Archiwum maj 2021


maj 28 2021 #335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia...

#335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Motto: "Wielkie zmiany zaczynają się od skromnej wizji, tak jak w życiu wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, zaś w losach planety - od pierwszej kropli życiodajnego deszczu." (Ponadczasowa prawda jaka odnosi się także do "Ustroju Nirwany" o cechach i zaletach streszczonych w punkcie #C7 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", w "części #L" i WSTĘPie strony "smart_tv.htm", oraz w niniejszym wpisie #335.)

 

W miejscu które można nazwać "sercem Europy" zlokalizowany jest niewielki kraj zwany Polska. Kraj ten zamieszkuje naród Polaków - wypadkowa przepowiedni, tradycji, kultury i zachowań którego można nazwać "sumieniem ludzkości". Jeśli więc są jakieś powody abyś czytelniku interesował się tym krajem lub narodem powienieneś oglądnąć nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . A istnieje wiele powodów dla których możesz być zainteresowany owym krajem i narodem. Przykładowo: sam uważasz się za Polaka, albo jacyś twoi przodkowie mogą wywodzić się z Polski, albo uczyłeś się o bogatej historii Polski - np. o "skrzydlatej husarii która wielokrotnie ratowała Europę" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) czy o polskim inżynierze wojskowym i generale (o wolność USA walczącym w stopniu "colonel" - tj. pułkownik) Tadeuszu Kościuszko" - który swą krwią i ranami opłacał wyzwolenie USA od Brytyjczyków (patrz https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). A może zetknąłeś się z bogatą kulturą Polski - np. z poezją Adama Mickiewicza (urodzonego na Litwie), albo słyszałeś którąś z polskich światoburczych przepowiedni - np. iż "iskra wyjdzie z Polski" czy też iż "wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego", albo spróbowałeś doskonałej polskiej kuchni jaką znawcy cenią na równi z jej krewniaczką - kuchnią francuską, albo poznałeś polskie dziewczyny które należą do jednych z najbardziej feminine na świecie, itd., itp.

 

Omawiany poniżej film warto też oglądnąć dla zupełnie innych powodów. Przykładowo, być może odnotowałeś, że właśnie żyjemy w przełomowych czasach, kiedy to dotychczasowa cywilizacja ludzka albo się zmieni, albo też się zawali. Albo znasz starą polską przepowiednię iż "ludzkość sama na siebie sprowadzi taką zagładę i wyludnienie, iż człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka" (patrz strona "przepowiednie.htm"). Wszakże czasy wypełnienia się tej przepowiedni właśnie nadchodzą. Na całym świecie ludzie więc panikują i nawzajem się oskarżają, bowiem NIE wiedzą iż istnieje prosty sposób ratowania się i zapobiegnięcia temu co nadchodzi. Tymczasem opisany tu film właśnie wyjaśnia jak tego ratowania się dokonać. Jest to bowiem proste, bezbolesne i NIE wymaga żadnych rewolucji, wojny, czy narażania albo tracenia życia. Po prostu wystarczy, jeśli obecne "pieniądze", "strach" i "chciwość" ludzkość pokojowo i demokratycznie zastąpi wprogramowanym w ciała wszystkich osób zjawiskiem "zapracowanej nirwany" - jakie znacznie efektywniej i przyjemniej od pieniędzy i strachu motywuje ludzi do ochotniczego wykonywania nawet najcięższych prac produkcyjnych i usługowych. Wszakże "pieniądze" są źródłem niemal wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). To motywujące do produktywnej pracy działanie nirwany ja sprawdziłem na sobie samym.

 

Być też może iż Polska fascynuje cię z powodu swej historii oraz nieskalanej karmy. Wszkże legendarni przodkowie Polaków jeszcze przed czasami Imperium Rzymian posiadali własne imperium, obszar jakiego obejmował północną część Europy i środkową część Azji. Polska była też rodzajem muru z walecznych ludzi, który chronił całą Europę. To na terenie Polski odbywały się wtedy rozstrzygające bitwy. Chociaż też Polacy bronili i wyzwalali inne narody, sami nigdy NIE stali się ani okupantami ani posiadaczami kolonii. Polska była też zapewne jedynym krajem na świecie do którego ochotniczo i pokojowo swe terytoria przyłączyło w unię aż kilka innych narodów począwszy od tych obecnie zamieszkałych Litwę przy Bałtyku a skończywszy na zamieszkujących Ukrainę przy Morzu Czarnym. W toku dziejów Polska i Polacy padali też ofiarami jednych z największych ludobójstw. Na jej zaś "Jasnej Górze" do dziś dzieją się cuda intymnie doświadczane przez indywidualnych ludzi.

 

Istnieją też inne powody aby oglądnąć film o kraju i narodzie z jakiego ma wyjść przepowiedniowa "iskra". Przykładowo, kraj ten leżąc w sercu Europy w toku dziejów był nieustannie najeżdżany, rozbierany, atakowany chorobami, militarną mocą, antyludzkimi ideologiami, itp. Nic dziwnego iż jego mieszkańcy są narodem emigrantów. Polaków lub ich potomków można znaleźć w praktycznie każdym miejscu świata. Gdybyś więc czytelniku znał całą swoją historię wówczas zapewne niezależnie od tego gdzie się urodziłeś odkryłbyś iż masz geny jakiegoś swego polskiego przodka. Także w swoim otoczeniu znajdziesz polskich emigrantów lub ich potomków. Oglądnij więc o nich ów wysoce przepowiedniowy film, a przedtem poczytaj poniżej o treści tego filmu.

 

Chociaż omawiany film ma narrację w języku polskim, jego obrazy stanowią symbolikę wymowa jakiej powinna być zrozumiała dla każdego mieszkańca Ziemi. Ponadto film ten referuje do innych filmów opisanych poniżej, jakie używają już języka angielskiego. Jeśli zaś najpierw przeczytasz poniższe opisy tego filmu, jego wysoce symboliczne obrazy będą dla ciebie przemawiały nawet jeśli NIE będziesz słuchał albo rozumiał towarzyszącej im narracji. Poczytaj więc co poniżej wyjaśniam na temat filmu o potencjalnej "iskrze" wychodzącej z kraju będącego sercem Europy i z narodu jaki jest odzwierciedleniem sumienia ludzkości.

 

 

#L1. Oto link do doskonałej jakości filmu (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", jaki ilustruje "Ustrój Nirwany" o zasadzie działania wykorzystującej zaprojektowane przez Boga zjawisko moralnie "zapracowanej nirwany" stąd zdolnej zupełnie wyeliminować z Ziemi "pieniądze" i "strach" oraz drastycznie uszczęśliwić Polaków i całą ludzkość, jednocześnie dla Polaków mogącej wypełnić prastarą przepowiednię iż "iskra wyjdzie z Polski" (tyle że nadal wymaga to zebrania się w sobie na zakasanie rękawów i wdrożenia go w życie):

 

Od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny stał się film o 4K rozdzielczości i 33:36 minut długości, jaki opracowaliśmy wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik, a jaki nosi tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). Starter i linki do owego filmu przytaczam w poniższym "Film #L1".

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E

Film #L1: Oto starter i link do naszego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany".

 

Film ten można też wyszukiwać w YouTube za pomocą słów kluczowych: świat bez pieniędzy ustrój nirwany - albo też słów kluczowych: ustrój nirwany .

 

Życzę przyjemnego oglądania w wygodzie własnego domu tego filmu o niezwykłym "ustroju nirwany" - jaki po niespartaczonym wdrożeniu w życie jest w stanie dotychczasowe ludzkie łzy, cierpienia i braki przemienić na radość, nieustającą szczęśliwość i zasobność, zaś wyniszczanie natury i nieposłuszeństwo Bogu przemienić na opiekę nad naturą i kooperowanie z Bogiem dla udoskonalania przyszłości całego wszechświata.

 

 

#L2. Na co należy zwracać szczególną uwagę oglądając nasz film (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Zarówno zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") odkrytej i opisanej w 1998 roku dzięki przesłankom filozofii totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm"), jak i "Ustrój Nirwany" a także omawiający go nasz film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", charakteryzują się szeregiem unikalnych cech, które wynikają z wysiłków spełniania wymogów Boga (chyba, iż z powodu naszych ludzkich niedoskonałości, coś uległo przeoczeniu w wysiłkach spełania tych wymogów) - a które to wymogi poznajemy dzięki tekstowi wersetów Biblii. Trzy najważniejsze z tych wymogów Boga, czyli "ochotniczość" (tj. samodecydowanie bez łamania "wolnej woli"), zgodne "działanie grupowe" bazujące na zbiorowej mądrości jaka zawsze góruje nad indywidualnymi niedoskonałościami i przeoczeniami pojedyńczej osoby (potwierdzane np. wersetem 18:19 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza"), oraz "pedantyczne wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga" (np. patrz ultimatum z wersetu 14:15 z bibilijnej "Ew. w/g św Jana"), starałem się szerzej powyjaśniać m.in. w punkcie #W6 z mojej innej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" oraz we WSTĘPie do strony "smart_tv.htm".

 

I tak, przykładowo, wymóg "ochotniczości" w naszym nisko-budżetowym filmie został spełniony poprzez upewnienie się, iż pomijając tylko te jego składowe, które NIE były do zdobycia bez ich zakupu (który to zakup ochotniczo sfinansował edytujący ten film) zostały przygotowane na zasadzie ochotniczego i bezinteresownego wkładu "pracy moralnej" i twórczego wysiłku autorów omawianego filmu. Także wszystko co związane było z samym zjawiskiem nirwany, oraz z wypracowaniem zasad i opisów działania ustroju nirwany, również wykonywane było ochotniczo i bezinteresownie. W sumie to powoduje iż praktycznie wszystko co związane z ustrojem nirwany NIE posiada żadnego obciążenia negatywną karmą (patrz strona "karma_pl.htm") ani niewłaściwymi emocjami, a stąd w przyszłości może służyć wyłącznie podnoszeniu szczęśliwości ludzi. Motywacją dla używania wyłącznie owej ochotniczości i bezinteresowności była wiara w dobro jakie Ustrój Nirwany może oddać w ręce narodu jaki go wdroży, a także w ręce całej ludzkości.

 

Celem naszego filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" było ogólne zapoznanie zainteresowanych osób z ustrojem nirwany i ze zjawiskiem nirwany za pomocą możliwie najprzyjemniejszego do oglądnięcia filmu - jaki niemal każdy jest w stanie wyświetlać sobie albo na własnym komputerze, albo też na posiadanym "smart TV" (typu "smart TV" cechy i zasady zakupu jakiego wyjaśniam na stronie "smart_tv.htm").

 

W owym ogólnym zapoznawaniu z ustrojem nirwany szczególna uwaga została zwrócona na wyjaśnienie i zilustrowanie (a) czym faktycznie jest ów Ustrój Nirwany jaki zupełnie wyeliminuje "pieniądze", "strach" i "chciwość" poprzez zastąpienie ich szczęśliwością "zapracowanej nirwany", (b) skąd ów Ustrój Nirwany się bierze, (c) na jakiej zasadzie on działa, (d) jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczgólnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), (d) co powoduje iż wprogramowane przez Boga w ciała wszystkich ludzi cudowne zjawisko "zapracowanej nirwany" w ustroju nirwany będzie efektywniejszym od "pieniedzy", "strachu" i "chciwości" źródłem i motywatorem ochotniczego wykonywania produktywnej pracy przez wszystkie osoby sprawne fizycznie, oraz jeszcze kilka dodatkowych wyjaśnień i ilustracji.

 

Moim zdaniem w treści filmu udało się pokazać aż kilka wysoce interesujących scen jakie doskonale ilustrują i podnoszą wymowę i efektywność owego filmowego zapoznawania się z ustrojem nirwany. Ich przykładami mogą być: od 7:28 minuty wyświetlania filmu - szczęśliwe dzieci, poczucie szczęścia których podczas tańca eliminuje u nich odnotowanie doznań padającego deszczu, od 24:17 minuty - grupowy taniec braterstwa i szczęśliwości narodów żyjących pod ustrojem nirwany (odnotuj w owym tańcu grupę tańczących także pod biało-czerwoną flagą Polski - niestety, swą liczbą symbolicznie NIE rokujących większej nadziei iż "iskra ma szansę wyjścia właśnie z Polski"), od 25:11 minuty - uśmiechnięci i szczęśliwi ludzie wykonujący nawet najcięższe prace fizyczne, od 27:27 minuty - lot magnokraftu na obcej planecie jako symbolu postępu, mechanizacji i automatyzacji ludzkich działań spowodowanych uwolnieniem wynalazczości i twórczości w każdej osobie żyjącej pod ustrojem nirwany, od 30:37 minuty - indywidualna szczęśliwość małżeństwa z synkiem cieszących się życiem i nieporównanie większym niż we wszystkich innych ustrojach czasem wolnym pozwalającym na rozwijanie własnej wiedzy i twórczości, zwiedzanie świata, odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie, oraz na poznawanie Boga i rozciąganie opieki nad tym co Bóg postwarzał.

 

Takie przejawy codziennej szczęśliwości manifestujące się, między innymi, na powyżej zilustrowane sposoby, wynikną ponieważ w ustroju nirwany "ochotnicze" wykonywanie produktywnej pracy zastąpi dotychczasowe "wymuszanie" pracy przez inne reżymy polityczne za pomocą "pieniędzy" lub "strachu". To zaś spowoduje wyeliminowanie (a ściślej skierowanie do wykonywania produktywnej pracy fizycznej na zasadach identycznych jak reszta ludzi) owej ogromnej i kosztownej piramidy ludzkiej jaka w dzisiejszych ustrojach zajmuje się wyłącznie "nadzorem i wymuszaniem opłacanej pieniędzmi pracy" - osoby które obecnie formują tą piramidę często się chwalą iż dotychczas "NIE splamili swych rąk" wykonywaniem jakiejkolwiek pracy fizycznej, a stąd typowo przechodzą przez życie NIE wnosząc praktycznie niczego produktywnego i konkretnego dla dobra naszej cywilizacji. Znaczy, w ustroju nirwany całkowicie wyeliminowani zostaną wszyscy dzisiejsi wysoko opłacani rządzący, szefowie, elity, właściciele, biurokraci, bankierzy, itp., zaś ich miejsce zajmą ochotniczo działające grupy jakie demokratycznie, ochotniczo, sprawiedliwie oraz bezinteresowanie będą wykonywaly zarówno produkcyjną pracę fizyczną jak i zarządzały produkcją, instytucjami, działaniem społeczności, krajów, itp. To zaś wyeliminowanie piramidy nadzoru i wymuszania, w połączeniu z szerokim użyciem mechanizacji i automatyzacji (wszakże generujący "energię moralną" wysiłek fizyczny tzw. "pracy moralnej" może też być uzyskiwany poprzez produkcję, użycie, sterowanie, naprawę, albo przygotowywanie do pracy wszelkich produkcyjnych lub usługowych maszyn - np. traktora, kombajnu, ciężarówki, taksówki, magnokraftu, itp.), spowoduje iż aby NIE uzyskiwać niepotrzebnej nadprodukcji dóbr, w ustroju nirwany do zaspokajania wszelkich potrzeb życia i pracy pozostałych ludzi w danym momencie czasowym będzie wymagana jedynie bardzo niewielka część ludzkości okresowo fizycznie wykonująca produktywną "pracę moralną" w celu podtrzymywania nieustającego szczęścia swej nirwany - prawdopodobnie bliska tylko około 1% jej całkowitej liczebności, co wyjaśniam dokładniej w (1) z punktu #C7 swojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Cała zaś reszta zaś ludzi (czyli około 99% ludzi) w danym momencie czasowym będzie mogła oddawać się temu do czego ich aktualna sytuacja, zainteresowania, głód wiedzy, rozwijana twórczość, rodzina, przyjaźnie, ulubione rozrywki, źródła przyjemności, itp., będą ich kierowały. Wszakże po pierwszym przekroczeniu przez każdą osobę wymaganego dla zaistnienia nirwany około 60% zapełnienia jej duszy "energią moralną" (tj. po pierwszym zgromadzeniu w duszy odpowiednika wykonania około 1200 [gfh] "pracy moralnej"), dalsze utrzymywanie się w stanie nirwany będzie wymagało jedynie pokrywania swego codziennego rozpraszania "energii moralnej" - co spowoduje że większość swego czasu (być może nawet do 99% czasu swego życia) ludzie będą wówczas mogli spędzać na wybranych przez siebie i przynoszących im osobistą satysfakcję lub przyjemność hobby, twórczości, rozrywkach, odpoczynku, życiu społecznym i politycznym, ochotniczym i nieodpłatnym zarządzaniu produkcją, podróżowaniu, dbałością o naturę, badaniu i poznawaniu Boga oraz metod boskiego działania, itp.

 

Niestety, aby w jedynie około pół godziny czasu wyświetlania omawianego tu filmu zmieścić w nim wszystkie wstępnie wymagające pokazania informacje o ustroju nirwany, film ten NIE ma czasu na ujawnienie absolutnie wszystkiego co oglądające go osoby mogłyby zechcieć się dowiedzieć. Wszakże zilustrowanie całości tylko najbardziej istotnych informacji na temat ustroju nirwany wymagałoby przygotowania filmu o co najmniej kilkunastu-godzinnej długości. Tak zaś długiego filmu nikt dobrowolnie by NIE oglądał, bowiem każdy zostałby wystraszony długotrwałością czasu jego wyświetlania. Jednak dla osób zainteresowanych "ustrojem nirwany" mam tu dobrą wiadomość - mianowicie niemal wszystko co dla oszczędności czasu NIE mogło być pokazane w tym wstępnym filmie, zaś na temat czego zainteresowane osoby mogą posiadać jakieś pytania lub nurtujące je wątpliwości, albo już jest szczegółowo opisane w moich publikacjach - jakie wskazuję w punkcie #L3 tego wpisu #335 (włącznie nawet z propozycją jak, krok po kroku, należałoby zabrać się za demokratyczne i pokojowe wdrażanie tego ustroju w życie), albo też ja jestem w stanie w naukowy sposób (potwierdzany materiałem dowodowym) na pytania te odpowiedzieć, lub wątpliwości te rozwiać.

 

Aby zaś wskazać tu parę przykładów takiego odpowiadania na pytania lub rozwiewania pojawiających się wątpliwości, przytoczę kilka moich odpowiedzi na krytykę lub argumenty jakie już wysunęli dotychczasowi oglądający ten krótki i ogólnie zorientowany film. I tak:

 

(a) Jeden z czytelników najwyraźniej NIE zrozumiał pojęcia "fizyczna harówka" wykonywana w ramach "pracy moralnej". Stąd wierzy, że Ustrój Nirwany cofnąłby ludzkość w rozwoju technicznym poprzez zaniechanie użycia mechanizacji i automatyzacji prac. Nieporozumienie w tej sprawie wynika z błędnego zrozumienia pojęcia "praca fizyczna". W Polsce bowiem zwykle pod nią się rozumie pracę wykonywaną wyłącznie ręcznie - tj. bez użycia jakichkolwiek maszyn. Jednocześnie w Polsce pod pojęciem "praca umysłowa" rozumie się pracę wykonywaną wyłącznie z biurze, na siedząco, oraz w sposób jaki co najwyżej absorbuje palce u rąk lub język - tj. polegającą na obsłudze komputera, pisaniu, odpowiadaniu na telefony, itp. W sumie więc oba te zrozumienia prac pomijają ogromną liczbę prac jakie też przeważająco są fizyczne, chociaż w zgodności z esencją prawdy wyrażonej "mottem" z punktu #L6 poniżej na tym wpisie #335, też wymagają używania poprawnej wiedzy, prawdy, wkładu umysłowego i technicznie wysoko zaawansowanych maszyn lub aparatury - przykładowo prac: pielęgniarek, lekarzy pracujących w szpitalach, naprawiaczy traktorów, rolników wykonujących żniwa kombajnem zbożowym, kierowców, budowlanych, stolarzy, szewców, mechaników, kucharzy, piekarzy, pasterzy, rybaków morskich, pilotów rozsiewających guano lub nawozy na pola uprawne, strażaków, a także pomijają całe mnóstwo jeszcze innych podobnych prac absorbujących wysiłek fizyczny. A takie właśnie prace Bóg najobficiej wynagradza energią moralną. Przykładowo, z moich badań wynika, że najwięcej osób które przeżywają zapracowaną nirwanę chociaż wcale NIE wiedzą skąd się bierze ich poczucie szczęśliwości i optymizmu, wywodzi się z grona zawodowych pielęgniarek - co podkreślam w swoich publikacjach. Stąd osobiście uważam, że w języku polskim przydatne byłoby jeszcze jedno pojęcie opisujące wszystkich robotników fizycznych, jakich po angielsku nazywają określeniem "blue collar workers" (patrz https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ) - co znaczy "robotnicy w niebieskich kołnierzykach" a co podkreśla iż zwykle do pracy ubierają oni niebieskie flanelowe koszule jako przeciwstawność białych koszul umysłowych pracowników na siedząco "urzędujących" w biurach. To angielskie pojęcie bowiem obejmuje sobą wszystkich pracowników, praca jakich głównie wymaga ruchu niemal całego ciała i absorbowanie niemal wszystkich mięśni plus umysłu. Pod nazwą fizyczna "praca moralna" generująca "zapracowaną nirwanę" ja rozumiem więc właśnie dowolną pracę wykonywaną przez któregoś z owych "niebiesko-kołnierzykowców". Ilość generowanej w niej energii moralnej zależy bowiem głównie od trudności warunków w jakich daną pracę się wykonuje oraz od poziomu zmęczenia fizycznego i umysłowego jakie jej wykonywanie powoduje u pracującego, a NIE od tego "czy" i "jakimi" narzędziami ktoś się posługuje dla jej wykonywania.

 

(b) Inny z oglądających nasz film wyraził niepokój iż długotrwałe przeżywanie nirwany może szkodzić zdrowiu. Aczkolwiek pozornie taka obawa wydaje się racjonalną, pomija ona branie pod uwagę wiedzy i doświadczenia Boga - kiedy wbudowywał On zjawisko nirwany w ludzkie ciała (tak jak to wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm"). Tymczasem wiadomo, że wszystko co Bóg tworzy lub ustanawia zawsze jest (używając słów samego Boga) "bardzo dobre". Tylko ludzie, kiedy NIE znając wszystkiego na temat działania ciała ludzi zaczynają udoskonalać jakieś boskie dzieło, zwykle powodują więcej szkody niż pożytku (np. wytwarzają lekarstwa jakich "skutki uboczne" mogą być gorsze od samej choroby, wymyślają plastyki, trujące ludzi pestycydy, czy brudne sprzedawalne paliwa wyziewy jakich wyniszczają życie). Ja przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy i przekonałem się, że nigdy w życiu nie czułem się zdrowszy. NIE tylko iż NIE powoduje ona pogorszenia się stanu zdrowia, ale wręcz zwiększa zdrowie i eliminuje zachorowania. Oglądający, który przekazał mi swoje obawy w tej sprawie, powoływał się na zjawisko zwane "zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego" (patrz https://www.google.pl/search?q=zesp%C3%B3%C5%82+przetrwa%C5%82ego+pobudzenia+seksualnego ) jakie doświadczają niektóre kobiety, a jakie polega na spontanicznym pojawianiu się seksualnego orgazmu. Jednak nirwana wcale NIE jest orgazmem, a duchowym uczuciem - poziom szczęścia i przyjemności jakiego jedynie daje się zgrubnie porównywać do przyjemności orgazmu jaki trwa bez końca. Ponadto nirwana wcale NIE jest powodowana czynnikami chrobotwórczymi, jakie z pewnością są odpowiedzialne za pojawianie się owego zjawiska "zespołu przetrwałego pobudzenia seksualnego", takimi jak np. używanie chemicznych środków zapobiegania ciąży, picie wody skażonej przemysłowymi truciznami i radioaktywnością, zjadanie pożywienia nasiąkniętego pestycydami i najróżniejszymi innymi morderczymi chemikaliami, itp. NIE na darmo w raporcie z uprowadzenia Nowozelandki do UFO opublikowanym w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"), lekarz ze statku UFO w paragrafie N-96 ostrzega Miss Nosbocaj - cytuję: "ON powiedział, chemiczne zapobieganie niepożądanej ciąży, chemikalia jakie są używane na tej planecie nie są dobre dla dzieci, także nie są dobre dla kobiet, jest, ich użycie jest bardzo szkodliwe, nie używaj ich, Ty masz coś znacznie lepszego w sobie samej dla sprawowania kontroli, staraj więc się używać co masz w sobie, jeśli Ty, jeśli Ty nie chcesz zajść w ciążę po prostu użyj, Ty przecież wiesz jak to użyć, wszystko to jest w Twoim umyśle, Twój, Twój umysł jest bardzo potężny, staraj się więc go użyć. Nie używaj chemikalii one czynią Ci szkodę. One wszystkie są bardzo szkodliwe. Ludzie na planecie Ziemia nie rozumieją zapłodnienia, chwila zapłodnienia jest niezwykle ważną rzeczą. Odziaływanie na nią chemikaliami kiedy oni nie rozumieją co czynią jest, jest niezwykle niebezpieczne, Ty nie masz prawa czynić tego nienarodzonym dzieciom. Dlaczego tak jest dopiero obecnie niektórzy ludzie zaczynają myśleć ale to nie dotrze do powszechnej wiadomości przez wiele, wiele lat, i minie prawdopodobnie ponad piętnaście lat lub nawet więcej, zanim ludzie zaczną zdawać sobie z tego sprawę."

 

(c) Ktoś jeszcze inny NIE zrozumiał posłania naszego filmu. A posłanie to jest bardzo proste. Stwierdza ono, że motywowanie do produkcyjnej pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu" ma zbyt wiele "niepożądanych skutków ubocznych" i już przestało się spełniać w sytuacji dzisiejszej cywilizacji. Wszakże powoduje ono, że tylko bardzo nikły procent ludzkości nadal nim się delektuje, żyjąc w luksusach, decydując o losach milionów wcale NIE kierując się zasadami moralności, dbania o naturę, wiary w Boga, ani NIE znając jak się to czuje być w sytuacji tych o życiu i losach których decydują. To oni przez wieki rabowali naszą jedyną planetę z resztek surowców, wyniszczyli naturę, oraz nadal dbają jedynie o zaspokajanie własnej zachłanności. Natomiast ogromna reszta ludzkości to biedacy, bezdomni, uciśnieni, cierpiący, bo elity ich wykorzystują, czego efektem jest, że są niemal bezdomnymi lub faktycznie bezdomnymi - a oni, uczestnicy elit, paląc cygara, zaharowują swych niewolników na śmierć przy winie i drogich posiłkach, śmiejąc się im w twarz. Niestety, aby naprawdę to zmienić NIE wolno już powtarzać błędów przeszłości jakie udowodniły, że krwawe rewolucje i redukujące liczbę ludzi wojny wcale nic NIE zmieniają, bowiem po nich świat powraca do starych błędów - co przy kontynuowaniu obecnego poziomu ludzkiej wiedzy i jednoczesnej niemoralności zamieniłoby naszą planetę w rodzaj piekła jaki pokazuje angielskojęzyczny film "Mortal Engines" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines ). Zresztą następnej wojny albo rewolucji przy dzisiejszym nasyceniu świata bronią jądrową, z całą pewnością nikt już NIE przeżyje - bez względu na to jaki ma bunkier i na ile lat wystarczy mu zapasów żywności. Wszakże NIE trudno zgadnąć iż w chwili zawalenia się obecnej cywilizacji owe bunkry i zgromadzone w nich zapasy żywności będą nausilniej atakowane i rabowane - tak jak ilustruje to scenariusz naszego filmu "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś właściciele owych bunkrów NIE mają żadnej gwarancji iż w czasach anarchii, głodu i powszechnej śmierci pracownicy ich ochrony oraz budujący te bunkry też NIE ulegną pokusie aby zamiast swych zleceniodawców raczej ratować od śmierci swych najbliższych. Aby więc coś faktycznie zmienić w dzisiejszym świecie i potem przeżyć ową zmianę, trzeba pokojowo i demokratycznie wyeliminować "pieniądze" i "strach", a wraz z nimi wyeliminować wszelkie śmiercionośne skutki uboczne jakie one sobą wnoszą - czyli trzeba wdrożyć "Ustrój Nirwany". Dokonanie zaś tego bez "spartaczenia" jakie doskonale pamiętamy np. z błędów komunizmu, wymaga powierzenia zmiany grupie najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych ludzi - czyli "ojców założycieli" (najlepiej jednak NIE polityków - którzy wszakże słyną z partaczenia wszystkiego czego tylko się dotkną, ani NIE naukowców - zbyt już zasiedziałych w swoich "wieżach z kości słoniowej" i stąd całkowicie już oderwanych od faktycznego życia). Tylko tacy najmądrzejsi i najbardziej doświadczeni, z pomocą Boga i poprzez użycie swojej mądrości grupowej pokojowo i demokratycznie wdrożą ustrój nirwany w najmniej odczuwalny sposób. Film ten delikatnie też przypomina, że nawet owe elity, które same zapewne uważają się za wrogów "ustroju nirwany" - jedynie na nim skorzystają. Jeśli bowiem "ustrój nirwany" NIE zostanie wdrożony wystarczająco szybko, nasza cywilizacja z pewnością upadnie, zaś anarchia, głód i masowe śmierci NIE oszczędzą nawet tych jacy mają doskonale wyposażone bunkry do swej dyspozycji - wszakże oszaleli z głodu ludzie wszędzie znajdą tych co będą mieli jakieś zapasy żywności. Wszyscy tego faktu zaczynają być coraz bardziej świadomi - czego dowodem jest NIE tylko nasz pierwszy i najstarszy budzący ludzi z uśpienia polskojęzyczny film z 2018/5/6 o tytule "Zagłada Ludzkości 2030", ale także coraz więcej najnowszych angielskojęzycznych filmów powstawanie jakich ów nasz film zapewne zainspirował, np. w rodzaju filmów o "survival SHTF" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF ).

 

(d) W dzisiejszych czasach wielu oglądających wyraźnie się spodziewa, iż to np. 75-cio letni współautor filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", czyli sam twórca idei "ustroju nirwany", zakasa rękawy i osobiście wdroży ten ustrój. Niestety, doświadczenia przeszłości dowodzą, iż tylko to co "mądrością grupową" wdrożyła duża grupa "ojców fundujących", ma jakiekolwiek szanse powodzenia - jako najlepszy przykład w historii rozważ powstanie USA i rolę tzw. "ojców założycieli USA" (po angielsku "Founding Fathers of USA" - patrz https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) oraz porównaj je z powstaniem i losami np. Rosji Radzieckiej. Jest tak ponieważ Bóg wprawdzie popiera wypracowanie nowych idei przez indywidualnych ludzi, jednak równocześnie kładzie ogromny nacisk na grupowe wdrażanie tych idei - co podkreślam np. w części (a) z punktu #H3 swej innej strony o nazwie "2020zycie.htm". To właśnie z powodu owego nacisku Boga na "grupową mądrość" oraz na zgodne "grupowe działania" wiemy już z historii, że żadne wysiłki pojedyńczych i z natury niedoskonałych oraz omylnych ludzi aby stworzyć lepszy świat, nigdy NIE przyniosły (i NIE przyniosą) wymaganych (pozytywnych) owoców - np. rozważ losy imperiów Aleksanda Wielkiego, Napoleona, Hitlera, czy Stalina. Przykro mi więc zawieść tu wielu dzisiejszych spędzających pracę na dłubaniu w nosie przed ekranem komputera, zaś spędzających życie na zjadaniu kanapek przed ekranem telewizora, ale pozostały nam już tylko dwie alternatywy. Mianowicie: albo wszyscy zakasamy rękawy i grupowo, demokratycznie, zgodnie i pokojowo wdrożymy "Ustrój Nirwany", albo też 99.9% z dzisiejszych nas najprawdopodobniej NIE dożyje do roku 2040-go. Wszakże po obecnym covid-19 może nastąpić następna pandemia np. "czarnego fungusa (mucormycosis)", lub coś jeszcze bardziej niszczycielskiego. Natomiast ci nieliczni co jakoś zdołają przeżyć nadchodzącą zagładę lat 2030-tych, też będą zmuszeni do fizycznego harowania i to przez czas znacznie dłuższy niż obecnie wymagałoby to wypracowanie nirwany - znaczy zmuszeni do harówki aby móc kontynuować swe codzinne życie w ogromnie wówczas trudnych warunkach po-kataklizmicznego świata o jakim staropolska przepowiednia zapowiada iż "człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka". Jednocześnie, ponieważ ówczesne warunki niemal uniemożliwią wykonywanie tej harówki w zgodzie w wymogami "pracy moralnej" (tj. wymogami aby fizycznie pracować na ochotnika, dla dobra innych ludzi, oraz wypełniając przykazania Boga), jest już niemal pewne iż ówczesną harówką NIE da się zapracować na nirwanę - wszakże wszyscy zapewne będą wówczas pracowali z przymusu (tj. aby przeżyć), dla własnego dobra lub korzyści, oraz często zapewne będąc zmuszonymi swą sytuacją do łamania przykazań Boga. Ku zaś aż tak kataklizmicznemu zakończeniu losów dzisiejszej wersji ludzkości wystarczy wszakże aby mieszkańcy Ziemi kontynuowali dotychczasowe swe postawy typu: WY to zróbcie - dajcie nam "na tacy" gotowe rozwiązanie, albo niech inni COŚ zrobią, ja tylko przyjdę, wraz z kolegami i będziemy z tego korzystać. Ale ... żebym to JA sam miał zacząć postępować inaczej i żebym coś zrobił? Absolutnie NIE - będę czekał z założonymi rękami, aż np. 75-letni dr inż. Jan Pająk, wraz z kilkoma osobami, weźmie pasek od spodni, przyleje tu i tam - świat zaś sam się cudownie ponaprawia, a my będziemy potem klaskać i przyjdziemy powiesić czapkę na wieszaku, kiedy wszystko będzie już gotowe. Taki pogląd ma gro dzisiejszych ludzi: jeden lub para osób ma wykonać wszystko aby pozostali mogli zastać wszelkie prace już wykonane i jedynie potem delektować się ich owocami.

 

 

#L3. Gdzie w moich publikacjach zawarte są dodatkowe poszerzenia informacji zaprezentowanych naszym filmem (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany":

 

"Ustrój Nirwany" opisuję szeroko na swoich stronach internetowych i publikacjach począwszy od 2006/1/11 - patrz punkty #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm". Z kolei samo zjawisko "zapracowanej nirwany" - na zaletach i działaniu jakiej oparta jest zasada działania "ustroju nirwany", zacząłem dokumentować w swych publikacjach już począwszy od czasów jego przeżywania. Obecnie skrótowo czytelnik może się z nim zapoznać ze strony "nirvana_pl.htm" (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7), zaś pełnemu opisowi "zapracowanej nirwany" poświęcony jest cały "rozdział JE" oraz podrozdziały JG6 do JG8 z tomu 8 z mojej monografii [1/5].

 

Niestety, obecne przeciążenie informacyjne - patrz https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku: information overload) naszej cywilizacji, np. wiadomościami z telefonów komórkowych i internetowych publikatorów, a ponadto najróżniejszymi reklamami, internetowymi inicjatywami, spamami i oszustwami, powoduje, że mało kto ma czas, zainteresowanie i wolę aby tamte opisy aktywnie sobie wyszukiwać i czytać. Na szczęście od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny jest już ten nasz doskonale zaprojektowany polskojęzyczny film (4K) o długości 33:36 minuty, z którego w wygodzie własnego mieszkania i z ekranu swego komputera lub "smart TV" każdy teraz jest w stanie film ten sobie oglądnąć i wstępnie poznać z niego najważniejsze informacje o owym idealnym "ustroju nirwany". Dokładniejszych zaś informacji o wstępnie tak poznanym ustroju nirwany każdy może potem sobie doczytać z moich stron internetiowych jakie ustrój ten opisują. I tak przykładowo:

 

- Inicjowanie praktycznego wdrażania Ustroju Nirwany poprzez gromadzenie doświadczeń eksperymentalnym wypracowywaniem nirwany przez ochotnikow wyjaśnia, między innymi, punkt #A3 ze strony "partia_totalizmu_statut.htm", zaś podsumowuje poniżej punkt #L6 niniejszego wpisu #335.

 

- Cechy, zalety i użyteczność "ustroju nirwany" bazującego na cudownym zjawisku nirwany (wyzwalanie jakiego Bóg dla bardzo istotnych powodów wbudował w ciała wszystkich ludzi) opisałem w punktach #A1 do #A4 ze swej innej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm".

 

- Opis wstrząsu doznawanego kiedy szczęśliwość "zapracowanej nirwany" nagle u nas się pojawia i uderza nas jak jakiś "piorun szczęśliwości" - jaki to wstrząs ma zapewne zapobiegać przeoczeniu chwili kiedy nirwana ta u nas się pojawia. Opis ten zawarłem przykładowo we WSTĘPie do strony o nazwie "smart_tv.htm" a także, m.in., w kilku miejscach strony "nirvana_pl.htm" i w publikacjach ze stron tych linkowanych. Odnotuj z tych opisów, że u mnie wstrząs nadejścia nirwany był aż tak potężny i aż tak długotrwały, że nie wiedząc jeszcze co się dzieje, zacząłem się obawiać iż ukąsił mnie jakiś borneowski krewniak afrykańskiej muchy "Tse-Tse", która jednak zamiast śpiączki kończącej się śmiercią, powoduje przepotężne poczucie trwałej szczęśliwości.

 

- Powodowane zakończeniem się mojej profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo i powrotem do Nowej Zelandii zakończenie się mojej 9-miesięcznej nirwany. Krótko ten powód zakończenia się mojej nirwany opisałem we WSTĘpie do strony "smart_tv.htm", zaś szczegółowiej wyjaśniłem go w punkcie #F2 swej innej strony o nazwie "nirvana_pl.htm".

 

- Wyniki i powyznaczane dane liczbowe moich szczegółowych badań zjawiska nirwany, które to badania wykonywałem kiedy osobiście nirwanę przeżywałem i których wyniki natychmiast dokumentowałem. Opisałem je szczegółowo aż w kilku swych stronach internetowych i monografiach. Przykładowo, owo najbardziej istotne dla każdego czytelnika samo zjawisko szczęśliwości "zapracowanej nirwany", jego dane liczbowe, oraz jego użyteczność jako zastępstwo dla dzisiejszej motywującej mocy "pieniędzy" i "strachu" (tj. jaką to nirwaną, zamiast "pieniędzy" lub "strachu", można opłacać wykonywaną przez ludzi pracę fizyczną) opisałem we wyżej już wymienionych punktach #C7, #D3 i #D2 ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz w publikacjach stamtąd linkowanych.

 

- Inne niż "zapracowana nirwana" krótkotrwałe i uczuciowo słabsze odmiany nirwany, które najróżniejsi ludzie czasami przeżywają - nie wiedząc jednak czym jest to co właśnie doznają, też opisałem w swoich publikacjach. Przykładowo, ci z czytelników, którzy osobiście uczestniczyli w strajku okupacyjnym studentów Politechniki Wrocławskiej z 1968 roku być może pamiętają unikalne uczucie szczęśliwości, kiedy mieli tam okazję aby osobiście przeżywać odmianę nirwany jaką można nazwać "nirwaną tłumu" albo "nirwaną rezonansową". Jest ona bardzo krótkotrwała i o znacząco niższym natężeniu szczęśliwości niż "nirwana zapracowana". Jednak też daje jakieś wstępne pojęcie jakim potężnym motywatorem ludzkiego działania i postępowania nirwana naprawdę jest. Ową "nirwanę tłumu" jaka opanowała wówczas większość strajkujących studentów zgromadzonych wtedy na masówce w auli Politechniki Wrocławskiej (jaką to "nirwanę tłumu" ja też tam wtedy przeżywałem) opisałem szczegółowiej w punkcie #C3 z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" zaś skrótowo wspominam w (6) z punktu #B8.2 i w 7 z punktu #E1 mojej strony o nazwie "rok.htm" opisującej mój rocznik 1970 absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - sporo z grona których brało udział w tamtym strajku i owej niezapomnianej masówce studentów grupowo przeżywających nirwanę rezonansową (opisuję ją też pod niektórymi z adresów linkowanych z tego wpisu #335). W punktach #C4 do #C4.3 owej strony "nirvana_pl.htm" opisane są także inne podstawowe odpowiedniki nirwany.

 

(Cały niniejszy wpis #335 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #335_2)

kodig : :
maj 28 2021 #335_2: Jak wdrożyć w życie "Ustrój...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #335)

 

#335_2: Jak wdrożyć w życie "Ustrój Nirwany" zdolny uratować ludzkość od zagłady lat 2030

 

#L4. Dlaczego w interesie każdego Polaka leży NIE tylko oglądnięcie filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", ale także polecenie jego oglądania wszystkim swym znajomym:

 

Każdy Polak zapewne słyszał o pradawnej polskiej przepowiedni, że "iskra wyjdzie z Polski". Jeśli dobrze się zastanowić, do pojęcia "iskra" z owej przepowiedni doskonale pasowałby polityczny "Ustrój Nirwany". Musimy jednak też być świadomi, że równie dobrze "iskrą" tą mogłoby być wiele innych zdarzeń i przełomów, jakie w przyszłości mogą wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków wyjść właśnie z Polski. Ponadto, być może iskra ta już zdołała wyjść z Polski - tyle że pasywnie zapatrzeni w telewizory i wsłuchujący się głównie w oficjalną propagandę Polacy mogą jeszcze o tym NIE wiedzieć. Wszakże iskrą tą może być np. moja "Tablica Cykliczności dla Napędów" (patrz https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) - jaką ilustruje i omawia nasz film pokazany poniżej jako "Film #L4". Wszakże Tablica Cykliczności przepowiada zbudowanie militarnie niezwyciężonego gwiazdolotu zwanego Magnokraft (patrz strona "magnocraft_pl.htm") - potęga jakiego po zbudowaniu przez Koreę zgodnie ze staropolską przepowiednią ma wywindować Koreę na supermocarstwo i przywódcę całej ludzkości. Dlatego czym naprawdę okaże się być owa "iskra", oraz "kiedy" i "czy wogóle" faktycznie wyjdzie ona kiedyś z Polski, zależy to od ochotniczego wyboru i zbiorowej determinacji wielu Polaków aby wdrożyć w życie daną "iskrę", a NIE jedynie od pracy jednej czy kilku osób jakie zapostulowały możliwość zaistnienia w Polsce takiej iskry. Pamiętajmy bowiem iż Bóg kładzie wysoki nacisk NIE tylko na "ochotniczość" naszych działań dla dobra bliźnich, ale dodatkowo Bóg dopilnowuje aby działania, które faktycznie przynoszą dobro wielu bliźnim naraz, także były wykonywane wysiłkiem całej "grupy osób" (tj. wysiłkiem jakiegoś "intelektu grupowego"), a NIE jedynie wysiłkiem pojedyńczego "dobrodawcy", którego niedoskonałości z reguły powodują "spartaczenie" tego co czyni. To właśnie z tego powodu wszelkie "dobro" wprowadzane przez zaledwie jedną osobę, np. przez Napoleona, Lenina, Hitlera, Stalina, itp., zawsze kończyło się niepowodzeniem i kompletną "klapą". Nie usiłujmy więc i w tej sprawie sami się oszukiwać, czy bowiem owa "iskra" jaka wyjdzie z Polski wogóle kiedykolwiek w świecie się pojawi, zależy to wyłącznie od "grupowego nas", czyli od zbiorowego wysiłku i zbiorowej mądrości wielu "ojców założycieli", którzy ochotniczo włączą się do wdrażania w życie danej kandydatki na ową "iskrę". NIE wolno nam więc liczyć, że kiedy my objadamy się kanapkami przed ekranem telewizora lub z nudów dłubiemy sobie w nosie, za coś co zniszczyły albo grzechy naszych przodków albo też nasze własne grzechy, a stąd za co zgodnie z wersetem 6:23 z bibilijnego "Listu do Rzymian" jaki już od tysiącleci ostrzegał "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ..." to na nasze grzeszne pokolenie przyszła kolej poniesienia należnej kary, ktoś inny uczyni wszystko za nas, lub dla nas, zaś my potem jedynie wypniemy swoją pierś po ordery i np. bez zapracowania zaczniemy cieszyć się szczęśliwością nirwany. Nawet więc i ci, którzy NIE poznali jeszcze "prawa moralnego zapracowania na wszystko" (patrz #3A z podrodziału I4.1.1 w mojej monografii [1/5]), powinni już posiadać znajomość szeroko znanej w świecie ponadczasowej prawdy, że aby NIE popierać lenistwa i spodziewania się "kołaczy bez pracy" otrzymywanych np. za wylegiwanie się, "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ). W owym przysłowiu, które powszechnie się sprawdza w codziennym życiu, warto zwrócić uwagę na potrzebę "działania grupowego" podkreślaną w nim użyciem liczby mnogiej słowa "tym" - czyli odnotować w nim brak użycia pojedyńczej liczby słowa "temu"!

 

W powyższym omówieniu wdrożenia w Polsce ustroju nirwany jako owej "iskry", która w takiej sytuacji faktycznie wyszłaby z Polski, użyłem wyrażenia "ojcowie założyciele" (po angielsku "Founding Fathers") znaczenie jakich wyjaśniają liczne zarówno strony wskazywane wyszukiwarką internetowa Google, jak i wiele innych publikacji. Przykładowo, dla USA ich wykaz i życiorysy z dumą obwieszczają światu publikacje o tzw. "Founding Fathers of the USA" (tj. o "Ojcach Założycielach USA"). Zasługą bowiem tych ojców było iż stworzyli oni demokratyczny ustrój oraz nowe państwo (Stany Zjednoczone), jakie w tamtych czasach kompletnie zrewolucjonizowały polityczne oblicze świata - podobnie jak oblicze to jest w stanie zrewolucjonizować Ustrój Nirwany. W chwili obecnej nadchodzą jednak czasy, kiedy z grona ludzkości może wyłonić się grupa "Ojców Założycieli Ustroju Nirwany" - których wpływ na losy przyszłych pokoleń ludzkości, a stąd i znaczenie których dla historii naszego świata, może stać się porównywalne do znaczenia tamtych "Founding Fathers of the USA". Pytanie więc jakie każdy czytelnik powinien zacząć sobie zadawać, to czy po zapoznaniu się z "ustrojem nirwany" uznaje iż zalety i potencjalne dobro jakie ustrój ten jest w stanie udostępnić ludziom, którzy będą pod nim żyli, jest warte poświęcenia swego czasu i energii dla stania się jednym z jego "Ojców Założycieli". Jeśli zaś odpowiedź jaką czytelnik sobie udzieli jest "TAK", wówczas najwyższy już czas aby natychmiast zapoznać się z zawartymi w moich publikacjach (np. w punkcie #L6 poniżej w treści tego wpisu #334) opisami "jak zabrać się za wdrażanie ustroju nirwany", poczym wraz z innymi osobami, którzy myślą podobnie, aktywnie włączyć się do realizacji tego wdrażania. Warto tu dodać, że na świecie istnieją też już liczne (niestety NIE znające jeszcze sposobów osiągania nirwany) prototypy "ustroju nirwany" - jakie opiszę poniżej w punkcie #L5.

 

Kolejną z korzyści ewentualnego wdrożenia ustroju nirwany w Polsce byłoby iż wypełniłoby to także aż cały szereg innych przepowiedni o naszym kraju i narodzie - przykładowo przepowiedni opisanych w punkcie #E4 mojej strony o nazwie "przepowiednie.htm" zaś powtórzonych we wpisie #307 do blogów totalizmu, a stwierdzających iż "języka polskiego ochotniczo uczyć się będą i używać wszystkie narody świata".

 

Jeszcze jedną korzyścią ewentualnego wdrożenia w życie ustroju nirwany byłoby, że prawdopodobnie wdrożenie to stanowi już ostatnią szansą ludzkości na uchronienie się przed nadchodzącą w latach 2030-tych kolejną zagładą ilustrowaną naszym półgodzinnym filmem "Zagłada ludzkości 2030" dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Dla tej zagłady (a ściślej "czystki") daje już się oszacować, że jeśli ludzie NIE zdobędą się na wysiłek jej uniknięcia, urze w niej około 99.9% obecnej populacji Ziemi (tj. którą przeżyje zaledwie około jedna osoba z każdego tysiąca dziś żyjących ludzi). Jak też łatwo odnotować, narazie wszystko na Ziemi rozwija się w zgodzie ze scenariuszem tego filmu o latach 2030-tych. Do czasu więc aż ludzie NIE pozbędą się "pieniędzy" coraz usilniej generującyh zło i NIE oprą swego życia na "ochotniczości", zgodnym "działaniu grupowym" i "wypełnianiu nakazów Boga", takie (jak je nazywają) "resety cywilizacji" (tj. uśmiercenia większości ludzi, czyli "czystki" – patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ) są i będą powtarzane co kilkaset lat. Anglicy mają na to trafne powiedzenie, mianowicie że wszystko można dokonywać albo "hard way" albo też "easy way" (po angielsku "the hard way or the easy way" - patrz https://www.google.com/search?q=the+hard+way+or+the+easy+way ) - czyli "w trudny lub łatwy sposób". Pozostało więc nam już zaledwie kilka krótkich lat aby powstrzymać nadejście zagłady taką "easy way" poprzez wprowadzenie Ustroju Nirwany. W przeciwnym wypadku około 2030 roku zacznie nadchodzić "hard way" i ci co zasłużą sobie na przetrwanie będą musieli wszystko zaczynać od samego początku - w tym od nauczenia się ponownie jak wykonywać ciężką pracę fizyczną i to wcale NIE dla doświadczenia stanu nirwany, a jedynie aby jakoś zdołać przeżyć.

 

Powinienem tutaj też dodać, że kiedy ludzkość zbuduje moje "wehikuły czasu" i uzyska dostęp do nieśmiertelności (patrz strona "immortality_pl.htm") poprzez powtarzalne cofanie ludzi do lat młodości aby mogli żyć nieskończenie długo, uprzednie przeżywanie zapracowanej nirwany tuż przed takim cofnięciem do lat młodości powinno być nigdy NIE pomijanym i bezwzględnie wymaganym warunkiem cofnięcia danej osoby w "nawracalnym czasie softwarowym". Powody dlaczego tak niepodważalnie powinno być - jeśli ludzkość zechce uchronić się od wysadzenia samej siebie w powietrze, wyjaśniłem w punkcie #F3 strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz w punktach #H1 do #H5 a także #I1 i #M1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". Skoro zaś, jeśli ludzkość przeżyje zagładę lat 2030-tych, zbudowanie wehikułów czasu będzie już tylko kwestią czasu, stąd zakładając iż owe coraz bardziej skorumpowane elity zdołają też jakoś uchronić Ziemię przed wcześniejszym wysadzeniem całej ludzkości w powietrze, wówczas dodatkową korzyścią wdrożenia ustroju nirwany byłoby iż praktycznie niemal każdy, kogo ustrój ten nauczy utrzymywać się w stanie nieustającej nirwany, będzie gotów do powtarzalnych cofnięć do lat swej młodości, a stąd do zdrowego, szczęśliwego i nieskończenie długiego życia.

 

Nirwana udostępniana wszystkim poprzez Ustrój Nirwany ma także potencjał działania jako "źródło motywacji" dopingujące do poprawy swej moralności, zaś jej brak - jako kara dla ludzi zachowujących się niemoralnie (co podkreślam np. w punkcie #B4.2 strony "mozajski.htm").

 

NIE muszę też tutaj już wyjaśniać, że wdrażanie na Ziemi dowolnych prototypowych zaczątków organizacji lub instytucji wiodących ludzkość do zaplanowanego przez Boga wdrożenia "ustroju nirwany" już od dawna cieszy się otwartym poparciem Boga - i to na przekór iż aż do daty mojego odkrycia istnienia zjawiska "zapracowanej nirwany" i wybadania wymogów "pracy moralnej" (spełnienie jakich jest absolutnie niezbędne do pojawienia się nirwany) z powodu błędów i niedoskonałości zarządzania oraz działań owych prototypowych zaczątków, nikt z ich personelu zapewne NIE był w stanie wypracować dla siebie nirwany i doświadczyć jej cudownej szczęśliwości. Wskażmy więc tutaj przesłanki jakie sugerują istnienie tego otwartego poparcia Boga. I tak, przykładowo, dla wydatnego wsparcia i międzynarodowego rozsławienia szwajcarskiej społeczności religijnej o nazwie "Methernitha" jaka swoje zasady życia i postępowania starała się wzorować na bibilijnych opisach postępowania Apostołów Jezusa i naśladować tych Apostołów, Bóg w trudny do logicznego wyjaśnienia sposób (jaki starałem się opisać w punkcie #D2 swej strony "free_energy_pl.htm") zorganizował darowanie jej przez tajemniczego "złotą rączkę" o imieniu Nitschel aż trzech prototypów zawzięcie krytykowanych i powstrzymywanych przed zbudowaniem przez jakąś tajemniczą moc, cudownych urządzeń technicznych działających na zasadach "perpetuum mobile" a nazywanych "Testatica" i "Thesta Distatica" - w dzisiejszych zaś czasach zwykle znanych pod bardziej ogólną nazywą "generatory czystej darmowej energii". Na przekór też krzykliwych zaprzeczeń, prześladowań i blokowania przez popleczników tej skrytej mocy - jeden z przykładów istnienia i zmyślnego działania której ujawnia np. "Fot. #L5" poniżej, ciągle te trzy już działające szwajcarskie urządzenia "perpetuum mobile" stały się słynne na cały świat - nadając też światowej sławy religijnej społeczności Methernitha. Z kolei np. nowozelandzka religijna społeczność zwana "Gloriavale Christian Community" (patrz https://www.google.co.nz/search?q=Gloriavale+Christian+Community ), czy religijne społeczności z USA nazywające siebie "Amish", dzięki pomocy Boga są w stanie wytrwać przy swych zasadach, tradycjach i przy istnieniu pomimo iż ze wszystkich stron są otoczone ludźmi o ateistycznych inklinacjach i bazujących na "pieniądzach" modelach życia dzisiejszej "nowoczesnej" ludzkości - jakim to ludziom czasami trudno się oprzeć próbom "przekonywania" tych społeczności do swoich ateistycznych modeli życia. Nic więc dziwnego iż owe społeczności mogą czasami doświadczać niepotrzebnych zewnętrznych zakłóceń, nacisków, śledztw, wtrącania się, oskarżeń, ataków, oczerniania ich przywódców, itp. Z kolei tzw. "Kibbutz i Moshav" Izraela (patrz https://www.google.com/search?q=kibbutz+and+moshav+collective+farms+in+israel ), dzięki pomocy i poparcia Boga, są w stanie istnieć i efektywnie wytwarzać doskonałą produkcję rolną na przekór "reputacji" i światowej "sławy" jaką wytworzyły i upowszechniły po świecie zupełnie odmienne zasady i cele "kołchozów" czy "PGRów".

 

NIE zapominajmy jednak, że korzyści jakie Polska i Polacy mogą osiągnąć z "ustroju nirwany" są warunkowe - tj. aby z nich móc skorzystać, najpierw Polska jako kraj i Polacy jako naród muszą ochotniczo, zbiorowo, demokratycznie i w niespartaczony sposób wdrożyć ów ustrój. Wszakże, niestety, wdrożenie nowego, nawet najdoskonalszego ustroju politycznego, jaki uszczęśliwi wszystkich żyjących pod nim ludzi, to NIE jest zadanie jakie może wykonać jedna osoba, czy nawet tylko kilka osób. Dlatego uzyskanie korzyści jakie z "ustroju nirwany" Polska i Polacy mogą osiągnąć jest warunkowe. Będzie ono bowiem zależało od tego, czy większość Polski i Polaków potrafi się zmobilizować aby ochotniczo, demokratycznie, zbiorowo, poprawnie (czyli bez jego spartaczenia), wdrożyć w życie ów doskonały ustrój powszechnej szczęśliwości.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI

Film #L4: Oto film o tytule "Napędy Przyszłości", jaki prezentuje kolejnego kandydata do owej przepowiedniowej "iskry" - która zgodnie ze staropolskimi przepowiedniami ma wyjść do świata właśnie z Polski. Kandydatem tym jest ilustrowana powyższym filmem tzw. "Tablica Cykliczności dla Napędów" (patrz https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) opisywana szerzej w punktach #J4.1 do #J4.6 z mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm" (zaś najlepiej zilustrowana "Tab. #D4" z innej mojej strony o nazwie "2020zycie.htm") - sformułowanie jakiej to tablicy prognozuje aż do czasów końca świata wszystkie zasady działania i konstrukcje, które uzyskają napędy budowane na Ziemi dopiero w przyszłości (czasami nawet bardzo odległej). Co najciekawsze, ta właśnie iskra doskonale pasuje do pasywnej natury wiecznie narzekających Polaków zawsze degradującej twórczość wynalazców i badaczy własnego kraju - czyli natury, która zgodnie ze staropolskim przysłowiem powoduje iż Polacy zawsze "cudze chwalą a swego NIE znają". Wszakże iskra z powyższego filmu ciągle wyjdzie z Polski nawet jeśli zapowiadany nią diskoidalny wehikuł kosmiczny mojego wynalazku, zwany Magnokraft - czyli najpotężniejszy gwiazdolot świata, zbudowany zostanie NIE przez Polaków, a przez jakikolwiek inny naród. Nawet opisane w punkcie #H1.1 z mojej strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskie przepowiednie oraz towarzyszące im implikacje już od dawna zapowiadają, że Magnokraft zbudowany zostanie w Korei a NIE w Polsce. Niepokonana zaś potęga tego gwiazdolotu ma spowodować, że Korea stanie się światowym super-mocarstwem i następnym (oraz już ostatnim) krajem-przywódcą całej Ziemi.

 

Pokazana w powyższym filmie "Tablica Cykliczności dla Napędów" zestawia sobą generalne regularności jakie muszą występować we wszystkich napędach. Dzięki zaś temu zestawieniu, dotychczasowe przypadkowe wynajdywanie kolejnych napędów zastępuje ona przyszłą ich syntezą rozumową, jaką od teraz moga dokonywać NIE tylko ludzie, ale nawet komputery dysponujące AI. W pewnym sensie tablica ta jest więc napędowym odpowiednikiem Tablicy Mendelejewa (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ) przewidującej cechy pierwiastków dotychczas jeszcze NIE poodkrywanych. Oprócz opisanego powyżej Magnokraftu jaki wydźwignie ludzkość do gwiazd, tablica ta wskazuje też zasadę działania Wehikułu Czasu - jaki po zbudowaniu pozwoli ludziom żyć dowolnie długo, ponieważ po każdym osiągnięciu wieku starczego będzie on przenosił daną osobę w czasie ponownie do lat jej młodości. Ponadto tablica ta wskazuje jak należy budować silniki "perpetuum mobile" generujące nieograniczone ilości czystej darmowej energii - po szczegóły patrz punkt #B3 strony "fe_cell_pl.htm", a także ujawnia jak w dalekiej przyszłości ludzie będą wszystko syntezowali poprzez programowanie przeciw-materii - np. patrz na powyższym filmie dokonywane w ten sposób syntezowanie z przeciw-materii tzw. "Inkaskich Murów" - pokazanych np. na stronie "p_nfi.htm" (zamiast jak obecnie fizycznie budować wszystko z materii).

 

 

#L5. Na świecie istnieją już i efektywnie działają liczne prototypy "ustroju nirwany" (tyle że narazie NIE umiejące zapracowywać na nirwanę), przykładowo: szwajcarska "Methernitha", nowozelandzka "Gloriavale Christian Community", amerykańska "Amish", a także tzw. "Kibbutz i Moshav z Izraela" - z najlepszych rozwiązań życia i zarządzania których, po usunięciu ich narosłych do dziś niedoskonałości, dałoby się wypracować doskonały wzorzec działania ustroju nirwany:

 

Jednym z najlepszych przykładów i wzorców do naśladowania, jak nawet tylko kilku rolników (czy kilku właścicieli jakiegoś przedsiębiorstwa produkcyjnego) mogłoby zapoczątkować pierwszą "komórkę" przyszłego ustroju nirwany sposobem opisywanym poniżej w punkcie #L6 tego wpisu #335, może być niesłychany sukces szwajcarskiej społeczności religijnej zwanej "Methernitha" (patrz https://www.google.com/search?q=Methernitha ) - którą za samą inicjatywę stworzenia z sukcesem podobnej komórki, tyle że o religijnym (zamiast politycznym) zorientowaniu, Bóg wynagrodził zorganizowaniem darowizny aż trzech pierwszych w świecie działających na zasadzie "perpetuum mobile" tzw. "generatorów czystej darmowej energii" znanych już na całej Ziemi pod nazwami "Testatica" (patrz https://www.google.com/search?q=Testatica ) i "Thesta Distatica" (patrz https://www.google.com/search?q=Thesta+Distatica ), zaś szerzej opisanych, między innymi, na mojej stronie o nazwie "free_energy_pl.htm" i w publikacjach tam linkowanych.

 

O społeczności "Methernitha" dużo czytałem kiedy po podjęciu pracy "starszego wykładowcy" na Uniwersytecie Otago przygotowywałem się do zbudowania tam jakiegoś poprawnie działającego prototypu urządzenia "perpetuum mobile" do generowania nieograniczonych ilości czystej darmowej energii elektrycznej, np. tego jakie sam wynalazłem, nazwałem "telekinetyczna bateria", zaś opisałem na swej stronie internetowej o nazwie "fe_cell_pl.htm" (szczególnie patrz tam opisy z punktu #B3). Kiedy więc utraciłem pracę na owym Uniwersytecie Otago i wcale się NIE zanosiło iż w NZ wogóle znajdę jakiekolwiek następne zatrudnienie, zdecydowałem iż na własny koszt wybiorę się do Szwajcarii i odwiedzę Methernitha. Ponieważ zaś byłem z nimi w kontakcie, zawiadomiłem ich o swym zamiarze. W rezultacie otrzymałem od nich oficjalne zaproszenie do odwiedzenia jako wizytujący ich zagraniczny gość. Tak więc w 1991 roku uzyskałem zaszczyt bycia przez aż kilka dni gościem społeczności "Methernitha" - patrz zdjęcie z "Fot. #L5" poniżej. Wówczas NIE wiedziałem jeszcze, że prawdopodobnie znając przyszłość i wiedząc iż wypracuję m.in. Ustrój Nirwany, Bóg prawdopodobnie celowo stworzył mi tę doskonałą okazję zapoznania się z życiem grupowym tej społeczności oraz z jej efektywną działalnością wynalazczą i produkcyjną - jakimi wówczas znacząco mi zaimponowała, a także okazję zgromadzenia obserwacji jakie później mi uświadomiły, że chociaż uczestnicy tej społeczności byli wyraźnie szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swego życia od ludzi żyjących poza Methernitha, ciągle NIE wykazywali oni oznak osiągnięcia i przeżywania nirwany.

 

Na bazie więc tamtej wizyty w Methernitha, oraz moich późniejszych badań wymogów "pracy moralnej" jaka wiedzie do osiągnięcia nirwany oraz moich nieustających obserwacji niedoskonałości, błędów i braków codziennego życia dzisiejszych ludzi, jestem obecnie w stanie wyjaśnić jak można ponaprawiać najważniejsze niedoskonałości tolerowane przez dotychczas istniejące prototypy produkcyjnych lub usługowych wzorców dla przyszłych "komórek" ustroju nirwany, tworzenie jakich opisałem w punkcie #L6 poniżej. Odnotuj tu, że: pod nazwą "komórka ustroju nirwany" należy rozumieć każdą zorganizowaną grupę ludzi dysponujących asetami pozwalającymi na prowadzenie dowolnej produkcji lub na wykonywanie dowolnych usług i tak zorganizowaną oraz zarządzaną aby panujący wśród jej uczestników i w obrębie ich asetów klimat moralny, towarzyski, legalny i pracy umożliwiał pracującym tam osobom oraz zgłaszającym się do nich ochotnikom zaciąganie się w szeregi jej uczestników, poczym wykonywaną tam "pracą moralną" zapracowanie na możliwie najefektywniejsze pojawienie się lub podtrzymywanie zjawiska "zapracowanej nirwany". Przykładami takich "komórek ustroju nirwany" mogłyby być wszystkie społeczności jakie wymieniłem w tytule niniejszego punktu #L5 (czyli Methernitha, Gloriavale Christian Community, Amish, a także Kibbutz i Moshav z Izraela), gdyby wyeliminowały u siebie niedoskonałości jakich przykłady opisuję poniżej w (1) do (5). Procedurę stwarzania takich "komórek ustroju nirwany" opisałem w punkcie #L6 poniżej. Oto więc przykłady najważniejszych z owych niedoskonałości i sposobów ich eliminowania. 

(1) Powszechny brak wiedzy o istnieniu i o wymogach osiągania nirwany. Osiąganie trwałej szczęśliwości nirwany obwarowane zostało przez Boga wieloma warunkami i wymogami jakie opisałem na swej stronie o nazwie "nirvana_pl.htm" (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7). Bez więc ich poznania jest ogromnie trudno przez zwykły "przypadek" wypracować dla siebie nirwanę, zaś nawet jeśli ją się wypracuje - być świadomym czym jest owa niezwykła szczęśliwość jaką wówczas się doświadcza. Dlatego podstawowym obowiązkiem każdej "komórki ustroju nirwany" jest uczynienie pewnym iż każdy jej pracownik wie czym jest nirwana i jak ją się osiąga wykonując ochotniczą "pracę moralną".

 

(2) Całkowite unikanie "przymuszania" do pracy. Dzisiejsze społeczeństwa aż tak nawykły do "wymuszania" pracy od innych, iż dokonują tego wymuszania czysto mechanicznie NIE zdając sobie nawet z tego sprawy. Przykładowo, taka rzekoma "prośba" przełożonego, jak: "Pani Katarzyno, robiąc sobie kawę, proszę mi także przynieść kubek", albo "Panie Zbigniewie, idąc z powrotem prosiłbym przynieść tamte akta", jeśli wychodzą od kogoś przełożonego w praktyce są już wymuszaniem. Tymczasem aby "praca moralna" generowała wystarczająco dużo "energii moralnej", wówczas oprócz bycia fizyczną powinna ona także być absolutnie ochotniczą i wykonywaną z motywacją powodowania dobra innych ludzi. (Stąd np. Pani Katarzyna czy Pan Zbigiew z powyższego przykładu mogą z własnej inicjatywy zapytać czy komuś byłoby przydatne iż przy okazji wykonają to lub tamto, albo zaochotniczyć do tego wykonania, ale innym osobom NIE wolno im tego nakazać jeśli sami NIE zaochotniczą - ponieważ np. mogą oni źle się czuć lub mają zamiar uczynić też jeszcze coś innego, np. udać się do ubikacji, zaś takie nakazanie by zmusiło ich do wykonania czegoś co łamie ich zamiary lub potrzeby.)

 

(3) Osoby ochotniczo wypracowujące dla siebie nirwanę, NIE mogą być zarządzanie przez przywódcę jaki sam NIE przeżywa właśnie nirwany. Dlatego w każdej "komórce ustroju nirwany" przywódcą NIE może być ktoś, kto nirwany osobiście właśnie NIE przeżywa - czyli ktoś, kto unika ochotniczego wykonywania fizycznej "pracy moralnej" na równi z innymi członkami danej "komórki". Ponadto rola przywódcy w każdej takiej komórce NIE może być "na całe życie" a powinna być "wybieralnie rotowana" co kilka lat - w tym NIE rzadzej niż co 7 lat.

 

(4) Przywódca danej "komórki" powinien ograniczać się tylko do wytyczania celów "co", natomiast "jak" powinna decydować mądrość grupowa całej "komórki", lub mądrość grupowa jej części odpowiedzialnej za dane "jak". Warto też odnotować iż każdy z nas ludzi jest siedliskiem wielu niedoskonalości. Dlatego aby unikać popełniania błędów i wypaczeń "przywódca" powinien jedynie skupić się na poddawaniu uczestnikom danej komórki sugestii celów czyli "co". Jeśli bowiem się myli i cele te NIE będą osiągalne, późniejsze "jak" NIE da się wypracować i wdrożyć. Za to późniejsze wdrożenie tych celów (czyli "jak") aby unikać w tym błędów zwykle popełnianych przez indywidulanych ludzi, powinno być wypracowane mądrością grupową. Wszakże "jak" dotyczy szczegółów co do których już wiadomo iż zgodnie ze znanym angielskim powiedzeniem "diabeł ukrywa się w szczegółach" (po angielsku: "devil is in details" - patrz https://www.google.com/search?q=devil+is+in+details ) kryje się potencjał spowodowania błędów, wypaczeń, partaczenia, itp.

 

(5) Zwalnianie osób które już osiągnęły nirwanę od wykonywania dalszej fizycznej "pracy moralnej". Brak tego zwalaniania jest najczęstrzym błędem wszelkich dotychczasowych "kołchozów", "PGRów", spółdzielni produkcyjnych, itp. Bez względu więc na to co dany ich pracownik osiągnął, nadal musiał on pracować zgodnie z zasadą "kto NIE rabotajet, ten NIE kuszajet". Tymczasem zadaniem "komórek ustroju nirwany" jest dostarczenie warunków do ochotniczego zapracowywania w nich na pojawienie się nirwany lub na przedłużenie czasu jej trwania. Z chwilą więc kiedy nirwana u nich się pojawi i trwa, powinien im być dawany wolny wybór co będą czynić dalej, np. czy udadzą się na wakacje, odpoczynek, poświęcenie się jakiemuś hobby, twórczości, edukacji, itp. Dopiero kiedy oni sami zdecydują aby ochotniczo wypracować w sobie dodatkowy zapas "energii moralnej", wówczas mogą ochotniczo podjąć dalszą "pracę moralną" w danej, lub w innej, "komórce". Warto w tym miejscu podkreślić, że dla poprawnego działania "ustroju nirwany", tak szybko jak to możliwe powinny zostać skonstruowane i zbudowane "mierniki ilości energii moralnej" propozycje zasad działania jakich opisuję w swych publikacjach.

 

 

http://pajak.org.nz/jp/1991_dr_jan_pajak_methernitha.jpg

Fot. #L5: Oto zdjęcie jakie autor tego wpisu #335 (tj. dr inż. Jan Pająk) wykonał sobie w 1991 roku podczas pobytu w szwajarskiej społeczności religijnej zwanej "Methernitha" - gdzie, między innymi, miał okazję osobistego rozmawiania z założycielem tej społeczności, Ś.P. Paul'em Baumann, a także rozmawiania z wieloma jej mieszkańcami-uczestnikami oraz zaobserwowania zasad ich życia i codziennej pracy.

 

Jako tajemniczą ciekawostkę na temat powyższego zdjęcia, proponuję czytelnikowi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy aparat fotograficzny, jakim "pstryknięta" została powyższa fotografia z pobytu w Methernitha, np. pochylił się w chwili otwarcia migawki powodując iż pokazany na zdjęciu budynek Methernitha wygląda jakby stał na zboczu góry w sposób wprost niemożliwy do zbudowania i ustania na powierzchni ziemi, czy też raczej w międzyczasie jakaś moc o ogromnych wpływach na całej ziemi oraz o zdolności do włamywania się do komputerów strzeżonych dowolnymi hasłami i zabezpieczeniami, jaka to moc bez przerwy powoduje sekretne prześladowanie życia autora tego wpisu oraz wyszydzanie i degradowanie praktycznie każdego jego działania, to zdjęcie wykonane w 1991 roku umiejętnie i celowo zasabotażowała np. w przechowującym je komputerze w sposób wymagający ogromnej wiedzy, umiejętności graficznych, oraz kosztownego ekwipunku, a stąd niemożliwy do wykonania np. przez 75-letniego emeryta nawet w dzisiejszych czasach częstego fałszowania fotografii narzędziami komputerowymi?

 

Autor tego wpisu uzyskał zaproszenie społeczności Methernitha na kilkudniową u nich wizytę i gościnę, poczym na własny koszt poleciał do Szwajcarii aby pobyć u owej społeczności, ponieważ wiele o owej społeczności się naczytał kiedy wcześniej w swej pracy naukowca i wykładowcy na nowozelandzkim Uniwersytecie Otago z Dunedin zabierał się do podjęcia budowy działających na zasadach "perpetuum mobile" tzw. "generatorów czystej darmowej energii". Uniwersytet Otago posiada bowiem jedno takie urządzenie, jakim jest działający w nim bez nakręcania już przez około 160 lat, a wiszący w jego budynku administracyjnym, zegar zwany "Zegarem Beverly" (po angielsku "Beverly Clock" - patrz https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) - zasadę działania i losy jakiego opisałem w punkcie #B5.1 swej strony "tapanui_pl.htm", oraz w (5) z punktu #B3 innej swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm". Tymczasem społeczność Methernitha już wówczas posiadała aż trzy inne działające prototypy urządzeń "perpetuum mobile", generujące energię elektryczną na znacznie efektywniejszy sposób. Stąd prototypy Methernitha już wówczas wytwarzały znaczne ilości czystej darmowej energii elektrycznej. Wymagały tylko dodatkowego dopracowania ich zasady działania, jakie to dopracowanie wcześniej ja planowałem zrealizować na Uniwersytecie Otago. Niestety, zanim zdołałem podjąć realizację tych planów, decydenci owego uniwersytetu najpierw uniemożliwiali mi wygłoszenie napisanych i już przyjętych na konferencje dwóch moich referatów naukowych o generatorach czystej darmowej energii na międzynarodowe konferencje w Australii i w Izraelu, a następnie umiejętnie pozbyli się mnie z uczelni (jak wierzę, zafundowując mi nawet "wilczy bilet") - tak jak opisałem to np. w punkcie #B5 swej strony o nazwie "tapanui_pl.htm".

 

 

#L6. Jak każda osoba może i powinna spróbować osiągnąć "szczęśliwość zapracowanej nirwany" jaka stanie się jej motywatorem ochotniczego wykonywania pracy na rzecz dobra bliżniego oraz wzorcem działania dla wdrażania "Ustroju Nirwany" przez cały kraj:

 

Motto: "Algorytmy jakie Bóg ustanowił dla praw zarządzających działaniem naszego świata fizycznego, powodują że wyniki każdej ludzkiej pracy jaka została wykonana tylko fizycznie lub mechanicznie czyli bez wbudowania w nią poprawnej wiedzy, znajomości prawdy i bez przemyślenia jej długoterminowych efektów, zawsze potem wyrządzają więcej zła niż dobra. Stąd aby jakaś praca fizyczna wyniknęła w przewadze dobra nad złem wówczas jej fizyczne wykonanie musi być poprzedzone i ukierunkowane dogłębnym oraz dalekowzrocznym przemyśleniem jej długoterminowych wyników." (Wyjaśnienie skąd się biorą szkodliwe wyniki większości ludzkich prac, np. wyniki znane nam pod nazwą następstw "Praw Murphy'ego".)

 

Oczywiście, NIE muszę tu wyjaśniać, że na "zapracowaną nirwanę" praktycznie każda zdrowa i fizycznie sprawna osoba może sobie zapracować wykonywaniem bardzo ciężkiej fizycznej harówki z motywacjami nastawionymi na dobro innych ludzi (tj. harówki przy wykonywaniu której trzeba pedantycznie spełniać wszystkie przykazania, wymogi i rekomendacje Boga zawarte w Biblii). W moim zapracowywaniu na tę nirwanę wykonywałem codziennie ciężką fizyczną harówkę przez tak długo aż moje ciało ze zmęczenia całkowicie opadało z sił. Aby zacząć przeżywać nirwanę z moich badań wynika iż w swej duszy trzeba zgromadzić "energię moralną" będącą odpowiednikiem fizycznego przepracowania z wymaganymi motywacjami nastawionymi na dobro innych ludzi około 1200 godzin fizycznej harówki [gfh]. Posądzam, że u innych ludzi też potrzebne będzie włożenie liczby godzin ciężkiej "pracy moralnej" jakie zgromadzą w ich duszach podobną ilość "energii moralnej" zanim i u nich także pojawi się "piorun szczęśliwości" zapracowanej nirwany. Życzę powodzenia tym, którzy zdecydują się osobiście spróbować zapracować na szczęśliwość nirwany. Wytyczne jak tego dokonywać zawarłem w punktach #D3, #D2 i #C7 z w/w strony "nirvana_pl.htm" oraz w publikacjach tam wskazywanych - np. w punkcie #A3 z mojej strony o nazwie "partia_totalizmu_statut.htm".

 

Kiedy zaś w Polsce znajdzie się kilka osób, które już wypracowały dla siebie zapracowaną nirwanę, ich doświadczenia i doradztwo będzie wysoce pomocne podczas inicjowania zbiorowego wysiłku wdrażania "ustroju nirwany" w całym kraju poprzez formowanie opisanych powyżej w #L5 "komórek ustroju nirwany". Wdrożenie to moim bowiem zdaniem wymaga zrealizowania aż kilku faz osiągających odmienne cele, w jakich każde uprzednio zgromadzone doświadczenie dołoży ogromnie cennego wkładu. Przyglądnijmy poniżej w wielkim skrócie kroki jakie prawdopodobnie pozwoliłyby najefektywniej wdrożyć pierwszą (najtrudniejszą bo inicjującą) "komórkę" i fazę formowania tego ustroju w całym kraju, celem jakiej to "komórki" i fazy byłoby wprowadzenie w stan nirwany wystarczająco dużo osób, zgromadzone doświadczenia i ochotnicza praca jakich wystarczyłaby potem do uformowania tylu następnych takich "komórek" ile w sumie pozwoliłoby na zaspokajanie potrzeb całej ludności kraju.

 

(I) Stworzenie pierwszej grupy ochotników dla eksperymentu inicjującego powszechne wdrożenie ustroju nirwany - jacy to ochotnicy wniosą zróżnicowaną wiedzę i specjalności. Aby grupę taką stworzyć, najpierw trzebaby skontaktować ze sobą i zebrać w jedną grupę te wszystkie osoby, które już doświadczyły zapracowanej nirwany. Następnie poprzez ogłaszanie w całym kraju (z wyjaśnieniem "dla jakiego celu") trzebaby wyszukać i wyselekcjonować (poprzez rozmowy w celu poznania iż ich motywacje, cechy charakteru i umiejętności są właściwe i pożądane w danym eksperymencie), grupę ochotników o różnorodnych umiejętnościach, którzy byliby gotowi wziąść udział w eksperymencie wypracowywania dla siebie nirwany ciężką pracą fizyczną w zamian za otrzymywanie za darmo wszystkiego co im do życia, pracy i odpoczynku byłoby potrzebne.

 

(II) Stworzenie im pierwszej "komórki", czyli instytucji działanie której gromadziłoby doświadczenia grupowego wypracowywania powszechnej nirwany. W tym celu najpierw trzebaby wynająć (wynajmowanie kosztuje bowiem mniej niż zakup - na jaki, gotów będę się założyć, zawsze brak będzie "pieniędzy") np. jakieś duże gospodartwo rolne z budynkami do zakwaterowywania jego pracowników (np. były PGR), albo też dowolną inną instytucję o dużym zapotrzebowaniu na pracę fizyczną (np. szpital, przedsiębiorstwo remontowe lub budowlane, spółdzielnię produkcyjną, itp.). Najlepiej jeśli będzie ono zlokalizowane w rzadko zaludnionym obszarze - co uchroni wypracowywujących nirwanę przed oczami nieżyczliwych postronnych obserwatorów jacy by pomniejszali wydajność wypracowywania "energii moralnej". Następnie trzebaby zakwaterować tam ową grupę z (I) powyżej, obejmującą już doświadczonych w nirwanie, plus nowych ochotników, oraz pozwolić aby to oni sami zarządzali całą działalnością stworzonej w taki sposób "komórki ustroju nirwany". Znaczy zarządzali produkcją dowolnego dobra wytwarzanego w tym gospodarstwie rolnym czy instytucji, plus jednocześnie zbiorowo i demokratycznie wybierali co wszyscy razem i co każdy z nich oddzielnie będzie ochotniczo w danym dniu czynił, aby spowodować możliwie najbardziej opłacalną produkcję danego gospodartwa rolnego - jaka natychmiast po wyprodukowaniu byłaby sprzedawana na rynku, zaś za zarobione pieniądze wszyscy uczestnicy eksperymentu otrzymywaliby gratisowo to co im potrzebne do życia, pracy, odpoczynku i rozrywki. Nadwyżka zaś zarobków, po całym roku takiej pracy, byłaby użyta do stworzenia następnej wdrożeniowej "komórki ustroju nirwany" będącej kopią tej pierwszej, do której ochotniczo włączyliby się niektórzy co bardziej dydaktycznie uzdolnieni uczestnicy tej pierwszej komórki.

 

(III) Powtarzać coroczne powiększanie ilości takich wdrożenioych "komórek ustroju nirwany", początkowo nabywając coraz więcej gospodartsw rolnych, potem zaś i przedsiębiorstw produkcyjnych, aż do czasu kiedy ich całkowity wydatek produkcji dóbr pozwoli zaspokoić potrzeby całego kraju, a stąd umożliwi stopniowe wyeliminowanie z tego kraju użycia "pieniędzy". Po osiągnięciu tego punktu, pierwsza faza wdrażania fizycznego byłaby zakończona, nadszedł by więc czas na podjęcie drugiej fazy, w której dopracowane byłoby zasady i podręczniki działania ustroju dla całości kraju w jakim potrzebne dobra byłyby produkowane jedynie w małej części czasu jego produkcyjnych mieszkańców potrzebujących trwale utrzymywać się w stanie nirwany.

 

Po sukcesywnym zakończeniu powyższej pierwszej fazy wdrażania ustroju nirwany, celem podjęcia drugiej fazy powinno stać się wypracowanie konstytucji i prawodawstwa które oficjalnie regulowałoby działanie i samozarządzenie poszczególnych komórek ochotników wypracowujących swą nirwanę w dowolnych obsługiwanych przez nich przedsiębiortwach wytwarzających jakieś dobra lub usługi. Nacisk w tej części prawodawczej powinien być położony na pełną zgodność uchwalanych praw i zaleceń z przykazaniami, wymaganiami i rekomendacjami opisanymi w Biblii, a także z "mądrością grupową" i doświadczeniami zgromadzonymi przez owe pierwsze grupy ochotników wdrażające ustrój nirwany.

 

W trzeciej i następnych fazach, celem powinno być wdrażanie coraz głębszych udoskonaleń do tak już działającego ustroju. Pamiętać bowiem trzeba, że każdy ustrój polityczny jaki zaprzestaje swego udoskonalania - zaczyna obrastać w korupcję, oraz że wszystkie ustroje bazujące na "pieniądzach" i "strachu" z upływem czasu stają się aż tak wyniszczające dla swych obywateli, iż konieczny jest kolejny "reset cywilizacyjny", rewolucja, lub przewrót, ponieważ ich przywódcy z uporem odmawiają wprowadzania do nich wymaganych udoskonaleń.

 

 

#L7. Dlaczego dopiero w 24 lata po tym jak na bliskim do natury tropikalnym Borneo zacząłem doświadczać zapracowanej nirwany wspólnie z moim przyjacielem pracowicie wykonaliśmy ów film (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", jaki opisuje "Ustrój Nirwany" zdolny wyeliminować z Ziemi "pieniądze", "strach" i "chciwość" oraz drastycznie uszczęśliwić wszystkich ludzi, jednocześnie w przypadku gdy zostanie wdrożony właśnie w Polsce, wówczas dla Polaków wypełni on też prastarą przepowiednię iż "iskra wyjdzie z Polski":

 

W dzisiejszym przeładowanym reklamami i informacjami świecie i życiu, ludzie mają coraz większe trudności z czytaniem. Stąd aby docierać do większej liczby zainteresowanych, konieczne jest prezentowanie nowych idei w fomie interesującego filmu. Na dodatek do tego, sporo ludzi utraciło już zdolność odróżniania dobra od zła, oraz odnotowywania co dla nas jest najważniejsze. Zjawisko tej niemożności odróżniania dobra od zła i rodzaju znieczulicy społecznej jaka manifestuje się brakiem motywacji i woli do wstawiania się za dobrem gdy sytuacja tego wymaga, ja odnotowuję już nawet u niektórych swych kolegów z którymi razem studiowaliśmy a także odbywaliśmy szkolenie wojskowe oraz razem dzieliliśmy się chlebem - a stąd którzy powinni doskonale nawzajem się znać z życia i działań (po przykłady patrz treść punktu #B8.2 ze strony internetowej naszego roku o nazwie "rok.htm").

 

Tymczasem najważniejsze w życiu okazuje się być NIE zakłócane przez nikogo "szczęście". Niestety, cywilizacja w jakiej żyjemy zna doskonałe sposoby na serwowanie każdemu "nieszczęścia", zaś niemal NIE zna metod uzyskiwania zwykłego "szczęścia". Tak jednak się stało, że metodę tę ja poznałem przez "przypadek" jaki opisałem we "wstępie" do strony o nazwie "smart_tv.htm". Ta moja metoda uzyskiwania trwałego szczęścia wynika z mechanizmu działania wbudowanej przez Boga w ciało każdej osoby szczęśliwości zapracowanej nirwany. Co jednak najważniejsze, zjawisko owej nieopisanej szczęśliwości może być udostępnione praktycznie każdemu mieszkańcowi naszej planety. Jedyne co jeszcze trzeba dokonać, to szeroko upowszechnić w kraju i świecie wiedzę o cechach, zaletach i wdrożeniu w życie tego Ustroju Nirwany - zasady jakiego ja szczegółowo wypracowałem dzięki uprzedniemu wykonaniu 9-miesięcznych badań owego zjawiska zapracowanej nirwany, poczym podjąć zgodne i demokratyczne wdrażanie tego najdoskonalszego z możliwych ustroju.

 

W sumie więc film ten opracowaliśmy, aby dotrzeć do wielu rodaków i ich przekonać, że teraz najwyższy już czas aby zakasać rękawy i zabrać się za wdrażanie w życie owego doskonałego "ustroju nirwany".

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #335 opisujący cele, zawartość, cechy, zalety i użyteczność gratisowego filmu z YouTube o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", stanowi adaptację treści "części #L" (tj. punktów #L1 do #L7) ze strony internetowej o nazwie "smart_tv.htm" (aktualizacja datowana 25 maja 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/smart_tv.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tv.htm

http://gravity.ezyro.com/smart_tv.htm

http://nirwana.hstn.me/smart_tv.htm

http://drobina.rf.gd/smart_tv.htm

http://pajak.org.nz/smart_tv.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "smart_tv.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "free_energy_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/free_energy_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #335, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", 

mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt - 

dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #335:

#328, 2020/11/1 - streszczenie ustroju nirwany (#C7 z "nirvana_pl.htm")

#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#321, 2020/3/7 - ochotnicy do nirwany (#A3 z "partia_totalizmu_statut.htm")

#320, 2020/2/19 - ustroj nirwany (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności a napędy przyszłości (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")

#318, 2020/1/4 - depresja a braki energii moralnej (#C6, #D3 "nirvana_pl.htm")

#182, 2010/6/2 - nirwana na Politechnice Wrocławskiej (#C3 z "nirvana_pl.htm")

#104, 2007/1/7 - zastąpmy pieniadze nirwaną (#H2 z "partia_totalizmu.htm" i #F1 z "nirvana_pl.htm") 

#96, 2006/11/19 - poznajmy zapracowaną nirwanę (#G1 z "nirvana_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

 

 

kodig : :
maj 20 2021 #334_1E: Do bodies of supernatural beings...

#334_1E: Do bodies of supernatural beings contain chemical elements other than those of humans? (Part 1)

 

Motto of this post #334E: "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free" (verse 8:32 from the biblical "Gospel of St. John".)

 

#I1. Let us have the courage to analyze the evidence that God created at least two different sets (periodic systems) of chemical elements - out of which the old "official atheistic science" discovered only the first, the components of which we learn under the name of "Mendeleev's Table":

 

For some time now I have been collecting and analyzing the existing evidence, that in fact God created at least two different sets (i.e. periodic systems) of chemical elements - out of which the old "official atheistic science" managed to discover only the first and most primitive, while teaches us about it in schools and colleges under the name "Mendeleev's Table" (see https://www.google.com/search?q=Mendeleev%27s+Table ). About the existence of this evidence I already mentioned in (g) from item #H3 of my web page named "2020life.htm" - where I also indicated several examples of it. In this post #334E for blogs of totalizm I am going to present most important examples from this extensive body of evidence.

 

It is also worth explaining here, that the possibility of the existence of any number of different sets (periodic systems) of chemical elements, means NOT just the one about only existence of which the "official atheistic science" teaches us, results from the fact that the creation of individual atoms forming chemical elements is completely different than that one described in textbooks prepared by this science, but is in line with what explains my blocked for 35 years Theory of Everything of 1985 also called the Concept of Dipolar Gravity (see the web page "dipolar_gravity.htm"). Namely, the atoms of chemical elements are NOT composed of solid elementary particles, nor the interactions between these solid particles are NOT ruled by sets of permanent "laws of nature" - as if this actually took place then such conditions would be able to form only one set (the periodic table) of chemical elements, i.e. only the one the existence of which is recognized by the "official atheistic science" and taught in schools as components of the "Mendeleev's Table". The truth is, however, that both the elementary particles and the whole atoms formed from them, are created by putting together indescribably smaller than even the smallest elementary particles, and also living, immortal, ever mobile, absolutely obedient to God, positive male and negative female the so-called "God Drobinas" - the attributes and behaviours of which are ruled by a series of management programs individually designed by God for a given atom, the docile to changes of which God’s programs by the official atheistic science are mistaken for immutable "laws of nature". In other words, elementary particles and atoms are formed in the same way as the creation of matter by God is described in more detail, e.g. in item #I2 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm", while as the attributes, behaviours, appearances and functions of "God Drobinas" are described in items #K1 and #K2 from another my web page named "god_exists.htm". For example, only the very elementary particles God can form in many different manners through the appropriate programming of whirling circulation of a selected (huge) number of either positive male or negative female "God Drobinas" along a circular closed circuit, so that these God Drobinas form kinds of "whirls" of a toroidal shape (often called "donut" shape). In turn, because such whirls formed e.g. from only male "God Drobinas" will display a positive potential, while formed from only female "God Drobinas" - negative potential, to form e.g. an "elementary particle" of a negative electric charge, God puts together several such whirls, in this number more of whirls composed from negative female "God Drobinas" than whirls composed of positive male "God Drobinas". In turn for the creation of a positively charged elementary particle, God puts together more whirls composed of positive male "God Drobinas" than of negative female ones. Similarly, for the formation of elementary particles with a neutral electric charge (e.g. "neutrons"), God puts together equal numbers of negative female and positive male whirls of "God Drobinas". Then, having already so formed elementary particles, with the use of a different set of individually designed programs, God puts them together in order to create atoms with attributes required by Him. But because God can freely design elementary particles and atoms formed in such a manner, as well as freely design programs that manage their operation - e.g. by choosing: how numerous are particular whirls of God Drobinas, how many of these whirls constitute given types of elementary particles, and what features and behaviours give to the particles and to atoms individually prepared by God programs that put these whirls together and govern over their capabilities; in fact God - if He wishes, is able to form any number of different sets (periodic systems) of chemical elements than just these three, a high probability of the existence of which is confirmed by the extensive body of material evidence, which I already managed to identify, while the fragment of which I presented below in this post #334E for blogs of totalizm.

 

Notice that the truth of the most important conclusions from my research, which I presented in the descriptions from this post #334E, is supported by the extensive body of evidence highlighted here, originating from as many as "three witnesses" required by the Bible, which witnesses I described in more detail in (1) to (1c) from item #H1 of my web page named "2020life.htm", while the reliability, credibility and truth of confirmations of which three witnesses everyone can personally check. According to the explanation contained in the "motto" and in (1a) from item #H1 of the web page "2020life.htm", unanimous confirmation of the results of any research by all these "3 witnesses" actually means that the results of this research are a kind of symbolic "magnifying lenses", which brings closer to the eyes of people and makes it easier for their minds to understand the given fragment of God's actions described by these results, or to understand something that God created. So although the information that I present below is completely contrary to what tells us the old, materialistically oriented "official atheistic science" which still jealously guards its lucrative monopoly on research and on education, still this information in people who recognize it raises the awareness and understanding of life at a higher and completely different level. Hence, it is really worth to forget for a moment about the "common" views that were forced onto us at school or at the university, and for our own good to get to know the evidence-based new views that I present below. Furthermore, to make sure that these new views represent truth, then personally check them by comparing with the evidence which the true reality that surrounds us provides to us in such abundance - instead of just relying on words of some "wise men", to the limited knowledge of whom relates what Shakespeare expressed with his famous "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy" (see https://www.google.com/search?q=There+are+more+things+in+heaven+and+earth%2C+Horatio ) while what the greatest Polish poet expressed with words: "than the glass and the eye of the wise" (i.e. Adam Mickiewicz in his poem entitled "Romantyczność" in the original Polish language stated this with the words: "niż mędrca szkiełko i oko" - see https://www.google.pl/search?q=ni%C5%BC+m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

 

 

http://pajak.org.nz/15/15e_cycles_of_superior_beings.pdf

http://pajak.org.nz/15/15e_cycles_of_superior_beings.jpg

Table #I1: Here is the first version of my "Cyclic Tables for Theory of Superior-Beings" - developed on 2018/8/18 and published (with its detailed description repeated below) as "Table #I6" from the web page named "mozajski_uk.htm" - where it supplemented item #I6 with a broad explanation of this Theory of Superior-Beings by a Polish writer named Adam Wiśniewski. The second, improved version of this table, compiled on 2018/12/29, is shown and explained extensively as "Table #J1b" from the web page named "propulsion.htm", and also in "chapter O" (i.e. in "Rozdział O") from my Polish monograph [12] available via the web page named "tekst_12.htm". I am showing the above table here to illustrate to the reader how the creation of such cyclic tables explains the transformation of the reality that surrounds us, taking place in the past and in the future - which in turn allows us to predict what soon awaits us and irrevocably is to come. Furthermore, I show it here to also realize that my life and fate, for some mysterious reasons, periodically returns to the creation and improvement of this type of cyclic tables. After all, my first ever creative product was the multidimensional Periodic Table of Chemical Elements, which I created as an inexperienced student of the Wrocław University of Technology, and the fate of which I described in item #B3 as well as in caption under "Tab. #D4" from my web page named "2020life.htm". (Notice in that description of fate, the highly discouraging treatment, which, with a significant detriment to the level of science and to the international reputation of this university and Poland, I received at that time from my lecturers regarding the issue of publishing this table that has never been developed again by other scientists.) However, experiences accumulated during working out of that multidimensional Periodic Table of Chemical Elements allowed me in about 4 years later, means when I already was a lecturer at the same Wrocław University of Technology, to develop my "Cyclic Table for Earth's Propelling Devices" - which I finally managed to publish in 1976, while the today's appearance and description of which the reader will find e.g. in "Tab. #J4ab" from the web page named "propulsion.htm" and in a graphically even more spectacular finishing in "Tab. #D4" from another my web page named "2020life.htm" (it is also shown and discussed in our half-hour long free YouTube video in English entitled "Future Propulsions" - see https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ). It is that "Cyclic Table for Earth's Propelling Devices", or more precisely the announcement forecasted by it and stating that our civilization will build Time Vehicles (see my web page "immortality.htm") which will allow people to live indefinitely long, caused that soon afterwards I formulated my ground-breaking Theory of Everything of 1985, which due to the continuous blocking of its dissemination, at present I am still publishing under its first name the Concept of Dipolar Gravity (see my web page "dipolar_gravity.htm"). Then I developed a whole range of other Cyclic Tables, including the above one in which I illustrated the extended by results of my own research (especially by the finding that God "feeds on knowledge") the operation of the unique "Theory of Superior-Beings" which was originally developed by a Polis writer named Adam Wiśniewski (pseudonym Snerg - see https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), in turn which is explained more comprehensively in that item #I6 from my web page named "mozajski_uk.htm". In turn, after the development of another breakthrough Theory of Life of 2020 (see my web page "2020life.htm"), the fate guided my research so mysteriously, that on a slightly different level of inquiry, in this post #334E for blogs of totalizm I am again returning to the problem of the principles of formation and operation of sets of existing chemical elements - which together with that my never published multidimensional Periodic Table of Chemical Elements was the first ever product of my creative scientific research. (Click on the above table to see an enlarged view of the version of it that I disseminate in a safe PDF format.)

 

The "Cyclic Table for Theory of Superior-Beings" shown above interprets the regularities expressed by the content of the genius "Theory of Superior-Beings" developed by a Polis writer, Adam Wiśniewski, and also extends this theory by additional levels of beings, which Wiśniewski neither included nor defined them, but the scientifically proven existence of which living beings was revealed only by my Theory of Everything of 1985 (see my web page "1985_theory_of_everything.htm") also called the Concept of Dipolar Gravity, while the definitions of which beings are provided in items #A0 and #D3 from my another web page named "god_proof.htm". In order for the reader to be able to easily distinguish the elements originally included by Wiśniewski in the formulation of his "Theory of Superior-Beings", from the elements that I added as a result of my research, in the above Cyclic Table, the original components introduced by Adam Wiśniewski are marked with a red font. In turn my additional extensions to this theory, this table distinguishes with the use of a standard (i.e. black) colour of inscriptions.

 

To summarize briefly this brilliant theory, it originally states (see the red font in "Table #I1" above) that there are four levels of beings, such as (level 2) minerals, (3) plants, (4) animals , (5) intelligent people - each one of which for a lower level is a "superior being" which "feeds" through eating a product of life of "beings" from a lower level than it. Thus (3) plants feed on the products of life of (2) minerals, (4) animals feed on the organic matter generated by (3) plants, while (5) humans feed on meat of (4) animals. Also, each level of these "beings" is NOT aware of the existence of higher levels of "superior-beings" - which eat the product of its life. Notice that the broader descriptions of this genius theory and extensions that I introduced into it on the basis of findings of the Concept of Dipolar Gravity (i.e. extensions such as e.g. lever (6) God that feeds on knowledge generated by (5) people), are explained on a number of web pages linked through the Polish key words Teoria Nadistot (meaning the "Theory of Superior-Beings") from my Polish web page named "skorowidz.htm". Examples of these broader descriptions are item #I6 from the web page named "mozajski_uk.htm", or "Table #J1b" from the web page named "propulsion.htm".

 

I will not hide here, that while preparing the above "Cyclic Table for the Theory of Superior-Beings" I confronted a significant problem with finding in our imperfect human language short names and terminology that would accurately and precisely describe difficult concepts relating to God, the entire universe and the essence of life. After all, there is no room for long descriptive explanations in this table. The reason for this problem is the ambiguity of practically all words of the human language, while the full understanding of the above table requires a uniqueness similar to the one with which the Concept of Dipolar Gravity and my scientifically irrefutable formal proof for the existence of God define key terms that I use (e.g. see my web page "god_proof.htm" ). As a comparison and example of possible discrepancies in interpreting the words and expressions in human language, consider the problem of chickens from today's supermarkets and from the factory system of growing them. After all, in many of today's supermarkets meat of chickens marked with the English label "corn fed" is sold (see https://www.google.com/search?q=corn+fed ) - which means that during the growing of these chickens they were fed exclusively (or mainly) with corn. Thus, people who eat such chickens, depending on their knowledge and worldview, may interpret their own diet in at least 2 completely different ways, namely either that they (1) eat chicken meat, or (2) that they eat biologically transformed corn. After all, the meat of such a chicken fed exclusively with corn is actually only (2) a kind of corn transformed in the digestive system of chicken. Thus, in the above table all concepts used in there should also be understood as such (2) "transformed something that is the source essence of a given concept".

 

I myself got to know the brilliant Wiśniewski's Theory of Superior-Beings for a long time before my emigration from Poland to New Zealand in 1982. I sincerely admired the genius it contained. Thus, after arriving to New Zealand, I was greatly surprised, that local inhabitants never have heard about it. So I propagated it as much as I could. In turn, because in the meantime my development of the Theory of Everything of 1985, also called the Concept of Dipolar Gravity, revealed to me that the "beings" which Wiśniewski included into the original version of his Theory of Superior-Beings are just a small fragment of a much longer sequence of intelligent living creatures and super-entities, all of which are created from "drobinas of counter-matter" about which in 2020 I discovered that they are simultaneously "God Drobinas", while which mutually "feed on" products of life and existence of beings from lower than they level, in August 2018, on the occasion of improving descriptions from "part #I" on my web page named "mozajski_uk.htm" I have developed the "Cyclic Table for Theory of Superior-Beings" shown above. In my Cyclic Table I extended Wiśniewski's theory to include beings and super-beings further to these that he originally identified. The most important of these extensions was the addition of the Superior-Being of our God and the generation of "knowledge" by people, which is consumed by God - the inclusion of which extremely important components in his theory, probably for important reasons Wiśniewski omitted, but which special meaning for God in a coded, farsighted, anticipated and symbolic way is confirmed by the "Parable of the Talents" contained in verses 25:14–30 from the Biblical "Gospel of St. Matthew" while is interpreted by items #I1 and #I2 from my web page named "pajak_jan_uk.htm". (Notice that even the old "official atheistic science" managed to discover recently that elementary particles and atoms behave intelligently - which fact practically means that they meet the definition of "beings" from Wiśniewski's theory. In turn my Concept of Dipolar Gravity has long time ago proved formally that "counter-matter" from the counter-world, and thus also everything that is made of it, e.g. whirls of counter-matter, as well as elementary particles, atoms and practically all matter, contains intelligence that is well hidden inside, means it also represents "beings" from Wiśniewski's theory.)

 

On the above "Cyclic Table for Theory of Superior-Beings" my extensions of Wiśniewski's theory are NOT finished. In December 2018 I wrote "chapter O" to my new monograph [12] (in Polish) - explaining how works our artificially programmed by God reversible "human time" and how due to the existence and operation of this "reversible software time" each person adds its own contribution to the peaceful evolution of an increasingly perfect universe. While writing that "chapter O" I was repetitively forced to notice that showing the example of the next "Cyclic Table in the Evolution of the Universe" will be the most effective and most convincing way of illustrating to the readers the cause and effect relationship between the "knowledge" generated by each person as a result of experiences to which God is able to subject him/her due to controlling his/her life with the use of just this artificially pre-programmed "reversible software time" in which his/her life takes place, and the evolution of the entire "universe" which is infinite in size and in time - only a limited in size fragment of which universe is our "physical world" created by God. So although the development of a new Periodic Table always consumes a lot of my chronically scarce time, the prospect that this new table will contribute, among other things, to popularizing this enormously important Theory of Superior-Beings developed by a Polish writer Adam Wiśniewski, I decided to invest my time, energy and motivations into it . A component of this new "Cyclic Table in the Evolution of the Universe", of course, by definition are the regularities, rules and similarities already expressed in the above "Cyclic Table for Theory of Superior-Beings". For the descriptions of this my newest Cyclic Table, which illustrates, among other things, the importance of regularities originally described by Wiśniewski's genius theory for the ever-increasing evolution of the consciousness of the entire unlimited universe, you can download my Polish monograph [12], available in a secure PDF format from the web page named "tekst_12.htm" and study the "chapter O" contained in it, or at least watch the new "Cyclic Table in the Evolution of the Universe" - a copy of which, also prepared in this safe PDF format, you can download e.g. from http://pajak.org.nz/15/15e_6_cykles_super_beings.pdf . Notice also in it, that the regularities originally discovered by Wiśniewski and described in his Theory of Superior-Beings, which continuously and repetitively operate in our "physical world", and which, by their existence, stimulate the operation of the cause-effect chain and thus continuously influence the growth of consciousness in the entire universe of unlimited size and time of existence, this my new "Cyclic Table of Evolution of the Universe" also emphasizes with bold red font.

 

 

#I2. The most important type of evidence for the existence of at least one more, much more permanent and more perfect set of chemical elements than the one we already know, probably contain the "incorruptible bodies of saints":

 

A breakthrough in our (1a) theoretical knowledge about the mysteries of the existence of incorruptible bodies of saints was provided only by my, blocked already for over 35 years from disseminating under the deserved by it name of the Theory of Everything of 1985, the revolutionary scientific theory which I am forced to disseminate under its first name the Concept of Dipolar Gravity. This my theory reveals that there is already a wealth of evidence available to us that God actually created at least two different sets of chemical elements, for the presentation of attributes of which our official science would need to develop at least two different "periodic tables of chemical elements" (i.e. at least two different "Mendeleev's Tables"). Features of the first and the most common out of these two sets our "official atheistic science" has already learned and teaches people about the elements that are composed into it, using a graphic representation of them called the "periodic table of elements" or "Mendeleev's Table". In turn about the existence of further such sets neither science, nor UFO researchers, nor even priests of various religions still do NOT know - although skilfully encrypted indications that it exists, for around 2000 years are (1b) coded into verses of the Bible. On the other hand, out of these differently formed and hence more perfect elements of further such sets, God forms bodies of Angels - as I explained this in (g) from item #H3 of my web page named "2020life.htm" - also providing in there several examples of the confirmation (1c) of these facts by empirical evidence (including filmed evidence for the existence of Angels - see "Video #H3c" in there). Simultaneously, in the verses of the Bible, God encrypted the information that numerous "embodied" Angels reside on Earth and mix with people while performing tasks assigned to them by God. What is most interesting, currently widely available film cameras contained in present cell phones and in street CCTV security monitors have already managed to empirically document evidence that "embodied" beings with the capabilities of Angels actually operate on Earth. These beings have just such more perfect than human bodies which can emit light and are capable of, for example, to: form telekinesis, change the speed of the passage of time, penetrate through walls, become invisible, move extremely quickly, transform into various objects (e.g. in "balls of light" shown below in "Video #I5b", cars, bicycles, stones, statues moving, statues crying or drinking liquids), or in non-human creatures (e.g. in "pigeons", "cats", " bears "), etc. Examples of extraordinary capabilities of these beings documented on films are shown in the set of films from "Video #H3c" on my web page "2020life.htm", and also on "Video #I5a" and "Video #I5b" below on this post #334E. Knowing about these indications encoded in the Bible and about this empirical evidence, it is NOT difficult to deduce, that if during the fulfilment of their service on Earth, for some reasons their human-looking and more perfect than ours bodies must be killed, then the perfection of the chemical elements that form their bodies will cause that they will NOT decay as do bodies of dead people. Means the bodies of these extraordinary beings formed from such more perfect than the already known to us set of chemical elements, neither bacteria will touch causing their decomposition, nor will they be eaten by worms, nor even the water that they contain, which is more perfect than our water, will dry out of them, causing e.g. a change in their appearance with the passage of time. The search engine google.com describes numerous such bodies of former Angels under the key words incorruptible bodies of saints (see https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints ) and illustrates their incorruptible bodies at https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . The information already available and presented on the Internet about these deceased, whom the Catholic Church recognized as saints due to their incorruptible bodies, in fact probably should be interpreted completely differently than they are interpreted so far. Namely, that the owners of such incorruptible bodies acted in such a holy manner that it drew the attention of their surroundings, because in fact they were embodied Angels sent by God to Earth in order to fulfil specific tasks. Among people living in Poland, such a body made of chemical elements other than those already known to people probably had, amongst others, the saint patron of my "family church" in town of Milicz in Poland bearing the surname "Andrzej Bobola" - the fate of which saint I described in item #D5 from the web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm". I should also add here, that still as a high school student in the Lyceum of Milicz, I personally saw such an "incorruptible body" of a young, beautiful woman in the basement of a wooden church from Trzebicko near Milicz. To those interested the circumstances of seeing her are reported in the caption under "Fig. #D23" from my web page named "milicz.htm" - about my hometown of Milicz. It's just that this beautiful woman from Trzebicko with incorruptible body and clothes has never been declared a saint. What is even more unusual, about 20 years later I met a woman in NZ who looked identical to her, and even whose most favourite corduroy dress was of the same colour and cut as the plush (velveteen) dress of that young deceased woman from Trzebicko - which facts I described in more detail in item #J2 from my web page named "malbork_uk.htm".

 

 

#I3. Knowledge similar to the bodies of saints can also be hidden in "waste" originating from UFOs:

 

If someone reads the results of rational research on UFO manifestations (e.g. see my web page "ufo_proof.htm"), then perhaps he/she noticed that in spite that the illusive phenomena caused by these UFO vehicles leave a lot of traces and material remains on Earth, still our "official atheistic science" is NOT competent enough to see or investigate anything meaningful about them. For example UFO vehicles frequently lose a gelatinous substance called "angel's hair" - which I described more comprehensively, among others, in subsections G3.3 from volume 3 and in W4(#7) from volume 18 of my monograph [1/5] (available via my web page "text_1_5.htm"). Although this substance was subjected to scientific analyzes, nothing specific about it could be determined. It has only been speculated that it is probably some kind of organic-like chemical compound in which the carbon atoms are probably replaced with silicon atoms - which gives it a unique "mineral" character rather than being similar to our organic substances.

 

Toilets from UFO vehicles leave behind a lot of "excrements" on Earth. During my research on numerous UFO landing sites from New Zealand, I saw faeces on them with a clear similarity to what we humans get rid of in our toilets. Because I also researched how these UFO landing sites change with the elapse of time, I was always surprised that these droppings are unable to deteriorate. This is because neither they were decomposed by Earth bacteria, nor were they affected by any insects or animals, which would normally eat such waste. What is more interesting, when roofs of buildings in New Zealand started to be massively bombarded with faeces from UFO toilets, as I described this in items #B8 from my web page named "evidence.htm", and in (g) from item #H3 from another web page named "2020life.htm", then the scientific research of such faeces indicated that it is a substance of mineral, NOT organic nature - despite of the fact that it smelled and looked exactly like the contents of human public toilets. This in turn indirectly confirms, that the substance of such faeces most probably was formed from chemical elements different than known to humans. In spite of its many-sided similarity to the excrements from human toilets, present professional scientists who investigated such faeces from UFOs did NOT have sufficient competences to be able to identify them as to their actual chemical composition. One can also guess that even if the employees of the "official atheistic science" managed to establish that such faeces contain chemical elements unknown on Earth, still as I described it in item #I6 below in this post #334E, the information about it would be hidden or distorted.

 

 

#I4. Questions - the answers to which may contain the remains of "Fallen Angels":

 

According to the Bible, there are two categories of Angels. The first (attributes of bodies of which I summarized above in item #I2 of this post #334E) faithfully serve God, thus God provides them with indestructible bodies. But according to the Bible, on Earth are also supposed to be "Fallen Angels" that long time ago are "expelled" from heaven - means the subordinates of Lucifer. In the Bible at least two key pieces of information are encrypted, which seem to indicate that their bodies also probably were formed from chemical elements that differ from those in human bodies. The first of these pieces of information is verse 6:4 from the Biblical "Book of Genesis", which I commented in more detail in item #I2 from my web page named "newzealand.htm", and which informs that after sexual relations of their male representatives with human women, these women gave birth to giants. The second one is the biblical verses from Matthew 22:23-30 and Mark 12:25 - which I commented in (2) from item #A3 of my web page named "humanity_pl.htm", and which state that today's Angels are NOT able to reproduce - what seems to suggest that after the "Fallen Angels" had been removed from heaven for the needs of the bodies of the angels still faithful to God and for the use of the remaining angels in heaven, God created yet another, more perfect set of chemical elements. However it is also known, that these Fallen Angels were male and female and could reproduce with each other - which is confirmed by the Greek myths about the habits of the god "Zeus". So there is a probability that their descendants living among humans today have bodies slightly better than us humans. So probably it would be worth to take a closer look at the features of bodies which are more perfect than human ones, because e.g. after death they do NOT break down at all, but only undergo the so-called "natural mummification" (see https://www.google.com/search?q=natural+mummification ), means which neither bacteria nor worms break down, but only the water contained in them gradually evaporates over time, but at the same time are NOT as "incorruptible", as the bodies of angels faithful to God - which do NOT undergo mummification and stay in the condition in which they were found at the time of death (see https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints ). I came across information that just such a naturally mummified body was buried in the basement of the church of the Blessed Virgin Mary from town of Cieszków near Milicz, Poland (see https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Because it was buried in a wooden coffin, the body, however, did NOT deteriorate when it dried up. The reason why probably it is now officially claimed that bodies similar to the one from the church in Cieszków were "naturally mummified", may be the lack of knowledge among people about the possibility of the existence of such non-perishable chemical elements created by God that constitute a different than the one still known to the official atheistic science the "periodic table of chemical elements".

 

 

#I5. "Supernatural animals" and "supernatural objects" the existence of which is postulated by the findings of my Theory of Everything of 1985:

 

A short definition of supernatural animals, derived from my Theory of Everything of 1985, states that "supernatural animals are animals called into existence by any supernatural creature". The creature that creates them does NOT need to be God, but can also be any among the supernatural creatures described in (a) to (j) from item #H3 of the web page named "2020life.htm". Only that if the creation of a large number of such supernatural animals at the command of God is carried out by e.g. the faithful to God the so-called "Angels" described in (g) from item #H3 of the above web page "2020life.htm", then God who supervises the course of this creation gives "souls" to all of these animals (which souls only God is able to "breathe" into them) and thus these animals will be alive - as is the case with e.g. "rains of live fish", or rains of other living creatures or objects - shown in "Video #I5b" below. However, if a large number of such supernatural animals is created by one of these "Fallen Angels" described in (i) from item #H3 of the web page "2020life.htm", then God will not "breathe" souls into these animals, thus they will be dead - although their bodies can still be identical to bodies of their counterparts living on Earth.

 

In turn the long (complete) definition of supernatural animals states that: "supernatural animals are any creatures with appearance or behaviour different from that of humans, which with their actions either break the laws of nature known by the 'official atheistic science' (e.g. they can: stop, slow down, or accelerate the passage of our time, run on the surface of the water - like the 'moose cow' shown below in 'Video # I5a', either materialize in a place where nothing was before, or suddenly disappear from the human view, or remain invisible to people - although they can be seen by other animals, etc.), or the features of their bodies, shapes, behaviours and abilities drastically contradict similar features of all creatures permanently existing on Earth and usually already known by the 'official atheistic science' (e.g. they have bodies, wings and the manner of flying once described as characterizing dragons)". It is worth noting, that all the supernatural beings described in (a) to (j) from item #H3 from my web page "2020life.htm" are also capable of rapidly turning into supernatural animals or supernatural objects selected by them - behaviours of which will reflect the nature of these beings, while bodies (structures) of which supernatural "animals" or "objects" will have extraordinary attributes that are characteristic for bodies of creatures who incarnated into them. Such a turning is possible because bodies of supernatural beings are temporarily created by appropriate pre-programming of "drobinas of counter-matter" in the manner which is discussed in more details in items #J4.5 and #J4.6 from my web page named "propulsion.htm", while is illustrated with the example of creating of so-called "Inca Walls" (still existing in Peru - e.g. see my web page "p_nfi.htm") on our 18-second long free video entitled "Wall 4K" (see https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). This is why, on the order of a given supernatural being, their bodies can immediately dissipate into a cloud of drobinas of counter-matter invisible to humans, and then in the blink of an eye they can either: reassemble into the shape of e.g. a completely different "creature" (the ability to change shape and appearance in such a way is called "shapeshifting" - see https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), which such a new creature is also alive because its soul is contained in the immortal "drobina of counter-matter" that resides in this body and that stores the soul of e.g. "Fallen Angel"; or reassemble into the shape of some "Object", which, however, will be able to perform intelligent actions because it actually is a different materialization of e.g. the same "Fallen Angel" - for an example see "Video # I5b" below.

 

(This entire post #334E and the films of evidence illustrating it did NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #334_2E)

 

kodig : :
maj 20 2021 #334_2E: Where can we find data on other...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #334E)

 

#334_2E: Where can we find data on other than known to us (God-made) chemical elements? (Part 2)

 

Most often, single such "supernatural animals" are formed by beings described either in (g) or in (i) from my web page "2020life.htm" - when these beings change into such animals in order to be able to carry out some actions imperceptibly for people. However in order for such a supernatural animal is able to "live", it must have a soul. But only God is able to "breathe in" souls into a large number of such created completely a new supernatural animals (i.e. not created by "changing") - consider e.g. "rains from live fish"). This means, that if e.g. "Fallen Angels" create a large number of such animals, then only dead animal bodies will be created - although these "Fallen Angels" can change themselves into living supernatural animals because while changing they also shift their own souls to a new body - as it is demonstrated to people on decks of UFOs.

 

Practically all religions of the world confirm the supernatural formation and appearance on Earth of such "supernatural animals". We know a lot of them from the religions of the ancient Greeks, in which for example the god Zeus was known to chronically turn into an eagle or other animal in order to be able to sneak up on a beautiful human female and have sexual intercourse with her (see https://www.google.com/search?q=Zeus+turned+eagle ).

 

The truth that "supernatural animals" endowed with intelligence actually appear on Earth is confirmed by all "three witnesses" which I indicate and explain in (1) to (1c) from item #H1 from my web page named "2020life.htm". And so, based on the findings of my Theory of Everything of 1985 the witness (1a) means "theoretical deductions" are the explanations and illustrations described in item #J4.5 from the web page named "propulsion.htm", and revealing how from whirls of "God Drobinas" (drobinas of counter-matter) can be temporarily formed "bodies" of these supernatural animals. In turn the deductions described in (a) to (j) from item #H3 of my web page named "2020life.htm" explain from where these short-term created supernatural animals or objects take their "souls" that give life to their bodies. In turn the witness (1b) means the "Bible verses" provides numerous cases when the Bible informs us that such intelligent "supernatural animals" were actually created. Examples of (supernatural animals) are described, for example, in the Bible verses: (the Holy Spirit descending as a dove) "Matthew 3:16", "Luke 3:22", "John 1:32"; (Abraham's sacrificial ram) "Genesis 22:13"; (fish) "Matthew 14:19-21"; "Mark 6:41-44", John 21:11; (Moses' rod turned into a serpent) "Exodus 4:3"; (Satan that took the form of a serpent) "Genesis 3:1". In turn numerous witnesses (1c) in the form of "empirical evidence" are provided by people who saw such "supernatural animals" and documented their sightings for the use of other people - for an example see "Video #I5a" below, or see my own sighting of a "griffin" which I described in subsection R4.2 from volume 15 of my monograph [1/5], or on web pages for the key words griffin (in Polish spelled gryf) listed on my Polish web page named "skorowidz.htm".

 

Unfortunately, the "official atheistic science" continually ignores the existence of such supernatural animals or objects and pretends that those who saw them are probably "insane". The reason why this monopolistic science remains so deceptive is the incompetence of its research tools and employees resulting from the rejection by this old, ossified and to the bones corrupt science, the truth about God and about other supernatural beings, as well as resulting also firstly from its stubborn refusal for over 35 years to recognize the merits of my Theory Everything of 1985 which by the official science is forced to be disseminated under its first name the Concept of Dipolar Gravity, and resulting secondly from the rejection of my Philosophy of Totalizm which is opening people's eyes to the truth (see my web page "totalizm.htm").

 

On the other hand, factual and objective research of the supernatural "animals" or "objects" described here can provide extremely valuable confirmations and information "how", "when" and "why" such supernatural creation of living creatures or objects is carried out, what attributes these creatures can acquire and demonstrate to people, and what benefits the humanity will gain from learning and accepting the fact of their existence (see examples of these benefits described in items #J4.5 and #J4.6 from my web page named "propulsion.htm"). As such, this research is able to finally open human eyes to the so far hidden from them truths about the reality that surrounds them, and to the power and possibilities that the learning of these truths will put into human hands.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wNiG_mnpYk

Video #I5a: Here is a supernatural female "moose" running on the surface of water from a lake in Alaska, documented in a free English-language video entitled "A Moose defies gravity and runs across open water?" (2:15 minutes long). Because only supernatural "creatures" and "objects" are able to break the laws of nature, e.g. by walking (like Jesus) or running on the surface of water, the actual filming of this moose provides us with another amongst today already very extensive body of (1c) empirical evidence that supernatural "animals" and "objects" do exist and various people sometimes see them and document their sightings (similarly as a teenager I saw and documented the mentioned above "griffin"). It is worth adding here, that near New Zealand an extinct "bird of Jesus" (i.e. "Storm Petrel") was filmed, which was described in items #G3 to #G3.2 from my web page named "prophecies.htm" and in item #F4.1.3 from the totaliztic web page named "stawczyk_uk.htm" - which film probably also documented another "supernatural sea bird".

 

Probably numerous cases of such violations of the "laws of nature" taught in our schools and colleges, are also summarized in a 23:57-minute-long English-language YouTube video entitled "20 Teleportations & Time Travelers Caught on Tape", in April 2021 available at https://www.youtube.com/watch?v=Hn_zXuCnDKc - which I already recommended to readers to watch in the caption under "Video #H3c" from my other web page named "2020life.htm". This video compiles a whole range of filmed evidence on the supernatural creatures, supernatural animals and supernatural objects (e.g. bicycle, motorcycle and car) which either suddenly disappear from view, or suddenly become visible to people in places where previously no one nor them could be seen - e.g. watch on it from 8:56 minutes the disappearing supernatural bird (just like Zeus used to disappear) and from 20:03 watch the disappearing supernatural cat, then from 18:37 watch also the supernatural dog suddenly appearing, which previously was NOT in there. The above film also shows disappearing and suddenly appearing objects (e.g. cars) and human-looking creatures. Several of the cases shown in the above video are also commented (in Polish) in the video from "Video #I5b" provided below. For example, the appearance of the previously invisible cyclist, shown above from minute 19:19, on "Video #I5b" below is shown and explained in Polish starting from minute 0:44.

 

I am personally impressed by the high sense of humour with which supernatural creatures sometimes amuse themselves due to the mere knowledge that ignorance will NOT allow people to find out "what is really going on". An example of just such a situation is documented from 8:13 to 8:31 minute of a 10:18 minute-long English-language YouTube video entitled "MOMENTS YOU WON'T BELIEVE YOUR EYES" available at https://www.youtube.com/watch?v=_Ge17KXjM28 . It shows a funny for them situation, when someone filmed felling a tree, while in a tiny hollow that appeared in the trunk of this tree left in the ground, a bear materializes several times larger than the diameter of this hollow. As in the knowledge of people the creature playing this amusing trick foresaw, no-one realized "what was really going on then". This video also provides us with a very valuable information, stating that if there is a hidden hollow in a tree, or an empty space in a stone, then one of these supernatural creatures exiled to Earth may live in them, which after going outside takes a form of either a human or an animal, or a monster that reflects its nature with the appearance of which it can scare people. No wonder that the Malaysian cult of trees and stones named "Datuk" does NOT worship these trees or stones, but the supernatural creatures that inhabit them - asking these creatures for various supernatural favours in return for worshiping them and praying to them. Now I also understand why one of the worshipers of these creatures informed me that he saw a "Datuk" living in a tree to which he prayed, which Datuk while emerging from the tree assumed the appearance of a wild duck. By analogy to these "Datuk" one can also deduce that, for example, the empty space in the figure of the Teutonic Madonna from the niche of the castle church in Malbork, Poland - which clearly did NOT like Polish people (as both phases of my personal problems with which figure I described in "part #E" - especially in item #E2, from my web page named "malbork_uk.htm" and in item #D6.1 from another web page named "timevehicle.htm") probably was also inhabited by one of those exiled to Earth supernatural beings who in exchange for worshiping it provided various supernatural services to the former Teutonic population of Malbork and East Prussia. Another example of the manner in which these supernatural creatures amuse themselves at the expense of people, is the skill with which for centuries they use versions of the saying "if you want to hide a tree, plant a whole forest around it". I am puzzled the most by the fact that the majority of people still did not manage to get to realize this. (This saying is explained in more detail in a number of examples from my publications linked with its Polish key words "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" from the Polish web page "skorowidz.htm" - e.g. I am explaining it in item #A5 from the web page named "totalizm.htm"). An example of the use by these creatures of the version of the saying that states "if people plant somewhere their own forest, then you can secretly plant there a few of your own trees with fruits satisfying your pleasures" - in English report numerous videos that can be searched for e.g. with the command: https://www.youtube.com/results?search_query=Sommerset+man+Gimp+suit - e.g. watch from 8:04 to 8:50 minutes of 10:48 minutes long video at https://www.youtube.com/watch?v=aQGS_7eY-wg . A Polish-language example of a presentation that gives a taste of people's lack of understanding of what really happened there, can be viewed at lengths from 3:55 to 4:40 minutes from the 9:30 minute long video available at https://www.youtube.com/watch?v=aPxuoVd9JIo . I wonder if the reader (if he knows Polish) can figure out what the humorous nature of the situation discussed there was about?

 

An example of the benefits obtained from the empirical evidence for the existence of supernatural beings breaking a number of laws recognized by official atheistic science and called "laws of nature" can be the analysis of the anatomy and behaviour of a supernatural creature called "Mothman" which in the period from 1966/11/15 to 1967/12/15 terrorized the population of the town of "Point Pleasant" in the state of Virginia, USA (see https://www.google.com/search?q=mothman+point+pleasant ). This analysis allows to establish that this creature belonged to exactly the same species of supernatural creatures as another similar creature of the species, which in the vicinity of present Polish towns Cieszków and Milicz used to terrorize the population and scare local children under the warning "Sapieha flies" (in Polish "Sapieha leci"). This Polish "Mothman" is known to me from childhood folk tales which I am discussing in item #G1 of the web page "sw_andrzej_bobola_uk.htm", while the appearance of whom I am illustrating on "Fig. #G1" from the web page "sw_andrzej_bobola_uk.htm". There is even a short, 8:54-minute Polish-language film on YouTube entitled "Złota Piątka: Stworzenia, które MOGĄ ISTNIEĆ!" (meaning: "The Golden Five: Creatures that CAN EXIST!") which in its length from 6:47 to 8:26 minutes discusses this "Mothman" from "Point Pleasant" in the USA. This video is available at https://www.youtube.com/watch?v=70zOyxxcfek . Another example of such benefits that can be achieved from the findings presented in item #I5 above of this post #334E, can be the ability to categorize the belonging of whatever is seen, e.g. on the basis of the criterion described above in #I5 of this post #334E - which criterion checks whether in the case of producing a large number of bodies of some creatures, these bodies already have "souls" and hence are "alive", or are merely the shapes of certain creatures, but are dead. An illustration of this benefit can provide 1:26 minute of length from the free to watch video entitled "Dynamo The Magician - fish from a bucket" available at https://www.youtube.com/watch?v=bEeqbaF7Sys . Yet another benefit may be the understanding of the principles and mechanisms that cause in some of the numerous videos already available on YouTube to document statues moving, crying or drinking liquids - for their examples look through use the command https://www.youtube.com/results?search_query=moving+statues or the command https://www.youtube.com/results?search_query=crying+statue .

 

Of course, such supernatural beings that torment people did NOT appear just now. They are already described in the Bible. They have been known to folklore of various nations since time immemorial - for example in Poland under names: Zmora, Licho, Zła Czarownica, Czarnoksiężnik, Chochlik Drukarski, Poltergeist, Krasnoludek, etc. As their animal example, consider the American Romance horror movie of 2011 entitled "Red Riding Hood" (see https://www.google.com/search?q=Red+Riding+Hood ) based on medieval legends of "supernatural werewolves". What puzzles me about this film is the fact that when, starting from 2021/3/27, I was just in the initial stage of writing "part #I" of the web page summarised in this post #334E for blogs of totalizm - for lack of space NOT intending at all to discuss in it historical legends about supernatural creatures, "Someone" by showing the above film on 2021/4/1 between 8:00 p.m. and 10:00 p.m. on the TVNZ 2 channel of New Zealand television, making it the only movie that was available to watch that day, as if making sure that I will also watch it, made me understand that I should NOT skip discussing these creatures. Because I do NOT believe in the so-called "coincidences" - I fill in that admonition and include here information about this next convergence of what is happening around me, with the truths about which I am trying to inform people who read my publications.

 

The findings described above in item #I5 of this post #334E, which this "Video #I5a" illustrates, are still only preliminary results of research based on my Theory of Everything of 1985 - i.e. the theory which due to hidden and continuous blocking of it I am forced to disseminate it under the unrecognized by the world its first name Concept of Dipolar Gravity, while under the name "Theory of Everything" that belongs to it and that I assigned to it shortly after its formulation, internet search engines popularize some propaganda film costly fabricated many years later to distract people from this theory that is extremely important for humanity (see https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything ). However, still already now the above findings of this theory allow for the accumulation of empirical evidence, which in the future may generate numerous benefits for humanity, for example by freeing people from the sources of hidden oppression that torment them now as well as from keeping everyone in the darkness - both of which forms of oppressions are caused by these hidden evil powers which for thousand of years managed to prevent the elimination of "money" from Earth accomplishable through the implementation of the "nirvana political system" summarized briefly in item #C7 from my web page named "nirvana.htm" while in the most enjoyable way learnable by watching of our half-hour long, free Polish-language film entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World without money: Nirvana Political System" available to everyone at the Internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nje7GhHC3Zw

Video #I5b: Here is a Polish-language film with a length of 9:39 minutes, which in its length from 5:49 to 6:34 minutes illustrates one of these objects most often described under the name of "ball lightning". These objects that emit very strong light always act in a manner that shows high intelligence - which suggests that in fact behind their appearance and behaviours there is some supernatural creature. How intelligently they behave, it is relatively well illustrated by the 5:45 minute long film in English entitled "Ball lightning" available at https://www.youtube.com/watch?v=qPkupFNev50 , which combines documented on film cases of their appearing. Most often they have a spherical shape of various diameters - as they are described by their observations which I published e.g. in items #E3 and #E3.1 from my web page named "newzealand.htm" and in subsections C, C1, D1 from our treatise [4b] in Polish (available for free via my web page "tekst_4b.htm"). I personally saw such an intelligently behaving strong red light - which even seemed to communicate telepathically with me, but in my case it had the shape of a captivatingly (and I could even say - "hypnotizing") dancing red flame-tongue, which I described in item #J3 from the web page named "petone.htm". Intelligent actions are able to demonstrate also large stones - one of which, i.e. the "walking" stone from Atiamuri, New Zealand, is described more comprehensively in item #D1, while illustrated on "Fig. #D1" from the web page named "newzealand.htm". Of course, I assume that the reader also heard about the world famous "walking stones" from the so-called "Death Valley" in the USA - about which from time to time we are sensationally informed by various atheistic scientists who believe only in the existence of matter and the power of "laws of nature", that they allegedly "decoded" the mystery of "what" and "how" causes them to wander.

 

Of course, there are also much larger "objects" that break the laws of nature known to science, than just balls of light, or stones. Another example of them are "rains of various creatures". The most common of these are "rains of alive fish" (see https://www.youtube.com/results?search_query=fish+rain ). Official atheistic science believes that it knows the explanation for their existence based solely on the behaviour of inanimate matter, which explanation is claimed to be provided by work of tornadoes (see my web page "tornado.htm") - which supposedly suck water together with live fish, and then throw the fish to the ground along with the rain. But the problem with such "scientific" explanations lies in the fact that those who disseminate them probably never saw such rains of alive fish with their own eyes. Hence their explanations are untrue in a whole range of vital details, while we all know the saying "the devil is in the details". For example, in my childhood I watched such "a rain of alive fish called roach" through the window of our family house in times when nobody heard about "tornadoes" because for hundreds of kilometres around "in living memory" no tornado appeared then (my sighting of "rain of alive roach fishes" is described in the caption under "Fig. #D24" from my web page named "milicz_uk.htm" and in subsection I3.5 from volume 5 of my newest monograph [1/5], and also frequently I mention about it in item #F2 and in the caption under "Fig. #F2" as well as in (2) from item #F3, from my web page about the home village of Wszewilki). In addition to the lack of evidence for "tornadoes sucking them in", living creatures falling with such rains are extremely strong and active - which would NOT take place if they travelled in the air for a long time and hence were as close to death as the proverbial "fish out of water". Employees of official atheistic science also do NOT take into account the fact that almost always these alive fish are of only one species and size, looking as if they were created with the help of exactly the same working program run countless numbers of times, and that they usually fall with the rain for a long time, while if they are actually lifted by a tornado, then they should be of different sizes and species, and fall almost all at once.

 

Independently from the "rains of fish", various other living creatures can also fall from sky. For me the most to think about are "rains of poisonous snakes" (see https://www.youtube.com/results?search_query=rain+of+snakes ) - because when knowing that there is some superior intelligence behind them, they stimulate for me, for example, questions of the type "for what", "why", "what they symbolize", etc. A single photo of "snakes rain" shows the 20:17 minutes long English film at its length from 0:33 to 1:10 minutes, entitled "If You See This While Swimming, Get Out Of the Water Right Away" available at https://www.youtube.com/watch?v=lOH3CUncOeY , and also shows at lengths 1:00 and 5:04 minutes another 8:21 minute long Pakistani film entitled "Sanpoun Ki Barish Wali Real Video Dekhein" available at https://www.youtube.com/watch?v=YsDPvndwnqo .

 

Of course, there are many more similar creatures or objects behind which the intelligence of one of the supernatural beings is clearly hidden. However, I think that only the examples provided here are already enough to give the reader a good understanding of what I wish to draw his/her attention to, but the vital truth of what is still ignored or falsely distorted to the detriment of humanity.

 

 

#I6. Can we "count on" that the research of the institution of "official atheistic science" (which, for example, with repressions forces its employees to break God's commandment from verse 20:16 of the biblical "Book of Exodus"), will find and provide us with the truth and correct answers regarding the evidence described here for the existence of at least a second unknown to this science set of chemical elements?

 

Motto: "If you have grown up from childhood years when 'the path you walked was chosen for you by the orientation of the pants you wore', then do NOT allow the views that someone previously forced onto you prompt you to 'reject new or unfashionable knowledge' that has the potential to decide about your entire future." (A reminder of the author of this post #334E to NOT confuse "caution and scepticism caused by the requirement to be objective" with immature "rejection of all new or unfashionable knowledge.")

 

We almost all know the "10 commandments of God" in the Bible presented in verses 20:3-17 from the "Book of Exodus". One of them, expressed in verse 20:16, states - I quote from the Catholic "Millennium Bible": "You shall not tell lies against your neighbour as a witness." Despite the fact that breaking God's commandments is a very serious sin, the institution of "official atheistic science" forces its employees with various repressions to burden their conscience with the sins of lying to the detriment of their neighbours, when, for example, they lecture students or disseminate publications claiming that: people arose as a result of "natural evolution" - means NOT as God's creation; that our physical world of matter was created out of nothing as a result of a "big bang" - instead of admitting that even God does NOT create something out of nothing (hence God created everything in a manner described in the Bible with the words "what we see was not made of visible things" - as He assures us about it in verse 11:3 from the "Letter to the Hebrews" in the Bible) means instead of revealing the truth that e.g. "matter" of our world was created from "counter-matter" from the counter-world; that the "theory of relativity" - instead of the "reversible software time" confirmed by the Bible, rules over the laws of the elapse of time; etc., etc. In this situation can we "count on" that this institution of the "official atheistic science" will try to establish the truth about the non-perishable bodies of saints and about the existence of at least another set of chemical elements created by God - used, among others, for forming the bodies of Angels? In turn if this science accidentally comes across such a truth, as it could happen in the cases illustrated in the films from "Video #I6a" shown below, then whether the philosophical horizons narrowed down by the philosophy of its employees allow them to investigate the evidence containing this truth in a way that broadens knowledge of mankind, and even if "yes" - will the decision makers of this oppressive science allow these employees to disclose the discovered truth to the public? Especially that the possible finding of the actual existence of such at least one more set of chemical elements would provide another scientific confirmation that God does exist, and that the insistence of official atheistic science on statements of the "theory of evolution" is just lies.

 

I personally believe that in order that humanity ever learns the truth regarding the evidence discussed here for the existence of at least two sets of chemical elements, another one of which God uses (amongst others) for the formation of bodies of Angels described in (g) from item #H3 of my other from the web page named "2020life.htm", first on Earth must be officially established at least one competitive university operating according to the canons of the new "totaliztic science" that seeks and promotes the truth - which I describe more comprehensively in my publications, e.g. in "part #C" from another web page named "telekinetics.htm" (especially see in there e.g. items #C1, #C4 and #C6). Furthermore, the new "totaliztic science" should also take over the objective and factual research of God from the hands of today's "knowledge-rejecting" priests - so that the humanity would finally obtain an institution that would stop acquiesce "nodding" (as today's priests do) even to obvious lies about God, while instead of conformist nodding, this new institution would undertake objective scientific research, which would begin to discover and disseminate amongst people the full and factual truth about our God.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrYKYCk05Ho

https://www.youtube.com/watch?v=uPzjERi2xfA

Video #I6a: Here are links to examples of filmed evidence (with comments in English), which, depending on the philosophical horizons of scientists who have the opportunity to study it, may either (A) lead to stagnant conclusions full of understatements and deficiencies and thus to maintain the "official atheistic science" and knowledge that it has reached on a previous "petrified" level, or (B) may lead to scientific discoveries that will elevate humanity to the next level of consciousness. These films show corpses of various creatures (including possibly of supernatural beings - of the kind that I described above when discussing "Video #I5b"), which were "buried" in hollows of trees with no entry. In the video from the highest of the links provided above, such a corpse of a woman can be seen starting from 1:29 minutes of the length of the video, while in the second one a corpse of a dog is shown from 2:39 minutes. So if the philosophy of scientists who have the ability to research such corpses is mediocre because it is narrowed to the present views of the "official atheistic science" which has the habit of using Occam's Razor (see https://www.google.com/search?q=Occam%27s+Razor ) for overdoing "cut out", including cutting out everything that limits the ambitions or greed of its decision makers or most obstreperous employees, then the existence of these corpses will be explained by these scientists with some banal statement, which will completely contradict the situation in which the corpse was found (for example, it will claim that the living carriers of this corpse "entered" the tree - although the hollows in which they were found had NO entrance opening, or e.g. the position of the corpse in the hollow will be reversed than it should be in the manner of their placement in this tree described by scientists). As a result, human knowledge will NOT move forward in spite of having access to this evidence. However, if this corpse is examined by someone with broad philosophical horizons, then perhaps he/she will take into account the premises contained in the above items #I2 and #I5 of this post #334E, which may lead e.g. to the discovery of the existence of the so-far unknown to humanity "new periodic table of elements", and thus what suddenly would then raise the knowledge and awareness of our civilization to a completely new level, and perhaps would also change the suicidal path that humanity is currently following.

 

If, in accordance with the "motto" from the above item #I6 of this post #334E, in research and conduct one distinguishes between "caution and scepticism caused by the requirement to be objective" from the childish insistence on views forced upon us at school and from "rejecting any new or unfashionable knowledge" due to the prior acquisition of such views imposed by force, then knowledge is released from bonds and can rise to any level. Examples of what can then be noted and understood are revealed not only by these items #I1 to #I7 of this post #334E, but also e.g. by "parts #L" (especially item #L1) from the web page named "god_proof.htm", "part #W" from the web page named "humanity.htm", item #I2 from the web page named "pajak_jan_uk.htm", or from the entire web page named "2020life.htm".

 

I found the above videos on YouTube around mid-April 2021. However, many of the films shown there are deleted over time, and new ones are placed in there. Hence, if the reader wants to check if the above films still exist in there or if there are any new films presenting the same categories of evidence, then he/she should search for them with, for example, using commands: https://www.youtube.com/results?search_query=skeleton+in+tree or https://www.youtube.com/results?search_query=entombed+in+tree . Knowing tastes of these beings and their habits of hiding in hollows of trees and in empty stones, I would NOT be surprised if their achievement was also the famous puzzle from UK Who Put Bella in the Wych Elm? - discussed in YouTube on dozens of videos.

 

 

#I7. It is in our own interest that we do NOT reject the truth only because we consider it incompatible with the views biasedly and falsely forced onto us:

 

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." Unfortunately, sometimes with indescribable detriment to themselves a large proportion of people reject the truth only because they consider it inconsistent with the views previously forced onto them in schools. They do NOT notice, that those ones who forced onto them these views: (a) ruthlessly destroy all who reveal the truth; (b) are in fact a lucrative monopoly that prevents the emergence of truth-seeking competition; and (c) from 2001/9/11 they reveal to us that the hidden goal of this forcing is to bring humanity to the collapse - in which they have almost already succeeded, as our Polish film with the title "Zagłada ludzkości 2030" - see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (i.e. of the title meaning: "The Great Purification of Humanity of 2030s") tries to warn everyone about it. Meanwhile, the rejection of the truth will most likely cost the "rejectours" the loss of the so-called "eternal life". This is why in "part #L" of my web page named "god_proof.htm" I am trying to explain how already at the present level of our knowledge and understanding of the situation on Earth we are able to identify those who force evil and confusion onto us, and thus NOT to be persuaded by them and therefore prudently to avoid inscribing on our foreheads or hands the "mark of the beast" described in the Bible and, unfortunately, from bearing the sinister consequences of having this mark. After all, the safest way in life is to follow the "narrow path of precaution" (see verses 7:13-14 from the biblical "Gospel of St. Matthew" discussed in "part #Y" of my web page named "2020life.htm"), in every matter making sure "whether there are for it" and "what state" these "three witnesses" described in (1) to (1c) from item #H3 of the web page "2020life.htm", who for every truth on which it is worth to rely and we should rely they always confirm the truth and compliance with God's intentions.

 

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #334E documenting that chemical elements from the bodies of supernatural beings are characterized by attributes different than in humans, is an adaptation of the content of "part #I" (i.e. items #I1 to #I7) from my English web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm" (update of 2021/3/27, or later) and available, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/sw_andrzej_bobola_uk.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/sw_andrzej_bobola_uk.htm

http://gravity.ezyro.com/sw_andrzej_bobola_uk.htm

http://nirwana.hstn.me/sw_andrzej_bobola_uk.htm

http://drobina.rf.gd/sw_andrzej_bobola_uk.htm

http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

 

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm , it is enough if in that address the name of the web page "sw_andrzej_bobola_uk.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "immortality.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/sw_andrzej_bobola_uk.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

 

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #334E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)

https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

 

Other posts extending and supplementing this #334E about chemical elements different than known to official science:

#332E, 2021/3/5 - Personal proof that "God exists" (#D1 to #D5 in "2020life.htm")

#331E, 2021/2/1 - "Theory of Life of 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")

#330E, 2021/1/1 - the truth of the latest findings about God (#I2 in "pajak_jan_uk.htm")

#328E, 2020/11/1 - nirvana political system (#C7 in "nirvana.htm")

#325E and #326E, 2020/8/1 - God Drobinas (#K1 and #K2 in "god_exists.htm")

#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")

#308E, 2019/3/25 - God as a living program (#A0 in "god_proof.htm")

#296E, 2018/5/1 - My sighting of "Burning Bush" (#J3 in "petone.htm")

#295E, 2018/4/17 - my Cyclic Tables (#J1 to #J4.6 in "propulsion.htm")

#273E, 2016/7/17 - the infinity of the universe (#D4 in "dipolar_gravity.htm")

#272E, 2016/5/30 - ignoring morality ruins research results (#B3 in "portfolio.htm")

#269E, 2016/4/12 - 100% corruption (#E3 in "pajak_for_mp_2017.htm")

#230E, 2013/3/1 - how our reversible time works (#C3 in "immortality.htm")

#151E, 2008/5/15 - incompetence of official atheistic science (#B1 in "ufo_proof.htm")

#117E, 2007/4/7 - self-evolution of God (#B1 in "evolution_pl.htm" and #C5 in "2020life.htm")

 

Let totalizm prevail,

Dr Eng. Jan Pająk

 

PS: If you know the Polish language or know someone who can quickly translate for you from Polish into your native language, and you DO NOT know yet that there is a very simple way to prevent once and for all the misfortunes affecting humanity and turn the present fall and suffering of people into their future development and happiness, then you should watch our half-hour, watchable for free, Polish-language YouTube video entitled "World without money: The Nirvana Political System" (in Polish saying: "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"). This video is available at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . It explains how it is possible to completely eliminate "money" and "fear" from the Earth, and with them eliminate also the human greed - which are the sources of almost all evil that torments people. After watching this film, it is also worth getting to know details of the phenomenon of "earned nirvana" that generates indescribable happiness and that is designed by God, while since 2006/1/11 it is adopted by the "Nirvana Political System" to be used around the world to replace "money" and "fear" in motivating productive work of humans. The descriptions of this phenomenon of "earned nirvana" are provided in item #C7 of my web page named "nirvana.htm" and in publications indicated there - for example, publications such as "part #L" and INTRODUCTION from my web page named "smart_tvs.htm" which explain what is worth to take notice in the phenomenon of nirvana and in the above film, and what their critics overlook in the to-date discussions of this project for the peaceful and democratic improvement of the principles of human life and also of our entire world of matter.

 

kodig : :
maj 01 2021 #334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot...

#334_1: Czy ciała nadprzyrodzonych istot zawierają odmienne niż u ludzi pierwiastki chemiczne? (część 1)

 

 

Motto niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (werset 8:32 z bibilijnej "Ew. św. Jana" zacytowany z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".)

 

 

#I1. Miejmy odwagę przeanalizować materiał dowodowy iż Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy (układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy o składowych jakiego uczymy się pod nazwą "Tablicy Mendelejewa":

 

Od jakiegoś już czasu gromadzę i analizuję istniejący materiał dowodowy, iż faktycznie to Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zbiory (tj. układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy i najbardziej prymitywny, zaś naucza nas o nim w szkołach i uczelniach pod nazwą "Tablica Mendelejewa" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+mendelejewa ). O istnieniu tego materiału dowodowego już wcześniej wspomniałem w (g) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" - gdzie wskazałem także kilka jego przykładów. W niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu postaram się zaprezentować najważniejsze fragmenty owego obszernego materiału dowodowego.

 

Warto tu też wyjaśnić, że możliwość istnienia dowolnej liczby odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, a NIE tylko jednego istnienie jakiego być może ignorancko wmawia nam "oficjalna nauka ateistyczna", wynika z faktu iż budowa indywidualnych atomów formujących pierwiastki chemiczne jest zupełnie inna niż ta opisywana w podręcznikach tejże nauki, za to zgodna z tym co wyjaśniła nam dopiero moja skrycie blokowana Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Mianowicie atomy pierwiastków chemicznych wcale NIE są poskładane z solidnych cząstek elementarnych, ani też wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi solidnymi cząsteczkami NIE są rządzone przez zestawy trwałych "praw natury" - co gdyby miało miejsce wówczas w sumie nadawałoby im zdolność do uformowania tylko jedego zestawu (układu okresowego) pierwiastków chemicznych, tj. jedynie tego którego istnienie uznaje "oficjalna nauka ateistyczna" i o którym uczy nas w szkołach jako o składowych "Tablicy Mendelejewa". Prawda jest natomiast taka, że zarówno cząsteczki elementarne, jak i formowane potem z nich całe atomy, są postwarzane poprzez pozestawianie razem nieopisanie mniejszych od nawet najmniejszych cząsteczek elementarnych, żywych, nieśmiertelnych, wiecznie ruchliwych, absolutnie posłusznych Bogu, dodatnich męskich i ujemnych żeńskich tzw. "Drobin Boga", cechy i zachowania których są rządzone przez szereg indywidualnie zaprojektowanych przez Boga dla danego atomu programów zarządzających, jakie to podatne na zmiany programy Boga przez oficjalną naukę ateistyczną są brane za niezmienne "prawa natury". Innymi słowy, cząsteczki elementarne i atomy są postwarzane tak jak stworzenie materii przez Boga opisałem szczegółowiej np. w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś jak cechy, zachowania, wyglądy i funkcje "Drobin Boga" opisałem w punktach #K1 i #K2 innej swej strony internetowej o nazwie "god_istnieje.htm". Przykładowo, tylko same cząstki elementarne Bóg może formować na wiele odmiennych sposobów poprzez odpowiednie zaprogramowanie obiegania po wirowym obwodzie zamkniętym wybranej (ogromnej) liczby albo dodatnich męskich, albo też ujemnych żeńskich "Drobin Boga", tak aby drobiny te utworzyły z siebie rodzaj "wiru" o kształcie toroidu (często zwanego "donut"). Ponieważ zaś takie wiry uformowane np. tylko z męskich "Drobin Boga" będą wykazywały się posiadaniem dodatniego potencjału, zaś uformowane tylko z żeńskich "Drobin Boga" - ujemnego potencjału, aby uformować np. "cząstkę elementarną" o ujemnym ładunku elektrycznym Bóg składa razem ze sobą kilka takich wirów w tej ich liczbie z więcej wirów złożonych z ujemnych żeńskich "Drobin Boga" niż wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga". Dla zaś utworzenia dodatnio naładowanej cząstki elementarnej, Bóg składa razem więcej wirów złożonych z dodatnich męskich "Drobin Boga" niż z ujemnych żeńskich. Z kolei dla uformowania cząstek elementarnych o neutralnym ładunku elektrycznycm (np. "neutronów"), Bóg zestawia razem równe liczby ujemnych żeńskich i dodatkich męskich wirów "Drobin Boga". Mając już zaś tak uformowane cząsteczki elementarne, za pomocą innego zbioru indywidualnie sformułowanych programów Bóg składa je razem aby utworzyć z nich atomy o wymaganych przez Niego cechach. Ponieważ zaś Bóg może dowolnie projektować formowane w taki sposób cząstki elementarne i atomy oraz zarządzające ich działaniem programy - np. wybierając jak liczne są poszczególne wiry Drobin Boga, ile tych wirów składa się na dane rodzaje częsteczek elementarnych, oraz jakie cechy i zachowania ponadawały formowanym z nich atomom indywidualnie przygotowane przez Boga programy zestawiające te wiry razem i rządzące ich możliwościami, faktycznie Bóg - jeśli zechce, jest w stanie uformować dowolną liczbę odmiennych zestawów (układów okresowych) pierwiastków chemicznych, niż tylko te trzy, o wysokim prawdopodobieństwie istnienia jakich poświadcza obszerny materiał dowodowy, który już zdołałem zidentyfikować, zaś fragment którego zaprezentowałem poniżej w niniejszym wpisie #334E do blogów totalizmu.

 

Odnotuj, że prawdę najistotniejszych wniosków z moich badań, które wkodowałem w opisy z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu, podpieram uwypuklanym tu szerokim materiałem dowodowym wywodzącym się od owych wymaganych przez Biblię aż "trzech świadków" jakich dokładniej opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm", zaś rzetelność, wiarygodność i prawdę potwierdzeń jakich każdy może sobie osobiście posprawdzać. Zgodnie też z wyjaśnieniem zawartym w "motto" oraz w (1a) z punktu #H1 owej strony "2020zycie.htm", jednogłośne potwierdzenie wyników jakichkolwiek badań przez wszystkich tych "3 świadków" faktycznie oznacza, że wyniki tych badań są rodzajem jakby symbolicznej "soczewki powiększającej", która przybliża oczom ludzi oraz ułatwia zrozumienie przez ich umysły opisywanego przez te wyniki fragmentu działań Boga lub zrozumienie czegoś co Bóg stworzył. Aczkolwiek więc informacje jakie prezentuję poniżej są zupełnie sprzeczne z tym co kłamliwie nam wmawia stara, materialistycznie nastawiona "oficjalna nauka ateistyczna" jaka nadal zazdrośnie strzeże swego lukratywnego monopolu na badania i na edukację, ciągle informacje te podnoszą świadomość i zrozumienie życia u uznających je ludzi na wyższy i zupełnie odmienny poziom. Stąd naprawdę warto na chwilę zapomnieć o "utartych" poglądach jakie wmuszono w nas w szkole lub na uczelni, oraz dla własnego dobra poznać poglądy jakie poniżej prezentuję, poczym dla upewnienia się o ich prawdzie osobiście je sprawdzić na materiale dowodowym jaki w dużej obfitości dostarcza nam prawdziwa otaczająca nas rzeczywistość, a nie jacyś tam "mędrcy" - do ograniczonej wiedzy których odnosi się to co Szekspir wyraził swoim słynnym "Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi Horacy, niż ich się śniło waszym filozofom" (patrz https://www.google.pl/search?q=więcej+rzeczy+Horatio+filozofom ) oraz to co nasz największy poeta wyraził słowami: "niż mędrca szkiełko i oko" (patrz https://www.google.pl/search?q=m%C4%99drca+szkie%C5%82ko+i+oko ).

 

 

http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot.pdf

Tab. #I1: Oto pierwsza wersja moich "Tablic Cykliczności dla Teorii Nadistot" - opracowana dnia 2018/8/18 zaś opublikowana z powtórzonym poniżej jej dokładnym opisem jako "Tab. #I6" ze strony "mozajski.htm" - gdzie uzupełniała punkt #I6 z szerokim wyjaśnieniem owej Teorii Nadistot autorstwa Polaka Adama Wiśniewskiego. Druga, udoskonalona wersja tej tablicy, opracowana 2018/12/29, jest pokazana i szeroko objaśniona jako "Tab. #J1b" ze strony "propulsion_pl.htm", a także w "rozdziale O" z mojej monografii [12] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm". Powyższą tablicę pokazuję tutaj aby zilustrować czytelnikowi jak stwarzanie takich tablic cykliczności wyjaśnia transformację otaczającej nas rzeczywistości zachodzącą w przeszłości oraz w przyszłości - co z kolei umożliwia nam przewidywanie tego co już wkrótce nas czeka i nieodwołalnie nadejdzie. Ponadto uświadamiam nią iż moje życie z jakichś tajemniczych powodów cyklicznie powraca do tworzenia i udoskonalania tego typu tablic. Wszakże moim pierwszym opracowaniem twórczym była właśnie wielowymiarowa Tablica Okresowości Pierwiastków Chemicznych, jaką stworzyłem jako jeszcze życiowo niedoświadczony i nieśmiały student Politechniki Wrocławskiej, zaś losy jakiej opisałem w punkcie #B3 i pod "Tab. #D4" ze swej strony o nazwie "2020zycie.htm". (Odnotuj w owym opisie losów wysoce zniechęcające potraktowanie, które ze znaczącą zapewne szkodą dla poziomu nauki i dla międzynarodowej renomy tej uczelni i Polski, otrzymałem od swoich ówczesnych wykładowców w sprawie opublikowania tej do dzisiaj NIE wypracowanej powtórnie przez innych naukowców wielowymiarowej tablicy.) Doświadczenia zgromadzone podczas wypracowywania tamtej wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków pozwoliły abym w około 4 lata po niej, już sam będąc wykładowcą na tejże Politechnice Wrocławskiej, opracował swoją "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" - którą zdołałem już opublikować w 1976 roku, zaś dzisiejszy wygląd oraz opis której czytelnik znajdzie np. w "Tab. #J4ab" ze strony "propulsion_pl.htm" zaś w graficznie nawet jeszcze bardziej spektakularnym wykonaniu w "Tab. #D4" z mojej strony o nazwie "2020zycie.htm" (pokazuje i omawia ją także nasz półgodzinny film z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). To właśnie tamta "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych", a ściślej wynikająca z niej zapowiedź iż nasza cywilizacja zbuduje, między innymi, Wehikuły Czasu (patrz strona "immortality_pl.htm") - jakie pozwolą ludziom żyć nieskończenie długo, spowodowała iż wkrótce po niej sformułowałem swoją przełomową Teorię Wszystkiego z 1985 roku jaką z powodu nieustającego blokowania jej upowszechniania pod przynależną jej nazwą obecnie nadal publikuję pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Potem opracowałem aż cały szereg innych Tablic Cykliczności, włącznie z powyższą w jakiej zilustrowałem poszerzenie o wyniki moich własnych dociekań (szczególnie o ustalenie iż Bóg "posila się wiedzą") działanie unikalnej "Teorii Nadistot" jaką oryginalnie opracował Polak Adam Wisniewski (pseudonim Snerg - patrz https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot ), zaś jaką wyjaśniam dokładniej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "mozajski.htm". Po zaś opracowaniu jeszcze jednej przełomowej Teorii Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") obecnie los tak tajemniczo pokierował moimi badaniami, że na nieco odmiennym poziomie dociekania, w niniejszym wpisie #334 do blogów totalizmu ponownie powróciłem do problematyki zasad uformowania i działania zestawów istniejących pierwiastków chemicznych - jaka wraz z nigdy NIE opublikowaną tamtą wielowymiarową Tablicą Okresowości Pierwiastków stanowiła pierwszy produkt moich twórczych badań naukowych. (Kliknij na powyższą tablicę aby oglądnąć w powiększeniu jej wersję jaką upowszechniam w bezpiecznym formacie PDF.)

 

Pokazana powyżej "Tablica Cykliczności dla Teorii Nadistot" interpretuje regularności wyrażone treścią genialnej "Teorii Nadistot" opracowanej przez Polaka, Adama Wiśniewskiego, a ponadto poszerza tę teorię o dodatkowe poziomy istot, jakich Wiśniewski do niej ani NIE powłączał, ani ich NIE zdefiniował, zaś naukowo dowiedzione już istnienie jakich to żyjących istot ujawniła dopiero moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana też Koncept Dipolarnej Grawitacji, natomiast jakich definicje przytaczają punkty #A0 i #D3 z mojej strony "god_proof_pl.htm". Aby czytelnik mógł łatwo odróżnić elementy oryginalnie włączone przez Wiśniewskiego do sformułowania jego "Teorii Nadistot", od elementów które ja dodałem w wyniku swych badań, w powyższej Tablicy Cykliczności oryginalne składowe wprowadzone przez Adama Wiśniewskiego oznaczone zostały użyciem czcionek czerwonego koloru. Moje zaś dodatkowe poszerzenia tejże teorii, tablica ta wyróżnia użyciem standardowego (tj. czarnego) koloru napisów. Podsumowując tę genialną teorię w wielkim skrócie, oryginalnie stwierdza ona (patrz fragmenty o czerwonej czcionce w "Tab. #I1" powyżej), że istnieją cztery poziomy istot, takie jak (poziom 2) minerały, (3) rośliny, (4) zwierzęta, (5) inteligentni ludzie - każdy z których dla niższego poziomu stanowi "nadistotę" jaka "żywi" się poprzez zjadanie produktu życia "istot" niższego od niej poziomu. Tak więc (3) rośliny żywią się produktami życia (2) minerałów, (4) zwierzęta żywią się masą organiczną generowaną przez (3) rośliny, zaś (5) ludzie żywią się miesem (4) zierząt. Każdy też poziom tych "istot" NIE jest świadomy istnienia wyższych od niego poziomów "nadistot" - jakie zjadają produkt jego życia. Odnotuj, że szersze opisy tej genialnej teorii oraz poszerzeń jakie na bazie ustaleń Konceptu Dipolarnej Grawitacji ja do niej wprowadziłem (tj. poszerzeń typu poziom (6) Bóg który posila się wiedzą generowaną przez (5) ludzi), wyjaśnione jest aż na całym szeregu stron internetowych linkowanych hasłem "Teoria Nadistot" ze strony o nazwie "skorowidz.htm". Przykładami tych szerszych opisów jest punkt #I6 ze strony "mozajski.htm", czy "Tab. #J1b" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm".

 

Nie będę tutaj taił, że przy sporządzaniu powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" konfrontowałem znaczny problem ze znalezieniem w naszym niedoskonałym ludzkim języku krótkich nazw i określeń, które trafnie i precyzyjnie opisywałyby trudne pojęcia odnoszące się do Boga, całego wszechświata i esencji życia. Wszakże na długie opisowe wyjaśnienia w tablicy tej brak jest miejsca. Powodem tego problemu jest wieloznaczność praktycznie wszystkich słów ludzkiego języka, podczas gdy pełne zrozumienie powyższej tablicy wymaga jednoznaczności podobnej do tej z jaką Koncept Dipolarnej Grawitacji oraz mój naukowo niepodważalny formalny dowód na istnienie Boga (patrz strona "god_proof_pl.htm") definiują kluczowe z używanych przez siebie pojęć. Jako porównanie i przykład możliwych rozbieżności w interpretowaniu słów i określeń z powyższej tablicy, rozważ czytelniku problem kurczaków z dzisiejszych supermarketów i z fabrycznego systemu ich hodowania. Wszakże w wielu dzisiejszych supermarketach sprzedawane jest mięso kurczaków oznaczanych angielską etykietą "corn fed" (patrz https://www.google.com/search?q=corn+fed ) - co oznacza, że podczas hodowli tych kurczaków karmiono je wyłącznie (lub głównie) kukurydzą. Stąd osoby zjadające takie kurczaki, zależnie od swej wiedzy i światopoglądu mogą intepretować własną dietę na co najmniej 2 zupełnie odmienne sposoby, mianowicie albo, że (1) zjadają mięso kurze, albo też (2) iż żywią się biologicznie przetransformowaną kukurydzą. Wszakże mięso takiego kurczaka karmionego wyłącznie kukurydzą faktycznie jest jedynie (2) rodzajem kukurydzy przetransformowanej w systemie trawiennym kurczaka. W powyższej więc tablicy wszystkie użyte tam pojęcia też warto rozumieć jako takie (2) "przetransformowane to co jest źródłową esencją danego pojęcia".

 

Ja sam genialną Teorię Nadistot Wiśniewskiego poznałem na sporo czasu jeszcze przed swoją emigracją do Nowej Zelandii w 1982 roku. Szczerze też podziwiałem zawarty w niej geniusz. Stąd po przybyciu do Nowej Zelandii byłem ogromnie zaskoczony, że tamtejsi mieszkańcy nigdy o niej NIE słyszeli. Propagowałem więc ją jak mogłem. Ponieważ zaś w międzyczasie moje rozwijanie Teorii Wszystkiego z 1983 roku zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji ujawniło mi iż "istoty", które Wiśniewski ujął w oryginalnej wersji swojej Teorii Nadistot są zaledwie małym fragmentem znacznie dłuższego ciągu obdarzonych inteligencją żyjących istot i nadistot, wszystkie które są stwarzane z "drobin przeciw-materii" o jakich w 2020 roku odkryłem iż są one równocześnie "Drobinami Boga", zaś które nawzajem "posilają się" produktami swego życia i istnienia, w sierpniu 2018 roku, przy okazji udoskonalania opisów z "części #I" mojej strony o nazwie "mozajski.htm" opracowałem powyżej pokazną "Tablicę Cykliczności dla Teorii Nadistot". W tejże swej Tablicy Cykliczności poszerzyłem teorię Wiśniewskiego o dalsze zidentyfikowane wówczas przez siebie istoty i nadistoty. Najważniejszym z tych poszerzeń było dodanie nadistoty naszego Boga oraz przysparzanej przez ludzi "wiedzy", którą Bóg się posila - włączenie jakich to ogromnie istotnych elementów do swej teorii, zapewne z ważnych powodów Wiśniewski pominął, jednak jakich szczególne znaczenie dla Boga i ludzi w sposób zakodowany i symboliczny, jednak dalekowzroczny i przewidujący, potwierdza "Przypowieść o talentach" zawarta w wersetach 25:14–30 z bibilijnej Ewangelii Św. Mateusza zaś zinterpretowana w punktach #I1 i #I2 z mojej strony o nazwie "pajak_jan.htm". (Odnotuj tu, że nawet stara "oficjalna nauka ateistyczna" niedawno zdołała odkryć, iż cząsteczki elementarne i atomy zachowują się inteligentnie - co w praktyce oznacza iż też spełniają one definicję "istot" Wiśniewskiego. Z kolei mój Koncept Dipolarnej Grawitacji od dawna już dowiódł formalnie, że "przeciw-materia" z przeciw-świata, a stąd także wszystko co z niej stworzone, np. wiry przeciw-materii, a także cząstki elementarne, atomy i praktycznie wszelka materia, zawiera dobrze ukrytą w swym wnętrzu inteligencję, czyli też reprezentuje "istoty" Wiśniewskiego.)

 

Na powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot" moje poszerzenia teorii Wiśniewskiego wcale się NIE zakończyły. W grudniu 2018 roku pisałem bowiem "rozdział O" do mojej nowej monografii [12] (patrz strona "tekst_12.htm") - wyjaśniającej jak działa nasz sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny "czas ludzki" oraz jak dzięki istnieniu i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" każda osoba dodaje swój własny wkład w pokojowe ewoluowanie się coraz doskonalszego wszechświata. Podczas pisania tamtego "rozdziału O" uparcie narzucało się mojej uwadze, że pokazanie przykładu kolejnej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" (patrz http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ) będzie najefektywniejszym i najbardziej przekonywującym sposobem zilustrowania czytelnikom związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy "wiedzą" generowaną przez każdego człowieka w wyniku doświadczeń jakim Bóg jest w stanie go poddawać dzięki sterowaniu jego życiem za pomocą właśnie owego sztucznie zaprogramowanego "nawracalnego czasu softwarowego" w jakim następuje jego życie, a ewoluowaniem się całego nieskończonego rozmiarowo i czasowo "wszechświata" - ograniczonym rozmiarowo fragmentem którego jest stworzony przez Boga nasz "świat fizyczny". Chociaż więc opracowanie nowej Tablicy Cykliczności zawsze zjada dużo chronicznie brakującego mi czasu, perspektywa że owa nowa tablica przyczyni się, między innymi, do spopularyzowanie po świecie tej ogromnie istotnej Teorii Nadistot opracowanej przez Polaka Wiśniewskiego, zdecydowałem się zainwestować w nią swój czas, energię i motywacje. Składową nowej "Tablicy Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" oczywiście z definicji stały się regularności, zasady i podobieństwa już uprzednio wyrażone w powyższej "Tablicy Cykliczności dla Teorii Nadistot". Dla poznania opisów tej mojej najnowszej Tablicy Cykliczności ilustrującej, między innymi, znaczenie regularności oryginalnie opisywanych genialną teorią Wiśniewskiego dla nieustająco dokonującej się wzrostowej ewolucji świadomości całego nieograniczonego wszechświata, załaduj sobie moją monografię [12] udostępnianą w bezpiecznym formacie PDF ze strony o nazwie "tekst_12.htm" i przestudiuj zawarty w niej "rozdział O", albo też chociaż oglądnij sobie nową "Tablicę Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" - kopię której, też przygotowaną w owym bezpiecznym formacie PDF, możesz sobie załadować poprzez następujący podany też powyżej jej link ( http://pajak.org.nz/15/15_cyklicznosc_nadistot_6.pdf ). Odnotuj też w niej, że regularności oryginalnie wykryte przez Wiśniewskiego i opisane w jego Teorii Nadistot, jakie nieustająco i powtarzalnie działają w naszym "świecie fizycznym", zaś jakie swym zaistnieniem pobudzają działanie łańcucha przyczynowo-skutkowego i stąd nieprzerwanie wpływają na wzrost świadomości w całym nieograniczonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie, ta nowa "Tablica Cykliczności w Ewolucji Wszechświata" też wyróżnia pogrubioną czcionką o czerwonym kolorze.

 

 

#I2. Najważniejszy rodzaj materiału dowodowego na istnienie co najmniej jeszcze jednego, znacznie trwalszego i doskonalszego zestawu pierwiastków chemicznych niż ten nam już znany, prawdopodobnie jest zawarty w "niepsujących się zwłokach świętych":

 

Przełomu w naszej (1a) teoretycznej wiedzy na temat zagadek istnienia niepsujących się zwłok świętych dostarczyła dopiero moja blokowana przez już ponad 35 lat przed upowszechnianiem pod przynależną jej nazwą Teorii Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm"), rewolucyjna teoria naukowa jaką zmuszony jestem upowszechniać pod jej pierwszą nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Teoria ta bowiem ujawnia, że istnieje już zatrzęsienie dostępnego nam materiału dowodowego iż Bóg faktycznie stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy pierwiastków chemicznych, dla zaprezentowania cech których nasza oficjalna nauka musiałaby opracować co najmniej dwie różne "tablice okresowości pierwiastków" (tj. co najmniej dwie odmienne "Tablice Mendelejewa"). Cechy pierszego z tych zestawów nasza "oficjalna nauka ateistyczna" już poznała i uczy ludzi o składających się na niego pierwiastkach używając graficznej ich reprezentacji zwanej "układem okresowym pierwiastków" albo "Tablicą Mendelejewa". O drugim zaś z tych zestawów ani nauka, ani badacze UFO, ani nawet kapłani rozlicznych religii nadal jeszcze NIE wiedzą - chociaż umiejętnie zaszyfrowane wskazówki iż on istnieje, od już około 2000 lat są (1b) wkodowane w wersety Biblii. Tymczasem z tych odmiennie uformowanych i stąd bardziej doskonałych pierwiastków tego drugiego zestawu Bóg formuje ciała Aniołów - tak jak wyjaśniłem to w (g) z punktu #H3 swej strony o nazwie "2020zycie.htm" - dostarczając tam także kilka przykładów potwierdzającego te fakty (1c) empirycznego materiału dowodowego (w tym sfilmowanych dowodów na istnienie Aniołów - patrz tam "Wideo #H3c"). Jednocześnie w wersety Biblii Bóg zaszyfrował informację, że liczni "ucieleśnieni" Aniołowie przebywają na Ziemi i mieszają się z ludźmi podczas wykonywania zadań zleconych im przez Boga. Co najciekawsze, obecnie powszechnie dostępne kamery filmowe zawarte w dzisiejszych telefonach komórkowych i w ulicznych monitorach bezpieczeństwa CCTV już zdołały empirycznie udokumentować materiał dowodowy iż na Ziemi faktycznie operują "ucieleśnione" istoty o możliwościach Aniołów. Istoty te posiadają właśnie takie doskonalsze od ludzkich ciała, jakie mogą wydzielać światło i są zdolne do np.: formowania telekinezy, zmiany szybkości upływu czasu, przenikania przez mury, stawania się niewidzialnymi, niesłychanie szybkiego porusznia się, przemieniania się w najróżniejsze obiekty (np. w "kule światła" pokazane poniżej na "Wideo #I5b", samochody, rowery, kamienie, poruszające się posągi, płaczące lub pijące płyny posągi), lub w inne niż ludzie stworzenia (np. w "gołębie", "koty", "niedźwiedzie"), itp. Przykłady udokumentowanych na filmie niezwykłych możliwości ciał tych istot pokazałem w zestawie filmów z "Wideo #H3c" na mojej stronie "2020zycie.htm", a także na "Wideo #I5a" i "Wideo #I5b" z niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu. Wiedząc o tych wskazówkach zakodowanych w Biblii oraz o tym empirycznym materiale dowodowym, NIE trudno już wydedukować, że jeśli podczas wypełniania swej służby na Ziemi, z jakichś powodów ich ludzko wyglądające doskonalsze od naszych ciała muszą zostać uśmiercone, wówczas doskonałość pierwiastków formujących ich ciała spowoduje iż NIE będą one podlegały psuciu się, tak jak czynią to ciała zmarłych ludzi. Znaczy ciał owych nadzwyczajnych istot uformowanych z tego doskonalszego niż nam już znany zestawu pierwiastków, ani NIE ruszą bakterie powodując ich rozkład, ani NIE tkną robaki, ani nawet zawarta w nich doskonalsza od naszej woda NIE ulegnie z nich wysuszeniu powodując np. zmianę ich wyglądu z upływem czasu. Wyszukiwarka internetowa google.pl liczne takie ciała byłych Aniołów opisuje w języku polskim pod hasłem święci niezniszczalni zaś ilustruje ich niepsujące się zwłoki pod adresem https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni&source=lnms&tbm=isch . Jednak znacznie lepiej i szerzej są one opisywane w języku angielskim pod hasłem incorruptible bodies of saints (co na język polski można tłumaczyć słowami: nie psujące się ciała świętych), zaś ich ilustracje można sobie oglądać pod adresem https://www.google.com/search?q=incorruptible+bodies+of+saints&source=lnms&tbm=isch . Już dostępne i zaprezentowane w internecie informacje o zmarlych, których z uwagi na ich niepsujące się ciała kościół katolicki uznał za świętych, faktycznie zapewne powinno się interpretować zupełnie inaczej niż są one interpretowane dotychczas. Mianowicie, że owi posiadacze niepsujących się ciał postępowali w aż tak świętobliwy sposób iż zwróciło to uwagę ich otoczenia, ponieważ faktycznie byli ucieleśnionymi Aniołami wysłanymi przez Boga na Ziemię w celu wypełniania określonych zadań. Z osób żyjących w Polsce, takie ciało stworzone z pierwiastków innych niż te ludziom już znane zapewne posiadał, między innymi, święty patron mojego "rodzinnego kościoła" w Miliczu noszący nazwisko "Andrzej Bobola" - losy życiowe którego opisałem w punkcie #D5 na stronie o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Powinienem też tu dodać, że jeszcze jako uczeń maturalnej klasy w liceum osobiście widziałem takie "niezniszczalne zwłoki" młodej, pięknej kobiety w podziemiach drewnianego kościółka w Trzebicku koło Milicza. Okoliczności ich ujrzenia raportuję zainteresowanym w podpisie pod "Fot. #D23" z mojej strony "milicz.htm" - o rodzinnym miasteczku Miliczu. Tyle, że tamta piękna kobieta z Trzebicka o niezniszczalnym ciele i odzieży nigdy NIE została ogłoszona świętą. Co nawet bardziej niezwykłe, około 20 lat później spotkałem w NZ kobietę, która wyglądała identycznie jak ona, a nawet której najbardziej ulubiona sztruksowa suknia była identycznego koloru i kroju jak pluszowa suknia tamtej młodo zmarłej kobiety z Trzebicka - co dokładniej opisałem w punkcie #J2 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".

 

 

#I3. Podobną jak zwłoki świętych wiedzę mogą ukrywać też "odpady" wywodzące się z UFO:

 

Jeśli ktoś czytuje wyniki racjonalnych badań manifestacji UFO (patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), wówczas być może odnotował iż na przekór, że ilusywne zjawiska powodowane przez owe wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi mnóstwo śladów i pozostałości materialnych, ciągle nasza "oficjalna nauka ateistyczna" NIE jest wystarczająco kompetentna aby dopatrzyć się albo wybadać cokolwiek sensownego na ich temat. Przykładowo wehikuły UFO często gubią galaretowatą substancję zwaną "anielskie włosy" - jaką szerzej opisałem, między innymi, w podrozdziałach G3.3 z tomu 3 oraz W4(#7) z tomu 18 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"). Chociaż bowiem substancja ta była poddawana naukowym analizom, nic konkretnego na jej temat NIE zdołano ustalić. Spekulowano jedynie, że prawdopodobnie jest to jakiś związek chemii organicznej, w którym atomy węgla są zapewne zastąpione atomami krzemu - co nadaje mu unikalny charakter "mineralny" zamiast być podobnym do naszych substancji organicznych.

 

Ubikacje z wehikułów UFO pozostawiają po sobie na Ziemi także sporo "odchodów". Ja sam w trakcie swych badań licznych w Nowej Zelandii lądowisk UFO widywałem na nich odchody o wyraźnym podobieństwie do tego co my ludzie pozbywamy się w naszych ubikacjach. Ponieważ badałem także jak owe lądowiska UFO zmieniają się z upływem czasu, zawsze mnie dziwiło, że owe odchody są niezdolne do psucia się. Ani bowiem NIE rozkładały ich ziemskie bakterie, ani NIE ruszyły ich żadne owady czy zwierzaki, które normalnie zeżarłyby takie odpady. Co ciekawsze, kiedy dachy budynków w Nowej Zelandii zaczęły być masowo bombardowane kałem z ubikacji UFO, tak jak opisałem to w punktach #B8 i #A2 ze swej strony o nazwie "evidence_pl.htm", oraz w (g) z punktu #H3 innej swej strony o nazwie "2020zycie.htm", wówczas badania naukowe owego kału wykazywały iż jest to jakaś substancja o mineralnej a NIE organicznej naturze - pomimo iż śmierdziała ona i wyglądała dokładnie tak jak zawartość ludzkich ubikacji publicznych. To zaś pośrednio potwierdza, że substancja tego kału zapewne była uformowana z odmiennych niż ludziom znane pierwiastków. Na przekór też jego wielostronnego podobieństwa do odchodów z ludzkich ubikacji, badający ten kał z UFO dzisiejsi zawodowi naukowcy NIE posiadali wystarczających kompetencji aby móc je zidentyfikować co do ich faktycznego składu chemicznego. Można też zgadywać, że nawet gdyby pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" zdołali ustalić, że kał ten zawiera pierwiastki nieznane na Ziemi, ciągle tak jak opisałem to poniżej w punkcie #I6 z tego wpisu #334, informacja o tym zastałaby zatajona albo przekłamana.

 

 

#I4. Pytania - odpowiedzi na jakie być może zawierają też szczątki "Upadłych Aniołów":

 

Zgodnie z Biblią istnieją aż dwie kategorie Aniołów. Pierwsza - cechy ciał których streściłem powyżej w punkcie #I2 tego wpisu #334, wiernie służą Bogu, stąd Bóg zaopatruje ich w niezniszczalne ciała. Zgodnie jednak z Biblią, na Ziemi mają też przebywać dawno temu "wygnani" z nieba tzw. "Upadli Aniołowie" - znaczy podwładni Lucyfera. W Biblii zaszyfrowane są co najmniej dwie kluczowe informacje jakie zdają się wskazywać, że ich ciała też prawdopodobnie były uformowane z pierwiastków odmiennych niż te z ciał ludzi. Pierwsza z tych informacji, to werset 6:4 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", jaki skomentowałem szerzej w punkcie #I2 swej strony "newzealand_pl.htm", a jaki informuje iż po stosunkach seksualnych ich męskich reprezentantów z ludzkimi kobietami, kobiety te rodziły im gigantów. Druga zaś, to bibilijne wersety z Mateusza 22:23-30 i Marka 12:25 - jakie skomentowałem w (2) z punktu #A3 swej strony "humanity_pl.htm", a jakie stwierdzają iż dzisiejsi Aniołowie NIE są już w stanie się rozmnażać - co zdaje się sugerować, że dla potrzb ciał nadal wiernych Bogu Aniołów po pozbyciu się z nieba "Upadłych Aniołów" dla użytku pozostałych w niebie Aniołów Bóg stworzył jeszcze inny, bardziej doskonały zestaw pierwiastków. Wiadomo też jednak, że owi Upadli Aniołowie byli męskiego i żeńskiego rodzaju i mogli się ze sobą rozmnażać - co potwierdzają np. greckie mity o zwyczajach boga "Zeus". Istnieje więc prawdopodobieństwo iż nieco doskonalsze od ludzkich ciała do dzisiaj posiadają ich żyjący obecnie wśród ludzi potomkowie. Zapewne warto więc byłoby wziąść także "pod lupę" cechy ciał jakie są doskonalsze od ludzkich, bowiem np. po śmierci wcale się NIE psują a jedynie ulegają tzw. "naturalnej mumifikacji" (patrz https://www.google.pl/search?q=naturalna+mumifikacja+niezniszczalnych+zw%C5%82ok+%C5%9Bwi%C4%99tych ), czyli których NIE imają się ani bakterie ani robaki, a jedynie zawarta w nich woda z upływem czasu stopniowo ulega odparowaniu, ale jednocześnie NIE są aż tak "niezniszczalne" jak ciała wiernych Bogu Aniołów - które NIE ulegają mumifikacji a trwają w stanie w jakim zostały zastane w chwili śmierci. Natknąłem się na informacje, że takie właśnie niepsujące się ciało zostało pochowane w podziemiach kościoła NMP z Cieszkowa koło Milicza (patrz https://www.google.pl/search?q=zmumifikowane+cia%C5%82o+Cieszk%C3%B3w+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+NMP ). Ponieważ pochowane zostało w drewnianej trumnie, ciało to wyschło jednak się NIE popsuło. Powodem dla którego zapewne obecnie oficjalnie się twierdzi, iż ciała podobne do tego z kościoła w Cieszkowie zostały "naturalnie zmumifikowane", prawdopodobnie jest brak wiedzy wśród ludzi o możliwości istnienia takich stworzonych przez Boga niepsujących się pierwiastków składających się na odmienną niż ta nadal jedynie znana oficjalnej nauce ateistycznej "tablicę okresowości pierwiastków".

 

 

#I5. "Nadprzyrodzone zwierzęta" i "nadprzyrodzone obiekty" jakich istnienie jest postulowane ustaleniami mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku:

 

Krótka definicja nadprzyrodzonych zwierząt, wywodząca się z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdza że "nadprzyrodzone zwierzęta to stworzenia jakie powołuje do istnienia dowolna nadprzyrodzona istota". Tą stwarzającą je istotą wcale przy tym NIE musi być Bóg, a mogą też być dowolne z nadprzyrodzonych istot opisanych w (a) do (j) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Tyle, że jeśli stwarzania dużej liczby takich nadprzyrodzonych zwierząt na rozkaz Boga dokonują np. wierni Bogu tzw. "Aniołowie" opisywani w (g) z punktu #H3 powyższej strony "2020zycie.htm", wówczas nadzorujący przebieg owego stwarzania Bóg nadaje wszystkim z tych zwierząt "duszę" (którą to duszę jest w stanie "wtchnąć" w nie tylko sam Bóg) a stąd zwierzęta te będą żywe - tak jak ma to miejsce w przypadku np. "deszczy żywych ryb", lub deszczy innych żywych stworzeń lub obiektow - patrz Wideo #I5b" poniżej. Natomiast jeśli dużą liczbę takich nadprzyrodzonych zwierząt stwarza któryś z "Upadłych Aniołów" opisywanych w (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wówczas Bóg nie "wtchnie" już w te zwierzęta duszy, stąd będą one nieżywe - aczkolwiek ich ciała nadal mogą być identyczne do ciał ich żyjących na Ziemi odpowiedników.

 

Z kolei długa (pełna) definicja nadprzyrodzonych zwierząt stwierdza, że: "nadprzyrodzone zwierzęta to dowolne stworzenia o wyglądzie lub zachowaniach odmiennych od ludzkich, jakie albo swymi działaniami łamią prawa natury poznane przez oficjalną naukę ateistyczną (np. potrafią: zatrzymać, lub spowalniać albo przyspieszać upływ naszego czasu, biegają po powierzchni wody - tak jak 'krowa łosia' pokazana poniżej na 'Wideo #I5a', albo materializują się w miejscu gdzie niczego wcześniej NIE było, lub nagle znikają z ludzkiego widoku, albo pozostają dla ludzi niewidzialni - choć mogą widzieć je zwierzęta, itp.), albo też cechy ich ciał, kształtów, zachowań i zdolności drastycznie zaprzeczają podobnym cechom wszystkich stworzeń trwale istniejących na Ziemi i zwykle już poznanych przez 'oficjalną naukę ateistyczną' (np. mają ciała, skrzydła i sposób latania kiedyś opisywany jako cechujący smoki)".

 

Warto przy tym odnotować, że wszystkie opisywane w (a) do (j) z punktu #H3 mojej strony "2020zycie.htm" nadprzyrodzone istoty są też zdolne do błyskawicznego zamieniania się w wybrane przez nie nadprzyrodzone zwierzęta lub nadprzyrodzone obiekty - zachowania których będą odzwierciedleniem natury tej istoty, zaś ciała (struktury) których to nadprzyrodzonych "zwierząt" czy "obiektów" będą cechowały się niezwykłymi atrybutami charakterystycznymi dla ciał istot, które w nie się wcieliły. Zamienianie takie jest możliwe ponieważ ciała nadprzyrodzonych istot są tymczasowo tworzone porzez odpowiednie zaprogramowanie "drobin przeciw-materii" w sposób jaki omówiłem dokładniej w punktach #J4.5 i #J4.6 ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" zaś zilustrowałem przykładem tworzenia tzw. "Inkaskich Murów" (nadal istniejących w Peru - np. patrz strona "p_nfi.htm") na naszym 18-sekundowym gratisowym filmie o tytule "Wall 4K" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ). To dlatego na rozkaz danej nadprzyrodzonej istoty ich ciała mogą natychmiast się rozwiać w chmurę niewidzialnych dla ludzi drobin przeciw-materii, poczym w mgnieniu oka mogą ponownie się poskładać: albo w kształt np. zupełnie odmiennego "stworzenia" (po angielsku zdolność do takiej zmiany kształtu i wyglądu nazywa się "shapeshifting" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=shapeshifting+animals+in+mythology ), które to nowe stworzenie też jest żywe ponieważ jego dusza jest zawarta w rezydującej w owym ciele nieśmiertelnej "drobinie przeciw-materii" przechowującej duszę wcielającego się w nie np. "Upadłego Anioła"; albo też ponownie się poskładać w kształt jakiegoś "obiektu", który jednak będzie w stanie wykonywać inteligentne działania ponieważ faktycznie jest odmienną materializacją np. tego samego "Upadłego Anioła" - po przykład patrz "Wideo #I5b" poniżej.

 

(Cały niniejszy wpis #334 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #334_2)

 

kodig : :