Najnowsze wpisy, strona 1


lip 01 2022 #349_2: Co jeszcze już wiemy o pasożytnictwie...

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #349)

 

#346_2: Co jeszcze już wiemy o pasożytnictwie krawniaków z Oriona i zawijaniu drogi światła przez próżnię kosmosu (część 2)

 

[3] Znalezienie miejsca w kosmosie gdzie przyjdzie najłatwiej oraz okaże się najmniej szkodliwe przyszłe połączenie obu grup "naleśniczkow" w ciągłe "światłowody" jakie poprowadzą światło od wybranego źródła do punktu lub miejsca jego odbioru. Następnym krokiem jest więc iż badając przebiegi obu powyższych grup owych "naleśniczków" należy znaleźć miejsce w kosmosie gdzie one przebiegają po najbliższych siebie odłegłościach i gdzie ich połączenie razem będzie najłatwiejsze i najmniej szkodliwe.

 


[4] Złączenie obu grup "naleśniczkow" w ciągłe "światłowody" jakie poprowadzą światło od wybranego źródła do punktu lub miejsca jego odbioru. W końcu, albo używając mocy ogromnych "wehikułów czasu" typów "planetory", jakie opisałem w punkcie #J3 ze swej strony o nazwie "hurricane_pl.htm" a także we wpisie #322 do blogów totalizmu, albo też używając grawitacji ogromych planet lub słońc, w jakimś miejscu próżni kosmosu z naszego "świata materii" należy obie te grupy "naleśniczków" połączyć ze sobą - tak aby wychodząc z danego źródła, światło się samo "zawijało" i docierało do punktu lub miejsca jego odbioru. Powinienem tu dodać, że istnienie jednego z takich gigantycznych UFO posiadanych przez Neatańczyków, średnica jakiego była aż tak ogromna iż UFO to zdołałoby przykryć swymi rozmiarami cały kraj Dania, w swym wywiadzie udzielonym Panu Dominikowi Myrcik raportował Pan Andrzej Domała - o czym już pisałem, m.in. w Film #H3d ze swej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Inne takie gigantyczne UFO zilustrowano od około 2:07 do 2:48 minuty z około 30-minutowego angielskojezycznego wideo z Wenezueli o adresie https://www.youtube.com/watch?v=Dsylyi2nYLY .


W sumie więc, jeśli jakimś cudem ludzkość zdoła się uchronić od samozagłady lat 2030-tych oraz adoptuje "totaliztyczne" metody NIE nastawionego na zyski i ochotniczego wypracowywania powszechnej zamożności wszystkich ludzi, co wyzwoli ją spod obecnej skrytej okupacji, eksploatacji i wyniszczania przez UFOnautów praktykujących "filozofię szatańskiego pasożytnictwa" (patrz strona "parasitism_pl.htm"), jacy w efektywny i ukryty sposób powstrzymują, blokują i uniemożliwiają nasz rozwój naukowy, techniczny i moralny, wówczas za wolą Boga w jakimś tam punkcie dalekiej przyszłości ludzkość będzie mogła zrealizować powyższą procedurę "jak" - z upływem czasu stając się dzięki temu jedną z najbardziej zaawansowanych międzygalaktycznych cywilizacji naszego "świata materii".

 


#J3. "Jak" to się dzieje iż będąc niesione falą poprzeczną (tj. falą powierzchniową) światło ciągle dociera do każdego miejsca w całej objętości naszego trzywymiarowego świata fizycznego - w obrębie którego zgodnie z dzisiejszą fizyką powinny móc się propagować jedynie fale podłużne:


Niewielu z dzisiejszych ludzi zdaje sobie sprawę z ogromnych różnic wyjaśniania czegokolwiek z wiedzo-twórczej i ujawniającej prawdę inżynierskiej perspektywy "jak" w porównaniu z ukrywającą niekompetencje i kłamstwa słownikowej perspektywy "co" - które to różnice na licznych przykładach wyjaśniam w punktach #G3 do #G5 ze swej strony "wroclaw.htm". Jeśli jednak kogoś, kto żyje z pracy wymagającej dużej praktycznej wiedzy, kto ma w tej pracy ogromne doświadczenie, zna ją na wylot, oraz używa dla jej wykonywania wieloletnio-posprawdzane w praktyce niezawodne metody działania, poprosić aby nam opisał to co czyni, wówczas z łatwością stwierdzimy iż opisze to nam właśnie z perspektywy inżynierskiego "jak". Opisywanie wiedzy i prawdy z tej właśnie perspektywy okazuje się być najbardziej naturalne dla ludzkiego sposobu myślenia. To dlatego, jeśli np. przeczytać opisy z jakiejś bardzo starej "encyklopedii", lub książki typu "podręcznik", wówczas też odkryjemy iż są one napisane podobnie, tj. z perspektywy "jak". Nawe t jeśli poczytać oryginalne sformulowanie praw fizyki poodkrywanych dawno temu, przykładowo "Prawa Archimedesa", one także są pisane z perspektywy procedury "jak" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Archimedes+principle . Za to niemal wszystko napisane w najnowszych czasach, włącznie z relatywnie niedawno poodkrywanymi prawami np. termodynamiki, pisane jest już z perspektywy ukrywającego ignorancję lub kłamstwa słownikowego "co". Ponadto, jeśli przeglądnie się jakiekolwiek informacje wywodzące się od UFOnautów, np. ową wskazywaną w (4) z punktu #J4 na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" wypowiedź numer N-116 Miss Nosbocaj raportującą wyjaśnienie UFOnautów dla działania prawa moralnego będącego odpowiednikiem totaliztycznego "Prawa Bumerangu" (patrz np. #B3 ze strony "mozajski.htm") oraz działania tzw. "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm"), wówczas też się okazuje iż UFOnauci formułują swoje wypowiedzi wyłącznie w kategoriach słownikowego "co". Ponieważ zaś UFOnauci dysponują ogromnie zaawansowaną techniką, jaka pozwala im NIE tylko wysyłać telepatyczne i po-hipnotyczne nakazy indywidualnym osobom, ale z użyciem ich satelitów i gwiazdolotów mogą w ten sam sposób sterować i manipulować również myśleniem i postępowaniem całej nieświadomej ich mocy i działań części ludzkości (doskonale ilustrowane obecną nagłą zmianą zachowań ludzkości usprawiedliwianą wymówką iż to rzekomo wina następstw izolacji z powodu Covid-19, jak to przypomina punkt #J4 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm"), to nagłe przejście ludzkich naukowców, decydentów i polityków z naturalnego kiedyś komunikowania w kategriach "jak" na nienaturalne obecne komunikowanie w kategoriach "co", silnie implikuje możliwość ich owo stwierdzanie wszystkiego tylko w kategoriach "co" zostało sztucznie i technicznie narzucone dzisiejszej ludzkości przez technikę jaką UFOnauci używają do sterowania ludzkimi masami.


Światło jest właśnie jednym z owych zjawisk, które klarownie demaskuje iż definicje naszej kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej" są celowo formułowane w sposób ograniczający się do podania słownikowego "co" zamiast opisywać to inżynierską procedurą "jak", czyli służą one ukrywaniu niekompetencji i kłamstw zamiast służyć upowszechnianiu wiedzy i prawdy. To właśnie dzisiejsza sytuacja ze światłem sprawia silne wrażenie iż owa dzisiejsza zasada oficjalnej nauki aby formułować wszystko w kategoriach słownikowego "co" zamiast inżynierskiego "jak" została zmyślnie wmuszona monopolowi naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" relatywnie niedawno właśnie przez UFOnautów okupujących nas, blokujących nasz rozwój, oraz starających się całkowicie zniszczyć naszą cywilizację. Wszakże jeśli wierzyć niekompetentnym stwierdzeniom tejże nauki, światło zachowuje się jak rodzaj "paradoksu fizyki" albo "nadprzyrodzonego zjawiska", bowiem mając naturę "fali poprzecznej", zwanej także "falą powierzchniową" ponieważ może ona być formowana jedynie na powierzchni przenoszącego ją ośrodka, światło ciągle dociera do każdego miejsca w całej "objętości" naszego trzywymiarowego świata fizycznego - zgodnie z ustaleniami dzisiejszej fizyki do wnętrza której to "objętości" powinny móc docierać jedynie tzw. "fale podłużne" tylko jakie są zdolne do propagowania się w obrębach wnętrza danego ośrodka. Nic dziwnego iż od dawna żartuje się o naukowcach opłacanych "pieniędzmi" podatników, że w poniedziałki, wtorki i środy wierzą iż światło jest korpuskułą (patrz https://www.google.pl/search?q=korpuskularna+teoria+%C5%9Bwiat%C5%82a ), w czwartki, piątki i soboty wierzą iż światło jest falą (patrz https://www.google.pl/search?q=falowa+teoria+%C5%9Bwiat%C5%82a ), zaś w niedziele idą do kościoła pomodlić się aby z podatków wyciskanych od ciężko pracujących robotników i farmerów zwiększone sumy "pieniędzy" skierowano np. na empirycznie niesprawdzalne spekulacje naukowców na temat kosmicznych "czarnych dziur" czy na dodatkowy sprzęt dla tzw. programu "SETI" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=SETI ) odwracającego ludzką uwagę od prawdy o okupujących, eksploatujących i umartwiających ludzkość UFOnautów. Nic też dziwnego iż dzisiejsze wyszukiwarki internetowe wstydliwie ukrywają prawdę na temat istnienia i działania promieni zimna ("rays of cold", patrz https://www.google.pl/search?q=promienie+zimna+rays+of+cold ) - chociaż w czasach mojej młodości czytałem całe książki opisujące doświadczenia jakie potwierdzają iż owe "promienie zimna" faktycznie istnieją, oraz chociaż owe "promienie zimna" emitowane nocami o pełniach księżyca potrafią zupełnie zrujnować obniżeniem temperatury plony niejednego farmera i ogrodnika - tak jak opisałem to w (3) z punktu #K2 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w punktach #B4 i #L1 z mojej strony "2020zycie.htm". Ponadto, nic też dziwnego iż podręczniki uczelniane pełne są paradoksów i sprzeczności na temat światła, ale o wytłumaczeniu powodów ich istnienia nastawione na ujawnianie jedynie słownikowego "co" i wspierania tym lukratywnego monopolu "oficjalnej nauki ateistycznej" owe podręczniki upacie milczą. Przykładem tych paradoksów jest właśnie to co wypunktowałem powyżej, tj. iż na jednej stronie podręczniki te stwierdzają iż światło jest tzw. "falą powierzchniową" (tj. "falą poprzeczną") - tj. falą opisywaną np. w punktach #D3, #D2.1 i #D1 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś na innych stronach te same podręczniki opisują doświadczenia jakie można wykonywać na świetle w trzywymiarowej objętości uczelnianych sal i labolatoriów - chociaż w obrębie ich objętości "oficjalna nauka ateistyczna" nadal NIE wykryła żadnych powierzchni po jakich powierzchniowe fale światła mogłyby się przemieszczać. Jednocześnie owa "oficjalna nauka ateistyczna" od ponad już 37 lat uparcie odmawia uznania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm" ) - chociaż jest ona pierszą teorią która wskazała, opisała i potwierdziła istnienie takich powierzchni będących nośnikami powierzchniowych fal światła (tj. opisala w/w "naleśniczki"). Ponadto, bez żadnego oficjalnego finansowania i wbrew prześladowanim jakim nieustająco od chwili powstania jest poddawana (a wraz z nią i ja), ciągle ta moja teoria z 1985 roku zdołała poujawniać przeliczne inne prawdy o otaczającej nas rzeczywistości - w tym prawdę iż istnieje też inny "bezfalowy" rodzaj światła, istnienie którego odkryła i wyjaśniła dopiero ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku ponieważ rozprzestrzenia się on w formie "korpuskuł" (a NIE fal) podróżujących poprzez przeciw-świat z nieskończoną szybkością zaś opisywanych np. w Biblii i stąd nazwanych "Drobinami Boga", który to korpuskularny rodzaj światła jest, między innymi, nośnikiem właśnie "promieni zimna". Te inne "korpuskularne" nośniki światła przemieszczające się z nieskończoną szybkością po "przeciw-świecie", o jakich "oficjalna nauka ateistyczna" NIE chce ani słyszeć ani wiedzieć, wykazują m.in. zdolność do ujawniania swego działania wewnątrz objętości dowolnego ośrodka. Stąd uznanie istnienia owych "Drobin Boga" nawet bez poznania wiedzy "jak" Bóg zaprogramował opisywane moimi publikacjami "naleśniczki" formujące "nawracalny czas softwarowy" w którym my ludzie się starzejemy, zaś po powierzchniach których to "naleśniczków" powierzchniowe fale światła falowego są w stanie się przemieszczać pomiędzy niemal każdymi dwoma punktami przestrzeni naszego "świata materii", ciągle te "Drobiny Boga" byłyby zdolne teoretycznie wyjaśnić przepływanie tego "korpuskularnego" z obu rodzajów światła poprzez trzywymiarową objętość np. uczelnianych sal i labolatoriów.


Jednocześnie Bóg i życie nam udowadnia (w zgodzie z treścią wersetów 1:27-29 z "1 Koryntian" Biblii zacytowanych w punkcie #I5 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm"), że odkrycie i ujawnienie całej prawdy o świetle, podobnie jak ujawnienie całej dowolnej prawdy o czymkolwiek, NIE jest możliwe tylko za korumpujące całą ludzkość, wyniszczające naturę i oddalające od Boga "pieniądze" ciężko wypracowane przez podatnika (patrz wideo https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ), zaś potem np. bezwybiorczo rozdawane m.in. kosztownej "oficjalnej nauce ateistycznej". Aby bowiem móc odkrywać absolutną prawdę, potrzebna jest dedykacja, wiara i przestrzeganie standardów moralnych, przykładowo takie jak u samotnego hobbysty będącego autorem niniejszego wpisu #349 - od niemal 50 lat za swą dedykację i wiarę ignorowanym i prześladowanym przez skrycie okupujących, eksploatujących i umartwiających ludzkość UFOnautów praktykujących nieludzko szatańską wersję filozofii pasożytnictwa oraz przez ich lukratywnie opłacanych popleczników. To właśnie dzięki owej dedykacji i wiary, możliwym się stało aby prywatnie, rzekomo "hobbystycznie" i to bez żadnego oficjalnego finansowania, używając jedynie swego umysłu i opracowanej wcześniej przez siebie owej referowanej w tym wpisie #349 "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (którą z powodu oficjalnych prześladowań i blokowania nawet po 37 latach od jej opracowania nadal zmuszony jest upowszechniać pod mało-mówiącą nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"), w samotności autor tej strony zdołał wyjaśnić w swych publikacjach wszystkie owe wymienione powyżej paradoksy i niedomówienia "oficjalnej nauki ateistycznej", włączając wyjaśnienie "jak" naprawdę światło się propaguje, "czym" ono faktycznie jest, oraz "jakimi cechami" odznacza się każda z obu jego składowych - tj. zarówno "falowa składowa światła" propagująca się ze skończoną szybkością światła tylko po powierzchni "wgłębnego" wymiaru "naleśniczków" z naszego "świata materii", jak i "korpuskularna składowa światła" przenoszące którą "Drobiny Boga" pędzą z nieskończoną szybkością na wskroś "przeciw-świata" (o tym iż wszelkie ruchy "Drobin Boga" odbywają się z nieskończoną szybkością, potwierdziłem to już wymaganymi "3 świadkami", w tym "[Ω] Pieczęcią Boga", w punktach #I1 do #I5 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" - treści jakich powtórzyłem potem także we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu). Ponieważ zaś wyjaśnienia te od dawna zawarte są w moich publikacjach, tutaj jedynie poprzestanę na polinkowaniu gdzie czytelnik może je znaleźć.


Wyjaśnienia dlaczego światło jest "falą powierzchniową" a jednocześnie ma także swą "składową korpuskularną", udzielają dwa moje odkrycia. Pierwsze z nich wykazało istnienie małych, żyjących, wiecznie ruchliwych tzw. "Drobin Boga", opisanych w #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" oraz we wpisach #325 i #326 do blogów totalizmu, a także w wielu miejscach innej mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". To właśnie cechy owych "Drobin Boga", z wiecznie ruchliwych wirów jakich uformowana jest cała materia naszego "świata materii", dzięki panującym pomiędzy nimi wzajemnym odpychaniu się od siebie, formują idealnie sprężyste "naleśniczki" na powierzchniach jakich propagują się fale "światła falowego". To też owe "Drobiny Boga" w swych pamięciach przechowują programy generowania wszelkich zjawisk i formowania wszelkich obiektów, jakie istnieją i są wykrywalne w naszym "świecie fizycznym" - włącznie z manifestacjami światła i z oprogramowaniem cech światła, dzięki czemu to one same stanowią także korpuskuły "światła korpuskularnego" nieskończenie szybko pędzące na wskroś "przeciw-świata".


Drugie zaś z tych odkryć jest opisane np. w punkcie #D3 mojej strony o nazwie "god_proof_pl.htm" i np. we wpisie #294 do blogów totalizmu. Ujawnia ono iż nasz trzywymiarowy "świat materii" faktycznie Bóg zaprogramował w formę modelu "nawracalnego czasu softwarowego" nazywanego "Omniplan" jaki zajmuje fragment nieograniczonego rozmiarowo i czasowo czterowymiarowego "przeciw-świata". W owym "omniplanie" czwarty (wgłębny) wymiar przeciw-świata podzielony został na ogromną liczbę cieniutkich jakby "naleśniczków", każdy z których w tym wgłębym kierunku ma "grubość" równą zaledwie wymiarom pojedyńczej "Drobiny Boga", chociaż w pozostałych trzech wymiarach ma nieskończone wartości. To zaś upodobnia nasz "świat materii" do ogromnego stosu dwuwymiarowych fotografii, w każdej z których oba posiadane przez nie płaskie wymiary, mianowicie ich szerokość i wysokość, dają się zwiększać do dowolnej wartości, natomiast głębokość pigmentów formujących obrazy każdej z nich w całym ich obrzarze zawsze jest zaledwie rzędu tych samych mikronów chociaż ciągle w ich głębokości mieścić się będą obrazy wszystkich obiektów widniejących na danej fotografii. Każdy też z tych "naleśniczków" zawiera w sobie jedną jakby "klatkę filmu" reprezentującą skokowy upływ czasu w naszym "świecie materii" - to dlatego nasz "nawracalny czas softwarowy" w jakim my ludzie się starzejemy upływa skokowo z częstotliwością jaka jest harmoniczna do częstości około 11 Hz - tak jak to nam ujawnia empiryczne doświadczenie jakie opisałem w #D1 i #D2 strony "immortality_pl.htm" oraz we wpisie #160 do blogów totalizmu. Ponadto każdy z tych "naleśniczków" stanowi jakby dwustronną powierzchnię cieniutkiego, giętkiego "arkusza" o "głębokości" równej wymiarom "Drobin Boga", zaś wszystkie pozostałe trzy wymiary objętości jakiego rozciągającą się w nieskończoność. To dzięki istnieniu powierzchni owego "arkusza" mogą się po nich propagować właśnie "fale poprzeczne" przenoszące, między innymi, światło. Ponieważ zaś ów wymiar wgłębny jaki defniuje "głębokość" powierzchni owego giętkiego arkusza, faktycznie łączy między sobą a także mieści w sobie każde miejsce i każdy obiekt z naszego "świata materii", fale światła propagujące się po powierzchni owego "arkusza" są w stanie docierać do każdego NIE zaciemnionego miejsca w naszym "świecie materii".


Z kolei wyjaśnienia dlaczego faktycznie istnieją i jak działają "promienie zimna" tak uparcie zaprzeczane i ignorowane przez hamujący postęp ludzkości monopol "oficjalnej nauki ateistycznej", już dostarczyły moje opracowania wskazywane hasłem promienie zimna na stronie o nazwie "skorowidz.htm" - np. dostarczyły wskazywane już powyżej opisy (3) z punktu #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm".


W tym miejscu należy dodać, że moje odkrycie "Drobin Boga" w połączeniu z potwierdzeniem istnienia "promieni zimna", razem wzięte dostarczają wyjaśnienia dlaczego światło posiada aż dwa odmienne nośniki, tj. (1) "korpuskuły" zwane "Drobinami Boga", a także (2) fale. Pierwszy z tych nośników przenosi jego składową korpuskularną, drugi zaś nośnik przenosi jego składową falową. (Odnotuj iż potwierdzenie istnienia nośnika światła innego niż "drżące" fale, mądrze zakodowane jest też w werset 3:33 z "Księgi Barucha" w Biblii, omówiony już powyżej w punkcie #J1.) Jak bowiem wykazuje to opisywana na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku", faktycznie istnieją aż dwa rodzaje światła. Jednym z obu tych rodzajów światła jest właśnie owo znane już monopolowi "oficjalnej nauki ateistycznej" światło propagujące się jako powierzchniowa fala elektromagnetyczna jakie wędruje tylko po naszym "świecie materii" z materialnie ograniczoną "szybkością światła". Nośnikiem zaś drugiego (korpuskularnego) rodzaju światła są "Drobiny Boga" jakie dopiero ja odkryłem i opisałem w punktach #K1 i #K2 swej strony "god_istnieje.htm". Te "Drobiny Boga" poruszają się tylko w przeciw-świecie z niekończoną szybkością ruchu telekinetycznego - potwierdzonego i opisywanego w [A5b] z punktu #I3 strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisie #345 do blogów totalizmu. Ta ich nieskończona szybkość ruchu czyni je bardzo trudnymi do wykrycia przez nadal prymitywną naszą "oficjalną naukę ateistyczną" - co powodowało iż aż do czasu mojego ich odkrycia NIE były one ludzkości znane. To też owe "Drobiny Boga" same będąc "korpuskułami" są też nośnikami programów światła, powodując iż one same w określonych warunkach emitują białe światło (tak jak ich światło ujawniają nam np. kamery kirlianowskie oraz świecenie Księżyca). W innych zaś warunkach mogą stanowić wspominane powyżej "promienie zimna". Ponieważ jednak działanie "Drobin Boga" jako "korpuskuł światła" jest znacznie bardziej skomplikowane niż działanie promieniowania elektromagnetycznego, ich opisu NIE będę skracał ani zubożał siłą wtłaczając je tutaj do niniejszego tematu moich badań, a kiedyś w najbliższej przyszłości jego omówieniu poświęcę specjalnie mu zadedykowany wyczerpujący opis - oczywiście jeśli Bóg przyzna mi na to wymagany czas, warunki i wymagane środki do życia pozwalającego na kontynuowanie moich badań. Wszakże zrozumienie złożoności "korpuskuł światła" przez pozbawionych wyobraźni, wiary, dedykacji i oddania prawdzie typowych dzisiejszych bezwybiorczo opłacanych "pieniędzmi" zawodowych naukowców, zapewne będzie przychodziło z równie wielkimi oporami i prawdopodobnie ponownie będzie zajmowało co najmniej dalszych 37 lat, liczebność których ciągle NIE dała im zrozumienia korzyści akceptowania mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" ani zrozumienia "nawracalnego czasu softwarowego" i opisywanych tu "naleśniczków" - moje odkrycie istnienia jakich pozwoliło w końcu wyjaśnić "jak" i po czym fale "powierzchniowe światła" się przemieszczają.


Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #349 oryginalnie była opublikowana w punkcie #J1 do #J3 i w podpisie pod #J1a ze strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" (aktualizacja datowana 28 czerwca 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://nirwana.hstn.me/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://drobina.rf.gd/1985_teoria_wszystkiego.htm
http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm


Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.


Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "tekst_3b.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/1985_teoria_wszystkiego.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_3b.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.


Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #349, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.


Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #349:
#348, 2022/6/20 - inżynierska analiza "jak" zmory-UFOnauty z Aceh  (#K2 z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczenia naszej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#341, 2021/12/1 - jak "prace fizyczne" uczą mądrości wypracowywania "jak" (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#339, 2021/9/7 - "jak" nabyć motywacji trwałego kochania wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")
#331, 2021/2/1 - "3 świadków" potwierdzających prawdę "Teorii Życia z 2020 roku" (#H1 z "2020zycie.htm")
#326, 2020/9/1 - żeńskie ujemne (odejmujące) Drobiny Boga (#K2 z "god_istnieje.htm")
#325, 2020/8/1 - męskie dodatnie (dodające) Drobiny Boga (#K1 z "god_istnieje.htm")
#322, 2020/5/17 - skryte formowanie huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty (#J3 z "hurricane_pl.htm")
#311, 2019/6/25 - wykorzystujące gotowe programy przeciw-materii napędy 5 ery technicznej (#J4.5 z "propulsion_pl.htm")
#309, 2019/4/30 - pędzone programami przeciw-materii napędy szóstej ery technicznej (#J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#294, 2017/12/20 - "naleśniczki" i dlaczego każde działające "perpetuum mobile" jest dowodem iż Bóg istnieje (#D3 z "god_proof_pl.htm")
#160, 2008/10/27 - eksperyment i doświadczenie dowodzące skokowy upływ naszego nawracalnego czasu (#D1, #D2 z "immortality_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :
cze 28 2022 #348E: Powers of mini-UFOnauts from "nightmare"...

#348E: Powers of mini-UFOnauts from "nightmare" brood revealed by engineering analysis "how" of video from Aceh in Indonesia

 

Summary: This post #348E to blogs of totalizm uses the engineering procedure "how" to analyze the video filmed in Aceh from Indonesia showing a UFOnaut about a meter tall from a miniature race by Polish folklore called "zmora" (meaning "nightmare") - see Fig. #K2a below. The analysis focuses mainly on investigating the meaning of these details of the video that are documented but overlooked by other researchers and that are proving the use by the filmed UFOnaut of a highly advanced "magnetic personal propulsion system", which is only in disposal of UFOnauts that secretly occupy Earth, while the work and way of use of which details confirm that this miniature creature belongs to the same race of the brutal towards people UFOnauts with three-clawed fingers and toes, which Polish folklore calls "zmora" (meaning "nightmare") while the most important features of behaviour and appearance of which I already discussed in item #K1 of the web page named "petone.htm" and in previous post #347E to blogs of totalizm (which post #347E is an adaptation of the above mentioned item #K1 from web page "petone.htm") and also are disclosed in the descriptions of the abduction by UFOnauts to the distant planet Nea of the late Andrzej Domała - published in the Polish treatise [3b] entitled "Kosmiczna układanka" (meaning "Cosmic Puzzle") - available for free in PDF format via my web page "tekst_3b.htm".Motto: "My philosophy of totalizm teaches that the difference whether someone intentionally lied to us because he/she practices the evil philosophy of parasitism described at the web page "parasitism.htm", or just unintentionally states untruth because he/she is only an imperfect human who makes mistakes and does NOT know everything although in his/her life tries to practice some form of morally correct (because anchored on the Bible) philosophy of totalizm (i.e. that "totalizm" spelled through letter "z" - see web page "totalizm.htm"), results only from his/her motivation, in turn learning by us his/her motivation usually is allowed by his/her reaction to our proving that he/she was lying and by the reaction to our attempt of correcting the lie: namely, a person deliberately lying to us will then react with anger, attempts at revenge and insisting on continuing the lying, while a person practicing some form of morally correct totalizm then either openly or at least in spirit, will admit that we are right and will try NOT to commit the same lying or mistake again." (Hint described in item #A2.13 from the Polish web page "totalizm_pl.htm", indicating the totaliztic method of distinguishing individuals irreparably evil to bones who are already lying on purpose and spread evil - hence, for our own good whom we should avoid and keep as far apart from us as possible, from those ones who try to live morally as befits totalizts, but because of their human imperfections or lack of knowledge, sometimes they commit common mistakes or errors causing that some of their statements are also not true.)


#K2. An engineering analysis "how" of a creature wrongly called "Orang Pendek" (i.e. "Little Man") documented on video in Aceh, Indonesia, but in fact representing a race of UFOnauts in the Polish folklore called "zmora" (meaning "nightmare") while in the ballad "Pani Twardowska" by the Polish-Lithuanian poet named Adam Mickiewicz is described as "Devil in a mini version" (i.e. in Polish as a "sztuczka kusa"):

It is enough to look at today's TV news to notice that our entire civilization is already drowning in the depths of deliberate lying. At the same time, it is known that everything has a cause and is only the effect of something else that causes it. This in turn means that there is also a real physical cause and source of such deliberate lying. For thousands of years this cause and source of lying have been indicated in the Bible, while in recent times these indications from the Bible are increasingly reliably confirmed by factual research on UFOs. As it turns out from them, the most primal source and cause of flooding the humanity with the current stream of deliberate or official lies, is the hidden occupation, exploitation, destruction and tormenting of humanity by otherworldly and morally irreparably corrupted creatures, which the Bible, religions and folklore call "devils", while about which in present times efforts are implemented to rename them into the "more modern" term "UFOnauts" which describes creatures behaving in exactly the same ways as "devils" (see subsection V9.1 from volume 16 of free monograph [1/4] disseminated via my web page named "text_1_4.htm") - or rename them into even some more deceptively made up names. These creatures are physical and material the same as people, only that, being incomparably higher than people technically, scientifically and medically advanced, for people they can almost appear to be "supernatural" creatures. From what we already know about them, e.g. from the report on the UFO abductions to planet Nea of a Polish citizen, the late Andrzej Domała, also briefly discussed on the approximately 26-minute long video (in Polish) entitled "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea" (meaning: "Andrzej Domała - Abducted to the Planet Nea") available at the address https://www.youtube.com/watch?v=R86lKRd3ADQ , those "aliens" arriving to Earth in highly advanced UFO starships are like a kind of "cosmic plague", which first shifts its living tentacles onto new planets, and then turns these planets into poisoned garbage dumps, where further life is impossible, and thus finally it must shift onto another planets. (By the way, for disseminating the truths and intelligence that the late Andrzej Domała gathered during his UFO abductions to the planet Nea, I believe that later UFOnauts secretly used on him the famous "cancer causing machine", links to the descriptions of which provide the Polish web page named "skorowidz.htm" by using Polish key words: maszyna do indukowania raka . UFOnauts threaten UFO abductees that they get rid of those people who are inconvenient or disobedient to them just by showing this cancer inducing machine on decks UFOs.) So in order to populate more new planets and at the same time to lead a lazy, comfortable and pleasure-oriented lives, these devilishly parasitic UFOnauts also have planets of their slaves - as about the situation of Earth I explained it on the web page "evil.htm". Then inhabitants of these planets of their slaves UFOnauts continually exploit from all raw materials that are necessary for them to continue this role of the "cosmic plague", e.g. mainly from the reproductive materials (i.e. from human sperm and ovum cells) to make more slaves and planets of slaves, from the so-called "moral energy", from the correct achievements of slaves' knowledge and technology, etc. In turn, in order to keep their slaves (including our humanity) in such a role of their slaves and suppliers of required raw materials, they continually lie, as well as propagate and unselectively reward with "money" (see INTRODUCTION and "part #L" from the web page "smart_tvs.htm") all forms of lying among populations of slaves, up to the situation which, for example, we see on Earth today - when typically the higher someone is in power or wealth, the more he/she must lie to the fellow humans in order to maintain his/her profitable position. Moreover, they repetitively depopulate the Earth with wars, plagues and cataclysms. (Examples of these depopulation can be the deliberate exploding of a pile of UFO vehicles near the present town of Tapanui in New Zealand - described on the web page "tapanui.htm", and also deliberately inducing the murderous tsunami described on the web page "day26.htm" caused by the deliberate explosion of a UFO vehicle near the shores of the Bandar Aceh province in Indonesia - in which the UFOnaut-nightmare discussed in this post #248E was filmed.) In turn this chronic lying and depopulation quickly brings closer to Earth the situation from our Polish film "Zagłada ludzkości 2030" (the title of which means: "The Great Purification of Humanity in 2030s" - see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

Notice that the free Polish video entitled "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea" (see https://www.youtube.com/watch?v=R86lKRd3ADQ - the title of which means: "Andrzej Domała - Abducted to the Planet Nea") indicated and linked above, on its length from 12:20 to 12:45 minutes, replays the interview which discusses the importance of the skill of "winding of light" that acquired our parasitic relatives living on planets of Orion, who thousands of years ago used their descendants to populate the planet Earth in order to be able to continually occupy, exploit and mortify us secretly until today in thousands of various ways. It is a portion of occupying forces that secretly reside on Earth and are at the command of these our parasitic relatives from Orion, whom we know under the folk name UFOnauts-nightmares, that filming of one of which I am describing in this post #348E. The late Andrzej Domała discussed this "winding of light" in his interview, because mastering this extraordinary skill lifts the intergalactic civilization that uses it to the next (highest) level of science and technology, in a way similar to how humanity will be raised to higher levels of science and technology when it builds and starts to use the invented by me Oscillatory Chambers (see web page "oscillatory_chamber.htm"), Magnocrafts (see web page "magnocraft.htm") and telekinetic batteries (see web page "fe_cell.htm") - which raising of humanity level I try to explain in items #J1 to J4 from my web page named "1985_theory_of_everything.htm". In turn the rareness of the fact that "winding of light" is an indicator of the technical and scientific level in the development of a given intergalactic civilization, is that for over 2000 years in this role it is confirmed by "[Ω] God's seal" encoded in the Bible, among others, in verse 3:33 from the "Book of Baruch" - as it is documented and explained in more detail in descriptions from item #J1 of the abovementioned web page "1985_theory_of_everything.htm".

Because this post #348E (as well as entire "part #K" of the web page "petone.htm" from which it is adapted) is devoted to the discussion of the most obvious and indisputable material evidence for the physical existence of UFOnauts who occupy our Earth, in this post #348E I will try to prove that even in such a seemingly unambiguous matter as the interpretation of videos documenting inhuman looking and behaving UFOnauts, still someone officially and covertly smuggles lies which are to divert people's attention from the material nature and from existence of UFOnauts, and from their purposeful hiding from people with the help of the capabilities and power of their enormously advanced technology. I will prove this on numerous copies of the video available on the Internet, which show an approximately one-meter tall UFOnaut-nightmare with otherworldly capabilities, which was filmed in Aceh from Indonesia, while the best commented version of which video is available at https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g - see Fig. #K2a below. As the reader can check this for himself, about this mini-UFOnaut various lies are already disseminated, e.g. that he is a human of normal height, while his small height is an optical illusion that results e.g. from the action of so-called "photographic perspective", that he is NOT an "alien" (means NOT an UFOnaut-nightmare) hiding from people, but just a wild man called "Orang Pendek" that still remains unknown to humanity and that avoids civilization, etc., etc. Although I myself am also only a fallible man who does NOT know everything, therefore sometimes in my engineering analyzes "how" I may also be wrong, nevertheless in my numerous arguments presented below for sure I can rectify some lies that there are about this UFOnaut-nightmare already disseminated.

Discussed in this post #348E is a video of male UFOnaut filmed in Indonesia, currently numerous copies of which, provided with comments by their authors, the reader can search for free on YouTube, e.g. with the command https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek . In my personal opinion, the best presented copy of this video is available at https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g . This is the second very good documenting on a video of the fact of the existence of material like people UFOnauts around one meter tall, who are called "nightmares" by folklore, while which a Polish-Lithuanian poet named Adam Mickiewicz describes under the name "small devil" (in Polish "Diablik") in the ballad "Pani Twardowska" (meaning: "Lady Twardowska" - see https://www.google.pl/search?q=Mickiewicz+Pani+Twardowska ) discussed in more detail in previous post #347E and in item #K1 of the web page "petone.htm", where another example of UFOnaut-nightmare is also documented on the video linked at the end of the captions under the photos #K1abc and can be searched with the command https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado . Furthermore, the melted into the hard asphalt of the NZ pavement of a clawed three-toed foot of such a female version of these UFOnauts-nightmares is shown in Fig. #K1a from item #K1 of the web page "petone.htm" and in post #347E to blogs of totalizm. Unfortunately, videos of this tiny UFOnaut filmed in Indonesia are either analyzed by those who intentionally try to mislead people, or by people who have almost no experience in the constructive researching of UFOs nor in the developing engineering procedures "how" - the huge knowledge-creative significance of which procedures are emphasized in items #G3 to #G5 from the web page named "wroclaw_uk.htm". Therefore the conclusions to which lead such analyzes typically contain a lot of omissions and mistakes. Fortunately, on Wednesday, 2022/6/1 on blogs of totalizm (i.e. on blogs with addresses e.g. from item #Z3 of the web page "petone.htm") I published my post #347E containing the "report from my research on the footprints of a female UFOnaut-nightmare melted into the asphalt from NZ pavement", i.e. means I published information described in previous post #347E to blogs of totalizm and in item #K1 from the web page named "petone.htm". I was in such a hurry with this report that it could be published on blogs of totalizm already a week after the discovery of the footprints of a nightmare-UFOnaut discussed in it (means to appear already on Wednesday, 2022/6/1) - so that before this evidence taking the form of photos of footprints of this mini-UFOnaut is published, these footprints had NO time to disappear from the sidewalk into which they were melted. Thus, due to the completion of that project of my supposedly "hobby" research (after all, deprived of official support and financing), I gained some time and processing capacity to add the engineering "how" to the dictionary "what" hidden in the video about a mini-UFOnaut filmed in Aceh from Indonesia. My findings on this matter are already available in this post #348E since 2022/6/20 and in item #K2 from my web page named "petone.htm" since 2022/6/1. I invite you to read them.

The video discussed here reports the filming of a mini-UFOnaut in the Aceh province of Indonesia - i.e. in the same area, which in 2004 was devastated by a murderous sea "tsunami" also caused on purpose by UFOnauts and described extensively on my web page "day26.htm" (perhaps this miniature UFOnaut-nightmare was in there to investigate the consequences of the tsunami that they caused). Since copies of this video may show only some excerpt from it, I will first summarize the situation the video documents. And so, a group of field motorcyclists from Indonesia, who practice sport riding in the natural area of their island, while driving in a sparsely wooded, deserted area with almost no bushes and grass, were suddenly surprised by a mini-creature (i.e. by a UFOnaut-nightmare) that ran onto the road, they were just riding. It is interesting that seeing these motorcyclists, this UFOnaut did NOT hide from them, although he could, because rally motorbikes make a lot of noise, hence he heard their approaching from a distance - but being sure of his safety, he just went onto the road on which they were approaching him. The first two motorcyclists got so scared of him, that one of them fell down and both of them stopped their motorbikes - which suggests that with his telepathic devices of personal weapon the UFOnaut gave them an order to be afraid of him (what typically UFOnauts do in such situations). But because then he started running away from them along the extension of the road they were riding, the motorcyclists chased him. But the running of this UFOnaut turned out to be so fast, that no matter how motorcyclists tried, he kept his distance from them all the time and without any visible effort. When he reached the area covered with grass, about which the video reveals that it was about one meter tall, the UFOnaut without haste entered the path leading through the grass and disappeared from the further view of motorcyclists.

On the subject of these mini-UFOnauts and the operation of their technology, I already published a lot of information at the addresses provided in previous post #347E. The information provided in this post #348E reports the results of my engineering analysis "how" of facts and truths contained in the highly educational video described here, searched e.g. with the command: https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek , while (in my opinion) best illustrated on a 9:40 minute-long video entitled "Orang Pendek, Entity, Alien ?? - Breakdown" distributed for free from the address https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g . The most important findings of my "how" analysis include the following facts, which are illustratively documented by events recorded and shown on this film:

{1} Telepathic emanation of a feeling of paralyzing terror. The video analyzed here begins by showing the confusion of the first two motorcyclists taking part in a ride through the wilderness of Indonesia. It shows that both motorcyclists were scared by something, and the motorcycle of one of them is even lying on the ground. The source of their fear turns out to be a tiny, approximately 1-meter tall, male (i.e. UFOnaut-nightmare). The comparison of his picture with experiences of other people who suddenly encountered such tiny UFOnauts, and whose experiences I previously researched, explains what really happened then. Namely, these one meter-tall UFOnauts have non-lethal weapons in operation somewhat similar to the one used by today's police of almost all countries of the world and called "stun gun" (in English called taser - see https://www.youtube.com/results?search_query=taser ). Only that in UFOnauts their weapons work on an incomparably higher technical level. For example, weapons of UFOnauts have the form of a small implant permanently embedded in their bodies, thus they always carry it with them. This implant automatically carries out the commands that UFOnauts execute with their mind. It also has two modes of operation, namely (a) "the mode of telepathically sending the feeling of terror and the command that deters all living creatures from a given UFOnaut", and (b) "the mode of immediate hypnotic paralysis of a potential aggressor". I suspect that on these two motorcyclists only the mode (a) "deterrence" was used. This is because the mode (b) of paralyzing is mainly used when these little UFOnauts enter someone's flat, e.g. to rape or to abduct a person in there. In folk wisdom, the use of this paralyzing mode (b) is most often described under the name of "nightmare attack" (see examples of this attack, reported in the comments of readers under the 7:06-minute Polish-language video entitled "Paraliż senny, czyli nocne zmory" - meaning "sleep paralysis, that is nightmares" - see https://www.youtube.com/watch?v=TjVE7uAJmLQ ), or also known as the "night mare" attacks. Unfortunately, the official medicine of humanity pre-programmed to "contradict the truth" calls the use of this weapon of UFOnauts with the "scientific" and the highly misleading expression "sleep paralysis" - see https://www.youtube.com/results?search_query=sleep+paralysis . As usual, medical scientists intentionally ignore the truth - in this case they do NOT accept the truth of reports of people paralyzed by the action of this weapon of UFOnauts and stating that almost always when this paralysis immobilizes someone, in the room of his human victim there is already some otherworldly little creature (i.e. "nightmare"), which additionally, after paralysis, usually physically rapes such an overpowered person - about which rape many people who are victims of a "nightmare attack" are fully aware and moreover, they have evidence of it on their own body in the form of painless so-called "ghost pinches" described in previous post #347E - which are black bruises left on their hands, hips and legs but technologically healed by UFOnauts to make them painless. I am perfectly aware of the operation of this weapon of UFOnauts, because I experienced it at least twice in my life. The first time, as a 9-year-old boy, I was overwhelmed by it, and at the same time I saw a female UFOnaut-nightmare who used it to overpower me visibly with the intention of raping me. The second time I was shocked by a sense of great dread during my professorship in Korea, when I watched the so-called MIB (tj. "men in black" - see https://www.youtube.com/results?search_query=MIB+men+in+black ), who inspected with the intention to remove the sculpture of a female UFOnaut-nightmare shown in "Fig. #K1c" from post #347E to blogs of totalizm, while discussed in more detail in the caption under Fig. #G1c from my other web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm". Other people who were confronted with these tiny UFOnauts-nightmares, also experienced the action of their weapon on themselves. One of the examples of its use, which I learned in my research, had a course very similar to that recorded on the video discussed here. My friend, Wojciech Godziszewski, who at that time lived in Dobra Szczecińska from Poland, experienced it. His experience took place just after 9 p.m. on March 18, 1978. I described them thoroughly in subsection R2 from volume 15 of my free monograph [1/5] available at the address "text_1_5.htm" (and also in subsection R2 from volume 7 of my older Polish monograph [1/3]). With the use by "nightmare-UFOnauts" of the weapon discussed here, which by means of technically induced deep hypnosis completely paralyzes the vital functions of the victim's body, a very serious problem of humanity is connected. This problem, instead of the to-date ignoring and hiding beyond the misleading terminology of "sleep paralysis" which intentionally avoids emphasizing its life-threatening nature, should rather be properly named (e.g. "shooting with technical hypnosis") and carefully researched. The root of this problem is derived from the well-known feature of any form of hypnosis that in order for the hypnotized body to return to normal function, it must first be de-hypnotized. But no-one wants to know what will happen to the body paralyzed with such a weapon of technically induced paralyzing-deep hypnosis, if for some reasons after shooting someone with this weapon, the UFOnaut-nightmare does NOT de-hypnotize later his victim (e.g. because he has to flee the scene, or he has a short memory or he is a very malicious creature). Thus, it is extremely important to ask questions such as: whether the "nightmare attacks" are somehow responsible for such large number of people who wake up from the alleged medically confirmed state of death just a short while before they are to be buried, and whether these "nightmares attacks" are really responsible for the situations that the people who exhume the corpses sometimes report finding unnaturally twisted bodies in the graves, which at the time of their burial were arranged in a straighten and as if asleep pose?

{2} The technically highly advanced "personal magnetic propulsion system" used by an UFOnaut-nightmare from this video, which allows the UFOnaut to stay at a constant and safe distance of around 50 meters from the chasing motorcyclists. The fact of using this propulsion system is confirmed by many situations illustrated in this video. For example, it can be seen from the situation that despite the efforts of motorcyclists to catch up with the "escaping" mini-UFOnaut, this creature easily kept them behind him at a safe distance of around 50 meters, and even showed no fear that they would be able to catch up with him (e.g. he stopped to look at their reaction). In turn, who of those ones who run only on their own feet is capable avoid to be caught by motorbikes controlled with experienced hands of terrain riders? To run as fast as an off-road motorcycle, one either needs to move own legs extremely quickly or to lengthen one's strides. From the video it appears that the UFOnaut "escaping" from motorbikes was moving his legs almost as fast as a running man - who, despite having legs longer than this UFOnaut, still would NOT have a chance to keep the required advance of 50 meters in front of these motorbikes. This in turn means, that this UFOnaut extended the range of each of his steps, which is confirmed on the video by the force with which his feet were throwing up the earth, while in the principle of operation of UFOnauts' personal propulsion system it also illustrates that the operation of this propulsion system is computer-linked with his intentions and with thought signals which control the work of muscles of this UFOnaut's body. Unfortunately, on the Internet there is NO data on footprints of this UFOnaut, especially how long were the individual steps in his run. Fortunately, the length of these steps can be roughly assessed by analyzing the shifting of this UFOnaut during his single running jump from one leg to the other leg. For example, in the last shots of this video (unfortunately, when the UFOnaut has already slowed down his run), with three steps he crosses at an outstretched angle (aslant) the road along which he runs, from the right side to the left side. From the wheel marks on this road, it can be concluded that heavy trucks with trailers (probably transporting cut trees from the forest) were driving on it, hence its width probably exceeds three meters, which means that a UFOnaut about one meter tall even in his slow-running he put steps longer than his height - which in itself is a proof that he used "magnetic personal propulsion system" to aid the speed of his run. After all, it is biologically impossible, that a small creature is able to take steps that are longer than its height. Of course, the lengths of his steps in this video could be more accurately estimated through the analysis of e.g. frames shifted backwards - but in order to do this precisely one would need the required equipment, which, of course, while carrying out my research as a hobbyist, I do NOT have at my disposal. A proof for the use of personal propulsion system, propulsors of which give to a UFOnaut strength unheard of in humans, is also the thickness and size of the "stick" that this UFOnaut-nightmare carried in one hand during his "escape", keeping it away from his body in a position requiring tremendous strength. After all, the thickness of this "stick" was difficult for even a motorcyclist of a human size to hold it with his hands thus he needed to lift it with both his hands, while a mini-UFOnaut was able to hold it in only one hand, running with it as fast as an off-road motorcycle and swinging it in the air as if it were a very light piece of cane.

{3} Being dressed in a brown, tight-fitting and partially transparent UFOnaut suit, including, among other things, a protective hood over the head. In other words, the clothing of this UFOnaut-nightmare was a thermo-regulating version designed for the climate of the tropics, of a similar suit which for a cooler climate protected the UFOnaut-nightmare filmed in the LaJunta town from the state of Colorado, US in 2019 - the video of which is linked at the end of the captions under Fig. #K1abc from previous post #347E, or with the command https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado+US+2019 (or https://www.youtube.com/watch?v=kzSNLqx6O6c ). Especially similar to each other in the suits of both these UFOnauts are headgears. After all, according to the folklore of many countries, including Poland, these miniature creatures have huge "dog ears" which protrude high above their heads. Thus, when someone amongst people sees them, then immediately from these ears he/she knows that they are NOT people. Therefore, in order to hide these ears, on Earth they use these large head hoods. One of the confirmations that motorcyclists have NOT filmed someone with bare skin, but just someone dressed in such a tight-fitting thermo-regulating suit seen in the UFOnaut-nightmare described here from the Aceh province in Indonesia, is e.g. wearing out, attrition and whitening of this suit on the butt part of this mini-UFOnaut - probably caused by long sitting in tight seats of crew from a small-type UFO starship (e.g. from type K3).

{4} The height of this UFOnaut, amounting to only around one meter - which confirms that he belonged to the male version of the same race of UFOnauts-nightmares, the female version of which melted in the hard asphalt of NZ pavement, the footprints discussed in previous post #347E and shown in there in Fig. #K1a. This 1-meter of his height is evidenced by the comparison of him and the grass in which without haste or fear this mini-UFOnaut disappears at the end of his "escape". In turn comparing the height of this grass to the height of motorcycles and motorcyclists, it can be established that the upper edge of this grass was just slightly over one meter high, while this UFOnaut was slightly lower than the edge of this grass.

{5} The presence of "claws" on fingers and toes of this UFOnaut-nightmare and his superhuman strength. I wonder if the reader noticed and paid attention to the difficulty and the way of holding this large and thick stick, looking almost like a "beam", which at the end of the video one of the motorcyclists grabbed with both hands and with a clear effort raised above his head, while which during his run the "UFOnaut-nightmare" seemed to toss around as if it was a very light "reed", "cane", or thin "stick"? Or whether the reader noticed that while running, the video sometimes reveals that the heel of this UFOnaut sticks out significantly from the rest of the foot as the (fourth - rear) claw protrudes from the foot of the statue of the female UFOnaut-nightmare shown in Fig. #K1c from previous post #347E? So let us think what obvious and unequivocal conclusions can be drawn from these facts?

{6} The possibility that this entire event was staged by UFOnauts. UFOnauts are able to occupy, subjugate, ransom, exploit, torment and hide from people for thousands of years only because they have highly intelligently designed and implemented methods of diverting human attention from their existence and activities on Earth. One of such extremely wise methods can be expressed with the Polish saying "if you want to hide a tree, plant a whole forest around it", while a perfect example of how it is implemented in practice is discussed in #A5 to #A5bc from my web page named "totalizm_pl.htm". In turn an example of an event staged by UFOnauts that served them to distract people from UFO activities on Earth, is the abduction to the planet Nea of a Polish citizen, Andrzej Domała, reported in our Polish treatise [3b]. There is a whole range of premises which suggest that the entire event illustrated in the video discussed here was just staged as another such "planting a forest around a tree that is to be hidden". In my opinion, the most important of these premises are Indonesian legends claiming that in the area where this event took place, a certain unknown to science tribe of miniature versions of people supposedly lives in secret, by locals called "Orang Pendek" - see https://www.youtube.com/results?search_query=orang+pendek . Thus, the encountering of a mini-UFOnaut can be "scientifically explained" as a meeting with such a miniature human - thus casting "official" doubts on all other claims about sightings of UFOnauts. Another is the selection of a whole group of motorcyclists as witnesses to filming this event - which allows for hiding a large amount of information that could otherwise be documented. For example, a group of motorcycles thoroughly destroyed footprints of this creature, making it impossible to measure and to document them. The clothing of motorcyclists and the speed of their driving and the entire event make it also impossible to recognize whether they are all people, or whether some of them, for example their leader, are impersonated by a UFOnaut who for those doing research on UFOnauts shows obvious details of appearance typical for UFOnauts. Also the fact that a mini-UFOnaut waited right by the road through which motorcyclists are going to go, and then instead of crouching to hide and let them pass, he shocked them with his telepathic weapon causing fear and paralysis, and then he started to "run away" along the path they were just going to follow. In addition, a few other indications of a similarly subtle nature. After all, our problem with the possible discovery that this event was staged on purpose, is the same as the problem with the entire occupation of Earth by UFO civilizations and with our defence against being exploited by these UFOnauts. This problem is due to the fact, that in comparison to humans they are so advanced technically, scientifically, medically, and with their intelligence, that for most of us they simply look like "supernatural beings". For example, their technology and science allows them to instantly arrive to Earth from other galaxies using a telekinetic propulsion (as evidenced by my findings explained in [A5b] from #I3 of the web page named "1985_theory_of_everything.htm" telekinetic starships can fly with infinite speed). They can also become invisible to humans. In addition, they can penetrate through walls without harming their bodies nor the walls. They have weapons which with technical hypnosis instantly paralyze us and we cannot even move (shooting us with this weapon by the wisdom of folklore is called a "nightmare attack" - unfortunately our doctors, blinded by UFOnauts, tell us that it is only "sleep paralysis"). Furthermore, they are able to telepathically and post-hypnotically program anyone as they wish, e.g. to hypnotically command humans to absolutely do NOT believe in the existence of UFOs (this is why the leaders and the most influential "experts" of humanity so pre-programmed until today tell everyone that UFOs are just e.g. "delusions" and they do NOT exist at all) - in spite that every person on his or her own leg carries a mark that UFOnauts for sure do exist physically. After all, similarly as every Polish citizen is having assigned to himself the so-called PESEL number, while every US citizen - social security number, also UFOnauts assigned "numbers" and "identification codes" to every person on Earth by introducing a special "identification implant" into the tibia of his/her leg. After drilling this implant, on the side of the leg of every person on Earth remains a small scar, as shown in Fig. #B4 from my web page named "ufo_pl.htm", and discussed in there in items #B4 and #A2 to #A2cd. However, in some people the wound after drilling to insert this implant can heal better than in others, hence then the scar becomes almost invisible. Each person is also abducted to a UFO at least once a month, because UFOnauts "milk" from every human reproductive material and so-called "moral energy" - which I described a bit more comprehensively in items #D3 and #D2 from my web page named "nirvana.htm", and which, due to UFOnauts anti-divine and parasitic philosophy, UFOnauts themselves are unable to generate - while the moral energy is so necessary for the health of the "soul" as oxygen is essential to the health and life of the "body" (i.e. the lack of it can kill while at present the deficiencies of this energy are the reason of e.g. mental depressions and mass hysterias). Some people, including me, UFOnauts abduct regularly every week, among others to additionally program in them with post-hypnotic commands, and also to learn from them under hypnosis new knowledge that these people acquired in the meantime, and to find out what they are currently working on and what they intend to do. Taking into account all the above, it is very scary to know that we would need a huge miracle to free humanity from these secretive occupiers and exploiters. After all, so far there is NO chance that the increasingly godless and pre-programmed to be selfish people themselves will be able to even at least try to do anything in the direction of trying to break free from these parasitic UFOnauts.

As we can see from the above, the based on the knowledge about the results of UFO research the carrying out of an engineering analysis "how" even for such a short video as discussed here, can already bring to light many facts previously hidden and blocked from reaching the public because of the incompetence and post-hypnotic orders issued to luminaries of official atheistic science and to decision-makers that control the humanity. And it must be remembered that this analysis is only rough, because in order to be more precise, access to precise research equipment (which I do NOT have) would be needed, and also resources would be needed to conduct systematic searches, research and interviews requiring travel to the places of events and personal meeting of witnesses. For example, in the case of the Indonesian incident discussed here, it would be highly helpful for establishing the truth to measure distances and dimensions at the scene of the incident, to obtain answers to the right questions asked to people who managed to make this groundbreaking film, as well as to precisely photograph or film and measure footprints of a running creature. In the old days, when I was still researching UFOs, I on my own expense and in my own private time, carried out just such trips, interviews, measurements, photographic documentation and research. They allowed me to gather the knowledge presented in my publications. Now, unfortunately, living only on my retirement pension, I cannot afford such activities anymore. In turn, it should NOT be counted, that our decision-makers pre-programmed or impersonated by UFOnauts and rewarded for hiding the existence of UFOs, will ever get to officially finance any reliable and truth-oriented research on the situation with the occupation of Earth by parasitic UFOnauts.

There is also NO need to hide that even just watching the official "propaganda" from e.g. news on TVs already begins to confirm that the direction of the situation of humanity occupied by parasitic UFOnauts, is heading exactly towards what coincides with the intelligence gathered by the late Andrzej Domała at the cost of his own life. So let us cite below examples of Mr. Domała's own statements he included in "chapter B" of his reports on UFO activities and published in the treatise [3b] entitled (in Polish): "Kosmiczna Układanka" (meaning the "Cosmic Puzzle"). Notice from the citations provided below, that even before the publication of the treatise [3b] in 1998, Mr. Domała already knew that telekinetic starships of UFOnauts travel through the counter-world with infinite speed, while the truth about the actual existence of infinite speed in the counter-world I managed to scientifically prove only at the end of February 2022 - as I described it in [A5b] from item #I3 of my web page named "1985_theory_of_everything.htm" and in entries #345 and #346 to blogs of totalizm. (Note that the original wording of his cited statements are provided in the Polish version of this post #348E available e.g. in item #K2 from the Polish web page named "petone_pl.htm".) Here are my translations of these citations of his words taken from:

[3b] Subsection B5.2: This inexplicable inner force ordered me to go to the same place again. / Suddenly, less than 200 meters from the target, the car suddenly stopped working. / The engine stalled by itself, as if it ran out of fuel. / Holding his right hand on my left shoulder, there was a man in a suit and a round transparent helmet on his head. / He turned and walked slowly forward, with slightly funny steps, as if jumping up and down as if he were in no hurry. / The hand hit an obstacle invisible to the naked eye. / my eyes saw a clearly visible, huge disk-shaped spaceship - saucer, / Kari continued his monologue that with this vehicle THEY can now travel through time and space to any place in zero time (as we understand it). / Kari with a little boy about a meter tall / there were no nails on his fingers / Orionians are a race similar to us and the Neatans, but are technologically far ahead of Neatans. What we do with flour dough, Neatans do with time, while Orionians do with light. / Further said that there are civilizations which are technologically far ahead of us, but at the same time are very afraid of us. Therefore, they do everything that can bring to us the destruction and doom as soon as possible, properly manipulating our minds and indirectly leading to various cataclysms that degrade us and our natural environment. They are most afraid that our Earth has the most favourable conditions for human development. Under these conditions, man develops with a uniformly accelerated rhythm. This situation is unknown to ALIENS, and they already fear us so much that they would like to stop us from developing. And since it is impossible for them, it is best to destroy us. However, since, for reasons unknown to me, they cannot do it themselves directly, they decided to destroy us slowly, constantly, but in an indirect way. So it is they, but with our hands, who are destroying the Earth for which there is no salvation. / He promised me that we would meet him twice more before we live together on another planet with more favourable conditions than prevailed on Nea or on Earth. To there they will evacuate 3 bedrygas of people, while one bedryga is 6 communities, while one community is 666 people. / Radio stopped playing in the same place, and at a distance of 1 meter it creaked terribly. / I couldn't make the slightest move. / I stood dumb, all tense and paralyzed, unable to even return the hug. / they ask me for help, to provide them with energy, because they used up all the supply / powerful obstacles, barriers intentionally placed on their way by the intruders occupying the Earth, so that no one else could reach us./

[3b] Subsection B5.3: I am now going to start describing some of the extraordinary obstacles that suddenly started to collapse on me when I started working on the preparation of the content of this subsection. / I write on a damaged machine because without any physical and technical reasons, it suddenly broke down / stress caused by mysterious road almost accidents / Jacuś often "sees something". Both at home and outside. This is something he is afraid of./

[3b] Subsection B6: Official Polish TV: The plan would be that in the initial part of the program I would talk about my experiences with UFOs, while in the next part - I would cancel it all to ridicule this topic. / official mass-media are sworn to some kind of conspiracy of silence./

It is worth to emphasize in the relation to the above intelligence gathering, that for the heroic contribution of Mr. Domała to our knowledge about the threat to the independence situation of Polish nation and the entire mankind made by our parasitic occupiers from space, he deserves some posthumous (post mortem) decoration for bravery and his attempts to save lives and properties, and it is our civic duty to organize an official application for such a decoration to the Polish government - as I explained and justified it in Uwaga #1 and in Część #J (meaning: "Note #1" and "Part #J") from the Polish web page named "tekst_3b.htm", as well as also in caption under Fig. #J1a from the web page named "1985_theory_of_everything.htm" and in the post #349E to blogs of totalizm. So in order to realize here, what a significant contribution to the possible liberation of humanity from being occupied by the confederation of our cosmic tormentors, introduced this intelligence gathered and reported at the cost of the life by the late Andrzej Domała, I will disclose here that according to my rough estimations, if the growth of new knowledge of humanity, which knowledge is to meet the totaliztic definition of "real progress" published in item #G4 from the web page named "eco_cars.htm", will maintain the pace that gives to it the speed of new scientific discoveries and technical inventions carried out by today's monopolistic "official atheistic science", then the knowledge about the "winding of light" just by itself the humanity would reach after several next thousands of years. On the other hand, due to the contribution, courage and heroism of Mr. Domała, and due to the futuristic knowledge wisely encoded into verses of the Bible - which confirmed the truth of the information he gathered and stamped it with the "[Ω] Seal of God", this incredibly advanced knowledge about the technology of the future, the researchers open to the truth can learn today from the Polish treatise [3b] co-authorized by the late Andrzej Domała and offered on the Internet to everyone for free reading. Moreover, if the knowledge acquired by the late Andrzej Domała and made available to mankind at the cost of his life will be officially recognized and treated with the factual approach that it actually deserves, then it has the power to save a huge amount of human property and human life from being wasted (note that the justification for the reason and the way of working of the power of that knowledge for saving property and life, I explained in more detail in items #J1 to #J4, especially in the caption under Fig. #J1a, from my web page named "1985_theory_of_everything.htm" and from the post #349E to blogs of totalizm). This is why I have already made efforts to organize an official application to the Polish government for the above-mentioned posthumous decoration for the late Andrzej Domała, progress in organizing of which application is systematically reported in the abovementioned Note #1 and in Part #J from the Polish web page named "tekst_3b.htm".

 


https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g (The video for Fig. #K2a)
https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek (Videos about the UFOnaut filmed in Aceh, Indonezja) and
https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado+US+2019 (Videos about the UFOnaut-nightmare filmed in LaJunta, US - described in previous post #347E)

Fig. #K2a: Here, in my opinion, is the best of the presently available Internet presentations of an Indonesian video that documented a male UFOnaut-nightmare of around a meter tall from a race by Polish folklore called "zmora" (meaning "nightmare"). The use of the "magnetic personal propulsion system" by this UFOnaut allowed him to easily increase the speed of his run to the level that modern human motorcycles were unable to catch up with him.

I should also explain here, that with the publication of this "report on my engineering research 'how' revealing the understatements in the interpretation of the video of the UFOnauts-nightmare from Aceh, Indonesia", i.e. with the publication of items #K2 to #K2b from the web page "petone.htm", I was in a hurry to make it possible to show on blogs of totalizm as soon as possible after publishing the footprints of an 80cm female UFOnaut-nightmare discussed in previous post #347E (i.e. in the form these items #K2 to #K2a already appeared on 2022/6/1, while in the form of entry #348E to blogs of totalizm, it appeared already on Monday 2022/6/20). The point was that the evidence in the form of these footprints of an UFOnaut melted into the hard asphalt of NZ pavement should still be available to interested researchers or to be placed in a museum when this post is published. After all, on the same subject of mini-UFOnauts, their brutality towards people and the operation of their technology, since 2022/6/1 both in posts #347E and #348E to blogs of totalizm and in items #K1 and #K2 from my web pages in the Internet (i.e. from this English web page "petone.htm" and from Polish "petone_pl.htm"), there are already published photos and information about these footprints, while from my earlier research on UFOs it appears that whenever any evidence is published that UFOs exist materially and objectively and they occupy and torment humanity, while from a given publication the exact location of this evidence can be determined, then this evidence disappears very quickly and mysteriously or its evidential value is sabotaged. In fact, there are premises, which I described in item #J2 from the web page "1985_theory_of_everything.htm", and which had the form of a blue UFO spiral caused by the operation of a "time vehicle" filmed above our heads (for its appearance see the video at: https://www.youtube.com/watch?v=bRcK3yEin08 ) and probably responsible for the destruction or accidental explosion of a steel water pipe on our street, not far from these footprints of a UFOnaut-nightmare, all of which evidence suggests that UFOnauts have already made an attempt to covertly destroy these footprints of a female UFOnaut. Fortunately, on that first attempt to destroy them, UFOnauts for some reasons were unable to succeed - I am curious whether UFOs will try to destroy them again, because on 2022/7/12 these footprints melted into hard NZ asphalt were still clearly visible to those interested in seeing or examining them.


Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #348E was adopted from #K2 to #K2a of my web page (in English) named "petone.htm" (update of 2022/6/1, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/petone.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/petone.htm
http://nirwana.hstn.me/petone.htm
http://drobina.rf.gd/petone.htm
http://pajak.org.nz/petone.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #348E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at the above addresses he/she may start run of the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/petone.htm , it is enough if in that address the name of the web page "petone.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run the web page named "explain.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/petone.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/explain.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #348E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been deleted by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana System", my still only in the world true scientific "Theory of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 2020", as well as my formal scientific proofs for the existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Over half of the posts to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #348E:
#347E, 2022/6/10 - footprints of a 3-toed UFOnaut-zmora about 80cm tall, melted in NZ asphalt (#K1 of "petone.htm")
#346E, 2022/4/27 - how the Bible corrects the distortions of official science (#I5 of "1985_theory_of_everything.htm")
#345E, 2022/3/21 - my discovery from February 2022 that it was God (i.e. NOT "nature") who created "elapse of time" (#I1 to #I4 of "1985_theory_of_everything.htm")
#341E, 2021/12/1 - only "physical works" teach wisdom "how" (#G3 to #G5 of "wroclaw_uk.htm")
#216E, 2012/3/20 - examples of the incompetence of the monopoly of official science (#K1 to #K3 of "tornado.htm")
#151E, 2008/5/15 - why Earth's science lacks competence to research UFOs (#B1 of "ufo_proof.htm")
#101E, 2006/12/16 - how UFOnauts torment Australia with fires (#E15.1 of "military_magnocraft_pl.htm")
#97, 2006/11/25 - how I sighted an "orb" (small UFO) with my bare eyes (#I3 of "explain.htm")
#94, 2006/11/4 - how UFOnauts heat up the climate of the Earth (#E16 of "military_magnocraft.htm")
#57, 2006/2/2 - how a UFO collapsed the hall in Polish Chorzów (#H1 from "katowice_uk.htm")
#40, 2005/10/14 - magnetic field of UFO starship that evaporated WTC was pulsating 3000 Hz (#14 in #B4 of "wtc.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
cze 20 2022 #348: Moce mini-UFOnauty z rasy "zmora"...

#348: Moce mini-UFOnauty z rasy "zmora" ujawniane inżynierską analizą "jak" jego wideo z Aceh w Indonezji

 

Streszczenie: Niniejszy wpis #348 inżynierską procedurą "jak" analizuje przypadek sfilmowania w Aceh z Indonezji UFOnauty około jednometrowego wzrostu z miniaturowej rasy przez polski folklor ludowy zwanego "zmora" - patrz Wideo #K2a poniżej. Analiza ta koncentruje się głównie na docieknięciu znaczenia tych poprzeaczanych przez innych badaczy szczegółów owego filmu, jakie dowodzą używania przez udokumentowaną nim istotę wysoce zaawansowanego "magnetycznego napędu osobistego", którym dysponują jedynie skrycie okupujący Ziemię UFOnauci, a także szczegółów jakie poświadczają iż ta mini-istota należy do tej samej rasy brutalnych wobec ludzi UFOnautów o trzech szponiastych palcach, jaką polski folklor ludowy nazywa "zmory" zaś najważniejsze cechy postępowań i wyglądu jakiej omówiłem już w punkcie #K1 strony "petone_pl.htm" i w uprzednim wpisie #347 do blogów totalizmu (tamten uprzedni wpis #347 stanowi adaptację owego punktu #K1) oraz ujawniają je też opisy uprowadzenia do UFO Polaka, Ś.P. Andrzeja Domała, opublikowane w traktacie [3b] "Kosmiczna układanka" upowszechnianego gratisowo moją stroną "tekst_3b.htm".


Motto: 'Moja filozofia totalizmu naucza, że różnica czy ktoś celowo nas okłamywał ponieważ praktykuje "filozofię pasożytnictwa" (patrz strona "parasitism_pl.htm"), czy też jedynie niezamierzenie stwierdza nieprawdę ponieważ jest tylko niedoskonałym człowiekiem jaki popełnia pomyłki i NIE wie wszystkiego chociaż w swym życiu stara się praktykować jakąś formę moralnie poprawnej "filozofii totalizmu" (patrz strona "totalizm_pl.htm"), kryje się tylko w jego motywacji, zaś jego motywację zwykle pozwala nam poznać jego reakcja na wykazanie mu iż kłamał i na naszą próbę sprostowania jego kłamstwa: mianowicie celowo nas okłamujący zareaguje wówczas gniewem, wysiłkami zemsty i upieraniem się przy kontynuowaniu okłamywania, natomiast praktykujący jakąś formę moralnie poprawnego totalizmu wówczas albo otwarcie albo chociaż tylko w duchu przyzna nam rację i będzie się starał NIE popełniać ponownie tej samej pomyłki czy błędu.' (Opisana w punkcie #A2.13 ze strony "totalizm_pl.htm" totaliztyczna metoda odróżniania nienaprawialnie złych już do kości, którzy notorycznie i celowo już kłamią i wywijają świństwa - stąd dla własnego dobra których należy unikać i utrzymywać najbardziej od siebie daleko, od tych jacy starają się żyć moralnie tak jak przystało na totaliztów, ale z powodu swych ludzkich niedoskonałości lub braku wiedzy w danej sprawie czasami popełniają zwykłe pomyłki lub błędy powodujące iż niektóre ich stwierdzenia też mijają się z prawdą.)


#K2. Inżynierska analiza "jak" sfilmowanej istoty niezgodnie z prawdą nazywanej "Orang Pendek" (tj. "Mały Człowiek"), a faktycznie będącej utrwalonym na wideo w Aceh z Indonezji UFOnautą z rasy przez folklor Polski zwanej "zmora" zaś w balladzie "Pani Twardowska" Adama Mickiewicza opisanej jako "Diablik w wersji mini" (tj. jako "sztuczka kusa"):


Wystarczy oglądnąć dzisiejsze dzienniki z wiadomościami, aby odnotować iż cała nasza cywilizacja tonie już w głębinach celowego kłamania. Jednocześnie wiadomo, że wszystko ma swoją przyczynę i jest tylko skutkiem czegoś co to powoduje. To zaś oznacza iż istnieje też jakaś fizykalna przyczyna i źródło tego kłamania. Od tysiącleci przyczynę tę i źródło wskazuje Biblia, zaś w najnowszych czasach coraz intensywniej te wskazania Biblii potwierdzają rzeczowe badania UFO. Jak z nich się okazuje, najbardziej pierwotnym źródłem i przyczyną zalewania ludzkości obecnym strumieniem oficjalnego kłamania, jest skryta okupacja, eksploatacja, wyniszczanie i zamęczanie ludzkości przez nieziemskie i moralnie nienaprawialnie już powypaczane istoty, jakie Biblia, religie i folkor ludowy nazywają "diabłami", natomiast co do jakich w dzisiejszych czasach wdrażane są wysiłki aby "nowocześniej" nazywać je "UFOnautami" albo nawet jakimiś jeszcze bardziej zwodząco powymyślanymi nazwami. Istoty te są fizyczne i materialne tak samo jak ludzie, tyle że będąc nieporównanie wyżej od ludzi zaawansowane technicznie, naukowo i medycznie, na ludziach moce i możliwości stwarzane ich techniką mogą sprawiać wrażenie niemal istot "nadprzyrodzonych". Z tego co o nich już wiemy, np. z traktatu [3b] o uprowadzeniach do UFO Polaka, Ś.P. Andrzeja Domała, upowszechnianego stroną "tekst_3b.htm" oraz krótko też omawianego na ok. 26-minutowym wideo o tytule "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea" i o adresie https://www.youtube.com/watch?v=R86lKRd3ADQ , owi "obcy" przybywający do nas w gwiazdolotach UFO są jak rodzaj "kosmicznej zarazy", która najpierw przerzuca swą żywą tkankę na coraz to nowe planety, potem zaś zamienia te planety w zatrute wysypiska śmieci na jakich dalsze życie jest już niemożliwe, a stąd w końcu musi się przerzucać na następne z planet. (Tak nawiasem mówiąc, za upowszechnienie prawd które Pan Domała zgromadził podczas swych uprowadzeń przez UFO na planetę Nea, jak wierzę, została potem na nim użyta owa słynna "maszyna do indukowania raka" - pokazywaniem której UFOnauci grożą uprowadzonym do UFO iż pozbywają się nią niewygodnych im osób, zaś do opisów której linkuje strona "skorowidz.htm".) Aby więc zaludniać coraz to nowe planety a jednocześnie dzięki posiadaniu pracujących na nich niewolników wieść leniwe, wygodne i nastawione na przyjemności życie, owi szatańsko pasożytniczy UFOnauci utrzymują też całe planety swych niewolników, tak jak o sytuacji Ziemi wyjaśniłem to na stronie "evil_pl.htm". Mieszkańców zaś tychże planet swych niewolników nieustająco potem eksploatują ze wszelkich surowców jakie są im absolutnie niezbędne dla kontynuowania tejże roli "kosmicznej zarazy", np. eksploatują głównie z materiałów rozrodczych (spermy i ovule), z tzw. "energii moralnej" (patrz #D3 i #D2 srony "nirvana_pl.htm"), z poprawnych osiągnięć ich wiedzy i techniki, itp. Aby zaś bez końca utrzymywać swych niewolników (w tej liczbie ludzkość) w takiej roli ichnich niewolników i dostawców wymaganych surowców, nieustająco propagują i bezwybiorczo nagradzają "pieniędzmi" na sposoby opisywane w #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm" wszelkie formy okłamywania, aż do sytuacji jaką np. na Ziemi widzimy obecnie - kiedy to im wyżej ktoś przy władzy lub bogactwie, tym bardziej zmuszany jest do okłamywania swych bliźnich aby utrzymywać swoją lukratywną pozycję i dochody. Ponadto to oni powtarzalne wyludniają Ziemię wojnami, zarazami i kataklizmami powodowanymi ich zaawansowaną techniką i medycyną. Z kolei owo chroniczne kłamanie i wyludnianie szybko przybliża na Ziemi nadejście sytuacji z naszego filmu "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 .


Odnotuj iż wskazywany i linkowany powyżej gratisowy film "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea" na swej długości od 12:20 do 12:45 minut omawia znaczenie umiejętności naszych pasożytniczych krewniaków mieszkających na planetach Oriona aby dokonywać "zawijania światła". Omawia ją ponieważ opanowanie tej umiejętności podnosi międzygalaktyczną cywilizację, która ją używa, na następny (wyższy) poziom nauki i techniki - w sposób podobny jak ludzkość zostanie podniesiona na wyższe poziomy nauki i techniki kiedy zbuduje i zacznie używać wynalezione przeze mnie Komory Oscylacyjne (strona "oscillatory_chamber_pl.htm"), Magnokrafty (strona "magnocraft_pl.htm") oraz baterie telekinetyczne (strona "fe_cell_pl.htm") - tak jak staram się to wyjaśnić w punktach #J1 do J3 ze swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm". Niezwykłością zaś faktu iż "zawijanie światła" stanowi wskaźnik poziomu technicznego i naukowego w rozwoju danej cywilizacji międzygalaktycznej, jest iż już od ponad 2000 lat w tejże roli potwierdza je "[&Omega:] Pieczęć Boga" zakodowana w Biblii wersetem 3:33 z "Księgi Barucha" - tak jak dokumentują to i szczegółowiej wyjaśniają opisy z punktu #J3 wyżej wymienionej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm".


Ponieważ cała "część #K" strony "petone_pl.htm" z jakiej wywodzi się niniejszy wpis #348 poświęcona jest omówieniu najbardziej oczywistych i niepodważalnych dowodów materialnych na fizykalne istnienie okupujących Ziemię UFOnautów, w niniejszym wpisie #348 postaram się wykazać, że nawet w tak zdawałoby się jednoznacznej sprawie jak interpetacja wideów dokumentujących nieludzko wyglądających i zachowujących się UFOnautów, ciągle ktoś oficjalnie i skrycie przemyca kłamstwa jakie mają odwracać uwagę ludzi od fizykalnego istnienia UFOnautów. Wykazania tego dokonam na licznych wideach dostępnych w internecie, które pokazują około jednometrowego UFOnautę o nieziemskich możliwościach, jaki został sfilmowany w Aceh z Indonezji, zaś najlepiej opracowana wersja którego to wideo dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g - patrz Wideo #K2a poniżej. Jak czytelnik sam może sprawdzić, na temat tego UFOnauty już obecnie upowszechniane są najróżniejsze kłamstwa, np. że jest on człowiekiem normalnego wzrostu, zaś jego mały wzrost to złudzenie optyczne jakie wynika np. z działania tzw. "fotograficznej persektywy", że wcale NIE jest on ukrywającym się przed ludźmi "obcym" (tj. "alien" czyli "UFOnauta"), a tylko dzikim człowieczkiem który stroni od cywilizacji, itp., itd. Aczkolwiek ja sam też jestem tylko omylnym człowiekiem jaki NIE wie wszystkiego, stąd niekiedy w swych analizach też mogę czasami się mylić, niemniej w zaprezentowanych poniżej swych argumentach z całą pewnością prostuję niektóre kłamstwa jakie na temat tego UFOnauty-zmory są już upowszechniane.


Omawiane w niniejszym wpisie #348 jest wideo UFOnauty sfilmowane w Indonezji, liczne obecnie kopie którego opatrzone komentarzami ich autorów czytelnik może gratisowo wyszukiwać sobie w YouTube np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek , zaś dobrze opracowana kopia tego wideo dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g . Jest to już drugie bardzo dobre udokumentowanie na wideo faktu istnienia materialnych jak ludzie UFOnautów około jednometrowego wzrostu, które przez folkor ludowy są nazywane "zmora", zaś które Mickiewicz opisuje pod nazwą "Diablik" w dokładniej omówionej w poprzednim wpisie #347 balladzie "Pani Twardowska" (patrz też https://www.google.pl/search?q=Mickiewicz+Pani+Twardowska ), a jednocześnie których inny przykład udokumentowany też tam został w wideo linkowanym na końcu podpisów pod zdjęciami Fot. #K1abc a wyszukiwanym za pomocą rozkazu https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado , zaś wytopienie szponiastej trzypalcowej stopy których w twardym asfalcie NZ chodnika pokazałem tam na Fot. #K1a . Niestety widea tego maleńkiego UFOnauty sfilmowanego w Indonezji są albo analizowane przez tych co celowo starają się wprowadzać ludzi w błąd, albo też przez ludzi którzy NIE mają niemal żadnego doświadczenia ani w badaniach UFO, ani też w inżynierskim wypracowywaniu procedur "jak" - ogromną wiedzo-twórczą istotność których podkreślają punkty #G3 do #G5 ze strony o nazwie "wroclaw.htm". Dlatego wnioski do jakich analizy te prowadzą typowo zawierają sporo przeoczeń i pomyłek. Na szczęście w środę dnia 2022/6/1 na blogach totalizmu (tj. blogach o adresach podanych np. w punkcie #Z3 strony "petone_pl.htm") opublikowaniem już swój poprzedni wpis #347 zawierający "raport z moich badań wytopień śladów stóp UFOnautki w asfalcie NZ chodnika", tj. opublikowałem informacje opisane w punkcie #K1 strony "petone_pl.htm" i w poprzednim wpisie #347. Z raportem tym aż tak się spieszyłem aby mógł on ukazać się na blogach totalizmu już w tydzień po odkryciu omawianych w nim śladów UFOnautki (czyli ukazać się już w środę dnia 2022/6/1) - tak aby zanim zostanie opublikowany ów materiał dowodowy mający formę zdjęć śladów stóp mini-UFOnautki, ślady te NIE miały czasu aby zniknąć z chodnika na jakim zostały wytopione. Stąd dzięki zakończeniu tamtego projektu swych rzekomo "hobbystycznych" badań (wszakże pozbawionych oficjalnego poparcia i finansowania), uzyskałem nieco czasu i mocy przerobowej aby zająć się dodaniem inżynierskiego "jak" do słownikowego "co" kryjącego się w owym filmie o mini-UFOnaucie sfilmowanym w Aceh z Indonezji. Niniejsze moje ustalenia w tej sprawie, od tej samej środy dnia 2022/6/1 są więc już dostępne w tym punkcie #K2 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". Zapraszam do ich poczytania.


Omawiane tu wideo raportuje sfilmowanie mini-UFOnauty w prowincji Aceh z Indonezji - tj. w tym samym obszarze, który w 2004 roku został zdewastowany potężnym morskim "tsunami" opisanym szeroko na mojej stronie "day26_pl.htm". Ponieważ większość kopii tego wideo zwykle ma narrację w języku angielskim, najpierw streszczę po polsku sytuację jaką one dokumentują. I tak grupa terenowych motocyklistów z Indonezji, która uprawia sportowe ujeżdżanie w naturalnym terenie swej wyspy, jadąc w rzadko zalesionym bezludnym obszarze niemal bez zarośli i trawy, nagle została zaskoczona przez mini-istotę (tj. przez mini-UFOnautę) jaka wybiegła na drogę, którą oni właśnie jechali. Ciekawe iż widząc owych motocyklistów, ów UFOnauta wcale się przed nimi NIE ukrył, chociaż mógł, bowiem motocykle rajdowe czynią wiele hałasu, stąd słyszał z daleka ich nadjeżdżanie - jednak będąc pewnym swego bezpieczeństwa wyszedł na drogę na jakiej do niego podjeżdżali. Pierwsi dwoje z motocyklistów tak go się wystraszyli, że jeden z nich upadł a oboje aż zatrzymali swe motocykle - co sugeruje, że swymi telepatycznymi urządzeniami osobistej broni UFOnauta nadał im rozkaz aby się go bali (co UFOnauci typowo czynią w takich sytuacjach). Ponieważ jednak potem zaczął biegiem od nich się oddalać wzdłuż przedłużenia drogi jaką oni jechali, motocykliści ruszyli za nim w pościg. Jednak biegnięcie tej istoty okazało się być aż tak szybkie iż bez względu na to jak motocykliści się starali, istota ta bez przerwy oraz bez wyraźnego wysiłku utrzymywała swe od nich oddalenie. Kiedy dobiegła do obszaru zarosłego trawą o jakiej ów film ujawnia iż była wysoka na około jeden metr, istota bez pośpiechu weszła na ścieżkę wiodącą poprzez ową trawę i zniknęła z dalszego widoku motocyklistów.


Na temat owych mini-UFOnautów i działania ich techniki opublikowałem już sporo informacji pod adresami podanymi w poprzednim wpisie #347. Informacje podane w niniejszym wpisie #348 raportują wyniki mojej inżynierskiej analizy "jak" faktów i prawd zawartych w opisywanym tu wysoce edukującym wideo wyszukiwalnym np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek , moim zaś zdaniem najlepiej zilustrowanych na 9:40 minutowym wideo o tytule "Orang Pendek, Entity, Alien ?? - Breakdown" upowszechnianym gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g . Do najważniejszych ustaleń mojej analizy "jak" należą następujące fakty, które są ilustracyjnie udokumentowane przez zdarzenia zarejestrowane i pokazane na owym filmie:


{1} Telepatyczna emanacja uczucia paraliżującej grozy. Analizowany tutaj film zaczyna się od pokazania konfuzji dwóch z motocyklistów biorących udział w jeździe poprzez dziki obszar Indonezji. Widać na nim iż oboje motocykliści byli czymś wysoce wystraszeni, a motocykl jednego z nich nawet leży na ziemi. A źródłem ich strachu okazuje się być malenki, ok. 1-metr wysoki, ludzik (UFOnauta). Porównanie tego obrazu z doświadczeniami innych ludzi jacy nagle natknęli się na takich maleńkich UFOnautów, a jakich przeżycia ja dawniej badałem, wyjaśnia co wówczas się stało. Mianowicie owi metrowej wielkości UFOnauci dysponują bronią nieśmiercionośną w działaniu nieco podobną do używanego przez milicję niemal wszystkich krajów świata tzw. "paralizatora" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=paralizator - po angielsku zwanego taser, patrz https://www.youtube.com/results?search_query=taser ). Tyle, że u UFOnautów ich broń działa na nieporównywalnie wyższym poziomie technicznym. Przykładowo, broń UFOnautów ma formę na stałe wbudowanego w ich ciała niewielkiego implantu, stąd zawsze noszą oni ją ze sobą. Implant ten automatycznie wykonuje polecenia jakie UFOnauci wykonawczo sformułują w umyśle. Ma ona też aż dwa tryby pracy, mianowicie (a) "tryb telepatycznego wysyłania uczucia grozy oraz nakazu jaki odstarasza od danego UFOnauty wszelkie inne istoty", oraz (b) "tryb natychmiastowego hipnotycznego paraliżowania potencjalnego agresora". Posądzam iż na owych dwóch motocyklistów użyty zostal jedynie tryb (a) odstarszania. Tryb (b) jest głównie używany kiedy owi mali UFOnauci wchodzą do czyjegoś mieszkania, np. aby zgwałcić lub porwać znajdującą się tam osobę. W ludowej mądrości użycie tego paraliżującego trybu (b) jest najczęściej opisywane pod nazwą atak "zmory" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zmora , zaś przykłady tego ataku są raportowane w komentarzach czytelników pod 7:06-minutowym polskojęzycznym wideo o tytule "Paraliż senny, czyli nocne zmory" z wideo https://www.youtube.com/watch?v=TjVE7uAJmLQ ), albo też atak "nocnej mary". Niestety, zaprogramowana na "zaprzeczanie prawdzie" oficjalna medycyna ludzkości nazywa użycie tej broni UFOnautów "naukowym" i wysoce wszystkich zwodzącym wyrażeniem "paraliż senny" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=parali%C5%BC+senny . Jak bowiem zwykle, naukowcy medycyny celowo ignorują prawdę - w tym przypadku NIE uznają prawdy raportów osób sparaliżowanych działaniem tejże broni UFOnautów, stwierdzające iż niemal zawsze kiedy paraliż ten kogoś unieruchamia, w pokoju jego ludzkiej ofiary znajduje się już jakaś nieziemska mała istota (tj. "zmora"), która na dodatek po sparaliżowaniu zwykle fizycznie odczuwalnie gwałci tak obezwładnioną osobę - którego to gwałtu większość osób będących ofiarami "ataku zmory" jest całkowicie świadoma a ponadto mają na to dowody na własnym ciele w formie bezbolesnych tzw. "uszczypnięć duchów" opisanych w poprzednim wpisie #347 a pozostawiających podleczone na bezbolesność sińce na ich rękach, biodrach i nogach. Ja doskonale jestem świadomy działania tej broni UFOnautów, bowiem doświadczyłem ją co najmniej dwa razy w swym życiu. Za pierwszym razem jako 9-letni chłopiec byłem nią obezwładniony, a jednocześnie widziałem UFOnautkę-zmorę która jej użyła aby mnie obezwładnić z zamiarem zgwałcenia. Za drugim razem byłem dotknięty poczuciem ogromnej grozy podczas odbywania mojej profesury w Korei, kiedy obserwowałem tzw. MIB (tj. "men in black" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=MIB+men+in+black ), jacy inspektowali zamiar usunięcia rzeźby UFOnautki pokazanej na "Fot. #K1c" z wpisu #347 do blogów totalizmu, zaś omówionej dokładniej w podpisie pod Fot. #G1c z mojej innej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Inne osoby jakie były konfrontowane z tymi maleńkimi UFOnautami też doświadczały na sobie działania tej broni. Jeden z przykładów jej użycia jaki poznałem w swych badaniach, miał przebieg bardzo podobny jak ów zarejestrowany na omawianym tu wideo. Doświadczył go mój znajomy, Wojciech Godziszewski, mieszkający wówczas w miejscowości Dobra Szczecińska. Jego przeżycie miało miejsce tuż po godzinie 21, dnia 18 marca 1978 roku. Opisałem je dokładnie w podrozdziale R2 z tomu 15 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm", oraz w podrozdziale R2 z tomu 7 mojej starszej monografii [1/3] upowszechnianej stroną "tekst_1_3.htm". Z użyciem przez "zmory-UFOnautów" omawianej tu broni jaka za pomocą technicznie indukowanej głębokiej hipnozy kompletnie paraliżuje życiowe funkcje ciała ofiary, wiąże się bardzo poważny problem ludzkości. Problem ten, zamiast dotychczasowego ignorowania i ukrywania poza zwodzącą ludzi terminologią "paraliż senny" jaka celowo unika uwypuklenia jego groźnej dla życia natury, raczej powinien być właściwie nazywany (np. "zastrzelenie techniczną hipnozą") oraz starannie badany. Źródło tego problemu wywodzi się z szeroko znanej cechy każdej odmiany hipnozy, że aby zahipnotyzowane ciało mogło powrócić do normalnego funkcjonowania, najpierw musi być odhipnotyzowane. Nikt jednak się NIE zastanawia, co stanie się z ciałem sparaliżowanym taką bronią technicznie indukowanej paraliżująco-głębokiej hipnozy, jeśli z jakichś powodów po zastrzeleniu kogoś tą bronią ów zmora-UFOnauta NIE odhipnotyzuje potem swej ofiary (np. ponieważ musi uciekać z miejsca zdarzenia, albo ma krótką pamięć, albo też jest złośliwą istotą). Tymczasem warto zadawać pytania w rodzaju, czy z "atakami zmory" NIE jest przypadkiem związana owa spora liczba ludzi, którzy budzą się z rzekomego medycznie potwierdzonego stanu śmierci zaledwie na krótką chwilę tuż przed tym kiedy już mają być pochowani, a także czy to owe "ataki zmory" NIE są odpowiedzialne za sytuacje iż dokonujący ekshumacji zwłok czasami raportują znajdowanie w grobach nienaturalnie poskręcanych ciał jakie przecież w chwili pochowunku były ułożone w wyprostowanej i jakby śpiącej pozie?


{2} Technicznie wysoko zaawansowany "osobisty napęd magnetyczny" używany przez UFOnautę z tego widea, jaki pozwala UFOnaucie utrzymywać się w stałej i bezpiecznej odległości około 50 metrów od ścigających go motocyklistów. Fakt użycia tego napędu potwierdza wiele zilustrowanych na owym wideo sytuacji. Przykładowo widać to z sytuacji iż pomimo wysiłków motocyklistow aby dogonić "uciekającego" mini-UFOnautę, istota ta bez trudu utrzymywała ich za sobą na bezpiecznej odległości, a nawet wykazywała brak obawy iż ją zdołają dogonić (np. zatrzymywała się aby popatrzeć na ich reakcję). Któż zaś z biegnących wyłącznie na własnych nogach jest w stanie NIE dawać się dogonić przez motocykle prowadzone doświadczonymi w jaździe po terenie rękami? Aby biegać aż tak szybko jak terenowy motocykl, trzeba albo wyjątkowo szybko przebierać nogami, albo też wydłużać swe kroki. Z widea wynika, że "uciekający" przed motocyklami UFOnauta przebierał nogami niemal tak samo szybko jak biegnący człowiek - który pomimo posiadania nóg dłuższych od owego UFOnauty, ciągle NIE miałby szansy utrzymywać wymagane wyprzedzenie 50 metrów przed tymi motocyklami. To zaś oznacza, że ów UFOnauta wydłużał zasięg każdego ze swoich kroków, co na wideo jest potwierdzone siłą z jaką jego stopy wyrzucały ziemię, zaś w zasadzie działania napędu osobistego UFOnautów ilustruje też iż sterowanie działania tego napędu jest komputerowo sprzężone z zamiarami myślowymi i z sygnałami myślowymi sterującymi działaniem mięśni ciała tego UFOnauty. Niestety, w internecie NIE ma danych o odciskach stóp tego UFOnauty, szczególnie jak długie były poszczególne kroki w jego biegu. Na szczęście, długość tych kroków można zgrubnie ocenić poprzez analizowanie przesunięcia się tego UFOnauty przy pojedyńczym swym skoku biegowym z jednej nogi na drugą nogę. Przykładowo, w ostatnich ujęciach tego wideo (niestety, kiedy UFOnauta już zwolnił swój bieg) trzema krokami ukośnie przecina on drogę po jakiej biegnie z prawej jej strony ku lewej. Ze śladów kół na owej drodze można zaś wnioskować iż jeździły po niej ciężkie ciężarówki z przyczepami (prawdopodobnie wywożące z lasu pościnane drzewa), stąd jej szerokość zapewne wynosi ponad trzy metry, co oznacza iż UFOnauta około jedno-metrowego wzrostu nawet w swym zwolnionym biegu stawiał kroki o większej długości niż jego wzrost - co samo w sobie jest już dowodem iż używał on "magnetycznego napędu osobistego" dla wspomagania szybkości swego biegu. Wszakże biologicznie jest niemożliwe, aby mała istota była w stanie stawiać kroki dluższe od swego wzrostu. Oczywiście, długości jego kroków w tym wideo dałoby się dokładniej oszacować poprzez analizę np. klatek cofanych do tyłu - ale aby dokonać tego precyzyjnie trzebaby mieć wymagany sprzęt, jakim oczywiście jako hobbysta ja NIE dysponuję. Dowodem na użycie napędu osobistego, pędniki którego nadają też UFOnaucie niespotykanej u ludzi siły, jest także grubość i wielkość "kija" jaki ów UFOnauta niósł w jednej ręce podczas swego "uciekania". Wszakże grubość tego "kija" motocyklista ludzkiego rozmiaru jedynie z trudnością zdołał objęć swymi dłońmi i podnosił go aż dwoma swymi rękami, podczas gdy UFOnauta potrafił trzymać go w tylko jednym ręku biegnąc z nim równie szybko jak terenowy motocykl i wywijal nim w powietrzu jakby była to leciutka trzcinka.


{3} Bycie ubranym w brązowy, obcisły i częściowo przeźroczysty kombinezon UFOnauty, obejmujący, między innymi, kaptur ochronny na głowę. Innymi słowy, ubiór tego UFOnauty stanowił zaprojektowaną dla klimatu tropiku termo-regulującą wersję podobnego kombinezonu jaki dla chłodniejszego klimatu chronił UFOnautę sfilmowanego w masteczku LaJunta stanu Colorado, US, w 2019 roku - wideo którego jest linkowane na końcu podpisów pod Fot. #K1abc z poprzedniego wpisu #347. Szczególnie podobne do siebie w kombinezonach obu tych UFOnautow są nakrycia na głowę. Wszakże zgodnie z folklorami wielu krajów, w tym także Polski, te miniaturowe istoty mają ogromne "psie uszy" jakie wystają wysoko ponad ich głowę. Stąd gdy ktoś z ludzi ich zobaczy, wówczas od razu z owych uszu wie iż NIE są one ludźmi. Dlatego, aby ukryć te uszy, na Ziemi używają owych obszernych kapturów na głowę. Jedno z potwierdzeń iż motocykliści NIE sfilmowali kogoś goło-skórego, a właśnie kogoś ubranego w taki obcisły kombinezon termo-regulujący widziany u opisywanego tu UFOnauty z prowincji Aceh w Indonezji, jest np. wytarcie i wybielenie tego kombinezonu na tyłkowej części ciała owego mini-UFOnauty - prawdopodobnie spowodowane długotrwałymi przesiadywaniami w obcisłych fotelach załogi gwiazdolotu UFO małego typu (np. typu K3).


{4} Wzrost owego UFOnauty wynoszący zaledwie około jednego metra - co potwierdza iż należał on do męskiej wersji tej samej rasy UFOnautów, żeńska wersja jakiej wytopiła w twardym asfalcie NZ chodnika ślady stóp omawiane w poprzednim wpisie #347 i pokazane tam na Fot. #K1a . Tej 1-metrowej wysokości jego wzrostu dowodzi porównanie jego i trawy w której bez pośpiechu ani obawy ów mini-UFOnauta znika na końcu swej "ucieczki". Z kolei porównując wysokość owej trawy do wysokości motocykli oraz motocyklistów, daje się ustalić iż górna krawędź tej trawy była właśnie trochę ponad jedno-metrowej wysokości, zaś ów UFOnauta był nieco niższy od krawędzi tejże trawy.


{5} Obecność "szponów" na rękach i nogach UFOnauty oraz jego nadludzka siła. Ciekawe czy czytelnik zwrócił uwagę i odnotował trudność i sposób trzymania tej sporej i grubej niemal "belki", którą pod koniec wideo jeden z motocyklistów pochwycił oboma rękami i z wyraźnym wysiłkiem podniósł ponad swoją głowę, zaś którą podczas swego biegu "zmora-UFOnauta" wywijał jakby to była leciutka "trzcinka" lub "kijek"? Albo czy odnotował iż wideo podczas biegu czasami ujawnia, że pięta owego UFOnauty znacząco odstaje od reszty stopy tak jak (czwarty - tylni) pazur odstaje od stopy posągu owej UFOnautki pokazanej na Fot. #K1c z poprzedniego wpisu #347? Jakież zaś wnioski daje się z tego wyciągnąć?


{6} Możliwość iż całe to zdarzenie zostało zainscenizowane przez UFOnautów. UFOnauci są w stanie przez tysiące lat okupywać, eksploatować, umęczać i ukrywać się przed ludźmi tylko ponieważ mają wysoce inteligentnie zaprojektowane i realizowane metody odwracania uwagi ludzkości od swego istnienia i działalności na Ziemi. Jedna z takich wyjątkowo mądrych metod może być wyrażona powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las", zaś doskonały przykład jak w praktyce jest ona realizowana omawiam w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm". Z kolei przykład zainscenizowanego przez UFOnautów zdarzenia jakie posłużyło im dla odwracania uwagi ludzi od swojej działalności na Ziemi, to uprowadzenie na planetę Nea Polaka, Andrzeja Domała - opisane w naszym traktacie [3b]. Istnieje cały szereg przesłanek jakie sugerują iż całe zdarzenie zilustrowane na omawianym tu wideo zostało właśnie zainscenizowane jako takie "sadzenie lasu wokół drzewa które ma być ukryte". Najważniejszym moim zdaniem z nich są owe legendy indonezyjskie twierdzące iż w obszarze gdzie zdarzenie to zaistniało sekretnie żyje jakiś szczep miniaturowych wersji ludzi, przez miejscowych zwanych "Orang Pendek" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=orang+pendek . Kolejnym jest wybranie całej grupy motocyklistów na świadków filmujących to zdarzenie - co pozwala na ukrycie sporej liczby informacji jakie w innych przypadkach mogłyby zostać udokumentowane. Przykładowo, grupa motocykli dokładnie zniszczyła ślady stóp owej istoty, uniemożliwiając ich pomierzenie i udokumentowanie. Ubiory motocyklistów i szybkość ich jazdy oraz całego zdarzenia uniemożliwiają też rozeznanie czy wszyscy oni są ludźmi, czy też pod któregoś z nich np. podszywa się UFOnauta-przywódca, który wykazuje posiadanie typowych dla UFOnautów szczegółów wyglądu. Także fakt iż mini-UFOnauta oczekiwał tuż przy drodze przez jaką motocykliści będą jechali, poczym zamiast kucnąć aby się ukryć i pozwolić im przejechać, poraził ich swą bronią powodującą strach i paraliź, poczym zaczął "uciekać" wzdłuż drogi jaką oni właśnie zamierzali podążać. Ponadto kilka jeszcze innych przesłanek o podobnie subtelnej naturze. Wszakże nasz problem z ewentualnym odkryciem iż owo zdarzenie zostało celowo zainscenizowane jest taki sam jak problem z całą okupacją Ziemi przez cywilizacje UFO oraz z naszym podjęciem obrony przed byciem eksploatowanymi przez tych UFOnautów. Problem ten zaś polega na tym, że w porównaniu z ludźmi są oni aż tak wyżej zaawansowani technicznie, naukowo i medycznie, że dla nas wyglądają wprost jak nadprzyrodzone istoty. Przykładowo, ich technika i nauka pozwala im natychmiastowo przylatywać na Ziemię z innych galaktyk używając napędu telekinetycznego (jak wyjaśnia to [A5b] z #I3 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" gwiazdoloty telekinetyczne latają z nieskończoną szybkością). Dla ludzi mogą też stawać się niewidzialni. Ponadto mogą też przenikać przez mury ani bez szkody dla swych ciał ani też dla murów. Mają broń jaka techniczną hipnozą natychmiastowo nas paraliżuje i NIE możemy się nawet poruszyć (postrzelenie tą bronią mądrość folkloru ludowego nazywa "atakiem zmory" - niestety otumanieni przez UFOnautów nasi lekarze wmawiają nam iż jest to jedynie "paraliż senny"). Ponadto potrafią telepatycznie i po-hipnotycznie programować każdego jak tylko zechcą, np. aby absolutnie NIE wierzył w istnienie UFO (to dlatego przywódcy i najbardziej wpływowi "eksperci" ludzkości tak właśnie zaprogramowani do dzisiaj wszystkim wmawiają iż UFO są np. "przywidzeniami" i wcale NIE istnieją) - i to na przekór iż każdy z ludzi na własnej nodze nosi znak iż UFOnauci jednak istnieją fizycznie. Wszakże podobnie jak każdy Polak ma przyporządkowany sobie tzw. numer PESEL, UFOnauci "numerują" i "identyfikują" każdą osobę na Ziemi poprzez wprowadzenie w kość piszczelową jego nogi specjalnego "implantu identyfikacyjnego". Po wwierceniu owego implantu, na boku nogi u każdego z ludzi na Ziemi pozostaje niewielka blizna, jaką pokazałem na Fot. #B4 ze swej strony internetowej o nazwie "ufo_pl.htm", zaś omówiłem tam w punkcie #B4. Tyle, że u niektórych z osób rana po wierceniu dla wstawienia tej blizny może zagoić się lepiej niż u innych, stąd wówczas staje się ona niemal niewidoczna. Każdy też z ludzi jest uprowadzany do UFO co najmniej raz w miesiącu, ponieważ UFOnauci "doją" od niego materiał reprodukcyjny i tzw. "energię moralną" - którą opisałem nieco dokładniej w punktach #D3 i #D2 ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", a której z uwagi na swą antyboską i pasożytniczą filozofię sami UFOnauci NIE są w stanie wygenerować - tymczasem jest ona aż tak niezbędna do zdrowia "duszy" jak tlen jest niezbędny dla zdrowia i życia "ciała". Niektóre osoby, w tym i mnie, UFOnauci uprowadzają regularnie co tydzień, między innymi aby dodatkowo wprogramować w nich po-hipnotyczne nakazy, a ponadto aby pod hipnozą poznać od nich nową wiedzę jakiej w międzyczasie osoby te nabyły, oraz aby dowiedzieć się nad czym aktualnie pracują i co zamierzają uczynić. Wziąwszy pod uwagę wszystko powyższe, aż strach ogarnia iż trzebaby jakiegoś ogromnego cudu aby uwolnić ludzkość od tych okupantów i eksploatatorów, wszakże jak narazie NIE widać najmniejszej szansy iż coraz bardziej bezbożni i programowani na egoizm sami ludzie będą w stanie kiedykolwiek choćby spróbować uczynienia czegokolwiek w kierunku próby uwolnienia się od nich.


Jak widzimy z powyższego, wykonanie inżynierskiej analizy "jak" bazującej na wiedzy o wynikach badań UFO, choćby dla tak krótkiego wideo jak to tutaj omawiane, już wydobywa na światło dzienne wiele faktów jakie dotychczasowa niekompetencja oficjalnej nauki ateistycznej i sterujących ludzkością decydentów ukrywała i blokowała przed dotarciem do publicznej wiadomości. A trzeba pamiętać, że analiza ta jest tylko zgrubna, bowiem aby była dokładniejsza potrzebny byłby dostęp do precyzyjnego sprzętu badawczego (jakiego to dostępu ja NIE mam) a także potrzebne byłyby środki na poprowadzenie systematycznych poszukiwań, badań i wywiadów wymagających podróży do miejsc zdarzeń oraz osobistego spotykania się ze świadkami - przykładowo w przypadku omawianego tutaj incydentu z Indonezji wysoce pomocne do ustaleń prawdy byłoby przeprowadzenie pomiarów odległości i wymiarów na miejscu zdarzenia, uzyskanie odpowiedzi na właściciwe pytania zadane osobom jakie zdołały wykonać ów przełomowy film, a także precyzyjne sfotografowanie lub sfilmowanie oraz pomierzenie śladów biegnącej istoty. W dawnych czasach, kiedy jeszcze badałem UFO, ja na własny koszt i we własnym prywatnym czasie przeprowadzałem właśnie tego rodzaju wyjazdy, wywiady, pomiary, fotograficzne dokumentowanie i badania. To one pozwoliły mi zgromadzić wiedzę jaką prezentują moje publikacje. Teraz zaś, niestety, żyjąc tylko z emerytury, na takie działania już mnie NIE stać. Natomiast NIE ma co liczyć, że zaprogramowani przez UFOnautów na ukrywanie istnienia UFO nasi decydenci kiedykolwiek zdobędą się na oficjalne sfinansowanie jakichkolwiek rzeczowych i nastawionych na ustalanie prawdy badań sytuacji z okupacją Ziemi przez UFO.


A NIE ma co tu ukrywać, że nawet tylko oglądanie oficjalnej "propagandy" i np. wiadomości w TV już nam zaczyna potwierdzać, że kierunek w jakim zmierza sytuacja okupowanej przez UFOnautów ludzkości dokładnie pokrywa się z tym co Ś.P. Andrzej Domała zdołał ustalić kosztem własnego życia. Zacytujmy więc poniżej przykłady własnych zdań Pana Domała jakie zawarł w "rozdziale B" swoich raportów dotyczących postępowań UFO a opublikowanych w traktacie [3b] o tytule "Kosmiczna Układanka" upowszechnianym gratisowo stroną "tekst_3b.htm". Odnotuj z poniższych jego zacytowań, że nawet przed opublikowaniem traktatu [3b] w 1998 roku Pan Domała już wiedział iż telekinetyczne gwiazdoloty UFOnautów podróżują poprzez przeciw-świat z nieskończoną szybkością, podczas gdy prawdę o faktycznym istnieniu nieskończonej szybkości w przeciw-świecie ja naukowo zdołałem udowodnić dopiero pod koniec lutego 2022 roku - tak jak opisałem to w [A5b] z punktu #I3 swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Oto te cytaty zaczerpnięte z:


[3b] Podrozdział B5.2: Owa wewnętrzna niewytłumaczalna siła nakazała mi żebym jeszcze raz pojechał w to samo miejsce. / Nagle, niecałe 200 metrów przed celem, samochód niespodziewanie przestał pracować. / Silnik sam zgasł, jakby zabrakło paliwa. / Trzymając swą prawą rękę na moim lewym ramieniu, stał człowiek w skafandrze i w okrągłym przeźroczystym chełmie na głowie. / Odwrócił się i powoli poszedł przodem, nieco śmiesznym krokiem, jakby podskakując, jakby mu nie było śpieszno. / Ręka natrafiła na przeszkodę niewidzialną dla oka. / moim oczom ukazał się wyraźnie widoczny, ogromny statek kosmiczny w kształcie dysku - spodka, / Kari ciągnął swój monolog, że oto tym pojazdem ONI mogą teraz w czasie zerowym (według naszego pojęcia) podróżować w czasie i przestrzeni w dowolne miejsca. / Kari z małym chłopcem wzrostu około nieco ponad metr / na palcach nie było paznokci / Orianie są rasą podobną do nas i Neatańczyków, jednak tych ostatnich znacznie wyprzedzają technologicznie. To co my robimy z ciastem z mąki, Neatańczycy robią z czasem, natomiast Orianie robią ze światłem. / Dlatego też czynią one wszystko to, co może nam przynieść jak najszybszą zagładę i zgubę, odpowiednio manipulując naszymi umysłami i w pośredni sposób doprowadzając do różnych kataklizmów które degradują nas oraz nasze naturalne środowisko. / chcieliby zatrzymać nas w rozwoju. A ponieważ jest to dla nich niemożliwe, to najlepiej nas zniszczyć. Ponieważ jednak z przyczyn mi nieznanych nie mogą zrobić sami tego bezpośrednio, postanowili więc niszczyć nas powoli, ustawicznie, ale w pośredni sposób. Tak więc to właśnie oni, ale naszymi rękami, niszczą Ziemię, dla której nie ma już ratunku / On przyrzekł mi że spotkamy się z nim jeszcze dwukrotnie zanim zamieszkamy razem na innej planecie o bardziej sprzyjających warunkach jakie panują na Nea czy na Ziemi. Będzie tam ewakuowane 3 bedrygi ludzi, zaś jedna bedryga to 6 społeczności, zaś jedna społeczność to 666 osób. / Radyjko bowiem w samym tym miejscu przestawało grać, zaś w odległości 1 metra okropnie trzeszczało. / Nie mogłem zrobić najmniejszego ruchu. / ja stałem niemy cały spięty i sparaliżowany, nie mogąc nawet odwzajemnić uścisku. / proszą mnie o pomoc, o dostarczenie im energii, bo wszystek zapas zużyli / potężne przeszkody, bariery celowo postawione na ich drodze przez intruzów okupujących Ziemię, aby nikt inny do nas nie mógł dotrzeć.


[3b] Podrozdział B5.3: Przystąpię teraz do opisania niektórych z niezwykłych przeszkód jakie nagle zaczęły się na mnie walić kiedy rozpocząłem pracę nad przygotowaniem treści niniejszego podrozdziału. / piszę na uszkodzonej maszynie bo bez żadnych fizycznych i technicznych przyczyn, nagle się zepsuła / stress wywoływany przez tajemnicze niemal-wypadki drogowe / Jacuś często "coś widzi". Zarówno w domu, jak i na dworze. Jest to coś czego on się boi.


[3b] Podrozdział B6: TVP. Plan byłby, że w początkowej części programu opowiedziałbym o swoich doświadczeniach z UFO, natomiast w następnej części - odwołałbym to wszystko aby tą tematykę ośmieszyć. / mas-media sprzysiężone są jakąś zmową milczenia.


https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g (Wideo #K2a)
https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek
https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado+US+2019

Wideo #K2a: Oto moim zdaniem najlepsza z dostępnych obecnie w internecie prezentacji internetowych indonezyjskiego filmu jaki udokumentował męskiego UFOnautę około jednometrowago wzrostu z rasy przez polski folklor ludowy nazywanej "zmora". Użycie przez owego UFOnautę "magnetycznego napędu osobistego" pozwoliło mu z łatwością zwiększyć szybkość swego biegu do poziomu iż nowoczesne ludzkie motocykle NIE były w stanie go dogonić.


Powinienem tutaj też wyjaśnić, że z opublikowaniem uprzedniego wpisu #347 zwierającego "raport z moich inżynierskich badań 'jak' ujawniających niedomówienia w interpretacjach wideów UFOnautów-zmór z US i z Aceh w Indonezji", jak również z opublikowaniem niniejszego wpisu #348, starałem się spieszyć, tak aby oba wpisy mogły się ukazać na blogach totalizmu jak najszybciej po opublikowaniu omawianych w poprzednim wpisie #347 trzy-palcowych śladów stóp 80cm zmory-UFOnautki (czyli aby niniejszy wpis ukazał się już w poniedziałek dnia 2022/6/20). Chodziło mi bowiem o to aby materiał dowodowy w formie owych trójpalczastych, szponiastych śladów stóp UFOnautki-zmory wytopionych w twardym asfalcie NZ chodnika nadal był dostępny dla zainteresowanych badaczy lub do umieszczenia w muzeum kiedy niniejszy wpis zostanie już opublikowany. Wszakże jednocześnie, na ten sam temat mini-UFOnautów, ich cech i działania ich techniki, już od dnia 2022/6/1 zarówno w internecie jak i w punktach #K1 i #K2 z moich stron polskojęzycznej "petone_pl.htm" i angielskojęzycznej "petone.htm" o adresach podanych poniżej, są już opublikowane zdjęcia i informacje o owych śladach, podczas gdy z moich dawniejszych badań UFO wynika iż kiedykolwiek opublikowany zostaje jakikolwiek materiał dowodowy iż UFO istnieją i okupują oraz umęczają ludzkość, zaś z danej publikacji daje się ustalić jego lokalizacja, wówczas dowody te bardzo szybko i tajemniczo znikają lub ich warość dowodowa zostaje zasabotażowana.


Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #348 oryginalnie była opublikowana w punkcie #K2 strony internetowej o nazwie "petone_pl.htm" (aktualizacja datowana 1 czerwca 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/petone_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/petone_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/petone_pl.htm
http://drobina.rf.gd/petone_pl.htm
http://pajak.org.nz/petone_pl.htm


Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.


Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "petone_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evil_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evil_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.


Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #348, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.


Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #348:
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia koryguje wypaczenia oficjalnej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#341, 2021/12/1 - jak "prace fizyczne" uczą mądrości wypracowywania "jak" (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#216, 2012/2/25 - przykłady niekompetencji monopolu oficjalnej nauki (#K3 z "tornado_pl.htm")
#151, 2008/5/15 - dlaczego nauce ziemskiej brak jest kompetencji do badań UFO (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")
#101, 2006/12/16 - jak UFOnauci gnebią Australię pożarami (#E15.1 z "military_magnocraft_pl.htm")
#97, 2006/11/25 - jak zaobserwowałem "orba" (małe UFO) gołymi oczami (#I3 z "explain_pl.htm")
#94, 2006/11/4 - jak UFOnauci ocieplają klimat Ziemi (#E16 z "military_magnocraft_pl.htm")
#57, 2006/2/2 - jak UFO zawaliło halę w Chorzowie (#H1 z "katowice.htm")
#40, 2005/10/14 - pole gwiazdolotu UFO który odparował WTC pulsowało 3000 Hz (#14 w #B4 z "wtc_pl.htm")


Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

cze 10 2022 #347E: Footprints of 80 cm tall female UFOnaut...

#347E: Footprints of 80 cm tall female UFOnaut with 3 toes, melted in the cold night in the hard asphalt of NZ footpath

 

Summary: This post #347E documents, describes and illustrates with photos the footprints melted during a cold autumn night into the hard asphalt of NZ pavement, about which the engineering "how" (i.e. the "how" explained in #G3 to #G5 from the web page named "wroclaw_uk.htm" and in post #341E to blogs of totalizm) reveals the taking-off to flight of an otherworldly being about 80 cm tall and having only three clawed toes - the largest of which toes is the middle one (in humans the largest is always the toe on the inner rim of footsteps). It also reports the appearances, features and actions of these otherworldly nocturnal beings that hide from people, but the existence of whose and their physical harming of humanity are confirmed by research of numerous UFOlogists, by the Bible, and by the wisdom of old folklore, although are stubbornly denied by numerous "experts" - especially those ones who themselves also typically show extraterrestrial anatomical features and details of appearance.Motto: "There is already a vast body of evidence of unquestionable quality, which in many earthly courts would sometimes allow the condemnation of the accused even to the death penalty, and which for thousands of years proves that humanity is secretly occupied, exploited and tormented by otherworldly beings of evil morality, currently called "UFOnauts" while by religions called "devils", which have indescribably superior than human technology, knowledge, organization and discipline, and also which use their advanced devices, mastery of telepathy and technical issuance of post-hypnotic orders (which later are meticulously followed by people) in order to be able to constantly stimulate people to neighbourly discord, wars, crimes, immorality, greed, economy of robbery, destruction of nature, turning away from God, etc., and also to employing of representatives of these otherworldly beings (who show close relationship and similarity to people) to key positions in decision makings, counselling and expertise, which in turn allows them to, for example, persuade people to avoid researching UFOs and avoid building technical devices that defend humanity from UFOs - although the design and operation of these devices was given to humanity by the totaliztic civilization from stars devoted to helping us, means to avoid the building of defence devices of the type: "devices for detecting these otherworldly beings that impersonate people" (see [7b] at "tekst_7b.htm"), or "telepathic pyramid" that allows instant communication with the totaliztic civilization from the stars that tries to helps us (see #E1.1 at "telepathy.htm"), or "Zhang Heng Seismograph" that allows remote detection of incoming earthquakes (see #C9a at "nirvana.htm") - many of which earthquakes are also secretly caused by UFOnauts (see #D4 at "day26.htm")." (The bitter truth about the power of infiltration, ruling over mankind and the influence onto our actions of extraterrestrial beings of human appearance but satanic morals, who secretly pretend to be human beings, but who occupy, exploit, torment, keep in primitivism, deceive, incite wars and already repetitively destroyed our civilization with plagues and cataclysms during last several thousands of years.)
#K1. A three-toed female UFOnaut, about 80 cm tall, who in a cold autumn night in the hard asphalt of the pavement from NZ Petone melted her footprints arranged like a proof of taking-off for a flight in the air:It was the fall Tuesday of May 24, 2022. The weather in Petone NZ was rainless but cool (during the day it was only around 13 degrees Celsius, while the previous night it was around 7 degrees Celsius). So around 4:30 pm I went for a walk on the Petone beach. Passing by the corner of our female neighbour's fence, on the footpath by the intersection of our street with the street perpendicular to it, I noticed four three-toed footprints melted into the sidewalk's asphalt, which previously were NOT there - see Fig. #K1abc below. I checked with my hand whether their asphalt was still soft and sticky, but it was already hard as stone. So most probably these footprints were melted during the previous night - i.e. at the time when due to the prevailing darkness, otherworldly beings are prowling the town. So I returned home for the measure-ruler to show the size of the footprints and photographed with it the clearest one among them. I show his photo in Fig. #K1a below. I have a thermometer in my garden, so I also checked the air temperature that day - it was 13 degrees Celsius. In the evening my thoughts returned to those footprints. The memory of the growing power of melting of subsequent ones suggested that this UFOnaut known to fly in the air melted them with propulsors from under her feet, when she was just taking-off to flight in the air. So I decided that the next day I should photograph all four footprint melts, although the remaining ones were NOT so well visible - in order that with their engineering interpretation of "how" I could later document this being's take-off to flight in the air.How looked like the three-toes being, which melted these footprints in hard asphalt of footpath, is best described by the ballad entitled "Pani Twardowska" (meaning "Mrs Twardowska" - see https://www.google.pl/search?q=Mickiewicz+Pani+Twardowska ) by the Polish-Lithuanian poet named Adam Mickiewicz. Here is a quote from his description: "... The little devil was in the vodka at the bottom: A real German, in mini version; He bowed to the guests politely, took off his hat and jumped down from glass to a floor, falls, grows to two cubits, Nose like a hook, chicken leg, And hawk's claws it has ..." (in the Polish original: "... Diablik to był w wódce na dnie: Istny Niemiec, sztuczka kusa; Skłonił się gościom układnie, Zdjął kapelusz i dał susa Z kielicha aż na podłogę Pada, rośnie na dwa łokcie, Nos jak haczyk, kurzą nogę, I krogulcze ma paznokcie ..." In this ballad are used old Polish expressions and facts that require explanations. For example, it is worth knowing that the old Polish "cubit" (in Polish named "łokieć" - see https://www.google.pl/search?q=polski+%C5%82okie%C4%87+ile ) was 57.6 cm long. Hence "two cubits" nowadays mean about 115 cm or 1.15 metre - which informs about the approximate height of Mickiewicz's "little devil". The fact of its small size is also confirmed by the use of the expression "in mini version" (in Polish: "sztuczka kusa") that originate from the old Polish word "kusy" meaning "mini, short, not long" (see https://www.google.pl/search?q=synonimy+s%C5%82owa+kusy ) - for example consider the old Polish name "kusyk" or "kucyk" for a small horse - in English called "pony" (see https://www.google.pl/search?q=pony ). Hence, the Polish expression "sztuczka kusa" today can be understood, for example, as "in the mini version". No wonder that by having such miniature height, these tiny female devils (in Polish folklore formerly called "zmora" meaning "nightmare") help big UFOnauts in hypnotizing people at night and in abducting them to UFOs - including even very young persons, sometimes even being only around 9 years old, as I described it e.g. in item #H3 and in the caption under Fig. #F3ab from my web page named "wszewilki_uk.htm". Perhaps the female UFOnaut who melted the footsteps described here was just looking for someone to abduct to a UFO. The expression "nose like a hook" means the nose as shown in Fig. #E2b from my web page named "ufo.htm" that is typical for this miniature race of UFOnauts (i.e. including also Polish "zmora" means "nightmares", "Baba Yaga" and some smaller in height, English "witches"). But I should add here, that some UFOnauts have similarly long and "carrot-like" noses, but straightened, means without a hook-like bend, but with the same thin end having a groove on the upper lip part of its tip - see Fig. #G1c from my web page named "evil.htm". In turn the old expression "hawk's claws" means just three-toed feet and hands with spiky fingernails, similar to hawk's, chicken, or tiger feet - means exactly the same as those that melted the asphalt shown below in Fig. #K1a (top) and also about which tell us the old Polish and Slavic legends about Baba Yaga (i.e. "Baba Jaga" - see https://www.youtube.com/results?search_query=Baba+Yaga ). In turn in subsection V9.1 from volume 16 of my monograph [1/4] (available via "text_1_4.htm") I presented my formal scientific proof which shows that evil beings which poet Mickiewicz and also old-time people called "devils", presently for confusing humans are called "UFOnauts" (i.e. the proof that old "devils" and present "UFOnauts" are two names of the same physical and combatable beings with technology, knowledge and medicine enormously superior to that of humans).We already know a lot about UFOnauts (formerly called "devils"). Only that the decision makers of our civilization, infiltrated and hypnotically pre-programmed by these UFOnauts, succumb to intrigues, advanced technology and medicine of these beings, allowing that while using human hands UFOnauts are able to destroy the entire human civilization, through wars and plagues, and that they repetitively keep sending us back to caves and onto trees. Thus the humanity is still awaiting for someone with a true leadership talent and courage, who, as befits a true leader, will lead humanity to liberate itself from thousands of years of occupation, exploitation, and destruction by UFOnauts. After all, UFOnauts who pretend to be people and program our decision-makers, can be initially recognized, because they usually have quite unusual details of their appearance - which I described e.g. in #C9a from the web page "nirvana.htm" or e.g. in item #I5 from the web page named "1985_theory_of_everything.htm" and in the based on that item #I5 post number #346E to blogs of totalizm. But because similar details of their appearance probably have also some of people, thus these UFOnauts who impersonate people ultimately will allow us to identify only advanced "revealing instruments". The design and operation of these instruments as part of the "supply of defence devices" was already received by the humanity from the totaliztic civilization living at distant stars that tries to help us. These supplied to us "defence devices" are described e.g. in the Polish treatise [7b] available via "tekst_7b.htm", which discusses the construction of a "device that reveal UFOs and UFOnauts who hide from people in a state of telekinetic flickering". Unfortunately, the humanity confused by telepathically and post-hypnotically pre-programmed decision makers who do NOT show leadership skills nor courage required for their role, still focuses its energy and attention on the fight with "symptoms" of being occupied by UFOnauts, i.e. humanity still focuses on wars, economic crisis, use of money (see our video https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ), hunger, alcohol, nicotine, drugs, plagues, climate change, etc. - induced by intrigues and advanced medicine and technology of UFOnauts, instead of concentrating their efforts on fighting the very "source" of all evil, i.e. on defeating and eliminating from Earth the UFOnauts who destroy us, and eliminating the tools of their power over us such as money, greed, lying, temptations of breaking God's commandments, rewards for destruction of nature, etc.A more detailed appearance of the female version of these beings is shown below on the photo of her street sculpture from Suwon, Korea, illustrated here as Fig. #K1c (dół). In turn their favourite way of wearing colourful clothes is illustrated in Fig. #F2b from the web page named "aliens.htm". But in flight (i.e. just after flying through wall of the castle in Malbork due to the switching-on the state of telekinetic flickering described in #C1 from the web page named "dipolar_gravity.htm") such a flying UFOnaut of "two-cubit" height is documented in Fig. #G1a from the web page named "malbork_uk.htm".It is worth adding here, that the use of "magnetic personal propulsion" by UFOnauts causes that only during flights along force lines of the Earth's magnetic field (i.e. only when flying in the directions north or south and vertically up or down) they do NOT produce the glow caused by the magnetic vortex of their propulsion ionising the air. In turn, if the horizontal component of their flight direction intersects the magnetic field force lines, then in flight their propulsion produces a strong glow which at night could alert people, and the existence of which is illustrated e.g. by the 1:05 minute video "Was This an Alien Abduction or Illusion?" available at https://www.youtube.com/watch?v=a31gXfVO4AU .A large body of evidence confirms that UFOnauts who infiltrate humanity and impersonate people, imitate all human races that inhabit the area of Earth controlled by these UFOnauts. But at the same time some minor details of the appearance of their ears, eyes, the vertical groove between their eyebrows, hair, nose and chin, as discussed in my publications, remain identical to those seen on UFO decks. And so, depending on what race of people inhabits a given area, UFOnauts operating in there and abducting people may not only look like Europeans, but also like people with black skin (i.e. blacks), Asians, or representatives of all other human races. This representation by UFOnauts of all races of people inhabiting Earth is confirmed by a whole range of categories of evidence, for example: (a) seeing UFOnauts on Earth with attributes of all human races - which e.g. for blacks is documented in paragraph {3820} from our Polish treatise [3b] entitled "Kosmiczna układanka" (meaning: "A space puzzle") disseminated via the web page "tekst_3b.htm"; (b) the appearance in all races of people some individuals who both commit inhuman wickedness and simultaneously display the details of appearance typically possessed by UFOnauts, as mentioned e.g. in the above-mentioned #C9a from the web page "nirvana.htm", while illustrated e.g. in Fig. #G2f from the web page "named evil.htm"; (c) the existence of details in the mythology of some nations which describe the creation of man, and which, after re-interpreting to present knowledge about UFOs, allow to establish that the Earth was populated as a result of people being brought into it in UFOs type K7 flying through the cosmos deprived of gravity - an example of just such results of scientific interpretations of descriptions of "Paradise" from the old Hebrew mythology I published e.g. in subsection P6.1 from volume 14 of my monograph [1/5] available via "text_1_5.htm".UFOnauts display also all known behaviours of oppressors and occupants who exploit humanity and who are aware that they operate among the hostile local population - which behaviours to Polish people were best demonstrated by Nazis. For example: (a) they establish their bases for UFO starships in places well-protected and difficult or impossible to reach by humans - e.g. in underground caves, in Antarctica, on the Moon or other planets, and perhaps even on the Earth's orbit - which would explain why the space shuttle "Columbia" was destroyed by a UFO (e.g. if its crew documented something forbidden) - as this destruction by UFOs implies the evidence from the web page "shuttle.htm"; (b) they always move to actions in groups and even in seemingly routine actions such as hypnotizing to abduct to UFOs for the purpose of taking from people raw materials for acquiring of which is this secret occupation and exploitation of humanity - for their own safety they do it only when apart from a UFOnaut hypnotizing and abducting to UFOs, for his/her protection and for possible rescue - if the situation requires it, there are nearby his/her comrades; (c) when entering human homes or among human gatherings, for their safety they always take weapons with them (e.g. devices for instant hypnotization and paralyzing people) and switch on the "state of telekinetic flickering" which makes their bodies physically indestructible; (d) acting on Earth, they keep secret from people (as well as from own comrades) everything that they do or plan to do; (e) they systematically destroy or otherwise invalidate any material evidence which confirms to people their existence or reveals their features, technical devices used, and methods of their operation.The marks melted or burned by propelling devices of UFOnauts illustrated here are NOT the only ones which I encountered in my many years of research of our hidden occupants, exploiters, and tormentors from space. Another example of footprints made by such an UFOnaut are described and illustrated e.g. in Fig. #D18 from the web page named "wroclaw_uk.htm", and in subsection R3 and in Fig. R6 from volume 15 of my monograph [1/5]. Only that these footprints were scorched with propulsors from under the feet of a UFOnaut who used a differently working and more advanced "personal telekinetic propulsion system" (instead of the "personal magnetic propulsion" described here). This is because propulsors of telekinetic propulsion (see "telekinesis.htm") do NOT melt, but telekinetise, give a white colour, make substances more permanent, improve and ozone the chemical structure of whatever they act upon. My publications also show physical traces burned on the ground by the propulsion of whole UFO starships. Examples of such burned traces from e.g. landings of entire UFO starships I described and illustrated in many my publications, e.g. in Fig. #D7c from the web page named "explain.htm", or in subsection V5.1 and in Fig. V1 from volume 17 of my monograph [1/5].It is already known that these 3-toes beings are NOT of good intentions toward people. They occupy, exploit, and torment people. How they deal with us after our abduction to a UFO is perfectly illustrated by the film "Fire in the Sky" (see https://www.youtube.com/results?search_query=fire+in+the+sky+movie ) based on a real abduction to a UFO, discussed more extensively in #A2 to #A2cd and in #B4 from my web page named "ufo_pl.htm" - especially watch in there the short movie excerpt "Alien Experiments" available at https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc and linked from Movies #A2ab. Unfortunately, the indescribably naive, passive and easily submitting to exploitation people - even in the matter of this well-documented UFO abduction, prefer to believe rather these confusing humanity decision-makers pre-programmed and controlled by UFOnauts, instead of believing the UFO abductee himself and his workmates - who with their own eyes saw his abduction by a UFO. By the way dear reader, please DO NOT get misled about the documentation of the physical existence and painfully experienced tormenting and exploitation of each one of us by these monstrous occupants, because also in the matter of this documentation, UFOnauts are to immediately implement their hidden but effective methods of eliminating the evidence and spreading "propaganda" focused on deceiving people and continuing their occupation, exploitation and destruction of our primitive, incredibly naive and passive civilization - as this systematic elimination of evidence of the operation of UFOs on Earth, for my previous efforts to awaken humanity from an allurement, is described e.g. in #A5 of the web page named "totalizm.htm", while illustrated e.g. on Fig. #G1c from the web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm". Furthermore, here I would like to guarantee to young readers, that extraordinary and mysterious events, the "how" of which even Shakespeare’s philosophers have NOT dreamed of, also happen near (and in) your place of residence, NOT only in distant and exotic countries. Only that in order to start noticing, documenting and understanding their existence and meaning, you first need to stop limiting your view of world and the surrounding reality to only carefully selected and prepared official TV news or SMS messages from your cell phone, but you need to go out to people and nature and about everything that you can see, hear and feel, learn to ask the right questions, such as "where" it came from, "how" and "why" it was created and works, etc.
#K1a: pajak.org.nz/nz/3_toes_footprint.jpg
#K1b: pajak.org.nz/nz/3_toes_alien.jpg
#K1c: pajak.org.nz/bobola/she_devil.jpg

Fig. #K1abc: Here are photos of the footprints of a 3-toed, 80 cm tall being (i.e. a female UFOnaut of the appearance shown in the lowest photograph #K1c) melted into the asphalt of the pavement, who just launched propulsors from under the foot of her "personal magnetic propulsion" that she used for flying in the air, as described more comprehensively in "chapter E" from volume 2 of my monograph [1/5]. I discovered these footprints melted in asphalt on Tuesday 2022/5/24 at 4:30 pm by the crossroads near my neighbour's house in Petone. On the day when I noticed that these melted footprints of this otherworldly being just appeared on that pavement, the air temperature was only 13 degrees Celsius. After all, the month of May in NZ has weather that is equivalent to the November weather in Poland and in northern Europe. All photos of these melted footprints shown here are taken in the same geographic orientation. Their direction from the bottom to the top of the photo indicates the magnetic east to west direction, while the direction of the march of being’s feet (i.e. from the left to right side of photos) indicates the magnetic south to north direction. It is the initiation of the taking-off operation of these propulsors for flight in the so-called "throbbing mode" from south toward north (which flight mode in this direction does NOT induce a strong glow that could alert people at night) caused the melting of only four successive footprints of this being on the asphalt pavement. The fact that this being left only four melted imprints of its feet on the hard asphalt of the NZ pavement - which asphalt does NOT melt even on the hottest days of NZ summer, combined with the fact that the direction of this being's taking-off clearly coincides with the continuation of this asphalt pavement leading exactly towards magnetic north, in the engineering "how" makes us understand that this being previously walked along this pavement, but decided to take-off into the air by switching-on the propulsors of her personal propulsion system. The fact of this switching-on of propulsors is also confirmed by the increasing power of melting of the asphalt in each of her four subsequent steps. This is because the first two imprints, i.e. the leftmost two first marks from "Fig. #K1b (centre)", which I photographed and showed also separately at http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg , show only slight melting of asphalt under both feet of this being. In turn the third footprint from the left, visible around the centre of the photograph "Fig. #K1b (centre)", shows a slightly greater melting under the left foot of this being. Finally the fourth and last footprint visible just above day 25 from the date when the middle photograph was taken, while shown close-up in "Fig. #K1a (top)", shows the strongest melting of asphalt under the right foot of this three-toed being. The magnetic personal propulsion system, which have melted the above marks in the asphalt, is shown and discussed in a number of my publications, e.g. as Fig. #H3 from the web page named "wszewilki_uk.htm".Fig. #K1a (top) Here is a photo of the melted asphalt of the pavement which clearly shows the melted on the pavement from the street crossing by my neighbour's house the right footprint of a 3-toed unearthly being (female UFOnaut), whom after switching-on the propulsors of her magnetic propulsion system, was taking-off to flying in the air. The imprint of this foot is 12 centimetres long and 5.6 cm wide at its widest point (i.e. at the base of toes). This means, that if the ratio of her height to the length of her foot was the same as in my case (for me it is 167/25), then the being that melted this footprint in asphalt would be only 80 cm tall. In turn her height amounting to only around 80 cm - instead of Mickiewicz's "two cubits", means that she was a female UFOnaut, because female UFOnauts (like human women) typically are noticeably shorter than male UFOnauts. This inhuman footprint melted into footpath clearly documents the unearthly origin of the being - after all: (a) its greatest toe is the middle one - while in humans the largest toe is always by the inner rim of the foot, (b) the footprint shows only three toes spaced widely, means differently than in foots of people, but exactly as this is illustrated by the sculpture from "Fig. #K1c", (c) mounted under the feet of this being are propulsors of the "personal magnetic propulsion" because only the power of such propulsors could melt hard asphalt from the NZ pavement in the cold autumn night, as this asphalt cannot be melted by even the power of NZ sun in hot summer, and (d) all four footprints on the pavement illustrate the taking-off to flight of their miniature owner - although it is known that people have NOT mastered this ability yet, and even if they had it, they would NOT allow 80cm tiny children to fly at night. It is puzzling that it can be roughly estimated that at least around 100 people pass by the above footprints every day. But apart from myself, as if NO one else was interested in these footprints. Indeed, today's people "look but do NOT see" (Bible, Matthew 13:14), or more strictly "look but do NOT want to see". So first I tried to convince my wife, then a long-time friend of ours who was visiting us, that I would show them these footprints - but each of them refused to walk with me several dozen meters to see them. The area of these footprints is also within the range of view of what to me looks as a TV camera of some official services. In turn, if it is a working camera, then for those who monitor its image the sight of a being looking like a little girl walking without parents in the middle of the night and suddenly flying into the air does NOT seem to be anything worth paying attention to and examining. The most popular official name for this tiny race of UFOnauts in Polish is succubus (night demons - in Polish reading: "sukkuby - demony nocne" see https://www.google.pl/search?q=sukkuby+demony+nocne" ), while old Polish folklore calls them "nightmares" (in Polish: "zmora", see https://www.google.pl/search?q=zmora+nocna ) - as explained in descriptions of myself being "squeezed" by a female nightmare (zmora) at my age of around 9 years old, provided in item #H3, in 3 from item #F3, and in the caption under Fig. #F3ab from my web page named "wszewilki_uk.htm". However, other nations call them differently. For example in English-speaking countries call them e.g. "Gremlin" (see https://www.google.pl/search?q=gremlin+demon ), while in e.g. Malaysia - "Toyol" (see https://www.google.com/search?q=toyol+malaysia ) or "Pontianak" (see https://www.google.com/search?q=pontianak+malaysia+demon ). But in fact all beings described with these names and displaying attributes assigned to them by folklore, are seen on decks of UFOs. Thus, all of them actually represent UFOnauts secretly occupying us. It is also worth knowing that the folklore of many nations describes the habits of these UFOnauts as highly brutal towards people. For example, according to the folklore of many countries, these small beings are able to significantly maim the people they abduct, moreover they overpower and carry out terrible looking and painful medical "experiments" on hypnotized people - including sometimes in people's own homes and beds. After such brutal "experiments", black bruises often remain clearly visible on the hands, hips, or legs of people abducted by UFOnauts - only that these black bruises are deprived of pain by the medical devices of UFOnauts although when are made by humans then they always are highly painful. The Chinese refer to such black painless bruises as to "ghost pinches" implying that they are made by pinch of supernatural beings. Their descriptions are provided in subsection U3.3 from volume 15 of my monograph [1/4]. What is even more shocking, such painless black bruises appear quite regularly and repetitively in a large proportion of people - including both women and men.Fig. #K1b (centre) Here is a photo showing all four footprints melted in the hard asphalt of NZ pavement that does NOT melt even on the hottest days of summer, photographed next to my neighbour's house under a cloudy sky (what they look like when illuminated by the sun is shown in the photo http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien_in_sun.jpg - click on its link to view it). They are melted distant from each other by 64 centimetres. The clearest melting shown on the top photo Fig. # K1a, on this photograph is visible just over day 25 from the date of this photograph. These footprints melted include: two from the right leg and two (one in the centre of the photo) from the left leg. If one connects both footprints of the right leg with a straight line, then the imprint of the left leg from the centre of the photo is distant from this line by 13 centimetres - which means that the activated propulsors in the soles of this being were already magnetically pushing both legs away from each other. Similarly distant are the first two melts documented on the not shown above photograph http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg - but visible after clicking on its link. Interestingly, the sidewalk and this flying being were directed exactly from south to north, which means that this being flew in the so-called "throbbing" mode of operation of her magnetic personal propulsion system - i.e. in the mode which at nights does NOT induce a bright glow which would draw people's attention to her. But the first two NOT so clear melted footprints reveal that before her ascent documented here, this female being wandered on foot (i.e. with the propulsors turned-off) along the footpath leading from the east to the west, to turn right at the street crossing photographed here and to fly north. Intriguingly, two crossroads previously in the direction she walked from, probably underground is the cavern used by these beings for the base where they hide themselves and their starships. After all, it was there that in 2006 I observed an orb (i.e. a miniature UFO probe) that emerged from under the ground, and which I described in #I3 from my web page named "explain.htm" as well as in post #97 to blogs of totalizm (with addresses provided in item #Z3 below) - this post #97 is also published in PDF in a book [13] disseminated via the Polish web page named "tekst_13.htm". Thus, the evidence collected until today induces the question: whether such underground UFO bases exist under every town in which live people who have an influence onto decisions and actions of a larger number of other people? After all, just such a possibility seems to confirm the present influence of UFOnauts on people, which is omnipresent in all decisions and actions of humanity, and also seems to confirm the age-old custom of UFOnauts that from the most ancient times their representatives were silent advisers and personalities influencing the decisions of all kings - as examples consider Stańczyk, dwarf of Polish king Sigismund the Old (see https://www.google.pl/search?q=Sta%C5%84czyk+karze%C5%82+Zygmunta+Starego ), who co-organized the "Prussian Homage" in Poland, or consider the devil named Procopius (see https://www.google.com/search?q=Justinian+devil+Procopius ) who helped Emperor Justinian to build the basilica "Aya Sophia" in Istanbul - as described in item #K2 from my web page named "god_exists.htm", or consider the underground UFO base under the Teutonic Knights castle in Malbork, Poland, which I described in item #G1 from my web page named "malbork_uk.htm", and the UFO base inside the "Saddle Hill" that dominates the NZ city of Dunedin, which I showed in Fig. #B3a while briefly discussed in item #F2 from the web page named "newzealand.htm" and also under Fig. #E1 from my web page "telekinetics.htm". (Notice that both the wealth of circulating among local people cases of UFO sightings that confirm the existence of UFO bases in there, and also a strange silence in this matter by UFOnauts themselves - who always raise a big "scream" in order to contradict every truth which denying will NOT persuade people to research this truth in a rational way, only confirm the actual existence of these underground UFO bases.)Fig. #K1c (down) A sculpture showing a 3-toe and 4-finger female version of a devil-UFOnaut, photographed in a side view. The folklore of almost all nations claims that in the eyes of those people to whom these female UFOnauts voluntarily allow themselves to be seen, they look captivatingly beautiful and alluring - although it is NOT known whether their appearance is real, or triggered by a kind of hypnotic command. However, when people meet with them, people end up bitten, scratched and with many painless black bruises as if they were pinched. In turn because their weapons, propelling and supporting devices give them enormous strength and ability to instantly hypnotize remotely, thus in spite of their charm and miniature size, they are able to overpower and subjugate even the strongest warriors. It was the feet like the "three-toes" of this female "devil" that melted the asphalt of the sidewalk next to my neighbour's house - as shown in both previous photos. Her carving is particularly good at revealing the position and lateral appearance of the clawed fingers on her hands (see her "clawed fingernails" at the top of the cloak from her personal propulsion suit) and toes on her legs. In order to see her clawed toes, it is worth taking a good look at her left leg. In addition, this photo also shows well the appearance of her 3+1 finger hands. (Her real hands are raised up to spread the cloak attached to them, which facilitates manoeuvring during flights in the air.) This photograph of the female "devil-UFOnaut" in both of her views I originally published and explained in more detail in Fig. #G1 from my different web page named "sw_andrzej_bobola_uk.htm", and also from the side and front view in Fig. #H2 from my other web page named "korea.htm".NOT included into the display above, a close-up photo of the first two poorly visible melted footprints of this being's feet - which can be viewed, for example, by clicking on the link: http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg . These are the least clearly visible melts that appeared in the first moment after this beings turned-on her personal propulsion system. Their engineering analysis "how" reveals that the propulsion system lifted her a bit above the pavement’s asphalt, so that the melts are indistinct, while her movements lengthen them a bit. For example, the right one of them (the lower one - still facing west, visible just over 2022 from the date and showing the outline of three claws from the toes) is 16 cm long, while the upper one from left leg, formed after a partial facing toward north, is 19 cm long. In turn the mutual distance between the tips of the fingers of these two melts is 18.5 cm. However, the mutual distance between the ends of their heels - 39 cm. Such their arrangement confirms that they were melted immediately after the personal propulsion system was switched-on, as a result of a slight lifting of this female being and stopping its previous movement towards the west (right foot) and the rotation of the left foot in a way not used by people, while initiating with its slip a new direction of movement towards the magnetic north. It is worth adding that the positioning of the legs of the being captured in this photograph quite well document the movements of its legs almost impossible to be carried out by human legs. In turn just such inhuman night movements of miniature beings are recorded in the world e.g. by CCTV - for an example of them look at a 2-minute long video from the US, entitled "Weird Alien in Surveillance" which documented them, available at the address https://www.youtube.com/watch?v=kzSNLqx6O6c , while for other videos of the same being search using the command https://www.youtube.com/results?search_query=Being+LaJunta+Colorado+US+2019 .I should also explain here, that with the publication of this "report on my research of the melted footprints of a female UFOnaut and my results of this research", i.e. with the publication of this post #347E, I was in a hurry so that it could appear on blogs of totalizm as soon as possible after my seeing these footprints discussed here (that is, to publish it already on Friday 2022/6/10). The point was that the evidence in the form of these footprints should NOT have time to disappear from the pavement into which it was melted - before it is published for learning about them by all interested parties. Simultaneously, on the same subject of mini-UFOnauts and the operation of their technology, from 2022/6/1 in item #K2 from my web page named "petone.htm" available at the addresses provided below, the next results of my engineering analysis "how" are already published that provide facts and truths contained in another highly educating video showing the chase of another mini-UFOnaut (means another "nightmare") - this video is available in YouTube where it can be searched e.g. through command: https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek .Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #347E was adopted from item #K1 of my web page (in English) named "petone.htm" (update of 2022/6/7, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/petone.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/petone.htm
http://nirwana.hstn.me/petone.htm
http://drobina.rf.gd/petone.htm
http://pajak.org.nz/petone.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #347E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at the above addresses he/she may start run of the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/petone.htm , it is enough if in that address the name of the web page "petone.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run the web page named "explain.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/petone.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/explain.htm in the address box of a search engine.It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #347E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been deleted by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my ideal political "Nirvana System", my still only in the world true scientific "Theory of Everything of 1985" and my newest "Theory of Life of 2020", as well as my formal scientific proof for the existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 older blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Over half of the posts to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.Other posts extending and supplementing this #347E:
#346E, 2022/4/27 - how the Bible corrects the distortions of official science (#I5 of "1985_theory_of_everything.htm")
#345E, 2022/3/21 - my discovery from February 2022 that it was God (i.e. NOT "nature") who created "elapse of time" (#I1 to #I4 of "1985_theory_of_everything.htm")
#341E, 2021/12/1 - only "physical works" teach wisdom "how" (#G3 to #G5 of "wroclaw_uk.htm")
#216E, 2012/3/20 - examples of the incompetence of the monopoly of official science (#K1 to #K3 of "tornado.htm")
#151E, 2008/5/15 - why Earth's science lacks competence to research UFOs (#B1 of "ufo_proof.htm")
#101E, 2006/12/16 - how UFOnauts torment Australia with fires (#E15.1 of "military_magnocraft_pl.htm")
#97, 2006/11/25 - how I observed an "orb" (small UFO) with my bare eyes (#I3 of "explain.htm")
#94, 2006/11/4 - how UFOnauts heat up the climate of the Earth (#E16 of "military_magnocraft.htm")
#57, 2006/2/2 - how a UFO collapsed the hall in Polish Chorzów (#H1 from "katowice_uk.htm")
#40, 2005/10/14 - magnetic field of UFO starship that evaporated WTC was pulsating 3000 Hz (#14 in #B4 of "wtc.htm")Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
cze 01 2022 #347: Ślady UFOnautki o 3 palcach i 80cm...

#347: Ślady UFOnautki o 3 palcach i 80cm wzrostu wytopione zimną nocą w twardym asfalcie NZ chodnika

 

Streszczenie: Dokumentuje i ilustruje zdjęciami oraz opisuje ślady stóp wytopione zimną jesienną nocą w twardym asfalcie NZ chodnika, o których inżynierskie "jak" (tj. "jak" wyjaśnione w #G3 do #G5 ze strony "wroclaw.htm" i we wpisie #341 do blogów totalizmu) ujawnia zrywanie się do lotu w powietrzu nieziemskiej istoty mającej około 80 cm wzrostu i tylko trzy szponiaste palce - największym z których jest środkowy (u ludzi zawsze największym jest palec na wewnętrznym obrzeżu). Raportuje też już poznane przez ludzi wyglądy, cechy i postępowania tych nieziemskich, nocnych i ukrywających się przed ludźmi istotek, jakich istnienie i fizyczne szkodzenie ludzkości potwierdzają badania licznych UFOlogów, Biblia, oraz mądrość ludowego folkloru, jednak uparcie zaprzeczają liczni "eksperci" - specjalnie ci, którzy sami też zwykle wykazują pozaziemskie cechy anatomiczne i szczegóły wyglądu.


Motto: "Istnieje już szeroko dostępne zatrzęsienie materiału dowodowego o niepodważalnej jakości, który w wielu ziemskich sądach czasami umożliwiałby skazywanie oskarżonych nawet na karę śmierci i który już od tysiącleci dowodzi iż ludzkość jest sekretnie okupowana, eksploatowana i zamęczana przez nieziemskie istoty o szatańskiej moralności, obecnie nazywane "UFOnautami" zaś przez religie zwane "diabłami", jakie dysponują niewypowiedzianie nadrzędniejszą niż ludzka techniką, wiedzą, organizacją i dyscypliną, a także jakie używają swych zaawansowanych urządzeń, opanowania telepatii i technicznego wydawania po-hipnotycznych nakazów skrupulatnie wypełnianych potem przez ludzi, aby móc nieustająco pobudzać ludzi do sąsiedzkiej niezgody, wojen, przestępstw, niemoralności, zachłanności, rabunkowej gospodarki, wyniszczania natury, odwracania się od Boga, itp., a także do zatrudniania na kluczowych stanowiskach decyzji, doradctwa i ekspertyzy reprezentantów owych nieziemskich istot wykazujących bliskie pokrewieństwo i podobieństwo do ludzi, co pozwala im potem np. nakłaniać rządzących do unikania badania UFO lub budowania urządzeń technicznych broniących ludzkość przed UFO - choć konstrukcja i działanie tych urządzeń była darowana ludzkości przez pomagającącą nam totaliztyczną cywilizację z gwiazd, tj. unikania budowy urządzeń obronnych w rodzaju: 'urządzenia wykrywającego' te z owych nieziemskich istot jakie podszywają się pod ludzi (patrz traktat [7b] z "tekst_7b.htm"), albo 'piramidy telepatycznej' pozwalającej natychmiastowo komunikować się z pomagającą nam cywilizacją z gwiazd (patrz traktat [7] z '7_tekst.htm'), czy też 'Seismografu Zhang Henga' (patrz strona 'seismograph_pl.htm') jaki umożliwia zdalne wykrywanie nadchodzących trzęsień ziemi - sporo z których to trzęsień ziemi też zostaje sekretnie spowodowane właśnie przez UFOnautów, tak jak ujawnia to np. strona 'day26_pl.htm'." (Gorzka prawda o potędze infiltracji, rządzenia ludzkością i wpływu na nasze postępowania skrycie podszywających się pod ludzi nieziemskich istot o ludzkim wyglądzie jednak szatańskiej moralności jakie okupują, eksploatują, zamartwiają, utrzymują w prymitywiźmie, zwodzą, podjudzają do wojen i powtarzalnie wyniszczają zarazami naszą cywilizację od wielu tysięcy już lat.)


#K1. Trzypalcowa UFOnautka o wzroście około 80 cm jaka zimną jesienną nocą ślady swych stóp i wzlotu w powietrze wytopiła w twardym NZ asfalcie chodnika z Petone:


Był jesienny wtorek dnia 24 maja 2022 roku. Pogoda w Petone NZ była bezdeszczowa ale chłodna (dniem jedynie około 13 stopni Celsjusza, uprzedniej zaś nocy około 7 stopni). Około godziny 16:30 wybrałem się więc na spacer po petońskiej plaży. Przechodząc obok narożnika płotu naszej sąsiadki, na chodniku przy skrzyżowaniu naszej ulicy z prostopadłą do niej ulicą odnotowałem wytopione w asfalcie cztery ślady trzypalcowych stóp jakich uprzednio tam NIE było - patrz Fot. #K1abc poniżej. Sprawdziłem ręką czy ich asfalt nadal jest miękki i lepki, ale był już twardy jak kamień. Widać ślady te były wytopione uprzedniej nocy - tj. w czasie kiedy dzięki panujących ciemności po miasteczku grasują formujące je nieziemskie istoty. Wróciłem więc do domu po linijkę aby ukazać rozmiar śladów i sfotografowałem z nią najwyraźniejszy z nich. Jego zdjęcie pokazuję na Fot. #K1a poniżej. W swym ogrodzie mam termometr, sprawdziłem więc też temperaturę powietrza tego dnia - wynosiła 13 stopni Celsjusza. Wieczorem myślami powróciłem do owych śladów. Pamięć narastającej mocy wytapiania kolejnych z nich sugerowała iż znana z latania w powietrzu istotka wytopiła je pędnikami spod swoich stóp, kiedy właśnie podrywała się do lotu w powietrzu. Zdecydowałem więc, że następnego dnia powinienem sfotografować wszystkie cztery wytopienia stóp, chociaż pozostałe z nich NIE były aż tak dobrze widoczne, aby ich inżynierskim zinterpretowaniem "jak" móc udokumentować potem podrywanie się tej istotki do lotu w powietrzu.


Jak wyglądała trzypalcowa istotka jaka wytopiła owe ślady w twardym asfalcie, najlepiej opisuje to ballada "Pani Twardowska" pióra polsko-litewskiego poety Adama Mickiewicza (patrz https://www.google.pl/search?q=Mickiewicz+Pani+Twardowska ). Oto cytat odnośnego opisu: "... Diablik to był w wódce na dnie: Istny Niemiec, sztuczka kusa; Skłonił się gościom układnie, Zdjął kapelusz i dał susa Z kielicha aż na podłogę Pada, rośnie na dwa łokcie, Nos jak haczyk, kurzą nogę, I krogulcze ma paznokcie ..." W tej balladzie wyjaśnienia wymaga aż kilka staropolskich wyrażeń i faktów. Przykładowo, warto wiedzieć iż staropolski "łokieć" był długi na 57.6 cm (patrz https://www.google.pl/search?q=polski+%C5%82okie%C4%87+ile ). Stąd "dwa łokcie" w dzisiejszych czasach oznaczają około 115 cm - co informuje o przybliżonym wzroście Mickiewiczowego "Diablika". Fakt jego małych rozmiarów potwierdza też użycie wyrażenia "sztuczka kusa" od staropolskiego "kusy" znaczącego "mini, krótki, niedługi" (patrz https://www.google.pl/search?q=synonimy+s%C5%82owa+kusy ) - przykładowo rozważ staropolską nazwę "kusyk" lub "kucyk" dla małego konika - po angielsku zwanego "pony" (patrz https://www.google.pl/search?q=pony ). Stąd wyrażenie "sztuczka kusa" dzisiaj można rozumieć np. jako "w wersji mini". Nic więc dziwnego iż będąc takiego miniaturowego wzrostu, ich maleńkie kobietki-diablice (w polskim folklorze dawniej zwykle nazywane "zmora" albo "mara") pomagają w nocnym hipnotyzowaniu ludzi i uprowadzaniu ich do UFO - w tym nawet bardzo młodych osób, bo czasami nawet mających zaledwie około 9-lat, tak jak opisałem to np. w #H3 ze strony "wszewilki.htm". Być może iż UFOnautka która wytopiła opisywane tu ślady właśnie poszukiwała kogoś dla uprowadzenia do UFO. Wyrażenie "Nos jak haczyk" oznacza nos jaki pokazałem na Fot. #E2b ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm" a jaki jest typowy dla tej miniaturowej rasy UFOnautów (tj. obejmującej np. polskie "zmory", "Baby Jagi" i niektóre co mniejsze wzrostem angielskie "witch" czyli "czarownice"). Powinienem jednak dodać, że niektórzy UFOnauci posiadają podobnie długie i "marchewkowate" nosy, ale wyprostowane czyli bez haczykowatego zagięcia, ale z takim samym cieniutkim końcem mającym rowek na do-wargowej części jego czubka - patrz Fot. #G1c ze swej strony o nazwie "evil_pl.htm". Z kolei dawne wyrażenie "kurzą nogę" oznacza właśnie trzypalcowe stopy i dłonie z krogulczymi paznokciami, podobne do kurzych stopek - czyli dokładnie takie jakie wykonały wytopienie asfaltu pokazane poniżej na Fot. #K1a (góra) a także o jakich opowiadają staropolskie i słowiańskie legendy o Baba Yaga (tj. "Baba Jaga" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Baba+Yaga ). Natomiast w podrozdziale V9.1 z tomu 16 mojej monografii [1/4] (upowszechnianej poprzez stronę "tekst_1_4.htm") zaprezentowałem mój formalny dowód naukowy jaki wykazuje iż szatańskie istoty które Mickiewicz i dawni ludzie nazywali "diabłami", obecnie dla mylenia ludzi nazywane są "UFOnautami" (tj. dowód iż dawni "diabły" i obecni "UFOnauci" to dwie nazwy tych samych fizykalnych i możliwych do zwalczenia istot o nadrzędnej wobec ludzi technice i wiedzy).


Na temat UFOnautów (kiedyś zwanych "diabły") wiemy już bardzo wiele. Tyle, że decydenci naszej cywilizacji infiltrowani i hipnotycznie programowani przez tychże UFOnautów ulegają ich intrygom oraz zaawansowanej technice i medycynie, pozwalając raczej aby ludzkimi rękami, wojnami i zarazami UFOnauci wyniszczali całą ludzką cywilizację i powtarzalnie wysłali nas z powrotem do jaskiń i na drzewa. Ludzkość nadal więc czeka na kogoś o faktycznym przywódczym talencie i odwadze, kto tak jak przystało na prawdziwego przywódcę, po wodzowsku poprowadzi ludzkość do wyzwolenia się spod tysięcy lat okupacji, eksploatacji i wyniszczania przez UFOnautów. Wszakże UFOnauci podszywający się pod ludzi i programujący naszych decydentów dają się wstępnie rozpoznawać, bowiem zwykle charakteryzują się dość nietypowymi szczegółami wyglądu - jakie opisałem np. w #C9a ze strony "nirvana_pl.htm" czy np. w punkcie #I5 ze strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" i w bazującym na owym #I5 wpisie numer #346 do blogów totalizmu. Ponieważ jednak podobne szczegóły wyglądu prawdopodobnie mają również niektórzy z ludzi, stąd owych UFOnautów podszywających się pod ludzi ostatecznie pozwolą nam identyfikować tylko zaawansowane "instrumenty ujawniające". Konstrukcję i działanie tych instrumentów w ramach "dostaw urządzeń obronnych" ludzkość już otrzymała od pomagającej nam totaliztycznej cywilizacji z gwiazd, zaś opisuje je np. upowszechniany stroną "tekst_7b.htm" traktat [7b] omawiający budowę "urządzenia ujawniającego UFO i UFOnautów ukrywających się przed ludźmi w stanie telekinetycznego migotania". Niestety, ludzkość konfundowana przez telepatycznie i po-hipnotycznie programowanych decydentów jacy NIE wykazują zdolności przywódczych i wymaganej dla swej roli odwagi, nadal skupia swoją energię i uwagę na walce z symptomami bycia okupowaną przez UFOnautów, tj. ludzkość nadal skupia się na wojnach, kryzysach, głodzie, alkoholu, nikotynie, narkotykach, zarazach, zmianie klimatu, itp. - indukowanych intrygami oraz zaawansowaną medycyną i techniką UFOnautów, zamiast skoncentrować swe wysiłki na walce z samym źródłem wszelkiego zła, czyli na pokonaniu i wyeliminowaniu z Ziemi wyniszczających nas UFOnautów oraz narzędzi ich przewagi nad nami.


Dokładniejszy wygląd żeńskiej wersji tych istot, poniżej pokazuje zdjęcie jej rzeźby z Suwon, Korea, zilustrowane tu jako Fot. #K1c (dół). Ich ulubiony sposób kolorowego ubierania się ilustruje zaś Fot. #F2b ze strony o nazwie "aliens_pl.htm". Z kolei w locie (zaraz po przeniknięciu przez mury zamku w Malborku dzięki lotowi w stanie telekinetycznego migotania opisanym w #C1 strony "dipolar_gravity_pl.htm") taki lecący w powietrzu UFOnauta "dwu-łokciowego" wzrostu udokumentowany jest na Fot. #G1a ze strony o nazwie "malbork.htm".


Warto tu dodać, że użycie przez UFOnautów "magnetycznego napędu osobistego" powoduje iż tylko przy lotach wzdłuż linii sił pola magnetycznego Ziemi (tj. tylko przy lotach w kierunkach na północ albo na południe oraz pionowo w górę lub w dół) NIE wytwarzają oni jarzenia powodowanego przez wir magnetyczny ich napędu. Natomiast jeśli składowa pozioma ich kierunku lotu przecina linie sił pola magnetycznego, wówczas w locie ich napęd wytwarza silne jarzenie jakie mogłoby zaalarmuować ludzi a zaistnienie jakiego ilustruje np. 1:05 minutowe wideo "Was This an Alien Abduction or Illusion?" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=a31gXfVO4AU .


Spory już materiał dowodowy potwierdza iż UFOnauci którzy infiltrują ludzkość i podszywają się pod ludzi imitują wszystkie ludzkie rasy jakie zamieszkują kontrolowany przez tych UFOnautów obszar Ziemi. Jednak równocześnie omawiane w moich publikacjach niektóre drobne szczegóły wyglądu ich uszu, oczu, rowka pomiędzy brwiami, włosów, nosa i podbródka pozostają u nich identyczne do tych widywanych na pokładach UFO. I tak, zależnie jacy ludzie zamieszkują dany obszar, operujący tam i uprowadzający ludzi UFOnauci mogą NIE tylko mieć wygląd Europejczyków, ale także osób o czarnej skórze (tj. Murzynów), Azjatów, lub reprezentantów wszelkich innych ludzkich ras. To reprezentowanie przez UFOnautów wszelkich ras ludności zamieszkującej Ziemię potwierdza aż cały szereg kategorii materiału dowodowego, przykładowo: (a) widywanie na Ziemi UFOnautów o cechach wszelkich ludzkich ras - co np. dla murzynów dokumentuje paragraf numer {3820} z naszego traktatu [3b] "Kosmiczna układanka" upowszechnianego stroną "tekst_3b.htm"; (b) występowanie we wszystkich rasach ludzi indywidułów jacy zarówno popełniają nieludzkie niegodziwości a jednocześnie wykazują się owymi typowo posiadanymi przez UFOnautów szczegółami wyglądu wspominanymi np. we wyżej wymienionym #C9a ze strony "nirvana_pl.htm", zaś zilustrowanymi np. Fot. #G2f ze strony o nazwie "evil_pl.htm"; (c) istnienie szczegółów w mitologii niektórych narodów jakie opisują stworzenie człowieka a jakie po przeinterpretowaniu na dzisiejszą wiedzę o UFO pozwalają ustalić iż Ziemia została zaludniona w wyniku przywiezienia na nią ludzi w wehikułach UFO typu K7 lecących poprzez pozbawiony grawitacji kosmos - przykład właśnie takich wyników naukowego zinterpretowania opisów "Raju" ze starej mitologii hebrajskiej opublikowałem np. w podrozdziale P6.1 z tomu 14 swojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm".


UFOnauci wykazują też wszelkie znane zachowania okupantów eksploatujących ludzkość i świadomych iż operują wśród wrogiej sobie ludności miejscowej - co Polakom najlepiej zademonstrowali Hitlerowcy. Przykładowo: (a) swoje bazy dla wehikułów UFO zakładają w dobrze bronionych i trudno lub niemożliwie dostępnych dla ludzi miejscach - np. w podziemnych jaskiniach, na Antarktydzie, na Księżycu lub innych planetach, a być może nawet na orbicie Ziemi - co wyjaśniałoby motyw dlaczego prom kosmiczny "Columbia" został zniszczony przez UFO (np. jeśli jego załoga udokumentowała coś niedozwolonego) - tak jak implikuje to zniszczenie przez UFO materiał dowodowy ze strony "shuttle_pl.htm"; (b) zawsze do działania ruszają w grupach i nawet w tak zdawałoby się rutynowym działaniu jak zachipnotyzowanie w celu uprowadzenia do UFO dla pobrania od ludzi surowców jakim służy sekretne okupowanie i eksploatowanie ludzkości - dla własnego bezpieczeństwa czynią to tylko gdy oprócz hipnotyzującego i porywającego do UFO w pobliżu dla ochrony i dla ewentualnego ratowania gdyby sytuacja tego wymagała, znajdują się jego/jej kamraci; (c) wchodząc do ludzkich domów lub pomiędzy ludzkie zgromadzenia zawsze dla swego bezpieczeństwa zabierają ze sobą broń (np. urządzenia do natychmiastowego hipnotyzowania i paraliżowania ludzi) oraz włączają stan telekinetycznego migotania jaki czyni ich ciała fizykalnie niezniszczalnymi; (d) działając na Ziemi wszystko co uczynią lub planują utajniają przed ludźmi; (e) systematycznie niszczą lub w inny sposób unieważniają każdy dowód materialny jaki ludziom potwierdza ich istnienie lub zdradza ich cechy, używane urządzenia techniczne i metody działania.


Zilustrowane tutaj ślady wytapiane lub wypalane przez urządzenia napędowe UFOnautów NIE są jedynymi na jakie natknąłem się w swych wieloletnich badaniach naszych skrytych okupantów, eksploatatorów i dręczycieli z kosmosu. Inny przykład śladów takiego UFOnauty opisałem i zilustrowałem np. w Fot. #D18 ze strony o nazwie "wroclaw.htm", oraz w podrozdziale R3 i na Rys. R6 z tomu 15 swej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Tyle iż tamte ślady wypalone zostały pędnikami spod stóp UFOnauty, który używał odmiennie działającego i bardziej zaawansowanego "osobistego napędu telekinetycznego" (zamiast opisywanego tutaj "osobistego napędu magnetycznego"). Pędniki bowiem napędu telekinetycznego NIE wytapiają, a telekinetyzują, nadają białego koloru, utrwalają, udoskonalają i ozonują strukturę chemiczną tego na co zadziałają - patrz strona "telekinesis_pl.htm". Moje publikacje pokazują także ślady fizyczne wypalane na ziemi przez napęd gwiazdolotów UFO. Przykłady takich śladów od całych gwiazdolotów UFO opisałem i zilustrowałem w wielu swych publikacjach, np. na Fot. #D7c ze strony o nazwie "explain_pl.htm", czy w podrozdziale V5.1 i na Rys. V1 z tomu 17 swej monografii [1/5].


Jest już wiadomo, iż owe 3-palcowe istoty NIE są dobrych zamiarów wobec ludzi. Okupują one, eksploatują, oraz umęczają ludzi. Jak z nami postępują po uprowadzeniu do UFO doskonale to ilustruje bazujący na prawdziwym uprowadzeniu film "Fire in the Sky" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=fire+in+the+sky+movie ) omówiony szerzej w #A2 do #A2cd i w #B4 mojej strony o nazwie "ufo_pl.htm" - szczególnie oglądnij tam krótki film "Alien Experiments" z "Filmy #A2ab" dostępny np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc . Niestety, nieopisanie naiwni, pasywni i bez szemrań poddający się eksploatowaniu ludziska nawet w sprawie tego dobrze udokumentowanego uprowadzenia do UFO ponownie raczej wolą wierzyć owym konfundującym ludzkość decydentom programowanym i kontrolowanym przez UFOnautów, zamiast wierzyć samemu uprowadzonemu do UFO i jego kolegom z pracy - którzy na własne oczy widzieli jego porwanie do UFO. Tak nawiasem mowiąc to czytelniku NIE dawaj się zwieść w sprawie pokazywanej tu dokumentacji fizycznego istnienia oraz boleśnie doświadczanego umęczania i eksploatacji każdego z nas przez tych potwornych okupantów, bowiem i w sprawie tej dokumentacji UFOnauci natychmiast zrealizują swe ukryte ale efektywne metody eliminowania materiału dowodowego i zasiewania "propagandy" nastawionej na zwodzenie ludzi i kontynuowanie swej okupacji, eksploatacji i wyniszczania naszej prymitywnej, niesamowicie naiwnej i pasywnej cywilizacji - tak jak dla poprzednich swych wysiłków zbudzenia ludzkości z omamu to systematyczne eliminowanie dowodów działania UFO na Ziemi opisałem np. w #A5 strony "totalizm_pl.htm", zaś zilustrowałem np. na Fot. #G1c ze strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Ponadto młodym czytelnikom chciałbym tu zagwarantować, że niezwykłe i tajemnicze zdarzenia, których "jak" NIE przyśniło się nawet Szekspirowym filozofom, dzieją się także tuż przy (i w) waszym miejscu zamieszkania, a NIE jedynie w dalekich i egzotycznych krajach. Tyle, że aby zacząć odnotowywać, dokumentować i rozumieć ich zaistnienie i znaczenie najpierw trzeba zaprzestać ograniczania swego widzenia otaczającej rzeczywistości do jedynie starannie dobranych i spreparowanych wiadomości oficjalnej TV czy do SMSów ze swej komórki, a trzeba wyjść do ludzi i do natury oraz o wszystkim co się widzi, słyszy i odczuwa nauczyć się zadawać właściwe pytania w rodzaju "skąd" się to wzięło, "jak" i "dlaczego" powstało i działa, itp.


#K1a: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_footprint.jpg
#K1b: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien.jpg
#K1c: http://pajak.org.nz/bobola/she_devil.jpg
Fot. #K1abc: Oto zdjęcia wytopionych w asfalcie chodnika odcisków stóp 3-palcowej około 80 cm wysokiej istotki (tj. UFOnautki o wyglądzie pokaznym na najniższym zdjęciu #K1c), która właśnie zastartowała do lotu swoje pędniki podstopowe z używanego przez siebie "osobistego napędu magnetycznego" opisywanego dokładniej w "rozdziale E" z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Wytopienia te odkryłem we wtorek dnia 2022/5/24 o godzinie 16:30 przy skrzyżowaniu ulic koło domu mojej sąsiadki w Petone. W dniu gdy odnotowałem iż owe wytopione odciski stóp tej nieziemskiej istotki właśnie pojawiły się na tamtym chodniku, temperatura powietrza wynosiła jedynie 13 stopni Celsjusza. Wszakże miesiąc maj w NZ ma pogodę będącą odpowiednikiem listopadowej pogody w Polsce. Wszystkie pokazane tu zdjęcia tych wytopień są wykonane w takim samym zorientowaniu geograficznym. Ich kierunek od dołu do góry zdjęcia wskazuje kierunek ze wschodu na zachód magnetyczny, zaś kierunek marszu stóp owej istotki (tj. od lewego do prawego boku zdjęcia) wskazuje marsz od południa na północ magnetyczną. To właśnie zastartowanie działania tych pędników do lotu w tzw. "trybie bijącym" z południa na północ (który to tryb NIE indukuje silnego świecenia jakie nocą mogłoby zaalarmować ludzi) spowodowało wytopienie na tym asfaltowym chodniku tylko czterech kolejnych stąpnięć owej istotki. Fakt iż owa istotka pozostawiła jedynie cztery wytopienia swych stóp na twardym NZ asfalcie chodnika - który to asfat NIE topnieje nawet w najgorętsze dni NZ lata, w połączeniu z faktem iż kierunek zmierzania tej istotki wyraźnie pokrywał się z kontynuacją tego wyasfaltowanego chodnika prowadzącego dokładnie ku północy magnetycznej, inżynierskim "jak" daje nam do zrozumienia, iż istotka ta uprzednio spacerowała sobie po owym chodniku, jednak zdecydowała się poderwać do lotu w powietrzu poprzez włączenie pędników swego napędu osobistego. Fakt tego włączenia pędników potwierdza też narastająca moc wytopienia asfaltu w każdym następnym z jej czterech kroków. Pierwsze bowiem dwa ślady, tj. te najbardziej lewe dwa pierwsze ślady z "Fot. #K1b (środek)", jakie sfotografowałem i pokazałem też oddzielnie na http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg , wykazują jedynie nieznaczne wytopienia asfaltu pod oboma stopami owej istotki. Trzeci zaś od lewej ślad, widoczny około środka zdjęcia "Fot. #K1b (środek)", wykazuje już nieco większe wytopienie pod lewą stopą tej istotki. Czwarty zaś i ostatni ślad widoczny tuż nad dniem 25 z daty wykonania środkowego zdjęcia, zaś pokazany w zbliżeniu na zdjęciu "Fot. #K1a (góra)", wykazuje najsilniejsze wytopienie asfaltu pod prawą stopą tej trzy-palcowej istotki. Magnetyczny napęd osobisty, pędniki jakiego wytopiły w asfalcie powyższe ślady, pokazałem i omówiłem na szeregu swych publikacji, np. jako Fot. #H3 ze strony o nazwie "wszewilki.htm".


Fot. #K1a (góra) Oto zdjęcie wytopionego asfaltu chodnika jaki uwidacznia najwyraźniej wytopiony odcisk prawej stopy 3-palcowej nieziemskiej istotki (UFOnautki), która po włączeniu pędników swego napędu magnetycznego podrywała się do lotu na chodniku ze skrzyżowania ulic przy domu mojej sąsiadki. Odcisk tej stopy ma długość 12 centymetrów, a szerokość w najszerszym miejscu (tj. u nasady palców) 5.6 cm. To oznacza, że jeśli stosunek jej wzrostu do długości jej stopy byłby taki sam jak u mnie (u mnie on wynosi 167/25) wówczas istotka jaka ślad ten wytopiła w asfalcie miałaby 80 cm wzrostu. Z kolei jej wysokość wynosząca jedynie około 80 cm - zamiast Mickiewiczowych "dwóch łokci", oznacza iż była ona żeńską UFOnautką, bowiem UFOnautki (tak jak ludzkie kobiety) typowo są odnotowalnie niższe od męskich UFOnautów. Ów nieludzki wytop odcisku stopy wyraźnie dokumentuje nieziemskie pochodzenie owej istotki - wszakże: (a) jej największym palcem jest środkowy - podczas gdy u ludzi zawsze największy jest palec przy wewnętrznym obrzeżu stopy, (b) stopa ma tylko trzy palce rozstawione szeroko czyli inaczej niż u ludzi ale dokładnie tak jak ilustruje to rzeźba z "Fot. #K1c", (c) zamontowane pod stopami tej istotki są pędniki "osobistego napędu magnetycznego" bowiem tylko moc takich pędników mogła zimną jesienną nocą wytopić twardy asfalt NZ chodnika jakiego NIE potrafi wytopić nawet letnie NZ słońce, oraz (d) wszystkie cztery odciski na chodniku ilustrują zrywanie się do lotu ich miniaturowej właścicielki - choć wiadomo iż ludzie NIE opanowali jeszcze tej zdolności, a nawet gdyby ją już mieli NIE pozwoliliby nocą latać 80cm maleńkim dzieciom. Zastanawiające, że zgrubnie daje się oszacować iż obok powyższego śladu codziennie przechodzi co najmniej około 100 osób. Jednak poza mną samym jakby nikogo innego ów ślad NIE zainteresował. Zaiste dzisiejsi ludzie "patrzą a NIE widzą" (Biblia, Mateusz 13:14), a ściślej "patrzą ale NIE chcą widzieć". Najpierw usiłowałem więc namówić swoją żonę, potem zaś wizytującego mnie od dawna znanego mi znajomego, że pokażę im ów ślad - jednak każdy z nich odmówił przejścia ze mną kilkudziesięciu metrów aby ów ślad zobaczyć. Miejsce tego śladu leży też w zasięgu widzenia czegoś, co mi wygląda na kamerę TV jakichś oficjalnych służb. Jeśli zaś jest to działającą kamerą, wówczas dla tych co nadzorują jej obraz najwyraźniej widok istotki wyglądającej jak mała dziewczynka spacerująca bez rodziców w środku nocy i nagle ulatująca w powietrze NIE wygląda na cokolwiek warte uwagi i zbadania. Najpopularniejsza oficjalna nazwa dla tej maleńkiej rasy UFOnautów po polsku brzmi sukkuby (demony nocne - patrz https://www.google.pl/search?q=sukkuby+demony+nocne ) zaś staropolski folklor ludowy nazywa je "zmory" - patrz opisy mojego bycia "duszonym" przez żeńską zmorę w wieku około 9 lat zawarte w punkcie #H3 strony "wszewilki.htm" (oficjalne opisy zmór wyszukuj rozkazem https://www.google.pl/search?q=zmora+nocna ). Jednak inne narody nazywają je też odmiennie. Przykładowo w krajach angielskojęzycznych nazywają je też Gremlin (patrz https://www.google.pl/search?q=gremlin+demon ), zaś np. w Malezji - Toyol (patrz https://www.google.com/search?q=toyol+malaysia ) lub Pontianak (patrz https://www.google.com/search?q=pontianak+malaysia+demon ). Faktycznie jednak wszystkie istoty opisywane tymi nazwami i wykazujące przypisywane im przez folklor cechy, widywane są na pokładach UFO. Stąd wszystkie one faktycznie reprezentują sekretnie okupujących nas UFOnautów. Warto też wiedzieć iż folklor ludowy wielu narodów opisuje nawyki tych UFOnautów jako wysoce brutalne wobec ludzi. Przykładowo według folkloru wielu krajów istotki te potrafią znacząco poturbować uprowadzane przez siebie osoby, ponadto obezwładniają i wykonują stasznie wyglądające i bolesne "eksperymenty" medyczne na zahipnotyzowanych przez siebie ludziach - w tym czasami we własnych domach i łóżkach tychże osób. Po takich brutalnych "eksperymentach" na rękach, biodrach, lub nogach uprowadzonych przez UFOnautów osób często pozostają wyraźnie widoczne sińce - tyle iż są one pozbawiane przez technikę UFOnautów typowej dla ludzkich sińców bolesności. Przez Chińczyków te bezbolesne sińce są nazywane ghost pinch (co znaczy "uszczypnięcia ducha"). Ich opisy zawiera podrozdział U3.3 z tomu 15 monografii [1/4]. Co nawet jeszcze bardziej bulwersujące, takie właśnie bezbolesne sińce dość regularnie i powtarzalnie pojawiają się u sporej proporcji ludzi - w tym zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.


Fot. #K1b (środek) Oto zdjęcie pokazujące wszystkie cztery ślady stóp wytopione w twardym asfalcie NZ chodnika jaki NIE topnieje nawet w najgorętsze dni lata, sfotografowane przy domu mojej sąsiadki przy zachmurzonym niebie (jak wyglądają one po oświetleniu ich słońcem pokazuje zdjęcie http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien_in_sun.jpg - dla oglądnięcia kliknij na jego link). Poodalane one są wzajemnie od siebie o 64 centymetry. Najwyraźniejsze wytopienie z górnego zdjęcia Fot. #K1a na niniejszym zdjęciu jest widoczne tuż ponad dniem 25 z daty tego zdjęcia. Wytopienia te obejmują: dwa od prawej nogi i dwa (jeden w środku zdjęcia) od lewej nogi. Jeśli połączyć linią prostą oba odciski prawej nogi, wówczas odcisk lewej nogi ze środka zdjęcia jest oddalony od tej linii o 13 centymetrów - co oznacza iż uruchomione pędniki w podeszwach tej istotki już magnetycznie odpychały od siebie obie jej nogi. Podobnie oddalone są dwa pierwsze wytopienia udokumentowane na NIE pokazanym powyżej zdjęciu http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg , ale oglądalnym po kliknięciu na ów jego link. Ciekawe iż chodnik i owa wzlatująca istotka są skierowane dokładnie z południa ku północy, co oznacza, iż istotka ta wzlatywała w tzw. "bijącym" trybie działania jej magnetycznego napędu osobistego - tj. trybie który nocami NIE indukuje jasnego jarzenia jakie zwracałoby na nią uwagę ludzi. Jednak dwa pierwsze NIE aż tak wyraźne wytopienia ujawniają iż przed udokumentowanym tu swym wzlotem istotka ta wędrowała piechotą (tj. z wyłączonymi pędnikami) wzdłuż chodnika wiodącego od wchodu ku zachodowi, aby na sfotografowanym tu skrzyżowaniu ulic skręcić w prawo i ulecieć ku północy. Intrygująco, dwa skrzyżowania wcześniej w kierunku z jakiego ona przywędrowała, prawdopodobnie pod ziemią mieści się pieczara używana przez te istoty na bazę gdzie ukrywają siebie i swe gwiazdoloty. Wszakże to tam w 2006 roku zaobserwowałem orba (tj. miniaturową sondę UFO) jaki wyłonił się spod ziemi, a jakiego opisałem w #I3 ze swej strony "explain_pl.htm" oraz we wpisie #97 do blogów totalizmu (o adresach podanych poniżej) opublikowanym też w PDF jako opracowanie [13] upowszechniane stroną "tekst_13.htm". Zgromadzony więc do dzisiaj materiał dowodowy indukuje pytanie czy takie podziemne bazy UFO istnieją pod każdą miejscowością w jakiej mieszkają osoby mające wpływ na decyzje i działania większej liczby ludzi? Wszakże taką właśnie możliwość zdaje się potwierdzać dzisiejszy wpływ UFOnautów na ludzi jaki wszechogarnia wszystkie decyzje i działania ludzkości, a także zdaje się potwierdzać odwieczny zwyczaj UFOnautów iż od najdawniejszych czasów ich reprezentanci bywali cichymi doradcami i osobistościami wpływającymi na decyzje wszystkich królów - jako przykłady rozważ Stańczyka, karła króla Zygmunta Starego, który współorganizował "Hołd Pruski" (patrz https://www.google.pl/search?q=Sta%C5%84czyk+karze%C5%82+Zygmunta+Starego ), albo rozważ diabła o nazwie Procopius (patrz https://www.google.com/search?q=Justinian+devil+Procopius ) jaki cesarzowi Justynianowi pomagał zbudować w Istambule bazylikę "Aya Sophia" - co opisałem w punkcie #K2 ze swej strony "god_istnieje.htm", czy też rozważ podziemną bazę UFO pod zamkiem krzyżackim w Malborku jaką opisałem w punkcie #G1 swej strony o nazwie "malbork.htm", oraz bazę UFO we wnętrzu dominującej NZ miasto Dunedin góry "Saddle Hill", którą pokazałem na Fot. #B3a a krótko omówiłem w puncie #F2 ze strony o nazwie "newzealand_pl.htm" i także pod Fot. #E1 ze swej strony "telekinetyka.htm".


Fot. #K1c (dół) Rzeźba pokazująca 3-palcową, żeńską wersję diablicy-UFOnautki, sfotografowaną w widoku z boku. Folklor niemal wszystkich narodów twierdzi iż w oczach tych ludzi którym istotki te ochotniczo pozwalają się zobaczyć, wyglądają one na urzekająco piękne i ponętne - aczkolwiek NIE wiadomo czy ich wygląd jest prawdziwy, czy też wywoływany rodzajem hipnotycznego nakazu. Podczas spotkań z nimi ludzie lądują pogryzieni, podrapani i z wieloma bezbolesnymi sińcami jakby bycia poszczypanymi. Ponieważ zaś ich broń oraz napędowe i wspomagające urządzenia nadają im ogromnej siły i zdolności do zdalnego hipnotyzowania, pomimo swego czaru i miniaturowej wielkości są one w stanie obezwładnić i sobie podporządkować nawet najsilniejszych wojowników. To takie właśnie stopy jak "trzypalcówki" tej "diablicy" nadtopiły asfalt chodnika przy domu mojej sąsiadki - co pokazują obie poprzednie fotografie. Jej rzeźba szczególnie dobrze ujawnia ułożenie i boczny wygląd szponiastych palców na rękach (patrz jej ręce z "krogulczymi paznokciami" widoczne na czubku peleryny z kombinezonu jej napędu osobistego) i na nogach tejże istotki. Aby oglądnąć jej nogi warto się dobrze przyglądnąć jej lewej nodze. Ponadto zdjęcie to dobrze też ukazuje wygląd ich 3+1 palcowych dłoni. (Jej prawdziwe dłonie są te wzniesione do góry aby rozpostrzeć dołączną do nich pelerynę ułatwiającą manewrowanie podczas lotów w powietrzu.) Niniejsze zdjęcie "diablicy-UFOnautki" w obu jej widokach oryginalnie opublikowałem oraz szerzej objaśniłem na Fot. #G1 z mojej innej strony internetowej o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm", a także z boku i z przodu na Fot. #H2 z mojej innej strony internetowej o nazwie "korea_pl.htm".


NIE włączone do pokazania powyżej zdjęcie zbliżenia dwóch pierwszych najmniej widocznych wytopień stóp tej istotki - które można zobaczyć np. klikając na link: http://pajak.org.nz/nz/two_first_footprints.jpg . Są to najmniej wyraźnie widoczne wytopienia powstałe w pierwszej chwili zaraz po włączeniu przez tę istotkę jej napędu osobistego. Ich inżynierska analiza "jak" ujawnia iż napęd uniósł ją nieco ponad asfalt chodnika, tak że wytopienia są niewyrażne, zaś jej ruchy nieco je wydłużyły. Przykładowo prawy z nich (dolny - nadal skierowany ku zachodowi, widoczny tuż ponad rokiem 2022 z daty i pokazujący zarys trzech szponów z palców stopy) ma długość 16 cm, zaś górny lewej nogi, powstały już po częściowym skierowaniu się ku północy, ma długość 19 cm. Wzajemna odległość czubków palców z obu tych wytopień wynosi 18.5 cm. Natomiast wzajemna odległość od siebie końców ich pięt - 39 cm. Takie ich rozmieszczenie potwierdza, iż powstały one zaraz po włączeniu napędu osobistego jako wynik lekkiego podniesienia istotki i zatrzymania jej poprzedniego ruchu ku zachodowi (prawa stopa) oraz nieużywanego przez ludzi obrotu lewej stopy i zainicjowania jej poślizgiem nowego kierunku ruchu ku magnetycznej północy. Warto dodać, że ustawienia nóg owej istotki utrwalone tym zdjęciem dość dobrze dokumentują wykonywanie przez nią poruszeń nogami niemal niemożliwych do wykonywania przez nogi ludzi. Takie zaś właśnie nieludzkie poruszenia nocnych miniaturowych istotek utrwalane są na świecie np. przez CCTV - po przykład 2-minutowego widea z US "Weird Alien in Surveillance" jaki je udokumentował patrz pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=kzSNLqx6O6c , zaś wyszukuj inne filmy tej samej istoty rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado .


Powinienem tutaj też wyjaśnić, że z opublikowaniem niniejszego "raportu z moich badań wytopień śladów stóp UFOnautki, oraz ich wyników", tj. z opublikowaniem niniejszego wpisu #347, spieszyłem się aby mógł on się ukazać na blogach totalizmu już w tydzień po zobaczeniu omawianych w nim śladów (czyli ukazać się już w środę dnia 2022/6/1). Chodziło mi bowiem o to aby materiał dowodowy w formie owych śladów NIE miał czasu aby zniknąć z chodnika na jakim został wytopiony zanim zostanie on opublikowany. Jednocześnie, na ten sam temat mini-UFOnautów i działania ich techniki, od tego samego dnia 2022/6/1 w punkcie #K2 z mojej strony o nazwie "petone_pl.htm" i adresach podanych poniżej, są już opublikowane następne wyniki mojej inżynierskiej analizy "jak" faktów i prawd zawartych w wysoce edukującym wideo wyszukiwalnym np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=dwarf+indonesia+aceh+orang+pendek .

 


Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #347 oryginalnie była opublikowana w punkcie #K1 strony internetowej o nazwie "petone_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 maja 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/petone_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/petone_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/petone_pl.htm
http://drobina.rf.gd/petone_pl.htm
http://pajak.org.nz/petone_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "petone_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "explain_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/petone_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/explain_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #347, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej usilnie blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #347:
#346, 2022/4/27 - jak Biblia koryguje wypaczenia oficjalnej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#341, 2021/12/1 - jak "prace fizyczne" uczą mądrości wypracowywania "jak" (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#216, 2012/2/25 - przykłady niekompetencji monopolu oficjalnej nauki (#K3 z "tornado_pl.htm")
#151, 2008/5/15 - dlaczego nauce ziemskiej brak jest kompetencji do badań UFO (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")
#101, 2006/12/16 - jak UFOnauci gnebią Australię pożarami (#E15.1 z "military_magnocraft_pl.htm")
#97, 2006/11/25 - jak zaobserwowałem "orba" (małe UFO) gołymi oczami (#I3 z "explain_pl.htm")
#94, 2006/11/4 - jak UFOnauci ocieplają klimat Ziemi (#E16 z "military_magnocraft_pl.htm")
#57, 2006/2/2 - jak UFO zawaliło halę w Chorzowie (#H1 z "katowice.htm")
#40, 2005/10/14 - pole gwiazdolotu UFO który odparował WTC pulsowało 3000 Hz (#14 w #B4 z "wtc_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :