Archiwum styczeń 2022


sty 27 2022 #343_1: "Ustrój Nirwany" ilustrujący...

#343_1: "Ustrój Nirwany" ilustrujący przykład roli Boga i ludzi w osiąganiu doskonałości naszego świata materii (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #343 do blogów totalizmu: "Aby kiedyś w naszym świecie materii musiał nadejść taki czas gdy zupełnie zabraknie już w nim źródeł 'zła' - czyli gdy cały nasz świat materii przestanie doświadczać tak znamiennych dla obecnych zmagań 'dobra' ze 'złem' cyklicznych rozkwitów i zniszczeń, wystarczay jeśli nasz mądry i sprawiedliwy Bóg przez wymaganą długość czasu będzie systematycznie wykrywał, identyfikował, analizował, rozpracowywał, poczym umiejętnie eliminował z naszego 'świata materii' poszczególne źródła 'zła' - tak jak dawniej Bóg już to uczynił np. w sprawie wypracowania 'energii moralnej' wybiorczo nagradzającej tylko moralnie wykonywaną 'pracę fizyczną' a stąd zdolnej zastąpić obecne 'pieniądze' jakie promują zło bezwybiorczo nagradzając wszystko co nastawione na zyski, zaś jak w obecnej chwili Bóg dopilnowuje zrodzenia się wśród ludzi idei typu 'Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany' przygotowywanej do wdrożenia przez ludzi ponieważ przeżywaniem szczęśliwości 'zapracowanej nirwany' będzie ona wybiorczo wynagradzała u ludzi tylko już wykonaną produktywną 'pracę fizyczną' eliminując tym wszelką chciwość a stąd też i wszelkie 'zło' wynikające z owej chciwości zaś ostrzegane w Biblii wersetem 6:10 z 'Pierwszego Listu do Tymoteusza'." (Streszczenie przykładu długoterminowego planu i intencji Boga, zapowiedź jakiego jest umiejętnie wkodowana do Biblii, zaś prawdopodobieństwo już obecnego wypracowywania którego przez Boga w sposób respektujący uprzednio daną ludziom "wolną wolę" - czyli Boga działającego zgodnie z metodą opisaną przysłowiem "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+pomaga+tym+co+sami+sobie+pomagaj%C4%85 ), potwierdza materiał dowodowy zawarty w niemal wszystkim co w naszym świecie materii obecnie się dzieje, tak jak np. potwierdzają je wszystkie usprawnienia ciał ludzi opisane w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm", czy jak potwierdza je też prawda wszystkich faktów ujawnionych dopiero moją "Teorią Życia z 2020 roku" opisywaną na stronie "2020zycie.htm".)

 

 

#C8. "Jak" rozkład odpowiedzialności i zadań w procesie wdrażania "ustroju nirwany" ilustruje nam znaczenie Boga i role ludzi w utrzymywaniu rozwoju i nieustającego wzrostu doskonałości całego naszego świata materii:

 

Być może czytelniku intryguje cię lub zastanawia dokonane około półwiecza temu "odzłocenie pieniędzy" (patrz https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z%C5%82otego+okna+w+1971+roku ). Tamto odzłocenie zniszczyło bowiem trwałą wartość jaką dla ludzi posiadały kiedyś monety wybijane ze złota (lub ze srebra) albo papierowe banknoty jakiegoś kraju oficjalnie wymienialne na złoto (np. banknoty bułgarskiego lev'a). To owo odzłocenie obecnie pozwala, aby np. dzisiejsi politycy drukowali ile tylko zechcą "papierowych banknotów" danego kraju, umiejętnie i skrycie tym zubożając wszystkich swych obywateli dewaluacją powodowaną tym drukowaniem - kiedy jednocześnie korupcyjnie napychają tym własne portfele. Wszakże złoto umie stworzyć tylko Bóg oraz tylko Bóg decyduje w jakich ilościach złoto to może uzyskać każdy z istniejących krajów, narodów, lub ludzi. Stąd zastąpienie pieniędzy ze złota (albo pieniędzy wymienialnych na złoto) jakimkolwiek drukowanym papierem lub danymi w komputerze, spowodowało ich wyjęcie z rąk i spod zarządu absolutnie sprawiedliwej oceny Boga - który sprawiedliwie, mądrze i przewidująco obdarowywał złotem każdy kraj, naród, przedsiębiorstwo i osobę proporcjonalnie do produktywnej "pracy fizycznej" wykonanej lub wygenerowanej przez robotników i chłopów tego kraju czy przedsiębiorstwa lub przez samą daną osobę. Nie bez powodu, jak po raz pierwszy odkrył to Karol Marks i opisał w swoich publikacjach, takie pieniądze mające pokrycie w złocie z jakiego są wybite lub na jakie są wymienialne, symbolicznie reprezentują sobą ilość produktywnej "pracy fizycznej" (tj. fizycznej pracy robotników i chłopów) wygenerowanej w obszarze gdzie owe pieniądze są używane. Z kolei owo wyjęcie z rąk Boga równoważenia złotem istniejących pieniędzy, faktycznie oddawały obecne czysto papierowe lub komputerowe pieniądze w ręce "mocy zła" i korumpowalnych ludzi którymi owe "moce zła" sterują. Innymi słowy, takie "odzłocenie pieniędzy" stanowi kolejną (na szczęście tylko tymczasową) wygraną mocy zła w odwiecznych zmaganiach dobra ze złem. Ci którzy w to mi NIE uwierzą, powinni przeglądnąć wyjaśnienia z kilku moich stron internetowych, przykładowo z punktów #G5 i #G3 strony "wroclaw.htm", z [2] w punkcie #L1 strony "2020zycie.htm", czy z punktu #J2 strony "stawczyk.htm" (wszystkie które to moje strony wyjaśniające "pieniądze" z punktu widzenia celów Boga, najłatwiej wyszukiwać za pomocą linkującej strony "skorowidz.htm" używając tam słów kluczowych: pieniądze bezwybiorczo ). Wszakże tamto "odzłocenie" i wyjęcie "pieniędzy" spod sprawiedliwej kontroli Boga, w połączeniu z ich zasadniczą wadą iż pieniądze "bezwybiorczo" wynagradzają NIE tylko produktywną "pracę fizyczną" przynoszącą dobro i wzrost zasobności, ale także wynagradzają sporo bezużytecznej "pracy umysłowej" plus wynagradzają też nastawione na zysk działania antyludzkie jakie wręcz powodują zło i upadek, a stąd jakie faktycznie powinny być karane zamiast wynagradzane, spowodowało iż w końcowym efekcie tak "odzłocone pieniądze" sprowadziły na całą ludzkość zapoczątkowaną jeszcze w dniu 2001/9/11 "epokę neo-średniowiecza" (patrz punkt #K1 ze strony "tapanui_pl.htm") jaką potem pandemia "koronowirusa" przyspieszyła i pogłębiła w latach od 2020 aż do dziś powodując stopniowy upadek i samowyniszczanie się całej ludzkości (patrz strona "2030.htm"), które trwale mogą być naprawione już tylko poprzez całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia wdrożeniem na Ziemi idealnego ustroju nirwany - jaki wyjaśniłem już szerzej, między innymi, od #C7 do #C7b oraz we WSTĘPie na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm".

 

W swoich publikacjach, w tym i tutaj, ja opisuję obecne problemy z "odzłoconymi pieniędzmi" z punktu widzenia celów i metod działania Boga. Jednak o tych samych problemach co mądrzej myślący finansjerzy i ekonomiści ostrzegają już także z ateistycznego punktu widzenia dzisiejszej "oficjalnej nauki". Dlatego zaalarmowanym tą sprawą czytelnikom polecałbym oglądnięcie też 53-minutowego filmu z narracją po polsku, o tytule "End of the Road - How Money Became Worthless | POLSKI LEKTOR | Inflacja | Dokumentacja" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=end+of+the+road+-+how+money+became+worthless ), od 2021/5/13 upowszechnianego za darmo w internecie m.in. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=VTdgDA_bkdo (upowszechnianych jest też tam kilka jego wyłącznie angielskojęzycznych wersji). Gdyby bowiem wymowę owego ostrzegającego filmu wyrazić jednym zdaniem, to jego alarm możnaby podsumować np. słowami: ratunku, nadmierne drukowanie papierowych pieniędzy już pozbawiło je wartości, stąd pozostał już tylko krótki czas zanim cały nasz obecny system boleśnie się zawali!

 

Opisane powyżej "odzłocenie pieniędzy" spowodowało na Ziemi cały ocean zła zgodnego z ostrzeżeniem wersetu 6:10 w biblijnym "Pierwszym Liście do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Oczywiście, nasz mądry i sprawiedliwy Bóg - istnienie którego nadal jest zaprzeczane przez "moce zła" na przekór iż fakt istnienia Boga naukowo niepodważalnie dowiodłem w 2007 roku formalnym dowodem opisanym w punkcie #G2 strony "god_proof_pl.htm", dawno już temu wiedział iż ono nadejdzie. Aby móc je zneutralizować i przywrócić pokój oraz balans dobra na Ziemi, także dawno temu Bóg przygotował zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") - które w przypadku pojawienia się ludzkiej "wolnej woli" aby przeprowadzić poprawne wdrożenie "ustroju nirwany" poczym móc żyć w pokoju i sprawiedliwości, umożliwi ludzkości całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia, tak jak już opisałem to szerzej m.in. w #C7 do #C7b oraz we WSTĘPie ze strony "nirvana_pl.htm". Wszakże Bóg od dawna już stopniowo wdraża do ludzkich ciał i do życia w naszym świecie materii najróżniejsze rozwiązania jakie systematycznie i trwale eliminują najważniejsze źródła "zła"- przykłady jakich to rozwiązań opisałem szerzej w #A1 strony o nazwie "evolution_pl.htm". W ten sposób stopniowo Bóg udoskonala nasz świat materii i eliminuje z niego "zło", aby wypełnić swe długoterminowe intencje i plany, jakie streściłem w "motto" niniejszego wpisu #343. Oczywiście, aby trwale naprawiać nasz świat materii i eliminować źródła owego "zła" Bóg potrzebuje także pomocy ludzi dobrej woli - wszakże Bóg NIE może "wmuszać" ludziom "uszczęśliwiania ich na siłę" - jeśli oni sami z własnej "wolnej woli" raczej wolą żyć leniwie chociaż wysoce nieszczęśliwie. Stąd się bierze cel niniejszego wpisu #343, tj. wyjaśnienie jaką rolę spełnia Bóg, a jaką powinni brać na siebie ludzie dobrej woli, w tym stopniowym rugowaniu źródeł zła z Ziemi i z całego naszego świata materii.

 

Zacznijmy więc od przypomnienia sobie tutaj w skrócie "jak" i "dlaczego" owo "odzłocenie pieniędzy" (patrz https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z%C5%82otego+okna+w+1971+roku ) oddało je w zarząd owych "mocy zła" szerzej opisanych i udokumentowanych m.in. w #A5 do #A5bc mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w #A2 do #A2ab mojej strony "ufo_pl.htm" - z kolei które to "moce zła" sterują działaniami korumpowalnych osób jakie doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji upadkowej (co już bardzo wyraźnie widzimy wokoło siebie). I tak, wszyscy wiemy z historii, że najpierw "pieniądze" miały formę monet wybijanych z poszukiwanych i pozyskiwanych dużym nakładem pracy fizycznej pierwiastków metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Ponieważ zaś pierwiastki te stwarzał Bóg i także to Bóg nadzorował aby ich wydobycie i dostęp do nich przez poszczególne narody, kraje, przedsiębiorstwa i osoby był proporcjonalny do włożonej produktywnej pracy fizycznej - jaką robotnicy i rolnicy owych narodów, krajów i przedsiębiorstw już wykonały. W tej więc początkowej fazie użycia pieniędzy w formie złotych lub srebrnych monet, pieniądzie faktycznie były symbolicznym odzwierciedleniem ilości produktywnej pracy fizycznej (tj. robotniczej i chłopskiej) wykonanej przez dane narody, kraje czy przedsiębiorstwa - tak jak pierwszy to odkrył i zdefiniował Karol Marks. Innymi słowy, pieniądze - ilość których symbolizowana była zasobami złota i srebra jakie dany kraj, naród, przedsiębiorstwo lub osoba zdołały zgromadzić, faktycznie reprezentowały sobą definicję "pieniędzy" po raz pierwszy wypracowaną przez Karola Marksa jeszcze za czasów ich wymienialności na złoto, a stąd możliwą do wyrażenia słowami: "pieniądze wymienialne na złoto stanowią symboliczną reprezentację ilości produktywnej 'pracy fizycznej' wykonanej przez robotników i rolników danego narodu czy kraju". (Karol Marks tę produktywną "pracę fizyczną" dawniej symbolicznie reprezentowaną przez monety wybite ze złota i srebra lub przez rezerwy zlota danego kraju nazywał "pracą robotników".) Jednak potem dzięki pomocy kierujących się chciwością ludzi (patrz 6:10 z biblijnego "Pierwszego Listu do Tymoteusza") władzę i rządy nad "pieniędzmi" stopniowo zaczęły przejmować "moce zła", aby móc bezwybiorczo i korumpowalnie wynagradzać pieniędzmi wszelkie nastawione na zysk działania ludzi (w tej liczbie nawet działania które powinny być surowo karane zamiast być wynagradzane) - tak jak z kilku odmiennych punktów widzenia wyjaśniam to NIE tylko w niniejszym punkcie #C8 tego wpisu #343 i we WSTĘPie do strony "nirvana_pl.htm", ale także w owym punkcie #G5 strony "wroclaw.htm" czy w [2] z punktu #L1 strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm". Przełomowe w tym przejmowaniu władzy nad pieniędzmi przez "moce zła" najpierw było zastąpienie monet ze złota i srebra przez papierowe banknoty oraz wymyślenie opłacanej właśnie pieniędzmi tzw. "pracy umysłowej". Potem zaś przyszło usunięcie równoważenia ilości drukowanych pieniędzy przez wartość posiadanego przez rząd złota, czyli ich "odzłocenie" - co całkowicie zniszczyło rolę pieniędzy jako sprawiedliwie zarządzanego przez Boga symbolicznego reprezentanta wykonanej produkcyjnej "pracy fizycznej", a więc otwarło je na manipulacje korumpowalnych ludzi. Tego usunięcia równoważenia złotem najpierw dokonały kraje komunistyczne (jedynie za wyjątkiem lev'a ówczesnej Bułgarii, która jako jedyny kraj Europy Wschodniej aż do 1989 roku utrzymywała dla swgo lev'a pokrycie równoważnikiem złota - patrz https://www.google.pl/search?q=Bulgarian+lev+until+1989+backed+by+gold ). Potem powprowadzały je także kraje kapitalistyczne. (Przykładowo USA zarzuciło to równoważenie dolara złotem w 1971 roku - kiedy dokonało przełomowego "odzłocenia dolara".) Innymi słowy, zastępując monety ze złota i srebra drukowaniem "papierowych pieniędzy" oraz eliminując równoważenie ilości drukowanych banknotów rezerwami posiadanego złota lub srebra, owa "moc zła" odebrała rządzenie ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych rąk Boga i oddała je w ręce korumpowalnych ludzi. Po takim zaś przeniesieniu władzy nad pieniędzmi ukrytym celem każdej "sprzedaży" i "transakcji" na świecie stało się zwiększanie i przedłużanie użycia na Ziemi papierowych (a dziś też komputerowych) "pieniędzy" stwarzanych w ilościach rządzonych jedynie przez "widzimisię" korumpowalnych ludzi i bezwybiorczo wynagradzających każdy rodzaj nastawionych na ich zdobywanie ludzkich postępowań (w tym wynagradzających też wyrządzanie "zła" jakie powinno być karane a NIE wynagradzane), aby tym masowym używaniem takich pieniędzy uniemożliwić wdrożenie planów Boga mających na celu przywrócenie sprawiedliwego i wybiorczego wynagradzania u ludzi tylko produktywnych "prac fizycznych" wykonywanych w zgodności z przykazaniami Boga. Stąd jedynym obecnie sposobem oddania pieniędzy ponownie pod sprawiedliwe rządy Boga byłoby wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" - jaki odebrałby zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę fizyczną" z rąk korumpowalnych ludzi i ponownie powierzyłby je sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i #J5b strony "petone_pl.htm". Sposób tego wdrożenia "ustroju nirwany" krótko wyjaśniłem na "Filmy #C7ab" udostępniane na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm", a także we WSTĘPie i "części #L" innej swej strony o nazwie "smart_tv.htm".

 

Opisywane w niniejszym punkcie #C8 owo zaplanowane przez Boga zastąpienie "pieniędzy" przez "energię moralną" napędzającą przeżywanie długotrwałej szczęśliwości "zapracowanej nirwany" - która z kolei umożliwia wypracowanie idealnego "ustroju nirwany", jest tylko jednym z całego szeregu posunięć Boga jakie ujawniają nam trwały trend realizowany już od tysiącleci. O trwałości tego trendu poświadczają bowiem przykłady jeszcze kilku innych udoskonaleń już powprowadzanych przez Boga do ludzkich ciał i do natury, jakie ja zdołałem dotychczas poodkrywać i opisać w swych publikacjach - przykładowo opisać w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm" i w publikacjach tam wskazywanych, czy też opisać w bazującym na owym punkcie #A1 wpisie #316 do blogów totalizmu (patrz #316 w "tomie S" ze strony "tekst_13.htm"). Istota tego trendu polega na trwałym eliminowaniu ze świata materii coraz bardziej złożonych form zła. Eliminowanie to zawsze dokonywane jest poprzez ludzi, u ludzi, oraz z udziałem ludzi. I tak, najpierw Bóg umożliwia ludziom poznawanie coraz bardziej złożonych form zła, oraz uświadamia im jakie są źródła owych form zła i jak z aktywnym udziałem ludzi owe źródła zła dałoby się trwale wyeliminować - kiedy jednocześnie Bóg wypracowuje sposoby eliminowania jeszcze innych (zaczynając od najszkodliwszych) źródeł "zła" na Ziemi i w naszym świecie materii. Przy okazji tego eliminowania Bóg przeprowadza też egzaminowanie i wypróbowywanie gotowości ludzi do dopomagania Bogu, oraz moc ich wiary w dobro zamierzeń i działań Boga. Z tych powodów opisywany tutaj, a także w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm", proces eliminowania "pieniędzy" powinien stanowić dla nas NIE tylko motywację do zaprzestania biernego siedzenia i wpatrywania się w telewizyjną propagandę "mocy zła" zamiast podejmowania faktycznego działania, ale także stanowić poznawczą ilustrację dla takich ustaleń mojej "Teorii Życia z 2020 roku" (omawianej na stronie "2020zycie.htm") jak przykładowo: (a) na czym polega każdy proces trwałego eliminowania jakiegoś źródła zła, (b) w jakich warunkach proces ten może poprawnie przebiegać, (c) czy proces ten mógłby zaistnieć bez istnienia Boga oraz jakie role wypełnia w nim sam Bóg, a jakie role i "jak" mogą (i powinni) wypełnić także ludzie dobrej woli, (d) "jak" powinno się proces ten realizować, (e) jak ludzie będą wynagradzani jeśli ochotniczo wezmą udział w tym procesie, (f) jak ludzie będą ukarani jeśli będą usiłowali uniemożliwiać realizowanie tego procesu, czy też (g) jaki już poznany materiał dowodowy potwierdza iż faktycznie proces eliminowania najszkodliwszych źródeł zła od dawna jest przez Boga nieprzerwanie już urzeczywistniany i czego nam "dowodzi" istnienie tego materiału dowodowego. Zilustrowanie tych ustaleń "Teorii Życia z 2020 roku", moim zdaniem najlepiej każdemu ujawni postawienie samemu sobie następujących pytań niewypowiedzianie istotnych dla przyszłości ludzi, poczym spróbowanie aby samodzielnie na pytania te odpowiedzieć w sposób zupełnie odmienny (np. przeciwstawny i ateistyczny - tak jak kłamliwie usiłuje nam na nie odpowiedzieć "oficjalna nauka ateistyczna") do "a priori" sposobu na jaki ja już odpowiedziałem na nie poniżej w [1] do [7], ale jednocześnie który także ujawnia procedurę "jak" zrealizowania przedmiotu danego pytania oraz który jest już potwierdzany przez jakieś przykłady materiału dowodowego np. te spora ilość jakich jest wskazywana i wyjaśniana w moich publikacjach:

 

[1] Czy wypracowanie idealnego świata materii zupełnie pozbawionego "zła" jest możliwe i osiągalne? TAK, jest możliwe i istnieją na to liczne dowody. Najbardziej przekonywujące przykłady tych dowodów są najróżniejsze obiekty materialne, które wcale się NIE psują z upływem czasu. Znanym ich przykładem mogą być linkowane w [2] poniżej niezniszczalne ciała z niepsujących się pierwiastków (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni ). W mieście Samarkand z Uzbekistanu wypiekany jest niezwykły chleb, który pozostaje jadalny i niepsujący się nawet po trzech latach - w internecie szukaj jego opisów rozkazem: https://www.google.com/search?q=Samarkand+bread+to+last . Innymi przykładami są najróżniejsze urządzenia działające na zasadach "perpetuum mobile" - które w przeszłości były już budowane i poprawnie działały aż do czasu gdy np. "nowocześni" (tj. ateistyczni) naukowcy je popsuli (np. patrz "grzałka z Pakistanu" opisana w #E4.2 mojej strony "boiler_pl.htm", "wieczne lampki" opisywane w punkcie #F4 mojej strony "artefact_pl.htm", czy niepsujący się telepatyczny tzw. "Seismograf Zhang Henga" - wyniki moich badań którego opisałem m.in. na swej stronie o nazwie "seismograph_pl.htm"). W Indiach znajduje się niepsująca się kolumna z żelaza odpornego na rdzewienie (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=India+iron+pillar+Qutub+Minar+not+rusting ). Z kolei w szeregu krajów świata odkrywane są stalowe miecze odporne na rdzewienie i działanie czasu (patrz https://www.youtube.com/results?&search_query=mysterious+sward+that+defied+time ). Istnieją też urządzenia techniczne budowane w bardziej "nowoczesnych" czasach, które chociaż NIE dowiodły jeszcze iż nigdy się NIE popsują, jednak swym działaniem zdają się zdążać w kierunku doskonałości. Oprócz niesamowicie trwałych i niezawodnych maszyn do szycia firmy "Singer" (patrz https://www.google.com/search?q=singer+sewing+machines+old ), które w najróżniejszych zakątkach świata doskonale działają przez już ponad 170 lat, zaś do dzisiaj używane prastare przykłady których czasami przypadkowo widać podczas różnych telewizyjnych reportaży z fabryk Dalekiego Wschodu i Afryki zatrudniających najbardziej biednych robotników, do grupy tych "niemal doskonałych" należą też niektóre z urządzeń opisywanych na moich stronach internetowych. I tak przykładowo w punkcie #B5.1 swej strony o nazwie "tapanui_pl.htm" opisałem zegar zwany "Beverly Clock", który bez potrzeby jego nakręcania poprawnie działa i wskazuje czas począwszy od 1864 roku aż do dzisiaj (czyli działa już przez niemal 160 lat). Z kolei w punkcie #G2 swej strony o nazwie "newzealand_visit_pl.htm" opisałem "najstarszą żarówkę świata" jaka nieustająco świeci już przez ponad 120 lat. Itd., itp.

 

[2] Czy nasz Bóg postawił sobie za cel stworzenie takiego idealnego i pozbawionego "zła" świata materii i przeniesienie do niego żyjących ludzi? TAK, Bóg postawił sobie taki cel - wszakże sami ludzie bez pomocy Boga, ani przypadkowość "naturalnej ewolucji", NIE byliby w stanie takiego świata urzeczywistnić (na co najlepszym dowodem jest niemożliwy do pojawienia się przez przypadkowość ewolucji i już wprogramowany w nasze dusze mechanizm generowania "energii moralnej" umożliwiającej doświadczanie "zapracowanej nirwany" i "ustroju nirwany" - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz (L) z #A3 strony "partia_totalizmu.htm"). Dość klarownie ten pozbawiony "zła" świat opisuje Biblia. Wszakże już w początkowych księgach zainspirowanej przez Boga Biblii jest wyjaśnione, że świat materii jaki Bóg stworzył już od początku był "bardzo dobry". Niestety, potem zaś kiedy ludzie świat ten popsuli, Bóg zmuszony był obniżyć jego jakość aby dostosowywać go do poziomu owych uległych "siłom zła" ludzi. Wszakże przykładowo, ów doskonały początkowy świat, w jakim ludzie NIE umierali, NIE miał ani bakterii ani jedzących padlinę zwierząt jakie eliminowałyby ciała umarłych. Kiedy więc ludzie zainicjowali swe umieranie, takie bakterie musiały być stworzone, zaś uśmiercające ludzi przyczyny i sposoby musiały być powynajdywane. To zapewne więc wówczas Bóg stworzył drugi, mniej doskonały układ okresowy "psujących" się i wzajemnie siłujących się ze sobą oraz zwalczających się pierwiastków - który teraz znamy pod nazwą "Tablica Mendelejewa", zaś który wraz z oryginalnym zestawem niepsujących się pierwiastków (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni ) opisałem w punktach #I1 do #I7 swej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Tam zaś gdzie opisy Biblii zbliżają się do końca, Bóg ponownie nas zapewnia, że jeszcze raz stworzy idealny świat materii i umieści tam zasługujących na życie wieczyste ludzi aby ci mogli taki świat zamieszkiwać i służyć Bogu przez tak długo jak tylko zechcą - patrz werset 21:4 z biblijnej "Apokalipsy św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły".

 

[3] Czy nasz Bóg dysponuje narzędziami i środkami zdolnymi stworzyć taki idealny świat materii i potem podtrzymywać jego istnienie i działanie? TAK, Bóg dysponuje wymaganymi narzędziami i środkami. Wszakże nasz Bóg jest jedyną istotą posiadającą wymaganą do tego zarówno wiedzę, jak i narzędzia oraz materiały. Mianowicie, Bóg posiada niezliczone "Drobiny Boga" posłuszne jego rozkazom - jakie stanowią "budulec" z którego Bóg postawarzał wszystko z naszego świata materii, a także Bóg dysponuje też "przestrzenią" w jakiej umieścił nowo-stworzony przez siebie świat materii - tj. posiada aż czterowymiarowy "przeciw-świat", w trzy wymiary którego wbudował nasz świat materii, zaś czwarty wymiar którego podzielił na cieniutkie "naleśniczki" stwarzając z nich indywidualne "klatki" jakby skokowo migającego przed naszymi oczami filmu (który to realny dla nas "niby-film", a faktycznie "softwarowy model naszego świata materii", ja nazwałem "Omniplan" oraz empiryczny dowód iż nasze oczy widzą szybkie skoki jego "klatek" wyjaśniłem w punktach #D1 i #D2 strony "immortality_pl.htm") zaś jaki to film zarówno dla nas ludzi, jak i dla wszelkich istot ożywionych, reprezentuje upływ "nawracalnego czasu softwarowego" - w szybkich skokowych upływach jakiego doświadczamy wszelkich zdarzeń życiowych, zaś jaki to sztucznie stworzony przez Boga ów skokowy czas nawracalny opisałem szerzej w punkcie #D3 swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", a także w "podrozdziale #G1" oraz rozdziałach F i G ze swej monografii [12] (opisującej działanie nawracalnego czasu softwarowego i wehikułów czasu jakie ja wynalazłem w celu podróżowania przez ów nawracalny czas - patrz strona "tekst_12.htm"). Ponadto, Bóg postwarzał też dla swego użytku, a także na użytek Aniołów i przyszłych ludzi takie narzędzia wykonawcze, jak obecność programu Boga w naj-nadrzędniejszej, bo dwunastej, pamięci i mózgu każdej "Drobiny Boga" będącej nośnikiem duszy dowolnej istoty lub osoby o ciele z materii, w tym także duszy każdego "Upadłego Anioła" - co umożliwia Bogu unieważnianie niezgodnych z intencjami Boga działań posiadacza danej duszy, tak jak opisałem to, między innymi, w (a1c) z (a) w punkcie #H3, w punkcie #H4, oraz w (5) z punktu #V2 swej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ponadto Bóg posiada także "mechanizm zarządzania zdarzeniami naszego świata materii i życia", które również pozwalają na zgodne z Jego wolą wdrażanie lub unieważnianie wyników wszelkich posunięć i zdarzeń - jaki opisałem w punkcie #J5 zaś zilustrowałem "schematami wzrostu" (drzewami życia) na "Rys. #J5a" i "Rys. #J5b" ze swej strony o nazwie "petone_pl.htm". No i oczywiście, Bóg panuje też nad wszystkimi siłami natury, które są w stanie w dowolnej chwili zniszczyć to lub tych co naruszają balans "dobra" i "zła" postępując niezgodnie z Boskimi zamiarami, zaś intensyfikować dobro i życie tych co wypełniają wolę Boga.

 

Kiedy zaczynałem swe badania Boga z pomocą narzędzia jakie ja sam stworzyłem, a jakie dla osiągnięć tych badań okazało się być przełomowe - tj. z pomocą pierwszej w świecie "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" opisanej na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" (z powodu jednak skrytych ataków, wyciszeń i blokad upowszechniania jakimi owa Teoria Wszystkiego jest nieustająco prześladowana przez wskazywaną powyżej "moc zła", zmuszony ją byłem - i nadal jestem, publikować pod początkową, odmienną i wcale NIE odzwierciedlającą jej wszechstronności nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"), dla mnie osobiście najbardziej intrygujące okazały się być pytania "z czego?" i "jak?" Bóg stworzył zawartość naszego świata materii. Uprzednio doświadczyłem bowiem i już wiedziałem, że: postęp wiedzy całej ludzkości wymaga właśnie {a} zadawania właściwych pytań, {b} znajdowania na nie poprawnych odpowiedzi reprezentujących obiektywną prawdę jaką potwierdzają wszyscy owi najważniejsi i najbardziej kompetentni "trzej świadkowie" opisywani w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm", oraz {c} znalezienia sposobu "jak" poomijać blokady i prześladowania rozpętywane przeciwko każdej prawdzie przez okupujące Ziemię "moce zła" - kiedy prawdę owych znalezionych odpowiedzi będzie upowszechniało się wśród ludzi. Odnotuj w powyżym podsumowaniu moich doświadczeń z postępem wiedzy, że podkreślam w nim słowa: postęp wiedzy całej ludzkości. Czynię tak ponieważ postęp wiedzy indywidualnych osób, instytucji i krajów, NIE wymaga upowszechniania już ustalonych przez nich prawd - aczkolwiek niestety, zasady działania historii i praw moralnych potwierdzają, że taka zatajana przez autorów wiedza i prawda jest szybko i bezpowrotnie tracona dla całej ludzkości (czyli ludzkość nigdy z niej długoterminowo NIE korzysta). Stąd także historia ludzkości nigdy NIE upamiętnia pierwotnych odkrywców tej zatajanej wiedzy i prawdy, aczkolwiek trwale upamiętnia potem ich wtórnych lub kolejnych odkrywców którzy ujawnią je całej ludzkości - co dla potwierdzenia sobie tych zasad i praw radzę obserwować na losach np. tajnej receptury na wytwarzanie "Coca-Cola" (patrz https://www.google.com/search?q=secret+of+coca+cola+formula ) jakie zapewne dopełnią się już w niedalekiej przyszłości. Kiedy więc znalazłem odpowiedzi na te dwa intrygujące mnie pytania o pochodzeniu zawartości naszego świata, okazało się iż Bóg uformował nasz świat materii na zasadzie analogicznej jak dzisiejsi producenci komputerów domowych formują dzisiejsze komputery. Mianowicie, mając do swej dyspozycji niezliczone "Drobiny Boga", każdą z których można przyrównać do naturalnycyh odpowiedników dzisiejszych komputerowych "mikroprocesorów", oraz mając czterowymiarowy "przeciw-świat", który jest jakby odpowiednikiem wielowymiarowego "ekranu" z dzisiejszych komputerów, Bóg stworzył "softwarowy model" naszego trzywymiarowego świata materii (tj. stworzył ów "Omniplan") w sposób analogiczny jak "obraz" tworzony jest na ekranie jakiegoś komputera. W obrazie tym my ludzie jesteśmy jakby obdarzonymi samoświadomością bohaterami rodzaju "gier komputerowych" czy "interaktywnych filmów" - czyli szybko migających przed naszymi oczami zdarzeń skokowo wprogramowanych w poszczególne "klatki" (tj. "naleśniczki") tego "Omniplanu". Zdarzenia owego "Omniplanu", między innymi, Bóg interaktywnie rozgrywa z naszym świadomym udziałem i za naszym pośrednictwem, aby z naszą pomocą mógł np. przyspieszyć poszerzanie oraz zwiększyć liczbę rodzajów doświadczeń i wiedzy przez jakie w naszym świecie materii mogą obecnie przechodzić owe samoświadome "Drobiny Boga" oraz inne żyjące istoty, "dusze" jakich są zawarte w pamięciach owych Drobin Boga - tak jak wyjaśniłem to np. w [I] do [VII] z punktu #H2 swej strony "2020zycie.htm". Zdarzenia owego "Omniplanu" Bóg także rozgrywa aby, między innymi, móc powykrywać i pousuwać źródła wszelkiego "zła" jakie już istnieją lub w przyszłości mogą zaistnieć w całym wszechświecie. Dzięki temu, my ludzie dokładamy też swój osobisty wkład w stopniowe tworzenie przyszłego wszechświata jaki będzie zupełnie pozbawiony "zła", a stąd jaki NIE będzie musiał doznawać powtarzalnych rozkwitów i zniszczeń o jakich wiemy iż istnienie i działania zła zawsze powodują takie rozkwity i zniszczenia, zaś jakich faktyczne zaistnienie w przeszłości dokumentują NIE tylko ludzkie historie, ale także najróżniejsze prastare mitologie dotyczące wzlotowych i upadkowych losów całego wszechświata - przykłady których wspominam np. w {B} i {C} z punktu #C6 swej strony o nazwie "2020zycie.htm".

 

Moje odkrycie "Drobin Boga" opisywane w punktach #K1 i #K2 ze strony "god_istnieje.htm" ujawniło mi też odpowiedź na drugie z intrygujących mnie pytań, mianowicie na pytanie: "jak?" Bóg zdołał stworzyć trwały i stabilny świat materii z owych wiecznie ruchliwych Drobin Boga - zachowania których najprecyzyjnej opisuje greckie pojęcie "chaos" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ), zaś każda z których to drobin stanowi rodzaj jakby indywidualnej komórki grupowego "ciała" Boga. Wszakże owe dodatnie (tj. dodające) męskie, oraz ujemne (tj. odejmujące) żeńskie, inteligentne "Drobiny Boga", miniaturowe ciałka jakich swym wyglądem są niemal identyczne do ciał mężczyzny i kobiety, jedyne co potrafią czynić to się poruszać w sposób i w kierunku jaki nakazują im ich mózgi, a ponadto wzajemnie się komunikować za pomocą ruchów, telepatii, oraz sygnałów świetlnych. Ich więc zdolności wykonawcze są identycznie ograniczone, jak zdolności wykonawcze mikroprocesorów z dzisiejszych ludzkich komputerów, które też jedyne co naprawdę potrafią dokonywać, to dodawać ze sobą dwie binarne liczby - jednak których najróżniejsze algorytmy zarządzające owym dodawaniem dwóch liczb potrafiły następnie postwarzać wszystkie te niezliczone zdolności jakie widzimy dzięki dzisiejszym komputerom. W podobny więc sposób jak potem Bóg to zainspirował w budowie i działaniu dzisiejszych ludzkich komputerów, także poprzez wykorzystanie najróżniejszych efektów wzajemnych elementarnych ruchów i sposobów komunikowania się między sobą owych "Drobin Boga", Bóg postwarzał tą niezliczoność odrębnych manifestacji, zjawisk, doznań i przejawów działania jakie doświadczamy w naszym trzy-wymiarowym świecie materii, jednak jakie NIE są w stanie zachodzić w czterowymiarowym "przeciw-świecie". Kluczem do tego postwarzania okazała się być zdolność Boga do zaprogramowania w przeciw-świecie takich poruszeń "Drobin Boga" aby formowały one trwałe "wiry" o kształtach "donut" - w których idywidualne Drobiny Boga (tj. drobiny nieważkiej i niewidzialnej dla ludzi substancji, którą aż do 2020 roku uprzednio nazywałem "przeciw-materia", zaś którą stara "oficjalna nauka ateistyczna" nazywa pojęciem "ciemna materia" - patrz https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia ) obiegają po kolistych obwodach zamkniętych, zaś prostopadła do trajektorii ich obiegów oś ich wirowania też uformowana jest w pętlę tworzącą obwód koliście zamknięty. Jak zaś Bóg dokonał tego zaprogramowania Drobin Boga w trwałe "wiry", opisałem to dokładniej w moich licznych publikacjach - po przykłady tych opisów patrz punkt #I2 z mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" i w opracowaniach tam linkowanych.

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #343 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #343_2)

kodig : :
sty 27 2022 #343_2: Dlaczgo i "jak" naruszenie...

(Ta #343_2 jest kontynuacją poprzedniej części #343_2 całego niniejszego wpisu o numerze #343)

 

#343_2: Dlaczgo i "jak" naruszenie równowagi dobra i zła zawsze musi być boleśnie korygowane (część 2)

 

[4] Dlaczego więc Bóg nadal zwleka i już teraz NIE stwarza takiego idealnego świata i nas do niego NIE przenosi? Istnieje ku temu wiele powodów. Gdyby jednak krótko je streścić, to najważniejszy z nich jest rodzaj tendencji do "przekory" i niechęci skierowanej na wszystko co "NIE nasze" lub co jeszcze "nam nieznane", zaś istniejącej w mentalności wszelkich istot żyjących. To z powodu tej przekory idealnie stworzony Lucyfer wystąpił przeciwko Bogu i usiłował zająć miejsce Boga. To też z powodu tej przekory Ewa z Biblii symbolicznie przyjęła od Szatana owoc poznania dobra i zła - na przekór iż Bóg jej i Adamowi nakazał aby tego NIE uczynili. Itd., itp. Działanie świata materii możemy przecież przyrównać do działania jakiejś maszyny - patrz poniżej "Filmy #C8bc". Stąd źródła dowolnego zła pojawiającego się w naszym świecie materii są rodzajem bardziej kompleksowych analogii do źródeł problemów z poprawnym działaniem budowanych przez ludzi maszyn. To dlatego w swym zamiarze usuwania tych źródeł zła Bóg też postępuje tak jak dzisiejsi ludzie postępują z maszynami. Tyle, że z powodu nieporównanie wyższego stopnia pokomplikowania świata materii i istot żyjących w porównaniu z naszymi maszynami, wykrywanie, wypracowanie sposobu wyeliminowania, oraz usunięcie z nich każdego źródła zła jest ogromnie trudniejsze i stąd czasami zajmuje Bogu aż tysiące "ludzkich lat". Wszakże w celu tego usunięcia Bóg także (4a) najpierw musi pozwolić aby zło się ujawniło. To dlatego Bóg dał ludziom tzw. "wolną wolę" (patrz strona "will_pl.htm") aby czynili to co zechcą - w tym i "zło", aby móc ustalić jakie rodzaje zła niektórzy ludzie ujawnią swymi działaniami. To także dlatego Bóg uczynił ludzi maksymalnie niedoskonałymi - tak jak opisałem to w punkcie #B2 swej strony "antichrist_pl.htm", chociaż Bóg mógł także stworzyć nas idealnie doskonałymi - tak jak wyjaśniam to od #A2.12 do #A2.12b ze swej strony "totalizm_pl.htm". Po ujawnieniu się zła, Bóg musi (4b) dokładnie je przebadać. To dlatego Bóg NIE zawsze szybko likwiduje osoby czyniące zło, a czasami dokonuje ich usunięcia zgodnie z "co" opisanym w wersecie 22:11 z biblijnej "Apokalipsy św. Jana", podczas gdy nas uczy czynić "co" opisane w licznych wersetach Biblii nakazujących miłuj swych nieprzyjaciół a spisanych np. w 5:44 z "Mateusza", 6:35 "Łukasza", 3:9 z "1 Listu Piotra", oraz w kilku jeszcze innych księgach Biblii. W międzyczasie bowiem Bóg może m.in. studiować zło jakie osoby te wyrządzają i obserwować jakie będą końcowe efekty tego zła. Dalej (4c) Bóg wyszukuje rozwiązania jak najefektywniej zło to całkowicie usunąć, poczym (4d) stopniowo rozwiązania te wprogramowuje tam gdzie są one wymagane - np. w przypadku zła wyrządzanego przez "pieniądze" rozwiązanie już wprogramował w formę "zapracowanej nirwany" możliwej do zaistnienia w ciałach wszystkich ludzi. Następnie (4e) Bóg używa jakiegoś sposobu aby ujawnić ludziom iż istnieje rozwiązanie dla tego rodzaju zła. Przykładem takiego ujawnienia może być moje 9-miesięczne przeżywanie zjawiska szczęśliwości "zapracowanej nirwany" poczym wynikające z moich nawyków badacza stopniowe wypracowanie idei "ustroju nirwany". Dalej (4f) Bóg pozwala aby w swych zmaganiach pomiędzy ludźmi opowiadającymi się za "dobrem" z ludźmi opowiadającymi się za "złem" ludzie formowali w swej pamięci zapisy historii działania danego zła a jednocześnie nasilali działanie tego rodzaju zła aż do poziomu kiedy szkody i cierpienia jakie zło to wywołuje wyciszy ich wrodzoną "przekorę", a w ten sposób zmobilizuje ich do podjęcia wdrażania wypracowanego przez Boga trwałego sposobu wyeliminowania tego zła - w opisanym tu przypadku poprzez poprawne wdrożenie "ustroju nirwany". W końcu (4g) Bóg dopomaga ludziom w trwałym wdrożeniu sposobu wyeliminowania danego rodzaju zła - tak jak to uczynił np. po pomieszaniu języków podczas symbolicznej budowy Wieży Babel, poczym w dopomożeniu ludziom rozwinięcia języków narodowych, a w końcu i języka o międzynarodowym użyciu (tj. angielskiego).

 

[5] Czy więc istnieje jakiś sposób trwałego przełamania u istot żyjących owej tendencji do "przekory"? TAK, istnieje. Pierwszym wymogiem wyeliminowania dowolnego zła, jest uświadomienie sobie iż "zło" takie istnieje oraz dokładne poznanie jego źródeł. Aby jednak je poznać (tj. przebadać) konieczne jest pozwolenie złu aby ujawniło swe działanie. Z kolei w przypadku ludzi, aby zło ujawniło swe działanie, ludzie muszą mieć absolutnie nieskrępowaną "wolną wolę" czynienia tego do czego ich naturalne skłonności ich popychają, zaś ani ich wyrządzanie zła, ani też dobra, NIE może być przedwcześnie uniemożliwiane. To dlatego werset 22:11 z biblijnej "Apokalipse św. Jana" stwierdza to co stwierdza. Stąd najważniejszym wymogiem stworzenia warunków przy których ludzie poznadzą źródło "zła" jakie ich gnębi, jest danie temu złu szansy aby się ujawniło i pozwalało ludziom na jego dokładne poznanie i historyczne udokumetowanie, zaś Bogu aby pozwalało na jego przebadanie oraz na znalezienie i praktyczne wdrożenie sposobów na jakie może ono być trwale wyeliminowanie, oraz równoczesne danie ludziom opowiadającym się za dobrem prawa do demaskowania tego zła i do wskazywania bliźnim sposobu jego eliminowania. W przypadku więc naszego świata materii Bóg wymóg ten wypełnia poprzez utrzymywanie balansu pomiędzy mocą sił zła a mocą sił dobra. W którymkolwiek bowiem kierunku balans ten zostaje zachwiany, proces zbadania i późniejszego wyeliminowania zła NIE może być poprawnie przeprowadzony. Stąd jedną z roli naszego Boga jest używanie narzędzi opisanych w [3] powyżej dla nieustającego utrzymywania balansu pomiędzy mocą sił zła a mocą sił dobra. Z kolei rolą ludzi jest uczenie się na przykładzie zła jakie widzą dookoła siebie i podejmowanie wysiłków aby współpracować z Bogiem w trwałym eliminowaniu tego zła. Wszakże przez tak długo aż ludzkość NIE pozbędzie się swej tendencji do "przekory" oraz NIE dowiedzie Bogu, iż jako całość jest zdecydowana pomagać Bogu w eliminowaniu otaczającego ją zła, ludzkość NIE "zda egzaminów i testów" sprawdzających jej gotowość do bycia przeniesioną do idealnego świata. To zaś oznacza, że obecny, kolejny już w historii ludzkości test jaki można by nazwać "testem ustroju nirwany" nic NIE zmieni w jej losach, jeśli i tym razem egzamin ten NIE zostanie zdany. A pamiętajmy, że Bóg ma do swej dyspozycji nieskończony czas, zaś my ludzie mamy już tylko szybko kurczące się, coraz krótsze po kilkadziesiąt lat każdy.

 

Mi osobiście najbardziej imponuje sposób na jaki Bóg tak zaprogramował wszystkie prawa jakie rządzą otaczającą nas rzeczywistością, iż przywracają one wymagany balans dobra i zła na zasadach "samoregulacji". Ów opisywany nieco szerzej w punktach #B3 i #B3.1 z mojej strony "mozajski.htm" efekt "samoregulacji dobra i zła" Bóg uzyskał poprzez łączenie wszystkich elementarnych praw moralnych, fizyki, biologii, społeczności, itp., w cykle zamknięte za pomocą nadal przez ludzkość nieuznawanych balansujących mechanizmów moralnych jakie są nadrzędne wobec tych praw. W rezultacie, cokolwiek następuje co narusza ów balans dobra i zła, w jakiś czas po tym uruchamiany jest taki nadrzędny mechanizm balansujący jaki powoduje nastąpienie odwrotnego trendu, który po jakimś czasie balans ów przywraca. Moja filozofia totalizmu owo niezawodne działanie nadrzędnego mechanizmu balansującego opisuje za pomocą staropolskiego przysłowia poszerzonego w formę dwóch przeciwstawnych stwierdzeń, informujących iż: "NIE ma takiego zła co by na dobre NIE wyszło", a jednocześnie też "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą jakiejś formy zła" - po opisy obu owych przeciwstawnych stwierdzeń patrz np. punkt #F3 strony "wszewilki.htm" lub patrz inne publikacje linkowane tymi stwierdzeniami ze strony "skorowidz.htm". Natomiast przykładami działania tego mechanizmu w rzeczywistym życiu może być moralne "Prawo Bumerangu" albo zjawisko "totaliztycznej karmy" opisanej stroną "karma_pl.htm" - w punkcie #F2 której to strony przytoczony jest też przykład potwierdzający iż również intelekty grupowe (np. całe państwa) też doświadczają zwrotów karmy w sposób niemal identyczny (tyle, że po nieco dłuższym czasie zwrotu) jak zwroty karmy powracają do indywidualnych osób. Zresztą czytelnicy zapewne bez trudu odnotują, że dzisiejsze czasy są właśnie tymi w których wszyscy doświadczamy zadziałania tego nadrzędnego mechanizmu balansującego, który po uprzednich wielu latach coraz bardziej nasilającej się przewagi zła, obecnie zaczyna odwrotny proces przywracania balansu dobra i zła w sposób jakiego NIE zapomną ani NIE przeoczą przyszłe generacje ludzi. Co nawet jeszcze ciekawsze, ponieważ zbiorowa świadomość i pamięć ludzi zaczęła już odnotowywać i dokumentować pochodzenie owych skrytych "mocy zła" zmyślnie i efektywnie spychających w dół mieszkańców Ziemi, ów odwrotny proces stopniowo zaczyna też i je obejmować - na co staram się zwrócić uwagę czytelników np. w #A2 do #A2cd ze swej strony o nazwie "ufo_pl.htm".

 

[6] Od jakich więc postępowań ludzi zależy zademonstrowanie Bogu iż zgromadzili już wystarczającą liczbę dobrze pamiętanej historii i doświadczeń empirycznych aby ochotniczo i dobrowolnie usunąć z siebie ową tendencję do "przekory"? Aby NIE ograniczać ludzkiej "wolnej woli", Bóg celowo ograniczył swoje działania do powodowania na Ziemi tylko wydarzeń których ludzie NIE są w stanie jednoznacznie Jemu przyporządkować, a stąd które każdy ma "wolną wolę" aby wiedziony swą "przekorą" móc interpretować na swój własny sposób - po przykład patrz punkt #C2 na mojej stronie o nazwie "tornado_pl.htm". Za to Bóg intensywnie działa w niedostępnej dla ludzi i istot z materii sferze oprogramowywania działania "dusz" istot z materii oraz udoskonalania software sterującego działaniem praw natury i ciał istot z materii. Ci jednak z ludzi, którzy wierzą w Boga i już wyzbyli się swej "przekory", mogą (i powinni) dokładać swój własny wkład do udoskonalania naszego świata materii i wdrażania w życie długoterminowych intencji Boga - w rodzaju wdrażania opisanego w moich publikacjach "ustroju nirwany". Wszakże każdego z ludzi Bóg nieustająco wystawia na egzaminy lub testy, wyniki których zadecydują o jego/jej przyszłym losie. Owe egzaminy lub testy są też tak formułowane aby u nikogo NIE przekraczały jego zdolności do ich moralnie-poprawnego zdawania - co jest wyraźnie zapowiedziane w Biblii (np. patrz werset 10:13 w biblijnym "Pierwszym Liście do Koryntian": ... Bóg nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść ...).

 

[7] Co się jednak stanie jeśli ludzie NIE zademonstrują Bogu iż ochotniczo i dobrowolnie wyzbyli się owej tendencji do "przekory"? Niestety, w takim przypadku Bóg będzie zmuszony kontynuować zmagania pomiędzy fragmentami ludzkości opowiadającymi się za "dobrem" oraz zwolennikami "zła". Kontynuowanie to umożliwi ludzkości gromadzenie następnych przykładów historii i doświadczeń empirycznych jakie będą im ilustrowały co się dzieje kiedy ludzie NIE potrafią się wyzbyć swych tendencji do "przekory". W praktyce to oznacza, że zwolennicy "zła" nadal będą używali "pieniędzy", siły i przemocy aby dogadzać sobie zaś wszystkich innych na swój sposób "uszczęśliwiać na siłę", nadal kierowani "chciwością" będą dewaluowali "odzłocone pieniądze" aż do chwili gdy cała ekonomia ludzkości się zawali, nadal będą kontynuowali produkowanie plastyku aż naturalne środowisko będzie kompletnie zapchane plastykowymi mikro-włóknami i najróżniejszymi mikro-fragmentami zaś morza zamienią się w plastykowe śmietniska w których życie ryb będzie niemożliwe, dalej będą zatruwali wodę, powietrze i żywność aż ciała nawet młodzieży będą od owych trucizn chore już w chwili rodzenia się, koncerny farmaceutyczne nadal będą nasilały swe zyski produkując lekarstwa które trwale NIE leczą a jedynie uzależniają chorych od ich nieustannego kupowania i zażywania, itd., itp. Po jakimś zaś czasie spiętrzenie się wszystkich tych form generowanego przez ludzi "zła" wywoła nadejście czasów ilustrowanych filmem "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) - czyli czasy wypełnienia się opisanej we WSTĘPie do "części #H", a także w punktach #H1 i #H2 do #H4 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskiej przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka".

 

 

http://pajak.org.nz/15_hq/magnokraft_k3_.jpg

Rys. #C8a: Oto rysunek gwiazdolotu mojego wynalazku zwanego Magnokraft. Oryginalnie jest on opublikowany jako "Rys. #A0" ze strony o nazwie "magnocraft_pl.htm" - gdzie podany jest też jego szczegółowy opis. Ponieważ gwiazdolot ten będą budowali ludzie, stąd podobnie jak to ma się z każdą maszyną, pierwsze jego egzemplarze będą posiadały wiele wad oraz ukryty w nich potencjał wyrządzania najróżniejszego zła. Stąd już obecnie warto zacząć studiować metody Boga opisywane w niniejszych #C8 do #C8bc, które uczą nas jak nasz mądry i dalekowzroczny Bóg zabiera się za usuwanie wad i udoskonalanie aż do poziomu absolutnej perfekcji tego wszystkiego co już stworzył i co w przyszłości stworzy.

 

Do powyższego warto tutaj dodać, że pokazany tu gwiazdolot "Magnokraft" mojego wynalazku jest też pokazywany na aż kilku filmach jakie opracowaliśmy wspólnie z moim utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik. Przykładowo bez komentarza, chociaż po udźwiękowieniu poruszającą duszę piosenką Indian, Magnokraft jest pokazany na około 4-minutowym filmie "Jak wielki jest Magnokraft?" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) oraz na około 35-minutowym, polskojęzycznie komentowanym filmie "Napędy Przyszłości" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ).

 

Odnotuj także opisany na Rys. #L2 z mojej strony "2020zycie.htm" dawny folklor "Dalekiego Wschodu" mówiący o inteligentnych samo-świadomych "duszach" uwięzionych w niektórych maszynach, jakie zamieniają je w "żywe, uduchowione maszyny" zachowujące się jak ludzie.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE

https://www.youtube.com/results?search_query=combustion+engine+explained

Filmy #C8bc: Oto przykłady edukacyjnych wideów ilustrujących skomplikowane działanie silnika spalinowego - który nadal jest wysoce niedoskonałym urządzeniem spalającym "brudne paliwo" i wyrządzającym ludzkości oraz naturze nieopisane zło. Niestety jego udoskonalanie niemal zupełnie się zatrzymało, bowiem Bóg pozwolił aby udoskonalanie to przejęły "moce zła" które oddały je w ręce niedoskonałych ludzi nawykłych do zarabiania "pieniędzy" i do wykonywania tylko tego co służy osiąganiu osobistych zysków. Ponieważ jednak w "świecie materii" cechy i działanie całej otaczającej nas rzeczywistości są bardzo podobne do cech i działania skomplikowanej mechanicznej maszyny - przykładowo podobne do działania silnika spalinowego, aby zrozumieć "jak" działa nasz świat materii i "jak" nasz Bóg stopniowo go udoskonala, warto też wiedzić "jak" działają skomplikowane mechaniczne maszyny oraz poznawać procedury "jak" eliminowania wad i zła owych maszyn. To właśnie podobieństwo ich obu, tj. mechanicznych maszyn oraz otaczającego nas świata materii, ja staram się uwypuklić w niniejszych opisach #C8 do #C8bc. (Jeśli zechcesz oglądnąć te widea wówczas kliknij na powyższe ich startery)

 

Proponuję więc tu czytelnikowi aby przeglądnął któreś z wideów pokazujących działanie nowoczesnego silnika spalinowego jeśli zechce zrozumieć najróżniejsze problemy typu "jak", które nieustająco musi rozwiązywać nasz Bóg starający się stopniowo wypracować rękami ludzi (ale jednocześnie unikając łamania ich "wolnej woli" poprzez np. "wmuszanie im szczęścia na siłę") świat materialny jaki byłby nacechowany panowaniem w nim wyłącznie dobra i sprawiedliwości oraz całkowitym brakiem "zła". Przykładowo proponuję aby czytelnik przeglądnął angielskojęzyczne wideo: https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE lub wyłącznie ilustratywną animację działania takiego silnika z adresu https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . (Mam tu nadzieję iż czytelnik rozumie nieopisanie istotne dla postępu ludzkości różnice pomiędzy stwierdzaniem "co" a wypracowywaniem "jak" - które to różnice wyjaśniam dokładniej w #G3 do #G5 ze swej strony o nazwie "wroclaw.htm" - bowiem niestety nawet wielu dzisiejszych naukowców NIE rozumie ani NIE docenia iż "co" może np. powtarzać każdy kto zapamiętał wymaganą "wiedzę" nabytą wykonywaniem "pracy umysłowej", za to nowe "jak" jest w stanie wypracować tylko ten kto nabył "mądrości" wykonywaniem produktywnej "pracy fizycznej" trzymając się przy tym moralnie poprawnych motywacji.) Potem proponuję zastanowić się "jak" sam czytelnik by postępował mając taki pełen wad silnik i doskonale wiedząc iż tak jak wszystko inne w naszym obecnym świecie materii silnik ten też nieustająco się psuje oraz posiada niezliczoną liczbę wad powodujących najróżniejsze formy "zła" - tymczasem np. czytelnik znajdowałby się w sytuacji kiedy np. byłby zmuszony samemu udoskonalić ów silnik aż do stanu w którym silnik byłby idealnie doskonały czyli kiedy NIE wykazywałby absolutnie żadnych wad ani swym działaniem by NIE powodował żadnego zła. Czy po rozważeniu niniejszej propozycji zainspirowanej ustaleniemi mojej "Teorii Życia z 2020 roku" czytelnik docenia słuszność boskiej procedury "jak" zaprezentowanej tu w #C8 do #C8bc?

 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

Powyższy wpis #343 używa przykładu wdrożenia "ustroju nirwany" (potrzeba wdrożenia jakiego jest absolutnie niezbędna dla wiecznego przetrwania ludzkości – co każdy nieoślepiony "pieniędzmi" już może odnotować z kierunku "ku przepaści" w jakim zdąża obecnie cała nasza cywilizacja) aby na owym przykładzie wyjaśnić "jak" z udziałem osób dobrej woli Bóg nieustająco udoskonala nasz świat materii z intencją iż kiedyś całkowicie wyeliminuje z niego wszelkie formy "zła". Wpis ten stanowi adaptację treści #C8 do #C8bc z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm" (aktualizacja datowana 23 stycznia 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm

http://nirwana.hstn.me/nirvana_pl.htm

http://drobina.rf.gd/nirvana_pl.htm

http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "nirvana_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "totalizm_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #343, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23)

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #343:

#342, 2022/1/1 - kuszenie pieniędzmi i wypaczonymi interpretacjami Biblii (od [2] w #L1 do #L3 z "2020zycie.htm")

#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")

#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#321, 2020/4/7 - nawiążmy współpracę dla ustroju nirwany (#A3 z "partia_totalizmu_statut.htm")

#320, 2020/2/17 - wdróżmy niemal idealny "ustrój nirwany" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")

#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na "przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z "pajak_dla_prezydentury_2020.htm")

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po "punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z "antichrist_pl.htm")

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm")

#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm")

#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")

#104, 2007/1/7 - jak wyeliminować "pieniądze" z użycia (#H4 i #H2 z "partia_totalizmu.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :
sty 25 2022 #342_1E: Laws that ban women from having...

#342_1E: Laws that ban women from having abortions are contrary to the truth of the Bible (part 1)

 

 

I am sorry to inform here that because of my retirement age, some powers accelerated the elapse of my "reversible software time" to the speed around 70% faster than this time used to elapse for me in my younger age - as I objectively determined and reported this in item #L3 from my web page named "oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post #312 for blogs of totalizm. This, together with the decline of length of my concentration span that also arrived with old age causes that amount of research which everyday I can complete rapidly decreased, and thus I am forced to cease of doing most laborious kinds of my daily works. In the result I decided to stop very precise and laborious (because of the level of its specialisation and thus also level of difficulty) translating into English the reports from outcomes of my research, as I noticed that there is a very limited readership o my publications thoroughly translated into English, and also because in Internet there are various free translating programs which interested readers can use for roughly (approximately) translating my research reports. But to let know these increasingly sparser readers that are interested in my research what a given publication is all about, I still intend to keep translating and publishing in English: the titles, mottos, essence, and main parts of captions under illustrations from each my publication. In turn the rest of given publication I recommend the reader to translate him/herself with the use of these free translation programs available in Internet. The Polish version of my research report to be subjected to such translation (the reporting trailer for which is provided here) the interested readers are to find in items #G3 and G4 from my Polish web page named "wroclaw.htm" and it is also repeated in items #G3 and #G4 from my English web page named "wroclaw_uk.htm", both of which reports on results of my research were to be adopted and presented in this post (in English) number #342E for blogs of totalizm. Otherwise readers can also translate the Polish version of this post #342E, which has already been published as Polish post number #342 to blogs of totalizm, as well as, among others, as the post number #342 from "volume Q" of my publication [13] available via the web page named "tekst_13.htm" that collects together Polish and English texts of all previously published posts to blogs of totalizm (almost a half of which I already translated thoroughly into the English language - in this number including also post #312E about the acceleration of time elapse during my older years - published in "volume T" from that publication [13]). After all, on the Internet increasing number of free programs are available, with the use of which the reader is able to quickly and easily obtain a rough (approximate) version of the translation of announced here outcomes of my research.

 

 

Motto of this post #342E to blogs of totalizm: "The so-called 'mental work' or 'office work' can teach us to remember other people's life achievements, habits, to express ourselves like diplomats, etc. - but in order to learn how to work out procedures 'how' to generate actual 'wisdom' in life, which allows to distinguish truth from lies, facts from fiction, good from evil, etc., and thus also to acquire the ability to work out creatively correct and effective solutions for problems bothering people, it is necessary to perform many productive so-called 'physical works'." (Derived and explained in items #G3 and #G4 of the web page wroclaw_uk.htm truth and life wisdom defined there in item #G5, the establishing the impact of it onto outcomes of our lives it took me as much as 75 years.)

 

 

#L1. Why do people so frequently break the "Ten Commandments of God"?

...

 

 

#L2. For reasons clearly colliding with God's commandments given in the Bible, leaders who manage various countries and religions shockingly willingly establish human laws forbidding women to terminate pregnancies (i.e. laws that ban "abortion") although these laws are contrary to God's knowledge expressed in the Bible, and they also break the Eighth Commandment of God "You shall NOT give false witness against your neighbor":

 

Motto: "A Polish person is wise only after the damage is already done" - in Polish: "Polak mądry po szkodzie" (You can see that we have this in our genes, because the poet Jan Kochanowski reminded us this already in "Song V" about "the desolation of Podolia" - in Polish: Jan Kochanowski w "Pieśni V" o "spustoszeniu Podola")

...

 

http://pajak.org.nz/starships/mountains.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak (Our half-hour video "Future Propulsions")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (Our film (in Polish) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", meaning "A World Without Money: The Nirvana System")

Fig. #L2: Here is an illustration which shows a squadron of my Magnocrafts - means the most powerful starships that the humanity will ever build. The question that immediately arises knowing about the enormous technical advancement of these starships: is it possible to cause them to receive a intelligent "soul" and self-awareness, and thus become "living, spiritual machines"? I invented these starships, and because of the principle of operation of their propulsion system, I named them the Magnocrafts. Some time after the publication of their first descriptions in 1980, my attention was drawn to the fact that on Earth there are already secretly operating starships similar to them, which are popularly called UFOs. My next research on these starships strangely (because "secretly") operating on Earth allowed me to formally prove that "UFOs are already completed my Magnocrafts" - which proof I presented, amongst others, on my web page named ufo_proof.htm. A highly intriguing fact about UFOs is that in some regions of the world (especially in the so-called "Far East") folklore claims that in moments of death of "bad people" UFO vehicles arrive to them to kidnap and imprison their "souls" and then they "lock these evil human souls in UFOs, using them to endow these starships with features of living and thinking creatures". About these folklore claims I am writing a bit more, though carefully, e.g. in 2D from subsection U4.1.1 of my Polish monograph [1/3], in subsections V9 and V9.1 from volume 16 of my older English monograph [1/4], and also in in (B) from subsection U4.1 in volume 16 of my English monograph [1/5]. (Click on the above illustration to see it enlarged.)

...

 

(This entire post #342E would NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #342_2E)

kodig : :
sty 25 2022 #342_2E: The evidence that laws prohibiting...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #342E)

 

#342_2E: The evidence that laws prohibiting women of having abortions are contradictory to the Bible (part 2)

 

 

#L3. How the lessons told by "Filmy #A3de" from my Polish webpage named "klasa.htm" (meaning "highschool class") which report the romantic revival of extinct for hundreds of years Judean Dates through the sprouting of about 2000 years-old archaeologically excavated seeds, confirm the truth of the Bible that "bodies" made of matter come to life only when God "breathes" into them programs of "soul", and confirm also the thesis of item #L2 above, that human fetuses receive life only at the instant of catching their first breath around the moment of breaking the umbilical cord:

 

Motto: "Wherever life still smolders, hope also lives in there" (The obvious truth revealed to me by the constant efforts carried out since 2006/11/1 to convince my neighbors to morally revive humanity by undertaking the implementation of the "Nirvana System", as well as by my latest struggle carried out since 2020 the goal of which is to convince my fellow believers in God to revive religion by making priests to cease the warned in 4:4-9 from the biblical "Book of Hosea" rejection of the knowledge contained, among others, in this my "Theory of Life of 2020", as well as the continuous efforts since the discovery in 1985 of the dipolar nature of gravity (i.e. lasting continuously for almost half a century) the efforts to convince others to revive the official science with the benefits of the truths revealed by the "Theory of Everything of 1985".)

...

 

Copyrights © 2022 by Dr Eng. Jan Pająk

 

* * *

 

The above post #342E reveals reasons of introducing on Earth of the contradictive to the Bible human laws that forbids women to have abortion and reminds us the most guilty guilty of breaking the three Commandments of God by people (i.e.: DO NOT kill, Love your neighbor as yourself, Do not covet your neighbor's wife), illustrates examples of punishments and consequences of this breaking, and explains ways "how" to avoid breaking these commandments on examples of evidence that show sucesses in such avoiding. This post constitutes an adaptation of the content of items #L1 to #L3 from my English web page named "2020life.htm" (update of 2021/12/17, or later) and is available, among others, at the following addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm

http://gravity.ezyro.com/2020life.htm

http://nirwana.hstn.me/2020life.htm

http://drobina.rf.gd/2020life.htm

http://pajak.org.nz/2020life.htm

Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post #342E to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research - which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this post to blogs of totalizm, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

 

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then either at the above addresses he/she may start the web page "menu2.htm" that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this web page "menu2.htm" can select the link to the web page that he/she wishes to view, and through clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page "2020life.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "nirvana.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in the address box of a search engine.

 

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #342E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been deleted by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985" and my "Theory of Life of 2020", as well as my formal scientific proof for the existence of God. These 3 still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:

https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt: posts starting from #89 = i.e. since 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (posts starting from #293 = since 2018/2/23)

https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt: posts starting from #293 = i.e. since 2018/3/16) also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the posts to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

 

Other posts extending and supplementing this #342E:

#339E, 2021/10/38 - how to start loving our neighbours as ourselves (#A2.12 in "totalizm.htm")

#338E, 2021/9/20 - why life could NOT originate in matter (#C5 in "2020life.htm")

#335E, 2021/5/25 - Polish movie "World without money: Nirvana System" ("Part #L" in "smart_tvs.htm")

#331E, 2021/1/25 - my "Theory of Life of 2020" (#H1 to #H6 in "2020life.htm")

#328E, 2020/11/20 - "Nirvana System" that eliminates money (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm")

#325E, 2020/8/20 - "God Drobina" versus the drobina of counter-matter (#K1 and #K2 from "god_exists.htm")

#324E, 2020/6/20 - principle of operation of "perpetual motion" devices (#B3 from "fe_cell.htm")

#322E, 2020/5/17 - the formation of hurricanes and tornadoes by Magnocrafts (#J1 to #J5 from "hurricane.htm")

#316E, 2019/10/3 - what and when God perfected in the human race (#A1 from "evolution.htm")

#312E, 2019/8/15 - 70% acceleration of reversible time elapse in older years (#L3 in "oscillatory_chamber.htm")

#308E, 2018/3/7 - totaliztic definition of "God" and evidence for the existence of God (#A0 from "god_proof.htm")

#295, 2018/4/17 - (in Polish) "Cyclic Tables" and "Future Propulsions" (#J1 to #J4 from "propulsion_pl.htm")

#284, 2917/6/1 - (in Polish) videos proving that "UFOs are already built Magnocrafts" (#A6 to #A6.7 from "portfolio_pl.htm")

#282E, 2017/3/27 - my "Theory of Everything of 1985" (#A0 in "dipolar_gravity.htm")

#273E, 2016/7/1 - the density of "counter-matter" is a proof of the infinity of the universe (#D4 from "dipolar_gravity.htm")

#264E, 2015/11/1 - since 2001 humanity has passed the "point of no return" and is now dying (#T1 to #T8 from "solar_pl.htm")

#258E, 2015/4/25 - the formation of black light-absorbing rings by UFOs (#E2 from "cloud_ufo_pl.htm")

#216E, 2012/3/10 - contradictory to reality scientific explanations for tornadoes (#K1 to #K3 from "tornado_pl.htm")

#154E, 2008/6/1 - variety of shapes and appearances of UFOs (#B4 from "explain_pl.htm")

#151E, 2008/5/15 - lack of competence of science to research UFOs, God, other world, etc. (#B1 from "ufo_proof.htm")

#132, 2007/9/7 - (in Polish) UFOnauts removed the figure of female "devil" (#D1 from "sw_andrzej_bobola.htm")

#94, 2006/11/4 - (in Polish) how UFOs can change the climate (#E16 from "military_magnocraft_pl.htm")

 

Let totalizm prevail,

Dr Eng. Jan Pająk

 

kodig : :
sty 01 2022 #342_1: Sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie...

#342_1: Sprzeczne z prawdą Biblii zabranianie kobietom aborcji (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #342 do blogów totalizmu: "Tzw. 'prace umysłowe' potrafią uczyć nas pamiętania dorobku życiowego innych ludzi, obycia, wyrażania się jak dyplomaci, itp. - jednak aby nauczyć się wypracowywania procedur 'jak' generujących faktyczną 'mądrość' życiową jaka umożliwia odróżnianie prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, itp., a co za tym idzie nabyć też zdolności do twórczego wypracowywania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów, konieczne jest wykonywanie wielu produktywnych tzw. 'prac fizycznych'." (Wyprowadzona i wyjaśniona w punktach #G3 i #G4 strony "wroclaw.htm" prawda i mądrość życiowa zdefiniowana tam w punkcie #G5, ustalenie wływu jakiej na wyniki naszego życia mi zajęło aż 75 lat.)

 

 

#L1. Dlaczego ludzie tak nagminnie łamią "Dziesięć Przykazań Boga":

 

W punkcie #A2.12 z mojej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" a także w podpisach pod "Fot. #A2.12a" i "Fot. #A2.12b" załączonych do owego punktu #A2.12, wyjaśniłem swym czytelnikom szczegółowo powody dla jakich Bóg w swej nadrzędnej mądrości NIE może dawać ludziom "dusz" jakie czyniłyby tych ludzi wprost doskonałymi. Wiadomo bowiem iż Bóg mógłby takie dusze i doskonałe charaktery każdemu z nas "wtchąć" już obecnie wraz z jego "duszą" w momencie urodzin. Wszakże takie doskonałe dusze i doskonałe charaktery w Biblii obecuje dać ludziom po końcu obecnego świata - tj. kiedy ci co sobie na to zasłużyli będą otrzymywali nieśmiertelne ciała. Ponadto takie doskonałe dusze i doskonałe charaktery już otrzymują od Boga Aniołowie, zaś bliskie doskonałości dusze otrzymują także np. "psy", pracowite "pszczoły", "mrówki", oraz zapewne szereg jeszcze innych stworzeń.

 

Z powodu więc tego wymaganego przez nadrzędne boskie cele nadawania nam bardzo niedoskonałych charakterów, każdy z nas ludzi zawiera w sobie naturalne skłonności do grzeszenia - z którymi zgodnie z Biblią powinien efektywnie walczyć. U niektórych ludzi te skłonności do grzeszenia mogą urastać do rozmiarów jakie czynią ich wręcz zbrodniarzami. Jak więc ze wszystkim w życiu, z pewnością istnieje wiele powodów dla jakich niektóre osoby NIE kontrolują u siebie narastania tych skłonności do grzeszenia. Tu przypomnę tylko trzy ich przykłady, które obecnie zdają się dominować, stąd prawdopodobnie czytelnik już o nich słyszał, lub nawet z nimi się zetknął. Przykłady te to, między innymi:

 

[1] Połączenie danej nam przez Boga tzw. "wolnej woli" - potrzebę istnienia jakiej opisałem szerzej w punktach #B1 do #B3 z innej strony o nazwie "will_pl.htm", z naturalną skłonnością większości ludzi do leniwego życia w jakim NIE zamierzają wykonywać żadnej tzw. "pracy fizycznej" uczącej ich procedury "jak" a z nią zwiększającej też poziom ich "mądrości" - ogromną istotność której to "pracy fizycznej" dla podnoszenia naszej przydatności Bogu wyjaśniam szerzej w punktach #G3 i #G5 strony "wroclaw.htm".

 

[2] Pokusy jakie stwarza nieakceptowalnie długie używanie przez ludzkość indukujących wszelkie zło "pieniędzy" jako zapłaty za wszystkie możliwe rodzaje pracy i ludzkich działań. Wszakże użycie "pieniędzy" jako zapłaty za pracę było uzasadnione jedynie w pierwszych prymitywnych ustrojach, np. niewolniczym czy faudalnym lub na samym początku kapitalizmu - kiedy to ludzkość NIE znała jeszcze tzw. "prac umysłowych" oraz dzieliła się jedynie na władców lub właścicieli i na ich niewolników lub poddanych. Tymczasem w naszej cywilizacji okupująca i wyniszczająca ludzkość i Ziemię "moc zła" (tj. ta sama "moc zła" którą szerzej opisałem np. w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm" czy w #A2 do #A2ab strony "ufo_pl.htm" - bowiem o ukrytych działaniach tej "mocy zła" naprawdę warto wiedzieć) sztucznie podtrzymuje aż do dzisiaj wynagradzanie "pieniędzmi" wszelkich możliwych prac i działań ludzi - włącznie z wynagradzaniem "pracy umysłowej" jaka w zaprojektowanym przez Boga idealnym "Ustroju Nirwany" ma jedynie służyć udoskonalaniu wyników "pracy fizycznej" wykonywanej przez praktycznie każdego fizycznie sprawnego jego obywatela, a także włącznie z wynagradzaniem "pieniędzmi" prac i działań ludzi jakie faktycznie powinny być karane a NIE wynagradzane - co wyjaśniam szerzej w punktach #G5 i #G3 z powyżej już linkowanej strony "wroclaw.htm". Co jeszcze gorsze, obecnie "pieniądze" są tylko drukowanym przez ludzi papierem lub nawet tylko "danymi w komputerze", a NIE jak dawniej monetami wybitymi ze złota lub srebra - jakie to pierwiastki stwarza tylko Bóg ("jak" zasady tego stwarzania wyjaśniam w "części #I" strony "sw_andrzej_bobola.htm"), poczym mądrze i sprawiedliwie pozwala ludziom znajdować i pozyskiwać należne im ilości tych pierwiastków. Stąd takie "papierowe pieniądze" już NIE reprezentują sobą "ilości wykonanej pracy fizycznej" jaką to rolę Bóg ustanowił dla "pieniędzy" zaś po raz pierwszy odkrył ją, zdefiniował i opisał Karol Marks - czyli takie "papierowe pieniądze" skorumpowane rządy mogą obecnie drukować w dowolnych ilościach dewaluując tym ich wartość, krzywdząc tak ludzi i łamiąc tym przykazania i wymogi Boga. Innymi słowy, zastępując monety ze złota i srebra drukowaniem "papierowych pieniędzy" owa "moc zła" odebrała rządzenie ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych rąk Boga i oddała je w ręce skorumpowanych ludzi, podczas gdy wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" odbierze zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę fizyczną" z rąk owych ludzi i ponownie powierzy je sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i #J5b strony "petone_pl.htm". Przypomnijmy więc tu kilka przykładów takich zasługujących na karanie zamiast na wynagradzanie działań ludzi, prowadzenie jakich nadal dla sporej proporcji ludzkości jest źródłem ich "pieniędzy". I tak, niezależnie od organizowania i dokonywania przestępstw, o jakich nawet zabawny film-komedia z 1988 roku o tytule "A Fish Called Wanda" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=A+Fish+Called+Wanda+1988 ) sarkastycznie ilustruje iż "pieniądze" pozwalają aby przestępstwa były wynagradzane zamiast karane, istnieje też niemal niezliczona liczba innych przykładów takich działań. Najwyższe "pieniądze" zapewne przynoszą prace i działania "pokojowego pomniejszania bogactwa" całych innych krajów - np. poprzez manipulowanie przelicznikami ich walut, a także działania pomniejszania stopy życiowej własnych obywateli - np. pokrywania korupcji drukowaniem nadmiaru papierowych pieniędzy czy eskalowaniem ich dewaluacji. Sporo pieniędzy przynoszą też prace i działania wyniszczania natury i ludzi szkodliwą ich eksploatacją, chemikaliami, wojnami, rasistowską, wrogą lub zniewalającą polityką, blokowaniem prawdy, postępu i wynalazków, itp. Oczywiście istnieje ogromna liczba jeszcze innych działań ludzkich, jakie też łamią przykazania Boga i szkodzą bliźnim, a jednocześnie przynoszą ich wykonawcom znaczne "pieniądze". Z kolei takie użycie "pieniędzy" do bezwybiorczego wynagradzania wszelkich prac i działań ludzkich (tj. nawet tych co powinny być karane), zamienia te "pieniądze" w źródła niemal całości "zła" istniejącego na Ziemi - o czym w Biblii od około 2000 lat ostrzega nas werset 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" cytowany np. w "Film #C5b" ze strony "2020zycie.htm" a stwierdzający "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Łatwo przy tym zauważyć, iż owo ostrzeżenie w Biblii z 6:10 "1 Tymoteusza" zawiera też mądrze wkodowaną w siebie "radę" Boga, którą dopiero dokładne poznanie zjawiska nirwany ujawnia jako zachętę aby ludzie podjęli wdrażanie nowego "Ustroju Nirwany" ilustrowanego naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , a skrótowo opisanym poniżej np. na Rys. #L2 niniejszego wpisu #342, podczas gdy szczegółowiej opisanym np. w punktach #A1 do #A4 strony o nazwie "partia_totalizmu.htm" czy we WSTĘPie i "części #L" strony "smart_tv.htm". Wszakże działaniem owego "ustroju nirwany" będzie sprawiedliwie zarządzał sam Bóg, wynagradzając "zapracowaną nirwaną" wybiorczo i mądrze jedynie wykonawców produktywnych "prac fizycznych" jakie NIE łamią żadnych przykazań Boga i są wykonywane z motywacjami pomagania bliźnim opisanymi szerzej np. w punkcie #A2.12 strony "totalizm_pl.htm". Odnotuj przy tym wymowę faktu, iż aby upowszechniać po Ziemi zjawisko nirwany, np. mnichom buddyjskim Bóg też pozwala generować medytacjami zjawisko nieco odmiennej "nirwany rezonansowej" opisywanej w punkcie #C4.2 strony "nirvana_pl.htm". Ponieważ jednak motywacje tej "nirwany rezonansowej" są nakierowane "na generującego nirwanę zamiast na jego bliźnich", zaś nirwana ta NIE jest zapracowana produktywną "pracą fizyczną" wykonywaną w zgodności z przykazaniami i wymaganiami Boga na rzecz dobra bliźnich i trwa ona tylko przez krótki czas medytowania, jako taka NIE jest ona w stanie zastąpić sobą "pieniędzy" (które to cechy "nirwany rezonansowej" dodatkowo potwierdzają iż "nirwana zapracowana" faktycznie została celowo tak stworzona przez Boga aby mogła sobą zastąpić funkcję "pieniędzy" wybiorczo wynagradzającą tylko produktywną pracę fizyczną).

 

[3] Brak woli do podjęcia walki ze swymi zachciankami i postępowaniami biegnącymi przeciwko przykazaniom i wymogom Boga - co jest doskonale widoczne u większości dzisiejszych ludzi. Kiedy jednak upadek ludzkości spowodowany tą ludzką pasywnością i brakiem woli doprowadzi do sytuacji opisywanej na mojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś zilustrowanej m.in. na naszym filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) wówczas, niestety, będzie już za późno na podjęcie walki ratującej przed całkowitym wypełnieniem się opisanej we WSTĘPie do "części #H", a także w punktach #H1 i #H2 do #H4 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" staropolskiej przepowiedni, iż "ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka".

 

Tymczasem istnieje rodzaj grzechów, co do których Bóg aż 27 razy w Biblii upomina, iż nam ludziom NIE wolno ich popełniać, zaś w przypadku ich popełniania czeka nas bardzo surowa kara. Zakazy popełniania tych największych grzechów opisane są w Biblii jako tzw. "10 Przykazań Boga" (patrz Biblia, "Księga Wyjścia", wersety 20:3-17). Niestety, nawet i te przykazania niektórzy ludzie nagminnie łamią. Przypomnijmy więc tutaj zakaz łamania których z tych przykazań nasza dzisiejsza cywilizacja najbardziej samobójczo lekceważy. I tak:

 

Przykazanie Boga "NIE zabijaj" (patrz werset 20:13 z biblijnej "Księgi Wyjścia"). Odnotuj, że to przykazanie jest często uściślane słowami "NIE morduj" (patrz https://www.google.pl/search?q=Nie+zabijaj+czy+nie+morduj ) - aby móc odróżniać od niego np. zabijanie zwierząt na pokarm, a także zabijanie w obronie własnej agresywnych napastników zamierzających nas zabić. Oprócz najróżniejszych kryminalistów, u których samouczące siebie łamanie tego przykazania najczęściej wynika ze stopniowego transformowania się ich nawyków w rodzaje nienaprawialnych zwyrodnień programów ich "duszy", to przykazanie "NIE zabijaj" często łamią też politycy, a ściślej przywódcy i głowy państw, a także otumanieni polityczną propagandą lub agresywni wojskowi, zaś w niektórych krajach również specjalne służby politycznej policji. Wszakże np. niektórzy z polityków szokująco łatwo zaczynają agresywne wojny. Z historii wiemy iż kiedyś istniała tradycja, że przywódcy wiodący swych wojowników na wojnę zawsze walczyli w pierwszym szeregu ścierających się armii - co było moralnie nieporównanie bardziej akceptowalną sytuacją niż obecne wysyłanie na wojnę synów (a w niektórych krajach i córki) rządzonego narodu kiedy samemu siedzi się w niezniszczalnym podziemnym bunkrze. Często też kiedy jeden z przywódców zostawał zabity wojna była uznawana za przegraną przez niego i zakańczana bez porzeby dalszego rozlewu krwi jego wojowników. Ciekawe czy byłoby aż tyle wojen co obecnie gdyby tradycja ta przetrwała do dzisiaj, zaś w zgodzie z nią owi polityczni przywódcy którzy zaczynają jakąś agresywną wojnę musieli stawać na pierwszą linię jej frontu wraz ze swymi żołnierzami? Znani są też politycy jacy bezdusznie rozkazują zabijać osoby o odmiennych niż oni poglądach. Pisząc o zabijaniu i o wojnach czuję jednak obowiązek aby tutaj wyjaśnić, że filozofia totalizmu klaryfikuje iż zabijanie agresywnego napastnika jest dozwolone i nawet stanowi obowiązek obrony własnej w sytuacjach "albo ja albo ty" - co wyjaśniam szerzej w podrozdziałach JD8 i JD11.1 z tomu 7, a także w podrozdziałach OC5 do OC5.3 z tomu 13 mojej monografii [1/5] przy okazji omawiania tam nakładanego na każdą moralnie żyjącą osobę i na każdy intelekt grupowy (np. na każde państwo) uniwersalnego obowiązku obrony własnej przed agresywnym napastnikiem - załaduj sobie [1/5] stroną "tekst_1_5.htm". (Odnotuj jednak, iż jak wszystko inne, "moce zła" wypaczają nawet i ten obowiązek obrony - np. w sytuacjach wojny domowej kiedy prześladowana mniejszość narodowa siłą włączona kiedyś do danego kraju usiłuje uzyskać niepodległość.) Aby zaś, między innnymi, odwracać od siebie uwagę właśnie w sprawie łamania tego przykazania "NIE zabijaj", jednocześnie politycy np. uchwalają, lub utrzymują w mocy uprzednio już uchwalone, zwodnicze ludzkie prawa - np. zakazujące kobietom przerywanie ciąży. Tymczasem opierając się na informacjach zawartych w wersetach Biblii, w punkcie #L2 poniżej wykażę, że chociaż przerywanie ciąży też jest grzechem, bowiem bardzo boli kobietę i jej szkodzi na sporo odmiennych sposobów, jednak wcale NIE łamie ono Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" ponieważ przerywanie ciąży wcale NIE odbiera nikomu życia - jako iż aż do chwili złapania pierwszego oddechu ludzki płód wcale od Boga NIE otrzymał jeszcze "życia" (nośnikiem którego to "życia" są programy zawarte w "wtchniętej" w ciałko płodu "duszy"), co podkreślają, wyjaśniają i dokumentują opisy z owego punktu #L2 poniżej.

 

Przykazanie "Miłuj swego bliźniego jak siebie samego" (patrz wesety: 22:39 biblijnej "Ewangelii w/g św. Mateusza", 2:8 "Św. Jakub"). To przykazanie ludzie łamią najczęściej z powodu przekonania iż jakoby do miłowania kogoś, kogo sami sobie NIE wybiorą, NIE można przekonać ani siebie, ani nikogo innego. Tymczasem w punkcie #A2.12 strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" opisałem moją sprawdzoną w działaniu na sobie samym procedurę, jaka niemal bez dokonania trudnej zmiany trybu życia pozwala użyć metodę "transformowania własnych motywacji" dla nabycia trwałego nawyku miłowania naszych bliźnich. Radzę o niej sobie tam poczytać. Wszakże miłowanie bliźniego jak siebie samego jest najważniejszym z rodzajów wszelkiego miłowania, od jakiego zależą nasze motywacje dla wykonywania produktywnej pracy (szczególnie zaś produktywnej i moralnie realizowanej tzw. "pracy fizycznej") dla dobra naszych bliźnich, jakie to motywacje z kolei definiują kontynuację istnienia, a także postęp, dobrobyt, prawdę, sprawiedliwość i inne charakterystyki całej ludzkości - tak jak staram się to wyjaśnić w punktach #G3 do #G5 ze swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm". Nie bez ogromnie istotnego powodu, kiedy Bóg nakazuje nam "miłowanie bliźniego jak siebie samego", a stąd kiedy nas upomina iż to właśnie przykazanie należy do dwóch najważniejszych przykazań Boga, zaprawdę wówczas Bóg "means business" - tak jak stwierdza to znane wyrażenie Anglików opisujące iż ktoś "means business" - patrz https://www.google.com/search?q=means+business+definition . (Odnotuj z wersetu 22:37 biblijnego "Mateusza" oraz wersetu 2:8 z biblijnego "Jakuba", że najważniejszym z owych dwóch przykazań jest "miłuj Boga swego całym swym sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem", bowiem jeśli faktycznie miłuje się i szanuje Boga, wówczas miłuje się także wszystko co Bóg postwarzał, w tej liczbie naszych bliźnich i oczywiście całą naturę.)

 

Przykazanie Boga "Nie pożądaj żony bliźniego swego" (patrz werset 20:17 z biblijnej "Księgi Wyjścia"). W tym przykazaniu szczególnie odnotuj precyzję wyrażeń Boga i języka Biblii, na jaką wielokrotnie zwracałem już uwagę czytelnika np. na swej stronie o nazwie "2020zycie.htm". Wszakże zainspirowaniem w Biblii sformułowania tego króciutkiego zdania Bóg faktycznie przykazuje nam "co" dla aż kilku odmiennych swych nakazów naraz - tylko skrótowe opisanie "jak" dla których to "co" wymagało obszernych opisów z aż kilku moich stron internetowych. Przykładowo, to krótkie zdanie zawiera zakodowane w sobie np. następujące przykazania definiujące "co": (a) że żadnemu mężczyźnie NIE wolno pożądać kobiety która jest żoną innego mężczyzny, (b) że kobiecie która jest niezamężna wolno pożądać każdego mężczyznę, szczególnie zaś że (c) niezamężnej kobiecie wolno pożądać np. męża innej kobiety - pod warunkiem jednak iż zechce go poślubić akceptując dla siebie rolę drugiej lub kolejnej żony oraz iż ów mężczyzna i jego uprzednia/e żona/y wyraża zgodę na to poślubienie. Wszakże jeśli kobieta jest niezamężna, wówczas zgodnie z tym przykazaniem, w sposób wysoce odpowiedzialny - tj. jaki NIE złamie żadnego z innych przykazań Boga, mężczyźnie wolno ją też pożądać i poślubić. Więcej w sprawie tego nakazu i sytuacji (c) wyjaśniam w punkcie #J2.2.2 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - prezentującym dozwolone i uznawane przez Boga "wielożeństwo" czyli "poligamię" i przewagę jego zalet nad obecnym jednożeństwem wmuszanym ludziom przez "moce zła". Niestety, to dozwolone przez Boga "wielożeństwo" nadal jest na Ziemi zabraniane przez uparcie zaprzeczające prawom Boga ludzkie prawa - na szczęście te ludzkie prawa są możliwe do obejścia naokoło zgodnie z wersetami Biblii "Daj Cesarzowi ..." (Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) jakie omówiłem w punkcie #L3 swej strony o nazwie "cielcza.htm". W owym nakazie i sytuacji (c) warto też odnotować ukryty w nim nakaz (d), że ponieważ mężczyznom i kobietom Bóg nadał odmienne dusze, ciała, cechy, możliwości, cele, prawa, obowiązki, itp., stąd ludziom NIE wolno obu tych płci traktować dokładnie tak samo - w tym również NIE wolno taktować tak samo seksualnych pożądań i zachowań mężczyzn oraz kobiet. Wszakże to Bóg stworzył nasze ciała i ich potrzeby oraz zaprogramował dusze z naszymi cechami, stąd Bóg wie dokładniej od nas i od ludzkich decydentów oraz polityków jak wszystko w nas działa. Dlatego swoje przykazania precyzyjnie sfomułował aby dokładnie odzwierciedlały one to co Bóg o nas wie. A Bóg zna przecież całą prawdę o nas i o całym świecie materii, włącznie nawet z tą, która w relatywnie niedawnych czasach kiedy ja się edukowałem nadal stanowiła powszechnie dostępną wiedzę ludzi, jednak w dzisiejszych czasach wiedza ta została zablokowana przed upowszechnianiem i potraktowana jako "tabu" niedozwolone ludziom do poznania - tak jak przykładowo potraktowano też tzw. "promienie zimna" jakie opisałem szerzej w (3) z punktu #K2 strony "god_istnieje.htm". Wszakże w imię "nieomylności monopolu nauki", a także w imię tzw. "politycznej poprawności" (patrz https://www.google.com/search?q=political+correctness+gone+mad ) oraz w imię fałszywie pojętej równości praw i równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niemal każda prawda i wiedza jaka jest przeciwstawna do obowiązujących doktryn oraz do "teorii" i "praw" starej, nadal monopolistycznej "oficjalnej nauki ateistycznej", już od około połowy 20 wieku jest starannie i systematycznie blokowana przed upowszechnianiem i traktowana jako "tabu" niedozwolone do poznania przez ludzi. Przykładowo, przesłanki wynikające z "Teorii Życia z 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm" zdecydowanie implikują, że cała materia ludzkiego ciała zawiera w sobie zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie sterujące działaniem tej materii. To z kolei implikuje iż sperma każdego odmiennego mężczyzny jaka wstrzyknięta jest w daną kobietę podczas stosunku seksualnego modyfikuje i zanieczyszcza takie zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie genów w jajnikach tej kobiety - podobnie jak np. wlany do studni każdy rodzaj chemikalii czy NIE przynależnego w niej płynu modyfikuje i zanieczyszcza całość wody jaka potem będzie czerpana z owej studni. To więc w połączeniu z biblijną zasadą iż każda prawda będzie ujawniona może wyjaśniać dlaczego Bóg zaopatrzył kobiety w błonę dziewiczą - wszakże umożliwia ona aby ich przyszli mężowie wiedzieli czy dzieci jakie z tymi kobietami spłodzą po ślubie będą wykazywały wyłącznie ich genetyczne dziedzictwo, czy też będą mieszaniną genetycznych dziedzictw wszystkich mężczyzn z jakimi kobieta ta uprawiała stosunki seksualne. Stara mądrość ludowa ponadto stwierdza iż w przeciwieństwie do mężczyzn, seksualne pożądanie kobiet wcale NIE wynika jak u mężczyzn z ich naturalnej potrzeby, a głównie z ciekawości oraz chęci przeżywania podnieceń podobnych do tych jakie daje im też np. nabycie nowej torebki, najmodniejszego odzienia, lub kosztownej biżuterii. Na dodatek do tego, ową zdolność spermy każdego nowego partnera seksualnego do modyfikowania zapisywalno-wymazywalnego software z genów w jajnikach danej kobiety poświadczają wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" jakich omówiłem w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". I tak łatwo (1a) można ją wydedukować teoretycznie poprzez użycie logicznego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Wszakże wiadomo iż sperma wstrzyknięta podczas każdego stosunku jest wchłaniana przez całe ciało danej kobiety - co empirycznie najlepiej jest dowodzone obecnością zapachu spermy odczuwalnego po stosunkach w oddechach kobiet. Wiadomo także iż wszystko co dostaje się do ciała każdego człowieka modyfikuje działanie tego ciała - czego empirycznym dowodem są np. dzisiejsze szczepienia przeciwko "Covid-19". W sumie więc sperma z każdego stosunku seksualnego z pewnością modyfikuje działanie ciała kobiety. Także (1b) Biblia też zawiera umiejętnie zaszyfrowaną informację jaka potwierdza tę prawdę. Tyle, że aby nie ułatwiać zadania leniwcom i oszustom wszelkiej maści - tak jak opisałem to w (1b) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm", Bóg tak zaszyfrował potwierdzenie tej prawdy aby ją rozumiał tylko ten co już o prawdzie owej wie, bowiem albo ją odkrył, albo mu ją ktoś ujawnił - kto uprzednio ją już znał (a ujawnia ją wiedza praktycznie wszystkich dawnych religii, w tym i egipskiej). Moim zaś zdaniem dziś tę prawdę najlepiej potwierdza wiedza zaszyfrowana w wersetach 5:15-18 z biblijnej "Księgi Przysłów". Omawiając tam życie seksualne Bóg bowiem wszechwiedząco i trafnie przyrównuje seksualne działanie ciała kobiety do wody ze "studni", zaś seksualne działanie ciała mężczyzny do wody ze "źródła" lub z "fontanny". Jak zaś niemal każdy wie, jeśli np. do studni wleje się jakieś chemikalie lub NIE przynależne tam substancje, będą one potem zanieczyszczały niemal na zawsze czerpaną z tej studni wodę. Jeśli jednak zanieczyści się nimi wodę ze źródła lub z fontanny, ta brudna woda tylko rozleje się po okolicy, zaś wytryskiwać z niej zawsze będzie czysta woda. Istnieje też (1c) empiryczny materiał dowodowy potwierdzający powyższe prawdy. Przykładowo, są nim opisywane w źródłach historycznych przypadki rodzenia się dzieci o innym kolorze skóry niż ten u męża i żony - jak źródła te dokumentowały tylko ponieważ wiele lat wcześniej jeszcze przed zaślubieniem przyszła żona miała też stosunek seksualny z mężczyzną o danym kolorze skóry. (W staropolskiej tradycji mowionej, niektóre z takich przypadków starano się też wyjaśniać jako tzw. "zapatrzenie się" - patrz https://www.google.pl/search?q=przes%C4%85d+zapatrzenie+si%C4%99 , np. w obrazek murzynka wówczas standardowo drukowany na dawnych opakowaniach kawy importowanej z tropiku.) Podobny materiał dowodowy pochodzi z działania spermy u innych niż ludzie stworzeń. Przykładowo dawniej rolnicy twierdzili, że samica indyka wymaga tylko jednego stosunku z męskim indykiem, aby wszystkie jej jajka danego sezomu same się potem zapładniały jego spermą. Itd., itp. Innymi słowy, nawet jeśli pominie się inne niebezpieczeństwa niezgodności pożycia z zasadami nakazywanymi nam w Biblii (np. pominie się choroby weneryczne), już tylko powyżej uświadamiane możliwości też powinny motywować aby zarówno młodzi ludzie postępowali wysoce odpowiedzialnie (tj. w przypadku młodych kobiet przestrzegana była zasada "lubię dopiero po ślubie", zaś w przypadku młodych mężczyzn - zasada "jeśli uwiodłeś dziewicę masz moralny obowiązek aby ją poślubić"), jak i mężowie oraz żony też postępowali odpowiedzialnie przykładając szczególną uwagę do moralności swego pożycia i NIE szukając sprzecznych z Biblią przygód.

 

 

#L2. Dla powodów wyraźnie kolidujących z podanymi w Biblii przykazaniami Boga, przywódcy zarządzający różnymi krajami i religiami szokująco chętnie ustanawiają ludzkie prawa zakazujące kobietom przerywanie ciąży (tj. zabraniające "aborcji" - patrz https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zasady ), chociaż owe prawa są sprzeczne z wyrażoną w Biblii wiedzą Boga a także łamią one ósme przykazanie Boga "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu":

 

Motto: "Polak mądry po szkodzie" (Widać mamy to w genach bo przypominał nam to już Jan Kochanowski w "Pieśni V" o "spustoszeniu Podola" - patrz https://www.google.pl/search?q=Jan+Kochanowski+Pie%C5%9B%C5%84+5+Pie%C5%9B%C5%84+o+spustoszeniu+Podola+-+%C5%BCe+i+przed+szkod%C4%85+i+po+szkodzie+Polak+g%C5%82upi )

 

Jak się okazuje "moce zła", w szponach których zgodnie z Biblią i z wynikami moich badań nasza Ziemia i ludzkość nadal się znajdują, prowadzą w dzisiejszym świecie szeroką kampanię ustanawiania i wmuszania narodom bezpodstawnych i powypaczanych "praw ludzkich" jakie są przeciwstawne do praw Boga i stąd jakie są wysoce szkodliwe dla wszystkich mieszkańców naszej planety a także dla natury i dla matki Ziemi. Jedna grupa tych praw zakazuje kobietom przerywanie ciąży - tj. zakazuje tzw. "aborcję", a jeszcze do niedawna (w niektórych zaś krajach i religiach aż do dziś) zakazywała też używania środków antykoncepcyjnych. (Sporo dowodów na anty-ludzką działalność tych "mocy zła" prezentuję w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm", a także w #A2 do #A2ab ze strony o nazwie "ufo_pl.htm".) Narzucanie kobietom tych praw owe "moce zła" wdrażają na przekór iż ich uchwalanie i wmuszanie ludziom biegnie przeciwko wiedzy i intencjom Boga wyrażonym w wersetach Biblii - o jakiej to ich przeciwstawności do stwierdzeń Biblii ja informuję zainteresowanych już od dnia 2011/2/1 w punkcie #C6 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm". Owe wersety Biblii od dawna bowiem starają się nam uświadamiać iż wprawdzie taka "aborcja" też jest źródłem najróżniejszego zła, jednak NIE łamie Przykazania Boskiego "NIE zabijaj" (a ściślej "NIE morduj") - tak samo jak tego przykazania NIE łamie też np. usmażenie na patelni jajecznicy z jajek, które także podobnie do ludzkiego płodu już są zapłodnione, jednak Bóg nadal NIE "wtchnął" w nie "duszy" a stąd NIE są jeszcze obdarzone "życiem" i jako takie NIE daje się ich jeszcze "zabijać". Nawet jeszcze bardziej powinno nas szokować iż te niezgodne z Biblią prawa są ustanawiane i potem wmuszane ludziom, oraz że powód ustanawiania tych zakazów przerywania ciąży łamie ósme przykazanie Boga "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" (patrz https://www.google.com/search?q=NIE+b%C4%99dziesz+dawa%C5%82+fa%C5%82szywego+%C5%9Bwiadectwa+przeciw+bli%C5%BAniemu+swemu ). Wszakże prawa te zawierają wpisane w siebie fałszywe świadectwo iż jakoby usuwany płód ludzki już "żyje" kłamliwość jakiego ujawniają zawarte w Biblii informacje "co" jakie opisana na stronie "2020zycie.htm" moja "Teoria Życia z 2020 roku" poprawnie zintepretowała na "jak" dzisiejszego ścisłego języka naukowego (po opisy tego "jak" patrz np. (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm"). Te podane w Biblii informacje dość jednoznacznie nam wykazują iż faktycznie aż do chwili złapania pierwszego oddechu płód ludzki jeszcze NIE otrzymał życia od Boga - ponieważ zapisywalno-wymazywalne oprogramowanie "duszy" (w Biblii zwane "słowo") NIE zostało jeszcze "wtchnięte" do tego płodu. Jednocześnie z Biblii wiadomo, że łamanie dowolnego z Przykazań Boskich jest bardzo poważnym grzechem, karą zaś za każdy grzech jest śmierć - np. patrz werset 6:23 z biblijnego "Listu do Rzymian" stwierdzającego - cytuję: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć". Skoro zaś wszystko powyższe zgodnie potwierdza, iż ludzkie prawa zakazujące przerywania ciąży faktycznie łamią zamiast wypełniać Przykazania Boga, zachodzi pytanie dlaczego owe "siły zła" i manipulowani przez nie liczni rządzący tak upierają się aby prawa te ustanawiać. Odpowiedzią zapewne jest konieczność ukrywania swej działalności przez te "siły zła" za pomocą metody postępowania, którą poniżej oraz w punkcie #A5 swej strony "totalizm_pl.htm" opisuje powiedzenie "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Mianowicie, aby odwracać uwagę ludzi od faktu iż "coś jest NIE tak" z zamanipulowanymi politykami entuzjastycznie zaczynającymi wojny lub nakazującymi swym służbom specjalnym np. strzelanie do demonstrantów, owe "moce zła" sadzą cały las pozorów sprawiających wrażenie iż jakoby ci sami politycy dbają o życie ludzi. Z kolei owi zamanipulowani politycy, zapewne uzasadniają samym sobie uchwalanie praw zakazujących aborcję przykładowo z powodów aby zwiększać rodzenie się większej liczby ludzi jakich będą mogli eksploatować, aby nimi móc zarządzać i np. wysyłać na wojny, ewentualnie ich korumpować, czy aby odwracać uwagę od popełnianego przez siebie łamania Przykazań Boga. Z kolei też zamanipulowani przez owe "moce zła" np. przywódcy i kapłani różnych religii którzy "odrzucili wiedzę" (patrz wersety 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza") - chociaż ciąży na nich nadany im przez Boga obowiązek aby lepiej uczyli się i na bieżąco poznawali zamiast odrzucać to wszystko przysłowiowo "z czego żyją", też konformistycznie aprobują owe prawa anty-aborcyjne zapewne aby np. mieć więcej wiernych praktykujących ich religię, a stąd finansowo i swym uczestniczeniem aby ci wierni wspierali ich pozycję i profesję.

 

Świadomość powyższego nakłania więc, aby dodatkowo poszerzyć tutaj informacje jakie na temat tej wysokiej kłamliwości i szkodliwości praw zabraniających przerywania ciąży przygotowałem w dniu 2011/2/1 i opublikowałem we w/w punkcie #C6 swej strony o nazwie "soul_proof_pl.htm" a także jako wpis numer #194 do blogów totalizmu (który można sobie poczytać z "tomu X" mojego opracowania [13] upowszechnianego bezplatnie za pośrednictwem strony o nazwie "tekst_13.htm"). Ponadto świadomość ta nakłania też aby jeszcze raz przypomnieć kobietom iż owe ludzkie prawa zakazujące przerywanie ciąży łamią (zamiast wypełniać) Przykazania Boga, a jednocześnie dodają też swój niszczycielski wkład w spychanie ludzkości ku samozagładzie z powodów jakie wraz z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na naszym półgodzinnym darmowym filmie o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

 

W punktach #G3 do #G5 swej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" zaprezentowałem [1] niezawodny sposób odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. Niestety sposób ten obecnie jest już niemal NIE możliwy do perfekcyjnego opanowania i użycia przez wszystkie osoby jakie w swym życiu unikają wykonywania produktywnej tzw. "pracy fizycznej". Stąd nadal NIE jest on znany ani NIE jest używany np. przez naukowców, kapłanów, biurowych decydentów, itp. Sposób ten pozwoliła mi ustalić dopiero najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana "filozofią totalizmu" - tj. tego "totalizmu" nazwa jakiej to filozofii jest zawsze pisana i odmieniana przez literę "z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) aby wyraźnie ją odróżniać od wysoce wsteczniczej filozofii poprawnie nazywanej "filozofią totalitarianismu" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalitarianism ) jaką to nazwę "totalitarianism" zaraz po stworzeniu "totalizmu" zarządzające Ziemią i ludzkością owe "moce zła" szybko przemianowały też na nazwię "totalism" tyle, że poprawnie pisaną przez literę "s" - patrz https://www.google.pl/search?q=totalism . Dzięki temu owe moce zła pogrążyły najmoralniejszy w świecie "totalizm" w odmętach konfuzji i zagubienia zgodnego z używaną przez nie w/w zasadą wyrażoną powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" (tak jak wyjaśniam to i uzasadniam szerzej w punkcie #A5 swej strony "totalizm_pl.htm").

 

Znalezienie tego [1] niezawodnego sposobu odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, pozwala aby łatwo wykazać iż jest zwykłym kłamstwem stwierdzenie owych ludzkich praw zakazujących przerywania ciąży ponieważ bazują one na błędnym założeniu iż jakoby płód ludzki już od chwili zapłodnienia jest obdarzony życiem. Tymczasem aby płód stał się "żyjącym", najpierw Bóg musi "wtchąć" w niego "duszę" - zapisywalno-wymazywalne programy jakiej (w Biblii zwane "słowo") są właśnie nośnikiem życia (co wyjaśniam w (e) a także w (d), (c) i (a) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm"). Kłamstwo to doskonale demaskuje linkowany powyżej niezawodny sposób [1] odróżniania prawdy od kłamstwa logicznie wyprowadzony i potwierdzony materiałem dowodowym w punktach #G3 do #G5 z mojej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" - ponieważ faktycznie sposób ten stwarza też wypracowaną moimi badaniami metodę naukowo niepodważalnego dowodzenia iż określone stwierdzenia są prawdą i tylko prawdą. Zdemaskowaniem tym ów sposób [1] pozwala także jednoznacznie wykazać, że nadanie płodowi życia poprzez "wtchnięcie" duszy w owo rodzące się do życia ciało płodu, następuje dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu. Innymi słowy, aż do chwili kiedy rodzący się płód ludzki załapie ów pierwszy oddech i otrzyma od Boga swoją "duszę", w sensie czym on naprawdę jest wcale NIE różni się on np. od kurzego jajka. Wszakże kurze jajko także jest już zapłodnione, jednak również NIE załapało jeszcze swego pierwszego oddechu ani NIE otrzymało od Boga swej "duszy" a stąd ludzie mogą (bez wyrzutów sumienia iż je "zabijają") np. z jajka tego usmażyć jajecznicę jaką albo zwyczajnie zjedzą albo też jakim zadysponują na inny sposób.

 

Możliwość dowiedzenia iż ludzki płód faktycznie jeszcze NIE otrzymał od Boga "życia" aż do chwili złapania pierwszego oddechu, wynika z istnienia rodzaju prawdy [3], prawa [3], czy zasady [3] rządzących otaczającą nas rzeczywistością, jakie pozwalają nam logicznie udowodnić iż "życie" zostaje "wtchnięte" w momencie załapania pierwszego oddechu, a jakie opisałem szerzej też w owym punkcie #G3 strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm". Ta prawda [3], prawo [3], czy zasada [3] stwierdza: dla każdego "co" jakie jest pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować poprawna procedura "jak" która pod każdym względem będzie zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i poprawność której będzie potwierdzana przez wymaganych "trzech świadków"; natomiast dla żadnego "co" jakie jest negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy NIE daje się jej wypracować. Ponieważ zaś wersety Biblii typowo opisują sobą tylko "co" aby w każdym z tych wersetów Bóg mógł zainspirować wyrażenie NIE jednego a całego szeregu najróżniejszych reguł i praw (przykład jakiego to inspirowania wielu reguł i praw naraz przytoczyłem powyżej w punkcie #L1 omawiając tam przykazanie "Nie pożądaj żony bliźniego swego"), takie sformułowanie owej [3] oznacza iż zanim będziemy w stanie logicznie udowodnić, że "życie" jest "wtchnięte" w ciałko płodu dopiero w momencie załapania pierwszego oddechu, najpierw owo "co" z Biblii będzie trzeba przetłumaczyć na procedurę "jak" owo "życie" wraz z "duszą" jest "wtchnięte" w ciałko płodu. Na szczęście dla uzyskania takiego przetłumaczenia biblijnego "co" na zgodne z działaniem wszechświata "jak" (wykorzystujące procedurę już wyjaśnioną szerzej w punkcie #G3 strony "wroclaw.htm"), ja już zdołałem się nauczyć wypracowywania poprawnej procedury "jak" dla niemal każdego "co" dzięki owemu popieranemu wiedzą i rozumem wykonywaniu w przeciągu całego mojego życia znacznej liczby najróżniejszych tzw. "prac fizycznych". Kilka przykładów takiego wypracowywania "jak" dla "co" zaczerpniętego z wersetów Biblii sformułowanych z niedoścignioną dla ludzi precyzją słów Boga, omówiłem w (a) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz w publikacjach tam linkowanych. Przytoczone tam przykłady najlepiej ilustrujące takie wypracowywania procedury "jak" dla wysoce precyzyjnie wskazujących tylko "co" wersetów Biblii, obejmują werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" - cytuję tu wskazywane przez niego "co": "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę", a także werset 15:3 z biblijnej "Księgi Przysłów" stwierdzający - cytuję tu wskazywane przez niego "co": "Na każdym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują." Wracając jednak do prawdy o momencie nadania "życia" ciałku ludzkiego płodu - ustalenie jakiej staram się wyjaśnić w niniejszym punkcie #L2, to jeśli tutaj jako "co" przyjmiemy iż reprezentuje ono [1] "moment czasowy kiedy płód ludzki otrzymuje od Boga swą 'duszę' i w ten sposób uzyskuje 'życie' ", wówczas wypracowanie zgodnej pod każdym względem z otaczająca nas rzeczywistością procedury "jak" pozwala ustalić prawdę o tym który z obu możliwych alternatyw reprezentuje prawdę: mianowicie czy jest to [1a - w chwili zapłodnienia] czy też [1b - w chwili załapania pierwszego oddechu], a który z nich jest kłamstwem. Wszakże prawda [3], prawo [3] czy zasada [3] umożliwi nam wówczas niezawodne odróżnianie prawdy od kłamstwa, jako iż dla kłamstwa NIE istnieje poprawna procedura "jak", która jest pod każdym względem zgodna z manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości. Tak zaś się składa, że moje umiejętności wypracowywania "jak" jeśli zna się odpowiadające mu "co" - jakich nabyłem dzięki wykonywaniu owych wysoce uczących "prac fizycznych" przez praktycznie całe swe życie a także dzięki nieustającemu uzupełnianiu i poszerzaniu swojej wiedzy w trakcie życiowo długiego wykładania najróżniejszych przedmiotów na szeregu uczelni świata (w tym na 4 uniwersytetach na pozycjach profesora), pozwoliły mi wypracować "jak" także dla powyższego "co". Ustaleniem zaś, które najpierw umożliwiło wypracowanie, a potem zawarło w sobie owo "jak", było opracowanie totaliztycznej definicji zjawiska "życia". Definicja ta wynikła z połączenia mojej wiedzy z aż dwóch odmiennych dzisiejszych dyscyplin naukowych, tj. (1) z Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn, oraz (2) z Inżynierii Softwarowej i Oprogramowania. Tę opracowaną przez siebie definicję "życia" przytoczyłem na początku punktu #C5 strony "2020zycie.htm", zaś nieco innymi słowami wytłumaczyłem ją i na najróżniejsze sposoby powtórzyłem tam w punkcie #D3 a także w niniejszym punkcie #L2 tego wpisu #342. Definicja ta stwierdza: "życie jest to proces działania 'samouczącego się' systemu hardwarowo-softwarowego zaopatrzonego przez Boga w 'duszę' będącą m.in. siedliskiem samoświadomości tego systemu; składowa hardwarowa którego (tj. jego ciało) służy pozyskiwaniu nauczających ten system informacji; natomiast zapisywalno-wymazywalna składowa softwarowa (obejmująca jego algorytmy: pamięci, myślenia, 'samouczenia się' i reakcji na zewnętrzne stymulusy a także zarodek samoświadomości) przetwarza te informacje poczym ich użyteczną formę przechowuje w swych pamięciach jako rodzaj zapisywalno-wymazywalnego programu zarządzającego następnymi działaniami całego danego systemu hardwarowo-softwarowego". Znając zaś tę definicję "życia" mogłem opracować "jak" życie zostaje przekazane płodom nowo-rodzących się ludzi - co opisałem szerzej w (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Jak bowiem się okazuje, nośnikiem programów życia i samoświadomości są tzw. Drobiny Boga opisywane w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Drobiny te spełniają właśnie funkcję "nośników informacji" w pamięciach jakich przechowywane są zapisywalno-wymazywalne programy "duszy". Stąd "wtchnięcie" oprogramowania "duszy" do ciałka płodu polega właśnie na wtchnięciu w to ciałko przenoszącej tę duszę "Drobiny Boga", dla oprogramowania której owo ciałko wypełnia tę samą funkcję co już zbudowany komputer wypełnia dla dzisiejszych rodzajów "miękkiego" oprogramowania. Z działania dzisiejszych komputerów wiemy jednak już z całą pewnością iż zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania NIE daje się wprowadzić do komputera i w nim uruchomić wcześniej zanim hardware owego komputera zostaje do końca wyprodukowane. Odnosząc więc tę samą analogię to ciałek ludzkich (a także wszelkich innych) płodów, ludzka wiedza pozwala już obecnie wypracować "jak" w odniesieniu do uprzednio sformułowanego "co". Owo "jak" zaś stwierdza, że zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania "duszy" NIE daje się wprowadzić do ciałka płodu i go uruchomić aż do chwili kiedy płód ów zostanie do końca wykształtowany - ponieważ jakakolwiek wcześniejsza próba jego wprowadzania i uruchamiania byłaby jak usiłowanie załadowania zapisywalno-wymazywalnego oprogramowania do komputera, który NIE został jeszcze do końca zbudowany. Takie zaś "jak" jednoznacznie informuje, że z owych wyszczególnionych powyżej dwóch opcji, owo [1a - w chwili zapłodnienia] jest kłamstwem, natomiast [1b - w chwili łapania pierwszego oddechu] jest prawdą. Innymi słowy, wiemy już z całą pewnością, iż przerywanie ciąży i usuwanie płodu (tj. aborcja) wcale NIE jest "zabijaniem", ponieważ aż do chwili złapania przez ów płód pierwszego oddechu, wcale NIE jest on jeszcze obdarzony "życiem".

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #342 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #342_2)

 

kodig : :