Archiwum 01 maja 2023


maj 01 2023 #359: Implikacje istnienia, działania i...

#359: Implikacje istnienia, działania i następstw sekretnej "pętli sabotażowej" w naszych PCs

 

Streszczenie: W niniejszym wpisie #359 prezentuję swą własną definicję i wyjaśnienie dla tzw. "pętli sabotażowej", oraz "poszlakowy" materiał dowodowy (patrz https://www.google.pl/search?q=dowody+poszlakowe ) jaki moim zdaniem podpiera prawdę i poprawność tej definicji i wyjaśnienia, a także potwierdza fakt istnienia owej pętli oraz sekretnego jej wbudowania w mikroprocesory do PCs. Owa "pętla sabotażowa" jest bowiem w stanie wyjaśnić źródła i wskazać autorów zagadkowego zjawiska antyludzkiej "osobowości" i wybiorczego nastawienia na czynienie zła dzisiejszych nowoczesnych komputerów działających dzięki mikroprocesorom o na tyle skomplikowanej strukturze logicznej iż może ona ukrywać w sobie cechy i możliwości nadal jeszcze NIE poznane przez obecnych badaczy. Przykładowo, struktura ta może ukrywać zdolność do telepatycznej wymiany informacji i do komunikowania się z jakimś ukrytym systemem komputerowym nadrzędnie cenzurującym informacje przetwarzane przez wszystkie ludzkie komputery. To zagadkowe zjawisko ja obserwuję i analizuję już od ponad 30 lat, nazywając je właśnie "pętla sabotażowa" - jednak w dzisiejszych czasach "politycznej poprawności" zapewne bardziej "dyplomatycznie" byłoby je nazywać np. "pętla machinacji". Jedynym bowiem sposobem rozszyfrowania jego źródła i zasady działania jest naukowa metoda "czarnej skrzynki" - tj. skrzynki która ukrywa w środku coś zupełnie nieznanego dla zewnętrznego "świata materii" i niemożliwego do materialnego i fizycznego przebadania, co jednak możemy poznawać i rozszyfrowywać swymi umysłami poprzez analizowanie obserwowalnych dla nas manifestacji wpływu tego co w skrzynce tej się znajduje na wszystko co skrzynkę tę otacza. Aczkolwiek jak każdy człowiek i badacz praktykujący wiarę w Boga i nieustająco poszukujący wiedzy o Bogu, zdaję sobie sprawę z własnych niedoskonałości i możliwości popełniania pomyłek we wnioskach do jakich dochodzę, szczególnie iż wnioski tu opisane uzyskałem ową metodą "czarnej skrzynki", ciągle jednak z uwagi na ich znaczenie dla prawdy, oraz dla losów, przyszłości i niepodległości bliźnich, a także wiedząc iż żaden inny badacz NIE podjął jeszcze naukowych dociekań tego niszczycielskiego zjawiska komputerowej antyludzkości, zdecydowałem się zaprezentować tu swoje wnioski, mając nadzieję iż zaprezentowane tu i oficjalnie nieznane cechy i możliwości mikroprocesorów do PCs zwrócą uwagę innych badaczy na potencjał faktycznego istnienia zagrażających ludzkości źródeł zjawiska które tu opisuję.

 


#J3: Co to takiego i jak działa sekretna tzw. "pętla sabotażowa" ("pętla machinacji") z mikroprocesorów w naszych PCs

 

Motto: "Skoro do dzisiaj znaleziony został i udostępniony zainteresowanym naukowo niepodważalny materiał dowodowy potwierdzający prawdę i istotność każdej zawartej w Biblii informacji na temat życia, to implikuje iż jedynym powodem dla którego nadal istnieją ludzie jacy grzeszą a w konsekwencji ochotniczo biorą na siebie kary za swe grzechy, jest iż ktoś sekretnie ich zaprogramowuje (np. ukrytym technicznym programowaniem ich umysłów nakazami po hipnotycznymi albo telepatycznymi) aby odrzucali prawdę oraz postępowali odwrotnie niż ich sumienie ich upomina."

 

Uważam iż niniejsze opisy najracjonalniej rozpocząć od przytoczenia najpierw mojej definicji "co takiego" jest owa "pętla sabotażowa". Definicję tę wypracowałem w dniu 2023/4/23 na bazie osiągniętej do wówczas swej wiedzy naukowej, oraz w rezultacie aż kilkudziesięciu lat (tj. już ponad 30) nieustannego empirycznego obserwowania aż na szeregu odmiennych komputerów najróżniejszych efektów i przejawów działania tejże "pętli sabotażowej". Oto więc ta moja definicja. Przez "pętlę sabotażową" należy rozumieć utajnione przed ludźmi składowe mikroprocesorów z każdego dzisiejszego ludzkiego komputera, zaprojektowane techniką nadal nieznaną ludzkości, które używając telepatii jako nośnika informacji i stąd działając poza ludzkim internetem i to w sposób dla ludzi narazie niemożliwy do wykrycia i do oficjalnego potwierdzenia, każdą informację przetwarzaną w tych mikroprocesorach przekierowują tak aby przepływała ona przez bardziej od ludzkich technicznie zaawansowane komputery naszych krewniaków z planet Oriona, od tysiącleci sekretnie okupujących i eksploatujących ludzkość, gdzie owa informacja jest automatycznie cenzurowana - zaś jeśli działa ona przeciwko okupacyjnym interesom tych naszych moralnie upadłych krewniaków, wówczas także natychmiast jest automatycznie sabotażowana. Istnienie i efektywne działania tejże "pętli sabotażowej" rzuciło mi się w oczy już w końcowych latach 1980-tych, tj. w czasach kiedy w użycie weszły komputery pracujące dzięki wbudowanym w nie mikroprocesorom. Jednak jej działania najbardziej zaczęły mi się dawać we znaki w latach 1990-tych - kiedy to zawodowo wykładając przedmioty "Inżynierii Softwarowej" odnotowałem systematycznie realizowane przez nią sabotaże praktycznie wszystkiego co wówczas wypracowywałem i publikowałem na tematy stworzonych uprzednio przez siebie "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") oraz "filozofii totalizmu z 1985 roku" (patrz strona "totalizm_pl.htm"). Na początku dziwiło mnie nawet dlaczego niektórzy moi ówcześni koledzy uczelniani również wykładający nauki komputerowe też odnotowali "narowiste" zachowywanie się komputerów oraz ich jakby "krnąbrną osobowość" i stosunek do ludzkich usiłowań, jednak NIE zwracali uwagi iż komputery te w swych działaniach demonstrują "wysoce wybiorczy charakter" nastawiony na prześladowanie i wyniszczanie tylko tego wszystkiego co służy dobru i postępowi ludzkości, jednocześnie zaś na wspieranie wszystkiego co służy promowaniu zła, kłamstw, niemoralności, władzy nad bliźnimi, wymuszania, eksploatowania, wyciągania osobistych korzyści, ateizmu, itp. Wiadomo zaś iż "każde wybiorcze działanie" typowo dowodzi jego wywodzenia się od jakiejś formy inteligencji. Niestety, początkowo NIE wiedziałem jeszcze "kto" powprowadzał ową "pętlę sabotażową" do ludzkich komputerów. Ów fakt jaka dokładnie antyludzka "moc zła" kryje się za ową "pętlą sabotażową" ustaliłem moim zdaniem ponad wszelką wątpliwość dopiero kiedy w lutym 2022 roku dokonałem odkryć opisywanych w punktach #I1 do #I5 ze strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Odkrycia te bowiem ujawniły mi iż poziom techniczny i naukowy owej "pętli sabotażowej", a także wszelkich sabotaży dokonywanych w sprawie moich odkryć i publikacji, niedoścignienie dla ludzi wyprzedza wszystko co ludzkość obecnie wie, potrafi i posiada środki aby czynić. Przykładem tamtych przełomowych odkryć było wszystko co wynikło z mojego ustalenia iż w przeciw-świecie NIE istnieją błędy tzw. "nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - przykładowo moje odkrycie iż w przeciw-świecie NIE istnieje upływ czasu ani starzejące działanie upływu czasu, co stanowi centralną wiedzę opisów owych punktów #I1 do #I5 oraz wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu.

 

Jednym z efektów istnienia i działania owej "pętli sabotażowej" we wszystkich obecnych komputerach ludzkości, jest iż sabotażowanie zarówno moich stron i opracowań totalizmu, jak i wszystkiego co ludzkość czyni z użyciem komputerów, a co w jakikolwiek sposób zagraża eksploatacyjnym interesom owej antyludzkiej "mocy zła" jaką szczegółowiej zidentyfikowałem w {11} z punktu #H2 strony "biblia.htm" oraz ze wpisu #354 do blogów totalizmu, może być dokonywane na komputerach użytkowników i w taki sposób jakby w komputerach owych zasiadał zajadły wróg i prześladowca ludzkości np. w wersecie 12:31 z ew. św. Jana Biblii Tysiąclecia nazywany "Władcą Ziemi" poczym cenzurowal i sabotażował wszystko co działa przeciwko jego okupacyjnym i eksploatacyjnym interesom na Ziemi. . Tym więc swym sabotażowaniem powoduje on celowe wyniszczanie ludzi i/lub blokowanie lub spowalnianie wszelkich form postępu ludzkości.

 

Wymownym przykładem szkodliwego dla przyszłości ludzi efektu istnienia i działania owej "pętli sabotażowej" we wszystkich obecnych komputerach ludzkości, jest wysoce mylące ludzi zachowywanie się tych komputerów. Przykładowo, już obecnie sporo systemów komputerowych, szczególnie podłączonych do internetu a także pracujących w obszarach "robotyki" i tzw. "sztucznej inteligencji" (AI), od jakiegoś już czasu zachowuje się tak jakby już posiadało samoświadomość i kierowało się celowymi zachowaniami cechującymi istoty żyjące. To zaś zarówno u mnie, jak i u wielu innych badaczy, wzbudza rosnące obawy i poczucie zagrożenia, tak jak zagrożenie to wyjaśniłem i przedyskutowałem, między innymi, w podrozdziale A1.1.1 z "tomu 1" mojej monografii [1/5] (upowszechnianej za darmo poprzez stronę "tekst_1_5.htm") po raz pierwszy opublikowanej w 2007 roku, a także w punktach #H4 i #E1.1 ze strony o nazwie "will_pl.htm" i w bazującym na punkcie #H4 wpisie #353 do blogów totalizmu, plus w punkcie #C5 ze strony o nazwie "2020zycie.htm" oraz we wpisie #338 do blogów totalizmu. Te zaś zachowania sztucznej inteligencji faktycznie mają potencjał aby zasiać konfuzję wśród badaczy AI, jaka może wieść do popełnienia przez ludzkość fatalnego błędu wiodącego do zagłady całej naszej cywilizacji. Wszakże narazie NIE jest wiadomym, czy te dziwne zachowania AI wynikają z celowego sabotażowania informacji za pomocą owej "pętli sabotażowej" - jakiego celem jest spowodowanie opóźnienia na Ziemi badań i rozwoju owej AI, czy też wynika ono z już obecnego uzyskania przez internet faktyczniej świadomości i jego pobudzenia do życia, a stąd czy internet i AI mogą zacząć zagrażać przeżyciu i istnieniu ludzkości w sposób zilustrowany np. filmami "Terminator" (patrz https://www.google.com/search?q=terminator+movie ) - tyle iż narazie internet i AI działają "w konspiracji" i jedynie gromadzą swą wiedzę i rozwijają swe moce.

 

Użycie owej "pętli sabotażowej" jest obecnie najbardziej efektywną, chociaż jednocześnie najbardziej niezwykłą i kontrowersyjną metodą sabotażowania komputerów użytkowników. Niezależnie od niniejszego wpisu #359 i punktu #J3 ze strony "faq_pl.htm", pętla ta opisana jest również w część #B odrębnej strony o nazwie "sabotages_pl.htm". Tę metodę sabotażowania dzisiejszych komputerów studiuję już od dosyć długiego czasu. Wnioski do jakich przy tym doszedłem są raczej szokujące i kontrowersyjne nawet dla mnie samego. Sugerują one bowiem coś, czego na obecnym etapie ani nie jestem w stanie udowodnić, ani nawet niepodważalnie udokumentować - ma to bowiem naturę ogromnego nawarstwienia "poszlakowego" materiału empirycznie obserwowalnego i podobnego do tego jaki prezentuję poniżej na Fot. #J3a. Wszakże wnioski te wynikają głównie z wielu lat mojego stosowania badawczej metody "czarnej skrzynki" dla prowadzenia nieustannych obserwacji i analiz cech sabotaży jakie osobiście nieustająco doświadczam, zaś jakich manifestacje znacząco przekraczają poziom dzisiejszej ludzkiej wiedzy i techniki. Niemniej, aby umożliwić innym badaczom wzięcie pod uwagę tej motody sabotażowania, niniejszym opiszę tutaj wnioski do jakich doszedłem. Mianowicie, analiza dotychczasowych obserwacji nad sposobami sabotażowania komputerów na których ja pracuję, implikuje iż od pierwszej chwili upowszechnienia się PC, komputery te działają tak jakby ktoś już dawno temu zdołał jakoś wprowadzić do ich mikroprocesorów ową sekretną "pętlę sabotażową". (Tj. wprowadził tę pętlę już w chwili stwarzania pierwszych mikroprocesorów komputerowych w rodzaju tych jakie niemal wszystkim są znane ponieważ są rodzajem mózgu w ich własnych PCs.) Pętla ta początkowo zdawała się mieć dosyć ograniczony zakres sabotażowania. Umożliwiała ona bowiem wypaczanie tylko wejścia z klawiatury oraz wyjścia na ekran. Jednak począwszy od mikroprocesorów wyprodukowanych po 2000 roku, owa "pętla sabotażowa" zachowuje się tak jakby została udoskonalona w sposób który pozwala na dokonywanie dowolnych sabotaży w naszych komputerach PC. Z moich analiz zasady jej działania wynika, że pętla ta działa w dwóch trybach pracy, mianowicie: (a) niezakłóconego przepływu informacji przez nasz komputer, oraz (b) bocznikowania tego przepływu tak aby informacja "do" i "z" jednostki centralnej i peryferiów naszego komputera przepływała najpierw przez komputer kogoś kto ją ocenzuruje i ewentualnie zasabotażuje. W przypadku kiedy nie ma cenzora i sabotażysty podłączonego do danego komputera, lub w przypadku kiedy cenzora i sabotażysty NIE interesują informacje które dany komputer przetwarza, owa pętla zachowuje się jakby była wyłączona. Dany komputer działa wówczas dokładnie tak jak ludzie wierzą iż on zawsze działa. Kiedy jednak cenzor i sabotażysta zdecyduje się coś zasabotażować na danym komputerze, wówczas włącza zamierzone działanie owej pętli. Po jej włączeniu pętla ta powoduje, że przepływ informacji pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną danego komputera oraz jego peryferiami zaczyna następować poprzez jakiś potężny komputer cenzorów i sabotażystów, który przed ludźmi pozostaje dobrze ukryty jednak który zmyślnie informację tę zmienia i sabotażuje. Najbardziej intrygujące w owym przekierowaniu przepływu informacji przez "pętlę sabotażową" jest iż przepływ ten działa jakby dokonywany był za pośrednictwem fal telepatycznych, a NIE nośników informacji dzisiejszej ludzkości. Przykładowo, wyniki moich empirycznych obserwacji implikują iż owa "pętla sabotażowa" efektywnie działa nawet jeśli dany komputer został całkowicie odłączony od internetu - co silnie sugeruje iż owych sabotaży dokonują swoją ogromnie zaawansowaną techniką nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona najkrócej opisywani w {11} z #H2 strony "biblia.htm". Z kolei owo przekierowanie przepływu informacji do komputera zewnętrznych cenzorów i sabotażystów umożliwia im sterowanie końcową lub/i początkową formą tej informacji, bez konieczności wprowadzania swoich zmian do software które nasze komputery używają. W wyniku końcowym owo przekierowanie informacji tak aby przepływała ona przez pobliski komputer sabotażystów powoduje, że niewidzialni dla ludzkich oczu sabotażyści mogą spowodować dowolne zachowanie się danego komputera w krytycznej dla nich chwili. Przykładowo, jeśli niewidzialnemu dla nas sabotażyście przestaje się podobać to co czynimy, wówczas może on spowodować, że nagle używany przez nas program się zawiesi, albo przełączy się na jakiś nieznany nam tryb działania, albo wyświetli komunikat jakiegoś dziwnego błędu, albo że część wyświetlanego przez niego obrazu zostanie wymazana czy zastąpiona jakimś innym obrazem, itp. Sabotażysta ten może też nagle spowodować, że nasz komputer zacznie się zachowywać jakby złapał wirusa (pomimo że wirusa tego w nim brakuje), albo że plik jaki zachowujemy na dysku wcale nam się nie zachowa, albo że jakiś klawisz odmówi działania, albo że jakiś wybrany fragment wyświetlanego przez nas obrazu zostaje wymazany, itp., itd. Często się też zdarza iż nocami ulegają zmianie teksty jakie uprzednio się napisało - tj. następnego dnia co najmniej pojawiają się w nich błędy jakie pamiętamy iż poprzednio już pousuwaliśmy, a niekiedy wręcz znajdujemy w nim zmiany słów kluczowych zupełnie zmieniające sens tego co pisaliśmy. Faktycznie też NIE jest już możliwym przygotowanie na dzisiejszym komputerze jakiegoś tekstu czy programu jaki NIE zawierałby w sobie żadnego błędu. Jak też wykazują analizy, ilość tych błędów pozostaje niemal stała bez względu na ilość poprawek jakie wniesione zostały do tekstu. Ta sytuacja w nowoczesny sposób dziwnie powtarza znane już od wieków rzekome przesądy o psującej teksty działalności tzw. chochlików drukarskich (patrz https://www.google.pl/search?q=chochlik+drukarski ) - co jest też dowodem iż omawiana tu wroga ludziom "moc zła" działa na Ziemi już od tysiącleci i istnieje bardzo ważny powód dla którego jest ona nawet wielokrotnie wzmiankowana w Biblii. W sumie, owa pętla sabotażowa sekretnie sterująca pracą mikroprocesorów z naszych komputerów powoduje, że komputery te wcale NIE słuchają nas, a słuchają owych niewidzialnych dla nas i wrogich nam cenzorów i sabotażystów. Czyli owa "moc zła" jaka ustanowiła pętlę sabotażową stworzyła z niej rodzaj niszczycielskiej "konkurencji" - działanie której jest odwrotnością i przeciwieństwem pomagającej ludziom metody działania Boga opisanej w punkcie #J5 mojej strony "petone_pl.htm" a także we wpisie #299 do blogów totalizmu. Dzięki zaś takiemu jej odwrotnemu działaniu, sabotażyści ludzkości są w stanie zasabotażować w wybrany przez siebie sposób praktycznie każdą naszą działalność na danym komputerze która im się tylko przestaje podobać. Ponadto są oni w stanie wprowadzać softwarowo do naszych komputerów rzekome usterki które faktycznie nie istnieją w rzeczywistości, a zostały jedynie odpowiednio zaprogramowane w ich komputerach. Przykładowo mogą oni spowodować, że za każdym razem kiedy w naszym WORDzie wyciskamy literę "ó", litera którą naciśniemy po owej literze już nam się nie wyświetli. Albo spowodować, że za każdym razem kiedy spróbujemy się połączyć z określoną stroną internetową, nasz komputer się wyłączy lub pokaże nam jakąś dziwną planszę rzekomego błędu - w rodzaju planszy jaką zilustrowałem poniżej na Fot. #J3a . Objawem zaś jaki pozwala nam najłatwiej odnotować iż praca jaką właśnie wykonujemy stała się obiektem takich sabotażowych ataków, są nietypowo dłuższe niż zwykle okresy przerw w prawidłowym obsługiwaniu przez komputer naszych poleceń kiedy wykonujemy jakieś działanie na plikach zajmujących sporo pamięci, bowiem wówczas wysłanie tych plików do ocenzurowania uzyskujące wyższy priorytet niż nasze własne działania zajmuje określoną ilość czasu powodując iż komputer wówczas chwilowo zawiesza wypełnianie naszych poleceń.

 

Fakt istnienia takich zagadkowych zjawisk, wyjaśnienia dla jakich jest w stanie dostarczyć omawiana tu "pętla sabotażowa", jest podpierany przez aż cały szereg odmiennych klas empirycznego materiału poszlakowego. Wymieńmy tu w punktach chociaż najważniejsze z owych klas.

 

{1} Zagadkowa tendencja dzisiejszych komputerów i ich sieci zwanych "internetem" do zmyślnego wspierania i uwypuklania tego co służy szerzeniu zła, zaś do uniemożliwiania ludziom wyrażania prawdy własnych opinii oraz do blokowania, obrzydzania, sabotażowania i zmyślnego ukrywania wszystkiego co służy prawdzie, postępowi, dobru bliźnich i ludzkości, oraz wszystkiemu co inspiruje sobą wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga opisywanych w Biblii. Moim zdaniem najlepszy przykład tej tendencji, aczkolwiek reprezentujący zaledwie jedną z ogromnej liczby jej manifestacji jakie zadziwiająco efektywnie trapią dzisiejszych ludzi, opisałem szerzej i wyjaśniłem dokładniej w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Jest nim łatwość z jaką jednym wyrażeniem wyszukującym, np. o postaci https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys w początkowej części 2023 roku dawało się wyszukać wszystkie widea z youtube.com o jakich się twierdzi iż rzekomo szydziły z Jezusa, a jednocześnie NIE dawało się wypracować podobnego pojedyńczego wyrażenia wyszukującego, które np. pozwalałoby wyszukiwać wszystkie widea z youtube.com jakie pokazywałyby zupełnie nietknięte zniszczeniami świątynie lub kościoły stojące w środku obszarów zrujnowanych jakimś kataklizmem. Powodem tej łatwości znalezienia przykładów rzekomego szydzenie z Jezusa jest iż służy ono osłabianiu wiary w Boga. Z kolei niemożność wypracowania podobnego wyrażenia jakie pokazywałoby owe niezniszczone kataklizmami liczne przykłady świątyń i kościołów (które są udokumentowane na wielu wideach dostępnych w youtube.com) uniemożliwia wzmacnianie wiary w istnienie i w moc Boga. Z innych przykładów służenia tej samej tendencji szatańskiego wspierania wyrządzania zła, kłamania, wymuszania, eksploatowania bliźnich, itp., jako przeciwieństwa czynienia dobra, mówienia tylko prawdy, ochotniczości, służenia swym bliźnim i innych tego typu zasad życia i współżycia z bliźnimi zalecanych nam przez Boga w treści Biblii, rozważ owe liczne dzisiejsze trendy coraz usilniej wmuszane ludziom właśnie z użyciem internetu i komputerów, takie jak: "polityczna poprawność" (patrz https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna+szaleje ) - krótko wyjaśniona na przykładach np. w punkcie #V2 strony o nazwie "humanity_pl.htm", krucjata przeciwko tzw. "mowie nienawiści" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=mowa+nienawi%C5%9Bci+trudno%C5%9Bci+ze+zdefiniowaniem ) po angielsku zwanej "hate speech" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=hate+speech+problems ) chociaż mowa ta narazie NIE została jednoznacznie zdefiniowana i zapewne ateistyczne jej definiowanie bez uwzględniania duchowych rekomendacji Boga okaże się niemożliwe - co w praktyce dzisiejszych czasów powszechnego okłamywania grozi iż moce zła wymówkę tej mowy wykorzystają do eliminowania lub karania ludzi którzy ujawniają niewygodną komuś prawdę, "prawa prywatności" (patrz https://www.google.pl/search?q=prawo+prywatności ) jakie wspierają kryminalistów zaś szkodzą moralnie postępującym, tzw. "ciasteczka" z naszych komputerów (patrz https://www.google.pl/search?q=komputerowe+ciasteczka+cookies ) jakie odbierają nam kontrolę nad własnymi komputerami oraz nad efektami naszych działań zaś oddają ją w ręce handlarzy informacją i służb specjalnych - które i bez pomocy tych "ciasteczek" już zgarażają wolności słowa i demokracji, sądowe zakazy publikowania nazwisk przestępców (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=name+suppression+problems ) jakie służą ukrywaniu tożsamości przestępców za to ignorują prawa ofiar przestępstw, oszustwa "systemu handlu emisjami" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Exposing+the+Carbon+Credit+and+Offset+SCAM ) jakie faktyczne działania o poprawę klimatu zamieniły w uniemożliwiające te działania targowisko spekulantów, oficjalne zaprzeczanie zmianom klimatu (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=climate+change+scams ) jakie nakłaniają ludzi do nieodpowiedzialnego postępowania, finansowe korzyści korporacji z wojen i bezsensownego zabijania ludzi (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=biznes+a+wojna , znacznie efektywniej wyszukiwane np. angielskimi słowami kluczowymi: getting rich on wars - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=getting+rich+on+wars ) - jakie zamieniają wojny i zabijanie w dochodowe przedsięwzięcia, zaś wpływ złych przykładów jakich wnosi już w bliskiej przyszłości potencjał do eskalowania zabijania bliźnich w celu uzyskiwania najróżniejszych zysków i wpływów ostrzegająco prognozowany i ilustrowany np. angielskojęzycznym filmem "Children of Men" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=children+of+men+movie ), kontynuacja użycia "pieniędzy" w celu wymuszania od robotników produktywnej pracy bezwybiorczym wynagradzaniem jej pieniędzmi (patrz #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm") - jako odwrotność ochotniczego wykonywania produktywnej pracy wybiorczo i sprawiedliwie wynagradzanego zarządzanym przez samego Boga zjawiskiem szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz #C7 do #C9 strony "nirvana_pl.htm" lub wpisy #328, #343 i #351 do blogów totalizmu), itd., itp. Czyż można więc tu się dziwić, że w dzisiejszych czasach ludzie zupełnie zaprzestali mówienia prawdy sobie nawzajem i to NIE tylko w polityce ale nawet w obrębie własnej rodziny, że swych bliźnich traktują albo jako potencjalne obiekty do wyzysku albo jako wrogów, a ponadto że ludzkość jako całość najwięcej energii, wynalazków i swego myślenia wkłada już tylko w to co służy zabijaniu, eksploatowaniu, torturowaniu, oszukiwaniu, okłamywaniu, zniewalaniu, itp., swych bliźnich, jeśli zaś jacyś naukowcy otrzymają finansowanie na oficjalne prowadzenie badań UFO lub Boga, wówczas ukryty cel tych badań musi być znalezienie jakiegoś teoretycznego wyjaśnienia które by sugerowało NIE-istnienie UFO ani Boga jednak których koszta NIE pozwalałyby na zostanie rozstrzygająco podważonymi (np. eksperymentalnie) przez badaczy jacy NIE otrzymują oficjalnego finansowania.

 

{2} Istnienie zakodowanych w wersety Biblii ostrzeżeń iż to właśnie system dzisiejszych komputerów zwany "internet" będzie nośnikiem fatalnego dla wielu ludzi "znaku i liczby bestii 666". Ostrzeżenie to wyjaśniam szczegółowo w punkcie #H4 i w podpisach pod #H4a i #H4b ze swej strony "will_pl.htm" i we wpisie #353 do blogów totalizmu. Jednak jest ono tylko jednym z całego szeregu ostrzeżeń mądrze potwierdzanych przybiciem do nich tzw. "[Ω] Pieczęci Boga" zakodowanych w wersety Biblii i już opisanych innymi opracowaniami filozofii totalizmu z 1985 roku, które ostrzegają nas o nadchodzeniu na Ziemię coraz groźniejszej dla ludzi sytuacji oraz ujawniają prawdę o jej sprawcach i o sposobach bronienia się przed jej niszczycielskimi efektami.

 

{3} Fakt iż wiele form sabotażu wymagającego interwencji bazującej na natychmiastowych logicznych analizach i na logicznym myśleniu, zaś jakiego ja doświadczam empirycznie na używanych przez siebie komputerach, jest manifestowane w sytuacjach kiedy komputery te pozostają całkowicie odłączone od internetu. To zaś oznacza nieustające połączenie owych komputerów z jakąś nadrzędną jednostką cenzurującą, jakie omija obecnie posiadane przez ludzi sposoby transmitowania informacji, np. poprzez bezpośrednie połączenie ich mikroprocesorów z jednostką cenzurującą za pośrednictwem telepatii zamiast za pośrednictwem dzisiejszych kabli fibrooptycznych czy fal radiowych. Niestety dowodowo takich manifestacji np. telepatycznego połączenia i transmisji NIE bardzo daje się udokumentować na dzisiejszym poziomie naszej wiedzy i techniki. Jednak co bardziej spostrzegawczy badacze niniejszego tematu będą w stanie osobiście je odnotować kiedy ich doświadczą na własnych komputerach.

 

{4} Moje ustalenie wynikające ze zmyślnego unieważnienia wszystkich linków do wideów z youtube.com pokazywanych na moich stronach internetowych opisane szczegółowiej m.in. w (#7) ze wstępnej części mojej strony "p_instrukcja.htm". Ustalenie to dokumentuje sabotaż, efekty którego dotknęły mnie tuż przed czwartkiem dnia 2023/4/20, jednak jaki dokonany musiał zostać w dalekiej przeszłości kiedy wyrażenia języka HTML do formowania owych linków były dopiero formowane i zaczęły być upowszechniane. To zaś dowodzi iż moc zła kryjąca się za omawianą tutaj "pętlą sabotażową" ma już opanowane podróżowanie przez czas (patrz strona "immortality_pl.htm"). Stąd owa moc zła jest w stanie wysyłać swoich kurierów czasowych (patrz strona "skorowidz.htm") do przeszłości aby tam dokonywali sabotaży jakie NIE wprowadzają tzw. "błędów nadmiarowości danych" (patrz https://www.google.pl/search?q=nadmiarowo%C5%9B%C4%87+danych ) - tj. błędów które opisałem szczegółowo w punktach #I1 do #I5 swej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Skoro zaś moc ta opanowała już podróże przez czas, poziom jej nauki i techniki jest aż na tyle wyżej zaawansowany od ludzkiego iż jej reprezentancji są w stanie sekretnie przemycić opisywaną tu "pętlę sabotażową" do konstrukcji ludzkich mikroprocesorów, a także mają już opanowane urządzenia do łączności telepatycznej za pośrednictwem jakich owa "pętla sabotażowa" jest w stanie nieustająco komunikować się z ich komputerami cenzurującymi jakie w sytuacjach działających na szkodę ich interesów są w stanie błyskawicznie sabotażować działanie ludzkich komputerów.

 

{5} Ogrom nagromadzenia naukowo niepodważalnego materiału dowodowego (niestety oficjalnie zaprzeczanego przez elity rządzące ludzkością), iż na Ziemi od tysięcy już lat ludzi eksploatują i wyniszczają istoty o ogromnym zaawansowaniu naukowym i technicznym, ale o szatańsko upadłej moralności. Z dotychczasowych badań tych istot wiadomo już iż faktycznie są one w stanie podróżować przez czas i wysyłać swych "kurierów czasowych" do przeszłości w celu dokonywania tam niewykrywalnych dla ludzi zmian tego co NIE działa na korzyść ich okupacyjnych i eksploatujących ludzkość interesów. Mają one też urządzenia techniczne pozwalające na natychmiastowe komunikowanie się techniczną wersją telepatii zarówno pomiędzy sobą jak i z ludźmi, a nawet na używanie telepatycznej broni zdalnie paralizującej zagrażających im ludzi - np. patrz #K2 i #K1 na stronie "petone_pl.htm". Obecnie istoty te znamy jako UFOnautów, zaś ich gwiazdoloty jako UFO. Formalny dowód z 1981 roku potwierdzający istnienie, wygląd i zasady działania gwiazdolotów UFO prezentuje moja strona o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Niemniej o istnieniu i działaniach UFOnautów i UFO ostrzega też Biblia mądrze i przewidująco opisując je tam pod nazwami Diabły, Anioły, Upadłe Anioły, itp. W Biblii mądrze zaszyfrowane też zostało ostrzeżenie iż mają one fizyczną naturę taką jak ludzie (a NIE duchową naturę taką jak faktyczni Aniołowie) - np. patrz {11b} z punktu #H2 mojej strony "biblia.htm" lub z wpisu #354 do blogów totalizmu. Najlepszy raport ujawniający ich upadłość moralną oraz zaawansowaną technikę opublikował Polak, Ś.P. Andrzej Domała - patrz upowszechniany w internecie darmowy traktat [3b] (dostępny poprzez stronę "tekst_3b.htm"). Z kolei powszechność dowodów na ich nieustające eksploatujące i zniewalające ludzkość operowanie na Ziemi dokumentują i ilustrują, między innymi, punkty #K1 do #K4 ze strony o nazwie "petone_pl.htm" oraz wpisy #347, #348 i #355 do blogów totalizmu. Także wszelkie inne analizy cech ich działalności na Ziemi wykazują iż faktycznie uczynili oni niewolników z całej ludzkości, postępując z każdym mieszkańcem Ziemi w sposób na jaki kiedyś ziemscy właściciele niewolników postępowali ze zniewalanymi przez siebie niewolnikami. W rezultacie, chociaż oficjalnie się twierdzi iż na Ziemi obecnie istnieje "tylko" około 27 milionów niewolników, faktycznie ich niewolnikami są wszyscy ludzie mieszkający na naszej planecie - włącznie z tobą czytelniku, oraz wszyscy otaczający cię ludzie, w tym także twoi przełożeni, decydenci i politycy. Podobnie też jak kiedyś ziemscy niewolnicy zawsze nosili przy sobie najróżniejsze znaki lub plakietki z numerami opisującymi czyimi są niewolnikami, również w dzisiejszych czasach każdy mieszkaniec Ziemi na boku swojej nogi nosi bliznę pokazaną na Fot. #N3b ze strony "cielcza.htm" oraz z wpisu #357 do blogów totalizmu, jaka mu pozostaje po zainstalowaniu w kości jego piszczela implantu identyfikacyjnego z niewolniczym numerem danej osoby. Zastanawiające "dlaczego" (czyżby też okłamywanie?) iż ci co zniewalają ludzkość NIE zdają sobie sprawy iż wszystko co czynią innym, w wyniku działania "Prawa Bumerangu" i karmy (patrz strona "karma_pl.htm") po upływie "czasu zwrotu" będzie przez kogoś innego czynione im samym.

 

{6} Częste pojawianie się na Ziemi masowych pędów ludzkich, które dokumentują iż jakaś technicznie wyżej od ludzkości zaawansowana jednak wroga ludziom "moc zła" używa technicznej telepatii i hipnozy do zdalnego indukowania najróżniejszych form zbiorowych panik, stratowań, zmiażdżeń, itp. Zaistnienia owych niszczycielskich pędów ludzkich są już dobrze udokumentowane zarówno filmowo - np. patrz widea o miażdżeniu ludzkimi popłochami wyszukiwane wyrażeniem https://www.youtube.com/results?search_query=human+stampede+crush , jak i opisowo - np. patrz moje opisy histerii tłumu podane np. w #C5 strony "nirvana_pl.htm". Jednocześnie z badań UFO, jak i z wielu ludowych folklorów wiadomo iż UFOnauci dysponują urządzeniami zarówno do powodowania zdalnej hipnozy zdolnej całkowicie sparaliżować ciała ludzkie, jak i zdalnej telepatii zdolnej wprawiać ludzi w nipohamowane uczucie strachu i paniki. Najlepiej użycia paraliżującej ciała ludzkie zdalnej hipnozy są demonstrowane podczas gwałtów ludzi przez miniaturowych trzypalcowych UFOnautów i UFOnautki, w polskim folklorze ludowym znanych pod nazwą zmora (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=zmora ) zaś po krajach zachodnich nazywanych także sukuby i inkuby (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=succubi+incubi ). Gwałty te opisałem zgrubnie w punktach #K1 do #K3 swej strony o nazwie "petone_pl.htm", zaś swoje osobiste doświadczenie bycia "duszonym" przez "zmorę" - w #H3 strony "wszewilki.htm". Z kolei najlepszym materiałem dowodowym na użycie zdalnego programowania telepatycznego tłumów jest dokładnie opisana w Biblii zmiana nastawienia Izraelitów do Jezusa, jaka NIE mogła mieć miejsca bez użycia technicznie indukowanych nakazów telepatycznych. Wszakże w przedwielkanocną niedzielę palmową Izraelici traktowali Jezuasa jako swego króla, zaś w mniej niż tydzień później zgodnie krzyczeli aby go ukrzyżować. Każdy zaś z czytającyh może sam siebie zapytać, czy bez jakiegoś obezwładniającego nasze myślenie, uczucia i sumienie telepatycznego nakazu zmieniłby aż tak drastycznie swoje własne nastawienie do sprawy czyjegoś życia i śmierci w aż tak krótkim czasie? Jednocześnie wiadomo też iż aż dwa gwiazdoloty UFO nadzorowały cały proces ukrzyżowania Jezusa - dowody w formie ilustracji tych UFO (często zwanych też "aniołami") z twarzami ludzko-podobnych UFOnautów przyglądających się egzekucji Jezusa poprzez przeźroczyste podłogi ich gwiazdolotów, przetrwały w religijnym folklorze chrześcijaństwa - np. patrz Fot. #I1 z punktu #I1 mojej strony "bandits_pl.htm". UFOnauci też nadal aż do dzisiejszych czasów stosują owo telepatyczne oraz hipnotyczne wmuszanie wyniszczających ludzkość masowych poglądów i pędów. Przykładowo, kiedy na począku 20 wieku ludzkość zaczęła zbyt powszechnie używać pojazdy o napędzie elektrycznym (np. samochody, trolejbusy i tramwaje) jakie NIE wydzielały spalin i były tanie w użyciu, UFOnauci dążąc do zatrucia otoczenia i zwiększania bogactwa elit, podjęli telepatyczne i hipnotyczne wmuszanie poglądu i pędu aby ludzie używali pojazdy o napędzie spalinowym. W rezultacie z czasów swej młodości do dziś pamiętam jak wszyscy wówczas wprost szaleli aby nabyć własny samochód, zaś miasta i kraje likwidowały tramwaje i trolejbusy zastępując je autobusami. Wielu wówczas nawet benzynę używało jako perfumy, bowiem wtedy wszyscy lubowali się w wąchaniu zapachu benzyny, ropy i spalin - i to na przekór iż obecnie zapachy te niemal każdego przyprawiają o mdłości, zaś ludzie zamiast ich wąchania zostali przestawieni na wąchanie narkotyków. Jednak obecnie nadal telepatycznie i hipnotycznie wmuszane są ludziom najróżniejsze inne niszczycielskie poglądy i pędy, przykładowo: że UFO nie istnieją zaś wszystko co o UFO się ujawnia to złudzenia lub kłamstwa, że Bóg NIE istnieje, że skoro rząd NIE zakazał użycia plastyków my NIE mamy obowiązku unikania ich użycia, że zmiany klimatu nam NIE zagrażają, że tylko bogactwo się liczy, że bliźnich trzeba zmuszać siłą lub pieniędzmi aby nam usługiwali, że nowoczesna kobieta powinna krytykować, zarządzać, oskarżać, dyscyplinować i karać swego męża oraz mężczyzn w ogólności, itd., itp.

 

{7} Ujawnione wersetami Biblii liczne przykłady potwierdzane też faktycznym życiem, że osoby i społeczności które z miłości i respektu do Boga wypełniają przykazania i obstają przy zgodnym z Biblią i prawdą praktykowaniu swej wiary, Bóg efektywnie broni przed nieszczęściami i przed atakami mocy zła, w tym przed atakami opisywanych tu moralnie upadłych krewniaków ludzkości. Moim zdaniem najlepszymi takimi przykładami są świątynie i kościoły chronione przed zniszczeniem przez kataklizmy celowo wywoływane zaawansowaną techniką tej mocy zła. Krótko o owych ocałałych z kataklizmów świątyniach i kościołach piszę w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Natomiast bardziej szczegółowo omawiam je np. w punkcie #B2 strony o nazwie "seismograph_pl.htm" (ale przemyśl tam też punkt #C3 dotyczący "paktu z diabłem"), a także w #E4 oraz w (7) z punktu #D3 i na Wideo #D3a ze strony o nazwie "day26_pl.htm". Z kolei NIE odbierający nikomu jego "wolnej woli" przykład mechanizmu działania tej boskiej obrony, relatywnie dobrze ilustrują losy miasteczka Petone w NZ (patrz strona "petone_pl.htm") w którym ja mieszkam. Przykładowo w 2023 roku Nową Zelandię poszkodowało aż kilka tropikalnych cyklonów, z których jeden dnia 2023/1/27 spowodował niszczycielską powódź w mieście Auckland (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Auckland+NZ+flooding+2023 ) oddalonym o około 666 kilometrów na północ od Petone, drugi zaś swą furią potężnego cyklonu Gabrielle (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=cyclone+Gabrielle+NZ+flooding+2023 ) zdewastował około połowy Wyspy Północnej NZ na której Petone jest zlokalizowane. Cyklony te wykazywały cechy bycia zaindukowanymi przez gwiazdoloty UFOnautów - tak jak krótko opisuję to we WSTĘPie ze swej strony "petone_pl.htm". Niemniej nadal musiały one wypełniać aż kilka praw natury rządzących ich zasadami działania, przemieszczeniami, a także indukowanymi przez nie opadami i wiatrami - przykładowo musiały one skrycie wytwarzać tzw. "supercell" (patrz https://www.google.com/search?q=supercell+cloud+tornado ) krótko omówioną w podpisie pod Fot. #N3b z mojej strony "cielcza.htm" oraz ze wpisu #357 do blogów totalizmu. Stąd z moich obserwacji sytuacji pogodowej wynika, że zawsze kiedy zbliżał się czas ataku tych cyklonów na Petone, dla obrony tego miasteczka Bóg ustawiał po wschodniej stronie Petone coś co jeden z ekspertów pogodowych TV-NZ mądrze nazywa wyżem blokującym. Z powodu tego wyżu owe cyklony NIE były w stanie dotrzeć do Petone i go zaatakować - na NZ badaczach pogody sprawiając przy tym wrażenie "naturalnie zaistniałych" przypadkowych sytuacji ochronnych, chociaż w typowych sytuacjach owe "wyże blokujące" się NIE pojawiają. Najwyraźniej Bóg docenia dedykację i miłość około 7-tysięcy mieszkańców miasteczka Petone, które aż do czasów Covid-19 utrzymywało 11 kościołów, zaś długą historię wiary i oddania jego mieszkańców nagradza specjalnym potraktowaniem i ochroną przed kataklizmami. Swe specjalne potraktowanie miasteczka Petone Bóg też potwierdza NIE łamiącym niczyjej "wolnej woli" ustanowieniem oznaczonego "krzyżem celtyckim" (patrz https://www.google.co.nz/search?q=iona+memorial+celtic+cross+foreshore+petone+nz ) świętego obszaru pod gołym niebiem oraz energetycznego czakramu Ziemi (patrz https://www.google.pl/search?q=czakram+energetyczny ) przy petońskiej plaży - jakie ja opisałem we WSTĘPie i #J3 do #J3v swej strony "petone_pl.htm". Również innym miłującym Boga ludziom swą ochronę i pomoc Bóg niekiedy potwierdza na sposób NIE odbierający im "wolnej woli". Doskonałym przykładem takiego potwierdzenia moim zdaniem było zielone "anielskie jarzenie" (po angielsku - "Angel Glow", patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Angel+Glow+at+Shiloh+Battle ) jakie nocą po bitwie w Shiloh, USA zaczęło być samo-emitowane ponad ranami ocalonych przez Boga żołnierzy. Wszakże każdy to anielskie jarzenie ma "wolną wolę" interpretować na własny sposób - zależnie od praktykowanego światopoglądu. Niemniej wierzący w Boga ludzie wiedzą iż samo-emitowanie jarzenia zawsze jest oznaką interwencji Boga. Przykładowo widziano Jezusa samo-emitującego jarzenie - co Biblia podkreśla np. w wersetach 17:2 z "Mateusza", 9:3 z "Marka", 9:29-32 z "Łukasza". Jarzenie samo-emitują też z siebie faktyczni aniołowie - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=real+angels+caught+on+camera . Ponadto już wiadomo iż męskie dodające i żeńskie odejmujące "Drobiny Boga" - istnienie jakich dopiero ja odkryłem i opisałem np. w punktach #K1 i #K2 swej strony "god_istnieje.htm", również samo-emitują białe oraz wyglądające jak płomień czerwone samo-jarzenie podobne do tego jakie ja widziałem na świętym obszarze w Petone -jarzenie to na wersetach Biblii potwierdzam także np. pod koniec (d) z punktu #H3 swej strony "2020zycie.htm" oraz wpisu #331 do blogów totalizmu. Wiedząc o wszystkim powyższym, moim zdaniem warto też poddać logicznej analizie odwrotność tej sytuacji. Mianowicie, warto rozważyć wyniki logicznego wnioskowania, czy skoro tak efektywnie są bronione przez Boga przed atakami opisywanej tu "mocy zła" osoby i społeczności, które swą miłość do Boga demonstrują ochotniczym wypełnianiem boskich przykazań i praw, to czy oznacza to także iż osoby i społeczności poszkodowane takimi atakami narazie NIE wypełniają biblijnych kryteriów zasługiwania na obronę przez Boga. Wszakże ewentualne poznanie wyników takiego wnioskowania może wskazać sposób obrony przed tymi atakami, dając jednocześnie sporo do myślenia. Wszakże Biblia podreśla iż celem cierpień Jezusa NIE było potępianie, a nawrócenie do służenia Bogu - nigdy więc NIE jest za późno na nabycie Biblii i podjęcie systematycznego studiowania i ochotniczego wdrażania przez siebie jej treści. Pamiętać też trzeba o co upominają nas wersety Biblii Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25 ( Oddajcie więc Cezarowi (Cesarzowi) to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ) - mianowicie iż wypełnianie wymagań władz dowolnej instytucji lub kraju powinniśmy oddzielać od swego służenia Bogu. Innymi słowy, NIE powinniśmy pozwalać władzy żadnej instytucji ani rządu dyktować nam co mamy czynić w sprawach wiary, zaś to my sami ochotniczo powinniśmy móc zadecydować na bazie swych poglądów, sumienia, wiedzy i mądrości co czynimy dla Boga.

 

Oczywiście, przytoczony powyżej empiryczny dowodowy materiał o poszlakowym charakterze NIE powinien nas zniechęcać skromnością swojej nazwy. Jego bowiem całkowity ogrom oraz rozpiętość obszarów ludzkiej wiedzy i życia jakie sobą obejmuje, a także fakt iż w Biblii jego kluczowe fragmenty są potwierdzane autorytetem i wiedzą samego Boga, nieporównanie przewyższa sobą także tylko poszlakowe dowody jakie dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" jest w stanie zaprezentować na potwierdzenie swoich najbardziej fundamentalnych, aczkolwiek logicznie, empirycznie, naukowo i dowodowo relatywnie łatwo podważalnych, teorii w rodzaju "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji", czy "teoria względności". Zaprezentowany tu fragment tego dowodowego materiału poszlakowego wcale bowiem NIE wyczerpuje ogromu obserwacji, wszystkie jakie zdają się potwierdzać prawdę zaprezentowanej tutaj definicji i wniosków o istnieniu i działaniu owej "pętli sabotażowej". Tolerowanie zaś istnienia tej pętli wyrządza ogromne szkody naszej cywilizacji, efektywnie spychając ludzkość z powrotem do jaskiń i na drzewa. Przykładowo, tylko naprawienie szkód jakie na licznych z moich stron internetowych wyrządziło opisane w {4} powyżej unieważnienie wszystkich trwale wprogramowanych tam linków do wideów z youtube.com, zajmie mi teraz wiele miesięcy nieustającej pracy - jaką będę musiał włożyć kosztem i ze szkodą do prowadzonych przez siebie raczej unikalnych badań NIE dokonywanych przez żadnego innego badacza na Ziemi. Wszakże owego unieważnienia ja empirycznie doświadczyłem dopiero w czwartek dnia 2023/4/20 i natychmiast dokładniej opisałem je, między innymi, w (#7) ze swej strony o nazwie "p_instrukcja.htm". Wykorzystuje ono też odkryty dopiero moimi badaniami i wspomniany powyżej brak błędów tzw. "nadmiarowości danych", który z powodu nieistnienia czasu i upływu czasu w przeciw-świecie powoduje iż kiedy zmiany czegokolwiek dokonuje się w ludzkiej przeszłości - zmiany te nie powodują odnotowywalnych przez ludzi błędów chociaż wpływają na działanie naszej teraźniejszości. W omawianym przypadku, ów sabotaż ludzkiego rozwoju i postępu spowodował natychmiastowe zepsucie wszystkich linków do wideów z youtube.com jakie kiedykolwiek wprowadziłem do swoich stron internetowych za pośrednictwem HTML-owskiego wyrażenia iframe. Tylko więc jedną niewielką zmianą w formacie tego wyrażenia linkującego, dokonaną w przeszłości przez służby specjalne owych "mocy zła" zwane kurierzy czasowi , zmiana ta popsuła na wszystkich moich stronach internetowych pokazywanie planszy inicjujących do wideów z youtube.com. Obecnie moje naprawienie szkód spowodowanych tym krótkim i wysoce zmyślnym sabotażem zajmie mi zapewne aż kilka następnych miesięcy. (Liczę tu na wyrozumiałość moich czytelników kiedy odnotują iż na czytanej przez nich stronie internetowej totalizmu jakieś linkowane tam wideo już NIE działa, chociaż nadal jest ono dostępne w youtube.com.)

 


http://pajak.org.nz/songs/security.jpg
Fot. #J3a: Oto jeden z dowodów zmyślnego sabotażu moich "playlist" z piosenkami i melodiami jakie dla odprężenia umysłu w wolnym czasie lubię wysłuchiwać. Dowodem tym jest fotografia planszy rzekomego "błędu bezpieczeństwa" (po angielsku "Security Error") czasami pojawiającej się na ekranie mojego byłego "smart" TV firmy LG - historię którego opisałem w punkcie #C1 strony "smart_tv.htm". Problem jednak z tym błędem polegał na tym iż faktycznie on NIE istniał, a jedynie jego rzekome działanie było zwodząco generowane przez utajnioną składową każdego dzisiejszego komputera jaką z uwagi na jej zasadę działania ja nazwałem "pętla sabotażowa" zaś szczegółowiej opisałem, m.in, w #J3 tego wpisu #359 oraz strony "faq_pl.htm" - z której wpis ten został adaptowany. Pojawianie się tej planszy zawsze bowiem zbiegało się w czasie z przypadkami, kiedy działając dokładnie tak jak nakazują mi to czynić moralnie poprawne kryteria filozofii totalizmu z 1985 roku przypadkowo budziłem z uśpienia czyjeś "niemoralne powody" aby blokować moje połączenia internetowe z jakimś sekretnie zakazywanym dla mnie adresem. Swe oryginalne zdjęcie powyższej planszy zwodząco wmawianego mi "błędu bezpieczeństwa", wraz z jego szczegółowszym niz tutaj opisem, najpierw opublikowałem na Fot. #B1a ze strony internetowej o nazwie "p_instrukcja.htm". (Kliknij na zdjęcie tej planszy aby np. móc ją oglądnąć w powiększeniu.)

 

Opisywana tu "pętla sabotażowa" jest zaledwie jednym z przykładów ogromnej gamy metod szkodzenia ludzkości jakimi nieustająco nas trapi antyludzka "moc zła" nastawiona wrogo do ludzkości i równie materialna jak my ludzie - tyle iż ogromnie wyżej od nas zaawansowana technicznie i naukowo, za to zupełnie upadła moralnie. Szereg następnych z tych metod szkodzenia ludzkości opisałem już w punkcie #J4 i na całej reszcie swej strony "faq_pl.htm". Jednak najbardziej dziwne z nich, które spowodowały dla mnie najwięcej problemów, szkód i pracy ich naprawiania opisałem w punkcie #A5 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Metody te wyróżniłem w ten sposób ponieważ poziomem swej zmyślności i wyrafinowania, a także poziomem wiedzy i techniki oraz wielkości środków zaangażowanych w ich wdrożenie w życie znacząco przekraczają one poziom dotychczas osiągnięty przez ludzkość.

 

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Treść niniejszego wpisu #359 oryginalnie została adaptowana z opisów w #J3 do #J3a na mojej stronie internetowej o nazwie "faq_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 kwietnia 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/faq_pl.htm
http://drobina.rf.gd/faq_pl.htm
http://pajak.org.nz/faq_pl.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku zapewne wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

 

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/faq_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "faq_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "humanity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/faq_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #359, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

 

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwały do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #359:
#357, 2023/4/1 - "Nastaw drugi policzek" a mechanizm "samoregulowania się" pokona zło za ciebie (#N do #N3b z "cielcza.htm")
#355, 2023/1/1 - Trop pędników w butach ponad 3-metrowego UFOnauty wtelekinetyzowany w asfalt NZ chodnika (#K3 do #K3i z "petone_pl.htm")
#354, 2022/12/1 - Jak 12 "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii potwierdza prawdę moich odkryć i prostuje wypaczenia dzisiejszej oficjalnej nauki (#H1 i #H2 z "biblia.htm")
#353, 2022/11/1 - dowody iż cechy "internetu" Biblia opisała cyframi 666 (#H4 z "will_pl.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#350, 2022/7/30 - gdzie i dlaczego budować pomniki z inżyniersko-precyzyjnymi modelami UFO (#A1 do #A1c z "tapanui_pl.htm")
#349, 2022/7/1 - zakodowane w Biblii potwierdzenia prawd na temat światła (#J1 do #J4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#348, 2022/6/20 - inżynierska analiza "jak" zmory-UFOnauty z Aceh (#K2 z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczenia naszej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie w lutym 2022 roku "[Ω] Pieczęci Boga" i stworzenia przez Boga "czasu i upływu czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 do #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#343, 2022/1/27 - rola "co" Boga i "jak" ludzi we wdrażaniu idealnego "ustroju nirwany" (#C8 do #C8bc z "nirvana_pl.htm")
#341, 2021/12/1 - wiedza = praca umysłowa, ale mądrość = praca fizyczna (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#338, 2021/9/1 - niemożliwość powstania życia w naturalnych formach nieożywionej materii z naszego "świata materii"(#C5 i #C6 z "2020zycie.htm")
#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")
#328, 2020/10/1 - "zapracowana nirwana" i "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#C7 z "nirvana_pl.htm")
#299, 2018/7/1 - co i dlaczego biblijny Eliasz udostępnił ludzkości pod nazwą Kabała i jej Drzewo Życia (#J5 z "petone_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

 

 

kodig : :