "upuszczaniu krwi" jakie w średniowieczu "dobijało" osłabionych chorobami ludzi, podczas gdy ona sama "dobija" dzisiejszych chorych na depresję pacjentów podawaniem im generujących zyski chemikalii jakie otwierają w nich czakramy upuszczając w ten sposób z nich życiodajną "energię moralną".) Z kolei opisy działania ludzkich uczuć, a stąd m.in. też i wyjaśnienia mechanizmu powstawania depresji, zaprezentowane zostały w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].

 

Dzisiejsza "oficjalna medycyna ateistyczna" NIE ma najmniejszego pojęcia czym dokładnie jest "depresja". Faktycznie, to akademicy owej medycyny NIE potrafią nawet stworzyć i zaprezentować poprawnej definicji depresji na bazie jakiej mogliby depresję tę efektywnie leczyć. Posądzają jedynie iż zgodnie ze swą ateistyczną nazwą ma ona jakiś związek z pogłębiającą się degeneracją (kalectwem) pracy mózgu - odrzucając jednak ustalenie wynikające z moich doświadczeń, badań i naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdzające, że umysł ludzki pozbawiony dopływu "energii moralnej" pracuje tak jak silnik z dzisiejszego samochodu w "baku" którego zaczyna brakować paliwa. (To dlatego dzisiejsze metody aplikowania chorym na depresję lekarstw chemicznych, efektem jakich jest szersze otwieranie "czakramów" dla zwiększenia upuszczania energii z duszy do ciała, ja powyżej przyrównuję w skutkach do owego używanego w średniowieczu "upuszczania krwi" aby rzekomo poprawiać zdrowie osób uprzednio już wystarczająco osłabionych trapiącą ich chorobą.) Nie mając zaś poprawnej definicji tej "choroby duszy" wskazującej sposób jej leczenia (po szersze wyjaśnienie i po bardziej dowodowe przykłady iż jest to właśnie "choroba duszy" - patrz punkt #F11 z mojej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm") - oczywiście dzisiejsi ateistyczni medycy NIE dysponują też poprawną wiedzą wskazującą jak powinno się ją leczyć. W przeciwieństwie jednak do owej doskonale finansowanej przez podatników całej dyscypliny akademickiej medycyny, jaka nadal NIE potrafi wyjaśnić czym jest depresja, ani podać jej definicji i sposobów poprawnego leczenia, moje "prywatne" i rzekomo tylko "hobbystyczne" badania roli "energii moralnej" w definiowaniu naszego samopoczucia i w funkcjonowania tandemu naszej duszy i ciała, wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku i z przyznanego mi na Borneo honoru osobistego przeżycia i przebadania opisywanej tu "totaliztycznej nirwany", NIE tylko że wyjaśniają czym jest owa "depresja", ale nawet pozwalają na wypracowanie definicji tej "choroby duszy". Z kolei sformułowaniem owej definicji, moje badania teoretycznie postulują też jak najefektywniej powinno się leczyć tę "chorobę duszy". Niniejszym najpierw więc przytoczę tu totaliztyczną definicję depresji jaką dotychczas wypracowałem. I tak: "depresja" jest to "choroba duszy" polegająca na zmniejszeniu się do poniżej-progowej wartości (wynoszącej zapewne około "µ=0.3", czyli około "E=600 [gfh]" u osób o podobnej jak u mnie "Emax") zasobu przepływającej z duszy do ciała szczególnego rodzaju energii niezbędnej do życia i do poprawnego funkcjonowania ciała, spowodowanego niezdolnością właściciela owego tendemu "dusza-i-ciało" do dokonywania działań jakie spełniałyby wymogi "pracy moralnej" a stąd jakie zgromadziłyby w jego duszy zasób "energii moralnej" przekraczający ową progową wartość około "µ=0.3" czyli około "E=600 [gfh]". (Symbole i pojęcia użyte w powyższej definicji wyjaśniam w punktach #D1 do #D4 strony "nirvana_pl.htm"oraz w moich opracowaniach linkowanych z owych punktów.)

 

Kiedy zaś poznaliśmy powyższą "totaliztyczną definicję depresji", możemy przystąpić do analizowania postulowanego przez nią totaliztycznego sposobu leczenia tej "choroby duszy" wynikającego z moich badań nad nirwaną i z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Sposób ten sprowadza się do odbudowywania zasobu "energii moralnej" danej osoby do poziomu przekraczającego owe progowe wartości około "µ=0.3" (czyli "E=600 [gfh]" - jeśli pojemność duszy danego chorego jest podobna do mojej pojemności na tę energię i wynosi około "Emax=2000 [gfh]"). Odbudowywanie to dokonuje się poprzez wykonywanie tzw. "pracy moralnej", wymogi jakiego to unikalnego rodzaju pracy opisałem w punkcie #D2 swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", zaś jakie na końcu owego punktu #D2 zilustrowałem praktycznym przykładem nazwanym tam "Problem 1". Kluczowe znaczenie w realizacji przysparzania energii moralnej poprzez wykonywanie "pracy moralnej" mają:

 

(1) Nastawianie się wyłącznie na osobiste wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej (tj. "godzin fizycznej harówki [gfh]") - bowiem praca umysłowa NIE wznosi się wystarczająco stromo pod górę tzw. "pola moralnego" a stąd przysparza zbyt mało energii moralnej. Z kolei np. danie komuś równoważącej ową "pracę moralną" sumy naszych pieniędzy (zamiast osobistego wykonywania dla niego ciężkiej pracy fizycznej) wogóle NIE przysparza nam jakiejkolwiek ilości energii moralnej.

 

(2) Wykonywanie tej pracy moralnej z włożeniem do niej możliwie najwyższego wysiłku fizycznego, serca, wiedzy, doświadczenia, staranności i motywacji na jakie nas stać (tj. przekształcanie jej w altruistyczną i anonimową "harówkę" dla dobra innych, jednak konkretnych, ludzi - wdzięczność których za owoce naszej pracy będzie formowała w nich pozytywne motywacje zwiększające nasz poziom energii moralnej).

 

(3) Wybieranie takich metod pracowania jakie będą utrzymywały nasze motywacje w głębokim przekonaniu iż efekty tej pracy będą anonimowo, jednak efektywnie, służyły dobru jakichś znanych nam z bycia w potrzebie osób, najlepiej z niezbyt odległego od nas otoczenia - tak abyśmy (również anonimowo) mogli obserwować efekty jakie nasza "praca moralna" wywołuje, starannie unikając jednak złamania swej anonimowości. Odnotuj, że nawet jeśli sytuacja naszych najbliższych wymaga aby z naszej pracy moralnej korzystali członkowie naszej rodziny, też powinniśmy starać się utrzymywać wobec nich anonimowość - tak aby NIE wiedzieli od kogo wywodzą się wyniki owej pracy. Analogicznie w "pracy moralnej" powinniśmy unikać złamania swej anonimowości nawet jeśli ktoś inny (np. jakiś psychopata) zacznie opowiadać wszystkim iż to on wykonał to co faktycznie my wykonaliśmy - utrzymanie bowiem anonimowości i w takiej sytuacji spowoduje iż on z czasem zostanie ukarany przez mechanizmy moralne, zaś my NIE utracimy energii moralnej jaką swą anonimowością sobie wypracowaliśmy.

 

(4) Unikanie bycia widzianym podczas wykonywania owej "pracy moralnej" przez osoby wrogo do nas nastawione, zazdrosne, reprezentujące klasę tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), itp. Znaczy, jeśli możemy to pracowanie z utrzymaniem swej anonimowości lub z dala czy podczas nieobecności innych ludzi (których poziom życzliwości do nas i/lub wdzięczności za nasze działania NIE jest nam znany).

 

(5) Adresowanie wyników swej "pracy moralnej" w pierwszym rzędzie do osób o jakich nam wiadomo iż są postępujący moralnie, życzliwi, często wyrażający swą wdzieczność innym, oraz potrzebujący efektów naszej pracy - nawet bowiem gdy NIE będą one wiedziały komu zawdzięczają daną pomoc, ciagle wzmocnią nam swoją wdzięcznością za doświadczone dobro intensywność naszych motywacji, a stąd i wyniki naszego przysparzania energii moralnej.

 

Na dodatek do generowania energii moralnej "pracą moralną" dobrze jest też minimalizować swoje rozpraszanie tej energii moralnej poprzez:

 

(a) unikanie bezczynności i innych nieistotnych dla naszgo życia przyjemnostek,

 

(b) absolutne zaprzestanie zażywania jakichkolwiek narkotyków - które niepotrzebnie marnują naszą energię moralną poprzez otwieranie naszych czakramów i jej jałowe upuszczanie,

 

(c) unikanie długiego towarzystwa osób, co do moralności postępowania i charakteru których NIE jesteśmy pewni, tj. którzy są egoistyczni, zazdrośni, hałaśliwi, zgorzkniali, negatywni, złośliwi, niesprawiedliwi, chorobliwie sceptyczni, sarkastyczni, pobudliwi, mściwi, NIE słuchający swego sumienia, itp. - tj. którzy najprawdopodobniej "wampirują na energii moralnej" osób ze swego otoczenia - tak jak czynią to tzw. korporacyjni psychopaci; innymi słowy, przestrzeganie tego co Biblia zaleca wersetem 4:8 z "Listu do Filipian", cytuję: "...wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli!"), a co filozof Konfucjusz zalecał swym słynnym powiedzeniem jakie zacytowałem w podpisie pod "Fot. #A1" ze swej strony o nazwie "immortality_pl.htm".

 

Podaną powyżej definicję depresji poszerzę tu dodatkowymi objaśnieniami. I tak, największym problemem z ową depresją jest, że dzisiejsi lekarze NIE mają najmniejszego pojęcia iż jest ona wynikiem niedoboru "energii moralnej", ani NIE mają najmniejszego pojęcia o bazującym na "energii moralnej" mechaniźmie powstawania tej "choroby duszy". Szczerze mówiąc, na przekór iż ja publikuję wyniki swoich badań depresji począwszy już od czasu kiedy na końcu 1998 roku powróciłem do Nowej Zelandii ze swojej profesury na Borneo (gdzie wypracowałem i przeżyłem "totaliztyczną nirwanę" opisywaną na stronie "nirvana_pl.htm" i gdzie dokonałem opisywanych tu badań), wyniki moich badań i moje publikacje są notorycznie, sekretnie i zmyślnymi metodami blokowane przez jakąś potężną instytucję przed upowszechnianiem ich po świecie - jakie to metody dla swej Teorii Wszystkiego opisuję, między innymi, w #A1 ze strony "evolution_pl.htm" (dokładnie te same metody były, a w wielu przypadkach są aż do dzisiaj, używane do blokowania upowszechnienia się mojego Totalizmu, Magnokraftu, Tablic Cykliczności, oraz wielu innych produktów badań jakie prowadzę), zaś te wyniki jakie zdołają się przedrzeć przez ową blokadę, ciągle są ignorowane przez instytucję oficjalnej nauki i medycyny ateistycznej. W rezultacie tego blokowania i ignorowania, o fakcie iż depresja jest następstwem spadku zasobu czyjejś "energii moralnej" poniżej-progowego "poziomu depresji", ani o bazującym na przepływie "energii moralnej" mechaniźmie powstawania tej choroby duszy, NIE mają też dziś najmniejszego pojęcia badacze z praktycznie żadnej dyscypliny dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" - tj. tej nauki której uczymy się w szkołach i na uczelniach, a błędność fundamentów filozoficznych której opisana została np. w punkcie #C1 strony o nazwie "telekinetyka.htm". Stąd dzisiejsi ateistyczni lekarze faktycznie to NIE wiedzą jak tę depresję należy efektywnie leczyć. Tymczasem dzisiejszy tryb życia ludzi unikających wysiłku fizycznego, spędzających czas bezczynnie, lub nieanonimowo wykonujących swe zawody albo pracę będąc obserwowanymi przez negatywnie do nich nastawionych szefów, kolegów, lub postronnych widzów - coraz więcej z których to ich obserwatorów ostatnio zaczyna przynależeć do wampirującej na energii ich duszy klasy tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), zupełnie uniemożliwia odbudowywanie poziomu ich energii moralnej, a czasami nawet powoduje szybkie upuszczanie tej energii moralnej - patrz (2JE8) z #D2 strony "nirvana_pl.htm". (... reszta tego #C6 wycięta aby wpis zmieścić na blogu - pełny wpis #318 w "tomie S" opracowania [13] upowszechnianego stroną "tekst_13.htm". ...)

 

 

#D3. Związek pomiędzy poziomem energii moralnej "E" lub "µ" (mi) i stanami (kondycjami) intelektów:

 

W tym punkcie #D3 przedyskutujemy najbardziej istotne stany (kondycje) moralne, jakie najróżniejsze intelekty doświadczają, kiedy bezwzględny "E" lub względny "µ" (mi) poziom ich zapełnienia energią moralną ulega zmianie. "Energia moralna" jest bowiem tym dla naszej duszy, czym "tlen" jest dla naszego ciała. (Odnotuj jednak z wyjaśnień punktu #D4 na stronie "nirvana_pl.htm", iż tę samą "energię", którą dla potrzeb opisywania nirwany oraz stanów-kondycji doświadczanych przez intelekty ja nazwywam tam "energia moralna", w innych obszarach życia i sytuacjach może być nazywana inaczej - np. w opisach funkcjonowania naszego ciała można nazywać "energią życiową", zaś w opisach naszych możliwości wykonawczych można nazywać "zasobem wolnej woli (zwow)".) Zależnie więc od zaopatrzenia tejże duszy w energię moralną (czy, jeśli ktoś woli nazywać ją inaczej - w np. "energię życiową") z naszą duszą dzieje się podobnie jak z reakcją naszego ciała zależnie od zaopatrzenia go w tlen i czyste powietrze. Już bowiem wiadomo, że ludzie oddychający czystym powietrzem pochodzącym z niezniszczonej jeszcze natury są zdrowi, szczęśliwi i optymistyczni - tj. tacy jakich pamiętam ze swej profesury na Borneo. Z drugiej zaś stony każdy kto np. zamieszka lub znajdzie się w którymś z owych gigantycznych pozapełnianych samochodami i fabrykami miast, w centrach których już od około 2000 roku zaczyna brakować tlenu i czystego powietrza, relatywnie szybko odnotowywuje iż jego ciało jest trapione coraz większą ilością najróżniejszych "nowoczesnych" chorób ciała - z leczeniem których NIE nadążają już apteki i kliniki lekarskie jakich aż po kilka dziś znajduje się na niemal każdej ulicy owych ogromnych miast. Podobnie więc jest z naszą duszą. Jeśli otrzymuje ona pod dostatkiem energii moralnej, wówczas utrzymuje nas przy zdrowiu, szczęściu, radości i optymiźmie. Jeśli jednak zaopatrzenie duszy w energię moralną zaczyna zanikać, tak jak opiszę to poniżej dla stanów/kondycji o numerach od 4 do 7, wówczas dusza zaczyna zapadać na najróżniejsze dziwne "choroby duszy" jakie opisałem w punkcie #F11 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm". Najpospolitszym przykładem tych "chorób duszy" jest "depresja" opisana też w punkcie #C6 powyżej w niniejszym wpisie - której dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna nadal NIE potrafi efektywnie leczyć, stąd która coraz częściej kończy się tragicznie, tj. śmiercią poprzez "moralne zaduszenie" (np. przez popełnienie samobójstwa).

 

W pełnym zakresie wartości "µ" jakie dowolne intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od µ=1 do µ=0 czyli w zakresie od pełnego zapełnienia ich energią moralną (przy µ=1), aż do kompletnej utraty całości owej energii (przy µ=0), pojawia się aż kilka odmiennych stanów lub kondycji moralnych, jakie dany intelekt może nabywać, kiedy wartość jego "µ" osiąga określony poziom. Z kolei od owych stanów lub kondycji moralnych zależy jak ów intelekt się czuje, jaki poziom zdrowia wykazuje jego dusza, a stąd jak jest odbierany i traktowany przez innych ludzi, czyli jak w efekcie końcowym potoczą się jego losy. W tym punkcie wyjaśnimy sobie te stany/kondycje oraz opiszemy poziomy "µ" przy jakich one się pojawiają. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że w rzeczywistości ma miejsce rodzaj bardzo gładkiej i ciągłej transformacji z jednej kondycji/stanu do drugiej, a stąd że wartości "µ" przy jakich kondycje te się pojawiają, są jedynie przybliżone (miejmy nadzieję ze w przyszłości znajdą się totaliztyczni badacze którzy pomierzą je dokładnie).

 

Najbardziej wyróżniające się stany/kondycje, jakie doświadczane są przez intelekty, których "µ" zmienia się w pełnym zakresie możliwych wartości, mogą być nazywane: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć moralna. Przedyskutujmy teraz każdy z tych stanów/kondycji oddzielnie. Oto one:

 

0. "Nieopisalność" (µ=1). Tego stanu/kondycji NIE włączam do listy stanów znanych ludzkości i opisanych poniżej, ponieważ dotychczas ani NIE poznałem osobiście nikogo, ani NIE słyszałem czy czytałem o nikim z ludzi, poziom energii moralnej kogo osiągnąłby wartość bliską µ=1. Pamiętając jednak co się dzieje po osiągnięciu nirwany i po podwyższeniu swego µ jeszcze wyżej niż µ=0.6, czysto teoretycznie i spekulatywnie posądzam, że osoba o µ bliskim µ=1 zacznie doznawać wprost "niemożliwe do opisania" odczucia, przeżycia, zdolności i możliwości.

 

1. Nirwana (µ=0.6). Jest to osobiście doświadczony przeze mnie, dobrze mi znany i ogromnie niezwykły stan, jaki doświadczany jest przez osobę, która zakumuluje w swoim przeciw-ciele (duszy) aż tak wiele energii moralnej, że wartość "µ" u niej przekroczy µ=0.6. (Owo µ>0.6 praktycznie oznacza, że w "duszy" i w "przeciw-ciele" danej osoby zgromadzone już zostało ponad 60% całego zasobu "energii moralnej" jaką owa "dusza" i "przeciw-ciało" jest w stanie w sobie pomieścić - tj., że zgromadziło się tam już ponad 60% z "Emax" danej osoby.) Stąd ową wartość graniczną równą µ=0.6 nazywałem "barierą trwałej szczęśliwości" albo "barierą nirwany" i oznaczam w mojej monografii [1/5] symbolem "µnirwany". Ludzie, u których wartość "µ" przekroczyła tą szczególną barierę "µnirwany = 0.6", zaczynają doświadczać uczucia niewypowiedzianej szczęśliwości, jaka dynamicznie bucha z ich wnętrza. Jedyne do czego intensywność owego uczucia dawałoby się porównywać, to "orgazm jaki trwałby bez końca". W owej szczęśliwości totaliztycznej nirwany też istnieje aż kilka odmiennych poziomów - ja w swojej nirwanie doznawanej podczas profesury na Borneo zdołałem osiągnąć co najmniej następny z nich, tj. co najmniej µ=0.7 (nazywałem go wówczas poziomem "niagara" bowiem odczuwało go się jak huczący potężny, obezwładniający wodospad szczęśliwości). Posądzam jednak że istnieją co najmniej 3 odmienne poziomy totaliztycznej nirwany, osiągane kiedy "µ" osiąga wartości bliskie µ=0.6, µ=0.7, oraz µ=0.8. Pomiędzy zaś µ=0.9 i µ=1 prawdopodobnie pojawia się jeszcze bardziej nadrzędny niż nirwana stan, jaki zaklasyfikowałem powyżej jako "nieopisalność" - ponieważ prawdopodobnie nikt z ludzi jeszcze jej NIE zaznał ani NIE opisał.

 

Na Borneo byłem jednak aż tak zajęty swymi pierwszymi w świecie ogólnymi (żmudnymi i wysoce pracochłonnymi) badaniami doznawanego tam przez siebie zjawiska nirwany, iż NIE miałem już czasu ani możliwości aby szczegółowiej badać jeszcze odmiany nirwany jaką doznawałem. Wiem jednak iż przez pewien czas zdołałem tak zwiększyć swe µ (prawdopodobnie do rzędu około µ=0.7), że odmianę nirwany o podwyższonej intensywności jaką wówczas zacząłem odczuwać nazywałem "niagara" - bowiem podobnie jak przepotężny wodospad buchający z moich czakramów była wprost oszałamiająca i niemożliwa do opisania. Z powodu szczęśliwości nirwany, a także z powodu wysokiej koncentracji energii moralnej w ich duszy, osoby z nirwaną przyjmują bardzo szczególny wygląd i zapełnione szczęśliwością rysy twarzy, a także rozprzestrzeniają ze siebie unikalne pole energetyczne, jakie telepatycznie i zmysłowo odbierane jest przez innych ludzi. (Pole to może też być rejestrowane właściwie wykalibrowanymi wahadełkami radiestezyjnymi.) Najmocniej osoby te przyciągają wzrok kobiet (szczególnie ciężarnych) i małych dzieci - które jeśli raz ujrzą kogoś właśnie przyżywającego totaliztyczną nirwanę, wówczas wprost nie są w stanie oderwać od niego oczu. Ten wygląd oraz pole energetyczne czyni ich więc bardzo wyjątkowych. Dlatego każdy kto ma honor spotkania kogoś w nirwanie i kto zapoznał się z opisami totaliztycznej nirwany np. z podrozdziału JF6 z tomu 9 monografii [1/4], nie powinien mieć najmniejszych trudności z rozpoznaniem osób właśnie doświadczających totaliztyczną nirwanę. Zarówno sama ta nirwana, jak i niemal wszelkie zjawiska jakie jej towarzyszą, oprócz niniejszej strony szczegółowo są też opisane w podrozdziałach JE1 do JE9 z tomu 8 mojej monografii [1/5].

 

2. Adoracja (µ=0.5). Ten stan osiągany jest przez ludzi, u których "µ" osiągnęło wartość około µ=0.5. Jest to stan, który u osób jakie nieustannie zwiększają swoją energię moralną, pojawia się na krótko przed stanem samej nirwany. Ludzie którzy osiągnęli poziom energii moralnej sięgający około µ=0.5, jako reguła zawsze praktykują jakąś formę filozofii totalizmu (np. zupełnie NIE zdając sobie z tego sprawy praktykują tzw. "totalizm intuicyjny" polegający na czynieniu zawsze tego co podpowiada im ich przeciw-organ zwany "sumienie" - opisywany szerzej, między innymi, w punkcie #A1 z mojej innej strony internetowej o nazwie "evolution_pl.htm"). Otoczeni są oni przez rodzaj potężnego pola energetycznego, podobnego do tego jakie otacza osoby w nirwanie, jakie również czyni ich ogromnie atrakcyjnymi dla wszystkich innych osób z totaliztycznymi filozofiami. Dlatego zazwyczaj są oni adorowani i uwielbiani przez totaliztyczną część swojego otoczenia. Jednocześnie oni sami ogromnie lubią każdego wokół siebie - jeśli tylko osoba ta praktykuje (nawet zupełnie nieświadomie) jakąś formę totalizmu. Jedynymi osobami z jakimi instynktowanie się nie lubią i to ze wzajemnością, to wyznawcy filozofii pasożytnictwa (po jej opisy patrz strona "parasitism_pl.htm") - szczególnie w zaawansowanym stadium owej filozoficznej choroby. Osoby, których "µ" osiągnęło poziom około µ=0.5, doświadczają też całego szeregu niezwykłych odczuć o przyjemnym charakterze. Odczuwają oni nieprzerwaną satysfakcję z własnego życia, a także odczucie spełnienia. Oczuwają oni także rodzaj statycznej szczęśliwości jaka sprawia wrażenie, że została "sprężona" w ich wnętrzu i jedynie oczekuje okazji aby buchnąć na zewnątrz.

 

3. Przyjacielskość (µ=0.4). Jest to chyba najczęściej spotykany stan u pozytywnych i moralnych ludzi dzisiejszych czasów. Zostaje on osiągnięty przez wszystkich tych, których "µ" kształtuje się w okolicach wartości µ=0.4. Osoby jakie osiągnęły wartość swojego "µ" bliskiej owej wartości µ=0.4 są przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne. Zajęte są one swoim życiem, dając pozytywny wkład do społeczeństwa i realizując swoje zadania w normalny, pozytywny sposób. Śmieją się i mają częste szczęśliwe momenty i generalnie wiodą szczęśliwe życie.

 

4. Prowokacyjność (µ=0.3). Jest to pierwszy negatywny poziom moralności, jaki osiągany jest przez ludzi, którzy pozwolili aby ich "µ" ześlizgnęło się do poziomu około µ=0.3 lub niżej. Ów poziom µ=0.3 stanowi bowiem granicę pomiędzy dwoma odwrotnymi grupami nawzajem NIE darzących się miłością ani poważaniem ludzi. Powyżej tej granicy znajdują się "normalni ludzie", tj. tacy którzy nawet jeśli czasami postępują niemoralnie czyli grzeszą, ciągle w swojej "wolnej woli" starają się postępować moralnie i słuchać podszeptów swego sumienia. Na zaś owej granicy µ=0.3 i poniżej niej znajdują się już "odwrotni do normalnych ludzie", którzy w zgodzie ze swoją "wolną wolą" zawsze podejmują świadome decyzje aby postępować niemoralnie i w tym co czynią słuchać wyłącznie własnych zachcianek zaś ignorować podszepty sumienia. To dlatego wszystkie osoby, u których µ=0.3 lub nawet µ<0.3, zawsze są zaliczane do zupełnie odmiennej kategorii od ludzi u których µ>0.3. Przykładowo, dzisiejsza literatura fachowa, a często także ich otoczenie, typowo nazywają ich "psychopatami" (szczególnie w dzisiejszych miejscach pracy - gdzie publikacje nazywają ich "korporacyjnymi psychopatami" - po angielsku "corporate psychopaths", patrz adres: https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ). Także Biblia przyporządkowuje im odmienną nazwę po angielsku brzmiącą "wicked" co w polskojęzycznych Bibliach zwykle jest pisane jako "występny" albo "niegodziwiec" - po ich bibilijną definicję patrz wersety 10:3-11 z bibilijnej "Księgi Psalmów". To dlatego także ów poniżej-progowy poziom energii moralnej filozofia totalizmu nazywa "poziomem depresji" jakiego pojawnienie się u kogokolwiek powinno natychmiast być eliminowane opisywanymi w punkcie #C6 niniejszej strony totaliztycznymi metodami leczenia "depresji". Z moich badań wynika, iż ów "poziom depresji" wynosi właśnie "µ<0.3" (czyli o osób o "Emax" podobnym do mojego i wynoszącym około "Emax=2000 [gfh]", "poziom depresji" wynosi około "E0.3, wówczas zaczynają oni być znani przez swoje otoczenie jako "prowokacyjni" i trudni we współżyciu - aczkolwiek przy wartości "µ" nadal bliskiej 0.3 ciągle są oni w stanie wypełniać swoje codzienne działania i obowiązki. Jeśli chcą, ciągle potrafią czasami zdobyć się też na grzeczność, aczkolwiek łatwo się irytują i od czasu do czasu mają zwyczaj aby niespodziewanie wybuchać silnymi emocjami. Jednak ich postępowanie i działania zaczynają obrastać rosnącą liczbą nieprzyjemnych zachowań, z jakich niektóre obejmują usiłowania zamienienia innych na swoich niewolników, codzienne stosowanie rozgrywek władzy, zmuszanie innych, uprawianie szantażu, stawianie przed alternatywami, wykazywanie swojej wyższości, itp. Wszystkie te niemoralne zachowania zaczynają być uzupełniane przez najgorsze z nich, mianowicie przez "moralny wampiryzm", jaki osoby o µ

 

5. Marazm (µ=0.2). Ludzie którzy pozwolą aby ich "µ" ześlizgnęło się tak nisko, że osiągają oni poziom około µ=0.2, zaczynają ujawniać cechy ogromnie negatywnego stanu "marazmu". W stanie tym zaczynają komplikować wszystko do takiego poziomu, że praktycznie nie są już w stanie ukończyć żadnego zadania. Są jedynie zdolni do mowy, jednak nie potrafią już działać - tak jak widzimy to u coraz większej liczby dzisiejszych polityków. Zaczynają więc wieść bezproduktywne, pasożytnicze i zakłócające innych, życie. Żyją już jedynie na koszt innych. Jednocześnie doświadczają stany potężnych depresji i odczucia braku zainteresowania innych w ich osobach, jakie w wielu przypadkach wiodą ich np. do pozorowania spektakularnych "samobójstw" (tj. do spektakularnego uszkadzania swojego ciała na oczach innych ludzi, dokonywanego jednak NIE w celu zaszkodzenia sobie, a w celu sprawienia jak największego kłopotu innym i dlatego realizowanego jedynie w okolicznościach, kiedy mają pewność, że inni nie pozwolą im umrzeć). Totalizm stwierdza, że intelekty, które w dojrzałym wieku osiągnęły stan marazmu, są już tzw. "agonalnymi intelektami", jakich moralność jest już w aż tak podupadłym stanie, że nie są w stanie jej poprawić o swoich własnych siłach.

 

6. Niszczycielstwo (µ=0.1). Jest to ostatni stan poprzedzający śmierć moralną. Zostaje on osiągnięty, kiedy "µ" ześlizgnie się do poziomu około µ=0.1. Ludzie którzy pozwolili aby ich moralność stoczyła się aż tak nisko, stają się ogromnie niszczycielscy i to zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swojego otoczenia. Wobec siebie samych wykazują oni tendencje samobójcze, jakie w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych podczas stanu marazmu, tym razem faktycznie mają już na celu skończenie własnego życia. Ponadto padają oni ofiarami wszelkich możliwych niszczycielskich nawyków, zboczeń, itp. Ich psychika jest też już ogromnie niestabilna i zboczona. Nie tylko, że żyją oni w stanie chronicznej depresji, ale także bez przerwy mają napady agresywności i nieprzyjemnego zachowania. Są też ogromnie niebezpieczni, jako że w swoich zboczonych umysłach potrafią wymyślić oraz usiłować zrealizować, praktycznie każdą nieszczycielską działalność, jaka leży w ich fizycznych możliwościach.

 

7. Śmierć przez "moralne uduszenie" (µ=0). Jest ona zawsze "samozadana" w taki czy inny sposób przez swoje ofiary, chociaż często (jak to niemal zawsze ma miejsce w przypadku ludzi o bardzo niskim "µ", którzy sami już nie są w stanie dokonać niczego) wysługuje się innymi ludźmi lub "wypadkami". Dopada każdego intelektu, jaki pozwala sobie aby jego "µ" spadło do wartości bliskiej µ=0. Jest ona ogromnie nieprzyjemnym sposobem umierania, jako że pozostawia po sobie zbyt wiele brzydkiej pamięci u każdego kto zwykł znać dany intelekt. Szczególnie, że przed jej nadejściem owe niemoralne indywidualne intelekty zawsze uciekają się do bardzo nieprzyjemnego "wampiryzmu moralnego", aby jakoś opóźnić swoją śmierć. Sama śmierć przez moralne uduszenie wcale nie jest jakimś odmiennym sposobem umierania, a dowolną gwałtowną śmiercią o przypadkowej naturze, np. zginięciem w wypadku samochodowym, wypadnięciem z okna, utonięciem, zabłądzeniem zimnej nocy, a jedynie czasami najbardziej wymowną formą moralnego uśmiercenia się poprzez popełnienie samobójstwa.  ...

 

W tym miejscu reszta niniejszego punktu #D3 musiała być wycięta aby zmiescić ten wpis #318 w ograniczonej pamięci niniejszego bloga. Aby poznać także tą powycinaną treść, odwiedź punkty #D3 i #C6 ze strony "nirvana_pl.htm" (aktualizacja datowana 27 grudnia 2019 roku, lub później) - już załadowaną do internetu i dostępną pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/nirvana_pl.htm

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

 

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

 

sty 01 2020 #317E: We started from the cleanliness of...

Motto: 'If we let people ignore God and use the moral standards that developed luminaries of their "official atheistic science", then they will only choose the easiest and most profitable way to destroy everything that exists - including themselves.'

 

#317E: We started from the cleanliness of windmills and sails - but what are doing to our civilization and to nature the fossil fuels combustion propelling devices of the second technical era that we built later

 

The second "technical era" of humanity described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page "propulsion.htm" from which this post was adapted) uses the "circulation of mass" for its working medium. This "circulating mass" typically is of the consistency of fluid (e.g. air, combustion gases, water, etc.). The first propelling devices from this second technical era based on the "circulation of mass" appeared on Earth simultaneously with the last propelling devices from the first technical era of humanity - based on the "circulation of force". (The first technical era is described in more detail in post number #319E to blogs of totalizm and in item #J4.1 of the web page named "propulsion.htm".) This mean, that being based on the "circulation of mass", the propelling devices composing the described here second technical era of humanity must be different in all respects than the propelling devices of that discussed in this post and in item #J4.1 from the web page "propulsion.htm" the "first technical era" operating due to the formation of "circulations of force". Thus, the second technical era provides us all with the perfect "second witness" commanded by the Bible and mentioned in item #J4.1 from that "propulsion.htm", which the second witness confirms all previously described features, components as well as laws, rules and regularities that can be detected already in propelling devices from the "first technical era", while that faithfully are repeated in propelling devices of the current "second technical era". For example, this second era confirms to us that all human propelling devices are invented and built in pairs, each pain including "a motor and a propulsor" - where the "motor" from each such a pair generates relative movements of one parts of the propelled machine relative to other parts of the same machine, while the "propulsor" of each such a pair produces an absolute motion of the entire driven device in the surrounding medium. It also confirms that in every such "motor-propulsor" pair, the propulsor also uses the principle of operation of the motor - only that one of the components of this motor (e.g. stator, rotor, piston, etc.) is replaced by the environment in which the given propulsor works - for more details see "laws, rules and regularities (I) to (V) governing over propulsion systems" described in item #J4.3 from the web page named "propulsion.htm" (and in post #315E to blogs of totalizm). In addition, this second witness confirms that in each "technical era of humanity" as many as three successive "generations of propelling devices" can be built, in the "first-generation" of which the motor-propulsor pairs are driven by force interactions, in the second generation - by inertia, and in the third - by internal energy. Etc., etc. In turn while having these two confirmations provided to us by two different "witnesses", we can be absolutely sure that the laws, general principles of operation and designs of propulsion systems revealed to us by these two "witnesses", will also be repeated in all subsequent propelling devices which people will ever build. Therefore, the general laws and regularities that hit our eyes in the propelling devices of this first and second technical eras of humanity, will now allow us to gradually identify, understand and develop the principles of operation and designs for all types of propelling devices from as many as four future, and in total from as many as six subsequent, technical eras which the humanity has a chance to build until the end of its existence in its present mortal form - while which propelling devices I described in items #J4.1 to #J4.6 from the web page named "propulsion.htm" and in posts number #319E to #309E to blogs of totalizm. But of course, the humanity will be able to build these devices only on the condition that our civilisation will NOT destroy itself before building these devices, being pushed "down the cliff" by greed, thirst of power, immorality and the lack of competence of its ruling elites, and by the increasingly common turning away of people from God, from the love of neighbours and from respect to nature.

 

The "second technical era of humanity" described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page "propulsion.htm") was initiated around 1191 AD (i.e. meaning the Latin "Anno Domini" - the Year of the Lord) with the invention of its motor of first generation, called "windmill", as well as its propulsor of first generation, called "sail". This second era continues to this day, i.e. for around 830 years. Its most advanced inventions are its third generation propelling devices - i.e. internal combustion engines that are used until today, among others in locomotives and cars, as well as combustion propulsors used, among others, in jets and rockets. Unfortunately, the combustion gases used in propelling devices of the third generation from this second technical era are highly destructive for nature and for health. Thus, the side effects of this second era are the most devastating along the entire period of the history of humanity to-date. So people are obliged to make efforts of entering as soon as possible, and fully, into the "third technical era of humanity" described in item #J4.3 from web page "propulsion.htm" and in the post number #315E to blogs of totalizm based on that item #J4.3 (for the content of that English post #315E see "volume S" from the publication [13] available through the Polish web page named "tekst_13.htm" and containing the texts of all posts ever published on blogs of totalizm).

 

Unfortunately, the transition of humanity from the present destructive "second technical era" to the next healthy and clean "third technical era" delays and blocks, while the deadly to humanity consequences of the current "second technical era" worsens and prolongs, a whole range of humanity's shortcomings. One of the manifestations of these shortcomings are very bad decisions and immoral actions of elites ruling over humanity. As my philosophy of totalizm discovered and revealed it to us, one of the principles which God is applying in the collective upbringing of all people, is that in order to teach and to raise awareness of entire nations, countries, and human groups, for leaders of all so-called "group intellects" (i.e. all countries, institutions, companies, etc.) God always elevates people who best represent the level of morality of all participants of these intellects. However, in recent times this level of human morality has been dictatorially lowered by the growing culture of lies and blocking of truths by today's "official atheistic science" that holds an absolute monopoly on research and on education. This is because the official atheistic science, in spite of the availability of a huge body of evidence proving numerous error in what it officially claims, is still allowed to spread amongst people with increasing impunity various erroneous and false claims like the supposed "laws of thermodynamics", "big bang", the existence and work in our physical world of only one kind of time, or chronic negation of the existence of God (which supposed non-existence of God in turn suggests impunity of immoral behaviours of people, countries, institutions, etc. - see examples of lies of the official atheistic science which I am describing in item #J4.4 from the web page "propulsion.htm" and in post #313E to blogs of totalizm). No wonder that by representing the level of morality of the people over which they rule, today's ruling elites are increasingly focusing on enlarging their own wealth and power, instead of putting emphasis onto what really matters for the survival and civilizational promotion of the entire mankind - for example instead of emphasising: the increase of knowledge about God (formal scientific proofs for the indisputable existence of God are published and explained in items #G2 and #G3 from my web page named "god_proof.htm"), love of neighbours, justice, care for nature, seeking of truths, consciousness progress both in ourselves and in all humanity, elimination of "rejecting correct knowledge ", limiting the destructive for nature and health use of ubiquitous chemicals, replacing monopolies with healthy competitions, improving methods of fair and productive governance, etc., etc. Further similar deficiencies of world-views of today's decision makers, combined with the materialistic interests of greedy producers of everything that humanity needs, create also the rapid decrease in people's living standards. To this is also added the almost complete ignorance of people as to the truths and facts that God has revealed to us through the Bible, e.g. the truth revealed in verse 19:24 from the biblical "Gospel according to St. Matthew" - I quote from the Catholic Bible: "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven." After all, as the Polish proverb says, God "does not throw words to the wind". He has raised several billion people since the creation. So He has numbers to choose the most worthy 144,000 who will accompany Him for the rest of eternity. All of the above shortcomings tolerated and cherished instead of being eliminated from our civilization, increase imprisonment, slavery and exploitation of the majority of people, preventing the entire humanity from rising above the present destructive second technical era.

 

According to my estimates of the situation, the most important reason for the deliberate delay of humanity's entry into the pollution-free "third technical era", are the extremely harmful actions of elites ruling over the humanity, which actions depend on the stubborn blocking and annihilation by these ruling elites of any new ideas that threaten monopolistic positions and materialistic interests of these elites. A perfect example of reasons for blocking and destroying the most important among such ideas is briefly presented in items #A1 and #A2 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm", while it is expanded in more details in item #F1 of my web page named "nirvana.htm". These elites are motivated by their belief that in our world (about which they believe that it is "the world without God") nothing threatens them for the "rejecting knowledge and truth" which they consider to be either threatening to their materialistic interests, or they consider to be incompatible with what they believe and disseminate. Excellent examples of such blocking and annihilation are provided by the results of my research. For example, links to descriptions of my Cyclic Tables the prognostic capabilities of which are explained in this post (and in item #J4.2 as well as in the entire web page "propulsion.htm"), and which I have been publishing constantly since 1976, for the first time by internet search engines began to be disclosed only in 2019 - i.e. after 43 years, and only because these tables have already become too publicized to continue ignoring them or blocking them. In turn links to my scientific Theory of Everything of 1985, even in December 2019 (when I was working on finishing the descriptions from this post and from item #J4.2 of the web page "propulsion.htm") were still blocked by internet search engines - which blocking the reader can easily check by entering in any search engine the keywords Theory of Everything - e.g. using the typical searching command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything . The confirmation that this blocking is intentional, the reader should still be able to obtain through the use of the same keywords in the following command of the so-called "custom search": https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . (If the English version of this "custom search" command is already blocked, perhaps try the Polish version which still may work: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego .) This "custom search" command indicates that search engines have at their disposal all the required sources of reliable information about my scientific Theory of Everything of 1985 - only that some powerful institution is purposely blocking these sources from spreading around the world and from being subjected to verification by the collective wisdom of all people - not just by a few individuals paid for doing such a job in manners agreeable with wishes and policies of their employers. Unfortunately, those readers who know about the ability of such "custom search" to link to descriptions of my scientific Theory of Everything, already know also about the existence of this theory since 1985, and know what it reveals to our civilisation, what it corrects, and what benefits it brings. At the same time, if someone who does not know about the existence of this my scientific Theory of Everything of 1985, instead of keywords Theory of Everything uses the first name that I gave to this my theory back in 1985, i.e. uses the name Concept of Dipolar Gravity (e.g. through the search command: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity&oq=Concept+of+Dipolar+Gravity ), then still in the information cited from my descriptions, the most important words "theory of everything" will always be carefully deleted - which words almost always in my publications preceded that old name explained more thoroughly on my web page "dipolar_gravity.htm". Interesting at the same time is the very meaningful way of this blocking, which reveals that behind it hides a powerful institution with worldwide reach and power or influence. In almost every case this blocking takes the form of a "smokescreen" with the same name as the name of blocked idea. Thus, this "smokescreen" always works according to the proverb: "if you wish to hide a tree, plant a whole forest around it". An example of such a "smokescreen" can be the movie entitled: The Theory of Everything - which film usually is (and was) the only item indicated if someone asks internet search engines about any Theory of Everything (for a confirmation of this fact use the search command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything and review the results). Other examples of the use of a similar "smokescreen" include the stubborn indication of the illogically translated into the name "Totalism" the old philosophy called "Totalitarianism" (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalism ), which indication ceased only in 2019 - when finally search engines recognized the need to refer searchers also to the intentionally written with letter "z" my philosophy named "Totalizm" (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) - which I have been developing and publishing continually for 34 years, namely since 1985. Still another similar "smokescreen" was the mysterious "orchestra" about which there is NO information "whether" or "where" it exists, but which calls itself the Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), and which likes to mock about my scientific achievements and about myself, but until the year 2019 exclusively which "orchestra" search engines always pointed out when someone was asking about my starship first published back in 1980 and named Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ). Moreover, to the present day information about these two "Magnokrafts" (i.e. about my starship of 1980 and about this mysterious "orchestra" which I believe exists only since around the year 2000 - when the most vicious attacks at results of my research and at myself have started) are quite meaningfully mixed up on the internet, etc., etc. - for more information on this matter see item #A5 from the web page named "totalizm_pl.htm" and see "Fig. #E3c" from the Polish web page named "sabotages_pl.htm". Of course, regardless of the ideas I have described here, the elites ruling over our civilization also intentionally block and "reject knowledge" about a whole range of other ideas that, if these were disseminated around the world, could save people from the current level of godlessness, immorality, greed, exploitation, injustice, corruption, turning away from God and from each other, destruction of nature, etc. - another example of such ideas that are strongly rejected and blocked by elites, although could be salutary to the humanity, may be the "perpetual motion" motors described in more detail in item #J4.4 from the web page named "propulsion.htm" and in post #315E to blogs of totalizm.

 

If one carefully looks at my Cyclic Table illustrated above in "Tab. #J4" (i.e. the one containing propelling devices from all six "technical eras of humanity"), then quite clearly it becomes apparent why God designed the existence of this extremely destructive for nature and for the humanity the "second technical era of humanity", and why God provided the Earth's crust with these huge resources of "fossil fuels" (i.e. oil and coal) which for so long sustain the operation of the poisonous combustion engines of this "second technical era". This is because the "second technical era" is supposed to confirm to still primitive humanity practically all laws and regularities that govern over inventions of subsequent propelling devices. It is also to point out the repetitive regularities existing in their operating principles. In turn, by this confirmation and pointing out it is to assure people that God created for the subsequent use by humanity a whole range of further working mediums and principles of operation of propulsion systems, which in the future will allow people to develop increasingly more perfect "technical eras" implementing the use of increasingly better and more powerful types of propelling devices. Only that before these better and more powerful than present types of propulsion systems God allows people to build, firstly the humanity as a whole must raise its average level of morality, which guarantees that these powerful propulsion systems will NOT be used e.g. for killing and destruction. The results of the research of a few inventors and discoverers (e.g. Tesla's inventions, or my discovery and development of the "Cyclic Tables of 1976" and the scientific "Theory of Everything of 1985"), combined with this high harmfulness of propelling devices of the second technical era, are clearly to make humanity aware that the propelling devices of the second technical era that we still use today, are intentionally planned by God to force humanity to use them only temporarily, e.g. until the time when people understand the old truth that "the good of the all is more important than the good of several individuals - even these most elitary ones". Unfortunately, although for the benefit of the general public (the whole of humanity), the combustion engines of today's second technical era should be replaced by the next (third) technical era quickly and already long ago, if the consciousness and knowledge of people do NOT change, we all rather poison each other with exhaust gases, instead of implementing the propelling devices of the next (third) technical era - which the danger is perfectly illustrated to us by the to-date "achievements" of present leaders of countries in eliminating the threat posed by rapidly being spoiled the climate of our feeder Earth. In addition, the ability of combustion engines of the second technical era to cause damage and illnesses, combined with the "announcement" of the existence of the "third technical era of humanity" in the form of the "electric motor" invented in 1836, practically means that destructive to humanity and nature "propelling devices of the second technical era" are also to fulfil the additional function of devices "testing" the readiness and ability of the entire present humanity to put the "group good" over the selfish "good of a few individuals and the ruling elites". In turn this additional function of the divine "pre-judgment test" means, that from what people are to cause with these propelling devices will depend whether humanity can continue its current form of existence, or must undergo some drastic and highly painful for people transformations - the two most important of which I described, among others in item #A1 from the web page named "evolution.htm", and on the entire web page named "2030_uk.htm" (see also in YouTube the film, in Polish, entitled "Zagłada ludzkości 2030", to be located through the search command: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 - the title of which means "The Great Purification of 2030s").

 

Of course, the all-knowing God long ago predicted that greed and thirst of power of merely a small bunch of people from the ruling elites, would block entire humanity's access to technical eras higher than the current second technical era. Therefore, still in antiquity God introduced into the Bible numerous warnings, of a kind addressed to priests who "reject knowledge" (i.e. those priests which I described in item #J4.4 from the web page "propulsion.htm"), and to all people who "destroy the earth" (i.e. to people described in items #T1 and #U1 from my web page named "woda_uk.htm", and on the entire web page named "2030_uk.htm"). These warnings should be taken very seriously, because God does NOT warn without drawing the announced consequences.

 

During the "second technical era", until to date, almost all propelling devices that can be built in this second era have already been invented. Only that some of them, despite being invented, so-far were NOT built. One of such invented, yet NOT built, among propelling devices of the second technical era, are "controllable balloons" for heated air driven by jet thrusts - which I invented in the first years after the creation of my "Cyclic Tables" and which I described in my first publications. Compared to the heated air balloons used until today - which are still only built as primitive, non-controllable "pseudo-propulsors", these "controllable balloons" that I invented represent technically more advanced propelling devices of the second era, because they already advanced balloons to the category of easily controllable and extremely simple in design "controllable propulsors". (Note that in balloons the air heating can also be done with electric current instead of exhaust gases - which electric heating, after the construction of my light "Oscillatory Chambers" - which are able to accumulate unlimited amounts of electricity and which I described in more detail on the web page named "oscillatory_chamber.htm", will provide humanity with devices of easy construction and maintenance, and a kind of controllable flying propulsion systems that are clean for the natural environment.) Another, also such a still NOT built propulsion system that I invented, was a "flying bicycle". Once I was even going to build it myself to win the then considered impossible to win inventive competition that offered a high cash prize to a person who within a year builds a human muscle-powered flying device capable of travelling in both directions the distance designated by these organizers (I believe it was one kilometre). This competition was announced in Auckland (New Zealand) shortly after my emigration to this country - means in times when such a cash prize would significantly improve my then very hard life. The design of my "flying bike" that I prepared for this competition was a kind of "airship balloon" with the general shape of an "airplane tail" (i.e. allowing an easy control over its flight direction), filled with helium and propelled with a propeller - which (the propeller), like the wheels in a bicycle, was supposed to be pedal driven. Unfortunately, my fate which works as if I am NOT destined to be financially rewarded for anything new that I created intellectually (this my fate is described, amongst others, in item #D2.1 from my web page named "eco_cars.htm") in combination with almost a chronic trend of some modern institutions to "not keeping promises" when the fairness and morality requires a payment to someone to be made but there is an opportunity to get away without paying, caused that when I asked the advertisers about some the less clear for me details of the requirements of their competition regulations, they immediately changed their requirements - in a new version of requirements announcing that the constructed flying device could NOT be of a type lighter than the air (means it may NOT be e.g. a kind of "bicycle" similar to "airship"). As a result of this change in requirements, I had to abandon my participation in this competition. It was also good that I first checked the organizers of this competition with my question, because if I took up the construction of my "flying bike", then I would spend about a year to build it, while judging by the reaction of the organizers to my question - the payment of reward they would still refuse me under some cleaver excuse (as this already happened once with those 10,000 British Pounds reward for my explaining of the origin of "crop circles" that the owners of the English "Sunday Mirror" refused to pay me - which event I also described in item #D2.1 from the web page "eco_cars.htm" indicated above).

 

To summarize this post #317E (and item #J4.2 from the web page "propulsion.htm"), the "second technical era" currently prevailing on Earth is the most critical for the fate of the present form of humanity. After all, the ruling elites and these powerful institutions led by them, which block the dissemination of actual progress and truth that would allow us to advance to the "third technical era", so-far seem to stubbornly continue to "strangle" our present civilization until the end of its existence, instead of placing "the good of all over their own greed". In turn on what they do next depends whether we will continue to exist in our present form, or whether God will be forced to transform us into something completely different. The knowledge, ideas and truths required for our promotion to the next, "third technical era of humanity" do exist and have been available already for many years. The problem is only that the few who hold power over the rest of us very short-sightedly and to the detriment of also themselves do NOT allow to introduce this knowledge, ideas and truths to the information of all people, to the verification by the collective wisdom of all people, and to the use by all people. In turn these blocking actions prevent our civilization from advancing to this salutary "third technical era". This opposition to the advancement of our civilisation is also easy to confirm. It suffices to just note, that although we have already crossed the "point of no return", still the ruling elites instead of "acting" feed us only with promises and endless "negotiations" which notoriously bear no useful fruit (see the Bible verses 7:17-19 from "Matthew").

 

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post (in English) is an adaptation of item #J4.2 from my web page (also in English) named "propulsion.htm" (updated on 17th of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page "propulsion.htm" (or from "volume S" of my publication [13] disseminated via the Polish web page named "tekst_13.htm"), than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "propulsion.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm

http://pajak.org.nz/propulsion.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "propulsion.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "dipolar_gravity.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

 

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" - some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog - under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #317E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named "tekst_13.htm" (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

 

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical "Gospel of Saint John" - I quote: "You will know the truth, and the truth will set you free."

 

With the totaliztic salute,

Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :
gru 17 2019 #317: Zaczęliśmy od czystości wiatraków...

Motto: 'Jeśli pozwolić ludziom ignorować Boga i używać standardy moralne jakie opracowali luminarze ich "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas będą oni wybierali tylko najłatwiejszą i generującą im najwięcej zysków drogę wyniszczania wszystkiego co istnieje - włącznie z nimi samymi.'

 

#317: Zaczęliśmy od czystości wiatraków i żagli - co jednak wyrządzają naszej cywilizacji i naturze spalinowe napędy drugiej ery technicznej jakie zbudowaliśmy po nich

 

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 ze strony "propulsion_pl.htm", z którego wpis ten został adaptowany) "druga era techniczna ludzkości" jako czynnika roboczego używa "obiegu masy" typowo mającej konsystencję fluidu, np. powietrza, gazu spalinowego, wody, itp. Pierwsze napędy owej drugiej ery technicznej bazującej na "obiegu masy" pojawiły się na Ziemi równocześnie z ostatnimi napędami pierwszej ery technicznej ludzkości bazującej na "obiegu siły" - jaką to pierwszą erę opisuję szczegółowo w kolejnym wpisie numer #319 (adaptowanym z punktu #J4.1 strony "propulsion_pl.htm"). Bazując zaś na "obiegu masy", urządzenia napędowe składające się na tę drugą erę techniczną ludzkości pod każdym względem muszą być odmienne od napędów z omawianej we wpisie #319 (i w punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm") "pierwszej ery technicznej" działającej dzięki formowaniu w nich "obiegów siły". Ta druga era techniczna dostarcza więc nam wszystkim doskonałego "drugiego świadka" nakazywanego przez Biblię i wzmiankowanego we wpisie #319 oraz punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm", który to drugi świadek potwierdza wszelkie opisane uprzednio cechy, składowe i prawa-regularności dające się wykryć już w napędach "pierwszej ery technicznej", zaś wiernie powtórzone w napędach niniejszej "drugiej ery technicznej". Przykładowo, ta druga era nam potwierdza, że wszystkie napędy ludzkie wynajdowane są i budowane w parach obejmujących "silnik oraz pędnik" - gdzie "silnik" z każdej takiej pary wytwarza ruch względny jednych części napędzanej maszyny względem innych części tej samej maszyny, zaś "pędnik" każdej pary wytwarza ruch absolutny całego napędzanego urządzenia w otaczającym go ośrodku. Potwierdza też, że w każdej takiej parze "silnik-pędnik", pędnik też używa zasadę działania silnika - tyle że jeden z podzespołów owego silnika (np. stojan, wirnik, tłok, itp.) zostaje zastąpiony ośrodkiem w jakim dany pędnik pracuje - po więcej szczegółów patrz "prawa rządzące napędami" opisane we wpisie numer #315 (oraz w punkcie #J4.3 ze strony "propulsion_pl.htm"). Na dodatek ten "drugi świadek" potwierdza, że w każdej "erze technicznej ludzkości" budowane mogą być aż trzy kolejne "generacje napędów", w których pary "silnik-pędnik" pierwszej generacji napędzane są oddziaływaniami siłowymi, drugiej generacji - działaniem inercji, zaś trzeciej - działaniem energii wewnętrznej. Itd., itp. Z kolei mając owe dwa potwierdzenia dane nam przez dwóch odmiennych "świadków", możemy być absolutnie pewni, że generalne zasady działania i budowy napędów ujawnione nam przez owych dwóch "świadków", będą też powtarzane we wszystkich następnych napędach jakie ludzie kiedykolwiek zbudują. Dlatego generalne prawa i regularności jakie rzuciły się w nasze oczy w napędach owej pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości, pozwolą nam teraz stopniowo identyfikować, rozumieć i wypracowywać zasady działania i budowy wszystkich rodzajów urządzeń napędowych z aż czterach przyszłych, a w sumie z aż sześciu kolejnych, er technicznych jakie ludzkość ma szansę budować aż do końca swego istnienia w obecnej śmiertelnej formie - zaś jakie to napędy poopisywałem we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu (oraz w punktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm"). Ale oczywiście, będzie mogła napędy te zbudować tylko pod warunkiem, że popychana zachłannością, rządzą władzy, niemoralnością i brakiem kompetencji swych elit rządzących, oraz coraz powszechniejszym odwracaniem się ludzi od Boga, od bliźnich i od natury, ludzkość wcześniej NIE zniszczy samej siebie.

 

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 strony "propulsion_pl.htm") "druga era techniczna ludzkości" została zaincjowana około 1191 AD (tj. Roku Pańskiego) wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji zwanego "wiatrak", a także pędnika jej pierwszej generacji zwanego "żagiel". Trwa ona do dzisiaj. Jej najdoskonalszymi wynalazkami są napędy jej trzeciej generacji - tj. silniki spalinowe jakie używane są do dzisiaj m.in. w lokomotywach i samochodach a także pędniki spalinowe używane m.in. w odrzutowcach i rakietach. Niestety, gazy spalinowe wykorzystywane w napędach trzeciej egneracji owej drugiej ery technicznej, są wysoce niszczycielskie dla natury i dla zdrowia. Stąd skutki uboczne tej drugiej ery są najbardziej wyniszczające z całego okresu dotychczasowej historii ludzkości. Ludzie mają więc obowiązek podjęcia wysiłków możliwie najszybszego i pełnego wejścia w "trzecią erę techniczną ludzkości" opisywaną poprzednio we wpisie #315 do blogów totalizmu (oraz w punkcie #J4.3 strony "propulsion_pl.htm") po treść którego to wpisu #315 patrz "tom S" z opracowania [13] dostępnego poprzez stronę "tekst_13.htm" a zawierającego teksty wszystkich wpisów do blogów totalizmu.

 

Niestety, przejście ludzkości z obecnej niszczycielskiej "2 ery", do następnej zdrowej i czystej "trzeciej ery technicznej" opóźnia i blokuje, zaś zabójcze dla ludzkości następstwa obecnej "drugiej ery technicznej" pogarsza i przedłuża, aż cały szereg uchybień ludzkości. Jedną z manifestacji tych uchybień są przejawy bardzo złych decyzji i niemoralnych postępowań elit rządzących ludźmi. Jak bowiem moja filozofia totalizmu odkryła i nam to ujawniła, jedną z zasad jakimi Bóg kieruje się w zbiorowym wychowywaniu wszystkich ludzi jest, że aby uczyć i uświadamiać całe narody, kraje, oraz grupy ludzkie, na przywódców wszystkich tzw. "intelektów grupowych" (tj. krajów, instytucji, firm, itp.) Bóg zawsze wynosi osoby jakie najlepiej reprezentują poziom moralności wszystkich uczestników tychże intelektów. Tymczasem w ostatnich czasach ów poziom ludzkiej moralności jest dyktatorsko zaniżany narastającą kulturą kłamstw i blokowania prawdy przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną" dzierżącą absolutny monopol na badania i na edukację. Owej bowiem ateistycznej nauce, na przekór dostępności całego zatrzęsienia dowodów na błędność tego co oficjalnie ona twierdzi, pozwala się aby coraz bezkarnej upowszechniała wśród ludzi błędne i kłamliwe twierdzenia w rodzaju rzekomych "praw termodynamiki", "wielkiego bangu", istnienia tylko jednego rodzaju czasu, czy chronicznego negowania istnienia Boga (jakie to rzekome nieistnienie Boga z kolei sugeruje sobą bezkarność niemoralnego postępowania ludzi, krajów, instytucji, itp. - patrz przykładowe kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej jakie opisuję szerzej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm"). Nic więc dziwnego, że reprezentując sobą poziom moralności ludzi jakimi zarządzają, dzisiejsze elity rządzące coraz bardziej skupiają się na zwiększaniu własnej zasobności oraz władzy, zamiast kłaść nacisk na to co naprawdę ma znaczenie dla przetrwania i cywilizacyjnego awansu całej ludzkości - przykładowo zamiast na: zwiększanie wiedzy o Bogu (formalne dowódy naukowe na niepodważalne istnienie Boga publikują i wyjaśniają punkty #G2 i #G3 mojej strony "god_proof_pl.htm"), miłość bliźniego, sprawiedliwość, dbałość o naturę, poszukiwanie prawdy, postęp świadomościowy zarówno u siebie jak i w całej ludzkości, eliminowanie "odrzucania poprawnej wiedzy", ograniczanie wyniszczającego zdrowie i naturę użycia wszechobecnych chemikalii, zastępowanie monopoli zdrową konkurencją, usprawnianie metod sprawiedliwego i produktywnego rządzenia, itd., itp. Dalsze podobne uchybienia stwarzają też pogarszające stopę życiową ludzi ograniczenia światopogądowe dzisiejszych decydentów i materialistyczne interesy zachłannych wytwórców wszystkiego co ludzkość produkuje. Do tego dodaje się też niemal już zupełna ignorancja ludzi co do prawd i faktów przekazywanych nam przez Boga za pośrednictwem Biblii, np. prawdy jaką ujawnia werset 19:24 z bibilijnej "Ew. wg. św. Mateusza" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do krółestwa niebieskiego". Wszakże Bóg "nie rzuca słów na wiatr". Od czasów stworzenia wychował sobie bowiem już kilkanaście miliardów ludzi. Ma więc z czego wybrać tych najgodniejszych 144 tysięcy jacy będą mu towarzyszyli przez resztę wieczności. Wszystkie powyższe uchybienia tolerowane i hołubione zamiast bycia eliminowanymi z naszej cywilizacji, więzią, zniewalają i eksploatują większość ludzi, uniemożliwiając całej ludzkości wzniesienie się ponad obecną niszczycielską drugą erę techniczną.

 

Według mojego oszacowania sytuacji, najbardziej istotnym powodem celowego opóźniania się wejścia ludzkości do bezzanieczyszczeniowej "trzeciej ery technicznej", są ogromnie szkodliwe postępowania elit rządzących ludzkością, polegające na upartym blokowaniu i niszczeniu przez te elity rządzące wszelkich nowych idei jakie zagrażają monopolistycznym pozycjom oraz materialnym interesom owych elit. Elity te motywują się bowiem, że w naszym świecie (o jakim wierzą iż świat ten jest bez Boga) im samym nic NIE grozi za "odrzucanie wiedzy i prawdy", którą uznały one za albo zagrażające ich materialistycznym interesom, albo też uznają za niezgodne z tym w co one same wierzą i upowszechniają. Doskonałych przykładów takiego blokowania i niszczenia dostarczają wyniki moich badań. Przykładowo, linki do opisów moich Tablic Cykliczności jakie ja publikuję nieustająco od 1976 roku, po raz pierwszy przez wyszukiwarki internetowe zaczęły być ujawnianie dopiero w 2019 roku - czyli po upływie 43 lat, i to tylko ponieważ tablice te nabrały już zbyt dużego rozgłosu aby dalej je ignorować lub blokować. Z kolei linki do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, nawet w grudniu 2019 roku (kiedy to pracowałem nad wykończeniem punktu #J4.2 strony "propulsion_pl.htm" i niniejszego wpisu #317) nadal były blokowane przez wyszukiwarki internetowe - co czytelnik łatwo może sobie sprawdzić wpisując w jakiejkolwiek wyszukiwarce albo słowa kluczowe Teoria Wszystkiego, albo też rozkaz wyszukujący https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego . Jak też czytelnik łatwo może wykryć użyciem tych samych słów kluczowych rozkazem tzw. "custom search" o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , wyszukiwarki dysponują wymaganymi źródłami rzetelnej informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - tyle że celowo blokują te źródła przed upowszechnieniem po świecie. Niestety, ci czytelnicy, którzy wiedzą o zdolności takiego "custom search" do linkowania opisów mojej naukowej Teorii Wszystkiego, wiedzą już także o istnieniu tej teorii od 1985 roku, oraz o tym co ona umożliwia i opisuje. Jednocześnie jeśli ktoś niewiedzący o istnieniu tej naukowej Teorii Wszystkiego zamiast słów kluczowych Teoria Wszystkiego użyje pierwszej nazwy jaką tej teorii nadałem jeszcze w 1985 roku, tj. nazwy Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas ciągle z zacytowanej z moich opisów informacji zawsze starannie wydeletowane będą najistotniejsze słowa "teoria wszystkiego" (patrz rozkaz: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ) jakimi niemal zawsze w swych publikacjach poprzedzam tamtą starą nazwę wyjaśnianą dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Ciekawym jest przy tym bardzo wymowny sposób tego blokowania, jaki ujawnia iż kryje się za nim jakaś potężna instytucja o ogólnoświatowym zasięgu i władzy lub wpływie. W niemal bowiem każdym przypadku blokowanie to przyjmuje formę "zasłony dymnej" o tej samej nazwie co blokowana idea. Zasłona ta zaś działa zgodnie z przysłowiem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Przykładem takiej "zasłony dymnej" może być ów film Teoria Wszystkiego (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ) wyłącznie wskazywany jeśli wyszukiwarki internetowe zapyta się o jakąkolwiek Teorię Wszystkiego. Inne przykłady użycia podobnej "zasłony dymnej" obejmują uparte wskazywanie nielogicznie przemianowej na nazwę Totalism dawnej filozofii o nazwie "totalitarianism" (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalism ), jakie ustało dopiero w 2019 roku - kiedy to w końcu wyszukiwarki uznały potrzebę referowania poszukujących także do celowo pisanej przez literę "z" mojej filozofii Totalizm (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) - jaką jednak rozpracowywuję i publikuję nieustająco też już przez 34 lata, bo począwszy od 1985 roku. Jeszcze inną podobną "zasłoną dymną" była tajemnicza "orkiestra", o jakiej NIE wiadomo "czy" ani "gdzie" istnieje, jaka nazywa siebie Magnokraft (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), jaka lubuje się w szydzeniu z mojego dorobku naukowego i z mojej osoby, oraz tylko jaką aż do 2019 roku wyszukiwarki wskazywały jeśli ktoś wypytywał o mój gwiazdolot o nazwie Magnokraft po raz pierwszy opublikowany w 1980 roku. Do dzisiaj zresztą informacje o tych dwóch "magnokraftach" (tj. o moim gwiazdolocie i o owej tajemniczej "orkiestrze" - patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ) są w internecie dosyć wymownie pomieszane, itd., itp - po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #A5 ze strony "totalizm_pl.htm" oraz "Fot. #E3c" ze strony "sabotages_pl.htm". Oczywiście, niezależnie od idei jakie tu opisałem, elity rządzące naszą cywilizacją celowo blokują też i "odrzucają wiedzę" o całym szeregu innych idei, które gdyby zostały upowszechnione po świecie wówczas mogłyby ocalić ludzi przed obecnym poziomem bezbożności, niemoralności, zachłanności, wyzysku, niesprawiedliwości, korupcji, odwracania się od Boga i od bliźnich, wynaszczania natury, itp. - kolejnym przykładem których to usilnie odrzucanych i blokowanych przez elity, chociaż zbawiennych dla ludzkości idei mogą być silniki "perpetuum mobile" szerzej opisywane poniżej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm".

 

Jeśli uważnie przyglądnie się mojej Tablicy Cykliczności z "Tab. #J4" na stronie "propulsion_pl.htm" (tj. tej zawierającej w sobie już napędy z wszystkich sześciu "er technicznych ludzkości"), wówczas dość klarownie widoczne staje się też dlaczego Bóg zaprojektował istnienie tej ekstremalnie wyniszczającej dla nautury i dla ludzkości "drugiej ery technicznej ludzkości", oraz dlaczego zaopatrzył skorupę Ziemi w owe ogromne zasoby "paliw kopalnianych" (tj. ropy naftowej i węgla) jakie aż tak długo podtrzymują działanie zatruwających naturę i ludzi spalinowych napędów owej "drugiej ery technicznej". Ta "druga era techniczna" ma bowiem potwierdzać nadal prymitywnej ludzkości praktycznie wszystkie prawa i regularności rządzące wynalazkami kolejnych urządzeń napędowych. Ma też wskazywać potarzalne regularności istniejące w ich zasadach działania. Owym zaś potwierdzaniem i wskazywaniem ma ponadto upewniać ludzi, że Bóg stworzył dla późniejszego użytku ludzi aż cały szereg dalszych czynników roboczych i zasad działania napędów, jakie w przyszłości pozwolą ludziom na wypracowywanie coraz doskonalszych "er technicznych" wdrażających do użytku coraz lepsze i potężniejsze rodzaje urządzeń napędowych. Tyle, że zanim owe lepsze i potężniejsze niż obecne rodzaje napędów Bóg pozwoli ludziom zbudować, najpierw ludzkość jako całość musi podnieść ów średni poziom swojej moralności, co zagwarantuje iż owe potężne napędy NIE będą używane np. w celu zabijania i niszczenia. Wyniki bowiem badań kilku nielicznych wynalazców i odkrywców (np. wynalazki Tesli czy moje odkrycie i wypracowanie Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku) w połączeniu z ową wysoką szkodliwością napędów drugiej ery technicznej, jednoznacznie mają uświadamiać ludzkości, że napędy drugiej ery technicznej jakie nadal używamy i dzisiaj, są celowo zaplanowane przez Boga do wymuszania na ludzkości jedynie przejściowego ich używania np. aż do czasu kiedy ludzie zrozumieją starą prawdę iż "dobro ogółu jest ważniejsze od dobra kilku osobników - nawet tych najbardziej elitarnych". Niestety, chociaż dla dobra ogółu (całości ludzkości) napędy spalinowe dzisiejszej drugiej ery szybko i już dawno temu powinny być pozastępowane napędami następnych er technicznych, jeśli świadomość i wiedza ludzi NIE ulegnie zmianie wszyscy raczej nawzajem się powytruwamy spalinami zamiast podjąć wdrażanie napędów następnych er - jaką to groźbę doskonale nam ilustrują dotychczasowe "osiągnięcia" dzisiejszych przywódców państw w eliminowaniu zagrożenia jakie wnosi szybko postępujące psucie przez ludzi klimatu swej żywicielki Ziemi. Ponadto, ta zdolność napędów spalinowych drugiej ery do powodowania zniszczeń i chorób, w połączeniu z "zapowiedzią" istnienia "trzeciej ery technicznej ludzkości" w postaci "silnika elektrycznego" wynalezionego jeszcze w 1836 roku, praktycznie oznacza, że wyniszczające ludzkość i naturę "napędy drugiej ery technicznej" mają też spełniać dodatkową funkcję "urządzeń testujących" gotowość i zdolność całej obecnej ludzkości do przekładania dobra grupowego nad egoistycznym dobrem własnym nielicznych swych indywiduów i rządzących elit. Ta zaś ich dodatkowa funkcja boskiego "testu przed-zasądzeniem" oznacza, że od tego co ludzie spowodują owymi napędami będzie zależało czy ludzkość może kontynuować swą obecną formę istnienia, czy też musi przejść kilka drastycznych i wysoce dla ludzi bolesnych transformacji - dwie najważniejsze z których opisałem m.in. w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm", oraz na całej stronie o nazwie "2030.htm" (patrz też w YouTube film o tytule "Zagłada ludzkości 2030" wyszukiwany np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ).

 

Oczywiście, wszystko-wiedzący Bóg dawno temu przewidział, że zachłanność i rządza władzy zaledwie grastki ludzi z grona elit rządzących, będą blokowały dostęp całej ludzkości do er technicznych wyższych niż obecna druga era. Dlatego jeszcze w starożytności Bóg wprowadził do Biblii liczne ostrzeżnia, w rodzaju tego skierowanego do kapłanów którzy "odrzucają wiedzę" (tj. tych kapłanów jakich opisałem we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm"), oraz tego skierowanego do wszystkich ludzi którzy "wyniszczają ziemię" (tj. do ludzi opisanych w punktach #T1, #U1 mojej strony o nazwie "woda.htm", oraz na całej stronie o nazwie "2030.htm"). Ostrzeżenia te należy brać bardzo poważnie, bowiem Bóg NIE ostrzega bez wyciągania potem zapowiedzianych konsekwencji.

 

W trakcie trwania "drugiej ery technicznej" do chwili obecnej wynalezione już zostały niemal wszystkie napędy jakie w erze tej daje się zbudować. Tyle, że niektóre z nich pomimo zostania wynalezionymi, narazie NIE zostały zbudowane. Jednym z takich już wynalezionych, jednak jeszcze NIE budowanych napędów drugiej ery technicznej, są "sterowalne balony" na podgrzewane powietrze napędzane siłami odrzutu - jakie ja wynalazłem w pierwszych latach po stworzeniu swych Tablic Cykliczności i jakie opisywałem w swych pierwszych publikacjach. W porównaniu z używanymi do dzisiaj balonami na podgrzewane powietrze - które nadal budowane są tylko jako prymitywne, niesterowalne "pseudo-pędniki", te "sterowalne balony" jakie ja wynalazłem reprezentują sobą technicznie bardziej już zaawansowane urządzenia napędowe drugiej ery, bowiem są już łatwo sterowalnymi i ogromnie prostymi w konstrukcji "sterowalnymi pędnikami". (Odnotuj, że w balonach pogrzewanie powietrza także można dokonywać prądem elektrycznym zamiast spalinami - co po zbudowaniu moich lekkich "Komór Oscylacyjnych", jakie są zdolne do akumulowania nieograniczonych ilości energii elektrycznej, zaś jakie opisałem szerzej na stronie "oscillatory_chamber_pl.htm", dostarczy ludzkości łatwy do budowy i obsługi oraz czysty dla naturalnego środowiska rodzaj sterowalnego napędu latającego.) Innym, też wynalezionym przeze mnie takim nadal niezbudowanym napędem, był "latający rower". Kiedyś zamierzałem nawet sam go zbudować aby wygrać wówczas uważany za niemożliwy do wygrania konkurs wynalazczy jaki oferował wysoką nagrodę pieniężną osobie która w przeciągu roku zbuduje napędzane ludzkimi mięśniami urządzenie latające zdolne obukierunkowo przelecieć wyznaczoną przez tych organizatorów odległość (bodajże jednego kilometra). Konkurs ten został ogłoszony w Auckland (Nowa Zelandia) wkrótce po mojej emigracji do owego kraju - czyli w czasach kiedy taka nagroda pieniężna znacząco ułatwiłaby moje twarde życie. Projekt mojego "latającego roweru" jaki przygotowałem na ów konkurs był rodzajem "balonu-sterowca" o generalnym kształcie "ogona samolotowego" (tj. umożliwiającego łatwe sterowanie kierunkiem jego lotu), zapełnionego helem i napędzanego śmigłem - które to śmigło, podobnie jak koła w rowerze, miało być napędzane pedałami. Niestety, mój los i przeznacznie najwyraźniej nakazujące abym NIE był wynagrodzony finansowo za nic co nowego sam intelektualnie stworzyłem (ten mój los opisałem, między innymi, w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie "eco_cars_pl.htm") w połączeniu z chronicznym w kulturze angielskojęzycznej "niedotrzymywaniem słowa" w sprawach wypłacania należnej komuś nagrody, spowodował, że kiedy zapytałem ogłaszających konkurs o mniej jasne dla mnie szczegóły wymogów regulaminu ich konkursu, ci natychmiast zmienili swe wymogi - w nowej ich wersji ogłaszając, iż budowane urządzenie latające NIE może być typu lżejszego od powietrza (czyli NIE może być np. rodzajem "roweru" podobnego do "sterowca"). W wyniku tej zmiany wymogów musiałem zrezygnować z wzięcia udziału w owym konkursie. Dobrze też się stało, że najpierw sprawdziłem organizatorów owego konkursu swym zapytaniem, bowiem gdybym podjął budowę swego "latającego roweru", wówczas spędziłbym około roku życia na jego zbudowanie, zaś osądzając po reakcji organizatorów na moje zapytanie - nagrody i tak by mi odmówili pod jakimś tam pretekstem (tak jak stało się z owymi 10000 funtów nagrody za wyjaśnienie pochodzenia "kręgów zbożowych", jakiej wypłacenia odmówili mi właściciele angielskiej "Sunday Mirror" - które to zdarzenie też opisałem w powyższym punkcie #D2.1 z "eco_cars_pl.htm").

 

Podsumowując niniejszy wpis #317 (oraz punkt #J4.2 strony "propulsion_pl.htm"), obecnie panująca na Ziemi "druga era techniczna" jest najbardziej krytyczna dla dalszych losów dzisiejszej formy ludzkości. Wszakże elity rządzące i owe kierowane przez nie potężne instytucje jakie blokują upowszechnianie faktycznego postępu i prawdy pozwalających na nasz awans do "trzeciej ery technicznej", narazie zdają się uparcie kontynuować "zaduszanie" dzisiejszej cywilizacji aż do końca jej istnienia, zamiast przełożyć "dobro ogółu nad swoją własną zachłannością". Od tego zaś, co dalej one uczynią, zależy czy będziemy dalej istnieli w obecnej formie, czy też Bóg będzie zmuszony nas przetransformować w coś zupełnie odmiennego. Wiedza, idee i prawdy wymagane dla naszego awansu do następnej, "trzeciej ery technicznej ludzkości" istnieją wszakże i są dostępne od wielu już lat. Problem polega jedynie na tym, iż ci nieliczni co utrzymują władzę nad resztą z nas bardzo krótkowzrocznie oraz ze szkodą także i dla siebie samych NIE pozwalają na wprowadzanie tej wiedzy, idei i prawd do powszechnej wiadomości i do użytku wszystkich ludzi. Tym zaś swym postępowaniem uniemożliwiają naszej cywilizacji awans do owej zbawiennej "trzeciej ery technicznej". Łatwo też o tym się przekonać. Wystarczy wszakże odnotować, że chociaż przekroczyliśmy już "punkt braku powrotu", ciągle elity rządzące zamiast "działania" nadal karmią nas obietnicami i niekończącymi się "negocjacjami" jakie notorycznie NIE przynoszą użytecznych owoców (patrz wersety 7:17-19 z bibilijnej "Ew. w/g Św. Mateusza").

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #317 jest adaptacją treści punktu #J4.2 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm

http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "propulsion_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #317, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej "Ewangelii w/g św. Jana" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
gru 07 2019 #316E: God's repetitive improvements of people...

Motto: "There is always room for further improvement" (in Polish: "Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej" meaning "Even the best can be improved further")

 

In 1985, a landmark intellectual event took place. Namely, the first and until today still the only in the world, the scientific "Theory of Everything of 1985" was created and immediately published in the same year. Hence, in an ideal world where truth and reliable information would prevail (which kind of world our world should be) after correctly entering in any search engine e.g. the keywords Theory of Everything or the keywords Theory of Everything of 1985, in answer should appear the information about that first on Earth true scientific Theory of Everything. Unfortunately, so-far this information is disclosed only to these people who pre-programmed for themselves the "custom search" taking the form of, for example, the following search command: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . In turn the rest of the world, e.g. on 2019/12/5 when I did the "fine tuning" of the text of this post - means already after 34 years elapsed since the formation and first publishing of this scientific Theory of Everything of 1985, is still notoriously kept in ignorance about the existence of so desperately searched for by humanity scientific theory and knowledge. (Actually, the people searching on the internet still are notoriously deprived links to the majority of my research results - for example links to such extremely important keywords as: healing mental depression by earning moral energy; earning totaliztic nirvana; increasing moral energy; making morally correct decisions; counter-matter; moral Boomerang Principle; reversible software time; motors of perpetual motion; formal scientific proof for the existence of God, soul, counter-world, UFOs; formal scientific proof that God created the first couple of people; formal scientific proof that humanity lives in the world created and wisely ruled by the almighty God; formal scientific proof that God authorized the Bible; plus many other important results and discoveries indicated to me by this Theory of Everything of 1985 - the above search command reveals links to which results of my research if only in the search box that appears at the top of screen after entering this command, the already pre-programmed into this box keywords "Theory of Everything" are replaced with any other keywords for the links to descriptions of which someone is searching and if one omits these first, NOT mine, links still pushed at the top to create a "smokescreen".) It is also worth noting, that even after using that "custom search", at the beginning of the answer being generated, the search engine "pushes" a persistent information about the film made 29 years after the development of my scientific Theory of Everything of 1985 - in spite that just to avoid the getting information about that "smoke screen" film, the special "custom search" can be used. (Notice that this "custom search" from the address https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything was pre-programmed in August 2009 on the blog of Mr "Jacek K" linked from item #A2 of my Polish web page named "skorowidz.htm" - as I believe in order to facilitate the searching for information which during "normal" searches the search engines notoriously refuse to show - like the information where to find descriptions of that existing since 1985 the true scientific Theory of Everything. The curious people may sometimes be intrigued, that the above address of this "custom search" in a "strange" way occasionally can "transform like just by itself" into an erroneous address preventing the correct work of this search command - as I explained and illustrated this in item #E3 and on "Fig. #E3c" from my Polish web page named "sabotages_pl.htm".)

 

However, in our imperfect world full of hypocrisy, deception, pretending, acting instead of truth, claiming to oneself the achievements of others, etc. (which kind of the world our present world actually is), after entering in any search engine the keywords Theory of Everything, in spite of the fact that this is the name of a scientific theory - means NOT the name of a product of actors and filmmakers, almost the only result that appears, is an information about the persistently promoted film just having the title "The Theory of Everything" - only which film until today is emphasized by all existing search engines. The reader may notice an example of this emphasizing after clicking at the address https://www.google.com/search?q=theory+of+everything , and then comparing the received display with the information provided by the same search engine when one types through the keyboard the same keywords theory of everything - as due to still another "coincidence" both these ways of searching sometimes may generate different results.

 

In the discussed here descriptions of my scientific Theory of Everything of 1985, I deliberately emphasize the word "scientific", so that it can be clearly distinguished from that film entitled "The Theory of Everything".

 

At the time of creation and first publishing, my scientific Theory of Everything of 1985 was named the Concept of Dipolar Gravity (in Polish: Koncept Dipolarnej Grawitacji). The reason was that being a scientist well trained in the pedantic sticking to facts and truth, at the moment of its development I did NOT know yet that soon afterwards it would demonstrate all the features of the scientific Theory of Everything. It wasn't until a couple of months later that I discovered that the emergence of this theory could be compared to the intellectual equivalent of producing the first optical lens. This is because similarly as the production of the lens with the passage of time allowed to build microscopes - which opened for people an optical insight into the internal structure and composition of everything that surrounds us, also this scientific Theory of Everything of 1985 opened for people an intellectual insight into the truth about the internal structure and composition of reality that surrounds all of us. Moreover, similarly like the creation of the lens later allowed to build telescopes that give to people a visual insight into the configuration of our huge physical world, also the creation of the scientific Theory of Everything of 1985 opened intellectual insight into the structure and operation of the entire universe. Furthermore, the scientific Theory of Everything of 1985 also provided people with a kind of "intellectual ladder" in the form of a new and pedantically moral philosophy named Totalizm. For whoever wants to practice this philosophy, it allows his/her climbing to increasingly higher levels of awareness. Two aspects stand out during the almost half a century since the development of this scientific Theory of Everything of 1985. (1) The first of these is the "scientific aspect" - means descriptions of almost unlimited potentials for knowledge-generation by this scientific Theory of Everything and for finding out the truth about almost everything that surrounds us. This scientific aspect is published already since 1985 in various monographs, web pages and videos - e.g. on the web page named "dipolar_gravity.htm" and in publications linked from that web page. (2) The second among them is the "human aspect" of this scientific Theory of Everything - means descriptions of my ongoing almost half-century-long battle of urging people to stop the sponsored by various powerful institutions further blocking, ignoring and hiding the scientific Theory of Everything and to stop "rejecting knowledge" obtainable due to this theory, but rather to began the use of benefits that this scientific theory opens to humanity. This human aspect I started to publish simultaneously with the post #316 (in Polish) to blogs of totalizm based on the content of item #A1 from the web page named "evolution_pl.htm", means starting from 2019/11/17. I published that human aspect (initially only in the Polish language) on the web page named "1985_theory_of_everything.htm". In turn that "intellectual ladder", means the pedantically moral philosophy which I created and named Totalizm - because it represents the philosophical side of the scientific Theory of Everything explaining "the whole of everything", and thus allows people to climb to higher levels of consciousness, I have been publishing since 1985 in numerous publications, for example on the web page named "totalizm.htm". However, when someone is searching for this modern philosophy using Internet search engines, one must be very careful that its name always is spelled with the letter "z". This is because the letter "z" clearly distinguishes the philosophy which I created and named Totalizm from "Totalitarianism" - means from a philosophy completely opposite to my Totalizm, which among some people lazy in writing, or perhaps defiant towards my Totalizm, by strange epidemic of "sheep's momentum" suddenly began to mistakenly call Totalism, only that this totalitarian Totalism typically is spelled with the letter "s". Interestingly, this "sheep's rush" for creating "smokescreens" by calling various products of other people's activities (which are furthest away from the results of my scientific research) with names that I assigned to the results of my scientific research, does NOT end at the name of The Theory of Everything for a film, or name Totalism for Totalitarianism. After all, for example my most important invention published back in the year 1980 - means developed already near 50 years ago, i.e. my starship in Polish named "Magnokraft" (which I described on the English web page named "magnocraft.htm"), also in past used to have such an internet "smokescreen" in the form of a music band named "Magnokraft", which band in past completely hide my starship, although (fortunately) by now on Google it has stopped monopolising the results of searches for descriptions of my starship "Magnocraft". Currently, the information about this band is only mixed up in the internet with the information about my starship - for example see the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft and compare the obtained results with the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft+Music . So let us hope that over time in a similar way my knowledge-generating Theory of Everything of 1985, in search engines will be clearly separated from the movie entitled the Theory of Everything, and that from search engines will be removed the "clever program" which always eliminates my explanation Theory of Everything from the searched for information - in spite that this key information I am always adding in front of the used in my publications old name the Concept of Dipolar Gravity.

 

Due to various premises resulting from these existing since 1985: (1) the scientific Theory of Everything of 1985 (also called 

the "Concept of Dipolar Gravity") and (2) the philosophy of totalizm - I managed to discover, that already after the creation of humanity God introduced into the software of bodies and souls of the human race a whole range of significant improvements from which we benefit today. These improvements, along with a summary of the most important lessons that result from them to humanity, I will briefly describe in this post, while I will discuss in more detail in the web page named "evolution.htm".

 

Because learning about the existence of the improvements introduced by God into software of souls and bodies of people and described in this post as well as learning the philosophical lessons that these improvements open to humanity, can completely change our lives, if only I can find the assistants to filming work - the skills of whom I described in more detail in C1 and C2 from my short Polish publication [18] available through the web page named "tekst_18.htm", then on the basis of this post I will also try to prepare a script for the free YouTube video described in that [18], whose goal would be to familiarize viewers with the knowledge about divine improvements to software of our souls and bodies that have the potential to lift people to the next level of awareness and worldview.

 

Until the time of writing the content of item #A1 from the Polish web page named "evolution_pl.htm" on which this post is based, means until 3rd October 2019, supported by premises resulting from the philosophy of totalizm and from my Theory of Everything of 1985 (also called the "Concept of Dipolar Gravity"), I was able to discover three breakthrough improvements that from the moment of the original creation of people God introduced to software of human souls and bodies, while the information which confirms the introduction of these improvements God has also encrypted in Bible verses - as God always does in the case of knowledge, which people have to first discover by themselves as a result of the progress in their knowledge and philosophies, and only after the discovery of it people are to find it in the Bible and decipher its role as the confirmation of truth. In addition to Bible verses, I also discovered considerable empirical evidence, some of which is already widely known to people, which confirms the existence of each of these improvements to human souls and bodies. In turn finding descriptions in the Bible and finding also completely independent of them empirical evidence, which mutually confirm compliances of each other with the objective truth, provide us with the required "two witnesses", regarding which - according to verses from the Bible quoted in item #C5 from my web page named "bible.htm" and commented in item #J4.1 from another web page named "propulsion_pl.htm", it is required that "on the credentials of two or three witnesses must be based every matter" about which (matter) we are very interested in obtaining confirmation of its correctness and truth. So let us first list here these three improvements of the human race directly confirmed by Bible verses:

 

(1) Switching to the "reversible software time" intelligently pre-programmed by God, the course of life and the process of aging of people. This was the first among improvements that I learned, which God has introduced already during the biblical Great Deluge, or more precisely when the biblical Noah ("soldier of God") took aboard Noah's Ark those creatures that after the Flood were to live and grow old under the control of reversible software time. Namely, on that ark God switched then the souls and bodies of people and animals transported in there, from the living and from aging controlled by the flowing smoothly the so-called "irreversible absolute time of the universe" - in which now only God lives and all inanimate matter ages, into the living and aging in intelligently and intentionally pre-programmed by God just then, at least 365x1000 times slower, passing in short jumps, the "reversible software time" which does NOT exist in the natural constitution of the universe (see verse 3:8 from the Biblical "2nd Letter of St. Peter the Apostle" and verse 90:4 from the Biblical "Psalms"). At the same time, taking advantage of the occasion of that change, God also reduced human bodies from the antediluvian sizes currently considered to be giants (i.e. about several times taller than today's people: e.g. in ancient myths, biblical Adam was supposed to be 15 feet tall - i.e. about 4.57 meters, and Noah - 12 feet - or around 3.66 meters), to current sizes - by the way introducing also several further minor anatomical changes (e.g. removal of the second row of teeth existing in jaws of antediluvian human giants). A wider explanation of this change and the empirical evidence which confirms it, is presented on numerous my web pages - for example (amongst others) in item #C4.1 from my web page named "immortality.htm". Therefore readers can find this evidence on my web pages linked to index entries provided on my Polish web page named "skorowidz.htm". In addition, to the topic of antediluvian human giants is devoted the content of a huge number of free educational films that are currently available on youtube.com - most of which are in English (e.g. see the hobby video entitled "GOOGLE SEARCH 'GIANT SKELETONS' + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET" and available at the address https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) In turn more information about both types of time mentioned here was included in the "introduction" and in item #G4 (and briefly also in item #D4) from the web page named "dipolar_gravity.htm". Descriptions of these two existing types of time contained therein are later further elaborated and continued in item #D3 of the web page "god_proof.htm", and in items #J5 and #J6 of my web page named "petone.htm", while in one complete whole they are presented in a relatively new (because published since December 2018) Polish monograph [12].

 

(2) Introduction of different than "ULT" human spoken languages. This was the second improvement that I discovered during my research. God introduced it during the construction of the Tower of Babel by people (see verses 11:1-9 from the Biblical "Genesis"), that is, at the time when Babylon was ruled by King Nebuchadnezzar the Second, and around the time when Biblical prophet Daniel lived and worked in there (see "Daniel" in the Bible). This improvement depended on separating and differentiating the language "ULT" in which people think and which is used by souls in the counter-world, from spoken language used in human voice speech and in our physical world. The advantages of such separation and differentiation of languages were also understood by the creators of human computers in the recent times, when they created the "programming languages" - with which people communicate with computers in our world, and when they clearly separated these "programming languages" from the different "machine languages" used in the computer "virtual worlds" - in which today's computers perform their "thinking" processes. Before this separation of the "ULT" language from spoken language, people used the "Universal Language of Thoughts" (i.e. "ULT") also for voice speech - means used the language that God uses today and that is still used for communication between souls from the counter-world and also in the processes of human thinking. Initially, means right after the creation, people communicated with each other, using the "ULT" - in the same way as they use present spoken languages, i.e. both among themselves, as well as in conversations with God. However, just like the first computer builders, much earlier God also quickly discovered numerous advantages of replacing the verbal version of "ULT" language with spoken languages that differ from it. In turn because God accomplishes a number of different goals at once with every His move, He separated these two languages during the construction of the Tower of Babel, limiting "ULT" to only conducting human thought processes, and in human voice speech replacing it by a whole range of different native languages, which later have evolved separately for each of the human nations. A wider discussion of the subject of that separation of human spoken languages from ULT (and "confusions" that it may cause), plus an indication of empirical evidence which confirms that separation, I presented on numerous web pages - for example (amongst others) in item #F11 from my web page named "soul_proof.htm". Thus readers can find this evidence on my web pages linked by index entries from the Polish web page named "skorowidz.htm". In addition, to the topic of the Tower of Babel is devoted the content of a large number of free educational films that are currently available on youtube.com - most of which are in English (e.g. see the video entitled "Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real", available from the address https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

 

(3) Supplementing the human soul with software of the counter-organ of "conscience". This was the third improvement of the human race by God, which I managed to discover so-far, while the direct confirmation of which I found in the Bible. It was carried out during Jesus' mission on Earth and depended on the introducing to our souls the special programs of a "hot line" for communicating directly between minds of people and God. We currently know this communication connection as "conscience". Namely, when God determined beyond all doubt that people tend to be highly immoral, then firstly He wrote for them on tablets of stone the so-called "10 Commandments", then He ordered that each of the people learns what these commands require and fulfil all of them. However, He quickly discovered that the majority of people put laziness over learning, and thus are NOT very eager to learn and obey these 10 Commandments. It was then that God decided to introduce into the soul of every person that program of "counter-organ of conscience" - which is much better than the learning of 10 Commandments, because in every situation it whispers (prompts) directly to the mind of its bearer, whether what the bearer thinks that he/she intends to do, or that even he/she has already done, is agreeable with God's commandments and requirements, or is breaking these. The fact of introducing at that time the organ of conscience to people's souls, known as the "New Covenant", was encoded into verses 10:16 from the Biblical "Letter to the Hebrews", while I explain this groundbreaking improvement in several totaliztic web pages and publications linked by the keyword "New Covenant" from my Polish web page named "skorowidz.htm". Unfortunately, today's priests that "reject knowledge" (see verses 4:4-9 from the Biblical "Book of Hosea") do NOT want to know about this fact.

 

In the descriptions of all three of the above improvements, our eyes are striking their repetitive features and philosophically lifting people consequences. To understand their repeatability, let us firstly list here the most important examples of these repetitive features. And so, (1) these improvements were always introduced when human disobedience to God's 10 Commands and other requirements began to reach a crisis level. Also always (2) during their introduction on Earth was working a messenger of God who played an important role in explaining to people why they had to occur. (I.e. worked: Noah from times of Biblical Great Flood, the Prophet Daniel from times of Babel Tower, and the God's Son Jesus in times of religious "Pharisees" and the introduction of "conscience" to human souls and bodies.)

 

In turn, as the reader probably already knows from the content of my web page named "2030_uk.htm" and the Polish YouTube film entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of 2030s") - currently on Earth is just intensifying (1) the period of the next crisis caused by people turning away from God, from their neighbours and from respecting nature. Interestingly, (2) from the prophecies of the Hopi Indians about "Pahana" meaning the "White Brother", as well as from Bible verses (e.g. see verse 9:12 from the Biblical "Gospel of St. Mark") is also known to us, that another messenger of God is working somewhere on Earth - which fact is more comprehensively explained in item #H1 of my web page named "2030_uk.htm". Means according to the regularities described above and always repeated during every crisis of human disobedience to God's 10 Commandments and other requirements, most probably just the next time is approaching, when God introduces another significant improvement to bodies and to souls of people. Although for our imperfect human mind it is currently difficult to predict on what principle this next divine improvement will work and what will be the manifestations and results of its action, seeing what is happening in our world today, it can be deduced that it will probably come down to the introduction into the human souls of some new software causing in people an increased sensitivity to, and the urge to resist of, such previously un-emphasized immoral behaviours of others as: corruption, cronyism, injustice, inequality, exploitation and oppression of some by others, cruelty to people and animals, lack of respect for nature, etc. I wonder whether the current growing wave of opposition, demonstrations and rebellions of people from completely different countries, all of which are directed against this type of immoral behaviour of governments, elites and individuals, is not by a chance the indication that an increasingly large number of people already have in their soul such software introduced in our times to further improve the souls and bodies of people. It is a great pity that because of stubborn turning their backs to God, other people, and to nature, only a few of those who currently live in the world will personally experience the benefits and blessings of this next divine improvement to human souls and bodies.

 

The above should be supplemented with the information that I have empirically discovered also an another, different category of improvements to souls and bodies of human race, which were also introduced by God NOT earlier than during the Biblical Flood, but either their characteristics required that they were introduced, tested and improved for a long time, or so-far I did NOT manage to find a direct description in Bible verses that would allow me to determine the exact time and other details of their introduction. Examples of most important improvements in this another category could be defined as follows:

 

(4) The pre-programming of the phenomenon of the "moral field", the action of which is similar to the action of the gravitational field, then such alteration of programs of all laws governing over the fate of people, that into every agreeable with the commandments and requirements of God (means moral) human action it was necessary to put the effort and energy of climbing the uphill in this "moral field", while every human action breaking the commandments and requirements of God (means immoral) would just slide down in this "moral field" and thus would come easily and in a way that generates some kind of pleasure. Since the moment when God introduced the phenomenon of the "moral field", everything moral that someone does, requires putting into it the amount of energy and effort that is proportional to the moral significance of a given action, while everything that is immoral comes to people effortlessly and pleasantly - for more details see links for the keywords "moral field" (i.e.: pole moralne) on the Polish web page named "skorowidz.htm". From the descriptions in the Bible it can be easily concluded that the phenomenon of the "moral field" was introduced, tested and improved for a long period of time after the "Biblical Flood". After all, for example from verses 4:1-16 of the biblical "Book of Genesis", means regarding times before the Biblical Flood, it clearly appears that the criterion of receiving God's recognition was then only the compliance with God's personal wish, means NOT the amount of effort and work of climbing uphill of the "moral field" which in present times must be put into a given action in order to make it morally correct. Also described in item #J5 from my web page named "petone.htm" the "growth pattern" known under the name "tree of life" - which God made available to people in the 9th century B.C. through the prophet Elijah of the Biblical Old Testament, did NOT yet have a "test copy of Omniplan (11)". This in turn means that then God still carried out improvement works over the phenomenon of the "moral field". The final proclamation of the existence and operation of the "moral field" was made by Jesus, e.g. with this famous statement from verses 16:24-26 of the "Gospel according to Saint Matthew" - I quote from the Bible: "If anyone wants to follow me, let deny himself, take up his cross and follow me." However, putting so prolonged work, thoughts and improvements into the phenomenon of the "moral field" proved worthwhile. Because of it, people who act morally begin to accumulate in their souls a moral equivalent to "potential energy" from climbing uphill in the gravitational field. So the accumulated amount of such "moral energy" (which now can be estimated in people, while in the future probably can be easily measured) allows to judge instantly the moral level of a given person. Furthermore, the accumulation of this moral energy changes the frequency of vibrations emitted by a soul and by counter-body of a given person - while these vibrations NOT only control the speed of the elapse of time, but can also be felt and observed already at a great distance. This in turn means that e.g. morally living people can be felt from afar - which, among others, causes that immoral people like to deal with only immoral people, while they dislike morally-behaving people, and vice versa. Furthermore, cities or countries inhabited by morally living people in the counter-world "shine" with different vibrations than areas with immoral people. From this, a simple mechanism leads to cataclysms which hit only into immoral areas, and to life problems which continually bother mainly immorally living people.

 

(5) Embedding into human souls the software that adds subsequent portions of "moral energy" to the amount of this energy already accumulated in this soul - if the owner of a given soul performs actions that meet all the requirements of "moral work", while which deflates from the soul appropriate amounts of this energy - if the carrier of a given soul performs immoral actions or indulges in anything that generates in him/her feelings of pleasure, plus the subsequent supplementing these programs that manage moral energy, with procedures that enforce returns of totaliztic karma. After pre-programming of the phenomenon of "moral field" described above into the so-called "Omniplan" that manages the operation of reversible software time, it became possible to embed into each human soul additional software, which, depending on how the current behaviour of a given soul-carrier moved him/her in the "moral field", either added, or subtracted, the appropriate amount of "moral energy" to or from the pool of this energy already previously accumulated in the soul of this person - as I explained this in items #D2, #D3 and #C6 from my web page named "nirvana.htm". In turn the level of this "moral energy" allows e.g. to "judge" the moral state of this person with one "glance of eye", and also allows to obtain effects described below with the next improvement. In turn, when soul programs already distinguish how a given action of this person moves in the "moral field", it also became possible to embed into human souls the software of "totaliztic karma" the work of which is described more thoroughly on the web page named "karma.htm", and also to create the first and most important "moral law" on which totaliztic karma is based, and which in subsections I4.1 and I4.1.1 from volume 5 of my monograph [1/5] is described under the name of "Boomerang Principle". (After this "Boomerang Principle", further out of numerous moral laws that currently govern over the fate of people were developed.) The software of totaliztic karma was first implemented close to times when people were also informed by warnings described in the Bible and explaining the work of karma, like the Old-Testament "they wind sow, they will gather a storm" (see Biblical "Book of Hosea", verse 8:7), or New-Testament "what a man sows, he will reap" (see biblical "Letter to Galatians", verse 6:7) - such warnings based on karma there are quite a few in the Bible (an extended list of them is presented in #2I4.1 from subsection I4.1 of volume 5 of my monograph [1/5]). Nevertheless, karma software is repeatedly improved practically until today. For example, just nowadays it is clearly visible that so-called "karma return time" since the advent of the "neo-medieval era" on 2001/9/11 is accelerated for many immoral human activities - see items #B2.1 to #B2.3 from my web page named "mozajski_uk.htm".

 

(6) The dependence of states (conditions) which experience individual intellects described in item #D3 of my web page named "nirvana.htm" on the level of "E" or "µ" (mi) of "moral energy" ("life energy") which these intellects managed to accumulate in their souls from the counter-world. On the above web page "nirvana.htm" I explained my empirical discovery that both, the individuals (i.e. "individual intellects"), as well as the entire institutions and even entire countries (i.e. "group intellects") experience increasingly positive and happier feelings as well as executive capabilities (i.e. the increasingly large "free will" or "zwow"), when in their souls and counter-bodies increases the amount of so-called "moral energy" (which can also be called "life energy" or "zwow"). These states (conditions) I named: (1) nirvana, (2) adoration, (3) friendliness, (4) provocativeness (i.e. the beginning of mental depression), (5) apathy, (6) destruction, (7) death through "moral suffocation". In 1997 I myself managed to increase my amount of "moral energy" to a level exceeding the value of "µ=0.6" (i.e. the value of around "E= 1200 [hps]", where units [hps] represent "hours of physical struggle" - as explained in #D2 from my web page "nirvana.htm"), until it appeared in me and lasted for the next around 9 months the highest among these states (conditions), namely the stunning state of "(1) nirvana" - which previously was NOT experienced nor studied or described by any other scientist - which state I named the totaliztic nirvana to distinguish it from the "Hindu nirvana". (The "totaliztic nirvana" feels approximately like an endless orgasm - which feeling I explained in more details in item #B1 of my web page named "nirvana.htm". As I was aware that I am the first scientist in the world who not only personally experienced the "totaliztic nirvana" but who also researched it thoroughly, I described it later in great detail - as my information originates straight from the proverbial "horse's mouth", or the "first hand".) But if the amount of this "life energy" begins to fall, people become increasingly grim and unhappy, and after it falls below the value of "µ=0.3 "(i.e. below approximately "E=600 [hps] ") they fall into an almost chronic state of mental depression, then after reaching the level of "µ=0" (i.e. approximately "E=0 [hps]") they die because of some self-inflicted death. It is a great pity that today's "official atheistic medicine", which until now has not yet been able to work out the definition of mental depression, while because of the lack of such definition - is NOT able to effectively treat this "illness of soul", still ignores my research on depression and nirvana, nor does want to know about the definition of depression that I quoted in item #C6 of my web page named "nirvana.htm". After all, if the medical sciences knew and accept the definition of depression and understood the mechanism of the emergence of this "illness of soul" as a result of lack of moral energy, then the official atheistic medicine would also be able to cure it effectively. This is because the requirement to generate this "moral energy" (i.e. "life energy") in oneself turns out to be, that instead of swallowing chemicals and tablets, one needs to generate moral energy through performing the "moral work" (preferably anonymously, means as states verse 6:3 from the biblical "Gospel of St. Matthew": "... don't let the left hand know what the right hand does"). Therefore, people, crews, institutions, countries, etc., who currently do NOT perform such "moral work", suffer from increasingly stronger mental depression - which is just a symptom of practicing mainly immoral actions characteristic for the "philosophy of parasitism", and thus is also a symptom of caused by these immoral actions the decrease in the level of "moral energy" which has the potential to lead then to death through the "moral suffocation". Knowledge of the relationship between depressive states in people and in group intellects, and the practicing of immoral behaviours, allows, among others, to read from the Bible that before the Biblical Flood, the improvement described here God has not yet introduced, because antediluvian people did not suffer from depression, they enjoyed life, they got married, etc. - in spite that in their lives they behaved drastically immoral. Unfortunately, further descriptions of the Bible so far did NOT allow me to decipher from when this improvement was introduced and what circumstances accompanied it. However, I will continue to decipher the Bible and if I find anything about it, I will try to add and explain the required information here.

 

(7) The validation of people's impression that they have full "free will", by adding the executor "test copy of Omniplan (11)" to the "tree of life" (from Kabbalah) described in item #J5 and illustrated in "Fig. #J5b" from my web page named "petone.htm" - which the "test copy of Omniplan (11)" allows God to quickly test the future consequences of any human action. The name "Omniplan" is assigned to a software entity that does NOT exist naturally in the universe but was artificially programmed by our God. The function of Omniplan is to manage the elapse of "reversible software time" in our entire physical world and to control the course and effects of all events that take place in our physical world. Omniplan is described more extensively in items #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm" and also in chapters D, G, L and O from the Polish monograph [12] describing the work of time and time vehicles, available through web page called "tekst_12.htm". In turn the manner of operation of this Omniplan causes that from the moment when just during the Biblical Great Flood God programmed it to be able to manage the course and effects of events controlled by this human "reversible software time", everything that people do is actually implemented NOT by "hands of people" but by unnoticeable for people permission and work of "hands of God" - for details see item #J5 on the web page named "petone.htm". (Because actually these are "hands of God" which accomplish everything that people do, the "free will" that people have is only partial, because all human actions are continually "censored" by God, although God does everything in His power that people have a psychological impression that they have the full "free will".) In turn whether God decides to implement a given human action, or to cause that for some reason He will make it unrealistic, decides the impact that the effects of this action will have on the future of human civilization. From the point of view of this impact, all human activities are subdivided into only two categories, namely (a) actions whose effects do NOT have any impact onto the future (e.g. such as: which slice of bread we choose to eat, or what effects will bring our efforts to kill a mouse that has nested in the kitchen and eats all our unprotected food), and (b) actions whose effects have a potential to exert some influence on the future of our civilization (e.g. whose book will a publisher choose to publish and disseminate around the world, or whether the specific politician will be able to start another war). In the event that a person performs the action of category (a) God implements it immediately. However, when an action displays attributes of belonging to category (b), then God always checks whether it will NOT cause changes in the future which would be contrary to His superior intentions and plans for the future of humanity. He checks this by using the "test copy of Omniplan (11)". Namely, in relatively recent times God added this test copy as another "executor" number (11) from the "growth pattern" illustrated by the "tree of life" of Kabbalah in the abovementioned item #J5 of the web page "petone.htm". This "test copy of Omniplan (11)" is programmed as an exact copy of the original Omniplan, i.e. it contains copies of our entire physical world and each one of us (so you, the reader, also have in it your own copy that lives, thinks and works exactly like you do) - only that in it "human time" passes several hundred thousand times faster than in the physical world in which we live. (Unfortunately, at the present "initial" stage of gathering my knowledge about Omniplan, I can only assume that our civilization is this "original" human civilization, while that other civilization with the time elapsing several hundred thousand times faster than our time, is just a "copy of our civilization." But in reality so far too little data and evidence has been accumulated to decide whether it truly is so. After all, the situation can be quite the opposite. Namely, at the opposite than our end of the fourth dimension of the counter-world, this "original" human civilization may be in the development, while our civilization may perform only a function of "test copy of the Omniplan (11)" for this other civilisation. Therefore, I will continue this research, and I will inform about the results - if I make it on time.) This "test copy of Omniplan (11)" is used to quickly test the future consequences of any human action occurring in the original Omniplan. In turn knowing the results of these tests (which, according to my research, typically take about two weeks of our human time to obtain), even if God had pre-approved and implemented some action from category (b), but then the tests confirmed that the action in the future will cause deviations from plans and intentions of God, then God is still able to shift back a given person in time and erase the memory of the removed fragment of his/her life - although sometimes leave in him/her a "deja vu" (as on the basis of Bible verses I described this in items #B4 to #B4.1 and #D5 to #D5.2 from the web page named "immortality.htm"), then in a new passage of a given person through time God cancels this action without causing the person to be aware of this cancellation. In turn, if already at the moment when a given person tries to undertake a given action God immediately estimates that this action is of category (b) and thus in the future may cause changes that are NOT consistent with His plans and intentions, then typically He somehow temporarily delays the execution of this action until tests show what impact it will have on the future, while when the test results are known, then He either implements this action, or He prevents it completely. The problem we see when (like me) we learn that the mechanism of implementing human actions is actually carried out with "hands of God", boils down to the question: why does God implements also the actions of immoral people (i.e. criminals, rapists, exploiters, murderers, politicians initiating wars, aggressive military, terrorists, etc.)? Many answers to this question have been encrypted into the Bible. One of them (expressed not directly - i.e. as if with its inverse) states "to NOT provide people with evidence that their full "free will" is only a psychological impression, NOT a fact. (E.g. nowhere I found a definite statement in the Bible that each of the people has a full, i.e. NOT censored, "free will" - but I came across a lot of verses in there implying that absolutely everything that we think and do, God judges and acts upon.) Unfortunately, the psychological impression that people have the full "free will" to do whatever they want is extremely important in the process of increasing the effectiveness of "gathering knowledge" by people. In turn "gathering knowledge" is of great importance to God - for explanation "why" see item #I6 from my web page named "mozajski_uk.htm" and items from #B1 to #B3 and #C1 plus "introduction" from the web page named "antichrist.htm". This psychological impression is easy to "break" - if e.g. people become sure that their actions are completed only if their results have been approved by God and learn that after which approval they are implemented with "hands" of God. Therefore, in everything that God does, He always attaches the primary importance to avoiding the situation that a given person would become sure that his/her "free will" was censored. Probably it is just to NOT create a situation of such a certainty and hence to limit with it the "free will" of many so-called "sceptics" and those "rejecting knowledge", for publishing these explanations here was chosen a fallible man, means me, NOT the Bible. After all, the fate of the results of my research has already proved to us, that even a majority of those ones who believe in the truth of the Bible, still considers the results of my research to be erroneous and ignores them completely. On the other hand, if these explanations were openly and clearly stated in the Bible, then many of those "sceptics" and people "rejecting knowledge" would be inclined to acknowledge them as representing truth and to limit because of them own research on the subject of God. Other answers to the above question "why does God implements also actions of immoral people?" include, among others: because God always protects the God-fearing people who trust Him and who keep His commandments and requirements, because justice always comes to fulfilment and the wrongdoers are ultimately punished at the very end, and also because due to the action of Boomerang Principle (i.e. the main moral law) the victims of evil people's actions always are those who somehow deserved it with whatever they did in their current or previous passage through the reversible software time (for descriptions of examples of this deservedness see items #C7 to #D3 on my web page "god_exists.htm"). Let us summarize now the "improvement" described here. Due to the introduction of the "test copy of Omniplan (11)" actions which control the fate of people can be managed more precisely, and then implemented without the need to break the "free will" of people - which free will depends on having the psychological impression that each person has a full "free will" to decide and do whatever he/she chooses.

 

Of course, regardless of the above-mentioned major improvements from the category described here, in my many years long research I noticed a whole lot of various small improvements, which also improve the perfection and justice of our physical world. As their examples we can indicate here the so-called "printing imps" in Poland called the "chochliki drukarskie". These were introduced on Earth at the time when "folded printing" was invented and humanity began mass printing of the Bible. These "imps" cause that no matter how carefully some print is made or written, always there will be approximately the same number of errors in it. As a result, readers who encounter such printing errors react to them with emotions (which, in turn, God easily controls) - thus enabling management of readers' emotional attitudes to matters described in a given print, and hence also the management of readers' decisions on what to do in the matters described by given print. Slightly more advanced version of "printing imps" are errors in computer programs. As the discipline of "Software Engineering" already has discovered, every computer program used by people hides a characteristic for it number of errors not discovered yet - which errors in no way can be removed, because if one of them is removed then the next one is unintentionally introduced. Because these programs later e.g. control the operation of airplanes, space rockets, nuclear reactors, etc. - by triggering one of the errors contained in them at a critical moment, without breaking the human so-called "free will" God obtains the intended effects that look like "coincidences" or "accidents". Another small improvement that I have already noted is the pre-programming of the so-called "principle of reversals" in almost every currently existing algorithm for educating people and in almost all the divine methods of work - for details see descriptions of this principle provided, amongst others, in item #F3 from my web page named "wszewilki_uk.htm" and in items #B1.1, #B2 and #M1 from the web page named "antichrist.htm". The "principle of reversals" probably was introduced at the same time when people were given the organ of conscience, because Bible verses referring to its operation (e.g. see "Galatians" verse 5:17) appear only in the New Testament. Still another improvement is the introduction of a "self-regulating" algorithm into every mechanism of divine administration of justice to people (e.g. into the action of the so-called "curse of inventors" and "inventive impotence" or into the "Boomerang Principle" and into mechanisms of work of "totaliztic karma") - these "self-regulating" algorithms and mechanisms are described e.g. in items #B3, #B3.1 and #H1 (and also partly in #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 and #I5) from my web page called "mozajski_uk.htm". What a pity that today's politicians lack something (I wonder if it is knowledge, life wisdom, courage, inspiration, motivation, example, or yet something else) to write similar "self-regulating mechanisms" into the laws and actions of their governments - for example, just like as a small boy I read that it was done by French politicians establishing the old "water law" (described in item #L1 of my web page named "2030_uk.htm") which required that sewage discharge outlet always had to be located upstream in the river from the inlet to the collection of clean water from the same river. After all, embedding such "self-regulating" mechanisms into group laws and actions of people would solve many problems that today are troubling our civilization. Already after the Biblical Great Flood, God also made several improvements to our planet. For example, in times just after the creation, the Earth did NOT have underground caves. Thus, all underground caves and tunnels were made by God's messengers (UFOnauts) using for this purpose starships that utilise the principle of operation of my Magnocraft - see descriptions and evidence from item #C9.1 of my web page named "ufo_proof.htm". Etc., etc. To summarize the above, although "rejecting knowledge" present priests, scientists and politicians would NOT acknowledge this, while ordinary people do NOT have the knowledge and perceptiveness to notice it by themselves, and also although a selfish and self-directed human understanding of the so-called "good" does NOT coincide with God's absolute understanding of "good", the physical world in which we live is constantly being improved. In turn due to the continuous improvement of our world, in fact there is also a process of continuous improvement of the entire universe - as I described it more thoroughly in "chapter O" from my Polish monograph [12] explaining the operation of reversible time and time vehicles, while available through the web page named "tekst_12.htm".

 

If you, the reader, are convinced by logical deductions and evidence which I presented above, then I recommend that for your own good and for your descendants you should contribute your share into awareness of the actual situation to people confused by lies of the official atheistic science and by the ruling elites. The most effective way to add this contribution is by taking a personal part in creating a free educational film for later posting it on YouTube - the proposal to create that kind of film in cooperation with readers who are enthusiastic about it and have the required skills, is explained in (1) from subsection C1 of my short publication [18] (in Polish) disseminated through the web page named "tekst_18.htm".

 

All the improvements of the human race discussed above bring great philosophical significance to each of us. After all, they realize that people and the entire our physical world is constantly improved, and that since the creation of humanity and our physical world, God has developed dozens of highly effective tools with which without attracting our attention, e.g. through unintentional breakage of someone's psychological belief in having full "free will", God thoroughly controls the course of and the results of every (even the least important) event about which we all believe that we are the ones who implement it. It is a pity, therefore, that both priests and scientists, as well as many ordinary people, stubbornly "reject knowledge" and refuse to learn both the "improvements" described here, as well as God's tools that resulted from them. After all, everyone would benefit from knowing that if something was encoded into the content of the Bible about which, despite of it being written thousands of human years ago, is scientifically confirmed that the Bible contains "truth and only truth", then this encoding in the Bible is also the proof, that the almighty God is vitally interested that the resulting lessons voluntarily speak to the reasoning and knowledge of all who are concerned. For example, God surely is interested that at the present technical level of humanity - when almost everyone already knows what a "program" is, each person interested for his/her own good finally stopped "rejecting knowledge" which I concluded in item #A0 and also throughout the rest of my web page named "god_proof_pl.htm", and accepted that God, or more precisely the Holy Spirit, is a kind of self-aware "Program" which resides in (and controls behaviors) of the contained in the counter-world intelligent counter-matter, from which about 6,000 "human years" He created all matter and all objects of our physical world. After all, the improvements described above could NOT be introduced to our bodies and souls, if God was NOT a kind of "Program". These improvements also prove that the human soul is also a kind of self-aware, self-learning "program" for which God is a "Programmer". They also confirm my explanation of where all God's powers come from, and how it happens, that God knows the innermost thoughts of each person. They also confirm that what people call "laws of nature", "energy", "time", and a number of other concepts, are actually programs extremely wisely designed by God - which fact explains, amongst others, where God's power of managing these quantities comes from. Furthermore, they confirm that God informs us in the Bible about His improvements in His creations - only that He does this in an encrypted manner to inspire people to make the effort to seek knowledge and truth. (So God is NOT like our present "official atheistic science", which does NOT have the courage to implement the necessity of continually repairing the imperfections of whatever it previously created or claimed falsely, incorrectly, or NOT to the end - e.g. repairing the directing humanity towards depopulation and the destruction of the nature, the stubborn claim of this atheistic science about the alleged impossibility of building and using the engines working on the "perpetual motion" principles and described in item #J4.4 from my web page named "propulsion.htm".) Furthermore, improvements of the human race also confirm many facts about which humanity (or priests) so-far did NOT have the slightest idea, but which I just discovered due to premises resulting from my philosophy of totalizm and my Theory of Everything of 1985 (i.e. from the Concept of Dipolar Gravity), e.g. they confirm a lot of facts described below in items #A1.1, #B3, #D4, #D7, or #M1 from the web page named "evolution.htm".

 

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post is an adaptation of item #A1 from my web page named "evolution.htm" (updated on 7th of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page "evolution.htm" (or from "volume T" of my publication [13] - see the web page "tekst_13.htm"), than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "evolution.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/evolution.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/evolution.htm

http://gravity.ezyro.com/evolution.htm

http://cielcza.cba.pl/evolution.htm

http://pajak.org.nz/evolution.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "evolution.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "dipolar_gravity.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/evolution.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm 

 

Blogs of totalizm can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com

 

With the totaliztic salute,

Dr Eng. Jan Pajak

 

kodig : :
lis 17 2019 #316: Powtarzalne udoskonalanie ludzi przez...

Motto: "Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej" (po angielsku: "There is always room for further improvement")

 

 

W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie naukowa Teoria Wszystkiego. W niniejszych opisach owej naukowej Teorii Wszystkiego ja celowo podkreślam słowo "naukowa", aby wyraźnie ją odróżniać od "filmowej Teorii Wszystkiego" - czyli od tytułu kosztownego filmu propagandowego, opisy jakiego zawsze się pojawiają jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze nazwę Teoria Wszystkiego, a stąd jaki to film sprawia wrażenie iż faktycznym celem jego stworzenia było wyeliminowanie z internetowych wyszukiwarek owej zdaniem niektórych "światoburczej" informacji, iż faktycznie to już od 1985 roku istnieje na Ziemi i dopomaga wyjaśniać wszelkie trapiące ludzi zagadki stworzona przez Polaka naukowa Teoria Wszystkiego - którą to ogromnie dziwną sytuację staram się dyplomatycznie wyjaśniać szerzej w punkcie #A5 swej innej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm". Zaistnienie owej naukowej Teorii Wszystkiego, która w chwili jej stworzenia nazwana została "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz address https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji (po angielsku The "Concept of Dipolar Gravity" - patrz address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ), możnaby porówanać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy - które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto naukowa Teoria Wszystkiego dostarczyła też ludziom rodzaj "intelektualnej drabiny" w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm - patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalizm . Tym bowiem co zechcą filozofię tę praktykować umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe. W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego wyróżnić się dają dwa aspekty. (1) Pierwszy z nich to "aspekt naukowy" - czyli opisy niemal nieograniczonych możliwości naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Ów jej aspekt naukowy publikowany jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach i stronach internetowych - np. na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz w publikacjach linkowanych z owej strony. (2) Drugim zaś z nich jest "aspekt ludzki" owej Teorii Wszystkiego - czyli opisy mojej trwającej niemal już pół wieku nieustającej batalii nakłaniania ludzi aby zaprzestali sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz "odrzucania wiedzy" w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ów aspekt ludzki zacząłem publikować równocześnie z bazującym na treści niniejszego punktu wpisem numer #316 do blogów totalizmu, czyli począwszy od dnia 2019/11/17, na stronie internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Natomiast ową "intelektualną drabinę", czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem Totalizm - patrz address https://www.google.com/search?q=Totalizm , ponieważ filozofia ta reprezentuje odmienną filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej "całość wszystkiego", a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości, też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach, przykładowo na stronie o nazwie "totalizm_pl.htm". Kiedy jednak poszukuje się tej nowoczesnej filozofii w internetowych wyszukiwarkach, trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę "z". Litera ta bowiem filozofię jaką ja stworzyłem i nazwałem Totalizm wyraźnie odróżnia od "totalitarianismu" - czyli od filozofii do mojego totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie, albo też co przekorniej nastawieni do totalizmu, jakąś epidemią "owczego pędu" nagle zaczęli błędnie nazywać Totalism - patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalism , tyle że tamten wsteczniczy Totalism typowo pisany jest przez literę "s".

 

Dzięki najróżniejszym przesłankom wynikającym z owych istniejących już od 1985 roku filozofii totalizmu i naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji, zdołałem między innymi odkryć, że już po stworzeniu ludzkości Bóg powprowadzał do dusz i ciał ludzkiej rasy aż cały szereg istotnych udoskonaleń, z jakich korzystamy w dzisiejszych czasach. Udoskonalenia te, wraz z podsumowaniem najważniejszych lekcji jakie z nich wynikają dla ludzkości, skrótowo opiszę w niniejszym wpisie, zaś szerzej przedyskutuję w całej reszcie swej strony o nazwie "evolution_pl.htm".

 

Ponieważ poznanie istnienia opisywanych w tym wpisie udoskonaleń powprowadzanych do dusz i ciał ludzi przez Boga, oraz poznanie światopoglądowych lekcji jakie te udoskonalenia udzielają ludzkości, potrafi całkowicie zmienić nasze życie, jeśli tylko zdołam uzyskać odpowiednią pomoc, którą opisałem szerzej w swym krótkim opracowaniu [18] dostępnym poprzez stronę o nazwie "tekst_18.htm", wówczas na bazie niniejszego wpisu postaram się także przygotować scenariusz do opisanego w tymże [18] darmowego filmu do YouTube, którego celem byłoby właśnie zapoznanie oglądających z ową wiedzą o boskich udoskonaleniach oprogramowania naszych dusz i ciał wprowadzających potencjał aby wydźwignąć ludzi na następny poziom światopoglądowy.

 

Do chwili podjęcia aktualizowania swej strony o nazwie "evolution_pl.htm" w dniu 3 października 2019 roku, wspierany przesłankami wynikającymi z filozofii totalizmu oraz z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, byłem w stanie odkryć aż trzy przełomowe udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich dusz i ciał zaś informacje potwierdzające wprowadzenie jakich Bóg zaszyfrował w wersetach Biblii – tak jak Bóg zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie najpierw mają sami poodkrywać w wyniku postępu swojej wiedzy i światopoglądu, zaś dopiero po jej odkryciu mają znajdować w Biblii i odszyfrowywać jej potwierdzenia. Na dodatek do wersetów Biblii, odkryłem także spory empiryczny materiał dowodowy, część z którego jest już powszechnie znana ludziom, który potwierdza zaistnienie każdego z tych udoskonaleń ludzkich dusz i ciał. Odnalezienie zaś opisów w Biblii oraz zupełnie niezależnego od nich empirycznego materiału dowodowego, jakie nazwajem potwierdzają swoje zgodności z prawdą, dostarczają nam owych wymaganych "dwóch świadków", co do których - zgodnie z wersetami Biblii zacytowanymi w punkcie #C5 mojej strony o nazwie "biblia.htm" oraz skomentowanymi w punkcie #J4.1 z innej strony o nazwie "propulsion_pl.htm", wymagane jest iż "na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa" o jakiej bardzo nam zależy aby uzyskać potwierdzenie jej poprawności i prawdy. Najpierw wyliczmy więc tu owe trzy bezpośrednio potwierdzone empirycznie i wersetami Biblii udoskonalenia rasy ludzkiej:

 

(1) Przestawienie przebiegu życia i starzenia się ludzi na sztucznie zaprogramowany przez Boga "nawracalny czas softwarowy". Było to pierwsze z poznanych przeze mnie udoskonaleń, jakie Bóg wprowadził już w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu, a ściślej kiedy bibilijny Noe (czyli "żołnierz Boga") zabrał na pokład Arki Noego te istoty jakie po potopie miały żyć i starzeć się już pod kontrolą nawracalnego czasu softwarowego. Mianowicie na owej arce Bóg przestawił wówczas ogranizmy i dusze ludzi oraz przewożonych tam zwierząt z życia i starzenia się w upływającym płynnie tzw. "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata" w jakim obecnie żyje tylko Bóg, zaś starzeje się cała nieożywiona materia, na życie i starzenie się w inteligentnie i celowo zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas, co najmniej 365x1000 razy wolniejszym oraz upływającym skokowo, tzw. "nawracalnym czasie softwarowym" jaki NIE istnieje w naturalnej konstytucji wszechświata (patrz werset 3:8 z bibilijnego "2 Listu św. Piotra Apostoła"). Jednocześnie korzystając z okazji tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów uważanych obecnie za gigantów (tj. o wzroście kilka razy wyższym od dzisiejszych ludzi: np. w dawnych mitach bibilijny Adam miał mieć 15 stóp wzrostu - czyli ok. 4.57 metra, zaś Noe - 12 stóp - czyli ok. 3.66 metra), do obecnych rozmiarów – przy okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian anatomicznych (np. usunięcia drugiego rzędu zębów istniejącego w szczękach przedpotopowych gigantów ludzkich). Szersze wyjaśnienia tej zmiany oraz empirycznego materiału dowodowego jaki ją potwierdza zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #C4.1 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Ponadto tematowi przedpotopowych gigantów ludzkich poświęcone są treści ogromnej już liczby darmowych edukacyjnych filmów jakie obecnie są dostępne w youtube.com – choć, niestety, większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz hobbystycznie wykonane wideo o tytule "GOOGLE SEARCH 'GIANT SKELETONS' + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) Natomiast więcej informacji o obu wymienianych tu rodzajach czasu zawarłem m.in. we wstępie i w punkcie #G4 (a skrótowo też w #D4) swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Zawarte tam opisy owych dwóch istniejących rodzajów czasu są potem dalej rozwijane i kontynuowane w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", oraz w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm", zaś w jednej kompletnej całości są zaprezentowane w relatywnie nowej (bo publikowanej od grudnia 2018 roku) monografii [12].

 

(2) Wprowadzenie odmiennych niż "ULT" ludzkich języków mówionych. Było to drugie z odkrytych moimi badaniami udoskonaleń. Bóg wprowadził je w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel (patrz wersety 11:1-9 z bibilijnej "Księgi Rodzaju"), czyli w czasach kiedy Babilonem rządził król Nabuchodonozor Drugi, oraz około czasu kiedy żył tam i działał bibilijny prorok Daniel (patrz "Księga Daniela" w Biblii). To udoskonalenie polegało na oddzieleniu języka "ULT" w jakim ludzie myślą i jaki używany jest przez dusze w przeciw-świecie, od języka mówionego używanego w ludzkiej mowie głosowej i w naszym świecie fizycznym. Zalety takiego oddzielenia jezyków zrozumieli także twórcy ludzkich komputerów już w niedawnych czasach, kiedy stworzyli "języki programowania" jakimi w naszym świecie ludzie porozumiewają się z komputerami, poczym wyraźnie oddzielili owe "języki programowania" od używanych w komputerowych "światach wirtualnych" odmiennych "języków maszynowych" - w których dzisiejsze komputery dokonują swoje procesy "myślenia". Przed owym oddzieleniem języka "ULT" od mówionego, do mowy głosowej ludzie używali "uniwersalnego języka myśli" (tj. "ULT" od angielskiego "Universal Language of Thoughts") - czyli języka jakim do dzisiaj posługuje się Bóg i jaki nadal używany jest do porozumiewania się dusz z przeciw-świata a także w procesach ludzkiego myślenia. Początkowo, czyli zaraz po stworzeniu, owym "ULT" ludzie porozumiewali się tak jak dzisiejszymi językami mówionymi, tj. zarówno między sobą, jak i w rozmowach z Bogiem. Jednak podobnie jak niedawno pierwsi budowniczowie komputerów, znacznie wcześniej od ludzi Bóg także szybko odkrył liczne zalety zastąpienia języka "ULT" przez odmienne od niego języki mówione. Ponieważ zaś Bóg każdym swoim posunięciem osiąga aż szereg odmiennych celów naraz, owego oddzielenia obu języków dokonał podczas budowy Wieży Babel, ograniczając wówczas "ULT" tylko do prowadzenia procesów myślowych, zaś w ludzkiej mowie głosowej zastępując go przez cały szereg odmiennych języków rodzimych, jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla każdego z ludzkich narodów. Szersze omówienie tematu tamtego zastąpienia (i "pomieszania") ludzkich języków mówionych, oraz wskazanie empirycznego materiału dowodowego jaki je potwierdza, zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm". Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Ponadto tematowi Wieży Babel poświęcone są treści sporej liczby darmowych filmów edukacyjnych jakie obecnie są dostępne w youtube.com - niestety większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz film o tytule "Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

 

(3) Uzupełnienie ludzkiej duszy o oprogramowanie przeciw-organu "sumienia". Było to trzecie udoskonalenie rasy ludzkiej przez Boga, jakie dotychczas zdołałem odkryć, zaś bezpośrednie potwierdzenie jakiego znalazłem w Biblii. Dokonane ono zostało w czasach misji Jezusa na Ziemi i polegało na wprowadzeniu w nasze dusze specjalnych programów "gorącej linii" komunikacyjnej bezpośrednio łączącej umysły ludzi z Bogiem. Owo połączenie komunikacyjne obecnie znamy pod nazwą "sumienie". Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na kamiennych tablicach tzw. "10 przykazań", poczym nakazywał aby każdy z ludzi uczył się co one wymagają i je wypełniał. Jednak szybko odkrył, że większosć ludzi przekłada lenistwo ponad uczenie się, a stąd NIE bardzo się garnie do poznawania i do wypełniania owych przykazań. Wówczas to zdecydował aby wprowadzić do duszy każdego człowieka lepszy niż uczenie się program "przeciw-organu sumienia", które w każdej sytuacji wyszeptuje (podpowiada) swemu nosicielowi, czy to o czym nosiciel ów myśli iż zamierza to uczynić, lub nawet już uczynił, jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą "Nowego Przymierza", Bóg zaszyfrował w wersetach 10:16 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", zaś ja wyjaśniam to przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku totaliztycznych stronach i publikacjach linkowanych hasłem "Nowe Przymierze" z mojej strony internetowej o nazwie "skorowidz.htm". Niestety, "odrzucający wiedzę" dzisiejsi kapłani (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") NIE chcą o tym fakcie się dowiedzieć.

 

W opisach wszystkich trzech powyższych udoskonaleń w nasze oczy rzucają się ich powtarzalne cechy i światopoglądowo podnoszące ludzi następstwa. Dla zrozumienia ich powtarzalności wymieńmy tu najpierw najważniejsze przykłady owych cech. I tak, (1) udoskonalenia te zawsze były wprowadzane, kiedy ludzkie nieposłuszeństwo nakazom i wymaganiom Boga zaczęło osiągać poziom kryzysowy. Zawsze też (2) w czasach ich wprowadzania na Ziemi przebywał wysłannik Boga który pełnił istotną rolę w wyjaśnieniu ludziom dlaczego one musiały nastąpić. (Tj. przebywał Noe czasów Wielkiego Potopu, prorok Daniel czasów Wieży Babel, oraz Syn Boga Jezus w czasach działania religijnych "Faryzeuszy" oraz wprowadzania przeciw-organu "sumienia" do ludzkich dusz i ciał.)

 

Jak zaś czytelnik zapewne już wie z treści mojej strony o nazwie "2030.htm" oraz bazującego na niej filmu "Zagłada ludzkości 2030" dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 - obecnie na Ziemi właśnie nasila się (1) okres kolejnego kryzysu spowodowanego "odrzucaniem wiedzy" oraz odracaniem się ludzi od Boga, od swych bliźnich i od poszanowania natury. Co też ciekawe, (2) z przepowiedni Indian Hopi na temat "Pahana" czyli "Białego Brata", a także z wersetów Biblii (np. patrz werset 9:12 z bibilijnej "Ewangelii wg św. Marka") też jest nam wiadomym, że na Ziemi gdzieś działa kolejny wysłannik Boga - co szerzej jest wyjaśnione w punkcie #H1 mojej strony o nazwie "2030.htm". Czyli zgodnie z opisanymi powyżej regularnościami zawsze powtarzającymi się podczas kryzysów ludzkiego nieposłuszeństwa nakazom i wymaganiom Boga, najprawdopodobniej właśnie zbliża się kolejny czas, kiedy do ciał i dusz ludzi Bóg wprowadzi następne istotne udoskonalenie. Aczkolwiek naszym niedoskonałym ludzkim umysłom trudno obecnie jest prognozować na jakiej zasadzie owo kolejne boskie udoskonalenie będzie działało i jakie będą objawy i wyniki jego działania, widząc co w naszych czasach już dzieje się na świecie, można sobie dedukować, że zapewne będzie ono się sprowadzało do wprowadzenia w ludzkie dusze jakiegoś nowego oprogramowania podobnego do "sumienia" a powodującego u ludzi podwyższoną wrażliwość i pęd sprzeciwiania się takim uprzednio nieuwypuklanym niemoralnym postępowaniom bliźnich jak: korupcja, kumoterstwo, niesprawiedliwość, nierówność, wyzysk i opresja jednych przez innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, brak poszanowania dla natury, itp. Ciekawe czy obecna coraz bardziej nasilająca się fala sprzeciwów, demonstracji i buntów ludności z zupełnie odmiennych krajów, wszystkie jakie skierowane są właśnie przeciwko tego typu niemoralnym postępowaniom rządów, elit i osób, nie jest przypadkiem zwiastunem, iż coraz większa liczba ludzi posiada już zainstalowane w swojej duszy takie w naszych obecnych czasach wprowadzane oprogramowanie kolejnego udoskonalenia dusz i ciał ludzi. Wielka szkoda, że z powodu upartego "odrzucania wiedzy" oraz odwracania się tyłem do Boga, bliźnich i natury, niewielu z tych co obecnie żyją na świecie osobiście doświadczy korzyści i dobrodziejstw owego kolejnego boskiego udoskonalenia ludzkich dusz i ciał.

 

Powyższe powinienem uzupełnić jeszcze informacją, że empirycznie odkryłem również następną kategorię udoskonaleń rasy ludzkiej, które też wprowadzone zostawały przez Boga NIE wcześniej niż w trakcie bibilijnego potopu, jednak albo ich cechy wymagały aby były wprowadzane, testowane i udoskonalane przez długi okres czasu, albo narazie NIE zdołałem jeszcze znaleźć bezpośredniego opisu w wersetach Biblii, jaki pozwałałby mi ustalić dokładniejszy czas i inne szczegóły ich wprowadzenia. Przykłady najważniejszych udoskonaleń należących do tej następnej kategorii możnaby zdefiniować następująco:

 

(4) Zaprogramowanie zjawiska "pola moralnego" jakiego działanie upodobnione zostało do działania pola grawitacyjnego, poczym takie przepracowanie programów wszystkich praw rządzących losami ludzi, aby w każde zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga (czyli moralne) działanie ludzkie koniecznym było wkładanie trudu i energii wspinania się pod górę owego "pola moralnego", zaś aby każde łamiące nakazy i wymagania Boga (czyli niemoralne) działanie ludzkie stanowiło ześlizgiwanie się w dół owego "pola moralnego" i stąd przychodziło łatwo oraz w sposób generujący jakiś rodzaj przyjemności. Od chwili wprowadzenia przez Boga zjawiska "pola moralnego", wszystko co moralnego ktoś czyni wymaga wkładania w to ilości trudu i wysiłku jaka jest proporcjonalna do moralnego znaczenia danego działania, zaś wszystko co niemoralne przychodzi ludziom bezwysiłkowo i przyjemnie - po więcej szczegółów patrz linki z hasła "pole moralne" na stronie "skorowidz.htm". Z opisów w Biblii można łatwo wywnioskować, że zjawisko "pola moralnego" wprowadzane, testowane i udoskonalane było przez długi okres czasu już po "bibilijnym potopie". Wszakże przykładowo z wersetów 4:1-16 bibilijnej "Księgi Rodzaju", czyli dotyczących czasów jeszcze sprzed bibilijnego potopu, klarownie wynika iż kryterium otrzymania uznania od Boga była wtedy tylko zgodność z osobistym życzeniem Boga, a NIE ilość trudu i pracy wpinania się pod górę "pola moralnego" jakie w dzisiejszych czasach trzeba włożyć w dane działanie aby uczynić je moralnie poprawnym. Także opisywany w punkcie #J5 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" tzw. "schemat wzrostu" znany pod nazwą "drzewo życia" - jaki Bóg udostępnił ludziom w 9 wieku p.n.e. za pośrednictwem proroka Eliasza z bibilijnego Starego Testamentu, NIE miało jeszcze "testowej kopii Omniplanu (11)". To zaś oznacza, że nad zjawiskiem "pola moralnego" Bóg wówczas nadal prowadził prace udoskonalające. Końcowego obwieszczenia istnienia i działania "pola moralnego" dokonał dopiero Jezus, np. owym słynnym stwierdzeniem z wersetu 16:24-26 "Ewangelii w/g św. Mateusza" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje." Jednak wkładanie tak długotrwałej pracy, przemyśleń i udoskonaleń w zjawisko "pola moralnego" okazało się warte zachodu. Dzięki niemu bowiem ludzie postępujący moralnie zaczynają gromadzić w swoich duszach moralny odpowiednik dla "energii potencjalnej" od wspinaczki pod górę pola grawitacyjnego. Ilość więc zgromadzonej takiej "energii moralnej" (którą u ludzi już obecnie daje się estymować, zaś w przyszłości zapewne i łatwo mierzyć) pozwala na błyskawiczne osądzanie poziomu moralnego danej osoby. Ponadto, gromadzenie tej energii zmienia częstotliwość wibracji emitowanych przez duszę i przeciw-ciało danej osoby - wibracje te zaś NIE tylko sterują szybkością upływu jej czasu, ale dają się także odczuć i zaobserwować już na dużą odległość. To z kolei oznacza, że np. ludzi żyjących moralnie można odczuć już z daleka - co m.in. powoduje iż niemoralnie postępujące osoby lubują się w przebywaniu wyłącznie z niemoralnymi osobami, zaś nie lubią moralnie postępujących osób, oraz wice wersa. Ponadto miasta czy kraje zamieszkałe przez moralnie żyjących ludzi w przeciw-świecie "świecą" innymi wibracjami niż obszary z niemoralnymi ludźmi. Od tego już prosty mechanizm prowadzi do kataklizmów jakie uderzają wyłącznie z niemoralne obszary, oraz do problemów życiowych jakie bez przerwy trapią głównie niemoralnie żyjących ludzi.

 

(5) Wbudowanie w ludzkie dusze oprogramowania jakie dodaje do już zakumulowanej w tej duszy ilości "energii moralnej" kolejne porcje tej energii jeśli właściciel danej duszy wykonuje działania spełniające wszelkie wymogi "pracy moralnej", zaś jakie upuszcza z duszy odpowiednie ilości owej energii jeśli nosiciel danej duszy wykonuje niemoralne działania lub oddaje się czemukolwiek co generuje w nim odczucia przyjemności, oraz następne poszerzenie tych programów zarządzających energią moralną o procedury egzekwujące zwroty totaliztycznej karmy. Po wprogramowaniu opisanego powyżej zjawiska "pola moralnego" do tzw. "Omniplanu" zarządzającego działaniem nawracalnego czasu, możliwe się stało wbudowanie do każdej ludzkiej duszy dodatkowego oprogramowania, jakie zależnie od tego jak dokonywane w danej chwili postępowanie danego nosiciela duszy przemieszczało go w "polu moralnym", albo dodawało, albo też odejmowało odpowiednią ilość "energii moralnej" do lub z puli owej energii już uprzednio zgromadzonej w duszy tej osoby - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D2 z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Poziom zaś owej "energii moralnej" pozwala np. aby jednym "rzutem oka" osądzać stan moralny owej osoby, a także pozwala na uzyskiwanie efektów opisywanych poniżej następnym udoskonaleniem. Z kolei kiedy programy duszy już rozróżniały jak w "polu moralnym" przemieszcza się dane działanie owej osoby, możliwym stało się też wbudowanie w dusze ludzkie oprogramowania totaliztycznej karmy o działaniu opisywanym dokładniej na stronie o nazwie "karma_pl.htm", a także stworzenie pierwszego i najważniejszego z "praw moralnych" na jakim totaliztyczna karma bazuje, a jakie w podrozdziałach I4.1 i I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5] opisywane jest pod nazwą "Prawa Bumerangu". (Po owym "Prawie Bumerangu" opracowane też zostały następne z licznych praw moralnych rządzących dziś losami ludzi.) Oprogramowanie totaliztycznej karmy najpierw zostało wdrożone blisko czasów kiedy ludzie zostali też poinformowani opisywanymi w Biblii i wyjaśniającymi tę karmę ostrzeżniami w rodzaju starotestmentowego "oni wiatr sieją, zbierać będą burzę" (patrz bibilijna "Księga Ozeasza" werset 8:7), czy nowotestamentowego "co człowiek sieje, to i żąć będzie" (patrz bibilijny "List do Galatów", werset 6:7) - jakich to bazujących na działaniu karmy ostrzeżeń jest w Biblii zawartych dosyć sporo (powiększony ich wykaz zestawiłem w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5]). Niemniej oprogramowanie karmy jest powtarzalnie udoskonalane praktycznie aż do dzisiaj. Przykładowo właśnie w dzisiejszych czasach wyraźnie widać że tzw. "czas zwrotu karmy" od chwili nastania w 2001/9/11 obecnej ery "neo-średniowiecza" dla wielu niemoralnych działań ludzkich zostaje coraz bardziej przyspieszany - patrz punkty #B2.1 do #B2.3 ze strony o nazwie "mozajski.htm".

 

(6) Uzależnienie stanów (kondycji) jakich doświadczają poszczególne intelekty opisywane w punkcie #D3 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" od poziomu "E" lub "µ" (mi) "energii moralnej" ("energii życiowej") jaką intelekty te zdołały zgromadzić w swoich duszach z przeciw-świata. Na owej stronie "nirvana_pl.htm" wyjaśniłem bowiem moje empiryczne odkrycie, że zarówno poszczególne osoby (tj. "intelekty indywidualne"), jak i całe instytucje a nawet całe państwa (tj. "intelekty grupowe") doświadczają coraz pozytywniejszych i szczęśliwszych uczuć i możliwości wykonawczych (tj. coraz wyższego "zasobu wolnej woli" czyli "zwow"), kiedy w ich duszach i przeciw-ciałach zwiększa się ilość zgromadzonej tam tzw. "energii moralnej" (mogącej też być nazywaną "energią życiową" albo "zwow"). Stany te (kondycje) ja ponazywałem: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji psychicznej), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć poprzez "moralne uduszenie". Ja sam w 1997 roku celowym działaniem zdołałem swą ilość "energii moralnej" zwiększyć do poziomu przekraczajacego wartość "µ=0.6" (tj. wartość ok. "E=1200 [gfh]", gdzie jednostki [gfh] reprezentują "godziny fizycznej harówki" - tak jak to wyjaśniam w punkcie #D2 z mojej strony "nirvana_pl.htm"), aż pojawił się wówczas u mnie i trwał przez następnych około 9 miesięcy najwyższy z tych stanów, czyli oszałamiający mnie stan "(1) nirwana" - jaki wcześniej NIE był doznany ani badany lub opisywany przez żadnego innego naukowca, który to celowo zapracowywany stan nazwałem "totaliztyczna nirwana" aby tą nazwą odrożniać go od "hinduistycznej nirwany". ("Totaliztyczną nirwanę" czuje się w przybliżeniu tak jak orgazm trwający bez końca - co wyjaśniłem szerzej w punkcie #B1 powyższej swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm". Będąc bowiem świadomym iż jestem pierwszym naukowcem w świecie, który osobiście doznał "totaliztycznej nirwany" i dokładnie ją przebadał, szczegółowo ją potem tam opisałem informacją z przysłowiowej tzw. "pierwszej ręki".) Jeśli zaś ilość owej "energii życiowej" zaczyna spadać, ludzie stają się coraz bardziej ponurzy i nieszczęśliwi, a po jej spadnięciu poniżej wartości "µ=0.3" (tj. poniżej ok. "E=600 [gfh]") wpadają oni w niemal chroniczny stan depresji psychicznej, poczym po osiągnięciu poziomu "µ=0" (tj. ok. "E=0 [gfh]") umierają oni jakąś samozadaną sobie śmiercią. Wielka więc szkoda iż dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna, która dotychczas NIE potrafiła jeszcze wypracować definicji depresji psychicznej zaś z braku jej definicji - NIE potrafi efektywnie leczyć tej "choroby duszy", nadal ignoruje i "odrzuca wiedzę" moich opracowań na temat depresji i nirwany, ani NIE chce wiedzieć o definicji depresji jaką przytoczyłem w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Wszakże gdyby oficjalna medycyna ateistyczna znała poprawną definicję depresji i rozumiała mechanizm powstawania tej "choroby duszy" w wyniku niedoboru energii moralnej, wówczas byłaby ona też w stanie efektywnie ją leczyć. Wymogiem bowiem przysparzania w sobie owej "energii moralnej" (tj. "energii życiowej") okazuje się być, iż zamiast połykania chemikalii i tabletek, dla generowania tej energii trzeba wykonywać tzw. "pracę moralną" (najlepiej anonimowo, czyli jak stwierdza werset 6:3 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza": "... niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka"). Stąd osoby, załogi, instytucje, kraje, itp., które w obecnych czasach NIE wykonują takiej "pracy moralnej", cierpią na coraz silniejszą psychiczną depresję - jaka jest właśnie symptomem praktykowania głównie niemoralnych postępowań charakterystycznych dla "filozofii pasożytnictwa", a stąd jest także symptomem spowodowanego tymi niemoralnymi postępowaniami spadku poziomu owej "energii moralnej" jaka ma potencjał aby wieść potem do śmierci poprzez "moralne zaduszenie". Wiedza zaś o związku pomiędzy stanami depresyjnymi u ludzi i u intelektów grupowych, oraz praktykowaniem niemoralnych postępowań, pozwala między innymi doczytać się z Biblii, iż przed bibilijnym potopem, opisywanego tu udoskonalenia Bóg jeszcze NIE wprowadził, bowiem przedpotopowi ludzie NIE cierpieli na depresje, cieszyli się życiem, żenili się, itp. - na przekór, iż w swym życiu postępowali drastycznie niemoralnie. Niestety, dalsze opisy Biblii narazie NIE pozwoliły mi odszyfrować z niej kiedy to udoskonalenie zostało wprowadzone i jakie okoliczności mu towarzyszyły. Będę jednak kontynuował swe odszyfrowywanie Biblii i jeśli coś znajdę na ów temat wówczas postaram się dopisać i wyjaśnić tu wymagane informacje.

 

(7) Powiększenie u ludzi wrażenia posiadania pełnej "wolnej woli" poprzez dodanie egzekutora "testowa kopia Omniplanu (11)" do "drzewa życia" kabały opisywanego w punkcie #J5 i zilustrowanego na "Rys. #J5b" z mojej strony internetowej o nazwie "petone_pl.htm" - jaka to "testowa kopia Omniplanu (11)" umożliwia Bogu szybkie przetestowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Nazwa "Omniplan" jest przyporządkowana do softwarowego tworu naturalnie NIE istniejącego we wszechświecie a sztucznie zaprogramowanego przez naszego Boga, jakiego funkcja polega na zarządzaniu upływem "nawracalnego czasu softwarowego" w całym naszym świecie fizycznym oraz na sterowaniu przebiegiem i efektami wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie. Omniplan został opisany szerzej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm" a także w rozdziałach D, G, L i O z monografii [12] opisującej działanie czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę o nazwie "tekst_12.htm". Sposób działania zaś owego Omniplanu powoduje, że od chwili gdy tuż przed bibilijnym potopem Bóg go zaprogramował aby móc zarządzać przebiegiem i efektami zdarzeń w owym ludzkim "nawracalnym czasie softwarowym", wszystko co ludzie czynią faktycznie realizowane jest już NIE "rękami ludzi" a nieodnotowalnym dla ludzi pozwoleniem i pośrednictwem "rąk Boga" - po szczegóły patrz ów punkt #J5 strony "petone_pl.htm". (Z powodu faktycznego realizowania "rękami Boga" wszystkiego co ludzie czynią, "wolna wola" jaką ludzie posiadają jest tylko częściowa, bowiem wszelkie ludzkie działania są nieustannie "cenzurowane" przez Boga, aczkolwiek Bóg czyni wszystko w swej mocy aby ludzie mieli psychologiczne wrażenie iż posiadają "pełną wolną wolę".) O tym zaś czy Bóg zdecyduje się zrealizować dane ludzkie działanie, czy też spowodować iż z jakichś przyczyn uczyni je nierealizowalnym, decyduje wpływ jaki efekty tego działania wywrą na przyszłość ludzkiej cywilizacji. Z punktu bowiem widzenia owego wpływu, wszelkie ludzkie działania dzielą się tylko na dwie kategorie, mianowicie (a) działania których efekty NIE wywierają żadnego wpływu na przyszłość (np. którą kromkę chleba wybierzemy sobie aby ją zjeść, albo jakie efekty przyniosą nasze wysiłki aby zabić mysz jaka zagnieździła się w kuchni i podjada nam wszelką niezabezpieczoną przed nią żywność), oraz (b) działania których efekty moją potencjał aby wywrzeć jakiś wpływ na przyszłość naszej cywilizacji (np. czyją książkę dany wydawca wybierze aby opublikować i upowszechnić po świecie, albo czy danemu politykowi uda się rozpętać kolejną wojnę). W przypadku gdy jakaś osoba dokonuje działania kategorii (a) Bóg urzeczywistnia je natychmiast. Kiedy jednak jakieś działanie wykazuje cechy przynależności do kategorii (b), wówczas Bóg zawsze sprawdza czy NIE spowoduje ono zmian w przyszłości jakie byłyby sprzeczne z Jego nadrzędnymi intencjami i planami na przyszłość. Sprawdzenia tego dokonuje poprzez użycie "testowej kopii Omniplanu (11)". W relatywnie niedawnych czasach Bóg dodał bowiem ową kopię jako jeszcze jeden "egzekutor" numer (11) ze "schematu wzrostu" ilutrowanego "drzewem życia" kabały we wspomnianym wcześniej punkcie #J5 strony "petone_pl.htm". Owa "testowa kopia Omniplanu (11)" jest zaprogramowana jak wierna kopia oryginalnego Omniplanu, tj. zawiera ona kopie całego naszego świata fizycznego oraz każdego z nas ludzi (ty czytelniku masz więc w niej także własną kopię, która żyje, myśli i działa dokładnie tak jak ty sam) - tyle tylko, że w niej "czas ludzki" upływa kilkaset tysięcy razy szybciej niż w świecie fizycznym w jakim my żyjemy. Dlatego kopia ta pozwala na szybkie testowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Znając zaś wyniki tych testów (których uzyskanie według moich obserwacji typowo trwa około dwóch tygodni), nawet jeśli Bóg wstępnie już wcześniej zaaprobował i urzeczywistnił jakieś działanie z kategorii (b), jednak potem testy potwierdziły iż dane działanie spowoduje w przyszłości następstwa odbiegające od planów i intencji Boga, wówczas Bóg ciągle jest w stanie cofnąć daną osobę w czasie i wymazać w niej pamięć cofniętego fragmentu życia - chociaż niekiedy pozostawić po nim "deja vu" (tak jak na bazie wersetów Biblii opisałem to w punktach #B4 do #B4.1 oraz #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie "immortality_pl.htm"), poczym w nowym już przebiegu czasu tej osoby unieważnić to działanie bez spowodowania u niej świadomości owego unieważnienia. Jeśli zaś już w chwili gdy dana osoba stara się podjąć dane działanie Bóg od razu szacuje iż działanie to jest kategorii (b) i stąd spowoduje w przyszłości zmiany jakie NIE są zgodne z Jego planami i intencjami, wówczas typowo jakimś sposobem chwilowo opóźnia wykonanie tego działania aż testy wykażą jaki wpływ ono wywrze na przyszłość, zaś kiedy wyniki testów zostają poznane, wtedy albo realizuje to działanie, albo też działanie to zupełnie uniemożliwia. Problemem jaki my ludzie widzimy kiedy (tak jak ja) poznajemy iż mechanizm realizacji ludzkich działań faktycznie dokonywany jest "rękami Boga", polega na pytaniu: dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi (tj. kryminalistów, gwałcicieli, wyzyskiwaczy, morderców, polityków inicjujących wojny, agresywnych wojskowych, terrorystów, itp.)? Aż szereg odpowiedzi na to pytanie zaszyfrowanych zostało w Biblii. Jedna z nich (wyrażona nie bezpośrednio - tj. jakby swoją odwrotnością) możnaby opisać stwierdzeniem "aby NIE dostarczać ludziom dowodów iż posiadanie przez nich pełnej 'wolnej woli' jest jedynie psychologicznym wrażeniem, a NIE faktem". (Np. ja nigdzie w Biblii NIE znalazłem jednoznacznego stwierdzenia, że każdy z ludzi ma pełną, tj. NIE ocenzurowaną, "wolną wolę" - za to natknąłem się tam na sporo wersetów implikujących iż absolutnie wszystko co myślimi i czynimy Bóg osądza i cenzuruje.) Niefortunnie bowiem, psychologiczne wrażenie iż ludzie posiadają pełną "wolną wolę" czynienia co tylko zechcą ma ogromnie istotne znaczenie w procesie zwiększenia efektywności "przysparzania wiedzy" przez ludzi. Z kolei "przysparzanie wiedzy" ma ogromne znaczenie dla Boga - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz punkt #I6 na mojej stronie o nazwie "mozajski.htm" oraz punkty od #B1 do #B3 i #C1 plus "wstęp" ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Owo zaś wrażenie łatwo jest "złamać" - jeśli np. ludzie się przekonują iż ich działania są urzeczywistniane jedynie jeśli zostały zaaprobowane poczym urzeczywistnione "rękami" samego Boga. Dlatego we wszystkim co Bóg czyni, zawsze przykłada pierwszoplanowe znaczenie do unikania sytuacji iż dana osoba stałaby się pewna że jej "wolna wola" została ocenzurowana. Prawdopodobnie to właśnie aby NIE stwarzać sytuacji takiej pewności i stąd odbierać nią "wolną wolę" wielu tzw. "sceptykom" i "odrzucającym wiedzę", do opublikowania niniejszych wyjaśnień wybrany został omylny człowiek, czyli ja, a NIE np. Biblia. Wszakże losy wyników moich badań już nam udowodniły, że nawet gro tych osób, które wierzą w prawdę Biblii, ciągle wyniki moich badań uważa za błędne i je ignoruje. Tymczasem gdyby były one otwarcie i jasno wyjaśnione w Biblii, wówczas wielu owych "sceptyków" i "odrzucających wiedzę" byłoby skłonnych do uznania ich za prawdę i do ograniczenia z ich powodu własnych badań na temat Boga. Inne odpowiedzi na powyższe pytanie "dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi?" obejmują, między innymi: ponieważ Bóg zawsze ochrania bogobojnych jacy mu ufają i przestrzegają jego przykazań oraz wymogów, ponieważ sprawiedliwości zawsze staje się zadość zaś czyniący zło w końcowym efekcie zawsze zostają ukarani, a także ponieważ ofiarami działania czyniących zło ludzi zawsze padają tylko osoby jakie uprzednio sobie na to jakoś zasłużyły tym co same uczyniły (po opisy przykładów tego zasłużenia patrz punkty #C7 do #D3 na mojej stronie "god_istnieje.htm"). Podsumujmy więc opisywane tu "usprawnienie". Dzięki wprowadzeniu owej "testowej kopii Omniplanu (11)" działania sterujące losami ludzi mogą być jeszcze precyzyjniej zarządzane, poczym wprowadzane w życie bez potrzeby łamania "wolnej woli" u ludzi polegającej na posiadaniu wrażenia iż każda osoba ma pełną "wolną wolę" decydowania i czynienia co tylko wybierze.

 

Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń z opisywanej tu ich kategorii, w swoich wieloletnich badaniach odnotowałem także całe mnóstwo najróżniejszych drobnych usprawnień, które też podnoszą doskonałość i sprawiedliwość działania naszego świata fizycznego. Jako ich przykłady można tu wskazać tzw. "chochliki drukarskie", wprowadzone na Ziemi w chwili kiedy wynaleziony został "składany druk" i ludzkość podjęła masowe drukowania Biblii. Powodują one, że bez względu na to jak uważnie by się NIE składało albo pisało jakiś druk, zawsze w nim istniała będzie w przybliżeniu ta sama liczba błędów. W rezultacie, czytający jacy natykają się na takie błędy druku reagują na nie emocjami (którymi z kolei Bóg łatwo steruje) - umożliwiając w ten sposób zarządzanie uczuciowymi nastawieniami czytających do spraw opisanych danym drukiem, a stąd również zarządzenie decyzjami czytających co mają czynić w sprawach opisanych tym drukiem. Nieco bardziej zaawansowaną wersją "chochlików drukarskich" są błędy w programach komputerowych. Jak bowiem odkryła to już dyscyplina "Software Enginnering", każdy używany przez ludzi program komputerowy ukrywa w sobie charakterystyczną dla niego ilość NIE odkrytych jeszcze błędów - jakich w żaden sposób NIE daje się pousuwać, ponieważ jeśli usuwa się jedne z nich wówczas automatycznie się wprowadza następne. Ponieważ zaś programy te później np. sterują działaniem samolotów, rakiet kosmicznych, reaktorów jądrowych, itp. - poprzez wyzwolenie któregoś z zawartych w nich błędów w krytycznej chwili, bez łamania ludzkiej tzw. "wolnej woli" Bóg uzyskuje zamierzone przez siebie efekty wyglądające jak "przypadki", "wypadki", ludzkie niedbalstwo, itp. Innym drobnym usprawnieniem jakie już odnotowałem jest wprogramowywanie tzw. "zasady odwrotności" w niemal każdy obecnie istniejący algorytm edukowania ludzi i boskiej metody działania - po szczegóły patrz opisy tej zasady podane, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony o nazwie "wszewilki.htm" oraz w punktach #B1.1, #B2 i #M1 strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Jeszcze inne usprawnienie polega na wprowadzeniu "samoregulującego się" algorytmu w każdy mechanizm boskiego wymierzania ludziom sprawiedliwości (np. w działanie tzw. "przekleństwa wynalazców" i "wynalazczej impotencji", czy w "Prawo Bumerangu" i w mechanizmy działania "totaliztycznej karmy" - te "samoregulujące się" algorytmy i mechanizmy są opisane np. w punktach #B3, #B3.1 i #H1 (a także częściowo w #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 i #I5) z mojej strony internetowej o nazwie "mozajski.htm". Jakaż szkoda, że dzisiejszym politykom brak jest czegoś (ciekawe czy jest to wiedza, mądrość życiowa, odwaga, inspiracja, motywacja, przykład, czy jeszcze coś innego) aby podobne "mechanizmy samoregulujące" powpisywać w prawa i działania swoich rządów - przykładowo tak jak jeszcze jako mały chłopiec czytałem iż kiedyś uczynili to francuscy politycy ustanawiając opisywane w punkcie #L1 mojej strony o nazwie "2030.htm" dawne prawo wodne wymagające aby upust ścieków zawsze musiał być zlokalizowany pod prąd rzeki od wlotu do poboru czystej wody z tej samej rzeki. Wszakże wbudowanie takich "samoregulujących się" mechanizmów w grupowe prawa i działania ludzi rozwiązałoby wiele problemów jakie dzisiaj trapią naszą cywilizację. Itd., itp. Podsumowując powyższe, chociaż "odrzucający wiedzę" dzisiejsi kapłani, naukowcy i politycy NIE chcą tego przyjąć do wiadomości, zaś zwykli ludzie NIE dysponują wiedzą i spostrzegawczością aby samemu to odnotować, a także chociaż ludzkie egoistycznie skierowane na siebie zrozumienie tzw. "dobra" NIE pokrywa się z boskim absolutnym zrozumieniem dobra, świat fizyczny w jakim żyjemy bez przerwy jest udoskonalany. Dzięki zaś ciągłemu udoskonalaniu naszego świata, faktycznie ma też miejsce proces nieustającego udoskonalania całego wszechświata - tak jak opisałem to dokładniej w "rozdziale O" z mojej monografii [12] wyjaśniającej działanie nawracalnego czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm".

 

Jeśli czytelniku przekonują cię dedukcje logiczne i materiał dowodowy jaki powyżej zaprezentowałem, wówczas rekomenduję abyś dla dobra własnego i swych potomków dołożył swój własny wkład w uświadamianie faktycznej sytuacji ludziom ogłupionym przez kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej i elit rządzących ludzkością. Najefektywniej zaś ów wkład dodać poprzez wzięcie osobistego udziału w tworzeniu darmowego filmu edukacyjnego w celu późniejszego umieszczenia go w YouTube - propozycję stworzenia jakiego to filmu wspólnie z zaochotniczonymi do tego czytelnikami, wyjaśniłem w krótkim opracowaniu [18] upowszechnianym poprzez stronę o nazwie "tekst_18.htm".

 

Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą ogromne znaczenie światopoglądowe dla każdego z nas. Wszakże uświadamiają one iż ludzie i cały świat fizyczny jest nieustannie udoskonalany, oraz że od czasów stworzenia ludzkości i naszego świata Bóg wypracował dziesiątki wysoce efektywnych narzędzi jakimi bez zwracania naszej uwagi np. niezamierzonym złamaniem czyjegoś wierzenia w posiadanie pełnej "wolnej woli" Bóg szczegółowo steruje przebiegiem i wynikami każdego (nawet tego najmniej istotnego) zdarzenia o jakim niemal wszyscy wierzymy iż to my je realizujemy. Wielka więc szkoda, że zarówno kapłani oraz naukowcy, jak i wielu zwykłych ludzi, uparcie "odrzucają wiedzę" i odmawiają poznania zarówno opisywanych tu "udoskonaleń", jak i narzędzi Boga które powstały w ich wyniku. A przecież każdemu przyniosłaby korzyści wiedza, że jeśli coś zakodowane zostało do treści Biblii o jakiej pomimo jej napisania tysiące lat temu bez przerwy jest naukowo potwierdzane, iż Biblia zawiera w sobie "prawdę i tylko prawdę", wówczas to zakodowanie w Biblii jest też dowodem, iż wszechmocny Bóg jest żywotnie zainteresowany aby wynikające z tego lekcje ochotniczo przemówiły do rozsądku i wiedzy wszystkich tych których one dotyczą. Przykładowo, Bóg z całą pewnością jest zainteresowany, aby na obecnym poziomie technicznym ludzkości - kiedy to niemal każdy wie już co to takiego "program", każdy z zainteresowanych osób dla własnego dobra w końcu zaprzestał "odrzucania wiedzy" jaką zawarłem w punkcie #A0 oraz w całej reszcie swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", poczym zaakceptował, że Bóg, a ściślej Duch Święty, jest rodzajem samo-świadomego "Programu" jaki rezyduje w (oraz steruje zachowaniami) zawartej w przeciw-świecie inteligentnej przeciw-materii, z jakiej około 6000 "ludzkich lat" temu stworzył całą materię i wszelkie obiekty naszego świata fizycznego. Wszakże opisywane powyżej udoskonalenia NIE mogłyby zostać powprowadzane do naszych ciał i dusz, gdyby Bóg NIE był rodzajem "Programu". Udoskonalenia te dowodzą także, że dusza ludzka również jest rodzajem samo-świadomego, samo-uczącego się "programu", dla którego Bóg jest "Programistą". Potwierdzają one też moje wyjaśnienie skąd się biorą wszelkie moce Boga, oraz jak to się dzieje, że Bóg zna najskrytsze myśli każdego z ludzi. Potwierdzają także, iż to co ludzie nazywają "prawami natury", "energią", "czasem", oraz szeregiem jeszcze innych pojęć, faktycznie jest programami ogromnie mądrze zaprojektowanymi przez Boga - co wyjaśnia między innymi skąd się bierze moc Boga zarządzania tymi wielkościami. Potwierdzają ponadto iż Bóg informuje nas w Biblii o dokonywanych przez siebie udoskonaleniach w swoich stworzeniach – tyle iż czyni to w sposób zaszyfrowany aby inspirować ludzi do podjęcia wysiłku poszukiwania wiedzy i prawdy. (Czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", która NIE ma już odwagi wdrażania w życie konieczności nieustającego naprawiania niedoskonałości tego co uprzednio stworzyła lub twierdziła (w przypadku nauki - stworzyła lub twierdziła głównie kłamliwie, błędnie, lub NIE do końca) - np. naprawiania kierującego ludzkość ku zagładzie i wyniszczaniu natury upartego twierdzenia owej ateistycznej nauki o rzekomej niemożności budowania i używania silników "perpetuum mobile" opisywanych w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm".) Ponadto udoskonalenia rasy ludzkiej potwierdzają też wiele faktów o jakich zaistnieniu ludzkość (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz naukowej Teorii Wszystkiego (Konceptu Dipolarnej Grawitacji) - np. potwierdzają sporo faktów opisanych poniżej w punktach #A1.1, #B3, #D4, #D7, czy #M1 strony "evolution_pl.htm".

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #A1 z mojej strony internetowej o nazwie "evolution_pl.htm" (aktualizacja datowana 7 października 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/evolution_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/evolution_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/evolution_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/evolution_pl.htm

http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "evolution_pl.htm" zastąpi się nazwą "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "tekst_18.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_18.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #316, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego, wysoce moralnej "filozofii totalizmu", czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej "totaliztycznej nauki". Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :