Najnowsze wpisy


cze 01 2023 #360_1: Moje Magnokrafty - czyli klucze do...

#360_1: Moje Magnokrafty - czyli klucze do wiedzy i prawd jakie nas wyzwolą (część 1)

 

Streszczenie: Punkt #D1 z niniejszego wpisu #360 oraz towarzyszące mu ilustracje #D1a do #D1c wskazują przykłady faktów jakie zgodnie potwierdzają iż gwiazdolot mojego wynalazku z 1980 roku, zwany Magnokraft (patrz jego opisy na stronie "magnocraft_pl.htm"), dostarcza drugiego z najważniejszych zestawów kluczy do prawd jakie nas wyzwolą. Pierwszego bowiem i niedoścignienie dla ludzi najważniejszego zestawu tych kluczy dostarczyły ludzkości prawdy i wiedza mądrze i dalekowzrocznie zakodowane w przepowiedniach z wersetów Biblii - np. patrz jak w punktach #I1 do #I5 z mojej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz z wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu te prawdy i wiedza przepowiadane w wersetach Biblii potwierdzają moje odkrycie o faktycznym nieistnieniu czasu w naturalnym i oryginalnym "przeciw-świecie". Chociaż na temat mojego Magnokraftu opublikowane zostało wiele stron internetowych i monografii oraz nakręcone było aż kilka filmów, do dzisiaj Magnokraft pozostaje najbardziej ukrywanym, blokowanym i obrzydzanym wynalazkiem świata - głównie z powodów jakie opisałem w punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm" oraz w punkcie #A2 strony "military_magnocraft_pl.htm". Magnokraft ma bowiem wrogo nastawionych przeciwko sobie najpotężniejszych przeciwników Boga jacy na dodatek skrycie zarządzają całą naszą planetą. Tymczasem kiedy Magnokraft zostanie zbudowany, wyniesie on ludzkość do gwiazd i udostępni na jej użytek nieograniczone zasoby kosmosu, zaś jego użycie otworzy oczy wielu na owe prawdy i wiedzę dotychczas przed ludźmi ukrywane.


#D1. Magnokraft, czyli drugi najważniejszy dostarczyciel zestawu kluczy do prawd - poznanie i uznanie jakich nas wyzwoli (tak jak obiecuje to werset 8:32 z "Ew. św. Jana" w Biblii):

Motto: "Skoro wiedzę o moim wynalazku ludzkiego gwiadolotu "Magnokraft" opisanego np. na stronie "magnocraft_pl.htm" ja udostępniam już przez ponad 50 lat, bo nauczam ją od 1972 roku, publikuję od 1976 roku, szczegóły techniczne "jak" budowy, zasad działania i wymaganych na Magnokraft materiałów inżyniersko ujawniam począwszy od 1980 roku, a także skoro np. nasza cywilizacja już dawno temu osiągnęła poziom wiedzy i techniki wymagany do jego zbudowania, dla wykonywania lotów NIE wmaga on ruchomych części, oraz jego wykonanie jest w stanie osiągnąć nawet nieduży kraj wielkości Korei lub co większa korporacja, to muszą istnieć istotne poza-ziemskie przeszkody powstrzymujące aktywnie jego zbudowanie - stąd moim zdaniem użycie Magnokraftu jako narzędzia poznania i uznania tych przeszkód dostarcza drugiego zestawu najważniejszych kluczy do prawd i wiedzy jakie nas wyzwolą." (Poniżej w #D1 do #D1c uzasadnię dlaczego sprawdzalne fakty i materiał dowodowy potwierdzają to moje przekonanie o ujawnianiu w efekcie zbudowania i użycia Magnokraftu owych dotychczas ukrywanych przed ludźmi prawd i wiedzy.)

Czym będzie dyskoidalny Magnokraft mojego wynalazku? Ano wyobraźmy sobie gwiazdolot napędzany pulsującym polem magnetycznym, zewnętrzny wygląd którego poniżej ilustruję na #D1a i #D1b a także na licznych ilustracjach ze swej strony o nazwie "magnocraft_pl.htm" oraz w wideach przygotowanych wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem i linkowanych we WSTĘPie do strony "military_magnocraft_pl.htm" - najlepszym przykładem których jest półgodzinne gratisowe wideo "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja jakiego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Nawet tylko pierwsza i najprymitywniejsza generacja magnokraftu już zacznie wynosić ludzi do gwiazd z prędkościami bliskimi do światła.

Kształt magnokraftu będzie przypominał odwrócony do góry dnem talerz. Wykonany będzie z przeźroczystego materiału o regulowanym stopniu odbicia i przepuszczania światła. Stąd w obecności silnego światła słonecznego odbijał będzie promienie słoneczne tak jak lustro błyszczące się metalicznym, srebrzystym kolorem cyny. Natomiast np. podczas lotów nocami albo nad obszarem obserwowanym przez jego załogę, może się on stać nawet całkowicie przeźroczysty. Do sterowania lotem NIE będzie potrzebował ruchomych części a jedynie mądre oprogramowanie jego pędników zwanych Komorami Oscylacyjnymi (też mojego wynalazku - patrz ich opisy na stronie "oscillatory_chamber_pl.htm"). Jego załoga będzie miała pełną kontrolę nad szybkością i kierunkiem lotu. Stąd będzie potrafił on mknąć bezgłośnie w przestworzach z ogromnymi szybkościami, ale także w razie potrzeby nawet zawisać nieruchomo w jednym miejscu jak dzisiejszy balon. Będzie zdolny do latania w próżni kosmicznej, powietrzu, wodzie, lodzie, rozpalonych gazach i magmie, a nawet w materii stałej takiej jak skały, budynki czy syberyjska wieczna zamarzlina. Podczas swych lotów w materii stałej magnokraft będzie odparowywał szkliste tunele - przykłady których opisuję i ilustruję, między innymi, w #G3 do #G5ab ze strony "magnocraft_pl.htm" czy na Fot. #F1 i na Fot. #F2 ze strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Zdolność jego wirującego pola magnetycznego i piły plazmowej do eksplodowania, odparowywania i wycinania materii stałej spowoduje iż żadna obecna ludzka broń NIE będzie w stanie mu zaszkodzić. Awansuje on naszą cywilizację do statusu międzygwiezdnego, powodując iż nasza planeta przestanie być dla nas nie tylko jedyną żywicielką ale także i naszym więzieniem. Dopomoże też ludzkości w odnotowywaniu prawdy o wielu ukrywanych przed ludźmi zdarzeniach i procesach jakie się dzieją w kosmosie otaczającym naszą planetę, a także na samej planecie Ziemia.

Magnokraft budowany będzie w aż kilku odmianach technicznych. Najbardziej jego podstawowa odmiana przyjmie właśnie kształt opisanego powyżej i ilustrowanego poniżej na #D1a do #D1cd srebrzystego dysku. Niezależnie od niego, statek ten budowany też będzie w tzw. wersji czteropędnikowej, przyjmującej kształt kwadratowej lub prostokątnej chatki np. z piramidkowym dachem i z czterema beczkowatymi pędnikami umieszczonymi w jej narożnikach. Magnokraft czteropędnikowy też jest opisywany i ilustrowany we wielu moich publikacjach, np. w rozdziałach D i Q z tomów 2 i 14 monografii [1/4] gratisowo upowszechnianej stroną "tekst_1_4.htm" czy na Fot. #G2ab ze strony "explain_pl.htm". Ponadto budowana będzie osobista wersja napędu magnokraftu - przyjmująca formę odpowiedniego kombinezonu składającego się m.in. z pasa i butów zawierających w sobie miniaturowe pędniki magnetyczne. Osoby wyposażone w taki napęd osobisty zdolne będą do latania w powietrzu, chodzenia po wodzie i wskakiwania na najwyższe budynki, bez zauważalnego dla postronnego obserwatora specjalnego ekwipunku czy wehikułu. Podstawowe składowe kombinezonu tego napędu osobistego ilustruje i objaśnia np. Fot. #H3 strony "wszewilki.htm", zaś ślady jakie pędniki z butów użytkowników tego napędu wypalają w miejscach ich stąpania dokumentuje #K1a do #K4c strony "petone_pl.htm".

Dyskoidalne (a także i czteropędnikowe) Magnokrafty budowane będą w ośmiu typach wzajemnie różniących się wielkością a nazywanych i oznaczanych symbolami od K3 do K10 (w których to typach litera "K" oznacza słowo "Krotność", czyli stosunek dwóch najważniejszych gabarytowych jego wymiarów: tj. maksymalnej średnicy "D" tego statku do jego wysokości "H", tj. K=D/H). Każdy ich następny typ będzie miał średnicę "D" dwa razy większą od typu poprzedniego. Wygląd i porównania wielkości każdego Magnokraftu owych 8 typów z obiektami powszechnie znanymi na Ziemi ilustruje nasz 4-minutowy darmowy film z muzyką ale bez słownego komentarza, o tytule "How big is the Magnocraft" gratisowo upowszechniany w internecie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . Rozpoznanie z którym typem mamy w danym momencie do czynienia dokonywać będzie można na kilka różnych sposobów - najłatwiej poprzez pomiar stosunku "K" wymiarów gabarytowych danego statku (w przypadku magnokraftów dyskoidalnych - stosunku ich D/H=K). Można też je rozpoznawać po rozmiarach, wyglądzie i po inżynierskich szczegółach ich kształtów.

Napędem i jakby sercem magnokraftu jest urządzenie napędowe (tj. "pędnik" - też mojego wynalazku) nazwane "Komora Oscylacyjna" a opisane dokładniej w rozdziale F z tomu 2 mojej najnowszej monografii [1/5] upowszechnianej gratisowo stroną "tekst_1_5.htm". Urządzenie to ma zdolność do wytwarzania niewyobrażalnie potężnych pól magnetycznych o wydatkach obecnie NIE osiągalnych jeszcze przez ludzkość. Układ takich komór oscylacyjnych wypełnia w magnokrafcie podobne funkcje jak pędniki odrzutowe wypełniają we współczesnych samolotach. Ponadto komory te będą pełniły funkcje akumulatorów ogromnych ilości energii wystarczających na całą międzygwiezdną podróż, jako potężne reflektory, jako agregaty klimatyzacyjne, jako telepatyczne stacje nadawczo-odbiorcze, jako teleskopy i rzutniki telepatyczne, dla formowania soczewek magnetycznych ukrywających te gwiazdoloty przed wzrokiem ludzi, a także dla formowania piły plazmowej i indukcyjnego pancerza czyniących magnokrafty niezniszczalnymi, a ponadto w wielu jeszcze innych funkcjach - np. patrz G1.3 do G1.6 i G10.1 do G10.3.1 z tomu 3 mojej w/w monografii [1/5].

Niezależnie od magnokraftów pierwszej generacji o napędzie czysto magnetycznym, w przyszłości budowane też będą magnokrafty drugiej i trzeciej generacji o jeszcze bardziej zaawansowanych możliwościach operacyjnych - jakie szerzej opisuję m.in. w punktach #J4.1 do #J4.6 ze swej strony "propulsion_pl.htm". Magnokrafty drugiej generacji będą już używały napęd telekinetyczny formowany przez ośmioboczne Komory Oscylacyjne drugiej generacji. Stąd opisuję je pod nazwą "Wehikuł Telekinetyczny" np. w punkcie #I2 strony "magnocraft_pl.htm". Dlatego będą już zdolne do natychmiastowego podróżowania poprzez inny (oryginalnie istniejący) ze światów wszechświata jaki w licznych swych publikacjach opisuję pod nazwą "przeciw-świat" (zamiast podróżowania poprzez stworzony dopiero przez Boga nasz "świat materii"). Z powodu więc braku w przeciw-świecie "czasu" i "upływu czasu", będą one w stanie podróżować z nieskończoną szybkością v=s/t (wszakże gdy z braku jego istnienia czas t=0, szybkość telekinetycznego magnokraftu zawsze musi osiągać v=nieskończoność niezależnie od drogi "s" jaką ów gwiazdolot ma do pokonania), natychmiastowo docierając do nawet nabardziej odległych galaktyk - tak jak wyjaśniam to w punktach #I1 do #I5 ze strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Opisowi telekinetycznych magnokraftów poświęcone są także odrębne strony internetowe, np. patrz strona "telekinesis_pl.htm", a także specjalnie je omawiające tomy monografii [1/4] (np. patrz tam tomy 10 i 14).

Technicznie najbardziej zaawansowane będą Magnokrafty trzeciej generacji używające 16-bocznych komór oscylacyjnych trzeciej generacji. Te będą nawet zdolne do podróżowania przez czas. W rezultacie pozwolą one ludziom m.in. na nieskończenie długie życie poprzez powtarzalne cofanie ich w czasie do lat młodości po każdym dożyciu do wieku starczego - tak jak opisuję to na swych stronach "immortality_pl.htm" i "propulsion_pl.htm". Ich opisowi także poświęcone są całe odmienne strony internetowe, np. patrz "timevehicle_pl.htm".

Moje Magnokrafty są konstrukcją całkowicie ziemską - tj. są wynalezione przez człowieka (mnie) i będą budowane przez ludzi. Ich idea zrodziła się jeszcze w 1972 roku. Byłem wówczas obezwładniony paskudną grypą (Wiedząc teraz to co opisuję poniżej, czasami zastanawia mnie czy wirusy owej grypy NIE zostały mi wówczas sekretnie wstrzyknięte przez omawiane tu moce zła znające przyszłość właśnie aby zapobiec wypracowaniu odkrycia Tablicy Cykliczności jaka zastartowała moje prace rozwojowe nad wynalazkiem Magnokraftu.) Tymczasem w dniu kiedy powracałem ze zwolnienia lekarskiego miałem bardzo istotny wykład na temat "wybranych zagadnień systemów napędowych" - jednak w domu NIE miałem wymaganej literatury aby przygotować się do tego wykładu. Leżąc więc w łóżku i zwalczając swą grypę wymyśliłem dla zaprezentowania na owym wykładzie rodzaj napędowego odpowiednika dla powszechnie znanej "tablicy periodyczności pierwiastków chemicznych" (znanej też jako "Tablica Mendelejewa"). Działanie Tablicy Mendelejewa znałem bowiem na wylot jako iż kilka lat wcześniej jeszcze jako student wymyśliłem własną jej wielowymiarową odmianę - tak jak opisałem to w punktach #B4 i #V7 ze swej strony "2020zycie.htm" zaś wspominam we wpisie #336 do blogów totalizmu. Tę nową tablicę wypracowaną przez siebie w łóżku obezwładniony grypą później nazwałem "Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich" - patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w . Niestety, tak jak to wyjaśniłem we wpisie #359 do blogów totalizmu oraz w #J3 do #J3a ze strony "faq_pl.htm" a także w punkcie #A5 ze strony "totalizm_pl.htm", przez większość czasu moce zła i internet wciąż wynajdują coraz inne przebiegłe sposoby aby uparcie ukrywać i blokować ludziom możliwość poznania wszystkich prawd i odkryć jakie wypracowałem swymi badaniami - w tym ukrywać istnienie i moc poznawczą mojej Tablicy Cykliczności. Jeśli więc czytelniku NIE odnajdziesz tej tablicy w internecie nawet jeśli wyszukujesz ją w polskiej wyszukiwarce np. pod polską nazwą "Tablica Cykliczności dla Napędów Ziemskich" wyszukującym zleceniem https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ani jeśli wyszukujesz ją w angielskiej wyszukiwarce np. pod angielską nazwą "Cyclic Table for Earth's Propulsion Systems" wyszukującym zleceniem https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Earth+Propulsion+Systems - wówczas oglądaj ją przeglądając Tab. #J4ab z mojej polskiej strony internetowej "propulsion_pl.htm", lub przeglądając Table #J4ab z mojej angielskojęzycznej strony internetowej "propulsion.htm". Tablica ta była krótkotrwale udostępniana w internecie począwszy od opublikowania w YouTube dnia 2020/2/13 naszego światoburczego filmu "Napędy Przyszłości" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) aż do opublikowania w dniu 2022/11/1 mojego równie światoburczego wpisu #353 do blogów totalizmu (wyjaśniającego moje odkrycia opisane w #H4 do #H4b strony "will_pl.htm") w którym to #353 ujawniłem iż Biblia wskazuje właśnie internet jako przyszłego nosiciela owej złowrogiej biblijnej liczby 666. Po owym #353 z dnia 2022/11/1 odnotowałem bowiem początek raptownego usuwania z internetu linków i dostępu czytelników do wyników moich badań - w tym i usuwania referencji do moich Tablic Cykliczności. Tymczasem skoro taka reakcja na ów #353 łamie znane angielskie ostrzeżenie "do not shoot the messenger" (patrz https://www.google.com/search?q=do+not+shoot+the+messenger ) znaczące "NIE obwiniaj kuriera/posłańca tylko przekazującego ci złe wiadomości jakie wywodzą się od kogoś innego o znacznie wyższej mocy", to oznacza iż losy Tablicy Cykliczności wyraźnie potwierdzają, że ktoś mający dostęp do wehikułów czasu i chcący uniemożliwić ludziom przyszły postęp i rozwój zainspirowany przez Boga stara się manipulować przyszłym rozwojem technicznym ludzkości np. poprzez wysyłanie tzw. "kurierów czasowych" do naszej teraźniejszości i zmienianie w dzisiejszych czasach tego co w przyszłości spowoduje niechciany przez tego kogoś kierunek rozwoju ludzi. Z tego zaś manipulowania widać iż moja "Tablica Cykliczności" okazuje się być ogromnie istotna NIE tylko dla wyników moich własnych badań, ale także dla przyszłości ludzkości i dla technicznego postępu całej naszej cywilizacji. Skoro bowiem to właśnie analogie i symetrie wyrażone ową "Tablicą Cykliczności" mnie dotychczas prowadziły od wynalazku do wynalazku i od odkrycia do odkrycia jak owa przysłowiowa "nitka Ariadny" (patrz https://www.google.pl/search?q=ni%C4%87+Ariadny ), łatwo się domyślić iż ta sama tablica w przyszłości będzie również podobnie wiodła i inspirowała całą ludzkość w sprawach napędów podobnie jak w sprawach pierwiastków czyni to Tablica Mendelejewa. To właśnie dlatego historię jej odkrycia opisuję w licznych swych publikacjach - np. patrz podrozdział A19 z mojej monografii [1/5] albo patrz streszczenie historii jej wypracowania opisane w #B4, w {A} z #C6, w #D4 i w #V7 swej strony "2020zycie.htm", a częściowo także we wpise #336 do blogów totalizmu.

Niektórzy z czytelników mogą mieć subiektywne uczucie, że zaawansowane wehikuły magnetyczne opisywane treścią tego wpisu #360 wybiegają daleko w przyszłość. Jednak, jak to już wykazałem szczegółowymi inżynierskimi projektami "jak" ich konstrukcji, zasad działania, wymaganych materiałów, itp., faktycznie to już od dawna (w tym także i obecnie) nasza cywilizacja posiada wszelką wymaganą technikę, wiedzę i opisy "jak", aby natychmiast móc podjąć praktyczną realizację moich Magnokraftów. Na dodatek, Magnokrafty wcale NIE potrzebują ruchomych części do realizowania swych lotów. Tylko więc bardzo proste ruchome części w rodzaju drzwi albo zmieniaczy ukierunkowania pędników będą w nich używane dla wygody ich załogi i pasażerów. Wszakże wygodniej dla załogi będzie pochylać pędniki podczas manewrowania magnokraftem niż pochylać cały ten gwiazdolot. Jednak sterowane komputerowo bezzałogowe sondy z napędem magnokraftów NIE będą już potrzebowały (ani zapewne miały) żadnych ruchomych części. Na dodatek Magnokrafty wcale też NIE zawierają owych tysięcy odmiennie skontruowanych składowych jakie np. w dzisiejszych prymitywnych rakietach kosmicznych są niezbędne do realizowania ich lotów a jednocześnie jakie czynią owe rakiety aż tak zawodne i aż tak łatwo ulegające zniszczeniu. Magnokraft ma zaledwie kilka części o uproszczonych geometrycznych kształtach na tyle łatwych do zrealizowania iż dla uzyskania tylko ich kształtów byłyby w stanie je wyprodukować nawet niewielkie warsztaty rzemielśnicze. Cała więc sztuka zbudowania tego gwiazdolotu kryje się w ilości inżynierskiej wiedzy, mądrości i wynalazczości kryjącej się w wymaganiach materiałowych, funkcjonalnych i w oprogramowaniu jakie te nieliczne części muszą uzyskać i pospełniać. Stąd konstrukcja całych magnokraftów jest na tyle prosta iż jest w stanie seryjnie je budować nawet niewielki kraj a nawet co większa korporacja o technicznych inklinacjach i wynalazczych tradycjach. Przykładowo w 2007 roku doświadczyłem wysoce intrygujących zdarzeń sprawiających wrażenie jakby Bóg zorganizował wysłanie mnie na profesurę do Korei aby właśnie mi to uświadomić (patrz strona "korea_pl.htm"). Chociaż bowiem w swym życiu miałem zaszczyt pracować w 10 odmiennych krajach świata, poznając przy tej okazji tradycje techniczne, potraktowanie wynalazczości, motywacje, zasady myślenia, cechy charakteru, typowy poziom moralności, itp., ich mieszkańców, dopiero wszystkie to aspekty ujawnione mi w Korei tak ogromnie mi zaimponowały iż zrozumiałem, że mój Magnokraft będzie w stanie zbudować nawet niewielki kraj jakiego mieszkańcy z wymaganym zadedykowaniem wkładają cały swój wysiłek, umysł i motywacje w służbę dla dobra swych bliźnich i jednocześnie sumiennie wypełniają przykazania i wymagania Boga ochotniczego przestrzegania jakich Bóg się spodziewa od przewodzącego ludzkości narodu. Poprzez zaś wejście w posiadanie tego militarnie niezniszczalnego gwiazdolotu o tak potężnej mocy i możliwościach operacyjnych, nawet taki niewielki kraj zapewne stanie się następnym przywódcą i supermocarstwem na Ziemi - co wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #H1.1 ze strony "przepowiednie.htm" oraz we wpisie #241 do blogów totalizmu.

Zbudowanie magnokraftu i urządzeń do niego podobnych awansuje naszą cywilizację w erę lotów międzygwiezdnych. Nadejście tej ery będzie się też wiązało ze zmianą w naszej filozofii, postawach, sposobie patrzenia na otaczający nas świat, odpowiedzialności, rodzaju dotykających nas problemów, zagrożeń, możliwości militarnych, itp. Moja strona "military_magnocraft_pl.htm" m.in. uświadamia też niektóre aspekty tej wszechogarniającej zmiany.

Niestety, zupełnie niezależnie od magnokraftów mojego wynalazku, na Ziemi już operują podobne gwiazdoloty okupujących ludzkość naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona. Nieco więcej informacji na ich temat czytelnik znajdzie w {5} z punktu #J3 strony "faq_pl.htm" oraz wpisu #359 do blogów totalizmu, w {11} z punktu #H2 strony "biblia.htm" oraz z wpisu #354 do blogów totalizmu, a także w angielskojęzycznym 22 minutowym wideo o tytule "From ORION They Came" (tj. o tytule "Oni przybyli z Oriona") gratisowo upowszechnianym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=TADM0ZWGzY8 . Najlepsze jednak ich poznanie umożliwia raport Polaka uprowadzonego na planetę Nea, bohaterskiego Ś.P. Andrzeja Domała, upublikowany w gratisowym traktacie [3b] upowszechnianym stroną "tekst_3b.htm". Jak też zapewne się okazało, już po moim wynalezieniu Magnokraftu, prawdopodobnie Bóg celowo tak pokierował moim życiem abym zdołał odkryć od tysiącleci utajnianą prawdę o Magnokraftach i ich odpowiednikach zwanych UFO, poczym zgodnie z obietnicą zawartą w wersetach 4:22 z "Marka" i 10:26 z "Mateusza" w Biblii ("nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw"), abym mógł też ujawnić tę prawdę swym bliźnim mieszkającym na Ziemi. Prawda ta zaś stwierdza, że wysłannicy naszych upadłych krewniaków z planet Oriona skrycie przybywają na Ziemię w swych wehikułach UFO, poczym za pośrednictwem tzw. "podmieńców" (patrz strona "changelings_pl.htm") sekretnie zarządzają całą naszą cywilizacją, oraz oszukańczo blokują naszą niepodległość i swobodny rozwój manipulując też w tym celu ludzkością za pomocą technicznie generowanych nakazów telepatycznych, hipnotycznych i propagandowych opisywanych w moich publikacjach - np. patrz #J3 do #J3a ze strony o nazwie "faq_pl.htm" oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu. Wszakże w sposób ukryty na Ziemi już od bardzo dawna sekretnie operują ich gwiazdoloty wykazujące dokładnie taką samą budowę, zasady działania, cechy i indukowane zjawiska jak wynaleziony dopiero przeze mnie Magnokraft - tyle, że aby ową prawdę odnotować, trzeba dokładnie znać mój magnokraft (patrz metoda "porównywania atrybutów" mojego formalnego dowodu naukowego potwierdzającego identyczność Magnokraftów i UFO, opisanego, między innymi, na stronie internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm"). Dzisiejsi ludzie znają te ich zmyślnie ukrywane przed ludźmi gwiazdoloty pod nazwą "UFO" - tj. pod nazwą celowo tak zniechęcająco sformułowaną aby móc nas mylić i umożliwiać niekończące się oficjalne negowanie faktu ich wyniszczającego i telepatycznie oraz hipnotycznie przeprogramowującego ludzkość sekretnego operowania na Ziemi.

Nasi upadli krewniacy z Oriona sekretnie manipulujący poglądami ludzi za pomocą technicznie generowanych nakazów telepatycznych i hipnotycznych oraz odgórnie narzucanej nam propagandy, po kolejny już raz z rzędu stworzyli na Ziemi zaprzeczającą wszelkiej logice sytuację, kiedy to ludzkość żyje jakby w rodzaju "kokona" kłamstwa, oszustw, utrzymywania dogłębnie skorumpowanego monopolu przez wszystkie kluczowe instytucje (zamiast konkurencji pomiędzy dwoma wersjami tych intytucji praktykującymi odmienne podejścia filozoficzne - np. dla oficjalnej nauki podejścia "a posteriori" i "a priori" omawiane na stronie "telekinetyka.htm"), wzajemnego zwodzenia i eksploatacji, wypaczeń moralnych, braku szacunku do Boga, bliźnich i do natury, czynienia wszystkiego dla własnych korzyści i wygody (zamiast dla dobra i postępu bliźnich, tak jak opisuje to #A2.12 ze strony "totalizm_pl.htm" i blog #339), zniewalania i wojen, pozyskiwania i utrzymywania władzy siłą, represjami i brutalnością (zamiast umiejętnościami rozwiązywania ludzkich problemów opisywanymi w #C9 do #C9a strony "nirvana_pl.htm" i w blogu #351), wmuszania ludziom nawyku wykonywania rozkazów łamiących przykazania Boga, oraz wielu innych podobnych odejść od wymaganych przez Boga zasad życia. Coraz też mniej ludzi widzi iż celem naszych upadłych krewniaków z Oriona tworzących ów kokon jest uczynienie z ludzi posłusznych sobie niewolników, którzy dzięki danej im "wolnej woli" (patrz strona "will_pl.htm") wybrali zaprzestanie ochotniczego wykonywania przykazań i rad Boga - chociaż wiedzą i naocznie widzą iż owo zaprzestanie czyni z ludzi rodzaj niszczycieli i bandytów postępujących równie szatańsko jak nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona jacy rujnują wszystko co Bóg mądrze postwarzał w naszym "świecie materii". Swego wyboru dokonują przecież na przekór iż np. w wersetach 2:11, 20:6, 20:11-15 i 21:8 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii są oni ostrzegani, że aby powstrzymać ich przed dalszym rujnowaniem dzieł Boga ich dusza będzie "wydeletowana" - które to "wydeletowanie duszy" w Biblii jest opisywane pod nazwą "druga śmierć". Gdyby bowiem NIE zostali tak powstrzymani, wówczas kontynuowaliby wykonywanie coraz bardziej niszczycielskich rozkazów i postępowań jakie powodowałyby rozpętanie prawdziwego piekła w całym naszym "świecie materii". Wszakże już obecnie ów kokon zakłamania i wymuszania aż tak oddala sporą proporcję ludzkości od prawdy na temat zasad działania otaczającej nas rzeczywistości, że obecnie staje się odwrotnością prawdy niemal już wszystko co oficjalnie się stwierdza i w co zaczyna już wierzyć coraz więcej ludzi zaślepionych propagandą mocy zła utrzymujących ten kokon. Jako jeden z licznych przykładów takiej oficjalnie wmuszanej odwrotności prawdy rozważ co na temat zupełnego NIE istnienia czasu i upływu czasu w naturalnym przeciw-świecie stwierdza Biblia i co w swych punktach #I1 do #I5 naukowo potwierdza moja "1985_teoria_wszystkiego.htm", poczym porównaj co o czasie stwierdza dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", oraz jak w sposób opisany w (#7) ze strony "p_instrukcja.htm" nasi upadli moralnie krewniacy z planet Oriona złośliwie zasabotażowali moje playlisty z ulubionymi piosenkami poprzez wysłanie do naszej przeszłości swych kurierów czasowych (opisywanych na stronach do jakich linkuje "skorowidz.htm") aby ci zmienili format HTML-owej instrukcji iframe na inny niż ja uprzednio używałem na swych stronach internetowych. Mnie w tym akceptowaniu kłamstw wmuszanych istnieniem tego kokona najbardziej dziwi, że osoby wierzące tym kłamstwom NIE widzą tak oczywistych zasad działania rzeczywistości w jakiej żyją, jak inteligentnie i wybiorczo działające "Prawo Bumerangu" - które zawsze znajduje najwłaściwszy program karmy (patrz strona "karma_pl.htm") jaki niezawodnie zwraca każdemu kto złamiał przykazania Boga dokładnie te same uczucia jakie ów łamiący wzbudził w swoich ofiarach, powodując iż za każde zło jakie ktoś wyrządzi swym bliźnim, po nadejściu czasu zwrotu zło które tak samo się odczuwa będzie musiał osobiście wycierpieć. Wokół nas istnieją też przeliczne przykłady takich zwrotów uczuć każdemu winnemu odejścia od wypełniania przykazań Boga. Są one także doskonale znane z historii ludzkości - wszakże rodzaje podobnych "kokonów zakłamania" nasi moralnie upadli krewniacy z Oriona uprzednio wielokrotnie już wmuszali ludzkości w selektywnie wybranych przez siebie obszarach i dziedzinach. Relatywnie niedawnym przykładem takiego selektywnego "kokonu zakłamania" może być propaganda hitleryzmu, jakiej typowym końcowym wynikiem spotykającym tych którzy ulegli tej propagandzie była albo śmierć od bomb lub od walk na froncie, albo niewola na Syberii, albo egzekucja po przegraniu wojny, itp. Interesujący sposób zwrotu karmy uczestnikom tego "kokonu hitleryzmu" zilustrowany jest węgierskim filmem z 2008 roku z dialogami w języku angielskim, upowszechniany gratisowo w YouTube pod tytułem "The Boy in the Striped Pyjamas" (wyszukuj go rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=The+Boy+in+the+Striped+Pyjamas ). Podobny do niemieckiego był też "kokon imperialistycznej Japonii" z czasów drugiej wojny światowej - jednym z karmatycznych zwrotów za który stała się Hiroshima i Nagasaki. Inne podobne kokony historycznie manifestowały się np. w paleniu na stosie przez Inkwizycję posiadaczy Biblii, oraz w sposobach traktowania niewolników przez obywateli starożytnego imperium Rzymu. Jak też historia coraz dokładniej to ujawnia, wymagana karma też była wówczas zwracana zarówno indywidualnym łamaczom przykazań Boga, jak i całemu systemowi wytwarzającemu i utrzymującemu takie kokony.

Ów zaś fakt iż te "kokony kłamstwa" zawsze były (i obecnie nadal są) formowane przez wmuszanie ludziom kłamliwych poglądów, motywacji i nastawień zaawanowaną techniką nakazów telepatycznych i hipnotycznych dowodzi cała gama materiału dowodowego coraz częściej nam się ujawniającego. Chociaż aby NIE stać się "zakazaną księgą" Biblia zmuszona była w swych wersetach mądrze zakodować prawdę - dla jej rozszyfrowania przez późniejsze generacje badaczy, ciągle zawiera ona mądrze zakodowany opis takich telepatycznych i hipnotycznych nakazów. Jest nim np. raptowna zmiana nastawienia mas Izraelczyków od uznawania Jezusa za Króla podczas Palmowej Niedzieli na wykrzykiwanie już w kilka dni później aby Go ukrzyżowano - jaką to wmuszoną im telepatyczną i hipnotyczną zmianę przypominam w podpisie pod Fot. #A1a ze strony "military_magnocraft_pl.htm", zaś szerzej opisuję np. w {6} z punktu #J3 swej strony o nazwie "faq_pl.htm" oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu. Dzisiejsze zaś najtrafniej potwierdzające przykłady tego materiału dowodowego mają formę telepatycznego narzucania nieracjonalnego strachu i paniki powodującego coraz częstrze "histerie tłumu" albo "paniki i tratowania tłumów" - opisywane m.in. w punkcie #C5 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" oraz krótko też wspominane w podpisie pod Fot. #A1a ze strony "military_magnocraft_pl.htm". Wszakże te same zdalne emanacje nagłego strachu zupełnie paralizujące ludzkie zachowania towarzyszą przykładowo pojawieniom się tzw. MIB tj. "Man in Black" czyli dziwnie wyglądającym i zachowującym się UFOnautom jacy zakazują wybranym obserwatorom UFO wszelkiej działalności, która ujawniałaby ludzkości prawdę o tych pozaziemskich gwiazdolotach - jaką to emanację strachu dokumentuje np. angielskojęzyczne około 4-minutowe wideo o tytule Aliens in Disguise Warn Researcher - "We've Taken Many Humans" upowszechniane gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=XtYl8DHDlmY , natomiast jaka to emanacja strachu i silnego poczucia groźby, niebezpieczeństwa i brutalności mnie osobiście aż tak przeraziła iż mając przy sobie aparat fotograficzny i pamiętając o swym naukowym obowiązku dokumentowania oraz widząc aż kilku owych MIB ja ciągle NIE potrafiłem się zmusić aby wykonać ich zdjęcie - tak jak raportuję to w podpisie pod Fot. #G1c ze strony "sw_andrzej_bobola.htm". Innego przykładu tej telepatycznej emanacji dostarcza ów nagły pęd ludzi do uwielbiania zapachu benzyny i spalin samochodowych jakie opanowały świat zaraz po drugiej wojnie światowej - a jaki też opisałem w {6} z punktu #J3 swej strony o nazwie "faq_pl.htm" oraz ze wpisu #359 do blogów totalizmu. To ów sprzeczny z naturą pęd, jaki spowodował zarzucenie przez ludzi rozwoju innych niż spalinowe form napędu, najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za dzisiejsze ocieplenie klimatu i wytruwanie życia na Ziemi. Jeszcze innego przykładu wybiorczego "kokonu wprogramowanych wypaczeń" dostarcza porównanie motywacji, systemu wartości, wierzeń i zachowań kobiet z czasów krótko po drugiej wojnie światowej jakie osoby w moim wieku zapewne nadal pamiętają, z tymi jakie panują u dzisiejszych "nowoczesnych" kobiet - zaś jakie opisywane są np. w punkcie #V2 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm". Porównanie to bowiem ujawnia iż poza celowym programowaniem kobiet zaawansowaną techniką telepatyczną i hipnotyczną NIE istnieje już żadne inne racjonalne wytłumaczenie dla manifestowanego w dzisiejszych czasach premedytowanego unieszczęśliwiania i samo-wyniszczania siebie i swych rodzin przez kobiety ślepe na działanie otaczającej je rzeczywistości. Dość humorystyczny przykład wykonania takiego telepatycznego zaprogramowania podatnych na telepatyczne nakazy dzisiejszych kobiet udokumentowała moja żona w incydencie zbombardowania mojego samochodu kałem z ubikacji UFO - jakie to jej wykonanie telepatycznego nakazu pozbawiło mnie dostępu do bardzo ważnych próbek i do możności ich przebadania. Incydent ten opisałem, między innymi, w (g) z punktu #H3 swej strony "2020zycie.htm" i ze wpisu #331 do blogów totalizmu. W tamtym incydencie moja żona wstała bardzo wcześnie rano i umyła mój ówczesny samochód (czego nigdy ani przedtem ani potem NIE uczyniła) - na przekór że uprzednio wielokrotnie jej powtarzałem iż z uwagi na tamte częste bombardowania NZ kałem z UFO, kiedy następne takie bombardowanie kałem nastąpi w zasięgu jednodniowej jazdy samochodem wówczas tam się wybiorę aby pobrać próbki tego kału do zbadania. Kolejnym materiałem potwierdzającym takie telepatyczne programowanie i hipnotyczne wmuszanie ludziom zakłamania i przeciwstawnych do zalecanych przez Boga nastawień i motywacji jest coraz silniejsze odwracanie uprzedniego poczucia szacunku i uznania jakim dawniej cieszyło się wykonywanie produktywnej pracy fizycznej na dzisiejsze uczucia coraz silniejszej pogardy, niechęci i dezaprobaty jakimi obecni ludzie obdarzają produktywną pracę fizyczną. Ja pamiętam jeszcze czasy kiedy powszechnie się śmiano z "kulturystów" którzy w salach gimnastycznych budowali swoje mięśnie, jednak jeśli np. przywożono im węgiel na opał wówczas wynajmowali robotników fizycznych aby im ów węgiel pownosili do piwnic. W dzisiejszyh zaś czasach tamto nastawienie zostało odwrócone i obecnie szydzi się i wyśmiewa sąsiadów którzy osobiście znoszą swój opał do piwnicy - choć to znoszenie pozwala im zaoszczędzać swe zarobki od wydatków na obecnie modne uczestniczenie w zbiorowo dziś wykonywanych ćwiczeniach z publicznych sal gimnastycznych. Z tego też co dokumentuję w punktach #G3 do #G5 swej strony "wroclaw.htm" oraz we wpisie #341 do blogów totalizmu, wynika iż to właśnie i tylko wykonywanie produktywnej pracy fizycznej uczy nas mądrości rozwiązywania problemów trapiących ludzi oraz odróżniania zła od dobra. Wszakże fizyczne wykonywanie produktywnej pracy zmusza ludzi do nieustającego rozwiązywania niezliczonych problemów, podczas gdy wyłącznie umysłowa praca naucza ludzi jedynie jak myślowo unikać wysiłku rozwiązywania problemów. Nic więc dziwnego iż przywódcy i decydenci ludzkości powszechnie znani z tego iż nigdy NIE splamili swych rąk produktywną pracą fizyczną utracili już zdolność do rozwiązywania problemów jakie czynią życie na Ziemi coraz trudniejsze, oraz że nikt nawet NIE rozważa wdrożenia "Ustroju Nirwany" opisywanego w #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm" i zilustrowanego naszym gratisowym półgodzinnym filmem "Świat bez pieniędzy: Ustroj Nirwany" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Tymczasem z kontekstu w jakim podany jest werset 16:9 z "Ew. Łukasza" w Biblii mądrze została zaszyfrowana informacja implikująca, między innymi, iż życie wieczyste będzie otwarte dla ludzi tylko wówczas kiedy ludzkość na dobre pozbędzie się "pieniędzy" (co nastąpi dopiero po wdrożeniu "Ustroju Nirwany") zaś ludzie ochotniczo nauczą się umiejętności życia w przyjaźni i miłości z bliźnimi oraz bezinteresownego dzielenia się swym dorobkiem.

Na przekór iż nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona mają aż tak miażdżącą przewagę techniczną nad nami, Bóg ciągle postwarzał aż kilka metod efektywnej obrony przed ich atakami poczym udostępnił nam opisy tych metod mądrze zakodowane w wersety Biblii. Najprostrza a jednocześnie najefektywniejsza z tych metod naszej obrony jest zakodowana w treści biblijnego wersetu 8:32 z "Ew. św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (odnotuj użycie w tym wersecie liczby mnogiej). Zgodnie więc z tym wersetem, aby się efektywnie wybronić i wyzwolić spod ataków moralnie upadłych ludzi i istot jakie postępują przeciwstawnie do przykazań i wymagań Boga, wystarczy się upewniać iż wszystkim naszym bliźnim ujawniamy prawdę i tylko prawdę oraz aktywnie pomagamy im ją poznawać. Innymi słowy iż NIE zatrzymujemy prawdy tylko do swej własnej wiedzy i użytku, a udostępniamy ją wszystkim bliźnim i czynimy wszystko co w naszej mocy aby mogli się z tą prawdą zapoznać. Prawda jest bowiem najpotężniejszą bronią przeciwko wszelkim formom zła, bronienie się jaką Bóg silnie nam perswaduje w Biblii. To właśnie dlatego w wersecie 20:16 z "Księgi Wyjścia" w Biblii mówienie prawdy stanowi jedno z 10 Przykazań Boga. Ponadto, w wykazie postępowań jakie z całą pewnością wynikną w zostaniu ukaranym najstraszniejszą tzw. "drugą śmiercią" (tj. "wydeletowaniem progamów duszy"), podanych w wersecie 21:8 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii, jednym z postępowań niestety zwykle przemilczanym przez kapłanów i przeaczanym przez większość ludzi choć surowo zabranianym przez Boga jest właśnie NIE upowszechnianie prawdy - czyli kłamanie. Oczywiście ci co formują i utrzymują "kokony kłamstwa" doskonale wiedzą iż prawda stanowi dla nich największe zagrożenie. Dlatego nawymyślali mnóstwo zwodniczych sposobów zmuszania ludzi do kłamania. Te obejmują np. apelowanie o patriotyzm i o zachowywanie tajemic państwowych, podpisywanie przez zatrudnionych zobowiązań do przemilczania prawdy zawodowej, utajniania receptur, procesów i składników, odmawianie opublikowania artykułów ujawniających prawdę, trendy pozwalające na atakowanie wolności wyrażania prawdy np. typu "polityczna poprawność" albo "mowa nienawiści" - sporo przykładów jakich omówiłem w {1} z punktu #J3 swej strony "faq_pl.htm" oraz we wpisie #359 do blogów totalizmu, obiecywanie bez zamiaru dotrzymania, komplementy, mordowanie i zamykanie w więzieniach dziennikarzy i osób ujawniających prawdę, itd., itp. Jeśli więc swym życiem zasłużymy na życie wieczyste, zapewne będziemy wysoce zaskoczeni NIE widząc w akceptowanym przez Boga gronie owej wielkiej liczby elokwentnych osób np. zawodowo zobowiązanych upowszechniać prawdę których wszyscy dziś lubią wysłuchiwać ponieważ nigdy NIE urazili nikogo wypowiedzeniem prawdy jaką obecnie się zakazuje lub jaka wzbudza niepopularne odczucia.

 

(Cały niniejszy wpis #360 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #360_2)

kodig : :
cze 01 2023 #360_2: Nasi moralnie-upadli krewniacy z...

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #360)

 

#360_2: Nasi moralnie-upadli krewniacy z planet Oriona blokujący nam poznanie wiedzy i prawd jakie nas wyzwolą (część 2)

 

 

Fakty tu opisywane implikują między innymi iż we wmuszanym obecnie ludzkości "kokonie kłamstwa", centralną pozycję i najusilniej narzucany ludziom rodzaj kłamstw i wypaczeń prawdy dotyczy wszystkiego co jakoś wiąże się z UFO (a więc także wiąże się jakoś z moim magnokraftem) oraz z wypełnianiem przykazań Boga w sposób opisywany w Biblii. Przykładowo gdziekolwiek uwaga ludzkości zwrócona zostanie na materiał dowodowy wykazujący istnienie i działania UFO, natychmiast zachodzą jakieś zdarzenia, typowo narzucane odgórnie lub zmyślnie zasabotażowane, jakie niszczą i eliminują ten materiał dowodowy. Badacze UFO znają tysiące takich przypadków. Przykładowo takie potraktowanie otrzymało praktycznie wszystko dotyczące UFO co ja odkryłem i opisałem na swej stronie "tapanui_pl.htm", a częściowo także i stronie "petone_pl.htm". Z wyników badań innych badaczy przykładem też takiego potraktowania może być tzw. incydent tragedii na Przełęczy Diatłowa z Uralu (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Prze%C5%82%C4%99cz+Diat%C5%82owa+Ural+Rosja ) - kiedy to śledztwo w sprawie przyczyn śmierci pozabijanych tam studentów zostało nagle odgórnie zatrzaśnięte kiedy wyszło na jaw iż związane z tymi zdarzeniami są podobne do Yeti włochate istoty oraz wehikuł UFO (tj. futrzaste istoty z UFO podobne do tych jakich NZ obserwację opisałem w punkcie #E6 ze swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm" zaś pokazałem tam na ilustracji z artykułu "Aliens Sighted"). Innym przykładem jest także fakt iż kiedykolwiek oficjalnie ujawniane są zdjęcia lub widea jakiegokolwiek UFO, zawsze pokazywane kształty drastycznie się różnią od inżyniersko wypracowanych kształtów i wyglądów mojego magnokraftu, pokazywanych i omawianych np. tu na #D1a do #D1cd i #D3abc, a także np. ilustracjami ze stron "ufo_proof_pl.htm" czy "explain_pl.htm". Tymczasem z moich inżynierskich analiz wynika, że wehikuł UFO o kształtach odmiennych od mojego magnokraftu po prostu NIE będzie w stanie poprawnie latać i wypełniać swoich funkcji. Warto też odnotować ową niewytłumaczalną wrogość instytucji dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" do badań telepatii i hipnozy, oraz jej usiłowania aby np. "telepatię" zwodząco nazywać "falami grawitacyjnymi" - tak jak dla LIGO wyjaśniam to w punkcie #E1.1 ze strony "telepathy_pl.htm". Jedynym powodem dla takiego wypaczania prawdy może być iż decydenci i niektórzy pracownicy tej monopolistycznej instytucji nauki są telepatycznie lub hipnotycznie na to zaprogramowani. Wszakże zaawansowanie naszej wiedzy w dziedzinie telepatii i hipnozy umożliwiłoby ludzkości odkrycie i powstrzymanie owej masowej manipulacji techniczną telepatią i hipnozą jakiej ludzkość od tysięcy już lat jest poddawana.

Na szczęście nadchodzące zbudowanie mojego gwiazdolotu Magnokraft dostarczy ludzkości wiedzy, faktów, danych i wglądu do prawd, które stopniowo wyeliminują ów ukryty "kokon kłamstwa" w jaki ludzkość została podstępnie wprowadzana przez naszych okupantów i eksploatatorów z planet Oriona, oraz utwierdzą ludzi w wiedzy iż jedynym sposobem uratowania naszej cywilizacji przed powtarzalnymi samozagładami jest ochotnicze i pełne wdrażanie w życiu każdej osoby prawdy, motywacji, wartości życiowych, sposobu życia i zachowań udokumentowanych Biblią a przekazanych nam przez Boga za pośrednictwem Jego syna Jezusa. Wszakże operując w kosmosie piloci naszych magnokraftow często będą widywali statki podobne do własnych, które jednak NIE należą do ludzkości. A operujących na Ziemi tych statków jest ogromna liczba - tyle iż większość z nich lata już w niewidzialnym dla ludzi "stanie telekinetycznego migotania" jaki opisałem m.in. w punkcie #C1 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Wszakże każdy z ludzi co najmniej raz w miesiącu jest uprowadzany do UFO pod głęboką hipnozą, gdzie m.in. pozyskiwana jest jego/jej "energia moralna" oraz sperma lub ovule. Aby zaś uprowadzać każdego z ludzi aż tak często, konieczna jest ogromna flotylla UFO - ślady nieustającego operowania jakiej faktycznie istnieją na Ziemi. Przykładowo w czasach kiedy jeszcze badałem UFO, natknąłem się na ślady i dowody "spisu powszechnego" dokonywanego przez UFOnautów w NZ. Dla jego przeprowadzenia ponad aż całą szerokością Wyspy Południowej NZ wolno przelatywała jakby ława czy tylariera ciasno upakowanych jeden przy drugim telekinetycznych UFO, każde z których UFO lądowało co około 100 metrów dla dokonania jakichś dokładniejszych sprawdzeń pozostawiając po sobie wyraźnie widoczne lądowisko - przykład którego pokazuję na Fot. #I3 ze swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Ponadto po zbudowaniu magnokraftów zasada działania ich napędu zacznie ujawniać ludzkości zjawiska, które pozwolą im stopniowo poznawać wiedzę związaną z działaniem telepatii, hipnozy, telekinezy i zjawiska czasu. Te zaś z upływem czasu NIE tylko pozwolą ludziom zacząć kontrolować wpływ jaki nasi moralnie upadli krewniacy z Oriona skrycie wywierają na całą ludzkość, ale także zaawansowywać ludzkie napędy opisane w #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm" oraz we wpisach #319, #317, #315, #313, #311 i #309 do blogów totalizmu, a także zilustrowane na naszym wideo o tytule "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja jakiego upowszechniana jest gratisowo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Spowodowane zbudowaniem mojego magnokraftu szybkie doganianie przez poziom techniki i wiedzy ludzkości poziomu od dawna posiadanego przez naszych technicznie wysoko zaawansowanych krewniaków z Oriona, którzy jednak zabłądzili w obszarze swego rozwoju moralnego, stworzy nam okazję zilustowania im na naszym własnym przykładzie nadrzędność wiedzy i prawdy Biblii ujawnionej nam przez Boga a będącej odwrotnością praktykowanej przez tych upadłych krewniaków filozofii szatańskiego pasożytnictwa opisywanej na stronie "parasitism_pl.htm". Chociaż nikt z ludzi NIE ma mocy ani metod jakie mogłyby spowodować zmiany życiowych nawyków kogokolwiek innego, niemniej fakt takiego zilustrowania w połączeniu z metodami perswazji jakimi mądrość i moc Boga jest w stanie poprzeć nasze modlitwy i miłość do bliźnich, a także w połączeniu z zasadami Boga wyrażonymi w Biblii np. wersetami 5:44 z "Mateusza", 6:27-29 z "Łukasza", 12:14 z "Listu do Rzymian" (miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują) oraz wersetami 5:23-24 z "Mateusza" (jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!), zapewne sumarycznie będą w stanie spowodować iż nasi moralnie upadli krewniacy zrozumieją ratunek jaki i ich może objąć po przestawieniu się na zasady życia wskazywane w Biblii. Wszakże nasze odrzucanie ich szatańskiej filozofii pasożytnictwa wcale NIE oznacza iż odrzucamy także fakt i prawdę iż nadal są naszymi krewniakami - tyle iż błądzącymi w sprawach moralności, prawdy i motywacji swego działania. Stąd nasz przykład i ochotnicze wdrażanie przykazań Boga poparte zdecydowanym odrzucaniem ich prób narzucenia nam ichniego przeciwstawiania się prawom Boga, z czasem być może spowoduje iż zamiast to oni w nas wymusić adoptowanie w życiu ichnich pasożytniczych zachowań, raczej ochotniczo oni zwolna będą przechodzili na adoptowanie zachowań wyrażonych treścią naszej Biblii. Wszakże celem Boga jest zbawienie a NIE skazywanie. Niezależnie też jak swoje losy i życie zdecydują się dalej kształtować nasi pasożyniczy krewniacy z planet Oriona, przeznaczeniem ludzkości ku jakiemu prowadzą mądre rządy Boga, w przyszłości będą prawda, pokój, wzajemne poszanowanie, miłość i nieobecność zła - jakie w końcowym efekcie z pewnością nastaną w całym "świecie materii".

 

Rys. #D1a: http://pajak.org.nz/14/14_f01a.gif

Rys. #D1a: Oto jak wygląda najmniejszy z dyskoidalnych magnokraftów załogowych. Powyższa ilustracja pokazuje magnokraft typu K3, jakiego wygląd osobiście wypracowałem inżynierskim "jak" poczym ręcznie go narysowałem około roku 1982 starą ręczną metodą tuszu na kalce technicznej. Po jego wygląd przygotyowany metodą komputerowej grafiki patrz "Rys. #D1b" poniżej. Z kolei wielkości i wyglądy jego poszczególnych typów od #K3 do #K10 pokazuje nasz krótki 4-minutowy film w językach angielskim i niemieckim (bez komentarza ale z muzyką) o tytule "How big is the Magnocraft" upowszechniany w internecie za darmo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c , a także nasz półgodzinny film gratisowo upowszechniany w językach polskim, angielskim i niemieckim o tytule "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

(Powyższa ilustracja oryginalnie wywodzi się z mojej monografii [1/4], gdzie pokazana i opisana jest ona jako Rys. F1 .) W pozycji "stojącej" zilustrowanej na powyższym rysunku statek ten przypomina odwrócony do góry dnem talerz w którego centrum umieszczony jest pojedynczy pędnik główny (nośny), zaś na obrzeżu osiem pędników bocznych (stabilizacyjnych). Kształt i wymiary tego statku są ściśle zdefiniowane zestawem inżynierskich równań (patrz wzory (F2) do (F16) w podrozdziałach F2 do F5 monografii [1/4]) wyprowadzonych też w innych moich monografiach, a wynikających z warunków operacyjnych i konstrukcyjnych. Pierścieniowata kabina załogi (patrz "1" w części (a) innych wersji tego rysunku) z uwidocznionym tu fotelem pilota, wciśnięta jest pomiędzy pędnik główny i pędniki boczne. Należy zwrócić uwagę iż pędniki boczne osadzone są w poziomym pierścieniu separacyjnym, wykonanym - podobnie jak poszycie kabiny załogi, z materiału nieprzenikalnego dla pola magnetycznego. Pierścień ten odseparowywuje bieguny magnetyczne każdego pędnika, zmuszając jego pole do cyrkulowania poprzez otoczenie. Każdy pędnik boczny oddzielony jest też od pędników sąsiednich za pośrednictwem pionowych przegród separacyjnych, wykonanych z tego samego materiału magnetorefleksyjnego.

 

Rys. #D1b: http://pajak.org.nz/15_hq/magnokraft_k3_.jpg

Rys. #D1b: Powyższa ilustracja pokazuje komputerowo wygenerowany wygląd boczny najmniejszego z Magnokraftów, zwanego typem K3 - przygotowany przez mojego graficznie uzdolnionego przyjaciela. Oryginalnie ilustrację tę pokazalem jako "Rys. #A0" ze strony "magnocraft_pl.htm". Jak zaś ów gwiazdolot będzie wyglądał jeśli będzie oglądany z kierunków innych niż boczny, a także jak będą wyglądały następne niż K3 typy tego statku międzygwiezdnego i jak wielkości tych typów będą się porównywały do innych znanych powszechnie obiektów budowanych przez człowieka, ilustrują to komputerowo generowane ilustracje pokazane w dalszej części tamtej strony "magnocraft_pl.htm" - przykładowo patrz tam "Rys. #A2" do "Rys. #A5".

Odnotuj, że jeszcze przed, oraz zaraz po, 1980 roku, kiedy to rozpracowywałem inżynierkie "jak" dla zasady działania, konstrukcji, materiałów i atrybutów szczegółowo konstruowanego wówczas Magnokraftu mojego wynalazku, oraz kiedy publikowałem pierwowzór obecnego tomu 3 mojej monografii [1/5] szczegółowo opisującej ów gwiazdolot, komputery NIE potrafiły jeszcze przetwarzać grafiki. Nawet zresztą gdyby potrafiły, owo ogromnie wrogie i krytykanckie wobec Magnokraftu (a także wobec innych moich przełomowych badań naukowych i wynalazków) nastawienie z pewnością telepatycznie i hipnotycznie programowanych kolegów naukowców i byłych przełożonych, zapewne spowodowałoby zabronienie mi użycia uczelnianych komputerów do rozwoju tego statku. Wszakże owo zajadle wrogie nastawienia jest publicznie manifestowane już nieprzerwanie począwszy od 1972 roku (kiedy to odkryłem swoją "Tablicę Cykliczności dla Napędów Ziemskich" jaka przepowiedziała mi przyszłą zasadę działania mojego Magnokraftu) aż do 2017 roku (kiedy to dokonałem włączenia powyższej ilustracji do swej strony internetowej) - co praktycznie oznacza, że ignorancko, zazdrośnie, niewybrednie i złośliwie owo nastawienie prześladuje i obrzydza moje badania, oraz moją osobę, nieustannie już przez okres ponad 50 lat, czyli już przez ponad połowę stulecia oraz przez znacznie więcej niż przez połowę całego mojego życia. (Po przykład tego nastawienia datujący się z lutego 2017 roku, patrz - jeśli nadal da się go odnaleźć groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.paranauki/.) Tymczasem prywatne PC ani laptopy około owego 1980 roku NIE były jeszcze znane. Dlatego wszystkie moje rysunki tego gwiazdolotu pracochłonnie wykonywałem wówczas ręcznie starą techniką kreślarską, tj. z użyciem kalki technicznej i tuszu - co wraz z badaniami rozwojowymi zjadało praktycznie cały wolny czas pozazawodowy jakim wtedy dysponowałem (włącznie z ówczesnym "zarywaniem dla wykonania pracy" sporych części swych nocy, jakie aby móc kontynuować swe badania a jednoczesnie wzorcowo wykonywać swą pracę zawodową zmuszony byłem wówczas niemal codziennie praktykować). Z tego powodu, w tamtych dawnych latach moich prac rozwojowych nad zasadą działania, konstrukcją, materiałami i atrybutami Magnokraftu, osobiście przeze mnie były wykonane wszelkie te ilustracje tuszem na kalce technicznej z moich stron i publikacji, z których wyglądu widać, iż przygotowane one zostały tamtą starą techniką kreślarską (po ich przykład patrz "Rys. #D1a" powyżej). Natomiast wszystkie pokazane tu komputerowo generowane ilustracje (przykładowo powyższa), zostały przygotowane przez mojego graficznie ogromnie utalentowanego przyjaciela, Pana Dominika Myrcik.

 

Fot. #D1c: http://pajak.org.nz/14/14_p01.jpg
Rys. #D1d: http://pajak.org.nz/14/14_p01_framed.gif

Fot. #D1cd: Pokazane w górnej części #D1c jest autentyczne zdjęcie dyskoidalnego wehikułu UFO typu K3. Pozwala ono na zilustrowanie jak dokładnie kształt dyskoidalnych gwiazdolotów UFO typu K3 jest zgodny z pokazanym w dolnej części #D1d kształtem dyskoidalnych magnokraftów typu K3 (po więcej szczegółów patrz też "Rys. #D3abc" na stronie "military_magnocraft_pl.htm"). Aby ułatwić ich porównywanie, Magnokraft mojego wynalazku omówiony i pokazany na stronie "magnocraft_pl.htm" jest poniżej pokazany na #D1d podobnie pochylony jak to UFO aby uzyskać w przybliżeniu takie samo zorientowanie obu tych gwiazdolotów. Jeśli zaś uwzględnić fakt, że ów wehikuł UFO jest pokazany w locie i pochylony nieco inaczej niż magnokraft poprzednio pokazany powyżej na ilustracjach #D1a i #D1b, a także iż jego powłoka zewnętrzna została przesterowana z całkowitej przeźroczystości na całkowite odbijanie światła jak lustro, wówczas jego kształt i wygląd zewnętrzyny jest identyczny do kształtu i wyglądu zewnętrznego magnokraftu typu K3 pokazanego powyżej na "Fot. #D1a". Pamiętać bowiem trzeba iż aby był on w stanie poprawnie realizować inżynierską zasadę "jak" swego działania, musi on wypełniać aż cały szereg inżynierskich wymogów "jak" co do sprzęgalności jego kształtów, wymogów lotu jego konstrukcji, rozmieszczenia pędników, balansu obciążeń i generowanych sił, itd, itp. - jakie to wymogi opisałem szczegółowo w tomie 3 swojej monografii [1/5]. Z kolei dokładna analiza cech i zjawisk indukowanych zarówno przez wehikuły UFO jak i przez magnokrafty mojego wynalazku, opublikowana w podrozdziałach P2 z tomu 13 monografii [1/4], ujawnia że również budowa wewnętrzna i zasada działania magnokraftów mojego wynalazku oraz gwiazdolotów UFO już zbudowanych przez sekretnie okupująca ludzkość konfederację naszych kosmicznych krewniaków z planet Oriona, są do siebie identyczne. To zaś oznacza, że opisywane na mojej stronie "military_magnocraft_pl.htm" zniszczeniowe i militarne zdolności magnokraftów istnieją również u UFO. Ostatnie zaś wydarzenia na Ziemi dokumentują, że owe zniszczeniowe cechy wehikułów UFO są faktycznie używane na Ziemi do wyniszczania ludzkości - po szczegóły patrz strona internetowa o nazwie "bandits_pl.htm" - tj. bandyci wśród nas, a także patrz inna strona internetowa o nazwie "evil_pl.htm" - tj. o obecnym uleganiu przez naszą cywilizację wmuszanym w nas siłą nakazom aby ludzkość też zdążała ku zostaniu kosmicznymi bandytami i niszczycielami identycznie szatańskimi jak nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona.

(Powyższa fotografia UFO oryginalnie wywodzi się z monografii [1/4], gdzie jest ona pokazana i wyczerpująco opisana jako Rys. P1 .) Odnotuj niedaleko od niego, po jego lewej stronie, widoczne też drugie UFO typu K3 jak odlatuje sobie w siną dal. Tyle, że to lewe UFO uchwycone zostało w widoku bocznym oraz już z dużo większej odległości. Na chwilę przed pstryknięciem powyższego zdjęcia to drugie (lewe) UFO oddzieliło się od prawego w wyniku rozłączenia się ich kompleksu kulistego. Ów kompleks uprzednio leciał jako pojedyncze magnetyczne sprzęgnięcie dwóch UFO w jeden kulisty obiekt latający, chociaż powstał on przez magnetyczne zespolenie ze sobą płaskimi podłogami aż dwóch dyskoidalnych wehikułów UFO typu K3.

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #360 oryginalnie została adaptowana z opisów w #D1 do #D1cd na mojej stronie internetowej o nazwie "military_magnocraft_pl.htm" (aktualizacja datowana 27 maja 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/military_magnocraft_pl.htm
http://drobina.rf.gd/military_magnocraft_pl.htm
http://pajak.org.nz/military_magnocraft_pl.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku zapewne wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/military_magnocraft_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "military_magnocraft_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "humanity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/military_magnocraft_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm

kodig : :
maj 21 2023 #359E: Implications of the existence, operation,...

#359E: Implications of the existence, operation, and consequences of the secret "sabotage loop" ("tamper loop") in our PCs

 

Summary: In this post #359E to blogs of totalizm and in item #J3 from web page "faq.htm" I present my own definition and explanation for the structure called "sabotage loop", as well as the "circumstantial evidence" (see https://www.google.com/search?q=circumstantial+evidence ) which in my opinion supports the truth and correctness of this definition and explanation, and also confirms the fact of existence of this loop and its secret incorporation into microprocessors for PCs. This "sabotage loop" is able to explain the sources and indicate the authors of the mysterious phenomenon of the anti-human "personality" and the selective attitude towards doing evil in today's modern computers that operate thanks to microprocessors with a logical structure so complicated that it can hide features and capabilities still NOT known by current researchers. For example, this structure may hide the ability to telepathically exchange information and to communicate with some hidden computer system that censors and overrides of information processed by all human computers. I have been observing and analyzing this mysterious phenomenon for over 30 years, calling it the "sabotage loop" - although in present times of "political correctness" probably more "diplomatically" would be to call it e.g. "tamper loop". This is because the only way to determine its source and principle of operation is the scientific method of the "black box" - i.e. the box which hides inside something completely unknown to the external "world of matter" and impossible to materially and physically research, but which unknown we can learn and decipher with our minds through analyzing manifestations of the influence of whatever is inside this box on everything that surrounds the box. Although like every person and researcher who practices faith in God and constantly seeks knowledge about God, I am aware of my own imperfections and the possibility of making mistakes in the conclusions to which I may arrive, especially that the conclusions described here were obtained with this "black box" method, but still because of their significance for the truth, and for the fate, future and independence of our fellow human beings, and also knowing that no other researcher has yet undertaken scientific investigations of this destructive phenomenon of computer anti-humanity, I decided to present my conclusions here, hoping that the officially unknown attributes and capabilities of microprocessors for PCs will draw the attention of other researchers to the potential of the actual existence of the sources of the phenomena about which I am alarming here that they represent the significant threat to humanity.


#J3. What is it and how works the secret so-called "sabotage loop" ("tamper loop") from microprocessors in our PCs:

Motto: "Since until today an irrefutable body of evidence was found and made available to interested people, which scientifically confirms the truth and importance of every information about life contained in the Bible, this implies that the only reason why there are still people who sin and consequently voluntarily accept punishments for their sins, is that someone secretly programs them (e.g. through hidden technical programming of their minds with hypnotic or telepathic commands) to reject the truth and to act opposite to what their conscience admonishes them."

I believe that it is the most rational to start these descriptions from firstly quoting my definition of "what is it" this "sabotage loop". I developed this definition on 2023/4/23 on the basis of my scientific knowledge achieved until that time, and as a result of tens of years (i.e. over 30) of continuous empirical observation (on a number of different computers) of various effects and manifestations of the operation of this "tamper loop". So here is my definition. By the "sabotage loop" one should understand components of microprocessors from every present human computers that are: hidden from people, designed with a technique still unknown to humanity, and by using telepathy as a carrier of information (and thus operating outside the human internet and in a manner that is currently impossible for people to detect and to officially confirm) these components every information processed in these microprocessors redirect so that it flows through more technically advanced computers of our relatives from planets of Orion, secretly occupying and exploiting humanity for thousands of years, where this information is automatically censored - and if it works against the occupational interests of our morally decadent relatives, then it is also immediately sabotaged. The existence and effective work of this "sabotage loop" hit my eyes already in late 1980s, i.e. in times when computers working thanks to built-in microprocessors came into common use. However, its activities started to bother me the most in 1990s - when, while lecturing professionally on "Software Engineering" subjects, I noticed systematic sabotages of practically everything that I was then developing and publishing on topics of previously created Theory of Everything of 1985 (see web page "1985_theory_of_everything.htm"), philosophy of totalizm of 1985 (see web page "totalizm.htm"), and my inventions (e.g. Magnocraft, Time Vehicle) that were inspired by my Cyclic Table published in 1976 (see #J4.1 to #J4.6 from my web page "propulsion.htm"). At the beginning I even wondered why some of my university colleagues of that time, who also lectured computer sciences and also noticed in computers the "unruly" behaviour and the "recalcitrant personality" and attitude towards human efforts, did NOT wonder nor try to determine "why" these computers in their activities demonstrate a highly selective character focused on persecuting and destroying only everything that serves the good and progress of humanity, while simultaneously supporting everything that serves to promote evil, lies, immorality, power over others, extortion, exploitation, drawing personal benefits, atheism, etc. After all it is known that every selective action typically proves its derivation from some form of intelligence. Unfortunately, initially I did NOT know yet "who" introduced this "sabotage loop" to human computers. The fact what exactly anti-human "power of evil" hides behind this "sabotage loop" I established in my opinion beyond any doubt only when in February 2022 I made the discoveries described in items #I1 to #I5 from my web page "1985_theory_of_everything.htm" and in posts #345E and #346E to blogs of totalizm. This is because these discoveries revealed to me that the technical and scientific level of this "sabotage loop", as well as all sabotages carried out in relation to my discoveries and publications, is unsurpassed for people ahead of everything that the humanity currently knows, is able to do, and has means to do. An example of these breakthrough discoveries was everything that resulted from my finding that in the counter-world there are NO errors of the so-called "data redundancy" (see https://www.google.com/search?q=data+redundancy ) - for example my discovery that in the counter-world there is NO passage of time nor the aging effect of the passage of time, which discovery constitutes the central knowledge of descriptions of these items #I1 to #I5 and posts #345E and #346E to blogs of totalizm.

One of the effects of the existence and operation of this "sabotage loop" in all present computers of humanity, is that the sabotage of both, my web pages and publications of totalizm, as well as everything that humanity does with the use of computers, and which in any way threatens the exploitation interests of this anti-human "power of evil" which I identified in detail in {11} of item #H2 of the web page named "bible.htm" and of post #354E to blogs of totalizm, can be carried out on computers of users and in such a way as if in these computers sat a fierce enemy and persecutor of humanity that e.g. in verse 12:31 from "John" in the Millennium Bible is called the "ruler of this world", and as if he censored and sabotaged everything that works against his occupational and exploitative interests on Earth - thus causing with such his acting the destruction of people and/or the blocking or slowing down of all forms of progress of humanity.

A meaningful example of the effect harmful for our future, that results from the existence and operation of this "sabotage loop" in all present computers of humanity, is the highly misleading behaviour of these computers. For example, already now many computer systems, especially those connected to the Internet and also working in areas of "robotics" and so-called "artificial intelligence" (AI), since some time behave as if they already have self-awareness and are guided by purposeful behaviours that characterize living creatures. This in turn, both for me, as well as for many other researchers, raises growing fears and a sense of threat, as this threat is explained and discussed, amongst others, in subsection A1.1.1 from "volume 1" of my monograph [1/5] (available for free via my web page "text_1_5.htm") for the first time published in 2007, and also in items #H4 and #E1.1 from the web page named "will.htm" (and in based on this item #H4 post #353E to blogs of totalizm), plus in item #C5 from the web page named "2020life.htm" and in post #338E to blogs of totalizm. In turn these behaviours of artificial intelligence actually have the potential to sow confusion among AI researchers, which may lead to committing a fatal mistake by humanity that may cause the destruction of our entire civilisation. After all, so-far it is NOT known whether these strange behaviours of AI result from the intentional sabotage of information with the use of this "sabotage loop" - the goal of which is to cause a delay on Earth in the research and development of this AI, or whether it results from the already present acquisition by the Internet of the real awareness and its awakening to life and thus whether the internet and AI can start to threaten the survival and existence of humanity in a manner illustrated e.g. in the movies "Terminator" (see https://www.google.com/search?q=terminator+movie ) - only that so far the internet and AI operate "in conspiracy" and only accumulate their knowledge and try to develop their powers.

The use of this "sabotage loop" is currently the most effective, although simultaneously the most unusual and controversial method of sabotaging users' computers. Independently from the post #359E and web page "faq.htm", this loop is also described in part #B of a separate web page named "sabotages.htm". This method of sabotaging today's computers I have been studying for quite a long time. The conclusions to which I arrived at this process are rather shocking and controversial even for myself. This is because they suggest something, which at the present stage I am unable to prove, nor even to document indisputably - because it has the nature of a huge accumulation of circumstantial evidence empirically observable and similar to the one which is presented below in {1} to {7} and in Fig. #J3a . After all, these conclusions result mainly from many years of my use of the research method of the "black box" for conducting continuous observations and analyzes of attributes of sabotages that I constantly experience personally, while the manifestations of which significantly exceed the level of present human knowledge and technology. However, in order to allow other researchers to take into account this method of sabotage, I am going to describe here the conclusions at which I arrived. Namely, the analysis of observations to-date on ways of sabotaging computers on which I work, implies that from the first moment of the dissemination of PCs, these computers work as if someone already managed to introduce to their microprocessors this secret "sabotage loop". (I.e. as if someone introduced this loop already at the time of creating the first computer microprocessors of the type which are known to almost everyone because they are a kind of brain in their own PCs.) This loop initially seemed to have a rather limited scope of sabotage. It allowed to warp only the input from the keyboard and the output to the screen. But starting from microprocessors produced after 2000, this "sabotage loop" behaves as if it was improved in a manner that allows to carry out any sabotages in our PCs. From my analyzes of the principle of its operation, it appears that this loop works in two modes, namely: (a) undisturbed flow of information through our computer, and (b) redirecting this flow so that information "to" and "from" the central unit and peripherals of our computer flowed first through the computer of someone who would censor it and possibly sabotage it. In case when there is no censor and saboteur connected to a given computer, or in case when the censor and saboteur are NOT interested in the information that a given computer processes, this loop behaves as if it is switched off. A given computer then works exactly as people believe that it always works. But when the censor and saboteur decides to sabotage something on a given computer, then he or she activates the intended operation of this loop. After it is switched on, this loop causes that the flow of information between the processor and the main memory of a given computer, and its peripherals, starts to take place through some powerful computer of censors and saboteurs, which remains well hidden from people, but which cunningly changes and sabotages this information. The most intriguing in this redirection of the flow of information through the "sabotage loop" is that this flow works as if it is carried out via telepathic waves, NOT by carriers of information of present humanity. For example, the results of my empirical observations imply that this "sabotage loop" works effectively even if a given computer is completely disconnected from the Internet - what strongly suggests that these sabotages are carried out with their highly advanced technology by our morally decadent relatives from the planet Orion briefly described in {11} from #H2 of the web page "bible.htm", and much more extensively in part #J of the web page "1985_theory_of_everything.htm" and in item #A1 of the web page "tapanui.htm", as well as in posts #349E and #350E to blogs of totalizm. (The establishment on Earth of a colony of Orion citizens by our morally decadent relatives from planets of Orion, and the subsequent transformation of it into the present planet of Orionian slaves, "diplomatically" is also discussed in a 22-minute English-language video entitled "From ORION They Came!... the Ancient Gods of Earth’s Pre-Flood Civilization", disseminated on YouTube.com at the address https://www.youtube.com/watch?v=TADM0ZWGzY8 .) In turn such a redirection of the flow of information to computers of external censors and saboteurs allows them to control the final and/or initial form of this information, without having to make any changes to the software that our computers use. In the final result, this redirection of information so that it flows through a nearby computer of saboteurs, causes that saboteurs invisibly to human eyes can cause any behaviour of a given computer in a critical moment for them. For example, if an invisible saboteur ceases to like what we do, then he or she can cause that suddenly the program that we use crashes, or switches to some unknown mode of operation, or displays a message of some strange error, or that a part of the displayed image will be erased or replaced with some other image, etc. This saboteur can also suddenly cause that our computer starts to behave as if it caught a virus (although NO virus is present in it), or that the file that we save on the disk is not saved at all, or that a key refuses to work, or that a selected fragment of the image that we display is erased, etc., etc. It also often happens that at night texts that we wrote before are changed - i.e. the next day at least errors appear in them which we remember that we have already removed before, while sometimes we even find changes in keywords that completely change the meaning of what we wrote. In fact, it is NOT possible to prepare any longer text or program on today's computer, which would NOT contain any error. As the analyzes show, the number of these errors remains almost constant, regardless of the number of corrections that were made to the text. This situation strangely repeats in a modern way the alleged superstitions about the activity of the so-called imps of printing (see https://www.google.com/search?q=imps+of+printing+superstitions - known in folklores of many countries) - which is also a kind of proof that the "power of evil" discussed here, which is hostile to people, works on the Earth for thousands of years and that there is a very important reason why warning about it is even repeatedly encoded into verses of Bible. In total, this sabotage loop that secretly controls the operation of microprocessors from our computers, causes that these computers do NOT listen to us, but listen to these invisible for us and hostile censors and saboteurs. Means the "power of evil" which established the sabotage loop, created from it a kind of destructive "competition" - the action of which is the reverse and opposite of the method of God's action that helps people and is described in item #J5 from my web page named "petone.htm" and also in post #299E to blogs of totalizm. In turn, due to such a reverse action of it, saboteurs of humanity are able to sabotage in a chosen manner practically every our activity on a given computer, which ceases to please them. Furthermore, they are able to introduce "faults" into software our computers, which in fact do not exist in reality, but are only appropriately pre-programmed in their computers. For example, they can cause, that each time when we press the letter "ó" in our WORD, the letter which we press after this letter will not be displayed to us. Or cause that each time when we try to connect to a specific web page, our computer shuts down, or it shows us a strange screen of a supposed error - of the type which is illustrated below in Fig. #J3a . In turn, the symptom which allows us to notice most easily that the work we are currently doing has become an object of such sabotage attacks, are unusually much longer than usual periods of breaks in the correct handling of our commands by the computer when we perform some action on files that take up a lot of memory, because then sending these files for censoring - obtaining a higher priority than our own actions, takes a certain amount of time, causing the computer to temporarily suspend the execution of our commands.

The fact of the existence of such puzzling phenomena, the explanation for which the "sabotage loop" discussed here is able to provide, is supported empirically by a number of different classes of circumstantial evidence. Let us list here at least the most important out of these classes.

{1} The mysterious tendency of today's computers and their networks called the "Internet" to cleverly support and highlight whatever serves to spread evil, while to prevent people from expressing the truth of their own opinions, and to block, disgust, sabotage, and cleverly hide everything that serves truth, progress, good of others and humanity, and everything that inspires the fulfilment of God's commandments and recommendations described in the Bible. In my opinion, the best example of this tendency, although representing only one amongst a huge number of its manifestations which surprisingly effectively trouble today's people, is described in more detail and explained more comprehensively in item #A5 from my web page named "totalizm_pl.htm". It is the ease with which in the early part of 2023 a single search phrase, e.g. of the form https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys , could find almost all videos from youtube.com in which it is claimed that supposedly they mock Jesus, and simultaneously it was impossible to work out a similar single search phrase, which e.g. would allow to search for all videos from youtube.com which would show completely untouched temples or churches standing in the middle of areas ruined by some cataclysm. The reason for this ease of finding examples of alleged mockery of Jesus is that it serves to weaken the faith in God. In turn, the inability to develop a similar expression which would show these numerous examples of temples and churches that are not destroyed by cataclysms (which are documented on many videos available on youtube.com) makes it impossible to strengthen the faith in the existence and power of God. From other examples of serving the same tendency of satanic support for doing evil, lying, extorting, exploiting neighbours, etc., as the opposite of doing good, telling only the truth, volunteering, serving one's neighbours, and other such principles of life and coexistence with neighbours recommended to us by God in the content of the Bible, consider these numerous today's trends increasingly forced onto people with the use of Internet and computers, such as: "political correctness" (see https://www.google.com/search?q=political%20correctness+gone+mad ) - briefly explained on examples e.g. in item #V2 from the web page named "humanity_pl.htm", hysterical fight against so-called "hate speech" (see https://www.youtube.com/results?search_query=hate+speech+problems ) - although this speech has NOT yet been unambiguously defined and probably an atheistic definition of it without taking into account God's spiritual recommendations will turn out to be impossible, which in the practice of present times of common lying threatens that powers of evil will use the excuse of this "hate speech" for eliminating or punishing people who reveal inconvenient truths, "privacy laws" (see https://www.google.com/search?q=privacy+law+disadvantages ) which support criminals while harm morally acting people, the so-called "cookies" from internet (see https://www.google.com/search?q=are+computer+cookies+bad ) which deprive us of the control over our own computers and over the effects of our actions, in turn giving it into hands of information peddlers and secret services - which even without the help of these "cookies" already rob us from the freedom of speech and democracy, the court bans on publishing names of criminals (see https://www.youtube.com/results?search_query=name+suppression+problems ) which serve the hiding of identities of criminals but which ignore the rights of victims of crimes, the scams of the "emissions trading system" (see https://www.youtube.com/results?search_query=Exposing+the+Carbon+Credit+and+Offset+SCAM ) that turned the actual actions for climate change into a speculators' market that makes these actions impossible, the official denial of climate change (see https://www.youtube.com/results?search_query=climate+change+scams ) that encourages people to behave irresponsibly, the financial benefits of corporations from wars and senseless killing people (see https://www.youtube.com/results?search_query=getting+rich+on+wars ) - which turn wars and killings into profitable ventures, while the impact of bad examples of which bring in the near future the potential to escalate killing of neighbours in order to gain various profits and illustrated e.g. with the English-language movie etitled "Children of Men" (see https://www.youtube.com/results?search_query=children+of+men+movie ), the continuation of the use of "money" (see #A1 to #A4 from web page "partia_totalizmu.htm") in order to force productive work from workers by indiscriminately rewarding it with money - as a reversal of voluntary performance of productive work selectively and fairly rewarded by God Himself with the phenomenon of happiness of earned nirvana (see #C7 to #C9 of the web page "nirvana.htm"), etc., etc. So can one wonder that in present times people have completely stopped telling the truth to each other, NOT only in politics, but even within their own families, that they treat their neighbours either as potential objects for exploitation or as enemies, and additionally that humanity as a whole puts the most energy, inventions, and thinking only into whatever serves to kill, exploit, torture, cheat, lie to, enslave, etc., of its fellow humans, while if some scientists receive funding to officially do research on UFOs or on God, then the hidden goal of this research must be to find some theoretical explanations which would imply the non-existence of UFOs or God but which costs would NOT allow to decisively be challenged (e.g. experimentally) by researchers that do NOT have official funding.

{2} The existence of warnings encoded in verses of the Bible and stating that it is the system of today's computers called the "Internet" that will carry the "sign and number of the beast 666" fatal for many people. This warning is explained in detail in item #H4 and in captions under #H4a and #H4b from my web page "will.htm" and in post #353E to blogs of totalizm. However, it is only one amongst a whole series of warnings wisely confirmed by stamping onto them the so-called "[Ω] God Stamp" (see #I2 from web page "1985_theory_of_everything.htm") encoded into verses of the Bible and already described in other publications of the philosophy of totalizm of 1985, which warn us about the approaching to the Earth an increasingly dangerous situation for people, and reveal the truth about its perpetrators and about ways of defending ourselves against its destructive effects.

{3} The fact that many forms of sabotage that requires an intervention based on immediate logical analyzes and on logical thinking, and which I experience empirically on computers that I use, is manifested in situations when these computers remain completely disconnected from the Internet. This in turn means a continuous connection of these computers with some superior censoring unit, which bypasses the presently possessed by people ways of transmitting information, e.g. through a direct connection of their microprocessors with a censoring unit via telepathy instead of e.g. via today's fibre-optic cables or radio waves. Unfortunately, evidence of such manifestations, e.g. of telepathic connection and transmission, cannot be documented at the present level of our knowledge and technology. But the more perceptive researchers of this topic will be able to personally notice them when they experience them on their own computers.

{4} My finding resulting from the clever invalidation of all links to videos from youtube.com shown on my web pages, described in detail, amongst others, in (#7) from the introductory part of my web page "p_instruction.htm". This finding documents the sabotage, the effects of which affected me just before Thursday on 2023/4/20, but which must have been carried out in the distant past, when the expressions of the HTML language for forming these links were just being pre-programmed and started to be disseminated. This in turn proves that the power of evil that hides behind the "sabotage loop" discussed here already has mastered the time travel (see web page "immortality.htm"). Thus, this power of evil is able to send its couriers through time (see web page "skorowidz.htm") to the past to carry out in there sabotages which do NOT introduce errors of the so-called "data redundancy" - i.e. errors which I described in detail in items #I1 to #I5 from my web page "1985_theory_of_everything.htm" and in posts #345E and #346E to blogs of totalizm. In turn, since this power of evil already mastered time travel, the level of its science and technology is so much higher than the human one that its representatives are able to also secretly smuggle the "sabotage loop" described here into the design of human microprocessors, and also have already mastered telepathic communication devices through which this "sabotage loop" is able to continuously communicate with their censoring computers which in situations acting to the detriment of their interests are able to rapidly sabotage the operation of human computers.

{5} The huge accumulation of scientifically irrefutable evidence (unfortunately officially denied by the ruling elites of humanity) that for thousands of years people on the Earth are exploited and destroyed by creatures with a huge scientific and technical advancement, but with devilishly fallen morality. From the research to-date of these creatures it is already known that they are in fact able to travel through time and send their "couriers through time" to the past in order to carry out undetectable for people changes in whatever does NOT work for the benefit of their interests of occupation and exploitation of humanity. They also have technical devices that allow for instant communication via the technical version of telepathy both between themselves and with people, and even for using telepathic weapons that remotely paralyze people who threaten them - e.g. see #K2 and #K1 from the web page named "petone.htm". Presently we know these creatures as "UFOnauts", while their starships as "UFOs". The formal proof from 1981 which confirms the existence, appearance, and principles of operation of UFO starships is presented on my web page named "ufo_proof.htm". However, the Bible also warns about the existence and activities of UFOnauts and UFOs, wisely and foresightedly describing them under the names of Devils, Angels, Fallen Angels, etc. In the Bible also a warning is wisely encoded that UFOnauts have a physical nature like people (and NOT a spiritual nature like true Angels) - e.g. see {11b} from item #H2 of my web page "bible.htm" or from post #354E to blogs of totalizm. The best report revealing their moral bankruptcy and advanced technology was published by a Polish citizen, the late Andrzej Domała - see the free Polish treatise [3b] disseminated in the Internet via the web page "tekst_3b.htm". In turn the prevalence of evidence for their continuous exploiting and enslaving humanity on Earth is documented and illustrated, amongst others, in items #K1 to #K4 from the web page named "petone.htm" and in posts #347E, #348E and #355E to blogs of totalizm. Unfortunately, because of their high similarity to people allows them to impersonate the most important decision makers and to manage every official activity of humanity, for thousands of years they effectively eliminate the dissemination among people of the truth and evidence for their existence and activities on Earth. On the other hand, all other analyzes of attributes of their activities on Earth indicate that they actually made slaves from the entire humanity, acting with every inhabitant of Earth in the manner in which in past slave owners acted with slaves that they enslaved. In the result, although it is officially claimed that on Earth currently there are "only" around 27 million of slaves, in fact their slaves are all human inhabitants of our planet - including you the reader, and all people around you, including also your superiors, decision makers, and politicians. Similarly as in past Earthly slaves always carried with them various signs or badges with numbers describing whose slaves they are, also in present times every inhabitant of Earth on the side of his/her leg wears a scar shown in Fig. #N3b from the web page named "cielcza_uk.htm" and from post #357E to blogs of totalizm, which scar remains after installing in the bone of his/her tibia an identification implant with a slave number of a given person. The puzzling is "why" (perhaps also because being lied to?) those who enslave humanity as if they do NOT realize that everything that they do to others, in the result of the action of the "Boomerang Principle" and karma (see web page "karma.htm"), after the elapse of the "time of return" will be done to them by someone else.

{6} Frequent appearance on the Earth of mass human rushes and stampedes, which document that some technically higher than humanity, yet hostile to people "power of evil", uses technical telepathy and hypnosis to remotely induce various forms of collective panics, trampling, crushing, etc. The appearance of these destructive human acts is already well documented both in videos - e.g. see videos from https://www.youtube.com/results?search_query=human+stampede+crush about crushing with human panics, and descriptively - e.g. see my descriptions of crowd hysteria provided e.g. in #C5 from the web page named "nirvana.htm". Simultaneously, from UFO research, as well as from many folk stories, it is known well that UFOnauts have devices for both remote hypnosis capable of completely paralyzing human bodies, as well as for remote telepathy capable of inducing people into an unrestrained feeling of fear and panic. The uses of remote hypnosis that paralyze human bodies are demonstrated during rapes of people by miniature three-fingered UFOnauts, in Polish folklore known as zmora (meaning: nightmares - see https://www.youtube.com/results?search_query=zmora ), while in Western countries also called succubus and incubus - see https://www.youtube.com/results?search_query=succubi+incubi . These rapes are roughly described in items #K1 to #K3 from my web page named "petone.htm", while my personal experience of being "suffocated" by a "nightmare" - in item #H3 from the web page named "wszewilki_uk.htm". In turn the best evidence for the use of remote telepathic programming of crowds is the change of attitude of Israelites towards Jesus described in the Bible, which could NOT take place without the use of technically induced telepathic commands. After all, on the Palm Sunday before Easter, Israelites treated Jesus as their king, while less than a week later they shouted in unison to crucify Him. In turn each reader can ask himself, whether without some telepathic command that overpowers our thinking, feelings, and conscience, he would change so drastically his own attitude towards the matter of someone's life and death in such a short time? Simultaneously, it is also known that as many as two UFO starships supervised the entire process of the crucifixion of Jesus - evidence in the form of illustrations of these UFOs (often in religious folklore called "angels") with faces of human-like UFOnauts watching the execution of Jesus through the transparent floors of their starships, survived in the religious folklore of Christianity - e.g. see Fig. #I1 from item #I1 of my web page named "bandits.htm". UFOnauts also still use until present times this telepathic and hypnotic forcing of mass views and impulses that are destructive to humanity. For example, when at the beginning of 20th century humanity commonly started to use electric vehicles (e.g. cars, trolleybuses and trams) which did NOT emit exhaust fumes and were cheap to use, UFOnauts - striving to poison the environment and increase the wealth of elites, undertook telepathic and hypnotic forcing view and momentum for people to use vehicles with internal combustion engines. In the result, from times of my youth I still remember how everyone then went crazy to buy their own car, while cities and countries liquidated trams and trolleybuses, replacing them with buses. Many people then even used petrol as a perfume, because then everyone was fond of smelling the petrol, oil, and exhaust fumes - in spite that presently these smells make almost everyone sick, while people lately in the same way were switched to smelling drugs. Moreover, at present people are still forced telepathically and hypnotically to various other destructive views and impulses, for example: that UFOs do not exist while everything that is revealed about UFOs is illusions or lies, that God does NOT exist, that since the government has NOT banned the use of plastics - we do NOT have to avoid their use, that climate changes do NOT threaten us, that only wealth matters, that neighbours must be made by force or money to serve us, that a modern woman should criticize, manage, accuse, discipline and punish her husband and all men in general, etc., etc.

{7} Numerous examples revealed by verses of the Bible, confirmed also by real life, that people and communities which out of love and respect for God fulfil commandments and insist on practicing their faith in accordance with the Bible and truth, God effectively defends against misfortunes and against attacks of evil powers, including against attacks morally decadent relatives of humanity described here. In my opinion, the best such examples are temples and churches protected from destruction by cataclysms deliberately caused by the advanced technology of this power of evil. Briefly about these surviving from cataclysms temples and churches standing in the middle of completely ruined areas I write in item #A5 from my web page named "totalizm_pl.htm". In turn, I discuss them in more details e.g. in item #B2 from the web page named "seismograph.htm" (but see also item #C3 in there regarding the "pact with the devil"), and also in #E4 and in (7) from item #D3 from the web page named "day26.htm". In turn the example of the mechanism of operation of this divine defence that does NOT deprive anyone of their "free will", relatively well illustrates the fate of the town of Petone in NZ in which I live (see web page "petone_pl.htm"). For example, in 2023 New Zealand was damaged by several tropical cyclones, one of which on 2023/1/27 caused a destructive flood in the city of Auckland (see https://www.youtube.com/results?search_query=Auckland+NZ+flooding+2023 ) located around 666 kilometres to the north from Petone, while the other with its fury of the powerful cyclone Gabrielle (see https://www.youtube.com/results?search_query=cyclone+Gabrielle+NZ+flooding+2023 ) devastated around a half of the North Island of NZ on which Petone is located. These cyclones displayed attributes of being induced by starships of UFOnauts - as this is briefly described in the INTRODUCTION from my web page "petone.htm". However, they still had to obey several laws of nature that govern over their principles of operation, displacements, and also precipitations and winds induced by them - for example they had to secretly produce the so-called "supercell" (see https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado ) briefly discussed in the caption under Fig. #N3b from my web page "cielcza_uk.htm" and from post #357E to blogs of totalizm. Thus, from my observations of the weather situation, it appears that always when approached the time of attack of these cyclones on Petone, for the defence of this township God placed on the eastern side of Petone something that one of TV-NZ weather experts wisely calls a blocking high-pressure system. Because of this high-pressure, cyclones dragged by UFO starships are unable to reach Petone and attack it - for NZ weather researchers giving the impression of "naturally occurring" accidental protective situations, although in typical situations these "blocking high-pressure systems" do NOT appear. Apparently, God appreciates the dedication and love of about 7,000 inhabitants of the town of Petone, which until the times of Covid-19 maintained 11 churches, and He also rewards the long history of faith and devotion of its inhabitants with special treatment and protection against natural disasters. God also confirms His special treatment of the town of Petone without breaking anyone's "free will", by establishing a sacred area under the open sky marked with the "Celtic cross" (see https://www.google.co.nz/search?q=iona+memorial+celtic+cross+foreshore+petone+nz ) and by the energy chakra of the Earth (see https://www.google.com/search?q=Earth+energy+chakra ) by the beach in Petone - which I described in INTRODUCTION and in #J3 to #J3v from my web page named "petone.htm". Also to other God-loving people, God sometimes confirms His protection and help in a manner that does NOT deprive them (nor others) of their "free will". A good example of such a confirmation in my opinion was the green "Angel Glow" (see https://www.youtube.com/results?search_query=Angel+Glow+at+Shiloh+Battle ) which at night after the battle in Shiloh, USA, started to be self-emitted over the wounds of soldiers saved by God. After all, everyone has the "free will" to interpret this angelic glow in his/her own way - depending on the practiced worldview. However, people who believe in God know that the self-emitting of a glow unsupported by laws of physics of our "world of matter" is always a sign of God's intervention. For example, Jesus was seen self-emitting a glow - which the Bible emphasizes e.g. in verses 17:2 from "Matthew", 9:3 from "Mark", 9:29-32 from "Luke". The glow is also self-emitted by actual angels - see https://www.youtube.com/results?search_query=real+angels+caught+on+camera . Furthermore, it is already known that male adding and female subtracting "God Drobinas" - the existence of which I discovered and described e.g. in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm", also self-emit white and red glow similar to this which I saw on the holy area in Petone - this glow I also confirmed on verses of the Bible e.g. at the end of (d) from item #H3 of my web page named "2020life.htm" and in post #331E to blogs of totalizm. Knowing about all the above, in my opinion it is also worth to subject to a logical analysis the reversal of this situation. Namely, it is worth to consider results of logical deductions, as if people and communities are so effectively defended by God against attacks of the "power of evil" described here when they demonstrate their love for God by voluntarily obeying God's commandments and laws, then whether this also means that people and communities becoming victims of such attacks so-far do NOT fulfil the biblical criteria of being worthy of being defended by God. After all, the possible learning of results of such inferences may indicate a manner of defence against these attacks, giving simultaneously a lot to think about - perhaps along the line e.g. described in items #J1 and #J2 from the web page "quake_pl.htm". Furthermore, the Bible emphasizes that the goal of Jesus' sufferings was NOT to condemn, but to convert to serve God (Bible, e.g. 3:17 from "John") - so it is never too late to purchase the Bible and undertake systematic study and voluntary implementation of its contents. One also need to remember what the Bible verses remind us of Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25 (Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God) - namely that fulfilling requirements of the authorities of any institution or country, we should separate from our service to God. In other words, we should NOT allow the authority of any institution or government to dictate to us what we should do in matters of faith, while we ourselves should be able to decide what we do for God voluntarily on the basis of our views, conscience, knowledge, wisdom and "free will".

Of course, the empirical evidence of a circumstantial nature provided above should NOT discourage us with the modesty of its name. This is because the total vastness and span of areas of human knowledge and life that it covers, and also the fact that in the Bible its key fragments are confirmed by the authority and knowledge of God Himself, incomparably surpasses the also only circumstantial evidence that the present "official atheistic science" is able to present in confirmation of its most fundamental, although logically, empirically, scientifically and evidence-wise relatively easily undermined, claims and the theories of the type "the big bang theory", "theory of evolution", or "theory of relativity". The fraction of this evidence presented here does NOT exhaust the multitude of observations, all of which seem to confirm the truth of the definition and conclusions presented here about the existence and operation of this "sabotage loop". In turn tolerating the existence of this loop causes huge damage to our civilisation, effectively pushing humanity back to caves and onto trees. For example, only the repair of the damage that on numerous of my web pages was caused by the invalidation of all permanently pre-programmed links to videos from youtube.com, described in {4} above, will now take me many months of continuous work - which I will have to put at the cost and to the detriment of the conducted rather unique research carried out by myself, that is NOT carried out by any other researcher on Earth. After all, I experienced this invalidation empirically only on Thursday, 2023/4/20, and I immediately described it in more detail, among others, in (#7) from my web page named "p_instruction.htm". It also uses the discovered only during my research and mentioned above lack of errors of so-called "data redundancy", which because of the non-existence of time and the elapse of time in the counter-world, causes that when changes in anything are done in the human past - these changes do not cause errors that people notice, although they affect the operation of our present. In the discussed case, this sabotage of human development and progress caused an immediate corruption of all links to videos from youtube.com that I ever introduced to my web pages via the HTML iframe expression. So only one small change in the format of this linking expression, carried out in the past by special services of these "powers of evil" called couriers through time, this change spoiled on all my web pages the displaying of initiating screens for videos from youtube.com. In turn my repair of damages caused by this short and highly cunning sabotage will probably take me several months to come. (I am counting on the understanding of my readers when they notice that on the web page of totalizm that they read, some video linked in there no longer works, although it is still available on youtube.com .)


http://pajak.org.nz/songs/security.jpg
Fig. #J3a: Here is an example of evidence for a cunning sabotage of my "playlists" with songs and melodies which I like to listen to in my free time to relax my mind. This proof is a photograph of the message of the alleged "Security Error" that sometimes appeared on the screen of my former LG "smart" TV - the history of which is described in item #C1 from the web page named "smart_tvs.htm". The problem with this error, however, was that it did NOT exist, but only its alleged operation was deceptively generated by a secret component of every present computer which, because of its principle of operation, I named the "sabotage loop" and described in more detail, amongst others, here and in #J3 of the web page named "faq.htm". This is because the appearance of this message always coincided with cases, when acting exactly as I was told to do by the morally correct criteria of the philosophy of totalizm of 1985, I accidentally awakened from sleep someone's "immoral reasons" to block my internet connections with some secretly forbidden for me address. My original photograph of the above message of the deceptively told to me "security error", together with its more detailed than here description, I first published on Fig. #A1a from the web page named "p_instruction.htm". (Click on the photo of this message to e.g. be able to see it enlarged in the way I described it at end of introductory part of the web page "faq.htm".)

The "sabotage loop" described here is just one example out of a huge range of methods of harming humanity with which we are constantly plagued by the anti-human "power of evil" which is hostile towards humanity and equally material as us - only that it is much more technically and scientifically advanced than us, but morally fallen completely. A number of further out of these methods of harming humanity are already described in item #J4 and in the rest of the web page "faq.htm". But the most strange out of them, which caused for me the most problems, damage, and the work of repairing them, are described in item #A5 from my web page named "totalizm_pl.htm". I distinguished these methods in this way, because the level of their ingenuity and sophistication, as well as the level of knowledge and technology, and the size of resources involved in their implementation significantly exceed the level achieved so far by humanity.

Copyrights © 2023 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #359E constitutes an adaptation of the content of #J3 to #J3a from my English web page named "faq.htm" (update of 7 May 2023, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://nirwana.hstn.me/faq.htm
http://drobina.rf.gd/faq.htm
http://pajak.org.nz/faq.htm
Notice the frightening speed with which recently someone blocks my access to more and more websites of totalizm. If this continues, by the end of 2023 all web pages of totalizm available to interested readers and capable of being systematically updated by me will disappear from the Internet.

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #359E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then either at the above addresses he/she may start the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/faq.htm , it is enough if in that address the name of the web page "faq.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "tapanui.htm", let's say from a web page with the address http://pajak.org.nz/faq.htm , it is enough that instead the previous web page address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/tapanui.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #359E (i.e. my own translation to English from the Polish post #359), I intended to publish on all mirror blogs of totalizm which until now remain accessible by me and on which I am still able to publish my posts. Until 2022/10/30, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time, out of which only following 3 out of these 8 blogs of totalizm still were working, accessible, updatable and possible to use for publishing my posts. These 3 blogs of totalizm still accessible for me can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Fortunately, the impossibility to further publish my posts on 5 of these blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. in large size 20pt and in normal size 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost all posts to blogs of totalizm published in Polish are also published in there after my translation of them to the English language, and thus I hope they should be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #359E:
#357E, 2023/4/1 - "Turn the other cheek" and the mechanism of "self-regulation" will defeat evil for you (#N to #N3b from "cielcza_uk.htm")
#355E, 2023/1/20 - Footprint trail of over 3-metre tall UFOnaut in asphalt of NZ pavement (#K3 do #K4c z "petone.htm")
#354E, 2022/12/1 - How 12 "[Ω] God Stamps" from Bible confirms truth of my discoveries and corrects deviations of official science (#H1 and #H2 of "bible.htm")
#353E, 2022/11/25 - evidence that attributes of the "Internet" the Bible described with numerals 666 (#H4 in "will.htm")
#351E, 2022/8/27 - laws that govern over solving problems of ever increasing power (#C9 of "nirvana.htm")
#350E, 2022/8/20 - where and why to build monuments of UFO models with engineering-precision (#A1 to #A1c from "tapanui.htm")
#349E, 2022/7/20 - the truths about light, encoded into the Bible (#J1 to #J4 from "1985_theory_of_everything.htm")
#348E, 2022/6/26 - the engineering analysis of "how" for UFOnaut-nightmare from Aceh (#K2 of "petone.htm")
#347E, 2022/6/10 - footprints of a 3-toed UFOnaut-nightmare about 80cm tall, melted in NZ asphalt (#K1 of "petone.htm")
#346E, 2022/5/18 - how the Bible's "[Ω] Seal of God" corrects the distorted by "official atheistic science" understanding of time (#I5 of "1985_theory_of_everything.htm")
#345E, 2022/3/21 - my discovery from February 2022 that it was God (i.e. NOT "nature") which created "elapse of time" (#I1 to #I4 from "1985_theory_of_everything.htm")
#343E, 2022/2/20 - roles of God and people in implementing ideal "Nirvana System" (#C8 to #C8bc of "nirvana.htm")
#341E, 2021/12/27 - Only "physical works" teach wisdom "how" (#G3 to #G5 of "wroclaw_uk.htm")
#338E, 2021/9/25 - impossibility of the emergence of life in inanimate matter from our "world of matter" (#C5 and #C6 of "2020life.htm")
#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" proving the origin and attributes of life forms (#H1 to #H6 in "2020life.htm")
#328E, 2020/11/20 - "earned nirvana" = foundation for "Nirvana System" that eliminates money (#C7 in "nirvana.htm")
#299E, 2018/7/1 - what and why Elijah from the Bible gave as Kabbalah and its tree of life (#J5 of "petone.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
maj 01 2023 #359: Implikacje istnienia, działania i...

#359: Implikacje istnienia, działania i następstw sekretnej "pętli sabotażowej" w naszych PCs

 

Streszczenie: W niniejszym wpisie #359 prezentuję swą własną definicję i wyjaśnienie dla tzw. "pętli sabotażowej", oraz "poszlakowy" materiał dowodowy (patrz https://www.google.pl/search?q=dowody+poszlakowe ) jaki moim zdaniem podpiera prawdę i poprawność tej definicji i wyjaśnienia, a także potwierdza fakt istnienia owej pętli oraz sekretnego jej wbudowania w mikroprocesory do PCs. Owa "pętla sabotażowa" jest bowiem w stanie wyjaśnić źródła i wskazać autorów zagadkowego zjawiska antyludzkiej "osobowości" i wybiorczego nastawienia na czynienie zła dzisiejszych nowoczesnych komputerów działających dzięki mikroprocesorom o na tyle skomplikowanej strukturze logicznej iż może ona ukrywać w sobie cechy i możliwości nadal jeszcze NIE poznane przez obecnych badaczy. Przykładowo, struktura ta może ukrywać zdolność do telepatycznej wymiany informacji i do komunikowania się z jakimś ukrytym systemem komputerowym nadrzędnie cenzurującym informacje przetwarzane przez wszystkie ludzkie komputery. To zagadkowe zjawisko ja obserwuję i analizuję już od ponad 30 lat, nazywając je właśnie "pętla sabotażowa" - jednak w dzisiejszych czasach "politycznej poprawności" zapewne bardziej "dyplomatycznie" byłoby je nazywać np. "pętla machinacji". Jedynym bowiem sposobem rozszyfrowania jego źródła i zasady działania jest naukowa metoda "czarnej skrzynki" - tj. skrzynki która ukrywa w środku coś zupełnie nieznanego dla zewnętrznego "świata materii" i niemożliwego do materialnego i fizycznego przebadania, co jednak możemy poznawać i rozszyfrowywać swymi umysłami poprzez analizowanie obserwowalnych dla nas manifestacji wpływu tego co w skrzynce tej się znajduje na wszystko co skrzynkę tę otacza. Aczkolwiek jak każdy człowiek i badacz praktykujący wiarę w Boga i nieustająco poszukujący wiedzy o Bogu, zdaję sobie sprawę z własnych niedoskonałości i możliwości popełniania pomyłek we wnioskach do jakich dochodzę, szczególnie iż wnioski tu opisane uzyskałem ową metodą "czarnej skrzynki", ciągle jednak z uwagi na ich znaczenie dla prawdy, oraz dla losów, przyszłości i niepodległości bliźnich, a także wiedząc iż żaden inny badacz NIE podjął jeszcze naukowych dociekań tego niszczycielskiego zjawiska komputerowej antyludzkości, zdecydowałem się zaprezentować tu swoje wnioski, mając nadzieję iż zaprezentowane tu i oficjalnie nieznane cechy i możliwości mikroprocesorów do PCs zwrócą uwagę innych badaczy na potencjał faktycznego istnienia zagrażających ludzkości źródeł zjawiska które tu opisuję.

 


#J3: Co to takiego i jak działa sekretna tzw. "pętla sabotażowa" ("pętla machinacji") z mikroprocesorów w naszych PCs

 

Motto: "Skoro do dzisiaj znaleziony został i udostępniony zainteresowanym naukowo niepodważalny materiał dowodowy potwierdzający prawdę i istotność każdej zawartej w Biblii informacji na temat życia, to implikuje iż jedynym powodem dla którego nadal istnieją ludzie jacy grzeszą a w konsekwencji ochotniczo biorą na siebie kary za swe grzechy, jest iż ktoś sekretnie ich zaprogramowuje (np. ukrytym technicznym programowaniem ich umysłów nakazami po hipnotycznymi albo telepatycznymi) aby odrzucali prawdę oraz postępowali odwrotnie niż ich sumienie ich upomina."

 

Uważam iż niniejsze opisy najracjonalniej rozpocząć od przytoczenia najpierw mojej definicji "co takiego" jest owa "pętla sabotażowa". Definicję tę wypracowałem w dniu 2023/4/23 na bazie osiągniętej do wówczas swej wiedzy naukowej, oraz w rezultacie aż kilkudziesięciu lat (tj. już ponad 30) nieustannego empirycznego obserwowania aż na szeregu odmiennych komputerów najróżniejszych efektów i przejawów działania tejże "pętli sabotażowej". Oto więc ta moja definicja. Przez "pętlę sabotażową" należy rozumieć utajnione przed ludźmi składowe mikroprocesorów z każdego dzisiejszego ludzkiego komputera, zaprojektowane techniką nadal nieznaną ludzkości, które używając telepatii jako nośnika informacji i stąd działając poza ludzkim internetem i to w sposób dla ludzi narazie niemożliwy do wykrycia i do oficjalnego potwierdzenia, każdą informację przetwarzaną w tych mikroprocesorach przekierowują tak aby przepływała ona przez bardziej od ludzkich technicznie zaawansowane komputery naszych krewniaków z planet Oriona, od tysiącleci sekretnie okupujących i eksploatujących ludzkość, gdzie owa informacja jest automatycznie cenzurowana - zaś jeśli działa ona przeciwko okupacyjnym interesom tych naszych moralnie upadłych krewniaków, wówczas także natychmiast jest automatycznie sabotażowana. Istnienie i efektywne działania tejże "pętli sabotażowej" rzuciło mi się w oczy już w końcowych latach 1980-tych, tj. w czasach kiedy w użycie weszły komputery pracujące dzięki wbudowanym w nie mikroprocesorom. Jednak jej działania najbardziej zaczęły mi się dawać we znaki w latach 1990-tych - kiedy to zawodowo wykładając przedmioty "Inżynierii Softwarowej" odnotowałem systematycznie realizowane przez nią sabotaże praktycznie wszystkiego co wówczas wypracowywałem i publikowałem na tematy stworzonych uprzednio przez siebie "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") oraz "filozofii totalizmu z 1985 roku" (patrz strona "totalizm_pl.htm"). Na początku dziwiło mnie nawet dlaczego niektórzy moi ówcześni koledzy uczelniani również wykładający nauki komputerowe też odnotowali "narowiste" zachowywanie się komputerów oraz ich jakby "krnąbrną osobowość" i stosunek do ludzkich usiłowań, jednak NIE zwracali uwagi iż komputery te w swych działaniach demonstrują "wysoce wybiorczy charakter" nastawiony na prześladowanie i wyniszczanie tylko tego wszystkiego co służy dobru i postępowi ludzkości, jednocześnie zaś na wspieranie wszystkiego co służy promowaniu zła, kłamstw, niemoralności, władzy nad bliźnimi, wymuszania, eksploatowania, wyciągania osobistych korzyści, ateizmu, itp. Wiadomo zaś iż "każde wybiorcze działanie" typowo dowodzi jego wywodzenia się od jakiejś formy inteligencji. Niestety, początkowo NIE wiedziałem jeszcze "kto" powprowadzał ową "pętlę sabotażową" do ludzkich komputerów. Ów fakt jaka dokładnie antyludzka "moc zła" kryje się za ową "pętlą sabotażową" ustaliłem moim zdaniem ponad wszelką wątpliwość dopiero kiedy w lutym 2022 roku dokonałem odkryć opisywanych w punktach #I1 do #I5 ze strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Odkrycia te bowiem ujawniły mi iż poziom techniczny i naukowy owej "pętli sabotażowej", a także wszelkich sabotaży dokonywanych w sprawie moich odkryć i publikacji, niedoścignienie dla ludzi wyprzedza wszystko co ludzkość obecnie wie, potrafi i posiada środki aby czynić. Przykładem tamtych przełomowych odkryć było wszystko co wynikło z mojego ustalenia iż w przeciw-świecie NIE istnieją błędy tzw. "nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - przykładowo moje odkrycie iż w przeciw-świecie NIE istnieje upływ czasu ani starzejące działanie upływu czasu, co stanowi centralną wiedzę opisów owych punktów #I1 do #I5 oraz wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu.

 

Jednym z efektów istnienia i działania owej "pętli sabotażowej" we wszystkich obecnych komputerach ludzkości, jest iż sabotażowanie zarówno moich stron i opracowań totalizmu, jak i wszystkiego co ludzkość czyni z użyciem komputerów, a co w jakikolwiek sposób zagraża eksploatacyjnym interesom owej antyludzkiej "mocy zła" jaką szczegółowiej zidentyfikowałem w {11} z punktu #H2 strony "biblia.htm" oraz ze wpisu #354 do blogów totalizmu, może być dokonywane na komputerach użytkowników i w taki sposób jakby w komputerach owych zasiadał zajadły wróg i prześladowca ludzkości np. w wersecie 12:31 z ew. św. Jana Biblii Tysiąclecia nazywany "Władcą Ziemi" poczym cenzurowal i sabotażował wszystko co działa przeciwko jego okupacyjnym i eksploatacyjnym interesom na Ziemi. . Tym więc swym sabotażowaniem powoduje on celowe wyniszczanie ludzi i/lub blokowanie lub spowalnianie wszelkich form postępu ludzkości.

 

Wymownym przykładem szkodliwego dla przyszłości ludzi efektu istnienia i działania owej "pętli sabotażowej" we wszystkich obecnych komputerach ludzkości, jest wysoce mylące ludzi zachowywanie się tych komputerów. Przykładowo, już obecnie sporo systemów komputerowych, szczególnie podłączonych do internetu a także pracujących w obszarach "robotyki" i tzw. "sztucznej inteligencji" (AI), od jakiegoś już czasu zachowuje się tak jakby już posiadało samoświadomość i kierowało się celowymi zachowaniami cechującymi istoty żyjące. To zaś zarówno u mnie, jak i u wielu innych badaczy, wzbudza rosnące obawy i poczucie zagrożenia, tak jak zagrożenie to wyjaśniłem i przedyskutowałem, między innymi, w podrozdziale A1.1.1 z "tomu 1" mojej monografii [1/5] (upowszechnianej za darmo poprzez stronę "tekst_1_5.htm") po raz pierwszy opublikowanej w 2007 roku, a także w punktach #H4 i #E1.1 ze strony o nazwie "will_pl.htm" i w bazującym na punkcie #H4 wpisie #353 do blogów totalizmu, plus w punkcie #C5 ze strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz we wpisie #338 do blogów totalizmu. Te zaś zachowania sztucznej inteligencji faktycznie mają potencjał aby zasiać konfuzję wśród badaczy AI, jaka może wieść do popełnienia przez ludzkość fatalnego błędu wiodącego do zagłady całej naszej cywilizacji. Wszakże narazie NIE jest wiadomym, czy te dziwne zachowania AI wynikają z celowego sabotażowania informacji za pomocą owej "pętli sabotażowej" - jakiego celem jest spowodowanie opóźnienia na Ziemi badań i rozwoju owej AI, czy też wynika ono z już obecnego uzyskania przez internet faktyczniej świadomości i jego pobudzenia do życia, a stąd czy internet i AI mogą zacząć zagrażać przeżyciu i istnieniu ludzkości w sposób zilustrowany np. filmami "Terminator" (patrz https://www.google.com/search?q=terminator+movie ) - tyle iż narazie internet i AI działają "w konspiracji" i jedynie gromadzą swą wiedzę i rozwijają swe moce.

 

Użycie owej "pętli sabotażowej" jest obecnie najbardziej efektywną, chociaż jednocześnie najbardziej niezwykłą i kontrowersyjną metodą sabotażowania komputerów użytkowników. Niezależnie od niniejszego wpisu #359 i punktu #J3 ze strony "faq_pl.htm", pętla ta opisana jest również w część #B odrębnej strony o nazwie "sabotages_pl.htm". Tę metodę sabotażowania dzisiejszych komputerów studiuję już od dosyć długiego czasu. Wnioski do jakich przy tym doszedłem są raczej szokujące i kontrowersyjne nawet dla mnie samego. Sugerują one bowiem coś, czego na obecnym etapie ani nie jestem w stanie udowodnić, ani nawet niepodważalnie udokumentować - ma to bowiem naturę ogromnego nawarstwienia "poszlakowego" materiału empirycznie obserwowalnego i podobnego do tego jaki prezentuję poniżej na Fot. #J3a. Wszakże wnioski te wynikają głównie z wielu lat mojego stosowania badawczej metody "czarnej skrzynki" dla prowadzenia nieustannych obserwacji i analiz cech sabotaży jakie osobiście nieustająco doświadczam, zaś jakich manifestacje znacząco przekraczają poziom dzisiejszej ludzkiej wiedzy i techniki. Niemniej, aby umożliwić innym badaczom wzięcie pod uwagę tej motody sabotażowania, niniejszym opiszę tutaj wnioski do jakich doszedłem. Mianowicie, analiza dotychczasowych obserwacji nad sposobami sabotażowania komputerów na których ja pracuję, implikuje iż od pierwszej chwili upowszechnienia się PC, komputery te działają tak jakby ktoś już dawno temu zdołał jakoś wprowadzić do ich mikroprocesorów ową sekretną "pętlę sabotażową". (Tj. wprowadził tę pętlę już w chwili stwarzania pierwszych mikroprocesorów komputerowych w rodzaju tych jakie niemal wszystkim są znane ponieważ są rodzajem mózgu w ich własnych PCs.) Pętla ta początkowo zdawała się mieć dosyć ograniczony zakres sabotażowania. Umożliwiała ona bowiem wypaczanie tylko wejścia z klawiatury oraz wyjścia na ekran. Jednak począwszy od mikroprocesorów wyprodukowanych po 2000 roku, owa "pętla sabotażowa" zachowuje się tak jakby została udoskonalona w sposób który pozwala na dokonywanie dowolnych sabotaży w naszych komputerach PC. Z moich analiz zasady jej działania wynika, że pętla ta działa w dwóch trybach pracy, mianowicie: (a) niezakłóconego przepływu informacji przez nasz komputer, oraz (b) bocznikowania tego przepływu tak aby informacja "do" i "z" jednostki centralnej i peryferiów naszego komputera przepływała najpierw przez komputer kogoś kto ją ocenzuruje i ewentualnie zasabotażuje. W przypadku kiedy nie ma cenzora i sabotażysty podłączonego do danego komputera, lub w przypadku kiedy cenzora i sabotażysty NIE interesują informacje które dany komputer przetwarza, owa pętla zachowuje się jakby była wyłączona. Dany komputer działa wówczas dokładnie tak jak ludzie wierzą iż on zawsze działa. Kiedy jednak cenzor i sabotażysta zdecyduje się coś zasabotażować na danym komputerze, wówczas włącza zamierzone działanie owej pętli. Po jej włączeniu pętla ta powoduje, że przepływ informacji pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną danego komputera oraz jego peryferiami zaczyna następować poprzez jakiś potężny komputer cenzorów i sabotażystów, który przed ludźmi pozostaje dobrze ukryty jednak który zmyślnie informację tę zmienia i sabotażuje. Najbardziej intrygujące w owym przekierowaniu przepływu informacji przez "pętlę sabotażową" jest iż przepływ ten działa jakby dokonywany był za pośrednictwem fal telepatycznych, a NIE nośników informacji dzisiejszej ludzkości. Przykładowo, wyniki moich empirycznych obserwacji implikują iż owa "pętla sabotażowa" efektywnie działa nawet jeśli dany komputer został całkowicie odłączony od internetu - co silnie sugeruje iż owych sabotaży dokonują swoją ogromnie zaawansowaną techniką nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona najkrócej opisywani w {11} z #H2 strony "biblia.htm". Z kolei owo przekierowanie przepływu informacji do komputera zewnętrznych cenzorów i sabotażystów umożliwia im sterowanie końcową lub/i początkową formą tej informacji, bez konieczności wprowadzania swoich zmian do software które nasze komputery używają. W wyniku końcowym owo przekierowanie informacji tak aby przepływała ona przez pobliski komputer sabotażystów powoduje, że niewidzialni dla ludzkich oczu sabotażyści mogą spowodować dowolne zachowanie się danego komputera w krytycznej dla nich chwili. Przykładowo, jeśli niewidzialnemu dla nas sabotażyście przestaje się podobać to co czynimy, wówczas może on spowodować, że nagle używany przez nas program się zawiesi, albo przełączy się na jakiś nieznany nam tryb działania, albo wyświetli komunikat jakiegoś dziwnego błędu, albo że część wyświetlanego przez niego obrazu zostanie wymazana czy zastąpiona jakimś innym obrazem, itp. Sabotażysta ten może też nagle spowodować, że nasz komputer zacznie się zachowywać jakby złapał wirusa (pomimo że wirusa tego w nim brakuje), albo że plik jaki zachowujemy na dysku wcale nam się nie zachowa, albo że jakiś klawisz odmówi działania, albo że jakiś wybrany fragment wyświetlanego przez nas obrazu zostaje wymazany, itp., itd. Często się też zdarza iż nocami ulegają zmianie teksty jakie uprzednio się napisało - tj. następnego dnia co najmniej pojawiają się w nich błędy jakie pamiętamy iż poprzednio już pousuwaliśmy, a niekiedy wręcz znajdujemy w nim zmiany słów kluczowych zupełnie zmieniające sens tego co pisaliśmy. Faktycznie też NIE jest już możliwym przygotowanie na dzisiejszym komputerze jakiegoś tekstu czy programu jaki NIE zawierałby w sobie żadnego błędu. Jak też wykazują analizy, ilość tych błędów pozostaje niemal stała bez względu na ilość poprawek jakie wniesione zostały do tekstu. Ta sytuacja w nowoczesny sposób dziwnie powtarza znane już od wieków rzekome przesądy o psującej teksty działalności tzw. chochlików drukarskich (patrz https://www.google.pl/search?q=chochlik+drukarski ) - co jest też dowodem iż omawiana tu wroga ludziom "moc zła" działa na Ziemi już od tysiącleci i istnieje bardzo ważny powód dla którego jest ona nawet wielokrotnie wzmiankowana w Biblii. W sumie, owa pętla sabotażowa sekretnie sterująca pracą mikroprocesorów z naszych komputerów powoduje, że komputery te wcale NIE słuchają nas, a słuchają owych niewidzialnych dla nas i wrogich nam cenzorów i sabotażystów. Czyli owa "moc zła" jaka ustanowiła pętlę sabotażową stworzyła z niej rodzaj niszczycielskiej "konkurencji" - działanie której jest odwrotnością i przeciwieństwem pomagającej ludziom metody działania Boga opisanej w punkcie #J5 mojej strony "petone_pl.htm" a także we wpisie #299 do blogów totalizmu. Dzięki zaś takiemu jej odwrotnemu działaniu, sabotażyści ludzkości są w stanie zasabotażować w wybrany przez siebie sposób praktycznie każdą naszą działalność na danym komputerze która im się tylko przestaje podobać. Ponadto są oni w stanie wprowadzać softwarowo do naszych komputerów rzekome usterki które faktycznie nie istnieją w rzeczywistości, a zostały jedynie odpowiednio zaprogramowane w ich komputerach. Przykładowo mogą oni spowodować, że za każdym razem kiedy w naszym WORDzie wyciskamy literę "ó", litera którą naciśniemy po owej literze już nam się nie wyświetli. Albo spowodować, że za każdym razem kiedy spróbujemy się połączyć z określoną stroną internetową, nasz komputer się wyłączy lub pokaże nam jakąś dziwną planszę rzekomego błędu - w rodzaju planszy jaką zilustrowałem poniżej na Fot. #J3a . Objawem zaś jaki pozwala nam najłatwiej odnotować iż praca jaką właśnie wykonujemy stała się obiektem takich sabotażowych ataków, są nietypowo dłuższe niż zwykle okresy przerw w prawidłowym obsługiwaniu przez komputer naszych poleceń kiedy wykonujemy jakieś działanie na plikach zajmujących sporo pamięci, bowiem wówczas wysłanie tych plików do ocenzurowania uzyskujące wyższy priorytet niż nasze własne działania zajmuje określoną ilość czasu powodując iż komputer wówczas chwilowo zawiesza wypełnianie naszych poleceń.

 

Fakt istnienia takich zagadkowych zjawisk, wyjaśnienia dla jakich jest w stanie dostarczyć omawiana tu "pętla sabotażowa", jest podpierany przez aż cały szereg odmiennych klas empirycznego materiału poszlakowego. Wymieńmy tu w punktach chociaż najważniejsze z owych klas.

 

{1} Zagadkowa tendencja dzisiejszych komputerów i ich sieci zwanych "internetem" do zmyślnego wspierania i uwypuklania tego co służy szerzeniu zła, zaś do uniemożliwiania ludziom wyrażania prawdy własnych opinii oraz do blokowania, obrzydzania, sabotażowania i zmyślnego ukrywania wszystkiego co służy prawdzie, postępowi, dobru bliźnich i ludzkości, oraz wszystkiemu co inspiruje sobą wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga opisywanych w Biblii. Moim zdaniem najlepszy przykład tej tendencji, aczkolwiek reprezentujący zaledwie jedną z ogromnej liczby jej manifestacji jakie zadziwiająco efektywnie trapią dzisiejszych ludzi, opisałem szerzej i wyjaśniłem dokładniej w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Jest nim łatwość z jaką jednym wyrażeniem wyszukującym, np. o postaci https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys w początkowej części 2023 roku dawało się wyszukać wszystkie widea z youtube.com o jakich się twierdzi iż rzekomo szydziły z Jezusa, a jednocześnie NIE dawało się wypracować podobnego pojedyńczego wyrażenia wyszukującego, które np. pozwalałoby wyszukiwać wszystkie widea z youtube.com jakie pokazywałyby zupełnie nietknięte zniszczeniami świątynie lub kościoły stojące w środku obszarów zrujnowanych jakimś kataklizmem. Powodem tej łatwości znalezienia przykładów rzekomego szydzenie z Jezusa jest iż służy ono osłabianiu wiary w Boga. Z kolei niemożność wypracowania podobnego wyrażenia jakie pokazywałoby owe niezniszczone kataklizmami liczne przykłady świątyń i kościołów (które są udokumentowane na wielu wideach dostępnych w youtube.com) uniemożliwia wzmacnianie wiary w istnienie i w moc Boga. Z innych przykładów służenia tej samej tendencji szatańskiego wspierania wyrządzania zła, kłamania, wymuszania, eksploatowania bliźnich, itp., jako przeciwieństwa czynienia dobra, mówienia tylko prawdy, ochotniczości, służenia swym bliźnim i innych tego typu zasad życia i współżycia z bliźnimi zalecanych nam przez Boga w treści Biblii, rozważ owe liczne dzisiejsze trendy coraz usilniej wmuszane ludziom właśnie z użyciem internetu i komputerów, takie jak: "polityczna poprawność" (patrz https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna+szaleje ) - krótko wyjaśniona na przykładach np. w punkcie #V2 strony o nazwie "humanity_pl.htm", krucjata przeciwko tzw. "mowie nienawiści" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mowa+nienawi%C5%9Bci+trudno%C5%9Bci+ze+zdefiniowaniem ) po angielsku zwanej "hate speech" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=hate+speech+problems ) chociaż mowa ta narazie NIE została jednoznacznie zdefiniowana i zapewne ateistyczne jej definiowanie bez uwzględniania duchowych rekomendacji Boga okaże się niemożliwe - co w praktyce dzisiejszych czasów powszechnego okłamywania grozi iż moce zła wymówkę tej mowy wykorzystają do eliminowania lub karania ludzi którzy ujawniają niewygodną komuś prawdę, "prawa prywatności" (patrz https://www.google.pl/search?q=prawo+prywatności ) jakie wspierają kryminalistów zaś szkodzą moralnie postępującym, tzw. "ciasteczka" z naszych komputerów (patrz https://www.google.pl/search?q=komputerowe+ciasteczka+cookies ) jakie odbierają nam kontrolę nad własnymi komputerami oraz nad efektami naszych działań zaś oddają ją w ręce handlarzy informacją i służb specjalnych - które i bez pomocy tych "ciasteczek" już zgarażają wolności słowa i demokracji, sądowe zakazy publikowania nazwisk przestępców (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=name+suppression+problems ) jakie służą ukrywaniu tożsamości przestępców za to ignorują prawa ofiar przestępstw, oszustwa "systemu handlu emisjami" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Exposing+the+Carbon+Credit+and+Offset+SCAM ) jakie faktyczne działania o poprawę klimatu zamieniły w uniemożliwiające te działania targowisko spekulantów, oficjalne zaprzeczanie zmianom klimatu (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=climate+change+scams ) jakie nakłaniają ludzi do nieodpowiedzialnego postępowania, finansowe korzyści korporacji z wojen i bezsensownego zabijania ludzi (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=biznes+a+wojna , znacznie efektywniej wyszukiwane np. angielskimi słowami kluczowymi: getting rich on wars - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=getting+rich+on+wars ) - jakie zamieniają wojny i zabijanie w dochodowe przedsięwzięcia, zaś wpływ złych przykładów jakich wnosi już w bliskiej przyszłości potencjał do eskalowania zabijania bliźnich w celu uzyskiwania najróżniejszych zysków i wpływów ostrzegająco prognozowany i ilustrowany np. angielskojęzycznym filmem "Children of Men" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=children+of+men+movie ), kontynuacja użycia "pieniędzy" w celu wymuszania od robotników produktywnej pracy bezwybiorczym wynagradzaniem jej pieniędzmi (patrz #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm") - jako odwrotność ochotniczego wykonywania produktywnej pracy wybiorczo i sprawiedliwie wynagradzanego zarządzanym przez samego Boga zjawiskiem szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz #C7 do #C9 strony "nirvana_pl.htm" lub wpisy #328, #343 i #351 do blogów totalizmu), itd., itp. Czyż można więc tu się dziwić, że w dzisiejszych czasach ludzie zupełnie zaprzestali mówienia prawdy sobie nawzajem i to NIE tylko w polityce ale nawet w obrębie własnej rodziny, że swych bliźnich traktują albo jako potencjalne obiekty do wyzysku albo jako wrogów, a ponadto że ludzkość jako całość najwięcej energii, wynalazków i swego myślenia wkłada już tylko w to co służy zabijaniu, eksploatowaniu, torturowaniu, oszukiwaniu, okłamywaniu, zniewalaniu, itp., swych bliźnich, jeśli zaś jacyś naukowcy otrzymają finansowanie na oficjalne prowadzenie badań UFO lub Boga, wówczas ukryty cel tych badań musi być znalezienie jakiegoś teoretycznego wyjaśnienia które by sugerowało NIE-istnienie UFO ani Boga jednak których koszta NIE pozwalałyby na zostanie rozstrzygająco podważonymi (np. eksperymentalnie) przez badaczy jacy NIE otrzymują oficjalnego finansowania.

 

{2} Istnienie zakodowanych w wersety Biblii ostrzeżeń iż to właśnie system dzisiejszych komputerów zwany "internet" będzie nośnikiem fatalnego dla wielu ludzi "znaku i liczby bestii 666". Ostrzeżenie to wyjaśniam szczegółowo w punkcie #H4 i w podpisach pod #H4a i #H4b ze swej strony "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu. Jednak jest ono tylko jednym z całego szeregu ostrzeżeń mądrze potwierdzanych przybiciem do nich tzw. "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanych w wersety Biblii i już opisanych innymi opracowaniami filozofii totalizmu z 1985 roku, które ostrzegają nas o nadchodzeniu na Ziemię coraz groźniejszej dla ludzi sytuacji oraz ujawniają prawdę o jej sprawcach i o sposobach bronienia się przed jej niszczycielskimi efektami.

 

{3} Fakt iż wiele form sabotażu wymagającego interwencji bazującej na natychmiastowych logicznych analizach i na logicznym myśleniu, zaś jakiego ja doświadczam empirycznie na używanych przez siebie komputerach, jest manifestowane w sytuacjach kiedy komputery te pozostają całkowicie odłączone od internetu. To zaś oznacza nieustające połączenie owych komputerów z jakąś nadrzędną jednostką cenzurującą, jakie omija obecnie posiadane przez ludzi sposoby transmitowania informacji, np. poprzez bezpośrednie połączenie ich mikroprocesorów z jednostką cenzurującą za pośrednictwem telepatii zamiast za pośrednictwem dzisiejszych kabli fibrooptycznych czy fal radiowych. Niestety dowodowo takich manifestacji np. telepatycznego połączenia i transmisji NIE bardzo daje się udokumentować na dzisiejszym poziomie naszej wiedzy i techniki. Jednak co bardziej spostrzegawczy badacze niniejszego tematu będą w stanie osobiście je odnotować kiedy ich doświadczą na własnych komputerach.

 

{4} Moje ustalenie wynikające ze zmyślnego unieważnienia wszystkich linków do wideów z youtube.com pokazywanych na moich stronach internetowych opisane szczegółowiej m.in. w (#7) ze wstępnej części mojej strony "p_instrukcja.htm". Ustalenie to dokumentuje sabotaż, efekty którego dotknęły mnie tuż przed czwartkiem dnia 2023/4/20, jednak jaki dokonany musiał zostać w dalekiej przeszłości kiedy wyrażenia języka HTML do formowania owych linków były dopiero formowane i zaczęły być upowszechniane. To zaś dowodzi iż moc zła kryjąca się za omawianą tutaj "pętlą sabotażową" ma już opanowane podróżowanie przez czas (patrz strona "immortality_pl.htm"). Stąd owa moc zła jest w stanie wysyłać swoich kurierów czasowych (patrz strona "skorowidz.htm") do przeszłości aby tam dokonywali sabotaży jakie NIE wprowadzają tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - tj. błędów które opisałem szczegółowo w punktach #I1 do #I5 swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Skoro zaś moc ta opanowała już podróże przez czas, poziom jej nauki i techniki jest aż na tyle wyżej zaawansowany od ludzkiego iż jej reprezentancji są w stanie sekretnie przemycić opisywaną tu "pętlę sabotażową" do konstrukcji ludzkich mikroprocesorów, a także mają już opanowane urządzenia do łączności telepatycznej za pośrednictwem jakich owa "pętla sabotażowa" jest w stanie nieustająco komunikować się z ich komputerami cenzurującymi jakie w sytuacjach działających na szkodę ich interesów są w stanie błyskawicznie sabotażować działanie ludzkich komputerów.

 

{5} Ogrom nagromadzenia naukowo niepodważalnego materiału dowodowego (niestety oficjalnie zaprzeczanego przez elity rządzące ludzkością), iż na Ziemi od tysięcy już lat ludzi eksploatują i wyniszczają istoty o ogromnym zaawansowaniu naukowym i technicznym, ale o szatańsko upadłej moralności. Z dotychczasowych badań tych istot wiadomo już iż faktycznie są one w stanie podróżować przez czas i wysyłać swych "kurierów czasowych" do przeszłości w celu dokonywania tam niewykrywalnych dla ludzi zmian tego co NIE działa na korzyść ich okupacyjnych i eksploatujących ludzkość interesów. Mają one też urządzenia techniczne pozwalające na natychmiastowe komunikowanie się techniczną wersją telepatii zarówno pomiędzy sobą jak i z ludźmi, a nawet na używanie telepatycznej broni zdalnie paralizującej zagrażających im ludzi - np. patrz #K2 i #K1 na stronie "petone_pl.htm". Obecnie istoty te znamy jako UFOnautów, zaś ich gwiazdoloty jako UFO. Formalny dowód z 1981 roku potwierdzający istnienie, wygląd i zasady działania gwiazdolotów UFO prezentuje moja strona o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Niemniej o istnieniu i działaniach UFOnautów i UFO ostrzega też Biblia mądrze i przewidująco opisując je tam pod nazwami Diabły, Anioły, Upadłe Anioły, itp. W Biblii mądrze zaszyfrowane też zostało ostrzeżenie iż mają one fizyczną naturę taką jak ludzie (a NIE duchową naturę taką jak faktyczni Aniołowie) - np. patrz {11b} z punktu #H2 mojej strony "biblia.htm" lub z wpisu #354 do blogów totalizmu. Najlepszy raport ujawniający ich upadłość moralną oraz zaawansowaną technikę opublikował Polak, Ś.P. Andrzej Domała - patrz upowszechniany w internecie darmowy traktat [3b] (dostępny poprzez stronę "tekst_3b.htm"). Z kolei powszechność dowodów na ich nieustające eksploatujące i zniewalające ludzkość operowanie na Ziemi dokumentują i ilustrują, między innymi, punkty #K1 do #K4 ze strony o nazwie "petone_pl.htm" oraz wpisy #347, #348 i #355 do blogów totalizmu. Także wszelkie inne analizy cech ich działalności na Ziemi wykazują iż faktycznie uczynili oni niewolników z całej ludzkości, postępując z każdym mieszkańcem Ziemi w sposób na jaki kiedyś ziemscy właściciele niewolników postępowali ze zniewalanymi przez siebie niewolnikami. W rezultacie, chociaż oficjalnie się twierdzi iż na Ziemi obecnie istnieje "tylko" około 27 milionów niewolników, faktycznie ich niewolnikami są wszyscy ludzie mieszkający na naszej planecie - włącznie z tobą czytelniku, oraz wszyscy otaczający cię ludzie, w tym także twoi przełożeni, decydenci i politycy. Podobnie też jak kiedyś ziemscy niewolnicy zawsze nosili przy sobie najróżniejsze znaki lub plakietki z numerami opisującymi czyimi są niewolnikami, również w dzisiejszych czasach każdy mieszkaniec Ziemi na boku swojej nogi nosi bliznę pokazaną na Fot. #N3b ze strony "cielcza.htm" oraz z wpisu #357 do blogów totalizmu, jaka mu pozostaje po zainstalowaniu w kości jego piszczela implantu identyfikacyjnego z niewolniczym numerem danej osoby. Zastanawiające "dlaczego" (czyżby też okłamywanie?) iż ci co zniewalają ludzkość NIE zdają sobie sprawy iż wszystko co czynią innym, w wyniku działania "Prawa Bumerangu" i karmy (patrz strona "karma_pl.htm") po upływie "czasu zwrotu" będzie przez kogoś innego czynione im samym.

 

{6} Częste pojawianie się na Ziemi masowych pędów ludzkich, które dokumentują iż jakaś technicznie wyżej od ludzkości zaawansowana jednak wroga ludziom "moc zła" używa technicznej telepatii i hipnozy do zdalnego indukowania najróżniejszych form zbiorowych panik, stratowań, zmiażdżeń, itp. Zaistnienia owych niszczycielskich pędów ludzkich są już dobrze udokumentowane zarówno filmowo - np. patrz widea o miażdżeniu ludzkimi popłochami wyszukiwane wyrażeniem https://www.youtube.com/results?search_query=human+stampede+crush , jak i opisowo - np. patrz moje opisy histerii tłumu podane np. w #C5 strony "nirvana_pl.htm". Jednocześnie z badań UFO, jak i z wielu ludowych folklorów wiadomo iż UFOnauci dysponują urządzeniami zarówno do powodowania zdalnej hipnozy zdolnej całkowicie sparaliżować ciała ludzkie, jak i zdalnej telepatii zdolnej wprawiać ludzi w nipohamowane uczucie strachu i paniki. Najlepiej użycia paraliżującej ciała ludzkie zdalnej hipnozy są demonstrowane podczas gwałtów ludzi przez miniaturowych trzypalcowych UFOnautów i UFOnautki, w polskim folklorze ludowym znanych pod nazwą zmora (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zmora ) zaś po krajach zachodnich nazywanych także sukuby i inkuby (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=succubi+incubi ). Gwałty te opisałem zgrubnie w punktach #K1 do #K3 swej strony o nazwie "petone_pl.htm", zaś swoje osobiste doświadczenie bycia "duszonym" przez "zmorę" - w #H3 strony "wszewilki.htm". Z kolei najlepszym materiałem dowodowym na użycie zdalnego programowania telepatycznego tłumów jest dokładnie opisana w Biblii zmiana nastawienia Izraelitów do Jezusa, jaka NIE mogła mieć miejsca bez użycia technicznie indukowanych nakazów telepatycznych. Wszakże w przedwielkanocną niedzielę palmową Izraelici traktowali Jezuasa jako swego króla, zaś w mniej niż tydzień później zgodnie krzyczeli aby go ukrzyżować. Każdy zaś z czytającyh może sam siebie zapytać, czy bez jakiegoś obezwładniającego nasze myślenie, uczucia i sumienie telepatycznego nakazu zmieniłby aż tak drastycznie swoje własne nastawienie do sprawy czyjegoś życia i śmierci w aż tak krótkim czasie? Jednocześnie wiadomo też iż aż dwa gwiazdoloty UFO nadzorowały cały proces ukrzyżowania Jezusa - dowody w formie ilustracji tych UFO (często zwanych też "aniołami") z twarzami ludzko-podobnych UFOnautów przyglądających się egzekucji Jezusa poprzez przeźroczyste podłogi ich gwiazdolotów, przetrwały w religijnym folklorze chrześcijaństwa - np. patrz Fot. #I1 z punktu #I1 mojej strony "bandits_pl.htm". UFOnauci też nadal aż do dzisiejszych czasów stosują owo telepatyczne oraz hipnotyczne wmuszanie wyniszczających ludzkość masowych poglądów i pędów. Przykładowo, kiedy na począku 20 wieku ludzkość zaczęła zbyt powszechnie używać pojazdy o napędzie elektrycznym (np. samochody, trolejbusy i tramwaje) jakie NIE wydzielały spalin i były tanie w użyciu, UFOnauci dążąc do zatrucia otoczenia i zwiększania bogactwa elit, podjęli telepatyczne i hipnotyczne wmuszanie poglądu i pędu aby ludzie używali pojazdy o napędzie spalinowym. W rezultacie z czasów swej młodości do dziś pamiętam jak wszyscy wówczas wprost szaleli aby nabyć własny samochód, zaś miasta i kraje likwidowały tramwaje i trolejbusy zastępując je autobusami. Wielu wówczas nawet benzynę używało jako perfumy, bowiem wtedy wszyscy lubowali się w wąchaniu zapachu benzyny, ropy i spalin - i to na przekór iż obecnie zapachy te niemal każdego przyprawiają o mdłości, zaś ludzie zamiast ich wąchania zostali przestawieni na wąchanie narkotyków. Jednak obecnie nadal telepatycznie i hipnotycznie wmuszane są ludziom najróżniejsze inne niszczycielskie poglądy i pędy, przykładowo: że UFO nie istnieją zaś wszystko co o UFO się ujawnia to złudzenia lub kłamstwa, że Bóg NIE istnieje, że skoro rząd NIE zakazał użycia plastyków my NIE mamy obowiązku unikania ich użycia, że zmiany klimatu nam NIE zagrażają, że tylko bogactwo się liczy, że bliźnich trzeba zmuszać siłą lub pieniędzmi aby nam usługiwali, że nowoczesna kobieta powinna krytykować, zarządzać, oskarżać, dyscyplinować i karać swego męża oraz mężczyzn w ogólności, itd., itp.

 

{7} Ujawnione wersetami Biblii liczne przykłady potwierdzane też faktycznym życiem, że osoby i społeczności które z miłości i respektu do Boga wypełniają przykazania i obstają przy zgodnym z Biblią i prawdą praktykowaniu swej wiary, Bóg efektywnie broni przed nieszczęściami i przed atakami mocy zła, w tym przed atakami opisywanych tu moralnie upadłych krewniaków ludzkości. Moim zdaniem najlepszymi takimi przykładami są świątynie i kościoły chronione przed zniszczeniem przez kataklizmy celowo wywoływane zaawansowaną techniką tej mocy zła. Krótko o owych ocałałych z kataklizmów świątyniach i kościołach piszę w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Natomiast bardziej szczegółowo omawiam je np. w punkcie #B2 strony o nazwie "seismograph_pl.htm" (ale przemyśl tam też punkt #C3 dotyczący "paktu z diabłem"), a także w #E4 oraz w (7) z punktu #D3 i na Wideo #D3a ze strony o nazwie "day26_pl.htm". Z kolei NIE odbierający nikomu jego "wolnej woli" przykład mechanizmu działania tej boskiej obrony, relatywnie dobrze ilustrują losy miasteczka Petone w NZ (patrz strona "petone_pl.htm") w którym ja mieszkam. Przykładowo w 2023 roku Nową Zelandię poszkodowało aż kilka tropikalnych cyklonów, z których jeden dnia 2023/1/27 spowodował niszczycielską powódź w mieście Auckland (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Auckland+NZ+flooding+2023 ) oddalonym o około 666 kilometrów na północ od Petone, drugi zaś swą furią potężnego cyklonu Gabrielle (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=cyclone+Gabrielle+NZ+flooding+2023 ) zdewastował około połowy Wyspy Północnej NZ na której Petone jest zlokalizowane. Cyklony te wykazywały cechy bycia zaindukowanymi przez gwiazdoloty UFOnautów - tak jak krótko opisuję to we WSTĘPie ze swej strony "petone_pl.htm". Niemniej nadal musiały one wypełniać aż kilka praw natury rządzących ich zasadami działania, przemieszczeniami, a także indukowanymi przez nie opadami i wiatrami - przykładowo musiały one skrycie wytwarzać tzw. "supercell" (patrz https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado ) krótko omówioną w podpisie pod Fot. #N3b z mojej strony "cielcza.htm" oraz ze wpisu #357 do blogów totalizmu. Stąd z moich obserwacji sytuacji pogodowej wynika, że zawsze kiedy zbliżał się czas ataku tych cyklonów na Petone, dla obrony tego miasteczka Bóg ustawiał po wschodniej stronie Petone coś co jeden z ekspertów pogodowych TV-NZ mądrze nazywa wyżem blokującym. Z powodu tego wyżu owe cyklony NIE były w stanie dotrzeć do Petone i go zaatakować - na NZ badaczach pogody sprawiając przy tym wrażenie "naturalnie zaistniałych" przypadkowych sytuacji ochronnych, chociaż w typowych sytuacjach owe "wyże blokujące" się NIE pojawiają. Najwyraźniej Bóg docenia dedykację i miłość około 7-tysięcy mieszkańców miasteczka Petone, które aż do czasów Covid-19 utrzymywało 11 kościołów, zaś długą historię wiary i oddania jego mieszkańców nagradza specjalnym potraktowaniem i ochroną przed kataklizmami. Swe specjalne potraktowanie miasteczka Petone Bóg też potwierdza NIE łamiącym niczyjej "wolnej woli" ustanowieniem oznaczonego "krzyżem celtyckim" (patrz https://www.google.co.nz/search?q=iona+memorial+celtic+cross+foreshore+petone+nz ) świętego obszaru pod gołym niebiem oraz energetycznego czakramu Ziemi (patrz https://www.google.pl/search?q=czakram+energetyczny ) przy petońskiej plaży - jakie ja opisałem we WSTĘPie i #J3 do #J3v swej strony "petone_pl.htm". Również innym miłującym Boga ludziom swą ochronę i pomoc Bóg niekiedy potwierdza na sposób NIE odbierający im "wolnej woli". Doskonałym przykładem takiego potwierdzenia moim zdaniem było zielone "anielskie jarzenie" (po angielsku - "Angel Glow", patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Angel+Glow+at+Shiloh+Battle ) jakie nocą po bitwie w Shiloh, USA zaczęło być samo-emitowane ponad ranami ocalonych przez Boga żołnierzy. Wszakże każdy to anielskie jarzenie ma "wolną wolę" interpretować na własny sposób - zależnie od praktykowanego światopoglądu. Niemniej wierzący w Boga ludzie wiedzą iż samo-emitowanie jarzenia zawsze jest oznaką interwencji Boga. Przykładowo widziano Jezusa samo-emitującego jarzenie - co Biblia podkreśla np. w wersetach 17:2 z "Mateusza", 9:3 z "Marka", 9:29-32 z "Łukasza". Jarzenie samo-emitują też z siebie faktyczni aniołowie - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=real+angels+caught+on+camera . Ponadto już wiadomo iż męskie dodające i żeńskie odejmujące "Drobiny Boga" - istnienie jakich dopiero ja odkryłem i opisałem np. w punktach #K1 i #K2 swej strony "god_istnieje.htm", również samo-emitują białe oraz wyglądające jak płomień czerwone samo-jarzenie podobne do tego jakie ja widziałem na świętym obszarze w Petone -jarzenie to na wersetach Biblii potwierdzam także np. pod koniec (d) z punktu #H3 swej strony "2020zycie.htm" oraz wpisu #331 do blogów totalizmu. Wiedząc o wszystkim powyższym, moim zdaniem warto też poddać logicznej analizie odwrotność tej sytuacji. Mianowicie, warto rozważyć wyniki logicznego wnioskowania, czy skoro tak efektywnie są bronione przez Boga przed atakami opisywanej tu "mocy zła" osoby i społeczności, które swą miłość do Boga demonstrują ochotniczym wypełnianiem boskich przykazań i praw, to czy oznacza to także iż osoby i społeczności poszkodowane takimi atakami narazie NIE wypełniają biblijnych kryteriów zasługiwania na obronę przez Boga. Wszakże ewentualne poznanie wyników takiego wnioskowania może wskazać sposób obrony przed tymi atakami, dając jednocześnie sporo do myślenia. Wszakże Biblia podreśla iż celem cierpień Jezusa NIE było potępianie, a nawrócenie do służenia Bogu - nigdy więc NIE jest za późno na nabycie Biblii i podjęcie systematycznego studiowania i ochotniczego wdrażania przez siebie jej treści. Pamiętać też trzeba o co upominają nas wersety Biblii Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25 ( Oddajcie więc Cezarowi (Cesarzowi) to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ) - mianowicie iż wypełnianie wymagań władz dowolnej instytucji lub kraju powinniśmy oddzielać od swego służenia Bogu. Innymi słowy, NIE powinniśmy pozwalać władzy żadnej instytucji ani rządu dyktować nam co mamy czynić w sprawach wiary, zaś to my sami ochotniczo powinniśmy móc zadecydować na bazie swych poglądów, sumienia, wiedzy i mądrości co czynimy dla Boga.

 

Oczywiście, przytoczony powyżej empiryczny dowodowy materiał o poszlakowym charakterze NIE powinien nas zniechęcać skromnością swojej nazwy. Jego bowiem całkowity ogrom oraz rozpiętość obszarów ludzkiej wiedzy i życia jakie sobą obejmuje, a także fakt iż w Biblii jego kluczowe fragmenty są potwierdzane autorytetem i wiedzą samego Boga, nieporównanie przewyższa sobą także tylko poszlakowe dowody jakie dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" jest w stanie zaprezentować na potwierdzenie swoich najbardziej fundamentalnych, aczkolwiek logicznie, empirycznie, naukowo i dowodowo relatywnie łatwo podważalnych, teorii w rodzaju "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji", czy "teoria względności". Zaprezentowany tu fragment tego dowodowego materiału poszlakowego wcale bowiem NIE wyczerpuje ogromu obserwacji, wszystkie jakie zdają się potwierdzać prawdę zaprezentowanej tutaj definicji i wniosków o istnieniu i działaniu owej "pętli sabotażowej". Tolerowanie zaś istnienia tej pętli wyrządza ogromne szkody naszej cywilizacji, efektywnie spychając ludzkość z powrotem do jaskiń i na drzewa. Przykładowo, tylko naprawienie szkód jakie na licznych z moich stron internetowych wyrządziło opisane w {4} powyżej unieważnienie wszystkich trwale wprogramowanych tam linków do wideów z youtube.com, zajmie mi teraz wiele miesięcy nieustającej pracy - jaką będę musiał włożyć kosztem i ze szkodą do prowadzonych przez siebie raczej unikalnych badań NIE dokonywanych przez żadnego innego badacza na Ziemi. Wszakże owego unieważnienia ja empirycznie doświadczyłem dopiero w czwartek dnia 2023/4/20 i natychmiast dokładniej opisałem je, między innymi, w (#7) ze swej strony o nazwie "p_instrukcja.htm". Wykorzystuje ono też odkryty dopiero moimi badaniami i wspomniany powyżej brak błędów tzw. "nadmiarowości danych", który z powodu nieistnienia czasu i upływu czasu w przeciw-świecie powoduje iż kiedy zmiany czegokolwiek dokonuje się w ludzkiej przeszłości - zmiany te nie powodują odnotowywalnych przez ludzi błędów chociaż wpływają na działanie naszej teraźniejszości. W omawianym przypadku, ów sabotaż ludzkiego rozwoju i postępu spowodował natychmiastowe zepsucie wszystkich linków do wideów z youtube.com jakie kiedykolwiek wprowadziłem do swoich stron internetowych za pośrednictwem HTML-owskiego wyrażenia iframe. Tylko więc jedną niewielką zmianą w formacie tego wyrażenia linkującego, dokonaną w przeszłości przez służby specjalne owych "mocy zła" zwane kurierzy czasowi , zmiana ta popsuła na wszystkich moich stronach internetowych pokazywanie planszy inicjujących do wideów z youtube.com. Obecnie moje naprawienie szkód spowodowanych tym krótkim i wysoce zmyślnym sabotażem zajmie mi zapewne aż kilka następnych miesięcy. (Liczę tu na wyrozumiałość moich czytelników kiedy odnotują iż na czytanej przez nich stronie internetowej totalizmu jakieś linkowane tam wideo już NIE działa, chociaż nadal jest ono dostępne w youtube.com.)

 


http://pajak.org.nz/songs/security.jpg
Fot. #J3a: Oto jeden z dowodów zmyślnego sabotażu moich "playlist" z piosenkami i melodiami jakie dla odprężenia umysłu w wolnym czasie lubię wysłuchiwać. Dowodem tym jest fotografia planszy rzekomego "błędu bezpieczeństwa" (po angielsku "Security Error") czasami pojawiającej się na ekranie mojego byłego "smart" TV firmy LG - historię którego opisałem w punkcie #C1 strony "smart_tv.htm". Problem jednak z tym błędem polegał na tym iż faktycznie on NIE istniał, a jedynie jego rzekome działanie było zwodząco generowane przez utajnioną składową każdego dzisiejszego komputera jaką z uwagi na jej zasadę działania ja nazwałem "pętla sabotażowa" zaś szczegółowiej opisałem, m.in, w #J3 tego wpisu #359 oraz strony "faq_pl.htm" - z której wpis ten został adaptowany. Pojawianie się tej planszy zawsze bowiem zbiegało się w czasie z przypadkami, kiedy działając dokładnie tak jak nakazują mi to czynić moralnie poprawne kryteria filozofii totalizmu z 1985 roku przypadkowo budziłem z uśpienia czyjeś "niemoralne powody" aby blokować moje połączenia internetowe z jakimś sekretnie zakazywanym dla mnie adresem. Swe oryginalne zdjęcie powyższej planszy zwodząco wmawianego mi "błędu bezpieczeństwa", wraz z jego szczegółowszym niz tutaj opisem, najpierw opublikowałem na Fot. #B1a ze strony internetowej o nazwie "p_instrukcja.htm". (Kliknij na zdjęcie tej planszy aby np. móc ją oglądnąć w powiększeniu.)

 

Opisywana tu "pętla sabotażowa" jest zaledwie jednym z przykładów ogromnej gamy metod szkodzenia ludzkości jakimi nieustająco nas trapi antyludzka "moc zła" nastawiona wrogo do ludzkości i równie materialna jak my ludzie - tyle iż ogromnie wyżej od nas zaawansowana technicznie i naukowo, za to zupełnie upadła moralnie. Szereg następnych z tych metod szkodzenia ludzkości opisałem już w punkcie #J4 i na całej reszcie swej strony "faq_pl.htm". Jednak najbardziej dziwne z nich, które spowodowały dla mnie najwięcej problemów, szkód i pracy ich naprawiania opisałem w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Metody te wyróżniłem w ten sposób ponieważ poziomem swej zmyślności i wyrafinowania, a także poziomem wiedzy i techniki oraz wielkości środków zaangażowanych w ich wdrożenie w życie znacząco przekraczają one poziom dotychczas osiągnięty przez ludzkość.

 

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Treść niniejszego wpisu #359 oryginalnie została adaptowana z opisów w #J3 do #J3a na mojej stronie internetowej o nazwie "faq_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 kwietnia 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/faq_pl.htm
http://drobina.rf.gd/faq_pl.htm
http://pajak.org.nz/faq_pl.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku zapewne wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/faq_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "faq_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "humanity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/faq_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #359, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

 

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwały do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #359:
#357, 2023/4/1 - "Nastaw drugi policzek" a mechanizm "samoregulowania się" pokona zło za ciebie (#N do #N3b z "cielcza.htm")
#355, 2023/1/1 - Trop pędników w butach ponad 3-metrowego UFOnauty wtelekinetyzowany w asfalt NZ chodnika (#K3 do #K3i z "petone_pl.htm")
#354, 2022/12/1 - Jak 12 "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii potwierdza prawdę moich odkryć i prostuje wypaczenia dzisiejszej oficjalnej nauki (#H1 i #H2 z "biblia.htm")
#353, 2022/11/1 - dowody iż cechy "internetu" Biblia opisała cyframi 666 (#H4 z "will_pl.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#350, 2022/7/30 - gdzie i dlaczego budować pomniki z inżyniersko-precyzyjnymi modelami UFO (#A1 do #A1c z "tapanui_pl.htm")
#349, 2022/7/1 - zakodowane w Biblii potwierdzenia prawd na temat światła (#J1 do #J4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#348, 2022/6/20 - inżynierska analiza "jak" zmory-UFOnauty z Aceh (#K2 z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczenia naszej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie w lutym 2022 roku "[Ω] Pieczęci Boga" i stworzenia przez Boga "czasu i upływu czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 do #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#343, 2022/1/27 - rola "co" Boga i "jak" ludzi we wdrażaniu idealnego "ustroju nirwany" (#C8 do #C8bc z "nirvana_pl.htm")
#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#338, 2021/9/1 - niemożliwość powstania życia w naturalnych formach nieożywionej materii z naszego "świata materii"(#C5 i #C6 z "2020zycie.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#328, 2020/10/1 - "zapracowana nirwana" i "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#C7 z "nirvana_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - co i dlaczego biblijny Eliasz udostępnił ludzkości pod nazwą Kabała i jej Drzewo Życia (#J5 z "petone_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :
kwi 25 2023 #358E: If the phenomenon of epigenetic inheritance...

#358E: If the phenomenon of epigenetic inheritance of trauma warns you, you better eliminate the reason for that warning

 

Summary: The considerations of this post #358E to blogs of totalizm reveal "how" would have to work individual components of a whole human, the existence, operation, and attributes of which components were already discovered and confirmed with evidence by the proverbial "Ariadne Thread" of my "Theory of Everything of 1985" (see my web page "1985_theory_of_everything.htm"), so that the extraordinary phenomena of so-called "epigenetic inheritance of trauma" explained at https://www.google.com/search?q=epigenetic+inheritance+of+trauma , that are bounded by many wise limitations, could warn us about misfortunes that threaten us only in the impending and sometimes even distant future. In turn, the knowledge of this "how" allows readers to logically deduce or identify the truth of the answer to the following question - which perhaps already bothers them: "whether" a set of random coincidences of so-called "natural evolution" could produce e.g. the described here work of components of man that must include both soul and body in order to operate exactly as the known empirical evidence indicates that they do? Descriptions of this #F13 to #F13ab are already my second presentation, which on specific examples of verifiable documentation of evidence discusses explanations "how" with mechanisms of "self-regulation" built into everything that surrounds us God wisely and gradually eliminates evil from working in our "world of matter". The first of these presentations is already published in #N to #N3b from my web page "cielcza_uk.htm" and in post #357E to blogs of totalizm. In turn my research for the third of these presentations is already undertaken and gradually reported in #V2 from the web page "humanity.htm" and is also planned to be prepared in the form of a post to blogs of totalizm. Only that because of the level of novelty and difficulty of this subject, and the lack of availability of publications with data for this research project, and also considering that in the present era of "neo-medieval times" the reporting of truth-revealing results of research on God and on behaviour of women introduces a lot of risk and therefore it requires very careful editing, it is NOT known how long it will take to complete and publish my results of this research project.

 


#F13. Let us logically debate whether the phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" - formed by the software of our souls, could warn us about the impending future misfortunes, if man was NOT wisely designed and created by God, but come to existence e.g. as a result of a set of chaotic cases of so-called "natural evolution":

 

Motto: "The unachievable for humans level of creativity and activities that are repetitively accomplished in everything that God creates and does, allows that God always simultaneously encompasses a whole range of tasks and goals, which simultaneously bring a huge variety of benefits - all of which ultimately turn out to be beneficial both, for those who experience this creativity or doing by God, as well as for our knowledge of God, and also for the universe as a whole." (This motto tries to express the most general finding which increasingly emerges from the results of research on God carried out according to indications of my scientific philosophy of totalizm of 1985 (see the web page "totalizm.htm"). If this finding describing God is to be expressed with a paraphrase of a well-known English proverb about a man so skilled that he can to "knock down as many as two birds with just one stone" (see https://www.google.com/search?q=two+birds+with+one+stone ), then this paraphrase would state e.g. that "God is able to knock down as many as a flock of birds with just one stone". It is worth to notice that accomplishing such multitude of effects with just a single action would be impossible in the situation if true is the practiced by the monopolistic "official atheistic science" the so-called "materialistic reductionism" (see https://www.google.com/search?q=materialistic+reductionism ), nor in such situation would able to evolve complex mechanisms of "self-regulation" - about which the findings accomplished due to indications from my Theory of Everything of 1985 prove that these mechanisms are built into everything that God has created and into fates of everything that God governs, including also built into us people.)

 

In descriptions from #N1 to #N3b of my other web page named "cielcza_uk.htm" and from post #357E to blogs of totalizm, I explained "how" principles of operation of "self-regulating" mechanisms - which God built into everything that He created and that He governs, persuade us to avoid confrontation by following the biblical advice "turn the other cheek" in all life situations when we are attacked by some aggressive and superior over us power of evil, because this power anyway will be dealt with by these mechanisms of "self-regulation" in due time. In turn, in several parts of my other web page named "mozajski_uk.htm" I explained "how" by including into principles of operation of these mechanisms of "self-regulation" also fruits of virtues of human nature, for example obedience, loyalty, modesty, etc., and including human vices, e.g. pride, contrariness, etc., God caused such self-steering of human behaviours, that the majority of people and group intellects always reward themselves for acting according to God's commandments and requirements described in the Bible, and simultaneously penalize themselves with punishments for breaking these commandments and requirements with their behaviours - which in total causes that morally acting people, institutions and nations lead longer and happier lives with fewer problems and worries, while immorally acting people, companies and countries live or exist shorter, while their fates are full of distortions, injustices, depressions , stress and trauma. From analyzes presented in this item #F13 and its illustration Fig. #F13ab , which discuss an example of the phenomenon of the so-called "epigenetic inheritance of trauma" it results that the action of this mechanism of "self-regulation" should be able to notice in themselves a significant proportion of individual people. This in turn allows that from the content of my other publications linked from here, e.g. from item #F2 on my web page named "karma.htm" or from post #288E to blogs of totalizm, readers who know these my publications could later work out how this self-regulating mechanism works also in case of entire institutions, companies, nations and countries.

 

On my other web pages named "immortality.htm" and "2020life.htm" I also explained "how" self-erasing and self-learning programs from our software soul control our path through time - including shifting us back in time and re-experiencing some of the botched periods of our lives. In turn both in the Bible and in publications of the philosophy of totalizm of 1985 it is explained, that whenever our life gravitates towards some danger, always in such cases we receive a warning - only that it is left to our so-called "free will" (see web page "will.htm") whether we take advantage of this warning. My philosophy of totalizm of 1985 also discovered that the most important out of these warnings sometimes are delivered to us by software programs of our souls. For this warning they use the "self-regulatory" acting phenomena already known empirically and described under the name of "epigenetic inheritance of trauma". (Unfortunately, the explanation of these phenomena involving the software soul is still ignored by the monopoly of today's "official atheistic science". But, fortunately, these phenomena are explained here as originating from the software soul by the newly born "totaliztic science" explained in #C4 and #C6 of web page "telekinetics.htm".) So it is also worth to learn about the possible benefits that such "self-regulating" warning creates if the person experiencing it first learns the analyzes described below revealing what probably these phenomena are, what attributes they display and "how" and "why" with their use programs of our "soul" warn us about what for us in the future will be the most dangerous.

 

So if you, the reader, repetitively have some unpleasant dreams that illustrate always similar content or messages, or your body reacts to something unknown to you by repetitively behaving in a highly unusual manner, or you have irrational fears, premonitions, phobias, disgusts, or "panic attacks" (see https://www.youtube.com/results?search_query=panic+attacks ), or frequently experience "deja vu" (see http://www.google.pl/search?q=deja+vu ), or you remember some traumatic events from your previous reincarnation, then in order to be able to understand their significance for your present life, you firstly need to know well the key findings and discoveries presented below, resulting from a number of theories that I developed - e.g. from the "Theory of Everything of 1985" and from "Theory of Life of 2020"), which in further part of the content of this item #F13 will allow you to understand "why" some people experience manifestations of "epigenetic inheritance of trauma", and also what these phenomena try to warn them about, "how" to understand these warnings, and "how" they could prevent these warnings from coming true and to cause them to disappear.

 

Explanations where comes from, how works, what attributes has, and how to eliminate this "epigenetic inheritance of trauma" are provided by a whole range of discoveries and findings which I made relatively recently. The most important for learning this explanation turns out to be my discovery from 2020, revealing that in the counter-world are living the eternally mobile, self-aware, thinking, all-knowing, absolutely obedient to God, miniature male and female "people-like-entities" which in my publications I call "God Drobinas", while which I described and illustrated in detail in items #K1 and #K2 from my web page named "god_exists.htm". It is on their example and likeness that God created man and woman - as I explained more comprehensively in (a) plus (e) from item #H3 from my web page named "2020life.htm" and from post #331E to blogs of totalizm. It is also the memory of these God Drobinas that is the carrier of the software of our soul, which together with them is "breathed in" by God into our body only at the moment of catching our first breath, means just before breaking or cutting the umbilical cord - which truth, because of its enormous importance, I explain, amongst others, in #L1 to #L3, in (e) from #H3, (E) from #H2, (1b) and (1a) from #H1, and in the INTRODUCTION from my web page "2020life.htm" and also in item #C6 of the web page "soul_proof.htm", as well as in posts #342E, #331E and #194E to blogs of totalizm. (In there I also explained that because of such a late "breathing in" of the soul, e.g. "abortion of pregnancy" does NOT take the life of a foetus, because then the foetus is NOT "alive" yet.) By themselves being like individual "cells of the body" of God, these "God Drobinas" also have an insight into the so-called "Omniplan" which is also vital for learning the explanation discussed here, and which, amongst others, describes our future designed by God. From the point of view of the "role fulfilled", Omniplan is described more comprehensively e.g. in items #C4 and #C4.1 from the web page named "immortality.htm". In turn from the point of view "how God updates this Omniplan", I described it in item #J5 from my other web page named "petone.htm". Only God Himself is able to change this Omniplan, and thus also the course of our lives - e.g. in the result of our prayers. However, we ourselves do NOT have access or insight to it. If from this Omniplan these living God Drobinas that form our soul read that in the future we are threatened by some serious danger, then according to the promise of the Bible that about everything that is dangerous for us we will be warned, these God Drobinas that carry our soul warn us against the most dangerous event about which they know that in our present situation we unconsciously pull upon ourselves. This warning is conveyed to us in the form of phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" that are fulfilling the "canon of ambiguity". Thus, the easiest way to cause the disappearance of these phenomena is to change one's current situation in such a way that the danger shown by them disappears, means cannot be fulfilled.

 

In order to know how the God Drobinas learn about the danger that threatens us in the future, it is good to know how the Omniplan works. After all, this Omniplan is like a landscape created by God but make of software, showing all objects from the entire our "world of matter", together with the visualization of changes in time and events to which each of these objects is going to be subjected. (Means "Omniplan" is like a software film showing the entire life of all objects from the world of matter, including each one of us people, and also showing all events that have happened and will happen.) Only that apart from three linear dimensions of our "world of matter", i.e. apart from X-width, Y-thickness, and Z-height, this "Omniplan" also consists of the fourth dimension of the timelessly existing counter-world - which is G-depth. Each of the objects from our world of matter, which we people see as only three-dimensional (i.e. appearing in dimensions: X, Y, and Z) actually exists in this Omniplan in four dimensions. Only that in the "G-depth" dimension it is cut into thin slices which in item #D3 from my web page describing my formal proof for the existence of God from 2007 and named "god_proof.htm" and in post #294E to blogs of totalizm I called them time "pancakes". In turn the entire chain of these time "pancakes" creates in Omniplan a long four-dimensional (4D) film which in 3D illustrates successive stages of life of a given object. On the web page "soul_proof.htm" I call this film the "program of life and fate". Throughout the length of this film which describes the life of each one of us, our consciousness moves in jumps with a frequency that is a harmonic to 11 Hz. Thus in our eyes everything around us looks as if we were a kind of cinema and watched the landscape of a three-dimensional film (3D) in the formation of which we also participate, and which causes that what we see rapidly changes in jumps. However, the inertia of our eyesight converts these jumping changes into a smooth motion - although in fact it is a jumping viewing of the content of successively motionless time "pancakes" in the volume of which we are present, very similar to watching a (3D) movie in cinemas. Unfortunately, we see with our eyes only these "pancakes" of the immobile Omniplan, through the content of which our consciousness currently jumps. But these God Drobinas living in the counter-world and forming our soul containing the "program of our life and fate" see all the "pancakes" for our lives from the entire "Omniplan". Thus these God Drobinas see long in advance the dangers that are going to threaten us in the future. So they can warn us about these dangers in advance, using for this warning the phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" described here, served to us in a manner that fulfils the "canon of ambiguity" absolutely necessary for us to maintain our "free will".

 

In order to understand also why these warnings are delivered to us in the form of phenomena of "epigenetic inheritance of trauma", such as dreams, unusual behaviours of the body, panic attacks, deja vu, etc., it is also necessary to understand the "canon of ambiguity" - the descriptions of which are on web pages linked from my Polish index web page named "skorowidz.htm" with the Polish key word: kanon niejednoznaczności . This canon was established by God in order to NOT take away from anyone the so-called "free will". The most understandable explanation of its operation is the example of the so-called tornadoes (see web page "tornado.htm") and hurricanes (see web page "hurricane.htm" ). As we all know, these tornadoes and hurricanes are highly destructive swirling winds which can ruin entire buildings and cities, and kill lots of people. Unfortunately, until today people have NOT developed an agreement regarding the true mechanism of their formation. So still their origins are described by as many as 4 unproven to the end or unresolved theories or speculations. The first (1) and the oldest out of them originates from the name "acts of God" with which for centuries people call tornadoes and hurricanes, and all other destructive cataclysms, because in past people believed that only God has the power and ability to cause them. But when our "official atheistic science" adopted the theory of evolution (see web page "evolution.htm"), and then started to adhere exclusively to atheistic views thus limiting the entire universe to only the "world of matter" (see https://www.google.com/search?q=materialist+reductionism ), then it cut out God with the philosophical "Occam's Razor" (see https://www.google.com/search?q=Occam+Razor ) and formulated the second (2) theory or speculation which started officially claiming that tornadoes and hurricanes are caused by purely accidental "behaviours of nature". Some scientists even managed to learn how to produce miniature swirls of smoke in laboratories, which supposedly served as proof that apparently tornadoes and hurricanes are formed by such purely random "behaviours of nature". Unfortunately, this science still does NOT even try to explain to us the mystery "why" majority of these tornadoes and hurricanes carefully avoid temples and churches, avoiding their destruction - which is NOT an accidental, but definitely someone's intentional action. In turn instead of explaining this mystery, in increasingly corrupted nations secretly bans are issued for showing on television and for publicly discussing such churches or temples that have survived from destruction and stand alone in the middle of endless areas of ruins. That such bans are actually secretly implemented in real life, it is easy to find out by trying to find e.g. a single command which, for example, in the search engine from youtube.com would allow to find all videos that exist in there, which would show such surviving churches or temples in areas ruined by some cataclysms - like the same youtube.com software easily allows e.g. with a single search command to find in there all videos showing the mocking of Jesus during the carnival from Brazil (for example see: https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys ). In turn because the inability to use such a single search command to also find escaped destruction churches causes that the truth about this selective avoidance of destruction of churches and temples by cataclysms is today difficult to prove and for many people is inaccessible. The development of atheistic science also caused that people in some countries have learned, for example, how to crudely control the climate and weather - thus inducing the third (3) kind of speculation that tornadoes and hurricanes can secretly be formed by a country. As an example of this speculation, consider a company that works on manipulating the climate for a profit (see https://www.google.com/search?q=cooling+clouds+geoengineering+climate+control+imitating+volcano+fix ), which by intentionally polluting the upper atmosphere would allow to receive the so-called "carbon credits" (see https://www.youtube.com/results?search_query=carbon+credits+trading ). In addition to the above three, many years after the atheisticization of our "official atheistic science", it so happened that I discovered a possible reason for the fourth (4) source of a significant proportion of tornadoes and hurricanes. This is because I discovered that for thousands of years our planet is secretly occupied and exploited by diabolically parasitic relatives of people who live on other star systems (e.g. on planets of Orion) and arrive to Earth in UFO starships. These our degenerated relatives are briefly described in {11} from item #H2 of the web page "bible.htm" and in publications linked from there (for a biblical reference to them see the final part of the caption under Fig. #F13ab below). In turn, some of the material evidence of their secretive occupation and extremely predatory exploitation of humanity that I researched, are described and illustrated e.g. in #K1 to #K4 from the web page named "petone.htm". In their predatory habits, these creatures used to rob humanity and the Earth from everything that they found useful in our planet - e.g. history and legends tell us about their gold mines. In turn in present times these creatures "milk" us just from all raw materials that only living people are able to generate - as this is described in numerous my publications. For example, using the so-called "chambers of coldness" on UFO decks they suck from our bodies the "moral energy" which they then use on their planets in "regeneration compartments" to maintain their vitality and to extend length of their lives. They also rob human sperm and ovule from which they then breed slaves called by them "biorobots". These slaves on their planets do all physical work - as at the cost of his life experienced it the Polish citizen, the late Andrzej Domała, and described it to us (in the Polish language) in the treatise [3b] available for free from web page "tekst_3b.htm". On the occasion of these robberies of sperm and ovule in UFOs, people robbed in this way are often also raped - which sometimes leaves painless (because telekinetically healed) bruises on bodies of women and on penises of men who defend themselves against such a rape. These bruises by folklore of China are called ghost pinch and described in more detail under Fig. #K1a from the web page "petone_pl.htm". Furthermore, some myths of the Far East inform us, that these creatures catch even souls that are leaving from dying people who because of atheism and living contrary to God's commandments are given up to the power of "devils". Then they imprison these souls for as long as their civilisation exists. Today it is easy to guess, that these souls later they employ in the same role for which the humanity tries to work out the so-called artificial intelligence (AI) - see https://www.google.com/search?q=artificial+intelligence , i.e. they use them to control everything that requires a knowledge, skills and logically living intelligence - e.g. to intelligently control their UFO vehicles. Acting contrary to God's commandments, these creatures continually try to hold back the awareness and technical development of humanity. For this purpose, these creatures NOT only developed methods "how" with their UFO starships they are able to secretly form any cataclysms, including also tornadoes and hurricanes, but in fact they purposely form a lot of cataclysms on Earth (e.g. see web page "tapanui.htm"). For example, in January and February 2023 they apparently attacked NZ in this way - which I am explaining, amongst others, in in the caption under Fig. #N3b from my web page named "cielcza_uk.htm" and from post #357E to blogs of totalizm. As it stems from all the above, currently humanity is subdivided into as many as four numerically large camps, each of which believes that tornadoes and hurricanes are formed by someone else, i.e. formed: either (1) by God, or (2) by accidental behaviour of nature, or (3) secretly by people from technically most developed countries, or (4) secretly by UFOs. So if God included into the action of tornadoes and hurricanes some easily identifiable phenomena, which beyond any doubt would reveal e.g. that tornadoes and hurricanes are formed by only one of these four possibilities, e.g. secretly by (3) people, then with such phenomena He would broke the "free will" of the adherents of the other three camps - thus obstructing or making completely impossible our search for truth and our progress. This is why God introduced the "canon of ambiguity" described in this paragraph, which in everything that God does and that God manages simultaneously inserts several different sets of evidence, each of which confirms a different but in fact completely possible origin of given event. Examples of these several different sets of such evidence are described, amongst others, in item #C2 from my web page named "tornado.htm". Because God also manages the phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" described in this item #F13 of the post #358, in their manifestations for subsequent people also different sets of evidence will appear simultaneously, so that the requirements of the "canon of ambiguity" are met. Thus, for example, for the fulfilment of this canon, warnings can be contained e.g. in dreams - in which today almost no-one believes (although they are the expression of many prophecies described in the Bible). But these dreams, for example, will imitate what actually experienced one of the ancestors of a given person. In addition, they may also contain information which indicates still other sources of their origin - e.g. reincarnation or/and the theme of a recently watched movie or an event that was learned in the past. However, it is worth to add here, that apart from the explanation provided here, which is confirmed by a number of empirical discoveries described in this item #F13, none of the other present explanations of these phenomena so far has so many empirical confirmations.

 

After learning the above key components which reveal the truth about the phenomena of "epigenetic inheritance of trauma", I am going to describe now a very simplified "model" which easily and quickly allows to understand everything that concerns these phenomena, and also allows to develop methods of avoiding their fulfilment. And so, in this model our life can be imagined as a walk through a symbolic hilly city called "life". This city is crossed by streets running in many different directions, each of which ends at the edge of the city where life ends. We are NOT sure what hides behind these edges. Path to everything that is best leads uphill in it. Having been born on one of these streets, we spend our time getting to know what other streets of this city contain. We usually don't know where we want to go. However, at each intersection of these streets, we must decide where to turn in order to go further - unless someone else makes this decision for us. What can help us in making right decisions is: learning about the commandments of God that protect us from making mistakes in life, information that outside or in the city hides a liar Lucifer and a band of his devils who use all temptations and tricks to direct us into a street which leads to disaster, and also earphones which are our "conscience" which know everything but are able to whisper into our ears only the word "YES" or "NO", and our "soul" which also knows everything but unfortunately is allowed to only control our feeling and generate informative dreams at night. So if our vices (pride, contrariness, etc.) or lusts of the body cause that we do NOT act in accordance with God's commandments and we ignore whispers "NO" of conscience, while the devil succeeds in tempting us to turn into the street at the end of which the punishment awaits for what we have done that breaks God's commandments, or if someone (e.g. an employer, government, army, etc.) forces us to enter that street, then our soul starts to repetitively and for a long time alarm us and warn us that for whatever we do or have already done we bring the punishment upon ourselves, and at the same time it lets us know what the punishment will be. For example, the soul generates a "panic attack" in our mind, sends us a warning dream which repeats the content already learned e.g. from family stories about a trauma of an ancestor, etc. Then we have several possibilities to choose from. For example, it is easiest to show regret to God for what we have done or plan to do, and then "cancel our previous decision" to enter a given street leading to punishment. We can also be scared before we reach the end of the city by that street and run away to survive - just as one of our ancestors escaped and survived in the story on which our dream was based. Etc. Of course, we can also ignore these warnings, but then we risk that we will NOT survive until the time of understanding the moral lesson, for experiencing and thinking about the meaning of which God sent us into the life that God has just given us, and gave us the soul that takes care of us. In turn, the only preventive way to completely avoid accidentally entering one of these dangerous streets that end with misfortune, is to lead one's life strictly obeying God's commandments - which will make impossible to succumb to the temptations that are the reason for the mistakes of people entering these streets that end with a self-inflicted punishment.

 

The above explanation of phenomena typically described under the name of "epigenetic inheritance of trauma", which was developed due to a number of theories, discoveries, and findings that make up my philosophy of totalizm of 1985, indicates to interested people many truths which are able to become a source of numerous benefits for these people who learn them and will understand them. For example: these truths suggest how one could avoid the calamity announced by these phenomena and simultaneously cause the disappearance of these usually highly unpleasant for us repetitions of the warning itself, allow us to get to know God and the Bible better - which in turn teach us to deserve rewards, NOT punishments, understand truths about the reality that surrounds, etc. Let us list below in items {1} to {7} the most important of these benefits. Here they are:

 

{1} Understanding why warnings from our "soul" typically take an unpleasant form for us. The experiencing of pleasant phenomena typically is soon forgotten, while for a long time we remember mainly what is unpleasant. For example, pleasant dreams are often forgotten at the moment of waking up. On the other hand, sometimes we remember unpleasant or terrible dreams for many years. Similarly is with experiencing pleasant moments, and with experiencing e.g. a "panic attack". Meanwhile, all warnings that may come true are worth remembering for a long time in order to be able to remedy them. Thus our "soul" makes sure that phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" have an unpleasant nature. Therefore, people who experience their warnings, should treat them like going to a dentist or like "birth pains" - namely, although they are unpleasant, they are highly helpful and serving the human good - especially if they are NOT ignored, but treated as an inspiration for studying how their fulfilment can be prevented and their repetitions ended.

 

{2} The explanation why not only God's warnings, but also everything that God does or manages, must always fulfil the so-called "canon of ambiguity" (in Polish: kanon niejednoznaczności ). This canon is explained briefly here, while it is described in more detail e.g. in the INTRODUCTION to my web page "petone.htm". This is because of this canon that to warnings from God will pay attention NOT only believers or some priests, but also atheists, scientists, and even politicians. Also everyone will interpret these warnings in their own way - which in uncorrupted nations should induce official discussions and searches for truth. (Unfortunately, in nations of our already highly corrupted civilization, such an official discussion and search for truth in matters of God and UFOnauts is secretly punished and officially prevented.) However, regardless of what interpretation one believes, the most vital in these warnings is to treat them as I am describing here, i.e. as warnings passed to us by soul that with our actions we have already pulled on ourselves, or are just now pulling on ourselves, a specific punishment, which need to be personally investigated, interpreted, and after determining what it mean, steps should be taken to avoid their fulfilment and to cause the lack of further continuation of such warnings.

 

{3} Reminder of God's promise in many different ways expressed in the verses of the Bible, and informing that we will be warned about all God's actions that will significantly affect our fate and life. For example, this promise is expressed in verse 3:7 from the Biblical "Book of Amos" which states - quote: "For the Lord God will not do anything, if He does not reveal His intention to His servants, prophets". In a different manner it is also promised in Bible by e.g. verse 11:7 from the "Letter to Hebrews". In turn the awareness of the existence of this promise of God, in connection with the warning discussed here, is a source of many beneficial consequences for those who take it seriously. For example, it allows avoid a disaster that is announced by a given warning. It also allows to learn methods of God's work, and to establish a closer relationship with God Himself. Furthermore, it certifies the absolute truthfulness of verses of the Bible, and assures that God always loves us, cares for us, and does everything for our good - even if sometimes, as befits a just and wise father, He is forced to scold or even severely punish us in a manner that we will perceive as something highly unpleasant (e.g. see the Bible, "2 Samuel", verses 7:14-15).

 

{4} Delivering the warning in a manner that allows us to decipher the misfortune that it reveals. Each warning given to us by the "epigenetic inheritance of trauma" contains details that can be deciphered by the person so warned about the impending disaster (consider 10:13 from "1 Corinthians" in the Bible). For example, the moment when they appear for the first time allows us to determine which our decision is going to result in the warned misfortune - so the easiest way is to cancel or reverse this decision. In turn e.g. the content of a dream or a panic attack usually tells us what disaster awaits us, and thus allows us to deduce ways on which it can be avoided. Unfortunately, these details usually are like "symptoms of an illness", i.e. we need to undertake research in order to determine for sure "what" and "how" they announce to us, and at the same time educate ourselves and get to know our God better. Furthermore, these researches should be carried out by the interested person himself/herself - because the warning is always formulated in such a way that only for the interested person it is fully understandable. So consulting various "mediums" can give completely wrong results. After all, e.g. almost the same dream for different people will mean different misfortunes. This is because by warning in such a way God simultaneously persuades to devote due respect, time, thoughts, and effort to getting to know God and the warning received from God through given soul.

 

{5} The confirmation that in our capabilities and our "free will" lies the prevention of events about which we are warned by the described here phenomena of "epigenetic inheritance of trauma" (see the Bible, verse 10:13 from "1 Corinthians"), and in turn when we prevent the warned events with change of our behaviours, any further continuation of unpleasant manifestations of these warnings will also disappear spontaneously. In turn the manner of preventing these events depends on firstly finding out what such event is going to be about, and then on undertaking such actions that its occurrence becomes impossible. For example, if we are going on a selfish or profitable trip to another country, while the warning induces in us panic attacks from the moment we started planning this trip, it is better for us if we change our plans. Or when we plan to build a backyard swimming pool, or
buying a house with a swimming pool, and the warning informs us e.g. with dreams that we are going to drown or someone very close to us is going to drown, then it is better if we abandon this building or buying of the swimming pool.

 

{6} Confirmation that God builds mechanisms of "self-regulation" practically into everything that we do, and into everything that we see around us. These mechanisms cause that regardless of whether we repair the evil that we caused, or whether we ignore the effects of this evil, the evil will repair itself with the elapse of time - only that because of it both, other people, as well as ourselves, must suffer. Therefore, instead of waiting until these mechanisms of "self-regulation" convince us with painful punishments to obey God's commandments and requirements described in the Bible, a much better solution is our voluntarily obeying these commandments and requirements - which will allow us to avoid irrevocably incoming punishments for disobeying them.
{7} Confirmation that the content of the Bible contains the truth and only the truth - but for many reasons it is wisely encoded. Therefore, the study of truths given in the Bible, and leading a life in a manner commanded and required by the Bible, is the most important activity of our lives and the most valuable way of educating ourselves. This is because for each one of us it does NOT matter what is fashionable and what are doing other people, other institutions and other countries, but it matters and we are strictly accountable for "what" and "how" we personally do, and what are doing institutions or countries in which we are parts of whatever happens in there.

 


#F13a - Document: http://pajak.org.nz/korea/korea_skarb_narodowy_nr120.jpg
#F13b - Bell: http://pajak.org.nz/korea/korea_dzwon.jpg
Videos about inheriting trauma - https://www.youtube.com/results?search_query=epigenetic+inheritance+of+trauma

Fig. #F13ab: The above two photos illustrate one of Korea's national treasures. The upper one shows the document which describes and confirms this treasure. The bottom one shows its photo. I have never heard that Poland or Polish citizens (or New Zealand and New Zealanders) officially recognize someone or something as their "national treasure". Fortunately, other countries, for example Australia and Korea, recognize and take pride in their national treasures. In Australia such treasures are, amongst others, their most famous singers (see https://www.google.com.au/search?q=alongside+popular+singer+australian+national+living+treasure ) - as I also report this in item #C4 from my web page named "mozajski_uk.htm". In turn in Korea one of these treasures is the bell called "Beomjong" (see https://www.google.com/search?q=beomjong+bell ) which promotes the so-called "truth" - means this something, the respecting of which in today's "neo-medieval" era (see #K1 of web page "tapanui_pl.htm" - by journalists usually called the "post-truth" era, means the era which arrived "after era of truth") almost completely disappeared in our civilisation. No wonder that mechanisms of "self-regulation" described here already begin to restore this truth in a quite painful manner for liars. The Beomjong bell has a different construction from European bells - i.e. it is typical for East Asia bells. Their beating is caused by hitting them with a wooden log hanging next to them, instead of knocking with their metal "heart" - thus their sound is also different. This type of bell was the largest bell in the world, the famous and mythical the "Great Bell of Dhammazedi from Myanmar" (see https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+bell+of+dhammazedi ), which, weighing almost 300 metric tons (i.e. almost 300,000 kg), was so heavy and so full of supernatural powers, that after it was robbed from a Buddhist pagoda, it sank in the river the ship that was trying to transport it to Europe. ("How" people praying to something give supernatural powers to these objects, this is explained in items #E2, #D1, #D2, #C1 and #C7 from my web page "malbork_uk.htm", among others on the example of the statue of Madonna of Teutonic Knights from Malbork, which was known from supernatural harming Polish nationals - which harming I personally experienced with regret.) The use of bells of the Beomjong type in morning and evening religious ceremonies as a constant reminder of the truth and the meaning of truth is shown at a length of approximately 27 to 28 minutes from our half-hour, Polish-language (but with subtitles in English) educational video entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which title means: "World Without Money: The Political System of Nirvana") available for free at the internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Intriguingly, just this type of bell, only smaller in size, was found in New Zealand by one of the first European explorers (missionary) of those islands far from Europe and Asia - in spite that the population of that island/country at that time did NOT know metals - see caption of Fig. #M1 from the web page "quake.htm". This bell found in NZ is called "Colenso's Bell" (see https://www.google.co.nz/search?q=colenso+bell&source=lnms&tbm=isch ) after the name of its discoverer, while currently it is supposedly kept in the national museum "Te Papa" - although it is NOT exposed to visitors of this museum (what is pity, because I would love to see it). In turn the above photographs, which I took during my professorship at the Ajou University in Korea in 2007, show how Korea does respect and celebrate this extraordinary national treasure, which directly and daily reminds every inhabitant of it about the truth and the duty to seek truth in everything that one does. The upper document shown in these photographs, entitled "National Treasure No. 120" and displayed next to an ancient Buddhist bell, has an inscription stating: "The Korean word 'Beom' refers to truth and every being in the universe. And Beomjong is the bell that makes such a sound. The religious meaning of beomjong lies in the salvation of all creatures, including the creatures in the Hade since it is said that one can escape from all evils hearing the sound of this bell as wisdom wins evil passions in the minds of all beings. A Beomjong rings at the occasion of daily rites in the morning and in the evening." (After I translated this document to the Polish language and published it in the Polish version of this post #358E, the document states in Polish: "Koreańskie słowo 'Beom' referuje do prawdy i każdej istoty we wszechświecie. Z kolei Beomjong jest dzwonem jaki wytwarza brzmienie tego słowa. Religijne znaczenie beomjong sprowadza się do zbawiania wszystkich istot, włącznie z istotami w Nieprawdzie ponieważ jest powiedziane iż daje się uciec ze wszelkiego zła słysząc brzmienie tego dzwonu jako że mądrość wygrywa nad pożądaniami zła w umysłach wszystkich istot. Beomjong rozbrzmiewa przy okazji codziennych obrzędów każdego rana i wieczora.") Below the inscription is a seal officially confirming: "Korea Monument". While reading this document that indicates one of the tools leading to avoidance of self-inflicted punishments for lying, and thus to the universe of truth and salvation, the reader probably now understands why I predict that God will probably choose Korea as builders of my starship "Magnocraft" (explained on the web page "magnocraft.htm") and thus choose for the responsible honour of becoming the next and last the leading nation of humanity - as I predict it in item #H1.1 from my web page "prophecies.htm", and as this prediction is discreetly and respectfully illustrated by our free video entitled "Future Propulsions" available at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak .

 

The above illustrations represent the prevailing in Korea totaliztic conviction that the truth will overcome all manifestations of evil - means it will also overcome the evil described in item #F13 of this post #358E, i.e. which is warned by the "epigenetic inheritance of trauma" and which is self-inflicted by people due to the work of the mechanism of "self-regulation". Simultaneously, in Christianity, precisely the same role of truth is confirmed by the Bible in verse 8:32 from "The Gospel of St. John" - quote: "and you will know the truth, and the truth will set you free", while in the surrounding verses 8:12 to 8:59 the Bible also explains, in a coded way, from whom the truth is going to free us, only that in order to understand at whom these verses really point, one needs to know what I explained in {11} from item #H2 of my web page named "bible.htm" and from post #354E to blogs of totalizm.

 

Copyrights © 2023 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #358E constitutes an adaptation of the content of #F13 to #F13ab from my English web page named "soul_proof.htm" (update of 25 March 2023, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://nirwana.hstn.me/soul_proof.htm
http://drobina.rf.gd/soul_proof.htm
http://pajak.org.nz/soul_proof.htm
Notice the frightening speed with which recently someone blocks my access to more and more websites of totalizm. If this continues, by the end of 2023 all web pages of totalizm available to interested readers and capable of being systematically updated by me will disappear from the Internet.

 

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #358E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

 

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then either at the above addresses he/she may start the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/soul_proof.htm , it is enough if in that address the name of the web page "soul_proof.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "humanity.htm", let's say from a web page with the address http://pajak.org.nz/soul_proof.htm , it is enough that instead the previous web page address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/humanity.htm in the address box of a search engine.

 

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #358E (i.e. my own translation to English from the Polish post #358), I intended to publish on all mirror blogs of totalizm which until now remain accessible by me and on which I am still able to publish my posts. Until 2022/10/30, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time, out of which only following 3 out of these 8 blogs of totalizm still were working, accessible, updatable and possible to use for publishing my posts. These 3 blogs of totalizm still accessible for me can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Fortunately, the impossibility to further publish my posts on 5 of these blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. in large size 20pt and in normal size 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost all posts to blogs of totalizm published in Polish are also published in there after my translation of them to the English language, and thus I hope they should be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

 

Other posts extending and supplementing this #358E:
#359E, 2023/5/1 - Self-punishment of "narcissists" and "feminists" with mechanisms of "self-regulation" for breaking the commandments from the Bible (#V2 from "humanity.htm")
#357E, 2023/4/1 - "Turn the other cheek" and the mechanism of "self-regulation" will defeat evil for you (#N to #N3b from "cielcza_uk.htm")
#354E, 2022/12/1 - How 12 "[Ω] God Stamps" from Bible confirms truth of my discoveries and corrects deviations of official science (#H1 and #H2 of "bible.htm")
#342E, 2022/1/1 - Why omitting "how" is a source of erroneous theories and laws, false interpretation of life, incomplete religions, etc. (#L1 to #L3 of "2020life.htm")
#331E, 2021/2/25 - The origin, components and work of the phenomenon of life determined by the "Theory of Life from 2020" (#H1 to #H6 of "2020life.htm")
#294, 20/12/2017 - How God pre-programmed the "reversible software time" in which we age (#D3 from "god_proof.htm")
#288, 2017/9/25 - Karmatic origins of present drug addictions (#F2 from "karma.htm")
#223E, 2012/9/2 - The reason for corruption, inefficiency, errors and distortions of today's official "science" (#C2 to #C4 from "telekinetics.htm")
#194E, 2011/2/3 - Souls enter bodies at the moment of breaking umbilical cords (#C6 of "soul_proof.htm")

 

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :