Archiwum luty 2020


lut 19 2020 #320: Ustrój nirwany - w czym i dlaczego...

Motto: "To co zaplanował i stworzył Bóg zawsze jest niedoścignienie doskonalsze od tego co są w stanie zaprojektować i wytworzyć ludzie."

 

#320: Ustrój nirwany - w czym i dlaczego jest on niedoścignienie doskonalszy od wszelkich dotychczasowych ustrojów zaprojektowanych i wdrożonych przez ludzi

 

Wszystkie dotychczasowe ustroje powymyślane i powdrażane przez ludzi, włącznie z dawnym niewolnictwem i feudalizmem oraz dzisiejszym kapitalizmem i komunizmem, zawierają w sobie niezliczone wady, przykładowo zmuszają do pracy strachem lub pieniędzmi, odwodzą od Boga, popychają do krwawych wojen i rewolucji, zaniedbują miłość i dobro bliźniego, wynagradzają niesprawiedliwość, bogactwo i wywyższanie się jednych ludzi nad innymi, wyniszczają naturę, wypaczają charaktery indywidualnych ludzi i rujnują całą ludzkość, uparcie wiodą do zagłady, itp. - poczytaj więc w punktach #A1 do #A4 niniejszego wpisu #320 lub strony "partia_totalizmu.htm" z jakiej wpis ten został adaptowany, jak niedoścignienie doskonalszy od nich jest "ustrój nirwany" zaprojektowany i już wprogramowany w dusze ludzi przez samego Boga.

 

 

#A1. W jaki sposób i dlaczego wszystkie prymitywne ludzkie ustroje bazujące na strachu i pieniądzach, w tym dzisiejszy kapitalizm i komunizm, rujnują naszą cywilizację i wypaczają charaktery ludzi:

 

Motto: "Zło wolno okceptować tylko przez tak długo, aż się odkryje iż istnieje lepsza od niego alternatywa - którą Bóg zawsze stwarza dla każdej sytuacji aby zbalansować panujące w niej zło. Po zaś odkryciu tej lepszej niż zło alternatywy ma się już nałożony na nas przez Boga obowiązek jej wdrażania."

 

Dawno, dawno temu, bo w dniu 11 stycznia 2006 roku opublikowałem stronę internetową o nazwie "partia_totalizmu.htm". Na przekór tuzinkowej nazwy, zawierała ona wysoce "światoburczą" ideę polityczną. Mianowicie proponowała ona aby powszechnie znane źródło wszelkiego zła na Ziemi, czyli "pieniądze", zastąpić tym co dla ludzi jest jeszcze atrakcyjniejsze od pieniędzy, mianowicie zastąpić doznaniami nieopisanej szczęśliwości cudownego zjawiska nirwany. Ja bowiem zaledwie 8 lat wsześniej osobiście przeżywałem szczęśliwość nirwany. Zarówno więc z własnego doświadczania doznań nirwany, a także ze swych obserwacji jak atrakcyjne dla innych ludzi są efekty indukowanej chemikaliami "symulacji nirwany" (czyli jak atrakcyjne są efekty działania narkotyków), wiedziałem doskonale, że szczęśliwość nirwany nosi wszelkie cechy jakie w działaniu pozwalają jej zastąpić pieniądze - jednak bez powodowania owego oceanu zła jakie powodują u ludzi pieniądze. Niestety, zastąpienie pieniędzy przez nirwanę wymagałoby drastycznej zmiany politycznego ustroju pod jakim żyłaby ludność wynagradzana nirwaną za wykonywaną przez siebie "pracę moralną". Dlatego aby "udyplomatycznić" tamtą pierwszą wersję strony "partia_totalizmu.htm" i złagodzić jej "światoburczość", zdecydowałem więc zbyt drastycznie NIE nazywać w niej sprawy po imieniu. Niestety, pomimo unikania bycia "światoburczym", ciągle zmiana ustroju wynagradzającego pieniędzmi, na ustrój wynagradzający szczęśliwością nirwany, do różnorodnych i ogromnych korzyści jakiej to zmiany na owej stronie staram się materiałem dowodowym przekonywać racjonalnie myślących czytelników, NIE zainteresowała nawet przysłowiowego "psa z kulawą nogą".

 

Od tamtego opublikowania w 2006 roku strony "partia_totalizmu.htm", aż do jej udoskonalenia w 2020 roku na obecną "bezogródkową" formę, minęło ponad 14 lat. W międzyczasie "pieniądze" zdołały wyrządzić naszej cywilizacji ogromne zniszczenia. Przykładowo, w 2008 roku zaczął się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. Wbrew też temu co twierdzi oficjalna "propaganda sukcesu", kryzys ten NIE zdołał się zakończyć aż do dzisiaj. Ponadto coraz więcej instytucji i rządów na świecie osiągnęło poziom "100% korupcji" - sporo z niszczycielskich następstw jakiej opisuję w punkcie #E3 swej strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" oraz we wpisie numer #269 do blogów totalizmu. Tanie wywożenie śmieci barkami i wrzucanie ich do morza w międzyczasie spowodowało, że w morzu obecnie jest już więcej morderczego plastyku niż ryb, zaś na Atlantyku formowany jest cały nowy "plastykowy kontynent". Zatruwanie wody, gleby i powietrza chemikaliami i radioaktywnymi izotopami osiągnęło już taki poziom, że niemal wszyscy mieszkańcy Ziemi są z jego powodu na coś już chorzy. Ataki zaś oficjalnej nauki na Boga i na Biblię spowodowały, że niemal wszyscy ludzie stali się pełnymi lub częściowymi ateistami. Co jednak dla nas najgroźniejsze, cierpliwość wszechmogącego Boga zaczęła się wyczerpywać. W rezultacie zaś jej wyczerpywania zaczęły się wypełniać prognozy jakie opisałem na swych stronach internetowych o nazwach "2030.htm" i "woda.htm", oraz jakie zilustrowane są darmowym filmem z youtube.com o tytule "Zagłada ludzkości 2030" (patrz adres https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ). W dniu 2019/12/8 w Chinach rozpoczęła się też światowa pandemia koronawirusa (patrz adres https://www.google.pl/search?q=koronawirusy+pandemia+chiny&oq=koronawirusy+pandemia+chiny ) jaka dała nam pierwszy przedsmak nadchodzących następstw gniewu Boga. Chociaż tę pandemię ludzkość być może zdoła "wyciszyć", po niej przyjdą następne, jeszcze od niej gorsze, a także przyjdą susze, pożary, wybuchy wulkanów, trzesienia ziemi, fale tsunami, szarańcza, fale głodu, rabunki, bezprawie, chaos, itp. - przed jakimi ludzkość już NIE będzie w stanie się wybronić. W obliczu więc owych drastycznych zmian jakie szybko następują już niemal nieprzerwanie od czasu opublikowania strony "partia_totalizmu.htm" w 2006 roku, zdecydowałem iż strona owa wymaga przeredagowania aby dobitnie, klarownie i bezogródkowo wyjaśniła czytającym, że ich ratunek zarówno grupowy jak i indywidulany leży w zamianie dotychczas rujnujących naszą cywilizację ustrojów politycznych wynagradzających pracę "pieniędzmi" lub zmuszających do pracy "strachem", na drastycznie od nich lepszy "ustrój nirwany" jaki pozytywnie budowałby lepszą przyszłość ludzkości wynagradzaniem "pracy moralnej" cudowną szczęśliwością nirwany. Obok bowiem pokuty, modłów i zmiany postępowań, w Biblii opisywanych na przykładzie miasta Niniwa, taka zmiana politycznego ustroju jest niemal jedynym trwałym i pewnym sposobem na jaki ludzkość być może zdąży jeszcze uchronić się przed szybko nadchodzącą zagładą. Punkty #A1 do #A4 z tego wpisu prezentują te tym razem dobitnie już i bezogródkowo zaprezentowane wyjaśnienia.

 

We "wstępie" do strony "partia_totalizmu.htm" wyjaśniłem, że wszelkie ustroje polityczne jakie dotychczas panowały na Ziemi, w tym utrzymywane nadal w obecnych czasach ustroje kapitalizmu i komunizmu, zawsze bazowały na "strachu" oraz na "pieniądzach" (bogactwie) aby motywować ludzi do pracy. Niestety, zarówno "strach" jak i "pieniądze" są ogromnie niszczycielskie dla całej naszej cywilizacji. Wypaczają one bowiem charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą ludzkość, oraz spychają naszą cywilizację ku zagładzie. Na dodatek zniechęcają one decydentów i bogatych ludzi do udoskonalenia ustrojów w jakich żyją. To zaś powoduje iż ludzkość jako całość już dawno zaniechała wszelkich prób udoskonalania swych ustrojów. Ustroje te jedynie więc staczają się w coraz silniej obezwładniające je stagnację, korupcję i wypaczenia. Spróbujmy więc w niniejszym punkcie #A1 krótko podsumować w kilku ponumerowanych paragrafach, co i w jaki sposób "strach" i "pieniądze" powodują, iż już zdołały one zrujnować całą naszą cywilizację aż do poziomu jaki wokoło widzimy obecnie, czyli do poziomu kiedy jesteśmy już tylko o niewielki krok oddaleni od globalnej zagłady zilustrowanej polskojęzycznym filmem dostępnym gratisowo w YouTube pod tytułem "Zagłada ludzkości 2030" - dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . I tak:

 

(I) Ustroje te coraz szybciej oddalają nas od Boga. Wszakże Bóg od samego początku ludzkości nakazuje wszystkim to co obecnie każdy może wyczytać sobie z Biblii. Przykładowo, że NIE wolno zaniedbywać miłości bliźniego aby rozwijać własną chciwość, bogactwo, żądzę władzy, wywyższanie się nad innymi, osądzanie bliźnich, niesprawiedliwość, itp. - jako przykład rozważ treść wersetu 19:24 z bibilijnej "Ew. wg. św. Mateusza" - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego". Ponieważ owe nakazy Boga były powtarzane przez praktycznie wszystkie religie, zachłanne elity rządzące ludzkością i gromadzące tym rządzeniem własne bogactwo zareagowały eliminowaniem Boga z codziennego życia. W eliminowaniu tym doszły do dzisiejszej sytucji, iż gro ludzi ślepo zaczyna wierzyć kłamstwu oficjalnej nauki ateistycznej iż Bóg rzekomo NIE istnieje (na przekór, że od wielu już lat jest publikowany formalny dowód naukowy, że Bóg istnieje - po jego szczegóły patrz punkty #G2 i #G3 mojej strony "god_proof_pl.htm"). Oficjalnie zaprzestano też rzeczowych badań Boga - w rodzaju tych jakie prowadzi autor niniejszego wpisu. Wszakże jeśli np. jakiś naukowiec oficjalnie bada Boga, wówczas aby się "NIE wychylić" od ateistycznych stwierdzeń instytucji jaka wypłaca mu wynagrodzenie i aby za to "wychylenie się" NIE zacząć być szykanowanym tak jak autor tego wpisu, swymi wynikami stara się tylko dodać swoje kłamstwa do chóru wmawiającego ludzkości iż Boga jakoby NIE ma. Jeśli zaś jakiś dzisiejszy kapłan zabawia się badaniami Boga, wówczas zwykle ogranicza swe działania głównie do analizy znaczeń pojedyńczych słów Biblii aby znaleźć w nich albo cokolwiek co uzasadniałoby iż jego odłam wiary jest tym "jedynym poprawnym", albo też aby móc stworzyć swój własny odłam religii.

 

(II) Ustroje te coraz bardziej odgradzają nas od bliźnich. Najłatwiej to odnotować wszędzie tam, gdzie pieniądze lub strach dominują nasze życie. Przykładowo rozważ powodowany pieniędzmi i bogaceniem się elit szybki wzrost różnic pomiędzy bogatymi i biednymi. Rozważ nieustający wzrost podatków i opłat powodowany korupcją elit rządzących jakie owymi podatkami i opłatami kompensują swój rosnący apetyt na pieniądze i na bogactwo jakie one im przynoszą. Rozważ politykę zatrudnieniową, w jakiej gro dobrze płatnych posad już obecnie jest przyznawane jedynie członkom własnej rodziny oraz znajomkom. Rozważ co ludzie zdesperowani strachem przed utratą tego co im do życia niezbędne już obecnie wyczyniają w coraz większej liczbie krajów świata. Itd., itp.

 

(III) Ustroje te powodują coraz potężniejsze wyniszczanie natury. Nie trzeba mieć oczu orła aby odnotować, że pieniądze oraz indukowana przez nie chciwość i bezwzględność elit rządzących przyspieszają wyniszczanie natury. Zachłanność przemysłu już obecnie zamieniła w przemysłowe, po-kopalnianie oraz wysypiskowe pustynie ogromne ilości uprawnej ziemi. W morzach i oceanach już obecnie jest więcej plastyku niż ryb. Bez przerwy tracimy coraz to nowe gatunki istot żyjących. Zanieczyszczenie powietrza jest już aż tak ogormne iż niemal nie daje się oddychać. Nagrzewaniem klimatu zamieniamy lądy w wysuszone pustynie, zaś brzegi oceanów i mórz w obszary zalewane przypływami. Itd. itp. Ludzka chciwość NIE zna umiaru w zniszczeniach jakie powoduje.

 

W niniejszym początkowym punkcie #A1 tego wpisu staram się jedynie zasygnalizować podstawowy fakt, a ściślej problem dotychczasowych ustrojów politycznych, mianowicie iż wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi oraz rujnują naszą cywlizację jako całość. Uświadomienie sobie bowiem tego faktu pozwoli czytelnikowi bardziej racjonalnie podchodzić do tego co wyjaśniam w następnych punktach niniejszego wpisu i reszty swej strony "partia_totalizmu.htm", mianowicie że trzeba, warto i powinno się pilnie podejmować wysiłki zastąpienia obecnych wysoce niszczycielkich ustrojów politycznych przez opisywany tu nowy i nieporównanie od nich doskonalszy "ustrój nirwany" jakiego wdrożenie stworzyłoby możliwość aby zupełnie wyeliminować dotychczasowe niszczycielstwo i zastąpić je wzrostem, szczęśliwością, zamożnością dla wszystkich, nieustającym doskonaleniem, sprawiedliwością, oraz innymi zaletami. Aby zaś niepotrzebnie NIE odrywać czytelnika od głównego przeznaczenia tego wpisu i strony "partia_totalizmu.htm", oraz aby NIE zaprzestawać uświadmiania czytelnikowi "w jaki sposób" i "dlaczego" dotychczas używane przez ludzi ustroje polityczne bazujące na strachu i na pieniądzach, w tym dzisiejszy kapitalizm i komunizm, rujnują naszą cywilizację i wypaczają charaktery ludzi, dalsze wyjaśnienia tej prawdy (i problemu) będę kontynuował w końcowej "części #X" strony "partia_totalizmu.htm" - do której czytelnik może zaglądnąć później w miarę jak znajdzie wymagany na to czas. Teraz zaś rekomenduję kontynuowanie czytania niniejszego wpisu.

 

 

#A2. Dlaczego atakowanie, obrzydzanie i sabotażowanie mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku i wywodzącej się z niej mojej filozofii totalizmu, poszerzane atakowaniem i wyszydzaniem mojej osoby, a także blokowanie i utrudnianie upowszechniania po świecie mojego dorobku naukowego, stanowią najlepsze potwierdzenie faktycznej wartości i rewolucyjnej mocy wyników moich rzekomo "hobbystycznych" badań odartych z oficjalnego poparcia i finansowania jednak mimo tego ciągle zdolnych do wypracowania opisywanego tu "ustroju nirwany" jaki ma potencjał aby uratować ludzkość i wynieść ją na wyższy poziom cywilizacyjny:

 

Motto: "Wagę każdej nowej idei najłatwiej ocenić po strachu jaki idea ta budzi wśród jej wrogów i po zaciekłości z jaką wrogowie ci usiłują ją zniszczyć."

 

(Cały niniejszy punkt #A2 zmuszony byłem wyciąć z powodu ograniczeń pamięci niniejszego bloga - proponuję go czytać ze strony "partia_totalizmu.htm".)

 

 

#A3. Jakie cechy i zdolności "ustroju nirwany" powodują, że zawarte w nim przyszłościowe idee wynikające z treści Biblii, z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, oraz z filozofii totalizmu, budzą aż takie przerażenie, że idee te są skrycie blokowane przez jakieś potężne instytucje obecnie istniejących systemów politycznych jakie do zarządzania życiem na Ziemi wykorzystują strach oraz pieniądze:

 

Motto: 'W teorii osiągnięcie "totaliztycznej nirwany" poprzez generowanie "energii moralnej" (zwow) wykonywaniem "pracy moralnej" jest bardzo proste - wystarczy aby postępować dokładnie tak jak Bóg nam nakazuje Biblią czyniąc wszystko dokładnie na sposoby opisywane w Biblii i niczym w swych działaniach NIE łamiąc boskich przykazań oraz wymagań; jednak w praktyce wymogi osiągania nirwany są bardziej złożone od wymogów wykonywania skomplikowanego dzisiejszego zawodu i wszyscy musimy wiele się nauczyć aby móc efektywnie nirwanę generować i utrzymywać przez całe swe życie.' (Jednozdaniowe streszczenie "części #D" i punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm" wyjaśniające dlaczego przed autorem tego wpisu i strony "partia_totalizmu.htm" żaden naukowiec na świecie NIE doświadczył ani zbadał nirwany.)

 

W punkcie #F1 (a także częściowo w (11) z punktu #G1 oraz w punkcie #D3) swej innej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm", wyjaśniłem szczegółowo jak polityczna Partia Totalizmu mogłaby stopniowo wdrożyć wysoce doskonały "ustrój nirwany" w rzeczywiste życie. Aby więc NIE powtarzać tamtych wyjaśnień, w niniejszym punkcie #A3 postaram się tylko porównać narzędzia (tj. "strach" i "pieniądze"), jakie dotychczas istniejące na Ziemi ideologie i systemy polityczne używają aby zmuszać ludzi do pracy wytwarzającej niezbędne ludziom dobra konsumpcyjne, z jedynym narzędziem (tj. z wynagradzaniem "pracy moralnej" szczęśliwością totaliztycznej nirwany) jakie w tym samym celu inspirowania ludzi do wykonywania produktywnej "pracy moralnej" zaleca używać proponowany tutaj do wdrożenia "ustrój nirwany". Dla łatwości porównywania, narzędzia te wyszczególnimy w literowo ponumerowanych punktach.

 

(A) Wytwarzanie i podział wypracowanych dóbr konsumpcyjnych. We wszystkich obecnych systemach politycznych, (A1) elity rządzące zmuszają do pracy wytwarzającej dobra konsumpcyjne za pomocą pieniędzy i strachu. Do podziału zaś wyprodukowanych dóbr elity posługują się obdzielaniem "pieniędzmi" jakie każdemu są potrzebne dla zakupu wymaganych lub chcianych dóbr konsumpcyjnych. Oczywiście, ci co je rozdzielają typowo zatrzymują dla siebie "lwią część" owych pieniędzy. Stąd dobra te może sobie zakupić tylko ten, kto się przysługuje owym elitom. Tymczasem w nowym i znacznie lepszym "ustroju nirwany", (A2) wszelkie dobra konsumpcyjne będą produkowane w wyniku "pracy moralnej" jaką każdy zdrowy obywatel będzie ochotniczo starał się wykonywać w wybranych przez siebie: specjalizacji, działaniu, miejscu, czasie, ilości, itp.; aby utrzymywać się w stanie ogromnej szczęśliwości totaliztycznej nirwany. Po zaś wyprodukowaniu owych dóbr, każdy będzie mógł je pobrać (otrzymać) za darmo jeśli potrzebował je będzie dla zaspokajania swych funkcji życiowych lub pracy. Wszakże ich marnotrawienie, lub niemoralne użycie, będzie wówczas powodowało automatyczne rozpraszanie posiadanej "energii moralnej" przez mechanizmy moralne zawarte w duszy każdej osoby, a stąd w przypadku gdy ktoś będzie niemoralnie nadużywał ów darmowy dostęp do wszelkich potrzebnych mu dóbr konsumpcyjnych, wówczas utraci swą totaliztyczną nirwanę.

 

(B) Absolutna równość wszystkich ludzi. Wszystkie stare ideologie wdrażały (B1) rzymską zasadę "dziel i rządź". W myśl tej zasady, wszyscy ludzie zawsze byli podzieleni co najmniej na bogate "elity rządzące" oraz na ubogą "siłę roboczą" (tj. na dzisiejszych "pracowników"). Elity rządzące zmuszały do pracy swych "pracowników" wszelkimi dostępnymi im narzędziami, używając w tym celu "strachu" albo skąpionych "nagród" (tj. "pieniędzy"). Z kolei (B2) "ustrój nirwany" będzie wdażał zasadę "wszyscy są równi". Wszakże otrzymywanie za darmo i darmowe używanie wszystkiego co do życia i do "pracy moralnej" się potrzebuje całkowicie wyeliminuje międzyludzkie różnice w poziomie bogactwa poszczególnych ludzi. W celu zaś inspirowania ludzi do podejmowania użytecznej pracy będzie używana jedynie "nagroda" jaką będzie szansa wypracowania dla siebie zjawiska totaliztycznej nirwany.

 

(C) Sposób nakłaniania do wykonywania produktywnej pracy. We wszystkich starych systemach, (C1) ludzie do pracy byli zmuszani pieniędzmi (bogaceniem się) lub strachem. Ponadto metody ich wynagradzania zawsze były wysoce niesprawiedliwe - tak że ci co wykonywali najważniejsze i najbardziej trudne prace z reguły otrzymywali najniższe wynagrodzenie. Jednak po wdrożeniu powszechnego wynagradzania owocami "pracy moralnej" (tj. osiąganiem "totaliztycznej nirwany"), (C2) wszelkie prace będą wykonywane ochotniczo. Nikogo też NIE będzie trzeba zmuszać nawet do owych najbardziej pogardzanych w dzisiejszych czasach prac. Wszakże im gorsza i trudniejsza praca, tym więcej "energii moralnej" ona generuje - jaka to energia jest niezbędna dla utrzymywania się w pożądanej przez wszystkich "totaliztycznej nirwanie". Prawa zaś i mechanizmy rządzące generowaniem energii moralnej zostały sprawiedliwie zaprojektowane z ogromną wiedzą i dalekowzrocznością naszego Boga. Stąd wynagrodzenie totaliztyczną nirwaną będzie ogromnie sprawiedliwe. W przeciwieństwie więc do dzisiejszych metod wynagradzania, nikt w przyszłości NIE będzie miał jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawach swego wynagrodzenia. Ponadto, nie będzie też wówczas żadnych podatków, potrąceń, rachunków do zapłaty, inflacji, wzrostów kosztów utrzymania, itp.; które powodowałyby dewaluację nagrody (nirwany) za wykonaną "pracę moralną" oraz frustrację ludzi jakich losy pogorszyła owa dewaluacja.

 

(D) Otrzymywanie tylko tych dóbr materialnych, jakie danej osobie są potrzebne do życia i do "pracy moralnej" wykonywanej w danym czasie. Wszakże Bóg nakazuje aby mieć to co nam potrzebne, a NIE to co byśmy chcieli posiąść. To zaś wyeliminuje dzisiejszą nadprodukcję, marnotrawstwo, szybkie wyczerpywanie naturalnych zasobów, formowanie niepotrzebnych zapasów, generowanie śmieci, itd., itp.

 

(E) Brak użycia kosztowności. Dzisiejsze (E1) pieniądze, a także różnice w poziomie zamożności poszczególnych ludzi powodują, iż bogaci gromadzą "kosztowności" (tj. złoto, biżuterię, drogie kamienie, dzieła sztuki, drogie wille i samochody, itp.) jakie potem jedynie sami używają w celu podtrzymywania swego prestiżu i do wywyższania swej pozycji w porównaniu do innych bliźnich. Kiedy jednak (E2) każdy będzie otrzymywał za darmo wszystko co potrzebuje do życia i do wykonywania swej "pracy moralnej", a jednocześnie każdy będzie równy i nikt NIE będzie sztucznie podtrzymywał swojego prestiżu ani się wywyższał, gromadzenie kosztowności i wysoce wartościowych obiektów NIE będzie już potrzebne ani uzasadnione. Wszakże skoro wszystkie surowce wykonujący daną pracę moralną będą otrzymywali za darmo, wszystko będzie produkowane w najwyższej możliwej jakości i trwałości, oraz wszystko to będzie dostępne (dawane) za darmo dla każdego. Stąd to co dzisiaj stanowi pozamykane w ciemnych sejfach i trzymane z dala od ludzi kosztowności, oznaki prestiżu i przedmioty wywyższania się, oraz co obecnie jest bardzo rzadko używane nawet przez swych wyjątkowo bogatych właścicieli, w przyszłości trafi do muzeów, tak że każdy będzie mógł to oglądać, badać, a nawet w razie potrzeby przez jakiś okres czasu osobiście używać - jeśli jego "praca moralna" będzie z tym związana.

 

(F) Zdrowie. Z czasów kiedy ja przeżywałem swoją około 9-miesięczną nirwanę NIE przypominam sobie abym wówczas chorował - chociaż jestem raczej podatny na zachorowania i w innych czasach często choruję. Niestety, narazie NIE posiadam danych aby ustalić czy to nirwana powoduje brak chorób, czy też po prostu byłem wówczas zdrowy z innych powodów. Wiem jednak, że nawet jeśli w opisywanych tu czasach wynagradzania nirwaną będą jakieś przypadki zachorowań, wówczas chore osoby będą przez innych szybko i nieodpłatnie doprowadzane do zdrowia. Wszakże już wiadomo, że obecne wykonywanie pielęgniarstwa (czyli zapewne także funkcji lekarza) należy do prac generujących jedną z największych ilości energii moralnej.

 

(G) Przestępczość. W dzisiejszych ustrojach (G1) przestępczość istnieje, ponieważ NIE mogąc swą legalną pracą i zarobkami zaspokoić tego na posiadanie czego moda i porównywanie siebie do innych stwarza ochotę, niektóre co bardziej zachłanne jednostki uciekają się do przestępczości. Kiedy jednak wszyscy będą równi, klejnoty ani bogactwo NIE będą używane, zaś (G2) każdy będzie otrzymywał za darmo wszystko co potrzebuje do zasobnego i pozbawionego trosk życia oraz do wykonywania rodzaju "pracy moralnej" jaką w danym okresie swego życia zdecyduje się podtrzymywać swoją nirwanę, przestępczość po prostu zaniknie z powodu braku chęci na posiadanie dóbr jakie obecnie są zdobywane poprzez łamanie przykazań i wymagań Boga. W jej wyeliminowaniu wysoce pomocna będzie też panująca w owych czasach wiedza iż Bóg z całą pewnością istnieje, jaka zastąpi dzisiejszą pełną wątpliwości chwiejną wiarę w Boga.

 

(H) Śmieci, odpadki i marnotrawstwo. W dzisiejszych ustrojach (H1) wiele dóbr nabywa się albo "na wszelki wypadek", albo też "dla prestiżu, zaimponowania innym, lub zaspokojenia własnego ego". Stąd np. sporo bogatszych ludzi posiada po kilka samochodów, chociaż np. do życia i pracy potrzebuje tylko jeden. W rezultacie obecnie panuje ogromne marnotrwstwo, zaś praktycznie większość tego co się produkuje ląduje jako śmieci czasami zupełnie nieużywane. Tymczasem kiedy (H2) każdy będzie otrzymywał za darmo to co potrzebuje dla życia i do "pracy moralnej", zaniknie potrzeba tworzenia zapasów. Produkowane więc będzie jedynie to co wymagane dla prowadzenia dostatniego i pozbawionego trosk życia oraz dla wykonywania wybranych sobie przez ludzi rodzajów "pracy moralnej". A ludzie będą wówczas wybierać sobie do wykonywania ten rodzaj "pracy moralnej" jaka najbardziej będzie zgodna z ich zainteresowaniami, oraz zmieniać go na inny rodzaj pracy moralnej kiedykolwiek tylko ich zainteresowania i wiedza się zmienią. Nic więc NIE będzie się marnowało, nawet ludzkie chęci. Wszakże NIE będzie wówczas trzeba robić zapasów, wszystko będzie zawsze dostępne dla każdego, oraz zawsze będzie miejsce na więcej osób wykonujących podobne "prace moralne" - bowiem "wszystko daje się udoskonalać jeszcze bardziej". Wiele też niepotrzebnych już komuś dóbr będzie po renowacji, naprawach i recyklingu ponownie udostępniane następnym użytkownikom. W rezultacie 100% wytwarzanych dóbr będzie poddane "recyklingowi", zaś śmieci wogóle NIE będą wówczas generowane. To zaś pozwoli chronić naturalne zasoby matki Ziemi, oraz coraz lepiej dbać zarówno o ludzi jak i o naturę.

 

(I) Bezrobocie. W dotychczasowych systemach rządzenia, (I1) bezrobocie było używane jako jedna z metod "straszenia" w celu zmuszania ludzi do pracy. Takie zaś jego użycie powodowało całą gamę problemów społecznych, np. psychozy, "choroby duszy" (obecnie nazywane "chorobami umysłowymi" - po szczegóły patrz punkt #F11 strony o nazwie "soul_proof_pl.htm"), zmuszanie ludzi do wykonywania pracy jaka zupełnie ich nie interesowała ani NIE pokrywała się z ich wiedzą czy doświadczeniem, a jedynie była właśnie oferowana przez pracodawców, itd., itp. Natomiast przy wynagradzaniu totaliztyczną nirwaną, (I2) pracodawcy NIE są potrzebni. Każdy może więc wyszukać dla siebie i na ochotnika wykonywać dowolną pracę spełniającą wymogi "pracy moralnej" i zgodną z jego zainteresowaniami oraz wiedzą i doświadczeniem. Ponieważ zaś istnieje niemal nieskończona liczba prac jakie ludzie mogą na ochotnika wykonywać, dla każdego będzie istniało wówczas jakieś zatrudnienie i NIE będzie ludzi "bezrobotnych". Zanikną także wszelkie problemy i niepożądane następstwa jakie bezrobocie wywołuje u ludzi.

 

(J) Zanik użycia dzisiejszych pieniędzy. W "ustroju nirwany" planowane jest całkowite wyeliminowanie pieniędzy. Wszakże służą one wymuszaniu pracy, zaś wymuszona praca NIE przysparza "energii moralnej" absolutnie niezbędnej dla utrzymania nirwany. Jedynie w czasach przejściowych opisywanych w punkcie #F1 strony "nirvana_pl.htm", kiedy to społeczeństwo nienawykłe jeszcze do pracy bez otrzymywania finansowego wynagrodzenia (a jedynie pracowania w celu podtrzymywania kontynuacji swej nirwany) ani do darmowego otrzymywania wszelkich potrzebnych mu do życia dóbr, ciągle będzie spodziewało się używać pieniądze.

 

(K) Kto i dla jakich motywacji wykonywałby obecnie pogardzane prace. Obecnie (K1) najbardziej pogardzane prace (a stąd i najmniej płatne) wykonują najmniej uprzywilejowani członkowie "siły roboczej". Dzisiaj bowiem wszelkie prace wykonuje się jawnie i ludzie NIE kryją się ze swymi niemoralnymi opiniami (jakich wygłaszenie powoduje szybsze upuszczanie ich "energii moralnej"), wskazującymi np. które z tych prac w ich opinii należą do najbardziej "pogardzanych kategorii". Kiedy jednak ludzie będą potrafili i mogli osiągać totaliztyczną nirwanę, (K2) owe dzisiaj "pogardzane prace" będą najbardziej poszukiwane. Wszakże generują one najwięcej energii moralnej w najkrótszym okresie czasu. Stąd prowadzą do najbardziej intensywnej formy totaliztycznej nirwany, do tworzenia w swej duszy zapasu "energii moralnej" jaki pozwala na okresowe zajęcie się sprawami NIE generującymi tej energii (np. projektowaniem, nauczaniem, wypoczynkiem, czy twórczą pracą umysłową), oraz do możliwie najszybszego odzyskiwania nirwany chwilowo utraconej z jakiegoś powodu. Ponadto wykonywanie takich pogardzanych prac już obecnie mogłoby, zaś w przyszłości z pewnością zawsze będzie, wpomagane automatyzacją i użyciem dobrze zaprogramowanych robotów.

 

(L) Zamiana wiary w Boga we wiedzę o Bogu. Zjawisko totaliztycznej nirwany NIE mogło powstać w wyniku "przypadkowej ewolucji" jaką kłamliwie wmawia nam dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna. Przypadkowa ewolucja jest bowiem w stanie urzeczywistnić tylko umiejętności i cechy jakich rozwój wymusiło uprzednie ich praktykowanie. Tymczasem osiągania totaliztycznej nirwany nikt z ludzi uprzednio NIE praktykował. Ponadto niezwykła zgodność wymogów wykonywania prowadzącej do nirwany "pracy moralnej" ze stwierdzeniami Biblii jednoznacznie informuje, że zjawisko nirwany oraz treść Biblii zaprojektował ten sam wszechwiedzący stwórca. Z tych powodów doświadczenie nirwany przez praktycznie niemal każdą osobę dostarczy wszystkim osobistych dowodów iż Bóg z całą pewnością istnieje. Mając zaś taki dowód, każdy zacznie zważać na to co w życiu czyni. W ten sposób dzisiejsza chwiejna wiara pełna typowych dla niedoskonałych ludzi wątpliwości, "ustrój nirwany" zamieni we wiedzę i w pewność istnienia Boga. Te zaś spowodują, że każdy zacznie studiować Boga, zaś dzisiejsze religie będą zastąpione rzetelnymi badaniami Boga podobnymi do tych jakie prowadzi autor niniejszego wpisu.

 

(M) Inspirowanie przez Boga szybszego rozwoju nauki i techniki. W dzisiejszych czasach (M1) oficjalna nauka ateistyczna blokuje te idee i prawdy jakie uważa za szkodliwe dla swych monopolistycznych interesów - to dlatego, między innymi, już przez około 35 lat nauka ta systematycznie odrzuca, krytykuje i blokuje moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku. Ponadto wiele wynalazków i osiągnięć techniki też NIE daje się urzeczywistnić, ponieważ poziom potęgi technicznej ludzi NIE może przekraczać poziomu ich moralności. Tymczasem nabycie wiedzy o Bogu i pewności istnienia Boga wywoła głębokie zmiany moralne ludzkości. To zaś spowoduje iż (M2) ludzie będą przykładali dużo wagi do twórczego myślenia i myślowego poszukiwania prawdy, ponieważ sprawiające przyjemność pozytywne myślenie zwiększa efektywność generowania energii w "pracy moralnej" oraz zmniejsza jej rozpraszanie - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D5 swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm". Ponadto, w sytuacji powszechnie praktykowanego wysoce moralnego postępowania jakie wówczas zapanuje na Ziemi, Bóg zacznie inspirować ludzi do szybkiego rozwoju ich faktycznej wiedzy i potęgi ich techniki. Przykładowo, wówczas będą mogły być budowane urządzenia napędowe ze wszystkich sześciu er technicznych ludzkości szeroko opisywanych w punktach od #J4.1 do #J4.6 mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (a także opisywanych we wpisach o numerach #319 do #309 do blogów totalizmu) zaś doskonale ilustrowanych na 34-minutowym darmowym wideo z youtube.com o tytule "Napędy przyszłości" (patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) - włącznie z budowanem "wehikułów czasu" mojego wynalazku jakie umożliwią ludziom prowadzenie nieskończenie długiego życia poprzez powtarzalne cofanie się w czasie do lat swej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, a także włącznie z telepatycznymi urządzeniami do natychmiastowej łączności międzygwiezdnej jakie umożliwią ludzkości komunikowanie się, między innymi, z owymi przyjaznymi nam istotami, które przekazały Miss Danieli Giordano dar "piramidy telepatycznej" opisanej i zilustrowanej np. w punkcie #E1 mojej strony internetowej o nazwie "telepathy_pl.htm".

 

(N) Wdrażane ochotniczym wysiłkiem wszystkich obywateli szybkie podnoszenie poszukiwanych jakości życia ludności. W dzisiejszych systemach politycznych, aby cokolwiek zostało zrealizowane, (N1) najpierw muszą być zgromadzone "pieniądze" na tę realizację, potem musi zostać wykonana biurokracja najróżniejszych nadrzędnych instytucji i "pracowników umysłowych" którzy typowo NIE mają nic wspólnego z realizacją danego zadania, a dopiero na samym końcu przychodzą na miejsce wykonania zwykle skąpo wynagradzani pracownicy fizyczni aby to urzeczywistnić. W rezultacie większosć tego co podnosiłoby jakość i zasobność życia ludzi albo wogóle NIE jest realizowana, ponieważ któreś z ogniw tego długiego łańcucha wykonawczego z jakichś powodów "nie wypala", albo wykonywane jest niedbale, zawodnie i z wielkim opóźnieniem czasowym. Tymczasem w sytuacji na stworzenie jakiej nastawione są cele "ustroju nirwany", (N2) każdy obywatel widząc coś oczekujące zrealizowana, co spełnia wymogi "pracy moralnej" i wchodzi z zakres jego osobistych umiejętności, natychmiast ochotniczo by to urzeczywistniał. Ponieważ zaś NIE byłoby wówczas bezrobotnych ludzi, zaś każdy nieustająco wykonywałby "prace moralne" potrzebę zrealizowania jakich by odnotował, poprawa i udoskonalanie wszystkiego co w życiu ludziom potrzebne i przydatne następowałoby niewypowiedzianie szybko i efektywnie. W rezultacie wszystko co w jakikolwiek sposób podnosiłoby jakość i zasobność życia ludzi i natury, szybko i z rosnąca doskonałością byłoby wprowadzane w życie. Już więc zapewne po paru generacjach tak pracującego narodu, jakość, wygoda, zasobność i przyjemność życia danej ludności osiągnęłaby wprost niebiański poziom, jakiego obecnie nikt nawet NIE potrafi sobie wyobrazić, ani jakiego ludzie nigdy NIE zaznali w całej dotychczasowej historii naszej planety.

 

 

#A3.1. Jak zapewne będzie zorganizowane życie społeczne ludzi po osiągnięciu przez ludzkość dostępu do nieśmiertelności:

 

Motto: "Jeśli wódz wskaże dalekosiężne szczytne cele do osiągnięcia, wyjaśni drogę do nich wiodąca, ujawni nagrody godne owych celów jakie czekają po ich osiągnięciu, oraz osobistym stawaniem w pierwszej szeregu wykonawców powtarzalnie utwierdza swych ludzi w determinacji osiągania tych celów, wówczas NIE ma takich przeszkód jakich jego ludzie by NIE podjęli się pokonać, takich wymogów jakich by NIE zgodzili się ochotniczo wypełniać, ani takich trudów i poświęceń jakie w pełnej świadomości i nieprzymuszenie by na siebie przyjmowali." (Powtarzalna historyczna prawda na temat źródeł sukcesów wielkich wodzów ludzkości - szczgólnie w kampaniach militarnych, np. Aleksandra Wielkiego czy Jana Sobieskiego.)

 

(Cały niniejszy punkt #A3.1 zmuszony jestem wyciąć z powodu ograniczeń pamięci niniejszego bloga - proponuję go czytać ze strony "partia_totalizmu.htm".)

 

 

#A4. Jak zabrać się za stworzenie politycznej partii totalizmu i co czynić dalej już po jej stworzeniu:

 

Motto: "Aby wychowywać ludzi na doświadczonych, mądrych i zahartowanych w boju 'żołnierzy Boga', Bóg ich NIE zastępuje w bojach jakie przychodzi im staczać, zamiast tego tych co walczą dla Bożej chwały dyskretnie kieruje na drogę jaka zakończy się zwycięstwem."

 

(Fragmenty niniejszego punktu #A4 zmuszony byłem wyciąć aby wpis ten zmieścić w pamięci tego bloga - proponuję go czytać ze strony "partia_totalizmu.htm".)

 

... Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że trwające już około 35 lat owo opisane w punkcie #A2 powyżej nieustające obrzydzanie, szykanowanie, blokowanie i sabotażowanie wszystkiego co ja naukowo odkryłem i postuluję, dokonywane bez choćby zapoznania się z merytem wyników moich badań, NIE zachęca ludzi do ochotniczego włączenia się do procesu najpierw stworzenia politycznej Partii Totalizmu jakiej powołanie bezowocnie postuluję stroną "partia_totalizmu.htm" już od 11 stycznia 2006 roku (czyli już przez ponad 14 lat), potem zaś do urzeczywistnienia bazującego na wypracowywaniu totaliztycznej nirwany nowego "ustroju nirwany" - w celu ustanowienia którego partia ta byłaby stworzona. Sporo ludzi boi się wszakże zostania zakwalifikowanymi do tej samej kategorii, do jakiej pachołkowie rządzących elit już zaocznie mnie zasądzili i roztrąbili to po internecie. Jednak tym co mają w tej sprawie jakiekolwiek opory chciałbym uświadomić co następuje:

 

(II) Skoro Bóg stworzył do użytku ludzi cudowne zjawisko "nirwany", byłoby nielogicznym sądzenie iż Bóg NIE chce aby ludzie korzystali z dobrodziejstw nirwany w swoim życiu. Prosta logika więc stwierdza, że podjęcie wysiłków pokojowego i demokratycznego ustanowienia "ustroju nirwany", który zamiast dotychczasowego "strachu" i "pieniędzy", dla motywowania do ochotniczego wykonywania ciężkiej "pracy moralnej" stosowałby uszczęśliwianie nirwaną, w sposób oczywisty jest zgodne z wolą Boga. Te więc osoby, które podejmą się trudnego zadania wdrożenia "ustroju nirwany" bazującego na wynagradzaniu totaliztyczną nirwaną, niemal z całą pewnością staną się "żołnierzami Boga" jacy będą wdrażali w życie to co od dawna leży w intencjach Boga.

 

(III) Nieodwołalnie zbliża się Zagłada ludzkości z lat 2030-tych. Jej nadchodzenie zwolna staje się coraz oczywistrze nawet dla niemal ślepych na to co wokół nich się dzieje. Faktycznie więc wszyscy mamy coraz mniej do stracenia. Wszakże jeśli będziemy kontynuowali dotychczasowe "siedzenie na własnych dłoniach" i nieczynienie niczego, zagłada owa i tak nieodwołalnie nas dopadnie - tak jak już obecnie doskonale widoczne oznaki jej nadchodzenia coraz wyraźniej nam to uświadamiają. Natomiast jeśli podejmiemy próby powołania Partii Totalizmu i wprowadzenia w życie nowego "ustroju nirwany" opartego na zaprogramowanym przez Boga nagradzaniu nirwaną zamiast dotychczasowego zmuszania strachem i pieniędzmi, wówczas mamy jakąś szansę, że zagłada ta będzie albo opóźniona, albo nawet zupełnie odwołana. Nawet zaś jeśli przegramy tę konfrontację o "ustrój nirwany" z pachołkami nadal silnych i dosyć wprawionych w szkodzeniu ludzkości elit rządzących, ciągle pozostanie nam szansa, że przysługiwanie się Bogu wysiłkami wdrożenia Jego intencji, Bóg doceni i celowo nas uchroni przed padnięciem ofiarami nadchodzącej zagłady - tak abyśmy ów nowy bazujący na wynagradzaniu boską nirwaną system organizacji życia społecznego na Ziemi mogli ustanowić zaraz po przejściu owej zagłady.

 

(V) Uzyskanie "nirwany" przez indywidualne osoby, a także energiczne podjęcie wdrażania "ustroju nirwany" w całym kraju, byłoby jednymi z najbardziej obiecujących sposobów zainicjowania zarówno obrony indywidualnej jak i obrony grupowej przed padnięciem ofiarami zbliżającego się "Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych" - tak jak wyjaśniłem to w końcowej części "wstępu" do strony "partia_totalizmu.htm". Wszakże nadejście na początku 2020 roku pandemii koronawirusa jest kolejnym ostrzeżeniem, że czasu pozostaje nam już coraz mniej. Nawet bowiem jeśli przed tym wirusem ludzie zdołają się wybronić, wcale NIE jest on najgorszym co może jeszcze nadejść. Z drugiej strony zapracowanie na nirwanę, a także wdrożenie "ustroju nirwany", zostało przez Boga obwarowane aż tyloma wymogami i warunkami, że tylko osoby które będą działały zgodnie z przykazaniami i wymaganiami opisanymi w Biblii odniosą w tym sukces. Podjęcie jednak takich wysiłków bronienia się od nadchodzącej zagłady, Bóg pozostawia "wolnej woli" każdej indywidualnej osoby, oraz każdego kraju - tak jak w Biblii dla miasta Niniwy zostało to opisane w wersetach 10:5-19 z bibilijnej "Księgi Izajasza" oraz 3:4-10 z "Księgi Jonasza". Dlatego każdej młodej i zdrowej osobie, która ma ku temu warunki i możliwości rekomenduję aby rozważyła próbę wypracowania dla siebie cudownego zjawiska jakie od 2002/5/8 (czyli w 2020 roku już przez około 18 lat) opisuję na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm" (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C6). Wszakże po osiągnięciu nirwany osoba ta mogłaby własnym przykładem zilustrować i potwierdzić innym prawdę tego co tu opisuję w punktach #A1 do #A4, a w ten sposób poprowadzić ich ku dołączeniu do niepotrzebnie i ze szkodą dla ludzkości ignorowanej już przez ponad 14 lat drogi do znacznie doskonalszego od wszystkich innych "ustroju nirwany".

 

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #320 jest adaptacją treści punktów #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm" (aktualizacja datowana 17 lutego 2020 roku, lub później) - dostępnej pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu.htm

http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu.htm

http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

lut 17 2020 #319E: Why laws fundamental to inventions...

Motto: "And you will know the truth, and the truth will set you free." (Bible, Verse 8:32 in "John")

 

#319E: Why laws fundamental to inventions of all propulsion systems for the future of our civilization resulted from the first technical era of humanity and from my Cyclic Tables

 

This post, and also item #J4.1 from the web page named "propulsion.htm", describes propelling devices of the first "technical era of humanity" illustrated by my "Cyclic Tables for Earth Propulsion Systems" - the most advanced form of which tables is shown as "Table #J4" from the web page "propulsion.htm". Propelling devices of that era number 1 for their "working medium" use the "circulation of force" generated, for example, by the muscles of humans or animals and passed to these propelling devices through a direct contact and direct force transmission. That era number 1 was initiated still in antiquity with the invention of the first pair of "motor-propulsor" from its first generation of propelling devices that included the mechanism of the motor currently called "crank" (used to this day in traditional rural wells), and the propulsor called "rafting pole" (still used today to push some boats and rafts). To the first generation of the same first technical era also belong the propelling devices of its second "motor-propulsor" pair, which includes the motor called "treadmill" and the propulsor called "wheel". (Apparently the "wheel" was invented and first used by the ancestors of the Slavs, i.e. by the Sarmats, who were the first in the world to build horse chariots, with help of which they formed a huge empire stretching from the North Sea to the present India. If this is actually consistent with the historical truth, then an anonymous Slav began the technical development of humanity with his wheel, while the "Cyclic Tables" of another Slav, i.e. the author of this web page, will inspire the construction of devices that define possibilities and goals up to the most advanced technical eras of the future development of humanity described in item #J4.6 from the web page "propulsion.htm", the operation of propelling devices in which eras is to be based on programming potentially intelligent counter-matter.)

 

God designed the laws, regularities and principles of operation of the first technical era of humanity so foresightedly that they provided cognitive foundations on which next generations of inventors could later build their understanding of basic features, components, laws and repetitive regularities, combining of which into one functional whole, allows to mould every invention of the new propulsion system. So, by using the recommendation of the Bible stating that: "on the confirmations of two or three witnesses every matter must be based" - see item #C5 on my web page named "bible.htm", the propelling devices of this first technical era provided the "first witness" out of recommended by the Bible at least two "witnesses" on which the development of my "Cyclic Tables" was based. In turn having these Cyclic Tables allows to forecast designs and principles of operation of propelling devices of the entire future technical development of humanity - i.e. forecast all propelling devices illustrated in "Table #J4ab" from the web page "propulsion.htm".

 

And so, this first technical era, which was the first witness out of these at least two witnesses recommended by the Bible, revealed to us that there are two different types of propelling devices, namely there are "motors" which generate relative motion of some parts of a given machine in relation to other parts of a machine (e.g. consider "crank" or "treadmill"), and there are also "propulsors" that generate absolute motion of entire objects in the surrounding environment (e.g. consider a "rafter pole" or a "wheel"). It also revealed that the most basic component of every propulsion system is its "working medium" - which in this first era was the "force" of a direct tactile impact generating "propelling motion". These two types of propulsion systems invented in a given technical age (i.e. "motor" and "propulsor") always form twin pairs of "motor-propulsor" - which consist of one "motor" and one "propulsor", both of which use the same "working medium" and the same principle of operation. Each propelling device must also have spaces (or a space) in which two different transformations are carried out, i.e. it must have a "working medium generator" (in the first technical era, the simplest of such generators were muscles of a human or an animal) in which "something" is transformed into that "working medium", and must also have a "working space" in which this "working medium" is transformed into "propelling motion". Depending on what physical phenomenon in a given propelling device transforms into a "working medium", in each technical era as many as three generations of propelling devices can be built. For example, in the first technical era and its first generation of propulsion systems, such a phenomenon was a direct touch which the muscle energy transformed into a driving force (e.g. in "crank" or "treadmill"). In the second generation of the first era the driving force was generated by the phenomenon of inertia (e.g. in the "potter's wheel" or in the "flywheel"). In the third generation, the driving force was generated by the phenomenon of internal energy (in that first era - the energy of elasticity, e.g. in the "inertial drill", "catapult", "spring from clocks", or in "ball"). In each of these three generations as many as two "motor-propulsor" pairs could be built, in the first of which "working medium generator" was separated from the "working space", while in the second pair both spaces were connected with each other.

 

The propelling devices of the first technical era of humanity were the "first witness" which provided the empirical "confirmation", which each one of us received from God, and which revealed to us these attributes, components, laws, repetitive regularities, etc., that are essential for each propelling device. After inspiring people to implement inventions of the first technical era, which allow everyone to understand these features, components and repetitive laws-regularities of any propelling device, God inspired next generations of inventors to provide the "second witness" which supplied additional "empirical confirmations" revealing and confirming features, components, laws and repetitive regularities of earth propelling devices. As this "second witness" acted the propelling devices from the next "second technical era of humanity". So this second technical era provided the humanity with "empirical confirmation" that the above described features, components, laws and repetitive regularities required in the implementation of Earth's propelling devices, are regularly repeated in the inventions of propulsion systems from every subsequent technical era of humanity. Therefore, the second technical era of humanity also confirmed with its empirical feedback, amongst others, the correctness of attributes, components, laws and repetitive regularities which I detected with my theoretical analyzes (and later described with my Cyclic Table for Propelling Devices) already in the first technical era of humanity. In turn having such a second (reaffirming) empirical confirmation, according to the instructions contained in the Bible and stating that "every case must be based on the credentials of two or three witnesses" (see item #C5 on my web page named "bible.htm"), opened to all of us the insight into the future, which me personally allowed to forecast over time the described in more detail in subsections #J4.1 to #J4.6 from the web page "propulsion.htm" and in entries #319E to #309E to blogs of totalizm based on content of these items #J4.1 to #J4.6, all kinds of propelling devices that still await for humanity to build them - thus fulfilling God's far-sighted plans. This "second technical era of humanity", confirming the features, components, laws and repetitive rules that govern the formation of subsequent inventions of propelling devices of all future technical eras, is described in item #J4.2 of the web page "propulsion.htm" and also in post number #317E to blogs of totalizm (the text of which post can be found, amongst others, in "volume S" of my publication [13] available through the web page named "tekst_13.htm").

 

The biggest problem for my working out the construction and principles of operation of subsequent technical eras that would follow after this second technical era, was the determining what working mediums and what laws related to propelling devices would govern the eras numbered three to six. This is because God gave us just one more clue regarding these propelling devices of the future, i.e. He gave us the invention of the "electric motor" of 1836 - which invention initiated the "third technical era of humanity". However, this invention proved that in the third and higher technical eras of humanity, as working mediums will NOT be used any form of physical matter - various laws and interactions of which matter formed the propelling devices of the first and second technical eras. The electric motor revealed that in the third technical era the working medium will already be immaterial magnetic interactions. So again, regardless of everything revealed to us by the first and second technical eras from my Cyclic Table for Propelling Devices - this time as a whole providing also the superior type of the "first witness" from a completely different, already futuristic "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure", we also needed another, more superior "second witness" from the same futuristic "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure" which would reveal to us further working mediums and further laws governing over the development of propelling devices other than already known to us first to third technical eras, i.e. which would reveal details of the fourth to sixth eras. This superior "second witness" was provided by my scientific Theory of Everything of 1985 - after all, it opened for me a window and an insight not only to the future of humanity, but also to the entire universe: I hope that this my window to the future and to the universe will soon become also available to all people, "if" and "when" the dissemination of my scientific Theory of Everything of 1985 and the truths derived from it ceases to be secretly blocked for "political reasons" which I briefly described in items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm". This my Theory of Everything of 1985 clearly indicated "what working mediums" and "what laws" will govern over the principles of operation and designs of propulsion systems built in the fourth to sixth technical eras of humanity. After all, this my Theory of Everything explained that the universe that surrounds us consists of three (3) different worlds. Only the first (1) and most primitive out of them is our "physical world" filled with matter. Mutual interactions and laws of this matter from our physical world provide working mediums and principles of operation only for propelling devices from the first and second technical eras. However, my Theory of Everything of 1985 (for details see descriptions of it from the web page named "dipolar_gravity.htm") revealed also that behind the dimension and direction "into-depth" from our physical world is hiding (2) another four-dimensional world, which my Theory of Everything calls the "counter-world". In turn a unique intelligent substance that fills this counter-world, which displays properties opposite to the attributes of matter from our world, and thus which I named "counter-matter", forms invisible from our world circulations that people know under the name "magnetic fields", while the interactions between which and the phenomena to which they are subjected, provide the working medium and laws governing the development of our propelling devices of the third technical era. In turn, because the "first and second witnesses" (i.e. the first two technical eras from my Cyclic Table for Propelling Devices) have already revealed to us that every world of the universe provides working mediums and principles of operation for two subsequent technical eras of humanity, this counter-matter from the counter-world will provide working mediums and principles of operation NOT only for the "third technical era of humanity", but also for the next "fourth technical era of humanity" - which is described in item #J4.4 of the web page "propulsion.htm" as well as in entry number #313E to blogs of totalizm most readily available via the "volume S" of the publication [13] disseminated through the web page named "tekst_13.htm". However, the propelling devices of the fourth technical era will differ by several unique features from the propelling devices of the third technical era (to which third technical era belongs, among others, the already existing "electric motor", and will also belong my inventions of the starship named Magnocraft and its propulsor named the Oscillatory Chamber. For example, in this fourth technical era, and in eras higher than it, all propelling devices will already operate on the principle of "perpetual motion". As such, they will NOT require an external energy supply or fuel supply - just like the supply of energy or fuel still require propelling devices of third era that use magnetic fields as their working mediums. In addition, fourth-era propelling devices will continue to use phenomena and laws persistently unrecognized and rejected by our "official atheistic science" and manifested only through the interactions of counter-matter with our physical matter - e.g. the phenomena and laws indicated by my scientific Theory of Everything of 1985 blocked for "political" reasons although already described in numerous publications (e.g. in my Polish monograph [12] and in my English monograph [1/5]), means phenomena such as "Telekinetic Effect" and "reversible software time" enabling people e.g. to travel through time and to achieve an infinitely long life. From the first two eras of the next, more superior type of "first witness" (which this time is my entire Cyclic Table for Propulsion Systems) we already know that only the first technical era driven by the principles and laws of a given world is always based on phenomena and laws that create effects which are visible and detectable by human senses (e.g. is based on tactile force interactions from propelling devices of the first technical era, and on force interactions between magnetic fields in propelling devices from the third technical era). In turn the second technical era driven by a given world is already based on phenomena and laws that are detectable only to human intellects and to logical deductions (e.g. based on dynamic pressure, jet, internal energy, etc.). Hence the principles of operation and laws that will support the operation of propelling devices from the fourth technical era (e.g. the telekinetic effect, or reversible software time) are also NOT detectable by our senses, although humans are able to detect them and describe with the inquisitiveness of their intellects and logical deductions. Of course, my scientific Theory of Everything of 1985 did NOT finish on this fourth technical era its indications as to what working mediums and principles of operation the future propulsion systems will use. After all, according to it, in the memory of intelligent counter-matter hides yet another, third (3) world in turn, which is also a natural component of the universe, and which my scientific Theory of Everything of 1985 calls the "virtual world". In this third "virtual world" are contained programs that govern over the behaviour of counter-matter, while because counter-matter rules over the behaviour of matter from our world, these programs also govern everything that is manifested in our physical world. (This is why the superior being known to us under the name God, is a kind of self-aware program living in memory of counter-matter from this "virtual world" - as I explained it in item #A0 of the web page named "god_proof.htm".) So these programs from the "virtual world" provide principles of operation and laws that define propelling devices from the last two technical eras of humanity, i.e. from the fifth and sixth eras described in items #J4.5 and #J4.6 of the web page "propulsion.htm" as well as described in posts #311E and #309E to blogs of totalizm that are based on these items #J4.5 and #J4.6. Of course, to all-powerful propelling devices from these two highest technical eras of humanity also apply all manifestations and laws which previously revealed to us the superior "two witnesses", i.e. revealed to us the superior first witness in the form of my Cyclic Table for Propulsion Systems (treated as one whole), and revealed to us the superior second witness (completely independent of this Cyclical Table) in the form of my scientific Theory of Everything of 1985 - unfortunately, the benefiting of other people from numerous truths of my groundbreaking Theory of Everything is still secretly blocked due to the petty motives of considerable proportions of present people and powerful institutions - as I explained this in short items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm".

 

The previous paragraph explaining "which witness", as well as "what" and "how" indicates to us what will be the working mediums, principles of operation and laws governing over the development of propelling devices of the distant human future from all six technical eras, also reveals to us some additional and more superior out of these laws and regularities that apply to human propulsion systems, which laws and regularities complement and extend with themselves a set of laws (I) to (V) described in item #J4.3 of the web page "propulsion.htm". Let us specify here what state these further (superior) laws and regularities for propulsion systems. Here are the wordings in which their content can be expressed (of course, this content could also be expressed with other wordings, but its meaning would still remain the same):

 

(1) My scientific Theory of Everything of 1985 (i.e. the theory most widely described on two web pages named "dipolar_gravity.htm" and "1985_theory_of_everything.htm") allowed me to determine that each one out of the three worlds that make up the entire universe, i.e. (1) our "physical world", as well as (2) the "counter-world" (through appropriate pre-programming of behaviours of the substance of which called "counter-matter" God created our physical world), and (3) the "virtual world" (i.e. a separate world contained in the memory of potentially intelligent "counter-matter" in which God lives and our souls reside), provides working mediums, phenomena, and principles of operation for propelling devices forming one pair of technical eras of humanity. Thus in total, all these three separate worlds of the universe allow the humanity to build propelling devices belonging to as many as six subsequent technical eras. Each subsequent of these six eras will consist of propelling devices with ever greater powers and capabilities, but their construction will impose increasingly higher demands on people in the areas relating to God, morality, philosophy, science and nature. (Meeting these requirements will most probably only be possible "if" and "when" inventors and researchers working on these propelling devices of the future, as well as politicians, accept the truth of the Bible and the recommendations of my philosophy called Totalizm - the one spelled with "z", as well as findings of my scientific Theory of Everything of 1985, for example, accept and start to implement everything that I explained in items #D3 and #F1 and in (11) from item #G1 of my web page named "nirvana.htm", and in items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm". In other words, to meet these requirements, and thus to build these powerful propelling devices of our future, will certainly NOT be able the lying and completely deviated the present "official atheistic science", nor today's ruling elites - the level of corruption and ignorance of which makes them unable to accept the statements of my scientific Theory of Everything of 1985, nor my philosophy of totalizm.)

 

(2) Substances, phenomena and laws in force in each of these three separate worlds existing in the universe, provide working mediums and principles of operation, and also define constructions, etc., for as many as three pairs of such technical eras of humanity. Therefore, the first pair of these eras, i.e. the first and second technical era, based their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on substances, phenomena and laws in force in our "physical world". The second pair of these eras, i.e. the third and fourth technical eras, are to base their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on substances, phenomena, and laws in force in (2) the "counter-world". In turn the third pair of these eras, i.e. the fifth and sixth technical era, are to base their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on programs, laws, and actions in force in (3) the "virtual world" contained in the memory of potentially intelligent counter-matter.

 

(3) Each technical era of humanity making up a given pair of eras – the working mediums, principles of operation, constructions, etc., of which era is defined by substances, phenomena and laws in force in each of these three separate worlds existing in the universe, drastically differs in possibilities, principles of operation and phenomena used in the second era of a given pair of eras. This is because the first of both eras of a given pair, bases its principle of operation and construction on a primitive group of phenomena whose existence and work are detectable to human senses. In turn the second of both eras of a given pair already bases its principle of operation and construction on a more hidden group of phenomena, the existence and work of which are NOT detectable to human senses, but which can be investigated by human intellects and by the power of logical deductions.

 

(4) The unknown yet to the official atheistic science laws and phenomena which in (2) a "counter-world" - that is different than (1) our physical world, define the working medium, principles of operation, and design of propelling devices of the third and fourth technical eras from the distant future of people, already now indicate to us various findings resulting from my scientific Theory of Everything of 1985. These laws and scientific phenomena my scientific Theory of Everything of 1985 recommends to develop logically from the "postulate of contradiction of attributes and phenomena from substances existing and occurring in the counter-world to attributes and phenomena of substances existing in our physical world". Thus, for example, the existence of the phenomenon which I named the "Telekinetic Effect" reveals to us the attribute of counter-matter which is the reversal of the inertia from our physical world, and which I called the "self-mobility". In turn attributes of a kind of time artificially pre-programmed by God, which my scientific Theory of Everything of 1985 calls the "reversible software time" (i.e. the time in which people and all living beings grow old, and thus which will allow to build "time vehicles"), in many of its manifestations will be opposite to the manifestations of the natural time of the universe, which my Theory of Everything named the "irreversible absolute time of the universe".

 

(5) Unknown to the present official atheistic science laws and phenomena which in a "virtual world" different from our physical world define the working medium, principles of operation and construction of propelling devices of the fifth and sixth technical era from the far future of people, also already now indicate to us various findings of my scientific Theory of Everything of 1985. These laws and phenomena the the scientific Theory of Everything of 1985 recommends to develop logically from the "postulate of similarity of work of programs contained in counter-matter to the work of software in human computers". More information about these programs contained in counter-matter, readers can find in items #J4.5 and #J4.6 from the web page "propulsion.htm", and also in item #A0 from my web page named "god_proof.htm".

 

(6) Each subsequent technical era of humanity allows to build propelling devices with power many times more powerful than propelling devices from the preceding era - thus starting from the propulsors of the third technical era, the propelling devices that will be built for them after falling into hands of present morally immature individuals would be able to destroy or enslave a larger part of humanity. Therefore, the building of subsequent propelling devices that are more advanced than the "electric motor" imposes new moral requirements on every citizen of humanity which new requirements are increasingly higher from these accepted at present. Thus, the construction of these devices must be preceded either by establishing a political system that is different and much better than all present political systems (e.g. preceded by the political system described in items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm"), or be preceded by the "Great Purification of Humanity" which has been announced for a long time by the Hopi Indians while described in item #H1 from my web page named "2030_uk.htm".

 

(7) Generating, learning, or accepting knowledge that allows building propelling devices from eras higher than the highest era the propelling devices of which are already being built on Earth, is impossible for people with a level of morality that is lower than the level of power of these propelling devices. For these reasons, either humanity voluntarily (and quickly and democratically) will start implementing the political system based on the "totaliztic nirvana" and thus incomparably more moral than the current capitalism and communism, which new system I described in items #A1 to #A4 of my web page named "partia_totalizmu_uk.htm" and in item #F1 from my web page named "nirvana.htm", or from around the year 2030 will come to Earth the events illustrated with a free Polish-language YouTube video entitled "Zagłada ludzkości 2030" from the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (the indications of which events are already manifested on Earth), which most probably will kill all, or most, of immoral people who are an obstacle to introducing on Earth an incomparably more moral system than capitalism and communism, and hence the disappearance of which people will open for the humanity the opportunity to improve the system and build propelling devices from eras higher than the era presently used, and open the opportunity to release currently blocked the moral, conscious, and civilizational growth of future people, which growth is to eventuate from having and using by them all these powerful and advanced propelling devices.

 

On the basis of above laws and regularities, after the complete development of the propulsion devices of the first and second technical eras, and after developing and publishing the principles of operation and construction of propelling devices still not built by people from the next, third technical era of humanity, in my free time I analyzed and synthesized further propelling devices that my scientific "Theory of Everything of 1985" (i.e. this my Theory of Everything, the dissemination of which around the world is secretly blocked until today, means for 35 years) indicated that God certainly designed them for the use by humanity. As a result of these analyzes and synthesizing, with the elapse of time I completed the propelling devices that make up the entire present Cyclic Table already containing the most important motors and propulsors from all six technical eras of humanity - which I showed in "Table #J4" from the web page "propulsion.htm". After completing it, the turn was for philosophical inquiries into what makes my Cyclic Tables and my scientific Theory of Everything of 1985, capable of showing to me numerous laws, principles of operation and the creative essence of inventions and scientific discoveries that go far into the human future. These philosophical inquiries resulted in the discovery in both my Cyclic Tables and in my scientific Theory of Everything of 1985, an unique intellectual structure contained in them, which can be named the "knowledge-creating chain-shaped discovery structure" or the "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped discovery structure". In turn my discovery of the existence of such unique structures, allowed me to define and describe what in the philosophical sense are my Cyclic Tables and my scientific Theory of Everything of 1985. So it is time to provide here the definition of the Cyclic Tables and brief descriptions of both these my most groundbreaking scientific discoveries (the broader descriptions of my scientific Theory of Everything of 1985 are provided on a separate web page named "1985_theory_of_everything.htm").

 

(My definition of the Cyclic Table:) The "Cyclic Table for Propulsion Systems" is the representation of the one-dimensional intellectual "knowledge-creative chain-shaped discovery structure" useful in processes of forecasting and inventing the principles of operation of any new inventions and discoveries, while developed specifically for the laws and regularities existing in human propelling devices which were intentionally pre-programmed by God into just such a structure (e.g. useful in processes of inventing new propulsion devices), which the "knowledge-creative chain-shaped discovery structure" has this important feature that if one of its links is worked out correctly, then the repetitive laws and regularities which God has encrypted in that link, and which our research is to reveal to us, allow us to also work out the link following it, and at the same time to confirm and increase the perfection and truth of the links preceding it, which in turn allows us to work out a further link, etc., etc. Further features and descriptions of this "knowledge-creative chain-shaped discovery structure" I am trying to explain in the entire "part #D" from my other web page named "1985_theory_of_everything.htm". For example, one of such key attributes of this intellectual structure is, that each subsequent link in the knowledge-creative chain-shaped discovery structure confirms back the correctness of links preceding it, and thus confirms the correctness of regularities and laws which are inscribed in all these links.

 

In other words, my Cyclic Tables and other intellectual creations representing these "knowledge-creative chain-shaped discovery structures" (e.g. my "Theory of Everything of 1985" or "Mendeleev's Table") are like non-mathematical similarities of "sequences of numbers" about which we learn from mathematicians, and for which if we discover at least two of their elements, then our knowledge, experience and logical deductions are able to work out the repetitive laws and regularities that later will reveal to us all elements of an entire given sequence.

 

By representing a one-dimensional "knowledge-creative chain-shaped discovery structure" faithfully reflecting the repetitive regularities that God encrypted into everything He created, my Cyclic Tables can be built for virtually everything that God has created. For example, to date I have already developed "Cyclic Table for Epochs in the History of Humanity" - which is shown as "Table #J1a" from this web page, and "Cyclic Table for the Theory of Superior Beings" - which is shown as "Table #J1b" from this web page. Only a chronic lack of time prevents me from developing also a whole array of such tables in the next more neglected or falsely formulated by the "official atheistic science" areas of human knowledge. I have also a duty to emphasize that the commonly known the Mendeleev's Table (known also as the "periodic table of elements" - see the address: https://www.google.com/search?q=Mendeleev%27s+Table+of+elements ) is also one of such "cyclic tables" containing in itself the designed and already implemented by God and detected by the human researcher such "knowledge-creative chain-shaped discovery structure". Interestingly, my first Cyclic Table published back in 1976 turns out to actually represent and contain only one (i.e. the first one I discovered) of the countless componential structures of another multidimensional "knowledge-creative chain-shaped discovery structure" which is contained in my scientific Theory of Everything of 1985 - that is, in the theory discovered, refined and published 9 years after my first Cyclic Table was published.

 

I should add here that the brilliant logic, symmetry, correctness and intelligence which are displayed by the content of each "knowledge-creating chain-shaped discovery structure", means NOT only by those structures which are contained in my Cyclic Tables of 1976 and in my scientific Theory of Everything of 1985, but also in the Mendeleev’s Table (also known as the "periodic table of elements"), undeniably prove that these structures could NOT have arisen through ordinary "coincidences" or by "accident", and they had to be deliberately designed by someone with superior knowledge and power over the laws and works of our physical world. As such, these structures contradict the false claims of present "official atheistic science" that our entire physical world and our entire life arose as a result of a series of "coincidences" such as "big bang" or "evolution". These structures clearly indicate that everything that we see and perceive with our senses, was created as a result of an extremely wise and far-sighted design of the overly intelligent "being in the form of a program residing in counter-matter", which supreme being we call God. In other words, both the truths expressed by my Cyclic Tables of 1976 and my scientific Theory of Everything of 1985, as well as by Mendeleev's Table, provide further indisputable empirical evidence for the existence of God, which evidence further broadens the large body of evidence that I described in items #G3 and #G2 from my web page named "god_proof.htm".

 

While explaining here that my Cyclic Tables of 1976 are only one-dimensional components of the multidimensional scientific Theory of Everything that I formulated 9 years after formulating these Cyclic Tables, unfortunately I have to warn the reader here that my scientific Theory of Everything of 1985 is very difficult to find on the internet for "political reasons" which I briefly explained in items #A1 to #A4 from my web page named "partia_totalizmu_uk.htm", while I am expanding with more detailed descriptions in item #F1 from my web page named "nirvana.htm". In turn having difficulties with finding it, present people are NOT able to learn about its huge knowledge and creative potential and about countless benefits that the humanity is able to accomplish if people learn this theory and accept it. The problem with finding this my theory is that some hostile to truth but powerful institution with global influence has secretly but effectively blocked its dissemination already for 35 years. For example, despite my countless attempts to publish it in scientific journals, always my efforts of publishing it was intentionally thwarted. In turn, although I managed to publish it on the internet, someone intentionally blocks it from being linked to by internet search engines. In turn because of such blocking of its dissemination on the internet under the commonly known name the Theory of Everything - see the address https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything , it must be disseminated under the first name that I gave to it at the time of its discovery and publication in 1985, i.e. under the name of the "Concept of Dipolar Gravity" (see the address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ) - which tells nothing to people interested in reading about the scientific Theory of Everything, thus which in the present era of "information overload" (see the web address https://www.google.com/search?q=information+overload ) almost completely prevents it from being learned by those interested in it - means who, while seeking the knowledge about the scientific Theory of Everything, have neither time nor energy to browse the entire internet in order to check whether this theory is NOT by any chance described somewhere under a completely different name. (For details of the shocking history of my scientific Theory of Everything of 1985, see two web pages describing these details while named "dipolar_gravity.htm" and "1985_theory_of_everything.htm").

 

The reason why my Theory of Everything of 1985 also includes my Cyclic Tables of 1976, is that, unlike the one-dimensionality of my Cyclic Tables, my Theory of Everything contains an almost infinite number of multidimensional "knowledge-creating chain-shaped discovery structures" illustrating all the creative intentions of God, while contained in them are numerous knowledge-creative motive forces for making an infinite number of discoveries and inventions - including e.g. discoveries of all my Cyclic Tables that I have worked out so far and that I could develop if I had the required amount of time. As such, my scientific Theory of Everything of 1985 is even more important for the progress of our civilization than described on this post (and in item #J4.1 of the web page "propulsion.htm") my Cyclic Table for Propulsion Systems - see the web page https://www.google.com/search?q=Tablica+Cykliczności+dla+Napędów+Ziemskich . What a pity that self-interest and pettiness of some powerful institutions on Earth has been effectively preventing for about 35 years the verification of merits of this scientific Theory of Everything of 1985 by the collective wisdom of all interested people, as well as the verification of a large number of other groundbreaking discoveries, which these institutions do NOT allow to disseminate around the world under commonly known names. Examples of such blocking that prevent the submission of my Theory of Everything and other discoveries to be verified by the collective wisdom of all interested people, I documented and illustrated with evidence, among others, in the caption under "Fig. #E3c" from my web page named "sabotages.htm", in item #A1 from his web page named "evolution.htm" and in post number #316E to blogs of totalizm based on that item #A1, in the "introduction" to my web page named "1985_theory_of_everything.htm", in items #A1 to #A4 from the web page named "partia_totalizmu_uk.htm", and in several yet other publications. (As verifiable by everyone example of this blocking of access to my research results, one can enter the keywords Theory of Everything into any Internet search engine, e.g. to https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything - to see how much information about my scientific Theory of Everything of 1985 he/she will receive in response; then use the same keywords in available only for the use of the "few people knowing" the command for so-called "custom search" (let us hope that since it was published, this command by some miracle is still going to work) of the following form: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything - to see how many sources of information about my Theory of Everything of 1985, search engines actually have - only that in citations from each of these sources they still intentionally delete the key words Theory of Everything, which deleting in turn blocks even stronger this theory from being disseminated around the world.)

 

In the Cyclic Table for Propelling Devices described here, each of the subsequent links of the "knowledge-creating chain-shaped discovery structure" contained in it, is represented by another and new "technical era of humanity" in which the entire human activity is driven by a new and increasingly advanced type of "working medium" and by the propelling devices using this medium. In turn every new such type of devices for providing propelling uses, have not only a completely new working medium, but also a new principle of operation, construction and other technical elements - but the laws, repetitive regularities and interdependencies describing these elements for each technical era remain the same. As a result, when I was able to construct the first such a Cyclic Table (i.e. to construct the Cyclic Table published in 1976 in the article "Teoria rozwoju napędów" meaning "Theory of propulsion development" from the Polish Journal "Astronautyka", No 5/1976, pages 16 to 21), then like a kind of mythological "Ariadna's thread" it led me to a gradual forecasting, discoveries and descriptions of propelling devices from all six technical eras of humanity which God designed for Earth. Key propelling devices that make up all these six technical eras of humanity are described in items #J4.1 to #J4.6 of the web page "propulsion.htm" and also in posts #319E to #309E to blogs of totalizm based on these items. In this post I described only propelling devices from the first technical era.

 

Let us sum up the above results of my scientific research, which has been going on for over half a century. (Note that this research I was forced to call my "scientific hobby" only to minimize the notorious persecution, removals from work, harassment, mockery, preventing of publishing, blocking, sabotages, etc., which because of me carrying them out were served to me from a large proportion of both: my superiors and other scientists.) And so, I managed to discover two "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped discovery structures". The first of these was the "Cyclic Table" described also here, which since its first publishing in 1976 (means almost 50 years ago) I have been constantly describing in various publications. The newest and most complete description of the Cyclic Table include the web page named "propulsion.htm" - which briefly summarizes the overview of so-far developed knowledge about the Cyclic Tables, and also include another web page named "free_energy.htm" - which is entirely devoted to the description of already existing devices of the fourth technical era operating on the principles of "perpetual motion" (described also in item #J4.4 from the web page "propulsion.htm"). In addition, the Cyclic Table is also described, among others, in chapter B from volume 2 of my monograph [1/5]. In turn second similar such "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure" turned out to be my scientific Theory of Everything of 1985, which in the meantime became the first and still the only scientific Theory of Everything that exists on Earth (only that a "smoke screen" and blocking created by someone hides it from being accesses by interested researchers). In a general way and as a whole, this second "knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure" developed by me, taking the form of the scientific Theory of Everything of 1985, I have also published in a whole series of my publications, including web pages named "dipolar_gravity.htm" and "1985_theory_of_everything.htm", as well as in volumes 4 and 5 of my newest monograph [1/5]. In turn the fragmentary results of my research, the success of which I obtained due to the guidelines resulting from this my scientific Theory of Everything of 1985, I described in practically every publication I have - even in such publications seemingly unrelated to this theory, as item #C6 from my web page named "nirvana.htm" presenting my conclusions about the possibility of effective healing of "illnesses of soul" called "depression" by generating "moral energy" through performing the so-called "moral work", or like item #F11 from the web page named "soul_proof_pl.htm", which by using an example of one among these "illnesses of soul" known today as "foreign accent syndrome" (see the address https://www.google.pl/search?q=foreign+accent+syndrome ) generally describes "illnesses of soul", their attributes, and also an explanation why today's "official atheistic medicine" is unable to heal them with its materialistic methods, as well as what different approach should help in the healing them.

 

 

* * *

 

Fig. #J4.1a: It is worth knowing that since 2020/2/14 there is available in youtube.com a 35-minute free film entitled "Future Propulsions", which illustrates the most important features, principles of operation and designs of the main propelling devices from all six technical eras of humanity described in items #J4.1 to #J4.6 of my web page named "propulsion.htm" and described also in posts #319 to #309 to blogs of totalizm. We created this film together with my friend Dominik Myrcik, who completed it excellently due to his high graphic talent and the skilful use of computer animation techniques. Thus the propelling devices of the human distant future are illustrated on the film as if they already existed and worked, and were just used by the humanity to implement their powerful abilities now considered almost bordering on miracles. The action of some fragments of the film was located on different planets and on other star systems. Regardless of the direct running of this film from the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak - one can also watch it via my web page named "djp.htm", with which I linked all the films and videos available on youtube.com, in the creation of which I personally participated (hence about which I can be sure that they do NOT distort truths established as a result of my research). Since this film has three language versions, namely: English (entitled "Future Propultions" and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ), German (entitled "Antriebe der Zukunft" and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ), and Polish (entitled "Napędy przyszłości" and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) - all three versions of which film are linked from abovementioned my web page named "djp.htm", this highly meaningful and educational free film can and should be recommended to all friends who know any among these three languages - thus raising international knowledge, recognition and prestige of the Polish scientific thought. (Click on the above starter of this film to watch it.)

 

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #319E (in English) is an adaptation of item #J4.1 from my web page (also in English) named "propulsion.htm" (updated on 25th of February 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page "propulsion.htm" (or from "volume S" of my publication [13] disseminated via the Polish web page named "tekst_13.htm"), than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "propulsion.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm

http://pajak.org.nz/propulsion.htm

 

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "propulsion.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "dipolar_gravity.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

 

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" - some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog - under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

 

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #319E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named "tekst_13.htm" (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

 

With the totaliztic salute,

Dr Eng. Jan Pająk