Archiwum 01 lipca 2021


lip 01 2021 #336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu...

#336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ustalone moją "Teorią Życia z 2020 roku"

 

Motto niniejszego wpisu #336: "Transformujmy wierzenia - które jedynie podsycają w ludziach nieracjonalne spekulowanie, błądzenie, a czasami nawet kłamanie, w wiedzę potwierdzaną przez opisanych tu "trzech świadków" - która wiedzie do poznania rzetelnej prawdy." (Najracjonalniejsze ludzkie zachowanie rekomendowane moją "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" oraz wynikającą z tej teorii "filozofią totalizmu" - jakiej praktykowanie mnie zawiodło do ustalenia licznych wcześniej nieznanych przez ludzi prawd upowszechnianych m.in. i w tej publikacji.)


#V1. Dlaczego po około 2000 ludzkich lat szerzenia chrześcijaństwa nasza cywilizacja nadal jest równie barbarzyńska jak w czasach Jezusa:

Od samego początku kiedy Bóg stworzył ludzi, miał nadzieję, że staną się oni Jego pomocnikami w osiąganiu nadrzędnych boskich celów, a także Jego współtowarzyszami i przyjaciółmi. Jednak już wkrótce się rozczarował. Na przekór niewypowiedzinej mocy Boga, czyniącej Go jedynym źródłem wszystkiego co doświadczamy a także źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności (patrz "Wideo #V1" poniżej), zamiast posłuszeństwa i wierności Jego nakazom, ludzie wybrali zaspokajanie swoich egoistycznych zachcianek i dążeń. Aby więc jakoś być w stanie zarządzać efektami ich dalszych postępowań, Bóg przeprogramował ich dusze i ciała, zaś w trakcie bibilijnego potopu wprowadził tzw. "nawracalny czas softwarowy" opisywany w punktach #C4 i #C4.1 mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm", oraz zaprogramował sterowany owym "nawracalnym czasem softwarowym" zaś niekontrolowany przez samych ludzi sposób zarządzania efektami ludzkich działań - schemat jakiego jest omawiany w punkcie #J5 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". Jednak i te posunięcia NIE spowodowały iż ludzie zaczęli sumiennie wypełniać nakazy i wymagania Boga.


Aby więc uczynić bardziej klarownym co dokładnie Bóg wymaga od ludzi, podczas wyprowadzania narodu żydowskiego z Egiptu, Bóg dał mu słynne dwie kamienne tablice na których wypisał 10 przykazań jakie ludzie powinni wypełniać. Niestety, pomimo iż łamanie owych przykazań indukowało najróżniejsze kary, także i one wkrótce zaczęły być powszechnie łamane. Około więc czasów przybycia na Ziemię Jezusa, Bóg ponownie przeprogramował ludzkie dusze i ciała, dając każdej osobie organ tzw. "sumienia" - który zawsze jej podpowiada czy dany zamiar lub postępowanie jest zgodne z przykazaniami, intencjami i wymaganiami Boga. Nadanie ludziom organu "sumienia" (w Biblii opisane pod nadal niezupełnie rozumianą nazwą "Nowe Przymierze") ja wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Także i to posunięcie NIE powstrzymało jednak ludzi od działań sprzecznych z przykazaniami i wymaganiami Boga. Ponownie ludzie szybko i masowo zaczęli zagłuszać w sobie głos sumienia, ignorując wypełnianie tego co Bóg od nich wymaga. Aby więc jakoś utrzymywać zgodność drogi ludzkości z planami Boga, konieczne okazało się pozwalanie aby ludzi trapiło to na co swymi postępowaniami sobie zasłużyli. To z kolei spowodowało co kilkuset-letnie zagłady ("czystki") najbardziej nieposłusznych ludzi, dziś w internecie ilustrowane i opisane pod wymijającą nazwą "resety cywilizacji" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ). Moje badania prognozują, że następną z "czystek" będzie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ) - chociaż aby NIE potwierdzać moich wyników badań ani na nie się NIE powoływać sporo "powtarzających" twierdzi iż nadejdzie ona już wcześniej (np. w 2024 roku). W dzisiejszych czasach klarownie już widać to nadchodzenie kolejnego "zwrotu owoców" na jakie ludzkość ponownie sobie zasłużyła. Wszakże utrzymywanie przez ludzkość użycia "pieniędzy" jakie podsycają "chciwość" oraz powodują życie w "strachu" przed utratą swych zarobków lub oszczędności, spowodowało że ludzkość niemal całkowicie zanieczyściła już uprawną glebę, zatruła oceany i rzeki, oraz wyniszczyła naturę. Nawet NIE próbuje też mienić swego postępowania ani swych niszczycielsko sprzecznych z nakazami Boga "ludzkich praw", chociaż poziom zatrucia i zniszczenia naturalnego środowiska i otoczenia już obecnie zaczyna zagrażać niemożliwością dalszego kontynuowania życia, zaś poziom ignorowania przykazań i wymogów Boga jest bliski tego jaki panował tuż przed "Biblijnym Potopem".


Obecna sytuacja na Ziemi stała się aż tak wypaczona, że praktycznie np. każde działanie Jezusa opisane w Biblii łamałoby jakieś dzisiejsze ludzkie prawo, wystawiając Go na możliwość ukarania przez ziemskie władze - co żartobliwie staram się wyjaśnić i zilustrować na przykładach np. w punkcie #G3 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" czy we WSTĘPie do innej mojej strony o nazwie "petone_pl.htm".


W sumie tysiąclecia praktykowania kłamstwa i błądzenia doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji, kiedy to na całej ziemi panuje: wymuszanie pracy "pieniędzmi" i "strachem" zamiast ochotniczego wykonywania produktywnej "pracy moralnej" dla gromadzenia energii moralnej i przedłużania swych doznań szczęśliwości "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm"); igoizm i chciwość (pazerność) zamiast dbałości o bliźniego i o naturę; współzawodnictwo w gromadzeniu bogactwa zamiast miłości i troski o bliźniego, korupcja, odrzucanie wiedzy i wypaczanie religijnych instytucji zamiast pogłębiania wiedzy o Bogu i miłowania naszego stwórcy i Boga; szerzenie stagnujących ludzkość kłamstw zamiast generującej postęp prawdy; itd, itp. Chociaż więc dla wielu zapewne okaże się na to już zbyt póżno, najwyższy czas aby zacząć poznawać najniedawniej odkryte prawdy o Bogu, o tragiźmie sytuacji w jaką ignorowanie wiedzy o Bogu sami się wprowadziliśmy, oraz podjąć energiczne wysiłki naprawiania tej sytuacji. Poznawanie to zaś i naprawianie najlepiej rozpocząć od nowo-poodkrywanych prawd o naturze Boga i o Jego roli w powstaniu i kształtowaniu się życia.


https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Wideo #V1: Oto około 12-minutowe angielskojęzyczne wideo które dokumentuje, że wbrew temu co kłamliwie nam wmawia zapatrzona w materię instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nadprzyrodzone zjawiska jednak istnieją, zaś ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności - które pośrednio także dowodzi, że Bóg istnieje. Cały szereg innych wideów też dokumentujących istnienie nadprzyrodzoności pokazałem na stronie "2020zycie.htm" jako "Wideo #H3b" i "Wideo #H3c".


Ciekawa forma nadprzyrodzoności jest też pokazywana na około 17-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) oraz adresie https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . Ilustruje ono czynienie niewidzialnymi dowolnych istniejących obiektów powodowane "zakrzywianiem światła". W rezultacie możliwym jest pokazywanie w świetle dziennym np. całkowicie pozbawionych widoku ludzi (czyli kompletnie jakby "wyludnionych") ulic oraz lokali wysoce zaludnionego miasta hiszpańskiego, w jakim faktycznie mogą przebywać tłumy ludzi, jednak zakrzywianie przebiegu światła eliminuje ich z widoku i z ukazania kamerą. W sposób teoretyczny zasadę "zakrzywiania światła" poprzez odpowiednie programowanie przeciw-materii opisałem w związku z przyszłościowym zbudowaniem przez ludzi urządzeń napędowych "szóstej ery technicznej" omawianej w punkcie #J4.6 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm", zaś wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy je od 22:58 do 23:45 minuty naszego gratisowego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Z kolei empiryczny przypadek natknięcia się Polaka, Ś.P. Andrzeja Domały, na wehikuł UFO ukryty przed wzrokiem ludzi właśnie poprzez takie "zakrzywianie światła" opisany jest w paragrafie zaczynającym się od słów "Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie ..." a zawartym w podrozdziale B5.1 z naszego wspólnego traktatu [3b] (upowszechnianego stroną "tekst_3b.htm").


#V2. Streśćmy więc prawdy, które na temat Boga i życia poustalała dopiero moja "Teoria Życia z 2020 roku":

Na szczęście moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisywana na stronie "2020zycie.htm" zdołała poustalać i powyjaśniać szereg dalszych nadal nieznanych ludziom fundamentalnych prawd na temat naszego Boga oraz życia w świecie materii - które to życie nasz Bóg stworzył i którym obecnie zarządza z żelazną konsekwencją. Potwierdzenia tych prawd wprawdzie od tysiącleci były zapisane w Biblii i w innych religijnych publikacjach (np. w księgach Kabały - po ich przykłady patrz #K1 ze strony "god_istnieje.htm"). Jednak aby je zrozumieć, najpierw trzeba było posiąść "klucz" - jaki ludzkości dostarczyła dopiero moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (zwana także "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Z kolei poznanie i zrozumienie tych fundamentalnych prawd wskazuje zainteresowanym osobom drogę, podjęcie podążania którą umożliwi korygowanie kłamstw, wypaczeń i spekulacji jakie upowszechniło po świecie tysiącletnie panowanie na Ziemi "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości". To dlatego w (1) do (7) z punktu #H7 strony "2020zycie.htm" skrótowo już wyjaśniłem te z owych fundamentalnych prawd, jakich poznanie już wcześniej umożliwiła moja ludzko niedoskonała wiedza i zdolność potwierdzania prawdy, zaś poprawne (mam nadzieję) zinterpretowanie potwierdzeń jakich umożliwił mi materiał dowodowy jaki zdołałem zgromadzić do i w 2020 roku. Poszerzmy więc teraz ich liczbę i opisy o wyniki moich najnowszych przemyśleń i sprawdzeń, streszczając poniżej w punktach chociaż najważniejsze z owych do dzisiaj nowo poustalanych już fundamentalnych prawd o Bogu i życiu, poczym wskażmy też gdzie dokładnie zainteresowani czytelnicy mogą poznać więcej istotnych szczegółów i potwierdzeń na temat każdej z nich. Oto te prawdy:

(1) Moje odkrycie, że w Biblii Bóg zainspirował zaszyfowanie potwierdzeń dla wszystkich zgodnych z absolutną prawdą istotnych odkryć naukowych uzyskanych dzięki niepowypaczanym badaniom ludzi. Sposób tego zaszyfrowania jest iście genialny. Przykładowo, tylko w jednozdaniowym wersecie 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" (zacytowanym w opisie prawdy (4) poniżej i w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm"), oprócz powszechnie znanej prawdy (4), że to Bóg, a NIE naturalna ewolucja, stworzyły człowieka, wkodowane są potwierdzenia co najmniej 3 dalszych, dotychczas przeaczanych przez chrześcijaństwo i stąd nieznanych ludzkości prawd. Mianowicie: potwierdzona jest tam też: nierozumiana prawda opisana poniżej pod numerem (5) a stwierdzająca, że Bóg jest unikalnym "intelektem grupowym" na jaki składają się przeciwstawne do siebie osobowości mężczyzn oraz kobiet; prawda numer (4) stwierdzająca, że budowa i działanie ciał mężczyzn i kobiet jedynie kopiują dwa fizykalnie podobne do siebie wzorce ciałek męskich i żeńskich Drobin Boga; jednocześnie prawda numer (4) informująca też, że cechy męskich i żeńskich Drobin Boga typowo "wtchniętych" odpowiednio kobietom i mężczyznom, a stąd i cechy dusz mężczyzn i kobiet, diametralnie się różnią od siebie z powodu przeciwstawności cech dodatnich męskich i ujemnych żeńskich Drobin Boga - tak jak opisują to punkty #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm". Stąd, aby mieć absolutną pewność iż jakieś nowe odkrycie stanowi absolutną prawdę, wówczas powinno być potwierdzone przez wszystkich "trzech świadków" jakich oświadczenia gwarantują jego prawdę, tj. niezależnie od jego (1a) zgodności z poprawnie wydedukowanymi i dowiedzionymi związkami przyczynowo-skutkowymi z innymi prawdami (patrz punkt #V7 poniżej w tym wpisie #336), to samo odkrycie powinno być też (1b) potwierdzone którymś z wersetów Biblii, oraz (1c) musi być też potwierdzane istniejącym empirycznym materiałem dowodowym manifestowanym przez otaczającą nas rzeczywistość. Prawdę tego mojego odkrycia i zasady badań wyjaśniam w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś poszerzam ją i uprecyzyjniam w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ciekawe, że początkowo kierując się tylko intuicją, ja sam zasadę tę wdrażałem w praktyce począwszy od czasu sformułowania swej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - zawsze każde ze swych odkryć starając się potwierdzać stwierdzeniami powyższych "3 świadków" (1a) do (1c). Moim tonącym w niszczycielskiej nieprawdzie kolegom zawodowym (innym naukowcom) też rekomenduję aby i swoje odkrycia i teorie zaczęli potwierdzać powyższymi "trzema świadkami". Do bowiem czasu aż prawda jakiejkolwiek istotnej nowej wiedzy naukowej NIE zostaje potwierdzona przez owych "3 świadków", stanowi ona jedynie czyjąś opinię jaka może być kompletnie błędną, lub nawet stanowić czyjeś antyludzko upowszechniane kłamstwo.

(2) Ustalenia mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" wskazały liczne sposoby na jakie formalnie naukowo, a także empirycznie, istnienie Boga może zostać niepodważalnie udowodnione. W rezultacie jej wskazań, w 2007 roku autor opracował naukowo niepodważalny dowód formalny iż Bóg istnieje, zaprezentowanie jakiego opublikowałem, między innymi, w punkcie #G2 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm". Ponadto w 2020 roku wypracował także drugi, podobnie naukowo niepodważalny sposób dowiedzenia samemu sobie przez każdą osobę iż "skoro dana osoba żyje, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje" - zaprezentowany w "części #D" (szczególnie w punkcie #D1) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm". Niezależnie od tego formalnego dowodzenia, znacznie wcześniej autor tego wpisu #336 wypracował też aż cały szereg innych dowodów naukowych na istnienie Boga, część z których linkuje on z punktu #G3 w/w stronie "god_proof_pl.htm" - np. patrz podrozdziały od I3.3.1 do I3.3.4 z tomu 5 jego monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Ponadto, dzięki owej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zdołał też zidentyfikować aż cały szereg zjawisk i zaistnień manifestowanych w otaczającej nas rzeczywistości, a stąd możliwych do naukowo obiektywnego zweryfikowania, które NIE mogłyby się pojawiać gdyby Bóg ich NIE zaprojektował i postwarzał w nadprzyrodzony sposób. Moim zdaniem najważniejsze z nich jakie wprowadziło na Ziemi najwięcej dobra, był potwierdzony nawet przez wielu historyków i naukowców fakt iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią. (W moim odczuciu w najbardziej przyjemny do oglądania sposób, fakt ten prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=God%27s+Not+Dead+2 .) Wszakże fakt, że Jezus był jednak żyjącą i czyniącą cuda postacią historyczną powoduje, że jedyna różnica pomiędzy np. (a) "ateistami", oraz (b) "wierzącymi" w Boga (lub nawet (c) totaliztami "wiedzącymi z całą pewnością iż Bóg istnieje") sprowadza się do ilości kategorii wiedzy i prawd, które ich światopoglądy, nastawienia i osobowości pozwalają im zaakceptować, wdrażać i upowszechniać (co wyjaśniłem szerzej w punktach #V4 i #V5 poniżej w tym wpisie #336), a stąd które to kategorie wcale NIE muszą reprezentować całej obiektywnie już zidentyfikowanej prawdy ani wiedzy o Bogu, a jedynie mogą wynikać z ograniczeń powprowadzanych następstwami ich osobistego wychowania, nabytych cech ich charakterów, wmuszonych w nich poglądów i nawyków, itp. Niezależnie od Jezusa jako historycznej postaci, w literaturze publikowana jest też ogromna liczba innych takich zjawisk i zaistnień - wszystkie z których od Boga dzieli tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej. Moim zdaniem kolejnym ich doskonałym przykładem może być zjawisko zapracowanej nirwany, wprogramowanie której przez Boga w ciała i dusze wszystkich ludzi opisałem w punkcie #A1 swej strony "evolution_pl.htm", zaś działanie której umożliwia ludzkości wypracowanie omawianego na "Wideo #V2" poniżej cudownego "ustroju nirwany" jakiego wdrożenie przez ludzkość pozwoli nirwanie trwale wyeliminować z użycia "pieniądze", "strach" oraz ludzką "pazerność" (chciwość) - jakie są pierwotnym źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Dlaczego zjawisko "zapracowanej nirwany" samo w sobie stanowi dowód na istnienie Boga, wyjaśniam to w (b') z punktu #C1.1, oraz w punkcie #E1, swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", a także w (L) z punktu #A3 oraz w punkcie #F5 strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Innym przykładem iście rewolucyjnego zaistnienia, jakie samo w sobie też stanowi empiryczny dowód na istnienie Boga też oddalony od Boga o tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej, jest fakt zbudowania na Ziemi urządzeń tzw. "perpetuum mobile" jakie według "oficjalnej nauki ateistycznej" jakoby NIE mogą być zbudowane, jednak jakich już poprawnie działające prototypy opisuję szerzej i ilustruję wideami m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm". Dlaczego zaś urządzenia "perpetuum mobile" stanowią kolejny dowód empiryczny na istnienie Boga wyjaśniam to szerzej na swej stronie o nazwie "god_proof_pl.htm" - patrz tam np. punkt #D3 oraz kilka poprzedzających go punktów też tam referujących do roli "perpetuum mobile" jako demaskatora kłamstw i wysiłków zablokowania prawdy i postępu przez wysoce już skorumpowaną, a stąd działającą już na szkodę ludzkości i wymagającą zreformowania "oficjalną naukę ateistyczną". Empirycznym dowodem na istnienie Boga jest też fakt, że wszelkie istoty żyjące, w tym my ludzie, starzeją się w "nawracalnym czasie softwarowym" jaki upływa z kilkaset tysięcy większą szybkością niż "nienawracalny czas absolutny wszechświata" w którym starzeją się atomy, izotopy, skamienieliny i wszelka materia nieożywiona. Ów nawracalny czas softwarowy opisałem skrótowo we WSTĘPpie i w punkcie #G4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś szczegółowiej - w publikacjach tam wskazywanych i linkowanych. Natomiast zasadę jego zaprogramowania przez Boga - w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm". Ponieważ zaś dokonywane przez Boga powtarzalne cofanie ludzi do tyłu w owym "nawracalnym czasie softwarowym" powoduje zjawisko zwane "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), zjawisko to też jest jednym z empirycznych dowodów na istnienie Boga. Innym empirycznym dowodem jest też działanie niektórych UFO jako "wehikuły czasu" - po opisy materiału dowodowego patrz np. punkt #D3 strony "timevehicle_pl.htm". Cały szereg jeszcze innych zjawisk i zaistnień stanowiących bezpośrednie dowody empiryczne na istnienie Boga opisałem także w "części #E" i w "części #F" strony "god_proof_pl.htm", zaś niektóre z nich powtórzyłem w punktach #F1 i #F2 strony internetowej "biblia.htm". Warto tu odnotować, że skoro owe naukowo niepodważalne dowody na istnienie Boga ja publikuję już nieustannie od kilkudziesięciu lat, stąd powtarzanie na zasadach "zaciętej płyty" przez wyszukiwarki internetowe kłamstw upowszechnianych przez pracowników "oficjalnej nauki ateistycznej" a stwierdzających, że jakoby istnienie Boga NIE zostało jeszcze naukowo i formalnie udowodnione, jest NIE tylko oszukiwaniem ludzkości, ale także braniem na swe sumienia ogromnego grzechu przez osoby wymuszające owo powtarzanie - jaki to grzech omówiłem szczegółowiej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm" (patrz werset 20:16 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" o "mówieniu kłamstwa jako świadek") oraz jaki to grzech może okazać się odpowiedzialny za odwiedzenie wielu ludzi od Boga, a stąd i za utratę przez nich szansy na "życie wieczyste".

(3) W przeciw-świecie istnieją męskie dodatnie i żeńskie ujemne wiecznie żyjące i nieustająco ruchliwe inteligentne i samoświadome "Drobiny Boga", które są budulcem z jakiego Bóg stworzył nasz świat materii i wszystko co w nim istnieje. Niestety nasza błędnie zapatrzona wyłącznie w materię "oficjalna nauka ateistyczna" uważa, że najbardziej elementarnymi składowymi materii są "cząstki elementarne" uformowane z materii. Tymczasem moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (która z powodu nieustających prześladowań i wyciszania nadal jest upowszechniana głównie pod odmienną nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") już ustaliła, oraz potwierdziła to ustalenie znaczącym materiałem dowodowym jaki reprezentuje wszystkich trzech wymienionych powyżej "świadków" (1a) do (1c), że owe materialne "cząstki elementarne" zostały postwarzane z niewypowiedzianie mniejszych składowych, które do 2020 roku nazywałem "drobiny przeciw-materii" - jednak o których w 2020 roku odkryłem iż są one indywidualnymi, żyjącymi, inteligentnymi, samo-świadomymi istotkami jakie nazwałem wówczas "Drobiny Boga". Jak więc się okazuje, cały nasz świat materii, oraz wszystko co odbieramy naszymi zmysłami, to po prostu najróżniejsze manifestacje posłusznych Bogu postępowań owych męskich i żeńskich "Drobin Boga". Więcej informacji na temat "Drobin Boga" i sposobu na jaki uformowana z nich zostaje nasza materia i cały nasz świat fizyczny, czytelnik znajdzie w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", oraz w punkcie #I2 mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm".

(4) Kiedy w wersecie 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg zainspirował stwierdzenie, cytuję: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę", wówczas potwierdził tym, m.in., że ludzie zostali stworzeni dokładnie kopiując wzorce i podobieństwa do dodatnich męskich i do ujemnych żeńskich "Drobin Boga" - obie jakie to drobiny, fizykalnie mając podobną budowę, demonstrują jednak drastycznie przeciwstawne do siebie cechy motywacji i zachowań. Tę prawdę także wyjaśniam w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Odnotuj z przytoczonych tam opisów przeciwstawnych cech i zachowań męskich i żeńskich "Drobin Boga", że nawet esencja charakterów i postępowań mężczyzn i kobiet definiowana przez ich dusze, dokładnie pokrywa się z tymi manifestowanymi przez męskie i żeńskie Drobiny Boga.

(5) Moje odkrycie, że natura i działania Boga faktycznie NIE reprezentują tzw. "indywidualnego intelektu" (np. pojedyńczej osoby), a tzw. "intelekt grupowy" będący wynikiem grupowego myślenia i już posiadanej wiedzy zgromadzonej przez wszystkie "Drobiny Boga" zawierające w sobie programy naszego Boga. Jednak ów grupowy Bóg faktycznie jest pojedyńczym gigantycznym programem, tyle że przechowywanym i uruchamianym w wielu Drobinach Boga naraz. Stąd samego siebie najwyraźniej identyfikuje On jako jedną całość, a ponadto jest w stanie stwarzać też indywidualne osoby, umysły których mają bezpośrednie połączenie z "grupowym" umysłem Boga i stąd stanowiące z nim jedność, dlatego które dla ludzi stanowią np. cielesne reprezentacje Boga (jednym z nich był, i nadal jest, Jezus - to dlatego prawdą jest stwierdzenie Jezusa powtórzone w wersecie 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" - cytuję: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" - co najlepiej zilustrowane zostało na przykładzie komputerowego terminala na długościach od 13:27 do 13:41 minuty naszego filmu "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ). To odkrycie o "grupowej naturze" Boga najszerzej opisałem w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Praktycznie odkrycie to oznacza, że Bóg jest gigantycznym programem opisywanym w punkcie #A0 ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm" - fragmenty którego rozprzestrzenione są (czyli zawarte) w nawyższych, bo 12-tych "mózgach" i pamięciach każdej z niezliczonych "Drobin Boga". (Jednak ów umysł grupowego programu Boga jest w stanie bezpośrednio połączyć się w jedność z umysłem pojedyńczej osoby, np. Jezusa, tak że osoba ta dla ludzi staje się cielesną reprezentacją grupowego Boga.) Ponieważ zaś w każdej Drobinie Boga jej "dwunasty mózg" posiada nadrzędność nad wszystkimi pozostałymi jej mózgami jakimi on zarządza, Bóg ma absolutną władzę nad każdą Drobiną Boga - w tym także nad Drobinami Boga w jakich zawarte są programy duszy tzw. "Upadłych Aniołów". Wszakże zgodnie z opisami w (g) i (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wszelkie Anioły, w tym i tzw. "Upadłe", to po prostu "ucieleśnione" Drobiny Boga postępowanie jakich jest sterowane doskonalszymi niż ludzkie duszami zaś ciała jakich są programowane z udoskonalonych pierwiastków opisywanych w punktach #I1 do #I7 strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm".

(6) Ustalenie mojej "Teorii Życia z 2020 roku", że aż dwie dyscypliny dzisiejszej nauki, tj. Nauki Komputerowe oraz Inżynieria Mechaniczna, razem wzięte ujawniają naukowo niepodważalne powody, które konkusywnie dowodzą iż ewolucja życia wyłącznie w materii jaką NIE zarządza samo-modyfikowalne software, jest absolutną niemożliwością. Z kolei to ustalenie jest równoznaczne z naukowym wykazaniem, że życie wcale NIE mogło wyewoluować się w materii z naszego świata fizycznego, a musiało wyewoluować się w myślących "Drobinach Boga" z przeciw-świata - tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w punkcie #D2 strony "2020zycie.htm". Wszakże, jak "na chłopski rozum" uzasadniłem to dokładniej w punkcie #B2 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm", samoewolucja świadomego i "żyjącego" programu w samouczącej się Drobinie Boga jest na tyle prosta do zajścia, że mogła ją spowodować wieczna ruchliwość "chaosu" z przeciw-świata, podczas gdy samoewolucja życia w materii przekracza zdolność do samozajścia w świecie materii. Materia, nasz świat fizyczny, oraz żyjące istoty z materii tylko więc mogły i musiały zostać stworzone przez Boga (żyjącego w przeciw-świecie) dopiero po tym kiedy najpierw życie samowyewoluowało się w Drobinach Boga - które stanowią jakby indywidualne myślące komórki "ciała Boga". Powstanie życia w "Drobinach Boga" z przeciw-świata opisałem szerzej w punkcie #C5 strony o nazwie "2020zycie.htm". Do ciał istot z materii naszego świata fizycznego zarodki życia i samo-świadomości są zaś wprowadzane poprzez "wtchnięcie" w nie właśnie owych "Drobin Boga" jakie zawierają programy "duszy" ożywiającej ciała tychże istot.

(7) "Dusza" w jakiej zawarta jest samo-świadomość, osobowość, pamięć, wiedza, itp., każdej istoty żyjącej o ciele z materii, fizycznie przechowywana jest w Drobinie Boga jaką Bóg "wtchnie" w ciało danej istoty w momencie jej ożywiania (tj. w przypadku istot oddychających powietrzem - w momencie "łapania pierwszego oddechu"). W sensie swej roli "Drobina Boga" zawierająca "duszę" wypełnia funkcję podobną do roli mikroprocessorów (np. Intel) z dzisiejszych komputerów. Tę prawdę opisałem w (d) i (e) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Ponieważ zaś każda z Drobin Boga, w swym wiodącym, dwunastym "mózgu" zawiera oprogramowanie Boga, to oznacza, że każdy z nas ludzi faktycznie jest równocześnie "świątynią" w której żyje też Bóg. Odnotuj, że oprogramowanie Boga zawierają także 12 mózgi tzw. "Upadłych Aniołów" - stąd wywodzi się władza Boga także nad ich losami. Ponadto, kiedykolwiek tylko Bóg zechce, wówczas swoim nadrzędnym (12-tym) "mózgiem" może nakazać istocie dusza jakiej zawarta jest w danej Drobinie Boga aby miała określone myśli lub postępowanie, jakie są zgodne z długoterminowymi planami Boga - co wyjaśniam także, między innymi, w punkcie #J5 strony o nazwie "petone_pl.htm". Dlatego chociaż Bóg stara się tego NIE manifestować aby NIE odbierać ludziom ani innym istotom żywym ich "wolnej woli", faktycznie Bóg posiada absolutną kontrolę nad wszystkim co dzieje się w rządzonej przez Niego części nieskończonego rozmiarowo wszechświata. Posiada też absolutna władzę życia i śmierci nad wszystkim co żyje w przeciw-świecie i w naszym świecie materii.

(8) Aby istoty żyjące uformowane z materii mogły być ożywione i mogły zacząć uczyć się życia, ich ciała muszą być tak skonstruowane aby reprezentowały sobą hardwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego". Stąd po zaopatrzeniu tych ciał przez Boga w softwarową "duszę" jaka jest tak zaprogramowana aby reprezentowała softwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego", cały taki hardwarowo-sotwarowy system zaczyna "żyć" - czyli działać jako "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" którego działanie nastawione jest na "przysparzanie wiedzy". Działanie każdej żywej istoty z materii, w tym ludzi, jako właśnie taki "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" opisałem szerzej w punkcie #D3 na stronie "2020zycie.htm".

(9) Program Boga "posila się" (tj. odżywia) wiedzą. To dlatego najważniejszym celem dla jakiego zostali stworzeni zarówno ludzie, jak i wszelkie inne istoty żyjące o ciałach z materii, jest "przysparzanie wiedzy" - co wyjaśniłem szerzej w punktach #B1 i #B1.1 z mojej strony internetowej o nazwie "antichrist_pl.htm". Natomiast fakt, iż "wiedza" przysparzana przez ludzi i przez inne istoty żyjące faktycznie stanowi "pożywienie" dla programów Boga wynika z przyczynowo-skutkowego wynikania opisywanego tzw. "Teorią Nadistot" genialnego Polaka o nazwisku Adam Wiśniewski (pseudonim "Snerg") - tyle że sam Adam Wiśniewski NIE stwierdził ani NIE wyjaśnił w swej "Teorii Nadistot" faktu iż Bóg "posila się widzą" (fakt ten dopiero ja wydedukowałem dzięki ustaleniom i wskazówkom wynikającym z mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku"). Ową "Teorię Nadistot" Wiśniewskiego opisałem szerzej w punkcie #I6 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm" - rekomenduję aby stamtąd z nią się zapoznać - powoduje ona bowiem rodzaj rewolucji i przewrotu w naszej wiedzy na temat Boga.

(10) Pomimo iż Drobiny Boga same są w stanie dokonywać "przysparzanie wiedzy" nadal rezydując w przeciw-świecie, jednak tam dokonywane zajmuje ono bardzo długie okresy czasu i ma raczej ograniczoną rozpiętość doświadczanych doznań. Aby więc przyspieszyć "przysparzanie wiedzy", a także aby umożliwić Drobinom Boga doświadczenie doznań niemożliwych lub trudnych do urzeczywistnienia w przeciw-świecie (takich jak np. "uśmiercenie" oprogramowania "duszy" z jakiejś fizykalnie nieśmiertelnej Drobiny Boga, czy jak doznania szczęśliwości "zapracowanej nirwany") oraz aby umożliwić Bogu projektowanie i stwarzanie nowych i coraz bardziej niezwykłych doznań jakie "dusze" z Drobin Boga są w stanie doświadczyć w naszym świecie materii, Bóg stworzył nasz podatny na Jego udoskonalenia świat materii oraz materialne istoty żyjące w które następnie "wtchnięte" są "dusze" z Drobinami Boga w celu doświadczenia doznań życia fizycznego, jakie to doznania formują potem coraz bardziej zaawnasowaną wiedzę oraz coraz doskonalsze cechy charakteru wybranych Drobin Boga. Te nadrzędne powody i cele stworzenia "świata materii" i żyjących w nim istot z materii opisałem dokładniej w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Ich nadrzędnym zadaniem jest coraz znaczniejsze udoskonalanie wiedzy, charakterów, pamiętanych doznań i przebiegów życia wszelkich istot żyjących całego wszechświata, a tym samym udoskonalanie całego wszechświata - tak jak opisałem to i zilustrowałem w "Tab. O1" z "rozdziału O" mojej monografii [12] o tytule 'Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)' upowszechnianej stroną "tekst_12.htm", zaś jak skrótowo to streściłem w podpisie pod "Tab. #J1b" ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm".

(11) Ponieważ "filozofia totalizmu" potwierdziła, że "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła", fakt iż program Boga "żywi się wiedzą" praktycznie oznacza, że z punktu widzenia Boga "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro". Jednocześnie "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata za pomocą mechanizmu jaki opisałem w punkcie #V6 poniżej. Ponieważ "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro" oraz jest też niezbędne do formowania owej siły motorycznej postępu, praktycznie to też oznacza, że jeśli ludzie, lub dowolne inne istoty żyjące w naszym świecie materii, albo dowolne "intelekty grupowe", zdecydują się wyrządzać "zło", Bóg im tego NIE zabrania - a jedynie kieruje ich zło na tych ludzi lub te intelekty, którzy na nie jakoś sobie wcześniej zasłużyli - co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #C7 swej strony "god_istnieje.htm". Stąd jeśli jakiś naród np. wyniszcza lub zatruwa ziemię na jakiej żyje, Bóg pozwala aby potem zbierał owoce tego wyniszczania lub zatruwania. Podobnie np. agresor jest potem bity przez innego agresora (np. Hitler przez Stalina) - itd., itp. Z kolei aby NIE łamać u innych ludzi ich "wolnej woli", zbieranie przez złe osoby owoców wyrządzanego przez nich "zła" NIE następuje natychmiast po wyrządzeniu tego zła, a typowo dopiero kilka lat później, czyli po upływie tzw. "czasu zwrotu karmy". Natomiast w przypadkach czyjegoś nienaprawialnego praktykowania zła - zbieranie tych owoców zwykle następuje po cofnięciu tego kogoś w "nawracalnym czasie softwarowym" do jego lat młodości i wówczas doświadczeniu go złem jakie on sam wyrządził w poprzednim przebiegu czasu jego życia.

(12) Jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający zło, wówczas celem typowo jest wyeliminowanie dalszego zła tegoż intelektu, jednak jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający dobro, wówczas celem jest edukacja i udoskonalanie tego intelektu. Doskonale jest to wyjaśnione w Biblii wersetem 10:13 z "1 Koryntian" - cytuję: "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść." Anglicy mają na to mądre powiedzenie "co cię NIE zabije, uczyni cię silniejszym" (w orginale: "what does NOT kill you, make you stronger" - patrz https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). Z kolei psychologowie opisują to zjawisko nazwą "Potraumatyczny wzrost PTG" (patrz https://www.google.pl/search?q=Potraumatyczny+wzrost+PTG ) - zaś po angielsku nazwą: "Post-traumatic growth (PTG)". Zasady zaś pomocy Boga w samoratowaniu się intelektów zapędzonych przez "zło" w sytuację pozornie wyglądającą jak "bez wyjścia" opisałem poniżej jako prawda (16). Zasady te Bóg uruchamia nawet jeśli dane zło jest powodowane przez same owe pragnące się ratować intelekty - co potwierdzają wersety 33:18-19 z biblijnej "Księgi Ezechiela", cytuję: "Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu."

(13) Aby uświadamiać ludziom działanie zła oraz potrzebę unikania pokus osób i sytuacji czyniących zło, Bóg wprowadził pojęcie "grzechu", precyzyjnemu wyjaśnieniu jakiego poświęcił w Biblii bardzo dużo miejsca. I tak, przykładowo, werset 3:4 z bibilijnego "1 Listu św. Jana" wyjaśnia nam, że grzechem jest wszystko co reprezentuje sobą łamanie przykazań, praw oraz wymagań Boga opisanych w Biblii. Z kolei werset 6:23 z bibilijnego "Listu do Rzymian" wyjaśnia nam, że karą za grzech jest śmierć. Natomiast werset werset 34:7 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" wyjaśnia nam, że żaden grzech NIE pozostaje bez ukarania. Wszystko to w praktyce jest też potwierdzane owymi "3 świadkami" z rzeczywistego życia - przykładowo działaniem moralnego "Prawa Bumerangu" oraz algorytmów "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm"), czy też faktem iż każdy z ludzi grzeszy a stąd każdy prędzej lub później umrze.

(14) Ponieważ zło i ludzkie nieprzestrzeganie wymagań moralności psuje wyniki każdej ludzkiej działalności, uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", oraz w końcowym efekcie wyniszcza życie, aby więc monitorować wielkość wpływu jaki niemoralność i zło wywierają na każde badane działanie ludzi, koniecznym jest aby we wszystkich badaniach poziom moralności rządzącej przebiegiem ludzkich działań był uwzględniany jako jeden z najbardziej istotnych parametrów owych badań. Bez bowiem sprawdzenia, jak na wyniki danych działań ludzi wpływa poziom moralności lub niemoralności, otrzymane wyniki są obarczone ogromnym i nieoszacowanym błędem - po wyjaśnienie tej sprawy patrz punkt #B3 na mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm". Stąd kiedy ktokolwiek czyta jakiekolwiek wyniki czyichś badań, w jakich moralność NIE zostala uwzględniona jako najważniejszy z parametrów wpływających na efekty badanych działań ludzkich, wówczas może być pewnym, że wyniki te są jedynie rodzajem kłamstwa lub zgadywania, zaś ich błąd może sięgać nawet rzędu kilkuset procent.

(15) Ponieważ zło i niemoralność wyniszcza życie, a ponadto uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", dlatego kiedy większość naszej cywilizacji odmawia służenia dobru, Bóg przeprowadza następne "oczyszczanie Ziemi", które eliminuje większość lub wszystkich tych, którzy weszli na drogę zła. O fakcie iż właśnie zbliża się kolejne takie "oczyszczanie Ziemi" informuje zarówno nasz gratisowy półgodzinny film "Zagłada ludzkości 2030" dostępny w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , jak i inne filmy i źródła jakie opisałem np. w punkcie #L4 swej strony o nazwie "smart_tv.htm".

(16) Wszystkie metody działania Boga są tak opracowane, aby z jednej strony w każdej trudnej sytuacji w jaką ludzie zabrną (zwykle z własnej winy) stwarzać im dogodne wybrnięcie z owej sytuacji - pozostawiające jednak ich "wolnej woli" wybranie czy zdecydują się wybrnięcia tego poszukać i użyć, a z drugiej strony jednocześnie udzielające im klarownej lekcji na przyszłość jaka wychowuje ich na mądrych, zaradnych, zahartowanych w boju oraz moralnie postępujących "żołnierzy Boga" - tak jak żołnierzy tych opisałem w szeregu swych opracowań, np. w punkcie #A3 strony "humanity_pl.htm". Właśnie takie a nie inne działania Boga są potwierdzane wszystkimi "3 świadkami" jakich opisuję prawdą (1) powyżej. Przykładowo, wynikiem moich dedukcji logicznych (1a) jakie je potwierdzają jest tzw. "prawo autostrady przez morze" opisywane, między innymi, w #6A z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Przykładem wersetu Biblii (1b) jaki też je potwierdza jest werset 10:13 z "1 Koryntian" zacytowany powyżej w opisach prawdy numer (12). Natomiast do przelicznych przykładów empirycznego materiału dowodowego (1c) jaki też potwierdza taką metodę działania Boga, należy np. prawda dyskutowanego w punkcie #L4 strony "smart_tv.htm" polskiego przysłowia "bez pracy nie ma kołaczy", które podobnie jak angielskie przysłowie "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ), informuje iż ci co z własnej winy zabrnęli w trudną sytuację jednak unikają uczynienia wszystkiego co w ich ludzkiej mocy aby z sytuacji tej się samemu wydostać, powinni rozumieć iż spodziewanie się iż to Bóg wszystko za nich uczyni - co dowodziłoby iż wynagradza On ich ludzkie lenistwo, pasywność, spychanie ich obowiązków na kogoś innego oraz ograniczanie ich działań do narzekania i oczekiwania na pomoc, jest jak zamierzone wystawianie Boga na próbę zakazywane np. wersetem 4:7 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" - cytuję: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Innym rodzajem takiego empirycznego materiału dowodowego może być stworzenie dla ewentualnego ratowania się ludzkości (jeśli ta zechce się ratować) przed doświadczeniem nadchodzącej zagłady z lat 2030tych (jaką ludzkie elity na siebie i nas sprowadzają swym indukowanym "chciwością" i "pieniędzmi" wysoce niszczycielskim postępowaniem) prostego sposobu uchronienia się przed nią polegającego na ochotniczym wdrożeniu zaprojektowanego przez Boga ustroju nirwany jaki opisałem, między innymi, w "części #L" i WSTĘPie swej strony o nazwie "smart_tv.htm" i w publikacjach tam linkowanych, np. stronie "partia_totalizmu.htm". Najprostrzy sposób poznania zasady działania, zalet, oraz ratującego ludzkość potencjału tego "ustroju nirwany" jaki pozwoliłby zupełnie i trwale wyeliminować z Ziemi "pieniądze", "strach" oraz "chciwość" (które są źródłami niemal wszelkiego zła na Ziemi - patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy") jest oglądnięcie pokazanego poniżej na półgodzinnym "Wideo #V2" naszego gratisowego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) Niemożliwa do liczebnego wyrażenia ilość męskich i żeńskich "Drobin Boga" znajdujących się pod kontrolą naszego Boga (jaką można określać jako równą nieskończoności) powoduje iż zapotrzebowanie na przepuszczanie "dusz" zawartych w owych Drobiach Boga przez przyspieszoną "szkołę życia" w sztucznie stworzonym przez Boga świecie materii - jaką to szkołę stanowi nasza Ziemia i cały nasz świat materii, praktycznie nigdy się NIE skończy. Stąd jakaś forma Ziemi, lub innych miejsc w świecie materii podobnych do Ziemi, będzie zapewne utrzymywana przez Boga praktycznie przez czas nieskończony. Tyle, że z upływem czasu Bóg będzie nieustająco poszerzał i udoskonalał zarówno rozpiętość, jak i doskonałość oraz wyszukaność doświadczeń przez jakie "dusze" z kolejnych Drobin Boga będą przechodziły, aby dostarczać im coraz bardziej zróżnicowanych i nauczających je życia przeżyć o jakich wspominam powyżej w (10) z niniejszego punktu #V2, a jakie szerzej opisuję w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Dzięki zaś temu przepuszczaniu, wiedza oraz pamięć doznań i doświadczeń życiowych gromadzonych w świecie fizycznym przez "dusze" kolejnych z owych Drobin Boga będą powodowały szybkie i coraz to bardziej zaawansowane udoskonalanie przebiegów życia, a stąd i coraz bardziej interesujący, różnorodny i warty doznawania przebieg losów doświadczanych przez wszelkie indywidualne istoty żyjące w całym wszechświecie. Nie na darmo werset 2:9 z bibilijnego "1 Koryntian" stwierdza - cytuję: "... to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." Wszakże już choćby tylko możliwe do przeżycia przez każdego jeszcze w tym życiu fizycznym cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany, przygotowane głównie dla umożliwienia ludzkości wdrożenia "ustroju nirwany", już daje nam wstępne pojęcie jakie wspaniałości Bóg w swej nadrzędnej wiedzy i mądrości jest w stanie zaprojektować, przygotować i udostępnić tym, którzy na nie sobie zasłużyli.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Wideo #V2: Oto nasze około 33-minutowe wideo, streszczające najważniejsze informacje o "ustroju nirwany" wynagradzającym wykonywanie produkcyjnej "pracy moralnej" NIE pieniędzmi, a cudowną szczęśliwością zaprojektowanego przez Boga zjawiska "zapracowanej nirwany" opisywanego, m.in. na stronie "nirvana_pl.htm". Ponieważ zjawisko owej "nirwany" NIE było w stanie pojawić się u ludzi np. w wyniku przypadkowej ewolucji, a jego zaistnienie musiał zaprojektować i wbudować w ludzkie ciała i dusze nasz Stwórca, czyli sam Bóg, fakt istnienia tego zjawiska jest jednym z ogromnej liczby celowo blokowanych przez siły zła przed poznaniem przez ludzi dowodów empirycznych na faktyczne istnienie Boga.

Treść filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (szukaj go np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ) jest wyjaśniona szczegółowo w "części #L" oraz we WSTĘPie mojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Gorąco rekomenduję przeglądnięcie tych wyjaśnień. Wszakże ujawniają one NIE tylko czym jest "ustrój nirwany", na jakiej zasadzie on działa, dlaczego zjawisko nirwany jest w stanie lepiej od pieniędzy wynagradzać ludziom wykonywaną fizycznie tzw. "pracę moralną", jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczególnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), itp., ale także wyjaśnia on w czym się mylą i co poprzeaczali dotychczasowi krytykanci tego filmu i ustroju.

(Cały niniejszy wpis #336 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #336_2)

kodig : :
lip 01 2021 #335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #336)

#335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do zrozumienia prawd i wiedzy "Teorii Życia z 2020 roku"

#V3. NIE rozumiem tych bliźnich, którzy pomimo uprzedniego poznania wiedzy o aż tylu dowodach na istnienie Boga jakie ja już opublikowałem, oraz do aż tylu prawd ujawnionych na temat Boga i potwierdzonych powyżej opisanymi "3 świadkami" z (1a) do (1c) i zawartym w ich poświadczeniach materiałem dowodowym - ciągle swym unikaniem informowania osób z jakimi utrzymują kontakty utrzymują ich w niewiedzy i braku możności poznawania Boga, czyli swym postępowaniem łamią przykazania przytoczone w wersetach 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka":

Motto: "Unikajmy obciążania swego sumienia przemilczaniem istotnej wiedzy i prawd już przez nas poznanych jednak nadal brakujących u naszych bliźnich." (Kolejny przepis na unikanie mnożenia swych grzechów.)

Biblia nakazuje: "... Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. ... Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych." (patrz wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka"). Cóż jednak warta jest miłość kogoś, kto np. widząc lub słysząc, że jego bliźni np. nadal NIE posiedli wiedzy o naukowych dowodach na istnienie Boga ani o podstawowych prawdach dotyczących Boga, ów ktoś celowo unika otwarcia oczu tym bliźnim poprzez poinformowanie ich gdzie np. w moich opracowaniach takie dowody i podstawowe prawdy daje się poznać. Wszakże wiedza jaką mogłoby przysporzyć poznanie informacji gdzie należy jej szukać, być może dopomogłaby tym bliźnim w pełniejszym poznaniu Boga. W sprawach miłości obowiązuje przecież zasada, że "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha". Takie zaś poznanie Boga zwiększyłoby ich szanse dostępu do "życia wiecznego". Czy zaś istnieje cokolwiek cenniejszego od uzyskania dostępu do życia wieczystego?

Powyższe dwa przykazania z wersetów 12:29-31 biblijnej "Ew. św. Marka" wskazują sobą dwa największe wymagania jakie Bóg nałożył na każdego z nas. Wyrażone niedoskonałym ludzkim językiem owe dwa wymagania możnaby opisać np. słowami: (1) usilnie poznawać Boga regularnym zgłębianiem wersetow Biblii oraz zapoznawaniem się z najnowszymi ustaleniami naukowymi na temat Boga przez poznawczo nastawionych badaczy - wszakże w sprawach miłości obowiązuje zasada "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha"; (2) wkładać zamierzony wysiłek w uczenie się i w manifestowanie miłości do wszystkich bliźnich, poprzez udzielanie im wszelkiej pomocy i wsparcia o jakich Biblia wspomina oraz przekazywanie im niezbędnych informacji o prawdach, wiedzy, umiejętnościach, itp., jakie sami nabyliśmy. W wypełnianiu tych dwóch wymagań wysoce pomocnym okazuje się zrozumienie i spełnianie stwierdzeń Jezusa np. z już cytowanego powyżej wersetu 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" (tj. "Ja i Ojciec jedno jesteśmy"), oraz z wersetu 14:6 z tej samej bibilijnej "Ew. św. Jana" - cytuję: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie."

Niestety, żyjemy w czasach kiedy kosztowne instytucje powołane do upowszechniania wiedzy i prawdy, praktykują odrzucanie, wypaczenie i blokowanie większości tego co już udowodnione jako prawdy. Jednocześnie wdrażają upowszechnianie coraz większej liczby kłamstw. Przykładowo, pracownicy instytucji kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej" niekiedy otwarcie już twierdzą, że Boga jakoby NIE ma, za to z uporem upowszechniają przestarzałe teorie "wielkiego wybuchu", "ewolucji", oraz "względności" - intencją których jest zastąpienie nimi boskiej zdolności stwarzania, choć kłamliwość których jest już oczywista i potwiedzona coraz szerszym materiałem dowodowym. Z kolei kapłanów większości dzisiejszych religii, nawet Biblia już oskarża - np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" - cytuję: "(4) ... przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok - do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki." Skoro więc czytelniku przeglądasz niniejsze słowa, swą biernością, przemilczaniem prawdy, oraz brakiem klarowności co do swych pogądów i postaw NIE pogłębiaj konfuzji u swych bliźnich. Nie bądź jak owa symboliczna "trąba" z wersetu 14:8 w bibilijnym "1 Koryntian" - cytuję: "... jeśli trąba brzmi niepewnie, którz będzie się przygotowywał do bitwy?" Nie dokładaj też swego osobistego wkładu do zniszeń jakie w ludzkości już zasiewają kłamstwa, odrzucanie wiedzy, oraz blokowanie ludzkiego dostępu do prawdy przez te dwie kosztowne instytucje, które zapomniały iż powołano je specjalnie do upowszechniania prawdy, wiedzy, nowych odkryć naukowych, postępu, itp. Tylko bowiem oddanie prawdzie i determinacja nielicznych i nadal prześladowanych indywidualnych "hobbystów", podtrzymuje światło z nikłego płomyka wiedzy, prawdy i postępu, o potrzebie podsycania którego oficjalnie niemal wszyscy już pozapominali. W imię prawdy i dobra w interesie ludzkości leży aby istniało i działało jak najwięcej takich hobbystów.

Przemilczanie przez kogokolwiek, a także odrzucanie, blokowanie, ukrywanie, wyszydzanie, itp., tak potrzebnych bliźnim prawd i nowej wiedzy o Bogu, szczególnie aż tak istotnych jak te poodkrywane dzięki inspiracji wynikającej z opracowania i ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm", jest ogromnym grzechem. Wszakże jest ono manifestacją łamania m.in. i owych dwóch najważniejszych przykazań Boga jakie opisują zacytowane na początku tego punktu #V3 wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka". To właśnie popełnianie tych grzechów powoduje iż jedni ludzie wysyłają innych ludzi na wojny aby ci w interesie owych wysyłających tam zabijali innych bliźnich lub sami umierali. To także powoduje tak widoczne w dzisiejszym świecie: eksploatację i wyzyskiwanie jednych ludzi przez innych, różnice w bogactwie, coraz powszechniejszy głód, niesprawiedliwość, wyniszczanie ziemi i natury, ową szybko zbliżającą się "Zagładę ludzkości lat 2030-tych", itp. Dla osób zaś świadomie popełniających te grzechy, grozi to karą "drugiej śmierci" wyjaśnianej w Biblii. Nic dziwnego iż Biblia zawiera aż tak ostre ostrzeżenia dla tych co wybierają ich popełnianie. Jeśli więc czytelniku też należysz do tych ludzi, którzy wiedząc o istnieniu opisów prawd, dowodów i wiedzy o Bogu jakie totaliztyczne opracowania starają się upowszechniać, jednak dotychczas krępowałeś się przed choćby tylko wspomnieniem o nich tym bliźnim jacy ich jeszcze NIE poznali, wówczas nawet tylko dla własnego dobra i dla uniknięcie popełniania także i tego grzechu, przełam w sobie owo skrępowanie i informuj bliźnich o istnieniu i miejscu publikowania wiedzy jakiej poznawanie w dzisiejszych czasach jest wszystkim tak potrzebne.


#V4. Wpływ naszej osobistej selekcji kategorii wiedzy i prawdy jaką akceptujemy, a jaką odrzucamy, na głębię naszej wiedzy o Bogu i naszej wiary w Boga lub pewności istnienia Boga:

Motto: "Im szerszy zakres i liczbę kategorii wiedzy i prawdy w naszym zrozumieniu wiążącej się z Bogiem osobiste nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości pozwala nam zaakceptować i dzielić z bliźnimi, oraz im mniejszą ich liczbę odrzucamy, tym bardziej zwiększa się głębia naszej wiedzy o Bogu oraz pewności istnienia Boga." (Wynik moich badań ustalających główny powód różnic pomiędzy: (a) ateistami, (b) wierzącymi w Boga, oraz (c) totaliztami jacy osiągnęli już pewność iż Bóg istnieje - patrz strona "totalizm_pl.htm".)

Zacytowany powyżej w punkcie #V3 werset 14:6 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" uświadamia nam, że Jezus jest kluczem i drogą do prawdy o Bogu. Szczególnie silnie to rzuca się w oczy jeśli rozważyć jaki jest stosunek do Jezusa poszczególnych grup ludzi formujących kontinuum poziomów swego zaakceptowania istnienia Boga. (Odnotuj, że pojęcie "kontinuum" - patrz https://www.google.pl/search?q=kontinuum+co+to+znaczy , jakie jest polskojęzycznym odpowiednikiem angielskiego "continuum" - patrz https://www.google.com/search?q=continuum+meaning , w opisach niniejszego wpisu #336 jest użyte jako oś "X" hipotetycznego wykresu ilustrującego i opisującego rozłożenie wskaźnika definiującego "ilościowo" stopień zaakceptowania istnienia Boga przez rozważany intelekt, jaki to wskaźnik może przyjmować wartości od zera aż do nieskończoności.) Wszakże (a) "punkt zerowy" na owym kontinuum zaczyna się od "ateistów" - którzy zupełnie NIE wierzą w istnienie Boga. Dalej (b) poustawiane są najróżniejsze "kulty i religie" o rosnącej wierze w istnienie Boga i coraz większej wiedzy o Bogu. Najwyższą zaś pozycję na owym kontinuum w obecnych czasach zajmują (c) "totaliźci" których poziom wiedzy o Bogu nadał im pewność istnienia Boga. (Wszakże zawsze można przestać "wierzyć", jednak nigdy NIE przestaje się "wiedzieć".) Moje analizy głównego powodu dla którego poszczególne z takich grup zajmują określone położenia na owym kontinuum ujawniło, że jest nim ich odnoszenie się do Jezusa, oraz do cudów, prawd życiowych, wiedzy oraz znajmości przyszłości jakie Jezus zademonstrował ludzkości. Przykładowo, większość "ateistów" zupełnie NIE wierzących w istnienie Boga, odrzuca nawet już udowodnioną przez historyków prawdę, że Jezus jest postacią historyczną jaka faktycznie istniała, żyła na Ziemi, czyniła cuda i jaka po ukrzyżowaniu zmartwychwstała, zaś potwierdzeniu istnienia i nadprzyrodzoności postępowań jakiej żaden z jego osobistych świadków-apostołów NIE zaprzeczył - na przekór iż aby wymusić od apostołów takie właśnie zaprzeczenia niemal wszyscy oni byli torturowani i skazywani na bolesne rodzaje śmierci. (Jak wspomniałem to w (2) z punktu #V2 powyżej, najlepszą z mi już znanych i jednocześnie najprzyjemniejszą do oglądnięcia dokumentaję potwierdzającą iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią, prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2".) Z kolei najróżniejsze "religie i kulty" jakie wierzą w istnienie Boga (chociaż z reguły ich wyznawcy nadal NIE poosiągali pewności tego istnienia - jednak pracują w tym kierunku) akceptują już wiedzę i prawdę iż Jezus istniał, oraz w swych naukach uznają i wdrażają wybrane przez siebie fragmenty i interpretacje Biblii na temat Jezusa. Z tych najgłębiej istnienie Boga moim zdaniem uznaje odłam chrzescijaństwa zwany "Siedem Adwentystów", który do akceptowanych przez siebie kategorii wiedzy i prawdy zalicza również ustalenia z niektórych obszarów dzisiejszej nauki, np. historii, geologii, astronomii, czy gentyki. W końcu "totaliźci" którzy już osiągnęli pewność istnienia Boga, akceptują potwierdzone wcześniej opisanymi "3 świadkami" ustalenia wiedzy i prawd dotycząch Jezusa i Boga a wywodzących się praktycznie ze wszystkich istniejących obszarów i kategorii, włącznie z ustaleniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" upowszechnianej po świecie stroną o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", oraz włącznie z ustaleniami "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm".

Z zaprezentowanych powyżej wyników moich badań wypływa zgodny w treścią Biblii wniosek, że w naszym życiu należy starać się ograniczać liczbę kategorii wiedzy i prawdy o Bogu i życiu odrzucanych samemu i nakazywanych bliźnim do odrzucania ponieważ kolidują one z naszymi nastawieniami i poglądami, a jednocześnie należy zwiększać liczbę kategorii wiedzy i prawdy do zaakceptowanie i wdrażania w swym życiu oraz do dzielenia się nimi z bliźnimi do jakich uznania światopoglądowo już dojrzeliśmy. Nic dziwnego iż w zacytowanych powyżej w #V3 wersetach 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" Bóg zainspirował położenie aż tak dużego nacisku na unikanie "odrzucania wiedzy" przez kapłanów - wiedząc iż wszelkie formy "odrzucania wiedzy" ograniczają wiarę w Boga i uniemożliwiają osiąganie przez ludzi pewności istnienia Boga, zaś jeśli odrzucania tego dokonują kapłani, wówczas ich wpływ na losy społeczeństwa jest najbardziej niszczycielski.


#V5. Dlaczego jednak warto starać się aktywnie poznawać, analizować, potwierdzać, akceptować oraz dzielić z bliźnimi jak największą liczbę odmiennych kategorii wiedzy i prawdy:

Motto: "Twoje losy i przyszłość zależą od tego jak wiele kategorii wiedzy i prawdy sam akceptujesz i wdrażasz w swym życiu oraz dzielisz się nimi z bliźnimi" (Podsumowanie tego wpisu #336.)

Zasada jest prosta. Im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam odrzucasz oraz przekonujesz swych bliźnich iż NIE są one warte poznania i uznania, tym bliżej do zerowego punktu na kontinuum uznania istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym głębszym "ateistą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego zerowego punktu na tym kontinuum się znajdujesz, tym częściej i bardziej znacząco łamiesz przykazania Boga i prawa moralne, tym szbciej w dół pola moralnego się ześlizgujesz, oraz tym bardziej niechcianą i przykrą karmę dla siebie gromadzisz - patrz strona "karma_pl.htm". W rezultacie tym więcej kar Boga zaczyna cię dopadać, tym mizerniejsze twoje życie się staje, oraz tym bardziej powstrzymujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym gorszy, bardziej bliski upadku, oraz pełen zła, niesprawiedliwości, nieszczęść, ucisku, niedoli, braków i śmierci świat czynisz.

Z drugiej strony, im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam poznajesz, akceptujesz, oraz dzielisz się nimi ze swymi bliźnimi do poznania i zaakceptowania przez nich, tym bliżej do punktu swej pewności istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym silniejszym "totaliztą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego punktu pewności istnienia Boga na tym kontinuum się znajdziesz, tym częściej i bardziej się starasz aby pedantycznie przestrzegać przykazania Boga i prawa moralne, tym szybciej wspinasz się pod górę pola moralnego, oraz tym bardziej chcianą i lubianą karmę w sobie gromadzisz. W rezultacie tym mniej kar Boga cię dopada, tym szczęśliwsze i bardziej spełnione twoje życie się staje, oraz tym szerzej i usilniej generujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym lepszy, bardziej postępowy, szczęśliwy sprawiedliwy, pełen radości, wolności, dobrobytu, dostatków i plenienia się życia świat czynisz.


#V6. Dlaczego istnienie "zła" i "dobra", a także danie ludziom "wolnej woli" dla czynienia "zła" lub "dobra", są niezbędne w życiu istot rozumnych z materii, ponieważ "zło" i "dobro" napędzają sobą udoskonalanie jakości rozumnego wszechświata poprzez formowanie u ludzi siły motorycznej zmuszającej do szukania sposobów pomniejszania "zła", a jednocześnie inspirują Boga do projektowania i wprowadzania do dusz i ciał istot żyjących najróżniejszych udoskonaleń zdolnych trwale wyeliminować najbardziej niszczycielskie rodzaje "zła":

Motto: "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła" (Dwie zasady rządzące naszym życiem i samoregulująco zwalczające nawzajem swe następstwa - opisane tu powody stworzenia jakich w naszym świecie materii wyjaśniła dopiero filozofia totalizmu opisywana na stronie "totalizm_pl.htm".)

W (11) z powyższego punktu #V2 dyskutuję dwie zasady wpływające na przebieg życia w świecie materii jakie powtorzyłem w "motto" do niniejszego punktu #V6. Ich zaś działanie wyjaśniam szerzej m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", oraz w punkcie #C4.2.1 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - proszę tam zwrócić uwagę iż genialnie i celowo zaprogramowanym "kluczem" w tym działaniu jest iż np. "dobro" generowane przez jakieś "zło" zawsze pojawia się w zupełnie innym obszarze niż ten psuty przez dane "zło", natomiast "zło" generowane przez jakieś "dobro" zawsze pojawia się w jakimś odmiennym obszarze niż obszar działania tego "dobra" - co obu im uniemożliwia anihilowanie skutków swego własnego działania. Stworzenie i utrzymywanie działania tych dwóch zasad stanowi powód najczęstrzej krytyki Boga przez tzw. "ateistów" oraz stanowi argument jakiego używają oni aby uzasadniać rzekome nieistnienie Boga. Wszakże zasady te powodują istnienie na Ziemi najróżniejszych form zła, powody istnienia których od wieków ludzie starają się wyjaśniać na najróżniejsze sposoby, np. te jakie opisałem w punkcie #B2 i #B1 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Tymczasem genialne stworzenie obu tych zasad stwarza sytuację iż opisany poniżej mechanizm ich zwalczania się nawzajem jest źródłem nigdy NIE kończącego się udoskonalania całego wszechświata. Stąd zamiast bycia krytykowanym, geniusz tego mechanizmu powinien być doceniany i pochwalany. Geniusz ten jest też kolejnym dowodem na istnienie (zamiast jak twierdzą ateiści - na nieistnienie) Boga. Wszakże z własnego doświadczenia wiem iż chociaż mnie też zawsze znacząco bolało kiedy w swoim życiu doświadczałem owych istnych lawin niemal nieustająco sypiącego się na mnie zła, zawsze kiedy z danym złem już się uporałem widziałem doskonale iż to właśnie ono czyniło mnie takim jakim jestem i stwarzało motywacje do osiągania tego co osiągałem. Zawsze też imponował mi geniusz transformowania się zła w generowane przez nie dobro. Stąd o źle jakie doświadczałem, w swoich publikacjach pisałem głównie aby informować świat o jego istnieniu, naturze i działaniu oraz o potrzebie jego eliminowania, a NIE aby np. się skarżyć czy szukać w jego sprawie czyjegoś pocieszenia.

Opisywane tu wyjaśnienia przez filozofię totalizmu powodów istnienia "zła" i "dobra" ujawniają, że istnienie tych przeciwstawności w połączeniu z daną ludziom przez Boga "wolną wolą ich czynienia" jest absolutnie niezbędne dla wywołania nigdy nie kończącego się udoskonalania wszechświata. Gdyby bowiem wszechświat był doskonały i zamieszkiwały go wyłącznie istoty absolutnie doskonałe, które nieustająco przebywałyby w sytuacji niczym NIE psutego "dobra", wówczas jakikolwiek postęp stałby się niemożliwością, ponieważ brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm".

Istnieją aż dwie główne składowe mechanizmów za pośrednictwem jakich owa kombinacja działań "zła" i "dobra" w połączeniu z "wolną wolą ich wyrządzania przez ludzi" napędza udoskonalanie wszechświata. Jedną z tych składowych jest rodzaj "siły motorycznej" jaką u ludzi wytwarza istnienie "zła" oraz ludzka chęć aby zmienić je na "dobro". Doskonale uczącym nas przykładem tej siły motorycznej u ludzi obecnie powinno być opisywane w (16) i (17) z punktu #V2 powyżej zło wyrządzane na Ziemi przez "pieniądze". To zło bowiem wywołuje u doświadczających je ludzi odczucie potrzeby aby je zastąpić dobrem "zapracowanej nirwany" i dobrem wynagradzania nirwaną produktywnej pracy w "ustroju nirwany". Kiedy więc liczba ludzi doświadczających zło nasili ich odczucie potrzeby do poziomu górującego ponad odczuciem samozadowolenia i pasywności u części społeczeństwa jaka zła tego NIE doświadcza, wówczas niekontrolowane eliminowanie pieniędzy zostanie zainicjowane. Ludzkość jest już blisko osiągnięcia owego poziomu górowania potrzeby zmiany ponad powszechnie panującym samozadowoleniem i pasywnością. Sposobem zaś uniknięcia jego niekontrolowanego nadejścia, jest uczynienie użytku z wyjścia jakie Bóg nam przygotował zgodnie z obietnicą zawartą w zacytowanym uprzednio wersecie 10:13 z biblijnego "1 Koryntian", polegającego na wcześniejszym podjęciu pokojowego i dobrze przemyślanego wdrażania "ustroju nirwany" - tak jak to sugeruje "część #L" ze strony "smart_tv.htm" i opisany tam nasz film o "ustroju nirwany".

Z kolei drugą składową tych mechanizmów udoskonalania wszechświata jest inspiracja jaką u Boga generują ludzkie postępowania w sprawie danego rodzaju zła. Przykładowo w sprawie zła generowanego przez przez "pieniądze", inspiracja ta spodowała iż Bóg zaprojektował zdolność "energii moralnej" do moralnie poprawnego zastąpienia i wyeliminowania wad "pieniędzy" i wszelkiego zła jakie pieniądze wnoszą, poczym tak przeprogramował dusze i ciała ludzi aby byli oni w stanie wprowadzić w życie "ustrój nirwany" - jeśli ich "wolna wola" nakłoni ich aby to uczynili. Tamto wprogramowanie ustroju nirwany (oraz inne mu podobne) zainspirowane u Boga reakcją ludzi na trapiące ich zło opisałem szerzej w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Działanie podobnego mechanizmu w obliczu innego rodzaju zła zainspirowało też opisywane tam wprowadzenie do duszy i ciał ludzi organu zwanego "sumienie", pomieszanie ludzkich języków mówionych podczas budowy Wieży Babel, oraz kilka jeszcze innych udoskonaleń i zmian w duszach i ciałach ludzi.

Warto tutaj odnotować, że poprzez genialne wbudowanie przez Boga w nasz "świat materii" owych dwóch nawzajem sobie zaprzeczających zasad opisanych w "motto" niniejszego punktu, taki proces udoskonalania wszechświata nigdy się nie zakończy i może trwać przez wieczność. Wszakże za każdym razem kiedy jakieś zło zostanie usunięte wprowadzeniem kolejnego udoskonalenia, dobro jakie to udoskonalenie wygeneruje spowoduje pojawienie się jakiegoś innego rodzaju zła na wyższym już poziomie świadomości, jakie też będzie musiało być pracowicie usuwane - itd., itp, tak aż w nieskończoność. W rezultacie poziom doskonałości jaki przyszły wszechświat może osiągnąć dzięki takim nieustającym udoskonaleniom NIE będzie posiadał swojej górnej granicy.


#V7. Jeśli wymogi moralne danych badań naukowych są spełnione, wówczas prawda każdego następnego odkrycia wynika z prawdy poprawnych ustaleń poprzedniego, prowadząc badającego wzdłuż "łańcucha prawdy" od odkrycia do odkrycia jak jakaś cudowna "nitka Ariadny":

Motto: "Aby odkryć coś naprawdę nowego trzeba podążać za 'nitką Ariadny' jaka badającym jest dawana przez Boga, powtarzalnie upewniając się w swej drodze iż nitka ta NIE wypadła nam z ręki poprzez sprawdzanie czy 'trzech świadków' potwierdza nasze wyniki" (najważniejsze wymaganie osiągania prawdziwego sukcesu w badaniach).

Będąc badaczem o skłonnościach do filozofowania, a także twórcą filozofii totalizmu opisywanej na stronie "totalizm_pl.htm", mnie zawsze fascynowały tajemnice tzw. "prawdy". Nic więc dziwnego, że po moim odkryciu i przebadaniu eksplozji Tapanui i krateru Tapanui (patrz strona "tapanui_pl.htm") niegodne prawdy przyjęcie przez władze uniwersytetu w którym wówczas pracowałem ogromnej ilości materiału dowodowego jaki potwierdzał moje ustalenia na temat tamtej eksplozji i krateru, wywołały mój szok jaki opisuję w punkcie #B4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm". Moje przemyślenia powodów tego szoku zaowocowały opracowaniem szeroko potem dyskutowanego na polskojęzycznych forach internetowych filozoficznego rozważania o tytule "Dwanaście Prawd o Prawdzie" - z którym czytelnik może się zapoznać np. z punktu #E1 strony "prawda.htm" albo też z "rozdziału N" w gratisowo upowszechnianej internetem mojej monografii [5/4] o eksplozji Tapanui upowszechnianej stroną "tekst_5_4.htm". Nieco później poszerzyłem swe filozoficzne rozważania o prawdzie tymi, które opisałem w "części #B", szczególnie zaś w punkcie #B4, wyżej wymienionej strony "prawda.htm". Prostują one opinie niektórych filozofów, że jakoby absolutna prawda nie istnieje, ujawniając iż do ustalenia tej prawdy ludzkość pracowicie zmierza, tyle że jest ona niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia. Możliwe jest jednak przybliżone wyrażenie owej absolutnej prawdy, któremu nadajemy poziom poprawności i dokładność jaka wystarcza dla zastosowań praktycznych jakim prawda ta ma służyć. Kontynuowane potem przemyślenia tematyki prawdy z czasem skierowały moje zainteresowania na Boga - stanowiącego początek i źródło wszelkiej prawdy. Za ich zaś naukowo najbardziej zaawansowany produkt uważam moją "Teorię Życia z 2020 roku" opisaną na stronie "2020zycie.htm" - szczególnie zaś opisane w niniejszym punkcie #V7 moje życiowe ustalenie iż: "prawda jest jak łańcuch ze złota lub stali nierdzewnej, który dla poszukującego prawdy spełnia rolę 'nitki Ariadny' jaka wiedzie go od prawdy do prawdy stopniowo wyprowadzając go z mroków niewiedzy". Wszakże moje osobiste doświadczenia badawcze stwierdzają, że: "symboliczny model każdej prawdy można ilustrować jako pojedyńcze ogniwo nieskończenie długiego łańcucha ze złota lub stali nierdzewnej, który to łańcuch jest w stanie prowadzić badacza wspinającego się po nim do światła wiedzy od jednej prawdy do następnej jak owa mityczna 'nitka Ariadny', a jednocześnie wykazuje cechy 'wektora' - czyli ma swój początek zaczynający się na Bogu i swój kierunek zdążania wiodący do światła przyszłych prawd, ponadto każde ogniwo którego to łańcucha ma też doczepione do siebie boczne ogniwa zarówno po jego 'prawej stronie' (tj. tej całkowicie wolnej od kłamstwa bowiem w pełni już potwierdzonej poświadczeniami opisywanych poprzednio '3 świadków' - na których ja zawsze staram się powoływać w swych publikacjach) jakie to 'prawe ogniwa' łączącą dany łańcuch z innymi łańcuchami też wyrażającymi prawdy, razem z nimi formując rodzaj wielowymiarowej 'przestrzeni wiedzy uformowanej z powiązanych ze sobą prawd' czy 'szkieletu wiedzy' reprezentujących absolutną wiedzę i prawdę Boga, a także każde ogniwo tego łańcucha ma też doczepione boczne ogniwa po jego 'lewej stronie' (tj. tej stronie, ogniwa doczepione do której NIE ujawniły nam jeszcze czy reprezentują one kłamstwa czy też prawdę) jednak większość jakich to 'lewych ogniw' prowadzi tych co nimi pozwolili się zwodzić do nicości i samozagłady". Odnotuj, że powyższe pojęcie "szkielet wiedzy" równie obrazowo i symbolicznie wyjaśniłem jeszcze szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie "will_pl.htm".

Z powyższego symbolicznego modelu czy obrazowego zilustrowania prawdy wynika aż kilka wniosków na temat prawdy jakie warto poznać i stosować w swym życiu. To też z mojego jego rozumienia wyniknął zarówno powyższy model prawdy, jak i wszystko co badałem na własny koszt w poza-zawodowym czasie i co z dumą obecnie publikuję prywatnie w internecie (wszakże swoich zawodowych wyników badań ja sam NIE publikuję, chociaż to one, a NIE moje zawzięcie prześladowane "hobby", pozwoliły mi odbyć aż cztery profesury na odmiennych uniwersytetach świata - obowiązek bowiem, prawo i przywilej publikowania wszystkiego co odkryłem w ramach swego zawodu naukowca jest dzierżony przez uczelnie na jakich byłem zatrudniony). Opiszmy więc teraz najważniejsze z tych wniosków.

Pierwszy z tych wniosków wywodzący się z moich osobistych doświadczeń życiowych jakie zgromadziłem w trakcie podążania za "nitką Ariadny" swojego "hobby" badawczego, stwierdza iż w dowolnych badaniach (także w naukowych) badacz jest wystawiony na najróżniejsze wymagania i testy moralne. Najistotniejszy z tych stwierdza, że każdy badacz, wyniki którego ujawniły prawdę jaką już mu potwierdzili owi "3 świadkowie", będzie wystawiony na test usilnych nacisków aby zarzucił dalsze badania danej tematyki. Dlatego będzie musiał dokonać wyboru bazującego na własnej moralności, czy dla "pieniędzy", "kariery" i wygodnego życia zarzuci te badania, czy też pomimo nacisków wypełni przykazania i rekomendacje Boga zawarte w Biblii i pamiętając o dobru ludzkości znajdzie jakiś sposób aby NIE zarzucać dokonywanych badań o już potwierdzinej przez "3 świadków" prawdzie - nawet jeśli np. jego naukowi przełożeni, albo interferencja jakichś sił zewnętrznych w to co się bada, itp., zakazują oficjalnego kontynuowania tych badań. Wszakże owe zakazy czy interferencje zawsze w jakiś szatański sposób się pojawiają i usilnie odwodzą nas od ustalania prawdy. (Np. rozważ "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazczą impotencję" jakie opisuję w szeregu swych publikacji.) Moje doświadczenia też wykazują, że w wyborze badanych tematów zawsze daje się podążać za moralnie poprawnymi ideami wskazywanymi przez nasze uprzednie ustalenia, prawdę jakich już potwierdzili owi "3 świadkowie" - tak jak nas o tym informuje zacytowany w (12) z punktu #V2 werset 10:13 z bibilijnego "1 Koryntian", a także informuje moralne "prawo autostrady przez morze" do opisów jakiego linkuję w (d) z punktu #B5 strony "2020zycie.htm" oraz w (16) z punktu #V2 z niniejszego wpisu #336. NIE warto też zarzucać prowadzenia badań tylko ponieważ mogą one wieść w moralnie poprawną tematykę jaka jednak przez dzisiejszy świat jest nadal uważana np. za zakazywany rodzaj "naukowego tabu". (Odnotuj tu co stwierdza werset 118:22-23 z "Księgi Psalmów" w Biblii jak "kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym".) Ponadto w swym podążaniu trzeba też pedantycznie zważać aby NIE zbaczać do badań ku jakim wiodą nas "lewe ogniwa" naszego łańcucha prawdy oraz aby na każde następne ogniwo na jakie się natykamy zawsze wspinać się dopiero jeśli jego prawdę potwierdzają nam jawnie lub w sposób zakodowany owi "3 świadkowie" jakich wymieniłem w (1) z punktu #V2, których wykrycie uchroni nas od pracochłonnego wspinania się np. na "lewe ogniwa" typowo poświadczane albo tylko wynikami badań innych naukowców jacy NIE wskazali poprawnie potwierdzających ich wyniki "3 świadków" (tj. które to wyniki mogą okazać się np. kłamstwami generowanymi dla zysku lub sławy), albo też typowo poświadczane tylko uznawanymi w danym czasie teoriami naukowymi (które mogą być jedynie propagandą wmuszaną "oficjalnej nauce ateistycznej" przez finansujące ją elity, polityków, decydentów nauki, itp.).

Mi osobiście prowadząca mnie "nitka Ariadny" była dana jeszcze w czasach kiedy (1) będać młodym studentem "wpadł mi do głowy" pomysł opracowania mojej własnej "Wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków" - losy jakiej opisałem krótko w punktach #B3 i #H6 strony "2020zycie.htm". Niestety, mając jeszcze młody wiek i brak wykształtowania "moralnego kręgosłupa" moi ówcześni wykładowcy zdołali mi "wyperswadować" abym tablicy tej NIE publikował. Jej zawartość z czasem więc mi zaginęła. Jednak pamięć jej zalet oraz zasad jak ją kostruować u mnie już pozostały. W około więc cztery lata później koniec tej samej "nitki Ariadny" był mi dany powtórnie kiedy opracowałem poczym opublikowałem w 1976 roku swoją (2) przełomową "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) też opisaną m.in. w punkcie #H3 i w kilku innych ze strony "2020zycie.htm". Ponieważ owa Tablica Cykliczności Napędów wskazywała (3) jak budować opublikowane w 1980 roku "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"), które siłami pól magnetycznych uniezależniają ludzkość od grawitacji, zainspirowała mnie z kolei (4) abym analizował czym naprawdę jest grawitacja. W ten sposób w 1985 roku odkryłem (5) Dipolarną Grawitację - czyli moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku". Ta z kolei natychmiast wskazała mi (6) istnienie "przeciw-świata" i zawartej w nim "przeciw-materii" o cechach odwrotnych do cech "materii" z naszego świata. Analizując cechy tej przeciw-materii odkryłem, że: (6a) musi ona być wiecznie ruchliwa (tj. doświadczać "chaosu" opisywanego religią starożytnych Greków (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) i NZ Maorysów - co uświadomiło mi, między innymi, iż urządzenia "perpetuum mobile" mogą być budowane); (6b) musi też być inteligentna (co skierowało moje badania na naukowe dowodzenie istnienia Boga); (6c) musi się składać z miniaturowych elementarnych "drobin przeciw-materii" - co z upływem czasu w 2020 roku naprowadziło mnie na odkrycie istnienia (7) "samouczących się" męskich i żeńskich "Drobin Boga" - na kształt i podobieństwo których Bóg stworzył ludzi, oraz że (6d) jej indywidualne Drobiny Boga muszą być w stanie swe doświadczenia "samoucząco" gromadzone podczas "chaosu" zapamiętywać w formie "wymazywalnych" programów (w Biblii nazywanych "Słowo"). Z kolei (7) odkrycie "drobin przeciw-materii" (od 2020 roku nazwanych też "Drobinami Boga") jakie "samoucząco" gromadzą w sobie wymazywalne programy doprowadziło mnie do ustalenia, że: (7a) Bóg jest gigantycznym programem przechowywanym w najwyższej (dwunastej) pamięci każdej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), oraz że (7b) świadome życie samowyewoluowało się w przeciw-świecie (co najpierw przez szerg lat ogólnie opisywałem w niejscach wskazywanych i linkowanych hasłem samoewolucja Boga na stronie "skorowidz.htm" - np. opisałem w punktach #B1 i #B2 strony "evolution_pl.htm", potem zaś szczegółowo wyjaśniłem w #C5 strony "2020zycie.htm"). Itd., itp. - podążając nieustająco od czasu studiów za tą swą "nitką Ariadny" dotarłem aż do dzisiejszego nagromadzenia rozlicznych odkryć naukowych i wynalazków naprawiających kłamstwa i wypaczenia "oficjalnej nauki ateistycznej", sporo z jakich czytelnik może poznać wizualnie z naszego widea "Dr Jan Pajak portfolio". Jednocześnie jednak z powodu podążania za swoją "nitką Ariadny" doświadczyłem wielu poniżeń, krytykanctwa, wyrzuceń z pracy, szydzenia, opluwania, itp. - które rzeczowo i szczerze opisuję w swych publikacjach bowiem też stanowią one jednen z rodzajów prawdy o jakich ludzie powinni być obiektywnie informowani. Wcale jednak z powodu działania na mnie tych form zła się NIE skarżę, ponieważ po wyemigrowaniu z Polski na szczęście dla siebie szybko odkryłem to co opisuję w punkcie #V6 oraz w (12) i (16) z punktu #V2 tego wpisu #336 - mianowicie, że zło zamiast nas zniszczyć, faktycznie jeśli jest się pewnym iż Bóg istnieje i jeśli wierzy się w niezbędność walki o prawdę z siłami zła, wówczas doświadczanie zła jedynie stanowi rodzaje lekcji moralnych udoskonalających nasz charakter i zwiększających nasze doświadczenie życiowe.

Na bazie powyższej krótkiej wzmianki o pochodzeniu moich odkryć naukowych i wynalazków mam więc tu raczej istotną informację. Mianowicie, kiedy czytelniku wpadnie ci do głowy jakiś pomysł, traktuj to jako możliwość iż właśnie dany ci został do ręki początek twojej własnej "nitki Ariadny". Jeśli zaś prawdę i moralną poprawność tego pomysłu potwierdzi ci jego zgodność ze stwierdzeniami owych "3 świadków", wówczas będziesz miał okazję podjęcia być może jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #336 streszczający najważniejsze z nieznanych wcześniej prawd i wiedzy o Bogu i życiu, stanowi adaptację treści "części #V" (tj. punktów #V1 do #V7) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 23 czerwca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #336, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt -
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #336:
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :