Najnowsze wpisy, strona 4


lip 01 2021 #336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu...

#336_1: Nieznane wcześniej prawdy o Bogu i życiu ustalone moją "Teorią Życia z 2020 roku"

 

Motto niniejszego wpisu #336: "Transformujmy wierzenia - które jedynie podsycają w ludziach nieracjonalne spekulowanie, błądzenie, a czasami nawet kłamanie, w wiedzę potwierdzaną przez opisanych tu "trzech świadków" - która wiedzie do poznania rzetelnej prawdy." (Najracjonalniejsze ludzkie zachowanie rekomendowane moją "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" oraz wynikającą z tej teorii "filozofią totalizmu" - jakiej praktykowanie mnie zawiodło do ustalenia licznych wcześniej nieznanych przez ludzi prawd upowszechnianych m.in. i w tej publikacji.)


#V1. Dlaczego po około 2000 ludzkich lat szerzenia chrześcijaństwa nasza cywilizacja nadal jest równie barbarzyńska jak w czasach Jezusa:

Od samego początku kiedy Bóg stworzył ludzi, miał nadzieję, że staną się oni Jego pomocnikami w osiąganiu nadrzędnych boskich celów, a także Jego współtowarzyszami i przyjaciółmi. Jednak już wkrótce się rozczarował. Na przekór niewypowiedzinej mocy Boga, czyniącej Go jedynym źródłem wszystkiego co doświadczamy a także źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności (patrz "Wideo #V1" poniżej), zamiast posłuszeństwa i wierności Jego nakazom, ludzie wybrali zaspokajanie swoich egoistycznych zachcianek i dążeń. Aby więc jakoś być w stanie zarządzać efektami ich dalszych postępowań, Bóg przeprogramował ich dusze i ciała, zaś w trakcie bibilijnego potopu wprowadził tzw. "nawracalny czas softwarowy" opisywany w punktach #C4 i #C4.1 mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm", oraz zaprogramował sterowany owym "nawracalnym czasem softwarowym" zaś niekontrolowany przez samych ludzi sposób zarządzania efektami ludzkich działań - schemat jakiego jest omawiany w punkcie #J5 mojej strony o nazwie "petone_pl.htm". Jednak i te posunięcia NIE spowodowały iż ludzie zaczęli sumiennie wypełniać nakazy i wymagania Boga.


Aby więc uczynić bardziej klarownym co dokładnie Bóg wymaga od ludzi, podczas wyprowadzania narodu żydowskiego z Egiptu, Bóg dał mu słynne dwie kamienne tablice na których wypisał 10 przykazań jakie ludzie powinni wypełniać. Niestety, pomimo iż łamanie owych przykazań indukowało najróżniejsze kary, także i one wkrótce zaczęły być powszechnie łamane. Około więc czasów przybycia na Ziemię Jezusa, Bóg ponownie przeprogramował ludzkie dusze i ciała, dając każdej osobie organ tzw. "sumienia" - który zawsze jej podpowiada czy dany zamiar lub postępowanie jest zgodne z przykazaniami, intencjami i wymaganiami Boga. Nadanie ludziom organu "sumienia" (w Biblii opisane pod nadal niezupełnie rozumianą nazwą "Nowe Przymierze") ja wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Także i to posunięcie NIE powstrzymało jednak ludzi od działań sprzecznych z przykazaniami i wymaganiami Boga. Ponownie ludzie szybko i masowo zaczęli zagłuszać w sobie głos sumienia, ignorując wypełnianie tego co Bóg od nich wymaga. Aby więc jakoś utrzymywać zgodność drogi ludzkości z planami Boga, konieczne okazało się pozwalanie aby ludzi trapiło to na co swymi postępowaniami sobie zasłużyli. To z kolei spowodowało co kilkuset-letnie zagłady ("czystki") najbardziej nieposłusznych ludzi, dziś w internecie ilustrowane i opisane pod wymijającą nazwą "resety cywilizacji" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=resety+cywilizacji ). Moje badania prognozują, że następną z "czystek" będzie "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ) - chociaż aby NIE potwierdzać moich wyników badań ani na nie się NIE powoływać sporo "powtarzających" twierdzi iż nadejdzie ona już wcześniej (np. w 2024 roku). W dzisiejszych czasach klarownie już widać to nadchodzenie kolejnego "zwrotu owoców" na jakie ludzkość ponownie sobie zasłużyła. Wszakże utrzymywanie przez ludzkość użycia "pieniędzy" jakie podsycają "chciwość" oraz powodują życie w "strachu" przed utratą swych zarobków lub oszczędności, spowodowało że ludzkość niemal całkowicie zanieczyściła już uprawną glebę, zatruła oceany i rzeki, oraz wyniszczyła naturę. Nawet NIE próbuje też mienić swego postępowania ani swych niszczycielsko sprzecznych z nakazami Boga "ludzkich praw", chociaż poziom zatrucia i zniszczenia naturalnego środowiska i otoczenia już obecnie zaczyna zagrażać niemożliwością dalszego kontynuowania życia, zaś poziom ignorowania przykazań i wymogów Boga jest bliski tego jaki panował tuż przed "Biblijnym Potopem".


Obecna sytuacja na Ziemi stała się aż tak wypaczona, że praktycznie np. każde działanie Jezusa opisane w Biblii łamałoby jakieś dzisiejsze ludzkie prawo, wystawiając Go na możliwość ukarania przez ziemskie władze - co żartobliwie staram się wyjaśnić i zilustrować na przykładach np. w punkcie #G3 ze strony o nazwie "przepowiednie.htm" czy we WSTĘPie do innej mojej strony o nazwie "petone_pl.htm".


W sumie tysiąclecia praktykowania kłamstwa i błądzenia doprowadziły ludzkość do obecnej sytuacji, kiedy to na całej ziemi panuje: wymuszanie pracy "pieniędzmi" i "strachem" zamiast ochotniczego wykonywania produktywnej "pracy moralnej" dla gromadzenia energii moralnej i przedłużania swych doznań szczęśliwości "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm"); igoizm i chciwość (pazerność) zamiast dbałości o bliźniego i o naturę; współzawodnictwo w gromadzeniu bogactwa zamiast miłości i troski o bliźniego, korupcja, odrzucanie wiedzy i wypaczanie religijnych instytucji zamiast pogłębiania wiedzy o Bogu i miłowania naszego stwórcy i Boga; szerzenie stagnujących ludzkość kłamstw zamiast generującej postęp prawdy; itd, itp. Chociaż więc dla wielu zapewne okaże się na to już zbyt póżno, najwyższy czas aby zacząć poznawać najniedawniej odkryte prawdy o Bogu, o tragiźmie sytuacji w jaką ignorowanie wiedzy o Bogu sami się wprowadziliśmy, oraz podjąć energiczne wysiłki naprawiania tej sytuacji. Poznawanie to zaś i naprawianie najlepiej rozpocząć od nowo-poodkrywanych prawd o naturze Boga i o Jego roli w powstaniu i kształtowaniu się życia.


https://www.youtube.com/watch?v=J3xS-IQmo48
Wideo #V1: Oto około 12-minutowe angielskojęzyczne wideo które dokumentuje, że wbrew temu co kłamliwie nam wmawia zapatrzona w materię instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nadprzyrodzone zjawiska jednak istnieją, zaś ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiej nadprzyrodzoności - które pośrednio także dowodzi, że Bóg istnieje. Cały szereg innych wideów też dokumentujących istnienie nadprzyrodzoności pokazałem na stronie "2020zycie.htm" jako "Wideo #H3b" i "Wideo #H3c".


Ciekawa forma nadprzyrodzoności jest też pokazywana na około 17-minutowym angielskojęzycznym wideo o tytule MAN IS LIVING IN 2027 & HUMAN RACE IS GONE! (VIDEO PROOF) oraz adresie https://www.youtube.com/watch?v=XvsCisbzT9s . Ilustruje ono czynienie niewidzialnymi dowolnych istniejących obiektów powodowane "zakrzywianiem światła". W rezultacie możliwym jest pokazywanie w świetle dziennym np. całkowicie pozbawionych widoku ludzi (czyli kompletnie jakby "wyludnionych") ulic oraz lokali wysoce zaludnionego miasta hiszpańskiego, w jakim faktycznie mogą przebywać tłumy ludzi, jednak zakrzywianie przebiegu światła eliminuje ich z widoku i z ukazania kamerą. W sposób teoretyczny zasadę "zakrzywiania światła" poprzez odpowiednie programowanie przeciw-materii opisałem w związku z przyszłościowym zbudowaniem przez ludzi urządzeń napędowych "szóstej ery technicznej" omawianej w punkcie #J4.6 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm", zaś wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy je od 22:58 do 23:45 minuty naszego gratisowego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" upowszechnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Z kolei empiryczny przypadek natknięcia się Polaka, Ś.P. Andrzeja Domały, na wehikuł UFO ukryty przed wzrokiem ludzi właśnie poprzez takie "zakrzywianie światła" opisany jest w paragrafie zaczynającym się od słów "Mając czternaście lat, jesienią 1965 roku wracałem z lasu w Chrcynnie ..." a zawartym w podrozdziale B5.1 z naszego wspólnego traktatu [3b] (upowszechnianego stroną "tekst_3b.htm").


#V2. Streśćmy więc prawdy, które na temat Boga i życia poustalała dopiero moja "Teoria Życia z 2020 roku":

Na szczęście moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisywana na stronie "2020zycie.htm" zdołała poustalać i powyjaśniać szereg dalszych nadal nieznanych ludziom fundamentalnych prawd na temat naszego Boga oraz życia w świecie materii - które to życie nasz Bóg stworzył i którym obecnie zarządza z żelazną konsekwencją. Potwierdzenia tych prawd wprawdzie od tysiącleci były zapisane w Biblii i w innych religijnych publikacjach (np. w księgach Kabały - po ich przykłady patrz #K1 ze strony "god_istnieje.htm"). Jednak aby je zrozumieć, najpierw trzeba było posiąść "klucz" - jaki ludzkości dostarczyła dopiero moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (zwana także "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Z kolei poznanie i zrozumienie tych fundamentalnych prawd wskazuje zainteresowanym osobom drogę, podjęcie podążania którą umożliwi korygowanie kłamstw, wypaczeń i spekulacji jakie upowszechniło po świecie tysiącletnie panowanie na Ziemi "pieniędzy", "strachu" oraz "chciwości". To dlatego w (1) do (7) z punktu #H7 strony "2020zycie.htm" skrótowo już wyjaśniłem te z owych fundamentalnych prawd, jakich poznanie już wcześniej umożliwiła moja ludzko niedoskonała wiedza i zdolność potwierdzania prawdy, zaś poprawne (mam nadzieję) zinterpretowanie potwierdzeń jakich umożliwił mi materiał dowodowy jaki zdołałem zgromadzić do i w 2020 roku. Poszerzmy więc teraz ich liczbę i opisy o wyniki moich najnowszych przemyśleń i sprawdzeń, streszczając poniżej w punktach chociaż najważniejsze z owych do dzisiaj nowo poustalanych już fundamentalnych prawd o Bogu i życiu, poczym wskażmy też gdzie dokładnie zainteresowani czytelnicy mogą poznać więcej istotnych szczegółów i potwierdzeń na temat każdej z nich. Oto te prawdy:

(1) Moje odkrycie, że w Biblii Bóg zainspirował zaszyfowanie potwierdzeń dla wszystkich zgodnych z absolutną prawdą istotnych odkryć naukowych uzyskanych dzięki niepowypaczanym badaniom ludzi. Sposób tego zaszyfrowania jest iście genialny. Przykładowo, tylko w jednozdaniowym wersecie 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju" (zacytowanym w opisie prawdy (4) poniżej i w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm"), oprócz powszechnie znanej prawdy (4), że to Bóg, a NIE naturalna ewolucja, stworzyły człowieka, wkodowane są potwierdzenia co najmniej 3 dalszych, dotychczas przeaczanych przez chrześcijaństwo i stąd nieznanych ludzkości prawd. Mianowicie: potwierdzona jest tam też: nierozumiana prawda opisana poniżej pod numerem (5) a stwierdzająca, że Bóg jest unikalnym "intelektem grupowym" na jaki składają się przeciwstawne do siebie osobowości mężczyzn oraz kobiet; prawda numer (4) stwierdzająca, że budowa i działanie ciał mężczyzn i kobiet jedynie kopiują dwa fizykalnie podobne do siebie wzorce ciałek męskich i żeńskich Drobin Boga; jednocześnie prawda numer (4) informująca też, że cechy męskich i żeńskich Drobin Boga typowo "wtchniętych" odpowiednio kobietom i mężczyznom, a stąd i cechy dusz mężczyzn i kobiet, diametralnie się różnią od siebie z powodu przeciwstawności cech dodatnich męskich i ujemnych żeńskich Drobin Boga - tak jak opisują to punkty #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm". Stąd, aby mieć absolutną pewność iż jakieś nowe odkrycie stanowi absolutną prawdę, wówczas powinno być potwierdzone przez wszystkich "trzech świadków" jakich oświadczenia gwarantują jego prawdę, tj. niezależnie od jego (1a) zgodności z poprawnie wydedukowanymi i dowiedzionymi związkami przyczynowo-skutkowymi z innymi prawdami (patrz punkt #V7 poniżej w tym wpisie #336), to samo odkrycie powinno być też (1b) potwierdzone którymś z wersetów Biblii, oraz (1c) musi być też potwierdzane istniejącym empirycznym materiałem dowodowym manifestowanym przez otaczającą nas rzeczywistość. Prawdę tego mojego odkrycia i zasady badań wyjaśniam w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", zaś poszerzam ją i uprecyzyjniam w (1) do (1c) z punktu #H1 strony o nazwie "2020zycie.htm". Ciekawe, że początkowo kierując się tylko intuicją, ja sam zasadę tę wdrażałem w praktyce począwszy od czasu sformułowania swej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - zawsze każde ze swych odkryć starając się potwierdzać stwierdzeniami powyższych "3 świadków" (1a) do (1c). Moim tonącym w niszczycielskiej nieprawdzie kolegom zawodowym (innym naukowcom) też rekomenduję aby i swoje odkrycia i teorie zaczęli potwierdzać powyższymi "trzema świadkami". Do bowiem czasu aż prawda jakiejkolwiek istotnej nowej wiedzy naukowej NIE zostaje potwierdzona przez owych "3 świadków", stanowi ona jedynie czyjąś opinię jaka może być kompletnie błędną, lub nawet stanowić czyjeś antyludzko upowszechniane kłamstwo.

(2) Ustalenia mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" wskazały liczne sposoby na jakie formalnie naukowo, a także empirycznie, istnienie Boga może zostać niepodważalnie udowodnione. W rezultacie jej wskazań, w 2007 roku autor opracował naukowo niepodważalny dowód formalny iż Bóg istnieje, zaprezentowanie jakiego opublikowałem, między innymi, w punkcie #G2 z mojej strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm". Ponadto w 2020 roku wypracował także drugi, podobnie naukowo niepodważalny sposób dowiedzenia samemu sobie przez każdą osobę iż "skoro dana osoba żyje, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje" - zaprezentowany w "części #D" (szczególnie w punkcie #D1) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm". Niezależnie od tego formalnego dowodzenia, znacznie wcześniej autor tego wpisu #336 wypracował też aż cały szereg innych dowodów naukowych na istnienie Boga, część z których linkuje on z punktu #G3 w/w stronie "god_proof_pl.htm" - np. patrz podrozdziały od I3.3.1 do I3.3.4 z tomu 5 jego monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Ponadto, dzięki owej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zdołał też zidentyfikować aż cały szereg zjawisk i zaistnień manifestowanych w otaczającej nas rzeczywistości, a stąd możliwych do naukowo obiektywnego zweryfikowania, które NIE mogłyby się pojawiać gdyby Bóg ich NIE zaprojektował i postwarzał w nadprzyrodzony sposób. Moim zdaniem najważniejsze z nich jakie wprowadziło na Ziemi najwięcej dobra, był potwierdzony nawet przez wielu historyków i naukowców fakt iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią. (W moim odczuciu w najbardziej przyjemny do oglądania sposób, fakt ten prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=God%27s+Not+Dead+2 .) Wszakże fakt, że Jezus był jednak żyjącą i czyniącą cuda postacią historyczną powoduje, że jedyna różnica pomiędzy np. (a) "ateistami", oraz (b) "wierzącymi" w Boga (lub nawet (c) totaliztami "wiedzącymi z całą pewnością iż Bóg istnieje") sprowadza się do ilości kategorii wiedzy i prawd, które ich światopoglądy, nastawienia i osobowości pozwalają im zaakceptować, wdrażać i upowszechniać (co wyjaśniłem szerzej w punktach #V4 i #V5 poniżej w tym wpisie #336), a stąd które to kategorie wcale NIE muszą reprezentować całej obiektywnie już zidentyfikowanej prawdy ani wiedzy o Bogu, a jedynie mogą wynikać z ograniczeń powprowadzanych następstwami ich osobistego wychowania, nabytych cech ich charakterów, wmuszonych w nich poglądów i nawyków, itp. Niezależnie od Jezusa jako historycznej postaci, w literaturze publikowana jest też ogromna liczba innych takich zjawisk i zaistnień - wszystkie z których od Boga dzieli tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej. Moim zdaniem kolejnym ich doskonałym przykładem może być zjawisko zapracowanej nirwany, wprogramowanie której przez Boga w ciała i dusze wszystkich ludzi opisałem w punkcie #A1 swej strony "evolution_pl.htm", zaś działanie której umożliwia ludzkości wypracowanie omawianego na "Wideo #V2" poniżej cudownego "ustroju nirwany" jakiego wdrożenie przez ludzkość pozwoli nirwanie trwale wyeliminować z użycia "pieniądze", "strach" oraz ludzką "pazerność" (chciwość) - jakie są pierwotnym źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Dlaczego zjawisko "zapracowanej nirwany" samo w sobie stanowi dowód na istnienie Boga, wyjaśniam to w (b') z punktu #C1.1, oraz w punkcie #E1, swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", a także w (L) z punktu #A3 oraz w punkcie #F5 strony o nazwie "partia_totalizmu.htm". Innym przykładem iście rewolucyjnego zaistnienia, jakie samo w sobie też stanowi empiryczny dowód na istnienie Boga też oddalony od Boga o tylko jedno ogniwo "łańcucha prawdy" z #V7 poniżej, jest fakt zbudowania na Ziemi urządzeń tzw. "perpetuum mobile" jakie według "oficjalnej nauki ateistycznej" jakoby NIE mogą być zbudowane, jednak jakich już poprawnie działające prototypy opisuję szerzej i ilustruję wideami m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm". Dlaczego zaś urządzenia "perpetuum mobile" stanowią kolejny dowód empiryczny na istnienie Boga wyjaśniam to szerzej na swej stronie o nazwie "god_proof_pl.htm" - patrz tam np. punkt #D3 oraz kilka poprzedzających go punktów też tam referujących do roli "perpetuum mobile" jako demaskatora kłamstw i wysiłków zablokowania prawdy i postępu przez wysoce już skorumpowaną, a stąd działającą już na szkodę ludzkości i wymagającą zreformowania "oficjalną naukę ateistyczną". Empirycznym dowodem na istnienie Boga jest też fakt, że wszelkie istoty żyjące, w tym my ludzie, starzeją się w "nawracalnym czasie softwarowym" jaki upływa z kilkaset tysięcy większą szybkością niż "nienawracalny czas absolutny wszechświata" w którym starzeją się atomy, izotopy, skamienieliny i wszelka materia nieożywiona. Ów nawracalny czas softwarowy opisałem skrótowo we WSTĘPpie i w punkcie #G4 swej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś szczegółowiej - w publikacjach tam wskazywanych i linkowanych. Natomiast zasadę jego zaprogramowania przez Boga - w punkcie #D3 strony "god_proof_pl.htm". Ponieważ zaś dokonywane przez Boga powtarzalne cofanie ludzi do tyłu w owym "nawracalnym czasie softwarowym" powoduje zjawisko zwane "deja vu" (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), zjawisko to też jest jednym z empirycznych dowodów na istnienie Boga. Innym empirycznym dowodem jest też działanie niektórych UFO jako "wehikuły czasu" - po opisy materiału dowodowego patrz np. punkt #D3 strony "timevehicle_pl.htm". Cały szereg jeszcze innych zjawisk i zaistnień stanowiących bezpośrednie dowody empiryczne na istnienie Boga opisałem także w "części #E" i w "części #F" strony "god_proof_pl.htm", zaś niektóre z nich powtórzyłem w punktach #F1 i #F2 strony internetowej "biblia.htm". Warto tu odnotować, że skoro owe naukowo niepodważalne dowody na istnienie Boga ja publikuję już nieustannie od kilkudziesięciu lat, stąd powtarzanie na zasadach "zaciętej płyty" przez wyszukiwarki internetowe kłamstw upowszechnianych przez pracowników "oficjalnej nauki ateistycznej" a stwierdzających, że jakoby istnienie Boga NIE zostało jeszcze naukowo i formalnie udowodnione, jest NIE tylko oszukiwaniem ludzkości, ale także braniem na swe sumienia ogromnego grzechu przez osoby wymuszające owo powtarzanie - jaki to grzech omówiłem szczegółowiej w punkcie #I6 swej strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm" (patrz werset 20:16 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" o "mówieniu kłamstwa jako świadek") oraz jaki to grzech może okazać się odpowiedzialny za odwiedzenie wielu ludzi od Boga, a stąd i za utratę przez nich szansy na "życie wieczyste".

(3) W przeciw-świecie istnieją męskie dodatnie i żeńskie ujemne wiecznie żyjące i nieustająco ruchliwe inteligentne i samoświadome "Drobiny Boga", które są budulcem z jakiego Bóg stworzył nasz świat materii i wszystko co w nim istnieje. Niestety nasza błędnie zapatrzona wyłącznie w materię "oficjalna nauka ateistyczna" uważa, że najbardziej elementarnymi składowymi materii są "cząstki elementarne" uformowane z materii. Tymczasem moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (która z powodu nieustających prześladowań i wyciszania nadal jest upowszechniana głównie pod odmienną nazwą "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") już ustaliła, oraz potwierdziła to ustalenie znaczącym materiałem dowodowym jaki reprezentuje wszystkich trzech wymienionych powyżej "świadków" (1a) do (1c), że owe materialne "cząstki elementarne" zostały postwarzane z niewypowiedzianie mniejszych składowych, które do 2020 roku nazywałem "drobiny przeciw-materii" - jednak o których w 2020 roku odkryłem iż są one indywidualnymi, żyjącymi, inteligentnymi, samo-świadomymi istotkami jakie nazwałem wówczas "Drobiny Boga". Jak więc się okazuje, cały nasz świat materii, oraz wszystko co odbieramy naszymi zmysłami, to po prostu najróżniejsze manifestacje posłusznych Bogu postępowań owych męskich i żeńskich "Drobin Boga". Więcej informacji na temat "Drobin Boga" i sposobu na jaki uformowana z nich zostaje nasza materia i cały nasz świat fizyczny, czytelnik znajdzie w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm", oraz w punkcie #I2 mojej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm".

(4) Kiedy w wersecie 1:27 z bibilijnej "Księgi Rodzaju" Bóg zainspirował stwierdzenie, cytuję: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę", wówczas potwierdził tym, m.in., że ludzie zostali stworzeni dokładnie kopiując wzorce i podobieństwa do dodatnich męskich i do ujemnych żeńskich "Drobin Boga" - obie jakie to drobiny, fizykalnie mając podobną budowę, demonstrują jednak drastycznie przeciwstawne do siebie cechy motywacji i zachowań. Tę prawdę także wyjaśniam w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Odnotuj z przytoczonych tam opisów przeciwstawnych cech i zachowań męskich i żeńskich "Drobin Boga", że nawet esencja charakterów i postępowań mężczyzn i kobiet definiowana przez ich dusze, dokładnie pokrywa się z tymi manifestowanymi przez męskie i żeńskie Drobiny Boga.

(5) Moje odkrycie, że natura i działania Boga faktycznie NIE reprezentują tzw. "indywidualnego intelektu" (np. pojedyńczej osoby), a tzw. "intelekt grupowy" będący wynikiem grupowego myślenia i już posiadanej wiedzy zgromadzonej przez wszystkie "Drobiny Boga" zawierające w sobie programy naszego Boga. Jednak ów grupowy Bóg faktycznie jest pojedyńczym gigantycznym programem, tyle że przechowywanym i uruchamianym w wielu Drobinach Boga naraz. Stąd samego siebie najwyraźniej identyfikuje On jako jedną całość, a ponadto jest w stanie stwarzać też indywidualne osoby, umysły których mają bezpośrednie połączenie z "grupowym" umysłem Boga i stąd stanowiące z nim jedność, dlatego które dla ludzi stanowią np. cielesne reprezentacje Boga (jednym z nich był, i nadal jest, Jezus - to dlatego prawdą jest stwierdzenie Jezusa powtórzone w wersecie 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" - cytuję: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" - co najlepiej zilustrowane zostało na przykładzie komputerowego terminala na długościach od 13:27 do 13:41 minuty naszego filmu "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM ). To odkrycie o "grupowej naturze" Boga najszerzej opisałem w (a) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Praktycznie odkrycie to oznacza, że Bóg jest gigantycznym programem opisywanym w punkcie #A0 ze strony o nazwie "god_proof_pl.htm" - fragmenty którego rozprzestrzenione są (czyli zawarte) w nawyższych, bo 12-tych "mózgach" i pamięciach każdej z niezliczonych "Drobin Boga". (Jednak ów umysł grupowego programu Boga jest w stanie bezpośrednio połączyć się w jedność z umysłem pojedyńczej osoby, np. Jezusa, tak że osoba ta dla ludzi staje się cielesną reprezentacją grupowego Boga.) Ponieważ zaś w każdej Drobinie Boga jej "dwunasty mózg" posiada nadrzędność nad wszystkimi pozostałymi jej mózgami jakimi on zarządza, Bóg ma absolutną władzę nad każdą Drobiną Boga - w tym także nad Drobinami Boga w jakich zawarte są programy duszy tzw. "Upadłych Aniołów". Wszakże zgodnie z opisami w (g) i (i) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm", wszelkie Anioły, w tym i tzw. "Upadłe", to po prostu "ucieleśnione" Drobiny Boga postępowanie jakich jest sterowane doskonalszymi niż ludzkie duszami zaś ciała jakich są programowane z udoskonalonych pierwiastków opisywanych w punktach #I1 do #I7 strony o nazwie "sw_andrzej_bobola.htm".

(6) Ustalenie mojej "Teorii Życia z 2020 roku", że aż dwie dyscypliny dzisiejszej nauki, tj. Nauki Komputerowe oraz Inżynieria Mechaniczna, razem wzięte ujawniają naukowo niepodważalne powody, które konkusywnie dowodzą iż ewolucja życia wyłącznie w materii jaką NIE zarządza samo-modyfikowalne software, jest absolutną niemożliwością. Z kolei to ustalenie jest równoznaczne z naukowym wykazaniem, że życie wcale NIE mogło wyewoluować się w materii z naszego świata fizycznego, a musiało wyewoluować się w myślących "Drobinach Boga" z przeciw-świata - tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w punkcie #D2 strony "2020zycie.htm". Wszakże, jak "na chłopski rozum" uzasadniłem to dokładniej w punkcie #B2 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm", samoewolucja świadomego i "żyjącego" programu w samouczącej się Drobinie Boga jest na tyle prosta do zajścia, że mogła ją spowodować wieczna ruchliwość "chaosu" z przeciw-świata, podczas gdy samoewolucja życia w materii przekracza zdolność do samozajścia w świecie materii. Materia, nasz świat fizyczny, oraz żyjące istoty z materii tylko więc mogły i musiały zostać stworzone przez Boga (żyjącego w przeciw-świecie) dopiero po tym kiedy najpierw życie samowyewoluowało się w Drobinach Boga - które stanowią jakby indywidualne myślące komórki "ciała Boga". Powstanie życia w "Drobinach Boga" z przeciw-świata opisałem szerzej w punkcie #C5 strony o nazwie "2020zycie.htm". Do ciał istot z materii naszego świata fizycznego zarodki życia i samo-świadomości są zaś wprowadzane poprzez "wtchnięcie" w nie właśnie owych "Drobin Boga" jakie zawierają programy "duszy" ożywiającej ciała tychże istot.

(7) "Dusza" w jakiej zawarta jest samo-świadomość, osobowość, pamięć, wiedza, itp., każdej istoty żyjącej o ciele z materii, fizycznie przechowywana jest w Drobinie Boga jaką Bóg "wtchnie" w ciało danej istoty w momencie jej ożywiania (tj. w przypadku istot oddychających powietrzem - w momencie "łapania pierwszego oddechu"). W sensie swej roli "Drobina Boga" zawierająca "duszę" wypełnia funkcję podobną do roli mikroprocessorów (np. Intel) z dzisiejszych komputerów. Tę prawdę opisałem w (d) i (e) z punktu #H3 strony "2020zycie.htm". Ponieważ zaś każda z Drobin Boga, w swym wiodącym, dwunastym "mózgu" zawiera oprogramowanie Boga, to oznacza, że każdy z nas ludzi faktycznie jest równocześnie "świątynią" w której żyje też Bóg. Odnotuj, że oprogramowanie Boga zawierają także 12 mózgi tzw. "Upadłych Aniołów" - stąd wywodzi się władza Boga także nad ich losami. Ponadto, kiedykolwiek tylko Bóg zechce, wówczas swoim nadrzędnym (12-tym) "mózgiem" może nakazać istocie dusza jakiej zawarta jest w danej Drobinie Boga aby miała określone myśli lub postępowanie, jakie są zgodne z długoterminowymi planami Boga - co wyjaśniam także, między innymi, w punkcie #J5 strony o nazwie "petone_pl.htm". Dlatego chociaż Bóg stara się tego NIE manifestować aby NIE odbierać ludziom ani innym istotom żywym ich "wolnej woli", faktycznie Bóg posiada absolutną kontrolę nad wszystkim co dzieje się w rządzonej przez Niego części nieskończonego rozmiarowo wszechświata. Posiada też absolutna władzę życia i śmierci nad wszystkim co żyje w przeciw-świecie i w naszym świecie materii.

(8) Aby istoty żyjące uformowane z materii mogły być ożywione i mogły zacząć uczyć się życia, ich ciała muszą być tak skonstruowane aby reprezentowały sobą hardwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego". Stąd po zaopatrzeniu tych ciał przez Boga w softwarową "duszę" jaka jest tak zaprogramowana aby reprezentowała softwarową składową "samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego", cały taki hardwarowo-sotwarowy system zaczyna "żyć" - czyli działać jako "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" którego działanie nastawione jest na "przysparzanie wiedzy". Działanie każdej żywej istoty z materii, w tym ludzi, jako właśnie taki "samouczący się system hardwarowo-softwarowy" opisałem szerzej w punkcie #D3 na stronie "2020zycie.htm".

(9) Program Boga "posila się" (tj. odżywia) wiedzą. To dlatego najważniejszym celem dla jakiego zostali stworzeni zarówno ludzie, jak i wszelkie inne istoty żyjące o ciałach z materii, jest "przysparzanie wiedzy" - co wyjaśniłem szerzej w punktach #B1 i #B1.1 z mojej strony internetowej o nazwie "antichrist_pl.htm". Natomiast fakt, iż "wiedza" przysparzana przez ludzi i przez inne istoty żyjące faktycznie stanowi "pożywienie" dla programów Boga wynika z przyczynowo-skutkowego wynikania opisywanego tzw. "Teorią Nadistot" genialnego Polaka o nazwisku Adam Wiśniewski (pseudonim "Snerg") - tyle że sam Adam Wiśniewski NIE stwierdził ani NIE wyjaśnił w swej "Teorii Nadistot" faktu iż Bóg "posila się widzą" (fakt ten dopiero ja wydedukowałem dzięki ustaleniom i wskazówkom wynikającym z mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku"). Ową "Teorię Nadistot" Wiśniewskiego opisałem szerzej w punkcie #I6 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm" - rekomenduję aby stamtąd z nią się zapoznać - powoduje ona bowiem rodzaj rewolucji i przewrotu w naszej wiedzy na temat Boga.

(10) Pomimo iż Drobiny Boga same są w stanie dokonywać "przysparzanie wiedzy" nadal rezydując w przeciw-świecie, jednak tam dokonywane zajmuje ono bardzo długie okresy czasu i ma raczej ograniczoną rozpiętość doświadczanych doznań. Aby więc przyspieszyć "przysparzanie wiedzy", a także aby umożliwić Drobinom Boga doświadczenie doznań niemożliwych lub trudnych do urzeczywistnienia w przeciw-świecie (takich jak np. "uśmiercenie" oprogramowania "duszy" z jakiejś fizykalnie nieśmiertelnej Drobiny Boga, czy jak doznania szczęśliwości "zapracowanej nirwany") oraz aby umożliwić Bogu projektowanie i stwarzanie nowych i coraz bardziej niezwykłych doznań jakie "dusze" z Drobin Boga są w stanie doświadczyć w naszym świecie materii, Bóg stworzył nasz podatny na Jego udoskonalenia świat materii oraz materialne istoty żyjące w które następnie "wtchnięte" są "dusze" z Drobinami Boga w celu doświadczenia doznań życia fizycznego, jakie to doznania formują potem coraz bardziej zaawnasowaną wiedzę oraz coraz doskonalsze cechy charakteru wybranych Drobin Boga. Te nadrzędne powody i cele stworzenia "świata materii" i żyjących w nim istot z materii opisałem dokładniej w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Ich nadrzędnym zadaniem jest coraz znaczniejsze udoskonalanie wiedzy, charakterów, pamiętanych doznań i przebiegów życia wszelkich istot żyjących całego wszechświata, a tym samym udoskonalanie całego wszechświata - tak jak opisałem to i zilustrowałem w "Tab. O1" z "rozdziału O" mojej monografii [12] o tytule 'Jak działa czas w którym się starzejemy (tj. wyjaśnienie "Konceptu Dipolarnej Grawitacji" dla działania nawracalnego czasu i wehikułów czasu)' upowszechnianej stroną "tekst_12.htm", zaś jak skrótowo to streściłem w podpisie pod "Tab. #J1b" ze swej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm".

(11) Ponieważ "filozofia totalizmu" potwierdziła, że "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła", fakt iż program Boga "żywi się wiedzą" praktycznie oznacza, że z punktu widzenia Boga "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro". Jednocześnie "zło", "dobro" oraz "wolna wola ich wyrządzania" formują rodzaj siły motorycznej jaka napędza udoskonalanie rozumnego wszechświata za pomocą mechanizmu jaki opisałem w punkcie #V6 poniżej. Ponieważ "zło" jest takim samym źródłem wiedzy jak "dobro" oraz jest też niezbędne do formowania owej siły motorycznej postępu, praktycznie to też oznacza, że jeśli ludzie, lub dowolne inne istoty żyjące w naszym świecie materii, albo dowolne "intelekty grupowe", zdecydują się wyrządzać "zło", Bóg im tego NIE zabrania - a jedynie kieruje ich zło na tych ludzi lub te intelekty, którzy na nie jakoś sobie wcześniej zasłużyli - co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #C7 swej strony "god_istnieje.htm". Stąd jeśli jakiś naród np. wyniszcza lub zatruwa ziemię na jakiej żyje, Bóg pozwala aby potem zbierał owoce tego wyniszczania lub zatruwania. Podobnie np. agresor jest potem bity przez innego agresora (np. Hitler przez Stalina) - itd., itp. Z kolei aby NIE łamać u innych ludzi ich "wolnej woli", zbieranie przez złe osoby owoców wyrządzanego przez nich "zła" NIE następuje natychmiast po wyrządzeniu tego zła, a typowo dopiero kilka lat później, czyli po upływie tzw. "czasu zwrotu karmy". Natomiast w przypadkach czyjegoś nienaprawialnego praktykowania zła - zbieranie tych owoców zwykle następuje po cofnięciu tego kogoś w "nawracalnym czasie softwarowym" do jego lat młodości i wówczas doświadczeniu go złem jakie on sam wyrządził w poprzednim przebiegu czasu jego życia.

(12) Jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający zło, wówczas celem typowo jest wyeliminowanie dalszego zła tegoż intelektu, jednak jeśli Bóg kieruje działanie zła na jakiś intelekt wyrządzający dobro, wówczas celem jest edukacja i udoskonalanie tego intelektu. Doskonale jest to wyjaśnione w Biblii wersetem 10:13 z "1 Koryntian" - cytuję: "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść." Anglicy mają na to mądre powiedzenie "co cię NIE zabije, uczyni cię silniejszym" (w orginale: "what does NOT kill you, make you stronger" - patrz https://www.google.com/search?q=what+does+not+kill+you+make+you+stronger ). Z kolei psychologowie opisują to zjawisko nazwą "Potraumatyczny wzrost PTG" (patrz https://www.google.pl/search?q=Potraumatyczny+wzrost+PTG ) - zaś po angielsku nazwą: "Post-traumatic growth (PTG)". Zasady zaś pomocy Boga w samoratowaniu się intelektów zapędzonych przez "zło" w sytuację pozornie wyglądającą jak "bez wyjścia" opisałem poniżej jako prawda (16). Zasady te Bóg uruchamia nawet jeśli dane zło jest powodowane przez same owe pragnące się ratować intelekty - co potwierdzają wersety 33:18-19 z biblijnej "Księgi Ezechiela", cytuję: "Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu."

(13) Aby uświadamiać ludziom działanie zła oraz potrzebę unikania pokus osób i sytuacji czyniących zło, Bóg wprowadził pojęcie "grzechu", precyzyjnemu wyjaśnieniu jakiego poświęcił w Biblii bardzo dużo miejsca. I tak, przykładowo, werset 3:4 z bibilijnego "1 Listu św. Jana" wyjaśnia nam, że grzechem jest wszystko co reprezentuje sobą łamanie przykazań, praw oraz wymagań Boga opisanych w Biblii. Z kolei werset 6:23 z bibilijnego "Listu do Rzymian" wyjaśnia nam, że karą za grzech jest śmierć. Natomiast werset werset 34:7 z bibilijnej "Księgi Wyjścia" wyjaśnia nam, że żaden grzech NIE pozostaje bez ukarania. Wszystko to w praktyce jest też potwierdzane owymi "3 świadkami" z rzeczywistego życia - przykładowo działaniem moralnego "Prawa Bumerangu" oraz algorytmów "karmy" (patrz strona "karma_pl.htm"), czy też faktem iż każdy z ludzi grzeszy a stąd każdy prędzej lub później umrze.

(14) Ponieważ zło i ludzkie nieprzestrzeganie wymagań moralności psuje wyniki każdej ludzkiej działalności, uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", oraz w końcowym efekcie wyniszcza życie, aby więc monitorować wielkość wpływu jaki niemoralność i zło wywierają na każde badane działanie ludzi, koniecznym jest aby we wszystkich badaniach poziom moralności rządzącej przebiegiem ludzkich działań był uwzględniany jako jeden z najbardziej istotnych parametrów owych badań. Bez bowiem sprawdzenia, jak na wyniki danych działań ludzi wpływa poziom moralności lub niemoralności, otrzymane wyniki są obarczone ogromnym i nieoszacowanym błędem - po wyjaśnienie tej sprawy patrz punkt #B3 na mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm". Stąd kiedy ktokolwiek czyta jakiekolwiek wyniki czyichś badań, w jakich moralność NIE zostala uwzględniona jako najważniejszy z parametrów wpływających na efekty badanych działań ludzkich, wówczas może być pewnym, że wyniki te są jedynie rodzajem kłamstwa lub zgadywania, zaś ich błąd może sięgać nawet rzędu kilkuset procent.

(15) Ponieważ zło i niemoralność wyniszcza życie, a ponadto uniemożliwia "przysparzanie wiedzy", dlatego kiedy większość naszej cywilizacji odmawia służenia dobru, Bóg przeprowadza następne "oczyszczanie Ziemi", które eliminuje większość lub wszystkich tych, którzy weszli na drogę zła. O fakcie iż właśnie zbliża się kolejne takie "oczyszczanie Ziemi" informuje zarówno nasz gratisowy półgodzinny film "Zagłada ludzkości 2030" dostępny w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , jak i inne filmy i źródła jakie opisałem np. w punkcie #L4 swej strony o nazwie "smart_tv.htm".

(16) Wszystkie metody działania Boga są tak opracowane, aby z jednej strony w każdej trudnej sytuacji w jaką ludzie zabrną (zwykle z własnej winy) stwarzać im dogodne wybrnięcie z owej sytuacji - pozostawiające jednak ich "wolnej woli" wybranie czy zdecydują się wybrnięcia tego poszukać i użyć, a z drugiej strony jednocześnie udzielające im klarownej lekcji na przyszłość jaka wychowuje ich na mądrych, zaradnych, zahartowanych w boju oraz moralnie postępujących "żołnierzy Boga" - tak jak żołnierzy tych opisałem w szeregu swych opracowań, np. w punkcie #A3 strony "humanity_pl.htm". Właśnie takie a nie inne działania Boga są potwierdzane wszystkimi "3 świadkami" jakich opisuję prawdą (1) powyżej. Przykładowo, wynikiem moich dedukcji logicznych (1a) jakie je potwierdzają jest tzw. "prawo autostrady przez morze" opisywane, między innymi, w #6A z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej monografii [1/5] upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm". Przykładem wersetu Biblii (1b) jaki też je potwierdza jest werset 10:13 z "1 Koryntian" zacytowany powyżej w opisach prawdy numer (12). Natomiast do przelicznych przykładów empirycznego materiału dowodowego (1c) jaki też potwierdza taką metodę działania Boga, należy np. prawda dyskutowanego w punkcie #L4 strony "smart_tv.htm" polskiego przysłowia "bez pracy nie ma kołaczy", które podobnie jak angielskie przysłowie "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają" (po angielsku: "God helps those who help themselves" - patrz https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves ), informuje iż ci co z własnej winy zabrnęli w trudną sytuację jednak unikają uczynienia wszystkiego co w ich ludzkiej mocy aby z sytuacji tej się samemu wydostać, powinni rozumieć iż spodziewanie się iż to Bóg wszystko za nich uczyni - co dowodziłoby iż wynagradza On ich ludzkie lenistwo, pasywność, spychanie ich obowiązków na kogoś innego oraz ograniczanie ich działań do narzekania i oczekiwania na pomoc, jest jak zamierzone wystawianie Boga na próbę zakazywane np. wersetem 4:7 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" - cytuję: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Innym rodzajem takiego empirycznego materiału dowodowego może być stworzenie dla ewentualnego ratowania się ludzkości (jeśli ta zechce się ratować) przed doświadczeniem nadchodzącej zagłady z lat 2030tych (jaką ludzkie elity na siebie i nas sprowadzają swym indukowanym "chciwością" i "pieniędzmi" wysoce niszczycielskim postępowaniem) prostego sposobu uchronienia się przed nią polegającego na ochotniczym wdrożeniu zaprojektowanego przez Boga ustroju nirwany jaki opisałem, między innymi, w "części #L" i WSTĘPie swej strony o nazwie "smart_tv.htm" i w publikacjach tam linkowanych, np. stronie "partia_totalizmu.htm". Najprostrzy sposób poznania zasady działania, zalet, oraz ratującego ludzkość potencjału tego "ustroju nirwany" jaki pozwoliłby zupełnie i trwale wyeliminować z Ziemi "pieniądze", "strach" oraz "chciwość" (które są źródłami niemal wszelkiego zła na Ziemi - patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy") jest oglądnięcie pokazanego poniżej na półgodzinnym "Wideo #V2" naszego gratisowego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E .

(17) Niemożliwa do liczebnego wyrażenia ilość męskich i żeńskich "Drobin Boga" znajdujących się pod kontrolą naszego Boga (jaką można określać jako równą nieskończoności) powoduje iż zapotrzebowanie na przepuszczanie "dusz" zawartych w owych Drobiach Boga przez przyspieszoną "szkołę życia" w sztucznie stworzonym przez Boga świecie materii - jaką to szkołę stanowi nasza Ziemia i cały nasz świat materii, praktycznie nigdy się NIE skończy. Stąd jakaś forma Ziemi, lub innych miejsc w świecie materii podobnych do Ziemi, będzie zapewne utrzymywana przez Boga praktycznie przez czas nieskończony. Tyle, że z upływem czasu Bóg będzie nieustająco poszerzał i udoskonalał zarówno rozpiętość, jak i doskonałość oraz wyszukaność doświadczeń przez jakie "dusze" z kolejnych Drobin Boga będą przechodziły, aby dostarczać im coraz bardziej zróżnicowanych i nauczających je życia przeżyć o jakich wspominam powyżej w (10) z niniejszego punktu #V2, a jakie szerzej opisuję w [I] do [VII] z punktu #H2 strony "2020zycie.htm". Dzięki zaś temu przepuszczaniu, wiedza oraz pamięć doznań i doświadczeń życiowych gromadzonych w świecie fizycznym przez "dusze" kolejnych z owych Drobin Boga będą powodowały szybkie i coraz to bardziej zaawansowane udoskonalanie przebiegów życia, a stąd i coraz bardziej interesujący, różnorodny i warty doznawania przebieg losów doświadczanych przez wszelkie indywidualne istoty żyjące w całym wszechświecie. Nie na darmo werset 2:9 z bibilijnego "1 Koryntian" stwierdza - cytuję: "... to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." Wszakże już choćby tylko możliwe do przeżycia przez każdego jeszcze w tym życiu fizycznym cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany, przygotowane głównie dla umożliwienia ludzkości wdrożenia "ustroju nirwany", już daje nam wstępne pojęcie jakie wspaniałości Bóg w swej nadrzędnej wiedzy i mądrości jest w stanie zaprojektować, przygotować i udostępnić tym, którzy na nie sobie zasłużyli.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Wideo #V2: Oto nasze około 33-minutowe wideo, streszczające najważniejsze informacje o "ustroju nirwany" wynagradzającym wykonywanie produkcyjnej "pracy moralnej" NIE pieniędzmi, a cudowną szczęśliwością zaprojektowanego przez Boga zjawiska "zapracowanej nirwany" opisywanego, m.in. na stronie "nirvana_pl.htm". Ponieważ zjawisko owej "nirwany" NIE było w stanie pojawić się u ludzi np. w wyniku przypadkowej ewolucji, a jego zaistnienie musiał zaprojektować i wbudować w ludzkie ciała i dusze nasz Stwórca, czyli sam Bóg, fakt istnienia tego zjawiska jest jednym z ogromnej liczby celowo blokowanych przez siły zła przed poznaniem przez ludzi dowodów empirycznych na faktyczne istnienie Boga.

Treść filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (szukaj go np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ) jest wyjaśniona szczegółowo w "części #L" oraz we WSTĘPie mojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Gorąco rekomenduję przeglądnięcie tych wyjaśnień. Wszakże ujawniają one NIE tylko czym jest "ustrój nirwany", na jakiej zasadzie on działa, dlaczego zjawisko nirwany jest w stanie lepiej od pieniędzy wynagradzać ludziom wykonywaną fizycznie tzw. "pracę moralną", jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczególnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), itp., ale także wyjaśnia on w czym się mylą i co poprzeaczali dotychczasowi krytykanci tego filmu i ustroju.

(Cały niniejszy wpis #336 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #336_2)

kodig : :
lip 01 2021 #335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do...

(Kontynuacja poprzedniej części tego wpisu #336)

#335_2: Wyjaśnienia co trudniejszych do zrozumienia prawd i wiedzy "Teorii Życia z 2020 roku"

#V3. NIE rozumiem tych bliźnich, którzy pomimo uprzedniego poznania wiedzy o aż tylu dowodach na istnienie Boga jakie ja już opublikowałem, oraz do aż tylu prawd ujawnionych na temat Boga i potwierdzonych powyżej opisanymi "3 świadkami" z (1a) do (1c) i zawartym w ich poświadczeniach materiałem dowodowym - ciągle swym unikaniem informowania osób z jakimi utrzymują kontakty utrzymują ich w niewiedzy i braku możności poznawania Boga, czyli swym postępowaniem łamią przykazania przytoczone w wersetach 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka":

Motto: "Unikajmy obciążania swego sumienia przemilczaniem istotnej wiedzy i prawd już przez nas poznanych jednak nadal brakujących u naszych bliźnich." (Kolejny przepis na unikanie mnożenia swych grzechów.)

Biblia nakazuje: "... Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. ... Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych." (patrz wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka"). Cóż jednak warta jest miłość kogoś, kto np. widząc lub słysząc, że jego bliźni np. nadal NIE posiedli wiedzy o naukowych dowodach na istnienie Boga ani o podstawowych prawdach dotyczących Boga, ów ktoś celowo unika otwarcia oczu tym bliźnim poprzez poinformowanie ich gdzie np. w moich opracowaniach takie dowody i podstawowe prawdy daje się poznać. Wszakże wiedza jaką mogłoby przysporzyć poznanie informacji gdzie należy jej szukać, być może dopomogłaby tym bliźnim w pełniejszym poznaniu Boga. W sprawach miłości obowiązuje przecież zasada, że "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha". Takie zaś poznanie Boga zwiększyłoby ich szanse dostępu do "życia wiecznego". Czy zaś istnieje cokolwiek cenniejszego od uzyskania dostępu do życia wieczystego?

Powyższe dwa przykazania z wersetów 12:29-31 biblijnej "Ew. św. Marka" wskazują sobą dwa największe wymagania jakie Bóg nałożył na każdego z nas. Wyrażone niedoskonałym ludzkim językiem owe dwa wymagania możnaby opisać np. słowami: (1) usilnie poznawać Boga regularnym zgłębianiem wersetow Biblii oraz zapoznawaniem się z najnowszymi ustaleniami naukowymi na temat Boga przez poznawczo nastawionych badaczy - wszakże w sprawach miłości obowiązuje zasada "im dogłębniej się pozna, tym silniej się pokocha"; (2) wkładać zamierzony wysiłek w uczenie się i w manifestowanie miłości do wszystkich bliźnich, poprzez udzielanie im wszelkiej pomocy i wsparcia o jakich Biblia wspomina oraz przekazywanie im niezbędnych informacji o prawdach, wiedzy, umiejętnościach, itp., jakie sami nabyliśmy. W wypełnianiu tych dwóch wymagań wysoce pomocnym okazuje się zrozumienie i spełnianie stwierdzeń Jezusa np. z już cytowanego powyżej wersetu 10:30 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" (tj. "Ja i Ojciec jedno jesteśmy"), oraz z wersetu 14:6 z tej samej bibilijnej "Ew. św. Jana" - cytuję: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie."

Niestety, żyjemy w czasach kiedy kosztowne instytucje powołane do upowszechniania wiedzy i prawdy, praktykują odrzucanie, wypaczenie i blokowanie większości tego co już udowodnione jako prawdy. Jednocześnie wdrażają upowszechnianie coraz większej liczby kłamstw. Przykładowo, pracownicy instytucji kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej" niekiedy otwarcie już twierdzą, że Boga jakoby NIE ma, za to z uporem upowszechniają przestarzałe teorie "wielkiego wybuchu", "ewolucji", oraz "względności" - intencją których jest zastąpienie nimi boskiej zdolności stwarzania, choć kłamliwość których jest już oczywista i potwiedzona coraz szerszym materiałem dowodowym. Z kolei kapłanów większości dzisiejszych religii, nawet Biblia już oskarża - np. patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" - cytuję: "(4) ... przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok - do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki." Skoro więc czytelniku przeglądasz niniejsze słowa, swą biernością, przemilczaniem prawdy, oraz brakiem klarowności co do swych pogądów i postaw NIE pogłębiaj konfuzji u swych bliźnich. Nie bądź jak owa symboliczna "trąba" z wersetu 14:8 w bibilijnym "1 Koryntian" - cytuję: "... jeśli trąba brzmi niepewnie, którz będzie się przygotowywał do bitwy?" Nie dokładaj też swego osobistego wkładu do zniszeń jakie w ludzkości już zasiewają kłamstwa, odrzucanie wiedzy, oraz blokowanie ludzkiego dostępu do prawdy przez te dwie kosztowne instytucje, które zapomniały iż powołano je specjalnie do upowszechniania prawdy, wiedzy, nowych odkryć naukowych, postępu, itp. Tylko bowiem oddanie prawdzie i determinacja nielicznych i nadal prześladowanych indywidualnych "hobbystów", podtrzymuje światło z nikłego płomyka wiedzy, prawdy i postępu, o potrzebie podsycania którego oficjalnie niemal wszyscy już pozapominali. W imię prawdy i dobra w interesie ludzkości leży aby istniało i działało jak najwięcej takich hobbystów.

Przemilczanie przez kogokolwiek, a także odrzucanie, blokowanie, ukrywanie, wyszydzanie, itp., tak potrzebnych bliźnim prawd i nowej wiedzy o Bogu, szczególnie aż tak istotnych jak te poodkrywane dzięki inspiracji wynikającej z opracowania i ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm", jest ogromnym grzechem. Wszakże jest ono manifestacją łamania m.in. i owych dwóch najważniejszych przykazań Boga jakie opisują zacytowane na początku tego punktu #V3 wersety 12:29-31 z bibilijnej "Ew. św. Marka". To właśnie popełnianie tych grzechów powoduje iż jedni ludzie wysyłają innych ludzi na wojny aby ci w interesie owych wysyłających tam zabijali innych bliźnich lub sami umierali. To także powoduje tak widoczne w dzisiejszym świecie: eksploatację i wyzyskiwanie jednych ludzi przez innych, różnice w bogactwie, coraz powszechniejszy głód, niesprawiedliwość, wyniszczanie ziemi i natury, ową szybko zbliżającą się "Zagładę ludzkości lat 2030-tych", itp. Dla osób zaś świadomie popełniających te grzechy, grozi to karą "drugiej śmierci" wyjaśnianej w Biblii. Nic dziwnego iż Biblia zawiera aż tak ostre ostrzeżenia dla tych co wybierają ich popełnianie. Jeśli więc czytelniku też należysz do tych ludzi, którzy wiedząc o istnieniu opisów prawd, dowodów i wiedzy o Bogu jakie totaliztyczne opracowania starają się upowszechniać, jednak dotychczas krępowałeś się przed choćby tylko wspomnieniem o nich tym bliźnim jacy ich jeszcze NIE poznali, wówczas nawet tylko dla własnego dobra i dla uniknięcie popełniania także i tego grzechu, przełam w sobie owo skrępowanie i informuj bliźnich o istnieniu i miejscu publikowania wiedzy jakiej poznawanie w dzisiejszych czasach jest wszystkim tak potrzebne.


#V4. Wpływ naszej osobistej selekcji kategorii wiedzy i prawdy jaką akceptujemy, a jaką odrzucamy, na głębię naszej wiedzy o Bogu i naszej wiary w Boga lub pewności istnienia Boga:

Motto: "Im szerszy zakres i liczbę kategorii wiedzy i prawdy w naszym zrozumieniu wiążącej się z Bogiem osobiste nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości pozwala nam zaakceptować i dzielić z bliźnimi, oraz im mniejszą ich liczbę odrzucamy, tym bardziej zwiększa się głębia naszej wiedzy o Bogu oraz pewności istnienia Boga." (Wynik moich badań ustalających główny powód różnic pomiędzy: (a) ateistami, (b) wierzącymi w Boga, oraz (c) totaliztami jacy osiągnęli już pewność iż Bóg istnieje - patrz strona "totalizm_pl.htm".)

Zacytowany powyżej w punkcie #V3 werset 14:6 z bibilijnej "Ew. w/g św. Jana" uświadamia nam, że Jezus jest kluczem i drogą do prawdy o Bogu. Szczególnie silnie to rzuca się w oczy jeśli rozważyć jaki jest stosunek do Jezusa poszczególnych grup ludzi formujących kontinuum poziomów swego zaakceptowania istnienia Boga. (Odnotuj, że pojęcie "kontinuum" - patrz https://www.google.pl/search?q=kontinuum+co+to+znaczy , jakie jest polskojęzycznym odpowiednikiem angielskiego "continuum" - patrz https://www.google.com/search?q=continuum+meaning , w opisach niniejszego wpisu #336 jest użyte jako oś "X" hipotetycznego wykresu ilustrującego i opisującego rozłożenie wskaźnika definiującego "ilościowo" stopień zaakceptowania istnienia Boga przez rozważany intelekt, jaki to wskaźnik może przyjmować wartości od zera aż do nieskończoności.) Wszakże (a) "punkt zerowy" na owym kontinuum zaczyna się od "ateistów" - którzy zupełnie NIE wierzą w istnienie Boga. Dalej (b) poustawiane są najróżniejsze "kulty i religie" o rosnącej wierze w istnienie Boga i coraz większej wiedzy o Bogu. Najwyższą zaś pozycję na owym kontinuum w obecnych czasach zajmują (c) "totaliźci" których poziom wiedzy o Bogu nadał im pewność istnienia Boga. (Wszakże zawsze można przestać "wierzyć", jednak nigdy NIE przestaje się "wiedzieć".) Moje analizy głównego powodu dla którego poszczególne z takich grup zajmują określone położenia na owym kontinuum ujawniło, że jest nim ich odnoszenie się do Jezusa, oraz do cudów, prawd życiowych, wiedzy oraz znajmości przyszłości jakie Jezus zademonstrował ludzkości. Przykładowo, większość "ateistów" zupełnie NIE wierzących w istnienie Boga, odrzuca nawet już udowodnioną przez historyków prawdę, że Jezus jest postacią historyczną jaka faktycznie istniała, żyła na Ziemi, czyniła cuda i jaka po ukrzyżowaniu zmartwychwstała, zaś potwierdzeniu istnienia i nadprzyrodzoności postępowań jakiej żaden z jego osobistych świadków-apostołów NIE zaprzeczył - na przekór iż aby wymusić od apostołów takie właśnie zaprzeczenia niemal wszyscy oni byli torturowani i skazywani na bolesne rodzaje śmierci. (Jak wspomniałem to w (2) z punktu #V2 powyżej, najlepszą z mi już znanych i jednocześnie najprzyjemniejszą do oglądnięcia dokumentaję potwierdzającą iż Jezus był żyjącą i czyniącą cuda historyczną postacią, prezentuje angielskojęzyczny film "God's Not Dead 2".) Z kolei najróżniejsze "religie i kulty" jakie wierzą w istnienie Boga (chociaż z reguły ich wyznawcy nadal NIE poosiągali pewności tego istnienia - jednak pracują w tym kierunku) akceptują już wiedzę i prawdę iż Jezus istniał, oraz w swych naukach uznają i wdrażają wybrane przez siebie fragmenty i interpretacje Biblii na temat Jezusa. Z tych najgłębiej istnienie Boga moim zdaniem uznaje odłam chrzescijaństwa zwany "Siedem Adwentystów", który do akceptowanych przez siebie kategorii wiedzy i prawdy zalicza również ustalenia z niektórych obszarów dzisiejszej nauki, np. historii, geologii, astronomii, czy gentyki. W końcu "totaliźci" którzy już osiągnęli pewność istnienia Boga, akceptują potwierdzone wcześniej opisanymi "3 świadkami" ustalenia wiedzy i prawd dotycząch Jezusa i Boga a wywodzących się praktycznie ze wszystkich istniejących obszarów i kategorii, włącznie z ustaleniami mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" upowszechnianej po świecie stroną o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", oraz włącznie z ustaleniami "Teorii Życia 2020 roku" opisywanej na stronie "2020zycie.htm".

Z zaprezentowanych powyżej wyników moich badań wypływa zgodny w treścią Biblii wniosek, że w naszym życiu należy starać się ograniczać liczbę kategorii wiedzy i prawdy o Bogu i życiu odrzucanych samemu i nakazywanych bliźnim do odrzucania ponieważ kolidują one z naszymi nastawieniami i poglądami, a jednocześnie należy zwiększać liczbę kategorii wiedzy i prawdy do zaakceptowanie i wdrażania w swym życiu oraz do dzielenia się nimi z bliźnimi do jakich uznania światopoglądowo już dojrzeliśmy. Nic dziwnego iż w zacytowanych powyżej w #V3 wersetach 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" Bóg zainspirował położenie aż tak dużego nacisku na unikanie "odrzucania wiedzy" przez kapłanów - wiedząc iż wszelkie formy "odrzucania wiedzy" ograniczają wiarę w Boga i uniemożliwiają osiąganie przez ludzi pewności istnienia Boga, zaś jeśli odrzucania tego dokonują kapłani, wówczas ich wpływ na losy społeczeństwa jest najbardziej niszczycielski.


#V5. Dlaczego jednak warto starać się aktywnie poznawać, analizować, potwierdzać, akceptować oraz dzielić z bliźnimi jak największą liczbę odmiennych kategorii wiedzy i prawdy:

Motto: "Twoje losy i przyszłość zależą od tego jak wiele kategorii wiedzy i prawdy sam akceptujesz i wdrażasz w swym życiu oraz dzielisz się nimi z bliźnimi" (Podsumowanie tego wpisu #336.)

Zasada jest prosta. Im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam odrzucasz oraz przekonujesz swych bliźnich iż NIE są one warte poznania i uznania, tym bliżej do zerowego punktu na kontinuum uznania istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym głębszym "ateistą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego zerowego punktu na tym kontinuum się znajdujesz, tym częściej i bardziej znacząco łamiesz przykazania Boga i prawa moralne, tym szbciej w dół pola moralnego się ześlizgujesz, oraz tym bardziej niechcianą i przykrą karmę dla siebie gromadzisz - patrz strona "karma_pl.htm". W rezultacie tym więcej kar Boga zaczyna cię dopadać, tym mizerniejsze twoje życie się staje, oraz tym bardziej powstrzymujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym gorszy, bardziej bliski upadku, oraz pełen zła, niesprawiedliwości, nieszczęść, ucisku, niedoli, braków i śmierci świat czynisz.

Z drugiej strony, im więcej kategorii prawdy i wiedzy ty sam poznajesz, akceptujesz, oraz dzielisz się nimi ze swymi bliźnimi do poznania i zaakceptowania przez nich, tym bliżej do punktu swej pewności istnienia Boga się zbliżasz - tj. tym silniejszym "totaliztą" się stajesz. Ponieważ jednocześnie im bliżej owego punktu pewności istnienia Boga na tym kontinuum się znajdziesz, tym częściej i bardziej się starasz aby pedantycznie przestrzegać przykazania Boga i prawa moralne, tym szybciej wspinasz się pod górę pola moralnego, oraz tym bardziej chcianą i lubianą karmę w sobie gromadzisz. W rezultacie tym mniej kar Boga cię dopada, tym szczęśliwsze i bardziej spełnione twoje życie się staje, oraz tym szerzej i usilniej generujesz szczęście i wzrost swych najbliższych oraz zależnych od siebie bliźnich. Czyli tym lepszy, bardziej postępowy, szczęśliwy sprawiedliwy, pełen radości, wolności, dobrobytu, dostatków i plenienia się życia świat czynisz.


#V6. Dlaczego istnienie "zła" i "dobra", a także danie ludziom "wolnej woli" dla czynienia "zła" lub "dobra", są niezbędne w życiu istot rozumnych z materii, ponieważ "zło" i "dobro" napędzają sobą udoskonalanie jakości rozumnego wszechświata poprzez formowanie u ludzi siły motorycznej zmuszającej do szukania sposobów pomniejszania "zła", a jednocześnie inspirują Boga do projektowania i wprowadzania do dusz i ciał istot żyjących najróżniejszych udoskonaleń zdolnych trwale wyeliminować najbardziej niszczycielskie rodzaje "zła":

Motto: "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jednocześnie "NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła" (Dwie zasady rządzące naszym życiem i samoregulująco zwalczające nawzajem swe następstwa - opisane tu powody stworzenia jakich w naszym świecie materii wyjaśniła dopiero filozofia totalizmu opisywana na stronie "totalizm_pl.htm".)

W (11) z powyższego punktu #V2 dyskutuję dwie zasady wpływające na przebieg życia w świecie materii jakie powtorzyłem w "motto" do niniejszego punktu #V6. Ich zaś działanie wyjaśniam szerzej m.in. w punkcie #B3 swej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", oraz w punkcie #C4.2.1 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" - proszę tam zwrócić uwagę iż genialnie i celowo zaprogramowanym "kluczem" w tym działaniu jest iż np. "dobro" generowane przez jakieś "zło" zawsze pojawia się w zupełnie innym obszarze niż ten psuty przez dane "zło", natomiast "zło" generowane przez jakieś "dobro" zawsze pojawia się w jakimś odmiennym obszarze niż obszar działania tego "dobra" - co obu im uniemożliwia anihilowanie skutków swego własnego działania. Stworzenie i utrzymywanie działania tych dwóch zasad stanowi powód najczęstrzej krytyki Boga przez tzw. "ateistów" oraz stanowi argument jakiego używają oni aby uzasadniać rzekome nieistnienie Boga. Wszakże zasady te powodują istnienie na Ziemi najróżniejszych form zła, powody istnienia których od wieków ludzie starają się wyjaśniać na najróżniejsze sposoby, np. te jakie opisałem w punkcie #B2 i #B1 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm". Tymczasem genialne stworzenie obu tych zasad stwarza sytuację iż opisany poniżej mechanizm ich zwalczania się nawzajem jest źródłem nigdy NIE kończącego się udoskonalania całego wszechświata. Stąd zamiast bycia krytykowanym, geniusz tego mechanizmu powinien być doceniany i pochwalany. Geniusz ten jest też kolejnym dowodem na istnienie (zamiast jak twierdzą ateiści - na nieistnienie) Boga. Wszakże z własnego doświadczenia wiem iż chociaż mnie też zawsze znacząco bolało kiedy w swoim życiu doświadczałem owych istnych lawin niemal nieustająco sypiącego się na mnie zła, zawsze kiedy z danym złem już się uporałem widziałem doskonale iż to właśnie ono czyniło mnie takim jakim jestem i stwarzało motywacje do osiągania tego co osiągałem. Zawsze też imponował mi geniusz transformowania się zła w generowane przez nie dobro. Stąd o źle jakie doświadczałem, w swoich publikacjach pisałem głównie aby informować świat o jego istnieniu, naturze i działaniu oraz o potrzebie jego eliminowania, a NIE aby np. się skarżyć czy szukać w jego sprawie czyjegoś pocieszenia.

Opisywane tu wyjaśnienia przez filozofię totalizmu powodów istnienia "zła" i "dobra" ujawniają, że istnienie tych przeciwstawności w połączeniu z daną ludziom przez Boga "wolną wolą ich czynienia" jest absolutnie niezbędne dla wywołania nigdy nie kończącego się udoskonalania wszechświata. Gdyby bowiem wszechświat był doskonały i zamieszkiwały go wyłącznie istoty absolutnie doskonałe, które nieustająco przebywałyby w sytuacji niczym NIE psutego "dobra", wówczas jakikolwiek postęp stałby się niemożliwością, ponieważ brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe - na co starałem się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie "antichrist_pl.htm" i w punkcie #C3 ze strony o nazwie "humanity_pl.htm".

Istnieją aż dwie główne składowe mechanizmów za pośrednictwem jakich owa kombinacja działań "zła" i "dobra" w połączeniu z "wolną wolą ich wyrządzania przez ludzi" napędza udoskonalanie wszechświata. Jedną z tych składowych jest rodzaj "siły motorycznej" jaką u ludzi wytwarza istnienie "zła" oraz ludzka chęć aby zmienić je na "dobro". Doskonale uczącym nas przykładem tej siły motorycznej u ludzi obecnie powinno być opisywane w (16) i (17) z punktu #V2 powyżej zło wyrządzane na Ziemi przez "pieniądze". To zło bowiem wywołuje u doświadczających je ludzi odczucie potrzeby aby je zastąpić dobrem "zapracowanej nirwany" i dobrem wynagradzania nirwaną produktywnej pracy w "ustroju nirwany". Kiedy więc liczba ludzi doświadczających zło nasili ich odczucie potrzeby do poziomu górującego ponad odczuciem samozadowolenia i pasywności u części społeczeństwa jaka zła tego NIE doświadcza, wówczas niekontrolowane eliminowanie pieniędzy zostanie zainicjowane. Ludzkość jest już blisko osiągnięcia owego poziomu górowania potrzeby zmiany ponad powszechnie panującym samozadowoleniem i pasywnością. Sposobem zaś uniknięcia jego niekontrolowanego nadejścia, jest uczynienie użytku z wyjścia jakie Bóg nam przygotował zgodnie z obietnicą zawartą w zacytowanym uprzednio wersecie 10:13 z biblijnego "1 Koryntian", polegającego na wcześniejszym podjęciu pokojowego i dobrze przemyślanego wdrażania "ustroju nirwany" - tak jak to sugeruje "część #L" ze strony "smart_tv.htm" i opisany tam nasz film o "ustroju nirwany".

Z kolei drugą składową tych mechanizmów udoskonalania wszechświata jest inspiracja jaką u Boga generują ludzkie postępowania w sprawie danego rodzaju zła. Przykładowo w sprawie zła generowanego przez przez "pieniądze", inspiracja ta spodowała iż Bóg zaprojektował zdolność "energii moralnej" do moralnie poprawnego zastąpienia i wyeliminowania wad "pieniędzy" i wszelkiego zła jakie pieniądze wnoszą, poczym tak przeprogramował dusze i ciała ludzi aby byli oni w stanie wprowadzić w życie "ustrój nirwany" - jeśli ich "wolna wola" nakłoni ich aby to uczynili. Tamto wprogramowanie ustroju nirwany (oraz inne mu podobne) zainspirowane u Boga reakcją ludzi na trapiące ich zło opisałem szerzej w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm". Działanie podobnego mechanizmu w obliczu innego rodzaju zła zainspirowało też opisywane tam wprowadzenie do duszy i ciał ludzi organu zwanego "sumienie", pomieszanie ludzkich języków mówionych podczas budowy Wieży Babel, oraz kilka jeszcze innych udoskonaleń i zmian w duszach i ciałach ludzi.

Warto tutaj odnotować, że poprzez genialne wbudowanie przez Boga w nasz "świat materii" owych dwóch nawzajem sobie zaprzeczających zasad opisanych w "motto" niniejszego punktu, taki proces udoskonalania wszechświata nigdy się nie zakończy i może trwać przez wieczność. Wszakże za każdym razem kiedy jakieś zło zostanie usunięte wprowadzeniem kolejnego udoskonalenia, dobro jakie to udoskonalenie wygeneruje spowoduje pojawienie się jakiegoś innego rodzaju zła na wyższym już poziomie świadomości, jakie też będzie musiało być pracowicie usuwane - itd., itp, tak aż w nieskończoność. W rezultacie poziom doskonałości jaki przyszły wszechświat może osiągnąć dzięki takim nieustającym udoskonaleniom NIE będzie posiadał swojej górnej granicy.


#V7. Jeśli wymogi moralne danych badań naukowych są spełnione, wówczas prawda każdego następnego odkrycia wynika z prawdy poprawnych ustaleń poprzedniego, prowadząc badającego wzdłuż "łańcucha prawdy" od odkrycia do odkrycia jak jakaś cudowna "nitka Ariadny":

Motto: "Aby odkryć coś naprawdę nowego trzeba podążać za 'nitką Ariadny' jaka badającym jest dawana przez Boga, powtarzalnie upewniając się w swej drodze iż nitka ta NIE wypadła nam z ręki poprzez sprawdzanie czy 'trzech świadków' potwierdza nasze wyniki" (najważniejsze wymaganie osiągania prawdziwego sukcesu w badaniach).

Będąc badaczem o skłonnościach do filozofowania, a także twórcą filozofii totalizmu opisywanej na stronie "totalizm_pl.htm", mnie zawsze fascynowały tajemnice tzw. "prawdy". Nic więc dziwnego, że po moim odkryciu i przebadaniu eksplozji Tapanui i krateru Tapanui (patrz strona "tapanui_pl.htm") niegodne prawdy przyjęcie przez władze uniwersytetu w którym wówczas pracowałem ogromnej ilości materiału dowodowego jaki potwierdzał moje ustalenia na temat tamtej eksplozji i krateru, wywołały mój szok jaki opisuję w punkcie #B4.1 z mojej strony internetowej o nazwie "tapanui_pl.htm". Moje przemyślenia powodów tego szoku zaowocowały opracowaniem szeroko potem dyskutowanego na polskojęzycznych forach internetowych filozoficznego rozważania o tytule "Dwanaście Prawd o Prawdzie" - z którym czytelnik może się zapoznać np. z punktu #E1 strony "prawda.htm" albo też z "rozdziału N" w gratisowo upowszechnianej internetem mojej monografii [5/4] o eksplozji Tapanui upowszechnianej stroną "tekst_5_4.htm". Nieco później poszerzyłem swe filozoficzne rozważania o prawdzie tymi, które opisałem w "części #B", szczególnie zaś w punkcie #B4, wyżej wymienionej strony "prawda.htm". Prostują one opinie niektórych filozofów, że jakoby absolutna prawda nie istnieje, ujawniając iż do ustalenia tej prawdy ludzkość pracowicie zmierza, tyle że jest ona niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia. Możliwe jest jednak przybliżone wyrażenie owej absolutnej prawdy, któremu nadajemy poziom poprawności i dokładność jaka wystarcza dla zastosowań praktycznych jakim prawda ta ma służyć. Kontynuowane potem przemyślenia tematyki prawdy z czasem skierowały moje zainteresowania na Boga - stanowiącego początek i źródło wszelkiej prawdy. Za ich zaś naukowo najbardziej zaawansowany produkt uważam moją "Teorię Życia z 2020 roku" opisaną na stronie "2020zycie.htm" - szczególnie zaś opisane w niniejszym punkcie #V7 moje życiowe ustalenie iż: "prawda jest jak łańcuch ze złota lub stali nierdzewnej, który dla poszukującego prawdy spełnia rolę 'nitki Ariadny' jaka wiedzie go od prawdy do prawdy stopniowo wyprowadzając go z mroków niewiedzy". Wszakże moje osobiste doświadczenia badawcze stwierdzają, że: "symboliczny model każdej prawdy można ilustrować jako pojedyńcze ogniwo nieskończenie długiego łańcucha ze złota lub stali nierdzewnej, który to łańcuch jest w stanie prowadzić badacza wspinającego się po nim do światła wiedzy od jednej prawdy do następnej jak owa mityczna 'nitka Ariadny', a jednocześnie wykazuje cechy 'wektora' - czyli ma swój początek zaczynający się na Bogu i swój kierunek zdążania wiodący do światła przyszłych prawd, ponadto każde ogniwo którego to łańcucha ma też doczepione do siebie boczne ogniwa zarówno po jego 'prawej stronie' (tj. tej całkowicie wolnej od kłamstwa bowiem w pełni już potwierdzonej poświadczeniami opisywanych poprzednio '3 świadków' - na których ja zawsze staram się powoływać w swych publikacjach) jakie to 'prawe ogniwa' łączącą dany łańcuch z innymi łańcuchami też wyrażającymi prawdy, razem z nimi formując rodzaj wielowymiarowej 'przestrzeni wiedzy uformowanej z powiązanych ze sobą prawd' czy 'szkieletu wiedzy' reprezentujących absolutną wiedzę i prawdę Boga, a także każde ogniwo tego łańcucha ma też doczepione boczne ogniwa po jego 'lewej stronie' (tj. tej stronie, ogniwa doczepione do której NIE ujawniły nam jeszcze czy reprezentują one kłamstwa czy też prawdę) jednak większość jakich to 'lewych ogniw' prowadzi tych co nimi pozwolili się zwodzić do nicości i samozagłady". Odnotuj, że powyższe pojęcie "szkielet wiedzy" równie obrazowo i symbolicznie wyjaśniłem jeszcze szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie "will_pl.htm".

Z powyższego symbolicznego modelu czy obrazowego zilustrowania prawdy wynika aż kilka wniosków na temat prawdy jakie warto poznać i stosować w swym życiu. To też z mojego jego rozumienia wyniknął zarówno powyższy model prawdy, jak i wszystko co badałem na własny koszt w poza-zawodowym czasie i co z dumą obecnie publikuję prywatnie w internecie (wszakże swoich zawodowych wyników badań ja sam NIE publikuję, chociaż to one, a NIE moje zawzięcie prześladowane "hobby", pozwoliły mi odbyć aż cztery profesury na odmiennych uniwersytetach świata - obowiązek bowiem, prawo i przywilej publikowania wszystkiego co odkryłem w ramach swego zawodu naukowca jest dzierżony przez uczelnie na jakich byłem zatrudniony). Opiszmy więc teraz najważniejsze z tych wniosków.

Pierwszy z tych wniosków wywodzący się z moich osobistych doświadczeń życiowych jakie zgromadziłem w trakcie podążania za "nitką Ariadny" swojego "hobby" badawczego, stwierdza iż w dowolnych badaniach (także w naukowych) badacz jest wystawiony na najróżniejsze wymagania i testy moralne. Najistotniejszy z tych stwierdza, że każdy badacz, wyniki którego ujawniły prawdę jaką już mu potwierdzili owi "3 świadkowie", będzie wystawiony na test usilnych nacisków aby zarzucił dalsze badania danej tematyki. Dlatego będzie musiał dokonać wyboru bazującego na własnej moralności, czy dla "pieniędzy", "kariery" i wygodnego życia zarzuci te badania, czy też pomimo nacisków wypełni przykazania i rekomendacje Boga zawarte w Biblii i pamiętając o dobru ludzkości znajdzie jakiś sposób aby NIE zarzucać dokonywanych badań o już potwierdzinej przez "3 świadków" prawdzie - nawet jeśli np. jego naukowi przełożeni, albo interferencja jakichś sił zewnętrznych w to co się bada, itp., zakazują oficjalnego kontynuowania tych badań. Wszakże owe zakazy czy interferencje zawsze w jakiś szatański sposób się pojawiają i usilnie odwodzą nas od ustalania prawdy. (Np. rozważ "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazczą impotencję" jakie opisuję w szeregu swych publikacji.) Moje doświadczenia też wykazują, że w wyborze badanych tematów zawsze daje się podążać za moralnie poprawnymi ideami wskazywanymi przez nasze uprzednie ustalenia, prawdę jakich już potwierdzili owi "3 świadkowie" - tak jak nas o tym informuje zacytowany w (12) z punktu #V2 werset 10:13 z bibilijnego "1 Koryntian", a także informuje moralne "prawo autostrady przez morze" do opisów jakiego linkuję w (d) z punktu #B5 strony "2020zycie.htm" oraz w (16) z punktu #V2 z niniejszego wpisu #336. NIE warto też zarzucać prowadzenia badań tylko ponieważ mogą one wieść w moralnie poprawną tematykę jaka jednak przez dzisiejszy świat jest nadal uważana np. za zakazywany rodzaj "naukowego tabu". (Odnotuj tu co stwierdza werset 118:22-23 z "Księgi Psalmów" w Biblii jak "kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym".) Ponadto w swym podążaniu trzeba też pedantycznie zważać aby NIE zbaczać do badań ku jakim wiodą nas "lewe ogniwa" naszego łańcucha prawdy oraz aby na każde następne ogniwo na jakie się natykamy zawsze wspinać się dopiero jeśli jego prawdę potwierdzają nam jawnie lub w sposób zakodowany owi "3 świadkowie" jakich wymieniłem w (1) z punktu #V2, których wykrycie uchroni nas od pracochłonnego wspinania się np. na "lewe ogniwa" typowo poświadczane albo tylko wynikami badań innych naukowców jacy NIE wskazali poprawnie potwierdzających ich wyniki "3 świadków" (tj. które to wyniki mogą okazać się np. kłamstwami generowanymi dla zysku lub sławy), albo też typowo poświadczane tylko uznawanymi w danym czasie teoriami naukowymi (które mogą być jedynie propagandą wmuszaną "oficjalnej nauce ateistycznej" przez finansujące ją elity, polityków, decydentów nauki, itp.).

Mi osobiście prowadząca mnie "nitka Ariadny" była dana jeszcze w czasach kiedy (1) będać młodym studentem "wpadł mi do głowy" pomysł opracowania mojej własnej "Wielowymiarowej Tablicy Okresowości Pierwiastków" - losy jakiej opisałem krótko w punktach #B3 i #H6 strony "2020zycie.htm". Niestety, mając jeszcze młody wiek i brak wykształtowania "moralnego kręgosłupa" moi ówcześni wykładowcy zdołali mi "wyperswadować" abym tablicy tej NIE publikował. Jej zawartość z czasem więc mi zaginęła. Jednak pamięć jej zalet oraz zasad jak ją kostruować u mnie już pozostały. W około więc cztery lata później koniec tej samej "nitki Ariadny" był mi dany powtórnie kiedy opracowałem poczym opublikowałem w 1976 roku swoją (2) przełomową "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) też opisaną m.in. w punkcie #H3 i w kilku innych ze strony "2020zycie.htm". Ponieważ owa Tablica Cykliczności Napędów wskazywała (3) jak budować opublikowane w 1980 roku "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"), które siłami pól magnetycznych uniezależniają ludzkość od grawitacji, zainspirowała mnie z kolei (4) abym analizował czym naprawdę jest grawitacja. W ten sposób w 1985 roku odkryłem (5) Dipolarną Grawitację - czyli moją "Teorię Wszystkiego z 1985 roku". Ta z kolei natychmiast wskazała mi (6) istnienie "przeciw-świata" i zawartej w nim "przeciw-materii" o cechach odwrotnych do cech "materii" z naszego świata. Analizując cechy tej przeciw-materii odkryłem, że: (6a) musi ona być wiecznie ruchliwa (tj. doświadczać "chaosu" opisywanego religią starożytnych Greków (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) i NZ Maorysów - co uświadomiło mi, między innymi, iż urządzenia "perpetuum mobile" mogą być budowane); (6b) musi też być inteligentna (co skierowało moje badania na naukowe dowodzenie istnienia Boga); (6c) musi się składać z miniaturowych elementarnych "drobin przeciw-materii" - co z upływem czasu w 2020 roku naprowadziło mnie na odkrycie istnienia (7) "samouczących się" męskich i żeńskich "Drobin Boga" - na kształt i podobieństwo których Bóg stworzył ludzi, oraz że (6d) jej indywidualne Drobiny Boga muszą być w stanie swe doświadczenia "samoucząco" gromadzone podczas "chaosu" zapamiętywać w formie "wymazywalnych" programów (w Biblii nazywanych "Słowo"). Z kolei (7) odkrycie "drobin przeciw-materii" (od 2020 roku nazwanych też "Drobinami Boga") jakie "samoucząco" gromadzą w sobie wymazywalne programy doprowadziło mnie do ustalenia, że: (7a) Bóg jest gigantycznym programem przechowywanym w najwyższej (dwunastej) pamięci każdej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), oraz że (7b) świadome życie samowyewoluowało się w przeciw-świecie (co najpierw przez szerg lat ogólnie opisywałem w niejscach wskazywanych i linkowanych hasłem samoewolucja Boga na stronie "skorowidz.htm" - np. opisałem w punktach #B1 i #B2 strony "evolution_pl.htm", potem zaś szczegółowo wyjaśniłem w #C5 strony "2020zycie.htm"). Itd., itp. - podążając nieustająco od czasu studiów za tą swą "nitką Ariadny" dotarłem aż do dzisiejszego nagromadzenia rozlicznych odkryć naukowych i wynalazków naprawiających kłamstwa i wypaczenia "oficjalnej nauki ateistycznej", sporo z jakich czytelnik może poznać wizualnie z naszego widea "Dr Jan Pajak portfolio". Jednocześnie jednak z powodu podążania za swoją "nitką Ariadny" doświadczyłem wielu poniżeń, krytykanctwa, wyrzuceń z pracy, szydzenia, opluwania, itp. - które rzeczowo i szczerze opisuję w swych publikacjach bowiem też stanowią one jednen z rodzajów prawdy o jakich ludzie powinni być obiektywnie informowani. Wcale jednak z powodu działania na mnie tych form zła się NIE skarżę, ponieważ po wyemigrowaniu z Polski na szczęście dla siebie szybko odkryłem to co opisuję w punkcie #V6 oraz w (12) i (16) z punktu #V2 tego wpisu #336 - mianowicie, że zło zamiast nas zniszczyć, faktycznie jeśli jest się pewnym iż Bóg istnieje i jeśli wierzy się w niezbędność walki o prawdę z siłami zła, wówczas doświadczanie zła jedynie stanowi rodzaje lekcji moralnych udoskonalających nasz charakter i zwiększających nasze doświadczenie życiowe.

Na bazie powyższej krótkiej wzmianki o pochodzeniu moich odkryć naukowych i wynalazków mam więc tu raczej istotną informację. Mianowicie, kiedy czytelniku wpadnie ci do głowy jakiś pomysł, traktuj to jako możliwość iż właśnie dany ci został do ręki początek twojej własnej "nitki Ariadny". Jeśli zaś prawdę i moralną poprawność tego pomysłu potwierdzi ci jego zgodność ze stwierdzeniami owych "3 świadków", wówczas będziesz miał okazję podjęcia być może jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #336 streszczający najważniejsze z nieznanych wcześniej prawd i wiedzy o Bogu i życiu, stanowi adaptację treści "części #V" (tj. punktów #V1 do #V7) ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" (aktualizacja datowana 23 czerwca 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "2020zycie.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "evolution_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #336, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o "małym druku" 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o "dużym druku" 20pt -
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #336:
#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/7/1 - rozpoznawanie prawdziwych "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#319 do #309, 2019/12/17 - Tablice Cykliczności dla Napędów (#J4.1 do #J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - jak Bóg zarządza losami ludzi i instytucji (#J5 z "petone_pl.htm")
#297, 2018/5/12- zagłada ludzkości lat 2030tych (#N1 z "2030.htm")
#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :
cze 20 2021 #335_1E: What life-giving knowledge reveals...

#335_1E: What life-giving knowledge reveals the Polish film "World Without Money: The Nirvana System"


Motto: "Great changes begin from a modest vision, just like in life everything starts from the first step, while in the fate of the planet - from the first drop of life-giving rain." (The timeless truth which also applies to the "Nirvana Political System", attributes and advantages of which are summarized in item #C7 from my web page named "nirvana.htm", in "part #L" of the web page "smart_tvs.htm" and in this post #335E to blogs of totalizm.)


In a place that can be called "the heart of Europe" there is a small country called Poland. This country is inhabited by the Polish nation - the summary of prophecies, tradition, culture and behaviour of which can be named "the conscience of humanity". So if there are any reasons for the reader to be interested in this country or nation, he/she should watch our half-hour-long Polish-language film entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (the title of which means "The World Without Money: The Nirvana Political System") available for free viewing at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . And there are many reasons why one (e.g. you) may be interested in this country and people. For example: you are a Polish citizen, or some of your ancestors may come from Poland, or you learned about the rich history of Poland - e.g. about the "winged hussars that saved Europe many times" (e.g. see https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) or about the Polish military engineer and general (for the freedom of the USA fighting in the rank of "colonel") named Tadeusz Kościuszko" - who with his blood and wounds contributed to the liberation of the United States from the British (see https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). Or maybe you have come across the rich culture of Poland - e.g. the poetry of Adam Mickiewicz (born in Lithuania), or have you heard one of these famous Polish prophecies - for example that "the spark will come out of Poland" (in Polish: "iskra wyjdzie z Polski") or that "all nations of the world will learn the Polish language" (in Polish: "wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego"), or you have tried excellent Polish cuisine that connoisseurs appreciate as much as her cousin - French cuisine, or you met Polish girls who belong to most feminine in the world, etc., etc.

The film discussed here is also worth watching for completely different reasons. For example, perhaps you noticed that we just live in breakthrough times, when the human civilization will either change, or will collapse. Or you know the old Polish prophecy that "humanity will bring upon itself such destruction and depopulation that a man will kiss the ground if he/she sees the footprint of another human on it" (see #H1 in web page "prophecies.htm"). After all, the times of the fulfilment of this prophecy are just coming. So all over the world people panic and accuse each other, because they do NOT know that there is a simple way to save themselves and prevent whatever is coming. Meanwhile, the film described here explains how to accomplish such preventing. The saving ourselves is simple, painless and does NOT require any revolution, war, or risking or losing one's life. It simply suffices that humanity peacefully and democratically replaces presently used "money", "fear" and "greed" with the phenomenon of "earned nirvana" (see the web page "nirvana.htm") pre-programmed into the bodies of all people - which nirvana in much more efficient and pleasant way than money and fear motivates people to volunteer to even the hardest productive or servicing work. After all, it is "money" that is the source of almost all evil on Earth (see verse 6:10 from the biblical "1 Timothy" - quote: "For the root of all evil is the greed of money"). Thus replacing money with nirvana will remove almost all evil from Earth. It is the acting of nirvana as a much better than "money" motivator for doing productive work that I experienced myself.

Perhaps Poland fascinates you because of its history and purity of karma. After all, the legendary ancestors of Polish nation, even before the time of the Roman Empire, had their own empire, which covered the northern part of Europe and the central part of Asia. Poland was also a kind of wall made of brave people, who kept the balance, security and peace of all the Europe. It was in Poland that the decisive battles took place then. Although Polish people defended and liberated other nations, they never became occupiers or owners of colonies. Poland was also probably the only country in the world to which several other nations voluntarily and peacefully joined their territories - ranging from nations inhabiting the area and vicinity of present-day Lithuania at the Baltic Sea to these nations by the Black Sea from the area of present Ukraine. In the course of history, Poland and Polish people also fell victims to some of the greatest genocides. Miracles, intimately experienced by individual people, are happening to this day on Polish "Luminous Mountain" (see https://www.google.com/search?q=Cz%C4%99stochowa+Bright+Luminous+Mountain ) in Polish called "Jasna Góra" and in "Holy Linden" (see https://www.google.com/search?q=Holy+Linden+miracles ) in Polish called "Święta Lipka" (see https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ta+lipka+cuda ).

There are also other reasons to watch our movie film about the country and nation from which the prophesized "spark" is supposed to come out. For example, this country lying in the heart of Europe in the course of history was constantly invaded, looted, partitioned, attacked by diseases, military powers, anti-human ideologies, etc. No wonder that its inhabitants are a nation of emigrants. Former Polish citizens or their descendants can be found practically anywhere in the world. So if you the reader knew your entire history, then probably regardless of where you were born you would discover that you have genes of some of your Polish ancestors. You will also find Polish emigrants or their descendants in your neighbourhood. So watch this highly prophetic film about them, while before watching read below about the content of this film.

Although the discussed film is narrated in Polish, its images represent a symbolic meaning that should be understood by every inhabitant of the Earth. Moreover, this film relates to other films described below that already use English. In turn, if you first read the descriptions of this film below, its highly symbolic images will speak to you even if you do NOT listen to or understand the accompanying narrative. So read what I am explaining below about the film describing a potential "spark" coming out of the country which is the heart of Europe and out of the nation which is a reflection of the conscience of humanity.

To summarise, if you know the Polish language or know someone who can quickly translate for you from Polish into your native language, or if you DO NOT know yet that there is this very simple way to prevent once and for all the misfortunes affecting the entire humanity and turn the present fall and suffering of people into their future development and happiness, then you should watch our half-hour, watchable for free, Polish-language YouTube film entitled "World without money: The Nirvana Political System" (in Polish: "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - see https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). This film is available at https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . It explains the way and the phenomenon capable of complete elimination of "money", "fear" and "greed" from Earth - which are the sources of almost all evil that torments people, while together with them eliminate also the human suffering, injustice, persecution, uprising, wars, and threat of extinction. After watching this film, it is also worth getting to know details of the phenomenon of "earned nirvana" that generates indescribable happiness and that is designed by God, while since 2006/1/11 it is adopted by the "Nirvana Political System" (see the web page "partia_totalizmu_uk.htm") to be used around the world to replace "money" and "fear" in motivating productive work of humans. The descriptions of this phenomenon of "earned nirvana" are provided in item #C7 of my web page named "nirvana.htm" and in publications indicated in there - for example, publications such as "part #L" and INTRODUCTION from my web page named "smart_tvs.htm" which explain what is worth to take notice in the phenomenon of nirvana and in the above film, and what their critics overlook in the to-date discussions of this project for the peaceful and democratic improvement of the principles of human life and also of our entire world of matter.


#L1. Here is a link to the excellent quality of the movie (4K) in Polish entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which title means: "World without money: The Nirvana Political System") that illustrates the God pre-programmed "Nirvana Political System" capable of eliminating "money", "fear" and "greed" from the Earth and drastically make happy all humanity or at least inhabitants of countries that introduce it, while at the same time that for Polish nation may fulfil the ancient prophecy stating "the spark will come out of Poland" while for the reader gives opportunity to become the "Founding Father of New Nation" - see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+new+nation (only that before it happens it still requires rolling up sleeves and putting the Nirvana Political System into practice):

Since 2021/4/22, a Polish video of 4K resolution and 33:36 minutes in length is available on YouTube. This video we developed together with my graphically talented friend Dominik Myrcik. It is entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". (which title means: "World without money: The Nirvana Political System". The starter and links to this film are provided in the "Video #L1" below.


https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E
Video #L1: Here is the starter and the link to our movie (in Polish) with the title "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" meaning "The World Without Money: The Nirvana System".

You can also search for this video on YouTube using Polish keywords: świat bez pieniędzy ustrój nirwany
or keywords: ustrój nirwany

I wish you a pleasant viewing (in the comfort of your own home) of this film about the extraordinary "Nirvana Political System" - which, after unleashed implementation into life, is able to transform the existing human tears, suffering and deficiencies into joy, constant happiness and prosperity, as well as transform the destruction of nature and disobedience to God into the protection of nature and cooperation with God to improve the future of the entire universe.


#L2. What you should pay special attention to, while watching our movie (4K) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning "World without money: The Nirvana System"):

Both, the phenomenon of "earned nirvana" discovered and described in 1998 due to premises of the "philosophy of totalizm" (see web page "totalizm.htm"), as well as the "Nirvana System" and our film about it - entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (meaning: "The World Without Money: Nirvana System"), are characterized by a number of unique features that result from efforts to meet God's requirements (unless, because of our human imperfections, something has been overlooked in our efforts to meet those requirements) - and which requirements are revealed to us through the text of Bible verses. The three most important of these requirements of God, means "voluntarism" (i.e. self-deciding without breaking "free will"), concord "group acting" based on collective wisdom which always prevails over individual imperfections and omissions of a single person (confirmed e.g. by verse 18:19 from the biblical "Gospel of St. Matthew"), and "pedantic fulfilment of the commandments and recommendations of God" (e.g. see ultimatum from verse 14:15 of the biblical "Gospel according to St. John"), I tried to explain, among others, in item #W6 from my other web page named "humanity.htm" and in the INTRODUCTION to the web page "smart_tvs.htm".

And so, for example, the requirement of "voluntarism" in our low-budget film was met by making sure that almost everything that makes this film (excluding only those components that could NOT be obtained without their purchase - which the purchase was voluntarily financed by the editor of this film) was prepared on the basis of the voluntary and selflessly contribution of "moral work" and the creative effort of the authors of the film in question. Also everything that was related to the phenomenon of nirvana itself, and to the development of principles and descriptions of the operation of the Nirvana System, was also performed voluntarily and selflessly. In total, this causes that practically everything related to the Nirvana System does NOT have attached any negative karma or inappropriate emotions, and thus in the future it can only serve toward increase the happiness of people. The motivation for using only this voluntary and selflessly contribution was the faith in the good that the Nirvana System can give into the hands of the nation that will implement it, and also into the hands of entire humanity.

The goal of our film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("World Without Money: The Nirvana System") was the overall familiarization of interested people with the Nirvana System and with the phenomenon of nirvana through watching the most pleasant movie to watch - which almost everyone is able to display either on their own computer or on own "smart TV" (of the type of "mart TV" - features and rules of purchase of which I explained on the web page named "smart_tvs.htm").

In this general introduction to the Nirvana Political System, special attention was paid to explaining and illustrating: (a) what actually is this Nirvana System that completely eliminates "money", "fear" and "greed" by replacing them with happiness of "earned nirvana"; (b) where this Nirvana System comes from; (c) on what principle it works; (d) what are its most important advantages in comparison with other political systems already known to mankind (especially compared to capitalism and communism); (e) what causes that pre-programmed by God into the bodies of all of people the miraculous phenomenon of "earned nirvana", in the Nirvana System will be a more effective than "money", "fear" and "greed" source and motivator of voluntary productive work by all physically fit people; and (f) a few additional explanations and illustrations.

In my opinion, in the content of the film we managed to show several highly interesting scenes, which perfectly illustrate and increase the meaning and effectiveness of this filmed way of learning about the Nirvana System. Their examples can be: from 7:28 minutes of showing the film - happy children, a sense of happiness of which during dancing eliminates in them noticing the sensations of falling rain, from 24:17 minutes - group dance of brotherhood and happiness of nations living under the Nirvana Political System (note in this dance a group of people dancing also under the "white and red flag of Poland" - unfortunately, with their number symbolically NOT promising great hope for the "spark to have a chance to come out of Poland"), from 25:11 minutes - smiling and happy people doing even the hardest physical work, from 27:27 minutes - the Magnocraft's flight on a foreign planet as a symbol of progress, mechanization and automation of human activities caused by the release of inventiveness and creativity in every person living under the Nirvana System, from 30:37 minutes - individual happiness of a married couple with a son enjoying life and having incomparably longer than in all other political regimes free time that allows them to develop their own knowledge, creativity and hobby, explore the world, rest, lead family and social life, as well as get to know God and extend care over whatever God has created.

Such manifestations of everyday happiness, displayed, amongst others, through the ways illustrated above, will result because in the Nirvana System the "voluntary" performance of productive work will replace the "forcing" of work with "money" or "fear" from other political regimes. This in turn will cause the elimination (or more strictly: directing people to perform productive physical work on principles identical to the rest of people) of this huge and expensive human pyramid which in present systems deals exclusively with "supervision and forcing work paid with money" - while people who currently form this pyramid frequently brag that so-far they "have NOT stained their hands" by performing any physical work, and thus typically pass through life without bringing practically anything productive and concrete for the good of our civilization. Means, in the Nirvana System, all today's highly paid rulers, bosses, elites, owners, bureaucrats, bankers, etc. will be completely eliminated, while their place will be taken by voluntary groups that democratically, voluntary, just and selflessly will be doing both the physical labour, as well as manage the production, institutions, activities of communities, countries, etc. In turn this elimination of the pyramid of supervision and forcing, in connection with the wide use of mechanization and automation (after all, the physical effort of so-called "moral work" that generates "moral energy" can be obtained through the production, use, control, repair, or preparation for work of all production or service machines - e.g. a tractor, combine harvester, truck, taxi, Magnocraft, etc.), will cause that in order to NOT obtain an unnecessary overproduction of goods, in the Nirvana Political System to satisfy all needs of life and work of other people, at any given time will be only a very small part of humanity periodically performing a physical productive "moral work" in order to maintain the continuous happiness of its nirvana - probably close to only around 1% of its total number, as I am explaining it more comprehensively in (1) from item #C7 of my web page named "nirvana.htm". In turn the rest of people (i.e. around 99% of people) at a given time will be able to devote themselves to whatever their current situation, interests, hobby, hunger for knowledge, developed creativity, family, friendships, favourite entertainment, sources of pleasure, etc., will be theirs guides. After all, when each person exceeds the required for the first appearance of nirvana around 60% of filling of their soul with "moral energy" (i.e. after the first gathering in the soul of the equivalent of carrying out around 1200 [hps] of "moral work"), further keeping oneself in the state of nirvana will require only covering their everyday scattering of "moral energy" - which will cause that most of their time (perhaps even up to 99% of their life-time) people will then be able to spend on chosen by them and bringing them personal satisfaction or pleasure hobbies, creativity, entertainment, rest, social and political life, voluntary and gratuitous management of production, travel and sightseeing, care for nature, researching and getting to know God and methods of divine action, etc.

Unfortunately, in order to fit into only around half an hour of displaying the film discussed here, all the information about the Nirvana System that requires showing, this film has NO time to reveal absolutely everything that people watching it might wish to learn. After all, to illustrate the entirety of only the most vital information about the Nirvana Political System, it would require the preparation of a film of at least several hours long. In turn such a long film no-one would voluntarily watch, because everyone would be scared by the long duration of its display. But for people interested in the "Nirvana System" I have good news here - namely almost everything that, for saving time, could NOT be shown in this introductory film, while about which interested people may have some questions or concerns, is either already described in detail in my publications - which I am indicating in item #L3 below (including even the proposal how, step by step, one should start the democratic and peaceful implementation of this system into life), or I am able to scientifically (confirmed by evidence) answer on these questions, or dispel these doubts.

In order to indicate here a few examples of such answering questions or dispelling doubts that arise, I am going to provide some of my replies to the criticism or arguments that have already been put forward by viewers of this short and generally oriented film. And so:

(a) One of the readers apparently did NOT understand the concept of "physical work" (toil) that is carried out within the framework of "moral work" that induces nirvana. Hence, he believes that the Nirvana System would reverse humanity in technical development by abandoning the use of mechanization and automation of work. The misunderstanding on this point stems from a misunderstanding of the concept of "physical labour". This is because it is usually understood as work performed exclusively by hand - i.e. without the use of any machines. At the same time, the term "mental work" is understood as work performed only in the office, sitting, and in a way that at most absorbs fingers or tongue - i.e. involving computer operation, writing, answering phones, etc. In total, both these understandings of works ignore a huge number of works which also predominantly are physical, although in accordance with the essence of truth expressed in the "motto" from item #L6 below, they also require the use of correct knowledge, truth, mental input and technically highly advanced machines or apparatus - for example jobs of: nurses, doctors working in hospitals, tractor repairers, farmers harvesting with a combine harvester, drivers, construction workers, carpenters, shoemakers, mechanics, cooks, bakers, shepherds, sea fishermen, pilots spreading guano or fertilizer on farmland, fire-fighters, as well as they omit a whole lot of other similar works absorbing simultaneously physical and mental effort. But these are just such works that God rewards most abundantly with moral energy. For example, from my research it appears that the most of people who experience earned nirvana, although they do not know at all where from comes their sense of happiness and optimism, originate from the group of professional nurses - which fact I emphasize in my publications. Hence, personally I think that it would be useful to define the term "physical work" used in my publications as describing jobs of all "blue collar workers" - which name emphasizes that they usually wear blue flannel shirts for work as the contrast of white shirts of "white collar workers" having "sitting jobs" in offices (see https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ). This definition of "physical work" covers all kinds of work, the performing of which mainly requires the movement of almost the entire body and the absorption of almost all muscles plus the mind. So by the name physical "moral work" that generates "earned nirvana", I understand just any work performed by all such "blue-collar workers". In turn the amount of "moral energy" generated in it depends mainly on the difficulty of conditions in which a given work is performed and on the level of physical and mental fatigue that its performance causes in the worker, NOT on "whether" and "what" tools someone uses to carry it out.

(b) Another viewer of our film expressed concern that prolonged nirvana experience may be harmful to health. Although apparently such a fear seems rational, it ignores taking into account the knowledge and experience of God - when He built the phenomenon of nirvana into human bodies (as this is explained in item #A1 from my web page named "evolution.htm"). After all, it is known that everything that God creates or establishes is always (to use words of God Himself) "very good". Only people, when they do not know everything about the operation of human bodies and the world of matter, start to improve some God's creative work, usually cause more harm than good (e.g. they produce drugs whose "side effects" may be worse than the disease itself, invent plastics or pesticides poisonous for people and nature, or create energy only from dirty marketable fuels - fumes of which destroy life). I experienced nirvana for about 9 months and found out that I have never felt healthier in my life. NOT only that nirvana does NOT cause deterioration of health, but even increases health and eliminates illnesses. The viewer who communicated their concerns to me on this issue referred to a phenomenon known as "Persistent Sexual Arousal Syndrome" - see https://www.google.com/search?q=Persistent+Sexual+Arousal+Syndrome (in Polish named: "zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego") experienced by some women when their sexual orgasm occurs spontaneously. But nirvana is NOT an orgasm at all, but a spiritual feeling - the level of happiness and pleasure of which can only be roughly compared to the pleasure of an endless orgasm. Furthermore, nirvana is NOT caused by pathogenic factors, which are certainly responsible for the appearance of this phenomenon of "Persistent genital arousal disorder (PGAD)", such as e.g. using chemical means of contraception, drinking water contaminated with industrial poisons and radioactivity, eating food soaked with pesticides and with various other murderous chemicals, etc. NOT without reasons in the report on the abduction of a New Zealand woman to a UFO, published in subsection UB1 from volume 16 of my monograph [1/5] - see web page "text_1_5.htm", the doctor from the UFO starship in paragraph N-96 warns Miss Nosbocaj - I quote: "HE said the, the chemical birth, the chemicals that are used on this planet are not good for babies, are not, are not good for, for women, it's, it's bad to use them, don't use them, you've got something much better inside you to take control, you use what's inside you, if you, you don't want to get pregnant you use, you know how to do it, it's all in your mind, you, you, your mind's very strong, you use that. Don't use the, don't use the chemicals they'll hurt you. It's all very bad. People on Earth don't understand conception, the moment of conception is a very important thing. To have chemicals affecting it when they don't understand what they're doing is, is absolutely dangerous, you have no right to do that to unborn children. Is that why, that, that people are starting to think about it now but that won't come in for many, many years, it will be probably over fifteen years or more, much more before people will realise."

(c) Someone else did NOT understand the message of our movie film. But this message is very simple. It states that motivating to productive work with "money" and "fear" has too many "undesirable side effects" and has already ceased to be fulfilled in the situation of today's civilization. After all, it causes that only a very small percentage of humanity still enjoys it, living in luxuries, deciding about the fate of millions without being guided by the principles of morality, taking care of nature, believing in God, nor knowing how it feels to be in the situation of those about life and fortunes they decide. It was they who for centuries robbed our only planet from the remnants of raw materials, destroyed nature, and still until today they care only about satisfying their own greed. The rest of humanity, on the other hand, is poor, homeless, oppressed, suffering, because the elites take advantage of them, which results in that they are almost homeless or actually homeless. Is it possible that elites know some other god who teaches that is moral and OK if some of the more influential among them would, smoking cigars, exploit people dependent on them almost to death, while having wine and expensive meals plan how to further limit and to make difficult the life of those the hard work of whose has created the luxuries to which these elites usurp exclusive rights? Unfortunately, in order to really change it, it is NOT allowed to repeat the mistakes of the past, which proved that bloody revolutions and wars reducing the number of people do NOT change anything at all, because after them the world returns to old errors - which, with continuing the current level of human knowledge, technology and simultaneous immorality, would change our planet into the kind of hell that shows the English-language movie entitled "Mortal Engines" - see https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines . Besides, the next war or revolution with today's saturation of the world with nuclear weapons, for sure no-one will survive - no matter what kind of the bunker has and for how many years he has enough food supplies. After all, it is NOT difficult to guess that at the time of the collapse of the present civilization these bunkers and the food supplies stored in them will be most severely attacked and robbed - as this is illustrated by our film (in Polish) "Zagłada Ludzkości 2030" - see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (meaning "The Great Purification of Humanity in 2030s"), while the owners of these bunkers have NO guarantee that in times of anarchy, hunger and universal death, the workers of their protection and those who build their bunkers will also NOT succumb to the temptation to save their relatives from death instead of their principals. So in order to actually change something in today's world and then survive this change, humanity needs to peacefully and democratically eliminate "money", "fear" and "greed", and with them eliminate all the deadly side effects that they bring - means humanity needs to implement the "Nirvana Political System". In turn, accomplishing this without "botching", which we remember well e.g. from mistakes of the first version of communism, requires entrusting the change to a group of the wisest and most experienced people - means the "founding fathers" (preferably NOT politicians - who are famous for "botching" everything that they touch, nor scientists - too settled in their "ivory towers" and thus completely detached from actual life). Only those wisest and most experienced, with the help of God and through the use of their group wisdom, will peacefully and democratically implement the Nirvana System in the least noticeable way. This film also delicately reminds, that even these elites, which probably consider themselves to be enemies of the "Nirvana Political System" - will only benefit from it. This is because if the "Nirvana System" is NOT implemented quickly enough, our civilization for sure will collapse, while anarchy, hunger and mass deaths will NOT spare even those who have well-equipped bunkers at their disposal - after all, people who are mad from hunger will everywhere find those who will have some food supplies. Everyone is beginning to be increasingly more aware of this fact - as evidenced by NOT only our first and the oldest Polish-language film of 2018/5/6 awakening people from sleep, entitled "Zagłada Ludzkości 2030", but also newest English-language films which our film probably inspired, for example of the kind of series of movies about "survival SHTF" - see https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF .

(d) Nowadays, many viewers clearly expect that, for example, the 75-year-old co-author of the Polish film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", (i.e.: "World Without Money: The Nirvana System"), i.e. the creator of the "Nirvana System" idea, himself rolls up his sleeves and implement this system personally. Unfortunately, the experiences of the past prove that only whatever has been implemented with "group wisdom" by a large group of "founding fathers" has any chance of success - as the best example in history consider the rise of the USA and the role of the so-called "Founding Fathers of USA" (see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) and compare them with the rise and fate of, for example, Soviet Russia. It is so because although God supports the development of new ideas by individual people, but at the same time places a huge emphasis on the group implementation of these ideas - as I emphasize it e.g. in part (a) from item #H3 from my other web page named "2020life.htm". It is because of this pressure of God on "group wisdom" and on concord "group actions" that we already know from history that no efforts of individual and inherently imperfect and fallible people to create a better world have ever brought (and will NOT bring) the required (positive) fruit - e.g. consider the fate of the empires of Alexander the Great, Napoleon, Hitler or Stalin. So I am sorry to disappoint here many of today's people who spend their work picking their noses in front of the computer screen, and spend their lives eating sandwiches in front of the TV screen, but we have only two alternatives left. Namely: either we all roll up our sleeves and collectively, democratically, harmoniously and peacefully implement the "Nirvana Political System",
or probably only a tragically small handful of today's us will still be alive in the year 2040 - as I explain it on the page named 2030_uk.htm. After all, the present covid-19 may be followed by another pandemic of e.g. "black fungus (mucormycosis)" - see https://www.google.com/search?q=black+fungus+india+mucormycosis , or something even more destructive. In turn those few people who somehow manage to survive the upcoming doom of the 2030s, will also be forced to physically toil, and do it for time much longer than it now would require to earn nirvana - means forced to toil to be able to continue their daily life in extremely difficult conditions of the post-cataclysmic world of that time, about which the old Polish prophecy says that "a man will kiss the ground if he sees the footprints of another man on it". At the same time, because the conditions of that post-cataclysmic time will made it almost impossible to perform everyday work in accordance with the requirements of "moral work" (i.e. with the requirements to work physically on a voluntary basis, for the good of other people, and to fulfil God's commandments), it is almost certain that the hard work of that time cannot be earning the nirvana - after all, most people probably will then do "forced" work (i.e. in order to survive), for their own good or benefit, and often being forced by their situation to break God's commandments. In turn, towards such a cataclysmic ending of the fate of the present version of humanity, it is enough for the inhabitants of the Earth to continue their attitudes to-date, such as: YOU do it - give us "on tray" a ready solution, or let others do SOMETHING, I will only come, together with my colleagues and we will benefit from it. But ... that I myself would start to act differently and do something? Absolutely NO - I will be waiting with folded hands until e.g. 75 years old Dr Eng. Jan Pająk, along with a few people, will take a belt from his trousers, hit with it here and there - so that the world is to repair itself wonderfully, while we will then clap our hands and come to hang the hat on a hanger when everything is ready. This is the view of the majority of people today: one or a couple of people has to do everything so that the rest of them can find all the works already done and only then enjoy fruits of these works.


#L3. Where in my publications there are available additional extensions of information presented in our Polish movie (4K) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (i.e.: "World without money: The Nirvana System"):

I am describing the "Nirvana System" extensively on my web pages and publications starting from 2006/1/11 - see items #A1 to #A4 from the web page named "partia_totalizmu_uk.htm". In turn the phenomenon of "earned nirvana" - on the advantages and operation of which the principle of operation of the "Nirvana System" is based, I started to document in my publications beginning from the times of experiencing it. Currently, the reader can briefly read about it from the web page named "nirvana.htm" (especially see items #D3, #D2 and #C7 in there), while the full description of "earned nirvana" is provided in the entire "chapter JE" and subsections JG6 to JG8 from volume 8 of my monograph [1/5].

Unfortunately, the current information overload of our civilization - see https://www.google.com/search?q=information+overload , e.g. with messages from mobile phones and Internet publishers, as well as various advertisements, Internet initiatives, spam and frauds, causes that only very few people have time, interest and the will to actively search and read these descriptions. Fortunately, from 2021/4/22 on YouTube our well-designed Polish-language film (4K) with a length of 33:36 minutes is now available, which everyone is now able to view in the comfort of own apartment from the screen of own computer or "smart TV" and initially learn the most important information about this ideal "Nirvana Political System". In turn, more detailed information about so initially learned Nirvana System, everyone can later read from my web pages which describe it comprehensively. And so, for example:

- The initiation of the practical implementation of the Nirvana System through the experimental accumulation of experience via the earning of nirvana by volunteers, is explained, amongst others, in item #A3 from the web page named "partia_totalizmu_statute.htm", while is summarized below in item #L6 from this post #335E.

- Attributes, advantages and usefulness of the "Nirvana System" based on the miraculous phenomenon of earned nirvana (the triggered by "moral work" experiencing of which God for very important reasons built into the bodies of all people) is described in items #A1 to #A4 from my other web page named "partia_totalizmu_uk.htm", while briefly summarised in the movie film (in Polish) "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" described in this post #335E.

- The description of the shock experienced when the happiness of "earned nirvana" suddenly appears in us and hits us like a "lightning bolt of happiness" - which shock probably is to prevent overlooking the moment when this earned nirvana appears in us. This description is included, for example, in the INTRODUCTION to the web page named "smart_tvs.htm" and also, among others, in several places from the web page "nirvana.htm" and from publications linked in these web pages. Notice from these descriptions, that in my case the shock of the advent of nirvana was so powerful and so long-lasting, that not knowing yet what was going on, I started to fear that I was bitten by some Bornean relative of the African "Tse-Tse" fly, which, however, instead of the coma ending with death causes an overwhelming feeling of lasting happiness.

- The reason for ending of my 9-month nirvana - caused by the ending of my professorship in close to nature tropical Borneo and the return to New Zealand. Briefly this reason for the ceasing of my earned nirvana is described in the INTRODUCTION to the web page "smart_tvs.htm", while it is explained more comprehensively in item #F2 from my other web page named "nirvana.htm".

- The results (and quantitative data gathered) from my detailed research on the phenomenon of nirvana, which research I carried out when I personally experienced nirvana, while the results of which research I documented immediately. I described them in detail in several my web pages and monographs. For example, this most important for every reader the phenomenon of happiness of the "earned nirvana", its numerical data, and its usefulness as a substitute for the motivating power of present "money" and "fear" (i.e. with which happiness of nirvana, instead of "money" or "fear", can be justly rewarded the physical "moral work" performed by people) is described in the above-mentioned items #C7, #D3 and #D2 from my web page named "nirvana.htm", and in publications linked from there.

- Other than "earned nirvana", short-term and of weaker happiness varieties of nirvana, which various people sometimes experience - without knowing what is that they just are experiencing, I also described in my publications. For example, those readers who personally participated in the occupation strike of students of the Wrocław University of Science and Technology in 1968, perhaps remember a unique feeling of happiness, when they had the opportunity to experience in person a variety of nirvana which can be called "nirvana of crowd" or "resonance nirvana". It is very short-lived and with a significantly lower intensity of happiness than the "earned nirvana". But it also gives some initial idea what a powerful motivator of human actions and behaviours nirvana really is. This "nirvana of the crowd" which then experienced the majority of the striking students gathered for the mass assembly in the auditorium of the Wrocław University of Technology (which "nirvana of the crowd" I also experienced there then) is described in more detail in item #C3 from my web page named "nirvana.htm" while I briefly mention it in (6) from item #B8.2 and from item #E1 of my Polish web page named "rok.htm" describing my 1970 colleague-graduates of the Faculty of Mechanical Engineering from the Wrocław University of Technology - many of whom took part in that strike and this unforgettable mass assembly of students experiencing resonance nirvana as a large group (I also describe it under some of the addresses linked from this post #335E). In items #C4 to #C4.3 of that web page "nirvana.htm" other basic equivalents of nirvana are also described.

(This entire post #335E did NOT fit into the memory of this blog - hence the rest of it will be continued below as post #335_2E)

kodig : :
cze 20 2021 #335_2E: How to implement the "Nirvana...

(Continuation of the previous "part 1" of this post #335E)


#L4. Why is it in the interest of every inhabitant of the Earth (means NOT only every citizen of Poland) to both, watch the movie "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", (i.e.: "World Without Money: The Nirvana System"), and also to persuade all his/her friends to watch it:

An old prophecy is widely known in Poland, about which the reader may already have heard, and which states that "the spark will come out from Poland" (in Polish: "iskra wyjdzie z Polski"). If you think carefully, the political "Nirvana System" would perfectly fit the concept of "spark" from this prophecy. However, we must also be aware that this "spark" could well be many other events and breakthroughs, which in the future may come out of Poland by a joint effort of all Polish citizens. Furthermore, perhaps this spark already managed to leave Poland - only that Polish citizens who are passively staring at TV sets and listening mainly to official propaganda, may NOT know about it yet. After all, this spark can be e.g. my "Cyclic Table for Propulsion Systems" - see https://www.google.com/search?q=cyclic+table+for+propulsion+systems+pajak , which is illustrated and discussed in our film shown below as "Video #L4". This published in 1976 my Cyclic Table forecasts the construction of a militarily invincible starship called the Magnocraft (see web page "magnocraft.htm") - the power of which, after being built by Korea, according to an old Polish prophecy, is to lift Korea into a superpower and a leader of the entire humanity. Therefore, what this "spark" really turns out to be, as well as "when" and "whether at all" it truly will come out of Poland one day, it depends on the voluntary choice and collective determination of many Polish citizens to implement a given "spark", NOT only from the work of one or just several people who postulated the possibility of such a spark to appear in Poland. This is because we should remember that God places a high emphasis NOT only on the "voluntary nature" of our actions for the good of our "neighbours", but additionally God makes sure that actions that actually bring good to many "neighbours" simultaneously are also performed with the effort of a whole "group of people" (i.e. with the effort of some "group intellect"), NOT just an effort of a single "benefactor", whose imperfections usually cause a "distortion" of what he/she does. It is for this reason that all "good" introduced by just one person, e.g. by Napoleon, Lenin, Hitler, Stalin, etc., always ended in failure and a complete "flop". So let us not try to deceive ourselves in this matter, because whether this "spark" which will come out of Poland will appear in the world at all, it depends only on the "group us", that is on the collective effort and collective wisdom of many "foundation fathers", who voluntarily join the implementation into life of a given candidate for this "spark". So when we spend our time on eating sandwiches in front of the TV screen or on picking our noses out of boredom, while for something what was destroyed either by sins of our ancestors or by our own sins and therefore about what the verse 6:23 of the biblical "Romans" has been warning for millennia "For the wages of sin is death, ..." thus it comes to our sinful generation to be punished, we must NOT count that someone else will do everything for us, while we could later forward our chest for orders and, for example, without earning it we may start to enjoy the happiness of nirvana. So even those who have NOT learned yet the "moral law of earning everything" (see #3A from subsection I4.1.1 in my monograph [1/5]), should already have the knowledge of the timeless truth that is widely known in the world, that in order to NOT support laziness and the expectation of "cakes without work" received e.g. just for lounging, "God helps those who help themselves" - see https://www.google.com/search?q=god+helps+those+who+help+themselves . In this proverb, which always seems to work in everyday life, it is worth paying attention to the need for "group action" emphasized in it by the use of the plural of the words "those", "themselves" - that is to note in it that a singular words, e.g. "that" and "himself", are not used!

In the above discussion of the "spark" as the implementation of the political Nirvana System in some country, or even in Poland itself, which in such a situation would actually fulfil the old Polish prophecy that "spark come out of Poland", I used expression the "Founding Fathers" (see https://www.google.com/search?q=founding+fathers ) the meaning of which is explained by numerous web pages indicated by the Google search engine, as well as many other publications. For example, for the USA their list and biographies are proudly announced to the world by publications about the so-called "Founding Fathers of the USA" - see https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa . The merit of these fathers was that they created a democratic system and a new state (the United States), which at that time completely revolutionized the political face of the world - just as this face can revolutionize the Nirvana Political System. At present, however, there are times when a group of "Nirvana System Foundation Fathers" may emerge from the body of humanity - whose impact on the fate of future generations of mankind, and hence the importance of which for the history of our world, may become comparable to the importance of those "Founding Fathers of the USA". So the question that every reader should start to ask himself, is whether after getting acquainted with the "Nirvana System" he acknowledges that the advantages and potential good that this political system is able to make available to people who will live under it, is worth devoting one's time and energy to standing as one of his "Foundation Fathers". In turn, if the answer that the reader gives himself is "YES", then it is about time to read immediately the descriptions contained in my publications (e.g. in item #L6 below) of one of a number of possible methods (in my opinion the easiest one to put it into practice) regarding "how to start implementing the Nirvana System", then together with other people who think alike, become actively involved in the fruition of this implementation. It is worth adding here that in the world there are also numerous (unfortunately not knowing yet the ways of achieving nirvana) prototypes of the "Nirvana System" - which I am going to describe below in item #L5.

Another benefit of the possible implementation of the Nirvana System specifically in Poland would be that it would also fulfil a whole range of other old prophecies about this country and nation - for example prophecies described in item #E4 from my web page named "prophecies.htm" and repeated in post #307E to blogs of totalizm, while stating that "the Polish language will be voluntarily learned and used by all the nations of the world".

The benefit of the possible implementation of the Nirvana System by any country of the world would be that probably this implementation is already the last chance for humanity to protect itself from the upcoming destruction in the 2030s (see web page "2030_uk.htm"), illustrated with our half-hour film (in Polish) entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of Humanity in 2030s") available at https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . About this purification (or more strictly the "purge" announced by ancient prophecies - e.g. Indian Hopi) it can already be estimated, that if people do NOT make an effort to avoid it, probably to die out in it is the most of the current population of the Earth (i.e. which purification will probably manage to survive only particularly godly, smart, resourceful, cautious, resistant, strong and healthy people). As it is easy to notice, so-far everything on Earth is developing in accordance with the script of this film about the 2030s. So until people do NOT get rid of "money" that generates evil increasingly persistently, and do NOT base their lives on "voluntarism", concord "group acting" and "obeying God's commandments", then such, as some biasedly call them "resets of humanity" - see https://www.youtube.com/results?search_query=reset+of+humanity (i.e. killing most of people, or "purges"), are and will be repeated every few hundred years. The English have an apt-saying for this, namely that everything can be done either "the hard way or the easy way" (see https://www.google.com/search?q=the+hard+way+or+the+easy+way ) - meaning in "difficult or easy way". So we only have a few short years left to stop in such an "easy way" the arrival of the destruction - through the introduction of the Nirvana System. Otherwise around 2030s the "hard way" will begin to come by and those who deserve to survive will have to start everything from the very beginning - including learning again how to do heavy physical work and do it NOT for experiencing happiness of nirvana but just to somehow manage to survive.

I should also add here, that when humanity builds my "time vehicles" (see web page "immortality.htm") and gains access to immortality through repetitive shifting people back to the years of their youth so that they can live infinitely long, the prior experiencing the earned nirvana just before such a shifting back to the years of youth should become the never ignored and absolutely required condition of shifting a given person back in the "reversible software time". Reasons why it should be so indisputably - if humanity wishes to protect itself from blowing itself up, I explained in item #F3 from the web page named "nirvana.htm", and in items #H1 to #H5 as well as in #I1 and #M1 from my web page named "immortality.htm". In turn, if the humanity survives the purification of the 2030s, the building of my time vehicles will be only a matter of time. Thus assuming that these increasingly corrupt elites somehow manage to protect the Earth from earlier blowing up the entire humanity, then the additional benefit of implementing the Nirvana System would be that practically almost everyone, whom this system teaches to keep in the state of perpetual nirvana, will be ready for repetitive shifting back to years of his/her youth, and thus to a healthy, happy, and infinitely long life.

The nirvana made available to everyone through the Nirvana Political System has also the potential to act as a "source of motivation" that encourages people to improve their morality, while the lack of it - as a punishment for people behaving immorally (which facts I emphasize e.g. in item #B4.2 from the web page named "mozajski_uk.htm").

I should NOT need to explain here, that the implementation on Earth of any prototypical nucleus of organizations or institutions leading humanity to the implementation of the planned by God "Nirvana Political System", already for a long time enjoys the open support from God - in spite that until the date of my discovery of the existence of the phenomenon of "earned nirvana" and the completion of research on the requirements of "moral work" (the fulfilment of which is absolutely necessary for the appearance of nirvana), because of errors and imperfections in management and actions of these prototype nuclei probably none of their staff was able to earn nirvana for themselves and experience the miraculous nirvana happiness. So let us indicate here premises which suggest the existence of this open support from God. And so, for example, for the considerable support and international fame of the Swiss religious community called "Methernitha" (see https://www.google.com/search?q=Methernitha ) which tried to model its principles of life and behaviour on biblical descriptions of the behaviour of Jesus' Apostles, as well to imitate lives of these Apostles, God in a manner difficult to logically explain (which I tried describe in item #D2 from my web page named "free_energy.htm") arranged for Methernitha to receive a donation from a mysterious "handyman" named Nitschel as many as three prototypes (that were vehemently criticized and prevented from building by some mysterious power) of miraculous technical devices operating on the principles of "perpetual motion" and called the "Testatica" (see https://www.google.com/search?q=Testatica ) and "Thesta Distatica" (see https://www.google.com/search?q=Thesta+Distatica ) - in present times usually known under the more publicly acceptable name of "generators of pure free energy". In spite of the loud denials, persecutions and blocking by henchmen of this hidden power (one of the examples of the existence and clever operation of which power is revealed e.g. in "Fig. #L5" below) still these three already working Swiss "perpetual motion devices" became famous in the entire world - endowing also the world fame to religious Methernitha community. In turn e.g. the New Zealand religious community called "Gloriavale Christian Community" (see https://www.google.co.nz/search?q=Gloriavale+Christian+Community ), or religious communities from the USA calling themselves "Amish" (see https://www.google.com/search?q=Amish ), due to God's help are able to stick to their principles, traditions and existence, despite the fact that on all sides they are surrounded by people with atheistic inclinations and the based on "money" models of life of today's "modern" humanity - which people sometimes find it difficult to resist attempts to "persuade" these communities the adoption of atheistic models of life. No wonder that these communities can sometimes experience unnecessary external disturbances, pressures, investigations, interference, accusations, attacks, slandering their leaders, etc. In turn the "Kibbutz" from Israel (see https://www.google.com/search?q=kibbutz+collective+farms+in+israel ), due to the help and support from God, are able to exist and effectively produce excellent agricultural production in spite of the "reputation" and world "fame" that have been created and disseminated around the world by completely different rules and goals of "collective farms" from other parts of world.

However let us NOT forget that the benefits that the entire world or any country can gain from the political "Nirvana System" are conditional - i.e. in order to benefit from them, firstly a given country or nation must voluntarily, collectively, democratically and in a NOT botched manner implement this system. After all, unfortunately, the implementation of a new, even the most ideal political system, which will make happy all people living under it, is NOT a task that can be performed by one person, or even by just a few people. Therefore, the obtaining of benefits that any country can achieve from the "Nirvana System" is conditional. It will depend on whether the majority of people of that country are able to mobilize themselves to voluntarily, democratically, collectively, correctly (i.e. without botching it), implement this perfect system of universal happiness.


https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak
Video #L4: Here is a film entitled "Future Propulsions" (see https://www.youtube.com/results?search_query=Future+Propulsions+totalizm+pajak ), which presents another candidate for this prophetic "spark" - which according to old Polish prophecies is supposed to come out to the world from Poland. This candidate illustrated with the above film, is the so-called "Cyclic Table for Propelling Devices" (see https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak+Cyclic+Table+Propelling ) described more extensively in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named "propulsion.htm" (while best illustrated in "Tab. #D4" from my web page named "2020life.htm") - the formulation of which predicts all designs and principles of operation that will be obtained by propulsion systems built on Earth in future until the end of the world (means some of them built in very distant future). What is most interesting, this "spark" perfectly fits the nature of Polish people, which, according to an old Polish proverb causes that inhabitants of Poland always "praise others and do not know theirs". After all, the spark from the above film will still come out of Poland, even if the discoidal space vehicle of my invention predicted by it, called the Magnocraft (see web page "magnocraft.htm") - means the most powerful starship in the world, is to be built NOT in Poland, but in any other country. Even the old Polish prophecies described in item #H1.1 from my web page named "prophecies.htm", and the implications accompanying them, for a long time already indicate that the Magnocraft will be built in Korea (means NOT in Poland). In turn, the undefeated power of this starship is to cause that Korea will become a world superpower and the next (and already the last) country-leader of the entire Earth.

The "Cyclic Table for Propelling Devices" shown in the above movie film lists general regularities that must appear in all propelling devices. In turn, due to this listing, the hitherto accidental inventing of subsequent propulsion systems is replaced with a future intellectual synthesis, which from now on can be performed not only by people, but even by computers with AI. In a sense, this table is the propulsion equivalent of the Mendeleev Table (see https://www.google.com/search?q=Mendeleev+Table ) which predicts the properties of elements not yet discovered. Apart from the Magnocraft described above, which will lift humanity to the stars, this table also indicates the principle of operation of the "Time Vehicle" (or "Time Machine" described in web page "immortality.htm") - which after building will allow people to live any length of time, because after each reaching an old age it will transfer a given person back to the years of his/her youth. Furthermore, this table indicates how to build "perpetual motion" engines that generate unlimited amounts of clean free energy - for details see item #B3 of the web page named "fe_cell.htm", and also reveals how in the distant future people will synthesize everything through programming of counter-matter - e.g. see on the above film the synthesizing from counter-matter of the so-called "Inca Wall" - see web page "p_nfi.htm" (instead of physically building everything out of matter as we currently do).


#L5. Numerous prototypes of the "nirvana system" already exist in the world and work effectively (only that so-far they do not know how to earn nirvana), for example: the Swiss "Methernitha", the New Zealand "Gloriavale Christian Community", the American "Amish", and also the so-called "Kibbutz" from Izrael - from the best solutions of life and management of which, after removing their imperfections that up to this day have grown, it would be possible to develop a perfect template for work of the Nirvana Political System:

One of the best examples and models to follow, showing how even just a few farmers (or several owners of a production enterprise) could initiate the first "nucleus" or first "cell" of the future Nirvana Political System in the manner described below in item #L6, may be the extraordinary success of the Swiss religious community called "Methernitha". Just for the very initiative of creating with success a similar "cell", but with a religious (instead of political) orientation, God rewarded Methernitha by organizing a donation of as many as the first three in the world devices operating on the principle of "perpetual motion", i.e. the first so-called "generators of clean free energy" already known on the whole Earth under the names "Testatica" and "Thesta Distatica", while more extensively described, among others, on my web page named "free_energy.htm" and in publications linked therein.

I learned a lot about the "Methernitha" community (see https://www.google.com/search?q=Methernitha ) and about their "Testatica" and "Thesta-Distatica" machines, when - after taking up the job of a "senior lecturer" at the University of Otago, I was preparing to build in there a prototype of a "perpetual motion machine" for generating unlimited amounts of clean free electricity, e.g. the one which I invented myself, called the "telekinetic battery", while which I described on my web page named "fe_cell.htm" (especially see descriptions from item #B3 in there). So when I lost my job at the University of Otago, and it seemed that I never can find any other employment in NZ, I decided that at my own expense I would go to Switzerland and visit Methernitha. As I was in contact with them, I informed them about my intention of coming. As a result, I received an official invitation from them to visit them as a visiting foreign guest. So in 1991 I got the honour of being a guest of the "Methernitha" community for several days - see the photograph from "Fig. #L5" below. At that time I did NOT know yet that probably knowing the future and knowing that I will develop, among others, the political Nirvana System, God probably deliberately created for me this excellent opportunity to get acquainted with the group life of this community and its effective inventive and production activities - which it then significantly impressed me, as well as created for me the opportunity to gather observations which later made me realize that although the participants of this community were clearly happier and more satisfied with their lives than people living outside of Methernitha, still they did NOT show signs of achieving and experiencing nirvana.

So on the basis of that visit to Methernitha, and my later research on the requirements of "moral work" which leads to the achievement of nirvana, and on my constant observations of imperfections, errors and shortcomings in everyday life of present people, I am now able to explain how we can correct the most important imperfections tolerated by the existing prototypes of production or service patterns for future "cells" of the Nirvana System, the creation of which is described in item #L6 below. Notice here that: the name "cell of the Nirvana System" should be understood as any organized group of people who have assets that allow them to carry out any production or perform any services, and so organized and managed that the moral, social and legal climate prevailing among its participants and within their assets enabled people working in there and volunteers who came to join the ranks of its participants, so that through the "moral work" carried out in there they are able to earn in the most effective way the appearance or maintenance of the phenomenon of "earned nirvana". Examples of such "cells of the Nirvana System" could be all communities that I mentioned in the title of this item #L5 (means: Methernitha, Gloriavale Christian Community, Amish, and also Kibbutz from Israel) - if they eliminated their imperfections the examples of which I describe below in (1) to (5). The procedure of creating such "cells of the Nirvana System" is described in item # L6 below. So here are examples of the most important out of these imperfections, and manners of eliminating them.

(1) Widespread lack of knowledge about the existence of nirvana and requirements of achieving nirvana. Achieving the permanent happiness of nirvana is the subject to many conditions and requirements from God, which I described on my web page named "nirvana.htm" (especially see items #D3, #D2 and #C7 in there). After all, nirvana is a unique form of "prize from God Himself" for receiveing of which one needs to deserve - means it is NOT just, for example, another consequence of typical people's behaviour. So without getting to know these requirements, it is extremely difficult to earn a nirvana due to an ordinary "accident", while even if one earns it - it is difficult to learn that this extraordinary happiness then experienced is "earned nirvana". Therefore, the basic duty of every "cell of the Nirvana System" is to make sure that every worker knows what earned nirvana is and how it is accomplished by carrying out voluntary "moral work".

(2) Complete avoidance of "being forced" to work. Present societies are so used to "forcing" work from others that they perform this forcing purely mechanically without even being aware of it. For example, such a typical "request" of the superior, as: "Mrs. Catherine, while making a cup of coffee, please also bring me a mug", or "Mr. Joseph, while going back, I would ask you to bring those files", if they come from someone in charge, in practice they represent forcing of labour. On the other hand, in order for "moral work" to generate enough "moral energy", then apart from being physical, it should also be absolutely voluntary and done with the motivation to cause good to other people. (Hence, for example, Ms. Catherine or Mr. Joseph from the above example may, on their own initiative, ask if it would be useful for someone when they do this or that, or if they volunteer to this, but other people are NOT allowed to order it if they do NOT volunteer themselves - because e.g. they may feel ill or they intend to do something else, (e.g. go to the toilet) while such a command would force them to do something that breaks their intentions or needs.)

(3) People who voluntarily are earning nirvana for themselves, cannot be managed by a leader who himself is NOT experiencing nirvana. Therefore, in every "cell of the nirvana system" the leader cannot be someone who does NOT experience nirvana in person - means someone who avoids voluntarily performing physical "moral work" on an equal footing with other members of a given "cell". Furthermore, the role of a leader in each such cell cannot be "for life" but should be "elected and rotated" every few years - at most every 7 years, or even at shorter periods of time.

(4) The leader of a given "cell" should limit himself to only setting goals (meaning setting "what") while "how" should these goals be accomplished should be decided by the "group wisdom" of the entire "cell", or the "group wisdom" of the part of "cell" responsible for the "how". It is also worth noting that each of us humans is a habitat for many imperfections. Therefore, in order to avoid committing mistakes and distortions, the "leader" should only focus on submitting the suggestions of goals to the participants of a given cell, i.e. suggesting "what". This is because if he is wrong and these goals are NOT achievable, the later "how" cannot be worked out and implemented. But the later implementation of these goals (means "how") in order to avoid mistakes usually made by individual people, should be earned through the "group wisdom". After all, "how" refers to details about which it is already known that according to the well-known English saying "devil is in details" (see https://www.google.com/search?q=devil+is+in+details ) there is a potential to cause errors, distortions, omissions, etc.

(5) Releasing people who already achieved nirvana from carrying out further physical "moral work". The lack of such releasing is the most common mistake of all "collective farms", production cooperatives, etc. Regardless of what a given their employee has achieved, he/she still had to work according to the principle "who does NOT work, is NOT with us". On the other hand, the task of "cells of the nirvana system" is to provide conditions for voluntary earning in them the appearance of nirvana or for extending the duration of nirvana. So when nirvana appears and lasts for them, they should be given a free choice as to what they will do next, e.g. whether they will go on vacation, rest, devote themselves to some hobby, creativity, education, etc. Only when they themselves decide to voluntarily earn an additional reserve of "moral energy", then they can voluntarily undertake further "moral work" in a given, or in another, "cell". It is worth emphasizing at this point, that for the correct operation of the "Nirvana System", "moral energy meters" should be invented and constructed as soon as possible, to indicate who really is in nirvana - proposed principles of operation of which I described in my publications.


http://pajak.org.nz/jp/1991_dr_jan_pajak_methernitha.jpg
Fig. #L5: Here is a photo that the author of this post #335 and the web page "smart_tvs.htm" from which it is adapted (i.e. Dr Eng. Jan Pająk) took in 1991 during his stay in the Swiss religious community called "Methernitha" - where, among other things, he had the honour of talking personally with the founder of this community, the late Paul Baumann, as well as talking to many of its inhabitants-participants and observing the rules of their life and daily work.

As a mysterious curiosity about the above photograph, I suggest the reader to answer himself the question: whether the photo-camera (with which the above photograph from his stay in Methernitha was "snapped") e.g. momentarily bent down at the moment of opening the shutter, causing the Methernitha building shown in the photograph to look as if it stood on the slope of a mountain in a way that is simply impossible to build and to stand on the surface of the earth, or rather, in the meantime, some power with enormous influence on the whole earth and the ability to break into computers guarded by any passwords and security (which power constantly causes a secret persecution of life of the author and mocking and degrading practically every his action) caused this photo taken in 1991 to be skilfully and intentionally sabotaged e.g. in a computer that stores it, in a way that requires enormous knowledge, graphic skills, and expensive equipment, and thus impossible to make e.g. by 75-year old pensioner even in the newest times of frequent falsification of photos with existing computer tools?

The author received an invitation from the Methernitha community for a few days' visit and hospitality with them, then at his own expense he flew to Switzerland to stay with this community, because he learned a lot about Methernitha when earlier in his work as a scientist and a senior lecturer at the New Zealand University of Otago from Dunedin he prepared himself to start building the so-called "clean free energy generators" working on principles of "perpetual motion". The University of Otago has one such device - which is the operating in it without winding for about 160 years the clock called "Beverly Clock" (see https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) hanging in its administrative building. The principle of operation of this clock I described in item #B5.1 from my web page named "tapanui.htm", and in (5) from item #B3 of another web page named "fe_cell.htm". But at the same time the Methernitha community already had three working prototypes of different "perpetual motion" devices, which generated electricity in a much more effective manner. Thus the Methernitha prototypes already then generated significant amounts of clean free electricity. They only required additional refinement of their principle of operation, which earlier I planned to carry out at the University of Otago. Unfortunately, before I was able to implement these plans, the decision-makers of that university first prevented me from presenting my two scientific papers on generators of clean free energy for international conferences in Israel and Australia, which had been written and already accepted for these conferences, and then they skilfully got rid of me from the university - as I described it, for example, in item #B5 from my web page named "tapanui.htm".


#L6. How every person can and should try to achieve the "happiness of earned nirvana" which will become their motivator for voluntary work for the good of their "neighbours" and a model of action for the implementation of the "Nirvana System" throughout their country:

Motto: "Algorithms that God established for the laws that govern over the operation of our physical world cause that the results of every human work which was done only physically or mechanically, means without building into it the correct wisdom, knowledge of the truth and without thinking about its long-term effects, always do more evil than good. Thus, in order for any physical work to result in the advantage of good over evil, then its physical execution must be preceded and directed by an in-depth and far-sighted re-thinking its long-term results." (Explanation where the harmful results of most human works come from, e.g. outcomes known to us under the name of consequences of "Murphy's Laws" - see https://www.google.com/search?q=murphy%27s+laws .)

Of course, I do NOT need to explain here, that the "earned nirvana" practically every healthy and physically fit person can earn by performing hard physical work with motivations oriented towards the good of other people (i.e. the work which requires pedantically fulfilling all commandments, requirements and God's recommendations stated in the Bible). In my earning of such nirvana, I was doing heavy physical labour every day for as long as my body was completely exhausted from fatigue. In order to start experiencing nirvana, it results from my research that in own soul one needs to accumulate "moral energy" which is an equivalent of physical toil with the required motivations oriented towards the good of other people, for around 1200 hours of physical struggle [hps]. I suspect that in other people it is also necessary to put-in the number of hours of hard "moral work" that will accumulate in their souls a similar amount of "moral energy" before the "lightning bolt of happiness" of earned nirvana also appears in them. I wish good luck to those who personally decide to try to earn the happiness of nirvana in this way - world is desperately needing to learn their experiences. Guidelines on how to do this are provided in items #D3, #D2 and #C7 from the abovementioned web page named "nirvana.htm" and in publications indicated in there - e.g. in item #A3 from my web page named "partia_totalizmu_statute.htm".

As we know it well from real life, everything can be implemented in many different ways. An excellent example of this are engineers who, based on their knowledge and vision, are able to design and build, for example, many bridges of different structures leading through the same body of water. However, NOT all of these bridges will work in the given conditions - for example see the movie film https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw about the so-called Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" from USA. Therefore, the better each bridge fulfills its function and the more durable it is, the more extensive engineering experience and knowledge its structure is based on, and the more thoroughly every detail of it has been considered - for further confirmation of these requirements, see e.g. the movie film https://www.youtube.com/watch?v=UgWtJzPa-Rs about the so-called "Viaduc de Millau" built in France. It will be similarly with the Nirvana System. Hence, although I am sure that the wise and experienced "founding fathers" are also able to work out many methods of implementing this political system, which in the opinion of individual of them will best suit the current situation and characteristics of their country and nation, but if they overlook something in their plans, then the resultant goal may turn out to be unattainable - which is best remembered from the first versions of communism, before these versions were slightly improved by the system of today's China. Therefore, below I am going to describe a method of such an implementation, which I initially developed myself and alone. Hence, although starting from it is possible to initiate further improvements and considerations, but in order that it ultimately best and most effectively fits the situation and the unique features of a given country and nation, it will still be best to thoroughly rethink it and test it on the life models of several future generations of the population of this country - this time, however, guided by the "group wisdom" of a number of experienced and wise "founding fathers" as well as by the knowledge and experience drawn from history.

So when in a given country and nation several people can be found who have already themselves experienced the earned nirvana, their experience and advice will be very helpful during the initiation of a collective effort to implement the "Nirvana System" throughout the country via the formation of "cells of the nirvana system" described above in item #L5. This is because in my opinion such implementation requires the completion of several phases that accomplish different goals, in which each previously accumulated experience will add a very valuable contribution. Let us below briefly review the steps of this one amongst many possible to put into practice methods of peaceful establishment of the Nirvana System, which I developed myself. These steps would probably allow for the effective implementation of the first (the most difficult because initiating) "cell" and the phase of forming the Nirvana System in the given country. After all, in my opinion, the main goal of this first "cell" and phase would be to introduce into the nirvana state the first sufficiently large group of people, the experiences accumulated by all of which, and the later considerations and research, as well as voluntary work, would be enough to form so many further refined similar "cells", that are sufficient for enabling to satisfy the needs of the entire population of the given country and hence to eliminate "money" from that country. Here are these steps:

(I) The gathering of the first group of volunteers for the experiment that is to initiate the widespread implementation of the Nirvana System - which volunteers are to bring different knowledge and specialties. In order to create such a group, firstly all those who already experienced the earned nirvana would need to be contacted with each other and gather into one group. Then, by advertising across the country (with an explanation of "for what purpose"), it would be necessary to find and select (through interviews to find out whether their motivations, character traits and skills are appropriate and desirable in a given experiment), a group of volunteers with various skills who would like to take part in the experiment of earning nirvana for themselves with hard physical work in return for receiving for free everything that they would need for living, working and resting.

(II) The formation of the first "cell", means an institution, the operation of which would accumulate experiences on earning nirvana by a larger group of people. For this purpose, it firstly would have to be rented (because renting costs less than buying - for which, I will bet, there will always be no "money") e.g. a large farm with buildings to accommodate its employees (e.g. former state farms), or any other institution with a high demand for physical labour (e.g. a hospital, a renovation or construction company, a production cooperative, etc.). It would be best if it is located in a sparsely populated area - what would protect those who are to earn nirvana from the preying eyes of unfriendly outside observers who would diminish the efficiency of generating "moral energy". Then the previously gathered group from (I) above, including those already experienced in nirvana, plus new volunteers, would need to be accommodated in there and they should assume the management of all the activities of this "cell of the nirvana system" created in this manner. Means they would manage the production of any goods produced in this farm or institution, plus at the same time they would collectively and democratically chose what all of them together and what each one of them would voluntarily do on a given day, to cause the most profitable production of a given farm - which products would be immediately sold on the market, and for the earned money all participants of the experiment would receive free of charge whatever they currently need for life, work, rest and entertainment. In turn, the surplus of earnings, after a whole year of such work, would be used to create the next implementation of the "cell of the nirvana system", which would be a copy of the first cell - and which would voluntarily join some more didactically gifted participants of this first cell to help teaching the next group about nirvana.

(III) The yearly increase in the number of such implemented "cells of the nirvana system" would be systematically repeated, initially acquiring more and more agricultural farms, and then also production enterprises, until their total production of generated goods will be able to satisfy the needs of the entire country, and thus allow the gradual elimination of the use of "money" in this country. After reaching this point, the first phase of physical implementation of Nirvana System would be complete. So it would be time to start the second phase. In this second phase the principles and manuals for the operation of the Nirvana System for the whole country would be refined - in which system in order to NOT generate a typically wasted overproduction of goods generated by too many volunteers for physical "moral work" all necessary goods would be produced only in a small part of the time of its productive inhabitants voluntarily persevering in nirvana. The rest of the time would be spent on inventions, improvement of products, quality improvement, increase in civilization level and in standards of living, etc.

After the success in completion of the above first phase of the implementation of the Nirvana System, the goal of the second phase should be the development of manuals, constitution and legislation that would officially regulate the operation and self-management of individual cells of volunteers who work out their earned nirvana in any enterprises they support for the production of some goods or services. The emphasis in this legislative part should be placed on the full compliance of the laws and recommendations with the commandments, requirements and recommendations described in the Bible, and also with the "group wisdom" and experiences accumulated by these first groups of volunteers implementing the Nirvana System.

In the third and subsequent phases, the goal should be to implement ever deeper improvements to an already operating Nirvana System. It must be remembered that each political system which ceases to improve itself - begins to grow into corruption, and that all systems based on "money" and "fear" with the elapse of time become so destructive for their citizens that is necessary another "civilization reset", revolution, or coup, because their leaders stubbornly refuse to make the necessary improvements that their political system already requires while clinging to power with all their force.


#L7. Why as late as 24 years after the author of this post #335E began to experience his earned nirvana in the close to nature tropical Borneo - together with his friend they both laboriously made this film (4K) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (i.e.: "World without money: Nirvana system"), which describes the "Nirvana System" capable to eliminate "money", "fear" and "greed" from the surface of Earth and to drastically make all people happy and which also is able to fulfil this old Polish prophecy that "the spark will come out of Poland":

In today's world and life overloaded with advertising and information, people find it increasingly difficult to read. Hence, in order to reach more interested people, it is necessary to present new ideas in the form of an interesting film. In addition to this, many people lost the ability to distinguish good from evil, and to notice what is most important to us. The phenomenon of this inability to distinguish good from evil and a kind of social insensitivity, which is manifested by the lack of motivation and will to intercede for good when the situation requires it, I notice even in some of my colleagues with whom we studied, underwent military training, and shared bread together - and thus who should know each other perfectly from life and activities (for examples of such attitudes see the content of item #B8.2 from the Polish web page named "rok.htm").

On the other hand, the most important in life turns out to be the "happiness" undisturbed by any outsider. Unfortunately, the civilization in which we live knows excellent manners of serving "misfortunes" to everyone, while it almost does NOT know the methods of achieving ordinary "happiness". But it so happened, that I learned such a method by "coincidence" which I described in the "INTRODUCTION" to the web page "smart_tvs.htm". My method of obtaining almost permanent happiness results from the mechanism of operation of the happiness of earned nirvana that is built by God into the body of every person. But most importantly, the phenomenon of this indescribable happiness can be made available to practically every inhabitant of our planet. The only thing that still needs to be done, is to disseminate widely in the country and the world the knowledge about the features, advantages and implementation of the Nirvana Political System - the principle which I developed in detail due to the previous 9-month-long research on this phenomenon of earned nirvana, and then undertake a concordant and democratic implementation of this most ideal Nirvana System.

So, in total, this film was prepared to reach many people, including compatriots, and to convince them that now it is the most urgent time to roll up our sleeves and to start implementing this ideal for the entire humanity "Nirvana Political System".

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #335E describing the goals, content, features, advantages and usability of a free YouTube movie (in Polish) entitled "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (which title means "World without money: The system of Nirvana"), is an adaptation of the content of "part #L" (i.e. items #L1 to #L7) from my English web page named "smart_tvs.htm" (update of 2021/5/30, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/smart_tvs.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tvs.htm
http://gravity.ezyro.com/smart_tvs.htm
http://nirwana.hstn.me/smart_tvs.htm
http://drobina.rf.gd/smart_tvs.htm
http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a "harbinger" of publishing the presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from "first hand" the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start "menu2.htm" web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this "menu2.htm" web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the "mouse" start that web page. For example, in order to start this "menu2.htm" from the above-indicated address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough if in that address the name of the web page "smart_tvs.htm" is replaced with the name of the web page "menu2.htm" - then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this "menu2.htm", the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the "menu2.htm". For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere - e.g. to run a web page named "nirvana.htm", let's say from a web site with the address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/nirvana.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the "a priori" approach of the new "totaliztic science" and presented on this blog, including the topic from this post #335E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my "totaliztic science", the highly moral "philosophy of totalizm", my "nirvana political system", my still only in the world true scientific "The Theory of Everything of 1985", and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in "Small Print" 12pt)
https://kodig.blogi.pl (since 2021/3/10)
https://drjanpajak.blogspot.com (in "Large Print" 24pt - also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) - which everyone can free download, for example, through the web page named "tekst_13.htm" available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #335E:
#328E, 2020/11/1 - nirvana political system (#C7 in "nirvana.htm")
#324E, 2020/7/1 - operational perpetual motion (#B3 in "fe_cell.htm")
#320E, 2020/2/19 - Nirwana System (#A1 to #A4 in "partia_totalizmu_uk.htm")
#319E to #309E, 2019/12/17 - Cyclic Tables and Future Propulsions (#J4.1 to #J4.6 in "propulsion.htm")
#318E, 2020/1/4 - depression as lack of moral energy (#C6, #D3 "nirvana.htm")
#182E, 2010/6/2 - Nirvana at Tech. Uni. of Wrocław (#C3 in "nirvana.htm")
#104E, 2007/1/7 - replacing money with nirvana (#H2 in "partia_totalizmu_uk.htm" and #F1 in "nirvana.htm")
#96, 2006/11/19 - learn about "earned nirvana" (#G1 in "nirvana.htm")

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

kodig : :
maj 28 2021 #335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia...

#335_1: Jaką życiodajną wiedzę ujawnia film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Motto: "Wielkie zmiany zaczynają się od skromnej wizji, tak jak w życiu wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, zaś w losach planety - od pierwszej kropli życiodajnego deszczu." (Ponadczasowa prawda jaka odnosi się także do "Ustroju Nirwany" o cechach i zaletach streszczonych w punkcie #C7 mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", w "części #L" i WSTĘPie strony "smart_tv.htm", oraz w niniejszym wpisie #335.)

 

W miejscu które można nazwać "sercem Europy" zlokalizowany jest niewielki kraj zwany Polska. Kraj ten zamieszkuje naród Polaków - wypadkowa przepowiedni, tradycji, kultury i zachowań którego można nazwać "sumieniem ludzkości". Jeśli więc są jakieś powody abyś czytelniku interesował się tym krajem lub narodem powienieneś oglądnąć nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępny gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . A istnieje wiele powodów dla których możesz być zainteresowany owym krajem i narodem. Przykładowo: sam uważasz się za Polaka, albo jacyś twoi przodkowie mogą wywodzić się z Polski, albo uczyłeś się o bogatej historii Polski - np. o "skrzydlatej husarii która wielokrotnie ratowała Europę" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=rcYhYO02f98 ) czy o polskim inżynierze wojskowym i generale (o wolność USA walczącym w stopniu "colonel" - tj. pułkownik) Tadeuszu Kościuszko" - który swą krwią i ranami opłacał wyzwolenie USA od Brytyjczyków (patrz https://www.google.com/search?q=Thaddeus+Kosciuszko+and+George+Washington ). A może zetknąłeś się z bogatą kulturą Polski - np. z poezją Adama Mickiewicza (urodzonego na Litwie), albo słyszałeś którąś z polskich światoburczych przepowiedni - np. iż "iskra wyjdzie z Polski" czy też iż "wszystkie narody świata będą się uczyły języka polskiego", albo spróbowałeś doskonałej polskiej kuchni jaką znawcy cenią na równi z jej krewniaczką - kuchnią francuską, albo poznałeś polskie dziewczyny które należą do jednych z najbardziej feminine na świecie, itd., itp.

 

Omawiany poniżej film warto też oglądnąć dla zupełnie innych powodów. Przykładowo, być może odnotowałeś, że właśnie żyjemy w przełomowych czasach, kiedy to dotychczasowa cywilizacja ludzka albo się zmieni, albo też się zawali. Albo znasz starą polską przepowiednię iż "ludzkość sama na siebie sprowadzi taką zagładę i wyludnienie, iż człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka" (patrz strona "przepowiednie.htm"). Wszakże czasy wypełnienia się tej przepowiedni właśnie nadchodzą. Na całym świecie ludzie więc panikują i nawzajem się oskarżają, bowiem NIE wiedzą iż istnieje prosty sposób ratowania się i zapobiegnięcia temu co nadchodzi. Tymczasem opisany tu film właśnie wyjaśnia jak tego ratowania się dokonać. Jest to bowiem proste, bezbolesne i NIE wymaga żadnych rewolucji, wojny, czy narażania albo tracenia życia. Po prostu wystarczy, jeśli obecne "pieniądze", "strach" i "chciwość" ludzkość pokojowo i demokratycznie zastąpi wprogramowanym w ciała wszystkich osób zjawiskiem "zapracowanej nirwany" - jakie znacznie efektywniej i przyjemniej od pieniędzy i strachu motywuje ludzi do ochotniczego wykonywania nawet najcięższych prac produkcyjnych i usługowych. Wszakże "pieniądze" są źródłem niemal wszelkiego zła na Ziemi (patrz werset 6:10 z bibilijnego "1 listu do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy"). To motywujące do produktywnej pracy działanie nirwany ja sprawdziłem na sobie samym.

 

Być też może iż Polska fascynuje cię z powodu swej historii oraz nieskalanej karmy. Wszkże legendarni przodkowie Polaków jeszcze przed czasami Imperium Rzymian posiadali własne imperium, obszar jakiego obejmował północną część Europy i środkową część Azji. Polska była też rodzajem muru z walecznych ludzi, który chronił całą Europę. To na terenie Polski odbywały się wtedy rozstrzygające bitwy. Chociaż też Polacy bronili i wyzwalali inne narody, sami nigdy NIE stali się ani okupantami ani posiadaczami kolonii. Polska była też zapewne jedynym krajem na świecie do którego ochotniczo i pokojowo swe terytoria przyłączyło w unię aż kilka innych narodów począwszy od tych obecnie zamieszkałych Litwę przy Bałtyku a skończywszy na zamieszkujących Ukrainę przy Morzu Czarnym. W toku dziejów Polska i Polacy padali też ofiarami jednych z największych ludobójstw. Na jej zaś "Jasnej Górze" do dziś dzieją się cuda intymnie doświadczane przez indywidualnych ludzi.

 

Istnieją też inne powody aby oglądnąć film o kraju i narodzie z jakiego ma wyjść przepowiedniowa "iskra". Przykładowo, kraj ten leżąc w sercu Europy w toku dziejów był nieustannie najeżdżany, rozbierany, atakowany chorobami, militarną mocą, antyludzkimi ideologiami, itp. Nic dziwnego iż jego mieszkańcy są narodem emigrantów. Polaków lub ich potomków można znaleźć w praktycznie każdym miejscu świata. Gdybyś więc czytelniku znał całą swoją historię wówczas zapewne niezależnie od tego gdzie się urodziłeś odkryłbyś iż masz geny jakiegoś swego polskiego przodka. Także w swoim otoczeniu znajdziesz polskich emigrantów lub ich potomków. Oglądnij więc o nich ów wysoce przepowiedniowy film, a przedtem poczytaj poniżej o treści tego filmu.

 

Chociaż omawiany film ma narrację w języku polskim, jego obrazy stanowią symbolikę wymowa jakiej powinna być zrozumiała dla każdego mieszkańca Ziemi. Ponadto film ten referuje do innych filmów opisanych poniżej, jakie używają już języka angielskiego. Jeśli zaś najpierw przeczytasz poniższe opisy tego filmu, jego wysoce symboliczne obrazy będą dla ciebie przemawiały nawet jeśli NIE będziesz słuchał albo rozumiał towarzyszącej im narracji. Poczytaj więc co poniżej wyjaśniam na temat filmu o potencjalnej "iskrze" wychodzącej z kraju będącego sercem Europy i z narodu jaki jest odzwierciedleniem sumienia ludzkości.

 

 

#L1. Oto link do doskonałej jakości filmu (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", jaki ilustruje "Ustrój Nirwany" o zasadzie działania wykorzystującej zaprojektowane przez Boga zjawisko moralnie "zapracowanej nirwany" stąd zdolnej zupełnie wyeliminować z Ziemi "pieniądze" i "strach" oraz drastycznie uszczęśliwić Polaków i całą ludzkość, jednocześnie dla Polaków mogącej wypełnić prastarą przepowiednię iż "iskra wyjdzie z Polski" (tyle że nadal wymaga to zebrania się w sobie na zakasanie rękawów i wdrożenia go w życie):

 

Od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny stał się film o 4K rozdzielczości i 33:36 minut długości, jaki opracowaliśmy wspólnie z moim graficznie utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik, a jaki nosi tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%9Bwiat+bez+pieni%C4%99dzy+ustr%C3%B3j+nirwany ). Starter i linki do owego filmu przytaczam w poniższym "Film #L1".

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E

Film #L1: Oto starter i link do naszego filmu o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany".

 

Film ten można też wyszukiwać w YouTube za pomocą słów kluczowych: świat bez pieniędzy ustrój nirwany - albo też słów kluczowych: ustrój nirwany .

 

Życzę przyjemnego oglądania w wygodzie własnego domu tego filmu o niezwykłym "ustroju nirwany" - jaki po niespartaczonym wdrożeniu w życie jest w stanie dotychczasowe ludzkie łzy, cierpienia i braki przemienić na radość, nieustającą szczęśliwość i zasobność, zaś wyniszczanie natury i nieposłuszeństwo Bogu przemienić na opiekę nad naturą i kooperowanie z Bogiem dla udoskonalania przyszłości całego wszechświata.

 

 

#L2. Na co należy zwracać szczególną uwagę oglądając nasz film (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany"

 

Zarówno zjawisko "zapracowanej nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") odkrytej i opisanej w 1998 roku dzięki przesłankom filozofii totalizmu (patrz strona "totalizm_pl.htm"), jak i "Ustrój Nirwany" a także omawiający go nasz film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", charakteryzują się szeregiem unikalnych cech, które wynikają z wysiłków spełniania wymogów Boga (chyba, iż z powodu naszych ludzkich niedoskonałości, coś uległo przeoczeniu w wysiłkach spełania tych wymogów) - a które to wymogi poznajemy dzięki tekstowi wersetów Biblii. Trzy najważniejsze z tych wymogów Boga, czyli "ochotniczość" (tj. samodecydowanie bez łamania "wolnej woli"), zgodne "działanie grupowe" bazujące na zbiorowej mądrości jaka zawsze góruje nad indywidualnymi niedoskonałościami i przeoczeniami pojedyńczej osoby (potwierdzane np. wersetem 18:19 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza"), oraz "pedantyczne wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga" (np. patrz ultimatum z wersetu 14:15 z bibilijnej "Ew. w/g św Jana"), starałem się szerzej powyjaśniać m.in. w punkcie #W6 z mojej innej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm" oraz we WSTĘPie do strony "smart_tv.htm".

 

I tak, przykładowo, wymóg "ochotniczości" w naszym nisko-budżetowym filmie został spełniony poprzez upewnienie się, iż pomijając tylko te jego składowe, które NIE były do zdobycia bez ich zakupu (który to zakup ochotniczo sfinansował edytujący ten film) zostały przygotowane na zasadzie ochotniczego i bezinteresownego wkładu "pracy moralnej" i twórczego wysiłku autorów omawianego filmu. Także wszystko co związane było z samym zjawiskiem nirwany, oraz z wypracowaniem zasad i opisów działania ustroju nirwany, również wykonywane było ochotniczo i bezinteresownie. W sumie to powoduje iż praktycznie wszystko co związane z ustrojem nirwany NIE posiada żadnego obciążenia negatywną karmą (patrz strona "karma_pl.htm") ani niewłaściwymi emocjami, a stąd w przyszłości może służyć wyłącznie podnoszeniu szczęśliwości ludzi. Motywacją dla używania wyłącznie owej ochotniczości i bezinteresowności była wiara w dobro jakie Ustrój Nirwany może oddać w ręce narodu jaki go wdroży, a także w ręce całej ludzkości.

 

Celem naszego filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" było ogólne zapoznanie zainteresowanych osób z ustrojem nirwany i ze zjawiskiem nirwany za pomocą możliwie najprzyjemniejszego do oglądnięcia filmu - jaki niemal każdy jest w stanie wyświetlać sobie albo na własnym komputerze, albo też na posiadanym "smart TV" (typu "smart TV" cechy i zasady zakupu jakiego wyjaśniam na stronie "smart_tv.htm").

 

W owym ogólnym zapoznawaniu z ustrojem nirwany szczególna uwaga została zwrócona na wyjaśnienie i zilustrowanie (a) czym faktycznie jest ów Ustrój Nirwany jaki zupełnie wyeliminuje "pieniądze", "strach" i "chciwość" poprzez zastąpienie ich szczęśliwością "zapracowanej nirwany", (b) skąd ów Ustrój Nirwany się bierze, (c) na jakiej zasadzie on działa, (d) jakie są jego najważniejsze zalety w porównaniu z innymi już znanymi ludzkości ustrojami (szczgólnie w porównaniu z kapitalizmem i komunizmem), (d) co powoduje iż wprogramowane przez Boga w ciała wszystkich ludzi cudowne zjawisko "zapracowanej nirwany" w ustroju nirwany będzie efektywniejszym od "pieniedzy", "strachu" i "chciwości" źródłem i motywatorem ochotniczego wykonywania produktywnej pracy przez wszystkie osoby sprawne fizycznie, oraz jeszcze kilka dodatkowych wyjaśnień i ilustracji.

 

Moim zdaniem w treści filmu udało się pokazać aż kilka wysoce interesujących scen jakie doskonale ilustrują i podnoszą wymowę i efektywność owego filmowego zapoznawania się z ustrojem nirwany. Ich przykładami mogą być: od 7:28 minuty wyświetlania filmu - szczęśliwe dzieci, poczucie szczęścia których podczas tańca eliminuje u nich odnotowanie doznań padającego deszczu, od 24:17 minuty - grupowy taniec braterstwa i szczęśliwości narodów żyjących pod ustrojem nirwany (odnotuj w owym tańcu grupę tańczących także pod biało-czerwoną flagą Polski - niestety, swą liczbą symbolicznie NIE rokujących większej nadziei iż "iskra ma szansę wyjścia właśnie z Polski"), od 25:11 minuty - uśmiechnięci i szczęśliwi ludzie wykonujący nawet najcięższe prace fizyczne, od 27:27 minuty - lot magnokraftu na obcej planecie jako symbolu postępu, mechanizacji i automatyzacji ludzkich działań spowodowanych uwolnieniem wynalazczości i twórczości w każdej osobie żyjącej pod ustrojem nirwany, od 30:37 minuty - indywidualna szczęśliwość małżeństwa z synkiem cieszących się życiem i nieporównanie większym niż we wszystkich innych ustrojach czasem wolnym pozwalającym na rozwijanie własnej wiedzy i twórczości, zwiedzanie świata, odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie, oraz na poznawanie Boga i rozciąganie opieki nad tym co Bóg postwarzał.

 

Takie przejawy codziennej szczęśliwości manifestujące się, między innymi, na powyżej zilustrowane sposoby, wynikną ponieważ w ustroju nirwany "ochotnicze" wykonywanie produktywnej pracy zastąpi dotychczasowe "wymuszanie" pracy przez inne reżymy polityczne za pomocą "pieniędzy" lub "strachu". To zaś spowoduje wyeliminowanie (a ściślej skierowanie do wykonywania produktywnej pracy fizycznej na zasadach identycznych jak reszta ludzi) owej ogromnej i kosztownej piramidy ludzkiej jaka w dzisiejszych ustrojach zajmuje się wyłącznie "nadzorem i wymuszaniem opłacanej pieniędzmi pracy" - osoby które obecnie formują tą piramidę często się chwalą iż dotychczas "NIE splamili swych rąk" wykonywaniem jakiejkolwiek pracy fizycznej, a stąd typowo przechodzą przez życie NIE wnosząc praktycznie niczego produktywnego i konkretnego dla dobra naszej cywilizacji. Znaczy, w ustroju nirwany całkowicie wyeliminowani zostaną wszyscy dzisiejsi wysoko opłacani rządzący, szefowie, elity, właściciele, biurokraci, bankierzy, itp., zaś ich miejsce zajmą ochotniczo działające grupy jakie demokratycznie, ochotniczo, sprawiedliwie oraz bezinteresowanie będą wykonywaly zarówno produkcyjną pracę fizyczną jak i zarządzały produkcją, instytucjami, działaniem społeczności, krajów, itp. To zaś wyeliminowanie piramidy nadzoru i wymuszania, w połączeniu z szerokim użyciem mechanizacji i automatyzacji (wszakże generujący "energię moralną" wysiłek fizyczny tzw. "pracy moralnej" może też być uzyskiwany poprzez produkcję, użycie, sterowanie, naprawę, albo przygotowywanie do pracy wszelkich produkcyjnych lub usługowych maszyn - np. traktora, kombajnu, ciężarówki, taksówki, magnokraftu, itp.), spowoduje iż aby NIE uzyskiwać niepotrzebnej nadprodukcji dóbr, w ustroju nirwany do zaspokajania wszelkich potrzeb życia i pracy pozostałych ludzi w danym momencie czasowym będzie wymagana jedynie bardzo niewielka część ludzkości okresowo fizycznie wykonująca produktywną "pracę moralną" w celu podtrzymywania nieustającego szczęścia swej nirwany - prawdopodobnie bliska tylko około 1% jej całkowitej liczebności, co wyjaśniam dokładniej w (1) z punktu #C7 swojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". Cała zaś reszta zaś ludzi (czyli około 99% ludzi) w danym momencie czasowym będzie mogła oddawać się temu do czego ich aktualna sytuacja, zainteresowania, głód wiedzy, rozwijana twórczość, rodzina, przyjaźnie, ulubione rozrywki, źródła przyjemności, itp., będą ich kierowały. Wszakże po pierwszym przekroczeniu przez każdą osobę wymaganego dla zaistnienia nirwany około 60% zapełnienia jej duszy "energią moralną" (tj. po pierwszym zgromadzeniu w duszy odpowiednika wykonania około 1200 [gfh] "pracy moralnej"), dalsze utrzymywanie się w stanie nirwany będzie wymagało jedynie pokrywania swego codziennego rozpraszania "energii moralnej" - co spowoduje że większość swego czasu (być może nawet do 99% czasu swego życia) ludzie będą wówczas mogli spędzać na wybranych przez siebie i przynoszących im osobistą satysfakcję lub przyjemność hobby, twórczości, rozrywkach, odpoczynku, życiu społecznym i politycznym, ochotniczym i nieodpłatnym zarządzaniu produkcją, podróżowaniu, dbałością o naturę, badaniu i poznawaniu Boga oraz metod boskiego działania, itp.

 

Niestety, aby w jedynie około pół godziny czasu wyświetlania omawianego tu filmu zmieścić w nim wszystkie wstępnie wymagające pokazania informacje o ustroju nirwany, film ten NIE ma czasu na ujawnienie absolutnie wszystkiego co oglądające go osoby mogłyby zechcieć się dowiedzieć. Wszakże zilustrowanie całości tylko najbardziej istotnych informacji na temat ustroju nirwany wymagałoby przygotowania filmu o co najmniej kilkunastu-godzinnej długości. Tak zaś długiego filmu nikt dobrowolnie by NIE oglądał, bowiem każdy zostałby wystraszony długotrwałością czasu jego wyświetlania. Jednak dla osób zainteresowanych "ustrojem nirwany" mam tu dobrą wiadomość - mianowicie niemal wszystko co dla oszczędności czasu NIE mogło być pokazane w tym wstępnym filmie, zaś na temat czego zainteresowane osoby mogą posiadać jakieś pytania lub nurtujące je wątpliwości, albo już jest szczegółowo opisane w moich publikacjach - jakie wskazuję w punkcie #L3 tego wpisu #335 (włącznie nawet z propozycją jak, krok po kroku, należałoby zabrać się za demokratyczne i pokojowe wdrażanie tego ustroju w życie), albo też ja jestem w stanie w naukowy sposób (potwierdzany materiałem dowodowym) na pytania te odpowiedzieć, lub wątpliwości te rozwiać.

 

Aby zaś wskazać tu parę przykładów takiego odpowiadania na pytania lub rozwiewania pojawiających się wątpliwości, przytoczę kilka moich odpowiedzi na krytykę lub argumenty jakie już wysunęli dotychczasowi oglądający ten krótki i ogólnie zorientowany film. I tak:

 

(a) Jeden z czytelników najwyraźniej NIE zrozumiał pojęcia "fizyczna harówka" wykonywana w ramach "pracy moralnej". Stąd wierzy, że Ustrój Nirwany cofnąłby ludzkość w rozwoju technicznym poprzez zaniechanie użycia mechanizacji i automatyzacji prac. Nieporozumienie w tej sprawie wynika z błędnego zrozumienia pojęcia "praca fizyczna". W Polsce bowiem zwykle pod nią się rozumie pracę wykonywaną wyłącznie ręcznie - tj. bez użycia jakichkolwiek maszyn. Jednocześnie w Polsce pod pojęciem "praca umysłowa" rozumie się pracę wykonywaną wyłącznie z biurze, na siedząco, oraz w sposób jaki co najwyżej absorbuje palce u rąk lub język - tj. polegającą na obsłudze komputera, pisaniu, odpowiadaniu na telefony, itp. W sumie więc oba te zrozumienia prac pomijają ogromną liczbę prac jakie też przeważająco są fizyczne, chociaż w zgodności z esencją prawdy wyrażonej "mottem" z punktu #L6 poniżej na tym wpisie #335, też wymagają używania poprawnej wiedzy, prawdy, wkładu umysłowego i technicznie wysoko zaawansowanych maszyn lub aparatury - przykładowo prac: pielęgniarek, lekarzy pracujących w szpitalach, naprawiaczy traktorów, rolników wykonujących żniwa kombajnem zbożowym, kierowców, budowlanych, stolarzy, szewców, mechaników, kucharzy, piekarzy, pasterzy, rybaków morskich, pilotów rozsiewających guano lub nawozy na pola uprawne, strażaków, a także pomijają całe mnóstwo jeszcze innych podobnych prac absorbujących wysiłek fizyczny. A takie właśnie prace Bóg najobficiej wynagradza energią moralną. Przykładowo, z moich badań wynika, że najwięcej osób które przeżywają zapracowaną nirwanę chociaż wcale NIE wiedzą skąd się bierze ich poczucie szczęśliwości i optymizmu, wywodzi się z grona zawodowych pielęgniarek - co podkreślam w swoich publikacjach. Stąd osobiście uważam, że w języku polskim przydatne byłoby jeszcze jedno pojęcie opisujące wszystkich robotników fizycznych, jakich po angielsku nazywają określeniem "blue collar workers" (patrz https://www.google.com/search?q=blue+collar+worker ) - co znaczy "robotnicy w niebieskich kołnierzykach" a co podkreśla iż zwykle do pracy ubierają oni niebieskie flanelowe koszule jako przeciwstawność białych koszul umysłowych pracowników na siedząco "urzędujących" w biurach. To angielskie pojęcie bowiem obejmuje sobą wszystkich pracowników, praca jakich głównie wymaga ruchu niemal całego ciała i absorbowanie niemal wszystkich mięśni plus umysłu. Pod nazwą fizyczna "praca moralna" generująca "zapracowaną nirwanę" ja rozumiem więc właśnie dowolną pracę wykonywaną przez któregoś z owych "niebiesko-kołnierzykowców". Ilość generowanej w niej energii moralnej zależy bowiem głównie od trudności warunków w jakich daną pracę się wykonuje oraz od poziomu zmęczenia fizycznego i umysłowego jakie jej wykonywanie powoduje u pracującego, a NIE od tego "czy" i "jakimi" narzędziami ktoś się posługuje dla jej wykonywania.

 

(b) Inny z oglądających nasz film wyraził niepokój iż długotrwałe przeżywanie nirwany może szkodzić zdrowiu. Aczkolwiek pozornie taka obawa wydaje się racjonalną, pomija ona branie pod uwagę wiedzy i doświadczenia Boga - kiedy wbudowywał On zjawisko nirwany w ludzkie ciała (tak jak to wyjaśniam w punkcie #A1 swej strony o nazwie "evolution_pl.htm"). Tymczasem wiadomo, że wszystko co Bóg tworzy lub ustanawia zawsze jest (używając słów samego Boga) "bardzo dobre". Tylko ludzie, kiedy NIE znając wszystkiego na temat działania ciała ludzi zaczynają udoskonalać jakieś boskie dzieło, zwykle powodują więcej szkody niż pożytku (np. wytwarzają lekarstwa jakich "skutki uboczne" mogą być gorsze od samej choroby, wymyślają plastyki, trujące ludzi pestycydy, czy brudne sprzedawalne paliwa wyziewy jakich wyniszczają życie). Ja przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy i przekonałem się, że nigdy w życiu nie czułem się zdrowszy. NIE tylko iż NIE powoduje ona pogorszenia się stanu zdrowia, ale wręcz zwiększa zdrowie i eliminuje zachorowania. Oglądający, który przekazał mi swoje obawy w tej sprawie, powoływał się na zjawisko zwane "zespół przetrwałego pobudzenia seksualnego" (patrz https://www.google.pl/search?q=zesp%C3%B3%C5%82+przetrwa%C5%82ego+pobudzenia+seksualnego ) jakie doświadczają niektóre kobiety, a jakie polega na spontanicznym pojawianiu się seksualnego orgazmu. Jednak nirwana wcale NIE jest orgazmem, a duchowym uczuciem - poziom szczęścia i przyjemności jakiego jedynie daje się zgrubnie porównywać do przyjemności orgazmu jaki trwa bez końca. Ponadto nirwana wcale NIE jest powodowana czynnikami chrobotwórczymi, jakie z pewnością są odpowiedzialne za pojawianie się owego zjawiska "zespołu przetrwałego pobudzenia seksualnego", takimi jak np. używanie chemicznych środków zapobiegania ciąży, picie wody skażonej przemysłowymi truciznami i radioaktywnością, zjadanie pożywienia nasiąkniętego pestycydami i najróżniejszymi innymi morderczymi chemikaliami, itp. NIE na darmo w raporcie z uprowadzenia Nowozelandki do UFO opublikowanym w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"), lekarz ze statku UFO w paragrafie N-96 ostrzega Miss Nosbocaj - cytuję: "ON powiedział, chemiczne zapobieganie niepożądanej ciąży, chemikalia jakie są używane na tej planecie nie są dobre dla dzieci, także nie są dobre dla kobiet, jest, ich użycie jest bardzo szkodliwe, nie używaj ich, Ty masz coś znacznie lepszego w sobie samej dla sprawowania kontroli, staraj więc się używać co masz w sobie, jeśli Ty, jeśli Ty nie chcesz zajść w ciążę po prostu użyj, Ty przecież wiesz jak to użyć, wszystko to jest w Twoim umyśle, Twój, Twój umysł jest bardzo potężny, staraj się więc go użyć. Nie używaj chemikalii one czynią Ci szkodę. One wszystkie są bardzo szkodliwe. Ludzie na planecie Ziemia nie rozumieją zapłodnienia, chwila zapłodnienia jest niezwykle ważną rzeczą. Odziaływanie na nią chemikaliami kiedy oni nie rozumieją co czynią jest, jest niezwykle niebezpieczne, Ty nie masz prawa czynić tego nienarodzonym dzieciom. Dlaczego tak jest dopiero obecnie niektórzy ludzie zaczynają myśleć ale to nie dotrze do powszechnej wiadomości przez wiele, wiele lat, i minie prawdopodobnie ponad piętnaście lat lub nawet więcej, zanim ludzie zaczną zdawać sobie z tego sprawę."

 

(c) Ktoś jeszcze inny NIE zrozumiał posłania naszego filmu. A posłanie to jest bardzo proste. Stwierdza ono, że motywowanie do produkcyjnej pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu" ma zbyt wiele "niepożądanych skutków ubocznych" i już przestało się spełniać w sytuacji dzisiejszej cywilizacji. Wszakże powoduje ono, że tylko bardzo nikły procent ludzkości nadal nim się delektuje, żyjąc w luksusach, decydując o losach milionów wcale NIE kierując się zasadami moralności, dbania o naturę, wiary w Boga, ani NIE znając jak się to czuje być w sytuacji tych o życiu i losach których decydują. To oni przez wieki rabowali naszą jedyną planetę z resztek surowców, wyniszczyli naturę, oraz nadal dbają jedynie o zaspokajanie własnej zachłanności. Natomiast ogromna reszta ludzkości to biedacy, bezdomni, uciśnieni, cierpiący, bo elity ich wykorzystują, czego efektem jest, że są niemal bezdomnymi lub faktycznie bezdomnymi - a oni, uczestnicy elit, paląc cygara, zaharowują swych niewolników na śmierć przy winie i drogich posiłkach, śmiejąc się im w twarz. Niestety, aby naprawdę to zmienić NIE wolno już powtarzać błędów przeszłości jakie udowodniły, że krwawe rewolucje i redukujące liczbę ludzi wojny wcale nic NIE zmieniają, bowiem po nich świat powraca do starych błędów - co przy kontynuowaniu obecnego poziomu ludzkiej wiedzy i jednoczesnej niemoralności zamieniłoby naszą planetę w rodzaj piekła jaki pokazuje angielskojęzyczny film "Mortal Engines" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mortal+engines ). Zresztą następnej wojny albo rewolucji przy dzisiejszym nasyceniu świata bronią jądrową, z całą pewnością nikt już NIE przeżyje - bez względu na to jaki ma bunkier i na ile lat wystarczy mu zapasów żywności. Wszakże NIE trudno zgadnąć iż w chwili zawalenia się obecnej cywilizacji owe bunkry i zgromadzone w nich zapasy żywności będą nausilniej atakowane i rabowane - tak jak ilustruje to scenariusz naszego filmu "Zagłada Ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś właściciele owych bunkrów NIE mają żadnej gwarancji iż w czasach anarchii, głodu i powszechnej śmierci pracownicy ich ochrony oraz budujący te bunkry też NIE ulegną pokusie aby zamiast swych zleceniodawców raczej ratować od śmierci swych najbliższych. Aby więc coś faktycznie zmienić w dzisiejszym świecie i potem przeżyć ową zmianę, trzeba pokojowo i demokratycznie wyeliminować "pieniądze" i "strach", a wraz z nimi wyeliminować wszelkie śmiercionośne skutki uboczne jakie one sobą wnoszą - czyli trzeba wdrożyć "Ustrój Nirwany". Dokonanie zaś tego bez "spartaczenia" jakie doskonale pamiętamy np. z błędów komunizmu, wymaga powierzenia zmiany grupie najmądrzejszych i najbardziej doświadczonych ludzi - czyli "ojców założycieli" (najlepiej jednak NIE polityków - którzy wszakże słyną z partaczenia wszystkiego czego tylko się dotkną, ani NIE naukowców - zbyt już zasiedziałych w swoich "wieżach z kości słoniowej" i stąd całkowicie już oderwanych od faktycznego życia). Tylko tacy najmądrzejsi i najbardziej doświadczeni, z pomocą Boga i poprzez użycie swojej mądrości grupowej pokojowo i demokratycznie wdrożą ustrój nirwany w najmniej odczuwalny sposób. Film ten delikatnie też przypomina, że nawet owe elity, które same zapewne uważają się za wrogów "ustroju nirwany" - jedynie na nim skorzystają. Jeśli bowiem "ustrój nirwany" NIE zostanie wdrożony wystarczająco szybko, nasza cywilizacja z pewnością upadnie, zaś anarchia, głód i masowe śmierci NIE oszczędzą nawet tych jacy mają doskonale wyposażone bunkry do swej dyspozycji - wszakże oszaleli z głodu ludzie wszędzie znajdą tych co będą mieli jakieś zapasy żywności. Wszyscy tego faktu zaczynają być coraz bardziej świadomi - czego dowodem jest NIE tylko nasz pierwszy i najstarszy budzący ludzi z uśpienia polskojęzyczny film z 2018/5/6 o tytule "Zagłada Ludzkości 2030", ale także coraz więcej najnowszych angielskojęzycznych filmów powstawanie jakich ów nasz film zapewne zainspirował, np. w rodzaju filmów o "survival SHTF" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=survival+SHTF ).

 

(d) W dzisiejszych czasach wielu oglądających wyraźnie się spodziewa, iż to np. 75-cio letni współautor filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany", czyli sam twórca idei "ustroju nirwany", zakasa rękawy i osobiście wdroży ten ustrój. Niestety, doświadczenia przeszłości dowodzą, iż tylko to co "mądrością grupową" wdrożyła duża grupa "ojców fundujących", ma jakiekolwiek szanse powodzenia - jako najlepszy przykład w historii rozważ powstanie USA i rolę tzw. "ojców założycieli USA" (po angielsku "Founding Fathers of USA" - patrz https://www.google.com/search?q=founding+fathers+of+the+usa ) oraz porównaj je z powstaniem i losami np. Rosji Radzieckiej. Jest tak ponieważ Bóg wprawdzie popiera wypracowanie nowych idei przez indywidualnych ludzi, jednak równocześnie kładzie ogromny nacisk na grupowe wdrażanie tych idei - co podkreślam np. w części (a) z punktu #H3 swej innej strony o nazwie "2020zycie.htm". To właśnie z powodu owego nacisku Boga na "grupową mądrość" oraz na zgodne "grupowe działania" wiemy już z historii, że żadne wysiłki pojedyńczych i z natury niedoskonałych oraz omylnych ludzi aby stworzyć lepszy świat, nigdy NIE przyniosły (i NIE przyniosą) wymaganych (pozytywnych) owoców - np. rozważ losy imperiów Aleksanda Wielkiego, Napoleona, Hitlera, czy Stalina. Przykro mi więc zawieść tu wielu dzisiejszych spędzających pracę na dłubaniu w nosie przed ekranem komputera, zaś spędzających życie na zjadaniu kanapek przed ekranem telewizora, ale pozostały nam już tylko dwie alternatywy. Mianowicie: albo wszyscy zakasamy rękawy i grupowo, demokratycznie, zgodnie i pokojowo wdrożymy "Ustrój Nirwany", albo też 99.9% z dzisiejszych nas najprawdopodobniej NIE dożyje do roku 2040-go. Wszakże po obecnym covid-19 może nastąpić następna pandemia np. "czarnego fungusa (mucormycosis)", lub coś jeszcze bardziej niszczycielskiego. Natomiast ci nieliczni co jakoś zdołają przeżyć nadchodzącą zagładę lat 2030-tych, też będą zmuszeni do fizycznego harowania i to przez czas znacznie dłuższy niż obecnie wymagałoby to wypracowanie nirwany - znaczy zmuszeni do harówki aby móc kontynuować swe codzinne życie w ogromnie wówczas trudnych warunkach po-kataklizmicznego świata o jakim staropolska przepowiednia zapowiada iż "człowiek będzie całował ziemię jeśli zobaczy na niej ślady innego człowieka". Jednocześnie, ponieważ ówczesne warunki niemal uniemożliwią wykonywanie tej harówki w zgodzie w wymogami "pracy moralnej" (tj. wymogami aby fizycznie pracować na ochotnika, dla dobra innych ludzi, oraz wypełniając przykazania Boga), jest już niemal pewne iż ówczesną harówką NIE da się zapracować na nirwanę - wszakże wszyscy zapewne będą wówczas pracowali z przymusu (tj. aby przeżyć), dla własnego dobra lub korzyści, oraz często zapewne będąc zmuszonymi swą sytuacją do łamania przykazań Boga. Ku zaś aż tak kataklizmicznemu zakończeniu losów dzisiejszej wersji ludzkości wystarczy wszakże aby mieszkańcy Ziemi kontynuowali dotychczasowe swe postawy typu: WY to zróbcie - dajcie nam "na tacy" gotowe rozwiązanie, albo niech inni COŚ zrobią, ja tylko przyjdę, wraz z kolegami i będziemy z tego korzystać. Ale ... żebym to JA sam miał zacząć postępować inaczej i żebym coś zrobił? Absolutnie NIE - będę czekał z założonymi rękami, aż np. 75-letni dr inż. Jan Pająk, wraz z kilkoma osobami, weźmie pasek od spodni, przyleje tu i tam - świat zaś sam się cudownie ponaprawia, a my będziemy potem klaskać i przyjdziemy powiesić czapkę na wieszaku, kiedy wszystko będzie już gotowe. Taki pogląd ma gro dzisiejszych ludzi: jeden lub para osób ma wykonać wszystko aby pozostali mogli zastać wszelkie prace już wykonane i jedynie potem delektować się ich owocami.

 

 

#L3. Gdzie w moich publikacjach zawarte są dodatkowe poszerzenia informacji zaprezentowanych naszym filmem (4K) o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany":

 

"Ustrój Nirwany" opisuję szeroko na swoich stronach internetowych i publikacjach począwszy od 2006/1/11 - patrz punkty #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm". Z kolei samo zjawisko "zapracowanej nirwany" - na zaletach i działaniu jakiej oparta jest zasada działania "ustroju nirwany", zacząłem dokumentować w swych publikacjach już począwszy od czasów jego przeżywania. Obecnie skrótowo czytelnik może się z nim zapoznać ze strony "nirvana_pl.htm" (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C7), zaś pełnemu opisowi "zapracowanej nirwany" poświęcony jest cały "rozdział JE" oraz podrozdziały JG6 do JG8 z tomu 8 z mojej monografii [1/5].

 

Niestety, obecne przeciążenie informacyjne - patrz https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku: information overload) naszej cywilizacji, np. wiadomościami z telefonów komórkowych i internetowych publikatorów, a ponadto najróżniejszymi reklamami, internetowymi inicjatywami, spamami i oszustwami, powoduje, że mało kto ma czas, zainteresowanie i wolę aby tamte opisy aktywnie sobie wyszukiwać i czytać. Na szczęście od dnia 2021/4/22 w YouTube dostępny jest już ten nasz doskonale zaprojektowany polskojęzyczny film (4K) o długości 33:36 minuty, z którego w wygodzie własnego mieszkania i z ekranu swego komputera lub "smart TV" każdy teraz jest w stanie film ten sobie oglądnąć i wstępnie poznać z niego najważniejsze informacje o owym idealnym "ustroju nirwany". Dokładniejszych zaś informacji o wstępnie tak poznanym ustroju nirwany każdy może potem sobie doczytać z moich stron internetiowych jakie ustrój ten opisują. I tak przykładowo:

 

- Inicjowanie praktycznego wdrażania Ustroju Nirwany poprzez gromadzenie doświadczeń eksperymentalnym wypracowywaniem nirwany przez ochotnikow wyjaśnia, między innymi, punkt #A3 ze strony "partia_totalizmu_statut.htm", zaś podsumowuje poniżej punkt #L6 niniejszego wpisu #335.

 

- Cechy, zalety i użyteczność "ustroju nirwany" bazującego na cudownym zjawisku nirwany (wyzwalanie jakiego Bóg dla bardzo istotnych powodów wbudował w ciała wszystkich ludzi) opisałem w punktach #A1 do #A4 ze swej innej strony o nazwie "partia_totalizmu.htm".

 

- Opis wstrząsu doznawanego kiedy szczęśliwość "zapracowanej nirwany" nagle u nas się pojawia i uderza nas jak jakiś "piorun szczęśliwości" - jaki to wstrząs ma zapewne zapobiegać przeoczeniu chwili kiedy nirwana ta u nas się pojawia. Opis ten zawarłem przykładowo we WSTĘPie do strony o nazwie "smart_tv.htm" a także, m.in., w kilku miejscach strony "nirvana_pl.htm" i w publikacjach ze stron tych linkowanych. Odnotuj z tych opisów, że u mnie wstrząs nadejścia nirwany był aż tak potężny i aż tak długotrwały, że nie wiedząc jeszcze co się dzieje, zacząłem się obawiać iż ukąsił mnie jakiś borneowski krewniak afrykańskiej muchy "Tse-Tse", która jednak zamiast śpiączki kończącej się śmiercią, powoduje przepotężne poczucie trwałej szczęśliwości.

 

- Powodowane zakończeniem się mojej profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo i powrotem do Nowej Zelandii zakończenie się mojej 9-miesięcznej nirwany. Krótko ten powód zakończenia się mojej nirwany opisałem we WSTĘpie do strony "smart_tv.htm", zaś szczegółowiej wyjaśniłem go w punkcie #F2 swej innej strony o nazwie "nirvana_pl.htm".

 

- Wyniki i powyznaczane dane liczbowe moich szczegółowych badań zjawiska nirwany, które to badania wykonywałem kiedy osobiście nirwanę przeżywałem i których wyniki natychmiast dokumentowałem. Opisałem je szczegółowo aż w kilku swych stronach internetowych i monografiach. Przykładowo, owo najbardziej istotne dla każdego czytelnika samo zjawisko szczęśliwości "zapracowanej nirwany", jego dane liczbowe, oraz jego użyteczność jako zastępstwo dla dzisiejszej motywującej mocy "pieniędzy" i "strachu" (tj. jaką to nirwaną, zamiast "pieniędzy" lub "strachu", można opłacać wykonywaną przez ludzi pracę fizyczną) opisałem we wyżej już wymienionych punktach #C7, #D3 i #D2 ze swej strony o nazwie "nirvana_pl.htm", oraz w publikacjach stamtąd linkowanych.

 

- Inne niż "zapracowana nirwana" krótkotrwałe i uczuciowo słabsze odmiany nirwany, które najróżniejsi ludzie czasami przeżywają - nie wiedząc jednak czym jest to co właśnie doznają, też opisałem w swoich publikacjach. Przykładowo, ci z czytelników, którzy osobiście uczestniczyli w strajku okupacyjnym studentów Politechniki Wrocławskiej z 1968 roku być może pamiętają unikalne uczucie szczęśliwości, kiedy mieli tam okazję aby osobiście przeżywać odmianę nirwany jaką można nazwać "nirwaną tłumu" albo "nirwaną rezonansową". Jest ona bardzo krótkotrwała i o znacząco niższym natężeniu szczęśliwości niż "nirwana zapracowana". Jednak też daje jakieś wstępne pojęcie jakim potężnym motywatorem ludzkiego działania i postępowania nirwana naprawdę jest. Ową "nirwanę tłumu" jaka opanowała wówczas większość strajkujących studentów zgromadzonych wtedy na masówce w auli Politechniki Wrocławskiej (jaką to "nirwanę tłumu" ja też tam wtedy przeżywałem) opisałem szczegółowiej w punkcie #C3 z mojej strony o nazwie "nirvana_pl.htm" zaś skrótowo wspominam w (6) z punktu #B8.2 i w 7 z punktu #E1 mojej strony o nazwie "rok.htm" opisującej mój rocznik 1970 absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej - sporo z grona których brało udział w tamtym strajku i owej niezapomnianej masówce studentów grupowo przeżywających nirwanę rezonansową (opisuję ją też pod niektórymi z adresów linkowanych z tego wpisu #335). W punktach #C4 do #C4.3 owej strony "nirvana_pl.htm" opisane są także inne podstawowe odpowiedniki nirwany.

 

(Cały niniejszy wpis #335 NIE zmieścił się w pamięci tego bloga - stąd jego reszta będzie kontynuowana poniżej jako wpis #335_2)

kodig : :