Archiwum maj 2020


maj 17 2020 #322: Techniczne huragany i tornada skrycie...

Motto: "Na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania technicznego 'wszystko co jest możliwe do pomyślenia jest też możliwe do urzeczywistnienia'." (Jednozdaniowe streszczenie naszego filmu "Napędy Przyszłości" linkowanego poniżej.)

 

#322: Techniczne huragany i tornada skrycie powodowane gigantycznymi Magnokrafto-podobnymi gwiazdolotami ukrytymi w stanie telekinetycznego migotania

 

Na witrynach totalizmu dostępne są aż trzy strony internetowe o technicznym (lecz nadal jeszcze NIE wykrytym przez naszą "oficjalną naukę ateistyczną") indukowaniu niszczycielskich wiatrów. Pierwsza z nich to strona o technicznym indukowaniu niszczycielskich "tornad" - nosząca nazwę "tornado_pl.htm". Kolejne dwie z nich to strony o technicznym indukowaniu niszczycielskich "huraganów", jedna z których nosi nazwę "katrina_pl.htm", pokrewna zaś do niej strona nosi nazwę "hurricane_pl.htm". Na wszystkich owych stronach udokumentowałem materiał dowodowy jaki ujawnia, że zarówno wszystkie "tornada", jak i wszystkie "huragany", są na Ziemi indukowane technicznie przez gigantyczne gwiazdoloty robocze budowane specjalnie do realizowania prac o planetarnym rozmachu, które z powodu podobieństwa ich przeznaczeń do nazwy "traktory" nazwałem "planetory". Tyle, że aby NIE być odnotowanymi przez ludzi, owe "planetory" nad Ziemią standardowo latają w stanie tzw. "migotania telekinetycznego" (opisywanego np. w punkcie #C1 strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm"), który to stan czyni je niewidzialnymi dla ludzkich oczu oraz bezoporowo przenikalnymi przez solidne obiekty, samoloty, rakiety, itp. Powyższe strony opisujące materiał dowodowy dokumentujący techniczne indukowanie niszczycielskich wiatrów zacząłem publikować kiedy w latach 2005 i 2006 ustaliłem, że "naturalne szybkości przeciw-materii jaka napędza sobą ruchy powietrza we wiatrach, tornadach i huraganach, bez użycia zaawansowanej techniki NIE są w stanie osiągać niszczycielskich szybkości". To zaś implikowało, że tornada i huragany mogą być formowane tylko za pomocą urządzeń zaawansowanej techniki, jakie przyspieszają przemieszczanie się przeciw-materii ponad jej naturalną szybkość. Niestety, wielu czytelników tamtego mojego własnego materiału dowodowego albo zupełnie go zignorowało, albo go przyjęło ze "szczyptą soli" - tak jakby był to jakiś niesprawdzalny mit. Tamto potraktowanie wyników moich badań ponownie mnie więc przekonało, że dzisiejsi ludzie odnotowują i przyjmują bezkrytycznie jedynie to co "oficjalnie" nadawane jest w telewizji - nawet gdyby było to oczywistym nonsensem. Dlatego w punktach "części #J" mojej strony internetowej o nazwie "hurricane_pl.htm" (z której niniejszy wpis #322 został adaptowany) postanowiłem dodatkowo opisać, wyjaśnić i poprawnie zinterpretować sprawdzalny przez niemal każdego zainteresowanego inny materiał dowodowy, który będąc podobnym do zgromadzonego wcześniej przez siebie i już od dawna opisanego m.in. na wskazywanych powyżej moich stronach - jednak tym razem był on pokazywany w telewizji bowiem zgromadziła go (jednak potem zignorowała) "oficjalna nauka ateistyczna" - czyli dobrze wyposażeni i opłacani zawodowi naukowcy. Analizy tego kosztownego "telewizyjnego" materiału dowodowego także jednoznacznie potwierdzają to co ja odkryłem i opisałem wiele lat temu bezgotówkowo jako "hobbysta", mianowicie że tornada i huragany są jednak indukowane na Ziemi w sposób techniczny przez niewidzialne dla ludzkich oczu gigantyczne gwiazdoloty. Tyle że aby odnotować, że ten "telewizyjny" materiał dowodowy też potwierdza techniczne indukowanie tornad i huraganów, trzeba go wyjaśniać i zinterpretować bez kierowania się typową dla opracowań dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" skłonności do uprzedzeń i do omijania tematów "tabu", o jakich z moich dawniejszych osobistych doświadczeń wynika, że najczęściej są one powodowane strachem przed utratą dobrej posady i zarobków (tj. utraty owych "pieniędzy" jakie na Ziemi są narkotyzującym ludzi źródłem wszelkiego zła) - którą to utratę pracy w naszej dzisiejszej cywilizacji zawsze prowokuje czyjakolwiek próba "wychylenia się" z podążania po linii oficjalnie upowszechnianych, np naukowych, kłamstw.

 

 

#J1. Dlaczego nawet niszczycielskie tornada i huragany też mają swoje korzystne następstwa:

 

Motto: "Aby nauczyć się dobra, musisz osobiście przecierpieć działanie zła - czyli żaden intelekt NIE oduczy się serwowania innym swego zła, aż osobiście doświadczy jak zło to się czuje i aż zrozumie dlaczego było mu ono zaserwowane." (Esencja moich osobistych doświadczeń życiowych podsumowanych w punktach #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm".)

 

Każdy z nas zapewne słyszał polskie przysłowie "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło", a niektórzy zapewne znają też często powtarzaną w publikacjach totalizmu jego równie pełną prawdy odwrotność stwierdzającą "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła". Zawarte w nich prawdy życiowe są też potwierdzane przez doświadczenia wielu innych narodów jakie wpisały je w cały szereg własnych przysłów. Stąd przykładowo Holendrzy mają przysłowie mówiące "Co jednemu przynosi chleb, innemu przynosi śmierć" (w oryginale: "De één z'n brood, is de ander z'n dood"). Anglicy mają przysłowie "Życie wilka jest śmiercią jagnięcia" (w oryginale: "The life of the wolf is the death of the lamb"). Z kolei Chińczycy mają przysłowie "Dobrzy mężowie zawsze mają złe żony, zaś dobre żony zawsze mają złych mężów" - o prawdzie którego ja sam się przekonałem na własnej skórze. (Badając przyczyny prawdy tego chińskiego przysłowia odkryłem dosyć ciekawą sytuację. Mianowicie, w każdym małżeństwie ta jego strona, która jest bardziej "zła", zawsze wymusza swoją wolę na stronie, która jest "dobra", natomiast "dobra" strona zawsze jest zbyt dobra aby "złą" przymuszać do czegokolwiek. W rezultacie którakolwiek składowa małżeństwa jest zła, jej zło "wychowuje" tę drugą stronę w kierunku dobra - prawdę czego potwierdza np. stara rosyjska opowieść z morałem o "rybaku, jego żonie i złotej rybce" jaką każdy może sobie oglądnąć z widea o adresie https://www.youtube.com/watch?v=MGL1drkkVyU .) Na dobroczynny wpływ doświadczenia zła wskazują też inne źródła niż jedynie przysłowia - przykładowo patrz ów artykuł jaki opisałem w punkcie #A3 swej strony "god_proof_pl.htm" a jaki uzasadniał, że dzieci bogatych rodziców wyrastają na niewydarzeńców i snobków z prostej przyczyny iż nie doświadczyły ani rozumieją zła (czyli jaki "między wierszami" wyjaśniał niektóre powody Jezusowego stwierdzenia opisanego w Biblii, iż "łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" - Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25). Nic więc dziwnego, że do wychowywania ludzi Bóg często stosuje tzw. "zasadę odwrotności" jaką opisałem, między innymi, w punkcie #F3 swej strony internetowej "wszewilki.htm".

 

(Z powodu ograniczeń pamięciowych tego bloga zmuszony byłem wyciąć treść reszty tego punktu #J1 - poznaj ją z #J1 na stronie "hurricane_pl.htm".)

 

 

#J2. Przesłanki filozoficzne sugerujące istnienie na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego formowania huraganów i tornad:

 

W punktcie #G2 swej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm" zaprezentowałem naukowo niemożliwy do podważenia ani obalenia formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony teoretycznie metodami logiki matematycznej. Z kolei w punkcie #A2 strony o nazwie "hurricane_pl.htm" zaprezentowałem najważniejsze implikacje istnienia tego dowodu. Dowód ten opracowałem w 2007 roku podczas swej profesury na Uniwersytecie Ajou w Korei Południowej, gdzie wykładałem, między innymi, logikę matematyczną. Przed nim opracowałem kilka innych dowodów na istnienie Boga przeprowadzonych odmiennymi metodami, w tym także empirycznymi - opisuję je w punktcie #G3 swej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm". Ponieważ ów mój dowód naukowy jest niepodważalny, od chwili więc jego opublikowania w 2007 roku obowiązuje on każdego.

 

Z informacji zawartych w Biblii wynika, że Bóg wychowuje sobie na Ziemi grupę ludzi, którzy po nadaniu im w "drugim życiu" nieśmiertelnych ciał, będą towarzyszyli Bogu przez resztę wieczności. Jest więc oczywistym, że aby swym wychowaniem nadać owym ludziom zbiór cech charakteru, nawyków, doświadczeń, wiedzy, itp., jakie krótko opisałem w punkcie #S1 swej strony internetowej "plague_pl.htm", a jakie pozwolą im bezkolizyjnie obcować z Bogiem i z innymi swymi współtowarzyszami przez całą wieczność, Bóg proces owego wychowywania ludzi przeprowadza w wyjątkowo mądry, dalekowzroczny i owocny sposób. Jedną zaś z cech owego sposobu wychowywania ludzi na przyszłych "żołnierzy Boga", jest że Bóg zawsze prowadzi i przewodzi ich we właściwym kierunku prawdy i poprawnej wiedzy, jednocześnie NIE odbierając żadnemu z nich tzw. "wolnej woli".

 

Ponieważ w niniejszym wpisie #322 prezentuję wyjaśnienia jak technicznie urzeczywistniane jest na Ziemi generowanie tornad i huraganów, za swój obowiązek uważam uświadomienie też czytelnikom, że jednym z elementów owego prowadzenia i przewodzenia wychowywanych przez Boga ludzi w kierunku prawdy i poprawnej wiedzy, jest też konfrontowanie ich z dobrze zaszyfrowaną (aczkolwiek możliwą do logicznego poskładania przez ludzi) pulą wiedzy i materiału dowodowego ilustrujących i wyjaśniających "jak" i "przy pomocy jakich urządzeń technicznych" huragany (a także tornada) są technicznie generowane na Ziemi. Wszakże nawet gdyby w ogromnym świecie fizycznym NIE istniały jeszcze zbudowane przez ludzi urządzenia zdolne do takiego technicznego generowania huraganów i tornad, ciągle wszechwiedzący i znający przyszłość Bóg w każdej chwili jest w stanie urządzenia takie tymczasowo postwarzać (tj. "zasymulować"), zaś dla zwiększania wiedzy ludzkości sporadycznie używać je na Ziemi. Wyjaśnienia owe prezentuje cała strona "hurricane_pl.htm" i linkowane z niej strony o pokrewnej tematyce, zaś opisy dodatkowego materiału dowodowego m.in. odkrytego i przebadanego przez innych niż ja zawodowych naukowców, jaki potwierdza poprawność tych wyjaśnień, prezentuje punkt #J4 poniżej w niniejszym wpisie #322.

 

 

#J3. Krótkie streszczenie technicznych opisów gigantycznych gwiazdolotów, które dla wysoko zaawansowanej cywilizacji będą działały jak planetarne "traktory", a stąd które nazwałem "planetory", zaś jakie będą latały na zasadzie działania moich Magnokraftów aby móc technicznie formować huragany i tornada:

 

Wszyscy wiemy, iż typowe samochody i ciężarówki są używane dla normalnych transportowych celów ludzi. Jednak kiedy przychodzi wykonywać nietypowo ciężkie zadania, np. transportować materiały w kopalniach odkrywkowych, wówczas buduje się kolosalne ciężarówki łatwiej radzące sobie z tak dużymi zadaniami. Na podobnej zasadzie, kiedy powstanie zapotrzebowanie na samochody lub ciężarowki mniejsze od typowych, przykładowo dla ozdabiania wystaw sklepowych, jako zabawki dla dzieci, czy dla podsycania hobby lub zainteresowań majsterkowiczów, budowane są też ich miniaturowe wersje niezdolne do transportowania dorosłej osoby.

 

W identyczny sposób jak owe samochody i ciężarówki, budowane są też dowolne inne urządzenia transportowe, pociągi, okręty, a także ich silniki i pędniki. Przykładowo, po opanowaniu budowy technicznie relatywnie już doskonałych samolotów i helikopterów typowych rozmiarów, ludzkość zaczęła budować zarówno gigantyczne ich wersje używane np. do transportu militarnego, jak i miniaturowe ich wersje (drony), używane np. do napowietrznego fotografowania, filmowania, dostarczania paczek, itp.

 

Na swej odmiennej stronie internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm" oraz w tomie 3 swej monografii [1/5] opisałem i zilustrowałem szczegółowo dyskoidalne gwiazdoloty załogowe mojego wynalazku o nazwie "Magnokrafty". W sensie wypełnianych funkcji, są one międzygwiezdnymi odpowiednikami dzisiejszych normalnych samochodów. W konstrukcjach tych wysoce zaawansowanych gwiazdolotów oczekujących na zbudowanie przez ludzkość, wszystko jest precyzyjnie zdefiniowane najróżniejszymi ograniczeniami, wymaganiami, zasadami działania, itp. Stąd budowane one będą w zaledwie ośmiu coraz większych ich typach, oznaczanych symbolami K3 do K10, o ściśle zdefiniowanej konstrukcji, parametrach, kształtach i wymiarach - powyliczanych i wyjaśnionych w całej objętości tomu 3 mojej monografii [1/5], zaś podsumowanych tam w "Tablicy #G1". (Niektóre symbole parametrów z owej "Tablicy #G1", jakie użyję też w dalszych paragrafach tego punktu #J3, opiszę poniżej - odnotuj, że istnieją ścisłe związki pomiędzy poszczególnymi parametrami, np. D/H=K, n=4K-4.) Najważniejsze wymiary [w metrach] i parametry każdego z tych ośmiu typów Magnokraftów załogowych wynoszą:

K3: D=4.39, H=1.46, d=3.10, n=8

K4: D=8.78, H=2.19, d=6.20, n=12

K5: D=17.56, H=3.51, d=12.41, n=16

K6: D=35.11, H=5.85, d=24.82, n=20

K7: D=70.22, H=10.03, d=49.65, n=24

K8: D=140.44, H=17.56, d=99.30, n=28

K9: D=280.88, H=31.21, d=198.61, n=32

K10: D=561.76, H=56.18, d=397.22, n=36

Owe osiem typów K3 do K10 magnokraftów załogowych z powodzeniem zaspokoi wszelkie normalne funkcje transportowe przyszłej ludzkości. Jednak kiedy ludzkość osiągnie erę lotów międzygwiezdnych, powstaną też potrzeby dokonywania działań na skalę większą niż tylko transportowanie osób i towarów. Przykładowo, zajdzie potrzeba wyrównywania gór i formowania równin w górzystych terenach, eliminowania określonych anomalii pogodowych, drążenia wnętrz planet, itp. Do owych wielkoskalowych działań będą potrzebne gwiazdoloty większe od załogowych Magnokraftów. Dlatego łatwo przewidzieć, że mając ku temu techniczne możliwości, niezależnie od magnokraftów załogowych powyżej wskazywanych typów K3 do K10, ludzkość zbuduje też gigantyczne "magnokrafty robocze", osiem typów których oznaczał tu będę symbolami G3 do G10, zaś przez analogię np. do nazwy "traktory" generalnie będę je nazywał "planetory". Seria ośmiu magnokraftów "planetory" będzie przedłużeniem serii 8 typów (K3 do K10) załogowych magnokraftów i podobnie jak one będzie projektowana. Stąd gwiazdolot G3 będzie dwukrotnie większy od magnokraftu typu K10, jednak będzie miał tyle samo n=8 pędników bocznych co magnokraft typu K3. Wszystkie też jego pędniki będą zawierały tzw. "konfigurację krzyżową" zamiast używanej w magnokraftach załogowych "kapsuły dwukomorowej" - bowiem konfiguracje krzyżowe są zdolne do generowania już wirującego pola magnetycznego - co będzie wysoce pomocne w technicznym formowaniu tornad i huraganów. Faktycznie też owe osiem składowych gwiazdolotów z serii "planetory" możnaby też nazywać symbolami K11 do K18 - jednak takie nazewnictwo sugerowałoby używanie w nich wykonawczo trudniejszych rozwiązań technicznych (np. ich "n" musiałoby być wówczas równe n=n') i odpowiedniejszych do magnokraftów załogowych sposobów działania dla jakich wcale NIE byłyby one budowane.

 

Oto więc parametry techniczne serii ośmiu gigantycznych magnokraftów (serii "planetor"). W każdym poniższym rzędzie podane zostały: typ "G?" gwiazdolotu "planetor" (jego odpowiednik "K?" w załogowych magnokraftach = ile razy średnice "D" i "d" tego gwiazdolotu typu "G?" są większe od średnicy D=561.76 [m] oraz d=397.22 [m] największego załogowego magnokraftu typu K10): średnica zewnętrzna "D" [metrów] danego typu gwiazdolotu "planetor", średnica nominalna "d" [metrów] danego typu gwiazdolotu "planetor" na jakiej koliście porozmieszczane są pędniki boczne, liczba pędników bocznych "n" danego typu gwiazdolotu (liczba pędników bocznych n' jaka byłaby użyta w kontynuacji magnokrafów załogowych "K?" gdyby kontynuowały one swe kształty i rozmiary i zasady konstrukcyjne do tego typu "G?"):

G3 (K11=2xK10): D=1 123.52, d=794.44, n=8 (zamiast n'=40)

G4 (K12=4xK10): D=2 247.04, d=1 588.88, n=12 (zamiast n'=44)

G5 (K13=8xK10): D=4 494.08, d=3 177.76, n=16 (zamiast n'=48)

G6 (K14=16xK10): D=8 988.16, d=6 355.52, n=20 (zamiast n'=52)

G7 (K15=32xK10): D=17976.32, d=12711.04, n=24 (zamiast n'=56)

G8 (K16=64xK10): D=35952.64, d=25422.08, n=28 (zamiast n'=60)

G9 (K17=128xK10): D=71905.28, d=50844.16, n=32 (zamiast n'=64)

G10 (K18=256xK10): D=143810.56, d=101688.32, n=36 (zamiast n'=68)

 

Oczywiście, do Magnokraftów także będzie odnosiła się opisana uprzednio zasada, że po zbudowaniu typowej (załogowej) wersji tych statków kosmicznych, budowane też zaczynają być ich zarówno (G) gigantyczne wersje do wykonywania prac o planetarnej skali, jak i (M) miniaturowe ich wersje sterowane komputerowo (tj. "sondy" albo "drony") do zdalnego realizowania bezzałogowych zadań - takich jak fotografowanie, filmowanie, nadzór, ostrzeganie, szpiegowanie, natychmiastowe hipnotyzowanie, telepatyczne wmuszanie myśli, podsuwanie pomysłów, itp. Podobnie też jak to miało miejsce z gigantycznymi "planetorami" (G), owe miniaturowe "sondy" i "drony" (M) także będą budowane jako seria ośmiu ich typów, każdy z których będzie miał średnicę dwukrotnie mniejszą od typu poprzedniego - tak jak opisałem to, między innymi, w podrozdziale G4.7 z tomu 3 mojej monografii [1/5].

 

Skoro więc w niniejszym punkcie #J3 tego wpisu #322 przytaczam już dane techniczne poszczególnych typów owych odmiennych niż magnokrafty załogowe wersji przyszłych gwiazdolotów typu "G?", podam tu także główne parametry techniczne serii ośmiu miniaturowych magnokraftów typu "M?" sterowanych komputerowo (serii "sondy" i "drony"). W każdym poniższym rzędzie podane zostały: typ "M?" gwiazdolotu typu "sonda" lub "dron" (jego odpowiednik "K?" w załogowych magnokraftach = ile razy średnice "D" i "d" danej sondy lub dronu typu "M?" są mniejsze od średnic D=4.39 [m] oraz d=3.10 [m] najmniejszego załogowego magnokraftu typu K3): średnica zewnętrzna "D" [metrów] lub D' [milimetrów] tej sondy lub dronu - odnotuj, że ani tu ani w serii G? NIE podałem wysokości "H" wehikułu danego typu, bowiem wysokość ta zawsze wynika ze wzoru H=D/K, średnica nominalna "d" [metrów] lub d' [milimetrów] tej sondy lub dronu na jakiej koliście porozmieszczane są pędniki boczne, liczba pędników bocznych "n" możliwych w tym typie dronu (ze względów praktycznych we wszystkich typach tych sond lub dronów liczba pędników bocznych n' zapewne będzie wynosiła n'=8, chyba że jakieś szczególne zastosowania nałożą wymogi iż liczba ta musi równać się liczbie n użytej w magnokrafcie załogowym "K?" powielającym kształty danego typu sondy "M?"):

M10 (-K10=-2xK3): D=2.19, d=1.55, n'=8 (albo n=36)

M9 (-K9=-4xK3): D=1.09, d=0.77, n'=8 (albo n=32)

M8 (-K8=-8xK3): D'=548, d'=387, n'=8 (albo n=28)

M7 (-K7=-16xK3): D'=274, d'=193, n'=8 (albo n=24)

M6 (-K6=-32xK3): D'=137, d'=96, n'=8 (albo n=20)

M5 (-K5=-64xK3): D'=68, d'=48, n'=8 (albo n=16)

M4 (-K4=-128xK3): D'=34, d'=24, n'=8 (albo n=12)

M3 (-K3=-256xK3): D'=17, d'=12, n'=8 (albo n=8)

 

Najbardziej interesujące w sprawie owych sterowanych komputerowo magnokrafto-podobnych sond i dronów jest, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi je widzi lub fotografuje. W literaturze UFOlogicznej zwykle po angielsku nazywają je "orbs" (tj. orby - patrz adres: https://www.google.com/search?q=orbs&tbm=isch ) albo rods (tj. pałeczki - patrz adres: https://www.google.com/search?q=ufo+rods&tbm=isch ). W dawnych zaś czasach znano je pod nazwą "jabłko królewskie" albo "jabłko monarsze" (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=jab%C5%82ko+kr%C3%B3lewskie&tbm=isch ). Dawni królowie nieustannie trzymali je w swych rękach, jako że oryginalnie były one źródłami, potem zaś symbolami, ich mocy, możliwości, oraz władzy nad innymi ludźmi. Szersze opisy tych sond, włącznie z raportami dobrze mi znanych osób, które je osobiście widziały na własne oczy - w tym raportu z mojej własnej obserwacji "orba" typu M4 w NZ miasteczku Petone, przytoczyłem w punktach #I1 do #I3 ze strony o nazwie "explain_pl.htm" oraz w punkcie #E3 ze strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Przykładowo, w owym zapełnionym niezwykłościami i cudami nowozelandzkim miasteczku Petone - jakie opisuję na swej stronie "petone_pl.htm" (szczególnie patrz (a) z punktu #J2 strony "petone_pl.htm", oraz jej punkt #J3), a w którym mieszkam od 2001 roku, dnia 25 listopada 2006 roku na własne oczy widziałem magnokrafto-podobną sondę (orba) typu M4 najpierw świecącą się białym a potem niebieskim kolorem - swe skonfrontowanie tej sondy raportowałem we wpisie #97 do blogów totalizmu - potem opublikowanym też w "tomie Z" opracowania [13] o adresie "tekst_13.htm", oraz raportowałem też w punkcie #I3 swej strony o nazwie "explain_pl.htm". Wcześniej zaś, bo przy końcu 1963 roku, jako niemal 18-letni chłopak, w strumieniu koło Szklarskiej Poręby, Polska, zaobserwowałem podpływającą do brzegu na skraju którego stałem, miniaturowy magnokrafto-kształtny podwodny obiekt, emitujący z siebie światło w kolorze złota, jaki prawdopodobnie był sondą typu M4. Obserwację tę opisałem w punkcie (3) z podrozdziału D1 traktatu [4b] dostępnego poprzez stronę o nazwie "tekst_4b.htm". Sondy takie przypadkowo aż kilkakrotnie też fotografowałem. Ich fotografie publikuję np. na "Fot. #G1ab" i "Fot. #G2ab" ze strony o nazwie "landslips_pl.htm". Inne osoby też je fotografują relatywnie często - po przykład fotografii uchwyconej z boku sondy lecącej w trybie "migotania telekinetycznego" - patrz "Fot. #I1" ze strony o nazwie "explain_pl.htm", zaś zdjęcie świecącego się niebieskim światłem sporego "orba" typu M6 widocznego w zawieszeniu przy czapce mojego kolegi ze studiów i udokumentowanego po prawej stronie "zdjęcia 6", można oglądnąć klikając na zielony link do tego zdjęcia z orbem podany w podpisie pod "zdjęciem 4" z mojej strony o nazwie "rok.htm". W literaturze znane są też miejsca na Ziemi, w których powtarzalnie, w określonych dniach widywane są całe eskadry owych "orbs" lub "rods" wylatujących spod ziemi lub spod wody. Jednym z szerzej znanych ich przykładów są tzw. "Mekong balls" zwane też "Naga fireballs" (dawniej zwane "ghost lights" czyli "światła duchy" - patrz adres: https://www.google.com/search?q=mekong+balls+naga+fireballs&tbm=isch ), jakie corocznie pod koniec października tajemniczo "strzelają ku niebu" z rzeki Mekong na granicy Tailandii i Laosu, z okazji buddyjskiego Wielkiego Postu - wprawiając w zaambarasowanie ateistycznych naukowców których ignorancja NIE jest w stanie wyjaśnić ani ich pochodzenia ani natury.

 

Opisywane powyżej "orby" i "pałeczki", niezależnie od swego technicznego zaawansowania przewyższającego dzisiejszy stan ludzkiej wiedzy i techniki, dysponują też umiejętnościami, które są niemożliwe do zaakceptowania dla wyznawców filozofii dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej". Mianowicie, niezależnie od zachowywania się w inteligentny sposób, telepatycznie i inteligentnie odczytują one nasze myśli i w zgodzie z nimi komunikują się z nami. Te miniaturowe statki kosmiczne postępują więc tak, jakby programy które nimi sterują były samo-świadome, myślące, oraz samo-uczące się w podobny sposób jak czynią to programy składające się na ludzkie dusze. W obu moich własnych incydentach z "orbami" takie telepatyczne i inteligentne dwukierunkowe komunikowanie się ze mną faktycznie miało miejsce. Mianowicie w obu z nich do mojego umysłu "włożona" została informacja "co ja rzekomo widzę", a dodatkowo w obu z nich informacja ta z jednej strony była zgodna z tym co ja logicznie wtedy przetwarzałem w swych myślach, z drugiej zaś strony była drastycznie przeciwstawna do tego co ja faktycznie wówczas widziałem. (Tj. była zgodna z wychowawczą "zasadą odwrotności" - a stąd przez niektórych ludzi mogłaby być uważana za celowo i drastycznie "kłamliwą".) Mianowicie w moim incydencie z orbem w Petone, NZ, orb ten usiłował mi wmówić, że właśnie widzę owada, chociaż potem ujrzałem kulisty obiekt o szklistej powłoce wydzielający silne niebieskie światło ze swojej górnej wypukłości. Z kolei w incydencie z okolic Szklarskiej Poręby, Polska, orb usiłował mi wmówić, że widzę "samorodek złota", chociaż w owych czasach ja dużo czytałem na temat poszukiwaczy złota i stąd byłem pewien iż to co widzę ma cechy drastycznie odmienne niż taki samorodek. Ponadto, tamten orb z Polski zahipnotyzował dziewczynę z jaką ja stałem na brzegu strumienia pod który on podpłynął. Co potem zakomunikował pod hipnozą owej dziewczynie, tego w swej poznawczej niedojrzałości NIE próbowałem wówczas nawet ustalić, jednak musiało to być coś drastycznego bo dziewczyna natychmiast się rozchorowała. Potem zaś, kiedy podeszła do nas cała grupa młodzieży z jaką wówczas podróżowaliśmy, któremuś z owej grupy obiekt ten włożył do głowy pomysł, że był "złotą rybką" - chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że tropikalne "złote rybki" NIE pływają na początku zimy w zimnych wodach górskich strumieni Polski. Wcale mnie więc obecnie NIE dziwi owa rosyjska opowieść z morałem o "złotej rybce" - do jakiej linkuję czytelników w punkcie #J1 niniejszego wpisu. Mądrzy ludzie wszakże powtarzają, że w "każdym opowiadaniu kryje się ziarno prawdy". Wszakże ów rybak z zimniejszego od polskich strumieni morza owej rosyjskiej opowieści, mógł wówczas złowić takiego "orba" świecącego się złotem, jaki telepatycznie go poinstruował pod hipnozą, że złowił NIE "orba" a cudowną "złotą rybkę" (czyli rybkę tropikalnego gatunku) jaka jest zdolna do spełnienia każdego jego życzenia. NIE bez powodu końcowym "owocem" cudownych jednak krótkotrwałych i potem poodwoływanych "spełnień" tamtej rzekomej "złotej rybki" była zmiana charakteru żony owego "dobrego" rybaka, z początkowo "złej żony" na końcowo "dobrą żonę". Wszystkie bowiem niezwykłości jakie nam w życiu się zdarzają (nawet te dla nas nieprzyjemne, jak tornada i huragany), zawsze służą najważniejszemu z absolutnej perspektywy celowi, mianowicie: udoskonalaniu naszej filozofii i uczynieniu nas dojrzalszymi i lepszymi ludźmi, oraz bardziej zaawansowaną cywilizacją. Taki bowiem końcowy wniosek wynika z owych licznych niezwykłości jakie ja w swoim własnym życiu doświadczyłem i jakie opisuję w swych publikacjach. Przykładowo, nieco podobne do losów owego rybaka z rosyjskiej opowieści było moje własne wejście do kościoła w środku Warszawy, który to kościół potem okazał się wcale w Warszawie NIE istnieć, a zapewne istnieć w odległej od Warszawy Świętej Lipce, zaś który opisałem dokładniej w punkcie #D6.1 swej strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". Tamto wejście do kościoła, być może właśnie ponieważ potem zostało ono też "odwołane" i ujawnione mi jako w dzisiejszym stanie ludzkiej wiedzy jakoby zupełnie niemożliwe do zaistnienia, całkowicie zrewolucjonizowało moją filozofię i uczuliło na sprawy, które podobnie jak czynią to inni badacze zapewne powinienem ignorować i uznawać za niemożliwe a stąd i za niezaistniałe, jednak moja pewność zaistnienia których moim zdaniem mobilizuje mnie teraz do wytrwałych wysiłków i intensywnych prób skierowania całej naszej cywilizacji ku lepszej przyszłości.

 

Warto tu jeszcze dodać, że ze względów technicznych i użytkowych, ze wszystkimi typami "G" gwiazdolotów "planetor" są w stanie magnetycznie się sprzęgać wszystkie typy "K" (i klasy) zarówno magnokraftów załogowych, jak i wszystkie typy "M" (i klasy) komputerowo sterowanych bezzałogowych "sond" ("dronów") też napędzanych na zasadzie działania moich magnokraftów - tyle że rozmiarowo stopniowo coraz dwukrotniej mniejszych od najmniejszego załogowego magnokraftu typu K3.

 

https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA

Film #J3a: Oto jak będą wyglądały statki kosmiczne mojego wynalazku zwane "Magnokrafty". Powyższy starter krótkiego, bo 26-sekundowego, niemego wycinka z naszego (tj. z Pana Dominika Myrcik i mojego) półgodzinnego filmu edukacyjnego o tytule "Napędy Przyszłości" pokazuje lądowanie najmniejszego załogowego Magnokraftu typu K3. (Cały ów dłuższy, półgodzinny film "Napędy przyszłości", szerzej omawiający szczegóły techniczne i przyszłe zbudowanie Magnokraftów, czytelnik może gratisowo sobie oglądnąć np. bezpośrednio z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI , za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie "djp.htm", lub poprzez uruchomienie jego startera jaki przytoczyłem poniżej jako "Film #J3b".) Powyższy 26-sekundowy wycinek nosi tytuł "Alien Planet 4K" i też jest dostępny gratisowo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA . Ilustruje on jak będą wyglądały lądowania na innych planetach pierwszych Magnokraftów - kiedy owe gwiazdoloty będą już seryjnie budowane. Ponieważ zaś wszystkie dostępne mi przesłanki wskazują, że najpierw będzie on zbudowany przez Koreańczyków - co wyjaśniłem szerzej w punkcie #H1.1 swej strony o nazwie "przepowiednie.htm", zaś co powtórzyłem we wpisie #241 do blogów totalizmu (o adresach https://totalizm.wordpress.com i https://drjanpajak.blogspot.com ), stąd najprawdopodobniej powyższy krótki filmik ilustruje także jak w przyszłości będą wyglądały lądowania pierwszych koreańskich astronautów na którejś z planet kosmosu. Ponieważ pokazane na tym filmiku załogowe Magnokrafty są dwóch najmniejszych typów K3 i K4 obsługiwanych przez 3 i 4 osobowe załogi, w owym uprzednio wylądowanym Magnokrafie typu K4 dla bezpieczeństwa pozostaje dwóch koreańskich członków załogi, pozostałych zaś dwóch Koreańczyków wyszło na zewnątrz powitać właśnie też przybywający drugi Magnokraft typu K3 z ich kolegami. Zbudowanie Magnokraftu opisałem w punkcie #J4.3 strony "propulsion_pl.htm" i we wpisie #315 do blogów totalizmu. Odnotuj jednak, że aby Bóg pozwolił naszej cywilizacji na zbudowanie i używanie Magnokraftu, moralność ludzi NIE może być niższa niż moc owego gwiazdolotu, czyli moralność ta musi osiągnąć na tyle dojrzały poziom iż potęga tego gwiazdolotu będzie używana tylko w pozytywnych i pokojowych celach środka transportowego i twórczo-transformującego, czyli iż ludzkość NIE będzie już przewodzona przez indywidua o wojowniczych skłonnościach i o na tyle powypaczanej moralności iż mogliby ten statek kosmiczny użyć w roli nowej broni, która jest znacznie potężniejsza niż wszystko co ludzie zdołali zbudować dotychczas, a stąd zdolnej do powodowania ogromnych zniszczeń. Dlatego aby zastopować ostatnio dominujący na Ziemi upadek poziomu moralności i zacząć zmierzać w kierunku jej powiększania, co po jakimś czasie zaowocowało by uzyskaniem dostępu do bardziej niż obecnie zaawansowanych urządzeń napędowych i technologii, ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli powinni uczynić "pierwszy krok" - którym w świetle wyników moich badań powinno być pozbycie się pierwotnego źródła wszelkiego zła na Ziemi, jakim są "pieniądze". Aby zaś nasza cywilizacja mogła pozbyć się "pieniędzy", któryś z jej krajów składowych, np. Polska, powinna zdobyć się na odwagę wybrania postępowań jakie opisałem dokładniej w punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm" - tj. wdrożenia "ustroju nirwany" też opracowanego przez autora tego wspisu #322. Działanie "ustroju nirwany" polegałoby na zastąpieniu obecnego wymuszania ludzkiej pracy za pomocą "pieniędzy" przez nagradzanie pracy przepotężnym uczuciem "szczęśliwości nirwany". Zainicjowania zaś owych postępowań w Polsce powinno się podjąć kilku początkowych ochotników, zdecydowanych dokonać historycznego przewrotu w dziejach ludzkości. W punkcie #A3 swojej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu_statut.htm" apeluję do wiary w Boga, sumienia, wiedzy i zdrowego rozsądku swych czytelników, aby stali się jednymi z takich pierwszych ochotników. Wzięcie bowiem udziału w eksperymencie podjęcia wdrażania w Polsce "ustroju nirwany", fundamenty jakiego są idealnie zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, nie tylko pozwoli owym ochotnikom na dołożenie osobistego wkładu w dokonaniu historycznie największego przełomu moralnego w całych dziejach ludzkości, ale także na uzyskanie szansy przyczynienia się do zmniejszenia, lub nawet do całkowitego uchronienia, swego kraju, a być może nawet całej naszej cywilizacji, przed następstwami gniewu Boga i niedawno rozpoczętego "Wielkiego Oczyszczania Ziemi" od lat zapowiadanego rozlicznymi przepowiedniami (np. tymi upowszechnianymi po świecie przez Indian Hopi) zaś dobrze zilustrowanego darmowym filmem z YouTube o tytule Zagłada Ludzkości 2030 oraz opisanego treścią mojej strony internetowej o nazwie "2030.htm".

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI

Film #J3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - dostępnego dla każdego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Po jego opisy patrz "Film #J3b" ze strony "hurricane_pl.htm".

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c

Film #J3c: Oto starter przygotowanego wspólnie z moim przyjacielem kolejnego gratisowego, 4-minutowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule Jak wielki jest Magnokraft? - dostępnego dla każdego z adresu youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c. Ilustruje on rozmiary, wyglądy, oraz przykłady przelotów wszystkich ośmiu dyskoidalnych magnokraftów załogowych (tj. magnokraftów typów K3 do K10) poprzez porównywanie ich wielkości z rozmiarami powszechnie znanych ludziom obiektów. Kliknij na starter powyższego cztero-minutowego filmu #J3c aby sobie go przeglądnąć.

 

 

#J4. Przykłady istniejącego na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego formowania huraganów i tornad:

 

Oto przykłady materiału dowodowego zidentyfikowanego i zgromadzonego już przez innych niż ja naukowców (jednak ignorancko przez nich interpretowanego), jaki to materiał dowodzi iż huragany i tornada są na Ziemi indukowane technicznie przez opisywane powyżej w punkcie #J3 gigantyczne gwiazdoloty "planetor" napędzane tymi samymi zasadami działania co moje Magnokrafty, jednak nad Ziemią operujące w niewidzialnym dla ludzkich oczu "stanie migotania telekinetycznego". (Niestety, owi inni dobrze płatni naukowcy badany przez siebie materiał dowodowy jak zwykle tłumaczą na zupełnie błędny i dość nielogiczny sposób - potrzebna była więc odwaga "hobbysty" aby wytłumaczyć go zgodnie z prawdą i logiką.)

 

(B) Istnienie na Ziemi "lądowiska" gigantycznego gwiazdolotu "planetor" typu G9 prawdopodobnie zawisającego nad byłym wierzchołkiem wygasłego wulkanu w "trybie wiru plazmowego". Lądowisko to dostarcza nam następną grupę przykładów materiału dowodowego na działania na Ziemi gigantycznych gwiazdolotów (w tym przypadku "planetora" typu G9 - który do swych lotów używa zasadę działania mojego Magnokraftu). Lądowisko to jest szeroko opisywane i ilustrowane w Google pod nazwą "Oko Sahary" (patrz adres https://www.google.com/search?q=eye+of+sahara&source=lnms&tbm=isch a także patrz jego wygląd pokazany na "Film #J4a" poniżej). Tymczasem z moich badań nad lądowiskami UFO wynika, że "Oko Sahary" powstało jako wynik "splanowania" wierzchołka byłej góry, np. wygasłego wulkanu, przez taki "planetor" typu G9 zawisający tuż ponad nią na niskiej wysokości, kiedy jego pędniki działały w "trybie wiru magnetycznego" generującego plazmę jaka stopiła i odparowała większą część wierzchołka owej góry - w sposób podobny jak plazma załogowego UFO typu K6 stopiła i odparowała w Nowym Jorku drapacze chmur WTC opisywane na mojej stronie o nazwie "wtc_pl.htm". Konkretne przykłady materiału dowodowego, który dokumentuje iż owo "Oko Sahary" faktycznie zostało uformowane poprzez "splanowanie" wierzchołka góry wirem plamowym gigantycznego gwiazdolotu "planetor" typu G9, obejmują, między innymi:

 

(B1) Geometria owego "Oka Sahary". Dokładnie pokrywa się ona z charakterystyką lądowiska gwiazdolotu "planetor" typu G9. Z kolei owa charakterystyka daje się łatwo wyliczyć i zdefiniować z wyników moich badań lądowisk innych statków magnokrafto-podobnych opisywanych w moich publikacjach.

 

(Z powodu ograniczeń pamięciowych tego bloga zmuszony byłem wyciąć większą część treści tego punktu #J4 - poznaj ją z #J4 na stronie "hurricane_pl.htm".)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PcB7Dr44HOk

Film #J4a: Oto tzw. "Oko Sahary" pokazane na krótkim, darmowym, jedno-minutowym filmie angielskojęzycznym dostępnym w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=PcB7Dr44HOk . (Inne filmy o "Oku Sahary" można sobie łatwo wyszukać w YT rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Eye+of+Sahara .) W połączeniu z wiedzą o działaniu moich "magnokraftów" to "Oko Sahary" jest jednym z empirycznych dowodów na formowanie tornad i huraganów przez gwiazdoloty "planetory". Dowód ten jest wizualnie najłatwiejszym do sprawdzenia przez czytelników bowiem można go zweryfikować poprzez proste porównanie jego cech z atrybutami lądowisk statków kosmicznych opisywanych np. na moich stronach internetowych "ufo_proof_pl.htm" czy "magnocraft_pl.htm". Powyższa unikalna formacja "Oko Sahary" powstała technicznie kiedy jeden z gwiazdolotów "planetor" typu G9, przeznaczonych do wykonywania prac o planetarnym rozmiarze, swoim "wirem plazmowym" odparował wierzchołek ogromnej góry, np. wygasłego wulkanu - podobnie jak w dniu 11 września 2001 roku dwa inne magnokrafto-podobne statki kosmiczne odparowały budynki WTC w Nowym Jorku - patrz szczegółowe wyjaśniania i materiał dowodowy, które dla WTC zaprezentowałem na stronie o nazwie "wtc_pl.htm". Po odparowaniu większej części tego wulkanu w taki właśnie sposób, na Ziemi pozostał udokumentowany m.in. na powyższym filmie ślad jaki posiada wszelkie charakterystyczne elementy i cechy lądowisk wehikułów magnokrafto-podobnych. Stąd powyżej pokazane "Oko Sahary" jest jednym z szeregu empirycznych materiałów dowodowych o cechach sprawdzalnych dla niemal każdego z zainteresowanych - unikalne cechy których w powyższym punkcie #J4 niniejszego wpisu #322 (i strony "hurricane_pl.htm" z jakiej ten wpis został adaptowany) są wyjaśnione jako dowodzące, że te same gigantyczne gwiazdoloty "planetory" są też używane do technicznego formowania na Ziemi tornad i huraganów. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby go przeglądnąć.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA

Film #J4b: Oto 22 sekundowa filmowa dokumentacja przelotu torpedo-krztałtnego magnokraftu czteropędnikowego typu H6 magnetycznie sprzężonego z dyskoidalnym magnokraftem załogowym typu K6. 

 

Opisy szczegółów tej dokumentacji znajdziesz na "Film #J4b" ze strony "hurricane_pl.htm".

 

 

#J5. Dlaczego dzisiejsi naukowcy NIE odnotowują ani zestawionych tutaj, ani zawartych w innych obszarach naszej rzeczywistości, przykładów istniejącego na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego (a NIE jak się dziś wierzy naturalnego) formowania huraganów i tornad:

 

(Z powodu ograniczeń pamięciowych tego bloga zmuszony byłem wyciąć treść tego punktu #J5 - poznaj ją z #J5 na stronie "hurricane_pl.htm".)

 

 

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #322 jest adaptacją treści "części #J" (tj. punktów #J1 do #J5) z mojej strony internetowej o nazwie "hurricane_pl.htm" (aktualizacja datowana 7 maja 2020 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/hurricane_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/hurricane_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/hurricane_pl.htm

http://nirwana.hstn.me/hurricane_pl.htm

http://pajak.org.nz/hurricane_pl.htm

 

Wpisy o "technicznym formowaniu tornad i huraganów" pokrewne do niniejszego #322:

#216 z 2012/3/10 (adaptowany z punktów #K1 do #K3 strony "tornado_pl.htm")

#200 z 2011/5/8 (adaptowany z #L1 strony "tornado_pl.htm")

#152 z 2008/5/19 (adaptowany z #E2 strony "katrina_pl.htm")

Wpisy o tematyce związanej z tornadami, huraganami i innymi kataklizmami:

#193 z 2011/1/18 (adaptowany z #C5.1 strony "seismograph_pl.htm")

#185 z 2010/8/19 (adaptowany z #B8 strony "seismograph_pl.htm")

#13 z 2005/6/7 (adaptowany z "Fot. #D1" strony "seismograph_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

maj 01 2020 #321E: Let us establish cooperation for the...

Motto: "Until the time when our civilization builds Time Vehicles of my invention, no human can change whatever has already happened - but can, and should, draw knowledge and truth from it and then use this learning to improve the future."

 

#321E: Let us establish cooperation for the "nirvana political system" - which will replace the function of today's money with the happiness of nirvana

 

Have you ever asked yourself the question: how it feels and looks when adding a personal contribution to an extremely important moral breakthrough - which can change the fate of an entire nation or even humanity? Or question: why some people are actively joining the honourable task of participation in important events, while others are contented to leave for the next generations only products of their stomachs? (Expressing the same question in different words: why some people care about the fate of all mankind, while others only about themselves?) If you read this post #321E to the end, you will certainly experience on yourself the answer to at least one of these questions. After all, this post renews the invitation that I originally extended to my readers back in 2006 on the web page named "partia_totalizmu_uk.htm". It invites readers to cooperate with me (i.e. the author of this post #321E and the web page named "partia_totalizmu_statute.htm" from which this post is adapted) in an effort to implement the "nirvana political system" described in items #A1 to #A4 of the web page named "partia_totalizmu_uk.htm" - which system would change our world by replacing the current "money" (that only spread evil among people who use them) with the positive power of happiness of nirvana that build ever more perfect people and a better future. In turn a possible success of the project to replace money with the happiness of nirvana would drastically change the fate of all humanity. However, in order to report your commitment to such honourable action, it is necessary to overcome countless sources of resistances in yourself and in your environment - while experiencing personally the process of overcoming these resistances is to answer at least one out of both the above questions. So try to pay attention to your own feelings when you read this post #321E. On one hand, thus you will learn what the omniscient and omnipotent God hears while tuning into the thoughts and feelings of each person. On the other hand, my previous experience in implementing progress suggests that probably also this invitation to participate in making a moral breakthrough will prove again to be just the proverbial "voice calling in the wilderness" (see the address: https://www.google.com/search?q=calling+in+the+wilderness ). After all, for example for over 20 years my guidelines on how to achieve happiness of nirvana are described in my publications, while I have NOT heard even a single person who would tell me that he/she achieved this wonderful state (although I know that a large proportion of present people ruin their lives by purchasing with their own "money" the substances for experiencing at least a short feeling of a meagre substitute for nirvana caused by the use of narcotics or "party pills"). Similarly, since 2006, my web page named "partia_totalizmu_uk.htm" has been available while describing the advantages and the need to implement the "nirvana political system" - but almost no one reads it and until today no-one has contacted me regarding the morally groundbreaking political system described on it. However, although I am well aware that the breakthrough I am postulating here will probably be another "losing battle" in my continuous fight for a better future of people, since the good of others requires that someone in the name of a better future has the courage to stand up to those first battles doomed to lose, then for the lack of others ready for sacrifices, let it be me again. After all, logic suggests that nothing in the future will convince people so well to undertake renewal and improvement, just like the memory of the battle which tried to save others from cataclysm, but which was lost due to the lack of support from these others. So let us now get to know what is most important in matters of this commitment to replace money with happiness of nirvana, and to establish the first "nirvana political system" on Earth.

 

Those readers who follow what is happening around them probably already noted that "something is NOT right". Increasingly frequent earthquakes, volcanic eruptions, tsunami waves, tornadoes, hurricanes, forest and entire town fires, snowstorms, hailstorms, floods, frosts, bloody colours of the sky and water, locusts, etc., etc. The current "official atheistic science" caught since decades on lying to humanity but still holding an absolute monopoly on research and on education, as well as the increasingly corrupt corporations and elites ruling over some countries that maintain this monopoly, tell us that all this is the result of only "global warming of climate". In turn the coronavirus pandemic raging around the world since beginning of year 2020 (see the address: https://www.google.pl/search?q=coronavirus+pandemic+2020 ), according to the official atheistic science, is supposed to be just an accident, a coincidence, or an unsolicited component of someone's menu. Meanwhile, the Bible has been foretelling for thousands of years that the advent of such events is a sign of growing divine anger and punishment for breaking increasingly more by people the commandments and requirements of God, for spreading lies and immorality, for destroying nature, for rejecting God, for turning backsides to our neighbours, etc. Only that principle on which God's punishments are served makes sure already for a long time that the breaking people's "free will" does NOT occur. Thus, in events that execute this punishment always are embedded at least three different sets of evidence, described in more details in item #C2 from my web page named "tornado.htm". Because these sets of evidence typically also include, among others, the work of "blind nature" and "actions or behaviours of people", thus individuals with atheistic inclinations (e.g. the majority of present-day professional scientists) usually whatever currently is happening explain NOT as the dispatching of divine justice to people who have previously deserved e.g. to be punished, but explain it either as "accidents", "chances", or for example as solely the outcome of global warming of climate caused by people. For more details about what currently affects people either watch a half-hour-long Polish educational movie-film entitled "Zagłada Ludzkości 2030" (which title can be translated as "The Great Purification of Humanity in 2030s") linked below from "Film #A3c" and available free of charge at the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , or read items #T1, #T2 and #U1 from my web page named "woda_uk.htm" or read my entire web page named "2030_uk.htm" or "part #H" (especially items #H1 and #H3) from my web page "prophecies.htm" - which amongst others discusses the prophecies of the Hopi Indians from the United States (see the address: https://www.google.com/search?q=Pahana+White+Brother+Indian+Hopi ), who this God's anger and God's impending punishment call just "The Great Purification of Mankind" or "The Third Great Shake".

 

If someone carefully looks at events occurring currently on Earth, then he/she is able to notice that they contain imposed onto them by almighty God both, the evidence of the presence of the "blind nature" component, and the evidence of presence of the "divine punishment" component. For example, their component "blind nature" manifests itself in the form of logical "cause-and-effect" relationships which connect these phenomena of nature with human actions or behaviours, or with laws and principles of the operation of nature. In turn their component "divine punishment" is most clearly documented with these few exceptions omitted by the penalty, while a more thorough examination of which - carried out in the way explained by item #B3 from my web page named "portfolio.htm" (or explained in post #272E to blogs of totalizm) indicates that they are exceptions which do NOT deserve God's punishment as their previous actions were agreeable with God's commandments described in the content of the Bible (i.e. were actions that are approved by the Bible, while by totalizm are defined as "moral"). Thus, for example, if a tornado or a big fire hits somewhere, sometimes from several houses next to each other one exception remains NOT touched, while others are completely destroyed. If a whole wave of destruction hits a settlement, then afterward usually turns out that the church is still standing in there and survived (although typically in the news reports illustrating this event the showing of this church standing untouched among the ruins will be avoided - for examples see (2) from item #B2 of my web page named "seismograph.htm"). When in 2020 the "coronavirus" hit the countries of the world, it somehow caused the most deaths and problems in countries burdened with unwanted karma of its relatively recent history or with recent violations of the Bible's instructions. Etc., etc.

 

Fortunately, the author of this post #321E and the web page named "partia_totalizmu_statute.htm" (i.e. Dr Eng. Jan Pająk - see the address: https://www.google.com/search?q=jan+pajak ) is the first and still the only researcher in the world who in 2007 developed and published practically incontestable formal scientific proof for the existence of God, carried out with method of mathematical logic - while previously he published several other formal proofs for the existence of God, carried out by other methods. (The proof using mathematical logic is published and discussed in items #G2 and #G3 from my web page named "god_proof.htm".) Despite of the fury of naive and ignorant criticism and clumsy contradictions, no one was able to disprove my proof formally and scientifically, nor even formally undermine it. So its power is unwaveringly binding. In addition, the author of this post #321E and the web page named "partia_totalizmu_statute.htm", with the help of his first in the world and still the only scientific "Theory of Everything of 1985" (see the address: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything - also called the "Concept of Dipolar Gravity" while described, among others, on the web page named "dipolar_gravity.htm"), explained the characteristics of the "Virtual World" in which God resides, defined the hardware and software component of God (e.g. the author defined this huge self-aware program contained in the memory of "divine hardware" means in memory of counter-matter - which (program) Christianity calls the "Holy Spirit"), described where God's powers and capabilities come from, and researched and published a lot of methods and principles of God's work (e.g. described the mentioned earlier principle that currently God works in such a way that He never breaks the "free will" of people). Consequently, after gathering knowledge about God that is so broad and based on both factual and objective research as well as on empirical and theoretical evidence, the author considers the position of "official atheistic science" highly false, primitive and harmful to people, implying that supposedly there is NO God, and that the cataclysmic phenomena we currently experience on Earth are only the action of global warming of the planet's climate, or are only coincidences (and thus contain only the component "blind nature" and DO NOT contain the abovementioned "divine punishment" component embedded in whatever is now happening in a way that does not break anyone's "free will"). After all, both the basic logic and the proverb used during World War II and stating that "there are no atheists in foxholes" (see the address https://www.google.com/search?q=there+are+no+atheists+in+foxholes ) suggest that even just a healthy caution should prompt atheists that whatever is happening in the world, they are considering to contain both the "blind nature" component and the "God's anger and divine punishment" component, and then are trying to so change their behaviours, that with the physical knowledge they would counteract the consequences of the "blind nature" component, while at the same time with the spiritual knowledge they would pray for God's reduction or even abandonment of serving the consequences of His anger and punishment. (We all know the principle "God helps those who help themselves" - see the address https://www.google.pl/search?q=God+helps+those+who+help+themselves .) After all, in the light of the existence of incontestable (although still blocked from being disseminated) my formal proof that God does exist, whatever in response to false statements of "official atheistic science" claim and do elites in most of today's countries, invites a reaction to arrogance (e.g. from what I noted in March 2020, from the entire large world only Georgia officially recognized the coronavirus as a manifestation of God's anger and punishment - see the address https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ). So it should not surprise anyone that I act myself, and that I also advise the reader to do so, as in the matter regarding the announced of sending of punishment to the city of Nineveh, the Bible revealed it highly symbolically in verses 3:4-10 from the "Book of Jonah" that it caused the revocation of that punishment. (Also learn about the reasons for sending this punishment to Nineveh, described, amongst others, in verses 10:1-19 from the "Book of Isaiah".) I mean, I advise you to take the energetic steps, described in this post #321E, to convince God about your sorrow, repentance and about the already active effort to improve - e.g. by adding a personal contribution to making a moral breakthrough by the efforts already undertaken to implement the "nirvana political system". That taking such active steps has the potential to reduce or postpone cataclysm and to save the person who starts this effort, is confirmed by simple logic and by the answer to a hypothetical question that everyone may ask himself/herself: "if you would be in the place of Almighty God and need to make a choice who would survive and who would be eliminated, then having a choice between billions of arrogant people whose motivations focus only on money and on personal benefits, and someone extremely rare who, despite of his/her human imperfections, still was able to show repentance and put the good of others first - whom of these two categories of people would you choose?" After all, the "nirvana political system" which is to eliminate money, represents the most important factual action which at the present level of knowledge and morality in our present situation can be taken to drastically and permanently change the entire further actions of humanity into the more compatible with the Bible and God's commandments. For as so long, until money escalating all forms of evil on Earth is NOT eliminated from use, it will keep pushing our entire civilization to repetitively bring upon ourselves various cataclysms and exterminations, and at the same time make impossible that the so-far continuous moral decline of people is turned into the growth and self-improvement. Meanwhile, in spite that the majority of today's "TV devotees" avoid doing whatever they should do, because they believe that "it will always be somehow", the truth is that when God's patience runs out because people stubbornly persist in their incorrectness and despite numerous admonitions they have NOT made of a necessary moral breakthrough in their behaviours, then this long-announced "Great Purification of the 2030s" will irrevocably arrive, and probably 99.9% of the human population of today's world will disappear from the surface of our planet. After all, in order to survive the global extermination, it is NOT enough to take care only of the interests of oneself - as this is done by the vast majority of contemporary people distorted by money, but one must prove to God that he/she is carrying in heart the good of all fellow beings. So those ones who will be selected to survive, according to the ancient prophecy "will kiss the earth when they see the footsteps of another man".

 

Having above in mind, the most important subject of cooperation proposed here could be taking part in an experiment which I designed, and which would verify the guidelines that I once developed for those of people who would like to earn the happiness of "nirvana". However, there are also other items of possible cooperation, which I described in later part of this post #321E, and which serve toward the unleashing of power and work of "happiness of nirvana" from previous bonds and from blocking and hiding knowledge about it. After all, this power is so great that in the future it is easily able to replace the current "money".

 

The main purpose of the experiment that I designed is to make a breakthrough in human behaviour, first (a) by developing simple to use but effectively working guidelines that teach ordinary people how they can empirically develop for themselves this "happiness of nirvana" by doing their normal physical work in a way that meets the requirements of so-called "moral work", then (b) by publishing testimonies and examples of several people who actually earned nirvana. These guidelines and testimonies would then be made available to everyone interested, e.g. in the form of a web page or a small brochure, or in a short film available on YouTube. (Notice that the development of such guidelines and testimonies would allow the quick and impossible to "monetize" by elites growth of the level of happiness in almost all physically working ordinary people around the world, and just for this reason neither the "official atheistic science" of today, nor today's elites, will voluntarily join the effort of implementing this main goal - hence this implementation should be undertaken without waiting for their official consent and participation.) I do hope that you are in a personal situation that allows you to start such cooperation as soon as possible (presumably at a distance via email - for my email address see item #L3 from the web page named "pajak_jan_uk.htm"). Notice that the cooperation can be carried out either only between myself and the reader, or even better, between myself and the institution, organization, family, or group of friends which the reader represents - if with the consent of all participants the reader manages to involve its entire institution, organization, family, etc., to the task of implementation of this historically groundbreaking moral, social, economic, political and civilization experiment.

 

However, in order this main goal to be achieved, namely to be achieved the historical breakthrough in the principles of inspiring people to voluntarily perform useful "moral work" in order to maintain their "happiness of nirvana" (instead of forcing them with "money" to do work of slaves), it is first necessary to carry out a whole series of partial breakthroughs - to achieve each one of which can contribute virtually every individual person, as well as every institution, party, community, country, etc. So let us now list the most important and necessary goals and the partial breakthroughs, which are components of this experiment. They include at least:

 

(1) The development of instruction for achieving "happiness of nirvana" - means the development of simple but effective guidelines describing how practically every person can develop nirvana through hard physical work [hps], which meets all the moral requirements imposed on it and which therefore I named "moral work". Although such instruction has already been included in my publications for around 20 years - for an example of it see items #D3, #D2 and #C6 from the web page named "nirvana.htm". However, judging by the lack of people who would report to me that they have successfully used it, it requires rewording. Furthermore, so-far I personally neither supervised nor checked, even a single person who according to it would achieve happiness of nirvana - although on the Internet I came across someone's description that based on my publications someone actually managed to achieve such nirvana happiness.

 

(2) Preparation and publication of a handy instruction for achieving the earned nirvana by any person - which instruction would contain these simple but effective guidelines. Such an instruction should be simple to use, clearly presented, proven to be effective in action, and already checked on several actual users who have already used it by themselves to achieve nirvana.

 

(3) Checking on several people living and working in different conditions, and possible confirmation, whether meeting the same set of guidelines for achieving nirvana will actually work for all of them in practice - means to try determine which of the requirements of "moral work" is the most important for attaining nirvana. In other words, an attempt to answer the question "why on a close to nature tropical island of Borneo, I reached nirvana relatively quickly and easily and maintained it for about 9 months without problems, however, in New Zealand doing the same 'moral work' as in Borneo, I could NOT keep this nirvana for myself anymore?" On the basis of empirical experiences of sensual feeling of a particularly low level of "moral energy" in NZ, which feeling I described, among others, in the final paragraph of item #E1 from the web page named "newzealand_visit.htm" I personally believe that the reason for my inability to achieve nirvana in NZ is too rapid dissipation of my "moral energy" caused by an excessively low average level of moral energy in the surrounding society. This my conclusion also seems to be confirmed by the prevailing frequency of depression and suicides in NZ (after all, the main reasons for depression and suicide usually include the lack of "moral energy" - as explain it more thoroughly the descriptions from item #C6 from my web page named "nirvana.htm").

 

(4) Creating a group of several individual people who would be able to stay permanently in the state of earned nirvana, and thus who could start to serve as an "example to follow" for many other people. These people could also become subjects of research on the impact of nirvana on the situation of people who experience it. For example, from my personal experiences it seems that the experiencing of nirvana protects a person from being infected with viruses or with bacteria of any disease - after all, living on a tropical Borneo full of tropical diseases I did NOT notice getting infected with any disease in times when I experienced nirvana, although at other times I am rather sickly person who suffers from various health problems all the time. In addition, it is known that someone's earning nirvana is a proof and a sign that such a person acts pedantically morally in whatever he/she does - hence as such he/she is protected by God from suffering various misfortunes and accidents that may haunt other people, and additionally is generously rewarded after the so-called return time).

 

(5) Completed on several people who have already achieved nirvana, practical verification of various quantitative data collected during my own research on nirvana. For example, verification of the amount of "moral work" in [hps] needed to achieve the state of nirvana - i.e. quantities such as: E, Emax, Enirvana, µ, etc.

 

(6) The experiment of checking in practice whether young and physically fit people are able to develop for themselves the phenomenon of nirvana during the performing of their normal (physical) professional employment work - if they strictly meet in their job the requirements of "moral work". This check can be obtained, among others by helping several people, e.g. the reader, or someone from the reader's environment, to empirically earn nirvana with their physical employment work. (In my experience, nirvana is most easily achieved by nurses - if they do their work with the right motivation and focus on the good of others, means NOT on their own convenience and income.) As a result of this experiment, it would be possible to check in practice how correct are the guidelines and the data which I hope that we will rewrite and published in the form of a simple but effective instruction as a result of the cooperation described here.

 

(7) Farsighted, wise and cautious refinement of the details of the "statute of the Party of Totalizm" quoted below - the goal of the creation of which will be the implementation of the "nirvana political system". After all, this statute is still preliminary and created only to be subjected to further improvements.

 

(8) Organizing (or financing) the Party of Totalizm. This action already requires the collective work of larger groups of people, institutions, political parties, or even entire countries. (For example, some existing political party could change its name to the "Party of Totalizm", and adopt the statute developed by a collective effort from the draft version which I present below.) Fortunately, making this effort will also be a message sent to God by a given group of people that they drastically changed their conduct and actions, and thus that for the benefit of future generations this group is worth protecting them from the forthcoming "The Great Purification of the 2030s" and help in achieving the success of the implementation of the "nirvana political system".

 

(9) Developing a wise and far-sighted vision and a detailed plan on how the Party of Totalizm should begin and then gradually carry out the implementation of the "nirvana political system". After all, the very fact that God created and made available for the use of people such a perfect tool as the happiness of nirvana does NOT mean that several imperfect and incompetent or even stupid people would NOT be able to "mess up" the implementation of the "nirvana political system". At the same time, from the experience and mistakes of implementing e.g. communism, we already perfectly remember that too rude, reckless, coerced and undemocratic implementation of the new political system may discourage to this system people from a given country or even from the whole world. On the other hand, the features and benefits of the "nirvana political system" indicate that if its implementation is wisely and far-sightedly designed and democratically carried out, then certainly this system will gradually create the future "paradise on Earth".

 

My inspiration and motivation to present this cooperation proposal is the fact of my personal experiencing the "happiness of nirvana" lasting for about 9 months and thoroughly researched on myself at that time. Although during my research I also developed some "guidelines for other people on how they can achieve nirvana happiness", so far the effectiveness of these guidelines has NOT been tested on other people who would achieve nirvana under my supervision and verification - although I found a case on the Internet when someone (unfortunately unknown to me) claims to have achieved nirvana using versions of my guidelines that worked for him. Therefore, I hope that in the cooperation proposed here my guidelines can be tested on several other people - preferably on readers who accept this call for volunteering to implementation of the moral breakthrough described here, or on people most suited to the requirements of "moral work" - which will be selected from among their friends or family members who are already working physically, e.g. on a farm or in other type of hard physical work.

 

Now a bit of history to explain to the reader what created the scientific foundations, pool of knowledge, competence, and personal experience for my research on the happiness of nirvana. And so, I am a former professor who taught two different disciplines, namely Mechanical Engineering and Computer Sciences, at four universities from four different countries in the world (such as Northern Cyprus, Malaysia, Borneo and South Korea - see the information about me, which you can find on Google, e.g. at https://www.google.com/search?q=jan+pajak ). In addition, I was born, educated, worked and lived in communist Poland for 36 years, then emigrated to capitalist New Zealand in which I worked and lived until my unemployment caused by the economic depression of NZ, and after 7 years of travelling around the world "in search of bread" I have returned to and currently live in NZ on a retirement pension - which course of my fate allowed me to get to know the pros and cons of living in both these different political systems. (Please note that God created our physical world so wisely that there is nothing that would have only drawbacks or only advantages.) During the last stage of my professorship at "University Malaysia Sarawak" from the tropical island of Borneo, during research on the results of hard physical work with pedantically moral intentions and internal attitudes, that is, during performing work, which I later named "moral work", I unexpectedly experienced a state of indescribable happiness at an extremely high level, the maintaining of which by carrying out the same "moral work" I managed to continue for about 9 months and which I later identified as a deliberately earned "nirvana" that appears when we are still in our physical body. The intensity of my happiness during this "earned nirvana" was enormous - the only other feeling which I could compare with it was "a sexual orgasm that lasts without end". Experiencing this nirvana, I was aware that I was the only professional scientist in the world who practically experienced such an "earned nirvana". Hence, while feeling this unearthly happiness, at the same time I researched it earnestly - especially from the point of view of "how each person can earn it", "how it works in our bodies and soul" and "what does it change or do for a person who earned it". (For example, I noticed then that a person who is just experiencing nirvana probably cannot be infected with any illness - at least I did not get infected then, although tropical Borneo is famous for various diseases.) I described later the results of my research, amongst others, on the web page named "nirvana.htm". (I invite you to familiarize yourself with that web page, especially with items #D3, #D2 and #C6 - which describe the guidelines and requirements established by my research that must be met when performing "moral work" while developing nirvana.) Because the results of my research may be useful for developing methods of achieving earned nirvana by virtually all people from any country, i.e. to enable similar nirvana happiness to be achieved both in the reader's environment and in any other country of the world, I decided to encourage the reader to start our possible cooperation, the objectives of which I explained above.

 

Unfortunately, the so-called "Asian crisis of 1998" - incidentally also caused by "money" (see the address https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998 ), which, among other things, paralyzed the economy of tropical Borneo, also caused that I had to leave the close to nature island of Borneo and return to New Zealand. Unfortunately, my attempts to maintain nirvana in New Zealand by doing the same "moral work" as in Borneo were thwarted by missing some very important component (I believe that this component was a required high level of "moral energy" in the society that surrounds me). In the result, in NZ I was unable to continue my staying in the state of "happiness of earned nirvana". So for me the experience of nirvana ended after the last 9 months of the professorship in Borneo - although the research carried out there assured me that in favourable conditions and circumstances the "nirvana" earned due to performing "moral work" could be sustained for almost the entire life. (Hence future experiments should try to explain: what are the most important requirements and conditions that must be minimally met by the environment in which someone performs his/her "moral work" so that this environment allows to earn nirvana by anyone willing so?) Despite the inability to maintain nirvana, I continued my research in New Zealand - only that theoretically, NOT empirically. In addition to "earned nirvana" I undertook in there theoretical research on all other varieties and types of "nirvana". During this time, I determined, for example, that all "narcotics/drug addictions" occur because people who are unable to experience the happiness of true nirvana are trying to experience a narcotic imitation of the happiness of nirvana. I also determined that e.g. addictions to watching sporting events and meditation occur because during these activities some people may temporarily experience the happiness of "nirvana of crowd" or "resonance nirvana" - although these two versions of nirvana last only for very short periods of time.

 

The results of this research, which revealed to me the power of nirvana in function of an inspiration to do everything that is necessary to continue to experience the happiness of nirvana, inspired me to undertake research on the possibility of replacing the function of "money" by "happiness of nirvana". The point is that "money" is the equally as narcotics addictive source of all evil on Earth - as I explained it in more detail in items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm" and in posts #320E and #320 to blogs of totalizm. So if people would succeed in replacing money with happiness of nirvana, then our civilization would cease to experience all the evil that we see around us today. That is why, in 2006, I developed and published, among others, on the above-mentioned web page named "partia_totalizmu_uk.htm", an idea stating that all existing political systems, including current capitalism and communism, can be replaced by a new political system, which I later named "nirvana political system" (in Polish wording: "ustrój nirwany"), in which the current forcing to work for earning "money" would be replaced by voluntary "moral work" to earn "happiness of nirvana". Unfortunately, in 2006 my publications regarding this new "nirvana political system", which would operate without the use of "money", were NOT well received. Thus, although my web page "partia_totalizmu_uk.htm" and its suggestion to replace evil-causing "money" with "nirvana" was available to everyone in Polish and in English all the time, still in the meantime "money" gained the possibility of generating further types of evil on Earth. So in 2020 it came to a situation which now strikes the eyes around us, namely, when there is probably more volume of plastics in the seas than fish, when many species of animals are just dying out, when people have changed the Earth's climate so much that the lives of most nations are becoming hell, when food already accumulates so much chemicals in it that make sick most of eaters, when the economies of many countries almost collapse, when many elites and heads of state almost openly practice corruption, when increasingly deadly epidemics and pandemics kill thousands of people (including "coronavirus" troubling the world since the end of 2019), when our entire civilization is already on the brink of collapse, etc., etc. Therefore, in February 2020 I decided to update and improve my web page "partia_totalizmu_uk.htm", in items from #A1 to #A4 of which this time I explained without any restraint why my "nirvana political system" has incomparably more advantages and incomparably fewer flaws than even the best out of the previous political systems on Earth - including both, today's capitalism and communism. Furthermore, I also published descriptions of my "nirvana political system" in posts #320E and #320 to blogs of totalizm at addresses provided near the end of this post - and also repeated in my publication [13] available via the web page named "tekst_13.htm". (I invite you to read these publications easily accessible via the Internet - it is also worth reviewing our YouTube videos described below in "Film #A3a" to "Film # A3c" and available, among others, via the web page named "djp.htm".) Currently I noted that due to today's highly tragic situation in the world (also caused by "money"), many people began to pay attention to the advantages of my "nirvana political system", which instead of buying human labour for "money" that only intensifies evil, creates for people the hope for protection against cataclysms and illnesses while simultaneously makes them volunteering for earning the "happiness of nirvana" by performing productive "moral work" which has the power to eliminate "money". (Note here the message and truth of the English saying "happy go lucky" - see the address https://www.google.com/search?q=happy+go+lucky+meaning .)

 

I should also mention here that the scope of my scientific competence and practical life experiences is much broader than just developing the "nirvana political system" - what provides a kind of assurance that also in the matter of nirvana political system my findings probably show people the most progressive path. This scope is best demonstrated by my previous research achievements in life. I should list here at least some of the most important among them. And yes, they also include the development of: (1) the so-called "Cyclic Table for Propelling Devices" (see the address https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Propelling+Devices ) which allowed me to invent principles of operation for most important kinds of Future Propulsions - numerous inventions of futuristic propelling devices and starships resulting from this Cyclic Table are described, amongst others, in items #J4.1 to #J4.6 from the web page named "propulsion.htm" and are shown on a 34-minute-long free YouTube film entitled "Future Propulsions" while available at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak as well as via links from the "Film #A3b" below (one of my starships named "Magnocraft" is shown during landing on a distant planet on a 26-second-long silent movie-film named "Alien Planet 4K" from the address youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA while described more comprehensively on my web page called "magnocraft.htm"); (2) the first and so far the only scientific "Theory of Everything of 1985" also called the "Concept of Dipolar Gravity" while described, amongst others, on the web page named "dipolar_gravity.htm"; (3) an extremely moral philosophy called "Totalizm" (the one spelled by the letter "z" - see https://www.google.com/search?q=totalizm and explained in more detail on the web page named "totalizm.htm"; (4) the formal scientific proof that God does exist, the definition of God, a description of sources of God's power, and a physical explanation that God is a huge self-aware program living in the memory of counter-matter from the counter-world; and (5) also a number of further scientific and inventive achievements described in my monographs and partly illustrated, for example, with the movie-film entitled "Dr Jan Pajak portfolio" (in English) from the address https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 and with other films available, e.g. via my web page called "djp.htm". No wonder that for the results of my research to-date, I was included while still alive in the list of "world category identities" - see worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ where I have some highly honourable comrades - listed e.g. at: http://worldcat.org/identities/.

 

I hope that the growing knowledge of people about what the future will bring to humanity (the description of which I have included in "part #H" from my web page named "prophecies.htm" - e.g. see in there (ii) from item #H1), allows us to cooperate - and I also hope that the reader is personally interested in a way of increasing the happiness through earning "nirvana" by performing "moral work", and that such cooperation will allow all people to develop the happiness of earned nirvana and that it would contribute to providing our world with first experimental data, which in the not too distant future could result in the emergence of the "nirvana political system" that does NOT use "money", but allows people to voluntarily perform all productive work simply to be able to maintain the happiness of earned nirvana for the duration of their entire life.

 

I should also mention that it would be best if our cooperation was possible to work remotely via the Internet. Because such cooperation would NOT require personal contacts, hence it could begin immediately - despite e.g. the persistence of the "coronavirus" pandemic (through which people who earned nirvana probably could survive without harm). This in turn would allow that our first results may appear earlier than the "calm before the storm" which I will describe in the next paragraph. I should also add that my only goal of this cooperation is to collect further experimental data and empirical experience regarding ways of achieving "earned nirvana" by ordinary people, thus I am NOT looking for any financial gain (i.e. everything that our cooperation would require I intend to do for free - after all, I am a scientist who wants to cause that the entire our civilization gets rid of "money").

 

Let me also explain here the warning about the deceptive potential of "calm before the storm". Well, the results of research that I conducted on a typical course of any cataclysm and discussed e.g. in (7) from item #B5 of my web page named "seismograph.htm", inform that in typical situations at least three subsequent cataclysms of increasing intensity are sent, which I call (1) "warning cataclysm", (2) "urging cataclysm" and (3) "annihilating cataclysm". Between them there are kinds of "calm" which duration is aimed at checking whether people have already undertaken the process of changing their behaviours. According to this research, e.g. the "coronavirus" of 2020 does NOT yet represent the punishment of the strongest "annihilating cataclysm", but is probably an "urging cataclysm". So it will be followed by a period of "calm", deliberately granted to people so that they can demonstrate their changes in behaviour. On the basis of my research I am personally convinced that if during this "calm" which would follow the disappearance of the "coronavirus" pandemic some country demonstrated that it seriously and energetically prepares, for example, to implement the "nirvana political system", or takes implementation of any action symbolically indicated by the descriptions for the biblical city of Nineveh, then the "annihilating cataclysm" of the 2030s would have been alleviated for it, or even the altogether cancelled. Unfortunately, knowing the behaviour of today's scientists and elites, if the "urging cataclysm" almost disappears gradually by itself after completing its goal, then noisy "propaganda of success" will be undertaken and it will attribute to scientists and to elites the alleged success of extinguishing this cataclysm - in order to be able to use the economic revival and human needs of the calm to multiply their profits. In turn this propaganda of success is to make it difficult or even impossible to use such period of "calm before the storm" to carry out the moral "breakthrough" described here which would reduce or completely postpone the arrival of the "annihilating cataclysm". Therefore, because of this reason, the annihilating cataclysm probably will NOT be reduced nor cancelled - about which fact the people may find out too late to change anything or to save themselves. This is why it would be best if the cooperation described here is to bring valuable fruit that would be implemented in practice before the arrival, or already during this period of "calm before the storm" - which in fact will be the most favourable period for accomplishing the described here moral breakthrough in the history of humanity.

 

I hope that the above made us aware of positive sides of the possibility of establishing our cooperation, which, if it leads to final success, will allow for achieving lasting "happiness of nirvana" by many people not only from the immediate area, but will also create a positive example for the rest of our world.

 

* * *

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E

Film #A3a: Here is the starter of a silent movie-film lasting only 17 seconds while illustrating how regularities contained in my "Cyclic Table for Propelling Devices" (see the address https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) forecast the operation of human propulsions from the sixth technical era of humanity. In above film shown is the operation of devices that construct a section of the so-called "Inca Wall" - several examples of which are shown e.g. on my web page http://pajak.org.nz/p_nfi.htm . (Notice that currently on Earth prevails only the second technical era.) In that sixth technical era that is to arrive in future, the mastery of the skills of counter-matter programming by people will allow that invisible counter-matter from the counter-world is either transformed into material of any substance, wall, building, object, etc., from our physical world - or with the reversed programming process any object from our physical world is annihilated due to dispersal of counter-matter that forms this object. These processes of transformation or annihilation are described in more details in item #J4.6 from my web page named "propulsion.htm". They can be implemented telepathically at any distance - so that people who master them will be able to create or annihilate objects on other planets and even on other star systems, using for this purpose the so-called telepathic telescopes and projectors. The mastery of these skills by people will allow the production or annihilation in any selected places of any amounts of any substance shaped into any objects and at the moment of initiation characterized by any parameters. After all, the physical structures and attributes of these objects, coded into programs from the memory of the counter-matter that transforms itself into the hardware shape of these objects, include the software descriptions of all attributes and parameters of these objects - similarly like the controlling software from today "3D printers" or from today "computer-controlled machine tools", also contains in itself all attributes and parameters of objects that these "3D printers" or "numerically controlled machine tools" later shape into their physical forms. So when in the sixth technical era people learn to program counter-matter, then they will be able to create from (or annihilate into) invisible counter-matter any physical objects in a similar manner as it is done today using "3D printers" or "computer-controlled machine tools". It is interesting that ancient legends of nations from areas where until today exist megalithic walls or buildings with features that cannot be repeated by today's physical human technology, confirm that by using just such programmed transformation of counter-matter were created, for example, Inca Walls, Great Pyramids, and a number of other architectural wonders of ancient world. (Note that also the Bible is confirming that everything that is visible was so created - see verse 11:3 from "Hebrews", or see (5) from item #C12 of my web page named "bible.htm".) The above film I am showing here to make the reader aware of how powerful weapon it would be for morally immature rulers with belligerent tendencies to acquire the skills of similarly building, producing, or annihilating substances or structures that they would intend to use for destroying nations or countries which they would consider to be their enemies. After all, with such weapons in just seconds they would be able, for example, to wall up with a crust or lava, sink in some poisonous liquid, or annihilate the entire opposing to them nations or countries. So in order that some morally immature people do NOT get their hands on a similar weapon - a power of which would outgrow their level of morality, until the time when humanity abandons the use of "money" which distorts its morality, the access of all nations to these powerful devices and powerful skills for the time being will be blocked by moral mechanisms which I described in my publications under the Polish names and keywords "przekleństwo wynalazców" (meaning the "curse of inventors") and "wynalazcza impotencja" (meaning the "inventive impotence") - for links to my Polish web pages elaborating on topics named with these keywords see my web page with "index of keywords", named "skorowidz.htm". (Note that each my Polish web page has also another version programmed in the English language.) The above short silent film, available for free under the title "Wall 4K" from the address https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E , was originally designed as part of a half-hour-long English-language educational film entitled "Future Propulsions" available below in "Film #A3b". (Click on the above starter to watch this 17-second short film.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak

Film #A3b: Here is the starter of a half-hour-long free educational film (in English) from YouTube entitled "Future Propulsions" - available to everyone at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . It illustrates the most important types of powerful propelling devices, the future construction of which is already forecasted by my "Cyclic Table for Propelling Devices" (see the address https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), while the descriptions of which (also in English) are provided in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named "propulsion.htm" and in posts #319E to #309E to blogs of totalizm. For now, however, the construction of these devices is prevented by the action of moral mechanisms which I described in publications linked from my Polish web page named "skorowidz.htm" by Polish keywords "przekleństwo wynalazców" (meaning "curse of inventors") and "wynalazcza impotencja" (meaning "inventive impotence") - note that each my Polish publication linked from the above Polish "index page" named "skorowidz.htm" has also a version translated and programmed in English. This preventing of construction of these powerful devices is still a necessity because the insistence of the earthly ruling elites to continually use "money" (means to use the addictive source of all evil on Earth that is well known from its ability to spoil the morality of virtually every person and to ruin the growth of civilization in entire humanity). Therefore, this insistence prevents us all from reaching the moral level, at which the possession of these powerful propelling devices would become safe and would NOT threaten that any of morally immature politicians with belligerent tendencies will cause the destruction of all inhabitants of the Earth. Fortunately, the postulated, for example, by the web page "partia_totalizmu_statute.htm" and by the related to it web page named "partia_totalizmu_uk.htm" the implementation of the "nirvana political system" which would completely eliminate money from use, brings the potential to reverse the current trend of the moral decline of humanity and thus could open the people's access to these powerful propelling drives of our future. There is a chance that "in one way or the other" the humanity still will develop for itself the "nirvana political system". For example, even if everyone ignores the postulated here peaceful implementation of the "nirvana political system" which would begin the straightening of people's morality warped by money - while simultaneously stopping or reducing further punishments from God, still the continuation of the moral fall of humanity is to create conditions that soon it will be this fall that will lead to automatic "implementation" of the "nirvana political system" as a result of the arrival of the "Great Purification of Humanity in 2030s" illustrated below by "Film #A3c" (in Polish) available from the YouTube address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . This is because the "Great Purification of Humanity in 2030s" is to remove from Earth both "money" and also almost all people used to live for money (for details "how" and "why" see the caption under the next film starter below labelled "Film #A3c"). Click on the starter of the above half-hour movie-film #A3b to view it.

 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8

Film #A3c: See the description of this film provided under the item #A3 from the web page named "partia_totalizmu_statute.htm".

 

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #321E is an adaptation of item #A3 from the web page named "partia_totalizmu_statute.htm" (updated on 7th of April 2020, or later):

http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu_statute.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu_statute.htm

http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu_statute.htm

http://nirwana.hstn.me/partia_totalizmu_statute.htm

http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statute.htm

 

Posts about the "nirvana political system" related to this #321E:

#320E since 2020/2/19 (adapted from #A1 to #A4 of the web page "partia_totalizmu_uk.htm")

#104E since 2007/1/7 (adapted from #H2 of the web page "partia_totalizmu_uk.htm" and #F1 of the web page "nirvana.htm")

Posts about the "happines of nirvana" related to this #321E:

#318E since 2020/1/4 (adapted from #C6 and #D3 of the web page "nirvana.htm")

#316E since 2019/11/17 (adapted from #A1 of the web page "evolution.htm")

#245E since 2014/5/29 (adapted from #F5 of the web page "pajak_for_mp_2014.htm")

#182E since 2010/6/2 (adapted from #C3 of the web page "nirvana.htm")

#96 since 2006/11/19 (adapted from #G1 of the web page "nirvana_pl.htm")

 

With the totaliztic salute,

Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :