Najnowsze wpisy, strona 1


kwi 01 2023 #358: Jeśli zjawisko epigenetycznego dziedziczenia...

#358: Jeśli zjawisko epigenetycznego dziedziczenia traumy cię ostrzega, lepiej wyeliminuj powód tego ostrzeżenia

 

Streszczenie: Prezentacje niniejszego wpisu #358 ujawniają "jak" musiałyby działać poszczególne składowe człowieka, których istnienie, działanie i cechy już wcześniej pozwoliła poodkrywać i potwierdzić materiałem dowodowym przysłowiowa "Nitka Ariadny" mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" opisywanej m.in. na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm", aby obwarowane wieloma mądrymi ograniczeniami Boga niezwykłe zjawiska tzw. "epigenetycznego dziedziczenia traumy" (po ich opisy patrz https://www.google.pl/search?q=epigenetyczne+dziedziczenie+traumy ) mogły nas ostrzegać o nieszczęściach jakie grożą nam dopiero w nadchodzącej i niekiedy dalekiej przyszłości. Znajomość zaś owego "jak" z kolei pozwala czytelnikom logicznie wydedukować lub zidentyfikować prawdę odpowiedzi na następujące pytanie - które być może już ich nurtuje: "czy" zbiór przypadków tzw. "naturalnej ewolucji" mógłby wytworzyć np. opisane tu działania składowych człowieka jakie muszą obejmować zarówno duszę jak i ciało? Opisy niniejszego #F13 do #F13ab są już drugą moją prezentacją, która na konkretnych przykładach o sprawdzalnym udokumentowaniu omawia wyjaśnienia "jak" mechanizmami "samoregulowania się" wbudowanymi we wszystko co nas otacza Bóg mądrze i stopniowo eliminuje zło z działania w naszym "świecie materii". Pierwsza z tych prezentacji jest już opublikowana w #N do #N3b z mojej strony "cielcza.htm" oraz we wpisie #357 do blogów totalizmu. Natomiast moje badania do trzeciej z tych prezentacji są już podjęte i stopniowo raportowane w #V2 ze strony "humanity_pl.htm" a także są zaplanowane do przygotowania w formie wpisu do blogów totalizmu. Tyle iż z uwagi na poziom nowatorstwa i trudności tej tematyki oraz braku dostępności do publikacji z danymi do tych badań, a także mając na uwadze iż w obecnej erze "neo-średniowiecza" ujawniające prawdę raportowanie wyników badań dotyczących Boga i zachowań kobiet wprowadza sporo ryzyka i stąd wymaga bardzo ostrożnego ich redagowania, NIE jest wiadomym ile czasu zajmie ukończenie i opublikowanie wyników tych badań.


#F13. Logicznie przedebatujmy czy zjawiska "epigenetycznego dziedziczenia traumy" - formowane przez oprogramowanie naszej duszy, mogłyby ostrzegać nas o nadchodzeniu przyszłych nieszczęść gdyby człowiek NIE był mądrze zaprojektowany i stworzony przez Boga a powstał np. w wyniku zbioru chaotycznych przypadków tzw. "naturalnej ewolucji":

Motto: "Niedoścignioną dla ludzkiej twórczości i działań cechą wszystkiego co Bóg tworzy i czyni, jest iż zawsze realizuje to równocześnie aż cały szereg zadań i celów oraz przynosi równocześnie ogromną różnorodność korzyści - wszystkie z jakich w ostatecznym rozrachunku okazują się korzystne zarówno dla tych którzy doświadczają owej twórczości lub czynienia przez Boga, jak i dla naszego poznawania Boga, a także dla wszechświata jako całości." (Niniejsze motto stara się wyrazić najbardziej generalne ustalenie jakie coraz usilniej nasuwa się z wyników badań Boga dokonywanych w/g wskazań mojej naukowej filozofii totalizmu z 1985 roku opisywanej na stronie "totalizm_pl.htm". Gdyby to ustalenie opisujące Boga wyrazić parafrazowaniem znanego angielskiego przysłowia o człowieku aż tak w czymś doskonałym iż potrafi "strącić aż dwa ptaki tylko jednym kamieniem" (patrz https://www.google.com/search?q=two+birds+with+one+stone ), wówczas stwierdzałoby ono np. iż "Bóg jest w stanie strącić jednym kamykiem aż całe stado ptaków". Warto tu odnotować iż takie efekty osiągania wielu celów i korzyści jednym posunięciem wymaga niewyobrażalnie ogromnej inteligencji i mocy, a stąd efekty te byłyby niemożliwością w sytuacji prawdy praktykowanego przez monopolistyczną "oficjalną naukę ateistyczną" tzw. "materialistycznego redukcjonizmu" (patrz https://www.google.com/search?q=materialist+reductionism ), ani NIE byłyby w stanie wytworzyć mechanizmów "samoregulowania się" - o jakich ustalenia wypracowane dzięki wskazaniom mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (opisywanej także na stronie "dipolar_gravity_pl.htm") dowodzą iż mechanizmy te są wbudowane we wszystko co Bóg stworzył i losami czego Bóg zarządza, w tym także wbudowane w nas ludzi.)

W opisach z #N1 do #N3b ze swej odmiennej strony "cielcza.htm" oraz ze wpisu #357 do blogów totalizmu, wyjaśniłem "jak" zasady działania mechanizmów "samoregulowania się" - które naukowo opisywany na stronie "god_proof_pl.htm" nasz Bóg wbudował we wszystko co stworzył i czym zarządza, perswadują nam abyśmy unikali konfrontacji wykonaniem biblijnej rady "nastaw drugi policzek" we wszystkich sytuacjach kiedy atakuje nas jakaś agresywna i górująca nad nami moc zła, ponieważ z mocą tą i tak we właściwym czasie rozprawią się owe mechanizmy "samoregulowania się". Natomiast w aż kilku częściach swej innej strony o nazwie "mozajski.htm" wyjaśniłem "jak" poprzez uwzględnianie w zasadzie działania tych mechanizmów "samoregulowania się" także owoców zalet ludzkiej natury, przykładowo posłuszeństwa, lojalności, skromności, itp., oraz ludzkich wad, np. pychy, przekory, itp., Bóg spowodował takie samosterowanie się zachowań ludzkich, że gro ludzi i intelektów grupowych w swych losach życiowych zawsze samowymierza sobie nagrody za postępowanie zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii i jednocześnie wymierza też sobie kary za łamanie swymi postępowaniami tych nakazów i wymagań - co w sumie powoduje iż moralnie postępujący ludzie, instytucje i narody wiodą dłuższe i szczęśliwsze życie z mniejszą liczbą problemów i trosk, zaś niemoralnie postępujący ludzie, firmy i kraje żyją lub istnieją krócej, zaś ich losy są pełne wypaczeń, niesprawiedliwości, depresji, stresu i traumy. Z analiz prezentowanych niniejszym wpisem #358 i jego punktem #F13 oraz jego ilustracją Fot. #F13ab , omawiających przykład zjawiska tzw. "epigenetycznego dziedziczenia traumy" (jakie w internecie są też opisywane wieloma filmami wyszukiwalnym rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=epigenetyczne+dziedziczenie+traumy ) wynika iż działanie owego mechanizmu "samoregulowania się" powinna być w stanie odnotować u siebie spora proporcja indywidualnych ludzi. To zaś pozwala aby z treści innych moich opracowań tu linkowanych, np. z punktu #F2 na mojej stronie "karma_pl.htm" lub wpisu #288 do blogów totalizmu, czytelnicy znający te moje opracowania mogli potem sobie wypracować jak ten mechanizm samoregulujący działa także w przypadku całych instytucji, firm, narodów i krajów.

Na swych innych stronach o nazwach "immortality_pl.htm" i "2020zycie.htm" wyjaśniłem też "jak" samowymazujące się i samouczące się programy z naszej softwarowej duszy sterują naszą drogą przez czas - włącznie z cofaniem nas w czasie i powtórnym przeżywaniem niektórych ze spartaczonych przez nas okresów życia. Z kolei zarówno w Biblii, jak i w opracowaniach filozofii totalizmu jest wyjaśnione, że kiedykolwiek nasze życie grawituje w kierunku jakiegoś niebezpieczeństwa, zawsze w takich przypadkach otrzymujemy ostrzeżenie - tyle iż jest pozostawionym naszej tzw. "wolnej woli" (opisywanej na stronie "will_pl.htm") czy z ostrzeżenia tego skorzystamy. Moja filozofia totalizmu z 1985 roku odkryła także iż najważniejsze z tych ostrzeżeń czasami przekazują nam softwarowe programy naszej duszy. Do ostrzegania tego używają one "samoregulująco" działających zjawisk empirycznie już poznanych i opisywanych pod nazwą "epigenetyczne dziedziczenie traumy". (Niestety, referujące do softwarowej duszy wyjaśnianie tych zjawisk nadal jest ignorowane przez monopol dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej". Ale, na szczęście, softwarową duszą tutaj wyjaśniają te zjawiska odkrycia noworodzącej się "nauki totaliztycznej" jaką opisałem np. w #C4 i #C6 ze swej strony "telekinetyka.htm" i we wpisie #223 do blogów totalizmu.) Warto więc także poznawać możliwe korzyści jakie to "samoregulujące" ostrzeganie stwarza jeśli doświadczająca je osoba najpierw zapozna się z opisywanymi poniżej analizami czym zapewne te zjawiska są, jakie wykazują cechy i "jak" oraz "dlaczego" z ich użyciem programy naszej "duszy" ostrzegają nas o tym co dla nas w przyszłości okaże się najbardziej niebezpieczne.

Jeśli więc czytelniku powtarzalnie masz jakieś nieprzyjemne sny o zawsze podobnej zawartości lub głównej wiadomości, albo twoje ciało reaguje na coś ci nieznanego powtarzalnie zachowując się w wysoce nietypowy sposób, albo masz nieracjonalne obawy, przeczucia, obrzydzenia, lub "ataki paniki" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=atak+paniki ), albo często doświadczasz "deja vu" (patrz http://www.google.pl/search?q=deja+vu ) czy pamiętasz jakieś traumatyczne zdarzenia ze swojej uprzedniej reinkarnacji, wówczas aby móc zrozumieć ich znaczenie dla twego obecnego życia najpierw dobrze abyś poznał zaprezentowane poniżej kluczowe ustalenia i odkrycia wynikające z aż szeregu teorii jakie ja wypracowałem (np. z "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz z "Teorii Życia z 2020 roku"), jakie dalej z treści tego punktu pozwolą ci zrozumieć "dlaczego" niektóre osoby doświadczają manifestacji zjawisk "epigenetycznego dziedziczenia traumy", a także o czym owe zjawiska starają się ich ostrzegać, "jak" rozumieć te ostrzeżenia, oraz "jak" zapobiegać ich wypełnieniu się i spowodować ich zaniknięcie.

Wyjaśnienia skąd się bierze, jak działa, jakie ma cechy i jak wyeliminować manifestacje aktualnego "epigenetycznego dziedziczenia traumy" dostarcza aż cały szereg odkryć i ustaleń jakich dokonałem relatywnie niedawno. Najważniejsze dla poznania tego wyjaśnienia okazuje się być moje odkrycie z 2020 roku ujawniające iż w przeciw-świecie żyją wiecznie ruchliwe, samoświadome, myślące, wszystko-wiedzące, absolutnie posłuszne Bogu, miniaturowe męskie i żeńskie "ludziki" jakie w swych publikacjach nazywam "Drobiny Boga", zaś jakie szczegółowo opisałem oraz zilustrowałem w punktach #K1 i #K2 swej strony "god_istnieje.htm". To właśnie na ich wzór i podobieństwo Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę - co wyjaśniłem dokładniej w (a) plus (e) z punktu #H3 ze swej strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz z wpisu #331 do blogów totalizmu. To także pamięć tych Drobin Boga jest nośnikiem oprogramowania naszej duszy, jakie wraz z nimi "wtchnięte" jest przez Boga w nasze ciało dopiero w chwili łapania przez nas pierwszego oddechu czyli tuż przed przerwaniem lub ucięciem pępowiny - którą to prawdę, z powodu jej ogromnej istotności, wyjaśniam między innymi, w #L1 do #L3, w (e) z #H3, (E) z #H2, (1b) i (1a) z #H1, oraz we WSTĘPie z mojej strony "2020zycie.htm" a także w punkcie #C6 strony "soul_proof_pl.htm", a ponadto we wpisach #342, #331 i #194 do blogów totalizmu (gdzie także wyjaśniłem iż z powodu tak późnego wtchnięcia duszy, np. "przerywanie ciąży" wcale NIE odbiera płodowi życia, ponieważ płód wówczas jeszcze NIE jest "żywy"). Same będąc jakby indywidualnymi "komórkami ciała" Boga, te "Drobiny Boga" mają też wgląd do tzw. "Omniplanu" jaki również jest istotny dla poznania omawianego tu wyjaśnienia, a jaki m.in. opisuje naszą aktualną przyszłość zaprojektowaną przez Boga. Z punktu widzenia "wypełnianej roli", Omniplan jest opisywany dokładniej np. w punktach #C4 i #C4.1 ze strony o nazwie "immortality_pl.htm". Z kolei z punktu widzenia "jak Bóg aktualizuje ów Omniplan", opisuję go w punkcie #J5 innej mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". Ów Omniplan, a stąd i przebieg naszego życia, jest bowiem w stanie zmienić jedynie sam Bóg - np. w wyniku naszych modlitw. My jednak NIE mamy do niego ani dostępu ani wglądu. Jeśli z owego Omniplanu te żyjące Drobiny Boga formujące naszą duszę odczytają iż w przyszłości zagraża nam jakieś poważne niebezpieczeństwo, wówczas zgodnie z obietnicą Biblii iż o wszystkim co dla nas niebezpieczne będziemy ostrzegani, owe Drobiny Boga noszące naszą duszę postarzalnie ostrzegają nas przed najgroźniejszym niebezpieczeństwem o jakim wiedzą iż w swej obecnej sytuacji nieświadomie na siebie ściągamy. Ostrzeżenie owe przekazują nam właśnie w formie owych wypełniających "kanon niejednoznaczności" zjawisk "epigenetycznego dziedziczenia traumy". Stąd najłatwiejszym sposobem spowodowania zaniku tych zjawisk jest takie zmienienie swej aktualnej sytuacji, aby pokazywane nimi niebezpieczeństwo zanikło czyli NIE mogło się wypełnić.

Aby wiedzieć skąd Drobiny Boga dowiadują się o niebezpieczeństwie jakie zagraża nam w przyszłości, dobrze jest wiedzieć jak działa Omniplan. Wszakże ów Omniplan jest jakby softwarowo stworzonym przez Boga krajobrazem pokazującym wszystkie obiekty z całego naszego "świata materii" wraz z uwidocznieniem zmian w czasie i wydarzeń jakim każdy z tych obiektów będzie poddany. (Czyli "Omniplan" to jakby softwarowy film pokazujący całe życie wszystkich obiektów świata materii, w tym i każdego z nas ludzi, a także pokazujący wszelkie zdarzenia jakie zaszły i zajdą.) Tyle iż oprócz trzech wymiarów liniowych naszego "świata materii", tj. oprócz X-szerokości, Y-grubości, oraz Z-wysokości, na ów "Omniplan" składa się jeszcze czwarty wymiar bezczasowo istniejącego przeciw-świata, jakim jest G-głębokość. Każdy z obiektów naszego świata materii, jaki my ludzie widzimy jako tylko trzywymiarowy (tj. widniejący w wymiarach: X, Y i Z) faktycznie w owym Omniplanie istnieje w czterach wymiarach. Tyle iż w wymiarze "G-głębokość" jest on pocięty na cieniutkie plasterki - które w punkcie #D3 ze strony internetowej opisującej mój formalny dowód na istnienie Boga z 2007 roku i noszącej nazwę "god_proof_pl.htm", oraz ze wpisu #294 do blogów totalizmu, ja nazwałem "naleśniczki" czasowe. Cały łańcuch owych zaś "naleśniczków" czasowych tworzy w Omniplanie jakby długi czterowymiarowy (4D) film jaki w swych 3D obrazuje kolejne stadia życia danego obiektu. Na stronie "soul_proof_pl.htm" ja nazywam ów film "programem życia i losu". Przez długość owego filmu jaki opisuje życie każdego z nas nasza świadomość przemieszcza się w skokach o częstotliwości będącej harmoniczną od 11 Hz. Stąd w naszych oczach wszystko dookoła nas wygląda jakbyśmy byli w rodzaju kina i oglądali krajobraz trzywymiarowego filmu (3D) w formowaniu jakiego my także uczestniczymy, zaś jaki powoduje iż to co widzimy zmienia się skokowo. Jednak inercja naszego wzroku zmienia tą skokowość w płynny ruch - chociaż faktycznie jest to skokowe oglądanie zawartości coraz to następnych nieruchomych "naleśniczków" czasowych w objętości jakich my się znajdujemy, bardzo podobne do oglądania (3D) filmu w kinach. Niestety my widzimy naszymi oczami tylko owe "naleśniczki" nieruchomego Omniplanu przez zawartość których aktualnie przeskakuje nasza świadomość. Jednak owe Drobiny Boga żyjące w przeciw-świecie a formujące naszą duszę zawierającą "program naszego życia i losu" widzą wszystkie "naleśniczki" z całego "Omniplanu" dla naszego życia. Stąd te Drobiny Boga widzą z dużym wyprzedzeniem czasowym niebezpieczeństwa jakie będą zagrażały nam w przyszłości. Mogą więc o niebezpieczeństwach tych nas ostrzegać ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, używając dla tego ostrzegania opisywanych tutaj zjawisk "epigenetycznego dziedziczenia traumy" serwowanych nam w sposób jaki wypełnia "kanon niejednoznaczności" absolutnie nam niezbędny dla utrzymania naszej "wolnej woli".

Aby także rozumieć dlaczego ostrzeżenia te są nam przekazywane w formie zjawisk "epigenetycznie dziedziczonej traumy" w rodzaju snów, nietypowych zachowań ciała, ataków paniki, deja vu, itp., konieczne jest także zrozumienie "kanonu niejednoznaczności" do opisów jakiego linkuje strona "skorowidz.htm". Kanon ten Bóg ustanowił po to aby nikomu z ludzi NIE odbierać tzw. "wolnej woli". Najzrozumialej jego działanie wyjaśnić na przykładzie tzw. tornad (patrz strona "tornado_pl.htm") lub huraganów (patrz strona "hurricane_pl.htm"). Jak bowiem wszyscy wiemy, owe tornada i huragany to wysoce niszczycielskie wiatry wirowe jakie rujnują całe budynki i miasta oraz uśmiercają mnóstwo ludzi. Niestety do dzisiaj ludzie NIE wypracowali jeszcze pokrywającej się z prawdą zgody co do prawdziwego mechanizmu ich formowania. Nadal więc ich pochodzenie opisują aż 4 nieudowodnione do końca ani NIE rozstrzygnięte jakby teorie czy spekulacje. Pierwsza (1) i najstarsza z nich wywodzi się z nazwy "akty Boga" jaką od stuleci ludzie nazywają tornada i huragany oraz wszelkie inne duże kataklizmy, ponieważ dawniej ludzie wierzyli iż tylko Bóg ma moc i umiejętności ich wywoływania. Jednak kiedy nasza "oficjalna nauka" adoptowała "teorię ewolucji" (patrz strona "evolution_pl.htm"), poczym zaczęła wyznawać wyłącznie ateistyczne poglądy i cały wszechświat ograniczyła jedynie do "świata materii", wówczas wycięła Boga za pomocą filozoficznej "Brzytwy Ockhama" (patrz https://www.google.pl/search?q=brzytwa+ockhama ) i sformułowała drugą (2) teorię czy spekulację jaka zaczęła oficjalnie twierdzić iż tornada i huragany są wywoływane przez czysto przypadkowe "zachowywanie się natury". Niektórzy naukowcy zdołali nawet się nauczyć jak wytwarzać w laboratoriach miniaturowe zawirowania dymu jakie rzekomo mają służyć za dowód iż jakoby tornada i huragany są formowane przez te czysto przypadkowe "zachowywanie się natury". Niestety, nauka ta nadal nawet NIE próbuje nam wyjaśnić "dlaczego" większość owych tornad i huraganów starannie omija świątynie i kościoły, unikając ich zniszczenia - co już NIE jest przypadkowym, a definitywnie czyimś celowym działaniem. Zamiast zaś wyjaśnienia tej zagadki, w coraz bardziej skorumpowanych narodach sekretnie wydawane są zakazy pokazywania w telewizji i publicznego dyskutowania takich ocalałych od zniszczeń kościołów lub świątyń stojących w środku bezkresnych obszarów ruin. Iż takie zakazy faktycznie są sekretnie wdrażane w życie łatwo się przekonać usiłując znaleźć np. pojedyńczy rozkaz jaki np. w wyszukiwarce z youtube.com pozwoliłby odszukać wszystkie filmy tam istniejące jakie by pokazywały takie ocalałe kościoły lub świątynie w obszarach zrujnowanych jakimiś kataklizmami - tak jak ta sama youtube.com pozwala np. jednym rozkazem wyszukiwać tam wszystkie filmy pokazujące szydzenie z Jezusa w karnawale z Brazylii (przykładowo patrz: https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys ). Niemożność bowiem wypracowania takiego jednego rozkazu powoduje iż prawda o owym wybiorczym NIE niszczeniu kościołów i świątyń przez kataklizmy jest dziś trudna do wykazania oraz dla wielu ludzi niedostępna. Rozwój ateistycznej nauki spowodował również iż ludzie w niektórych krajach też nauczyli się np. sterować klimatem i pogodą - indukując tym trzeci (3) rodzaj spekulacji iż tornada i huragany może tajnie formować jakieś państwo. Jako przykład tej spekulacji rozważ tu firmę pracującą nad manipulowaniem klimatem dla zysku (patrz https://www.google.com/search?q=cooling+clouds+geoengineering+climate+control+imitating+volcano+fix ) jakie celowym zanieczyszczaniem górnej atmosfery pozwalałoby otrzymywać tzw. "carbon credits" czyli "kredyty węglowe" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=carbon+credits+trading+kredyty+w%C4%99glowe ). Na dodatek do powyższych trzech, w sporo lat po uateistycznieniu naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" tak się też złożyło iż ja odkryłem możliwy powód czwartego (4) źródła sporej części tornad i huraganów. Odkryłem bowiem iż od tysiącleci nasza planeta jest skrycie okupowana i eksploatowana przez diabolicznie pasożytniczych krewniaków ludzi, żyjących na innych układach gwiezdnych (np. na planetach Oriona) zaś przylatujących na Ziemię w gwiazdolotach UFO. Tych naszych zdegenerowanych krewniaków najkrócej opisuję w {11} z punktu #H2 strony "biblia.htm" i w publikacjach stamtąd linkowanych (po biblijną referencję do nich patrz końcowa część podpisu pod Fot. #F13ab poniżej). Z kolei niektóre z badanych przez siebie dowodów materialnych ich skrytej okupacji i wyjątkowo rabunkowej eksploatacji ludzkości opisuję i ilustruję np. w #K1 do #K4 strony "petone_pl.htm". W swych rabunkowych nawykach istoty te kiedyś rabowały ludzkość i Ziemię ze wszystkiego co znalazły u nas użytecznego - np. historia, archeologia i legendy mówią o ich kopalniach złota. Natomiast w obecnych czasach istoty te "doją" nas ze wszystkich surowców, które tylko żywi ludzie są w stanie wygenerować - tak jak opisują to liczne moje publikacje. Przykładowo za pomocą tzw. "komór zimna" na UFO wysysają z naszych ciał "energię moralną" jaką potem na swych planetach w "pomieszczeniach odnowy" używają do podtrzymywania swej witalności i długości życia. Rabują także ludzką spermę i ovule z jakich potem hodują niewolników przez nich samych nazywanych "bioroboty". Niewolnicy ci na ich planetach wykonują wszelkie prace fizyczne - tak jak kosztem swego życia wybadał to i opisał to nam Ś.P. Andrzej Domała w traktacie [3b] upowszechnianym za darmo poprzez stronę "tekst_3b.htm". Ponadto, niektóre mity Wschodu nas informują, że istoty te wyłapują nawet dusze ulatujące od umierających ludzi którzy z powodu ateizmu i życia sprzecznego z nakazami Boga są oddawani mocy "diabłów". Potem więzią te dusze u siebie na wieki. Dziś łatwo już się domyślić, że dusze te potem zatrudniają w tej samej roli dla jakiej ludzkość usiłuje wypracować tzw. sztuczną inteligencję = Artificial Intelligence (AI) - patrz https://www.google.com/search?q=artificial+intelligence , tj. używają je do sterowania wszystkim co wymaga logicznie żywej inteligencji - np. do inteligentnego sterowania swoich wehikułów UFO. Postępując przeciwstawnie do przykazań Boga, istoty te nieustannie starają się też powstrzymywać rozwój świadomościowy i techniczny ludzkości. W tym celu istoty te NIE tylko wypracowały metody "jak" swymi gwiazdolotami UFO móc skrycie formować dowolne kataklizmy, w tym także tornada i huragany, a faktycznie formują sporo kataklizmow na Ziemi - np. patrz strona "tapanui_pl.htm". Przykładowo w styczniu i lutym 2023 roku najwyraźniej tak właśnie zaatakowały NZ - co wyjaśniam m.in. w podpisie pod Fot. #N3b z mojej strony "cielcza.htm" i ze wpisu #357 do blogów totalizmu. Jak więc z powyższego wynika, obecnie ludzkość dzieli się na aż cztery liczebnie duże obozy, każdy z których to obozów wierzy iż tornada i huragany są formowane przez kogoś innego, tj. formowane: albo (1) przez Boga, albo (2) przez przypadkowe zachowywanie się natury, albo (3) tajnie przez ludzi z technicznie najwyżej rozwiniętych krajów, albo też (4) skrycie przez UFO. Gdyby więc Bóg wpisał w działanie tornad i huraganów jakieś łatwo identyfikowalne zjawiska, które ponad wszelką wątpliwość by ujawniały np. iż tornada i huragany są formowane przez tylko jedną z owych czterech możliwości, np. tajnie przez (3) ludzi, wówczas zjawiskami tymi Bóg by złamał "wolną wolę" wyznawców z trzech pozostałych obozów - utrudniając tym lub zupełnie uniemożliwiając poszukiwanie prawdy i generowanie postępu. To właśnie dlatego Bóg wprowadził opisywany w tym paragrafie "kanon niejednoznaczności", który we wszystko co Bóg czyni i czym Bóg zarządza równocześnie wpisuje aż kilka odmiennych zestawów materiału dowodowego, każdy z których potwierdza odmienne aczkolwiek faktycznie zupełnie możliwe tegoż pochodzenie. Przykłady owych kilku odmiennych zestawów tego materiału dowodowego opisałem, między innymi, w punkcie #C2 ze swej strony o nazwie "tornado_pl.htm". Ponieważ Bóg także zarządza opisywanymi w tym punkcie #F13 zjawiskami "epigenetycznego dziedziczenia traumy", w ich manifestacjach u poszczególnych ludzi również będą równolegle pojawiały się odmienne zestawy materiału dowodowego, tak aby wymogi "kanonu niejednoznaczności" były spełnione. Stąd przykładowo dla spełnienia tego kanonu ostrzeżenia mogą być zawarte np. w snach - w jakie dzisiaj niemal nikt już NIE wierzy (choć są one wyrazicielem wielu przepowiedni opisanych w Biblii). Jednak sny te np. będą naśladowały sobą to co faktycznie przeżył któryś z przodków danej osoby. Na dodatek mogą też zawierać informacje jakie wskazują na jeszcze inne źródła ich pochodzenia - np. reinkarnację czy/oraz wątek niedawno oglądanego filmu albo kiedyś zasłyszanego zdarzenia. Niemniej warto tu dodać, że poza niniejszym wyjaśnieniem jakie potwierdzane jest przez cały szereg empirycznych odkryć opisanych w tym punkcie #F13, żadne z innych dzisiejszych jego wyjaśnień narazie NIE posiada aż tylu empirycznych potwierdzeń.

Po poznaniu powyższych kluczowych składowych jakie ujawniają prawdę o zjawiskach "epigenetycznego dziedziczenia traumy", opiszę teraz bardzo uproszczony "model" jaki łatwo i szybko pozwala zrozumieć wszystko co dotyczy owych zjawisk, a także pozwala wypracowywać metody unikania ich wypełniania się. I tak, w modelu tym nasze życie możemy wyobrażać sobie jako wędrówkę po symbolicznym mieście zwanym "życie". Miasto to poprzecinane jest ulicami biegnącymi w różnych kierunkach, każda z których kończy się na krawędziach miasta gdzie następuje koniec życia. My NIE jesteśmy pewni co kryje się poza owymi krawędziami. Po tym jak urodziliśmy się przy jednej z tych ulic, spędzamy swój czas poznając co zawierają inne ulice tego miasta. Zwykle NIE wiemy dokąd chcemy dojść. Jednak na każdym skrzyżowaniu tych ulic musimy podjąć decyzję gdzie skręcić aby iść dalej - chyba że ktoś inny podejmie tę decyzję za nas. Co może nam dopomagać w podejmowaniu właściwych decyzji to: poznanie wiedzy o chroniących nas przed popełnianiem błędów życiowych przykazaniach Boga mieszkającego w niebie ponad miastem "życie", wieści iż poza lub w samym mieście ukrywa się kłamca Lucyfer i banda jego diabłów jacy używają wszelkich pokus i wybiegów aby skierować nas w ulicę jaka wiedzie ku nieszczęściu, a ponadto słuchawki będące naszym "sumieniem" jakie wiedzą wszystko ale umieją wyszeptywać nam w ucho tylko słowo "TAK" albo "NIE", oraz nasza "dusza" która też wie wszystko ale niestety wolno jej tylko sterować naszym samopoczuciem zaś nocami generować informujące sny. Jeśli więc nasze wady (pycha, przekorność, itp.) lub pożądania ciała spowodują iż NIE postępujemy w zgodzie z przykazaniami Boga oraz zignorujemy podszepty "NIE" sumienia, zaś diabeł odniesie sukces w skuszeniu nas abyśmy skręcili w ulicę na końcu jakiej czeka kara za to co łamiącego przykazania Boga uczyniliśmy, lub jeśli ktoś z ludzi (np. pracodawca, rząd, armia, itp.) zmusi nas abyśmy weszli w ową ulicę, wówczas nasza dusza zaczyna powtarzalnie i długotrwale nas alarmować i ostrzegać iż za to co czynimy lub już uczyniliśmy sami ściągamy na siebie karę, a jednocześnie daje nam znać na czym kara ta będzie polegała. Przykładowo dusza generuje w naszym umyśle "atak paniki", zesyła nam ostrzegający sen który powtarza treść już wcześniej poznaną np. z rodzinnych opowieści o traumie któregoś przodka, itp. My zaś mamy wówczas kilka możliwości do wyboru. Przykładowo, najłatwiej jest wykazać Bogu żal za to co uczyniliśmy lub planujemy uczynić poczym "zawrócić z naszej uprzedniej decyzji" wejścia w daną uliczkę prowadzącą do kary. Możemy też przed dojściem tą ulicą do końca miasta wystraszyć się tego co tam się dzieje i uciekać aby przeżyć - tak jak uciekł i przeżył któryś z naszych przodków na opowieściach którego bazował nasz sen. Itp. Oczywiście możemy także ignorować te ostrzeżenia, ale wówczas ryzykujemy iż NIE dotrwamy do czasu zrozumienia lekcji moralnej po doświadczenie i przemyślenie znaczenia której Bóg wysłał nas właśnie w obecnie dane nam życie oraz dał nam opiekującą się nami duszę. Z kolei jedynym zapobiegawczym sposobem całkowitego uniknięcia przypadkowego wejścia w którąś z tych niebezpiecznych ulic kończących się nieszczęściem, jest prowadzenie swego życia dokładnie wypełniając przykazania Boga - co uniemożliwi ulegnięcie pokusom jakie są powodem błędów wchodzenia przez ludzi w te uliczki kończące się samozadaną sobie karą.

Wypracowane dzięki aż szeregowi teorii, odkryć i ustaleń składających się na moją filozofię totalizmu z 1985 roku powyższe wyjaśnienie zjawisk typowo opisywanych pod nazwą "epigenetyczne dziedziczenie traumy" wskazuje zainteresowanym wiele prawd jakie są w stanie stać się źródłem licznych korzyści dla tych osób, które je poznają i zrozumieją. Przykładowo prawdy te sugerują jak możnaby uniknąć zapowiadanego tymi zjawiskami nieszczęścia i jednocześnie spowodować zaniknięcie owych zwykle wysoce dla nas nieprzyjemnych powtórzeń samego ostrzeżenia, pozwalają lepiej poznawać Boga i Biblię jakie z kolei uczą nas zasługiwania na nagrody a NIE na kary, zrozumieć prawdy o rzeczywistości jaka nas otacza, itp. Wymieńmy więc poniżej w punktach {1} do {7} najważniejsze z tych korzyści. Oto one:

{1} Zrozumienie dlaczego ostrzeżenia naszej "duszy" typowo przyjmują nieprzyjemną dla nas formę. Przeżycie przyjemnych zjawisk typowo zaraz jest zapominane, zaś długo pamiętamy głównie to co nieprzyjemne. Przykładowo przyjemne sny często zapominamy już w chwili budzenia się. Natomiast przykre dla nas lub straszne sny pamiętamy czasami przez wiele lat. Podobnie jest z przeżywaniem przyjemnych chwil, oraz przeżywaniem np. "ataku paniki". Tymczasem wszelkie mogące się sprawdzić ostrzeżenia warto pamiętać długo aby móc im zaradzić. Stąd nasza "dusza" upewnia się aby zjawiska "epigenetycznego dziedziczenia traumy" miały nieprzyjemną naturę. Dlatego osoby, które doświadczą tych ostrzeżeń, powinny je traktować tak jak wybranie się do dentysty lub jak "bóle porodowe" - mianowicie chociaż są one nieprzyjemne, jednak są wysoce pomocne i służące ludzkiemu dobru - szczególnie jeśli ich się NIE ignoruje, a potraktuje jako inspirację dla studiowania jak można zapobiec ich wypełnieniu się i tym zakończyć ich powtórzenia.

{2} Wyjaśnienie dlaczego nie tylko ostrzeżenia Boga, ale także wszystko co Bóg czyni lub czym zarządza, zawsze musi wypełniać tzw. "kanon niejednoznaczności". Kanon ten tu jest wyjaśniony krótko zaś szerzej opisywany np. we WSTĘPie do mojej strony "petone_pl.htm". Dzięki bowiem temu kanonowi, na ostrzeżenia Boga będą zwracali uwagę NIE tylko ludzie wierzący lub niektórzy kapłani, ale także ateiści, naukowcy, a nawet politycy. Każdy też na swój sposób będzie interpretował te ostrzeżenia - co w nieskorumpowanych narodach powinno zaindukować oficjalne dyskusje i poszukiwanie prawdy. (Niestety, w narodach naszej wysoce już skorumpowanej cywilizacji takie oficjalne dyskutowanie i poszukiwanie prawdy w sprawach Boga i UFOnautów jest skrycie karane i oficjalnie uniemożliwiane.) Niemniej bez względu na to w jaką interpretację ktoś wierzy, najbardziej istotnym w owych ostrzeżeniach jest aby je traktować tak jak tutaj opisuję, tj. jako ostrzeżenia iż swym postępowaniem już ściągnęliśmy lub właśnie samo-ściągamy na siebie określoną karę, które należy osobiście wybadać, zinterpretować, zaś po ustaleniu co one oznaczają podjąć kroki aby uniknąć ich wypełnienia się i spowodować brak dalszej potrzeby ostrzegania.

{3} Przypomnienie obietnicy Boga na wiele odmiennych sposobów wyrażanej wersetami Biblii, a informującej iż będziemy ostrzegani o wszelkich działaniach Boga które w istotny sposób wpłyną na nasze losy i życie. Przykładowo obietnicę tę wyraża werset 3:7 z bibilijnej "Księgi Amosa" stwierdzający - cytuję: "Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom". W odmienny sposób obiecuje to też np. werset 11:7 z "Listu do Hebrajczyków". Świadomość zaś istnienia tej obietnicy Boga w połączeniu z omawianym tutaj ostrzeżeniem, jest źródłem wielu korzystnych następstw dla tych co wezmą je poważnie. Przykładowo, umożliwia uniknięcie nieszczęścia jakie jest zapowiadane danym ostrzeżeniem. Pozwala też poznawać metody działania Boga, oraz nawiązać bardziej bliskie stosunki z samym Bogiem. Ponadto poświadcza o absolutnej prawdomówności wersetów Biblii, oraz zapewnia iż Bóg zawsze nas kocha, troszczy się o nas i wszystko czyni dla naszego dobra - nawet jeśli czasami, jak przystało na sprawiedliwego i mądrego ojca, zmuszony jest nas skarcić lub nawet surowo ukarać w sposób jaki my odbierzemy jako coś wysoce nieprzyjemnego (np. patrz Biblia, "2 Samuel", wersety 7:14-15).

{4} Przekazanie ostrzeżenia w sposób pozwalający nam na rozszyfrowanie nieszczęścia jakie jest nim ujawniane. Każde ostrzeżenie przekazane nam "epigenetycznym dziedziczeniem traumy" zawiera w sobie szczegóły możliwe do rozszyfrowania przez osobę tak ostrzeganą o grożącym jej nieszczęściu o jakim ono ostrzega (rozważ 10:13 z "1 Koryntian" w Biblii). Przykładowo moment w którym one pojawią się po raz pierwszy pozwala wnioskować jaka nasza decyzja zaowocuje ostrzeganym nieszczęściem - najprościej jest więc decyzję tę odwołać lub odwrócić. Z kolei np. treść snu czy ataku paniki zwykle nam podpowiada jakie nieszczęście nas czeka, a stąd pozwala wywnioskować sposoby na jakie można go uniknąć. Niestety, owe szczegóły zwykle są jak "symptomy choroby", tj. trzeba podjąć badania aby ustalić z całą pewnością "co" i "jak" nam zapowiadają, a przy okazji podedukować się i lepiej poznać swego Boga. Ponadto badania te powinien wykonywać sam zainteresowany - ponieważ ostrzeżenie zawsze jest tak sformułowane aby tylko dla zainteresowanego było w pełni zrozumiałe. Konsultowanie więc najróżniejszych "mediów" może dać zupełnie błędne wyniki. Wszakże np. niemal taki sam sen dla różnych osób będzie oznaczał odmienne nieszczęścia. Ostrzegając bowiem w taki sposób Bóg jednocześnie perswaduje aby poznaniu Boga i otrzymanego od Boga ostrzeżenia poświęcić należny respekt, czas, przemyślenia i wysiłek.

{5} Utwierdzenie iż w naszych możliwościach i naszej "wolnej woli" leży zapobiegnięcie zdarzeniom o jakich ostrzegają nas opisywane tu zjawiska "epigenetycznego dziedziczenia traumy" (patrz Biblia, werset 10:13 z "1 Koryntian"), a z kolei w chwili kiedy zmianą swych postępowań zapobiegniemy ostrzeganym zdarzeniom, dalsze kontynuowanie nieprzyjemnych manifestacji tych ostrzeżeń także samorzutnie zaniknie. Sposób zaś zapobiegnięcia tym zdarzeniom polega na najpierw wybadaniu na czym zdarzenie to będzie polegało, potem zaś na podjęciu takich działań aby jego zaistnienie stało się niemożliwe. Przykładowo jeśli wybieramy się w samolubną lub zyskowną podróż do innego kraju, zaś ostrzeżenie wzbudza w nas ataki paniki od chwili kiedy podjęliśmy planowanie tej podróży, lepiej dla nas jeśli zmienimy swe plany. Albo kiedy planujemy zbudowanie przydomowego basenu, lub kupienie sobie domu z basenem, zaś ostrzeżenie informuje nas np. snami iż w basenie my utoniemy albo utonie ktoś nam bardzo bliski, wówczas lepiej jeśli zaniechamy owego budowania lub kupna.

{6} Potwierdzenie iż praktycznie we wszystko co zarówno my czynimy, jak i co dookoła widzimy iż się dzieje, Bóg wbudował mechanizmy "samoregulowania się". Mechanizmy te powodują iż bez względu na to czy my naprawimy zło jakie wyrządziliśmy, czy też zignorujemy efekty tego zła, zło to samo z czasem się naprawi - tyle iż z jego powodu zarówno inni ludzie, jak i my sami, muszą ucierpieć. Dlatego zamiast czekać aż to owe mechanizmy "samoregulowania się" nakłonią nas bolesnymi karami do przestrzegania przykazań i wymagań Boga opisywanych w Biblii, znacznie lepszym wyjściem jest nasze ochotnicze przestrzeganie tych przykazań i wymagań - jakie pozwoli nam uniknąć nieodwołalnie nadchodzących kar za ich nieprzestrzeganie.

{7} Potwierdzenie iż treść Biblii zawiera prawdę i tylko prawdę - tyle że dla wielu powodów mądrze zakodowaną. Dlatego studiowanie prawd podanych w Biblii oraz prowadzenie życia w sposób Biblią przykazywany i wymagany, stanowi najważniejsze działanie naszego życia oraz najwartościowszy sposób edukowania siebie samego. Dla bowiem każdego z nas NIE ma większego znaczenia co jest modne i co czynią inni ludzie, inne instytucje i inne kraje, za to ma znaczenie i jesteśmy ściśle rozliczani za to "co" i "jak" my osobiście czynimy, oraz co czynią instytucje lub kraje jakich każdy z nas jest składową.


#F13a - Dokument: http://pajak.org.nz/korea/korea_skarb_narodowy_nr120.jpg
#F13b - Dzwon: http://pajak.org.nz/korea/korea_dzwon.jpg
Widea o dziedziczeniu traumy - https://www.youtube.com/results?search_query=epigenetyczne+dziedziczenie+traumy

Fot. #F13ab: Powyższe dwa zdjęcia ilustrują jeden ze skarbów narodowych Korei. Górne pokazuje dokument jaki skarb ten opisuje i potwierdza. Dolne zaś pokazuje jego zdjęcie. Ja nigdy NIE słyszałem aby np. Polska lub Polacy (albo Nowa Zelandia czy Nowozelandczycy) oficjalnie uznawali kogoś lub coś za swój "skarb narodowy". Na szczęście inne kraje, przykładowo Australia i Korea, uznają i są dumne ze swoich skarbów narodowych. W Australi skarbem tym są, między innymi, ich najsłynniejsze piosenkarki (patrz np. https://www.google.com.au/search?q=alongside+popular+singer+australian+national+living+treasure ) - tak jak raportuję to także np. w punkcie #C4 swej strony o nazwie "mozajski.htm". Natomiast w Korei jednym z tych skarbów jest właśnie dzwon zwany "Beomjong" (patrz https://www.google.com/search?q=beomjong+bell ) jaki promuje tzw. "prawdę" - czyli to coś, respektowanie czego w dzisiejszej erze "neo-średniowiecza" (opisanej w #K1 strony "tapanui_pl.htm", zaś przez dzisiejszych dziennikarzy zwykle zwanej erą "post-truth", czyli erą jaka nadeszła już "po-prawdzie") niemal całkowicie zaniknęło w naszej cywilizacji. Nic dziwnego iż opisane tu mechanizmy "samoregulowania się" już zaczynają prawdę tę przywracać w sposób dość bolesny dla kłamców. Dzwon Beomjong ma odmienną od europejskich dzwonów konstrukcję typową dla będących przedmiotem religijnej dewocji dzwonów Wschodniej Azji. Ich bicie wywołuje się uderzeniami wiszącej obok nich kłody drewnianej zamiast kołatania ich metalowym "sercem". Stąd ich dźwięk także jest odmienny. Tego typu dzwonem i obiektem modlenia się był największy dzwon świata, słynny i mityczny "Dzwon Dhammazedi z Myanmar" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+bell+of+dhammazedi ) który ważąc niemal 300 ton (tj. niemal 300 000 kg) był aż tak ciężki i aż tak pełen nadprzyrodzonych mocy, że po jego zrabowaniu z buddyjskiej pagody zatopił w rzece statek jakim usiłowano go wywieźć prawdopodobnie do Europy. ("Jak" modlący się do jakichś obiektów ludzie nadają nadprzyrodzonych mocy tym obiektom, wyjaśniłem to w punktach #E2, #D1, #D2, #C1 i #C7 swej strony "malbork.htm" m.in. na przykładzie posągu pokrzyżackiej Madonny z Malborka, która była znana z nadprzyrodzonego szkodzenia Polakom - o czym ja osobiście przykro się przekonałem.) Użycie dzwonów typu Beomjong w porannych i wieczornych obrzędach religijnych nieustannie przypominających o prawdzie i o znaczeniu prawdy jest pokazane na długości od około 27 do 28 minuty naszego półgodzinnego polskojęzycznego (ale z napisami "subtitles" w języku angielskim) filmu edukacyjnego o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Intrygująco właśnie tego typu dzwon, tyle iż mniejszej wielkości, znalazł w Nowej Zelandii jeden z pierwszych europejskich eksploratorów (misjonarzy) tych odległych of Europy i Azji wysp - na przekór iż ówczesna jej ludność NIE znała metali (patrz podpis pod Fot. #M1 strony "quake_pl.htm"). Ów znaleziony w NZ dzwon, za nazwiskiem jego odkrywcy nazywany jest "Colenso's Bell" (patrz https://www.google.co.nz/search?q=colenso+bell&source=lnms&tbm=isch ), zaś obecnie podobno przechowywany jest w narodowym muzeum "Te Papa" - aczkolwiek NIE jest wyeksponowany do wglądu zwiedzających to muzeum (a szkoda, bo ja bardzo chciałbym go zobaczyć i pokazać swym czytelnikom). Oba powyższe zdjęcia, jakie wykonałem podczas swej profesury w 2007 roku na Uniwersytecie Ajou w Korei, pokazują jak Korea stara się uszanować i uczcić ów niezwykły narodowy skarb, który bezpośrednio i codziennie przypomina każdemu jej mieszkańcowi o prawdzie i obowiązku poszukiwania prawdy we wszystkim co się czyni. Pokazany niniejszymi fotografiami górny dokument o tytule "Skarb Narodowy Nr 120" a wystawiony przy prastarym buddyjskim dzwonie, ma napis stwierdzający w moim własnym tłumaczeniu na język Polski: "Koreańskie słowo 'Beom' referuje do prawdy i każdej istoty we wszechświecie. Z kolei Beomjong jest dzwonem jaki wytwarza brzmienie tego słowa. Religijne znaczenie beomjong sprowadza się do zbawiania wszystkich istot, włącznie z istotami w Nieprawdzie ponieważ jest powiedziane iż daje się uciec ze wszelkiego zła słysząc brzmienie tego dzwonu jako że mądrość wygrywa nad pożądaniami zła w umysłach wszystkich istot. Beomjong rozbrzmiewa przy okazji codziennych obrzędów każdego rana i wieczora." Poniżej napisu jest pieczęć oficjalnie potwierdzająca: "Monument Korei". Czytając ten dokument wskazujący jedno z narzędzi wiodących do unikania samo-zadanych kar za kłamanie a stąd i do wszechświata prawdy i zbawienia, czytelnik zapewne teraz rozumie dlaczego ja przewiduję iż Bóg prawdopodobnie wybierze właśnie Koreę na budowniczych mojego Magnokraftu (patrz strona "magnocraft_pl.htm") i na odpowiedzialny zaszczyt zostania następnym i ostatnim przywódczym narodem ludzkości - tak jak ja prognozuję to w punktcie #H1.1 z mojej strony "przepowiednie.htm", zaś jak dyskretnie i z szacunkiem ilustruje to nasz gratisowy film o tytule "Napędy Przyszłości" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI .

Powyższe ilustracje reprezentują panujące w Korei totaliztyczne przekonanie iż prawda przezwycięży wszelkie przejawy zła - czyli przezwycięży też opisywane w niniejszym wpisie #358 (i w punkcie #F13 strony "soul_proof_pl.htm" z jakiej wpis ten jest adaptowany) zło ostrzegane epigenetycznym dziedziczeniem traumy zaś samo-przezwyciężane w łonie ludzkości działaniem mechanizmu "samo-regulacji". Jednocześnie w chrześcijaństwie precyzyjnie tę samą rolę prawdy potwierdza Biblia w wersecie 8:32 z "Ew. św. Jana" - cytuję: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli", zaś w otaczających to stwierdzenie wersetach 8:12 do 8:59 Biblia w zakodowany sposób wyjaśnia też m.in. od kogo prawda nas wyzwoli, tyle iż aby zrozumieć na kogo wersety te naprawdę wskazują trzeba wiedzieć to co wyjaśniłem w {11} z punktu #H2 mojej strony o nazwie "biblia.htm" i z wpisu #354 do blogów totalizmu.

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #358 oryginalnie została adaptowana z opisów w #F13 do #F13ab z mojej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 marca 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/soul_proof_pl.htm
http://drobina.rf.gd/soul_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "soul_proof_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "humanity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #358, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwały do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #358:
#357, 2023/4/1 - "Nastaw drugi policzek" a mechanizm "samoregulowania się" pokona zło za ciebie (#N do #N3b z "cielcza.htm")
#354, 2022/12/1 - Jak 12 "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii potwierdza prawdę moich odkryć i prostuje wypaczenia dzisiejszej oficjalnej nauki (#H1 i #H2 z "biblia.htm")
#342, 2022/1/1 - Dlaczego pomijanie "jak" jest źródłem błędnych teorii i praw, zakłamanej interpretacji życia, niepełnych religii, itp. (#L1 do #L3 z "2020zycie.htm")
#331, 2021/2/1 - Pochodzenie, składowe i działanie zjawiska życia ustalone przez "Teorię Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#294, 2017/12/20 - Jak Bóg zaprogramował "nawracalny czas softwarowy" w którym my się starzejemy (#D3 z "god_proof_pl.htm")
#288, 2017/9/25 - Karmatyczne pochodzenie dzisiejszych narkotycznych nałogów (#F2 z "karma_pl.htm")
#223, 2012/8/25 - Powód korupcji, nieudolności, błędów i wypaczeń dzisiejszej oficjalnej "nauki" (#C2 do #C4 z "telekinetyka.htm")
#194, 2011/2/1 - Dusza wchodzi w ciało np. w momencie przerwania pepowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :
mar 20 2023 #357_1E: Why totalizm advises against confrontation...

#357_1E: Why totalizm advises against confrontation and pride, and recommends Biblical "turn the other cheek" (Part 1)

 

Summary: On my web pages and publications for many years I repeatedly explain, that into everything that God does and that God manages, God builds in the spiritual mechanism of the so-called "self-regulation" of bad and good consequences of given situation. How this mechanism works in practice, is explained most simply in [A] from item #C9 of my web page named "nirvana.htm" and in post #351E to blogs of totalizm - using the example of predators and their victims. Namely, if, for example, predators multiply too much and eat too many of their victims, then for many of them there will be no food and they will die of hunger - thus restoring through such self-regulation the required balance between good and evil. The newest explanation of the operation and common existence of this mechanism of self-regulation is summarized at the end of item #J3 and in the "motto" to #J1 of my web page named "korea.htm". In turn to older explanations of this mechanism, links are provided from the Polish web page named "skorowidz.htm" - searched in there with the Polish keyword: samoreguluj (meaning: self-regulate). For people this mechanism is extremely important because it brings countless benefits to all who implement it in their actions. For example, due to its work, whenever we are confronted by evil, we do NOT need to fight with this evil, because in the right time God will appropriately "adjust" this evil by using the mechanism of its "self-regulation" built into it. The only thing that then we should do is to somehow "avoid" focusing on us the entire fury of this evil - e.g. by implementing the advice of the Bible "turn the other cheek". But because people themselves are unable to implement such a "self-regulation of evil" in their legislations, nor do they read my publications in order to learn about its existence and operation in everything that God created and that God rules, they rarely intentionally use benefits that it brings. On the other hand, in close connection with this mechanism operates another principle described in the Bible, which if translated from the very careful language of the Bible into the "down to earth wording" then it could be expressed with words: "regardless of how we react to the evil that happens to us, God will also settle justly with this someone who does this evil later, using, amongst others, this "self-regulation". In other words, if there is some evil happening, we do NOT have to fight with it and e.g. risk that it will kill us, because in due time God will settle accounts with it. This is why on my web pages and publications I explain for a long time e.g. that "for totalizm one should live instead of dying" - see item #H1 e.g. from the web page named "totalizm.htm" or see 7 from item #C4.2 of the web page "morals.htm". Unfortunately, my publications are too intensively blocked and disgusted that the people who would benefit most from such discoveries could learn about their existence and essence. Therefore, in the following items #N1 to #N3 of this post #357E I have put for consideration or debate of readers whether is true the thesis of my philosophy of totalizm of 1985 which states that: there is NOTHING which directly does NOT originate from decisions, judgments, or acts of God, that would be worth to voluntarily expose one's life to breaking or even to voluntarily die for it. Expressing this in other words, the only reason for someone's death should be that God decided, judged, or acted so that the time has come to call this person before Him. In the following items #N1 to #N3 I presented the evidence (and provided links to its broader descriptions) which documents that this thesis of my totalizm actually expresses the truth. However, bearing in mind that God intentionally gives to every person the so-called "free will" (see my web page "will.htm") so that everyone can adhere to and implement in his/her life the views which their world view considers to be expressing the truth, both myself and my readers would be willing to learn the evidence which can be presented to us by these people who believe that this thesis does NOT express the truth. On the other hand, it so happens that the time is fast approaching when a whole range of subsequent forms of evil and its sources, examples of some of which will be mentioned below, are going to collapse spontaneously because of the work of these "self-regulating" mechanisms established by God. This is why the earlier learning of the above thesis by readers will provide them with an opportunity to experience the good that will result from the knowledge of it for each one out of both groups of people mutually confronted each other because of these forms of evil.

 


#N1. Why is it worth to start a debate, implement in ones life, or at least learn and have our own opinion on this subject, regarding the truth of the thesis put up for debate here, postulated by the philosophy of totalizm of 1985 and stating that: there is nothing of human origin for which would be worth voluntarily dying by people or e.g. expose themselves to unjustified by bible verses danger of premature death

 

Motto: "Nothing that does NOT originate from a decision, judgment, or act of God, is worth dying voluntarily or exposing oneself to the danger of death that is not justified by verses of the Bible" - this is why the philosophy of totalizm of 1985 (summarised on my web page "totalizm.htm") recommends that we live for it, NOT die for it. (This motto presents the truth that is worth to recognize and implement, because it results from a huge body of evidence and empirical examples of history, for example from God's commandments, verses of the Bible, the work of the "morally self-regulating spiritual procedure" and a number of other messages worth noticing.)

 

If the reader is able to raise his or her attention above insignificant details and analyze the entire history of humanity from the point of view of the continuous fight between good and evil, then he or she will notice one very important regularity. Namely, will notice that every political system and every country from the entire history of humanity to-date is a carrier of some existing independently from it but unique for it form of evil - which evil divides all people that are in the power of this political system or country into two mutually fighting sides, i.e. into: (a) "rewarded" with a given form of evil, means those who draw benefits, comfort and wealth from the fact of maintaining the existence of this evil, and (b) "disadvantaged" by this form of evil, because they are subjected to exploitation so that these benefits are brought to these "rewarded". My philosophy of totalizm of 1985 has proven (which fact on the example of "money" I am to remind or reveal below) that because of the independence of given form of evil from the political system or country that maintains it, the form of this evil can be peacefully removed without any major alteration of the political system but only through its improvements - but, of course, only if the citizens and government of that country do it voluntarily because they consider their political system to be sufficiently good for them.

 

Examples of political systems and countries that so divided people who are in their power are all that have existed so far in the entire history of humanity, starting from the slave system and the state of ancient Rome, through feudalism and even communism of Soviet Russia, and ending with the present forms of capitalism. In each of them the (a) "rewarded" always benefited by maintaining the evil that this political system and state created - e.g. in ancient Rome senators lived like gods who could do everything and whose every whim was fulfilled. Under communism, senior members of the party did the same. In turn in today's capitalism the "rewarded" similarly benefit from the evil caused by "money" which they distribute mainly among themselves. Simultaneously those (b) "disadvantaged" by this form of evil, who earn these benefits, must endure all harm that results from a given evil - e.g. in capitalism from the existence and role of "money". In ancient Rome these "disadvantaged" were all slaves and all nations living outside the borders of this empire, which became the source of these slaves. And in communism - they were all workers and peasants and all the surrounding nations exposed to the danger of aggression of a given communist state and its ideology.

 

I used to expose my life to breaking or deviation due to my active fighting against communism. Only when I emigrated to capitalism I empirically learned that the problem then was NOT the political system that prevailed in there, but the lack of democracy and civil liberties in the country implementing this system. Similarly still is in today's capitalism - its inhabitants do NOT distinguish between the "democracy" that is part of capitalism (which is its main advantage and the source of civil liberties) from the "use of money" that is part of the same capitalism (which is the root and source of evil of all political systems that use money). Therefore, now I see that I made a mistake by actively fighting against the system, while the problem and the source of evil results from the "use of money" and from the "lack of democracy", and also from several other reasons that boil down to ignoring truths and recommendations of the Bible (e.g. from corruption, monopolies, cronyism, lack of independence and occupation, distortions of science, lack of love of fellow humans, lack of knowledge about the omnipresence of the "self-regulation of evil" described here, ignorance of the reasons for the need of biblical "turning the other cheek", etc.). So with my present research I am trying to fix this error.

 

Of course, both people "disadvantaged" by the evil that is unique for a given political system and country, as well as some out of people endowed with a sensitive conscience among "rewarded" by this evil, were aware what this evil does to people oppressed by its power. Thus they attempted an active or even an armed fight either with the evil itself, or with the political system and state that spread this evil. As a result of these attempts to fight, millions of people died unnecessarily in the history of humanity. After all, evil always won this fight until the time when started to work mechanisms of self-regulation which God builds into every development of situation from our "world of matter". As it turns out, only the divine mechanisms of self-regulation are able to overcome the power of evil that is uniquely spread by a given political system and state. Therefore, all efforts of people to fight this evil are just a useless waste of their lives. Thus, the most general conclusion that results from the analysis of the entire history of humanity summarised here, carried out from the point of view of the continuous fight between good and evil, is the finding that the active or even armed fight of individual people against the political system or the state which is the source of a specific evil, is always fruitless, thus individuals are needlessly wasting their lives by taking up such a fight. The only effective manner of overcoming carriers of this evil is a peaceful and passive but determined disapproval of it, which depends on fulfilling commands and requirements of God described in the Bible, or suggested to us by the organ of our conscience, instead of fulfilling commands of people causing given evil. This is because such passive but determined disapproval of it releases the self-regulating mechanisms that God built into the evil caused by a given political system or country, causing that this system or country with the elapse of time is going to collapse or disintegrate on its own. In turn, this collapse or disintegration through mechanisms of self-regulation will the faster happen, the greater percentage of people affected by it starts to oppose it spiritually in a peaceful and disapproving manner recommended by the Bible.

 

God so inspired the content of the Bible that it avoids being censored or eliminated from use, and simultaneously it contains wisely formulated recommendations how such a passive but determined fight should be carried out. For example, in case of people who live from benefits that are offered by evil formed by a given political system or state, the Bible recommends "DO NOT carry out orders that cause evil or do NOT do evil from your own initiative - only that Bible uses wisely chosen words, also expressing, amongst others, the above recommendation. "Where" and "how" the Bible explains how those "rewarded" by a given form of evil, still can obey God's commandments written in the Bible by avoiding carrying out orders that cause evil, and avoiding bringing on themselves the fury of the power that spreads this evil, I try to explain to the reader e.g. in item #L3 and in the discussion of the moral test from Fig. #G1 of the web page "cielcza_uk.htm".

 

In turn "where" and "how" the Bible explains ways of avoiding, with which the "disadvantaged" by this form of evil should divert from themselves the focus of all its fury, or even lose their lives because of it, also is explained e.g. in item #L3 of the web page "cielcza_uk.htm". As an example of this avoidance in ordinary life situations, when we are confronted by some powerful evil that oppresses us, consider the "turning the other cheek" recommended in the Bible (see Bible, verses 3:26 and 3:30 from "Lamentations", 5:39 and 23:3 from "Matthew", and 6:29 from "Luke"). In turn in case of a war - avoiding conscription to the army and the need to kill our fellow humans, through e.g. emigrating abroad, or e.g. by declaring oneself officially the "conscientious objector" - as described in item #S4 from my web page named "2030_uk.htm" and in post #291E to blogs of totalizm. (The name "conscientious objector" can be explained as "a person who refuses to comply with a particular requirement because of the dictate of his/her conscience" - see https://www.google.pl/?#q=conscientious+objector .)

 

One of the postulates which the above analyzes emphasize for our careful consideration, realizing, and even debating, is the thesis of the philosophy of totalizm presented here that: "NOTHING which directly do NOT originates from a decision, judgment, or act of God, is worth the risk that our lives are to break or even to be lost for it". Reasons for the importance of this thesis for the life of every person I am going to present in the next item #N2 of this post #357E.

 


#N2. Main reasons "why" people should NOT voluntarily die because of ambitions of other people, but only because of a decision, sentence, or act of God:

 

Motto: "Hard times make people strong, strong people make good times, good times make people weak, weak people make hard times." (This motto summarizes one of the best examples of principles of operation of "self-regulating spiritual procedures" which govern laws established by God that compensate morally degenerating consequences of human deviations, immoralities, imperfections, etc. - for example the effects of use of "money" - which being the "root of all evil" cause cycles of rise and fall of empires, families and individuals. The formulation of this example was popularized by Sheikh Rashid - the founder of Dubai (see https://www.google.com/search?q=sheikh+rashid+camels+on+the+horizon ). It is most beautifully expressed in a 1.58-minute video entitled "Camels on the horizon" (see https://www.youtube.com/results?search_query=camels+on+the+horizon ) disseminated for free, for example, at: https://www.youtube.com/watch?v=-t3YY6yQThY or https://www.youtube.com/watch?v=D33YmGSGzZs . Unfortunately, like every truth, this "morally self-regulating spiritual procedure" is also viciously criticized - for example by believers of random evolution. However, in the absence of evidence contradicting its operation, critics focus their attention on details irrelevant to the spiritual procedure that they refute, instead of e.g. focussing on reasons for its existence and consequences of its operation - see https://www.youtube.com/watch?v=4QLYvRDbgps . Meanwhile, e.g. the destructive action of "money" which is self-regulated by the action of this procedure, independently noted the folklore of many nations of the world, perpetuating it in their proverbs - e.g. consider the Japanese "When a man earns money, his son will spend it, while his grandson will be poor again", Chinese "Wealth is going to last only for three generations", English "Father buys, son builds, grandson sells, while his son begs", etc. The self-regulating consequences of every action of people already since thousands of years are also encoded into many verses of the Bible which I listed e.g. in #2I4.1 from subsection I4.1 in volume 5 of my monograph [1/5] available for free vua the web page "text_1_5.htm" - e.g. consider the Bible verses stating: "He who sows evil, reaps misfortune" (Proverbs, 22:8), "They sow the wind, they will reap the storm" (Hosea, 8 :7), "What you sow, you reap" (Galatians 6:7), etc. Also my philosophy of totalizm, almost from the moment of starting its continuous development in 1985, tries to realize to readers on various examples that in everything that God creates, principles of "self-regulation" are always embedded. For example, these principles are revealed by the operation of the moral law developed by the philosophy of totalizm and called the "Boomerang Principle" while described e.g. in item #B3 from my web page named "mozajski_uk.htm" and in publications linked from there. Quite clearly this principle is revealed also by the explanation that "every problem contains in itself its own solution" discussed e.g. in #C9 to #C9a from my web page named "nirvana.htm" and also in post #351E to blogs of totalizm.)

 

Everything that happens in our "world of matter" God so wisely controls on purpose, that it becomes another fragment of a larger self-regulating mechanism of a given form of evil that currently prevails in our world of matter. In turn, this entire mechanism of self-regulation of a given form of evil causes that the material reality which was the carrier of a given form of evil (i.e. that considered political system, ideology, state, superpower, etc.) with the elapse of time spontaneously either collapses or is changed into something much better. This is how collapsed or changed all systems, states and powers that existed before today's situation on Earth. It is also in the same way that will fall down today's users of "money", who spread the evil that results from the immoral abuse of the power of money.

 

Unfortunately, while inspiring the content of the Bible, God had to take into account that there will be rulers who will censor it (e.g. Emperor Justinian described e.g. in #C4 and in Fig. #1ab from my web page "bible.htm"), and even people or institutions that will decide to prevent the translation of Bible into native languages and prevent learning what exactly it states (e.g. medieval inquisition). That is why the Bible is written very wisely. For example, it explains "what" in its verses, but avoids giving detailed "how" and "why" - leaving this to be determined by the readers themselves or to be discovered by future scientists - e.g. see item #L3 of the web page "cielcza_uk.htm", or see #I1 to #I5 from another my web page named "1985_theory_of_everything.htm", repeated later also in posts #345E and #346E to blogs of totalizm. So although the Bible contains encoded almost everything that is described in these items #N1 to #N3 about mechanisms of self-regulation of evil, still it is described in there with dictionary formulas "what" explained in item #G3 from my web page named "wroclaw_uk.htm" - and this is done without the use of today's terminology. Thus, in order for the majority of people to understand it, it was necessary to decipher it and to translate it into the present language (what I am doing here).

 

However, although people were NOT aware that the Bible actually describes mechanisms of self-regulation of evil pre-programmed by God into everything that happens around us, still somehow these mechanisms were spotted in the real life because of their work due to such pre-programming. For example, from the operation of these mechanisms often are benefiting politicians and various decision makers from state offices paid for by taxpayers - who deliberately delay innovations that solve problems which trouble people over whom they rule, counting that with the elapse of time these problems will soon solve by themselves. I remember from the times of communism in Poland that in those years there were even jokes circulating among people about how easy it is to be a decision maker. This is because it is enough to have a desk with two baskets with inscriptions (A) problems which time will solve, and (Z) problems which time already solved. Then the only thing that the decision-makers are then doing (and as I believe this also applies to many present politicians) is transferring documentation from basket (A) to basket (Z) and in their speeches telling the ruled people how much they supposedly are busy with repairing what their predecessors broke.

 

So let us now review in items {1} to {5} below the most important examples of evidence which confirms that is true that the "self-regulatory mechanisms" embedded by God in everything that surrounds us are omnipresent and continually work, and that people who will be aware of the existence and operation of the described in this post #357E such mechanisms will greatly benefit from this knowledge.

 

{1} Prohibitions of killing highlighted in the Bible. Knowing that the emotional nature of people in every situation when there is a confrontation between "rewarded" and "disadvantaged" by a given form of evil will try to persuade to the escalation of the struggle, the Bible forbids people both, the aggressive killing and committing suicide, as well as admonishes against becoming a killer. Therefore, about these bans we must remember in all situations, in which confrontations between both sides representing "rewarded" and "disadvantaged" by a given form of evil, create an opportunity to force people to aggression and killing (e.g. in situations of being called up to serve in an army for an aggressive war). So instead of coercing and confronting, both parties should trust the effects of the mechanism of self-regulation of good and evil described here, which spontaneously balance the situation without the need for mutual struggles by both parties. For the most unambiguous formulation of this prohibition of aggressive killing see the commandment of God in the Bible given in verse 20:13 from the biblical "Book of Exodus", and discussed in more detail in [3] from item #L1 of my web page named "2020life.htm" and in post #342E to blogs of totalizm. The Bible also explains that murderers rather cannot expect to be forgiven for their sin (in the same way as committing some other sins can be forgiven) - e.g. see verse 21:8 from the biblical "Revelation".

 

{2} Reminder from verses of the Bible that the human body is the "temple of God" - see verses 3:16 and 6:19-20 from "1 Corinthians". Hence, anyone who contributes to the death of this body becomes guilty of destroying the temple of God. And it is NOT hard to guess that God will NOT show enthusiasm for forgiving those guilty of destroying temples of God - see in the Bible verse 3:17 from "1 Corinthians". After all, it is known that even in cases of destructive cataclysms temples of God are typically avoided by destructions - for descriptions of such situations see e.g. items #F3 and 5 from item #P5 of my web page named "quake.htm".

 

{3} Recommendation developed as a result of research on the philosophy of totalizm. This also confirms the recommendation of the Bible that on the occasion of fulfilling the self-regulation described here, people should avoid confrontation between parties representing the "rewarded" and the "disadvantaged". One of the products of this recommendation is the statement emphasized by the philosophy of totalizm that "only such ideas are worth human support, which require that we live for them and NOT die for them". This is why totalizm advises what I explained above in the "summary" to this post #357E and in item #N1.

 

{4} The awareness of humanity. This growing awareness causes that an increasing number of "disadvantaged" by a given form of evil starts to disapprove the situation that they are exploited by "rewarded" to whom this evil gives power over "disadvantaged". Hence, on the one hand, protests, riots, or "dodges" of the type such as trying to avoid serving in an army, or being sent to war, are increasingly frequent. On the other hand, the evil unmasked by this awareness pushes more and more strongly to human confrontations.

 

{5} Direct manifestations of the operation of the "self-regulating principle of operation of all laws established by God" described here. These reveal themselves e.g. in situations of self-neutralization of evil caused by deviations, immorality, and imperfections of people. They are the main cause of the self-destruction of every kind of evil. It is described in more detail, among others, in motto to #J1 and in #J3 from my web page named "korea.htm" and in post #356E to blogs of totalizm (with addresses from item #Z3 of the web page "cielcza_uk.htm"). They cause that every evil done to people with the elapse of time carries out its own self-repairing, and therefore it is NOT worth that anyone should die in the human effort to repair it. Therefore, if any evil threatens someone with death, then it is worth to look for a way how to avoid being killed by it. Examples: the collapse of communism and other oppressive regimes, "conscientious objectors", people emigrating abroad and hiding and escaping to protect themselves from conscription to the army, etc.

 


#N3. Advantages and disadvantages of the situation when the majority of the population of Earth would be aware of the truth of the thesis put up for debate here, while postulated by the philosophy of totalizm of 1985 and stating that: there is nothing of human origin (i.e. nothing that is not justified by the Bible verses) for which would be worth to die voluntarily or e.g. to expose themselves to the danger of experiencing harassment or premature death:

 

Similarly as it will be with every decision that we make in our lives, also the decision of entrusting to the finding of philosophy of totalizm of 1985 disclosing that the "mechanism fo self-regulation of evil" described here will on our behalf balance evil, good, justice, etc., is to create for us both the knowledge of having a group (A) of advantages, and a group (B) of disadvantages. Let us list here at least the most important amongst them.

 

And so to the group (A) of advantages of the awareness of the existence and effective operation of the "mechanism that self-regulates every evil", as described here, can be included that:

 

(A1) We are (and feel so) relieved from the obligation to confront the defenders of a given form of evil. This will save us many problems, suffering and personal enemies. After all, defenders of every form of evil always represent the "official" side of the overwhelming power that has "money", law, police, army, prisons, penalties, propaganda, etc., etc. So any attempt to actively fight with them (instead of the passive disapproval and avoidance recommended by the Bible) for many fighting people will result in the loss or distortion of the rest of life.

 

(A2) Typically we always feel a kind of contentment and inner peace, if we do exactly what the Bible recommends to us in the matter of the evil experienced. However, in the nature of many people there is a resistance against the implementation of the Bible's recommendation, e.g. of the type "turn the other cheek". Although it recommends exactly what Jesus did, unfortunately this resistance was programmed into us by human traditions, e.g. of wars, propaganda of rulers such as "honour and homeland", performance of professional duties, etc., and often additionally strengthened by the physical vice of our "pride" and defiance. However, our conscience, and sometimes also memory, expresses satisfaction when e.g. we actively took care (or when God did it for us) to protect our lives from persecution or destruction by avoiding confrontation - means to protect another "temple of God" which is our own body and life. Unfortunately, in ordinary cases, we may overlook this satisfaction. Especially if we managed to avoid some confrontation alone and just by ourselves. However, if we are participants of a larger group of people, and although we avoided the confrontation, many other participants of this group were unfortunate to focus on themselves the entire fury of evil power that the other side has at its disposal, then we have the opportunity to realize what we managed to avoid. I experienced such a situation on 1 May 1968, when the communist authorities prepared a provocative confrontation aimed at removing from the Technical University of Wrocław these students who showed ANTI-communist inclinations. I almost fell victim to this confrontation and subsequent purge. Fortunately, God intervened and saved me using my girlfriend for His tool - as it is described in item #F2 from my web page named "wroclaw_uk.htm", and also briefly summarized in item #E5 from my web page named "rok_uk.htm". As a result of this provocative confrontation, about 40 students were expelled from the university, which purge broke or distorted practically their entire lives. Then the government changed into one consistent with what these students were fighting for, yet these expelled students never received an apology or any form of compensation or indemnification. I was deeply moved by those events and I still remember them to this day. After all, if that intervention of God did NOT take place, then e.g. neither my philosophy of totalizm of 1985 (see my web page "totalizm.htm"), nor my Theory of Everything of 1985 (see "1985_theory_of_everything.htm") and the Theory of Life of 2020 (see "2020life.htm") would exist, while my inventions, for example the Magnocraft (see web page "magnocraft.htm") or the Time Vehicle (see web page "immortality.htm"), would NOT get an opportunity to be born. In turn myself, instead of carrying out my research in many different countries of the world, I would probably spend the rest of my life as a poor farmer or as an unemployed helper, while out of regret after the lost of life chances I would get drunk every Saturday. To be honest, for the reason why God saved me then, until today I believe that God knew what I would do in my adult life and considered it worthy of His intervention. It is for this reason that in item #D1 from my web page named "god_exists.htm" I explain and persuade totalizts to be very careful "how" they lead their adult lives because "premature death or whatever else happens to us in a young age will be a result of what someone does just in his/her later adulthood".

 

(A3) The breakthrough value that has for us the knowledge that a given form of evil is going to disintegrate by itself as a result of the action of the mechanism of "self-regulation" described here. This value is increased e.g. by the empirical discovery that sometimes this self-disintegration can take place even approximately after a similar time that it would take us and our fellow humans to overcome this form of evil with active fight.

 

(A4) Taking fewer casualties, or even no casualties. Because the self-disintegration of a given form of evil devoid of our active interference will have a more peaceful character, it will NOT cause as many victims as the struggle of both human sides, and also will cause less destruction than if this evil is removed as a result of the fight and e.g. military struggles between "rewarded" by this evil, and "disadvantaged" by it.

 

(A5) The birth of a new and better situation for humanity. After each case when a form of evil is subjected to self-disintegration by the mechanisms of self-regulation described here, always a new and much better situation and quality of humanity is born on Earth - as described in the Bible while I am commenting in the last paragraph from item #J3 from my web page "korea.htm" and from post #356E to blogs of totalizm. (Except that, unfortunately, with the elapse of time human imperfections, tendencies to corruption, and various temptations such as power, "money" and wealth, leading a comfortable and lazy life, etc., will cause a gradual deterioration of this new situation and quality of humanity, and will reveal the hidden different forms of evil that exist in it - gradually leading it to the state that also it will test human "pride", subdivide the humanity, and must be subject to the "self-regulation" described here. Such cycles of self-regulating downfalls and births will be repeated until the moment when with the help of humanity God eliminates from the universe all possible sources of evil.)

 

In turn, the group (B) of disadvantages includes:

 

(B1) Lack of the kind of carnal satisfaction that we personally dealt with a given form of evil. Typically this will be increased by the scepticism that characterizes people and by the lack of absolute certainty in atheistically inclined individuals whether the mechanism of "self-regulation of evil" described here actually works in a given case and whether it will cause the self-destruction of given form of evil.

 

(B2) The need to undertake various evasions, of the type described in item #L3 of the web page "cielcza_uk.htm" and above in #N1 - in order NOT to cause a confrontation between those "rewarded" by given evil, and "disadvantaged" by it. For example, if this evil needs soldiers to carry out an "aggression", those who expect that they are enlisted to the army to kill their fellow humans living in another country may be forced to emigrate from their homeland. (Notice here that to soldiers defending against aggression apply different moral laws that govern the duty of defence, than laws relating to soldiers of the aggressor.)

 

(B3) The possibility that the waiting time for self-regulatory mechanisms to start working will be longer than our lifetime. After all, these mechanisms will work in the most appropriate time selected from the point of view of goals, intentions and creativity of God. These in turn are different from our personal goals and expectations (see verse 55:8-9 from the Biblical "Book of Isaiah").

 

(B4) The need to experience various forms of pressure and persecution that those "rewarded" with a given form of evil will serve to the "disadvantaged" with it - which are to feel very insulting for people who adhere to the vice of "pride". An example of such pressures and persecutions can be the fate that during the Second World War, and immediately after it ended, was experienced by the so-called "conscientious objectors".

 

(This entire post #357E would NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #357_2E)

kodig : :
mar 20 2023 #357_2E: "What" and "who"...

#357_2E: "What" and "who" are the most important sources of evil which for thousands of years torment humanity (part 2)

 

(Continuation of the previous "part 1" of this post #357E)

 

(B5) Childbirth pains. Every birth of a new and better than previous situation and quality of humanity or situation of an individual person, including also the birth caused by the self-disintegration of some previously prevailing form of evil, is accompanied by the so-called "childbirth pains". These pains are described in detail in the last paragraph from item #J3 of my web page named "korea.htm" and of post #356E to blogs of totalizm. These pains, as well as the fear and destruction that they cause, are proportional to the level of good that is to be brought by this new quality of situation, e.g. on Earth. These destructions are additionally escalated by the participation of people in confrontations caused by the fall of a given form of evil.

 

At present the humanity has just started to experience the beginning of such (B5) "birth pains" caused by just approaching final stages of the work of God's self-regulating mechanisms for as many as a number of areas of present human activity - e.g. for: energy, natural resources of the Earth, monopoly of the official science and education, UFOs, production of plastics, economy, "money" and finances, democracy, law and justice, philosophy, religion, truthfulness, freedom of speech, to-date culture of aggressive wars and killing of neighbours, etc., etc. Unfortunately, the self-destruction of many of these areas has the potential for the evil within them to cause serious destruction and loss of life in the efforts of this evil to survive. So let us pray that the increasingly large number of people become aware of the existence of "avoidances" from confrontations described here, and that they allow self-regulating mechanisms established by God to complete their work without the involvement of people who cause aggressive confrontations. (For this praying one can use the content of the "waking up prayer" for times that are to come, which I presented in items #W2 to #W5 from my web page named "humanity.htm" and in post #333E to blogs of totalizm.) Out of all forms of evil that manifested themselves in various areas of present human activities, in my personal opinion as many as two of them introduce currently the highest threat and danger that the involvement of people in the confrontation that these two forms of evil are able to induce will cause the most destruction and loss of human life. Therefore, I strongly recommend that those who learn from my publications about the existence and operation of mechanisms of self-regulation described here, avoid as much as possible (using ways of "avoidance" recommended by the Bible and described above in #N1) joining the confrontation which these two forms of evil are to cause, while with such avoidance they fulfilled the recommendations of the Bible and increased the chance of their survival and of minimizing the damage caused. These two, in my opinion, most destructive manifestations of evil that currently plagues humanity and the Earth, include and concern: (B5a) the rewarding of productive work with "money", and (B5b) the secretive occupation and exploitation of the Earth by cosmic relatives of people arriving to Earth in UFO starships. So let us at least indicate here briefly "where" both these manifestations of evil are discussed in more detail. And so:

 

In case (B5a) of "money", it is briefly discussed in {10} from item #H2 of my web page named "bible.htm", and in publications linked from there. One of numerous proofs that "money" which is the source of all evil on Earth, can be eliminated and replaced with another reward for physical work done, is the philosophical principle which God built into our "world of matter" and which states that "for everything that people work out or build can be developed or build a much more perfect alternative". This philosophical principle is illustrated and discussed in Fig. #N3a below on this post #357E. There are also at least two reasons due to which it can already be predicted that the work of mechanisms of self-regulation in the matter of "money" is very close. The first of these reasons is provided recently by the extremely fast growth of corruption, which causes redirecting to wallets of "rewarded" by this form of evil so significant sums, that there is NO enough money to finance even the most basic needs of people "disadvantaged" by this form of evil. This, in turn, will soon cause the collapse and disintegration of order and the rule of law. The second reason is provided by the already developed idea of political "Nirvana System" - see #A1 to #A4 from the web page "partia_totalizmu_uk.htm". This is because it indicates a much better alternative than "money" for selective rewarding the already completed productive work, and is illustrated on our half-hour Polish-language film (but with English subtitles "cc") entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which title means: "World without money: Nirvana System") available for free at the internet address https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

 

In turn for case (B5b) of the "hidden occupation and exploitation of humanity by relatives of people from the planet Orion", it is briefly discussed in {11} from item #H2 of the web page named "bible.htm", and in publications linked from there. One of numerous proofs of the existence of this hidden occupation and exploitation of the entire humanity by UFOnauts, is the scar left by the identification implant of a UFO, which every adult inhabitant of Earth finds on his or her leg, while which is illustrated and discussed in Fig. #N3b below on this post #357E. In turn the reason, which already allows us to predict that mechanisms of self-regulation already started to work also in the matter of hidden occupation and exploitation of humanity, is the already impending collapse of official blockades, disgusting and scaring - which so far held back the awareness of people about the existence of this hidden occupation and exploitation of humanity by its cosmic relatives.

 

http://pajak.org.nz/starships/ice.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak (our half-hour free video "Future Propulsions")
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (our video "World without money: Nirvana System")
Fig. #N3a: Here is a realistic and beautiful illustration of the appearance of the starships of my invention called "Magnocrafts" (see my web page "magnocraft.htm") discussed in detail in our half-hour free video entitled "Future Propulsions". This illustration was computer generated by my friend together with whom we also developed the film "Future Propulsions". The Magnocraft illustrates and confirms the truth of above philosophical principle that prevails in our "world of matter" and states that "for everything that people develop or build, a much more perfect alternative can be developed or built", and thus philosophically proves also that there is a much more perfect technical alternative to primitive current space rockets. After all, e.g. Magnocrafts of the second generation with telekinetic propulsion system will be able to travel through the cosmos with an infinite speed - which is proved by the logical deductions based on the truth of the Bible presented in [A5] from item #I3 of my web page named "1985_theory_of_everything.htm" and from post #345E to blogs of totalizm. This is because my deductions show that in the "counter-world" in which God lives and through which telekinesis propagates, the elapse of time does NOT exist (means it is equal to zero), while for displacements of zero duration the speed must be infinitive. The same philosophical principle proves that my Magnocraft also confirms in a technically "tangible manner", that "money" can be replaced with a much more perfect "nirvana political system" devoid of all disadvantages of "money" and discussed more comprehensively in our half-hour free video (in Polish but with English subtitles) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "World without money: Nirvana political system"). In turn, it is known that since God laboriously prepared the replacement for "money" taking form of much better "nirvana political system", then sooner or later later UFOnauts that currently secretly rule over Earth and are discussed in Fig. #N3b below, with their hidden destructive acts that are constantly dished out to humanity while using "money" for this purpose, will gradually "persuade" humanity to implement this replacement of "money" as soon as possible for peace, survival, progress, independence and generally for our own good.

 

Although the scene shown in the above illustration Fig. #N3a looks scientific, technical and atheistic, in fact it expresses the spirituality of confirmation of the famous Shakespeare's (William Shakespeare, Hamlet) saying "Horatio, there are more things in heaven and earth than your philosophers dreamed of". For example, it symbolically and spiritually confirms the message that I am trying to convey to readers in these #N1 to #N3, which states: whatever you do in your life, always do it in the manner which God recommends to you in verses of the Bible. However, we must remember that in order to be able to do anything in accordance with verses of the Bible, we firstly need to learn actively what these verses really state, instead of just passively accepting what about them make people believe e.g. "atheists" or corrupt priests who "reject knowledge" (see the Bible, verses 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea"). In turn, the only way to learn the truths of the Bible requires personal studying and analyzing it, learning what people devoted to the service of God already determined about subsequent verses of the Bible, understanding how publications of my scientific philosophy of totalizm of 1985 explain with today's scientific language the timeless truths wisely encoded by God into verses Bible, and also requires building a personal connection and prayer relationship with our Father who lives in heaven, i.e. our Creator, God, Friend and Defender. In turn, if you carefully look at the above drawing from the point of view of the dictionary explanation "what" described in item #G3 from my web page named "wroclaw_uk.htm" then you will notice that it illustrates Magnocrafts of my invention, the construction of which will open for humanity unlimited resources of the cosmos, but also open it to temptations, dangers and situations which I describe in the caption under Fig. #N3b below, while I support it logically and with evidence on my web pages named "evil.htm" or "wtc.htm". In turn, if you look at it from the point of view of the engineering procedure "how" emphasized in item #G5 from my web page "wroclaw_uk.htm", and simultaneously consider "why" everything is happening on Earth on the subject of which today's TV reports are filled with news, while what already for many years are trying to reveal to humanity my publications and the confirmation of the truth of what are situations documented by the existence of very intelligent mocking, ridiculing, disgusting and discouraging illustrated e.g. in the half-hour long Polish video "Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album" see https://www.youtube.com/watch?v=mr6KO6BLNto (which is the opposite of objective reporting presented, for example, in a Polish video "Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka" the title of which means: Surprising ufological concepts of Professor Jan Pajak - see https://www.youtube.com/watch?v=-2_d5FMZnuA ), i.e. illustrated with the deprived evidence but critical film already discussed in items #I4 and #A5 to #A5.1 from my Polish web page named "totalizm_pl.htm", then one is to understand that trusting in God's recommendations from the Bible described here in #N1 to #N3, and also trusting the mechanism of "self-regulation of evil" built into everything, as well as trusting described in the Bible in verses 5:44-5 from "Matthew", 6:27-29 from "Luke " or 12:14 from the "Letter to Romans" praying that also our present opponents, persecutors and enemies reach the state of being worthy of salvation, is much more effective than confrontation and the present "scientific atheism" way of survival and keeping people on the side of "light" in today's increasing situations of being exposed to the attacks of powers serving evil that have much more superior to ours: intelligence, knowledge, technology, resources at their disposal, experience, professionalism, organization and discipline.

 


http://pajak.org.nz/wyglad/blizna.jpg
Fig. #N3b: More or less in the centre of the above photograph, a scar on the leg is documented, which is one of the indisputable evidence that every adult inhabitant of the Earth, including you the reader, and all your relatives and friends, are secretly abducted to a UFO at least once a month, where in the "chamber of cold" are subjected to "milking" at least from the so-called "moral energy" (explained in #D3 and #D2 of the web page "nirvana.htm"), and on this occasion also robbed of sperm or ovule, and frequently are also subjected to various tests, hypnotic programming, and medical experiments - sometimes ending in a rape. This evidence-scar shown above, remains after the UFO implant with the use of which UFOnauts identify for which amongst people, and when, the next abduction came in order to "milk" them from the resources which UFOnauts need for carrying on with their parasitic lifestyle, and which they are in able to obtain only from people - as this is explained in {11} from item #H2 of my web page named "bible.htm" and from post #354E to blogs of totalizm. Original descriptions of the above scar from a UFO implant and its photograph as well as reasons for its existence were published in 2004 on Fig. #B4a from my web page named "ufo.htm", and also on Fig. U1 from volume 16 of my monograph [1/5] available for free via the web page "text_1_5.htm" - unfortunately, to people is incomparably easier to lie, and to exploit them, than to prove to them that they are lied to and secretly exploited. This scar, typically having the diameter of sulphur on matchstick, has every inhabitant of Earth. Also, many people abducted to UFOs remember installing it because it is very painful - thus their reports are presented even in some UFO literature. But when UFOnauts "botch" the drilling and installation of this implant to the tibia of the leg, or when the wound after its installation becomes infected, then this scar can be even around a centimetre in diameter - like the one in the above photograph. Men have it on the right side of their right leg and women have it on the left side of their left leg. It is located in the intermuscular groove approximately halfway between the ankle and the knee. In people who were lucky that UFOnauts installed it without "botching" and the wound healed well after installation, this scar can be so poorly visible that in order to find it, it is necessary to look at the skin of a leg under a reflected light. The UFO implant itself, hidden in the tibia (bone) of the leg, has the appearance and consistency of this bone. Thus finding it, e.g. with methods of human surgery, is almost impossible. However, its enormous resistance to destruction causes that after burning human corpses this implant remains unburned. Thus Buddhists often meticulously preserve it as one amongst types of so-called "sarira" (see https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+beads , also called "sari", "beads", or "ringsels"), then at least once a year they make available it for public viewing - as this is explained in the caption under "Film #J2b" and in item #J2 from the web page "stawczyk_uk.htm" and from post #344E to blogs of totalizm, and also under Fig. U1 from volume 16 of my monograph [1/5]. (Click on the above photograph to be able to enlarge it - as I explained this at the end of the INTRODUCTORY part of the web page "cielcza_uk.htm".)

 

Of course, while knowing that civilizations of UFOnauts are secretly occupying and exploiting humanity - many agents of which that look almost identically to people probably impersonate important personalities that rule over the Earth, we cannot be so naive to suspect that UFOnauts do NOT undertake preventive measures to make it difficult to humanity the realizing that it is secretly occupied, exploited, ruined, and increasingly pushed back into trees and caves. After all, the highly advanced in comparison to humans technology of UFOnauts is able to technically and secretly cause practically all these cataclysms of weather and so-called "nature", which appear on Earth also for "natural" reasons. Examples of methods of forming these cataclysms, and also signs that prove when they are formed by UFOnauts, are described on a number of my web pages - e.g. see my web pages named "tornado.htm", "hurricane.htm", "day26.htm", "tapanui.htm", and several others. In turn methods of defence against the experiencing of effects of such technically induced cataclysms include, amongst others: praying - preferably during a personal pilgrimage to some holy area famous for miracles that took place in there (which in order to be able to make available to every person, God has created within the range of pilgrimage of practically every inhabitant of Earth ), e.g. to such a sacred area which for New Zealand I researched and described in INTRODUCTION and #J1 to #J3v from my web page named "petone.htm"; sponsorship of living in a given town of "10 righteous" - attributes of which are described in item #I1 from my web page named "quake.htm"; "funding a scholarship for an active totalizt" also described in there in #J1 and #A2; and several other methods. Unfortunately, knowing what signs document that recent cataclysmic events on Earth are caused technically by UFOnauts, I am increasingly worried about the official disinformation that accompanies the present secretive attack of UFOnauts on humanity - which exactly corresponds to the situation that I predicted many years ago that it is going to happen, and in order not to risk consequences that could tragically interrupt my research, then I described "diplomatically" and carefully in numerous of my publications, for example see the web page "evil.htm". After all, the use of UFO vehicles for causing e.g. tornadoes (see my web page "tornado.htm"), hurricanes (see "hurricane.htm"), tsunamis (see "day26.htm"), floods (see https://www.youtube.com/results?search_query=Auckland+NZ+flooding+2023 ), volcanic eruptions (see https://www.youtube.com/results?search_query=UFO+sightings+above+volcanos ), etc., will induce manifestations characteristic for UFOs and for a given technical manner of causing cataclysms by them. In turn, researchers who are open to truth should be able to identify these manifestations - only that, unfortunately, the humanity is still kept ignorant about UFOs, while the results of cataclysms secretly and technically induced by UFOs increasingly destroy the Earth and its inhabitants. For example, when flood rains induced by invisible UFOs fall, then one needs to search whether over the locations subjected to their destruction appears the same giant discoidal cloud scientifically called "supercell" (see https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado ) and having shapes reflecting the shielded with a layer of cloud formed by invisible UFOs one of these flying configurations which for the "Magnocraft" of my invention are shown e.g. in Fig. #H4 from the web page named "magnocraft.htm", which cloud for clearly visible tornadoes is illustrated on photos from the address https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado&source=lnms&tbm=isch - only that in case of an attack of UFOnauts with heavy rain, its outlines typically will be blurred and covered with rain, not so clearly visible as during an attack with tornadoes. About the same cloud from my research on tornadoes and hurricanes it already appears that it hides an invisible UFO in the "state of telekinetic flickering" (see Fig. #C1 in my web page "cloud_ufo.htm") that is capable of causing torrential rains - unfortunately, during a flood typically someone blocks showing images of this cloud to victims, e.g. on TV, and only shows what happens at ground level. Simultaneously, in the vicinity of invisible UFOs hiding in such clouds, e.g. the work of engines stops supposedly for no known reason, cars flooded with water usually will still have their lights on (which they often show on TV, but without an attempt to explain "why"), human telecommunication links rapidly disappear while decision makers controlled remotely with telepathy and hypnosis act irrationally. In turn, in order to divert the attention of people from the increasingly frequently noticed and photographed evidence of destructive activities of UFOnauts on Earth, of the type that I publish in #K1, #K3 and #K4 to #K4a from the web page named "petone.htm", UFOnauts fabricate various events, "sensational" nature of which diverts people's attention from UFOs - for example they manufacture "weather balloons" which are able to intelligently manoeuvre and fly with "above balloon" speed, although it is known that balloons produced by people cannot behave like that. I am not going to describe here again how with their disinformation campaign human-looking agents of UFOnauts sent to Earth cause the official, however anonymous, blocking of people's access to all knowledge about UFO sightings - including also everything that I found out during my research and about which I have been unsuccessfully trying to inform and warn about for many years. In this so tragic situation in which we all found ourselves, the only hope is in our God and Defender - only that, unfortunately, NOT all of us by displaying contradictive to the Bible behaviour deserved for His special treatment and divine protection.

Copyrights © 2023 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #357E constitutes an adaptation of the content of #N1 to #N3 from my English web page named "cielcza_uk.htm" (update of 1 March 2023, or later) and is available, among others, at the following addresses:
http://nirwana.hstn.me/cielcza_uk.htm
http://drobina.rf.gd/cielcza_uk.htm
http://pajak.org.nz/cielcza_uk.htm
Notice the frightening speed with which recently someone blocks my access to more and more websites of totalizm. If this continues, by the end of 2023 all web pages of totalizm available to interested readers and capable of being systematically updated by me will disappear from the Internet.

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #357E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then either at the above addresses he/she may start the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/cielcza_uk.htm , it is enough if in that address the name of the web page "cielcza_uk.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "wroclaw_uk.htm", let's say from a web page with the address http://pajak.org.nz/cielcza_uk.htm , it is enough that instead the previous web page address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/wroclaw_uk.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #357E (i.e. my English translation from the Polish post #357), I intended to publish on all mirror blogs of totalizm which until now remain accessible by me and on which I am still able to publish my posts. Until 2022/10/30, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time, out of which only following 3 out of these 8 blogs of totalizm I were still working, accessible, updatable and possible to use for publishing my posts. These 3 blogs of totalizm still accessible for me can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = since 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the impossibility to further publish my posts on 5 of these blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. in large size 20pt and in normal size 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost all posts to blogs of totalizm published in Polish are also published in there after my translation of them to the English language, and thus they should be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #357E:
#356E, 2023/2/1 - recipe, meaning and spiritual symbolism of "kimchi", which makes almost the entire Korea healthy (#J1 to #J3 of "korea.htm")
#354E, 2022/12/1 - twelve "[Ω] Seals of God" encoded in Bible verses and confirming the truth of my most vital discoveries (#H1 to #H2a of "bible.htm")
#351E, 2022/8/27 - laws that govern over solving problems of increasing power (#C9 of "nirvana.htm")
#346E, 2022/5/18 - how the Bible's "[Ω] Seal of God" corrects the distorted by "official atheistic science" understanding of time (#I5 of "1985_theory_of_everything.htm")
#345E, 2022/3/21 - my discovery from February 2022 that it was God (i.e. NOT "nature") which created "elapse of time" (#I1 to #I4 from "1985_theory_of_everything.htm")
#344E, 2022/3/1 - sensing "moral energy" by "snake stones" (#J2 of "stawczyk_uk.htm")
#342E, 2022/1/1 - why omitting "how" is a source of erroneous theories and laws, false interpretation of life, incomplete religions, etc. (#L1 to #L3 of "2020life.htm")
#333E, 2021/3/30 - the "awakening prayer" for times that are approaching (#W1 to #W7 of "humanity.htm")
#291 (in Polish only), 2017/12/20 - "faith plus totalizm" for post-truth times of corruption and collapse (#S4 from "2030_uk.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :
mar 01 2023 #357_1: Dlaczego totalizm odradza konfrontację...

#357_1: Dlaczego totalizm odradza konfrontację i pychę a zaleca wypełnianie nakazu Biblii "nastaw drugi policzek" (część 1)

 

Streszczenie: Na swych stronach internetowych i publikacjach od wielu już lat powtarzalnie wyjaśniam, że we wszystko co Bóg czyni i czym zarządza Bóg wbudowuje mechanizm tzw. "samoregulowania się" złych i dobrych tegoż następstw. Jak mechanizm ten działa w praktyce, najprościej wyjaśniłem to w [A] z punktu #C9 swej strony internetowej "nirvana_pl.htm" oraz ze wpisu #351 do blogów totalizmu, używając przykładu drapieżników i ich ofiar. Mianowicie jeśli przykładowo drapieżniki zbytnio się rozmnożą i pozjadają zbyt dużo swych ofiar, wówczas dla wielu z nich zabraknie żywności i pozdychają z głodu - przywracając w ten sposób samoregulacją wymagany balans pomiędzy dobrem i złem. Najnowsze wyjaśnienie działania i powszechnego istnienia tego mechanizmu samoregulowania się podsumowałem na końcu punktu #J3 i w "motto" do #J1 swej strony internetowej o nazwie "korea_pl.htm". Do zaś starszych wyjaśnień tego mechanizmu linkują adresy ze strony "skorowidz.htm" - wyszukiwane tam słowem kluczowym samoreguluj . Dla ludzi mechanizm ten jest ogromnie istotny gdyż przynosi przeliczne korzyści wszystkim którzy go uwzględniają w swych postępowaniach. Przykładowo dzięki jego działaniu, kiedykolwiek konfrontuje nas zło, my wcale NIE potrzebujemy ze złem tym się zmagać, bowiem we właściwym czasie Bóg "wyreguluje" to zło właśnie używając wbudowany w nie mechanizm jego "samoregulowania się". Jedyne co wówczas powinniśmy uczynić to jakoś "uniknąć" skupienia na nas całej furii owego zła - np. wdrażając radę Biblii "nastaw drugi policzek". Ponieważ jednak ludzie sami ani NIE potrafią wdrożyć takiego "samoregulowania się zła" w swym prawodawstwie, ani NIE czytają moich opracowań aby dowiedzieć się o jego istnieniu i działaniu we wszystkim co Bóg stworzył i czym Bóg zarządza, rzadko kiedy zamierzenie korzystają z dobrodziejstw jakie ono przynosi. Tymczasem w ścisłym związku z tym mechanizmem działa jeszcze jedna zasada opisywana w Biblii, jaką jeśli przetłumaczyć z wysoce ostrożnego języka Biblii na tzw. "chłopski rozum" to możnaby ją wyrazić słowami: "bez względu na to jak my reagujemy na spotykające nas zło, Bóg z tym kimś lub czymś co czyni to zło też potem sprawiedliwie się rozliczy używając m.in. owej "samoregulacji". Innymi słowy, jeśli dzieje się jakieś zło, my NIE musimy z nim walczyć i np. ryzykować iż ono nas uśmierci, gdyż we właściwym czasie Bóg z nim dokładnie się rozliczy. To dlatego na swych stronach i publikacjach od dawna wyjaśniam np. iż "dla totalizmu trzeba żyć a NIE umierać" - patrz punkt #H1 np. strony "totalizm_pl.htm" lub patrz 7 z punku #C4.2 strony "morals_pl.htm". Niestety, moje publikacje są zbyt intensywnie blokowane i obrzydzane, aby osoby które najbardziej z takich odkryć by skorzystały mogły dowiedzieć się o ich istnieniu i esencji. Dlatego w poniższych punktach #N1 do #N3 niniejszego wpisu #357 do blogów totalizmu wystawiłem pod rozważenie i pod debatę czytelników czy prawdą jest teza mojej "filozofii totalizmu z 1985" roku stwierdzająca iż: NIE istnieje NIC co bezpośrednio NIE wywodzi się z decyzji, osądzenia, lub aktu Boga, a co byłoby warte aby dla tego ochotniczo narażać swe życie na złamanie lub nawet aby dla tego ochotniczo umierać. Wyrażając to innymi słowami, jedynym powodem czyjejś śmierci powinno być iż Bóg zadecydował, osądził, lub zadziałał iż właśnie nadszedł czas aby powołać daną osobę przed swoje oblicze. W poniższych punktach #N1 do #N3 zaprezentowałem materiał dowodowy (i podałem linki do szerszych jego opisów) jaki dokumentuje iż owa teza totalizmu faktycznie wyraża sobą prawdę. Mając jednak na uwadze iż Bóg celowo daje każdej osobie tzw. "wolną wolę" (patrz strona "will_pl.htm") aby każdy mógł wyznawać i wdrażać w swym życiu poglądy jakie jego światopogląd uznaje za wyrażające prawdę, zarówno ja sam, jak i moi czytelnicy chętnie zapewne poznaliby materiał dowodowy i motywacje jakie mogą nam przedstawić te osoby co uważają iż teza ta NIE wyraża prawdy. Tymczasem tak się składa, że szybko zbliża się czas kiedy aż cały szereg kolejnych form zła i jego źródeł, przykłady niektórych z jakich będą poniżej wspomniane, jakby samorzutnie będą upadały właśnie z powodu zadziałania owych ustanowionych przez Boga "samoregulujących" je mechanizmów. To dlatego wcześniejsze poznanie powyższej tezy przez czytelników stworzy im możliwość doświadczenia dobra jakie z jej znajomości wyniknie dla każdej z obu wzajemnie skonfrontowanych tym złem grup ludzi.


#N1. Dlaczego warto podjąć debatę, wdrażać w swym życiu, lub przynajmniej poznać i mieć na ten temat własną opinię, w sprawie wystawionej tu pod debatę prawdy tezy postulowanej przez filozofię totalizmu z 1985 roku a stwierdzającej iż: NIE istnieje nic ludzkiego pochodzenia z powodu czego ludziom warto byłoby ochotniczo umierać lub np. wystawiać się na nieuzasadnione wersetami Biblii niebezpieczeństwo przedwczesnej śmierci:

Motto: "Nic co NIE wywodzi się z decyzji, osądzenia, lub aktu Boga, NIE jest warte aby z tego powodu ochotniczo umierać lub wystawiać się na nieuzasadnione wersetami Biblii niebezpieczeństwo śmierci". To dlatego filozofia totalizmu z 1985 roku nakazuje aby dla niej żyć a NIE umierać. (Niniejsze motto wyraża prawdę jaką warto uznawać i wdrażać, ponieważ wynika ona z ogromnego materiału dowodowego i empirycznych przykładów historii, np. z przykazań Boga, wersetów Biblii, działania "moralnie samoregulującej się procedury duchowej" i szeregu jeszcze innych przesłań wartych odnotowania.)

Jeśli czytelnik potrafi wznieść swoją uwagę ponad nieistotne szczegóły i przeanalizować całą historię ludzkości z punktu widzenia nieustającej walki dobra ze złem, wówczas odnotuje jedną ogromnie istotną regularność. Mianowicie odnotuje iż każdy ustrój polityczny i każde państwo z całej dotychczasowej historii ludzkości jest nosicielem jakiejś istniejącej niezależnie ale unikalnej dla niego formy zła - które to zło wszystkich ludzi będących w mocy tego ustroju czy państwa dzieli na dwie wzajemnie zmagające się ze sobą strony, tj. na: (a) "wynagradzanych" daną formą zła czyli czerpiących korzyści, wygodę i zasobność z faktu utrzymywania istnienia tego zła, oraz (b) "poszkodowanych" tą formą zła bowiem poddawanych eksploatacji aby korzyści te były przynoszone owym "wynagradzanym". Moja filozofia totalizmu z 1985 roku wykazała (co na przykładzie "pieniędzy" przypomnę lub uświadomię poniżej) iż z powodu niezależności danej formy zła od ustroju i państwa jaki ją utrzymuje, formę tego zła daje się pokojowo usunąć bez zmiany owego ustroju a jedynie poprzez jego udoskonalenia - ale oczywiście jeśli obywatele danego państwa uczynią to ochotniczo ponieważ uważają ów ustrój za już wystarczająco dla nich doskonały.

Przykładami ustrojów politycznych i państw które tak podzieliły ludzi będących w ich mocy są wszystkie jakie dotychczas zaistniały w całej historii ludzkości, począwszy od ustroju niewolniczego i państwa starożytnego Rzymu, poprzez feudalizm i nawet komunizm Rosji Radzieckiej, a skończywszy na obecnych formach kapitalizmu. W każdym z nich (a) "wynagradzani" zawsze korzystali dzięki utrzymywaniu zła jakie ów ustrój i państwo stwarzały - np. w starożytnym Rzymie dzięki "niewolnictwu" senatorzy żyli jak greccy bogowie którzy wszystko mogli i których każda zachcianka była spełniana. W komuniźmie podobnie czynili wyżsi członkowie partii. Z kolei w dzisiejszym kapitaliźmie "wynagradzani" podobnie korzystają ze zła powodowanego "pieniędzmi" jakie oni rozdysponowują głównie pomiędzy sobą. Jednocześnie (b) "poszkodowani" daną formą zła, którzy wypracowywują owe korzyści, muszą znosić wszelkie krzywdy jakie wynikają z danego zła - np. w kapitaliźmie z istnienia i roli "pieniędzy". W starożytnym Rzymie tymi "poszkodowanymi" byli wszyscy niewolnicy oraz wszystkie narody żyjące poza granicami tego imperium jakie stawały się źródłem owych niewolników. Zaś w komuniźmie - byli nimi wszyscy robotnicy i chłopi oraz wszystkie okoliczne narody wystawione na niebezpieczeństwo agresji danego komunistycznego państwa i jego ideologii.

Ja kiedyś narażałem swe życie na złamanie aktywnie walcząc z komunizmem. Dopiero kiedy wyemigrowałem do kapitalizmu empirycznie się przekonałem iż problemem wówczas był NIE panujący tam ustrój, a owa unikalna forma zła (np. "pieniądze") oraz brak demokracji i swobód obywatelskich we wdrażającym ten ustrój państwie. Podobnie też nadal jest w dzisiejszym kapitaliźmie - jego mieszkańcy NIE odróżniają składającej się na kapitalizm "demokracji" (która jest jego główną zaletą i źródłem swobód obywatelskich) od składającego się na ten sam kapitalizm "użycia pieniędzy" (które są korzeniem i źródłem zła wszelkich używających pieniądze ustrojów). Dlatego obecnie widzę, że popełniłem błąd aktywnie walcząc z ustrojem, podczas gdy problem i źródło zła wynika z "użycia pieniędzy" oraz z "braku demokracji" a także z kilku jeszcze innych przyczyn sprowadzających się do ignorowania prawd i zaleceń Biblii (np. wynika z korupcji, monopoli, kumoterstwa, braku niezależności i okupacji, wypaczeń nauki, braku miłości bliźniego, braku wiedzy o wszechobecności opisanej tu "samoregulacji zła", nieznajomości powodu dla potrzeby biblijnego "nastawiania drugiego policzka", itp.). Swymi dzisiejszymi badaniami staram się więc ów błąd naprawić.

Oczywiście, zarówno ludzie "poszkodowani" złem unikalnym dla danego ustroju politycznego i państwa, jak niektórzy z obdarzonych wrażliwym sumieniem "wynagradzani" przez to zło, byli świadomi co zło to wyczynia ludziom objętym jego mocą. Stąd podejmowali próby aktywnej lub nawet zbrojnej walki albo z samym czynionym złem, albo też z ustrojem i państwem jakie zło to szerzyło. W rezultacie tych prób walki, w dziejach ludzkości niepotrzebnie umierały miliony ludzi. Wszakże zło zawsze wygrywało tę walkę aż do czasu kiedy zadziałały mechanizmy samoregulacji jakie Bóg wbudowuje w każdy rozwój sytuacji naszego "świata materii". Jak bowiem się okazuje, jedynie te boskie mechanizmy samoregulacji są w stanie pokonać moc zła unikalnie powodowanego przez dany ustrój polityczny i państwo. Dlatego wszelkie wysiłki ludzi aby ze złem tym walczyć są jedynie bezproduktywnym marnowaniem ich życia. Najbardziej więc generalnym wnioskiem jaki wynika ze skrótowo zaprezentowanej tu analizy całej historię ludzkości dokonanej z punktu widzenia nieustającej walki dobra ze złem, jest ustalenie iż aktywna lub nawet zbrojna walka indywidualnych ludzi z ustrojem politycznym czy z państwem jakie są źródłem lub nosicielem określonego zła zawsze jest bezowocna, stąd indywidualne osoby niepotrzebnie marnują swoje życie podjmując taką walkę. Jedynym efektywnym sposobem pokonania nosicieli tego zła jest pokojowa i pasywna ale zdecydowana dezaprobata zła manifestująca się pedantycznym wypełnianiem nakazów i wymagań Boga opisywanych w Biblii lub podpowiadanych nam przez organ naszego sumienia, zamiast wykonywania rozkazów ludzi powodujących dany rodzaj zła. Ta pasywna dezaprobata spuszcza bowiem z uwięzi mechanizmy samoregulowania się jakie Bóg wbudował w zło powodowane przez dany ustrój polityczny czy państwo, powodując iż w przypadku unikania nieustannych udoskonaleń pokojowych mających na celu wyrugowanie owego zła ustrój ten lub państwo po niedługim czasie sam się zawali lub rozpadnie. Owo zaś jego zawalenie się lub rozpadnięcie mechanizmami samoregulacji nastąpi tym szybciej, im większt procent objętych jego działaniem ludzi zacznie mu duchowo przeciwstawiać się w zalecany Biblią pokojowy ale dezaprobujący sposób.

Bóg tak zainspirował treść Biblii iż unika ona ocenzurowania lub wyeliminowania z użycia, a jednocześnie zawiera ona w sobie mądrze sformułowane zalecenia "jak" taka pasywna dezaprobata powinna być manifestowana. Przykładowo, w przypadku "wynagradzanych" ludzi, którzy żyją z korzyści jakie oferuje zło formowane przez dany ustrój lub państwo, Biblia zaleca "NIE wykonuj rozkazów powodujących zło ani NIE czyń zła ze swej własnej inicjatywy (tyle iż Biblia używa mądrzej dobranych słów też wyrażających sobą m.in. powyższe zalecenie). "Gdzie" i "jak" Biblia wyjaśnia "jak" ci "wynagradzani" daną formą zła ciągle mogą przestrzegać nakazów Boga spisanych w Biblii i unikać wykonywania rozkazów powodujących zło ani NIE sciągać tym na siebie furii mocy szerzącej to zło, staram się wyjaśnić czytelnikowi np. w punkcie #L3 oraz w omówieniu testu moralnego z Fot. #G1 strony "cielcza.htm".

Z kolei "gdzie" i "jak" Biblia wyjaśnia sposoby unikania zła, na jakie "poszkodowani" tą formą zła powinny oddalać skupienie na sobie całej jego furii, lub nawet tracić życie z jego powodu, też wyjaśniam np. w punkcie #L3 strony "cielcza.htm". Jako przykład tego unikania w zwykłych sytuacjach życiowych kiedy jesteśmy konfrontowani przez prześladującą nas jakąś potężną moc rozważ zalecane Biblią "nastawianie drugiego policzka" (patrz Biblia, wersety 3:26 i 3:30 z "Lamentacje", 5:39 i 23:3 z "Mateusza", czy 6:29 z "Łukasza"). Z kolei w przypadku wojny - unikanie poboru do wojska i konieczności zabijania bliźnich, poprzez np. wyemigrowanie za granicę, czy też np. poprzez zadeklarowanie siebie oficjalnie jako opisywanego w punkcie #S4 mojej strony "2030.htm" oraz we wpisie #291 do blogów totalizmu tzw. "conscientious objector" - patrz https://www.google.pl/?#q=conscientious+objector . (Nazwę "conscientious objector" można tłumaczyć na polski jako "osoba, która odmawia spełnienia określonego wymagania z powodu nakazu sumienia", zaś po polsku nazwę tę wymawia się obdżektor - patrz https://www.google.pl/?#q=obd%C5%BCektor .)

Jednym z postulatów jakie powyższe analizy uwypuklają dla naszego uważnego rozważenia, uświadomienia sobie, a nawet przedebatowania, to zaprezentowana tu teza filozofii totalizmu iż: NIC co bezpośrednio NIE wywodzi się z decyzji, osądzenia, lub aktu Boga, NIE jest warte aby dla tego narażać swe życie na złamanie lub nawet utratę. Powody dla istotności tej tezy dla życia każdego z ludzi zaprezentuję w następnym punkcie #N2 tego wpisu #357 do blogów totalizmu.


#N2. Główne powody "dlaczego" ludzie NIE powinni ochotniczo umierać z powodu ambicji innych ludzi, a jedynie z decyzji, wyroku, lub aktu Boga:

Motto: "Trudne czasy czynią ludzi silnymi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy czynią ludzi słabymi, słabi ludzie tworzą trudne czasy." (Motto to streszcza jeden z najlepszych przykładów zasad działania "samoregulujących się procedur duchowych" jakie zarządzają ustanowionymi przez Boga prawami kompensującymi moralnie degenerujące następstwa ludzkich wypaczeń, niemoralności, niedoskonałości, itp. - przykładowo działania "pieniędzy" - które będąc "korzeniem wszelkiego zła" powodują cykle wzrostu i upadku imperiów, rodzin i jednostek. Sformułowanie tego przykładu upowszechnił Szejk Rashid, założyciel Dubaju - patrz https://www.google.com/search?q=sheikh+rashid+camels+on+the+horizon . Najpiękniej wyraża je 1.58 minutowe wideo o tytule "Camels on the horizon" upowszechniane np. pod adresami: https://www.youtube.com/watch?v=-t3YY6yQThY lub https://www.youtube.com/watch?v=D33YmGSGzZs . Niestety, tak jak każda prawda, ta "moralnie samoregulująca się procedura duchowa" też jest zawzięcie krytykowana - przykładowo przez wyznawców przypadkowej ewolucji. Z braku jednak materiału dowodowego zaprzeczającego jej działaniu krytykanci koncentrują swą uwagę na szczegółach nieistotnych dla zbijanej przez nich duchowej procedury, zamiast np. na powodach jej istnienia i następstwach jej działania - patrz https://www.youtube.com/watch?v=4QLYvRDbgps . Tymczasem np. rujnującą charaktery i młodzież rolę "pieniędzy" samoregulowaną działaniem tej procedury zaobserwował niezależnie od siebie folklor aż wielu narodów świata, utrwalając je w swoich przysłowiach - np. rozważ japońskie "Gdy człowiek zarobi pieniądze, jego syn je wyda, zaś wnuk będzie ponownie biedny", chińskie "Bogactwo będzie trwało tylko przez trzy generacje", angielskie "Ojciec kupuje, syn buduje, wnuk sprzedaje, zaś jego syn żebrze", itp. Samoregulujące następstwa każdego działania ludzi od tysięcy już lat zakodowane są też w wielu wersetach Biblii jakie pozestawiałem np. w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 mojej monografii [1/5] - np. rozważ wersety Biblii stwierdzające: "Kto sieje zło zbiera nieszczęście" (Przysłowia, 22:8), "Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę" (Ozeasz, 8:7), "Co posiejesz to zbierzesz" (Galatians 6:7), itp. Także moja filozofia totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm") niemal od chwili podjęcia w 1985 roku jej nieustannego wypracowywania stara się uświadamiać czytelnikom na najróżniejszych przykładach iż we wszystko co Bóg stwarza zawsze wpisywane są zasady "samoregulowania się". Przykładowo zasady te ujawnia działanie prawa moralnego wypracowanego przez filozofię totalizmu i nazwanego "Prawem Bumerangu" zaś opisanego np. w punkcie #B3 mojej strony "mozajski.htm" i w opracowanich stamtąd linkowanych. Dość klarownie zasadę tę ujawnia też wyjaśnienie iż "każdy problem zawiera w sobie swoje własne rozwiązanie" omawiane np. w #C9 do #C9a z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" a także we wpisie #351 do blogów totalizmu.)

Wszystkim co dzieje się w naszym "świecie materii" Bóg celowo tak mądrze steruje, aby stało się to kolejnym fragmentem któregoś większego mechanizmu samoregulowania się danej formy zła aktualnie panującego w naszym świecie materii. Z kolei cały ów uduchowiony mechanizm samoregulowania się danej formy zła powoduje iż ta materialna rzeczywistość jaka była nosicielem danej formy zła (tj. iż ten ustrój polityczny, ideologia, państwo, mocarstwo, itp.) z upływem czasu samorzutnie albo upada albo też ulega zmianie na coś znacznie lepszego - chyba iż uprzednio ochotniczo i pokojowo się udoskonali i wyruguje ową formę zła. To właśnie w ten sposób poupadały wszelkie ustroje, państwa i mocarstwa, istniejące przed dzisiejszą sytuacją na Ziemi. To także w ten sam sposób upadną dzisiejsi użytknownicy "pieniędzy", którzy upowszechniają zło wynikające z niemoralnego nadużywania mocy pieniędzy.

Niestety, inspirując treść Biblii Bóg musiał się liczyć, iż będą istnieli władcy którzy podejmą jej cenzurę (np. Cesarz Justynian opisany np. w #C4 i na Fot. #1ab z mojej strony "biblia.htm"), a nawet osoby lub instytucje, które zdecydują się uniemożliwiać jej tłumaczenia na rodzime języki i poznawanie przez ludzi (np. średniowieczna inkwizycja). Dlatego Biblia jest napisana bardzo mądrze. Przykładowo celowo wyjaśnia ona słownikowo "co", jednak unika szczegółowego podawania inżynierskiego "jak" i "dlaczego" - pozostawiając to do ustalania przez samych czytających lub do odkrywania przez przyszłych naukowców - np. patrz punkt #L3 strony "cielcza.htm", albo patrz #I1 do #I5 innej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", powtarzane potem także we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Chociaż więc w Biblii zawarte jest niemal wszystko to co opisują niniejsze punkty #N1 do #N3 na temat mechanizmów samoregulowania się zła, jednak jest to tam opisane słownikowymi formułami "co" wyjaśnianymi w punkcie #G3 mojej strony o nazwie "wroclaw.htm" - i to NIE używając dzisiejszej terminologii. Stąd aby większość ludzi to rozumiała konieczne było tego odszyfrowanie i przetłumaczenie na dzisiejszy język (co tutaj czynię).

Jednak chociaż ludzie NIE byli świadomi iż Biblia faktycznie opisuje mechanizmy samoregulowania się zła wprogramowane przez Boga we wszystko co wokoło nas się dzieje, ciągle jakoś wypatrzyli ich działanie w rzeczywistym życiu. Przykładowo z działania tych mechanizmów często korzystają politycy oraz najróżniejsi decydenci z państwowych urzędów opłacanych przez podatników - którzy celowo zwlekają ze wdrożeniem innowacji rozwiązujących problemy trapiące rządzonych przez nich ludzi licząc iż upływ czasu sam wkrótce rozwiąże te problemy. Pamiętam jeszcze z czasów komunizmu w Polsce iż w tamtych latach wśród ludzi krążyły nawet żartobliwe opowieści jak łatwo być decydentem. Wystarczy bowiem mieć biurko z dwoma koszyczkami zaopatrzonymi w napisy (A) problemy które czas sam rozwiąże oraz (Z) problemy jakie czas już rozwiązał, poczym jedynym czym decydent się zajmuje (a jak wierzę odnosi się to także do wielu dzisiejszych polityków) to przekładanie dokumentacji problemów z koszyczka (A) do koszyczka (Z) oraz zwalanie całej winy za opóźnienia na poprzedników poprzez wmawianie rządzonym ludziom w swych przemówieniach jak bardzo jest zajęty naprawianiem tego co jego poprzednik popsuł.

Przeglądnijmy więc teraz w poniższych punktach {1} do {5} najważniejsze przykłady materiału dowodowego jaki potwierdza iż jest prawdą wszechdziałanie wbudowanych przez Boga we wszystko co nas otacza "mechanizmów samoregulacyjnych" opisywanych w niniejszym wpisie #357 do blogów totalizmu, oraz iż ludzie którzy będą świadomi istnienia i działania tych mechanizmów wysoce na tej swej wiedzy skorzystają.

{1} Zakazy zabijania uwypuklane w Biblii. Wiedząc iż emocjonalna natura ludzi w każdej sytuacji kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy "wynagradzanymi" oraz "poszkodowanymi" daną formą zła będzie nakłaniała do eskalacji zmagań, Biblia zakazuje ludziom zarówno agresywnego zabijania jak i popełnienia samobójstwa, oraz upomina przed zostaniem zabójcą. Dlatego o zakazach tych trzeba pamiętać we wszystkich sytuacjach, w których konfrontacje pomiędzy obu stronami reprezentującymi "wynagradzanych" oraz "poszkodowanych" daną formą zła stwarzają okazję do przymuszania ludzi do agresji i zabijania (np. w sytuacjach powoływania do służenia w wojsku dla agresywnej wojny). Zamiast więc przymuszania i konfrontacji obie strony powinny zaufać efektom działania opisywanego tu mechanizmu samoregulacji zła i dobra jakie samorzutnie wyrównają balans bez potrzeby podejmowania wzajemnych zmagań przez obie strony. Po najbardziej jednoznaczne sformułowanie tego zakazu agresywnego zabijania patrz przykazanie Boga w Biblii podane w wersecie 20:13 z biblijnej "Księgi Wyjścia", zaś szerzej omówione w [3] z punktu #L1 mojej strony "2020zycie.htm" oraz we wpisie #342 do blogów totalizmu. Biblia wyjaśnia także iż zabójcy raczej NIE mogą liczyć na wybaczenie ich grzechu (tak jak wybaczone może być popełnienie niektórych innych grzechów) - np. patrz werset 21:8 z bibilijnej "Apokalipsy św. Jana".

{2} Przypomnienie wersetami Biblii iż ciało człowieka jest "świątynią Boga" - patrz wersety 3:16 i 6:19-20 z "1 Koryntian". Stąd każdy przyczyniający się do uśmiercenia tego ciała staje się winnym zniszczenia świątyni Boga. A NIE trudno zgadnąć iż Bóg NIE wykaże etuzjazmu dla przebaczania winnym niszczenia świątyń Boga - patrz w Biblii werset 3:17 z "1 Koryntian". Wszakże wiadomo iż nawet w przypadkach niszczycielskich kataklizmów zaindukowanych przez UFO świątynie Boga typowo są omijane przez zniszczenia - po opisy takich sytuacji patrz np. punkt #F3 i 5 z punktu #P5 z mojej strony "quake_pl.htm".

{3} Rekomendacja wypracowana w wyniku badań filozofii totalizmu. Ta także potwierdza zalecenie Biblii aby przy okazji wypełniania się opisanej tu samoregulacji ludzie unikali konfrontacji pomiędzy stronami reprezentującymi "wynagradzanych" oraz "poszkodowanych". Jednym z produktów tej rekomendacji jest stwierdzenie uwypuklane przez filozofię totalizmu iż "tylko takie idee są warte ludzkiego wparcia, które wymagają aby dla nich żyć a NIE umierać". To dlatego też totalizm doradza to co wyjaśniłem na ten temat powyżej w "streszczenie" do niniejszego wpisu #357 i w jego punkcie #N1.

{4} Świadomość ludzkości. Ta rosnąca świadomość powoduje iż coraz większa liczba "poszkodowanych" daną formą zła zaczyna się sprzeciwiać sytuacji iż są wykorzystywani przez "wynagradzanych" jakim zło to daje władzę nad "poszkodowanymi". Stąd z jednej strony się biorą coraz częstrze protesty, stajki, czy "uniki" w rodzaju próby uniknięcia służenia w armii, czy zostania wysyłanymi na wojnę. Z drugiej zaś strony demaskowane tą świadomością zło coraz usilniej wiedzie do ludzkich konfrontacji.

{5} Bezpośrednie manifestacje działania opisanej tu "samoregulującej się zasady działania wszelkich praw ustanowionych przez Boga". Te ujawniają się np. w sytuacjach samo-neutralizowania się zła powodowanego przez wypaczenia, niemoralność i niedoskonałości ludzi. To one są główną przyczyną samoupadku każdego rodzaju zła. Została ona szerzej opisana, między innymi, w motto do #J1 i w #J3 z mojej strony "korea_pl.htm" i we wpisie #356 do blogów totalizmu (o adresach np. z punktu #Z3 strony "cielcza.htm"). Powodują one iż każde zło wyrządzane ludziom z upływem czasu dokonuje własnego samonaprawienia się i dlatego NIE warto aby ktokolwiek umierał w ludzkim wysiłku jego naprawiania. Dlatego jeśli jakiekolwiek zło zagraża komuś śmiercią, wówczas warto szukać sposobu jak uniknąć bycia przez nie uśmierconym. Przykłady: upadek komunizmu i innych opresyjnych ustrojów, "coscientious objectiors", emigrowanie za granicę oraz ukrywanie się i ucieczki aby uchronić się przed poborem do wojska, itp.

 

(Cały niniejszy wpis #357 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #357_2)

kodig : :
mar 01 2023 #357_2: "Co" i "kto"...

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #357)

#357_2: "Co" i "kto" są najważniejszymi źródłami zła jakie od tysięcy już lat zamęczają ludzkość (część 2)

 

#N3. Zalety i niedogodności sytuacji kiedy większość ludności Ziemi byłaby świadoma prawdy wystawionej tu pod debatę tezy postulowanej przez filozofię totalizmu a stwierdzającej iż: NIE istnieje nic ludzkiego pochodzenia z powodu czego ludziom warto byłoby ochotniczo umierać lub np. wystawiać się na nieuzasadnione wersetami Biblii niebezpieczeństwo doświadczania szykan czy nawet przedwczesnej śmierci:

Podobnie jak będzie to z każdą decyzją którą w swym życiu podejmiemy, także zawierzenie filozofii totalizmu iż opisywany tu "mechanizm samoregulujący zło" także i w naszym imieniu wyrówna balans zła, dobra i sprawiedliwości, stworzy w nas zarówno poczucie posiadania grupy (A) zalet, jak i grupy (B) niedogodności. Wymieńmy tu chociaż najważniejsze z nich.

 

I tak do grupy (A) zalet nabycia świadomości istnienia i efektywnego działania opisanego tu "mechanizmu samoregulującego zło" można zaliczyć iż:

(A1) Jesteśmy i czujemy się zwolnieni z obowiązku konfrontacji z obrońcami danej formy zła - co zaoszczędzi nam wielu problemów, cierpień i osobistych wrogów. Wszakże obrońcy owej formy zła zawsze reprezentują "oficjalną" stronę, która dysponuje "pieniędzmi" (patrz #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm"), prawem, policją, armią, więzieniami, karami, propagandą, itd., itp. Jakakolwiek więc próba aktywnej z nimi walki (zamiast zalecanej Biblią pasywnej dezaprobaty i uników) wyniknie w utracie lub złamaniu reszty życia przez wielu ludzi.

(A2) Typowo odczuwamy rodzaj zadowolenia i wewnętrznego pokoju jeśli postąpimy dokładnie tak jak Biblia nam zaleca w sprawie doznanego zła. Niemniej w charakterze wielu ludzi leży opór przeciwko wykonywaniu zalecenia Biblii np. typu "nastaw drugi policzek". Chociaż zaleca on dokładnie to co Jezus uczynił, niestety opór ten został w nas wprogramowany ludzkimi tradycjami np. wojen, propagandy rządzących typu "honor i ojczyzna", wykonywaniem zawodowych obowiązków za "pieniądze", itp., a często dodatkowo wzmocniony cielesną wadą naszej "pychy" i przekory. Jednak nasze sumienie, a czasami i pamięć, wyraża satysfakcję kiedy np. aktywnie zadbaliśmy (albo kiedy Bóg dla nas to uczynił jakimś cudem) aby poprzez uniknięcie konfrontacji uchronić nasze życie przed prześladowaniami lub zniszczeniem - czyli aby uchronić jeszcze jedną "świątynię Boga" jaką jest nasze własne ciało i życie. Niestety w zwykłych przypadkach możemy przeoczyć ową satysfakcję. Szczególnie jeśli my sami i w pojedynkę zdołaliśmy uniknąć jakiejś konfrontacji. Jeśli jednak jesteśmy uczestnikami jakiejś większej grupy ludzi, zaś chociaż my uniknęliśmy konfrontacji, sporo uczestników tej grupy skupiło na sobie pełnię zła i mocy jakimi strona przeciwna dysponuje, wówczas mamy możność uświadomienia sobie czego wówczas uniknęliśmy. Ja takiego przypadku doświadczyłem w dniu 1 maja 1968 roku kiedy to komunistyczne władze przygotowały prowokacyjną konfrontację mającą na celu usunięcie z Politechniki Wrocławskiej tych studentów jacy wykazywali ANTY-komunistyczne inklinacje. Ja niemal padłem ofiarą owej prowokacyjnej konfrontacji i późniejszej czystki. Na szczęście Bóg zainterweniował i mnie ocalił używając mojej ówczesnej sympatii w roli przysłanego przez Boga narzędzia ratunku - tak jak opisałem to w punkcie #F2 swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm", zaś krótko też streściłem w punkcie #E5 ze swej strony o nazwie "rok.htm". W wyniku tej konfrontacji około 40 studentów zostało usunięte z uczelni co złamało lub wypaczyło praktycznie całe ich życie. Potem rząd się zmienił na zgodny z tym o co walczyli owi studenci, jednak owi usunięci z uczelni studenci nigdy NIE doczekali się ani przeprosin ani żadnej formy kompensaty lub zadośćuczynienia. Mną tamte zdarzenia ogromnie wstrząsnęły i do dzisiaj je pamiętam. Wszakże gdyby NIE zaistniała tamta interwencja Boga, wówczas np. ani moja filozofia totalizmu z 1985 roku (patrz strona "totalizm_pl.htm"), ani Teoria Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") i Teoria Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") nadal NIE istniałyby, zaś moje wynalazki, przykładowo Magnokraft (patrz strona "magnocraft_pl.htm") czy Wehikuł Czasu (patrz strona "immortality_pl.htm"), NIE uzyskałyby okazji aby się narodzić. Natomiast ja zamiast prowadzić swoje badania w wielu odmiennych krajach świata, zapewne resztę życia biedowałbym jako małorolny lub bezrobotny maszynista, zaś z żalu po straconych szansach życiowych upijałbym się każdej soboty. Szczerze mówiąc, to za powód dla którego Bóg wówczas mnie uratował, do dzisiaj uważam iż Bóg wiedział co w dorosłym życiu dokonam i uznał to za warte Jego interwencji. To z tego powodu w punkcie #D1 swej strony "god_istnieje.htm" wyjaśniam i perswaduję totaliztom aby bardzo uważali "jak" prowadzą swe dorosłe życie bowiem "przedwczesna śmierć lub to co nas spotyka w młodym wieku będą wynikiem tego co ktoś uczyni dopiero w późniejszym wieku dorosłym".

(A3) Przełomowa wartość jaką ma dla nas wiedza iż dana forma zła zawsze sama się rozpadnie w wyniku działania opisywanego tu a wbudowanego w nią mechanizmu "samoregulacji". Wartość tą powiększa np. empiryczne odkrycie iż niekiedy owo samo-rozpadanie się może następować nawet w przybliżeniu po podobnym czasie jaki nam i naszym bliźnim zajęłoby pokonanie tej formy zła aktywną walką.

(A4) Pochłonięcie mniejszej liczby ofiar, lub nawet żadnej ofiary. Ponieważ pozbawione naszej aktywnej ingerencji samorozpadnięcie się danej formy zła będzie miało bardziej pokojowy charakter, NIE spowoduje ono aż tylu ofiar co zmaganie się obu ludzkich stron, a ponadto spowoduje mniej zniszczeń, niż gdyby zło to zostało usunięte w wyniku walki i np. militarnych zmagań pomiędzy "wynagradzanymi" tym złem, a nim "poszkodowanymi".

(A5) Narodziny nowej i lepszej sytuacji ludzkości. Po każdym przypadku kiedy jakaś forma zła jest poddana samorozpadnięciu się przez opisywane tu mechanizmy samo-regulacji, na Ziemi zawsze rodzi się nowa i lepsza od poprzedniej sytuacja i jakość ludzkości - co opisuje Biblia, zaś ja komentuję w ostatnim paragrafie z punktu #J3 swej strony "korea_pl.htm" oraz ze wpisu #356 do blogów totalizmu. (Tyle iż, niestety, z upływem czasu ludzkie niedoskonałości, tendencje do korupcji, oraz najróżniejsze pokusy typu władza, "pieniądze" i bogactwo, prowadzenie wygodnego i leniwego życia, itp., spowodują stopniowe psucie się tej nowej sytuacji i jakości ludzkości oraz ujawnianie ukrywających się w niej odmiennych form zła - stopniowo prowadząc ją do stanu iż także i ona będzie egzaminowała ludzką "pychę", dokona podziału ludzkości, oraz musi podlegać opisywanemu tu "samoregulowaniu się". Takie cykle samoregulacyjnych upadków i narodzin będą się powtarzały aż do chwili kiedy dzięki pomocy ludzkości Bóg wyeliminuje ze wszechświata wszelkie możliwe źródła zła.)

Z kolei do grupy (B) niedogodności można zaliczyć:

(B1) Brak rodzaju cielesnej satysfakcji iż osobiście rozprawiliśmy się z daną formą zła. Typowo będzie to powiększane cechującym ludzi sceptycyzmem i brakiem absolutnej pewności u co bardziej ateistycznie motywowanych ludzi czy faktycznie opisany tu mechanizm "samoregulowania się zła" zadziała w danym przypadku i czy spowoduje samorozpad danej formy zła.

(B2) Konieczność podejmowania najróżniejszych "uników", typu opisywanych w punkcie #L3 strony "cielcza.htm" i powyżej w #N1 tego wpisu #357 - aby NIE powodować konfrontacji pomiędzy "wynagradzanymi" tym złem, a nim "poszkodowanymi". Przykładowo, jeśli zło to potrzebuje żołnierzy aby dokonać "agresji", spodziewający się iż zostaną zaciągnięci do wojska aby zabijać bliźnich mieszkających w innym kraju mogą być zmuszeni aby emigrować ze swej ojczyzny. (Odnotuj tu iż do żołnierzy broniących przed agresją odnoszą się inne prawa moralne rządzące obowiązkiem obrony niż prawa odnoszące się do żołnierzy agresora.)

(B3) Możliwość iż oczekiwanie na zadziałanie mechanizmów samoregulujących będzie dłuższe niż czasokres naszego życia. Wszakże mechanizmy te zadziałają w czasie najodpowiedniej dobranym z punktu widzenia celów, intencji i twórczości Boga. Te zaś są odmienne od naszych osobistych celów i oczekiwań (patrz werset 55:8-9 z bibilijnej "Księgi Izajasza").

(B4) Konieczność doświadczania najróżniejszych form nacisków i prześladowań jakie "wynagradzani" daną formą zła będą serwowali nim "poszkodowanym" - które czują się bardzo ubliżające dla osób hołdujących wadzie "pychy". Przykładem takich nacisków i prześladowań może być los jaki w trakcie drugiej wojny światowej oraz zaraz po jej zakończeniu doświadczali tzw. "conscientious objectors".

(B5) Bóle porodowe. Każdemu rodzeniu się nowej i lepszej od poprzednich sytuacji ludzkości lub sytuacji indywidualnej osoby, w tym także rodzeniu spowodowanemu samorozpadnięciem się jakiejś uprzednio panującej formy zła, towarzyszą tzw. "bóle porodowe". Bóle te opisałem szczegółowiej w ostatnim paragrafie z punktu #J3 swej strony "korea_pl.htm" oraz ze wpisu #356 do blogów totalizmu. Bóle te, oraz strach i zniszczenia jakie one powodują, są proporcjonalne do poziomu dobra jakie wniesie sobą owa właśnie rodząca się nowa jakość sytuacji, np. na Ziemi. Zniszczenia te dodatkowo eskaluje udział ludzi w konfrontacjach spowodowanych upadkiem danej formy zła.

W chwili obecnej ludzkość właśnie zaczęła doświadczać początek takich (B5) "bóli porodowych" powodowanych przez właśnie nadchodzące końcowe etapy urzeczywistniania się działania samoregulujących mechanizmów Boga dla aż całego szeregu obszarów obecnej ludzkiej działalności - przykładowo dla: energetyki, naturalnych zasobów Ziemi, monopolu oficjalnej nauki i edukacji, UFO, produkcji plastyku, ekonomii, "pieniędzy" i finansów, demokracji, prawa i sprawiedliwości, filozofii, religii, prawdomówności, wolności słowa, dotychczasowej kultury agresywnych wojen i zabijania bliźnich, itd., itp. Niestety, samoupadki wielu z tych obszarów stwarzają potencjał aby zło w nich kryjące się, w swych wysiłkach przetrwania spowodowało poważne zniszczenia i utraty życia. Módlmy się więc aby coraz większa liczba ludzi stawała się świadoma istnienia opisywanych tu "uników" przed konfrontacją i aby pozwoliła ustanowionym przez Boga mechanizmom samoregulowania się aby to one dopełniły swe działanie bez włączania się ludzi powodujących agresywne konfrontacje. (W celu tego modlenia się można użyć treść "modlitwy budzenia się" na czasy jakie nadchodzą, którą zaprezentowałem w punktach #W2 do #W5 mojej strony o nazwie "humanity_pl.htm" oraz we wpisie #333 do blogów totalizmu.) Ze wszystkich form zła jakie objawiły się w najróżniejszych obszarach obecnej ludzkiej działalności, moim osobistym zdaniem aż dwa z nich wprowadzają obecnie najwyższe zagrożenie i niebezpieczeństwo iż włączenie się ludzi do konfrontacji jakie te dwie formy zła są w stanie zaindukować spowoduje najwięcej zniszczeń i utraty ludzkiego życia. Dlatego usilnie rekomenduję aby ci co dowiedzą się z moich publikacji o istnieniu i działaniu opisywanych tutaj mechanizmów samoregulowania się, unikali jak tylko potrafią (używając opisanych powyżej w #N1 "uników" zalecanych przez Biblię) włączania się do konfrontacji jakie te dwie formy zła są w stanie spowodować, zaś owym unikaniem wypełniali rekomendacje Biblii oraz zwiększali szansę swego przyżycia i pomniejszenia powodowanych zniszczeń. Te dwa moim zdaniem najbardziej niszczycielskie przejawy zła trapiącego ludzkość i Ziemię, obejmują i dotyczą: (B5a) wynagradzania produkcyjnej pracy przez "pieniądze", oraz (B5b) skrytej okupacji i eksploatacji Ziemi przez kosmicznych krewniaków ludzi przybywających na Ziemię w gwiazdolotach UFO. Wskażmy więc tu chociaż krótko "gdzie" oba te przejawy zła są szerzej omówione. I tak:

W przypadku (B5a) "pieniędzy", skrótowo omawia je {10} z punktu #H2 strony "biblia.htm" oraz publikacje stamtąd linkowane. Jednym z przelicznych dowodów iż "pieniądze" będące źródłem niemal wszelkiego zła na Ziemi daje się wyeliminować i zastąpić innym wynagradzaniem wykonanej pracy fizycznej, jest filozoficzna zasada jaką Bóg wbudował w stworzony nasz "świat materii" stwierdzająca iż "dla wszystkiego co ludzie wypracują lub zbudują daje się wypracować lub zbudować znacznie doskonalszą od tego alternatywę". Ta filozoficzna zasada jest zilustrowana i omówiona na Rys. #N3a dostępnym poniżej w tym wpisie #357 oraz na stronie "cielcza.htm". Istnieją też co najmnie dwa powody dzięki którym już daje się przewidzieć iż zadziałanie mechanizmów samoregulacji w sprawie "pieniędzy" jest bardzo bliskie. Pierwszego z tych powodów dostarcza ostatnio ogromnie szybki wzrost korupcji jaki powoduje przekierowywanie do portfeli "wynagradzanych" przez tę formę zła aż tak znacznych sum, że NIE wystarcza już pieniędzy na sfinansowanie nawet najbardziej podstawowych potrzeb ludzi "poszkodowanych" tą formą zła. To zaś już wkrótce spowoduje załamanie się i upadek ładu i praworządności. Drugiego zaś powodu dostarcza już wypracowana idea nowego politycznego "Ustroju Nirwany". Ustrój ten wskazuje bowiem znacznie lepszą od "pieniędzy" alternatywę dla selektywnego wynagradzania już wykonanej produktywnej pracy i jest zilustrowany na naszym półgodzinnym polskojęzycznym filmie (ale z angielskojęzycznymi napisami "cc") o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

Natomiast w przypadku (B5b) "skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości przez krewniaków ludzi z planet Oriona", skrótowo omawia je {11} z punktu #H2 strony "biblia.htm" oraz publikacje stamtąd linkowane. Jednym z przelicznych dowodów istnienia owej skrytej okupacji i eksploatacji całej ludzkości przez UFOnautów jest blizna po identyfikacyjnym implancie UFO jaką każdy dorosły mieszkaniec Ziemi znajdzie na swojej nodze, zaś jaka jest zilustrowana i omówiona na Fot. #N3b z tego wpisu #357. Natomiast powód, który już pozwala przewidywać iż mechanizmy samoregulacji już zadziałały także w sprawie skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości, stanowi już nadchodzące zawalanie się oficjalnych blokad, obrzydzania i straszenia - jakie dotychczas powstrzymywały uświadomienie ludziom o istnieniu tej skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości.


http://pajak.org.nz/starships/ice.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (nasz film "Napędy Przyszłości")
https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (nasz film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #N3a: Oto realistyczna i piękna ilustracja wyglądu gwiazdolotów mojego wynalazku zwanych "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm") dokładniej omówionych też na naszym półgodzinnym darmowym filmie o tytule "Napędy Przyszłości". Ilustrację tę komputerowo przygotował mój przyjaciel wspólnie z którym opracowaliśmy też ów film "Napędy Przyszłości". Magnokraft ilustruje i potwierdza prawdę filozoficznej zasady obowiązującej w naszym "świecie materii" a stwierdzającej iż "dla wszystkiego co ludzie wypracują lub zbudują daje się wypracować lub zbudować znacznie doskonalszą od tego alternatywę", a tym samym filozoficznie dowodzi też iż istnieje znacznie doskonalsza alternatywa techniczna dla prymitywnych obecnych rakiet kosmicznych. Wszakże np. magnokrafty drugiej generacji z telekinetycznym napędem będą w stanie podróżować przez kosmos z nieskończoną szybkością - co udowadniają bazujące na prawdzie Biblii dedukcje logiczne zaprezentowane w [A5] z punktu #I3 mojej strony o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz ze wpisu #345 do blogów totalizmu. Moje dedukcje bowiem wykazują iż w "przeciw-świecie" w którym mieszka Bóg i na wskroś którego propaguje się telekineza, upływ czasu NIE istnieje (czyli wynosi zero), zaś dla przemieszczeń o zerowym czasie trwania szybkość musi wynosić nieskończoność. Tą samą filozoficzną zasadą mój Magnokraft dowodzi też w technicznie "namacalny sposób", że "pieniądze" daje się zastąpić ogromnie od nich doskonalszym "ustrojem nirwany" pozbawionym wszelkich wad "pieniędzy" i omówionym dokładniej na naszym półgodzinnym darmowym filmie "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Wiadomo zaś iż skoro Bóg pracowicie już przygotował zastąpienie "pieniędzy" lepszym od nich "ustrojem nirwany", wówczas prędzej czy później UFOnauci aktualnie skrycie rządzący się na Ziemi a omawiani na Fot. #N3b poniżej, swoimi skrytymi aktami niszczycielstwa nieustająco serwowanymi ludzkości posługując się w tym celu "pieniędzmi", stopniowo "wyperswadują" ludzkości aby to zastąpienie "pieniędzy" ludzkość jak najszybciej wdrożyła w życie dla pokoju, przeżycia, postępu, niezależności i generalnie dla własnego dobra.

Aczkolwiek scena pokazana na powyższej ilustracji Rys. #N3a wygląda naukowo, technicznie i ateistycznie, faktycznie wyraża ona sobą duchowość potwierdzenia słynnego szekspirowskiego (William Shakespeare, Hamlet) powiedzenia "Horacy, jest więcej rzeczy na niebie i ziemi niż twoim filozofom się śniło". Przykładowo, symbolicznie i duchowo potwierdza ona wiadomość jaką staram się przekazać czytelnikom w niniejszych #N1 do #N3 a jaka stwierdza: cokolwiek w swym życiu czynisz zawsze czyń to w sposób jaki Bóg ci rekomenduje wersetami Biblii. Pamiętajmy jednak iż aby móc cokolwiek czynić w zgodności z wersetami Biblii, najpierw musimy aktywnie się dowiedzieć co wersety te naprawdę stwierdzają, zamiast tylko biernie akceptować co na ich temat nam wmawiają np. "ateiści" albo skorumpowani kapłani jacy "odrzucają wiedzę" (patrz Biblia, wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza"). Jedyna zaś droga aby poznać prawdy Biblii wymaga osobistego jej studiowania i analizowania, zapoznawania się co oddani służbie dla Boga ludzie już wcześniej ustalili na temat poszczególnych wersetów Biblii, zrozumienia jak publikacje mojej naukowej filozofii totalizmu wyjaśniają dzisiejszym naukowym językiem ponadczasowe prawdy mądrze zakodowane przez Boga w wersety Biblii, a także wymaga budowania osobistej łączności i modlitewnego związku z twoim Ojcem co mieszka w niebie, czyli twoim Stwórcą, Bogiem, Przyjacielem i Obrońcą. Jeśli zaś uważnie przyglądniesz się powyższemu rysunkowi z punktu widzenia słownikowego "co" opisywanego w punkcie #G3 mojej strony "wroclaw.htm" wówczas odnotujesz iż ilustruje on Magnokrafty mojego wynalazku, zbudowanie jakich otworzy dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, ale jednocześnie też otworzy ją na pokusy, niebezpieczeństwa i sytuacje jakie opisuję w podpisie pod Fot. #N3b poniżej, zaś podpieram logicznie i dowodowo na swych stronach o nazwach "evil_pl.htm" albo "wtc_pl.htm". Natomiast jeśli przyglądniesz się mu z punktu widzenia inżynierskiej procedury "jak" podkreślanej w punkcie #G5 mojej strony "wroclaw.htm" a jednocześnie rozważysz "dlaczego" na Ziemi obecnie dzieje się to wszystko na temat czego zapełnione wiadomościami są dzisiejsze dzienniki telewizyjne zaś co od wielu już lat usiłują ujawnić ludzkości moje publikacje podczas gdy potwierdzeniem prawdy czego są sytuacje dokumentowane istnieniem bardzo inteligentnego szydzenia, wyśmiewania, obrzydzania i zniechęcania zilustrowanego np. półgodzinnym filmem "Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=mr6KO6BLNto (będącego przeciwstawnością obiektywnego raportowania zaprezentowanego np. w filmie "Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka" - patrz https://www.youtube.com/watch?v=-2_d5FMZnuA ), tj. zilustrowanego bezargumentowym i krytykanckim filmem już omawianym w "autoryzacji" ze WSTĘPnej części strony "cielcza.htm" a ponadto dodatkowo wyjaśnianym też w punktach #I4 oraz #A5 do #A5.1 z mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm", wówczas zrozumiesz czytelniku iż zawierzenie zaleceniom Boga z Biblii opisywanym tutaj w #N1 do #N3, a także zawierzenie wbudowanemu we wszystko mechanizmowi "samoregulowania się zła" oraz zawierzenie opisanemu w Biblii wersetami 5:44-5 z "Mateusza", 6:27-29 z "Łukasza" czy 12:14 z "Listu do Rzymian" modleniu się aby także nasi obecni przeciwnicy, prześladowcy i wrogowie osiągnęli kiedyś stan zasługiwania na zbawienie, jest znacznie efektywniejszym od konfrontacji i obecnego "naukowego ateizmu" sposobem przetrwania i utrzymania się ludzi po stronie "światłości" w dzisiejszych narastających sytuacjach bycia wystawionymi na ataki mocy służących złu jakie dysponują wyższą od naszej inteligencją, wiedzą, techniką, środkami w ich dyspozycji, doświadczeniem, fachowością oraz organizacją i dyscypliną.


http://pajak.org.nz/wyglad/blizna.jpg

Fot. #N3b: Mniej-więcej w centrum powyższego zdjęcia udokumentowana jest blizna na nodze będąca jednym z niepodważalnych dowodów iż każdy dorosły mieszkaniec Ziemi, w tym i ty czytelniku oraz wszyscy twoi najbliżsi i znajomi, są co najmniej raz w miesiącu skrycie uprowadzaniu do UFO, gdzie w "komorze zimna" poddani zostają "wydojeniu" co najmniej z tzw. "energii moralnej" opisywanej w #D3 i #D1 strony "nirvana_pl.htm", a przy tej okazji także obrabowani ze spermy lub ovule i często są też poddani najróżniejszym badaniom, hipnotycznemu zaprogramowaniu, oraz medycznym eksperymentom - czasami kończącym się zgwałceniem. Ten pokazany powyżej dowód-blizna, pozostaje po implancie UFO za pomocą którego UFOnauci identyfikują na którego z ludzi i kiedy przyszła właśnie kolej na następne uprowadzenie w celu "wydojenia" ich z zasobów które UFOnauci potrzebują dla prowadzenie swojego pasożytniczego trybu życia, zaś które są w stanie pozyskiwać jedynie od ludzi - tak jak wyjaśniam to w {11} z punktu #H2 swej strony internetowej o nazwie "biblia.htm" oraz ze wpisu #354 do blogów totalizmu. Oryginalnie opisy powyższej blizny po implancie UFO oraz jej zdjęcie i powody jej istnienia opublikowałem w 2004 roku na "Fot. #B4a" z mojej strony internetowej o nazwie "ufo_pl.htm", a także na Rys. U1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm" - niestety, ludzi nieporównanie łatwiej jest okłamywać i ich eksploatować, niż im wykazać iż są okłamywani i skrycie eksploatowani. Tę bliznę typowo mającą średnicę siarkowej główki na zapałce posiada każdy mieszkaniec Ziemi. Sporo też ludzi uprowadzanych do UFO pamięta jej instalowanie ponieważ jest ono bardzo bolesne - stąd ich raporty prezentuje nawet niektóra literatura UFOlogiczna (ale NIE polska). Kiedy jednak UFOnauci "spartaczą" wiercenie i instalowanie tego implantu do kości piszczelowej nogi, lub kiedy rana po jego zainstalowaniu ulegnie jakiejś infekcji, wówczas blizna ta może mieć nawet około centymetra średnicy - tak jak ta na powyższym zdjęciu. Mężczyźni mają ją na prawej stronie ich prawej nogi, zaś kobiety na lewej stronie lewej nogi. Jest ona położona w rowku międzymięśniowym mniej więcej w połowie wysokości pomiędzy kostką a kolanem. U ludzi którzy mieli szczęście iż UFOnauci zainstalowali ją bez "partactwa" zaś rana po instalowaniu dobrze się zagoiła, blizna ta może być aż tak mało widoczna iż aby ją odszukać konieczne jest oglądanie skóry nogi pod odbitym oświetleniem. Sam implant UFO, ukryty w kości piszczelowej nogi, ma wygląd i konsystencję owej kości. Stąd jego znalezienie np. metodami ludzkiej chirurgii jest niemal niemożliwe. Jednak jego ogromna odporność na zniszczenie powoduje iż po spaleniu zwłok ludzkich implant ten pozostaje niespalony. Stąd Buddyści często pieczołowicie go zachowują jako jeden z rodzajów tzw. "sarira" (patrz https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+beads - również nazywanych "sari", "beads", lub "ringsels"), potem co najmniej raz do roku udostępniają do publicznego wglądu - tak jak wyjaśniłem to w podpisie pod Film #J2b i w punkcie #J2 strony "stawczyk.htm" oraz ze wpisu #344 do blogów totalizmu, a także pod Rys. U1 z tomu 16 mojej monografii [1/5]. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby móc je sobie powiększyć - tak jak wyjaśniłem to np. pod koniec WSTĘPnej części do strony "cielcza.htm".)

Oczywiście, wiedząc iż skrycie okupujące i eksploatujące ludzkość cywilizacje UFOnautów - wielu niemal identycznie jak ludzie wyglądających agentów których zapewne podszywa się pod ważne osobistości rządzące Ziemią, NIE możemy być na tyle naiwni aby posądzać, iż UFOnauci NIE podejmują kroków zaradczych aby uniemożliwić ludzkości uświadomienie sobie iż jest skrycie okupowana, eksploatowana, rujnowana oraz coraz usilniej spychana z powrotem na drzewa i do jaskiń. Wszakże ogromnie w porównaniu do ludzkiej zaawansowana technika UFOnautów jest w stanie technicznie i skrycie spowodować praktycznie wszystkie te kataklizmy pogodowe i tzw. "natury", jakie występują na Ziemi także z "naturalnych" powodów. Przykłady metod formowania tych kataklizmów, a także oznak poświadczących kiedy są one uformowane przez UFOnautów, opisałem na szeregu swych stron internetowych - np. patrz moje strony o nazwach "tornado_pl.htm", "hurricane_pl.htm", "day26_pl.htm", "tapanui_pl.htm", oraz kilka jeszcze innych. Z kolei metody obrony przed doświadczeniem efektów takich technicznie powodowanych kataklizmów obejmują m.in.: modlenie się - najlepiej podczas osobistej pielgrzymki do któregoś świętego obszaru słynącego ze zaszłych tam cudów (jakie aby móc udostępnić każdej osobie Bóg postwarzał już w zasięgu pielgrzymki praktycznie każdego mieszkańca Ziemi), np. takiego świętego obszaru jaki dla Nowej Zelandii przebadałem i opisałem we WSTĘPie i #J1 do #J3v ze swej strony o nazwie "petone_pl.htm"; sponsorowanie zamieszkania w danej miejscowości "10 sprawiedliwych" - cechy których opisuję w punkcie #I1 swej strony o nazwie "quake_pl.htm"; "ufundowanie stypendium dla aktywnego totalizty" opisane tam w #J1 i #A2; oraz kilka jeszcze innych metod. Niestety, wiedząc jakie oznaki dokumentują iż ostatnio zachodzące kataklizmiczne zdarzenia na Ziemi są wywoływane technicznie przez UFOnautów, coraz bardziej mnie martwi oficjalna dezinformacja jaka towarzyszy obecnemu skrytemu atakowi UFOnautów na ludzkość - który dokładnie odpowiada sytuacji jaką wiele już lat temu przewidziałem iż zaistnieje i aby zbytnio NIE podpaść z tragicznie przerywającymi moje badania skutkami, wówczas "dyplomatycznie" i ostrożnie opisywałem w licznych swych publikacjach, przykładowo patrz strona "evil_pl.htm". Wszakże użycie wehikułów UFO do wywoływania np. tornad, huraganów, fal tsunami, deszczy powodziowych (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Auckland+NZ+flooding+2023 ), wybuchów wulkanów (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=UFO+sightings+above+volcanos ), itp., będzie indukowało manifestacje charakterystyczne dla UFO i danego technicznego sposobu wywoływania przez nie kataklizmów. Otwarci zaś na prawdę badacze powinni być w stanie manifestacje te identyfikować - tyle iż, niestety, ludzkość nadal wieloma zmyślnymi sposobami jest utrzymywana w ignoracji na temat UFO, podczas gdy rezultaty skrycie i technicznie wywoływanych przez UFO kataklizmów coraz bardziej wyniszczają Ziemię i jej mieszkańców. Przykładowo, kiedy np. padają zaindukowane przez niewidzialne UFO powodziowe deszcze, wówczas trzeba poszukiwać czy ponad lokacjami poddanymi ich wyniszczaniu pojawia się ta sama gigantyczna dyskoidalna chmura naukowo nazywana "supercell" (jej opisy w https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado ) a mająca kształty oddające osłoniętą warstwą chmury uformowanej przez niewidzialne UFO, jedną z owych latających konfiguracji jakie dla "Magnokraftów" mojego wynalazku pokazałem np. na Rys. #H4 ze strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", która to chmura dla klarownie widzialnych tornad jest zilustrowana na zdjęciach z adresu https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado&source=lnms&tbm=isch - tyle iż w przypadku ataku UFOnautów ulewnym deszczem jej zarysy typowo będą rozmyte i przesłonięte deszczem a nie tak klarownie widoczne jak podczas ataku tornadami. O tej samej chmurze z moich badań tornad i huraganów już wynika iż ukrywa się w niej niewidzialne UFO w "stanie telekinetycznego migotania" (patrz Fot. #C1 z mojej strony "cloud_ufo_pl.htm") mogące powodować ulewne deszcze - niestety podczas powodzi typowo ktoś blokuje pokazanie poszkodowanym obrazów tej chmury np. w TV, a pokazuje jedynie co dzieje się na poziomie ziemi. Jednocześnie w bliskości ukrywających się w takich chmurach niewidzialnych UFO np. praca silników się zatrzymuje jakoby bez znanego powodu, samochody zatopione wodą zwykle będą ciągle miały światła włączone (co często pokazują w TV jednak bez próby wyjaśnienia "dlaczego"), ludzka łączność telekomunikacyjna nagle zanika, zaś zdalnie sterowani telepatią i hipnozą decydenci działają nieracjonalnie. Z kolei aby odwracać uwagę ludzi od coraz częściej dostrzeganych i fotografowanych dowodów niszczycielskich działań UFOnautów na Ziemi, w rodzaju tych jakie ja publikuję w #K1, #K3 i #K4 do #K4a strony "petone_pl.htm", UFOnauci fabrykują najróżniejsze zdarzenia, "sensacyjny" charakter których odwraca uwagę ludzi od UFO - przykładowo fabrykują "balony pogodowe" które są w stanie inteligentnie manewrować i przelatywać z "ponad balonową" szybkością, chociaż wiadomo iż produkowane przez ludzi balony tak NIE potrafią się zachowywać. Nie będę tu już ponownie opisywał jak swą dezinformacyjną kampanią ludzko-wyglądający agenci UFOnautów przysyłani na Ziemię powodują oficjalne jednak anonimowe blokowanie dostępu ludzi do wszelkiej wiedzy na temat obserwacji UFO - w tym także do wszystkiego co ja ustaliłem w trakcie swych badań i o czym od wielu lat bezskutecznie staram się informować i ostrzegać. W tej aż tak tragicznej sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, jedyna nadzieja w naszym Bogu i Obrońcy - tyle iż, niestety, NIE wszyscy sobie zasłużyliśmy swym uprzednim postępowaniem na Jego specjalne potraktowanie i opiekę opisywane np. stroną "petone_pl.htm".

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #357 oryginalnie została adaptowana z punktów #N1 do #N3 z mojej strony internetowej o nazwie "cielcza.htm" (aktualizacja datowana 25 lutego 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/cielcza.htm
http://drobina.rf.gd/cielcza.htm
http://pajak.org.nz/cielcza.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/cielcza.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "cielcza.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "skorowidz.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/cielcza.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/skorowidz.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #357, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwaly do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #357:
#356, 2023/2/1 - receptura, znaczenie i duchowy symbolizm "kimchi", która niemal całą Koreę czyni zdrową (#J1 do #J3 z "korea_pl.htm")
#354, 2022/12/1 - dwanaście "[Ω] Pieczęci Boga" zaszyfrowanych w wersety Biblii i potwierdzających prawdę moich najistotniejszych odkryć (#H1 do #H2a z "biblia.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczenia naszej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie w lutym 2022 roku "[Ω] Pieczęci Boga" i stworzenia przez Boga "czasu i upływu czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 do #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#344, 2022/3/1 - wyczuwanie "energii moralnej" przez "wężowe kamienie" (#J2 z "stawczyk.htm")
#342, 2022/1/1 - dlaczego pomijanie "jak" jest źródłem błędnych teorii i praw, zakłamanej interpretacji życia, niepełnych religii, itp. (#L1 do #L3 z "2020zycie.htm")
#333, 2021/3/30 - modlitwa "budzenia się" na czasy jakie nadchodzą (#W1 do #W7 z "humanity_pl.htm")
#291, 2017/12/20 - "wiara plus totalizm" na czasy zakłamania i skorumpowania (#S4 z "2030.htm")


Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :