Archiwum styczeń 2022, strona 1


sty 01 2022 #342_2: Co potwierdza iż prawa zabraniające...

(Ta #342_2 jest kontynuacją poprzedniej części #342_2 całego niniejszego wpisu o numerze #342)

 

#342_2: Co potwierdza iż prawa zabraniające kobietom aborcji są sprzeczne z Biblią (część 2)

 

Powyższe ustalenie, iż aż do chwili złapania pierwszego oddechu płód ludzki NIE otrzymał jeszcze "życia", potwierdza obszerny materiał dowodowy - w tym jednogłośnie potwierdzają je wszyscy najważniejsi "trzej świadkowie" jakich poświadczenia zawsze dowodzą iż dane ustalenie jest absolutną prawdą i tylko prawdą, a jakich opisałem szerzej w (1a) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Wskażmy więc tutaj przykłady każdego z powyższych "3 świadkow". I tak, pierwszym z nich są (1a) wyniki dokonywanych logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym wyprowadzeń tego ustalenia za pomocą dedukcji teoretycznej czy teorii. W przypadku "wtchnięcia" duszy a tym i życia w ciałko płodu wyniki tych dedukcji omawiam w (b) do (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz w publikacjach tam zaprezentowanych. Drugim z tych "3 świadków" (1b) są informacje umiejętnie zakodowane w wersetach Biblii - zawartość których też umiejętnie potwierdza iż płód ludzki NIE jest jeszcze żywym podczas trwania ciąży. Przykłady i cytaty tych wersetów Biblii, wraz z wyjaśnieniami jaka dokładnie wiadomość została zakodowana w ich treść, czytelnik znajdzie we w/w punkcie #C6 z mojej strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm", zaś skrótowo są one też powtórzone w #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ich przykładem są wersety 21:22-23 z biblijnej "Księgi Wyjścia" stwierdzające - cytuję: "(22) Jeśli ludzie poróżnią się między sobą i dojdzie przy tym do obrażeń ciała niewiasty brzemiennej, która wskutek tego poroni, to sprawca obrażeń powinien - jeśli nie przydarzy się nic poza tym - zapłacić tylko karę, jaką nałoży na niego mąż kobiety brzemiennej i jaką należy zapłacić zgodnie z wyrokiem sędziów. (23) Gdyby jednak doszło do śmierci, zapłaci życiem za życie." Innymi słowy, zgodnie z Biblią na karę śmierci zasługuje się tylko w przypadku zabicia (np. kobiety), nie zaś w przypadku spowodowania poronienia płodu. Cytat ten ujawnia, że uprecyzyjniony przez Boga język Biblii NIE traktuje utraty płodu przez kobietę brzemienną jako zabójstwa. Kolejnym przykładem wycoce precyzyjnego i umiejętnego zakodowania w wersetach Biblii momentu wtchnięcia duszy w ciało jest werset 2:7 z biblijnej "Księgi Rodzaju" już zacytowany i szerzej objaśniony w (e) z punktu #H3 na stronie o nazwie "2020zycie.htm". Ów werset 2:7 stwierdza - cytuję: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą". Treść tego wersetu 2:7 zawiera bowiem uparcie przeaczaną przez osoby jakie spędzając czas w "wieżach z kości słoniowej" przez całe swe życie zdołały unikać wykonywania owych opisywanych w punkcie #G3 strony o nazwie "wroclaw.htm" wysoce uczących "prac fizycznych" jakie są jedynymi zdolnymi nauczyć ludzi poprawnego wypracowywania procedury "jak" dla konfrontowanego "co". Stąd osoby te przeoczyły fakt, iż w każdej formie wytwarzania równie istotna jak rodzaje poszczególnych operacji jakie się wykonuje jest także wzajemna kolejność wykonywania tychże operacji. Stąd przykładowo podobnie jak NIE daje się załadować samouczących się i samokorygujących się programów do komputera jaki NIE został jeszcze do końca zbudowany, również NIE daje się też załadować "duszy" do "ciałka" płodu jakie NIE zostało do końca uformowane - który to fakt potwierdza też z ponadludzką precyzyjnością słów Boga m.in. informacja zakodowana w powyższym wersecie 2:7 a ujawniająca iż dusza jest wtchnięta do ciałka płodu dopiero kiedy formowanie tego ciałka zostało już zakończone, tak jak wyjaśniłem to szerzej w (e1b) z (e) punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Trzecim z owych "3 świadków" jest empiryczny materiał dowodowy. Najlepszym przykładem tego świadka może być już badany eksperymentalnie oraz już instrumentalnie wykrywany tzw. "błysk śmierci" opisywany szerzej w punkcie #E2 (a częściowo też w #C6) strony internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm". Ponadto tym samym "3 świadkiem" może także być teoretycznie przewidywany dopiero w moich opracowaniach, a dotychczas jeszcze instrumentalnie ani NIE dopuszczony do badań przez omawiane powyżej "moce zła" ani oficjalnie NIE zaakceptowany przez nie do podjęcia badań, jego narodzinowy odpowiednik jaki nazwałem "błyskiem narodzin" zaś jaki opisałem nieco szerzej w (e) z punktu #H3 strony o nazwie "2020zycie.htm". Oba te błyski mają to do siebie, że moment ich pojawienia się powinien dawać się instrumentalnie wykrywać NIE tylko na żywych ssakach, ale nawet np. na zapłodnionych ptasich jajkach - co umożliwia precyzyjne ustalenie najróżniejszymi eksperymentami dokładnej chwili kiedy "dusza" zarówno jest "wtchnięta" do danego ciała, jak i "ulatuje" z tego ciała w momencie śmierci.

 

 

http://pajak.org.nz/starships/mountains.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (film "Napędy Przyszłości")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #L2: Oto ilustracja pokazująca eskadrę moich Magnokraftów - czyli najpotężniejszych gwiazdolotów jakie ludzkość kiedykolwiek zbuduje. Pytanie jakie natychmiast się nasuwa wiedząc o ogromnym technicznym zaawansowaniu tych gwiazdolotów: to czy da się spowodować aby otrzymały one rozumną "duszę" i samoświadomość, a stąd stały się "żywymi, uduchowionymi maszynami"? Gwiazdoloty te ja wynalazłem, zaś z uwagi na zasadę działania ich napędu nazwałem je Magnokrafty - patrz moja strona "magnocraft_pl.htm". W jakiś czas po opublikowaniu w 1980 roku ich pierwszych opisów, zwrócono jednak moją uwagę na fakt iż na Ziemi skrycie operują już podobne do nich gwiazdoloty, jakie popularnie są nazywane UFO - patrz strona "ufo_pl.htm". Moje następne badania tych dziwnie bo "skrycie" już operujących na Ziemi gwiazdolotów pozwoliły mi formalnie udowodnić iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - jaki to dowód zaprezentowałem między innymi na swej stronie internetowej o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Wysoce intrygującym faktem na temat UFO jest, że w niektórych rejonach świata (szczególnie na tzw. "Dalekim Wschodzie") folklor ludowy twierdzi iż w momentach śmierci "złych ludzi" przybywają do nich wehikuły UFO jakie porywają ich "dusze" poczym "więzią te złe ludzkie dusze w UFO, używając je do nadawania owym gwiazdolotom cech istot żyjących i myślących". Na temat owych folklorystycznych twierdzeń piszę nieco więcej, choć ostrożnie, np. w 2D z podrozdzialu U4.1.1 mojej monografii [1/3] - udostępnianej stroną "tekst_1_3.htm", w podrozdziałach V9 i V9.1 z tomu 16 swojej starszej monografii [1/4] - udostępnianej stroną "tekst_1_4.htm", a także w (B) z podrozdziału U4.1 w tomie 16 swojej monografii [1/5] - udostępnianej stroną "tekst_1_5.htm". (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)

 

Ja mam jednak nadzieję, że po zbudowaniu Magnokraftów ludzkość będzie je używała wyłącznie w celu szerzenia dobra. Przykładowo, mam nadzieję iż w przyszłości ekspedycje takich Magnokraftów będą wysyłane NIE tylko na odległe systemy gwiezdne, ale także na zaniedbane obszary naszej Ziemi - np. do Antarktydy i do Arktyki albo w zamrożone i pozbawione życia wysokie góry - takie jak te pokazane powyżej. Podczas tych ekspedycji badacze nowej przysparzającej prawdę i faktyczny postęp "totaliztycznej nauki" - patrz #C6 strony "telekinetyka.htm", będą tam m.in. naprawiali klimat Ziemi za pomocą zdolności eskadry telekinetycznych Magnokraftów mojego wynalazku do pełnienia roli "uniwersalnego naprawiacza". Pracując w tejże roli Magnokrafty będą powodowały np. telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal wyłącznie na "pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm" czy w #A3 do #A3de innej mojej strony o nazwie "klasa.htm". Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystuje zjawisko będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem telekinetycznym" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm". Obecnie ów "Efekt Telekinetyczny" ma zastosowanie w już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum mobile" urządzeniach do generowania "czystej darmowej energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych "generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - chociaż z powodu prześladowań i braku środków, już przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją "chaosem" - patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy , ja wiem już z całą pewnością, że generatory czystej darmowej energii działające na zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania niniejszej mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z przykazaniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do "wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie opisuję w swoich publikacjach - np. patrz strona "oscillatory_chamber_pl.htm" i strona "propulsion_pl.htm". Powyższą ilustrację przygotował z użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) i o "Tablicach Cykliczności np. dla Napędów Ziemskich" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy Przyszłości" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), a także przygotowaliśmy nasz film o ratowaniu naszej cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ). Jak bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" strony "magnocraft_pl.htm" (tj. w jej punktach #I1 do #I3), kiedy Magnokraft zostanie w końcu zbudowany, będzie stanowił zarówno najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje (patrz moja strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny naprawiacz wszystkiego co ludzkość jako całość kiedykolwiek popsuje. Wielka więc szkoda, że żadna z owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu Magnokraftu w indywidualnie do nich pisanych i adresowanych listach oferowałem iż zbuduję dla nich ten mój gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu w znacząco okrojonych rozmiarach napisanego tekstu udało mi się jednak opublikować, ukazał się w czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 1984 roku, Vol. 1, Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na w/w stronie "magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali - tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego upadku, a prawdopodobnie także aż do czasu gdy wdroży na Ziemi "Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ) - dla którego cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm") za pomocą jakiego ustrój ten całkowicie wyeliminuje z użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach", zostało mądrze zaprojektowanego przez samego Boga.

 

Powyższa ilustracja jest jedną z kilku rysunków jakie mój graficznie uzdolniony przyjaciel pracowicie przygotował abym na pocieszenie ducha dzisiejszych ludzi coraz bardziej świadomych iż nieodwołalnie zbliżają się owe groźne wydarzenia lat 2030tych, mógł tymi rysunkami zilustrować i opisać jak Magnokrafty mojego wynalazku będą jednak w przyszłości w stanie ponaprawiać klimat i inne zło jakie spowodowały na Ziemi dzisiejsze pokolenia wprowadzane w bezbożność, chciwość i nieodpowiedzialność. Chociaż każda z tych ilustracji już sama w sobie wygląda spektakularnie, efektywność ich wyglądu może zostać jeszcze wyżej podniesiona po zanimowaniu tej ilustracji we formę interesującego filmu upowszechniającego wśród ludzi jakąś nadal nieznaną im prawdę i wiedzę odkrytą w wyniku moich badań - tak jak mój przyjaciel Dominik Myrcik zademonstrował to w swym zwiastunie następnego filmu udostępnianym do oglądnięcia na początku strony o adresie https://pomagam.pl/myrcik (patrz tam "Trailer Myrcik.com" o adresie https://www.youtube.com/watch?v=dgrSW9kY7VA ). Pierwszą i najważniejszą z tych ilustracji "na pocieszenie ducha" pokazałem jako Rys. #I2 ze strony internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm" - który wraz z opisami naprawczych możliwości Magnokraftów zaprezentowanymi tam w punktach od #I1 do #I3 ilustruje i wyjaśnia "jak" telekinetyczne Magnokrafty drugiej generacji będą pozyskiwały z atmosfery ziemskiej i zamieniały w czystą energię magnetyczną i elektryczną (technicznie dla ludzi użyteczną) nadmiar nawprowadzanego w nią ciepła. Tamten rysunek #I2, tyle iż z nieco odmiennym podpisem, pokazałem także jako Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm" - gdzie w punkcie #B8.2 z zupełnie odmiennego punktu widzenia ujawniłem też jego meryt. Następny z tych rysunków, ilustrujący i wyjaśniający jak Magnokrafty dzisiejsze pustynie w przyszłości będą zamieniały w pełne życia zalesione i uprawne obszary, pokazałem jako Rys. #B1 ze strony "2030.htm". Ponadto, pokazałem go też jako Rys. #G3a ze strony o nazwie "wroclaw.htm" - gdzie w punkcie #G3 wyjaśniłem iż tylko osoby które przez całe życie utrzymują zwyczaj ochotniczego wykonywania tzw. pracy fizycznej, a ponadto zgromadziły wymaganą wiedzę np. dla danego "co" w rodzaju "statki międzygwiezdne", są w stanie wypracować poszukiwane "jak" w rodzaju "jak poprawnie je zbudować" lub "na jakiej zasadzie one działają". Z kolei ilustracją Rys. #I1 ze strony o nazwie "landslips_pl.htm" staram się uświadomić i wyjaśnić jak Magnokrafty będą mogły ponaprawiać nierozsądne gospodarzenie górami i nadającymi się do produkcji żywności równinami. Ostatni z owych rysunków "na pocieszenie duszy", pokazany jako Rys. #L2 w niniejszym wpisie #342 i na stronie internetowej o nazwie "2020zycie.htm", a także jako Rys. #B2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm", ilustruje i wyjaśnia, między innymi, jak Magnokrafty będą w stanie pozapełniać roślinami i życiem obecnie pozamrażane i poogołacane z gleby i życia góry, gołe skały i kamienne rumowiska. Tak więc wszystkie te cztery rysunki razem wzięte ujawniają, że po zbudowaniu Magnokrafty NIE tylko będą stanowiły "najpotężniejszą z ludzkich broni" zdolnej ochłodzić zapały każdego wroga ich posiadaczy, ale także rodzaj "uniwersalnych naprawiaczy" zdolnych ponaprawiać wszystko co uprzednie pokolenia ludzi bezrozumnie popsuły. Warto więc przeglądnąć opisy z owych punktów #I1 do #I3 (a jeśli się da, to także punktów #J1 i #J3) na owej stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm" aby zrozumieć, jak wiele zła jest wyrządzane ludzkości i Ziemi poprzez owo sekretne blokowanie nowej wiedzy i nowych kierunków rozwoju ludzkości - opisywane dokładniej we w/w punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm", oraz poprzez wychowywanie następnych generacji ludzi w kulturze unikania ochotniczego i osobistego wykonywania produktywnej tzw. "pracy fizycznej" i coraz powszechniejszego ograbiania z "pieniędzy" i gardzenia ludźmi którzy faktycznie utrzymują naszą cywilizację i dbają o naturę właśnie pracując fizycznie - opisywane dokładniej we w/w punktach #G3 do #G5 strony "wroclaw.htm". Wszakże obecnie np. blokowanie prawdy przez "moce zła" jest już klarownie widoczne z powodu owych nachalnych metod uniemożliwiania poznawania prawdy o faktycznej sytuacji ludzi - obecnie jakoby będącej przedmiotem badań i ujawniania przez dyscyplinę "oficjalnej nauki ateistycznej" zwaną agnotologia (patrz https://www.google.pl/search?q=agnotology ) rzekomo badającej celową działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi prawdy choć jednocześnie ta sama "oficjalna nauka ateistyczna" sama kłamie np. iż Bóg NIE istnieje, czy że "permetuum mobile" NIE daje się zbudować na przekór iż sporo prototypów tych maszyn już działa.

 

 

#L3. Jak lekcje opowiedziane przez "Filmy #A2de" z mojej strony "klasa.htm" o romantycznym ożywieniu wymarłych od setek lat judejskich daktyli zakiełkowaniem wykopaliskowych nasion liczących około 2000 lat, potwierdzają też prawdę Biblii iż "ciała" z materii ożywają dopiero kiedy Bóg "wtchnie" w nie programy "duszy", oraz potwierdzają tezę punktu #L2 powyżej, że płody ludzkie otrzymują życie dopiero w chwili załapania pierwszego oddechu około momentu przerwania pępowiny:

 

Motto: "Gdziekolwiek nadal tli się życie, tam żyje też nadzieja" (Oczywista prawda uświadamiana moimi nieustająco trwającymi od dnia 2006/11/1 wysiłkami przekonania bliźnich do moralnego ożywienia ludzkości podjęciem wdrażania "Ustroju Nirwany", jak również trwającymi od 2020 roku moimi najnowszymi zmaganiami mającymi na celu przekonanie bliźnich wierzących w Boga do ożywienia religii zaprzestaniem przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym i wiedzy m.in. zawartej w mojej "Teorii Życia z 2020 roku", a także trwającymi nieustająco od odkrycia w 1985 roku dipolarnego charakteru grawitacji (czyli trwającymi nieustająco od już niemal pół wieku) wysiłkami przekonania bliźnich do ożywienia oficjalnej nauki dobrodziejstwami prawd "Teorii Wszystkiego z 1985 roku".)

 

Ogromnie istotne osiągnięcie duchowe, moralne i świadomościowe przywrócenia do życia dawno wymarłych legendarnych judejskich daktyli, niebiański smak i liczne walory jakich wychwalane są nawet w Biblii, w internetowych opracowaniach opisywane jest jako sensacja typu tej prezentowanej na filmach serii "Jurasic Park" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=jurasic+park . Jednak w faktycznym życiu pozytywna i optymistyczna historia tego osiągnięcia brzmi wprost romantycznie. Oto bowiem kobieta-naukowiec z Izraela o zorientowaniu medycznym, Pani Dr Sarah Sallon, zainteresowała się opisami iż wymarłe setki lat temu judejskie daktyle o jakich się twierdzi iż celowo Krzyżowcy powycinali je w dawnym Izraelu (patrz https://www.google.com/search?q=Crusaders+destroyed+last+Judean+date+palms ), niezależnie od posiadania doskonałego smaku leczyły także depresję i działały jako afrodyzjaki. (Nawiasem mówiąc to "chorobę duszy" zwaną "depresja" leczył zapewne zawarty w tych daktylach aktywny cukier jaki pobudzając do hyper aktywnej produktywnej pracy fizycznej szybko odbudowywał zasób "energii moralnej" awansując tym tak pracujących do wyższych stanów-kondycji moralnych opisywanych w punkcie #D3 strony "nirvana_pl.htm".) Następnie Pani Dr Sarah Sallon dowiaduje się iż przez prawie pół wieku izraelscy archeolodzy "siedzą" bez podjęcia działania w tej sprawie na naczyniach pełnych około 2000-letnich nasion tych daktyli jakie znaleźli podczas archeologicznych wykopalisk w starożytnej twierdzy Izraela o nazwie "Masada". Pani Dr Sarah Sallon zwraca się więc do archeologów aby udostępnili jej kilka nasion tych wykopaliskowych daktyli. Ci jednak początkowo powtarzalnie odmawiają. Ich sposób myślenia zapewne powodujący te odmowy ujawnia ich reakcja na pytanie "jak owe nasiona będą użyte?" na co ona odpowiedziała zgodnie z prawdą: spróbuję je zakiełkować - co wywołało ich reakcję w rodzaju "ty zwariowałaś" (po angielsku "you're mad"). Jednak ona NIE dała za wygraną i pukała w tej sprawie do wszystkich możliwych drzwi. W końcu zapewne "aby dała im spokój" archeolodzy udostępnili jej 4 nasiona tych daktyli. Aby je wykiełkować, Pani Dr Sarah Sallon zwróciła się do innej kobiety, tj. szeroko znanej izraelskiej agrokulturystki, Pani Dr Elaine Soloway. Wierzyła bowiem iż odradzanie życia jest symboliczną i duchową funkcją i zdolnością kobiet. Dr Elaine Soloway umiejętnie nimi się zaopiekowała i z owych otrzymanych czterech pierwszych nasion jedno wykiełkowało. Tak pojawił się pierwszy sukces i pierwsza odrodzona męska palma daktylowa po około 15-letnich wysiłkach licząc od daty rozpoczęcia prób uzyskania tych nasion od archeologów. Z uwagi na historyczne znaczenie tej pierwszej odrodzonej palmy daktylowej Pani Dr Sarah Sallon zdecydowała się nazwać ją "Methuselah" (tj. "Matuszelach") - imieniem dziadka Noego i najdłużej (bo 969 lat) żyjącym człowiekiem opisanym w Biblii - patrz werset 5:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju". Jednak palmy daktylowe są jak ludzie - tj. aby mieć potomków konieczna jest męska palma produkująca pyłek i żeńska palma formująca kwiaty. Ponieważ ta jedyna palma była męska, Dr Sarah Sallon potrzebowała więcej nasion aby zakiełkować także żeńską palmę. Ponownie więc zaczęła bombardować archeologów prośbami o więcej nasion. Z wielkim oporem - tym razem być może powodowanym też i zawodową rywalizacją iż jakoby "ich kosztem" ktoś inny (dwie kobiety) uzyskał światowy rozgłos oraz historycznie ogromnie istotny dorobek, archeolodzy udostępnili jej drugą serię około 33 nasion. Z tych wykiełkowało 6, dwa z których były żeńskie - nazwane potem "Hannah" i "Judith". Na 1:31 minutowym filmie o adresie https://www.youtube.com/watch?v=nj9rIoUHjY4 pokazana jest historyczna uroczystość zbierania i smakowania pierwszych daktyli urodzonych przez "Hannah" w 2020 roku po zostaniu zapyloną pyłkiem pobranym od "Methuselah". Teraz więc pozostaje nam już tylko z niecierpliwością czekać do czasu kiedy i my będziemy mogli zakosztować owych cudownie wydobytych z wymarcia judejskich daktyli opisywanych nawet w Biblii. Narazie bowiem o najlepszych daktylach jakie można znaleźć na Ziemi twierdzi się że podobno pochodzą z Maroko, są produkowane głównie w USA, a nazywają się "Medjool Dates" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=medjool+dates .

 

Chociaż w internecie historię ożywienia tych dawno wymarłych judejskich daktyli poznaje się jak jakąś literacką nowelę lub film, w rzeczywistości zawiera ona w sobie sporo biblijnych przypomnień, religijnych lekcji i chrześcijańskiego symbolizmu. Przykładowo, stanowi ona jakby streszczenie najważniejszej informacji z Biblii, mianowicie iż jeśli swoim mądrym i moralnie poprawnym postępowaniem wypełniamy przykazania Boga udoskonalając w ten sposób nasz charakter, cechy i wyniki życia, oraz dając w ten sposób innym ludziom przykład jak kochać bliźnich, naturę i Boga a także czynić lepszym i naprawiać świat wokół siebie, wówczas zasłużymy sobie na nieśmiertelność i życie wieczyste. Wszakże przypadek obu powyższych kobiet, które swoją wizją, wiedzą, determinacją i pracą już zdołały uzyskać efekt uniemożliwienia definitywnego wymarcia judejskich daktyli podobny do tego, który kiedyś ludzie osiągną budując wehikuły czasu mojego wynalazku, zaś poprzez powtarzalne cofanie tymi wehikułami czasu do lat młodości wszystkich osób jakie wypełnią wymóg nieustającego utrzymywania się w stanie szczęśliwości zapracowanej nirwany, owa nirwana i działanie wehikułów czasu pozwoli wprowadzać te osoby w stany tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" oraz "wiecznej szczęśliwości" jakie opisałem np. w punktach #H1 i #H2 swej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm" czy w punkcie #C7 strony o nazwie "timevehicle_pl.htm". W podobny sposób cała ta historia ożywienia daktyli dla nas stanowi też przypomnienie iż Jezus nadal rozciąga opiekę nad swym rodzinnym krajem tak jak obiecał, oraz nadal cichymi cudami naprawia zło jakie zaistniało na Ziemi. Wszakże pochodzenie ożywionych wykopaliskowych nasion daktyli, jakie pochodziły właśnie z czasów Jezusa, ukrywa w sobie istotny zamiar symbolicznego przypomnienia nam podobieństwa swych losów do najważniejszych dla nas wiadomości Biblii. Ponadto historia ta też nam przypomina, że chociaż Krzyżowcy działali tak samo złośliwie i krwawo na Ziemi Świętej jak złośliwie i krwawo Krzyżacy z polskiego Malborka i Prus Wschodnich postępowali wobec Słowian jakich podbijali (Krzyżacy przecież też byli jednym z rodzajów Krzyżowców, patrz strona "malbork.htm") - niemniej dzięki zbiorowej pracy i determinacji dwóch kobiet jeden rodzaj zła jakie Krzyżowcy wyrządzili dało się naprawić za pomocą nasion z czasów Jezusa i dzięki cichej pomocy samego Jezusa w sposób podobny jak zło Krzyżaków zostało naprawione zbiorowym wysiłkiem Armii Radzieckiej w końcowej fazie drugiej wojny światowej. Na dodatek do powyższego, mój przyjaciel Pan Dominik Myrcik zwrócił mi uwagę na symbolizm liczby "cztery" owych pierwszych 4 nasion daktyli z takim oporem udostępnionych do ożywienia przez archeologów. Chociaż podczas profesur na Dalekim Wschodzie ja już dawno temu dowiedziałem się o numerologicznym symboliźmie owej liczby "cztery" (patrz https://www.google.com/search?q=numerology+four+meaning+death ), pisząc o historii odrodzenia tych daktyli jakoś symbolizm ten przeoczyłem. Wszakże liczba "cztery" w niektórych wschodnich numerologiach, przykładowo z Dalekiego Wschodu (np. Chin, Wietnamu, itp.), jest uważana za wyrażającą "śmierć". Stąd wymowne otrzymanie właśnie tylko owych symbolicznych "czterech" nasion wymarłych daktyli, tylko jedno z których obie kobiety wspólnym wysiłkiem, determinacją i swą wiedzą zdołały jednak odrodzić, symbolicznie wyraża sobą podobną zdolność ludzi i Jezusa do pokonania śmierci i do odrodzenia życia u proporcji ludzi. A więc jest ono symbolicznym podsumowaniem wysiłków życia każdego z ludzi. Wszakże my też w swym życiu mamy obowiązek starać się udoskonalać nasz i zbiorowy charakter i postępowanie, aby w ten sposób zgodnie z Biblią zasłużyć sobie na powstanie z grobów i na życie wieczyste.

 

Powyższa historia sukcesu z ożywieniem tych wymarłych judejskich daktyli, ogromnie utrudniana przez "moce zła" manipulujące osobami o unikających nabywania mądrości umysłach, moim zdaniem najlepiej jest opowiedziana przez samą Panią Dr Sarah Sallon na angielskojęzycznym filmie (ze słowną narracją oraz z tekstowymi napisami) o tytule "Extinct tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel - BBC REEL" upowszechnianym gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o0y5Z8_tefY . Szczerze mówiąc to historia ożywienia tych daktyli brzmi niemal tak samo jak moje bezowocne zmagania mające na celu przekonanie bliźnich do ożywienia zamierającej ludzkości podjęciem wdrażania planowanego przez Boga "Ustroju Nirwany" - jakie nieustająco trwają od dnia 2006/11/1, oraz brzmi niemal jak moje najnowsze zmagania mające na celu przekonanie bliźnich wierzących w Boga do ożywienia upadającej religii zaprzestaniem przez kapłanów ostrzeganego w 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza" odrzucania wiedzy, w tym m.in. odrzucania też wiedzy zawartej w opisanej na stronie "2020zycie.htm" mojej "Teorii Życia z 2020 roku" - jakie nieustająco trwają od 2020 roku, a także brzmi jak moje najdłuższe i też nadal bezowocne zmagania trwające nieustająco od odkrycia w 1985 roku dipolarnego charakteru grawitacji (czyli trwające bezowocnie już przez niemal pół wieku), a mające na celu przekonanie bliźnich do ożywienia skostniałej "oficjalnej nauki ateistycznej" dobrodziejstwami prawd "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" opisanej np. na stronie "dipolar_gravity_pl.htm". Wszakże i dla tych moich zmagań też pasuje biblijne przysłowie z wersetu 18:24 w "Księdze Przysłów" - cytuję z katolickiej "Biblii Tysiąclecia": "Na bliźnich polegać - to siebie zgubić". Być może iż zamiast liczyć na wszystkich bliźnich, raczej powinienem poprosić jedną Panią Dr Sarah Sallon o przyjacielską pomoc w tych moich zmaganiach. Wygląda bowiem na to, że zgodnie ze staropolskim przysłowiem iż "gdzie diabeł NIE może tam kobietę wyślij", jako kobieta i w tych istotnych dla przyszłości wszystkich ludzi sprawach ona zapewne też odniosłaby sukces.

 

Opisana tu historia wydobycia z wymarcia judejskich daktyli dostarcza nam aż wielu lekcji. Pierwszą (i) z nich jest empiryczne potwierdzenie ustalenia iż w świecie rządzonym przez wszystko-wiedzącego i absolutnie sprawiedliwego Boga (w jakim my żyjemy), zaprawdę "wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia - tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób "jak" tego dokonać. To ustalenie chronicznie odrzucane przez upadkową filozofię pasożytnictwa (patrz strona "parasitism_pl.htm") stanowi jeden z kanonów mojej filozofii totalizmu - opisany, między innymi, w punkcie #A0 strony o nazwie "god_proof_pl.htm" oraz w punkcie #C4 strony "2020zycie.htm". Drugą (ii) lekcją udzieloną nam dzięki historii tego sukcesu, jest ujawnienie "jak" oraz ujawnienie niepodważalnego przez przesiadujących w swoich wygodnych "fotelach z poręczami" mieszkańców "wież z kości słoniowej" empirycznego materiału dowodowego na absolutną prawdę podanego nam w wersetach Biblii "co", wyjaśnioną w punkcie #C5 strony o nazwie "2020zycie.htm" - jakiej to prawdy uparcie jednak NIE chce uznać manipulowana przez "moce zła" dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna". Prawda ta stwierdza, że ciała powstałe z materii NIE uzyskają życia ani samoświadomości przez aż tak długo, aż Bóg "wtchnie" do nich "Drobiny Boga" z zapisywalno-wymazywalnym oprogramowaniem ich duszy. Wszakże materia przeleżałych przez około 2000 lat nasion judejskich daktyli była aż tak pozmieniana z powodu upływu czasu, że gdyby życie powstawało wyłącznie ze zdolności tej zdegenerowanej materii, wówczas ich wykiełkowanie byłoby niemożliwością. Nie na darmo archeolodzy wierzący w kłamstwa ewolucjonizmu i przesiąknięci filozofią materialistycznego redukcjonizmu (patrz https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ), kiedy Pani Dr Sarah Sallon poprosiła ich o te nasiona aby spróbować ich wykiełkowania, posądzali że ona zwariowała! Z prawdy tej drugiej (ii) lekcji wynika też prawda trzeciej (iii) lekcji teoretycznie już wydedukowanej w punktach #D1 i D2 strony o nazwie "2020zycie.htm", jednak empirycznego materiału dowodowego na potwierdzenie której też dostarcza opisana tu historia przywrócenia do życia judejskich daktyli. Mianowicie, prawdą tą jest opisane w powyższym punkcie #L2 moje ustalenie, że do czasu aż wszystkie funkcje samouczącego się ciałka płodu w pełni się wykształtują, Bóg NIE "wtchnie" w owo ciałko duszy potrzebnej mu do zaczęcia życia - co praktycznie oznacza, że tzw. "aborcja" (tj. usuwanie ciąży) przed chwilą załapania pierwszego oddechu wcale NIE jest zabijaniem dziecka, bowiem dziecko to jeszcze NIE otrzymało od Boga "duszy", a z nią i życia. Jeszcze jedną lekcją (iv) z tej historii jest potwierdzenie prawdy znanego przysłowia, że "Bóg pomaga tym co pomagają siebie sami". Wszakże średnia szansa wykiełkowania palmy z tych 2000-letnich nasion wynosi "jeden na ponad pięć". Tymczasem w pierwszej serii Pani Dr Sarah Sallon otrzymała od archelogów jedynie wymownie symboliczne 4 nasiona, czyli mniej niż nakazują wymagania prawdopodobieństwa. Potrzebna była więc bezpośrednia choć cicha interwencja Boga aby mimo wszystko jedno z tych nasion wykiełkowało. Gdyby bowiem nic NIE wykiełkowało z tej pierwszej serii, archeolodzy mieliby doskonałą wymówkę aby odmówić dania następnych nasion - cały więc ten projekt uległby przez nich zatrzymaniu (tak jak to dotychczas się dzieje w moimi najważniejszymi projektami, np. budowy "generatorów czystej darmowej energii" zdolnych uratować naszą cywilizację bowiem działających na zasadach "perpetuum mobile" opisywanego np. w punkcie #B3 strony "fe_cell_pl.htm"). Kolejną lekcją (v) też wynoszoną z tej romantycznej historii judejskich daktyli jest jeszcze jedno empiryczne potwierdzenie złowrogiej dla nas prawdy, że gdziekolwiek coś się czyni co ma służyć dobru ludzkości, zawsze natychmiast do działania wkraczają "moce zła", np. te opisane w #A5 do #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm" czy zilustrowane w #A2a do #A2ab strony "ufo_pl.htm", aby rękami, decyzjami i zarządzeniami wykonujących ich podszepty i pokusy ludzi utrudniać lub uniemożliwiać uczynienie tego dobra. W owym punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm" wskazuję też materiał dowodowy, że prawdopodobnie nawet daty i przebieg całej historii ludzkości (w tym i historii Polski) są przez te "moce zła" fałszowane i wypaczanie - przykładem tego materiału dowodowego jest napis na kolumnie króla Zygmunta III Wazy w Warszwie informujący iż był on 44 królem Polski - patrz https://www.google.pl/search?q=Zygmunt+III+Waza+44+kr%C3%B3l+Polski , a także np. około 6-minutowy agielskojęzyczny film o tytule "A Proof We Live In 1021. Not 2021." i o adresie https://www.youtube.com/watch?v=dt8o4WBGYBQ . Jednocześnie jeśli coś w przyszłości będzie wyrządzało znaczne szkody ludzkości, wówczas nawet kiedy w danym czasie fakt i sposób tego szkodzenia NIE jest jeszcze znany, ciągle owe technicznie wysoce zawansowane "moce zła", też natychmiast wkraczają do działania i usilnie dopomagają we wdrożeniu tego czegoś co później spowoduje owe szkody i zło - która to sytuacja zdaje się potwierdzać iż na Ziemi już przez kogoś są praktykowane "podróże w czasie" oraz używani tzw. "kurierzy czasowi" opisywani np. w punktach #D5, #C3.1 i #C9 strony "timevehicle_pl.htm".

 

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

Powyższy wpis #342 ujawnia powody wprowadzania na Ziemi zaprzeczających stwierdzeniom Biblii praw ludzkich zakazujących kobietom dokonywania aborcji oraz przypomina nam najbardziej winnych łamania przez ludzi trzech Przykazań Boga (tj.: NIE zabijaj, Miłuj swego bliźniego jak siebie samego, Nie pożądaj żony bliźniego swego), ilustruje przykłady możliwych kar i następstw tego łamania oraz wyjaśnia sposoby "jak" daje się unikać łamania tych przykazań wraz z przykładami materiału dowodzącego wyniki tego unikania. Wpis ten stanowi adaptację treści punktów #L1 do #L3 z mojej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 7 listopada 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:  

http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm

http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm

http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm

http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm

http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "smart_tv.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/smart_tv.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #342, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, )

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #342:

#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 i #G4 z "wroclaw.htm")

#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#322, 2020/5/17 - formowanie huraganów i tornad przez Magnokrafty (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")

#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#295, 2018/4/17 - "Tablice Cykliczności" i "Napędy Przyszłości" (#J1 do #J4 z "propulsion_pl.htm")

#284, 2917/6/1 - widea dowodzące iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z "portfolio_pl.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na "przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z "pajak_dla_prezydentury_2020.htm")

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po "punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

#217, 2012/3/27 - nasze nieuświadamiane pogawędki z cielesnymi reprezentacjami Boga (#F5 z "antichrist_pl.htm")

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm")

#194, 2011/1/17 - Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny (#C6 z "soul_proof_pl.htm")

#151, 2008/5/15 - brak kompetencji starej nauki do badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :