Najnowsze wpisy


sty 01 2022 #342_1: Sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie...

#342_1: Sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie kobietom aborcji (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #342 do blogów totalizmu: "Tzw. 'prace umysłowe' potrafią uczyć nas pamiętania dorobku życiowego innych ludzi, obycia, wyrażania się jak dyplomaci, itp. - jednak aby nauczyć się wypracowywania procedur 'jak' generujących faktyczną 'mądrość' życiową jaka umożliwia odróżnianie prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, itp., a co za tym idzie nabyć też zdolności do twórczego wypracowywania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów, konieczne jest wykonywanie wielu produktywnych tzw. 'prac fizycznych'." (Wyprowadzona i wyjaśniona w punktach #G3 i #G4 strony "wroclaw.htm" prawda i mądrość życiowa zdefiniowana tam w punkcie #G5, ustalenie wływu jakiej na wyniki naszego życia mi zajęło aż 75 lat.)

 

 

#L1. Dlaczego ludzie tak nagminnie łamią "Dziesięć Przykazań Boga":

 

W punkcie #A2.12 z mojej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" a także w podpisach pod "Fot. #A2.12a" i "Fot. #A2.12b" załączonych do owego punktu #A2.12, wyjaśniłem swym czytelnikom szczegółowo powody dla jakich Bóg w swej nadrzędnej mądrości NIE może dawać ludziom "dusz" jakie czyniłyby tych ludzi wprost doskonałymi. Wiadomo bowiem iż Bóg mógłby takie dusze i doskonałe charaktery każdemu z nas "wtchąć" już obecnie wraz z jego "duszą" w momencie urodzin. Wszakże takie doskonałe dusze i doskonałe charaktery w Biblii obecuje dać ludziom po końcu obecnego świata - tj. kiedy ci co sobie na to zasłużyli będą otrzymywali nieśmiertelne ciała. Ponadto takie doskonałe dusze i doskonałe charaktery już otrzymują od Boga Aniołowie, zaś bliskie doskonałości dusze otrzymują także np. "psy", pracowite "pszczoły", "mrówki", oraz zapewne szereg jeszcze innych stworzeń.

 

Z powodu więc tego wymaganego przez nadrzędne boskie cele nadawania nam bardzo niedoskonałych charakterów, każdy z nas ludzi zawiera w sobie naturalne skłonności do grzeszenia - z którymi zgodnie z Biblią powinien efektywnie walczyć. U niektórych ludzi te skłonności do grzeszenia mogą urastać do rozmiarów jakie czynią ich wręcz zbrodniarzami. Jak więc ze wszystkim w życiu, z pewnością istnieje wiele powodów dla jakich niektóre osoby NIE kontrolują u siebie narastania tych skłonności do grzeszenia. Tu przypomnę tylko trzy ich przykłady, które obecnie zdają się dominować, stąd prawdopodobnie czytelnik już o nich słyszał, lub nawet z nimi się zetknął. Przykłady te to, między innymi:

 

[1] Połączenie danej nam przez Boga tzw. "wolnej woli" - potrzebę istnienia jakiej opisałem szerzej w punktach #B1 do #B3 z innej strony o nazwie "will_pl.htm", z naturalną skłonnością większości ludzi do leniwego życia w jakim NIE zamierzają wykonywać żadnej tzw. "pracy fizycznej" uczącej ich procedury "jak" a z nią zwiększającej też poziom ich "mądrości" - ogromną istotność której to "pracy fizycznej" dla podnoszenia naszej przydatności Bogu wyjaśniam szerzej w punktach #G3 i #G5 strony "wroclaw.htm".

 

[2] Pokusy jakie stwarza nieakceptowalnie długie używanie przez ludzkość indukujących wszelkie zło "pieniędzy" jako zapłaty za wszystkie możliwe rodzaje pracy i ludzkich działań. Wszakże użycie "pieniędzy" jako zapłaty za pracę było uzasadnione jedynie w pierwszych prymitywnych ustrojach, np. niewolniczym czy faudalnym lub na samym początku kapitalizmu - kiedy to ludzkość NIE znała jeszcze tzw. "prac umysłowych" oraz dzieliła się jedynie na władców lub właścicieli i na ich niewolników lub poddanych. Tymczasem w naszej cywilizacji okupująca i wyniszczająca ludzkość i Ziemię "moc zła" (tj. ta sama "moc zła" którą szerzej opisałem np. w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm" czy w #A2 do #A2ab strony "ufo_pl.htm" - bowiem o ukrytych działaniach tej "mocy zła" naprawdę warto wiedzieć) sztucznie podtrzymuje aż do dzisiaj wynagradzanie "pieniędzmi" wszelkich możliwych prac i działań ludzi - włącznie z wynagradzaniem "pracy umysłowej" jaka w zaprojektowanym przez Boga idealnym "Ustroju Nirwany" ma jedynie służyć udoskonalaniu wyników "pracy fizycznej" wykonywanej przez praktycznie każdego fizycznie sprawnego jego obywatela, a także włącznie z wynagradzaniem "pieniędzmi" prac i działań ludzi jakie faktycznie powinny być karane a NIE wynagradzane - co wyjaśniam szerzej w punktach #G5 i #G3 z powyżej już linkowanej strony "wroclaw.htm". Co jeszcze gorsze, obecnie "pieniądze" są tylko drukowanym przez ludzi papierem lub nawet tylko "danymi w komputerze", a NIE jak dawniej monetami wybitymi ze złota lub srebra - jakie to pierwiastki stwarza tylko Bóg ("jak" zasady tego stwarzania wyjaśniam w "części #I" strony "sw_andrzej_bobola.htm"), poczym mądrze i sprawiedliwie pozwala ludziom znajdować i pozyskiwać należne im ilości tych pierwiastków. Stąd takie "papierowe pieniądze" już NIE reprezentują sobą "ilości wykonanej pracy fizycznej" jaką to rolę Bóg ustanowił dla "pieniędzy" zaś po raz pierwszy odkrył ją, zdefiniował i opisał Karol Marks - czyli takie "papierowe pieniądze" skorumpowane rządy mogą obecnie drukować w dowolnych ilościach dewaluując tym ich wartość, krzywdząc tak ludzi i łamiąc tym przykazania i wymogi Boga. Innymi słowy, zastępując monety ze złota i srebra drukowaniem "papierowych pieniędzy" owa "moc zła" odebrała rządzenie ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych rąk Boga i oddała je w ręce skorumpowanych ludzi, podczas gdy wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" odbierze zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę fizyczną" z rąk owych ludzi i ponownie powierzy je sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i #J5b strony "petone_pl.htm". Przypomnijmy więc tu kilka przykładów takich zasługujących na karanie zamiast na wynagradzanie działań ludzi, prowadzenie jakich nadal dla sporej proporcji ludzkości jest źródłem ich "pieniędzy". I tak, niezależnie od organizowania i dokonywania przestępstw, o jakich nawet zabawny film-komedia z 1988 roku o tytule "A Fish Called Wanda" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=A+Fish+Called+Wanda+1988 ) sarkastycznie ilustruje iż "pieniądze" pozwalają aby przestępstwa były wynagradzane zamiast karane, istnieje też niemal niezliczona liczba innych przykładów takich działań. Najwyższe "pieniądze" zapewne przynoszą prace i działania "pokojowego pomniejszania bogactwa" całych innych krajów - np. poprzez manipulowanie przelicznikami ich walut, a także działania pomniejszania stopy życiowej własnych obywateli - np. pokrywania korupcji drukowaniem nadmiaru papierowych pieniędzy czy eskalowaniem ich dewaluacji. Sporo pieniędzy przynoszą też prace i działania wyniszczania natury i ludzi szkodliwą ich eksploatacją, chemikaliami, wojnami, rasistowską, wrogą lub zniewalającą polityką, blokowaniem prawdy, postępu i wynalazków, itp. Oczywiście istnieje ogromna liczba jeszcze innych działań ludzkich, jakie też łamią przykazania Boga i szkodzą bliźnim, a jednocześnie przynoszą ich wykonawcom znaczne "pieniądze". Z kolei takie użycie "pieniędzy" do bezwybiorczego wynagradzania wszelkich prac i działań ludzkich (tj. nawet tych co powinny być karane), zamienia te "pieniądze" w źródła niemal całości "zła" istniejącego na Ziemi - o czym w Biblii od około 2000 lat ostrzega nas werset 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" cytowany np. w "Film #C5b" ze strony "2020zycie.htm" a stwierdzający "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Łatwo przy tym zauważyć, iż owo ostrzeżenie w Biblii z 6:10 "1 Tymoteusza" zawiera też mądrze wkodowaną w siebie "radę" Boga, którą dopiero dokładne poznanie zjawiska nirwany ujawnia jako zachętę aby ludzie podjęli wdrażanie nowego "Ustroju Nirwany" ilustrowanego naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , a skrótowo opisanym poniżej np. na Rys. #L2 niniejszego wpisu #342, podczas gdy szczegółowiej opisanym np. w punktach #A1 do #A4 strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" czy we WSTĘPie i "części #L" strony "smart_tv.htm". Wszakże działaniem owego "ustroju nirwany" będzie sprawiedliwie zarządzał sam Bóg, wynagradzając "zapracowaną nirwaną" wybiorczo i mądrze jedynie wykonawców produktywnych "prac fizycznych" jakie NIE łamią żadnych przykazań Boga i są wykonywane z motywacjami pomagania bliźnim opisanymi szerzej np. w punkcie #A2.12 strony "totalizm_pl.htm". Odnotuj przy tym wymowę faktu, iż aby upowszechniać po Ziemi zjawisko nirwany, np. mnichom buddyjskim Bóg też pozwala generować medytacjami zjawisko nieco odmiennej "nirwany rezonansowej" opisywanej w punkcie #C4.2 strony "nirvana_pl.htm". Ponieważ jednak motywacje tej "nirwany rezonansowej" są nakierowane "na generującego nirwanę zamiast na jego bliźnich", zaś nirwana ta NIE jest zapracowana produktywną "pracą fizyczną" wykonywaną w zgodności z przykazaniami i wymaganiami Boga na rzecz dobra bliźnich i trwa ona tylko przez krótki czas medytowania, jako taka NIE jest ona w stanie zastąpić sobą "pieniędzy" (które to cechy "nirwany rezonansowej" dodatkowo potwierdzają iż "nirwana zapracowana" faktycznie została celowo tak stworzona przez Boga aby mogła sobą zastąpić funkcję "pieniędzy" wybiorczo wynagradzającą tylko produktywną pracę fizyczną).

 

[3] Brak woli do podjęcia walki ze swymi zachciankami i postępowaniami biegnącymi przeciwko przykazaniom i wymogom Boga - co jest doskonale widoczne u większości dzisiejszych ludzi. Kiedy jednak upadek ludzkości spowodowany tą ludzką pasywnością i brakiem woli doprowadzi do sytuacji opisywanej na mojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś zilustrowanej m.in. na naszym filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) wówczas, niestety, będzie już za późno na podjęcie walki ratującej przed całkowitym wypełnieniem się opisanej we WSTĘPie do "części #H", a także w punktach #H1 i #H2 do #H4 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskiej przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka".

 

Tymczasem istnieje rodzaj grzechów, co do których Bóg aż 27 razy w Biblii upomina, iż nam ludziom NIE wolno ich popełniać, zaś w przypadku ich popełniania czeka nas bardzo surowa kara. Zakazy popełniania tych największych grzechów opisane są w Biblii jako tzw. "10 Przykazań Boga" (patrz Biblia, "Księga Wyjścia", wersety 20:3-17). Niestety, nawet i te przykazania niektórzy ludzie nagminnie łamią. Przypomnijmy więc tutaj zakaz łamania których z tych przykazań nasza dzisiejsza cywilizacja najbardziej samobójczo lekceważy. I tak:

 

Przykazanie Boga "NIE zabijaj" (patrz werset 20:13 z biblijnej "Księgi Wyjścia"). Odnotuj, że to przykazanie jest często uściślane słowami "NIE morduj" (patrz https://www.google.pl/search?q=Nie+zabijaj+czy+nie+morduj ) - aby móc odróżniać od niego np. zabijanie zwierząt na pokarm, a także zabijanie w obronie własnej agresywnych napastników zamierzających nas zabić. Oprócz najróżniejszych kryminalistów, u których samouczące siebie łamanie tego przykazania najczęściej wynika ze stopniowego transformowania się ich nawyków w rodzaje nienaprawialnych zwyrodnień programów ich "duszy", to przykazanie "NIE zabijaj" często łamią też politycy, a ściślej przywódcy i głowy państw, a także otumanieni polityczną propagandą lub agresywni wojskowi, zaś w niektórych krajach również specjalne służby politycznej policji. Wszakże np. niektórzy z polityków szokująco łatwo zaczynają agresywne wojny. Z historii wiemy iż kiedyś istniała tradycja, że przywódcy wiodący swych wojowników na wojnę zawsze walczyli w pierwszym szeregu ścierających się armii - co było moralnie nieporównanie bardziej akceptowalną sytuacją niż obecne wysyłanie na wojnę synów (a w niektórych krajach i córki) rządzonego narodu kiedy samemu siedzi się w niezniszczalnym podziemnym bunkrze. Często też kiedy jeden z przywódców zostawał zabity wojna była uznawana za przegraną przez niego i zakańczana bez porzeby dalszego rozlewu krwi jego wojowników. Ciekawe czy byłoby aż tyle wojen co obecnie gdyby tradycja ta przetrwała do dzisiaj, zaś w zgodzie z nią owi polityczni przywódcy którzy zaczynają jakąś agresywną wojnę musieli stawać na pierwszą linię jej frontu wraz ze swymi żołnierzami? Znani są też politycy jacy bezdusznie rozkazują zabijać osoby o odmiennych niż oni poglądach. Pisząc o zabijaniu i o wojnach czuję jednak obowiązek aby tutaj wyjaśnić, że filozofia totalizmu klaryfikuje iż zabijanie agresywnego napastnika jest dozwolone i nawet stanowi obowiązek obrony własnej w sytuacjach "albo ja albo ty" - co wyjaśniam szerzej w podrozdziałach JD8 i JD11.1 z tomu 7, a także w podrozdziałach OC5 do OC5.3 z tomu 13 mojej monografii [1/5] przy okazji omawiania tam nakładanego na każdą moralnie żyjącą osobę i na każdy intelekt grupowy (np. na każde państwo) uniwersalnego obowiązku obrony własnej przed agresywnym napastnikiem - załaduj sobie [1/5] stroną "tekst_1_5.htm". (Odnotuj jednak, iż jak wszystko inne, "moce zła" wypaczają nawet i ten obowiązek obrony - np. w sytuacjach wojny domowej kiedy prześladowana mniejszość narodowa siłą włączona kiedyś do danego kraju usiłuje uzyskać niepodległość.) Aby zaś, między innnymi, odwracać od siebie uwagę właśnie w sprawie łamania tego przykazania "NIE zabijaj", jednocześnie politycy np. uchwalają, lub utrzymują w mocy uprzednio już uchwalone, zwodnicze ludzkie prawa - np. zakazujące kobietom przerywanie ciąży. Tymczasem opierając się na informacjach zawartych w wersetach Biblii, w punkcie #L2 poniżej wykażę, że chociaż przerywanie ciąży też jest grzechem, bowiem bardzo boli kobietę i jej szkodzi na sporo odmiennych sposobów, jednak wcale NIE łamie ono Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" ponieważ przerywanie ciąży wcale NIE odbiera nikomu życia - jako iż aż do chwili złapania pierwszego oddechu ludzki płód wcale od Boga NIE otrzymał jeszcze "życia" (nośnikiem którego to "życia" są programy zawarte w "wtchniętej" w ciałko płodu "duszy"), co podkreślają, wyjaśniają i dokumentują opisy z owego punktu #L2 poniżej.

 

Przykazanie "Miłuj swego bliźniego jak siebie samego" (patrz wesety: 22:39 biblijnej "Ewangelii w/g św. Mateusza", 2:8 "Św. Jakub"). To przykazanie ludzie łamią najczęściej z powodu przekonania iż jakoby do miłowania kogoś, kogo sami sobie NIE wybiorą, NIE można przekonać ani siebie, ani nikogo innego. Tymczasem w punkcie #A2.12 strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" opisałem moją sprawdzoną w działaniu na sobie samym procedurę, jaka niemal bez dokonania trudnej zmiany trybu życia pozwala użyć metodę "transformowania własnych motywacji" dla nabycia trwałego nawyku miłowania naszych bliźnich. Radzę o niej sobie tam poczytać. Wszakże miłowanie bliźniego jak siebie samego jest najważniejszym z rodzajów wszelkiego miłowania, od jakiego zależą nasze motywacje dla wykonywania produktywnej pracy (szczególnie zaś produktywnej i moralnie realizowanej tzw. "pracy fizycznej") dla dobra naszych bliźnich, jakie to motywacje z kolei definiują kontynuację istnienia, a także postęp, dobrobyt, prawdę, sprawiedliwość i inne charakterystyki całej ludzkości - tak jak staram się to wyjaśnić w punktach #G3 do #G5 ze swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm". Nie bez ogromnie istotnego powodu, kiedy Bóg nakazuje nam "miłowanie bliźniego jak siebie samego", a stąd kiedy nas upomina iż to właśnie przykazanie należy do dwóch najważniejszych przykazań Boga, zaprawdę wówczas Bóg "means business" - tak jak stwierdza to znane wyrażenie Anglików opisujące iż ktoś "means business" - patrz https://www.google.com/search?q=means+business+definition . (Odnotuj z wersetu 22:37 biblijnego "Mateusza" oraz wersetu 2:8 z biblijnego "Jakuba", że najważniejszym z owych dwóch przykazań jest "miłuj Boga swego całym swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem", bowiem jeśli faktycznie miłuje się i szanuje Boga, wówczas miłuje się także wszystko co Bóg postwarzał, w tej liczbie naszych bliźnich i oczywiście całą naturę.)

 

Przykazanie Boga "Nie pożądaj żony bliźniego swego" (patrz werset 20:17 z biblijnej "Księgi Wyjścia"). W tym przykazaniu szczególnie odnotuj precyzję wyrażeń Boga i języka Biblii, na jaką wielokrotnie zwracałem już uwagę czytelnika np. na swej stronie o nazwie "2020zycie.htm". Wszakże zainspirowaniem w Biblii sformułowania tego króciutkiego zdania Bóg faktycznie przykazuje nam "co" dla aż kilku odmiennych swych nakazów naraz - tylko skrótowe opisanie "jak" dla których to "co" wymagało obszernych opisów z aż kilku moich stron internetowych. Przykładowo, to krótkie zdanie zawiera zakodowane w sobie np. następujące przykazania definiujące "co": (a) że żadnemu mężczyźnie NIE wolno pożądać kobiety która jest żoną innego mężczyzny, (b) że kobiecie która jest niezamężna wolno pożądać każdego mężczyznę, szczególnie zaś że (c) niezamężnej kobiecie wolno pożądać np. męża innej kobiety - pod warunkiem jednak iż zechce go poślubić akceptując dla siebie rolę drugiej lub kolejnej żony oraz iż ów mężczyzna i jego uprzednia/e żona/y wyraża zgodę na to poślubienie. Wszakże jeśli kobieta jest niezamężna, wówczas zgodnie z tym przykazaniem, w sposób wysoce odpowiedzialny - tj. jaki NIE złamie żadnego z innych przykazań Boga, mężczyźnie wolno ją też pożądać i poślubić. Więcej w sprawie tego nakazu i sytuacji (c) wyjaśniam w punkcie #J2.2.2 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - prezentującym dozwolone i uznawane przez Boga "wielożeństwo" czyli "poligamię" i przewagę jego zalet nad obecnym jednożeństwem wmuszanym ludziom przez "moce zła". Niestety, to dozwolone przez Boga "wielożeństwo" nadal jest na Ziemi zabraniane przez uparcie zaprzeczające prawom Boga ludzkie prawa - na szczęście te ludzkie prawa są możliwe do obejścia naokoło zgodnie z wersetami Biblii "Daj Cesarzowi ..." (Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) jakie omówiłem w punkcie #L3 swej strony o nazwie "cielcza.htm". W owym nakazie i sytuacji (c) warto też odnotować ukryty w nim nakaz (d), że ponieważ mężczyznom i kobietom Bóg nadał odmienne dusze, ciała, cechy, możliwości, cele, prawa, obowiązki, itp., stąd ludziom NIE wolno obu tych płci traktować dokładnie tak samo - w tym również NIE wolno taktować tak samo seksualnych pożądań i zachowań mężczyzn oraz kobiet. Wszakże to Bóg stworzył nasze ciała i ich potrzeby oraz zaprogramował dusze z naszymi cechami, stąd Bóg wie dokładniej od nas i od ludzkich decydentów oraz polityków jak wszystko w nas działa. Dlatego swoje przykazania precyzyjnie sfomułował aby dokładnie odzwierciedlały one to co Bóg o nas wie. A Bóg zna przecież całą prawdę o nas i o całym świecie materii, włącznie nawet z tą, która w relatywnie niedawnych czasach kiedy ja się edukowałem nadal stanowiła powszechnie dostępną wiedzę ludzi, jednak w dzisiejszych czasach wiedza ta została zablokowana przed upowszechnianiem i potraktowana jako "tabu" niedozwolone ludziom do poznania - tak jak przykładowo potraktowano też tzw. "promienie zimna" jakie opisałem szerzej w (3) z punktu #K2 strony "god_istnieje.htm". Wszakże w imię "nieomylności monopolu nauki", a także w imię tzw. "politycznej poprawności" (patrz https://www.google.com/search?q=political+correctness+gone+mad ) oraz w imię fałszywie pojętej równości praw i równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niemal każda prawda i wiedza jaka jest przeciwstawna do obowiązujących doktryn oraz do "teorii" i "praw" starej, nadal monopolistycznej "oficjalnej nauki ateistycznej", już od około połowy 20 wieku jest starannie i systematycznie blokowana przed upowszechnianiem i traktowana jako "tabu" niedozwolone do poznania przez ludzi. Przykładowo, przesłanki wynikające z "Teorii Życia z 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm" zdecydowanie implikują, że cała materia ludzkiego ciała zawiera w sobie zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie sterujące działaniem tej materii. To z kolei implikuje iż sperma każdego odmiennego mężczyzny jaka wstrzyknięta jest w daną kobietę podczas stosunku seksualnego modyfikuje i zanieczyszcza takie zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie genów w jajnikach tej kobiety - podobnie jak np. wlany do studni każdy rodzaj chemikalii czy NIE przynależnego w niej płynu modyfikuje i zanieczyszcza całość wody jaka potem będzie czerpana z owej studni. To więc w połączeniu z biblijną zasadą iż każda prawda będzie ujawniona może wyjaśniać dlaczego Bóg zaopatrzył kobiety w błonę dziewiczą - wszakże umożliwia ona aby ich przyszli mężowie wiedzieli czy dzieci jakie z tymi kobietami spłodzą po ślubie będą wykazywały wyłącznie ich genetyczne dziedzictwo, czy też będą mieszaniną genetycznych dziedzictw wszystkich mężczyzn z jakimi kobieta ta uprawiała stosunki seksualne. Stara mądrość ludowa ponadto stwierdza iż w przeciwieństwie do mężczyzn, seksualne pożądanie kobiet wcale NIE wynika jak u mężczyzn z ich naturalnej potrzeby, a głównie z ciekawości oraz chęci przeżywania podnieceń podobnych do tych jakie daje im też np. nabycie nowej torebki, najmodniejszego odzienia, lub kosztownej biżuterii. Na dodatek do tego, ową zdolność spermy każdego nowego partnera seksualnego do modyfikowania zapisywalno-wymazywalnego software z genów w jajnikach danej kobiety poświadczają wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" jakich omówiłem w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". I tak łatwo (1a) można ją wydedukować teoretycznie poprzez użycie logicznego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Wszakże wiadomo iż sperma wstrzyknięta podczas każdego stosunku jest wchłaniana przez całe ciało danej kobiety - co empirycznie najlepiej jest dowodzone obecnością zapachu spermy odczuwalnego po stosunkach w oddechach kobiet. Wiadomo także iż wszystko co dostaje się do ciała każdego człowieka modyfikuje działanie tego ciała - czego empirycznym dowodem są np. dzisiejsze szczepienia przeciwko "Covid-19". W sumie więc sperma z każdego stosunku seksualnego z pewnością modyfikuje działanie ciała kobiety. Także (1b) Biblia też zawiera umiejętnie zaszyfrowaną informację jaka potwierdza tę prawdę. Tyle, że aby nie ułatwiać zadania leniwcom i oszustom wszelkiej maści - tak jak opisałem to w (1b) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm", Bóg tak zaszyfrował potwierdzenie tej prawdy aby ją rozumiał tylko ten co już o prawdzie owej wie, bowiem albo ją odkrył, albo mu ją ktoś ujawnił - kto uprzednio ją już znał (a ujawnia ją wiedza praktycznie wszystkich dawnych religii, w tym i egipskiej). Moim zaś zdaniem dziś tę prawdę najlepiej potwierdza wiedza zaszyfrowana w wersetach 5:15-18 z biblijnej "Księgi Przysłów". Omawiając tam życie seksualne Bóg bowiem wszechwiedząco i trafnie przyrównuje seksualne działanie ciała kobiety do wody ze "studni", zaś seksualne działanie ciała mężczyzny do wody ze "źródła" lub z "fontanny". Jak zaś niemal każdy wie, jeśli np. do studni wleje się jakieś chemikalie lub NIE przynależne tam substancje, będą one potem zanieczyszczały niemal na zawsze czerpaną z tej studni wodę. Jeśli jednak zanieczyści się nimi wodę ze źródła lub z fontanny, ta brudna woda tylko rozleje się po okolicy, zaś wytryskiwać z niej zawsze będzie czysta woda. Istnieje też (1c) empiryczny materiał dowodowy potwierdzający powyższe prawdy. Przykładowo, są nim opisywane w źródłach historycznych przypadki rodzenia się dzieci o innym kolorze skóry niż ten u męża i żony - jak źródła te dokumentowały tylko ponieważ wiele lat wcześniej jeszcze przed zaślubieniem przyszła żona miała też stosunek seksualny z mężczyzną o danym kolorze skóry. (W staropolskiej tradycji mowionej, niektóre z takich przypadków starano się też wyjaśniać jako tzw. "zapatrzenie się" - patrz https://www.google.pl/search?q=przes%C4%85d+zapatrzenie+si%C4%99 , np. w obrazek murzynka wówczas standardowo drukowany na dawnych opakowaniach kawy importowanej z tropiku.) Podobny materiał dowodowy pochodzi z działania spermy u innych niż ludzie stworzeń. Przykładowo dawniej rolnicy twierdzili, że samica indyka wymaga tylko jednego stosunku z męskim indykiem, aby wszystkie jej jajka danego sezomu same się potem zapładniały jego spermą. Itd., itp. Innymi słowy, nawet jeśli pominie się inne niebezpieczeństwa niezgodności pożycia z zasadami nakazywanymi nam w Biblii (np. pominie się choroby weneryczne), już tylko powyżej uświadamiane możliwości też powinny motywować aby zarówno młodzi ludzie postępowali wysoce odpowiedzialnie (tj. w przypadku młodych kobiet przestrzegana była zasada "lubię dopiero po ślubie", zaś w przypadku młodych mężczyzn - zasada "jeśli uwiodłeś dziewicę masz moralny obowiązek aby ją poślubić"), jak i mężowie oraz żony też postępowali odpowiedzialnie przykładając szczególną uwagę do moralności swego pożycia i NIE szukając sprzecznych z Biblią przygód.

 

 

#L2. Dla powodów wyraźnie kolidujących z podanymi w Biblii przykazaniami Boga, przywódcy zarządzający różnymi krajami i religiami szokująco chętnie ustanawiają ludzkie prawa zakazujące kobietom przerywanie ciąży (tj. zabraniające "aborcji" - patrz https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zasady ), chociaż owe prawa są sprzeczne z wyrażoną w Biblii wiedzą Boga a także łamią one ósme przykazanie Boga "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu":

 

Motto: "Polak mądry po szkodzie" (Widać mamy to w genach bo przypominał nam to już Jan Kochanowski w "Pieśni V" o "spustoszeniu Podola" - patrz https://www.google.pl/search?q=Jan+Kochanowski+Pie%C5%9B%C5%84+5+Pie%C5%9B%C5%84+o+spustoszeniu+Podola+-+%C5%BCe+i+przed+szkod%C4%85+i+po+szkodzie+Polak+g%C5%82upi )

 

Jak się okazuje "moce zła", w szponach których zgodnie z Biblią i z wynikami moich badań nasza Ziemia i ludzkość nadal się znajdują, prowadzą w dzisiejszym świecie szeroką kampanię ustanawiania i wmuszania narodom bezpodstawnych i powypaczanych "praw ludzkich" jakie są przeciwstawne do praw Boga i stąd jakie są wysoce szkodliwe dla wszystkich mieszkańców naszej planety a także dla natury i dla matki Ziemi. Jedna grupa tych praw zakazuje kobietom przerywanie ciąży - tj. zakazuje tzw. "aborcję", a jeszcze do niedawna (w niektórych zaś krajach i religiach aż do dziś) zakazywała też używania środków antykoncepcyjnych. (Sporo dowodów na anty-ludzką działalność tych "mocy zła" prezentuję w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm", a także w #A2 do #A2ab ze strony o nazwie "ufo_pl.htm".) Narzucanie kobietom tych praw owe "moce zła" wdrażają na przekór iż ich uchwalanie i wmuszanie ludziom biegnie przeciwko wiedzy i intencjom Boga wyrażonym w wersetach Biblii - o jakiej to ich przeciwstawności do stwierdzeń Biblii ja informuję zainteresowanych już od dnia 2011/2/1 w punkcie #C6 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm". Owe wersety Biblii od dawna bowiem starają się nam uświadamiać iż wprawdzie taka "aborcja" też jest źródłem najróżniejszego zła, jednak NIE łamie Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" (a ściślej "NIE morduj") - tak samo jak tego przykazania NIE łamie też np. usmażenie na patelni jajecznicy z jajek, które także podobnie do ludzkiego płodu już są zapłodnione, jednak Bóg nadal NIE "wtchnął" w nie "duszy" a stąd NIE są jeszcze obdarzone "życiem" i jako takie NIE daje się ich jeszcze "zabijać". Nawet jeszcze bardziej powinno nas szokować iż te niezgodne z Biblią prawa są ustanawiane i potem wmuszane ludziom, oraz że powód ustanawiania tych zakazów przerywania ciąży łamie ósme przykazanie Boga "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" (patrz https://www.google.com/search?q=NIE+b%C4%99dziesz+dawa%C5%82+fa%C5%82szywego+%C5%9Bwiadectwa+przeciw+bli%C5%BAniemu+swemu ). Wszakże prawa te zawierają wpisane w siebie fałszywe świadectwo iż jakoby usuwany płód ludzki już "żyje" kłamliwość jakiego ujawniają zawarte w Biblii informacje "co" jakie opisana na stronie "2020zycie.htm" moja "Teoria Życia z 2020 roku" poprawnie zintepretowała na "jak" dzisiejszego ścisłego języka naukowego (po opisy tego "jak" patrz np. (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm"). Te podane w Biblii informacje dość jednoznacznie nam wykazują iż faktycznie aż do chwili złapania pierwszego oddechu płód ludzki jeszcze NIE otrzymał życia od Boga - ponieważ zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie "duszy" (w Biblii zwane "słowo") NIE zostało jeszcze "wtchnięte" do tego płodu. Jednocześnie z Biblii wiadomo, że łamanie dowolnego z Przykazań Boskich jest bardzo poważnym grzechem, karą zaś za każdy grzech jest śmierć - np. patrz werset 6:23 z biblijnego "Listu do Rzymian" stwierdzającego - cytuję: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". Skoro zaś wszystko powyższe zgodnie potwierdza, iż ludzkie prawa zakazujące przerywania ciąży faktycznie łamią zamiast wypełniać Przykazania Boga, zachodzi pytanie dlaczego owe "siły zła" i manipulowani przez nie liczni rządzący tak upierają się aby prawa te ustanawiać. Odpowiedzią zapewne jest konieczność ukrywania swej działalności przez te "siły zła" za pomocą metody postępowania, którą poniżej oraz w punkcie #A5 swej strony "totalizm_pl.htm" opisuje powiedzenie "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Mianowicie, aby odwracać uwagę ludzi od faktu iż "coś jest NIE tak" z zamanipulowanymi politykami entuzjastycznie zaczynającymi wojny lub nakazującymi swym służbom specjalnym np. strzelanie do demonstrantów, owe "moce zła" sadzą cały las pozorów sprawiających wrażenie iż jakoby ci sami politycy dbają o życie ludzi. Z kolei owi zamanipulowani politycy, zapewne uzasadniają samym sobie uchwalanie praw zakazujących aborcję przykładowo z powodów aby zwiększać rodzenie się większej liczby ludzi jakich będą mogli eksploatować, aby nimi móc zarządzać i np. wysyłać na wojny, ewentualnie ich korumpować, czy aby odwracać uwagę od popełnianego przez siebie łamania Przykazań Boga. Z kolei też zamanipulowani przez owe "moce zła" np. przywódcy i kapłani różnych religii którzy "odrzucili wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza") - chociaż ciąży na nich nadany im przez Boga obowiązek aby lepiej uczyli się i na bieżąco poznawali zamiast odrzucać to wszystko przysłowiowo "z czego żyją", też konformistycznie aprobują owe prawa anty-aborcyjne zapewne aby np. mieć więcej wiernych praktykujących ich religię, a stąd finansowo i swym uczestniczeniem aby ci wierni wspierali ich pozycję i profesję.

 

Świadomość powyższego nakłania więc, aby dodatkowo poszerzyć tutaj informacje jakie na temat tej wysokiej kłamliwości i szkodliwości praw zabraniających przerywania ciąży przygotowałem w dniu 2011/2/1 i opublikowałem we w/w punkcie #C6 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm" a także jako wpis numer #194 do blogów totalizmu (który można sobie poczytać z "tomu X" mojego opracowania [13] upowszechnianego bezplatnie za pośrednictwem strony o nazwie "tekst_13.htm"). Ponadto świadomość ta nakłania też aby jeszcze raz przypomnieć kobietom iż owe ludzkie prawa zakazujące przerywanie ciąży łamią (zamiast wypełniać) Przykazania Boga, a jednocześnie dodają też swój niszczycielski wkład w spychanie ludzkości ku samozagładzie z powodów jakie wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na naszym półgodzinnym darmowym filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

 

W punktach #G3 do #G5 swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" zaprezentowałem [1] niezawodny sposób odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. Niestety sposób ten obecnie jest już niemal NIE możliwy do perfekcyjnego opanowania i użycia przez wszystkie osoby jakie w swym życiu unikają wykonywania produktywnej tzw. "pracy fizycznej". Stąd nadal NIE jest on znany ani NIE jest używany np. przez naukowców, kapłanów, biurowych decydentów, itp. Sposób ten pozwoliła mi ustalić dopiero najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana "filozofią totalizmu" - tj. tego "totalizmu" nazwa jakiej to filozofii jest zawsze pisana i odmieniana przez literę "z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) aby wyraźnie ją odróżniać od wysoce wsteczniczej filozofii poprawnie nazywanej "filozofią totalitarianismu" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalitarianism ) jaką to nazwę "totalitarianism" zaraz po stworzeniu "totalizmu" zarządzające Ziemią i ludzkością owe "moce zła" szybko przemianowały też na nazwię "totalism" tyle, że poprawnie pisaną przez literę "s" - patrz https://www.google.pl/search?q=totalism . Dzięki temu owe moce zła pogrążyły najmoralniejszy w świecie "totalizm" w odmętach konfuzji i zagubienia zgodnego z używaną przez nie w/w zasadą wyrażoną powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" (tak jak wyjaśniam to i uzasadniam szerzej w punkcie #A5 swej strony "totalizm_pl.htm").

 

Znalezienie tego [1] niezawodnego sposobu odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, pozwala aby łatwo wykazać iż jest zwykłym kłamstwem stwierdzenie owych ludzkich praw zakazujących przerywania ciąży ponieważ bazują one na błędnym założeniu iż jakoby płód ludzki już od chwili zapłodnienia jest obdarzony życiem. Tymczasem aby płód stał się "żyjącym", najpierw Bóg musi "wtchąć" w niego "duszę" - zapisywalno-wymazywalne programy jakiej (w Biblii zwane "słowo") są właśnie nośnikiem życia (co wyjaśniam w (e) a także w (d), (c) i (a) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm"). Kłamstwo to doskonale demaskuje linkowany powyżej niezawodny sposób [1] odróżniania prawdy od kłamstwa logicznie wyprowadzony i potwierdzony materiałem dowodowym w punktach #G3 do #G5 z mojej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" - ponieważ faktycznie sposób ten stwarza też wypracowaną moimi badaniami metodę naukowo niepodważalnego dowodzenia iż określone stwierdzenia są prawdą i tylko prawdą. Zdemaskowaniem tym ów sposób [1] pozwala także jednoznacznie wykazać, że nadanie płodowi życia poprzez "wtchnięcie" duszy w owo rodzące się do życia ciało płodu, następuje dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu. Innymi słowy, aż do chwili kiedy rodzący się płód ludzki załapie ów pierwszy oddech i otrzyma od Boga swoją "duszę", w sensie czym on naprawdę jest wcale NIE różni się on np. od kurzego jajka. Wszakże kurze jajko także jest już zapłodnione, jednak również NIE załapało jeszcze swego pierwszego oddechu ani NIE otrzymało od Boga swej "duszy" a stąd ludzie mogą (bez wyrzutów sumienia iż je "zabijają") np. z jajka tego usmażyć jajecznicę jaką albo zwyczajnie zjedzą albo też jakim zadysponują na inny sposób.

 

Możliwość dowiedzenia iż ludzki płód faktycznie jeszcze NIE otrzymał od Boga "życia" aż do chwili złapania pierwszego oddechu, wynika z istnienia rodzaju prawdy [3], prawa [3], czy zasady [3] rządzących otaczającą nas rzeczywistością, jakie pozwalają nam logicznie udowodnić iż "życie" zostaje "wtchnięte" w momencie załapania pierwszego oddechu, a jakie opisałem szerzej też w owym punkcie #G3 strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm". Ta prawda [3], prawo [3], czy zasada [3] stwierdza: dla każdego "co" jakie jest pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować poprawna procedura "jak" która pod każdym względem będzie zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i poprawność której będzie potwierdzana przez wymaganych "trzech świadków"; natomiast dla żadnego "co" jakie jest negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy NIE daje się jej wypracować. Ponieważ zaś wersety Biblii typowo opisują sobą tylko "co" aby w każdym z tych wersetów Bóg mógł zainspirować wyrażenie NIE jednego a całego szeregu najróżniejszych reguł i praw (przykład jakiego to inspirowania wielu reguł i praw naraz przytoczyłem powyżej w punkcie #L1 omawiając tam przykazanie "Nie pożądaj żony bliźniego swego"), takie sformułowanie owej [3] oznacza iż zanim będziemy w stanie logicznie udowodnić, że "życie" jest "wtchnięte" w ciałko płodu dopiero w momencie załapania pierwszego oddechu, najpierw owo "co" z Biblii będzie trzeba przetłumaczyć na procedurę "jak" owo "życie" wraz z "duszą" jest "wtchnięte" w ciałko płodu. Na szczęście dla uzyskania takiego przetłumaczenia biblijnego "co" na zgodne z działaniem wszechświata "jak" (wykorzystujące procedurę już wyjaśnioną szerzej w punkcie #G3 strony "wroclaw.htm"), ja już zdołałem się nauczyć wypracowywania poprawnej procedury "jak" dla niemal każdego "co" dzięki owemu popieranemu wiedzą i rozumem wykonywaniu w przeciągu całego mojego życia znacznej liczby najróżniejszych tzw. "prac fizycznych". Kilka przykładów takiego wypracowywania "jak" dla "co" zaczerpniętego z wersetów Biblii sformułowanych z niedoścignioną dla ludzi precyzją słów Boga, omówiłem w (a) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz w publikacjach tam linkowanych. Przytoczone tam przykłady najlepiej ilustrujące takie wypracowywania procedury "jak" dla wysoce precyzyjnie wskazujących tylko "co" wersetów Biblii, obejmują werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" - cytuję tu wskazywane przez niego "co": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę", a także werset 15:3 z biblijnej "Księgi Przysłów" stwierdzający - cytuję tu wskazywane przez niego "co": "Na każdym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują." Wracając jednak do prawdy o momencie nadania "życia" ciałku ludzkiego płodu - ustalenie jakiej staram się wyjaśnić w niniejszym punkcie #L2, to jeśli tutaj jako "co" przyjmiemy iż reprezentuje ono [1] "moment czasowy kiedy płód ludzki otrzymuje od Boga swą 'duszę' i w ten sposób uzyskuje 'życie' ", wówczas wypracowanie zgodnej pod każdym względem z otaczająca nas rzeczywistością procedury "jak" pozwala ustalić prawdę o tym który z obu możliwych alternatyw reprezentuje prawdę: mianowicie czy jest to [1a - w chwili zapłodnienia] czy też [1b - w chwili załapania pierwszego oddechu], a który z nich jest kłamstwem. Wszakże prawda [3], prawo [3] czy zasada [3] umożliwi nam wówczas niezawodne odróżnianie prawdy od kłamstwa, jako iż dla kłamstwa NIE istnieje poprawna procedura "jak", która jest pod każdym względem zgodna z manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości. Tak zaś się składa, że moje umiejętności wypracowywania "jak" jeśli zna się odpowiadające mu "co" - jakich nabyłem dzięki wykonywaniu owych wysoce uczących "prac fizycznych" przez praktycznie całe swe życie a także dzięki nieustającemu uzupełnianiu i poszerzaniu swojej wiedzy w trakcie życiowo długiego wykładania najróżniejszych przedmiotów na szeregu uczelni świata (w tym na 4 uniwersytetach na pozycjach profesora), pozwoliły mi wypracować "jak" także dla powyższego "co". Ustaleniem zaś, które najpierw umożliwiło wypracowanie, a potem zawarło w sobie owo "jak", było opracowanie totaliztycznej definicji zjawiska "życia". Definicja ta wynikła z połączenia mojej wiedzy z aż dwóch odmiennych dzisiejszych dyscyplin naukowych, tj. (1) z Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn, oraz (2) z Inżynierii Softwarowej i Oprogramowania. Tę opracowaną przez siebie definicję "życia" przytoczyłem na początku punktu #C5 strony "2020zycie.htm", zaś nieco innymi słowami wytłumaczyłem ją i na najróżniejsze sposoby powtórzyłem tam w punkcie #D3 a także w niniejszym punkcie #L2 tego wpisu #342. Definicja ta stwierdza: "życie jest to proces działania 'samouczącego się' systemu hardwarowo-softwarowego zaopatrzonego przez Boga w 'duszę' będącą m.in. siedliskiem samoświadomości tego systemu; składowa hardwarowa którego (tj. jego ciało) służy pozyskiwaniu nauczających ten system informacji; natomiast zapisywalno-wymazywalna składowa softwarowa (obejmująca jego algorytmy: pamięci, myślenia, 'samouczenia się' i reakcji na zewnętrzne stymulusy a także zarodek samoświadomości) przetwarza te informacje poczym ich użyteczną formę przechowuje w swych pamięciach jako rodzaj zapisywalno-wymazywalnego programu zarządzającego następnymi działaniami całego danego systemu hardwarowo-softwarowego". Znając zaś tę definicję "życia" mogłem opracować "jak" życie zostaje przekazane płodom nowo-rodzących się ludzi - co opisałem szerzej w (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Jak bowiem się okazuje, nośnikiem programów życia i samoświadomości są tzw. Drobiny Boga opisywane w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Drobiny te spełniają właśnie funkcję "nośników informacji" w pamięciach jakich przechowywane są zapisywalno-wymazywalne programy "duszy". Stąd "wtchnięcie" oprogramowania "duszy" do ciałka płodu polega właśnie na wtchnięciu w to ciałko przenoszącej tę duszę "Drobiny Boga", dla oprogramowania której owo ciałko wypełnia tę samą funkcję co już zbudowany komputer wypełnia dla dzisiejszych rodzajów "miękkiego" oprogramowania. Z działania dzisiejszych komputerów wiemy jednak już z całą pewnością iż zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania NIE daje się wprowadzić do komputera i w nim uruchomić wcześniej zanim hardware owego komputera zostaje do końca wyprodukowane. Odnosząc więc tę samą analogię to ciałek ludzkich (a także wszelkich innych) płodów, ludzka wiedza pozwala już obecnie wypracować "jak" w odniesieniu do uprzednio sformułowanego "co". Owo "jak" zaś stwierdza, że zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania "duszy" NIE daje się wprowadzić do ciałka płodu i go uruchomić aż do chwili kiedy płód ów zostanie do końca wykształtowany - ponieważ jakakolwiek wcześniejsza próba jego wprowadzania i uruchamiania byłaby jak usiłowanie załadowania zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania do komputera, który NIE został jeszcze do końca zbudowany. Takie zaś "jak" jednoznacznie informuje, że z owych wyszczególnionych powyżej dwóch opcji, owo [1a - w chwili zapłodnienia] jest kłamstwem, natomiast [1b - w chwili łapania pierwszego oddechu] jest prawdą. Innymi słowy, wiemy już z całą pewnością, iż przerywanie ciąży i usuwanie płodu (tj. aborcja) wcale NIE jest "zabijaniem", ponieważ aż do chwili złapania przez ów płód pierwszego oddechu, wcale NIE jest on jeszcze obdarzony "życiem".

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #342 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #342_2)

 

kodig : :
sty 01 2022 #342_2: Co potwierdza iż prawa zabraniające...

(Ta #342_2 jest kontynuacją poprzedniej części #342_2 całego niniejszego wpisu o numerze #342)

 

#342_2: Co potwierdza iż prawa zabraniające kobietom aborcji są sprzeczne z Biblią (część 2)

 

Powyższe ustalenie, iż aż do chwili złapania pierwszego oddechu płód ludzki NIE otrzymał jeszcze "życia", potwierdza obszerny materiał dowodowy - w tym jednogłośnie potwierdzają je wszyscy najważniejsi "trzej świadkowie" jakich poświadczenia zawsze dowodzą iż dane ustalenie jest absolutną prawdą i tylko prawdą, a jakich opisałem szerzej w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Wskażmy więc tutaj przykłady każdego z powyższych "3 świadkow". I tak, pierwszym z nich są (1a) wyniki dokonywanych logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym wyprowadzeń tego ustalenia za pomocą dedukcji teoretycznej czy teorii. W przypadku "wtchnięcia" duszy a tym i życia w ciałko płodu wyniki tych dedukcji omawiam w (b) do (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz w publikacjach tam zaprezentowanych. Drugim z tych "3 świadków" (1b) są informacje umiejętnie zakodowane w wersetach Biblii - zawartość których też umiejętnie potwierdza iż płód ludzki NIE jest jeszcze żywym podczas trwania ciąży. Przykłady i cytaty tych wersetów Biblii, wraz z wyjaśnieniami jaka dokładnie wiadomość została zakodowana w ich treść, czytelnik znajdzie we w/w punkcie #C6 z mojej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm", zaś skrótowo są one też powtórzone w #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich przykładem są wersety 21:22-23 z biblijnej "Księgi Wyjścia" stwierdzające - cytuję: "(22) Jeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien - jeśli nie przydarzy się nic poza tym - zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów. (23) Gdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie." Innymi słowy, zgodnie z Biblią na karę śmierci zasługuje się tylko w przypadku zabicia (np. kobiety), nie zaś w przypadku spowodowania poronienia płodu. Cytat ten ujawnia, że uprecyzyjniony przez Boga język Biblii NIE traktuje utraty płodu przez kobietę brzemienną jako zabójstwa. Kolejnym przykładem wycoce precyzyjnego i umiejętnego zakodowania w wersetach Biblii momentu wtchnięcia duszy w ciało jest werset 2:7 z biblijnej "Księgi Rodzaju" już zacytowany i szerzej objaśniony w (e) z punktu #H3 na stronie o nazwie "2020zycie.htm". Ów werset 2:7 stwierdza - cytuję: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą". Treść tego wersetu 2:7 zawiera bowiem uparcie przeaczaną przez osoby jakie spędzając czas w "wieżach z kości słoniowej" przez całe swe życie zdołały unikać wykonywania owych opisywanych w punkcie #G3 strony o nazwie "wroclaw.htm" wysoce uczących "prac fizycznych" jakie są jedynymi zdolnymi nauczyć ludzi poprawnego wypracowywania procedury "jak" dla konfrontowanego "co". Stąd osoby te przeoczyły fakt, iż w każdej formie wytwarzania równie istotna jak rodzaje poszczególnych operacji jakie się wykonuje jest także wzajemna kolejność wykonywania tychże operacji. Stąd przykładowo podobnie jak NIE daje się załadować samouczących się i samokorygujących się programów do komputera jaki NIE został jeszcze do końca zbudowany, również NIE daje się też załadować "duszy" do "ciałka" płodu jakie NIE zostało do końca uformowane - który to fakt potwierdza też z ponadludzką precyzyjnością słów Boga m.in. informacja zakodowana w powyższym wersecie 2:7 a ujawniająca iż dusza jest wtchnięta do ciałka płodu dopiero kiedy formowanie tego ciałka zostało już zakończone, tak jak wyjaśniłem to szerzej w (e1b) z (e) punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Trzecim z owych "3 świadków" jest empiryczny materiał dowodowy. Najlepszym przykładem tego świadka może być już badany eksperymentalnie oraz już instrumentalnie wykrywany tzw. "błysk śmierci" opisywany szerzej w punkcie #E2 (a częściowo też w #C6) strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm". Ponadto tym samym "3 świadkiem" może także być teoretycznie przewidywany dopiero w moich opracowaniach, a dotychczas jeszcze instrumentalnie ani NIE dopuszczony do badań przez omawiane powyżej "moce zła" ani oficjalnie NIE zaakceptowany przez nie do podjęcia badań, jego narodzinowy odpowiednik jaki nazwałem "błyskiem narodzin" zaś jaki opisałem nieco szerzej w (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Oba te błyski mają to do siebie, że moment ich pojawienia się powinien dawać się instrumentalnie wykrywać NIE tylko na żywych ssakach, ale nawet np. na zapłodnionych ptasich jajkach - co umożliwia precyzyjne ustalenie najróżniejszymi eksperymentami dokładnej chwili kiedy "dusza" zarówno jest "wtchnięta" do danego ciała, jak i "ulatuje" z tego ciała w momencie śmierci.

 

 

http://pajak.org.nz/starships/mountains.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (film "Napędy Przyszłości")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #L2: Oto ilustracja pokazująca eskadrę moich Magnokraftów - czyli najpotężniejszych gwiazdolotów jakie ludzkość kiedykolwiek zbuduje. Pytanie jakie natychmiast się nasuwa wiedząc o ogromnym technicznym zaawansowaniu tych gwiazdolotów: to czy da się spowodować aby otrzymały one rozumną "duszę" i samoświadomość, a stąd stały się "żywymi, uduchowionymi maszynami"? Gwiazdoloty te ja wynalazłem, zaś z uwagi na zasadę działania ich napędu nazwałem je Magnokrafty - patrz moja strona "magnocraft_pl.htm". W jakiś czas po opublikowaniu w 1980 roku ich pierwszych opisów, zwrócono jednak moją uwagę na fakt iż na Ziemi skrycie operują już podobne do nich gwiazdoloty, jakie popularnie są nazywane UFO - patrz strona "ufo_pl.htm". Moje następne badania tych dziwnie bo "skrycie" już operujących na Ziemi gwiazdolotów pozwoliły mi formalnie udowodnić iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - jaki to dowód zaprezentowałem między innymi na swej stronie internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Wysoce intrygującym faktem na temat UFO jest, że w niektórych rejonach świata (szczególnie na tzw. "Dalekim Wschodzie") folklor ludowy twierdzi iż w momentach śmierci "złych ludzi" przybywają do nich wehikuły UFO jakie porywają ich "dusze" poczym "więzią te złe ludzkie dusze w UFO, używając je do nadawania owym gwiazdolotom cech istot żyjących i myślących". Na temat owych folklorystycznych twierdzeń piszę nieco więcej, choć ostrożnie, np. w 2D z podrozdzialu U4.1.1 mojej monografii [1/3] - udostępnianej stroną "tekst_1_3.htm", w podrozdziałach V9 i V9.1 z tomu 16 swojej starszej monografii [1/4] - udostępnianej stroną "tekst_1_4.htm", a także w (B) z podrozdziału U4.1 w tomie 16 swojej monografii [1/5] - udostępnianej stroną "tekst_1_5.htm". (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)

 

Ja mam jednak nadzieję, że po zbudowaniu Magnokraftów ludzkość będzie je używała wyłącznie w celu szerzenia dobra. Przykładowo, mam nadzieję iż w przyszłości ekspedycje takich Magnokraftów będą wysyłane NIE tylko na odległe systemy gwiezdne, ale także na zaniedbane obszary naszej Ziemi - np. do Antarktydy i do Arktyki albo w zamrożone i pozbawione życia wysokie góry - takie jak te pokazane powyżej. Podczas tych ekspedycji badacze nowej przysparzającej prawdę i faktyczny postęp "totaliztycznej nauki" - patrz #C6 strony "telekinetyka.htm", będą tam m.in. naprawiali klimat Ziemi za pomocą zdolności eskadry telekinetycznych Magnokraftów mojego wynalazku do pełnienia roli "uniwersalnego naprawiacza". Pracując w tejże roli Magnokrafty będą powodowały np. telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal wyłącznie na "pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm" czy w #A3 do #A3de innej mojej strony o nazwie "klasa.htm". Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystuje zjawisko będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem telekinetycznym" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm". Obecnie ów "Efekt Telekinetyczny" ma zastosowanie w już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum mobile" urządzeniach do generowania "czystej darmowej energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych "generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - chociaż z powodu prześladowań i braku środków, już przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją "chaosem" - patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy , ja wiem już z całą pewnością, że generatory czystej darmowej energii działające na zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania niniejszej mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z przykazaniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do "wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie opisuję w swoich publikacjach - np. patrz strona "oscillatory_chamber_pl.htm" i strona "propulsion_pl.htm". Powyższą ilustrację przygotował z użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) i o "Tablicach Cykliczności np. dla Napędów Ziemskich" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy Przyszłości" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), a także przygotowaliśmy nasz film o ratowaniu naszej cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ). Jak bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" strony "magnocraft_pl.htm" (tj. w jej punktach #I1 do #I3), kiedy Magnokraft zostanie w końcu zbudowany, będzie stanowił zarówno najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje (patrz moja strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny naprawiacz wszystkiego co ludzkość jako całość kiedykolwiek popsuje. Wielka więc szkoda, że żadna z owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu Magnokraftu w indywidualnie do nich pisanych i adresowanych listach oferowałem iż zbuduję dla nich ten mój gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu w znacząco okrojonych rozmiarach napisanego tekstu udało mi się jednak opublikować, ukazał się w czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 1984 roku, Vol. 1, Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na w/w stronie "magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali - tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego upadku, a prawdopodobnie także aż do czasu gdy wdroży na Ziemi "Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - dla którego cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm") za pomocą jakiego ustrój ten całkowicie wyeliminuje z użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach", zostało mądrze zaprojektowanego przez samego Boga.

 

Powyższa ilustracja jest jedną z kilku rysunków jakie mój graficznie uzdolniony przyjaciel pracowicie przygotował abym na pocieszenie ducha dzisiejszych ludzi coraz bardziej świadomych iż nieodwołalnie zbliżają się owe groźne wydarzenia lat 2030tych, mógł tymi rysunkami zilustrować i opisać jak Magnokrafty mojego wynalazku będą jednak w przyszłości w stanie ponaprawiać klimat i inne zło jakie spowodowały na Ziemi dzisiejsze pokolenia wprowadzane w bezbożność, chciwość i nieodpowiedzialność. Chociaż każda z tych ilustracji już sama w sobie wygląda spektakularnie, efektywność ich wyglądu może zostać jeszcze wyżej podniesiona po zanimowaniu tej ilustracji we formę interesującego filmu upowszechniającego wśród ludzi jakąś nadal nieznaną im prawdę i wiedzę odkrytą w wyniku moich badań - tak jak mój przyjaciel Dominik Myrcik zademonstrował to w swym zwiastunie następnego filmu udostępnianym do oglądnięcia na początku strony o adresie https://pomagam.pl/myrcik (patrz tam "Trailer Myrcik.com" o adresie https://www.youtube.com/watch?v=dgrSW9kY7VA ). Pierwszą i najważniejszą z tych ilustracji "na pocieszenie ducha" pokazałem jako Rys. #I2 ze strony internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm" - który wraz z opisami naprawczych możliwości Magnokraftów zaprezentowanymi tam w punktach od #I1 do #I3 ilustruje i wyjaśnia "jak" telekinetyczne Magnokrafty drugiej generacji będą pozyskiwały z atmosfery ziemskiej i zamieniały w czystą energię magnetyczną i elektryczną (technicznie dla ludzi użyteczną) nadmiar nawprowadzanego w nią ciepła. Tamten rysunek #I2, tyle iż z nieco odmiennym podpisem, pokazałem także jako Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm" - gdzie w punkcie #B8.2 z zupełnie odmiennego punktu widzenia ujawniłem też jego meryt. Następny z tych rysunków, ilustrujący i wyjaśniający jak Magnokrafty dzisiejsze pustynie w przyszłości będą zamieniały w pełne życia zalesione i uprawne obszary, pokazałem jako Rys. #B1 ze strony "2030.htm". Ponadto, pokazałem go też jako Rys. #G3a ze strony o nazwie "wroclaw.htm" - gdzie w punkcie #G3 wyjaśniłem iż tylko osoby które przez całe życie utrzymują zwyczaj ochotniczego wykonywania tzw. pracy fizycznej, a ponadto zgromadziły wymaganą wiedzę np. dla danego "co" w rodzaju "statki międzygwiezdne", są w stanie wypracować poszukiwane "jak" w rodzaju "jak poprawnie je zbudować" lub "na jakiej zasadzie one działają". Z kolei ilustracją Rys. #I1 ze strony o nazwie "landslips_pl.htm" staram się uświadomić i wyjaśnić jak Magnokrafty będą mogły ponaprawiać nierozsądne gospodarzenie górami i nadającymi się do produkcji żywności równinami. Ostatni z owych rysunków "na pocieszenie duszy", pokazany jako Rys. #L2 w niniejszym wpisie #342 i na stronie internetowej o nazwie "2020zycie.htm", a także jako Rys. #B2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm", ilustruje i wyjaśnia, między innymi, jak Magnokrafty będą w stanie pozapełniać roślinami i życiem obecnie pozamrażane i poogołacane z gleby i życia góry, gołe skały i kamienne rumowiska. Tak więc wszystkie te cztery rysunki razem wzięte ujawniają, że po zbudowaniu Magnokrafty NIE tylko będą stanowiły "najpotężniejszą z ludzkich broni" zdolnej ochłodzić zapały każdego wroga ich posiadaczy, ale także rodzaj "uniwersalnych naprawiaczy" zdolnych ponaprawiać wszystko co uprzednie pokolenia ludzi bezrozumnie popsuły. Warto więc przeglądnąć opisy z owych punktów #I1 do #I3 (a jeśli się da, to także punktów #J1 i #J3) na owej stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm" aby zrozumieć, jak wiele zła jest wyrządzane ludzkości i Ziemi poprzez owo sekretne blokowanie nowej wiedzy i nowych kierunków rozwoju ludzkości - opisywane dokładniej we w/w punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm", oraz poprzez wychowywanie następnych generacji ludzi w kulturze unikania ochotniczego i osobistego wykonywania produktywnej tzw. "pracy fizycznej" i coraz powszechniejszego ograbiania z "pieniędzy" i gardzenia ludźmi którzy faktycznie utrzymują naszą cywilizację i dbają o naturę właśnie pracując fizycznie - opisywane dokładniej we w/w punktach #G3 do #G5 strony "wroclaw.htm". Wszakże obecnie np. blokowanie prawdy przez "moce zła" jest już klarownie widoczne z powodu owych nachalnych metod uniemożliwiania poznawania prawdy o faktycznej sytuacji ludzi - obecnie jakoby będącej przedmiotem badań i ujawniania przez dyscyplinę "oficjalnej nauki ateistycznej" zwaną agnotologia (patrz https://www.google.pl/search?q=agnotology ) rzekomo badającej celową działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi prawdy choć jednocześnie ta sama "oficjalna nauka ateistyczna" sama kłamie np. iż Bóg NIE istnieje, czy że "permetuum mobile" NIE daje się zbudować na przekór iż sporo prototypów tych maszyn już działa.

 

 

#L3. Jak lekcje opowiedziane przez "Filmy #A2de" z mojej strony "klasa.htm" o romantycznym ożywieniu wymarłych od setek lat judejskich daktyli zakiełkowaniem wykopaliskowych nasion liczących około 2000 lat, potwierdzają też prawdę Biblii iż "ciała" z materii ożywają dopiero kiedy Bóg "wtchnie" w nie programy "duszy", oraz potwierdzają tezę punktu #L2 powyżej, że płody ludzkie otrzymują życie dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu około momentu przerwania pępowiny:

 

Motto: "Gdziekolwiek nadal tli się życie, tam żyje też nadzieja" (Oczywista prawda uświadamiana moimi nieustająco trwającymi od dnia 2006/11/1 wysiłkami przekonania bliźnich do moralnego ożywienia ludzkości podjęciem wdrażania "Ustroju Nirwany", jak również trwającymi od 2020 roku moimi najnowszymi zmaganiami mającymi na celu przekonanie bliźnich wierzących w Boga do ożywienia religii zaprzestaniem przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym i wiedzy m.in. zawartej w mojej "Teorii Życia z 2020 roku", a także trwającymi nieustająco od odkrycia w 1985 roku dipolarnego charakteru grawitacji (czyli trwającymi nieustająco od już niemal pół wieku) wysiłkami przekonania bliźnich do ożywienia oficjalnej nauki dobrodziejstwami prawd "Teorii Wszystkiego z 1985 roku".)

 

Ogromnie istotne osiągnięcie duchowe, moralne i świadomościowe przywrócenia do życia dawno wymarłych legendarnych judejskich daktyli, niebiański smak i liczne walory jakich wychwalane są nawet w Biblii, w internetowych opracowaniach opisywane jest jako sensacja typu tej prezentowanej na filmach serii "Jurasic Park" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=jurasic+park . Jednak w faktycznym życiu pozytywna i optymistyczna historia tego osiągnięcia brzmi wprost romantycznie. Oto bowiem kobieta-naukowiec z Izraela o zorientowaniu medycznym, Pani Dr Sarah Sallon, zainteresowała się opisami iż wymarłe setki lat temu judejskie daktyle o jakich się twierdzi iż celowo Krzyżowcy powycinali je w dawnym Izraelu (patrz https://www.google.com/search?q=Crusaders+destroyed+last+Judean+date+palms ), niezależnie od posiadania doskonałego smaku leczyły także depresję i działały jako afrodyzjaki. (Nawiasem mówiąc to "chorobę duszy" zwaną "depresja" leczył zapewne zawarty w tych daktylach aktywny cukier jaki pobudzając do hyper aktywnej produktywnej pracy fizycznej szybko odbudowywał zasób "energii moralnej" awansując tym tak pracujących do wyższych stanów-kondycji moralnych opisywanych w punkcie #D3 strony "nirvana_pl.htm".) Następnie Pani Dr Sarah Sallon dowiaduje się iż przez prawie pół wieku izraelscy archeolodzy "siedzą" bez podjęcia działania w tej sprawie na naczyniach pełnych około 2000-letnich nasion tych daktyli jakie znaleźli podczas archeologicznych wykopalisk w starożytnej twierdzy Izraela o nazwie "Masada". Pani Dr Sarah Sallon zwraca się więc do archeologów aby udostępnili jej kilka nasion tych wykopaliskowych daktyli. Ci jednak początkowo powtarzalnie odmawiają. Ich sposób myślenia zapewne powodujący te odmowy ujawnia ich reakcja na pytanie "jak owe nasiona będą użyte?" na co ona odpowiedziała zgodnie z prawdą: spróbuję je zakiełkować - co wywołało ich reakcję w rodzaju "ty zwariowałaś" (po angielsku "you're mad"). Jednak ona NIE dała za wygraną i pukała w tej sprawie do wszystkich możliwych drzwi. W końcu zapewne "aby dała im spokój" archeolodzy udostępnili jej 4 nasiona tych daktyli. Aby je wykiełkować, Pani Dr Sarah Sallon zwróciła się do innej kobiety, tj. szeroko znanej izraelskiej agrokulturystki, Pani Dr Elaine Soloway. Wierzyła bowiem iż odradzanie życia jest symboliczną i duchową funkcją i zdolnością kobiet. Dr Elaine Soloway umiejętnie nimi się zaopiekowała i z owych otrzymanych czterech pierwszych nasion jedno wykiełkowało. Tak pojawił się pierwszy sukces i pierwsza odrodzona męska palma daktylowa po około 15-letnich wysiłkach licząc od daty rozpoczęcia prób uzyskania tych nasion od archeologów. Z uwagi na historyczne znaczenie tej pierwszej odrodzonej palmy daktylowej Pani Dr Sarah Sallon zdecydowała się nazwać ją "Methuselah" (tj. "Matuszelach") - imieniem dziadka Noego i najdłużej (bo 969 lat) żyjącym człowiekiem opisanym w Biblii - patrz werset 5:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju". Jednak palmy daktylowe są jak ludzie - tj. aby mieć potomków konieczna jest męska palma produkująca pyłek i żeńska palma formująca kwiaty. Ponieważ ta jedyna palma była męska, Dr Sarah Sallon potrzebowała więcej nasion aby zakiełkować także żeńską palmę. Ponownie więc zaczęła bombardować archeologów prośbami o więcej nasion. Z wielkim oporem - tym razem być może powodowanym też i zawodową rywalizacją iż jakoby "ich kosztem" ktoś inny (dwie kobiety) uzyskał światowy rozgłos oraz historycznie ogromnie istotny dorobek, archeolodzy udostępnili jej drugą serię około 33 nasion. Z tych wykiełkowało 6, dwa z których były żeńskie - nazwane potem "Hannah" i "Judith". Na 1:31 minutowym filmie o adresie https://www.youtube.com/watch?v=nj9rIoUHjY4 pokazana jest historyczna uroczystość zbierania i smakowania pierwszych daktyli urodzonych przez "Hannah" w 2020 roku po zostaniu zapyloną pyłkiem pobranym od "Methuselah". Teraz więc pozostaje nam już tylko z niecierpliwością czekać do czasu kiedy i my będziemy mogli zakosztować owych cudownie wydobytych z wymarcia judejskich daktyli opisywanych nawet w Biblii. Narazie bowiem o najlepszych daktylach jakie można znaleźć na Ziemi twierdzi się że podobno pochodzą z Maroko, są produkowane głównie w USA, a nazywają się "Medjool Dates" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=medjool+dates .

 

Chociaż w internecie historię ożywienia tych dawno wymarłych judejskich daktyli poznaje się jak jakąś literacką nowelę lub film, w rzeczywistości zawiera ona w sobie sporo biblijnych przypomnień, religijnych lekcji i chrześcijańskiego symbolizmu. Przykładowo, stanowi ona jakby streszczenie najważniejszej informacji z Biblii, mianowicie iż jeśli swoim mądrym i moralnie poprawnym postępowaniem wypełniamy przykazania Boga udoskonalając w ten sposób nasz charakter, cechy i wyniki życia, oraz dając w ten sposób innym ludziom przykład jak kochać bliźnich, naturę i Boga a także czynić lepszym i naprawiać świat wokół siebie, wówczas zasłużymy sobie na nieśmiertelność i życie wieczyste. Wszakże przypadek obu powyższych kobiet, które swoją wizją, wiedzą, determinacją i pracą już zdołały uzyskać efekt uniemożliwienia definitywnego wymarcia judejskich daktyli podobny do tego, który kiedyś ludzie osiągną budując wehikuły czasu mojego wynalazku, zaś poprzez powtarzalne cofanie tymi wehikułami czasu do lat młodości wszystkich osób jakie wypełnią wymóg nieustającego utrzymywania się w stanie szczęśliwości zapracowanej nirwany, owa nirwana i działanie wehikułów czasu pozwoli wprowadzać te osoby w stany tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" oraz "wiecznej szczęśliwości" jakie opisałem np. w punktach #H1 i #H2 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm" czy w punkcie #C7 strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". W podobny sposób cała ta historia ożywienia daktyli dla nas stanowi też przypomnienie iż Jezus nadal rozciąga opiekę nad swym rodzinnym krajem tak jak obiecał, oraz nadal cichymi cudami naprawia zło jakie zaistniało na Ziemi. Wszakże pochodzenie ożywionych wykopaliskowych nasion daktyli, jakie pochodziły właśnie z czasów Jezusa, ukrywa w sobie istotny zamiar symbolicznego przypomnienia nam podobieństwa swych losów do najważniejszych dla nas wiadomości Biblii. Ponadto historia ta też nam przypomina, że chociaż Krzyżowcy działali tak samo złośliwie i krwawo na Ziemi Świętej jak złośliwie i krwawo Krzyżacy z polskiego Malborka i Prus Wschodnich postępowali wobec Słowian jakich podbijali (Krzyżacy przecież też byli jednym z rodzajów Krzyżowców, patrz strona "malbork.htm") - niemniej dzięki zbiorowej pracy i determinacji dwóch kobiet jeden rodzaj zła jakie Krzyżowcy wyrządzili dało się naprawić za pomocą nasion z czasów Jezusa i dzięki cichej pomocy samego Jezusa w sposób podobny jak zło Krzyżaków zostało naprawione zbiorowym wysiłkiem Armii Radzieckiej w końcowej fazie drugiej wojny światowej. Na dodatek do powyższego, mój przyjaciel Pan Dominik Myrcik zwrócił mi uwagę na symbolizm liczby "cztery" owych pierwszych 4 nasion daktyli z takim oporem udostępnionych do ożywienia przez archeologów. Chociaż podczas profesur na Dalekim Wschodzie ja już dawno temu dowiedziałem się o numerologicznym symboliźmie owej liczby "cztery" (patrz https://www.google.com/search?q=numerology+four+meaning+death ), pisząc o historii odrodzenia tych daktyli jakoś symbolizm ten przeoczyłem. Wszakże liczba "cztery" w niektórych wschodnich numerologiach, przykładowo z Dalekiego Wschodu (np. Chin, Wietnamu, itp.), jest uważana za wyrażającą "śmierć". Stąd wymowne otrzymanie właśnie tylko owych symbolicznych "czterech" nasion wymarłych daktyli, tylko jedno z których obie kobiety wspólnym wysiłkiem, determinacją i swą wiedzą zdołały jednak odrodzić, symbolicznie wyraża sobą podobną zdolność ludzi i Jezusa do pokonania śmierci i do odrodzenia życia u proporcji ludzi. A więc jest ono symbolicznym podsumowaniem wysiłków życia każdego z ludzi. Wszakże my też w swym życiu mamy obowiązek starać się udoskonalać nasz i zbiorowy charakter i postępowanie, aby w ten sposób zgodnie z Biblią zasłużyć sobie na powstanie z grobów i na życie wieczyste.

 

Powyższa historia sukcesu z ożywieniem tych wymarłych judejskich daktyli, ogromnie utrudniana przez "moce zła" manipulujące osobami o unikających nabywania mądrości umysłach, moim zdaniem najlepiej jest opowiedziana przez samą Panią Dr Sarah Sallon na angielskojęzycznym filmie (ze słowną narracją oraz z tekstowymi napisami) o tytule "Extinct tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel - BBC REEL" upowszechnianym gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o0y5Z8_tefY . Szczerze mówiąc to historia ożywienia tych daktyli brzmi niemal tak samo jak moje bezowocne zmagania mające na celu przekonanie bliźnich do ożywienia zamierającej ludzkości podjęciem wdrażania planowanego przez Boga "Ustroju Nirwany" - jakie nieustająco trwają od dnia 2006/11/1, oraz brzmi niemal jak moje najnowsze zmagania mające na celu przekonanie bliźnich wierzących w Boga do ożywienia upadającej religii zaprzestaniem przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym m.in. odrzucania też wiedzy zawartej w opisanej na stronie "2020zycie.htm" mojej "Teorii Życia z 2020 roku" - jakie nieustająco trwają od 2020 roku, a także brzmi jak moje najdłuższe i też nadal bezowocne zmagania trwające nieustająco od odkrycia w 1985 roku dipolarnego charakteru grawitacji (czyli trwające bezowocnie już przez niemal pół wieku), a mające na celu przekonanie bliźnich do ożywienia skostniałej "oficjalnej nauki ateistycznej" dobrodziejstwami prawd "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" opisanej np. na stronie "dipolar_gravity_pl.htm". Wszakże i dla tych moich zmagań też pasuje biblijne przysłowie z wersetu 18:24 w "Księdze Przysłów" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Na bliźnich polegać - to siebie zgubić". Być może iż zamiast liczyć na wszystkich bliźnich, raczej powinienem poprosić jedną Panią Dr Sarah Sallon o przyjacielską pomoc w tych moich zmaganiach. Wygląda bowiem na to, że zgodnie ze staropolskim przysłowiem iż "gdzie diabeł NIE może tam kobietę wyślij", jako kobieta i w tych istotnych dla przyszłości wszystkich ludzi sprawach ona zapewne też odniosłaby sukces.

 

Opisana tu historia wydobycia z wymarcia judejskich daktyli dostarcza nam aż wielu lekcji. Pierwszą (i) z nich jest empiryczne potwierdzenie ustalenia iż w świecie rządzonym przez wszystko-wiedzącego i absolutnie sprawiedliwego Boga (w jakim my żyjemy), zaprawdę "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób "jak" tego dokonać. To ustalenie chronicznie odrzucane przez upadkową filozofię pasożytnictwa (patrz strona "parasitism_pl.htm") stanowi jeden z kanonów mojej filozofii totalizmu - opisany, między innymi, w punkcie #A0 strony o nazwie "god_proof_pl.htm" oraz w punkcie #C4 strony "2020zycie.htm". Drugą (ii) lekcją udzieloną nam dzięki historii tego sukcesu, jest ujawnienie "jak" oraz ujawnienie niepodważalnego przez przesiadujących w swoich wygodnych "fotelach z poręczami" mieszkańców "wież z kości słoniowej" empirycznego materiału dowodowego na absolutną prawdę podanego nam w wersetach Biblii "co", wyjaśnioną w punkcie #C5 strony o nazwie "2020zycie.htm" - jakiej to prawdy uparcie jednak NIE chce uznać manipulowana przez "moce zła" dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna". Prawda ta stwierdza, że ciała powstałe z materii NIE uzyskają życia ani samoświadomości przez aż tak długo, aż Bóg "wtchnie" do nich "Drobiny Boga" z zapisywalno-wymazywalnym oprogramowaniem ich duszy. Wszakże materia przeleżałych przez około 2000 lat nasion judejskich daktyli była aż tak pozmieniana z powodu upływu czasu, że gdyby życie powstawało wyłącznie ze zdolności tej zdegenerowanej materii, wówczas ich wykiełkowanie byłoby niemożliwością. Nie na darmo archeolodzy wierzący w kłamstwa ewolucjonizmu i przesiąknięci filozofią materialistycznego redukcjonizmu (patrz https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ), kiedy Pani Dr Sarah Sallon poprosiła ich o te nasiona aby spróbować ich wykiełkowania, posądzali że ona zwariowała! Z prawdy tej drugiej (ii) lekcji wynika też prawda trzeciej (iii) lekcji teoretycznie już wydedukowanej w punktach #D1 i D2 strony o nazwie "2020zycie.htm", jednak empirycznego materiału dowodowego na potwierdzenie której też dostarcza opisana tu historia przywrócenia do życia judejskich daktyli. Mianowicie, prawdą tą jest opisane w powyższym punkcie #L2 moje ustalenie, że do czasu aż wszystkie funkcje samouczącego się ciałka płodu w pełni się wykształtują, Bóg NIE "wtchnie" w owo ciałko duszy potrzebnej mu do zaczęcia życia - co praktycznie oznacza, że tzw. "aborcja" (tj. usuwanie ciąży) przed chwilą załapania pierwszego oddechu wcale NIE jest zabijaniem dziecka, bowiem dziecko to jeszcze NIE otrzymało od Boga "duszy", a z nią i życia. Jeszcze jedną lekcją (iv) z tej historii jest potwierdzenie prawdy znanego przysłowia, że "Bóg pomaga tym co pomagają siebie sami". Wszakże średnia szansa wykiełkowania palmy z tych 2000-letnich nasion wynosi "jeden na ponad pięć". Tymczasem w pierwszej serii Pani Dr Sarah Sallon otrzymała od archelogów jedynie wymownie symboliczne 4 nasiona, czyli mniej niż nakazują wymagania prawdopodobieństwa. Potrzebna była więc bezpośrednia choć cicha interwencja Boga aby mimo wszystko jedno z tych nasion wykiełkowało. Gdyby bowiem nic NIE wykiełkowało z tej pierwszej serii, archeolodzy mieliby doskonałą wymówkę aby odmówić dania następnych nasion - cały więc ten projekt uległby przez nich zatrzymaniu (tak jak to dotychczas się dzieje w moimi najważniejszymi projektami, np. budowy "generatorów czystej darmowej energii" zdolnych uratować naszą cywilizację bowiem działających na zasadach "perpetuum mobile" opisywanego np. w punkcie #B3 strony "fe_cell_pl.htm"). Kolejną lekcją (v) też wynoszoną z tej romantycznej historii judejskich daktyli jest jeszcze jedno empiryczne potwierdzenie złowrogiej dla nas prawdy, że gdziekolwiek coś się czyni co ma służyć dobru ludzkości, zawsze natychmiast do działania wkraczają "moce zła", np. te opisane w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm" czy zilustrowane w #A2a do #A2ab strony "ufo_pl.htm", aby rękami, decyzjami i zarządzeniami wykonujących ich podszepty i pokusy ludzi utrudniać lub uniemożliwiać uczynienie tego dobra. W owym punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm" wskazuję też materiał dowodowy, że prawdopodobnie nawet daty i przebieg całej historii ludzkości (w tym i historii Polski) są przez te "moce zła" fałszowane i wypaczanie - przykładem tego materiału dowodowego jest napis na kolumnie króla Zygmunta III Wazy w Warszwie informujący iż był on 44 królem Polski - patrz https://www.google.pl/search?q=Zygmunt+III+Waza+44+kr%C3%B3l+Polski , a także np. około 6-minutowy agielskojęzyczny film o tytule "A Proof We Live In 1021. Not 2021." i o adresie https://www.youtube.com/watch?v=dt8o4WBGYBQ . Jednocześnie jeśli coś w przyszłości będzie wyrządzało znaczne szkody ludzkości, wówczas nawet kiedy w danym czasie fakt i sposób tego szkodzenia NIE jest jeszcze znany, ciągle owe technicznie wysoce zawansowane "moce zła", też natychmiast wkraczają do działania i usilnie dopomagają we wdrożeniu tego czegoś co później spowoduje owe szkody i zło - która to sytuacja zdaje się potwierdzać iż na Ziemi już przez kogoś są praktykowane "podróże w czasie" oraz używani tzw. "kurierzy czasowi" opisywani np. w punktach #D5, #C3.1 i #C9 strony "timevehicle_pl.htm".

 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

Powyższy wpis #342 ujawnia powody wprowadzania na Ziemi zaprzeczających stwierdzeniom Biblii praw ludzkich zakazujących kobietom dokonywania aborcji oraz przypomina nam najbardziej winnych łamania przez ludzi trzech Przykazań Boga (tj.: NIE zabijaj, Miłuj swego bliźniego jak siebie samego, Nie pożądaj żony bliźniego swego), ilustruje przykłady możliwych kar i następstw tego łamania oraz wyjaśnia sposoby "jak" daje się unikać łamania tych przykazań wraz z przykładami materiału dowodzącego wyniki tego unikania. Wpis ten stanowi adaptację treści punktów #L1 do #L3 z mojej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 7 listopada 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "smart_tv.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/smart_tv.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #342, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, )

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #342:

#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm")

#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#322, 2020/5/17 - formowanie huraganów i tornad przez Magnokrafty (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")

#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#295, 2018/4/17 - "Tablice Cykliczności" i "Napędy Przyszłości" (#J1 do #J4 z "propulsion_pl.htm")

#284, 2917/6/1 - widea dowodzące iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z "portfolio_pl.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na "przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z "pajak_dla_prezydentury_2020.htm")

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po "punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z "antichrist_pl.htm")

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm")

#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm")

#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
gru 27 2021 #341_1E: Only "physical works"...

#341_1E: Only "physical works" teach one to develop "how" for known "what" and to distinguish truth from lies and good from evil (part 1)

 

I am sorry to inform here that because of my retirement age, some powers accelerated the elapse of my "reversible software time" to the speed around 70% faster than this time used to elapse for me in my younger age - as I objectively determined and reported this in item #L3 from my web page named "oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post #312 for blogs of totalizm. This, together with the decline of length of my concentration span that also arrived with old age causes that amount of research which everyday I can complete rapidly decreased, and thus I am forced to cease of doing most laborious kinds of my daily works. In the result I decided to stop very precise and laborious (because of the level of its specialisation and thus also level of difficulty) translating into English the reports from outcomes of my research, as I noticed that there is a very limited readership o my publications thoroughly translated into English, and also because in Internet there are various free translating programs which interested readers can use for roughly (approximately) translating my research reports. But to let know these increasingly sparser readers that are interested in my research what a given publication is all about, I still intend to keep translating and publishing in English: the titles, mottos, essence, and main parts of captions under illustrations from each of my publication. In turn the rest of given publication I recommend the reader to translate him/herself with the use of these free translation programs available in Internet. The Polish version of my research report to be subjected to such translation (the reporting trailer for which is provided here) the interested readers are to find in items #G3 and G4 from my Polish web page named "wroclaw.htm" and it is also repeated in items #G3 and #G4 from my English web page named "wroclaw_uk.htm", both of which reporting of results of my research were to be adopted and presented in this post (in English) number #341E for blogs of totalizm. Otherwise readers can also translate the Polish version of this post #341E, which has already been published as Polish post number #341 to blogs of totalizm, as well as, among others, as the post number #341 from "volume Q" of my publication [13] available via the web page named "tekst_13.htm" that collects together Polish and English texts of all previously published posts to blogs of totalizm (almost a half of which I already translated thoroughly into the English language - in this number including also post #312E about the acceleration of time elapse during my older years - published in "volume T" from that publication [13]). After all, on the Internet increasing number of free programs are available, with the use of which the reader is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) version of the translation of announced here outcomes of my research.


Motto of this post #341E: "The greater variety of different types of physical works we have done in our lives so far, the wider and higher correct knowledge we have mastered, and the longer we continue to supplement and update our knowledge, the more skilfully we are able to work out the correct "how" knowing only "what", and this skill provides us with tools for the more correct distinguishing between truths and lies, facts and fictions, good and evil, enabling us also through the development of such "how" the finding of effective solutions to problems that bother people." (The long cause-effect chain discussed here, linking together numerous life truths, empirical determination and verification of the correctness of which took me 75 years of observation, investigation, drawing conclusions and searching for checks on evidence that is difficult to access today and often even is hidden.)

 


#G3. Why people who can boast that throughout their entire lives have NOT stained their hands with any productive physical work, and thus to whom the proverb about residing in "ivory towers" becomes valid, are NOT able to develop the correct procedure "how" for encountered "what", this in turn causes them to also be unable to distinguish truth from lies, facts from fiction, good from evil, and hence they are also unable to acquire the ability to find correct and effective solutions to problems bothering people:Unfortunately, today's people do NOT realize yet that [1]: there is a foolproof way (method) to distinguish truth from lies, fact from fiction, good from evil, etc; and also remedying the harmful effects that certain lies, fiction, evil, etc., inflict on a given group of people. Present people also do NOT realize yet that [2]: the key to distinguish truth from lies, fact from fiction, good from evil, etc; and also to remedy the harmful effects that certain lies, fiction, evil, etc. cause to a given group of people, is the acquisition of the skill of working out the correct "how" for the analyzed "what" - which skill can be acquired only by people who have completed the required variety of "physical works" and have correct knowledge related to that "what", as reported in further parts of this item #G3.http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak (Film "Future Propulsions")
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (Polish film "World without money: Nirvana System")
Fig. #G3a: The above illustration shows how in the near future researchers of the new "totaliztic science" - the philosophical and scientific foundations for which I have already developed, will use Magnocrafts as a "universal repairer" in order to, among other things, restore life and vegetation in present and future deserts (of course, if in the meantime humanity manages to free itself from the "evil power" that occupies us and pushes us towards self-destruction). The squadrons of telekinetic Magnocraft of the second and third generation (of my invention) will be able to accomplish such restoration of life and vegetation due to their numerous execution capabilities - e.g. their ability to automatically plant trees without the need to send workers to the ground. This planting can be carried out NOT only with mechanical planting machines mounted on the deck of the Magnocrafts and working similar to those already used by people, but also (in the second and third generation Magnocrafts) with telekinetic "transporting beams" which I described in my publications. Apart from the ability to plant trees and vegetation, Magnocrafts also have the ability to prepare the ground in which this planting takes place. For example, the same ability to form strong winds that allows them to form tornadoes and hurricanes technically, and which I described, amongst others, in items #E3 and #E6 from my web page named "tornado.htm" and in "part #J" of my web page "hurricane.htm", they also allow them to generate gusts of powerful wind, which can be used to level, for example, a wavy and uneven ground surface of the type shown in above illustration. As a result, some undulating and not suitable for useful cultivation areas, these Magnocrafts are able to turn into surfaces flat like a table, ideally suited for trees and even for agriculture. In turn, the so-called "magnetic whirl" that Magnocrafts can produce, is able to evaporate hard rocks of the type shown in the above illustration and crush them into loose components of sand and soil - as I am explaining of this, among others, with the evidence indicated in item #J4 from my web page named "hurricane.htm". Magnocrafts are also able to control the weather and climate - as it is generally described in item #H2 from the web page named "hurricane.htm". For example, by positioning themselves in a kind of chain, they are able to form one-way blowing winds which, depending on the requirement, will either blow clouds soaked in moisture and cause rains in large areas, or will bring dry air that dries out the climate - as I described it e.g. in item #E11 from the web page named "military_magnocraft.htm". Furthermore, with the appropriately controlled frequency of their magnetic field, the Magnocraft can precipitate water from the air, creating local clouds and rains - as I explained it e.g. in item #B2, while documented in items #C1 and #C2 from the web page named "cloud_ufo.htm" and from publications linked in there. (Click on the above illustration to see it enlarged.)


https://www.youtube.com/watch?v=41edXh_apsg
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Films #G3bc: Here are two about half an hour long movie films available for free on YouTube (the second one is with narration in Polish), which show to us the already proven in practice (i.e. achievable), two-step way of stopping humanity from further falling into increasingly more deep errors and self-destruction, and then redirecting it through reforms onto a path to growth and repair that leads to a better future for all. (Click on the above starter of the selected movie film to watch it.)

(This entire post #341E would NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #341_2E)

 

 

kodig : :
gru 27 2021 #341_2E: Why the incompetence in developing...

#341_2E: Why the incompetence in developing "how" creates erroneous theories and laws, incomplete religions, etc. (part 2)

 

(Continuation of the previous "part 1" of this post #341E)

 

#G4. So let us examine the competence of our intellectual "elites" who manage nations or even humanity, although their representatives in entire own lives proverbially "did NOT stain their hands with any so-called physical work" and thus they did NOT acquire the skill of developing "how" to the "what" that they postulate - so through this examination we learn the actual consequences of forcing into us only "what" which still lacks "how", for example forcing into us by scientists and by official science only "what" but claiming that it represents complete "theories" and scientific "laws", forcing into us by priests only "what" claiming that these are already complete religions, forcing into us by politicians only "what" claiming that these are already polished election promises and complete "policies" for their actions, etc., etc.:

Motto: "Knowledge is NOT the same as wisdom - as 'knowledge' can be augmented with 'mental work', but 'wisdom' must be magnified with the use of one's hands while morally doing 'physical work' with the feeling of loving God, one's neighbour and nature." (The truths that I am trying to explain in descriptions from items #G3 and #G4 of this post #341E and totalizticly define in item #G5 from my web page named "wroclaw_uk.htm".)

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #341E documents my logically derived findings stating that people who throughout their entire lives avoid of doing the productive so-called "physical work", are unable to develop a correct procedure "how" for "what" that they confront, in turn this causes that they are also unable to distinguish truth from lies, facts from fiction, good from evil, and thus they are NOT able to acquire the ability to find correct and effective solutions to problems bothering people. This post constitutes an adaptation of the content of items #G3 and #G4 from my English web page named "wroclaw_uk.htm" (update of 2021/11/11, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw_uk.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw_uk.htm
http://gravity.ezyro.com/wroclaw_uk.htm
http://nirwana.hstn.me/wroclaw_uk.htm
http://drobina.rf.gd/wroclaw_uk.htm
http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #341E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then either at the above addresses he/she may start the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is enough if in that address the name of the web page "wroclaw_uk.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "nirvana.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #341E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been deleted by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 2020", as well as my formal scientific proof for the existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the posts to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #341E:
#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm")
#338E, 2021/9/20 - why life could NOT originate in matter (#C5 in "2020life.htm")
#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm")
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")
#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm")
#325E, 2020/8/20 - "God Drobina" versus the drobina of counter-matter (#K1 and #K2 from "god_exists.htm")
#324E, 2020/6/20 - principle of operation of "perpetual motion" devices (#B3 from "fe_cell.htm")
#322E, 2020/5/17 - the formation of hurricanes and tornadoes by Magnocrafts (#J1 to #J5 from "hurricane.htm")
#316E, 2019/10/3 - what and when God perfected in the human race (#A1 from "evolution.htm")
#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm")
#308E, 2018/3/7 - totaliztic definition of "God" and evidence for the existence of God (#A0 from "god_proof.htm")
#295, 2018/4/17 - (in Polish) "Cyclic Tables" and "Future Propulsions" (#J1 to #J4 from "propulsion_pl.htm")
#284, 2917/6/1 - (in Polish) videos proving that "UFOs are already built Magnocrafts" (#A6 to #A6.7 from "portfolio_pl.htm")
#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm")
#273E, 2016/7/1 - the density of "counter-matter" is a proof of the infinity of the universe (#D4 from "dipolar_gravity.htm")
#264E, 2015/11/1 - since 2001 humanity has passed the "point of no return" and is now dying (#T1 to #T8 from "solar_pl.htm")
#258E, 2015/4/25 - the formation of black light-absorbing rings by UFOs (#E2 from "cloud_ufo_pl.htm")
#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from "tornado_pl.htm")
#154E, 2008/6/1 - variety of shapes and appearances of UFOs (#B4 from "explain_pl.htm")
#151E, 2008/5/15 - lack of competence of science to research UFOs, God, other world, etc. (#B1 from "ufo_proof.htm")
#132, 2007/9/7 - (in Polish) UFOnauts removed the figure of female "devil" (#D1 from "sw_andrzej_bobola.htm")
#94, 2006/11/4 - (in Polish) how UFOs can change the climate (#E16 from "military_magnocraft_pl.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
gru 01 2021 #341_1: Tylko

#341_1: Tylko "prace fizyczne" uczą wypracowywania "jak" dla "co" i odróżniania prawdy od kłamstwa i dobra od zła (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #341 do blogów totalizmu: 'Im więcej odmiennych rodzajów produktywnych prac fizycznych w dotychczasowym życiu wykonywaliśmy, im szerszą i wyższą poprawną wiedzę opanowaliśmy, oraz im dłużej kontynuujemy uzupełnianie i aktualizowanie swej wiedzy, tym umiejętniej potrafimy wypracowywać poprawne "jak" znając jedynie "co", ta zaś umiejętność dostarcza nam narzędzi do tym poprawniejszego odróżniania prawd od kłamstw, faktów od fikcji, dobra od zła, umożliwiając też takim wypracowaniem "jak" znajdowanie efektywnych rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów.' (Esencja omówionego tu długiego łańcucha przyczynowo-skutkowego wiążącego ze sobą liczne prawdy życiowe, empiryczne ustalanie i weryfikowanie poprawności którego zajęło mi 75 lat obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków oraz poszukiwania sprawdzeń na trudno dziś dostępnym i często nawet ukrywanym materiale dowodowym.)

 

 

#G3. Dlaczego osoby które mogą się chwalić iż w całym swym życiu NIE splamiły swych rąk żadną produkcyjną pracą fizyczną, a stąd do których ważnym staje się przysłowie o przebywaniu w "wieżach z kości słoniowej", NIE są w stanie wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów:

 

Niestety, dzisiejsi ludzie NIE zdają sobie jeszcze sprawy, że [1]: istnieje niezawodny sposób (metoda) odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. Dzisiejsi ludzie NIE zdają też sobie jeszcze sprawy, że [2]: kluczem do bezbłędnego i relatywnie łatwego odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, jest nabycie umiejętności wypracowywania poprawnego "jak" dla analizowanego "co" - którą to umiejętność są w stanie nabyć tylko osoby jakie wykonały wymaganą różnorodność "prac fizycznych" oraz posiadły związaną z tym "co" poprawną wiedzę. Wszakże zarówno fakt istnienia owego [1] niezawodnego sposobu odróżniania, oraz poznanie [2] klucza do tego odróżniania, dopiero niedawno zdołała formalnie wypracować najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana filozofią totalizmu - tj. ta filozofia "totalizmu" nazwa jakiej zawsze pisana jest i odmieniana przez literę "z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) zaś opisy której nadal są zmyślnie i usilnie ukrywane przed zainteresowanymi jej poznaniem ludźmi przez zarządzającą ludzkością "moc zła". Istnienie, celowa działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi prawd jakie są najbardziej istotne dla postępu i przetrwania całej ludzkości (patrz https://www.google.pl/search?q=agnotology ), a także metody działania tejże anty-ludzkiej mocy, od wielu już lat ja staram się demaskować w swych publikacjach - np. w punkcie #A5 mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm". Wysoce efektywnego ukrywania prawdy, w tym opisów filozofii "totalizmu", ta "moc zła" dokonuje za pomocą powszechnie używanej przez siebie i trudnej do wykrycia zasady wyrażanej powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". W dniu 2021/11/11 zdołałem nawet oglądnąć aż dwa angielskojęzyczne filmy, jakie demaskują iż niezależnie od prawd jakie ja odkryłem, owa "moc zła" ukrywa także ogromnie istotne prawdy poustalane przez innych badaczy. Pierwszy z tych filmów, o adresie https://www.youtube.com/watch?v=frCIYEyURV0 , stara się wyjaśnić jak używając przekupstwo i pieniądze owa moc zła "produkuje ignorancję" i masowo ją upowszechnia po świecie, formując tym ów "las" ukrywający "drzewo" prawdy wytypowanej przez tą moc do zniszczenia. Drugi zaś film, zwiastun którego ma adres https://www.youtube.com/watch?v=gL8i9KUEnog , stara się raportować jak przez ponad pół wieku i na przekór wysiłków wielu poszkodowanych ludzi NIE udało się zlikwidować, zamknąć ani pociągnąć do odpowiedzialności instytucji do dzisiaj wyrządzających całej ludzkości ogromne szkody dobrze już poznane przez licznych badaczy.

 

Wskazywany tu w [1] powyżej ów niezawodny sposób (metoda) odróżniania wynika z poniższej prawdy [3] reprezentującej też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] jaka rządzi otaczającą nas rzeczywistością. Niektórych czytających tu o tym sposobie [1] zapewne będzie on szokował - na przekór iż ja sam używam go praktycznie już od 1980 roku (tj. od czasów kiedy sformułowałem swój dowód na istnienie UFO motodą porównywania atrybutów - patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), aczkolwiek jego formalne wyprowadzenie logiczne i wyrażenie definicyjne zainspirowała dopiero w 2021 roku moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisana na stronie "2020zycie.htm". Owa prawda [3] reprezentująca też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] rządzącej otaczającą nas rzeczywistością z jakiej wynika ów sposób (metoda) odróżniania [1] stwierdzają bowiem co następuje: [3] dla każdego "co", które jest pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować poprawna procedura "jak" która pod każdym względem jest zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i przykazaniami Boga; jednak dla żadnego "co" które jest negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka poprawna i absolutnie zgodna z rzeczywistością i przykazaniami Boga procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy NIE daje się jej wypracować. Proszę tu odnotować, że niniejsza prawda [3] działa w obu kierunkach: tj. zarówno najpierw znając "jak" potem daje się wykazać iż każde "co" które dane "jak" opisuje jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp.; a także np. najpierw wiedząc już z całą pewnością iż dane "co" jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., wówczas potem wszelkie "jak" związane z tym "co" też dadzą się wypracować przez ludzi o wymaganych cechach (tj. przez ludzi NIE stroniących od wykonywania faktycznej (produktywnej) "pracy fizycznej" oraz posiadających wymaganą wiedzę i właściwe motywacje). W niniejszym punkcie #G3 wykażę za pomocą tzw. "łańcuchów przyczynowo-skutkowych" faktyczne istnienie tego niezawodnego sposobu [1], oraz wyjaśnię jego działanie i użycia [2] na aż kilku przykładach prawdy [3] reprezentującej także rodzaj prawa [3] czy zasady [3].

 

Ponieważ jednak dla zrozumienia dalszych rozważań tego punktu #G3 jest wysoce pomocne jeśli czytelnik rozumie co może stanowić powyżej użyte pojęcie "co" i odpowiadajace mu pojęcie "jak", swe opisy zacznę od przytoczenia tu kilku przykładów właśnie owych dwóch pojęć zaczerpniętych z obszarów wiedzy jakie ja osobiście badam. I tak, jednym z niezliczonych przykładów "co" mogą być (a) urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" - dla których sporo przykładów już zbudowanych i działających prototypów opisałem na swych stronach internetowych o nazwach "fe_cell_pl.htm", "free_energy_pl.htm", "propulsion_pl.htm, "telekinetyka.htm", oraz w kilku jeszcze innych publikacjach. Odnotuj jednak, że cała instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nawet obecnie powtarza jak przysłowiowa "zacięta płyta" czy "papuga", że jakoby urządzeń "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. Stąd np. ową "prawdą" lub "kłamstwem", odróżnienie od siebie jakich umożliwia powyżej wskazany niezawodny sposób [1] mogą być: [1a-prawda] - że urządzenia "perpetuum mobile" dają się zbudować; lub [1a-kłamstwo] - że urządzenia "perpetuum mobile NIE dają się zbudować. Aby jednak móc niezawodnie odróżnić tę [1a-prawdę] od [1a-kłamstwa], niezbędne jest wypracowanie procedury "jak", którą w tym przypadku będzie [2]: zasada działania i zjawiska na "jakiej" owe "perpetuum mobile" będą generowaly czystą darmową energię. Tak zaś się składa, że dzięki mojemu rozciągającemu się praktycznie na całe życie nawykowi osobistego wykonywania najróżniejszych produkcyjnych "prac fizycznych" (faktycznie trudno bowiem znaleźć rodzaj produkcyjnej pracy fizycznej jakiej ja bym nie wykonywał na którymś etapie swego życia) przy jednoczesnym nieustającym powiększaniu swej wiedzy aż do poziomu wykładania na pozycjach profesora aż na kilku uniwersytetach świata, ja zdołałem już wypracować owo "jak" dla urządzeń "perpetuum mobile". Po przykład zasady ich działania używany w tzw. "telekinetycznej baterii" jaką ja sam wynalazłem, patrz dokładniejsze opisy na mojej stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" (szczególnie uważnie radzę przeczytać tam punkt #B3). Jednocześnie zaś powyżej podana prawda [3] stwierdza, że jeśli możliwe jest dla danego "co" wypracowanie zgodnego z rzeczywistością "jak", wówczas opisywana tu niezawodna procedura (metoda) [1] potwierdza, iż zgodnie z nią dane "co" z całą pewnością reprezentuje prawdę. Ponieważ zaś dla "co" takiego jak powyżej zdefiniowane (a): urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" owo "jak" ja już zdołałem wypracować i nawet opublikować na uprzednio wskazanych moich stronach internetowych, oraz ponieważ to moje "jak" jest już empirycznie potwierdzone już zbudowanymi i poprawnie działającymi takimi urządzeniami, każde z których zawiera i używa te same najistotnejsze elementy jakie ma też "bateria telekinetyczna" mojego wynalazku, tj. używa przeciwsobnik oraz pulser i rezonator, a co najważniejsze używa także dwa induktorki właśnie którymi darmowa elektryczność i ruch są nieustająco generowane - np. patrz tzw. "Perpetual Motion Holder" pokazany na zdjęciach z https://www.google.com/search?q=Leedskalnin%27s+Perpetual+Motion+Holder&source=lnms&tbm=isch (tj. pokazywany na zdjęciach "dźwignicy perpetuum mobile") używanej przez kamieniarza "Leedskalnina" z Łotwy, który z gigantycznych bloków wapiennej skały samotnie, w pojedynkę, nocami, ukrywając się przed innymi ludźmi, zbudował na Florydzie w USA cały ogromny zamek nazywany "Koralowy Zamek" omawiany pod adresem https://www.google.pl/search?q=koralowy+zamek+na+florydzie , niektóre tajemnice budowy którego ja opisuję w (H) z punktu #J4.5 mojej strony "propulsion_pl.htm", w punkcie #E1.1 strony "fe_cell_pl.htm", oraz w punkcie #D3 strony "cielcza.htm". To zaś jednoznacznie oznacza iż (a) jest [1a-prawdą], czyli że urządzenia czystej darmowej energii działające na zasadach "perpetuum mobile" daje się jednak zbudować i to na przekór iż okupująca ludzkość i zarządzająca wszelkimi publikatorami "moc zła" nadal budowę tę formalnie blokuje i obrzydza wykorzystując w tym celu autorytet i możliwości "oficjalnej nauki ateistycznej" całkowicie posłusznej władzy pieniędzy tej mocy, stąd z pomocą której to nauki owa "moc zła" wmusza ludzkości kłamstwo iż jakoby "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. W podobny sposób już istniejące procedury "jak", które ja osobiście wypracowałem, dowodzą prawdy [3] dla podobnie oficjalnie, uparcie i kłamliwie zaprzeczanym następującym "co" dla jakich ja także już wypracowałem "jak", tj. dla: (b) Boga (rozważ "co" z treści mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz rozważ "jak" opisane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w punkcie #I2 ze strony o nazwie "pajak_jan.htm"), (c) UFO (poczytaj o "co" z mojej strony "ufo_proof_pl.htm" oraz poznaj "jak" z mojej strony "magnocraft_pl.htm" lub z naszego półgodzinnego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" - z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), itd., itp.

 

Wartość poszukiwania "jak" dla znanego "co" jest też już przez wieki intuicyjnie doceniana przez osoby nawykłe do wykonywania "pracy fizycznej". Od dawna jest więc używana w szeregu odmiennych obszarów życia dla niezawodnego ustalania prawdy. Przykładowo, metodę tę powszechnie używają detektywi dla ustalenia kto popełnił poznane przestępstwo (tj. popełnił poznane przez nich "co"). Myśliwi za jej pomocą ustalają jakie zwierzę i w jakim stanie pozostawiło dany rodzaj śladów. Inżynierowie i programiści używają ją dla odnalezienia ukrytych błędów i pomyłek w konstrukcjach i programach jakie np. spowodowały znane im "co" w rodzaju określonego rodzaju katastrofy. Itd., itp. Mimo tego, niestety, dzisiejsi naukowcy jakoś NIE mogą się zebrać w sobie do użycia tej metody w celu ustalenia prawdy upowszechnianych przez siebie fundamentalnych teorii jakie wymieniam w punkcie #G4 poniżej, a także prawdy naukowych praw, wygłaszanych przez siebie poglądów, itp.

 

Przechodząc teraz do wyjaśnienia "dlaczego" wskazany powyżej sposób odróżniania [1] określam jako "niezawodny", zacznę od wyjaśnienia iż w punkcie #A2.12 swej odmiennej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" podkreśliłem odkryte przez siebie istnienie ścisłego związku pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania procedury "jak" jeśli wie się "co", a liczbą i złożonością odmiennych "prac fizycznych" wykonywanie jakich ktoś już opanował w swym życiu. Związek ten wynika z opisywanego w punkcie #V7 mojej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" powiązania ze sobą pokrewnych "prawd" łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Jego zaś istnienie połączone z ucieczką ludności do miast oraz wzrostem biurokracji i liczebności tzw. "pracowników umysłowych", okazuje się być bezpośrednio odpowiedzialne za obecny stopniowy upadek całej naszej cywilizacji. Wszakże coraz mniej ludzi wykonuje dziś faktyczne (produkcyjne) prace fizyczne - które okazują się być jedynymi jakie uczą ludzi nawyku powtarzalnego wypracowywania w swym umyśle realitycznego i zgodnego z rzeczywistością "jak" każdorazowo kiedy pozna się jakąś konkretną potrzebę osiągnięcia "co", a także jedynymi które wytwarzają dobra absolutnie niezbędne ludziom do przetrwania a ponadto utrzymują przyrodę i środowisko w czystości i w poprawnym funkcjonowaniu. Jednocześnie całość ludzkości coraz otwarciej ucieka przed pracami fizycznymi w zwodniczo oderwane od realności wykonywanie wyłącznie tzw. "prac umysłowych". Niestety, te oderwane od ograniczeń i wymogów prawdziwego życia "prace umysłowe" powodują coraz ciaśniejsze uwięzienie swych wykonawców w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", a także jednoczesne udawanie, że jakoby wykonują oni jakieś prace fizyczne, kiedy jednak np. tylko siłują się z prymitywnie skontruowanymi maszynami do budowy mięśni z dzisiejszych sal gimnastycznych (jakie to maszyny jednak NIE są w stanie nauczyć ich logicznie poprawnego twórczego myślenia), albo jedynie bezmyślnie naciskają guziki jakiegoś automatu (np. do zaparzania kawy) oraz otwierają kilka fabrycznie spreparowanych np. puszek konserw pretendując iż pracą fizyczną przygotowują (np. sobie) jakiś posiłek. Kiedyś z takich "udawaczy" się śmialiśmy, że budują potężne bicepsy, jednak kiedy przywiozą im węgiel na opał, wówczas wynajmują robotników aby ci poznosili ów węgiel do kotłowni - teraz jednak NIE ma już nawet zdolnych do zrozumienia na czym polega humorystyczność i sarkazm takiego postępowania ani zdolnych do pamiętania iż Bóg stworzył nam ciała na korzystny dla nas i całej ludzkości użytek, a NIE jedynie na pokaz. W wyniku tych procesów ludzkość szybko zmienia się w społeczeństwo, które albo samo się chwali, albo też o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że w całym swym życiu niemal wszyscy jego uczestnicy NIE splamili swych rąk wykonywaniem jakiejkolwiek konkretnej (produkcyjnej) pracy fizycznej. Jednocześnie na Ziemi rosną ilości śmieci, plastyku, popsutych maszyn, opuszczonych zabudowań, oraz wyniszczających życie chemikalii i radioaktywnych izotopów - których nikt NIE chce recyklingować, odrestaurować, oczyszczać, naprawiać, neutralizować, przetwarzać, itp. Gleba i woda stają się coraz bardziej zatrute chemikaliami - którymi dla unikania pracy fizycznej zastępuje się zgodną z naturą dawną wypracowaną fizycznie dbałość o glebę, rolnictwo i środowisko. Uprawna ziemia szybko znika, niszczona kopalniami odkrywkowymi i zapełniana opuszczonymi fabrykami i ich trującymi odpadkami. Zwolna zaczyna też brakować chleba - zboża na który niemal nikt NIE chce już uprawiać, tak jak jeszcze w 1973 roku prognozował to na 2022 rok proroczy film o tytule "Soylent Green" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=soylent+green ) mający też polskojęzyczną wersję. W dużych miastach coraz trudniej oddychać z powodu zatrucia powietrza i braku tlenu, bowiem zbyt wiele tam już produkujących trujące spaliny niepotrzebnych maszyn, a zbyt mało posadzonych drzew. Całą ludzkość ogarnia również brak pitnej wody. Chronicznie zaczyna już brakować mieszkań - zbudowanie których wymaga przecież dużego wkładu pracy fizycznej. Brakuje też miejsc w szpitalach, bo przecież w nich praca pielęgniarek, kucharzy, sprzątaczy, kierowców, itp., też ma naturę pracy fizycznej. Dla powodów więc jakie opiszę w niniejszym punkcie #G3, takie odchodzenie od wykonywania jakichkolwiek produkcyjnych prac fizycznych, nie tylko pozbawia ludzkość surowców i produktów potrzebnych do przeżycia, ale i odgradza tak postępujących ludzi od realiów faktycznego życia oraz od otaczającej nas rzeczywistości, zawieszając ich w niczym nieograniczanej pustocie myślowej i uniemożliwiając realistyczne funkcjonowanie. To zaś z istnienia w rzeczywistym świecie, przemieszcza takich ludzi w nierealne "wieże z kości słoniowej" powodując iż używając słów Biblii zamieniają się oni w odpowiedniki "złych drzew" - które NIE są zdolne do rodzenia "dobrych owoców" (patrz wersety Biblii: Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12). Za cokolwiek więc tacy oderwani od rzeczywistości ludzie się zabiorą, z całą pewnością maksymalnie to sfuszerują. A przecież to właśnie tego typu ludzie podejmują niemal wszelkie istotne decyzje w naszej obecnej cywilizacji. To oni bowiem formują elity rządzące, polityków, zarządy przedsiębiorstw, naukowców, kapłanów, bankierów, itp. Nic dziwnego, że cała ludzkość coraz szybciej stacza się w przepaść, zaś kiedy już wyląduje na samym dnie, wówczas jakiekolwiek szanse przeżycia będą mieli tylko ci coraz nieliczniejsi, którzy nawykli do wykonywania prac fizycznych dzięki którym poznali prawdy o Bogu, życiu, naturze, sprawiedliwości, moralności, miłości bliźniego, itp., a także nauczyli się znajdować procedury "jak" kiedy sytuacja w jakiej nagle się znajdą ujawnia im jedynie "co".

 

Ów opisywany wcześniej łańcuch przyczynowo-skutkowy (patrz punkt #V7 mojej strony internetowej "2020zycie.htm" oraz punkty #B2 i #B3 ze strony "will_pl.htm") wiążący uczenie się umiejętności "jak" z wykonywaniem konkretnych (produkcyjnych) prac fizycznych, ujawnia co jest najważniejszym z dydaktycznych produktów wykonywania owych prac fizycznych. Zgodnie też z tym łańcuchem, powodem dla którego wykonywanie najróżniejszych prac fizycznych jest absolutnie niezbędnym wymogiem nauczenia się "jak" zrealizować coś potrzebnego kiedy zna się jedynie "co", a tym samym wymogiem nabycia umiejętności poznawania prawd, identyfikowania faktów, odróżniania dobra od zła i uzyskiwania życiowego realizmu, są owe rozliczne wymogi i ograniczenia jakie otaczająca nas rzeczywistość nakłada na wszystko co pracą fizyczną się czyni. Jak dużo zaś jest tych wymogów, oraz jak wiele przemyśleń oraz uczenia się (wiedzy) trzeba włożyć w swą pracę fizyczną aby je wszystkie zadowalająco pospełniać lub poobchodzić naokoło, doskonale wie każdy kto w swym życiu fizycznie wykonywał coś faktycznie złożonego, np. własnoręcznie budował jakieś meble czy budyneczki, naprawiał lub budował jakąś maszynę, traktor, samochód, zegar, itp., wykonywał jakiś złożony proces - np. ustawiał, uruchamiał, załadowywał, obsługiwał i rozładowywał obrabiarkę do metalu, młockarnię zbożową albo wytwornicę kazeiny, masła, sera lub lodów w mleczarni, itp. W rezultacie istnienia tych wymogów i ograniczeń, bez względu na to jaką pracę fizyczną się wykonuje, aby móc ją zrealizować w zadowalający sposób konieczne jest nauczenie się rozpoznawania, rozumienia, oraz wypełniania całej listy owych wymogów i ograniczeń jakie muszą być pospełniane aby dana praca fizyczna dawała akceptowalne wyniki. Ponadto, aby daną pracę fizyczną wykonywać coraz efektywniej i na wyższym poziomie jakości, konieczne jest nieustające przemyśliwanie udoskonaleń narzędzi jakie się używa i metod jakimi pracę tę się wykonuje, a także nieprzerwane uzupełnianie swej wiedzy na jej temat oraz przykładanie do niej coraz wyższej wartości duchowej (tj. jest także koniecznym aby do wykonywanej pracy fizycznej jako jej składową dodawało się też wiedzę, rozumienie, wysiłek i pracę umysłową oraz tzw. "serce" czyli właściwą motywację i odnoszenie się uczuciowe). Stąd osoby, które w swym życiu NIE wykonują żadnych prac fizycznych, NIE mają ani pojęcia o istnieniu owych wymogów i ograniczeń, ani też NIE nauczyły się sposobu ich wypełniania lub (w przypadku wymogów i ograniczeń fizycznych) - ich obchodzenia naokoło. Tak zaś się składa, że w dzisiejszym świecie większość ludzi np. mieszkających w miastach, albo wogóle NIE ma okazji wykonywać jakichkolwiek produktywnych prac fizycznych, albo sądzi iż wykonują takie prace fizyczne, podczas gdy bezmyślnie i powtarzalnie naciskają jedynie guziki jakiegoś automatu w fabryce lub we własnej kuchni. Podobne życie bez wykonania jakiejkolwiek fizycznej pracy doświadczają też wszyscy ludzie bogaci i przy władzy, a także szybko rosnąca liczba tzw. "pracowników umysłowych" z biurowców.

 

Nauczenie się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co", z którym życie nas skonfrontuje, jest tylko pierwszym z ogniw łańcucha przyczynowo-skutkowego jaki uzasadnia nam "dlaczego" każdy z ludzi powinien starać się wykonywać w swym życiu najróżniejsze produktywne prace fizyczne. Następnym bowiem ogniwem tego łańcucha jest związek przyczynowo-skutkowy jaki również istnieje pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania "jak" a umiejętnością odróżniania faktu od fikcji oraz prawdy od kłamstwa. Związek ten prowadzi bowiem do prawdy jaką już opisałem w [3] na początku niniejszego punktu #G3. Mianowicie dla prawdy, że [3]: poprawna pod każdym względem procedura "jak" istnieje tylko dla każdej prawdy i faktu, natomiast dla kłamstwa i dla fikcji NIE istnieje procedura "jak" która dawałaby dany rodzaj manifestacji ściśle zdefiniowany otaczającą nas rzeczywistością, życiem i przykazaniami Boga, a stąd dla kłamstwa i fikcji NIE daje się znaleźć takiej procedury "jak", która idealnie pasowałaby do rzeczywistych praw i manifestacji otaczającego nas wszechświata - tak jak przykładowo do rzeczywistych manifestacji pasuje procedura "jak" powstania życia we wiecznie ruchliwej przeciw-materii (tj. we wiecznie ruchliwych "Drobinach Boga", a NIE we wmawianej nam przez "ewolucjonistów" stacjonarnej materii naszego świata) tj. pasuje procedura "jak" opisywana szerzej w punkcie #C5 strony "2020zycie.htm". Fakt sprawdzania się owej prawdy [3] w rzeczywistym życiu ja zilustrowałem już na ogromnej liczbie przykładów - linki do trzech z których przytoczyłem już w (a), (b) i (c) z początka niniejszego punktu #G3. Wszakże "jak" potrzebne dla owych trzech przytoczonych tu przykładów ja już wypracowałem i opublikowałem. Przykładowo dla (b) Boga - rozważ istnienie, cechy i działania tzw. "Drobin Boga" opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm" oraz w punkcie #I2 autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" (wszakże wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" potwierdzają istnienie owych Drobin Boga - po kolejne z empirycznych ich przykładów patrz np. #J2 na stronie "stawczyk.htm" i #A2 na stronie "ufo_pl.htm"). Z kolei dla (c) UFO - rozważ wszelkie manifestacje formowane przez UFO poczym porównaj je z opisującymi "jak" manifestacjami formowanymi przez Magnokrafty mojego wynalazku (patrz strona "magnocraft_pl.htm") pokazane poniżej na Rys. #G3a, tak jak atrybuty moich Magnokraftow są porównywane z UFO na stronie "ufo_proof_pl.htm". Dalsze podobne ich przykłady czytelnik znajdzie w praktycznie niemal każdej z moich ponad już 200 stron internetowych i licznych monografii. Z ich grupy prawdopodobnie wymagający najbardziej w dzisiejszych czasach pilnego upowszechnienia wśród ludzi (szczególnie wśród kobiet) jest przykład opisany w punkcie #L2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Wykazuję w nim bowiem na bazie swojej znajomości inżynierskich praw i wymagań podczas wypracowywania software i mechaniki, że tak często obecnie ustanawiane w najróżniejszych krajach ludzkie prawa zabraniające kobietom przerywanie ciąży (tj. zakazujące tzw. "aborcję" - patrz https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zasady ), są niezgodne z wersetami Biblii. Ponadto, te zakazujące aborcję ludzkie prawa łamią też ósme przykazanie Boga nakazujące "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". Wszakże płody ludzkie aż do chwili złapania pierwszego oddechu NIE otrzymały jeszcze od Boga swej "duszy", stąd faktycznie NIE są jeszcze obdarzone "życiem". Czyli ich usuwanie w sensie duchowym niemal niczym się NIE różni np. od rozbicia jajka ptasiego, które (podobnie jak to w kobiecie) też zostało już zapłodnione, jednak także jeszcze NIE wykształtowało ciała pisklęcia aż do poziomu na jakim pisklę otrzymuje od Boga jego duszę. Warto tu też dodać, że skoro zawzięcie i nieustająco blokowany, wyszydzany i zwalczany badacz (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) prowadzący swe badania samotnie oraz bez jakiegokolwiek oficjalnego poparcia ani finasowania, altruistycznie, jako "hobby", za darmo i bez otrzymywania za to jakichkolwiek "pieniędzy" (patrz WSTĘP i "część #L" strony "smart_tv.htm") ciągle zdołał wypracować aż tak ogromny dorobek naukowy i filozoficzny jak ten opisany tutaj a także podsumowany w punkcie #B8.2 strony "rok.htm", jakiemu to dorobkowi w sensie wagi i ilości często NIE dorównują dorobki całych dzisiejszych dyscyplin kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas z mocą potwierdza to przypominane z naciskiem w moich publikacjach prawdy i fakty, przykładowo iż zaprawdę powiadam wam: (i) warto nieustająco poznawać Boga i służyć mu wiernie, (ii) warto kiedy tylko mamy ku temu możność ochotniczo, altruistycznie i z użyciem całej wiedzy jaką posiadamy wykonywać tzw. "prace fizyczne" z motywacją i nastawienim iż mają one służyć dobru naszych bliźnich i natury, (iii) warto pracowicie uczyć się "miłowania bliźniego swego jak siebie samego" (np. metodą "transformowania własnych motywacji" jaką ja opracowałem i sprawdziłem na sobie iż działa ona doskonale, zaś jaką to metodę dla użytku wszystkich bliźnich mających trudności z miłowaniem ichnich bliźnich opisałem szczegółowo w podrozdziale #A2.12 ze swej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm"), (iv) warto też wybiorczo i krytycznie aktualizować i poszerzać swoją wiedzę przez całe swe życie, (v) warto wypracować dla siebie i potem utrzymywać przy sobie przez aż tak długo jak tylko możemy szczęśliwość totaliztycznej nirwany opisaną w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm" i zilustrowanej naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo dostępnym do oglądnięcia pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E poczym usilnie dokładać swój wkład w mądre i dalekowzroczne wdrożenie "Ustroju Nirwany" we własnym kraju lub w reszcie świata - patrz #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm", oraz (vi) warto też poznawać już zgromadzony materiał dowodowy jaki dokumentuje iż na Ziemi działa jakaś anty-ludzka "moc zła" (już badana dyscypliną "agnotology") - którą opisuję na początku tego punktu #G3 i np. w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm", a która celowo zasiewa wśród ludzi ignorancję, oszustwa i wyniszczanie najbardziej istotnych dla ludzkości prawd - zaś reprezentantów której to mocy zła zwykle cechują nietypowe rysy twarzy (np. włosy nad czołem rosnące pod górę, przycięte "psie" uszy bez zwisającej dolnej fałdy "lobule" do której kobiety mocują kolczyki, bulwiasty narost na brodzie, marchewkowaty nos, tylko jedna pionowa zmarszczka w środku pomiędzy brwiami, itp.) jakie opisuję w swych publikacjach - np. w podrozdziale V8.1 z tomu 16 monografii [1/4] (dostępnej poprzez stronę "tekst_1_4.htm") zaś zgrubnie je pokazałem na "Fot. #A5a" ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm" i na "Fot. #E2b" ze strony o nazwie "ufo_pl.htm". Pamiętajmy tu jednak przysłowie "NIE osądzaj książki po okładce" wyjaśniające jak wygląd też może zwodzić. Dlatego faktyczną prawdę może nam ujawnić tylko rada Biblii z 7:16 "Mateusza" i 6:44 "Łukasza": "Poznacie ich po ich owocach".

 

Korzystanie z dobrodziejstw pracy fizycznej dla nauczenia się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co" ma też jeszcze jedną zaletę. Mianowicie pozwala nam szybko znajdować rozwiązania dla wychodzenia z niebezpiecznych lub tragicznych sytuacji w jakich dany intelekt grupowy nieostrożnie się znalazł - sposób tego znajdowania opisuje moralne "prawo autostrady przez morze" wyjaśnione w punkcie #J3 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm" i w punkcie (#6A) z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej najnowszej monografii [1/5] ze strony tekst_1_5.htm, zaś skrótowo podsumowane ono jest w punkcie #A2.4 ze strony "totalizm_pl.htm". Przykładem takiej właśnie sytuacji jest nadchodzący szybko bardzo bolesny dla każdego upadek obecnej formy ludzkości ilustrowany naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś spowodowany właśnie unikaniem przez obecne "elity" wykonywania "prac fizycznych" jakie wynikło ich życiem w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej" i kompletną niezdolnością do rozwiązywania faktycznych problemów ludzkości. Rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji, jakie nawiązuje do sposobu na jaki Biblia opisuje uratowanie się miasta Niniwa od zagłady (patrz wersety 3:4-10 z biblijnej "Księgi Jonasza"), ja prezentuję w końcowym paragrafie niniejszego punktu #G3. Znajdowanie owych rozwiązań i wyjść wynika wszakże z owego związku przyczynowo-skutkowego, jaki wykazuje że umiejętność znajdowania wyjaśnienia "jak" dla danego "co" którego manifestacje już się dobrze poznało, też jest bezpośrednim wynikiem nauczającego ludzi "jak" wykonywania w życiu różnorodnych produkcyjnych "prac fizycznych" i nieustającego podnoszenia u siebie zgodnej z prawdą wiedzy.

 

Warto odnotować, że teoretycznie rzecz biorąc, nawet dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" zdaje sobie sprawę, że właśnie wykonywanie "prac fizycznych" jakie wytwarzają coś użytecznego jest źródłem umiejętności "jak". Tyle, że zamiast źródło to poprawnie nazywać "pracą fizyczną", jak zwykle nauka zwodząco nazywa je "fizyczną aktywnością" - szczególnie np. w sprawach edukowania jakoby twórczo myślących generacji młodzieży. (Wszakże zgodnie z modną ostatnio "polityczną poprawnością" - patrz https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna , w trakcie edukowania młodzieży jakoby NIE wolno jej nakazywać wykonywania jakiejkolwiek "pracy fizycznej", a jedynie wolno ją zabawiać i ją rozleniwiać - aż do chwili nadejścia dla niej szoku dorosłości.) Ponadto, zamiast dla wszystkich ludzi otworzyć darmowy dostęp do wiedzy o faktycznej roli "pracy fizycznej" poprzez np. promowanie "Ustroju Nirwany" opisanego poniżej i ilustrowanego przez "Filmy #G3bc", ta oficjalna nauka ateistyczna formuje na uczelniach najróżniejsze specjalizacje, w których dla dobra dzisiejszego świata w jakim edukacja jest już opłacana przez samych studentów (a stąd dostępna niemal wyłącznie dla NIE zaznałych pracy fizycznej dzieci bogatych rodziców) ci przyszli więźniowie "wież z kości słoniowej" otrzymują szansę aby za drogie "pieniądze" mogli poznawać na studiach owe "jak" dla wybranej przez siebie wąskiej specjalizacji. Tak przykładowo nasza cywilizacja kształci dzisiejszych inżynierów. Kiedy jednak ktoś z tak wykształconych usiłuje coś wykonać, wiedzy o czym NIE uzyskał podczas swych studiów ani NIE miał od kogo skopiować, wówczas zdarzają się sytuacje jak np. z owym zawaleniem się gigantycznego mostu wiszącego zwanego "Tacoma Narrows Bridge" - jaki spinał szyję zatoki "Puget Sound" pomiędzy Tacoma w stanie Waszyngton a półwyspem Kitsap (po angielsku: in Puget Sound between Tacoma, Washington, and the Kitsap peninsula). To zawalenie powodowane brakiem zaznania "pracy fizycznej" przez tylko teoretycznie kształconych inżynierów, będące jednym z coraz większej liczby podobnych fatalnych błędów w konstrukcjach i technologii (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=massive+engineering+mistakes ), ilustrowane jest w YouTube licznymi filmami - np. patrz film: Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw . Wszakże aby nauczyć się zasad wypracowywania "jak" dla wszystkich sytuacji życiowych, a NIE jedynie wyedukować się w "jak" dla jednej wąskiej specjalizaji, konieczne jest uprzednie wykonywanie w życiu wielu najróżniejszych rodzajów produktywnych prac fizycznych - czego dzieci bogatych rodziców NIE czynią.

 

Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństw unikania pracy fizycznej przez ludzi. Wszkże to On nas zaprojektował, stworzył i dał nam duszę podobną do tej jaką dał też "kotom" - co wyjaśniam na "Fot. #A2.12b" ze strony "totalizm_pl.htm". Na przekór więc iż zainspirowana przez Boga Biblia koncentruje się głównie na wyjaśnianiu "co" aby w ten sposób w każdym jej wersecie móc zawrzeć prawdy dotyczące aż całego szeregu życiowych problemów, w Biblii ciągle daje się znaleźć sporo wersetów jakie, między innymi, symbolicznie nakłaniają nas do wykonywania prac fizycznych. Z wersetów tych, moim zdaniem najbardziej wartym wzięcia sobie do serca są wersety 7:13-14 z biblijnej "Ew, św. Mateusza" - cytuję: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!"

 

Warto tu też podkreślić iż istnieje już sprawdzony w działaniu sposób odwrócenia obecnego trendu ludzkości ku upadkowi i ku samozagładzie, spowodowanego właśnie unikaniem przez większość ludzi wykonywania faktycznej pracy fizycznej połączonego z zawężaniem swego życia do podejmowania coraz bardziej powypaczanych prac umysłowych. W dzisiejszej sytuacji ludzkości sposób ten zapewne dałby najlepsze wyniki przy dwustopniowym wprowadzaniu w życie gruntownej reformy ludzkości. Stąd dobrze ilustrują go dwa widea linkowane poniżej jako "Filmy #G3bc". Mianowicie, w pierwszym stopniu wprowadzania w życie tej reformy ludzkości, usunięta zostałaby obecna hierarchiczna "drabina" zarządzania narodem i podejmowania decyzji - jaka jest źródłem władzy indywidualnych polityków i urzędników państwowych, a stąd jest też źródłem wszelkiej korupcji i kumoterstwa. Wszakże korupcja i kumoterstwo już nierozerwalnie towarzyszą każdej dzisiejszej władzy, powodując tak wyniszczające obecną ludzkość, naturę i klimat całkowite blokowanie jakiegokolwiek postępu i prawości. Owo rządzenie przez indywidualnych, a stąd niestety korumpowalnych polityków-urzędników, jest wszechobecne w każdym z dzisiejszych państw świata. Tego pozbywania się hierarchicznej "drabiny" zarządzania najefektywniej możnaby osiągać poprzez przywracanie najdoskonalszej ze znanych ludzkości i sprawdzonej w działaniu bo już istniejącej demokracji, praktykowanej kiedyś w starożytnych Atenach z Grecji. W takiej demokracji, obecne rządy "drabiny" polityków i urzędników państwowych byłyby zastąpione podejmowaniem wszelkich decyzji na drodze głosowania podczas zgromadzeń albo wszystkich ludzi, albo też reprezentantów wszystkich ludzi, którzy będą potem dotknięci przez następstwa tych decyzji. Ten rodzaj demokracji zupełnie zaś wyeliminowałby obecną korupcję, komoterstwo i stagnację społeczną, otwierając drzwi dla możliwości wdrożenia znacznie doskonalszego od używanych obecnie kapitalizmu oraz komunizmu, tj. wdrożenia następnego zupełnie nowego ustroju politycznego zwanego "Ustrój Nirwany". W chwili obecnej na całym świecie istnieje już sporo modeli jak taką "ateńską" demokrację możnaby przywrócić - przykłady niektórych z nich opisałem już w punkcie #L5 ze swojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Ze sposobów tych moim zdaniem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich byłby ów zilustrowany przez górny z "Filmy #G3bc" poniżej, zaś szeroko opisywany przez źródła linkowane w podpisie owego filmu. Już zdołał on bowiem uratować przed eksploatacją i prześladowaniami oraz wydźwignąć z biedy i z ekonomicznego upadku mieszkańców całego 17-tysięcznego miasteczka Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku. Umożliwił on też zatrzymanie niepohamowanego uprzednio wycinania drzew w lokalnych lasach oraz odrestaurowanie drzewostanu tych lasów.

 

Najważniejszym jednak dla osiągnięcia trwałego odwrócenia obecnego upadku ludzkości i zamienienia go w odnowę, wzrost, postęp i powszechny dobrobyt, jest drugi stopień omawianego tutaj wdrażania w życie całkowitej reformy ludzkości. Ten drugi stopień polega bowiem na poprawnym wdrożeniu w życie nowego i najdoskonalszego z ustrojów politycznych, zwanego "Ustrój Nirwany". Zasada działania tego ustroju sprowadza się do zastąpienia dzisiejszego wynagradzania "pieniędzmi" wszelkiej wykonanej przez kogoś pracy - w tym wynagradzania nimi także "pracy umysłowej", przez wynagradzanie tylko moralnie wykonywanej "pracy fizycznej" za pomocą opracowanego przez Boga cudownego zjawiska "zapracowanej nirwany" - patrz punkty #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm". Ponieważ jednak wytwarzanie wszelkich dóbr konsumpcyjnych wymaga wykonania właśnie moralnie poprawnej "pracy fizycznej", jakość której musi być poparta myślowym doskonaleniem swej wiedzy, metod, narzędzi, itp., wdrożenie w życie owego "Ustroju Nirwany" spowodowałoby, że przy dzisiejszym poziomie automatyzacji i mechanizacji wszelkich prac, wynagradzanie "nirwaną" jedynie prac fizycznych ciągle pozwalałoby wytwarzać wystarczającą ilość dobr materialnych aby każdy mógł otrzymywać za darmo wszystko co do życia i pracy by potrzebował - a stąd, że "pieniądze" po wprowadzeniu tego ustroju przestałyby być potrzebne na Ziemi. Po wyrugowaniu zaś z Ziemi "pieniędzy", ludzkość pozbyłaby się największego źródła "zła", o którym nawet Biblia w wersecie 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" stwierdza, cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". To zaś spowodowałoby, że wraz z owymi "pieniędzmi" ludzkość pozbyłaby się: chciwości, przestępstw, ucisku, eksploatacji, strachu, niesprawiedliwości, bogatych, nierówności społecznej i różnic pomiędzy bogatymi i biednymi, elit, polityków, kłamania, więzień, policji, rewolucji, wojen, armii, trucizn, wyniszczania natury, wymierania zwierząt, itd., itp. Ów doskonały "Ustrój Nirwany", zdolny zastopować obecne zdążanie ludzkości do upadku i do samozagłady, poczym przemienić ów upadek w naprawę, wzrost i dobrobyt całej ludzkości, zilustrowany jest naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , starter i inicjujący plakat którego pokazują "Filmy #G3bc" poniżej, zaś jego opis zawiera WSTĘP i "część #L" z mojej strony o nazwie "smart_tv.htm" oraz kilka innych publikacji tam linkowanych.

 

 

http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (film "Napędy Przyszłości")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #G3a: Powyższa ilustracja pokazuje jak w już niedalekiej przyszłości badacze nowej "totaliztycznej nauki" (patrz #C1 i #C6 ze strony "telekinetyka.htm") - filozoficzne i naukowe fundamenty dla której to nauki ja już wypracowałem, będą używali Magnokrafty w roli "uniwersalnego naprawiacza" aby, między innymi, móc przywracać życie i roślinność na obecnych i przyszłych pustyniach (oczywiście jeśli ludzkość w międzyczasie zdoła się uwolnić od, lub nabyć odporności na wpływy, okupującej ją i spychającej ku samozagładzie "złej mocy"). Tego przywracania życia i roślinności eskadry telekinetycznych Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji (mojego wynalazku - patrz strona "telekinesis_pl.htm") będą w stanie dokonywać dzięki ich rozlicznym możliwościom wykonawczym - np. ich zdolności do automatycznego sadzenia drzew bez potrzeby wysyłania robotników na ziemię. Sadzenie to przy tym może być realizowane NIE tylko mechanicznymi maszynami sadzącymi zamontowanymi na pokładzie Magnokraftów i podobnymi do już używanych przez ludzi, ale w Magnokraftach drugiej i trzeciej generacji także telekinetycznymi "promieniami transportującymi" działanie jakich opisuję w swoich publikacjach. Poza zdolnością do sadzenia drzew i roślinności, Magnokrafty mają też zdolność do przygotowania gruntu w jakim sadzenie to się odbywa. Przykładowo, ta sama zdolność do formowania silnych wiatrów jaka pozwala im na techniczne formowanie tornad i huraganów, a jaką opisałem m.in. w punktach #E3 i #E6 ze strony o nazwie "tornado_pl.htm" oraz w "części #J" strony "hurricane_pl.htm", umożliwia im także wytwarzanie podmuchów potężnego wiatru, jakie mogą być użyte do wyrównywania np. pofalowanej i nierównej powierzchni gruntu typu wydmy piaskowe pokazane na powyższej ilustracji. W rezultacie, pofałdowane i NIE nadające się do użytecznej uprawy tereny te Magnokrafty są w stanie zamieniać w równiutkie jak stół powierzchnie równinne idealnie nadające się do zadrzewienia a nawet i do rolnictwa. Z kolei tzw. "wir magnetyczny" jaki Magnokrafty mogą wytwarzać, jest w stanie odparowywać twarde skały typu widocznego na powyższej ilustracji i rozdrabniać je na sypkie składniki piasków i gleby - tak jak uświadamiam o tym m.in. materiałem dowodowym wskazywanym w punkcie #J4 ze strony "hurricane_pl.htm". Magnokrafty są też w stanie sterować pogodą i klimatem - tak jak ogólnie opisuję to w punkcie #H2 strony o nazwie "hurricane_pl.htm". Przykładowo, ustawiając się w rodzaj łańcucha są one w stanie formować jednokierunkowo wiejące wiatry jakie zależnie od wymogu będą albo nawiewały nasączone wilgocią chmury i powodowały deszcze na znacznych obszarach, albo też będą przynosiły wysuszające klimat suche powietrze - tak jak to opisałem np. w punktach #E11 i #E16 ze swej strony o nazwie "military_magnocraft_pl.htm". Ponadto odpowiednio nasterowaną częstostliwością swego pola Magnokrafty mogą wytrącać wodę z powietrza tworząc lokalne chmury i deszcze - co wyjaśniam np. w punkcie #B2, zaś udokumentowałem w punktach #C1 i #C2 ze strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm" i z publikacji tam linkowanych. (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)

 

Magnokrafty mojego wynalazku są wysoce uniwersalnymi gwiazdolotami, przeliczne i wszechstronne cechy i możliwości których dobrze ilustruje nasz gratisowy film o tytule "Napędy Przyszłości". Stąd NIE tylko wzniosą one ludzkość do gwiazd i otworzą jej dostęp do nieograniczonych zasobów kosmosu, ani NIE tylko same w sobie stanowią najdoskonalszą broń, zdolną oprzeć się i przełamać możliwości wszelkiej innej broni jaką wrogowie ludzkości mogliby użyć. Jak bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" (tj. w punktach #I1 do #I3) opisującej je strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", kiedy Magnokrafty zostaną w końcu zbudowane, będą one stanowiły zarówno najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje  (patrz strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny naprawiacz (patrz owe #I1 do #I3 strony "magnocraft_pl.htm") wszystkiego co ludzkość jako całość kiedykolwiek popsuje. Przykładowo, urządzenia napędowe Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji mogą wytwarzać zjawisko technicznej telekinezy, a ściślej zjawisko jakie nazwałem "efektem telekinetycznym" a jakie stanowi "odwrotność tarcia". Szerszy opis tego "efektu telekinetycznego" zawarty został, między innymi, na dwóch moich stronach internetowych, mianowicie na stronach o "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji" (patrz punkt #B3 ze strony "dipolar_gravity_pl.htm"), oraz o działających na zasadach "perpetuum mobile" urządzeniach do generowania czystej darmowej energii (patrz punkty #J2 i #J3 ze strony "free_energy_pl.htm"). Stąd Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji będą w stanie powodować telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal wyłącznie na zaspokajające chciwość "pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm". Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystująca zjawisko będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem telekinetycznym", obecnie ma też zastosowanie w już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum mobile" tzw. urządzeniach do generowania "czystej darmowej energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych "generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - chociaż z powodu zmyślnych prześladowań i braku środków, już przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją "chaosem" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ), ja wiem już z całą pewnością, że generatory czystej darmowej energii działające na zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z przykazniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do "wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie opisuję w swoich publikacjach. Powyższą ilustrację specjalnie dla zilustrowania totaliztycznych publikacji jakie ja autoryzuję przygotował z użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" i o "Tablicach Cykliczności (np. dla Napędów Ziemskich)" gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy Przyszłości", a także przygotowaliśmy nasz linkowany w tym wpisie film o ratowaniu naszej cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - opisany szerzej w "Filmy #G3bc" poniżej. Wielka więc szkoda, że żadna z owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu Magnokraftu oferowałem iż zbuduję dla nich ów gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu udało mi się jednak opublikować, ukazał się w czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 1984 roku, Vol. 1. Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na stronie "magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali - tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030", zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego upadku, a prawdopodobnie także aż NIE wdroży na Ziemi "Ustroju Nirwany" - dla którego sam Bóg mądrze zaprojektował i wprogramował w ciała ludzi szeroko opisywane w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" zjawisko zapracowanej nirwany za pomocą jakiego Ustrój Nirwany całkowicie wyeliminuje z użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach".

 

Oczywiście, z naprawianiem sytuacji ludzkości i klimatu NIE wolno czekać aż mój Magnokraft będzie zbudowany, a każdy ma obowiązek aby dla ratowania życia bliźnich i swego czynić od zaraz co tylko leży w jego/jej możliwościach - przykładowo sadzić drzewa kiedykolwiek i gdziekolwiek ma ku temu możliwość. Wszakże to właśnie podsycane chciwością i głupotą wycinanie drzew i ich brak już zamienia Afrykę w wysuszoną pustynię. W podobną pustynię, tyle że latem wypalaną słońcem, jesienią i w zimie zalewaną powodziami, zamrażaną i pokrywaną lodem, zaś co jakiś czas dodatkowo powtarzalnie trapioną wybuchami wulkanów, z powodu zmiany klimatu prawdopodobnie już wkrótce zamienią się także pozostałe kontynenty, w tym Europa i Azja - tak jak zilustrowane to jest na Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm". Tymczasem nasiona drzew nadal można pozyskiwać za darmo i stąd sadzenie wielu gatunków drzew, w tym rodzących owoce, NIE wymaga "pieniędzy" a jedynie wystarcza aby mieć trochę "serca", rozumu, cierpliwości, oraz gotowości wykonywania tzw. "pracy fizycznej", tj. trzeba mieć to co stanowi źródło wszelkiego dobra - tak jak wiedzę o tym wyprowadziłem łańcuchem logicznego wnioskowania w powyższym punkcie #G3 tego wpisu. Stąd dla aż wielu istotnych powodów rekomenduję tutaj podjęcie np. osobistego sadzenia drzewek gdzie tylko się da - tj. wzdłuż dróg, na miedzach pomiędzy polami, na wszelkich nieużytkach, wzdłuż brzegów rzeczółek, rowów i wszelkich zbiorników wodnych, a także na działkach własnej ziemi, w ogródkach i wzdłuż ogradzających domy płotów. Pamiętać przy tym warto, że nadchodzą również lata głodu - od 2018 roku zapowiadane naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" gratisowo pokazywanym z internetowego adresu https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Stąd gdzie każdemu poręcznie, powienien sadzić orzechy lub inne drzewa rodzące jadalne i długo przechowywalne orzeszki lub nasiona - między innymi: buki (patrz https://www.google.pl/search?q=buk+orzeszki+jedzenie ), jadalne kasztany (patrz https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drzewo ), sosny pinia (patrz https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalnych+nasionach ), itp., albo sadzić lipy, kwiatostan których nasi przodkowie używali do zaparzania leczniczej herbaty - patrz Fot. #D33 ze strony o nazwie "milicz.htm". W sadzeniu dodatkowo pomaga wiedza, że wszelka ochotnicza praca fizyczna, w tym także sadzenie drzew, przygotowuje wykonujących ją ludzi do przyszłego życia w pozbawionym pieniędzy, chciwości i nierówności Ustroju Nirwany. Na dodatek, od zaraz służy ono też lepszej przyszłości dla dzisiejszej młodzieży - stąd we własnym interesie obecni młodzi ludzie mogą i powinni sadzić tak owocujące drzewa gdzie tylko się da. Najlepiej zaś jeśli w tym celu zaczną kopiować moje metody takiego sadzenia. Przykładowo, aby sadzić drzewka owocowe jakie szybko rosną i obficie rodzą smaczne owoce bez potrzeby ich szczepienia, np. genetycznie oryginalne brzoskwinie czy wiśnie albo leśną czeremchę (patrz https://www.google.pl/search?q=czeremcha+owoce&tbm=isch ), wystarczy zachować ich pestki kiedy się je zjada, zaś następnej wiosny posadzić je w doniczkach, a po ich wyrośnięciu w owych doniczkach przez rok lub dwa, przesadzić je na ich końcowe miejsce rośnięcia. Podobnie trzeba wypielęgnować orzechy - uzyskując je do sadzenia albo od sąsiadów albo z lasu (tj. dla orzechów laskowych np. od ich leśnych krewniaków, bo orzechy zakupione w supermarketach prawdopodobnie NIE wykiełkują - wszakże pochodząc z przemysłowej produkcji ich pazerni farmerzy obecnie celowo je naświetlają promieniowaniem aby zabić ich zdolność do kiełkowania i w ten sposób NIE stwarzać sobie konkurencji). 

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #341 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #341_2)

 

kodig : :