maj 28 2021

#335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia...


#335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Motto: "Wielkie zmiany zaczynają się od skromnej wizji, tak jak w życiu wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, zaś w losach planety - od pierwszej kropli życiodajnego deszczu." (Ponadczasowa prawda jaka odnosi się także do "Ustroju Nirwany" o cechach i zaletach streszczonych w punkcie #C7 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", w "części #L" i WSTĘPie strony "smart_tv.htm", oraz w niniejszym wpisie #335.)

 

W miejscu które można nazwać "sercem Europy" zlokalizowany jest niewielki kraj zwany Polska. Kraj ten zamieszkuje naród Polaków - wypadkowa przepowiedni, tradycji, kultury i zachowań którego można nazwać "sumieniem ludzkości". Jeśli więc są jakieś powody abyś czytelniku interesował się tym krajem lub narodem powienieneś oglądnąć nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . A istnieje wiele powodów dla których możesz być zainteresowany owym krajem i narodem. Przykładowo: sam uważasz się za Polaka, albo jacyś twoi przodkowie mogą wywodzić się z Polski, albo uczyłeś się o bogatej historii Polski - np. o "skrzydlatej husarii która wielokrotnie ratowała Europę" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) czy o polskim inżynierze wojskowym i generale (o wolność USA walczącym w stopniu "colonel" - tj. pułkownik) Tadeuszu Kościuszko" - który swą krwią i ranami opłacał wyzwolenie USA od Brytyjczyków (patrz https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). A może zetknąłeś się z bogatą kulturą Polski - np. z poezją Adama Mickiewicza (urodzonego na Litwie), albo słyszałeś którąś z polskich światoburczych przepowiedni - np. iż "iskra wyjdzie z Polski" czy też iż "wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego", albo spróbowałeś doskonałej polskiej kuchni jaką znawcy cenią na równi z jej krewniaczką - kuchnią francuską, albo poznałeś polskie dziewczyny które należą do jednych z najbardziej feminine na świecie, itd., itp.

 

Omawiany poniżej film warto też oglądnąć dla zupełnie innych powodów. Przykładowo, być może odnotowałeś, że właśnie żyjemy w przełomowych czasach, kiedy to dotychczasowa cywilizacja ludzka albo się zmieni, albo też się zawali. Albo znasz starą polską przepowiednię iż "ludzkość sama na siebie sprowadzi taką zagładę i wyludnienie, iż człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka" (patrz strona "przepowiednie.htm"). Wszakże czasy wypełnienia się tej przepowiedni właśnie nadchodzą. Na całym świecie ludzie więc panikują i nawzajem się oskarżają, bowiem NIE wiedzą iż istnieje prosty sposób ratowania się i zapobiegnięcia temu co nadchodzi. Tymczasem opisany tu film właśnie wyjaśnia jak tego ratowania się dokonać. Jest to bowiem proste, bezbolesne i NIE wymaga żadnych rewolucji, wojny, czy narażania albo tracenia życia. Po prostu wystarczy, jeśli obecne "pieniądze", "strach" i "chciwość" ludzkość pokojowo i demokratycznie zastąpi wprogramowanym w ciała wszystkich osób zjawiskiem "zapracowanej nirwany" - jakie znacznie efektywniej i przyjemniej od pieniędzy i strachu motywuje ludzi do ochotniczego wykonywania nawet najcięższych prac produkcyjnych i usługowych. Wszakże "pieniądze" są źródłem niemal wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). To motywujące do produktywnej pracy działanie nirwany ja sprawdziłem na sobie samym.

 

Być też może iż Polska fascynuje cię z powodu swej historii oraz nieskalanej karmy. Wszkże legendarni przodkowie Polaków jeszcze przed czasami Imperium Rzymian posiadali własne imperium, obszar jakiego obejmował północną część Europy i środkową część Azji. Polska była też rodzajem muru z walecznych ludzi, który chronił całą Europę. To na terenie Polski odbywały się wtedy rozstrzygające bitwy. Chociaż też Polacy bronili i wyzwalali inne narody, sami nigdy NIE stali się ani okupantami ani posiadaczami kolonii. Polska była też zapewne jedynym krajem na świecie do którego ochotniczo i pokojowo swe terytoria przyłączyło w unię aż kilka innych narodów począwszy od tych obecnie zamieszkałych Litwę przy Bałtyku a skończywszy na zamieszkujących Ukrainę przy Morzu Czarnym. W toku dziejów Polska i Polacy padali też ofiarami jednych z największych ludobójstw. Na jej zaś "Jasnej Górze" do dziś dzieją się cuda intymnie doświadczane przez indywidualnych ludzi.

 

Istnieją też inne powody aby oglądnąć film o kraju i narodzie z jakiego ma wyjść przepowiedniowa "iskra". Przykładowo, kraj ten leżąc w sercu Europy w toku dziejów był nieustannie najeżdżany, rozbierany, atakowany chorobami, militarną mocą, antyludzkimi ideologiami, itp. Nic dziwnego iż jego mieszkańcy są narodem emigrantów. Polaków lub ich potomków można znaleźć w praktycznie każdym miejscu świata. Gdybyś więc czytelniku znał całą swoją historię wówczas zapewne niezależnie od tego gdzie się urodziłeś odkryłbyś iż masz geny jakiegoś swego polskiego przodka. Także w swoim otoczeniu znajdziesz polskich emigrantów lub ich potomków. Oglądnij więc o nich ów wysoce przepowiedniowy film, a przedtem poczytaj poniżej o treści tego filmu.

 

Chociaż omawiany film ma narrację w języku polskim, jego obrazy stanowią symbolikę wymowa jakiej powinna być zrozumiała dla każdego mieszkańca Ziemi. Ponadto film ten referuje do innych filmów opisanych poniżej, jakie używają już języka angielskiego. Jeśli zaś najpierw przeczytasz poniższe opisy tego filmu, jego wysoce symboliczne obrazy będą dla ciebie przemawiały nawet jeśli NIE będziesz słuchał albo rozumiał towarzyszącej im narracji. Poczytaj więc co poniżej wyjaśniam na temat filmu o potencjalnej "iskrze" wychodzącej z kraju będącego sercem Europy i z narodu jaki jest odzwierciedleniem sumienia ludzkości.

 

 

#L1. Oto link do doskonałej jakości filmu (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", jaki ilustruje "Ustrój Nirwany" o zasadzie działania wykorzystującej zaprojektowane przez Boga zjawisko moralnie "zapracowanej nirwany" stąd zdolnej zupełnie wyeliminować z Ziemi "pieniądze" i "strach" oraz drastycznie uszczęśliwić Polaków i całą ludzkość, jednocześnie dla Polaków mogącej wypełnić prastarą przepowiednię iż "iskra wyjdzie z Polski" (tyle że nadal wymaga to zebrania się w sobie na zakasanie rękawów i wdrożenia go w życie):

 

Od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny stał się film o 4K rozdzielczości i 33:36 minut długości, jaki opracowaliśmy wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik, a jaki nosi tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). Starter i linki do owego filmu przytaczam w poniższym "Film #L1".

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E

Film #L1: Oto starter i link do naszego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany".

 

Film ten można też wyszukiwać w YouTube za pomocą słów kluczowych: świat bez pieniędzy ustrój nirwany - albo też słów kluczowych: ustrój nirwany .

 

Życzę przyjemnego oglądania w wygodzie własnego domu tego filmu o niezwykłym "ustroju nirwany" - jaki po niespartaczonym wdrożeniu w życie jest w stanie dotychczasowe ludzkie łzy, cierpienia i braki przemienić na radość, nieustającą szczęśliwość i zasobność, zaś wyniszczanie natury i nieposłuszeństwo Bogu przemienić na opiekę nad naturą i kooperowanie z Bogiem dla udoskonalania przyszłości całego wszechświata.

 

 

#L2. Na co należy zwracać szczególną uwagę oglądając nasz film (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Zarówno zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") odkrytej i opisanej w 1998 roku dzięki przesłankom filozofii totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm"), jak i "Ustrój Nirwany" a także omawiający go nasz film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", charakteryzują się szeregiem unikalnych cech, które wynikają z wysiłków spełniania wymogów Boga (chyba, iż z powodu naszych ludzkich niedoskonałości, coś uległo przeoczeniu w wysiłkach spełania tych wymogów) - a które to wymogi poznajemy dzięki tekstowi wersetów Biblii. Trzy najważniejsze z tych wymogów Boga, czyli "ochotniczość" (tj. samodecydowanie bez łamania "wolnej woli"), zgodne "działanie grupowe" bazujące na zbiorowej mądrości jaka zawsze góruje nad indywidualnymi niedoskonałościami i przeoczeniami pojedyńczej osoby (potwierdzane np. wersetem 18:19 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza"), oraz "pedantyczne wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga" (np. patrz ultimatum z wersetu 14:15 z bibilijnej "Ew. w/g św Jana"), starałem się szerzej powyjaśniać m.in. w punkcie #W6 z mojej innej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" oraz we WSTĘPie do strony "smart_tv.htm".

 

I tak, przykładowo, wymóg "ochotniczości" w naszym nisko-budżetowym filmie został spełniony poprzez upewnienie się, iż pomijając tylko te jego składowe, które NIE były do zdobycia bez ich zakupu (który to zakup ochotniczo sfinansował edytujący ten film) zostały przygotowane na zasadzie ochotniczego i bezinteresownego wkładu "pracy moralnej" i twórczego wysiłku autorów omawianego filmu. Także wszystko co związane było z samym zjawiskiem nirwany, oraz z wypracowaniem zasad i opisów działania ustroju nirwany, również wykonywane było ochotniczo i bezinteresownie. W sumie to powoduje iż praktycznie wszystko co związane z ustrojem nirwany NIE posiada żadnego obciążenia negatywną karmą (patrz strona "karma_pl.htm") ani niewłaściwymi emocjami, a stąd w przyszłości może służyć wyłącznie podnoszeniu szczęśliwości ludzi. Motywacją dla używania wyłącznie owej ochotniczości i bezinteresowności była wiara w dobro jakie Ustrój Nirwany może oddać w ręce narodu jaki go wdroży, a także w ręce całej ludzkości.

 

Celem naszego filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" było ogólne zapoznanie zainteresowanych osób z ustrojem nirwany i ze zjawiskiem nirwany za pomocą możliwie najprzyjemniejszego do oglądnięcia filmu - jaki niemal każdy jest w stanie wyświetlać sobie albo na własnym komputerze, albo też na posiadanym "smart TV" (typu "smart TV" cechy i zasady zakupu jakiego wyjaśniam na stronie "smart_tv.htm").

 

W owym ogólnym zapoznawaniu z ustrojem nirwany szczególna uwaga została zwrócona na wyjaśnienie i zilustrowanie (a) czym faktycznie jest ów Ustrój Nirwany jaki zupełnie wyeliminuje "pieniądze", "strach" i "chciwość" poprzez zastąpienie ich szczęśliwością "zapracowanej nirwany", (b) skąd ów Ustrój Nirwany się bierze, (c) na jakiej zasadzie on działa, (d) jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczgólnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), (d) co powoduje iż wprogramowane przez Boga w ciała wszystkich ludzi cudowne zjawisko "zapracowanej nirwany" w ustroju nirwany będzie efektywniejszym od "pieniedzy", "strachu" i "chciwości" źródłem i motywatorem ochotniczego wykonywania produktywnej pracy przez wszystkie osoby sprawne fizycznie, oraz jeszcze kilka dodatkowych wyjaśnień i ilustracji.

 

Moim zdaniem w treści filmu udało się pokazać aż kilka wysoce interesujących scen jakie doskonale ilustrują i podnoszą wymowę i efektywność owego filmowego zapoznawania się z ustrojem nirwany. Ich przykładami mogą być: od 7:28 minuty wyświetlania filmu - szczęśliwe dzieci, poczucie szczęścia których podczas tańca eliminuje u nich odnotowanie doznań padającego deszczu, od 24:17 minuty - grupowy taniec braterstwa i szczęśliwości narodów żyjących pod ustrojem nirwany (odnotuj w owym tańcu grupę tańczących także pod biało-czerwoną flagą Polski - niestety, swą liczbą symbolicznie NIE rokujących większej nadziei iż "iskra ma szansę wyjścia właśnie z Polski"), od 25:11 minuty - uśmiechnięci i szczęśliwi ludzie wykonujący nawet najcięższe prace fizyczne, od 27:27 minuty - lot magnokraftu na obcej planecie jako symbolu postępu, mechanizacji i automatyzacji ludzkich działań spowodowanych uwolnieniem wynalazczości i twórczości w każdej osobie żyjącej pod ustrojem nirwany, od 30:37 minuty - indywidualna szczęśliwość małżeństwa z synkiem cieszących się życiem i nieporównanie większym niż we wszystkich innych ustrojach czasem wolnym pozwalającym na rozwijanie własnej wiedzy i twórczości, zwiedzanie świata, odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie, oraz na poznawanie Boga i rozciąganie opieki nad tym co Bóg postwarzał.

 

Takie przejawy codziennej szczęśliwości manifestujące się, między innymi, na powyżej zilustrowane sposoby, wynikną ponieważ w ustroju nirwany "ochotnicze" wykonywanie produktywnej pracy zastąpi dotychczasowe "wymuszanie" pracy przez inne reżymy polityczne za pomocą "pieniędzy" lub "strachu". To zaś spowoduje wyeliminowanie (a ściślej skierowanie do wykonywania produktywnej pracy fizycznej na zasadach identycznych jak reszta ludzi) owej ogromnej i kosztownej piramidy ludzkiej jaka w dzisiejszych ustrojach zajmuje się wyłącznie "nadzorem i wymuszaniem opłacanej pieniędzmi pracy" - osoby które obecnie formują tą piramidę często się chwalą iż dotychczas "NIE splamili swych rąk" wykonywaniem jakiejkolwiek pracy fizycznej, a stąd typowo przechodzą przez życie NIE wnosząc praktycznie niczego produktywnego i konkretnego dla dobra naszej cywilizacji. Znaczy, w ustroju nirwany całkowicie wyeliminowani zostaną wszyscy dzisiejsi wysoko opłacani rządzący, szefowie, elity, właściciele, biurokraci, bankierzy, itp., zaś ich miejsce zajmą ochotniczo działające grupy jakie demokratycznie, ochotniczo, sprawiedliwie oraz bezinteresowanie będą wykonywaly zarówno produkcyjną pracę fizyczną jak i zarządzały produkcją, instytucjami, działaniem społeczności, krajów, itp. To zaś wyeliminowanie piramidy nadzoru i wymuszania, w połączeniu z szerokim użyciem mechanizacji i automatyzacji (wszakże generujący "energię moralną" wysiłek fizyczny tzw. "pracy moralnej" może też być uzyskiwany poprzez produkcję, użycie, sterowanie, naprawę, albo przygotowywanie do pracy wszelkich produkcyjnych lub usługowych maszyn - np. traktora, kombajnu, ciężarówki, taksówki, magnokraftu, itp.), spowoduje iż aby NIE uzyskiwać niepotrzebnej nadprodukcji dóbr, w ustroju nirwany do zaspokajania wszelkich potrzeb życia i pracy pozostałych ludzi w danym momencie czasowym będzie wymagana jedynie bardzo niewielka część ludzkości okresowo fizycznie wykonująca produktywną "pracę moralną" w celu podtrzymywania nieustającego szczęścia swej nirwany - prawdopodobnie bliska tylko około 1% jej całkowitej liczebności, co wyjaśniam dokładniej w (1) z punktu #C7 swojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Cała zaś reszta zaś ludzi (czyli około 99% ludzi) w danym momencie czasowym będzie mogła oddawać się temu do czego ich aktualna sytuacja, zainteresowania, głód wiedzy, rozwijana twórczość, rodzina, przyjaźnie, ulubione rozrywki, źródła przyjemności, itp., będą ich kierowały. Wszakże po pierwszym przekroczeniu przez każdą osobę wymaganego dla zaistnienia nirwany około 60% zapełnienia jej duszy "energią moralną" (tj. po pierwszym zgromadzeniu w duszy odpowiednika wykonania około 1200 [gfh] "pracy moralnej"), dalsze utrzymywanie się w stanie nirwany będzie wymagało jedynie pokrywania swego codziennego rozpraszania "energii moralnej" - co spowoduje że większość swego czasu (być może nawet do 99% czasu swego życia) ludzie będą wówczas mogli spędzać na wybranych przez siebie i przynoszących im osobistą satysfakcję lub przyjemność hobby, twórczości, rozrywkach, odpoczynku, życiu społecznym i politycznym, ochotniczym i nieodpłatnym zarządzaniu produkcją, podróżowaniu, dbałością o naturę, badaniu i poznawaniu Boga oraz metod boskiego działania, itp.

 

Niestety, aby w jedynie około pół godziny czasu wyświetlania omawianego tu filmu zmieścić w nim wszystkie wstępnie wymagające pokazania informacje o ustroju nirwany, film ten NIE ma czasu na ujawnienie absolutnie wszystkiego co oglądające go osoby mogłyby zechcieć się dowiedzieć. Wszakże zilustrowanie całości tylko najbardziej istotnych informacji na temat ustroju nirwany wymagałoby przygotowania filmu o co najmniej kilkunastu-godzinnej długości. Tak zaś długiego filmu nikt dobrowolnie by NIE oglądał, bowiem każdy zostałby wystraszony długotrwałością czasu jego wyświetlania. Jednak dla osób zainteresowanych "ustrojem nirwany" mam tu dobrą wiadomość - mianowicie niemal wszystko co dla oszczędności czasu NIE mogło być pokazane w tym wstępnym filmie, zaś na temat czego zainteresowane osoby mogą posiadać jakieś pytania lub nurtujące je wątpliwości, albo już jest szczegółowo opisane w moich publikacjach - jakie wskazuję w punkcie #L3 tego wpisu #335 (włącznie nawet z propozycją jak, krok po kroku, należałoby zabrać się za demokratyczne i pokojowe wdrażanie tego ustroju w życie), albo też ja jestem w stanie w naukowy sposób (potwierdzany materiałem dowodowym) na pytania te odpowiedzieć, lub wątpliwości te rozwiać.

 

Aby zaś wskazać tu parę przykładów takiego odpowiadania na pytania lub rozwiewania pojawiających się wątpliwości, przytoczę kilka moich odpowiedzi na krytykę lub argumenty jakie już wysunęli dotychczasowi oglądający ten krótki i ogólnie zorientowany film. I tak:

 

(a) Jeden z czytelników najwyraźniej NIE zrozumiał pojęcia "fizyczna harówka" wykonywana w ramach "pracy moralnej". Stąd wierzy, że Ustrój Nirwany cofnąłby ludzkość w rozwoju technicznym poprzez zaniechanie użycia mechanizacji i automatyzacji prac. Nieporozumienie w tej sprawie wynika z błędnego zrozumienia pojęcia "praca fizyczna". W Polsce bowiem zwykle pod nią się rozumie pracę wykonywaną wyłącznie ręcznie - tj. bez użycia jakichkolwiek maszyn. Jednocześnie w Polsce pod pojęciem "praca umysłowa" rozumie się pracę wykonywaną wyłącznie z biurze, na siedząco, oraz w sposób jaki co najwyżej absorbuje palce u rąk lub język - tj. polegającą na obsłudze komputera, pisaniu, odpowiadaniu na telefony, itp. W sumie więc oba te zrozumienia prac pomijają ogromną liczbę prac jakie też przeważająco są fizyczne, chociaż w zgodności z esencją prawdy wyrażonej "mottem" z punktu #L6 poniżej na tym wpisie #335, też wymagają używania poprawnej wiedzy, prawdy, wkładu umysłowego i technicznie wysoko zaawansowanych maszyn lub aparatury - przykładowo prac: pielęgniarek, lekarzy pracujących w szpitalach, naprawiaczy traktorów, rolników wykonujących żniwa kombajnem zbożowym, kierowców, budowlanych, stolarzy, szewców, mechaników, kucharzy, piekarzy, pasterzy, rybaków morskich, pilotów rozsiewających guano lub nawozy na pola uprawne, strażaków, a także pomijają całe mnóstwo jeszcze innych podobnych prac absorbujących wysiłek fizyczny. A takie właśnie prace Bóg najobficiej wynagradza energią moralną. Przykładowo, z moich badań wynika, że najwięcej osób które przeżywają zapracowaną nirwanę chociaż wcale NIE wiedzą skąd się bierze ich poczucie szczęśliwości i optymizmu, wywodzi się z grona zawodowych pielęgniarek - co podkreślam w swoich publikacjach. Stąd osobiście uważam, że w języku polskim przydatne byłoby jeszcze jedno pojęcie opisujące wszystkich robotników fizycznych, jakich po angielsku nazywają określeniem "blue collar workers" (patrz https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ) - co znaczy "robotnicy w niebieskich kołnierzykach" a co podkreśla iż zwykle do pracy ubierają oni niebieskie flanelowe koszule jako przeciwstawność białych koszul umysłowych pracowników na siedząco "urzędujących" w biurach. To angielskie pojęcie bowiem obejmuje sobą wszystkich pracowników, praca jakich głównie wymaga ruchu niemal całego ciała i absorbowanie niemal wszystkich mięśni plus umysłu. Pod nazwą fizyczna "praca moralna" generująca "zapracowaną nirwanę" ja rozumiem więc właśnie dowolną pracę wykonywaną przez któregoś z owych "niebiesko-kołnierzykowców". Ilość generowanej w niej energii moralnej zależy bowiem głównie od trudności warunków w jakich daną pracę się wykonuje oraz od poziomu zmęczenia fizycznego i umysłowego jakie jej wykonywanie powoduje u pracującego, a NIE od tego "czy" i "jakimi" narzędziami ktoś się posługuje dla jej wykonywania.

 

(b) Inny z oglądających nasz film wyraził niepokój iż długotrwałe przeżywanie nirwany może szkodzić zdrowiu. Aczkolwiek pozornie taka obawa wydaje się racjonalną, pomija ona branie pod uwagę wiedzy i doświadczenia Boga - kiedy wbudowywał On zjawisko nirwany w ludzkie ciała (tak jak to wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm"). Tymczasem wiadomo, że wszystko co Bóg tworzy lub ustanawia zawsze jest (używając słów samego Boga) "bardzo dobre". Tylko ludzie, kiedy NIE znając wszystkiego na temat działania ciała ludzi zaczynają udoskonalać jakieś boskie dzieło, zwykle powodują więcej szkody niż pożytku (np. wytwarzają lekarstwa jakich "skutki uboczne" mogą być gorsze od samej choroby, wymyślają plastyki, trujące ludzi pestycydy, czy brudne sprzedawalne paliwa wyziewy jakich wyniszczają życie). Ja przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy i przekonałem się, że nigdy w życiu nie czułem się zdrowszy. NIE tylko iż NIE powoduje ona pogorszenia się stanu zdrowia, ale wręcz zwiększa zdrowie i eliminuje zachorowania. Oglądający, który przekazał mi swoje obawy w tej sprawie, powoływał się na zjawisko zwane "zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego" (patrz https://www.google.pl/search?q=zesp%C3%B3%C5%82+przetrwa%C5%82ego+pobudzenia+seksualnego ) jakie doświadczają niektóre kobiety, a jakie polega na spontanicznym pojawianiu się seksualnego orgazmu. Jednak nirwana wcale NIE jest orgazmem, a duchowym uczuciem - poziom szczęścia i przyjemności jakiego jedynie daje się zgrubnie porównywać do przyjemności orgazmu jaki trwa bez końca. Ponadto nirwana wcale NIE jest powodowana czynnikami chrobotwórczymi, jakie z pewnością są odpowiedzialne za pojawianie się owego zjawiska "zespołu przetrwałego pobudzenia seksualnego", takimi jak np. używanie chemicznych środków zapobiegania ciąży, picie wody skażonej przemysłowymi truciznami i radioaktywnością, zjadanie pożywienia nasiąkniętego pestycydami i najróżniejszymi innymi morderczymi chemikaliami, itp. NIE na darmo w raporcie z uprowadzenia Nowozelandki do UFO opublikowanym w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"), lekarz ze statku UFO w paragrafie N-96 ostrzega Miss Nosbocaj - cytuję: "ON powiedział, chemiczne zapobieganie niepożądanej ciąży, chemikalia jakie są używane na tej planecie nie są dobre dla dzieci, także nie są dobre dla kobiet, jest, ich użycie jest bardzo szkodliwe, nie używaj ich, Ty masz coś znacznie lepszego w sobie samej dla sprawowania kontroli, staraj więc się używać co masz w sobie, jeśli Ty, jeśli Ty nie chcesz zajść w ciążę po prostu użyj, Ty przecież wiesz jak to użyć, wszystko to jest w Twoim umyśle, Twój, Twój umysł jest bardzo potężny, staraj się więc go użyć. Nie używaj chemikalii one czynią Ci szkodę. One wszystkie są bardzo szkodliwe. Ludzie na planecie Ziemia nie rozumieją zapłodnienia, chwila zapłodnienia jest niezwykle ważną rzeczą. Odziaływanie na nią chemikaliami kiedy oni nie rozumieją co czynią jest, jest niezwykle niebezpieczne, Ty nie masz prawa czynić tego nienarodzonym dzieciom. Dlaczego tak jest dopiero obecnie niektórzy ludzie zaczynają myśleć ale to nie dotrze do powszechnej wiadomości przez wiele, wiele lat, i minie prawdopodobnie ponad piętnaście lat lub nawet więcej, zanim ludzie zaczną zdawać sobie z tego sprawę."

 

(c) Ktoś jeszcze inny NIE zrozumiał posłania naszego filmu. A posłanie to jest bardzo proste. Stwierdza ono, że motywowanie do produkcyjnej pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu" ma zbyt wiele "niepożądanych skutków ubocznych" i już przestało się spełniać w sytuacji dzisiejszej cywilizacji. Wszakże powoduje ono, że tylko bardzo nikły procent ludzkości nadal nim się delektuje, żyjąc w luksusach, decydując o losach milionów wcale NIE kierując się zasadami moralności, dbania o naturę, wiary w Boga, ani NIE znając jak się to czuje być w sytuacji tych o życiu i losach których decydują. To oni przez wieki rabowali naszą jedyną planetę z resztek surowców, wyniszczyli naturę, oraz nadal dbają jedynie o zaspokajanie własnej zachłanności. Natomiast ogromna reszta ludzkości to biedacy, bezdomni, uciśnieni, cierpiący, bo elity ich wykorzystują, czego efektem jest, że są niemal bezdomnymi lub faktycznie bezdomnymi - a oni, uczestnicy elit, paląc cygara, zaharowują swych niewolników na śmierć przy winie i drogich posiłkach, śmiejąc się im w twarz. Niestety, aby naprawdę to zmienić NIE wolno już powtarzać błędów przeszłości jakie udowodniły, że krwawe rewolucje i redukujące liczbę ludzi wojny wcale nic NIE zmieniają, bowiem po nich świat powraca do starych błędów - co przy kontynuowaniu obecnego poziomu ludzkiej wiedzy i jednoczesnej niemoralności zamieniłoby naszą planetę w rodzaj piekła jaki pokazuje angielskojęzyczny film "Mortal Engines" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines ). Zresztą następnej wojny albo rewolucji przy dzisiejszym nasyceniu świata bronią jądrową, z całą pewnością nikt już NIE przeżyje - bez względu na to jaki ma bunkier i na ile lat wystarczy mu zapasów żywności. Wszakże NIE trudno zgadnąć iż w chwili zawalenia się obecnej cywilizacji owe bunkry i zgromadzone w nich zapasy żywności będą nausilniej atakowane i rabowane - tak jak ilustruje to scenariusz naszego filmu "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś właściciele owych bunkrów NIE mają żadnej gwarancji iż w czasach anarchii, głodu i powszechnej śmierci pracownicy ich ochrony oraz budujący te bunkry też NIE ulegną pokusie aby zamiast swych zleceniodawców raczej ratować od śmierci swych najbliższych. Aby więc coś faktycznie zmienić w dzisiejszym świecie i potem przeżyć ową zmianę, trzeba pokojowo i demokratycznie wyeliminować "pieniądze" i "strach", a wraz z nimi wyeliminować wszelkie śmiercionośne skutki uboczne jakie one sobą wnoszą - czyli trzeba wdrożyć "Ustrój Nirwany". Dokonanie zaś tego bez "spartaczenia" jakie doskonale pamiętamy np. z błędów komunizmu, wymaga powierzenia zmiany grupie najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych ludzi - czyli "ojców założycieli" (najlepiej jednak NIE polityków - którzy wszakże słyną z partaczenia wszystkiego czego tylko się dotkną, ani NIE naukowców - zbyt już zasiedziałych w swoich "wieżach z kości słoniowej" i stąd całkowicie już oderwanych od faktycznego życia). Tylko tacy najmądrzejsi i najbardziej doświadczeni, z pomocą Boga i poprzez użycie swojej mądrości grupowej pokojowo i demokratycznie wdrożą ustrój nirwany w najmniej odczuwalny sposób. Film ten delikatnie też przypomina, że nawet owe elity, które same zapewne uważają się za wrogów "ustroju nirwany" - jedynie na nim skorzystają. Jeśli bowiem "ustrój nirwany" NIE zostanie wdrożony wystarczająco szybko, nasza cywilizacja z pewnością upadnie, zaś anarchia, głód i masowe śmierci NIE oszczędzą nawet tych jacy mają doskonale wyposażone bunkry do swej dyspozycji - wszakże oszaleli z głodu ludzie wszędzie znajdą tych co będą mieli jakieś zapasy żywności. Wszyscy tego faktu zaczynają być coraz bardziej świadomi - czego dowodem jest NIE tylko nasz pierwszy i najstarszy budzący ludzi z uśpienia polskojęzyczny film z 2018/5/6 o tytule "Zagłada Ludzkości 2030", ale także coraz więcej najnowszych angielskojęzycznych filmów powstawanie jakich ów nasz film zapewne zainspirował, np. w rodzaju filmów o "survival SHTF" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF ).

 

(d) W dzisiejszych czasach wielu oglądających wyraźnie się spodziewa, iż to np. 75-cio letni współautor filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", czyli sam twórca idei "ustroju nirwany", zakasa rękawy i osobiście wdroży ten ustrój. Niestety, doświadczenia przeszłości dowodzą, iż tylko to co "mądrością grupową" wdrożyła duża grupa "ojców fundujących", ma jakiekolwiek szanse powodzenia - jako najlepszy przykład w historii rozważ powstanie USA i rolę tzw. "ojców założycieli USA" (po angielsku "Founding Fathers of USA" - patrz https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) oraz porównaj je z powstaniem i losami np. Rosji Radzieckiej. Jest tak ponieważ Bóg wprawdzie popiera wypracowanie nowych idei przez indywidualnych ludzi, jednak równocześnie kładzie ogromny nacisk na grupowe wdrażanie tych idei - co podkreślam np. w części (a) z punktu #H3 swej innej strony o nazwie "2020zycie.htm". To właśnie z powodu owego nacisku Boga na "grupową mądrość" oraz na zgodne "grupowe działania" wiemy już z historii, że żadne wysiłki pojedyńczych i z natury niedoskonałych oraz omylnych ludzi aby stworzyć lepszy świat, nigdy NIE przyniosły (i NIE przyniosą) wymaganych (pozytywnych) owoców - np. rozważ losy imperiów Aleksanda Wielkiego, Napoleona, Hitlera, czy Stalina. Przykro mi więc zawieść tu wielu dzisiejszych spędzających pracę na dłubaniu w nosie przed ekranem komputera, zaś spędzających życie na zjadaniu kanapek przed ekranem telewizora, ale pozostały nam już tylko dwie alternatywy. Mianowicie: albo wszyscy zakasamy rękawy i grupowo, demokratycznie, zgodnie i pokojowo wdrożymy "Ustrój Nirwany", albo też 99.9% z dzisiejszych nas najprawdopodobniej NIE dożyje do roku 2040-go. Wszakże po obecnym covid-19 może nastąpić następna pandemia np. "czarnego fungusa (mucormycosis)", lub coś jeszcze bardziej niszczycielskiego. Natomiast ci nieliczni co jakoś zdołają przeżyć nadchodzącą zagładę lat 2030-tych, też będą zmuszeni do fizycznego harowania i to przez czas znacznie dłuższy niż obecnie wymagałoby to wypracowanie nirwany - znaczy zmuszeni do harówki aby móc kontynuować swe codzinne życie w ogromnie wówczas trudnych warunkach po-kataklizmicznego świata o jakim staropolska przepowiednia zapowiada iż "człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka". Jednocześnie, ponieważ ówczesne warunki niemal uniemożliwią wykonywanie tej harówki w zgodzie w wymogami "pracy moralnej" (tj. wymogami aby fizycznie pracować na ochotnika, dla dobra innych ludzi, oraz wypełniając przykazania Boga), jest już niemal pewne iż ówczesną harówką NIE da się zapracować na nirwanę - wszakże wszyscy zapewne będą wówczas pracowali z przymusu (tj. aby przeżyć), dla własnego dobra lub korzyści, oraz często zapewne będąc zmuszonymi swą sytuacją do łamania przykazań Boga. Ku zaś aż tak kataklizmicznemu zakończeniu losów dzisiejszej wersji ludzkości wystarczy wszakże aby mieszkańcy Ziemi kontynuowali dotychczasowe swe postawy typu: WY to zróbcie - dajcie nam "na tacy" gotowe rozwiązanie, albo niech inni COŚ zrobią, ja tylko przyjdę, wraz z kolegami i będziemy z tego korzystać. Ale ... żebym to JA sam miał zacząć postępować inaczej i żebym coś zrobił? Absolutnie NIE - będę czekał z założonymi rękami, aż np. 75-letni dr inż. Jan Pająk, wraz z kilkoma osobami, weźmie pasek od spodni, przyleje tu i tam - świat zaś sam się cudownie ponaprawia, a my będziemy potem klaskać i przyjdziemy powiesić czapkę na wieszaku, kiedy wszystko będzie już gotowe. Taki pogląd ma gro dzisiejszych ludzi: jeden lub para osób ma wykonać wszystko aby pozostali mogli zastać wszelkie prace już wykonane i jedynie potem delektować się ich owocami.

 

 

#L3. Gdzie w moich publikacjach zawarte są dodatkowe poszerzenia informacji zaprezentowanych naszym filmem (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany":

 

"Ustrój Nirwany" opisuję szeroko na swoich stronach internetowych i publikacjach począwszy od 2006/1/11 - patrz punkty #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm". Z kolei samo zjawisko "zapracowanej nirwany" - na zaletach i działaniu jakiej oparta jest zasada działania "ustroju nirwany", zacząłem dokumentować w swych publikacjach już począwszy od czasów jego przeżywania. Obecnie skrótowo czytelnik może się z nim zapoznać ze strony "nirvana_pl.htm" (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7), zaś pełnemu opisowi "zapracowanej nirwany" poświęcony jest cały "rozdział JE" oraz podrozdziały JG6 do JG8 z tomu 8 z mojej monografii [1/5].

 

Niestety, obecne przeciążenie informacyjne - patrz https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku: information overload) naszej cywilizacji, np. wiadomościami z telefonów komórkowych i internetowych publikatorów, a ponadto najróżniejszymi reklamami, internetowymi inicjatywami, spamami i oszustwami, powoduje, że mało kto ma czas, zainteresowanie i wolę aby tamte opisy aktywnie sobie wyszukiwać i czytać. Na szczęście od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny jest już ten nasz doskonale zaprojektowany polskojęzyczny film (4K) o długości 33:36 minuty, z którego w wygodzie własnego mieszkania i z ekranu swego komputera lub "smart TV" każdy teraz jest w stanie film ten sobie oglądnąć i wstępnie poznać z niego najważniejsze informacje o owym idealnym "ustroju nirwany". Dokładniejszych zaś informacji o wstępnie tak poznanym ustroju nirwany każdy może potem sobie doczytać z moich stron internetiowych jakie ustrój ten opisują. I tak przykładowo:

 

- Inicjowanie praktycznego wdrażania Ustroju Nirwany poprzez gromadzenie doświadczeń eksperymentalnym wypracowywaniem nirwany przez ochotnikow wyjaśnia, między innymi, punkt #A3 ze strony "partia_totalizmu_statut.htm", zaś podsumowuje poniżej punkt #L6 niniejszego wpisu #335.

 

- Cechy, zalety i użyteczność "ustroju nirwany" bazującego na cudownym zjawisku nirwany (wyzwalanie jakiego Bóg dla bardzo istotnych powodów wbudował w ciała wszystkich ludzi) opisałem w punktach #A1 do #A4 ze swej innej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm".

 

- Opis wstrząsu doznawanego kiedy szczęśliwość "zapracowanej nirwany" nagle u nas się pojawia i uderza nas jak jakiś "piorun szczęśliwości" - jaki to wstrząs ma zapewne zapobiegać przeoczeniu chwili kiedy nirwana ta u nas się pojawia. Opis ten zawarłem przykładowo we WSTĘPie do strony o nazwie "smart_tv.htm" a także, m.in., w kilku miejscach strony "nirvana_pl.htm" i w publikacjach ze stron tych linkowanych. Odnotuj z tych opisów, że u mnie wstrząs nadejścia nirwany był aż tak potężny i aż tak długotrwały, że nie wiedząc jeszcze co się dzieje, zacząłem się obawiać iż ukąsił mnie jakiś borneowski krewniak afrykańskiej muchy "Tse-Tse", która jednak zamiast śpiączki kończącej się śmiercią, powoduje przepotężne poczucie trwałej szczęśliwości.

 

- Powodowane zakończeniem się mojej profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo i powrotem do Nowej Zelandii zakończenie się mojej 9-miesięcznej nirwany. Krótko ten powód zakończenia się mojej nirwany opisałem we WSTĘpie do strony "smart_tv.htm", zaś szczegółowiej wyjaśniłem go w punkcie #F2 swej innej strony o nazwie "nirvana_pl.htm".

 

- Wyniki i powyznaczane dane liczbowe moich szczegółowych badań zjawiska nirwany, które to badania wykonywałem kiedy osobiście nirwanę przeżywałem i których wyniki natychmiast dokumentowałem. Opisałem je szczegółowo aż w kilku swych stronach internetowych i monografiach. Przykładowo, owo najbardziej istotne dla każdego czytelnika samo zjawisko szczęśliwości "zapracowanej nirwany", jego dane liczbowe, oraz jego użyteczność jako zastępstwo dla dzisiejszej motywującej mocy "pieniędzy" i "strachu" (tj. jaką to nirwaną, zamiast "pieniędzy" lub "strachu", można opłacać wykonywaną przez ludzi pracę fizyczną) opisałem we wyżej już wymienionych punktach #C7, #D3 i #D2 ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz w publikacjach stamtąd linkowanych.

 

- Inne niż "zapracowana nirwana" krótkotrwałe i uczuciowo słabsze odmiany nirwany, które najróżniejsi ludzie czasami przeżywają - nie wiedząc jednak czym jest to co właśnie doznają, też opisałem w swoich publikacjach. Przykładowo, ci z czytelników, którzy osobiście uczestniczyli w strajku okupacyjnym studentów Politechniki Wrocławskiej z 1968 roku być może pamiętają unikalne uczucie szczęśliwości, kiedy mieli tam okazję aby osobiście przeżywać odmianę nirwany jaką można nazwać "nirwaną tłumu" albo "nirwaną rezonansową". Jest ona bardzo krótkotrwała i o znacząco niższym natężeniu szczęśliwości niż "nirwana zapracowana". Jednak też daje jakieś wstępne pojęcie jakim potężnym motywatorem ludzkiego działania i postępowania nirwana naprawdę jest. Ową "nirwanę tłumu" jaka opanowała wówczas większość strajkujących studentów zgromadzonych wtedy na masówce w auli Politechniki Wrocławskiej (jaką to "nirwanę tłumu" ja też tam wtedy przeżywałem) opisałem szczegółowiej w punkcie #C3 z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" zaś skrótowo wspominam w (6) z punktu #B8.2 i w 7 z punktu #E1 mojej strony o nazwie "rok.htm" opisującej mój rocznik 1970 absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - sporo z grona których brało udział w tamtym strajku i owej niezapomnianej masówce studentów grupowo przeżywających nirwanę rezonansową (opisuję ją też pod niektórymi z adresów linkowanych z tego wpisu #335). W punktach #C4 do #C4.3 owej strony "nirvana_pl.htm" opisane są także inne podstawowe odpowiedniki nirwany.

 

(Cały niniejszy wpis #335 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #335_2)

kodig : :