Najnowsze wpisy


lis 17 2019 #316: Powtarzalne udoskonalanie ludzi przez...

Motto: "Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej" (po angielsku: "There is always room for further improvement")

 

 

W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie naukowa Teoria Wszystkiego. W niniejszych opisach owej naukowej Teorii Wszystkiego ja celowo podkreślam słowo "naukowa", aby wyraźnie ją odróżniać od "filmowej Teorii Wszystkiego" - czyli od tytułu kosztownego filmu propagandowego, opisy jakiego zawsze się pojawiają jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze nazwę Teoria Wszystkiego, a stąd jaki to film sprawia wrażenie iż faktycznym celem jego stworzenia było wyeliminowanie z internetowych wyszukiwarek owej zdaniem niektórych "światoburczej" informacji, iż faktycznie to już od 1985 roku istnieje na Ziemi i dopomaga wyjaśniać wszelkie trapiące ludzi zagadki stworzona przez Polaka naukowa Teoria Wszystkiego - którą to ogromnie dziwną sytuację staram się dyplomatycznie wyjaśniać szerzej w punkcie #A5 swej innej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm". Zaistnienie owej naukowej Teorii Wszystkiego, która w chwili jej stworzenia nazwana została "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz address https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji (po angielsku The "Concept of Dipolar Gravity" - patrz address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ), możnaby porówanać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy - które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto naukowa Teoria Wszystkiego dostarczyła też ludziom rodzaj "intelektualnej drabiny" w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm - patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalizm . Tym bowiem co zechcą filozofię tę praktykować umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe. W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego wyróżnić się dają dwa aspekty. (1) Pierwszy z nich to "aspekt naukowy" - czyli opisy niemal nieograniczonych możliwości naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Ów jej aspekt naukowy publikowany jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach i stronach internetowych - np. na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz w publikacjach linkowanych z owej strony. (2) Drugim zaś z nich jest "aspekt ludzki" owej Teorii Wszystkiego - czyli opisy mojej trwającej niemal już pół wieku nieustającej batalii nakłaniania ludzi aby zaprzestali sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz "odrzucania wiedzy" w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ów aspekt ludzki zacząłem publikować równocześnie z bazującym na treści niniejszego punktu wpisem numer #316 do blogów totalizmu, czyli począwszy od dnia 2019/11/17, na stronie internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm". Natomiast ową "intelektualną drabinę", czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem Totalizm - patrz address https://www.google.com/search?q=Totalizm , ponieważ filozofia ta reprezentuje odmienną filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej "całość wszystkiego", a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości, też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach, przykładowo na stronie o nazwie "totalizm_pl.htm". Kiedy jednak poszukuje się tej nowoczesnej filozofii w internetowych wyszukiwarkach, trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę "z". Litera ta bowiem filozofię jaką ja stworzyłem i nazwałem Totalizm wyraźnie odróżnia od "totalitarianismu" - czyli od filozofii do mojego totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie, albo też co przekorniej nastawieni do totalizmu, jakąś epidemią "owczego pędu" nagle zaczęli błędnie nazywać Totalism - patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalism , tyle że tamten wsteczniczy Totalism typowo pisany jest przez literę "s".

 

Dzięki najróżniejszym przesłankom wynikającym z owych istniejących już od 1985 roku filozofii totalizmu i naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji, zdołałem między innymi odkryć, że już po stworzeniu ludzkości Bóg powprowadzał do dusz i ciał ludzkiej rasy aż cały szereg istotnych udoskonaleń, z jakich korzystamy w dzisiejszych czasach. Udoskonalenia te, wraz z podsumowaniem najważniejszych lekcji jakie z nich wynikają dla ludzkości, skrótowo opiszę w niniejszym wpisie, zaś szerzej przedyskutuję w całej reszcie swej strony o nazwie "evolution_pl.htm".

 

Ponieważ poznanie istnienia opisywanych w tym wpisie udoskonaleń powprowadzanych do dusz i ciał ludzi przez Boga, oraz poznanie światopoglądowych lekcji jakie te udoskonalenia udzielają ludzkości, potrafi całkowicie zmienić nasze życie, jeśli tylko zdołam uzyskać odpowiednią pomoc, którą opisałem szerzej w swym krótkim opracowaniu [18] dostępnym poprzez stronę o nazwie "tekst_18.htm", wówczas na bazie niniejszego wpisu postaram się także przygotować scenariusz do opisanego w tymże [18] darmowego filmu do YouTube, którego celem byłoby właśnie zapoznanie oglądających z ową wiedzą o boskich udoskonaleniach oprogramowania naszych dusz i ciał wprowadzających potencjał aby wydźwignąć ludzi na następny poziom światopoglądowy.

 

Do chwili podjęcia aktualizowania swej strony o nazwie "evolution_pl.htm" w dniu 3 października 2019 roku, wspierany przesłankami wynikającymi z filozofii totalizmu oraz z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, byłem w stanie odkryć aż trzy przełomowe udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich dusz i ciał zaś informacje potwierdzające wprowadzenie jakich Bóg zaszyfrował w wersetach Biblii – tak jak Bóg zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie najpierw mają sami poodkrywać w wyniku postępu swojej wiedzy i światopoglądu, zaś dopiero po jej odkryciu mają znajdować w Biblii i odszyfrowywać jej potwierdzenia. Na dodatek do wersetów Biblii, odkryłem także spory empiryczny materiał dowodowy, część z którego jest już powszechnie znana ludziom, który potwierdza zaistnienie każdego z tych udoskonaleń ludzkich dusz i ciał. Odnalezienie zaś opisów w Biblii oraz zupełnie niezależnego od nich empirycznego materiału dowodowego, jakie nazwajem potwierdzają swoje zgodności z prawdą, dostarczają nam owych wymaganych "dwóch świadków", co do których - zgodnie z wersetami Biblii zacytowanymi w punkcie #C5 mojej strony o nazwie "biblia.htm" oraz skomentowanymi w punkcie #J4.1 z innej strony o nazwie "propulsion_pl.htm", wymagane jest iż "na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa" o jakiej bardzo nam zależy aby uzyskać potwierdzenie jej poprawności i prawdy. Najpierw wyliczmy więc tu owe trzy bezpośrednio potwierdzone empirycznie i wersetami Biblii udoskonalenia rasy ludzkiej:

 

(1) Przestawienie przebiegu życia i starzenia się ludzi na sztucznie zaprogramowany przez Boga "nawracalny czas softwarowy". Było to pierwsze z poznanych przeze mnie udoskonaleń, jakie Bóg wprowadził już w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu, a ściślej kiedy bibilijny Noe (czyli "żołnierz Boga") zabrał na pokład Arki Noego te istoty jakie po potopie miały żyć i starzeć się już pod kontrolą nawracalnego czasu softwarowego. Mianowicie na owej arce Bóg przestawił wówczas ogranizmy i dusze ludzi oraz przewożonych tam zwierząt z życia i starzenia się w upływającym płynnie tzw. "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata" w jakim obecnie żyje tylko Bóg, zaś starzeje się cała nieożywiona materia, na życie i starzenie się w inteligentnie i celowo zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas, co najmniej 365x1000 razy wolniejszym oraz upływającym skokowo, tzw. "nawracalnym czasie softwarowym" jaki NIE istnieje w naturalnej konstytucji wszechświata (patrz werset 3:8 z bibilijnego "2 Listu św. Piotra Apostoła"). Jednocześnie korzystając z okazji tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów uważanych obecnie za gigantów (tj. o wzroście kilka razy wyższym od dzisiejszych ludzi: np. w dawnych mitach bibilijny Adam miał mieć 15 stóp wzrostu - czyli ok. 4.57 metra, zaś Noe - 12 stóp - czyli ok. 3.66 metra), do obecnych rozmiarów – przy okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian anatomicznych (np. usunięcia drugiego rzędu zębów istniejącego w szczękach przedpotopowych gigantów ludzkich). Szersze wyjaśnienia tej zmiany oraz empirycznego materiału dowodowego jaki ją potwierdza zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #C4.1 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Ponadto tematowi przedpotopowych gigantów ludzkich poświęcone są treści ogromnej już liczby darmowych edukacyjnych filmów jakie obecnie są dostępne w youtube.com – choć, niestety, większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz hobbystycznie wykonane wideo o tytule "GOOGLE SEARCH 'GIANT SKELETONS' + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) Natomiast więcej informacji o obu wymienianych tu rodzajach czasu zawarłem m.in. we wstępie i w punkcie #G4 (a skrótowo też w #D4) swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Zawarte tam opisy owych dwóch istniejących rodzajów czasu są potem dalej rozwijane i kontynuowane w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm", oraz w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm", zaś w jednej kompletnej całości są zaprezentowane w relatywnie nowej (bo publikowanej od grudnia 2018 roku) monografii [12].

 

(2) Wprowadzenie odmiennych niż "ULT" ludzkich języków mówionych. Było to drugie z odkrytych moimi badaniami udoskonaleń. Bóg wprowadził je w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel (patrz wersety 11:1-9 z bibilijnej "Księgi Rodzaju"), czyli w czasach kiedy Babilonem rządził król Nabuchodonozor Drugi, oraz około czasu kiedy żył tam i działał bibilijny prorok Daniel (patrz "Księga Daniela" w Biblii). To udoskonalenie polegało na oddzieleniu języka "ULT" w jakim ludzie myślą i jaki używany jest przez dusze w przeciw-świecie, od języka mówionego używanego w ludzkiej mowie głosowej i w naszym świecie fizycznym. Zalety takiego oddzielenia jezyków zrozumieli także twórcy ludzkich komputerów już w niedawnych czasach, kiedy stworzyli "języki programowania" jakimi w naszym świecie ludzie porozumiewają się z komputerami, poczym wyraźnie oddzielili owe "języki programowania" od używanych w komputerowych "światach wirtualnych" odmiennych "języków maszynowych" - w których dzisiejsze komputery dokonują swoje procesy "myślenia". Przed owym oddzieleniem języka "ULT" od mówionego, do mowy głosowej ludzie używali "uniwersalnego języka myśli" (tj. "ULT" od angielskiego "Universal Language of Thoughts") - czyli języka jakim do dzisiaj posługuje się Bóg i jaki nadal używany jest do porozumiewania się dusz z przeciw-świata a także w procesach ludzkiego myślenia. Początkowo, czyli zaraz po stworzeniu, owym "ULT" ludzie porozumiewali się tak jak dzisiejszymi językami mówionymi, tj. zarówno między sobą, jak i w rozmowach z Bogiem. Jednak podobnie jak niedawno pierwsi budowniczowie komputerów, znacznie wcześniej od ludzi Bóg także szybko odkrył liczne zalety zastąpienia języka "ULT" przez odmienne od niego języki mówione. Ponieważ zaś Bóg każdym swoim posunięciem osiąga aż szereg odmiennych celów naraz, owego oddzielenia obu języków dokonał podczas budowy Wieży Babel, ograniczając wówczas "ULT" tylko do prowadzenia procesów myślowych, zaś w ludzkiej mowie głosowej zastępując go przez cały szereg odmiennych języków rodzimych, jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla każdego z ludzkich narodów. Szersze omówienie tematu tamtego zastąpienia (i "pomieszania") ludzkich języków mówionych, oraz wskazanie empirycznego materiału dowodowego jaki je potwierdza, zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych - przykładowo (między innymi) w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm". Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie "skorowidz.htm". Ponadto tematowi Wieży Babel poświęcone są treści sporej liczby darmowych filmów edukacyjnych jakie obecnie są dostępne w youtube.com - niestety większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz film o tytule "Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

 

(3) Uzupełnienie ludzkiej duszy o oprogramowanie przeciw-organu "sumienia". Było to trzecie udoskonalenie rasy ludzkiej przez Boga, jakie dotychczas zdołałem odkryć, zaś bezpośrednie potwierdzenie jakiego znalazłem w Biblii. Dokonane ono zostało w czasach misji Jezusa na Ziemi i polegało na wprowadzeniu w nasze dusze specjalnych programów "gorącej linii" komunikacyjnej bezpośrednio łączącej umysły ludzi z Bogiem. Owo połączenie komunikacyjne obecnie znamy pod nazwą "sumienie". Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na kamiennych tablicach tzw. "10 przykazań", poczym nakazywał aby każdy z ludzi uczył się co one wymagają i je wypełniał. Jednak szybko odkrył, że większosć ludzi przekłada lenistwo ponad uczenie się, a stąd NIE bardzo się garnie do poznawania i do wypełniania owych przykazań. Wówczas to zdecydował aby wprowadzić do duszy każdego człowieka lepszy niż uczenie się program "przeciw-organu sumienia", które w każdej sytuacji wyszeptuje (podpowiada) swemu nosicielowi, czy to o czym nosiciel ów myśli iż zamierza to uczynić, lub nawet już uczynił, jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą "Nowego Przymierza", Bóg zaszyfrował w wersetach 10:16 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", zaś ja wyjaśniam to przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku totaliztycznych stronach i publikacjach linkowanych hasłem "Nowe Przymierze" z mojej strony internetowej o nazwie "skorowidz.htm". Niestety, "odrzucający wiedzę" dzisiejsi kapłani (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza") NIE chcą o tym fakcie się dowiedzieć.

 

W opisach wszystkich trzech powyższych udoskonaleń w nasze oczy rzucają się ich powtarzalne cechy i światopoglądowo podnoszące ludzi następstwa. Dla zrozumienia ich powtarzalności wymieńmy tu najpierw najważniejsze przykłady owych cech. I tak, (1) udoskonalenia te zawsze były wprowadzane, kiedy ludzkie nieposłuszeństwo nakazom i wymaganiom Boga zaczęło osiągać poziom kryzysowy. Zawsze też (2) w czasach ich wprowadzania na Ziemi przebywał wysłannik Boga który pełnił istotną rolę w wyjaśnieniu ludziom dlaczego one musiały nastąpić. (Tj. przebywał Noe czasów Wielkiego Potopu, prorok Daniel czasów Wieży Babel, oraz Syn Boga Jezus w czasach działania religijnych "Faryzeuszy" oraz wprowadzania przeciw-organu "sumienia" do ludzkich dusz i ciał.)

 

Jak zaś czytelnik zapewne już wie z treści mojej strony o nazwie "2030.htm" oraz bazującego na niej filmu "Zagłada ludzkości 2030" dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 - obecnie na Ziemi właśnie nasila się (1) okres kolejnego kryzysu spowodowanego "odrzucaniem wiedzy" oraz odracaniem się ludzi od Boga, od swych bliźnich i od poszanowania natury. Co też ciekawe, (2) z przepowiedni Indian Hopi na temat "Pahana" czyli "Białego Brata", a także z wersetów Biblii (np. patrz werset 9:12 z bibilijnej "Ewangelii wg św. Marka") też jest nam wiadomym, że na Ziemi gdzieś działa kolejny wysłannik Boga - co szerzej jest wyjaśnione w punkcie #H1 mojej strony o nazwie "2030.htm". Czyli zgodnie z opisanymi powyżej regularnościami zawsze powtarzającymi się podczas kryzysów ludzkiego nieposłuszeństwa nakazom i wymaganiom Boga, najprawdopodobniej właśnie zbliża się kolejny czas, kiedy do ciał i dusz ludzi Bóg wprowadzi następne istotne udoskonalenie. Aczkolwiek naszym niedoskonałym ludzkim umysłom trudno obecnie jest prognozować na jakiej zasadzie owo kolejne boskie udoskonalenie będzie działało i jakie będą objawy i wyniki jego działania, widząc co w naszych czasach już dzieje się na świecie, można sobie dedukować, że zapewne będzie ono się sprowadzało do wprowadzenia w ludzkie dusze jakiegoś nowego oprogramowania podobnego do "sumienia" a powodującego u ludzi podwyższoną wrażliwość i pęd sprzeciwiania się takim uprzednio nieuwypuklanym niemoralnym postępowaniom bliźnich jak: korupcja, kumoterstwo, niesprawiedliwość, nierówność, wyzysk i opresja jednych przez innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, brak poszanowania dla natury, itp. Ciekawe czy obecna coraz bardziej nasilająca się fala sprzeciwów, demonstracji i buntów ludności z zupełnie odmiennych krajów, wszystkie jakie skierowane są właśnie przeciwko tego typu niemoralnym postępowaniom rządów, elit i osób, nie jest przypadkiem zwiastunem, iż coraz większa liczba ludzi posiada już zainstalowane w swojej duszy takie w naszych obecnych czasach wprowadzane oprogramowanie kolejnego udoskonalenia dusz i ciał ludzi. Wielka szkoda, że z powodu upartego "odrzucania wiedzy" oraz odwracania się tyłem do Boga, bliźnich i natury, niewielu z tych co obecnie żyją na świecie osobiście doświadczy korzyści i dobrodziejstw owego kolejnego boskiego udoskonalenia ludzkich dusz i ciał.

 

Powyższe powinienem uzupełnić jeszcze informacją, że empirycznie odkryłem również następną kategorię udoskonaleń rasy ludzkiej, które też wprowadzone zostawały przez Boga NIE wcześniej niż w trakcie bibilijnego potopu, jednak albo ich cechy wymagały aby były wprowadzane, testowane i udoskonalane przez długi okres czasu, albo narazie NIE zdołałem jeszcze znaleźć bezpośredniego opisu w wersetach Biblii, jaki pozwałałby mi ustalić dokładniejszy czas i inne szczegóły ich wprowadzenia. Przykłady najważniejszych udoskonaleń należących do tej następnej kategorii możnaby zdefiniować następująco:

 

(4) Zaprogramowanie zjawiska "pola moralnego" jakiego działanie upodobnione zostało do działania pola grawitacyjnego, poczym takie przepracowanie programów wszystkich praw rządzących losami ludzi, aby w każde zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga (czyli moralne) działanie ludzkie koniecznym było wkładanie trudu i energii wspinania się pod górę owego "pola moralnego", zaś aby każde łamiące nakazy i wymagania Boga (czyli niemoralne) działanie ludzkie stanowiło ześlizgiwanie się w dół owego "pola moralnego" i stąd przychodziło łatwo oraz w sposób generujący jakiś rodzaj przyjemności. Od chwili wprowadzenia przez Boga zjawiska "pola moralnego", wszystko co moralnego ktoś czyni wymaga wkładania w to ilości trudu i wysiłku jaka jest proporcjonalna do moralnego znaczenia danego działania, zaś wszystko co niemoralne przychodzi ludziom bezwysiłkowo i przyjemnie - po więcej szczegółów patrz linki z hasła "pole moralne" na stronie "skorowidz.htm". Z opisów w Biblii można łatwo wywnioskować, że zjawisko "pola moralnego" wprowadzane, testowane i udoskonalane było przez długi okres czasu już po "bibilijnym potopie". Wszakże przykładowo z wersetów 4:1-16 bibilijnej "Księgi Rodzaju", czyli dotyczących czasów jeszcze sprzed bibilijnego potopu, klarownie wynika iż kryterium otrzymania uznania od Boga była wtedy tylko zgodność z osobistym życzeniem Boga, a NIE ilość trudu i pracy wpinania się pod górę "pola moralnego" jakie w dzisiejszych czasach trzeba włożyć w dane działanie aby uczynić je moralnie poprawnym. Także opisywany w punkcie #J5 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" tzw. "schemat wzrostu" znany pod nazwą "drzewo życia" - jaki Bóg udostępnił ludziom w 9 wieku p.n.e. za pośrednictwem proroka Eliasza z bibilijnego Starego Testamentu, NIE miało jeszcze "testowej kopii Omniplanu (11)". To zaś oznacza, że nad zjawiskiem "pola moralnego" Bóg wówczas nadal prowadził prace udoskonalające. Końcowego obwieszczenia istnienia i działania "pola moralnego" dokonał dopiero Jezus, np. owym słynnym stwierdzeniem z wersetu 16:24-26 "Ewangelii w/g św. Mateusza" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje." Jednak wkładanie tak długotrwałej pracy, przemyśleń i udoskonaleń w zjawisko "pola moralnego" okazało się warte zachodu. Dzięki niemu bowiem ludzie postępujący moralnie zaczynają gromadzić w swoich duszach moralny odpowiednik dla "energii potencjalnej" od wspinaczki pod górę pola grawitacyjnego. Ilość więc zgromadzonej takiej "energii moralnej" (którą u ludzi już obecnie daje się estymować, zaś w przyszłości zapewne i łatwo mierzyć) pozwala na błyskawiczne osądzanie poziomu moralnego danej osoby. Ponadto, gromadzenie tej energii zmienia częstotliwość wibracji emitowanych przez duszę i przeciw-ciało danej osoby - wibracje te zaś NIE tylko sterują szybkością upływu jej czasu, ale dają się także odczuć i zaobserwować już na dużą odległość. To z kolei oznacza, że np. ludzi żyjących moralnie można odczuć już z daleka - co m.in. powoduje iż niemoralnie postępujące osoby lubują się w przebywaniu wyłącznie z niemoralnymi osobami, zaś nie lubią moralnie postępujących osób, oraz wice wersa. Ponadto miasta czy kraje zamieszkałe przez moralnie żyjących ludzi w przeciw-świecie "świecą" innymi wibracjami niż obszary z niemoralnymi ludźmi. Od tego już prosty mechanizm prowadzi do kataklizmów jakie uderzają wyłącznie z niemoralne obszary, oraz do problemów życiowych jakie bez przerwy trapią głównie niemoralnie żyjących ludzi.

 

(5) Wbudowanie w ludzkie dusze oprogramowania jakie dodaje do już zakumulowanej w tej duszy ilości "energii moralnej" kolejne porcje tej energii jeśli właściciel danej duszy wykonuje działania spełniające wszelkie wymogi "pracy moralnej", zaś jakie upuszcza z duszy odpowiednie ilości owej energii jeśli nosiciel danej duszy wykonuje niemoralne działania lub oddaje się czemukolwiek co generuje w nim odczucia przyjemności, oraz następne poszerzenie tych programów zarządzających energią moralną o procedury egzekwujące zwroty totaliztycznej karmy. Po wprogramowaniu opisanego powyżej zjawiska "pola moralnego" do tzw. "Omniplanu" zarządzającego działaniem nawracalnego czasu, możliwe się stało wbudowanie do każdej ludzkiej duszy dodatkowego oprogramowania, jakie zależnie od tego jak dokonywane w danej chwili postępowanie danego nosiciela duszy przemieszczało go w "polu moralnym", albo dodawało, albo też odejmowało odpowiednią ilość "energii moralnej" do lub z puli owej energii już uprzednio zgromadzonej w duszy tej osoby - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D2 z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Poziom zaś owej "energii moralnej" pozwala np. aby jednym "rzutem oka" osądzać stan moralny owej osoby, a także pozwala na uzyskiwanie efektów opisywanych poniżej następnym udoskonaleniem. Z kolei kiedy programy duszy już rozróżniały jak w "polu moralnym" przemieszcza się dane działanie owej osoby, możliwym stało się też wbudowanie w dusze ludzkie oprogramowania totaliztycznej karmy o działaniu opisywanym dokładniej na stronie o nazwie "karma_pl.htm", a także stworzenie pierwszego i najważniejszego z "praw moralnych" na jakim totaliztyczna karma bazuje, a jakie w podrozdziałach I4.1 i I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5] opisywane jest pod nazwą "Prawa Bumerangu". (Po owym "Prawie Bumerangu" opracowane też zostały następne z licznych praw moralnych rządzących dziś losami ludzi.) Oprogramowanie totaliztycznej karmy najpierw zostało wdrożone blisko czasów kiedy ludzie zostali też poinformowani opisywanymi w Biblii i wyjaśniającymi tę karmę ostrzeżniami w rodzaju starotestmentowego "oni wiatr sieją, zbierać będą burzę" (patrz bibilijna "Księga Ozeasza" werset 8:7), czy nowotestamentowego "co człowiek sieje, to i żąć będzie" (patrz bibilijny "List do Galatów", werset 6:7) - jakich to bazujących na działaniu karmy ostrzeżeń jest w Biblii zawartych dosyć sporo (powiększony ich wykaz zestawiłem w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5]). Niemniej oprogramowanie karmy jest powtarzalnie udoskonalane praktycznie aż do dzisiaj. Przykładowo właśnie w dzisiejszych czasach wyraźnie widać że tzw. "czas zwrotu karmy" od chwili nastania w 2001/9/11 obecnej ery "neo-średniowiecza" dla wielu niemoralnych działań ludzkich zostaje coraz bardziej przyspieszany - patrz punkty #B2.1 do #B2.3 ze strony o nazwie "mozajski.htm".

 

(6) Uzależnienie stanów (kondycji) jakich doświadczają poszczególne intelekty opisywane w punkcie #D3 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" od poziomu "E" lub "µ" (mi) "energii moralnej" ("energii życiowej") jaką intelekty te zdołały zgromadzić w swoich duszach z przeciw-świata. Na owej stronie "nirvana_pl.htm" wyjaśniłem bowiem moje empiryczne odkrycie, że zarówno poszczególne osoby (tj. "intelekty indywidualne"), jak i całe instytucje a nawet całe państwa (tj. "intelekty grupowe") doświadczają coraz pozytywniejszych i szczęśliwszych uczuć i możliwości wykonawczych (tj. coraz wyższego "zasobu wolnej woli" czyli "zwow"), kiedy w ich duszach i przeciw-ciałach zwiększa się ilość zgromadzonej tam tzw. "energii moralnej" (mogącej też być nazywaną "energią życiową" albo "zwow"). Stany te (kondycje) ja ponazywałem: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji psychicznej), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć poprzez "moralne uduszenie". Ja sam w 1997 roku celowym działaniem zdołałem swą ilość "energii moralnej" zwiększyć do poziomu przekraczajacego wartość "µ=0.6" (tj. wartość ok. "E=1200 [gfh]", gdzie jednostki [gfh] reprezentują "godziny fizycznej harówki" - tak jak to wyjaśniam w punkcie #D2 z mojej strony "nirvana_pl.htm"), aż pojawił się wówczas u mnie i trwał przez następnych około 9 miesięcy najwyższy z tych stanów, czyli oszałamiający mnie stan "(1) nirwana" - jaki wcześniej NIE był doznany ani badany lub opisywany przez żadnego innego naukowca, który to celowo zapracowywany stan nazwałem "totaliztyczna nirwana" aby tą nazwą odrożniać go od "hinduistycznej nirwany". ("Totaliztyczną nirwanę" czuje się w przybliżeniu tak jak orgazm trwający bez końca - co wyjaśniłem szerzej w punkcie #B1 powyższej swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm". Będąc bowiem świadomym iż jestem pierwszym naukowcem w świecie, który osobiście doznał "totaliztycznej nirwany" i dokładnie ją przebadał, szczegółowo ją potem tam opisałem informacją z przysłowiowej tzw. "pierwszej ręki".) Jeśli zaś ilość owej "energii życiowej" zaczyna spadać, ludzie stają się coraz bardziej ponurzy i nieszczęśliwi, a po jej spadnięciu poniżej wartości "µ=0.3" (tj. poniżej ok. "E=600 [gfh]") wpadają oni w niemal chroniczny stan depresji psychicznej, poczym po osiągnięciu poziomu "µ=0" (tj. ok. "E=0 [gfh]") umierają oni jakąś samozadaną sobie śmiercią. Wielka więc szkoda iż dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna, która dotychczas NIE potrafiła jeszcze wypracować definicji depresji psychicznej zaś z braku jej definicji - NIE potrafi efektywnie leczyć tej "choroby duszy", nadal ignoruje i "odrzuca wiedzę" moich opracowań na temat depresji i nirwany, ani NIE chce wiedzieć o definicji depresji jaką przytoczyłem w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Wszakże gdyby oficjalna medycyna ateistyczna znała poprawną definicję depresji i rozumiała mechanizm powstawania tej "choroby duszy" w wyniku niedoboru energii moralnej, wówczas byłaby ona też w stanie efektywnie ją leczyć. Wymogiem bowiem przysparzania w sobie owej "energii moralnej" (tj. "energii życiowej") okazuje się być, iż zamiast połykania chemikalii i tabletek, dla generowania tej energii trzeba wykonywać tzw. "pracę moralną" (najlepiej anonimowo, czyli jak stwierdza werset 6:3 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza": "... niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka"). Stąd osoby, załogi, instytucje, kraje, itp., które w obecnych czasach NIE wykonują takiej "pracy moralnej", cierpią na coraz silniejszą psychiczną depresję - jaka jest właśnie symptomem praktykowania głównie niemoralnych postępowań charakterystycznych dla "filozofii pasożytnictwa", a stąd jest także symptomem spowodowanego tymi niemoralnymi postępowaniami spadku poziomu owej "energii moralnej" jaka ma potencjał aby wieść potem do śmierci poprzez "moralne zaduszenie". Wiedza zaś o związku pomiędzy stanami depresyjnymi u ludzi i u intelektów grupowych, oraz praktykowaniem niemoralnych postępowań, pozwala między innymi doczytać się z Biblii, iż przed bibilijnym potopem, opisywanego tu udoskonalenia Bóg jeszcze NIE wprowadził, bowiem przedpotopowi ludzie NIE cierpieli na depresje, cieszyli się życiem, żenili się, itp. - na przekór, iż w swym życiu postępowali drastycznie niemoralnie. Niestety, dalsze opisy Biblii narazie NIE pozwoliły mi odszyfrować z niej kiedy to udoskonalenie zostało wprowadzone i jakie okoliczności mu towarzyszyły. Będę jednak kontynuował swe odszyfrowywanie Biblii i jeśli coś znajdę na ów temat wówczas postaram się dopisać i wyjaśnić tu wymagane informacje.

 

(7) Powiększenie u ludzi wrażenia posiadania pełnej "wolnej woli" poprzez dodanie egzekutora "testowa kopia Omniplanu (11)" do "drzewa życia" kabały opisywanego w punkcie #J5 i zilustrowanego na "Rys. #J5b" z mojej strony internetowej o nazwie "petone_pl.htm" - jaka to "testowa kopia Omniplanu (11)" umożliwia Bogu szybkie przetestowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Nazwa "Omniplan" jest przyporządkowana do softwarowego tworu naturalnie NIE istniejącego we wszechświecie a sztucznie zaprogramowanego przez naszego Boga, jakiego funkcja polega na zarządzaniu upływem "nawracalnego czasu softwarowego" w całym naszym świecie fizycznym oraz na sterowaniu przebiegiem i efektami wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie. Omniplan został opisany szerzej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm" a także w rozdziałach D, G, L i O z monografii [12] opisującej działanie czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę o nazwie "tekst_12.htm". Sposób działania zaś owego Omniplanu powoduje, że od chwili gdy tuż przed bibilijnym potopem Bóg go zaprogramował aby móc zarządzać przebiegiem i efektami zdarzeń w owym ludzkim "nawracalnym czasie softwarowym", wszystko co ludzie czynią faktycznie realizowane jest już NIE "rękami ludzi" a nieodnotowalnym dla ludzi pozwoleniem i pośrednictwem "rąk Boga" - po szczegóły patrz ów punkt #J5 strony "petone_pl.htm". (Z powodu faktycznego realizowania "rękami Boga" wszystkiego co ludzie czynią, "wolna wola" jaką ludzie posiadają jest tylko częściowa, bowiem wszelkie ludzkie działania są nieustannie "cenzurowane" przez Boga, aczkolwiek Bóg czyni wszystko w swej mocy aby ludzie mieli psychologiczne wrażenie iż posiadają "pełną wolną wolę".) O tym zaś czy Bóg zdecyduje się zrealizować dane ludzkie działanie, czy też spowodować iż z jakichś przyczyn uczyni je nierealizowalnym, decyduje wpływ jaki efekty tego działania wywrą na przyszłość ludzkiej cywilizacji. Z punktu bowiem widzenia owego wpływu, wszelkie ludzkie działania dzielą się tylko na dwie kategorie, mianowicie (a) działania których efekty NIE wywierają żadnego wpływu na przyszłość (np. którą kromkę chleba wybierzemy sobie aby ją zjeść, albo jakie efekty przyniosą nasze wysiłki aby zabić mysz jaka zagnieździła się w kuchni i podjada nam wszelką niezabezpieczoną przed nią żywność), oraz (b) działania których efekty moją potencjał aby wywrzeć jakiś wpływ na przyszłość naszej cywilizacji (np. czyją książkę dany wydawca wybierze aby opublikować i upowszechnić po świecie, albo czy danemu politykowi uda się rozpętać kolejną wojnę). W przypadku gdy jakaś osoba dokonuje działania kategorii (a) Bóg urzeczywistnia je natychmiast. Kiedy jednak jakieś działanie wykazuje cechy przynależności do kategorii (b), wówczas Bóg zawsze sprawdza czy NIE spowoduje ono zmian w przyszłości jakie byłyby sprzeczne z Jego nadrzędnymi intencjami i planami na przyszłość. Sprawdzenia tego dokonuje poprzez użycie "testowej kopii Omniplanu (11)". W relatywnie niedawnych czasach Bóg dodał bowiem ową kopię jako jeszcze jeden "egzekutor" numer (11) ze "schematu wzrostu" ilutrowanego "drzewem życia" kabały we wspomnianym wcześniej punkcie #J5 strony "petone_pl.htm". Owa "testowa kopia Omniplanu (11)" jest zaprogramowana jak wierna kopia oryginalnego Omniplanu, tj. zawiera ona kopie całego naszego świata fizycznego oraz każdego z nas ludzi (ty czytelniku masz więc w niej także własną kopię, która żyje, myśli i działa dokładnie tak jak ty sam) - tyle tylko, że w niej "czas ludzki" upływa kilkaset tysięcy razy szybciej niż w świecie fizycznym w jakim my żyjemy. Dlatego kopia ta pozwala na szybkie testowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Znając zaś wyniki tych testów (których uzyskanie według moich obserwacji typowo trwa około dwóch tygodni), nawet jeśli Bóg wstępnie już wcześniej zaaprobował i urzeczywistnił jakieś działanie z kategorii (b), jednak potem testy potwierdziły iż dane działanie spowoduje w przyszłości następstwa odbiegające od planów i intencji Boga, wówczas Bóg ciągle jest w stanie cofnąć daną osobę w czasie i wymazać w niej pamięć cofniętego fragmentu życia - chociaż niekiedy pozostawić po nim "deja vu" (tak jak na bazie wersetów Biblii opisałem to w punktach #B4 do #B4.1 oraz #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie "immortality_pl.htm"), poczym w nowym już przebiegu czasu tej osoby unieważnić to działanie bez spowodowania u niej świadomości owego unieważnienia. Jeśli zaś już w chwili gdy dana osoba stara się podjąć dane działanie Bóg od razu szacuje iż działanie to jest kategorii (b) i stąd spowoduje w przyszłości zmiany jakie NIE są zgodne z Jego planami i intencjami, wówczas typowo jakimś sposobem chwilowo opóźnia wykonanie tego działania aż testy wykażą jaki wpływ ono wywrze na przyszłość, zaś kiedy wyniki testów zostają poznane, wtedy albo realizuje to działanie, albo też działanie to zupełnie uniemożliwia. Problemem jaki my ludzie widzimy kiedy (tak jak ja) poznajemy iż mechanizm realizacji ludzkich działań faktycznie dokonywany jest "rękami Boga", polega na pytaniu: dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi (tj. kryminalistów, gwałcicieli, wyzyskiwaczy, morderców, polityków inicjujących wojny, agresywnych wojskowych, terrorystów, itp.)? Aż szereg odpowiedzi na to pytanie zaszyfrowanych zostało w Biblii. Jedna z nich (wyrażona nie bezpośrednio - tj. jakby swoją odwrotnością) możnaby opisać stwierdzeniem "aby NIE dostarczać ludziom dowodów iż posiadanie przez nich pełnej 'wolnej woli' jest jedynie psychologicznym wrażeniem, a NIE faktem". (Np. ja nigdzie w Biblii NIE znalazłem jednoznacznego stwierdzenia, że każdy z ludzi ma pełną, tj. NIE ocenzurowaną, "wolną wolę" - za to natknąłem się tam na sporo wersetów implikujących iż absolutnie wszystko co myślimi i czynimy Bóg osądza i cenzuruje.) Niefortunnie bowiem, psychologiczne wrażenie iż ludzie posiadają pełną "wolną wolę" czynienia co tylko zechcą ma ogromnie istotne znaczenie w procesie zwiększenia efektywności "przysparzania wiedzy" przez ludzi. Z kolei "przysparzanie wiedzy" ma ogromne znaczenie dla Boga - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz punkt #I6 na mojej stronie o nazwie "mozajski.htm" oraz punkty od #B1 do #B3 i #C1 plus "wstęp" ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Owo zaś wrażenie łatwo jest "złamać" - jeśli np. ludzie się przekonują iż ich działania są urzeczywistniane jedynie jeśli zostały zaaprobowane poczym urzeczywistnione "rękami" samego Boga. Dlatego we wszystkim co Bóg czyni, zawsze przykłada pierwszoplanowe znaczenie do unikania sytuacji iż dana osoba stałaby się pewna że jej "wolna wola" została ocenzurowana. Prawdopodobnie to właśnie aby NIE stwarzać sytuacji takiej pewności i stąd odbierać nią "wolną wolę" wielu tzw. "sceptykom" i "odrzucającym wiedzę", do opublikowania niniejszych wyjaśnień wybrany został omylny człowiek, czyli ja, a NIE np. Biblia. Wszakże losy wyników moich badań już nam udowodniły, że nawet gro tych osób, które wierzą w prawdę Biblii, ciągle wyniki moich badań uważa za błędne i je ignoruje. Tymczasem gdyby były one otwarcie i jasno wyjaśnione w Biblii, wówczas wielu owych "sceptyków" i "odrzucających wiedzę" byłoby skłonnych do uznania ich za prawdę i do ograniczenia z ich powodu własnych badań na temat Boga. Inne odpowiedzi na powyższe pytanie "dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi?" obejmują, między innymi: ponieważ Bóg zawsze ochrania bogobojnych jacy mu ufają i przestrzegają jego przykazań oraz wymogów, ponieważ sprawiedliwości zawsze staje się zadość zaś czyniący zło w końcowym efekcie zawsze zostają ukarani, a także ponieważ ofiarami działania czyniących zło ludzi zawsze padają tylko osoby jakie uprzednio sobie na to jakoś zasłużyły tym co same uczyniły (po opisy przykładów tego zasłużenia patrz punkty #C7 do #D3 na mojej stronie "god_istnieje.htm"). Podsumujmy więc opisywane tu "usprawnienie". Dzięki wprowadzeniu owej "testowej kopii Omniplanu (11)" działania sterujące losami ludzi mogą być jeszcze precyzyjniej zarządzane, poczym wprowadzane w życie bez potrzeby łamania "wolnej woli" u ludzi polegającej na posiadaniu wrażenia iż każda osoba ma pełną "wolną wolę" decydowania i czynienia co tylko wybierze.

 

Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń z opisywanej tu ich kategorii, w swoich wieloletnich badaniach odnotowałem także całe mnóstwo najróżniejszych drobnych usprawnień, które też podnoszą doskonałość i sprawiedliwość działania naszego świata fizycznego. Jako ich przykłady można tu wskazać tzw. "chochliki drukarskie", wprowadzone na Ziemi w chwili kiedy wynaleziony został "składany druk" i ludzkość podjęła masowe drukowania Biblii. Powodują one, że bez względu na to jak uważnie by się NIE składało albo pisało jakiś druk, zawsze w nim istniała będzie w przybliżeniu ta sama liczba błędów. W rezultacie, czytający jacy natykają się na takie błędy druku reagują na nie emocjami (którymi z kolei Bóg łatwo steruje) - umożliwiając w ten sposób zarządzanie uczuciowymi nastawieniami czytających do spraw opisanych danym drukiem, a stąd również zarządzenie decyzjami czytających co mają czynić w sprawach opisanych tym drukiem. Nieco bardziej zaawansowaną wersją "chochlików drukarskich" są błędy w programach komputerowych. Jak bowiem odkryła to już dyscyplina "Software Enginnering", każdy używany przez ludzi program komputerowy ukrywa w sobie charakterystyczną dla niego ilość NIE odkrytych jeszcze błędów - jakich w żaden sposób NIE daje się pousuwać, ponieważ jeśli usuwa się jedne z nich wówczas automatycznie się wprowadza następne. Ponieważ zaś programy te później np. sterują działaniem samolotów, rakiet kosmicznych, reaktorów jądrowych, itp. - poprzez wyzwolenie któregoś z zawartych w nich błędów w krytycznej chwili, bez łamania ludzkiej tzw. "wolnej woli" Bóg uzyskuje zamierzone przez siebie efekty wyglądające jak "przypadki", "wypadki", ludzkie niedbalstwo, itp. Innym drobnym usprawnieniem jakie już odnotowałem jest wprogramowywanie tzw. "zasady odwrotności" w niemal każdy obecnie istniejący algorytm edukowania ludzi i boskiej metody działania - po szczegóły patrz opisy tej zasady podane, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony o nazwie "wszewilki.htm" oraz w punktach #B1.1, #B2 i #M1 strony o nazwie "antichrist_pl.htm". Jeszcze inne usprawnienie polega na wprowadzeniu "samoregulującego się" algorytmu w każdy mechanizm boskiego wymierzania ludziom sprawiedliwości (np. w działanie tzw. "przekleństwa wynalazców" i "wynalazczej impotencji", czy w "Prawo Bumerangu" i w mechanizmy działania "totaliztycznej karmy" - te "samoregulujące się" algorytmy i mechanizmy są opisane np. w punktach #B3, #B3.1 i #H1 (a także częściowo w #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 i #I5) z mojej strony internetowej o nazwie "mozajski.htm". Jakaż szkoda, że dzisiejszym politykom brak jest czegoś (ciekawe czy jest to wiedza, mądrość życiowa, odwaga, inspiracja, motywacja, przykład, czy jeszcze coś innego) aby podobne "mechanizmy samoregulujące" powpisywać w prawa i działania swoich rządów - przykładowo tak jak jeszcze jako mały chłopiec czytałem iż kiedyś uczynili to francuscy politycy ustanawiając opisywane w punkcie #L1 mojej strony o nazwie "2030.htm" dawne prawo wodne wymagające aby upust ścieków zawsze musiał być zlokalizowany pod prąd rzeki od wlotu do poboru czystej wody z tej samej rzeki. Wszakże wbudowanie takich "samoregulujących się" mechanizmów w grupowe prawa i działania ludzi rozwiązałoby wiele problemów jakie dzisiaj trapią naszą cywilizację. Itd., itp. Podsumowując powyższe, chociaż "odrzucający wiedzę" dzisiejsi kapłani, naukowcy i politycy NIE chcą tego przyjąć do wiadomości, zaś zwykli ludzie NIE dysponują wiedzą i spostrzegawczością aby samemu to odnotować, a także chociaż ludzkie egoistycznie skierowane na siebie zrozumienie tzw. "dobra" NIE pokrywa się z boskim absolutnym zrozumieniem dobra, świat fizyczny w jakim żyjemy bez przerwy jest udoskonalany. Dzięki zaś ciągłemu udoskonalaniu naszego świata, faktycznie ma też miejsce proces nieustającego udoskonalania całego wszechświata - tak jak opisałem to dokładniej w "rozdziale O" z mojej monografii [12] wyjaśniającej działanie nawracalnego czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_12.htm".

 

Jeśli czytelniku przekonują cię dedukcje logiczne i materiał dowodowy jaki powyżej zaprezentowałem, wówczas rekomenduję abyś dla dobra własnego i swych potomków dołożył swój własny wkład w uświadamianie faktycznej sytuacji ludziom ogłupionym przez kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej i elit rządzących ludzkością. Najefektywniej zaś ów wkład dodać poprzez wzięcie osobistego udziału w tworzeniu darmowego filmu edukacyjnego w celu późniejszego umieszczenia go w YouTube - propozycję stworzenia jakiego to filmu wspólnie z zaochotniczonymi do tego czytelnikami, wyjaśniłem w krótkim opracowaniu [18] upowszechnianym poprzez stronę o nazwie "tekst_18.htm".

 

Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą ogromne znaczenie światopoglądowe dla każdego z nas. Wszakże uświadamiają one iż ludzie i cały świat fizyczny jest nieustannie udoskonalany, oraz że od czasów stworzenia ludzkości i naszego świata Bóg wypracował dziesiątki wysoce efektywnych narzędzi jakimi bez zwracania naszej uwagi np. niezamierzonym złamaniem czyjegoś wierzenia w posiadanie pełnej "wolnej woli" Bóg szczegółowo steruje przebiegiem i wynikami każdego (nawet tego najmniej istotnego) zdarzenia o jakim niemal wszyscy wierzymy iż to my je realizujemy. Wielka więc szkoda, że zarówno kapłani oraz naukowcy, jak i wielu zwykłych ludzi, uparcie "odrzucają wiedzę" i odmawiają poznania zarówno opisywanych tu "udoskonaleń", jak i narzędzi Boga które powstały w ich wyniku. A przecież każdemu przyniosłaby korzyści wiedza, że jeśli coś zakodowane zostało do treści Biblii o jakiej pomimo jej napisania tysiące lat temu bez przerwy jest naukowo potwierdzane, iż Biblia zawiera w sobie "prawdę i tylko prawdę", wówczas to zakodowanie w Biblii jest też dowodem, iż wszechmocny Bóg jest żywotnie zainteresowany aby wynikające z tego lekcje ochotniczo przemówiły do rozsądku i wiedzy wszystkich tych których one dotyczą. Przykładowo, Bóg z całą pewnością jest zainteresowany, aby na obecnym poziomie technicznym ludzkości - kiedy to niemal każdy wie już co to takiego "program", każdy z zainteresowanych osób dla własnego dobra w końcu zaprzestał "odrzucania wiedzy" jaką zawarłem w punkcie #A0 oraz w całej reszcie swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", poczym zaakceptował, że Bóg, a ściślej Duch Święty, jest rodzajem samo-świadomego "Programu" jaki rezyduje w (oraz steruje zachowaniami) zawartej w przeciw-świecie inteligentnej przeciw-materii, z jakiej około 6000 "ludzkich lat" temu stworzył całą materię i wszelkie obiekty naszego świata fizycznego. Wszakże opisywane powyżej udoskonalenia NIE mogłyby zostać powprowadzane do naszych ciał i dusz, gdyby Bóg NIE był rodzajem "Programu". Udoskonalenia te dowodzą także, że dusza ludzka również jest rodzajem samo-świadomego, samo-uczącego się "programu", dla którego Bóg jest "Programistą". Potwierdzają one też moje wyjaśnienie skąd się biorą wszelkie moce Boga, oraz jak to się dzieje, że Bóg zna najskrytsze myśli każdego z ludzi. Potwierdzają także, iż to co ludzie nazywają "prawami natury", "energią", "czasem", oraz szeregiem jeszcze innych pojęć, faktycznie jest programami ogromnie mądrze zaprojektowanymi przez Boga - co wyjaśnia między innymi skąd się bierze moc Boga zarządzania tymi wielkościami. Potwierdzają ponadto iż Bóg informuje nas w Biblii o dokonywanych przez siebie udoskonaleniach w swoich stworzeniach – tyle iż czyni to w sposób zaszyfrowany aby inspirować ludzi do podjęcia wysiłku poszukiwania wiedzy i prawdy. (Czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", która NIE ma już odwagi wdrażania w życie konieczności nieustającego naprawiania niedoskonałości tego co uprzednio stworzyła lub twierdziła (w przypadku nauki - stworzyła lub twierdziła głównie kłamliwie, błędnie, lub NIE do końca) - np. naprawiania kierującego ludzkość ku zagładzie i wyniszczaniu natury upartego twierdzenia owej ateistycznej nauki o rzekomej niemożności budowania i używania silników "perpetuum mobile" opisywanych w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm".) Ponadto udoskonalenia rasy ludzkiej potwierdzają też wiele faktów o jakich zaistnieniu ludzkość (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz naukowej Teorii Wszystkiego (Konceptu Dipolarnej Grawitacji) - np. potwierdzają sporo faktów opisanych poniżej w punktach #A1.1, #B3, #D4, #D7, czy #M1 strony "evolution_pl.htm".

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #A1 z mojej strony internetowej o nazwie "evolution_pl.htm" (aktualizacja datowana 7 października 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/evolution_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/evolution_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/evolution_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/evolution_pl.htm

http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "evolution_pl.htm" zastąpi się nazwą "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "tekst_18.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_18.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #316, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego, wysoce moralnej "filozofii totalizmu", czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej "totaliztycznej nauki". Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
lis 07 2019 #315E: What after electric motors - i.e....

Motto: "In order to learn the truth where the ruling elites lead present humanity, one should stop watching the deceitful 'propaganda of success' with which they feed the population through their censored televisions and other mass media, and start to look with one's own eyes at the true life and reality that surrounds us."

 

Propelling devices of the "third technical era of humanity" for their working mediums use the "circulations of magnetic fields". This era was initiated in 1836 by the invention of its motor of first generation - that quite misleadingly is called "electric motor". Apart from this electric motor, the humanity has NOT built yet any other propelling device of this third technical era, although in 1984 I theoretically invented and since then I tirelessly disseminated in numerous publications, the propulsor (named the "Oscillatory Chamber") of the first generation from this third technical era of humanity. This first propulsor is described in more details on my web page named the "oscillatory_chamber.htm". The Oscillatory Chamber will first be used to propel a starship, also my invention, called the Magnocraft. Later, after additional improvements - e.g. after giving to it during the next, "fourth technical era of humanity" (described in item #J4.4 from my web page named "propulsion.htm") the ability to fill up itself with magnetic energy, it will become the basic propulsor, transportation device and energy accumulator of our civilization.

 

The third technical era, like all the first three "technical eras" of humanity, i.e. eras number 1, 2 and 3, is characterized by the need to supply the human propelling devices with some form of fuel or an external source of energy (i.e. the need which disappears in propelling devices from the next three technical eras, i.e. from eras number 4, 5 and 6). So these first three technical eras could be described relatively well even in my oldest publications. The reason why they could be described already then is that these first publications were attacked and ridiculed with extreme ferocity by various individuals whose minds were suffering from the "incurable impairment of the imagination" described further in this item, and by "wolves in sheep's clothing" - who, by pretending to be alleged totalizts, were actually constantly discouraging, suppressing and sabotaging the reading of results of my research. Thus, in those oldest publications I tried to limit explanations of everything that would further fuel such attacks. For examples of these old descriptions see item #B1 and the caption under "Tab. #B1" on the web page named "propulsion.htm", or see even much more detailed descriptions e.g. from chapter B in volume 2 of my monograph [1/5].

 

The development of designs of numerous previously unknown propelling devices that will be built or can be built as part of the third technical era of humanity become possible to me due to identifying rules and regularities that in construction and principles of operation of subsequent propelling devices revealed the first formulation of my "Cyclic Tables". The most important of these rules and regularities stated:

 

(I) Each "motor" built by people is just the first component of the "motor-propulsor" pair with similar principles of operation and the working medium being used. For example, the "motor" called the "windmill" is only the first component of the "windmill-sail" pair, while e.g. the "internal combustion engine" is only the first component of the motor-propulsor pair that also includes the "propulsor" called the "rocket" (or more strictly the "rocket nozzle"). So since the "electric motor" does NOT yet have a corresponding propulsor, this rule and regularity shows that some time after it a "propulsor" can be built, which I invented and named the "Oscillatory Chamber", and which will be used for propelling the starship named "Magnocraft" also of my invention.

 

(II) Each "propulsor" from a given "motor-propulsor" pair uses the same working medium and the same principle of operation as the corresponding "motor" - except that the role of the motor's "stator", "rotor", or "piston" in the propulsor is fulfilled by deflation of the working medium to the environment in which this propulsor moves the vehicle that it propels. For example, in the motor called the "treadmill" its "stator" is the land on which this treadmill works, while its working medium is the "force" generated by the legs of the horse. In turn the propulsor in the "motor-propulsor" pair for the treadmill, is the "wheel" - the principle of operation of which is executed through the deflation of its working medium (i.e. "force") into the environment, i.e. deflation (or directing) of the "force", by rotating the wheel on an stationary road or environment. Thus, for example propulsors in cars are their wheels, while car engines only provide these wheels with the required driving forces which cars wheels then "deflate" (or direct) onto the road or onto whatever wheels roll over. Similarly, e.g. propulsors in the form of "rocket nozzles" are created by removing pistons from the cylinders of internal combustion engines and thus subsequently deflating of "exhaust gases" (which are the "working medium" in both internal combustion engines and rockets) directly into the environment surrounding these rockets - in present times giving that way absolute propelling motion to all space expeditions. This law-regularity reveals, therefore, that e.g. the propulsion system of the starship Magnocraft will operate on almost the same principle as an asynchronous electric motor utilizing the consequences of a rotating magnetic field, only that this rotating magnetic field in the Magnocraft is "deflated" into the environment, instead of (as in an electric motor) being directed to the rotor. Thus the "electric motor" forms the "motor-propulsor" pair with the Magnocraft and its Oscillatory Chambers.

 

(III) The "propulsor" from every pair of "motor-propulsor" in typical moral conditions of humanity is build NO earlier than around 200 years after the construction of the corresponding "motor". This in turn means, that since the first "electric motor" was built in 1836, the first "Oscillatory Chamber" and the "Magnocraft" driven with it will probably be build NOT earlier than in 2036. (Notice, that on the basis of various non-material premises, which I described in item #H1.1 from my web page named "prophecies.htm" and in post number #241E to blogs of totalizm, I determined that most probably the first country in the world which is to build my Magnocraft and thus which becomes the last superpower and leader of Earth, will be Korea.)

 

(IV) In every technical era as many as three increasingly advanced generations of propulsion devices can be invented and built. Each of these three generations in their operating principle uses increasingly hidden and requiring input of new knowledge, experience and technique attributes  of the working medium utilised in the entire given era. (As I explained in the first sentence of this post, for the "third technical era of humanity" described here and reluctantly being introduced by the ruling elites, the "working medium" is the "circulation of magnetic field" that closes through rotors or the environment.)

 

(V) For each generation from each technical era, up to two motor-propulsor pairs can be built, both of which use similar principles of operation and the same working medium. Only that the first of these two pairs always has a device separate from the working space that acts as a working medium generator (e.g. in a steam engine such a working medium generator is a steam boiler that generates steam which later is brought to the working space between the piston and the cylinder where it generates the required propelling motion). But in the second of these two pairs, the working medium is produced directly in the working space - as an example, consider an internal combustion engine, where the hot combustion gases are produced directly in the space between the piston and the cylinder. Thus, for example, for the third generation from the second technical era (see "Tab. #J4" from the web page "propulsion.htm") the first pair of motor-propulsors is formed by the "steam engine" and the "jet engine", while the second pair is formed by the "internal combustion engine" and "space rocket".

 

Due to learning from my first "Cyclic Table" of the above laws and regularities that governed over inventions and building of subsequent human propulsion systems during the already completed by people first and second technical eras, in the period since 1975 till around the end of 1985 I was already able to gradually develop principles of operation and blueprint designs for all basic propelling devices of the "third technical era of humanity". In turn until around the year 2018 I developed principles of operation for propelling devices from the remaining technical eras of humanity. These propelling devices developed initially until the end 1985 already included motors and propulsors belonging to as many as three generations of the third technical era (see law and regularity number (IV) above). The first of these three generations that included, among others, the "electric motor" and the Magnocraft and its Oscillatory Chambers, in its principle of operation will use the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields. The second generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields, for its operation will also use the magnetic phenomenon that I discovered, which turned out to be the reverse of friction, and which I named the "Telekinetic Effect". The utilization of this Telekinetic Effect allows, amongst others, for the building by people first Magnocrafts of the second generation, which can be named the "Telekinetic Vehicles" - because they are propelled with speeds in excess of the speed of light due to the phenomenon of technically generated telekinesis. In turn the third generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields and the "Telekinetic Effect", will also utilize for its operation the phenomena of retraction, slowing down or accelerating the passage of "human time" (principles of which phenomena I have just discovered). Such retraction, slowing down, or accelerating the passage of "human time" can be accomplished through the correctly tuned interactions between magnetic vibrations having appropriately selected frequencies, and the DNA of people selected for shifting in time - as I described this in more detail on my web page named "immortality.htm". In turn the use of such ability to retract, slow down or accelerate the passage of "human time" will allow humanity, amongst others, to build the third generation of Magnocrafts which can be named "Time Vehicles" - because they will allow people, amongst others, to go back in the "reversible software time" to years of their youth every time after they reach an old age, and thus will give people the ability to have infinitely long life defined by laws of "imprisoned immortality".

 

Out of the above-mentioned three generations of propulsion systems which will be built in the third technical era of humanity, firstly (means already in 1980) I developed the principles of operation and design for the starship named "Magnocraft" - gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. Then (in the first days of 1984) I developed the principle of operation and the design for the "Oscillatory Chamber" which is a propulsor for the Magnocraft - also later gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. In the next year, i.e. in 1985, after developing my most ground-breaking scientific theory named the Concept of Dipolar Gravity (which soon turned out to be that sought by people for centuries Theory of Everything ), I learned the work of technical telekinesis and technical control of the elapse of reversible "human time". Therefore, starting from 1985, I gradually described and published the principle of operation of my Telekinetic Vehicles and Time Vehicles.

 

Seeing from the analysis of the first and second technical era of humanity that in each generation of propelling devices of a given era two pairs of "motor-propulsor" are invented and built (see law and regularity number (V) above), I also tried to work out both propelling devices which would represent a second "motor-propulsor" pair that is more advanced than the first pair comprising "electric motor" and "Magnocraft". Therefore, almost simultaneously with the Magnocraft, I worked out the principle of operation and the design of the "pulsatory motor" and also the complementing it in "motor-propulsor" pair, the so-called "star-shaped spaceship" propelled by "pulsatory propulsors" (i.e. propulsors of a different design than the Oscillatory Chamber - in such "pulsatory propulsors" the magnetic field will be generated directly in the space surrounding the given propulsion system). These principles and constructions were systematically published in my first few monographs. Unfortunately, it turned out that it was just at them that my enemies began to direct the strongest criticism and discouragement. In the meantime, however, the analyzes that I carried out about the "pulsatory motor" and the "star-shaped spaceship" and the evidence that I was able to gather about these two propelling devices, allowed me to deduce the forecast, that if the civilization which builds subsequent propelling devices from the "third technical era" manages to work out the principle of operation "telekinetic vehicle" sooner than it manages to build a "star-shaped spaceship", then it abandons attempts to build a "pulsatory motor" and "star-shaped spaceship" because the telekinetic propulsion system allows it to achieve much better performance than the pulsatory propulsion system. At the same time, my publications already since 1985 describe to our civilization the principles of operation and construction of a "telekinetic vehicle", and even a "time vehicle". This in turn reveals to me the obvious conclusion that if my publications in the future are NOT lost or intentionally destroyed, then our civilization will NOT start building a "star-shaped spaceship" at all, because it will be more profitable to immediately start building telekinetic starships and time vehicles. Therefore, in my newest publications I do NOT describe this "star-shaped spaceship". However, interested readers will find its descriptions in my older publications - up to (and including) my English monograph [1e] available via the web page named "text_1e.htm" (seek in this [1e] descriptions and illustration from subsection B4.2 and from Figure "Fig. B3"). In monographs published after [1e], the description of the "star-shaped spaceship" is therefore abandoned. However, from many items of evidence preserved, for example, in the symbolism of the Muslim religion, it is clear that "star-shaped spaceships" in old times visited Earth - similarly like Magnocrafts visit it in present times and are today known as UFOs - see "Fig. #J4.3c" below. (As an example of such visiting, and noticing by people, of the "star-shaped spaceship" type G4, consider the origin of the decorative structure shown below in "Fig. #J4.3a", then compare the similarity of this structure to the "star-shaped spaceship" of the slightly smaller type G3 originally shown in "Fig. B3" from my monograph [1e], and repeated below in "Fig. #J4.3b". In turn as an example of photographic documentation of visits to Earth by already built and flying K4 type of Magnocraft, see the photo from "Fig. #J4.3c" below.)

 

Problems with the principle of the "pulsatory motor" and the "star-shaped spaceship", which exposed my publications to the most saturated with venom critics, result from the fact that the magnetic field is generated in them directly in the space in which these devices operate, on a similar principle as it naturally happens in so-called "pulsar stars". In turn to implement this principle of operation, firstly people must learn to produce an unique substance which in these propelling devices will generate a super powerful magnetic field fulfilling the role of a "working medium" in them, then they must learn to control these much more complicated than Oscillatory Chamber propelling devices - the operation of which is based on this unique substance. Meanwhile, critics of my publications expected that already at that time I would solve all future problems related to these devices, and that I explain these my solutions to them - just as I solved then and explained to the so-called "sceptics" all problems related to the construction and operation of my Magnocrafts and Oscillatory Chambers.

 

The factor that in my opinion caused that in those days people who lived to criticize others skipped over criticism of my Magnocraft and the Oscillatory Chamber, while all their intensive and saturated with venom criticism directed at my inventions of the "pulsatory motor" and the "star-shaped spaceship", was a type of commonly manifested impairment caused by the monopoly of the atheistic official science (which rewards the "learning by heart" instead of "thinking") and also by the free of intellectual stimulus lifestyles of people living at that time (and also now). This quite common impairment can be called "incurable impairment of the imagination". According to my understanding, with its increasingly bigger lies and teachings devoid of logical thinking, the present atheistic official science is incessantly escalating this incurable impairment in present society - so that it already intellectually paralysed and victimised over 90% of people today. What is even more interesting, this impairment is NOT one of those "non-existing illnesses" which are "forcefully invented" by greedy psychiatrists and psychologists, and about which I write e.g. in item #F11 from my web page named "soul_proof.htm", or in the caption under "Fig. #C9efg" from the web page named "explain.htm", but it is a phenomenon that is most real and destructive for our civilization. Victims of the "incurable impairment of the imagination" are unable to imagine anything that would NOT be a version of what they already know well from somewhere (e.g. to imagine the appearance in the future of something that today people have NOT yet created). Therefore, for these victims are absolutely unacceptable the philosophical truths which I identified and published on the basis of huge evidence collected by my philosophy of totalizm and by my Concept of Dipolar Gravity - for example, the philosophical truth which states that "everything that is conceivable is also possible to implement - only that with hard work and wisdom we need to find out how to do it" (in Polish: "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać") - for more details see e.g. internet links for the Polish wording of this truth from "Part #B" on my Polish web page named "skorowidz.htm". On the other hand, the principle of operation of the "pulsatory motor" and the "star-shaped spaceship" will be based on an unique substance that in the future will be able to produce the human discipline of "Engineering of Materials", and that will be like a kind of a huge but stable "atomic nucleus" of the size almost invisible to human eyes, which, however, will be a carrier of an extremely powerful positive electric charge, hence after setting into vortex motion by future propulsion devices, this substance will generate controllable magnetic fields of enormous intensities capable of propelling pulsatory motors of unbelievably high powers and star-shaped spaceships with a similar principles of operation as these used by the Magnocraft. (Note from the explanations of law and regularity (II) above, that motors and propulsors belonging to the same pair have a similar design and principle of operation, except that in propulsors the stators or rotors from motors are replaced by the deflation of the working medium into the surrounding environment.) Because at the time when I was publishing the developed then due to my vision principles of design and operation of the "pulsatory motor" and the "star-shaped spaceship", the "discipline" of "Engineering of Materials" did NOT exist yet, while the above philosophical truth and its evidential justification were NOT yet disseminated by non-existing then philosophy of totalizm, these people with such "incurable impairment of the imagination" were able to relentlessly "criticise" my future technical visions, while I was NOT able to defend myself effectively against their attacks.

 

Unfortunately, the hostility, aggression, research blocking and harsh persecution, which the governing elites (described wider in item #J4.4 of the web page named "propulsion.htm") demonstrated to people by attacking the results of my research and my person, eventually caused that no-one has ever dared to try to build any of the more advanced propelling devices of the "third technical era" (i.e. build the Oscillatory Chamber or the Magnocraft) - the feasibility of the present construction of which I have proven in my publications (which publications describe also in detail the design and operation of these propelling devices). In turn the commonly used in the early 21st century, as well as currently, the anachronistic propelling devices of the "second technical era" based on the burning of fossil fuels, quickly destroys our host Earth and is to cause the self-bringing by us "the great purification of the 2030s" described on my web page named "2030_uk.htm". Hence, it is almost the final time for the humanity to start understanding the truths that stem from my "Cyclic Tables", and to roll up sleeves for quick building my Oscillatory Chambers and Magnocrafts. To help me disseminate these truths, in September 2019 I wrote a separate publication [18] (in the Polish language) disseminated through the web page named "tekst_18.htm", in which I appeal to people who are not indifferent towards spreading truths and towards the future of humanity, to help me anonymously or openly in the developing and publishing films that are able to open human eyes, scripts to which films I will gladly write down based on my knowledge and experience. If people manage to build these propelling devices before 2030, that is still "on time", then maybe God will have mercy on us and cancel or alleviate the arrival of the tragedy illustrated by the 34-minute long free YouTube film (in Polish) available at the address https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 and entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning: "The Great Purification of 2030s") - which film, by the way, was the first YouTube video that successfully wake up many people from the lethargy, illustrating to them the truth about the tragedy of the situation which the humanity self-introduced, and which initiated the current self-growing effect of the "rolling snowball" that resulted in actual interventions by these people. So quite a rhetorical question that I would like to ask you at this point, is whether while knowing about the results of my research will NOT be pity if the destruction of humanity in the 2030s will actually arrive, and you looking at the dying of loved ones, or experiencing death yourself, will be aware that you did NOT try to silence the ill-treatment and disgust of my enemies and make your own contribution to building the pollution-free propelling devices of the third technical era of humanity described here - which have the potential to stop the onset of extermination, among others, on you and on your loved ones?

 

Fot. #J4.3a

Fig. #J4.3a: Here is the originating from antiquity an ornamental structure that illustrates the course of magnetic circuits in a "star-shaped spaceship" type G4. A broader description of this structure I provided in item #J4.3 of my web page named "propulsion.htm" and in the caption under the "Fig. #J4.3" available in there - from whose address http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg I uploaded here the above image. The structure was created by fusing together three squares arranged after rotating them relative to each other by 30 degrees - which is best illustrated by the empty space in the centre of this structure (i.e. like in its "main propulsor"). So in fact each of the above "beams" painted brown and forming the 12 rays of stars that make up this structure, corresponds to the course of stationary, i.e. non-rotating, "magnetic circuits" in G4 type of the "star-shaped spaceship". (The G4 type of the star-shaped spaceship is the twice as large and the next one to the G3 type of such spaceship shown in "Fig. B3" from my monograph [1e] and repeated from that [1e] on the "Fig. #J4.3b" below.)These magnetic circuits connect the outlets of each propulsor from this starship with outlets of all other its propulsors with the opposite orientation of their magnetic poles. And each star-shaped spaceship (including G4 type) has as many as 3 types of propulsors, i.e. (M) main propulsor (only one) located in its centre, (S) side propulsors (in G4 type starships there are 12 of them) located between individual rays of a star-like outline of this starship, and rotary propulsors (B) that do not exist in discoidal Magnocrafts – of which there are also 12 in G4 type, while the oppositely yield magnetic field of which is anchored to the tip of each star-shaped ray of this spaceship. The exact locations of each of these types of propulsors the above structure indicates as the places of convergence of these brown-painted "beams" (in actual "star-shaped spaceships" these light-absorbing beams formed from a stationary magnetic field were black, NOT brown in colour - i.e. the colour the same as so-called "black bars" in Magnocrafts and UFOs). Note here that due to the use of three types of propulsors (i.e.: M, S and B), through appropriate control of the magnetic field generated by these propulsors, star-shaped spaceships could form with their "black bars" a large variety of structures similar to the one shown above, just like by control of their magnetic field present UFO starships can "paint" on cornfields a huge variety of "crop circles" - the formation of one of which was documented on video and illustrations shown and described more thoroughly in item #A6.1 from my web page named "portfolio.htm", while examples of other such "crop circles" are shown and explained in photographs from "Fig. #D8abc", "Fig. #D8de" and "Fig. #E2ab" of my web page named "explain.htm".

 

Every person with an inquisitive mind, watching the above structure or other structures and patterns similar to it, will probably begin to wonder where comes from the inspiration and the internal need for historical immortalisation of structures such as the above. On the basis of my analyzes of various evidence that I often come across in this matter, I personally learned the premises which allow me to believe that this inspiration and the inner need for historically permanent documenting of these structures has its source in human sightings from the distant past of unusual shapes, configurations and locations of propulsors, which often visiting earth "star-shaped spaceships" revealed to people in those old times.

 

Rys. #J4.3b

Fig. #J4.3b: Here is the principle of designing the "star-shaped spaceship" type G3 (i.e. equivalent to discoidal manned Magnocraft of the smallest type K3). This principle is illustrated on "Fig. B3" of my English monograph [1e], from the address of which http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg I uploaded here the above drawing. Its shape and arrangement of individual propulsors are defined by the geometry of the star illustrated in this drawing, formed by fusing together two squares rotated relative to each other by 45 degrees. This starship (type G3) has the following "pulsatory propulsors": "M" - one main propulsor, "S" - 8 side propulsors, and "B" - 8 rotary propulsors. The so-called "black bars" formed by the magnetic field that connects the outlets of individual propulsors in stationary modes of their work, create beautiful and intriguing the viewer structures, clearly visible to human eyes. One of such intriguing structures, formed in twice larger type "G4" of this starship, is illustrated above in the photograph from "Fig. #J4.3a".

 

Fot. #J4.3c

Fig. #J4.3c: Here is one example among huge numbers of physical evidence that my Magnocraft can be build. This evidence is provided, amongst others, by authentic photographs of UFO vehicles - the propulsion of which works on the same principle as the propulsion of my Magnocraft. Two out of numerous photographs illustratively documenting the existence of UFO starships I showed and described in detail in "Fig. #C9efg" of my web page named "explain.htm" - from the address http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg of which illustration I uploaded here the above photograph. This is because UFOs love Polish city of Katowice, and it was there that on August 15, 2019, around 2 pm, two photos of the same (on both photos) discoidal UFO type K4 was accidentally captured, which UFO, watching the military parade, hid from people gathered there behind the veil of so-called "magnetic lens" - which UFOs create relatively often and for this reason in my publications I publish a whole series of photographs of UFOs hiding from people behind such veils of the "magnetic lenses". Both photographs that recorded this UFO type K4 were sent to me by my colleague from the same year of study at the Wrocław University of Technology - whom I personally know very well and whose reliability I am guaranteeing (for details see the web page of our year of study named "rok.htm" - which has also its English version). On these two photographs, including the one which I am showing here, the UFO type K4 is visible as foggy disk located close to the left edge of the photo (at the height of about one squadron higher than the F16 squadron flying next to it). This foggy disk has a white spot in its centre - which spot marks the outlet from its main propulsor, the interior of which is actually an Oscillatory Chamber containing strongly glowing electric sparks. Fortunately, due to the favourable for us positioning of this UFO, both existing its photographs allow to determine the ratio of its apparent diameter "D" to the height "H", means to determine its "Krotność" factor (K) - for this starship the K factor on both photographs is equal to K=D/H=4. In turn knowing the "K" factor, we learned that this starship is of type K4 - thus from Table #G1 provided in volume 3 of my monograph [1/5] we are able to find out that the dimensions of that UFO were equal to: diameter D=8.78 [meters], while height H=2.19 [meters]. Also, since we know that it is a UFO type K4, then from 4-minute long free video entitled "How big is the Magnocraft" disseminated on the internet from the address https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c we can take a good look at how this starship really does looks like - if it is NOT hiding from people inside of the veil of such "magnetic lens", or inside of a technically produced "artificial cloud".

 

The "magnetic lens" formed by this UFO gives the photographed starship the appearance of like created from fog. In turn this foggy appearance was immediately taken advantage of by various "professionals" who suffer from the "incurable impairment of the imagination" described in text of this post. So immediately these "professionals" started to claim that both photographs are "reflections of the sun in the camera lens". However, they overlooked a few facts. For example, that although they probably have cameras themselves (and perhaps also taxpayers' funds for research), they have never personally registered with their cameras such "reflections of the sun" which would have the shape of "foggy discs" and that would display attributes identical as above. Furthermore, they overlooked that these millions of people who everyday photograph something with their cameras, also such "reflections of the sun" with discoidal misty shapes and similar attributes somehow are unable to report - what would be a "norm" if the "reflections of the sun" in the lenses of cameras really formed such foggy images. It also did NOT occur to these loud "professionals" that by distorting and blocking the truth with their false and unproven lies, they personally contribute to the stopping of progress of humanity, amongst others, due to discouraging the building of my Magnocrafts on earth. After all, if Magnocrafts were already built, this would open for the use of people the access to unlimited resources of interstellar space, and thus many threats that may soon destroy the present humanity would cease to be an obstacle to our development. Notice that this chronically "incurable impairment of the imagination" is most often suffered by professional luminaries of today's official atheistic science. After all, they are the ones who in a completely ignorant, deceitful and harmful to humanity manner repetitively shout "fabrications" or "reflections of the sun in the lenses" when they see authentic photographs of UFO starships - as I am explaining this in more details in subsections P2.14.1 and P2.14.2, as well as in "Fig. P28" and "Fig. P29" from volume 14 of my monograph [1/5]. I also suggest that while looking into this volume 14, it is worth to take a close look at the photo from "Fig. P25" (briefly explained there in subsections P1 and P2.9), which documents another photo of a UFO starship type K3, hiding from people behind a veil of magnetic lens - however through which shines-through the light from the sparks of Oscillatory Chambers of its two side propulsors.

 

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post is an adaptation of item #J4.3 from my web page named "propulsion.htm" (updated on 7th of October 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page "propulsion.htm" (or from "volume T" of my publication [13] - see the web page "tekst_13.htm"), than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "propulsion.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm

http://pajak.org.nz/propulsion.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "propulsion.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "magnocraft_pl.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm 

 

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" - some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog - under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #315E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 315) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named "tekst_13.htm", available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

 

At the end of this entry, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical "Gospel of Saint John" - I quote: "You will know the truth, and the truth will set you free."

 

With the totaliztic salute,

Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :
paź 17 2019 #315: Co po silnikach elektrycznych - tj....

Motto: "Aby móc poznać prawdę dokąd elity rządzące prowadzą ludzkość, powinieneś zaprzestać oglądania kłamliwej 'propagandy sukcesu' jaką one cię karmią cenzurowaną przez nich telewizją i innymi publikatorami, a zacząć własnymi oczami przyglądać się prawdziwemu życiu i rzeczywistości jakie cię otaczają."

 

Napędy "trzeciej ery technicznej ludzkości" jako czynnika roboczego używają "obiegu pola magnetycznego". Era ta została zaincjowana w 1836 roku roku wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji - dość myląco nazwanego "silnik elektryczny". Poza owym silnikiem elektrycznym, ludzkość NIE zbudowała jeszcze żadnego następnego napędu owej trzeciej ery, chociaż w 1984 roku ja teoretycznie już wynalazłem i od owego czasu niestrudzenie upowszechniam w licznych publikacjach, pędnik pierwszej generacji owej trzeciej ery technicznej nazwany "Komora Oscylacyjna" - opisany dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie "oscillatory_chamber_pl.htm". Pędnik ten najpierw będzie używany do napędu gwiazdolotu, również mojego wynalazku, nazwanego "Magnokraft" (opisywanego na mojej stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm"). Potem zaś, po dodatkowych usprawnieniach - np. po nadaniu mu zdolności do samonapełniania się energią magnetyczną w następnej, bo już "czwartej erze technicznej ludzkości" (tak jak opisuję to w punkcie #J4.4 ze swej strony o nazwie "propulsion_pl.htm"), stanie się on podstawowym pędnikiem, napędem i akumulatorem energii naszej cywilizacji.

 

Trzecią erę techniczną, podobnie jak wszystkie trzy wstępne "ery techniczne" już udostępnione do użytku nadal jeszcze moralnie prymitywnej ludzkości, tj. jak ery numer 1, 2 i 3, charakteryzuje konieczność zasilania ludzkich urządzeń napędowych w jakąś formę paliwa lub zewnętrznego źródła energii. (Konieczność ta jednak zaniknie dla napędów z następnych trzech już zaawansowanych er technicznych ludzkości, tj. dla er numer 4, 5 i 6.) Te pierwsze trzy prymitywne ery techniczne (tj. ery numer 1, 2 i 3) mogły więc być opisane relatywnie dobrze nawet w moich najstarszych opracowaniach. Opracowania te były bowiem z wyjątkową zaciekłością atakowane i wyszydzane przez najróżniejsze indywidua o umysłach cierpiących na wyjaśnione w dalszej części tego wpisu "nieuleczalne kalectwo wyobraźni" i przez "wilki w owczych skórach" - które udając rzekomych totaliztów faktycznie nieustająco opluwały, obrzydzały i sabotażowały zapoznawanie się z wynikami moich badań. Stąd nieustannie terroryzowany tamtymi atakami, w swych najstarszych opracowaniach starałem się ograniczać wyjaśnianie wszystkiego co dodatkowo podsycałoby owe ataki. Po przykłady moich dawnych opisów pierwszych trzech er technicznych ludzkości patrz punkt #B1 i podpis pod "Tab. #B1" ze strony o nazwie "propulsion_pl.htm", albo patrz nawet znacznie bardziej szczegółowe opisy np. z rozdziału B w tomie 2 mojej monografii [1/5].

 

Wypracowanie licznych i wcześniej nieznanych ludziom napędów jakie będą lub mogą być zbudowane w ramach trzeciej ery technicznej ludzkości stało się dla mnie możliwe dzięki zidentyfikowaniu praw i regularności jakie w budowach i zasadach działania kolejnych napędów ludzkich ujawniało już pierwsze sformułowanie moich "Tablic Cykliczności". Najważniejsze z tych praw i regularności, stwierdzały:

 

(I) Każdy nowozbudowany przez ludzi "silnik" jest zaledwie pierwszą składową kolejnej pary "silnik-pędnik" o podobnych zasadach działania i używanym czynniku roboczym. Przykładowo, "silnik" zwany "wiatrak" jest tylko pierwszą składową pary "wiatrak-żagiel", zaś np. "silnik spalinowy" jest tylko pierwszą składową pary obejmującej też "pędnik" zwany "dysza rakiety". Skoro więc "silnik elektryczny" NIE posiada jeszcze odpowiadającego mu pędnika, z niniejszego prawa i regularności wynika, że w jakiś czas po nim zbudowany może być "pędnik" jaki ja wynalazłem i nazwałem "Komora Oscylacyjna", a jaki będzie używany do napędu gwiazolotu "Magnokraft" też mojego wynalazku.

 

(II) Każdy "pędnik" z danej pary "silnik-pędnik" używa tego samego czynnika roboczego i tej samej zasady działania co odpowiadający mu "silnik". Tyle że rolę silnikowego "stojana", "wirnika", lub "tłoka" w owym pędniku spełnia upuszczanie czynnika roboczego do ośrodka w którym ów pędnik przemieszcza napędzany przez siebie wehikuł. Przykładowo, w silniku zwanym "kierat" jego "stojanem" jest ziemia na jakiej ów kierat został osadzony i pracuje, zaś jego czynnikiem roboczym jest "siła" wytwarzana przez nogi konia. Natomiast pędnikiem w parze "silnik-pędnik" dla kieratu jest "koło", którego zasada działania jest egzekwowana poprzez upuszczanie do otoczenia jego czynnika roboczego, tj. "siły", poprzez obrotowe toczenie tegoż koła po nieruchomej drodze czy środowisku. Stąd przykładowo w samochodach ich pędnikami są koła, zaś silniki samochodowe jedynie dostarczają tym kołom wymaganej siły napędowej jaką koła samochodowe "upuszczają" potem do jezdni lub do tego po czym się toczą. Podobnie np. pędniki w formie "dysz rakietowych" powstają poprzez usunięcie tłoków z cylindrów silników spalinowych i powodowane tym usunięciem upuszczanie "gazów spalinowych" (będących "czynnikiem roboczym" zarówno w silnikach spalinowych, jak i w rakietach) bezpośrednio do otaczającego te rakiety środowiska - w dzisiejszych nadal prymitywnych czasach nadając ruch absolutny całym wyprawom kosmicznym. Niniejsze prawo-regularność ujawnia więc, że np. układ napędowy gwiazdolotu Magnokraft będzie działał na niemal tej samej zasadzie co asynchroniczny silnik elektryczny wykorzystujący następstwa wirującego pola magnetycznego, tyle że owo wirujące pole magnetyczne w Magnokrafcie jest "upuszczane" do otoczenia zamiast jak w silniku elektrycznym być kierowanym do wirnika. Stąd "silnik elektryczny" tworzy parę "silnik-pędnik" właśnie z magnokraftem i z jego komorami oscylacyjnymi.

 

(III) "Pędnik" z każdej pary "silnik-pędnik" w typowych warunkach moralnych ludzkości budowany jest NIE wcześniej niż w około 200 lat po zbudowaniu odpowiadającego mu "silnika". To zaś oznacza, że skoro pierwszy "silnik elektryczny" zbudowany został w 1836 roku, pierwsza "Komora Oscylacyjna" i napędzany nią "Magnokraft" zapewne zbudowane zostaną NIE wcześniej niż w 2036 roku. (Odnotuj, że na podstawie najróżniejszych pozamaterialnych przesłanek, jakie opisałem w punkcie #H1.1 z mojej strony internetowej o nazwie "przepowiednie.htm" oraz we wpisie numer #241 do blogów totalizmu - dostępnym m.in. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm", ustaliłem że najprawdopodobniej pierwszym krajem w świecie, który zbuduje mój magnokraft i stąd który stanie się ostatnim mocarstwem i ostatnim przywódcą Ziemi, będzie Korea.)

 

(IV) W każdej erze technicznej wynajdywane i budowane mogą być aż trzy coraz bardziej zaawansowane generacje urządzeń napędowych. Każda z tych trzech generacji w swej zasadzie działania wykorzystuje coraz bardziej ukryte oraz wymagające wkładu nowej wiedzy, doświadczenia i techniki atrybuty używanego w całej owej erze czynnika roboczego. 

 

(V) Dla każdej generacji z każdej ery technicznej budowane mogą być aż dwie pary silnik-pędnik o podobnych zasadach działania oraz użyciu tego samego czynnika roboczego. Tyle tylko, że pierwsza z tych dwóch par posiada oddzielne niż ich przestrzeń robocza urządzenie pełniące rolę wytwornika czynnika roboczego (np. kocioł parowy z silnika parowego, który wytwarza parę wodną jaka potem jest odprowadzana w przestrzeń pomiędzy tłokiem i cylindrem gdzie generuje ona wymagany ruch napędowy). W drugiej zaś z tych par czynnik roboczy jest wytwarzany bezpośrednio w przestrzeni roboczej - jako przykład rozważ silnik spalinowy, gdzie spaliny są wytwarzane bezpośrednio w przestrzeni pomiędzy tłokiem i cylindrem. Stąd przykładowo, dla trzeciej generacji z drugiej ery technicznej (patrz "Tab. #J4" ze strony "propulsion_pl.htm") pierwszą parę silnik-pędnik formują "silnik parowy" i "silnik odrzutowy", zaś drugą taką parę formują: "silnik spalinowy" i "rakieta kosmiczna".

 

Poznanie z mojej pierwszej "Tablicy Cykliczności" powyższych praw i regularności rządzących wynajdowaniem i budowaniem kolejnych napędów ludzkich z już wówczas skompletowanych przez ludzi pierwszej i drugiej ery technicznej, pozwoliło mi stopniowo wypracować wszystkie praktycznie urządzenia napędowe "trzeciej ery technicznej ludzkości". Na urządzenia te zaś składały się napędy należące do aż trzech generacji owej ery (patrz prawo i regularność numer (IV) powyżej). Pierwsza z tych generacji, obejmująca sobą między innymi "silnik elektryczny" i Magnokraft oraz jego Komory Oscylacyjne, w swej zasadzie działania wykorzystywała będzie przyciągające i odpychające oddziaływania siłowe pól magnetycznych. Druga generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetyczne będące odwrotnością tarcia, jakie ja nazwałem "Efekt Telekinetyczny". Wykorzystanie tego efektu pozwoli, między innymi, na budowanie przez ludzi pierwszych Magnokraftów drugiej generacji jakie można nazywać "Wehikuły Telekinetyczne", bowiem będą one napędzane z prędkościami ponadświetlnymi zjawiskiem technicznie wyzwalanej telekinezy. Z kolei trzecia generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych oraz "Efektu Telekinetycznego", do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetycznego nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu "ludzkiego czasu" poprzez odpowiednie oddziaływanie na DNA ludzi wibracjami magnetycznymi o właściwie dobranych częstotliwościach - tak jak opisałem to szczegółowiej na swej stronie internetowej o nazwie "immortality_pl.htm". Z kolei owa zdolność do nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu "ludzkiego czasu" pozwoli ludzkości, między innymi, na budowanie Magnokraftów trzeciej generacji jakie można nazywać "Wehikuły Czasu" ponieważ będą one pozwalały ludziom, między innymi, na cofanie się w rządzącym starzeniem się ludzi "nawracalnym czasie softwarowym" aż do lat swojej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, zaś w ten sposób oddadzą w ręce ludzi zdolność do nieskończenie długiego życia definiowanego prawami tzw. "uwięzionej nieśmiertelności".

 

Z powyżej wymienionych trzech generacji napędów jakie będą zbudowane w trzeciej erze technicznej ludzkości, najpierw, bo już w 1980 roku wypracowałem budowę i działanie gwiazdolotu "Magnokraft", stopniowo opisując go coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. Potem, w pierwszych dniach 1984 roku rozpracowałem zasadę działania i budowę "Komory Oscylacyjnej" stanowiącej pędnik dla magnokraftu - też później stopniowo opisując ją coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. W następnym zaś roku, tj. w 1985, po opracowaniu swojej najbardziej przełomowej teorii naukowej zwanej "Koncept Dipolarnej Grawitacji" (która wkrótce potem okazała się być poszukiwaną przez ludzi Teorią Wszystkiego) poznałem działanie technicznej telekinezy oraz technicznego sterowania upływem ludzkiego czasu. Stąd począwszy od 1985 roku, stopniowo wypracowałem także i opublikowałem zasadę działania Wehikułów Telekinetycznych oraz Wehikułów Czasu.

 

Widząc z analizy napędów pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości iż w każdej generacji napędów danej ery wynajdowane są i budowane aż dwie pary "silnik-pędnik" (patrz prawo i regularność numer (V) powyżej), spróbowałem także wypracować oba napędy jakie by reprezentowały drugą parę "silnik-pędnik" dla pierwszej pary pary obejmującej "silnik elektryczny" oraz "Magnokraft". Stąd niemal równocześnie z magnokraftem rozpracowałem też zasadę działania i konstrukcję "silnika pulsarowego" oraz stanowiącego dla niego parę "silnik-pędnik" tzw. "statku gwiaździstego" napędzanego "pędnikami pulsarowymi" (o odmiennej niż komora oscylacyjna konstrukcji - w której pole magnetyczne generowane będzie bezpośrednio w przestrzeni otaczającej dany napęd). Zasady te i konstrukcje systematycznie potem publikowałem w kilku swych pierwszych monografiach - niestety okazało się, że to na nie moi wrogowie zaczęli kierować najsilniejszą krytykę i najbardziej jadowite obrzydzanie. W międzyczasie jednak analizy jakie o "silniku pulsarowym" i o "statku gwiaździstym" później przeprowadziłem oraz materiał dowodowy jaki na temat tych urządzeń napędowych zdołałem zgromadzić, pozwoliły mi wydedukować prognozę, że jeśli cywilizacja jaka buduje kolejne napędy "trzeciej ery technicznej" zdoła wypracować zasadę działania "wehikułu telekinetycznego" wcześniej niż zdoła zbudować "statek gwiaździsty", wówczas zarzuci ona próby budowania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" ponieważ napędy telekinetyczne pozwalają uzyskiwać znacznie lepsze osiągi niż napędy pulsarowe. Jednocześnie moje publikacje już od 1985 roku opisują naszej cywilizacji zasady działania i budowy "wehikułu telekinetycznego", a nawet "whikułu czasu". To zaś mi ujawnia oczywistość, że jeśli moje opracowania w przyszłości NIE zostaną zgubione lub celowo zniszczone, wówczas nasza cywilizacja wogóle NIE przystąpi do budowy "statku gwiaździstego", ponieważ bardziej będzie się jej opłacało od razu przystąpić do zbudowania gwiazdolotów telekinetycznych i wehikułów czasu. Dlatego w swoich najnowszych publikacjach owego "statku gwiaździstego" już NIE opisuję. Jednak zainteresowani czytelnicy znajdą jego opisy w moich starszych publikacjach - aż do (i włącznie z) mojej angielskojęzycznej monografii [1e] dostępnej poprzez stronę "text_1e.htm" (przeglądnij w owej [1e] jego opisy i ilustrację z podrozdziału B4.2 i z rysunku "Fig. B3"). W opracowaniach publikowanych już po [1e] opisywanie "statku gwiaździstego" jest więc zarzucone. Niemniej z wielu przekazów zawartych np. w symbolice religii muzułmańskiej jest klarowne, że "statki gwiaździste" w dawnych czasach odwiedzały Ziemię - podobnie jak Magnokrafty odwiedzają ją w obecnych czasach i są dziś znane pod nazwą UFO - patrz "Fot. #J4.3c". (Jako przykład odwiedzin i odnotowania przez ludzi "statku gwiaździstego" typu G4 rozważ pochodzenie ozdobnej struktury pokazanej poniżej na "Fot. #J4.3a", poczym porównaj podobieństwo tej struktury do "statku gwiaździstego" nieco mniejszego typu G3 oryginalnie pokazanego na "Fig. B3" z monografii [1e], zaś powtórzonego poniżej na "Rys. #J4.3b". Z kolei jako przykład fotograficznego udokumentowania odwiedzin Ziemi przez już zbudowany magnokraft typu K4, patrz poniżej pokazane zdjęcie z "Fot. #J4.3c" wykonane w polskich Katowicach.)

 

Problemy z zasadą działania "silnika pulsarowego" oraz "statku gwiaździstego", które naraziły moje publikacje na najbardziej nasycone jadem krytyki, wynikają z faktu, iż pole magnetyczne jest w nich generowane bezpośrednio w przestrzeni w jakiej urządzenia te działają, na zasadzie podobnej jak naturalnie dzieje się to w tzw. "gwiazdach pulsarowych". Aby zaś zrealizować tę zasadę działania napierw ludzie muszą się nauczyć wytwarzać unikalną substancję jaka w owych napędach będzie generowała potężne pole magnetyczne spełniające w nich rolę "czynnika roboczego", potem zaś muszą nauczyć się sterowania tymi znacznie bardziej skomplikowanymi niż Magnokrafty urządzeniami napędowymi bazującymi w swym działaniu na owej substancji. Tymczasem krytykanci moich opracowań spodziewali się, że ja wszystkie przyszłe problemy z tym związane rozwiążę już wówczas i im rozwiązania te powyjaśniam - tak jak porozwiązywałem już wtedy i powyjaśniałem tzw. "sceptykom" wszystkie problemy związane z budową i działaniem moich magnokraftów i komór oscylacyjnych.

 

Czynnikiem, który moim zdaniem spowodował iż w tamtych czasach ludzie żyjący dla krytykowania innych pomijali krytykowanie mojego magnokraftu i komory oscylacyjnej, zaś całą swoją intensywną i nasyconą jadem krytykę kierowali na moje wynalazki "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego", był rodzaj powszechnie objawiającego się kalectwa powodowanego przez monopol oficjalnej nauki ateistycznej (wynagradzającej "kucie na pamięć" zamiast myślenia) a także przez intelektualnie bezstymulacyjny tryb życia ówczesnych i obecnych ludzi. To dość powszechnie ujawniające się kalectwo można by nazwać "nieuleczalnym kalectwem wyobraźni". Według mojego rozeznania, swymi coraz większymi kłamstwami i pozbawionym logicznego myślenia nauczaniem, dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna kalectwo to nieustannie eskaluje w obecnym społeczeństwie - tak że cechuje ono już ponad 90% dzisiejszych ludzi. Co ciekawsze, wcale NIE jest ono jedną z owych "wymyślanych na siłę" przez zachłannych psychiatrów i psychologów "nieistniejących chorób" o jakich piszę np. w punkcie #F11 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm", czy w podpisie pod "Fot. #C9efg" ze strony o nazwie "explain_pl.htm", a jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wyniszczającym naszą cywilizację. Ofiary "nieuleczalnego kalectwa wyobraźni" NIE są w stanie sobie wyobrazić niczego co NIE byłoby jakąś wersją tego co już skądś dobrze znają (np. wyobrazić pojawienia się w przyszłości czegoś, czego dzisiaj ludzie jeszcze NIE wytworzyli). Stąd dla tych ofiar są absolutnie NIE do przyjęcia filozoficzne prawdy jakie na bazie ogromnego materiału dowodowego wypracowały moja filozofia totalizmu i mój Koncept Dipolarnej Grawitacji - przykładowo filozoficzna prawda jaka stwierdza, że "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać" - po więcej szczegółów patrz np. linki pod słowami owej filozoficznej prawdy z "Części #B" na mojej stronie o nazwie "skorowidz.htm". Tymczasem zasada działania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" będzie bazowała na unikalnej substancji jaką w przyszłości zdoła wytworzyć ludzka "inżynieria materiałowa", a jaka będzie rodzajem ogromnego choć stabilnego "jądra atomowego" o niemal niewidzialnej dla ludzkiego oka wielkości, które jednak będzie nośnikiem niezwykle potężnego dodatniego ładunku elektrycznego, stąd po wprawieniu w przyszłych urządzeniach napędowych w ruch wirowy, substancja ta będzie generowała sterowalne pola magnetyczne o ogromnych natężeniach zdolnych do napędzania silników pulsarowych o niewyobrażalnie dużych mocach oraz statkow gwiaździstych o podobnej do magnokraftów zasadzie działania. (Odnotuj z wyjaśnień prawa i regularności (II) powyżej, że silniki i pędniki należące do tej samej pary mają podobną konstrukcję i zasadę działania, tyle że w pędnikach materialne stojany lub wirniki silnika są zastępowane przez upuszczanie czynnika roboczego do otaczającego środowiska.) Ponieważ zaś w czasach kiedy publikowałem wizję wypracowanych przez siebie zasad konstrukcji i działania "silnika pulsarowego" i "statku gwiaździstego" dyscyplina "inżynierii materiałowej" jeszcze NIE istniała, zaś powyższa filozoficzna prawda i jej dowodowe uzasadnienie NIE były jeszcze upowszechnione przez wówczas jeszcze NIE istniejącą filozofię totalizmu, osoby z "nieuleczalnym kalectwem wyobraźni" mogły wówczas wyżywać się do woli "naskakiwaniem" na moje przyszłościowe wizje techniczne, zaś ja NIE bardzo miałem jak przed nimi racjonalnie się obronić.

 

Niestety wrogość, agresja, blokowanie i ostre prześladowania jakie elity rządzące opisywane w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie "propulsion_pl.htm" zademonstrowały ludziom atakami na wyniki moich badań i na moją osobę, powodują iż dotychczas nikt NIE odważył się podjąć wysiłków zbudowania któregoś z moich zaawansowanych napędów "trzeciej ery technicznej" (tj. zbudowania komory oscylacyjnej czy magnokraftu) - realność już obecnego zbudowania jakich ja udowodniłem w swoich publikacjach, szczegółowo opisujących też ich konstrukcję i działanie. Powszechnie zaś używane w początkowych latach 21 wieku i już anachroniczne w dzisiejszych czasach napędy uprzedniej "drugiej ery technicznej" wymagające spalania brudnych "paliw kopalnych" (fossil fuels), szybko wyniszczają naszą żywicielkę Ziemię i samo-sprowadzają na nas "wielkie oczyszczanie lat 2030-tych" opisywane na mojej stronie o nazwie "2030.htm". Stąd niemal końcowy to już czas, aby ludzkość mogła zrozumieć prawdy jakie wynikają z Tablic Cykliczności i zakasała rękawy aby szybko zbudować moje komory oscylacyjne i magnokrafty. Aby dopomóc mi w upowszechnianiu tych prawd, we wrześniu 2019 roku napisałem krótkie opracowanie [18] upowszechniane poprzez stronę internetową o nazwie "tekst_18.htm", w którym apeluję do osób jakim szerzenie prawdy i przyszłość ludzkości NIE są obojętne, aby anonimowo lub otwarcie dopomagały mi w opracowywaniu i publikowaniu otwierających ludzkie oczy filmów, scenariusze do których ja chętnie napiszę bazując na swej wiedzy i doświadczeniu. Jeśli bowiem ludzie zdołają zbudować te napędy jeszcze przed rokiem 2030-tym, czyli "na czas", wówczas być może Bóg się zlituje nad nami i odwoła lub złagodzi nadejście tragedii jakie ilustruje nam 34-minutowy darmowy film pokazywany w YouTube np. pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 , a noszący tytuł "Zagłada ludzkości 2030" - który notabene był pierwszym w YouTube filmem jaki z sukcesem obudził z letargu wielu ludzi ilustrując im prawdę o tragiźmie sytuacji w jaką ludzkość się samo-wprowadziła, czym zapoczątkował obecny "efekt samo-narastania staczającej się kuli śniegowej" podejmowań faktycznych działań przez owych ludzi. Dość retoryczne więc pytanie jakie w tym miejscu chciałbym ci czytelniku zadać, to czy wiedząc o wynikach moich badań NIE będzie ci głupio jeśli zagłada ludzkości lat 2030-tych faktycznie nadejdzie, zaś ty patrząc na umieranie bliskich sobie osób, lub przeżywając je samemu, będziesz świadomy iż nie starałeś się uciszyć obrzydzeń moich wrogów oraz dołożyć jakiś własny wkład w zbudowanie bezanieczyszczeniowych napędów opisywanej tu trzeciej ery technicznej ludzkości jaka ma potencjał aby powstrzymać nadejście zagłady m.in. na ciebie i na twoich bliskich?

 

Fot. #J4.3a

Fot. #J4.3a: Oto wywodząca się ze starożytności ornamentowa "struktura gwiaździsta" ilustrująca przebiegi obwodów magnetycznych w "statku gwiaździstym" typu G4. Jej szerszy opis przytoczyłem w punkcie #J4.3 swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" i w podpisie pod udostępnianym tam "Fot. #J4.3" - z którego adresu http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg załadowałem tutaj powyższe jej zdjęcie. Powstała ona poprzez zespolenie ze sobą trzech kwadratów, ustawionych po obróceniu ich względem siebie o kąty 30 stopni - co najlepiej ilustruje pusta przestrzeń w centrum tej struktury (tj. jakby jej "pędnik główny"). Faktycznie więc każda z pomalowanych powyżej na brązowo jakby "belek" formujących 12 promieni gwiazd składających się na tę strukturę odpowiada przebiegowi stacjonarnych, tj. nie wirujących, "obwodów magnetycznych" w statku gwiaździstym typu G4. (Typ G4 statku gwiaździstego jest następnym i dwukrotnie większym typem niż typ G3 statku gwiaździstego pokazanego na "Fig. B3" z mojej monografii [1e] oraz na powtórzonym stamtąd poniżej "Rys. #J4.3b".) Owe obwody magnetyczne łączą wyloty każdego z pędników tego statku z wylotami wszystkich innych pędników o przeciwstawnym zorientowaniu biegunów magnetycznych. A każdy statek gwiaździsty (w tym typu G4) ma aż 3 rodzaje pędników, tj ma (M) pędnik główny (tylko jeden) umiejscowiony w jego środku, (S) pędniki boczne (w gwiazdolotach typu G4 jest ich 12) umiejscowione pomiędzy poszczególnymi promieniami gwiazdo-podobnego zarysu tego gwiazdolotu, oraz nieistniejące w magnokraftach pędniki rotujące (B), których w typie G4 też jest 12, jakich przeciwstawnie wytwarzane pole magnetyczne zakotwiczone jest do czubka każdego z promieni tego statku o kształcie gwiazdy. Dokładne położenia umiejscowień każdego w tych rodzajów pędników powyższa struktura ukazuje jako miejsca zbiegania się ze sobą owych pomalowanych na brązowo "belek" (w faktycznych statkach gwiaździstych owe pochłaniające światło belki formowane ze stacjonarnego pola magnetycznego miały czarny, a NIE brązowy, kolor - tj. kolor taki sam jak tzw. "czarne belki" w magnokraftach i UFO). Odnotuj tutaj, że dzięki użyciu aż trzech rodzajów pędników (tj. M, S i B), poprzez odpowiednie przesterowywanie wytwarzanego przez te pędniki pola magnetycznego, statki gwiaździste mogły formować swymi "czarnymi belkami" dużą różnorodność struktur podobnych do tej pokazanej powyżej, tak samo jak poprzez przesterowywanie swego pola magnetycznego dzisiejsze wehikuły UFO "malują" na polach zbożowych ogromną różnorodność "kręgów zbożowych" - powstawanie jednego z których udokumentowane zostało na wideo i ilustracjach pokazanych i opisanych dokładniej w punkcie #A6.1 mojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm", zaś przykłady innych takich "kręgów zbożowych" pokazane i objaśnione zostały na fotografiach "Fot. #D8abc", "Fot. #D8de" i "Fot. #E2ab" z mojej strony o nazwie "explain_pl.htm".

 

Każda osoba o dociekliwym umyśle, oglądając powyższą strukturę lub inne struktury i wzorce do niej podobne, zapewne zacznie się zastanawiać skąd bierze się inspiracja i jakby wewnętrzna potrzeba historycznego utrwalania struktur takich jak powyższa. Na bazie dotychczasowych analiz różnorodnego materiału dowodowego na jaki w tej sprawie często się natykam, ja osobiście poznałem przesłanki jakie pozwalają mi uważać, że inspiracja ta i wewnętrzna potrzeba historycznie trwałego jej dokumentowania posiada swe źródło w ludzkich obserwacjach z dalekiej przeszłości niezwykłych kształtów, konfiguracji i rozmieszczeń pędników jakie wówczas ujawniały ludziom "statki gwiaździste" w tamtych czasach często odwiedzające Ziemię, tyle że w dzisiejszych czasach pozastępowane już wehikułami telekinetycznymi i wehikułami czasu jakie wszystkie dzisiejsi "UFOlodzy" w swej ignorancji wrzucają do jednego worka zwanego przez nich "UFO".

 

Rys. #J4.3b

Rys. #J4.3b: Oto zasada projektowania "statku gwiaździstego" typu G3 (tj. gwiaździstego odpowiednika dla dyskoidalnych magnokraftów załogowych najmniejszego typu K3). Zasadę tę zilustrowałem na "Fig. B3" z mojej angielskojęzycznej monografii [1e] z której adresu http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg załadowałem tu wyjaśniający ją powyższy rysunek. Kształt i rozmieszczenie poszczególnych pędników są zdefiniowane geometrią zilustrowanej na tym rysunku gwiazdy powstałej z dwóch kwadratów obróconych względem siebie o kąt 45 stopni. Statek ten posiada następujące "pędniki pulsarowe": "M" - jeden pędnik główny, "S" - 8 pędników bocznych, oraz "B" - 8 pędników rotujących. Tzw. "czarne belki" formowane przez pole magnetyczne łączące wyloty poszczególnych pędników w stacjonarnych trybach jego pracy formuje piękne i intrygujące widza struktury, wyraźnie widoczne dla ludzkich oczu. Jedna z takich intrygujących struktur, powstała w dwukrotnie większym typie "G4" tego gwiazdolotu, została zilustrowana powyżej na zdjęciu z "Fot. #J4.3a".

 

Fot. #J4.3c

Fot. #J4.3c: Oto jeden z ogromnej liczby fizykalnych dowodów iż moje magnokrafty daje się zbudować. Dowody te dostarczają, między innymi, autentyczne fotografie wehikułów UFO - napęd których działa na identycznej zasadzie jak napęd moich magnokraftów. Dwa z licznych zdjęć dokumentujących istnienie gwiazdolotów UFO pokazałem i szczegółowo opisałem na "Fot. #C9efg" ze swej strony o nazwie "explain_pl.htm", z adresu której to fotografii http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg załadowałem tu powyższe zdjęcie. UFO uwielbiają bowiem polskie Katowice i to tam w dniu 15 sierpnia 2019 roku, około godziny 14, wykonane zostały przypadkowo aż dwa zdjęcia tego samego dyskoidalnego UFO typu K4, jakie obserwując defiladę wojskową ukrywało się przed zgromadzonymi tam ludźmi poza zasłoną tzw. "soczewki magnetycznej" - co UFO czynią relatywnie często i z powodu czego ja w swoich opracowaniach publikuje aż cały szereg zdjęć UFO ukrywających się przed ludźmi poza zasłoną soczewki magnetycznej. Obie fotografie jakie utrwaliły to UFO dosłał mi mój kolega z tego samego roku studiów na Politechnice Wrocławskiej - którego osobiście znam bardzo dobrze i o którego rzetelności zaręczam (po szczegóły naszego roku studiów patrz strona internetowa o nazwie "rok.htm"). Jedną z tych fotografii pokazuję tutaj - UFO widoczne jest na niej jako położony tuż przy lewej krawędzi zdjęcia (na wysokości około jednej eskadry wyżej niż lecąca obok eskadra F16) ów mglisty dysk z białą plamą wylotu z pędnika głównego w swoim środku. Dzięki korzystnemu dla nas ustawieniu tego UFO, każde z obu istniejących jego zdjęć pozwala wyznaczać stosunek jego pozornej średnicy "D" do wysokości "H", czyli jego współczynnik "Krotność (K)" - który dla tego gwiazdolotu na obu jego zdjęciach posiada tą samą wartość K=D/H=4. Znając zaś ów współczynnik "K" wiemy, iż gwiazdolot ten jest typu K4 - co z "Tablicy #G1" zawartej w tomie 3 mojej monografii [1/5] pozwala nam odczytać, że wymiary tego UFO wynosiły: średnica D=8.78 [metrów], zaś wysokość H=2.19 [metrów]. Ponadto, wiedząc iż jest to UFO typu K4, na 4-minutowym darmowym filmie o tytule "Jak wielki jest Magnokraft" upowszechnianym w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c można dobrze się przyglądnąć jak ten gwiazdolot naprawdę wygląda jeśli NIE ukrywa się przed ludźmi poza zasłoną takiej "soczewki magnetycznej", albo wytwarzanej przez siebie technicznie "sztucznej chmury".

 

Formowana przez to UFO "soczewka magnetyczna" nadaje sfotografowanemu wehikułowi wygląd jakby wykonanego z mgły. To zaś oczywiście natychmiast wykorzystali najróżniejsi "fachowcy" cierpiący na opisywany powyżej, a także w punkcie #J4.3 mojej strony "propulsion_pl.htm", stan ludzkiej świadomości i filozofii życiowej, który można nazywać "nieuleczalne kalectwo wyobraźni". Natychmiast okrzyknęli więc oni oba te zdjęcia "odbiciami słońca w soczewce aparatu". Przeoczyli jednak przy tym kilka faktów. Przykładowo, że pomimo iż sami zapewne posiadają aparaty (a być może i fundusze podatników na badania), jednak nigdy osobiście NIE potrafili zarejestrować nimi "odbić słońca" o kształtach "mglistych dysków" z jarzącym się w ich centrum wylotem pędnika głównego oraz o identycznych jak powyżej cechach. Ponadto przeoczyli też, że owe miliony ludzi codziennie fotografujące coś swymi aparatami, też takich "odbić słońca" o dyskoidalnych kształtach i podobnych cechach jakoś nagminnie NIE są w stanie raportować - co jednak byłoby "normalką" gdyby "odbicia słońca" w soczewce faktycznie formowały takie mgliste obrazy. Owym krzykliwym "fachowcom" NIE przyszło też do głowy, że wypaczając i blokując prawdę swymi fałszywymi i niesprawdzonymi kłamstwami, osobiście powstrzymują oni postęp ludzkości, między innymi poprzez zniechęcanie do podjęcia na ziemi budowy moich magnokraftów. Wszakże gdyby magnokrafty zostały już zbudowane, do użytku ludzi otwarty by został dostęp do nieograniczonych zasobów przestrzeni międzygwiezdnej, a stąd wiele zagrożeń jakie już wkrótce mogą zupełnie zniszczyć dzisiejszą ludzkość przestałoby stanowić przeszkodę w naszym rozwoju. Odnotuj, że na owo chronicznie "nieuleczalne kalectwo wyobraźni" najczęściej cierpią zawodowi luminarze dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej. To wszakże oni w sposób zupełnie ignorancki, kłamliwy i szkodliwy dla ludzkości powtarzalnie okrzykują "fabrykacjami" lub "odbiciami słońca w soczewce" autentyczne zdjęcia gwiazdolotów UFO - tak jak wyjaśniam to dokładniej w podrozdziałach P2.14.1 i P2.14.2 oraz na "Rys. P28" i "Rys. P29" z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zaglądając do owego tomu 14 proponuję rzucić też okiem na zdjęcie z "Rys. P25" (krótko wyjaśniane tam w podrozdziałach P1 i P2.9), które dokumentuje jeszcze jedno zdjęcie gwiazdolotu UFO, tyle że typu K3, też ukrywającego się poza zasłoną soczewki magnetycznej - przez którą prześwituje jednak światło z jarzących się iskrami dwóch wylotów z komór oscylacyjnych jego pędników bocznych.

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #J4.3 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (aktualizacja datowana 17 października 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm

http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "propulsion_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "magnocraft_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #315, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", czy wysoce moralnej "filozofii totalizmu". Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej "Ewangelii w/g św. Jana" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
paź 07 2019 #314E: Masking as a cheap, effective and...

Motto: "Skill is the crown of the wise, crown of the silly - stupidity." (Bible, OLD TESTAMENT "Book of Proverbs", verse 14:24)

 

 

I do hope that the reader had the opportunity to get acquainted with the scientific forecasts of Professor Jan Pająk, which predict the total collapse and fall of the current human civilization in the 2030s, and explain the reasons, course and rough scenario of this tragedy that is self-inflicted by humanity. As a result of this fast approaching purification, the Professor predicts the death of 99.9% of inhabitants of Earth - which means saving of only about one person from every thousand people living at that time. If the reader still has not familiarized himself with these predictions, then I recommend looking into the totaliztic web page named "2030_uk.htm" or browsing the 34-minute free video from YouTube based on this web page and in Polish entitled "Zagłada ludzkości 2030" (which means "The Great Purification of the 2030s", and also looking into the "part #H" (especially to items #H1, #H2, #H3 and #H4) from the totaliztic web page named "prophecies.htm".

 

Below, based on historical experience, advices of military experts and preppers, I present the rules and scenario for personal and group masking. I do hope it will help many people. I also hope that there will be no bad people among them - who will use masking techniques to attack others. These rules and scenario were prepared on the basis of logical reasoning about the situation of the times of decline and extinction of humanity, which Professor Jan Pająk presented in his publications. It should be remembered that the proposal to use masking techniques applies to the times after the fall of the rule of law, when even local communities will not be able to exist on the principles of the historical "wild west", i.e. by patrolling a given area and providing it with protection against other aggressive groups.

 

This material was prepared with the 2030s in mind and assuming that estimates of Professor Pająk are correct: i.e. a 99.9% reduction in the population - although I still hope that this material will never be needed. Only then the masking descriptions described below in numbered items make sense - otherwise the description fits only into the period of total war. While writing, I tried to empathize with the situation when in fact every stranger would be a lethal threat to us. My inspiration was one of the prophecies, namely the "Red Sky Night". Since such a phenomenon took place in 2018, we still have 3 years left (the description of it says that there will be four peaceful one-year seasons). Then the 4th sign will start as it lasts 10 years. In this story inspirational was the statement that the children of the earth must go into the wilderness and live away from human clusters. I think a lot about everything that Professor Pająk forecasted. I look at what is happening in the world. I also know that the world, so greedy and hypocritical, and so exploiting the environment must at some point experience the purification. It is impossible to constantly eat and dirty with increasingly more fish in the aquarium without keeping a healthy balance. It is not feasible. The aquarium has the advantage that from time to time someone will come and clean it, while for the cleaning period will transfer the fish to a jar - but we do not have such option. I also often discuss with my family about this research - in which I believe. I know that my relatives, like most people, have a poor chance of survival - although I do my best to change it. They probably don't believe what can happen. I do what I can to prepare them, I train their bodies saying that it is a defence against old age and diseases, I teach how to make supplies and explain why survival equipment is at home, saying that it can always be useful in the field for recreation, while during the war and a natural disaster it will be necessary. But trust me, they don't believe in 99.9%, even at first it was difficult for me to think. Initially, I believed in 60% maybe 70% (i.e. that humanity would start to save itself). However, watching how the situation develops in today's world, I am now beginning to suspect that this 99.9% is a correct forecast. But most people do not believe even in 5%, these hundreds of millions are no longer able to imagine what is coming. This is terrible. Recently I talked with my friend who watched the video "Zagłada ludzkości 2030" (i.e. "The Great Purification of the 2030s"). She said that the video is great and has large audience that it is talked about in the forums. I asked whether she was preparing, whether she had any backpack, equipment, weapons, supplies, any of these things. She answered after a moment's thought that no, she was developing spiritually. Sad, if the truth seeker thinks so, then what most of others think. I can't help it, but I believe in God, I trust Professor's discoveries and I know that most of humanity is wrong. This is a bad direction of development.

 

In a situation of total collapse of civilization, we have only two options to survive the thirties of this millennium. Namely, we can either defend ourselves and fight bands of starving people that will attack us, or we can be invisible to them using camouflage techniques. Masking is a much better form of defence. It requires less energy and resources from us and reduces the possibility of danger associated with meeting aggressive people. It also allows being much weaker to effectively hinder our enemy's attack. Masking is also an element of intelligence and morality - it allows us to keep the law "do not kill" if we do not have to defend ourselves.

 

The principles of masking are divided into two groups of techniques. These are: (A) urban masking that we will use from the beginning of the fall of civilization, to the time when attacking gangs or the depletion of resources force us to leave cities - human habitats; and (B) masking in the field, used after leaving home, during the nomadic existence in an area devoid of civilization achievements.

 

(A) Urban masking:

 

A1) Rule number one, you need to look desperate, poor and sick that has nothing to offer. This tactic worked well during the Balkan war after the collapse of Yugoslavia. It should be remembered that in times of widespread chaos, the worst nuisance are gangs of armed people who are trying to get food, medicine and often to rob bystanders. The Yugoslav war showed that the assault was widespread and first were robbed rich houses as well as people looking like wealthy, moving in designer clothes, luxury cars, etc.

 

So have a modest look, like any desperate man. You may look like a homeless person, a little crazy, crying, if you have such opportunity - makeup yourself to looking sick, infected with some disease. Without nice clothes and things. The Japanese proverb says "a nail gets it because it sticks out". If someone thinks you have something valuable then will come to take it away from you. This is not an accident, but only a matter of time, people and the number of weapons.

 

A2) Do not count on the help of the army. Even troops can rob you, and certainly don't count on them protecting you and letting you feed at their cost. Soldiers and uniformed services also have families and one thing that will interest them then is the thought of the safety of their loved ones. Try not to get in the way of soldiers, especially those who are already operating outside of power structures.

 

A3) Mask your home, throw open suitcases in front of it, garbage and scattered clothes so that it looks already ransacked, even leave the car open with the battery removed and the fuel cap ajar. Pump the fuel out of it beforehand, you can sprinkle it with soot or rubbish, which gives the impression that it burned or was destroyed.

 

A4) Remove (and bury) from the front of the house everything that can be an excuse for theft and further search. Remember that everything may be needed then.

 

A5) Avoid people you don't know, move only at night, never in the middle of the street. Hide and rest during the day, set up guards, cooperate with your neighbours if possible, to always be ready to defend yourself. Organize neighbourhood patrols with at least a few men to repel intruders. Use masking this time to hide your weakness. Hide your weakness in a patrol with several men, and hide your strength in the cover/belaying of people on patrol. Let the patrol look confident. Always, however, provide them with hidden protection, safeguarding with your best weapon. Such patrols during the Balkan war protected a single street or a group of several houses.

 

A6) In the city don't wear military clothes, they'll think you have a gun and will want to kill you. If you have a weapon, try to hide it, but always have it ready to defend. An invisible weapon can save you from an armed aggressor who will want to rob you without losing his ammunition. Look like an ordinary, average civilian.

 

A7) Doors, windows, if possible barricade. You can use furniture, boards and even sandbags for this. Secure the rooms you are in so that access to them is only possible through one entrance, preferably hard to reach. During the Balkan war, some houses resembled medieval strongholds, where the entrance was on the first floor to which the tenant got up due to the ladder, dropped from above.

 

A8) Never light the lights at night, if someone can see them from the outside, they will certainly want to check who and why is inside. The same rule applies to lights when you move around in the field.

 

A9) Never make noise, always be quiet, if the sound can be heard outside the place of your concealment, it will attract others.

 

A10) Stay hidden only until you have to fight the gangs in there. If this happens, and someone attacking you escapes, you can be sure that he will come back with new forces.

 

A11) If you are exchanging goods with strangers, don't let them know that you or your family have a lot to offer, when returning to the camp, don't let them follow you. Checking if we are not tracked applies to every situation when we return to our place of residence.

 

A12) Everything you need to take during your escape, have it ready and packed in your backpack.

 

A13) When travelling, have two backpacks/bags. Carry the most valuable items with you or in a smaller backpack. If someone stops you and tells you to give back your backpack and you can't defend yourself, try to give him the bigger one and quickly run away. You must be ready to use this technique, especially when you decided to leave the city.

 

A14) When you leave the city, take only what you need in the field. Inform about your departure only those people you want to take with you. Act moral here, but don't announce your departure. Perhaps other people will want to stop you by force or rob you or thwart your plans in other ways. It's up to you when to leave the city. Experienced survival experts always say that "a city is a trap: the sooner you leave it, the better for you."

 

A15) Have a planned way to leave the city, you have little chance that you will do it using a car. It is best for you to leave the city away from the main exit roads that may be blocked by the army. They won't let you leave the city with anything valuable. Leave the city on foot, by bike, or if you live by a large river or lake - by boat or raft. A bicycle or a boat will allow you to take more luggage (see A4 from item #S5 on the web page "2030_uk.htm") - but they need to be painted dark, and in the field - masked with branches. Select night time if you know the area. You need to know where you want to get, thus move according to this knowledge.

 

(B) Masking in the field: We assume that we will need these skills most, according to the scenario of the fall of human civilization in the 2030s. This presentation focuses primarily on the issue of camouflage in the field:

 

B1) Everything you wear should be in dark, grey or camouflage colours. If any equipment has chrome, reflective, or colourful elements, repaint it, or mask it with other methods - as far as it allows to preserve its functional properties. In the field you have to look like a hunter or sniper means you should be invisible to animals and to people.

 

B2) Have two types of camouflage capes (see: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), one for summer, spring and autumn, others for winter (e.g. green forest colour and white winter colour).

 

The ideal solution would be for you to have military, hunting or survival clothing for every season. This solution, however, requires a lot of financial resources, while the luggage we would have to carry with us would be too heavy. The solution to this are the above camouflage capes, preferably military, which we can often buy in stores with equipment from demobiles. They allow for external masking of these items and clothing, which we have, see item #R2 from the web page named "2030_uk.htm". We will not always be able to gather all the elements of clothing in camouflaging colours.

 

The summer and winter versions of the camouflage capes allow us to mask our posture at any time of the year, regardless of whether we are moving among grass or snowdrifts. The applied camouflage capes mask us and the luggage (backpack we wear). Snipers and hunters use a similar practice.

 

If you do not have the funds or space for the above two versions of the camouflage capes, buy its summer version and have pieces of white material that you can combine with the camouflage cape and get the masking effect in winter. This solution works with partial snowing.

 

B3) When moving, wear gloves and paint your face. A man hiding in the woods, on a meadow, in the bushes, etc., reveals three things in addition to movement: the reflection of his equipment, as well as his hands and face. Face painting is an old practice that all scouts used. We paint the whole face, mud can be used in the field. Putting lines, promoted in films, does not work. Remembering that our task is to move at night, the more our complete face should be as little visible as possible. An ordinary shawl, e.g. an araphatka, will allow us to achieve this goal and significantly reduce the possibility of being noticed.

 

B4) Set up camp away from roads and settlements in wild and in hard to reach areas. Take advantage of the area, see from which side someone can approach it, isolate yourself with rivers, swamps, thick bushes, rocks.

 

B5) Constantly designate hidden guards and observation posts so as to warn other people in your group on time about impending danger. Prepare temporary alarms near the campsite to alert you that someone is passing by.

 

B6) If you intend to stay in a given place longer (e.g. during the winter), build your camp as Wietkom troops did in hidden underground dugouts. Remember to even the smoke outlet from the hearth move away from the entrance to the hidden room/filter (the filtering room is a separate chamber), where smoke comes out through several smaller holes. Cover the smoke outlets with stones and branches so that they dissipate the fumes on the ground as much as possible.

 

B7) When moving outside the campsite, move in jumps. First a few kilometre exploration trip, then the movement of the whole group. Constantly keep an eye on the area.

 

B8) Hunt and get food quietly, even if you have a weapon better fish and hunt with a bow. The bang of the shot will attract attention for several kilometres.

 

B9) Never enter abandoned houses alone, always check that the entrance has no trap and that the current tenant is not lurking behind the door.

 

B10) Masking is obligatory in two directions, so do not approach loud clusters of people, outbreaks of far-visible fires, bright houses, in the peak period of depopulation they will surely be traps set for the curious.

 

* * *

 

Dr. Eng. Jan Pająk, who runs this blog ("owner"), would like to thank the author of the above entry, Totalizt and the Polish citizen, Sławomir Jabłoński, for accepting the invitation that his above presentation is published on 2019/9/17 as post number #314 to all blogs of totalizm, and also repeated in "volume S" from the publication [13] (accessible, amongst others, through the web page named "tekst_13.htm") offering full content of all posts to blogs of totalizm. This presentation is already the second one to the preparing of which the author has invited Mr. Jabłoński - due to his high practical and already proven expertise in these matters. This second presentation informs interested people what actions and preparations increase the chance of surviving in the incoming purification of humanity of the 2030s. The previous of these three presentations, explaining what equipment is necessary to facilitate survival in the wilderness, was published on 2018/7/30 as post number #300 to blogs of totalizm, while repeated as the first post from "volume T" of the abovementioned publication [13] (available, among others, via the web page named "tekst_13.htm" - note that due to the use of decreasing page numbering, volumes T and S of the publication [13] publish the first posts at their very end). The last, third in a row presentation of the same series, Mr. Jabłoński promised to prepare in about two years. It will be devoted to the summary of "what" edible and necessary dietary supplements (also "where" and "when") can be found in Polish (European) wilderness, and "how to prepare it" to make it suitable for consumption or for use as an effective dietary supplement.

 

The reason for the preparation of the above three presentations is that, according to the "owner" of this blog, one needs to be thoroughly prepared for this incoming purification in order to have any chance of being in that group of probably only about one in every thousand currently living people who will survive the rapidly approaching purification of humanity of the 2030s (i.e. survive the extinction warned in the totaliztic web page named "2030_uk.htm" and in the free YouTube video summarizing that web page and named in Polish "Zagłada ludzkości 2030" (i.e. "The Great Purification of 2030s") which can be viewed e.g. from the web page named "djp.htm" that lists all free YouTube videos created with the direct participation of Dr. Jan Pająk, or viewed directly from the following Internet address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Developing the required skills (and acquiring practical ability to use them), gathering the equipment necessary for survival and plans where survival of the reader has a best chances, as well as learning the knowledge required to survive, is an important component of this preparation for surviving the purification by leading a nomadic life and feeding on the fruits of nature. By just a passive reliance only on stocks previously accumulated in cities, or in own homes or bunkers, this purification lasting many years probably cannot be survived.

 

The text of this post #314E was adopted from the "volume S" of the publication [13] available via the totaliztic web page named "tekst_13.htm" (update dated 17 August 2019, or later). In this publication [13] the above presentation is published using all Internet capabilities (such as: repetitive updating, the use of "green links" that link to the pages indicated after clicking at them with the mouse, the use of illustrations, colours, distinctions, highlights, etc.). The latest update of the web page "tekst_13.htm" is now available to interested readers, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm

http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm

http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "tekst_13.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "2030_uk.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/2030_uk.htm 

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #314E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 314) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named "tekst_13.htm", available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published there also in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.

 

kodig : :
wrz 17 2019 #314: Maskowanie, jako tania, skuteczna i...

Motto: "Umiejętność jest wieńcem mądrych, koroną niemądrych - głupota." (Biblia, - STARY TESTAMENT "Księga Przysłów", werset 14:24)

 

Liczę, że czytelnik miał okazję zapoznania się z naukowymi prognozami Profesora Jana Pająk, jakie przewidują całkowite załamanie się i upadek obecnej cywilizacji ludzkiej w latach 2030-tych, oraz wyjaśniają powody, przebieg i zgrubny scenariusz owej samo-zadanej sobie przez ludzkość tragedii. W wyniku tej szybko nadchodzącej zagłady Profesor przewiduje śmierć 99.9% mieszkańców Ziemi - co oznacza ocalenie od zagłady tylko około jednej osoby z każdego tysiąca żyjących wtedy ludzi. Jeśli czytelnik nadal nie zapoznał się z tymi prognozami, wówczas polecam zaglądnięcie do totaliztycznej strony o nazwie "2030.htm" lub przeglądnięcie bazującego na owej stronie 34-minutowego darmowego wideo z YouTube o tytule "Zagłada ludzkości 2030", a także zaglądnięcie do "części #H" (szczególnie zaś do punktów #H1, #H2, #H3 i #H4) z totaliztycznej strony o nazwie "przepowiednie.htm". 

 

Poniżej na podstawie doświadczeń historycznych, porad ekspertów wojskowych, preppersów, przedstawiam zasady i scenariusz maskowania osobistego jak i grupowego. Mam nadzieję, że pomoże on wielu ludziom. Liczę też, że nie będzie wśród nich złych ludzi - którzy techniki maskowania użyją do ataku. Scenariusz został przygotowany w oparciu o logiczne rozumowanie sytuacji czasów upadku i wymierania ludzkości jaki w swoich opracowaniach przedstawił Prof. Jan Pajak. Należy pamiętać, że propozycja stosowania technik maskowania, dotyczy czasów po upadku zasad praworządności, kiedy już nawet lokalne społeczności nie będą mogły egzystować na zasadach historycznego dzikiego zachodu, tj.: patrolować dany teren i zapewnić mu ochronę przed innymi grupami.

 

Niniejszy materiał przygotowałem z myślą o latach 2030 i zakładając, że szacunki Prof. Pająka są poprawne: tj. 99.9% redukcja populacji - chociaż nadal mam nadzieję, że nigdy materiał ten nie będzie potrzebny. Tylko bowiem wówczas przekazane w punktach poniższe opisy maskowania mają sens - w innym wypadku opis pasuje tylko do okresu wojny totalnej. Pisząc starałem się wczuć w sytuację, kiedy faktycznie każdy obcy będzie dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Moim inspiratorem była jedna z przepowiedni, mianowicie "Noc czerwonego Nieba". Skoro takie zjawisko miało miejsce w 2018 roku to zostało nam jeszcze 3 lata, (opis mówi, że zostaną po tym cztery spokojne pory jedno roczne). Potem zacznie się 4 znak jak będzie trwał 10 lat. W historii tej inspirującym było stwierdzenie, że dzieci ziemi muszą udać się w dzicz i żyć z dala od skupisk ludzkich. Ja myślę dużo na temat tego wszystkiego co Prof. Pająk zaprognozował. Patrzę na to co się dzieje na świecie. Też wiem, że świat, aż tak zachłanny i zakłamany, oraz tak eksploatujący środowisko musi w jakimś momencie przeżyć oczyszczenie. Nie da się w akwarium bez zachowania równowagi stale jeść i brudzić z coraz większą ilością ryb. To nie wykonalne. Akwarium ma tę zaletę, że co pewien czas ktoś przyjdzie posprząta, a na okres sprzątania przeniesie rybki do słoika – ale my nie mamy takiej opcji. Często też dyskutuję z moją rodziną na temat tych badań - w które ja wierzę. Wiem, że moi krewni, tak jak gro innych ludzi, mają marne szanse przetrwania - choć robię co mogę aby to zmienić. Nie wierzą chyba w to co może się stać. Robię co mogę aby ich przygotować, trenuję ich ciała mówiąc, że to obrona przed starością i chorobami, uczę robienia zapasów i wyjaśniam po co jest sprzęt survivalowy w domu, mówiąc, że to zawsze może się przydać w terenie dla rekreacji, a w czasie wojny, klęski żywiołowej będzie niezbędne. Ale proszę mi zaufać, oni nie wierzą w 99.9%, nawet mnie początkowo to trudno przychodziło do głowy. Początkowo ja wierzyłem w 60% może 70% (tj. że ludzkość zacznie się jednak ratować). Jednak obserwując jak sytucja się rozwija w dzisiejsyzm świecie, obecnie zaczynam też posądzać, że owe 99.9% jest poprawną prognozą. Ale większość ludzi nie wierzy nawet w 5%, te setki milinów nie są już w stanie sobie wyobrazić tego co nadchodzi. Straszne to jest. Ostatnio rozmawiałem z moją znajomą jaka oglądała film "Zagłada ludzkości 2030". Mówiła, że film jest super i ma wielką oglądalność, że się mówi o nim na forach. Zapytałem czy się przygotowuje, czy ma jakiś plecak, sprzęt, broń, zapasy, co kolwiek z tych rzeczy. Odpowiedziała po chwili zastanowienia, że nie, rozwija się duchowo. Przykre, skoro osoba szukająca prawdy tak myśli, to jak myśli większość. Nic nie poradzę, ja wierzę w Boga, ufam odkryciom Profesora i wiem, że większość ludzkości się myli. To zły kierunek rozwoju. 

 

W sytuacji totalnego załamania się cywilizacji mamy tylko dwa wyjścia aby przeżyć lata trzydzieste tego tysiąclecia. Mianowicie albo możemy bronić się i walczyć z atakującymi nas bandami zagłodzonych ludzi, albo też możemy być dla nich nie widoczni, stosując techniki kamuflażu. Maskowanie to o wiele korzystniejsza forma obrony. Wymaga ona od nas mniej energii, zasobów i pomniejsza możliwość niebezpieczeństwa związanego z spotkaniem agresywnych osób. Pozwala też będąc o wiele słabszym skutecznie utrudnić naszemu wrogowi atak. Maskowanie jest też elementem inteligencji i moralności, pozwala nam zachować prawo "nie zabijaj" jeżeli nie musimy się bronić.

 

Zasady maskowania podzielono na dwie grupy technik. Są to: (A) maskowanie miejskie jakie będziemy używać od momentu rozpoczęcia upadku cywilizacji, do czasu, kiedy atakujące bandy lub wyczerpanie zasobów zmusi nas do opuszczenia miast - siedliskich ludzkich; oraz (B) maskowanie w terenie, stosowane po opuszczeniu miejsca zamieszkania, w okresie koczowniczego bytowania w terenie pozbawionym osiągnięć cywilizacji.

 

(A) Maskowanie miejskie:

 

A1) Zasada numer jeden, wyglądaj na zdesperowanego, biednego i chorego jaki nie ma nic do zaoferowania. Taktyka ta sprawdziła się podczas wojny bałkańskiej po rozpadzie Jugosławii. Należy pamiętać, że w czasach powszechnego chaosu, najgorszym utrapieniem są bandy uzbrojonych ludzi, którzy starają się zdobyć pożywienie, lekarstwa i często okraść postronne osoby. Wojna Jugosłowiańska pokazała, że do napaści dochodziło nagminnie i w pierwszej kolejności zostały okradzione bogate domy, oraz osoby wyglądające na zamożne, poruszające się w markowych ubraniach, luksusowymi samochodami, itp.

 

Miej więc skromny wygląd, jak każdy zdesperowany człowiek. Możesz wyglądać jak bezdomny, trochę szalony, płaczący, jeżeli masz taką możliwość ucharakteryzuj się na chorego, zarażonego jakąś chorobą. Bez ładnych ubrań i rzeczy. Japońskie przysłowie głosi, że "gwóźdź dostaje bo wystaje". Gdy ktoś myśli, że masz coś wartościowego to przyjdzie po to, aby ci to zabrać. To nie przypadek, ale jedynie kwestia czasu, ludzi i ilości broni.

 

A2) Nie licz na pomoc wojska. Nawet oddziały wojskowe mogą cię okraść, a na pewno nie licz, że będą cię chronić i pozwolą ci żywić się ich kosztem. Żołnierze, służby mundurowe też mają rodzinny i jedno co ich będzie wówczas interesowało to myśl o bezpieczeństwie swoich bliskich. Staraj się nie wchodzić żołnierzom w drogę, szczególnie tym, którzy działają już poza strukturami władzy.

 

A3) Maskuj swój dom, wyrzuć przed niego otwarte walizki, śmieci i rozrzucone ubrania, tak aby wyglądał na już splądrowany, nawet samochód pozostaw otwarty z wyjętym akumulatorem i uchylonym wlewem paliwa. Wcześniej wypompuj z niego paliwo, możesz posypać go sadzą lub śmieciami, jaka sprawi wrażenie, że płonął lub został zniszczony.

 

A4) Pochowaj z placu przed domem wszystko co może być pretekstem do kradzieży i dalszych poszukiwań. Pamiętaj, że wówczas wszystko może być potrzebne.

 

A5) Unikaj ludzi jakich nie znasz, przemieszczaj się tylko w nocy, nigdy środkiem ulicy. W dzień ukryj się i odpoczywaj, wystawiaj straże, w miarę możliwości współdziałaj tu z sąsiadami, aby ciągle być gotowym do obrony. Organizuj patrole sąsiedzkie z przynajmniej kilku mężczyzn, jakich zadaniem będzie odstraszanie intruzów. Tym razem maskowanie użyj do ukrywania swojej słabości. Swoją słabość ukryj w patrolu z kilku mężczyzn, a swoją siłę ukrywaj w osłonie/asekuracji osób z patrolu. Niech patrol wygląda na pewny siebie. Zawsze jednak zapewnij mu ukrytą ochronę, asekurację z najlepszą twoją bronią. Patrole takie podczas wojny bałkańskiej ochraniały pojedynczą ulicę, lub grupę kilku domów.

 

A6) W mieście nie zakładaj ubrań wojskowych, pomyślą, że masz broń i będą chcieli cię zabić. Jeżeli masz broń staraj się ją chować, ale miej zawsze gotową do obrony. Nie widoczna broń może wybawić cię od uzbrojonego agresora, jaki będzie chciał cię okraść nie tracąc amunicji. Wyglądaj na zwykłego, przeciętnego cywila.

 

A7) Drzwi, okna jeżeli jest to możliwe barykaduj. Możesz do tego użyć mebli, desek a nawet worków z piaskiem. Zabezpiecz pomieszczenia w jakich przebywasz tak, aby dostęp do nich był możliwy tylko przez jedno wejście, najlepiej trudno dostępne. Podczas wojny bałkańskiej niektóre domy przypominały średniowieczne warownie, gdzie wejście znajdowało się na piętrze do którego lokator dostawał się po drabinie, opuszczanej z góry.

 

A8) W nocy nigdy nie pal światła, jeżeli ktoś może je zobaczyć z zewnątrz, na pewno wówczas będzie chciał sprawdzić, kto i dlaczego jest w środku, Ta sama zasada dotyczy świateł, kiedy się przemieszczasz w terenie.

 

A9) Nigdy nie hałasuj, zawsze bądź cicho, jeżeli dźwięk będzie słyszalny poza miejscem twojego ukrycia, przyciągnie innych.

 

A10) Pozostań w ukryciu tylko do czasu, aż będziesz musiał walczyć tam z bandami. Jeżeli się to stanie, a ktoś z atakujących cię ludzi ucieknie, możesz być pewien, że wróci z nowymi siłami.

 

A11) Jeżeli wymieniasz towary z obcymi nie pozwalaj poznać, że ty lub twoja rodzina ma dużo do zaoferowania, wracając do obozowiska nie pozwól się śledzić. Sprawdzanie, czy nie jesteśmy śledzeni dotyczy każdej sytuacji, kiedy wracamy do miejsca naszego zamieszkania.

 

A12) Wszystko co musisz zabrać podczas ucieczki, miej stale przygotowane i spakowane w plecaku.

 

A13) Przemieszczając się miej dwa plecaki/torby. Najbardziej wartościowe rzeczy miej przy sobie lub w mniejszym plecaku. Jeżeli ktoś cię zatrzyma i każe oddać plecak a ty nie będziesz mógł się obronić, staraj się oddać mu ten większy i szybko zbiec. Tą technikę musisz być gotowy zastosować, szczególnie w okresie kiedy zdecydowałeś się opuścić miasto.

 

A14) Kiedy opuszczasz miasto zabierz tylko to co będzie ci potrzebne w terenie. Informuj o swoim odejściu tylko te osoby jakie chcesz zabrać. Postępuj tu moralnie, ale nie rozgłaszaj swojego odejścia. Być może inne osoby będą chciały cię na siłę zatrzymać lub okraść, lub też w inny sposób pokrzyżują twoje plany. Od ciebie zależy kiedy opuścić miasto. Doświadczeni eksperci od sztuki przetrwania zawsze powtarzają, że "miasto to pułapka: czym szybciej je opuścisz tym lepiej dla ciebie".

 

A15) Miej wcześniej zaplanowany sposób na opuszczenie miasta, masz małe szanse, że zrobisz to z użyciem samochodu. Najlepiej abyś miasto opuścił z dala od głównych dróg wyjazdowych jakie mogą być zablokowane przez wojsko. Nie pozwolą ci wyjść z miasta z niczym wartościowym. Opuszczaj miasto pieszo, na rowerze, lub jeżeli mieszkasz przy dużej rzece lub jeziorze – łodzią albo tratwą. Rower lub łódź pozwolą ci zabrać więcej bagażu (patrz (A4) z punkt #S5 na stronie "2030.htm") – jednak wymagają pomalowania na ciemno, a w teranie obwieszania gałązkami. Jeżeli znasz teren wybierz porę nocną. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz dotrzeć, przemieszczaj się zgodnie z tym założeniem.

 

(B) Maskowanie w terenie: Zakładamy, że te umiejętności zgodnie z scenariuszem upadku cywilizacji ludzkiej w latach 2030, będą nam najbardziej potrzebne. Niniejsze opracowanie będzie poświęcone przede wszystkim zagadnieniu kamuflażu w terenie:

 

B1) Każda rzecz jaką nosisz powinna być w kolorach ciemnych, szarych lub moro. Jeżeli jakiś sprzęt ma elementy chromowane, odblaskowe, kolorowe to przemaluj lub zamaskuj go innymi metodami, na tyle ile umożliwia to zachowanie jego właściwości użytkowych. W terenie masz wyglądać jak myśliwy lub snajper, masz być nie widoczny dla zwierząt i dla ludzi.

 

B2) Posiadaj dwa rodzaje pałatek maskujących (patrz: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), jedne na lato, wiosnę i jesień, inne na zimę (np. zielone kolor leśny oraz białe kolor zimowy).

 

Idealnym rozwiązaniem było by abyś na każdą porę roku posiadał odzież wojskową, myśliwską lub survivalową. Takie rozwiązanie wymaga jednak dużej ilości środków finansowych, a bagaż jaki musimy ze sobą nosić byłby zbyt ciężki. Rozwiązaniem na to są powyższe pałatki, najlepiej wojskowe, jakie możemy często kupić w sklepach ze sprzętem z demobilu. Umożliwiają one bowiem maskowanie zewnętrzne tych rzeczy i ubioru, jakie posiadamy, patrz punkt #R2 ze strony o nazwie "2030.htm". Nie zawsze będziemy bowiem w stanie zgromadzić wszystkie elementy ubioru w kolorach camo.

 

Wersja letnia i zimowa pałatki pozwala nam zamaskować naszą posturę o każdej porze roku, niezależnie czy poruszamy się wśród traw czy zasp śnieżnych. Nałożona pałatka maskuje nas oraz bagaż (plecak jaki nosimy). Podobną praktykę stosują snajperzy i myśliwi.

 

Jeżeli nie masz środków lub miejsca na dwie powyższe wersje pałatki, kup jej wersję letnią oraz posiadaj kawałki białego materiału jaki możesz połączyć z pałatką i uzyskać w okresie zimowym efekt maskowania. Takie rozwiązanie sprawdza się przy częściowym zaśnieżeniu.

 

B3) Przemieszczając się, noś rękawiczki i maluj twarz. Ukrywającego się człowieka w lesie, na łące, w zaroślach oprócz ruchu zdradzają trzy rzeczy: odblask posiadanego przez niego sprzętu, oraz ręce i twarz. Malowanie twarzy to stara praktyka, jaką używali wszyscy zwiadowcy. Malujemy całą twarz, w terenie można do tego użyć błota. Stawianie kresek, promowane na filmach, nie działa. Pamiętając, że naszym zadaniem jest poruszanie się w godzinach nocnych, tym bardziej nasza twarz powinna być w całości, jak najmniej widoczna. Zwykła chusta np. arafatka, pozwoli nam osiągnąć ten cel i znacząco obniżyć możliwość zauważenia.

 

B4) Obóz rozbijaj z dala od dróg i osiedli w terenie dzikim i trudno dostępnym. Wykorzystuj teren, patrz z której strony może ktoś do niego się zbliżyć, odgradzaj się rzekami, bagnami, gęstymi zaroślami, skałami.

 

B5) Stale wyznaczaj ukrytych strażników i posterunki obserwacyjne, tak aby w porę ostrzec pozostałe osoby ze swej grupy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W pobliżu obozowiska przygotuj prowizoryczne alarmy jakie ostrzegą was, że ktoś właśnie przechodzi.

 

B6) Jeżeli zamierzasz pozostać w danym miejscu dłużej (np. podczas zimy), swoje obozowisko zbuduj na zasadzie oddziałów Wietkongu w ukrytych podziemnych ziemiankach. Pamiętaj, że nawet wylot dymu z paleniska, odsuń od miejsca wejścia do ukrytego pomieszczenia/filtru (pomieszczenie filtrujące to oddzielna komora), gdzie dym wydostaje się kilkoma mniejszymi otworami. Wyloty dymne przykryj kamieniami i gałęziami tak, aby jak najbardziej rozpraszały spaliny na powierzchni gruntu.

 

B7) Przemieszczając się poza obozowiskiem, poruszaj się skokami. Najpierw kilku kilometrowy wypad zwiadu, dopiero potem ruch całej grupy. Stale obserwuj teren.

 

B8) Poluj i zdobywaj pożywienie po cichu, nawet jak masz broń lepiej łów ryby i poluj z łuku. Huk wystrzału na kilka kilometrów będzie przyciągał uwagę.

 

B9) Nigdy nie wchodź do opuszczonych domów w pojedynkę, zawsze sprawdzaj czy wejście nie posiada pułapki oraz czy za drzwiami nie czai się obecny lokator posesji.

 

B10) Maskowanie obowiązuje w dwie strony, nie zbliżaj się więc do głośnych skupisk ludzkich, z dala widocznych ognisk, rozświetlonych domostw, w szczytowym okresie wyludnienia na pewno będą to pułapki zastawione na ciekawskich.

 

* * *

 

Dr inż. Jan Pająk, prowadzący niniejszy blog, serdecznie dziękuje autorowi powyższego wpisu, Polakowi i Totaliźcie, Sławomirowi Jabłońskiemu, za przyjęcie zaproszenia, aby powyższa jego prezentacja była opublikowana w dniu 2019/9/17 jako wpis numer #314 do blogów totalizmu, a także powtórzona w "tomie S" opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm") oferującego pełne treści wszystkich wpisów do blogów totalizmu. Prezentacja ta jest już drugą z kolei, z trzech do jakich przygotowania autor zaprosił Pana Jabłońskiego - z uwagi na jego wysoką praktyczną i już sprawdzoną w działaniu ekspertyzę w tych sprawach. Ta druga prezentacja informuje zainteresowanych jakie postępowania i przygotowania powiększają szansę przeżycia nadchodzącej zagłady ludzkości z lat 2030-tych. Poprzednia z owych trzech prezentacji, wyjaśniająca jaki sprzęt jest niezbędny aby ułatwić przeżycie w dziczy, opublikowana była w dniu 2018/7/30 jako wpis numer #300 do blogów totalizmu, zaś powtórzona jako pierwszy wpis z "tomu T" wyżej wymienionego opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" – odnotuj, że z uwagi na użycie malejącej numeracji stron, tomy T i S opracowania [13] pierwsze wpisy publikują na samym końcu). Ostatnią, trzecią z kolei prezentację z tego samego cyklu, Pan Jabłoński obiecał przygotować za około 2 lata czasu. Będzie ona poświęcona podsumowaniu, "co" jadalnego oraz najniezbędniej suplementującego dietę (i "gdzie" oraz "kiedy") można znajdować w polskiej dziczy, oraz "jak to przygotować" aby nadawało się do spożycia lub do użycia jako efektywna suplementacja diety.

 

Powodem przygotowywania powyższych trzech prezentacji jest, że zdaniem prowadzącego niniejszy blog, do zagłady tej trzeba się starannie przygotować aby mieć jakiekolwiek szanse znalezienia się w grupie owych zapewne zaledwie około jedynych z każdego tysiąca obecnie żyjących ludzi, którzy przeżyją szybko nadchodzącą zagładę ludzkości z lat 2030-tych (tj. przeżyją zagładę o jakiej ostrzega totaliztyczna strona o nazwie "2030.htm" oraz streszczający tę stronę darmowy film z YouTube o tytule "Zagłada ludzkości 2030" jaki można sobie uruchomić albo np. ze strony "djp.htm" - zestawiającej wszystkie darmowe widea z YouTube powstałe z bezpośrednim udziałem dra inż. Jana Pająk, albo też uruchomić go bezpośrednio z następującego jego internetowego adresu: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Wypracowanie zaś wymaganych umiejętności (i nabycie praktycznej umiejętności ich używania), zgromadzenie wymaganego do przeżycia sprzętu i planów przeżycia czytelnika, oraz poznanie wymaganej do przeżycia wiedzy, jest istotną składową tego przygotowywania się do przeżycia zagłady prowadzeniem koczowniczego życia i żywienia się owocami natury. Pasywnym bowiem poleganiem tylko na zapasach uprzednio zgromadzonych w miastach, czy we własnych domach albo bunkrach, tej trwającej wiele lat zagłady zapewne NIE da się przeżyć.

 

Tekst niniejszego wpisu #314 został adoptowany z "tomu S" opracowania [13] dostępnego za pośrednictwem totaliztycznej strony internetowej o nazwie "tekst_13.htm" (aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2019 roku, lub później). W owym opracowaniu [13] powyższa prezentacja jest publikowana z wykorzystaniem wszelkich możliwości internetu (takich jak: powtarzalne aktualizowanie, użycie "zielonych linków" realizujących połączenia ze wskazywanymi nimi stronami już po kliknięciu na nie myszą, użycie ilustracji, kolorów, wyróżnień, podkreśleń, itp.). Najnowsza aktualizacja strony "tekst_13.htm" już jest dostępna dla zainteresowanych czytelników m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm

http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm

http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm

http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

 

Każdą z totaliztycznych stron jakiej nazwa jest znana, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy "tekst_13.htm" dołączą nazwę tej mojej strony, jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "djp.htm" np. z witryny o adresie http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://pajak.org.nz/djp.htm .

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy zaprezentowany tu temat, w tym i niniejszy, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #314). Oryginalnie istniało aż 8 blogów totalizmu. Trzy ostatnie z owych oryginalne pozakładanych blogów totalizmu, jakie ciągle NIE zostały polikwidowane przez licznych przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", a stąd jakie nadal udostępniają większość publikowanych na tych blogach wpisów, można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

P.S.: Jak empirycznie udowodnił to nam film "Zagłada ludzkości 2030" (dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), wykonanie i udostępnienie w YouTube jednego dobrze wykonanego filmu potrafiło "obudzić" i zainspirować do obrony licznych ludzi, których uprzednio NIE były w stanie nakłonić do takiego działania rozliczne ostrzeżenia, prognozy i scenariusze zagłady od dziesiątków już lat publikowane na moich stronach internetowych i monografiach. Dobry film gratisowo upowszechniany w YouTube okazał się więc być tym podrywającym do działania impulsem jakiego mocy inspirującej NIE potrafi dorównać żadne źródło pisane. Po zdaniu sobie z tego sprawy, w dniu 2019/9/25 opublikowałem w internecie krótkie opracowanie [18] upowszechniane za pośrednictwem strony o nazwie "tekst_18.htm" i np. adresie http://pajak.org.nz/tekst_18.htm - w którym zawarłem aż cały szereg skryptów (scenariuszy) do projektów dalszych pobudzająch do działania filmów, jakie mam nadzieję zrealizować z pomocą osób jakie w tym celu zaochotniczą. Jeśli więc ktoś czytający [18] czuje iż mógłby dołożyć osobisty wkład w tworzenie któregoś z owych filmów, wówczas w opracowaniu [18] powinien przeglądnąć projekty ich scenariuszy oraz poznać podane tam informacje opisujące jak ktoś może włączyć się do ich realizowania. Następnie, jeśli czuje się kompetentny w opisanych tam umiejętnościach, dał mi o tym znać emailem na adres przytoczony w [18].

 

kodig : :