sty 27 2022

#343_1: "Ustrój Nirwany" ilustrujący...


#343_1: "Ustrój Nirwany" ilustrujący przykład roli Boga i ludzi w osiąganiu doskonałości naszego świata materii (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #343 do blogów totalizmu: "Aby kiedyś w naszym świecie materii musiał nadejść taki czas gdy zupełnie zabraknie już w nim źródeł 'zła' - czyli gdy cały nasz świat materii przestanie doświadczać tak znamiennych dla obecnych zmagań 'dobra' ze 'złem' cyklicznych rozkwitów i zniszczeń, wystarczay jeśli nasz mądry i sprawiedliwy Bóg przez wymaganą długość czasu będzie systematycznie wykrywał, identyfikował, analizował, rozpracowywał, poczym umiejętnie eliminował z naszego 'świata materii' poszczególne źródła 'zła' - tak jak dawniej Bóg już to uczynił np. w sprawie wypracowania 'energii moralnej' wybiorczo nagradzającej tylko moralnie wykonywaną 'pracę fizyczną' a stąd zdolnej zastąpić obecne 'pieniądze' jakie promują zło bezwybiorczo nagradzając wszystko co nastawione na zyski, zaś jak w obecnej chwili Bóg dopilnowuje zrodzenia się wśród ludzi idei typu 'Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany' przygotowywanej do wdrożenia przez ludzi ponieważ przeżywaniem szczęśliwości 'zapracowanej nirwany' będzie ona wybiorczo wynagradzała u ludzi tylko już wykonaną produktywną 'pracę fizyczną' eliminując tym wszelką chciwość a stąd też i wszelkie 'zło' wynikające z owej chciwości zaś ostrzegane w Biblii wersetem 6:10 z 'Pierwszego Listu do Tymoteusza'." (Streszczenie przykładu długoterminowego planu i intencji Boga, zapowiedź jakiego jest umiejętnie wkodowana do Biblii, zaś prawdopodobieństwo już obecnego wypracowywania którego przez Boga w sposób respektujący uprzednio daną ludziom "wolną wolę" - czyli Boga działającego zgodnie z metodą opisaną przysłowiem "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.pl/search?q=b%C3%B3g+pomaga+tym+co+sami+sobie+pomagaj%C4%85 ), potwierdza materiał dowodowy zawarty w niemal wszystkim co w naszym świecie materii obecnie się dzieje, tak jak np. potwierdzają je wszystkie usprawnienia ciał ludzi opisane w punkcie #A1 ze strony "evolution_pl.htm", czy jak potwierdza je też prawda wszystkich faktów ujawnionych dopiero moją "Teorią Życia z 2020 roku" opisywaną na stronie "2020zycie.htm".)

 

 

#C8. "Jak" rozkład odpowiedzialności i zadań w procesie wdrażania "ustroju nirwany" ilustruje nam znaczenie Boga i role ludzi w utrzymywaniu rozwoju i nieustającego wzrostu doskonałości całego naszego świata materii:

 

Być może czytelniku intryguje cię lub zastanawia dokonane około półwiecza temu "odzłocenie pieniędzy" (patrz https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z%C5%82otego+okna+w+1971+roku ). Tamto odzłocenie zniszczyło bowiem trwałą wartość jaką dla ludzi posiadały kiedyś monety wybijane ze złota (lub ze srebra) albo papierowe banknoty jakiegoś kraju oficjalnie wymienialne na złoto (np. banknoty bułgarskiego lev'a). To owo odzłocenie obecnie pozwala, aby np. dzisiejsi politycy drukowali ile tylko zechcą "papierowych banknotów" danego kraju, umiejętnie i skrycie tym zubożając wszystkich swych obywateli dewaluacją powodowaną tym drukowaniem - kiedy jednocześnie korupcyjnie napychają tym własne portfele. Wszakże złoto umie stworzyć tylko Bóg oraz tylko Bóg decyduje w jakich ilościach złoto to może uzyskać każdy z istniejących krajów, narodów, lub ludzi. Stąd zastąpienie pieniędzy ze złota (albo pieniędzy wymienialnych na złoto) jakimkolwiek drukowanym papierem lub danymi w komputerze, spowodowało ich wyjęcie z rąk i spod zarządu absolutnie sprawiedliwej oceny Boga - który sprawiedliwie, mądrze i przewidująco obdarowywał złotem każdy kraj, naród, przedsiębiorstwo i osobę proporcjonalnie do produktywnej "pracy fizycznej" wykonanej lub wygenerowanej przez robotników i chłopów tego kraju czy przedsiębiorstwa lub przez samą daną osobę. Nie bez powodu, jak po raz pierwszy odkrył to Karol Marks i opisał w swoich publikacjach, takie pieniądze mające pokrycie w złocie z jakiego są wybite lub na jakie są wymienialne, symbolicznie reprezentują sobą ilość produktywnej "pracy fizycznej" (tj. fizycznej pracy robotników i chłopów) wygenerowanej w obszarze gdzie owe pieniądze są używane. Z kolei owo wyjęcie z rąk Boga równoważenia złotem istniejących pieniędzy, faktycznie oddawały obecne czysto papierowe lub komputerowe pieniądze w ręce "mocy zła" i korumpowalnych ludzi którymi owe "moce zła" sterują. Innymi słowy, takie "odzłocenie pieniędzy" stanowi kolejną (na szczęście tylko tymczasową) wygraną mocy zła w odwiecznych zmaganiach dobra ze złem. Ci którzy w to mi NIE uwierzą, powinni przeglądnąć wyjaśnienia z kilku moich stron internetowych, przykładowo z punktów #G5 i #G3 strony "wroclaw.htm", z [2] w punkcie #L1 strony "2020zycie.htm", czy z punktu #J2 strony "stawczyk.htm" (wszystkie które to moje strony wyjaśniające "pieniądze" z punktu widzenia celów Boga, najłatwiej wyszukiwać za pomocą linkującej strony "skorowidz.htm" używając tam słów kluczowych: pieniądze bezwybiorczo ). Wszakże tamto "odzłocenie" i wyjęcie "pieniędzy" spod sprawiedliwej kontroli Boga, w połączeniu z ich zasadniczą wadą iż pieniądze "bezwybiorczo" wynagradzają NIE tylko produktywną "pracę fizyczną" przynoszącą dobro i wzrost zasobności, ale także wynagradzają sporo bezużytecznej "pracy umysłowej" plus wynagradzają też nastawione na zysk działania antyludzkie jakie wręcz powodują zło i upadek, a stąd jakie faktycznie powinny być karane zamiast wynagradzane, spowodowało iż w końcowym efekcie tak "odzłocone pieniądze" sprowadziły na całą ludzkość zapoczątkowaną jeszcze w dniu 2001/9/11 "epokę neo-średniowiecza" (patrz punkt #K1 ze strony "tapanui_pl.htm") jaką potem pandemia "koronowirusa" przyspieszyła i pogłębiła w latach od 2020 aż do dziś powodując stopniowy upadek i samowyniszczanie się całej ludzkości (patrz strona "2030.htm"), które trwale mogą być naprawione już tylko poprzez całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia wdrożeniem na Ziemi idealnego ustroju nirwany - jaki wyjaśniłem już szerzej, między innymi, od #C7 do #C7b oraz we WSTĘPie na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm".

 

W swoich publikacjach, w tym i tutaj, ja opisuję obecne problemy z "odzłoconymi pieniędzmi" z punktu widzenia celów i metod działania Boga. Jednak o tych samych problemach co mądrzej myślący finansjerzy i ekonomiści ostrzegają już także z ateistycznego punktu widzenia dzisiejszej "oficjalnej nauki". Dlatego zaalarmowanym tą sprawą czytelnikom polecałbym oglądnięcie też 53-minutowego filmu z narracją po polsku, o tytule "End of the Road - How Money Became Worthless | POLSKI LEKTOR | Inflacja | Dokumentacja" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=end+of+the+road+-+how+money+became+worthless ), od 2021/5/13 upowszechnianego za darmo w internecie m.in. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=VTdgDA_bkdo (upowszechnianych jest też tam kilka jego wyłącznie angielskojęzycznych wersji). Gdyby bowiem wymowę owego ostrzegającego filmu wyrazić jednym zdaniem, to jego alarm możnaby podsumować np. słowami: ratunku, nadmierne drukowanie papierowych pieniędzy już pozbawiło je wartości, stąd pozostał już tylko krótki czas zanim cały nasz obecny system boleśnie się zawali!

 

Opisane powyżej "odzłocenie pieniędzy" spowodowało na Ziemi cały ocean zła zgodnego z ostrzeżeniem wersetu 6:10 w biblijnym "Pierwszym Liście do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Oczywiście, nasz mądry i sprawiedliwy Bóg - istnienie którego nadal jest zaprzeczane przez "moce zła" na przekór iż fakt istnienia Boga naukowo niepodważalnie dowiodłem w 2007 roku formalnym dowodem opisanym w punkcie #G2 strony "god_proof_pl.htm", dawno już temu wiedział iż ono nadejdzie. Aby móc je zneutralizować i przywrócić pokój oraz balans dobra na Ziemi, także dawno temu Bóg przygotował zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") - które w przypadku pojawienia się ludzkiej "wolnej woli" aby przeprowadzić poprawne wdrożenie "ustroju nirwany" poczym móc żyć w pokoju i sprawiedliwości, umożliwi ludzkości całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" z użycia, tak jak już opisałem to szerzej m.in. w #C7 do #C7b oraz we WSTĘPie ze strony "nirvana_pl.htm". Wszakże Bóg od dawna już stopniowo wdraża do ludzkich ciał i do życia w naszym świecie materii najróżniejsze rozwiązania jakie systematycznie i trwale eliminują najważniejsze źródła "zła"- przykłady jakich to rozwiązań opisałem szerzej w #A1 strony o nazwie "evolution_pl.htm". W ten sposób stopniowo Bóg udoskonala nasz świat materii i eliminuje z niego "zło", aby wypełnić swe długoterminowe intencje i plany, jakie streściłem w "motto" niniejszego wpisu #343. Oczywiście, aby trwale naprawiać nasz świat materii i eliminować źródła owego "zła" Bóg potrzebuje także pomocy ludzi dobrej woli - wszakże Bóg NIE może "wmuszać" ludziom "uszczęśliwiania ich na siłę" - jeśli oni sami z własnej "wolnej woli" raczej wolą żyć leniwie chociaż wysoce nieszczęśliwie. Stąd się bierze cel niniejszego wpisu #343, tj. wyjaśnienie jaką rolę spełnia Bóg, a jaką powinni brać na siebie ludzie dobrej woli, w tym stopniowym rugowaniu źródeł zła z Ziemi i z całego naszego świata materii.

 

Zacznijmy więc od przypomnienia sobie tutaj w skrócie "jak" i "dlaczego" owo "odzłocenie pieniędzy" (patrz https://www.google.pl/search?q=zamkni%C4%99cie+z%C5%82otego+okna+w+1971+roku ) oddało je w zarząd owych "mocy zła" szerzej opisanych i udokumentowanych m.in. w #A5 do #A5bc mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w #A2 do #A2ab mojej strony "ufo_pl.htm" - z kolei które to "moce zła" sterują działaniami korumpowalnych osób jakie doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji upadkowej (co już bardzo wyraźnie widzimy wokoło siebie). I tak, wszyscy wiemy z historii, że najpierw "pieniądze" miały formę monet wybijanych z poszukiwanych i pozyskiwanych dużym nakładem pracy fizycznej pierwiastków metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Ponieważ zaś pierwiastki te stwarzał Bóg i także to Bóg nadzorował aby ich wydobycie i dostęp do nich przez poszczególne narody, kraje, przedsiębiorstwa i osoby był proporcjonalny do włożonej produktywnej pracy fizycznej - jaką robotnicy i rolnicy owych narodów, krajów i przedsiębiorstw już wykonały. W tej więc początkowej fazie użycia pieniędzy w formie złotych lub srebrnych monet, pieniądzie faktycznie były symbolicznym odzwierciedleniem ilości produktywnej pracy fizycznej (tj. robotniczej i chłopskiej) wykonanej przez dane narody, kraje czy przedsiębiorstwa - tak jak pierwszy to odkrył i zdefiniował Karol Marks. Innymi słowy, pieniądze - ilość których symbolizowana była zasobami złota i srebra jakie dany kraj, naród, przedsiębiorstwo lub osoba zdołały zgromadzić, faktycznie reprezentowały sobą definicję "pieniędzy" po raz pierwszy wypracowaną przez Karola Marksa jeszcze za czasów ich wymienialności na złoto, a stąd możliwą do wyrażenia słowami: "pieniądze wymienialne na złoto stanowią symboliczną reprezentację ilości produktywnej 'pracy fizycznej' wykonanej przez robotników i rolników danego narodu czy kraju". (Karol Marks tę produktywną "pracę fizyczną" dawniej symbolicznie reprezentowaną przez monety wybite ze złota i srebra lub przez rezerwy zlota danego kraju nazywał "pracą robotników".) Jednak potem dzięki pomocy kierujących się chciwością ludzi (patrz 6:10 z biblijnego "Pierwszego Listu do Tymoteusza") władzę i rządy nad "pieniędzmi" stopniowo zaczęły przejmować "moce zła", aby móc bezwybiorczo i korumpowalnie wynagradzać pieniędzmi wszelkie nastawione na zysk działania ludzi (w tej liczbie nawet działania które powinny być surowo karane zamiast być wynagradzane) - tak jak z kilku odmiennych punktów widzenia wyjaśniam to NIE tylko w niniejszym punkcie #C8 tego wpisu #343 i we WSTĘPie do strony "nirvana_pl.htm", ale także w owym punkcie #G5 strony "wroclaw.htm" czy w [2] z punktu #L1 strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm". Przełomowe w tym przejmowaniu władzy nad pieniędzmi przez "moce zła" najpierw było zastąpienie monet ze złota i srebra przez papierowe banknoty oraz wymyślenie opłacanej właśnie pieniędzmi tzw. "pracy umysłowej". Potem zaś przyszło usunięcie równoważenia ilości drukowanych pieniędzy przez wartość posiadanego przez rząd złota, czyli ich "odzłocenie" - co całkowicie zniszczyło rolę pieniędzy jako sprawiedliwie zarządzanego przez Boga symbolicznego reprezentanta wykonanej produkcyjnej "pracy fizycznej", a więc otwarło je na manipulacje korumpowalnych ludzi. Tego usunięcia równoważenia złotem najpierw dokonały kraje komunistyczne (jedynie za wyjątkiem lev'a ówczesnej Bułgarii, która jako jedyny kraj Europy Wschodniej aż do 1989 roku utrzymywała dla swgo lev'a pokrycie równoważnikiem złota - patrz https://www.google.pl/search?q=Bulgarian+lev+until+1989+backed+by+gold ). Potem powprowadzały je także kraje kapitalistyczne. (Przykładowo USA zarzuciło to równoważenie dolara złotem w 1971 roku - kiedy dokonało przełomowego "odzłocenia dolara".) Innymi słowy, zastępując monety ze złota i srebra drukowaniem "papierowych pieniędzy" oraz eliminując równoważenie ilości drukowanych banknotów rezerwami posiadanego złota lub srebra, owa "moc zła" odebrała rządzenie ilościami pieniędzy ze sprawiedliwych rąk Boga i oddała je w ręce korumpowalnych ludzi. Po takim zaś przeniesieniu władzy nad pieniędzmi ukrytym celem każdej "sprzedaży" i "transakcji" na świecie stało się zwiększanie i przedłużanie użycia na Ziemi papierowych (a dziś też komputerowych) "pieniędzy" stwarzanych w ilościach rządzonych jedynie przez "widzimisię" korumpowalnych ludzi i bezwybiorczo wynagradzających każdy rodzaj nastawionych na ich zdobywanie ludzkich postępowań (w tym wynagradzających też wyrządzanie "zła" jakie powinno być karane a NIE wynagradzane), aby tym masowym używaniem takich pieniędzy uniemożliwić wdrożenie planów Boga mających na celu przywrócenie sprawiedliwego i wybiorczego wynagradzania u ludzi tylko produktywnych "prac fizycznych" wykonywanych w zgodności z przykazaniami Boga. Stąd jedynym obecnie sposobem oddania pieniędzy ponownie pod sprawiedliwe rządy Boga byłoby wdrożenie na Ziemi "ustroju nirwany" - jaki odebrałby zarządzanie wynagradzania za wykonaną "pracę fizyczną" z rąk korumpowalnych ludzi i ponownie powierzyłby je sprawiedliwym rządom Boga realizowanym na zasadach wzrostowego "drzewa życia" opisanego w #J5, #J5a i #J5b strony "petone_pl.htm". Sposób tego wdrożenia "ustroju nirwany" krótko wyjaśniłem na "Filmy #C7ab" udostępniane na stronie o nazwie "nirvana_pl.htm", a także we WSTĘPie i "części #L" innej swej strony o nazwie "smart_tv.htm".

 

Opisywane w niniejszym punkcie #C8 owo zaplanowane przez Boga zastąpienie "pieniędzy" przez "energię moralną" napędzającą przeżywanie długotrwałej szczęśliwości "zapracowanej nirwany" - która z kolei umożliwia wypracowanie idealnego "ustroju nirwany", jest tylko jednym z całego szeregu posunięć Boga jakie ujawniają nam trwały trend realizowany już od tysiącleci. O trwałości tego trendu poświadczają bowiem przykłady jeszcze kilku innych udoskonaleń już powprowadzanych przez Boga do ludzkich ciał i do natury, jakie ja zdołałem dotychczas poodkrywać i opisać w swych publikacjach - przykładowo opisać w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm" i w publikacjach tam wskazywanych, czy też opisać w bazującym na owym punkcie #A1 wpisie #316 do blogów totalizmu (patrz #316 w "tomie S" ze strony "tekst_13.htm"). Istota tego trendu polega na trwałym eliminowaniu ze świata materii coraz bardziej złożonych form zła. Eliminowanie to zawsze dokonywane jest poprzez ludzi, u ludzi, oraz z udziałem ludzi. I tak, najpierw Bóg umożliwia ludziom poznawanie coraz bardziej złożonych form zła, oraz uświadamia im jakie są źródła owych form zła i jak z aktywnym udziałem ludzi owe źródła zła dałoby się trwale wyeliminować - kiedy jednocześnie Bóg wypracowuje sposoby eliminowania jeszcze innych (zaczynając od najszkodliwszych) źródeł "zła" na Ziemi i w naszym świecie materii. Przy okazji tego eliminowania Bóg przeprowadza też egzaminowanie i wypróbowywanie gotowości ludzi do dopomagania Bogu, oraz moc ich wiary w dobro zamierzeń i działań Boga. Z tych powodów opisywany tutaj, a także w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm", proces eliminowania "pieniędzy" powinien stanowić dla nas NIE tylko motywację do zaprzestania biernego siedzenia i wpatrywania się w telewizyjną propagandę "mocy zła" zamiast podejmowania faktycznego działania, ale także stanowić poznawczą ilustrację dla takich ustaleń mojej "Teorii Życia z 2020 roku" (omawianej na stronie "2020zycie.htm") jak przykładowo: (a) na czym polega każdy proces trwałego eliminowania jakiegoś źródła zła, (b) w jakich warunkach proces ten może poprawnie przebiegać, (c) czy proces ten mógłby zaistnieć bez istnienia Boga oraz jakie role wypełnia w nim sam Bóg, a jakie role i "jak" mogą (i powinni) wypełnić także ludzie dobrej woli, (d) "jak" powinno się proces ten realizować, (e) jak ludzie będą wynagradzani jeśli ochotniczo wezmą udział w tym procesie, (f) jak ludzie będą ukarani jeśli będą usiłowali uniemożliwiać realizowanie tego procesu, czy też (g) jaki już poznany materiał dowodowy potwierdza iż faktycznie proces eliminowania najszkodliwszych źródeł zła od dawna jest przez Boga nieprzerwanie już urzeczywistniany i czego nam "dowodzi" istnienie tego materiału dowodowego. Zilustrowanie tych ustaleń "Teorii Życia z 2020 roku", moim zdaniem najlepiej każdemu ujawni postawienie samemu sobie następujących pytań niewypowiedzianie istotnych dla przyszłości ludzi, poczym spróbowanie aby samodzielnie na pytania te odpowiedzieć w sposób zupełnie odmienny (np. przeciwstawny i ateistyczny - tak jak kłamliwie usiłuje nam na nie odpowiedzieć "oficjalna nauka ateistyczna") do "a priori" sposobu na jaki ja już odpowiedziałem na nie poniżej w [1] do [7], ale jednocześnie który także ujawnia procedurę "jak" zrealizowania przedmiotu danego pytania oraz który jest już potwierdzany przez jakieś przykłady materiału dowodowego np. te spora ilość jakich jest wskazywana i wyjaśniana w moich publikacjach:

 

[1] Czy wypracowanie idealnego świata materii zupełnie pozbawionego "zła" jest możliwe i osiągalne? TAK, jest możliwe i istnieją na to liczne dowody. Najbardziej przekonywujące przykłady tych dowodów są najróżniejsze obiekty materialne, które wcale się NIE psują z upływem czasu. Znanym ich przykładem mogą być linkowane w [2] poniżej niezniszczalne ciała z niepsujących się pierwiastków (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni ). W mieście Samarkand z Uzbekistanu wypiekany jest niezwykły chleb, który pozostaje jadalny i niepsujący się nawet po trzech latach - w internecie szukaj jego opisów rozkazem: https://www.google.com/search?q=Samarkand+bread+to+last . Innymi przykładami są najróżniejsze urządzenia działające na zasadach "perpetuum mobile" - które w przeszłości były już budowane i poprawnie działały aż do czasu gdy np. "nowocześni" (tj. ateistyczni) naukowcy je popsuli (np. patrz "grzałka z Pakistanu" opisana w #E4.2 mojej strony "boiler_pl.htm", "wieczne lampki" opisywane w punkcie #F4 mojej strony "artefact_pl.htm", czy niepsujący się telepatyczny tzw. "Seismograf Zhang Henga" - wyniki moich badań którego opisałem m.in. na swej stronie o nazwie "seismograph_pl.htm"). W Indiach znajduje się niepsująca się kolumna z żelaza odpornego na rdzewienie (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=India+iron+pillar+Qutub+Minar+not+rusting ). Z kolei w szeregu krajów świata odkrywane są stalowe miecze odporne na rdzewienie i działanie czasu (patrz https://www.youtube.com/results?&search_query=mysterious+sward+that+defied+time ). Istnieją też urządzenia techniczne budowane w bardziej "nowoczesnych" czasach, które chociaż NIE dowiodły jeszcze iż nigdy się NIE popsują, jednak swym działaniem zdają się zdążać w kierunku doskonałości. Oprócz niesamowicie trwałych i niezawodnych maszyn do szycia firmy "Singer" (patrz https://www.google.com/search?q=singer+sewing+machines+old ), które w najróżniejszych zakątkach świata doskonale działają przez już ponad 170 lat, zaś do dzisiaj używane prastare przykłady których czasami przypadkowo widać podczas różnych telewizyjnych reportaży z fabryk Dalekiego Wschodu i Afryki zatrudniających najbardziej biednych robotników, do grupy tych "niemal doskonałych" należą też niektóre z urządzeń opisywanych na moich stronach internetowych. I tak przykładowo w punkcie #B5.1 swej strony o nazwie "tapanui_pl.htm" opisałem zegar zwany "Beverly Clock", który bez potrzeby jego nakręcania poprawnie działa i wskazuje czas począwszy od 1864 roku aż do dzisiaj (czyli działa już przez niemal 160 lat). Z kolei w punkcie #G2 swej strony o nazwie "newzealand_visit_pl.htm" opisałem "najstarszą żarówkę świata" jaka nieustająco świeci już przez ponad 120 lat. Itd., itp.

 

[2] Czy nasz Bóg postawił sobie za cel stworzenie takiego idealnego i pozbawionego "zła" świata materii i przeniesienie do niego żyjących ludzi? TAK, Bóg postawił sobie taki cel - wszakże sami ludzie bez pomocy Boga, ani przypadkowość "naturalnej ewolucji", NIE byliby w stanie takiego świata urzeczywistnić (na co najlepszym dowodem jest niemożliwy do pojawienia się przez przypadkowość ewolucji i już wprogramowany w nasze dusze mechanizm generowania "energii moralnej" umożliwiającej doświadczanie "zapracowanej nirwany" i "ustroju nirwany" - po wyjaśnienie "dlaczego" patrz (L) z #A3 strony "partia_totalizmu.htm"). Dość klarownie ten pozbawiony "zła" świat opisuje Biblia. Wszakże już w początkowych księgach zainspirowanej przez Boga Biblii jest wyjaśnione, że świat materii jaki Bóg stworzył już od początku był "bardzo dobry". Niestety, potem zaś kiedy ludzie świat ten popsuli, Bóg zmuszony był obniżyć jego jakość aby dostosowywać go do poziomu owych uległych "siłom zła" ludzi. Wszakże przykładowo, ów doskonały początkowy świat, w jakim ludzie NIE umierali, NIE miał ani bakterii ani jedzących padlinę zwierząt jakie eliminowałyby ciała umarłych. Kiedy więc ludzie zainicjowali swe umieranie, takie bakterie musiały być stworzone, zaś uśmiercające ludzi przyczyny i sposoby musiały być powynajdywane. To zapewne więc wówczas Bóg stworzył drugi, mniej doskonały układ okresowy "psujących" się i wzajemnie siłujących się ze sobą oraz zwalczających się pierwiastków - który teraz znamy pod nazwą "Tablica Mendelejewa", zaś który wraz z oryginalnym zestawem niepsujących się pierwiastków (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ci+niezniszczalni ) opisałem w punktach #I1 do #I7 swej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm". Tam zaś gdzie opisy Biblii zbliżają się do końca, Bóg ponownie nas zapewnia, że jeszcze raz stworzy idealny świat materii i umieści tam zasługujących na życie wieczyste ludzi aby ci mogli taki świat zamieszkiwać i służyć Bogu przez tak długo jak tylko zechcą - patrz werset 21:4 z biblijnej "Apokalipsy św. Jana" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły".

 

[3] Czy nasz Bóg dysponuje narzędziami i środkami zdolnymi stworzyć taki idealny świat materii i potem podtrzymywać jego istnienie i działanie? TAK, Bóg dysponuje wymaganymi narzędziami i środkami. Wszakże nasz Bóg jest jedyną istotą posiadającą wymaganą do tego zarówno wiedzę, jak i narzędzia oraz materiały. Mianowicie, Bóg posiada niezliczone "Drobiny Boga" posłuszne jego rozkazom - jakie stanowią "budulec" z którego Bóg postawarzał wszystko z naszego świata materii, a także Bóg dysponuje też "przestrzenią" w jakiej umieścił nowo-stworzony przez siebie świat materii - tj. posiada aż czterowymiarowy "przeciw-świat", w trzy wymiary którego wbudował nasz świat materii, zaś czwarty wymiar którego podzielił na cieniutkie "naleśniczki" stwarzając z nich indywidualne "klatki" jakby skokowo migającego przed naszymi oczami filmu (który to realny dla nas "niby-film", a faktycznie "softwarowy model naszego świata materii", ja nazwałem "Omniplan" oraz empiryczny dowód iż nasze oczy widzą szybkie skoki jego "klatek" wyjaśniłem w punktach #D1 i #D2 strony "immortality_pl.htm") zaś jaki to film zarówno dla nas ludzi, jak i dla wszelkich istot ożywionych, reprezentuje upływ "nawracalnego czasu softwarowego" - w szybkich skokowych upływach jakiego doświadczamy wszelkich zdarzeń życiowych, zaś jaki to sztucznie stworzony przez Boga ów skokowy czas nawracalny opisałem szerzej w punkcie #D3 swej strony o nazwie "god_proof_pl.htm", a także w "podrozdziale #G1" oraz rozdziałach F i G ze swej monografii [12] (opisującej działanie nawracalnego czasu softwarowego i wehikułów czasu jakie ja wynalazłem w celu podróżowania przez ów nawracalny czas - patrz strona "tekst_12.htm"). Ponadto, Bóg postwarzał też dla swego użytku, a także na użytek Aniołów i przyszłych ludzi takie narzędzia wykonawcze, jak obecność programu Boga w naj-nadrzędniejszej, bo dwunastej, pamięci i mózgu każdej "Drobiny Boga" będącej nośnikiem duszy dowolnej istoty lub osoby o ciele z materii, w tym także duszy każdego "Upadłego Anioła" - co umożliwia Bogu unieważnianie niezgodnych z intencjami Boga działań posiadacza danej duszy, tak jak opisałem to, między innymi, w (a1c) z (a) w punkcie #H3, w punkcie #H4, oraz w (5) z punktu #V2 swej strony o nazwie "2020zycie.htm". Ponadto Bóg posiada także "mechanizm zarządzania zdarzeniami naszego świata materii i życia", które również pozwalają na zgodne z Jego wolą wdrażanie lub unieważnianie wyników wszelkich posunięć i zdarzeń - jaki opisałem w punkcie #J5 zaś zilustrowałem "schematami wzrostu" (drzewami życia) na "Rys. #J5a" i "Rys. #J5b" ze swej strony o nazwie "petone_pl.htm". No i oczywiście, Bóg panuje też nad wszystkimi siłami natury, które są w stanie w dowolnej chwili zniszczyć to lub tych co naruszają balans "dobra" i "zła" postępując niezgodnie z Boskimi zamiarami, zaś intensyfikować dobro i życie tych co wypełniają wolę Boga.

 

Kiedy zaczynałem swe badania Boga z pomocą narzędzia jakie ja sam stworzyłem, a jakie dla osiągnięć tych badań okazało się być przełomowe - tj. z pomocą pierwszej w świecie "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" opisanej na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" (z powodu jednak skrytych ataków, wyciszeń i blokad upowszechniania jakimi owa Teoria Wszystkiego jest nieustająco prześladowana przez wskazywaną powyżej "moc zła", zmuszony ją byłem - i nadal jestem, publikować pod początkową, odmienną i wcale NIE odzwierciedlającą jej wszechstronności nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"), dla mnie osobiście najbardziej intrygujące okazały się być pytania "z czego?" i "jak?" Bóg stworzył zawartość naszego świata materii. Uprzednio doświadczyłem bowiem i już wiedziałem, że: postęp wiedzy całej ludzkości wymaga właśnie {a} zadawania właściwych pytań, {b} znajdowania na nie poprawnych odpowiedzi reprezentujących obiektywną prawdę jaką potwierdzają wszyscy owi najważniejsi i najbardziej kompetentni "trzej świadkowie" opisywani w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm", oraz {c} znalezienia sposobu "jak" poomijać blokady i prześladowania rozpętywane przeciwko każdej prawdzie przez okupujące Ziemię "moce zła" - kiedy prawdę owych znalezionych odpowiedzi będzie upowszechniało się wśród ludzi. Odnotuj w powyżym podsumowaniu moich doświadczeń z postępem wiedzy, że podkreślam w nim słowa: postęp wiedzy całej ludzkości. Czynię tak ponieważ postęp wiedzy indywidualnych osób, instytucji i krajów, NIE wymaga upowszechniania już ustalonych przez nich prawd - aczkolwiek niestety, zasady działania historii i praw moralnych potwierdzają, że taka zatajana przez autorów wiedza i prawda jest szybko i bezpowrotnie tracona dla całej ludzkości (czyli ludzkość nigdy z niej długoterminowo NIE korzysta). Stąd także historia ludzkości nigdy NIE upamiętnia pierwotnych odkrywców tej zatajanej wiedzy i prawdy, aczkolwiek trwale upamiętnia potem ich wtórnych lub kolejnych odkrywców którzy ujawnią je całej ludzkości - co dla potwierdzenia sobie tych zasad i praw radzę obserwować na losach np. tajnej receptury na wytwarzanie "Coca-Cola" (patrz https://www.google.com/search?q=secret+of+coca+cola+formula ) jakie zapewne dopełnią się już w niedalekiej przyszłości. Kiedy więc znalazłem odpowiedzi na te dwa intrygujące mnie pytania o pochodzeniu zawartości naszego świata, okazało się iż Bóg uformował nasz świat materii na zasadzie analogicznej jak dzisiejsi producenci komputerów domowych formują dzisiejsze komputery. Mianowicie, mając do swej dyspozycji niezliczone "Drobiny Boga", każdą z których można przyrównać do naturalnycyh odpowiedników dzisiejszych komputerowych "mikroprocesorów", oraz mając czterowymiarowy "przeciw-świat", który jest jakby odpowiednikiem wielowymiarowego "ekranu" z dzisiejszych komputerów, Bóg stworzył "softwarowy model" naszego trzywymiarowego świata materii (tj. stworzył ów "Omniplan") w sposób analogiczny jak "obraz" tworzony jest na ekranie jakiegoś komputera. W obrazie tym my ludzie jesteśmy jakby obdarzonymi samoświadomością bohaterami rodzaju "gier komputerowych" czy "interaktywnych filmów" - czyli szybko migających przed naszymi oczami zdarzeń skokowo wprogramowanych w poszczególne "klatki" (tj. "naleśniczki") tego "Omniplanu". Zdarzenia owego "Omniplanu", między innymi, Bóg interaktywnie rozgrywa z naszym świadomym udziałem i za naszym pośrednictwem, aby z naszą pomocą mógł np. przyspieszyć poszerzanie oraz zwiększyć liczbę rodzajów doświadczeń i wiedzy przez jakie w naszym świecie materii mogą obecnie przechodzić owe samoświadome "Drobiny Boga" oraz inne żyjące istoty, "dusze" jakich są zawarte w pamięciach owych Drobin Boga - tak jak wyjaśniłem to np. w [I] do [VII] z punktu #H2 swej strony "2020zycie.htm". Zdarzenia owego "Omniplanu" Bóg także rozgrywa aby, między innymi, móc powykrywać i pousuwać źródła wszelkiego "zła" jakie już istnieją lub w przyszłości mogą zaistnieć w całym wszechświecie. Dzięki temu, my ludzie dokładamy też swój osobisty wkład w stopniowe tworzenie przyszłego wszechświata jaki będzie zupełnie pozbawiony "zła", a stąd jaki NIE będzie musiał doznawać powtarzalnych rozkwitów i zniszczeń o jakich wiemy iż istnienie i działania zła zawsze powodują takie rozkwity i zniszczenia, zaś jakich faktyczne zaistnienie w przeszłości dokumentują NIE tylko ludzkie historie, ale także najróżniejsze prastare mitologie dotyczące wzlotowych i upadkowych losów całego wszechświata - przykłady których wspominam np. w {B} i {C} z punktu #C6 swej strony o nazwie "2020zycie.htm".

 

Moje odkrycie "Drobin Boga" opisywane w punktach #K1 i #K2 ze strony "god_istnieje.htm" ujawniło mi też odpowiedź na drugie z intrygujących mnie pytań, mianowicie na pytanie: "jak?" Bóg zdołał stworzyć trwały i stabilny świat materii z owych wiecznie ruchliwych Drobin Boga - zachowania których najprecyzyjnej opisuje greckie pojęcie "chaos" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ), zaś każda z których to drobin stanowi rodzaj jakby indywidualnej komórki grupowego "ciała" Boga. Wszakże owe dodatnie (tj. dodające) męskie, oraz ujemne (tj. odejmujące) żeńskie, inteligentne "Drobiny Boga", miniaturowe ciałka jakich swym wyglądem są niemal identyczne do ciał mężczyzny i kobiety, jedyne co potrafią czynić to się poruszać w sposób i w kierunku jaki nakazują im ich mózgi, a ponadto wzajemnie się komunikować za pomocą ruchów, telepatii, oraz sygnałów świetlnych. Ich więc zdolności wykonawcze są identycznie ograniczone, jak zdolności wykonawcze mikroprocesorów z dzisiejszych ludzkich komputerów, które też jedyne co naprawdę potrafią dokonywać, to dodawać ze sobą dwie binarne liczby - jednak których najróżniejsze algorytmy zarządzające owym dodawaniem dwóch liczb potrafiły następnie postwarzać wszystkie te niezliczone zdolności jakie widzimy dzięki dzisiejszym komputerom. W podobny więc sposób jak potem Bóg to zainspirował w budowie i działaniu dzisiejszych ludzkich komputerów, także poprzez wykorzystanie najróżniejszych efektów wzajemnych elementarnych ruchów i sposobów komunikowania się między sobą owych "Drobin Boga", Bóg postwarzał tą niezliczoność odrębnych manifestacji, zjawisk, doznań i przejawów działania jakie doświadczamy w naszym trzy-wymiarowym świecie materii, jednak jakie NIE są w stanie zachodzić w czterowymiarowym "przeciw-świecie". Kluczem do tego postwarzania okazała się być zdolność Boga do zaprogramowania w przeciw-świecie takich poruszeń "Drobin Boga" aby formowały one trwałe "wiry" o kształtach "donut" - w których idywidualne Drobiny Boga (tj. drobiny nieważkiej i niewidzialnej dla ludzi substancji, którą aż do 2020 roku uprzednio nazywałem "przeciw-materia", zaś którą stara "oficjalna nauka ateistyczna" nazywa pojęciem "ciemna materia" - patrz https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia ) obiegają po kolistych obwodach zamkniętych, zaś prostopadła do trajektorii ich obiegów oś ich wirowania też uformowana jest w pętlę tworzącą obwód koliście zamknięty. Jak zaś Bóg dokonał tego zaprogramowania Drobin Boga w trwałe "wiry", opisałem to dokładniej w moich licznych publikacjach - po przykłady tych opisów patrz punkt #I2 z mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" i w opracowaniach tam linkowanych.

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #343 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #343_2)

kodig : :