Archiwum 01 grudnia 2021


gru 01 2021 #341_1: Tylko

#341_1: Tylko "prace fizyczne" uczą wypracowywania "jak" dla "co" i odróżniania prawdy od kłamstwa i dobra od zła (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #341 do blogów totalizmu: 'Im więcej odmiennych rodzajów produktywnych prac fizycznych w dotychczasowym życiu wykonywaliśmy, im szerszą i wyższą poprawną wiedzę opanowaliśmy, oraz im dłużej kontynuujemy uzupełnianie i aktualizowanie swej wiedzy, tym umiejętniej potrafimy wypracowywać poprawne "jak" znając jedynie "co", ta zaś umiejętność dostarcza nam narzędzi do tym poprawniejszego odróżniania prawd od kłamstw, faktów od fikcji, dobra od zła, umożliwiając też takim wypracowaniem "jak" znajdowanie efektywnych rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów.' (Esencja omówionego tu długiego łańcucha przyczynowo-skutkowego wiążącego ze sobą liczne prawdy życiowe, empiryczne ustalanie i weryfikowanie poprawności którego zajęło mi 75 lat obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków oraz poszukiwania sprawdzeń na trudno dziś dostępnym i często nawet ukrywanym materiale dowodowym.)

 

 

#G3. Dlaczego osoby które mogą się chwalić iż w całym swym życiu NIE splamiły swych rąk żadną produkcyjną pracą fizyczną, a stąd do których ważnym staje się przysłowie o przebywaniu w "wieżach z kości słoniowej", NIE są w stanie wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów:

 

Niestety, dzisiejsi ludzie NIE zdają sobie jeszcze sprawy, że [1]: istnieje niezawodny sposób (metoda) odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. Dzisiejsi ludzie NIE zdają też sobie jeszcze sprawy, że [2]: kluczem do bezbłędnego i relatywnie łatwego odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, jest nabycie umiejętności wypracowywania poprawnego "jak" dla analizowanego "co" - którą to umiejętność są w stanie nabyć tylko osoby jakie wykonały wymaganą różnorodność "prac fizycznych" oraz posiadły związaną z tym "co" poprawną wiedzę. Wszakże zarówno fakt istnienia owego [1] niezawodnego sposobu odróżniania, oraz poznanie [2] klucza do tego odróżniania, dopiero niedawno zdołała formalnie wypracować najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana filozofią totalizmu - tj. ta filozofia "totalizmu" nazwa jakiej zawsze pisana jest i odmieniana przez literę "z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) zaś opisy której nadal są zmyślnie i usilnie ukrywane przed zainteresowanymi jej poznaniem ludźmi przez zarządzającą ludzkością "moc zła". Istnienie, celowa działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi prawd jakie są najbardziej istotne dla postępu i przetrwania całej ludzkości (patrz https://www.google.pl/search?q=agnotology ), a także metody działania tejże anty-ludzkiej mocy, od wielu już lat ja staram się demaskować w swych publikacjach - np. w punkcie #A5 mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm". Wysoce efektywnego ukrywania prawdy, w tym opisów filozofii "totalizmu", ta "moc zła" dokonuje za pomocą powszechnie używanej przez siebie i trudnej do wykrycia zasady wyrażanej powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". W dniu 2021/11/11 zdołałem nawet oglądnąć aż dwa angielskojęzyczne filmy, jakie demaskują iż niezależnie od prawd jakie ja odkryłem, owa "moc zła" ukrywa także ogromnie istotne prawdy poustalane przez innych badaczy. Pierwszy z tych filmów, o adresie https://www.youtube.com/watch?v=frCIYEyURV0 , stara się wyjaśnić jak używając przekupstwo i pieniądze owa moc zła "produkuje ignorancję" i masowo ją upowszechnia po świecie, formując tym ów "las" ukrywający "drzewo" prawdy wytypowanej przez tą moc do zniszczenia. Drugi zaś film, zwiastun którego ma adres https://www.youtube.com/watch?v=gL8i9KUEnog , stara się raportować jak przez ponad pół wieku i na przekór wysiłków wielu poszkodowanych ludzi NIE udało się zlikwidować, zamknąć ani pociągnąć do odpowiedzialności instytucji do dzisiaj wyrządzających całej ludzkości ogromne szkody dobrze już poznane przez licznych badaczy.

 

Wskazywany tu w [1] powyżej ów niezawodny sposób (metoda) odróżniania wynika z poniższej prawdy [3] reprezentującej też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] jaka rządzi otaczającą nas rzeczywistością. Niektórych czytających tu o tym sposobie [1] zapewne będzie on szokował - na przekór iż ja sam używam go praktycznie już od 1980 roku (tj. od czasów kiedy sformułowałem swój dowód na istnienie UFO motodą porównywania atrybutów - patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), aczkolwiek jego formalne wyprowadzenie logiczne i wyrażenie definicyjne zainspirowała dopiero w 2021 roku moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisana na stronie "2020zycie.htm". Owa prawda [3] reprezentująca też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] rządzącej otaczającą nas rzeczywistością z jakiej wynika ów sposób (metoda) odróżniania [1] stwierdzają bowiem co następuje: [3] dla każdego "co", które jest pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować poprawna procedura "jak" która pod każdym względem jest zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i przykazaniami Boga; jednak dla żadnego "co" które jest negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka poprawna i absolutnie zgodna z rzeczywistością i przykazaniami Boga procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy NIE daje się jej wypracować. Proszę tu odnotować, że niniejsza prawda [3] działa w obu kierunkach: tj. zarówno najpierw znając "jak" potem daje się wykazać iż każde "co" które dane "jak" opisuje jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp.; a także np. najpierw wiedząc już z całą pewnością iż dane "co" jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., wówczas potem wszelkie "jak" związane z tym "co" też dadzą się wypracować przez ludzi o wymaganych cechach (tj. przez ludzi NIE stroniących od wykonywania faktycznej (produktywnej) "pracy fizycznej" oraz posiadających wymaganą wiedzę i właściwe motywacje). W niniejszym punkcie #G3 wykażę za pomocą tzw. "łańcuchów przyczynowo-skutkowych" faktyczne istnienie tego niezawodnego sposobu [1], oraz wyjaśnię jego działanie i użycia [2] na aż kilku przykładach prawdy [3] reprezentującej także rodzaj prawa [3] czy zasady [3].

 

Ponieważ jednak dla zrozumienia dalszych rozważań tego punktu #G3 jest wysoce pomocne jeśli czytelnik rozumie co może stanowić powyżej użyte pojęcie "co" i odpowiadajace mu pojęcie "jak", swe opisy zacznę od przytoczenia tu kilku przykładów właśnie owych dwóch pojęć zaczerpniętych z obszarów wiedzy jakie ja osobiście badam. I tak, jednym z niezliczonych przykładów "co" mogą być (a) urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" - dla których sporo przykładów już zbudowanych i działających prototypów opisałem na swych stronach internetowych o nazwach "fe_cell_pl.htm", "free_energy_pl.htm", "propulsion_pl.htm, "telekinetyka.htm", oraz w kilku jeszcze innych publikacjach. Odnotuj jednak, że cała instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nawet obecnie powtarza jak przysłowiowa "zacięta płyta" czy "papuga", że jakoby urządzeń "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. Stąd np. ową "prawdą" lub "kłamstwem", odróżnienie od siebie jakich umożliwia powyżej wskazany niezawodny sposób [1] mogą być: [1a-prawda] - że urządzenia "perpetuum mobile" dają się zbudować; lub [1a-kłamstwo] - że urządzenia "perpetuum mobile NIE dają się zbudować. Aby jednak móc niezawodnie odróżnić tę [1a-prawdę] od [1a-kłamstwa], niezbędne jest wypracowanie procedury "jak", którą w tym przypadku będzie [2]: zasada działania i zjawiska na "jakiej" owe "perpetuum mobile" będą generowaly czystą darmową energię. Tak zaś się składa, że dzięki mojemu rozciągającemu się praktycznie na całe życie nawykowi osobistego wykonywania najróżniejszych produkcyjnych "prac fizycznych" (faktycznie trudno bowiem znaleźć rodzaj produkcyjnej pracy fizycznej jakiej ja bym nie wykonywał na którymś etapie swego życia) przy jednoczesnym nieustającym powiększaniu swej wiedzy aż do poziomu wykładania na pozycjach profesora aż na kilku uniwersytetach świata, ja zdołałem już wypracować owo "jak" dla urządzeń "perpetuum mobile". Po przykład zasady ich działania używany w tzw. "telekinetycznej baterii" jaką ja sam wynalazłem, patrz dokładniejsze opisy na mojej stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" (szczególnie uważnie radzę przeczytać tam punkt #B3). Jednocześnie zaś powyżej podana prawda [3] stwierdza, że jeśli możliwe jest dla danego "co" wypracowanie zgodnego z rzeczywistością "jak", wówczas opisywana tu niezawodna procedura (metoda) [1] potwierdza, iż zgodnie z nią dane "co" z całą pewnością reprezentuje prawdę. Ponieważ zaś dla "co" takiego jak powyżej zdefiniowane (a): urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" owo "jak" ja już zdołałem wypracować i nawet opublikować na uprzednio wskazanych moich stronach internetowych, oraz ponieważ to moje "jak" jest już empirycznie potwierdzone już zbudowanymi i poprawnie działającymi takimi urządzeniami, każde z których zawiera i używa te same najistotnejsze elementy jakie ma też "bateria telekinetyczna" mojego wynalazku, tj. używa przeciwsobnik oraz pulser i rezonator, a co najważniejsze używa także dwa induktorki właśnie którymi darmowa elektryczność i ruch są nieustająco generowane - np. patrz tzw. "Perpetual Motion Holder" pokazany na zdjęciach z https://www.google.com/search?q=Leedskalnin%27s+Perpetual+Motion+Holder&source=lnms&tbm=isch (tj. pokazywany na zdjęciach "dźwignicy perpetuum mobile") używanej przez kamieniarza "Leedskalnina" z Łotwy, który z gigantycznych bloków wapiennej skały samotnie, w pojedynkę, nocami, ukrywając się przed innymi ludźmi, zbudował na Florydzie w USA cały ogromny zamek nazywany "Koralowy Zamek" omawiany pod adresem https://www.google.pl/search?q=koralowy+zamek+na+florydzie , niektóre tajemnice budowy którego ja opisuję w (H) z punktu #J4.5 mojej strony "propulsion_pl.htm", w punkcie #E1.1 strony "fe_cell_pl.htm", oraz w punkcie #D3 strony "cielcza.htm". To zaś jednoznacznie oznacza iż (a) jest [1a-prawdą], czyli że urządzenia czystej darmowej energii działające na zasadach "perpetuum mobile" daje się jednak zbudować i to na przekór iż okupująca ludzkość i zarządzająca wszelkimi publikatorami "moc zła" nadal budowę tę formalnie blokuje i obrzydza wykorzystując w tym celu autorytet i możliwości "oficjalnej nauki ateistycznej" całkowicie posłusznej władzy pieniędzy tej mocy, stąd z pomocą której to nauki owa "moc zła" wmusza ludzkości kłamstwo iż jakoby "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. W podobny sposób już istniejące procedury "jak", które ja osobiście wypracowałem, dowodzą prawdy [3] dla podobnie oficjalnie, uparcie i kłamliwie zaprzeczanym następującym "co" dla jakich ja także już wypracowałem "jak", tj. dla: (b) Boga (rozważ "co" z treści mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz rozważ "jak" opisane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w punkcie #I2 ze strony o nazwie "pajak_jan.htm"), (c) UFO (poczytaj o "co" z mojej strony "ufo_proof_pl.htm" oraz poznaj "jak" z mojej strony "magnocraft_pl.htm" lub z naszego półgodzinnego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" - z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), itd., itp.

 

Wartość poszukiwania "jak" dla znanego "co" jest też już przez wieki intuicyjnie doceniana przez osoby nawykłe do wykonywania "pracy fizycznej". Od dawna jest więc używana w szeregu odmiennych obszarów życia dla niezawodnego ustalania prawdy. Przykładowo, metodę tę powszechnie używają detektywi dla ustalenia kto popełnił poznane przestępstwo (tj. popełnił poznane przez nich "co"). Myśliwi za jej pomocą ustalają jakie zwierzę i w jakim stanie pozostawiło dany rodzaj śladów. Inżynierowie i programiści używają ją dla odnalezienia ukrytych błędów i pomyłek w konstrukcjach i programach jakie np. spowodowały znane im "co" w rodzaju określonego rodzaju katastrofy. Itd., itp. Mimo tego, niestety, dzisiejsi naukowcy jakoś NIE mogą się zebrać w sobie do użycia tej metody w celu ustalenia prawdy upowszechnianych przez siebie fundamentalnych teorii jakie wymieniam w punkcie #G4 poniżej, a także prawdy naukowych praw, wygłaszanych przez siebie poglądów, itp.

 

Przechodząc teraz do wyjaśnienia "dlaczego" wskazany powyżej sposób odróżniania [1] określam jako "niezawodny", zacznę od wyjaśnienia iż w punkcie #A2.12 swej odmiennej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" podkreśliłem odkryte przez siebie istnienie ścisłego związku pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania procedury "jak" jeśli wie się "co", a liczbą i złożonością odmiennych "prac fizycznych" wykonywanie jakich ktoś już opanował w swym życiu. Związek ten wynika z opisywanego w punkcie #V7 mojej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" powiązania ze sobą pokrewnych "prawd" łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Jego zaś istnienie połączone z ucieczką ludności do miast oraz wzrostem biurokracji i liczebności tzw. "pracowników umysłowych", okazuje się być bezpośrednio odpowiedzialne za obecny stopniowy upadek całej naszej cywilizacji. Wszakże coraz mniej ludzi wykonuje dziś faktyczne (produkcyjne) prace fizyczne - które okazują się być jedynymi jakie uczą ludzi nawyku powtarzalnego wypracowywania w swym umyśle realitycznego i zgodnego z rzeczywistością "jak" każdorazowo kiedy pozna się jakąś konkretną potrzebę osiągnięcia "co", a także jedynymi które wytwarzają dobra absolutnie niezbędne ludziom do przetrwania a ponadto utrzymują przyrodę i środowisko w czystości i w poprawnym funkcjonowaniu. Jednocześnie całość ludzkości coraz otwarciej ucieka przed pracami fizycznymi w zwodniczo oderwane od realności wykonywanie wyłącznie tzw. "prac umysłowych". Niestety, te oderwane od ograniczeń i wymogów prawdziwego życia "prace umysłowe" powodują coraz ciaśniejsze uwięzienie swych wykonawców w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", a także jednoczesne udawanie, że jakoby wykonują oni jakieś prace fizyczne, kiedy jednak np. tylko siłują się z prymitywnie skontruowanymi maszynami do budowy mięśni z dzisiejszych sal gimnastycznych (jakie to maszyny jednak NIE są w stanie nauczyć ich logicznie poprawnego twórczego myślenia), albo jedynie bezmyślnie naciskają guziki jakiegoś automatu (np. do zaparzania kawy) oraz otwierają kilka fabrycznie spreparowanych np. puszek konserw pretendując iż pracą fizyczną przygotowują (np. sobie) jakiś posiłek. Kiedyś z takich "udawaczy" się śmialiśmy, że budują potężne bicepsy, jednak kiedy przywiozą im węgiel na opał, wówczas wynajmują robotników aby ci poznosili ów węgiel do kotłowni - teraz jednak NIE ma już nawet zdolnych do zrozumienia na czym polega humorystyczność i sarkazm takiego postępowania ani zdolnych do pamiętania iż Bóg stworzył nam ciała na korzystny dla nas i całej ludzkości użytek, a NIE jedynie na pokaz. W wyniku tych procesów ludzkość szybko zmienia się w społeczeństwo, które albo samo się chwali, albo też o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że w całym swym życiu niemal wszyscy jego uczestnicy NIE splamili swych rąk wykonywaniem jakiejkolwiek konkretnej (produkcyjnej) pracy fizycznej. Jednocześnie na Ziemi rosną ilości śmieci, plastyku, popsutych maszyn, opuszczonych zabudowań, oraz wyniszczających życie chemikalii i radioaktywnych izotopów - których nikt NIE chce recyklingować, odrestaurować, oczyszczać, naprawiać, neutralizować, przetwarzać, itp. Gleba i woda stają się coraz bardziej zatrute chemikaliami - którymi dla unikania pracy fizycznej zastępuje się zgodną z naturą dawną wypracowaną fizycznie dbałość o glebę, rolnictwo i środowisko. Uprawna ziemia szybko znika, niszczona kopalniami odkrywkowymi i zapełniana opuszczonymi fabrykami i ich trującymi odpadkami. Zwolna zaczyna też brakować chleba - zboża na który niemal nikt NIE chce już uprawiać, tak jak jeszcze w 1973 roku prognozował to na 2022 rok proroczy film o tytule "Soylent Green" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=soylent+green ) mający też polskojęzyczną wersję. W dużych miastach coraz trudniej oddychać z powodu zatrucia powietrza i braku tlenu, bowiem zbyt wiele tam już produkujących trujące spaliny niepotrzebnych maszyn, a zbyt mało posadzonych drzew. Całą ludzkość ogarnia również brak pitnej wody. Chronicznie zaczyna już brakować mieszkań - zbudowanie których wymaga przecież dużego wkładu pracy fizycznej. Brakuje też miejsc w szpitalach, bo przecież w nich praca pielęgniarek, kucharzy, sprzątaczy, kierowców, itp., też ma naturę pracy fizycznej. Dla powodów więc jakie opiszę w niniejszym punkcie #G3, takie odchodzenie od wykonywania jakichkolwiek produkcyjnych prac fizycznych, nie tylko pozbawia ludzkość surowców i produktów potrzebnych do przeżycia, ale i odgradza tak postępujących ludzi od realiów faktycznego życia oraz od otaczającej nas rzeczywistości, zawieszając ich w niczym nieograniczanej pustocie myślowej i uniemożliwiając realistyczne funkcjonowanie. To zaś z istnienia w rzeczywistym świecie, przemieszcza takich ludzi w nierealne "wieże z kości słoniowej" powodując iż używając słów Biblii zamieniają się oni w odpowiedniki "złych drzew" - które NIE są zdolne do rodzenia "dobrych owoców" (patrz wersety Biblii: Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12). Za cokolwiek więc tacy oderwani od rzeczywistości ludzie się zabiorą, z całą pewnością maksymalnie to sfuszerują. A przecież to właśnie tego typu ludzie podejmują niemal wszelkie istotne decyzje w naszej obecnej cywilizacji. To oni bowiem formują elity rządzące, polityków, zarządy przedsiębiorstw, naukowców, kapłanów, bankierów, itp. Nic dziwnego, że cała ludzkość coraz szybciej stacza się w przepaść, zaś kiedy już wyląduje na samym dnie, wówczas jakiekolwiek szanse przeżycia będą mieli tylko ci coraz nieliczniejsi, którzy nawykli do wykonywania prac fizycznych dzięki którym poznali prawdy o Bogu, życiu, naturze, sprawiedliwości, moralności, miłości bliźniego, itp., a także nauczyli się znajdować procedury "jak" kiedy sytuacja w jakiej nagle się znajdą ujawnia im jedynie "co".

 

Ów opisywany wcześniej łańcuch przyczynowo-skutkowy (patrz punkt #V7 mojej strony internetowej "2020zycie.htm" oraz punkty #B2 i #B3 ze strony "will_pl.htm") wiążący uczenie się umiejętności "jak" z wykonywaniem konkretnych (produkcyjnych) prac fizycznych, ujawnia co jest najważniejszym z dydaktycznych produktów wykonywania owych prac fizycznych. Zgodnie też z tym łańcuchem, powodem dla którego wykonywanie najróżniejszych prac fizycznych jest absolutnie niezbędnym wymogiem nauczenia się "jak" zrealizować coś potrzebnego kiedy zna się jedynie "co", a tym samym wymogiem nabycia umiejętności poznawania prawd, identyfikowania faktów, odróżniania dobra od zła i uzyskiwania życiowego realizmu, są owe rozliczne wymogi i ograniczenia jakie otaczająca nas rzeczywistość nakłada na wszystko co pracą fizyczną się czyni. Jak dużo zaś jest tych wymogów, oraz jak wiele przemyśleń oraz uczenia się (wiedzy) trzeba włożyć w swą pracę fizyczną aby je wszystkie zadowalająco pospełniać lub poobchodzić naokoło, doskonale wie każdy kto w swym życiu fizycznie wykonywał coś faktycznie złożonego, np. własnoręcznie budował jakieś meble czy budyneczki, naprawiał lub budował jakąś maszynę, traktor, samochód, zegar, itp., wykonywał jakiś złożony proces - np. ustawiał, uruchamiał, załadowywał, obsługiwał i rozładowywał obrabiarkę do metalu, młockarnię zbożową albo wytwornicę kazeiny, masła, sera lub lodów w mleczarni, itp. W rezultacie istnienia tych wymogów i ograniczeń, bez względu na to jaką pracę fizyczną się wykonuje, aby móc ją zrealizować w zadowalający sposób konieczne jest nauczenie się rozpoznawania, rozumienia, oraz wypełniania całej listy owych wymogów i ograniczeń jakie muszą być pospełniane aby dana praca fizyczna dawała akceptowalne wyniki. Ponadto, aby daną pracę fizyczną wykonywać coraz efektywniej i na wyższym poziomie jakości, konieczne jest nieustające przemyśliwanie udoskonaleń narzędzi jakie się używa i metod jakimi pracę tę się wykonuje, a także nieprzerwane uzupełnianie swej wiedzy na jej temat oraz przykładanie do niej coraz wyższej wartości duchowej (tj. jest także koniecznym aby do wykonywanej pracy fizycznej jako jej składową dodawało się też wiedzę, rozumienie, wysiłek i pracę umysłową oraz tzw. "serce" czyli właściwą motywację i odnoszenie się uczuciowe). Stąd osoby, które w swym życiu NIE wykonują żadnych prac fizycznych, NIE mają ani pojęcia o istnieniu owych wymogów i ograniczeń, ani też NIE nauczyły się sposobu ich wypełniania lub (w przypadku wymogów i ograniczeń fizycznych) - ich obchodzenia naokoło. Tak zaś się składa, że w dzisiejszym świecie większość ludzi np. mieszkających w miastach, albo wogóle NIE ma okazji wykonywać jakichkolwiek produktywnych prac fizycznych, albo sądzi iż wykonują takie prace fizyczne, podczas gdy bezmyślnie i powtarzalnie naciskają jedynie guziki jakiegoś automatu w fabryce lub we własnej kuchni. Podobne życie bez wykonania jakiejkolwiek fizycznej pracy doświadczają też wszyscy ludzie bogaci i przy władzy, a także szybko rosnąca liczba tzw. "pracowników umysłowych" z biurowców.

 

Nauczenie się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co", z którym życie nas skonfrontuje, jest tylko pierwszym z ogniw łańcucha przyczynowo-skutkowego jaki uzasadnia nam "dlaczego" każdy z ludzi powinien starać się wykonywać w swym życiu najróżniejsze produktywne prace fizyczne. Następnym bowiem ogniwem tego łańcucha jest związek przyczynowo-skutkowy jaki również istnieje pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania "jak" a umiejętnością odróżniania faktu od fikcji oraz prawdy od kłamstwa. Związek ten prowadzi bowiem do prawdy jaką już opisałem w [3] na początku niniejszego punktu #G3. Mianowicie dla prawdy, że [3]: poprawna pod każdym względem procedura "jak" istnieje tylko dla każdej prawdy i faktu, natomiast dla kłamstwa i dla fikcji NIE istnieje procedura "jak" która dawałaby dany rodzaj manifestacji ściśle zdefiniowany otaczającą nas rzeczywistością, życiem i przykazaniami Boga, a stąd dla kłamstwa i fikcji NIE daje się znaleźć takiej procedury "jak", która idealnie pasowałaby do rzeczywistych praw i manifestacji otaczającego nas wszechświata - tak jak przykładowo do rzeczywistych manifestacji pasuje procedura "jak" powstania życia we wiecznie ruchliwej przeciw-materii (tj. we wiecznie ruchliwych "Drobinach Boga", a NIE we wmawianej nam przez "ewolucjonistów" stacjonarnej materii naszego świata) tj. pasuje procedura "jak" opisywana szerzej w punkcie #C5 strony "2020zycie.htm". Fakt sprawdzania się owej prawdy [3] w rzeczywistym życiu ja zilustrowałem już na ogromnej liczbie przykładów - linki do trzech z których przytoczyłem już w (a), (b) i (c) z początka niniejszego punktu #G3. Wszakże "jak" potrzebne dla owych trzech przytoczonych tu przykładów ja już wypracowałem i opublikowałem. Przykładowo dla (b) Boga - rozważ istnienie, cechy i działania tzw. "Drobin Boga" opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm" oraz w punkcie #I2 autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" (wszakże wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" potwierdzają istnienie owych Drobin Boga - po kolejne z empirycznych ich przykładów patrz np. #J2 na stronie "stawczyk.htm" i #A2 na stronie "ufo_pl.htm"). Z kolei dla (c) UFO - rozważ wszelkie manifestacje formowane przez UFO poczym porównaj je z opisującymi "jak" manifestacjami formowanymi przez Magnokrafty mojego wynalazku (patrz strona "magnocraft_pl.htm") pokazane poniżej na Rys. #G3a, tak jak atrybuty moich Magnokraftow są porównywane z UFO na stronie "ufo_proof_pl.htm". Dalsze podobne ich przykłady czytelnik znajdzie w praktycznie niemal każdej z moich ponad już 200 stron internetowych i licznych monografii. Z ich grupy prawdopodobnie wymagający najbardziej w dzisiejszych czasach pilnego upowszechnienia wśród ludzi (szczególnie wśród kobiet) jest przykład opisany w punkcie #L2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Wykazuję w nim bowiem na bazie swojej znajomości inżynierskich praw i wymagań podczas wypracowywania software i mechaniki, że tak często obecnie ustanawiane w najróżniejszych krajach ludzkie prawa zabraniające kobietom przerywanie ciąży (tj. zakazujące tzw. "aborcję" - patrz https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zasady ), są niezgodne z wersetami Biblii. Ponadto, te zakazujące aborcję ludzkie prawa łamią też ósme przykazanie Boga nakazujące "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". Wszakże płody ludzkie aż do chwili złapania pierwszego oddechu NIE otrzymały jeszcze od Boga swej "duszy", stąd faktycznie NIE są jeszcze obdarzone "życiem". Czyli ich usuwanie w sensie duchowym niemal niczym się NIE różni np. od rozbicia jajka ptasiego, które (podobnie jak to w kobiecie) też zostało już zapłodnione, jednak także jeszcze NIE wykształtowało ciała pisklęcia aż do poziomu na jakim pisklę otrzymuje od Boga jego duszę. Warto tu też dodać, że skoro zawzięcie i nieustająco blokowany, wyszydzany i zwalczany badacz (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) prowadzący swe badania samotnie oraz bez jakiegokolwiek oficjalnego poparcia ani finasowania, altruistycznie, jako "hobby", za darmo i bez otrzymywania za to jakichkolwiek "pieniędzy" (patrz WSTĘP i "część #L" strony "smart_tv.htm") ciągle zdołał wypracować aż tak ogromny dorobek naukowy i filozoficzny jak ten opisany tutaj a także podsumowany w punkcie #B8.2 strony "rok.htm", jakiemu to dorobkowi w sensie wagi i ilości często NIE dorównują dorobki całych dzisiejszych dyscyplin kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas z mocą potwierdza to przypominane z naciskiem w moich publikacjach prawdy i fakty, przykładowo iż zaprawdę powiadam wam: (i) warto nieustająco poznawać Boga i służyć mu wiernie, (ii) warto kiedy tylko mamy ku temu możność ochotniczo, altruistycznie i z użyciem całej wiedzy jaką posiadamy wykonywać tzw. "prace fizyczne" z motywacją i nastawienim iż mają one służyć dobru naszych bliźnich i natury, (iii) warto pracowicie uczyć się "miłowania bliźniego swego jak siebie samego" (np. metodą "transformowania własnych motywacji" jaką ja opracowałem i sprawdziłem na sobie iż działa ona doskonale, zaś jaką to metodę dla użytku wszystkich bliźnich mających trudności z miłowaniem ichnich bliźnich opisałem szczegółowo w podrozdziale #A2.12 ze swej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm"), (iv) warto też wybiorczo i krytycznie aktualizować i poszerzać swoją wiedzę przez całe swe życie, (v) warto wypracować dla siebie i potem utrzymywać przy sobie przez aż tak długo jak tylko możemy szczęśliwość totaliztycznej nirwany opisaną w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm" i zilustrowanej naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo dostępnym do oglądnięcia pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E poczym usilnie dokładać swój wkład w mądre i dalekowzroczne wdrożenie "Ustroju Nirwany" we własnym kraju lub w reszcie świata - patrz #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm", oraz (vi) warto też poznawać już zgromadzony materiał dowodowy jaki dokumentuje iż na Ziemi działa jakaś anty-ludzka "moc zła" (już badana dyscypliną "agnotology") - którą opisuję na początku tego punktu #G3 i np. w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm", a która celowo zasiewa wśród ludzi ignorancję, oszustwa i wyniszczanie najbardziej istotnych dla ludzkości prawd - zaś reprezentantów której to mocy zła zwykle cechują nietypowe rysy twarzy (np. włosy nad czołem rosnące pod górę, przycięte "psie" uszy bez zwisającej dolnej fałdy "lobule" do której kobiety mocują kolczyki, bulwiasty narost na brodzie, marchewkowaty nos, tylko jedna pionowa zmarszczka w środku pomiędzy brwiami, itp.) jakie opisuję w swych publikacjach - np. w podrozdziale V8.1 z tomu 16 monografii [1/4] (dostępnej poprzez stronę "tekst_1_4.htm") zaś zgrubnie je pokazałem na "Fot. #A5a" ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm" i na "Fot. #E2b" ze strony o nazwie "ufo_pl.htm". Pamiętajmy tu jednak przysłowie "NIE osądzaj książki po okładce" wyjaśniające jak wygląd też może zwodzić. Dlatego faktyczną prawdę może nam ujawnić tylko rada Biblii z 7:16 "Mateusza" i 6:44 "Łukasza": "Poznacie ich po ich owocach".

 

Korzystanie z dobrodziejstw pracy fizycznej dla nauczenia się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co" ma też jeszcze jedną zaletę. Mianowicie pozwala nam szybko znajdować rozwiązania dla wychodzenia z niebezpiecznych lub tragicznych sytuacji w jakich dany intelekt grupowy nieostrożnie się znalazł - sposób tego znajdowania opisuje moralne "prawo autostrady przez morze" wyjaśnione w punkcie #J3 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm" i w punkcie (#6A) z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej najnowszej monografii [1/5] ze strony tekst_1_5.htm, zaś skrótowo podsumowane ono jest w punkcie #A2.4 ze strony "totalizm_pl.htm". Przykładem takiej właśnie sytuacji jest nadchodzący szybko bardzo bolesny dla każdego upadek obecnej formy ludzkości ilustrowany naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś spowodowany właśnie unikaniem przez obecne "elity" wykonywania "prac fizycznych" jakie wynikło ich życiem w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej" i kompletną niezdolnością do rozwiązywania faktycznych problemów ludzkości. Rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji, jakie nawiązuje do sposobu na jaki Biblia opisuje uratowanie się miasta Niniwa od zagłady (patrz wersety 3:4-10 z biblijnej "Księgi Jonasza"), ja prezentuję w końcowym paragrafie niniejszego punktu #G3. Znajdowanie owych rozwiązań i wyjść wynika wszakże z owego związku przyczynowo-skutkowego, jaki wykazuje że umiejętność znajdowania wyjaśnienia "jak" dla danego "co" którego manifestacje już się dobrze poznało, też jest bezpośrednim wynikiem nauczającego ludzi "jak" wykonywania w życiu różnorodnych produkcyjnych "prac fizycznych" i nieustającego podnoszenia u siebie zgodnej z prawdą wiedzy.

 

Warto odnotować, że teoretycznie rzecz biorąc, nawet dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" zdaje sobie sprawę, że właśnie wykonywanie "prac fizycznych" jakie wytwarzają coś użytecznego jest źródłem umiejętności "jak". Tyle, że zamiast źródło to poprawnie nazywać "pracą fizyczną", jak zwykle nauka zwodząco nazywa je "fizyczną aktywnością" - szczególnie np. w sprawach edukowania jakoby twórczo myślących generacji młodzieży. (Wszakże zgodnie z modną ostatnio "polityczną poprawnością" - patrz https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna , w trakcie edukowania młodzieży jakoby NIE wolno jej nakazywać wykonywania jakiejkolwiek "pracy fizycznej", a jedynie wolno ją zabawiać i ją rozleniwiać - aż do chwili nadejścia dla niej szoku dorosłości.) Ponadto, zamiast dla wszystkich ludzi otworzyć darmowy dostęp do wiedzy o faktycznej roli "pracy fizycznej" poprzez np. promowanie "Ustroju Nirwany" opisanego poniżej i ilustrowanego przez "Filmy #G3bc", ta oficjalna nauka ateistyczna formuje na uczelniach najróżniejsze specjalizacje, w których dla dobra dzisiejszego świata w jakim edukacja jest już opłacana przez samych studentów (a stąd dostępna niemal wyłącznie dla NIE zaznałych pracy fizycznej dzieci bogatych rodziców) ci przyszli więźniowie "wież z kości słoniowej" otrzymują szansę aby za drogie "pieniądze" mogli poznawać na studiach owe "jak" dla wybranej przez siebie wąskiej specjalizacji. Tak przykładowo nasza cywilizacja kształci dzisiejszych inżynierów. Kiedy jednak ktoś z tak wykształconych usiłuje coś wykonać, wiedzy o czym NIE uzyskał podczas swych studiów ani NIE miał od kogo skopiować, wówczas zdarzają się sytuacje jak np. z owym zawaleniem się gigantycznego mostu wiszącego zwanego "Tacoma Narrows Bridge" - jaki spinał szyję zatoki "Puget Sound" pomiędzy Tacoma w stanie Waszyngton a półwyspem Kitsap (po angielsku: in Puget Sound between Tacoma, Washington, and the Kitsap peninsula). To zawalenie powodowane brakiem zaznania "pracy fizycznej" przez tylko teoretycznie kształconych inżynierów, będące jednym z coraz większej liczby podobnych fatalnych błędów w konstrukcjach i technologii (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=massive+engineering+mistakes ), ilustrowane jest w YouTube licznymi filmami - np. patrz film: Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw . Wszakże aby nauczyć się zasad wypracowywania "jak" dla wszystkich sytuacji życiowych, a NIE jedynie wyedukować się w "jak" dla jednej wąskiej specjalizaji, konieczne jest uprzednie wykonywanie w życiu wielu najróżniejszych rodzajów produktywnych prac fizycznych - czego dzieci bogatych rodziców NIE czynią.

 

Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństw unikania pracy fizycznej przez ludzi. Wszkże to On nas zaprojektował, stworzył i dał nam duszę podobną do tej jaką dał też "kotom" - co wyjaśniam na "Fot. #A2.12b" ze strony "totalizm_pl.htm". Na przekór więc iż zainspirowana przez Boga Biblia koncentruje się głównie na wyjaśnianiu "co" aby w ten sposób w każdym jej wersecie móc zawrzeć prawdy dotyczące aż całego szeregu życiowych problemów, w Biblii ciągle daje się znaleźć sporo wersetów jakie, między innymi, symbolicznie nakłaniają nas do wykonywania prac fizycznych. Z wersetów tych, moim zdaniem najbardziej wartym wzięcia sobie do serca są wersety 7:13-14 z biblijnej "Ew, św. Mateusza" - cytuję: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!"

 

Warto tu też podkreślić iż istnieje już sprawdzony w działaniu sposób odwrócenia obecnego trendu ludzkości ku upadkowi i ku samozagładzie, spowodowanego właśnie unikaniem przez większość ludzi wykonywania faktycznej pracy fizycznej połączonego z zawężaniem swego życia do podejmowania coraz bardziej powypaczanych prac umysłowych. W dzisiejszej sytuacji ludzkości sposób ten zapewne dałby najlepsze wyniki przy dwustopniowym wprowadzaniu w życie gruntownej reformy ludzkości. Stąd dobrze ilustrują go dwa widea linkowane poniżej jako "Filmy #G3bc". Mianowicie, w pierwszym stopniu wprowadzania w życie tej reformy ludzkości, usunięta zostałaby obecna hierarchiczna "drabina" zarządzania narodem i podejmowania decyzji - jaka jest źródłem władzy indywidualnych polityków i urzędników państwowych, a stąd jest też źródłem wszelkiej korupcji i kumoterstwa. Wszakże korupcja i kumoterstwo już nierozerwalnie towarzyszą każdej dzisiejszej władzy, powodując tak wyniszczające obecną ludzkość, naturę i klimat całkowite blokowanie jakiegokolwiek postępu i prawości. Owo rządzenie przez indywidualnych, a stąd niestety korumpowalnych polityków-urzędników, jest wszechobecne w każdym z dzisiejszych państw świata. Tego pozbywania się hierarchicznej "drabiny" zarządzania najefektywniej możnaby osiągać poprzez przywracanie najdoskonalszej ze znanych ludzkości i sprawdzonej w działaniu bo już istniejącej demokracji, praktykowanej kiedyś w starożytnych Atenach z Grecji. W takiej demokracji, obecne rządy "drabiny" polityków i urzędników państwowych byłyby zastąpione podejmowaniem wszelkich decyzji na drodze głosowania podczas zgromadzeń albo wszystkich ludzi, albo też reprezentantów wszystkich ludzi, którzy będą potem dotknięci przez następstwa tych decyzji. Ten rodzaj demokracji zupełnie zaś wyeliminowałby obecną korupcję, komoterstwo i stagnację społeczną, otwierając drzwi dla możliwości wdrożenia znacznie doskonalszego od używanych obecnie kapitalizmu oraz komunizmu, tj. wdrożenia następnego zupełnie nowego ustroju politycznego zwanego "Ustrój Nirwany". W chwili obecnej na całym świecie istnieje już sporo modeli jak taką "ateńską" demokrację możnaby przywrócić - przykłady niektórych z nich opisałem już w punkcie #L5 ze swojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Ze sposobów tych moim zdaniem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich byłby ów zilustrowany przez górny z "Filmy #G3bc" poniżej, zaś szeroko opisywany przez źródła linkowane w podpisie owego filmu. Już zdołał on bowiem uratować przed eksploatacją i prześladowaniami oraz wydźwignąć z biedy i z ekonomicznego upadku mieszkańców całego 17-tysięcznego miasteczka Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku. Umożliwił on też zatrzymanie niepohamowanego uprzednio wycinania drzew w lokalnych lasach oraz odrestaurowanie drzewostanu tych lasów.

 

Najważniejszym jednak dla osiągnięcia trwałego odwrócenia obecnego upadku ludzkości i zamienienia go w odnowę, wzrost, postęp i powszechny dobrobyt, jest drugi stopień omawianego tutaj wdrażania w życie całkowitej reformy ludzkości. Ten drugi stopień polega bowiem na poprawnym wdrożeniu w życie nowego i najdoskonalszego z ustrojów politycznych, zwanego "Ustrój Nirwany". Zasada działania tego ustroju sprowadza się do zastąpienia dzisiejszego wynagradzania "pieniędzmi" wszelkiej wykonanej przez kogoś pracy - w tym wynagradzania nimi także "pracy umysłowej", przez wynagradzanie tylko moralnie wykonywanej "pracy fizycznej" za pomocą opracowanego przez Boga cudownego zjawiska "zapracowanej nirwany" - patrz punkty #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm". Ponieważ jednak wytwarzanie wszelkich dóbr konsumpcyjnych wymaga wykonania właśnie moralnie poprawnej "pracy fizycznej", jakość której musi być poparta myślowym doskonaleniem swej wiedzy, metod, narzędzi, itp., wdrożenie w życie owego "Ustroju Nirwany" spowodowałoby, że przy dzisiejszym poziomie automatyzacji i mechanizacji wszelkich prac, wynagradzanie "nirwaną" jedynie prac fizycznych ciągle pozwalałoby wytwarzać wystarczającą ilość dobr materialnych aby każdy mógł otrzymywać za darmo wszystko co do życia i pracy by potrzebował - a stąd, że "pieniądze" po wprowadzeniu tego ustroju przestałyby być potrzebne na Ziemi. Po wyrugowaniu zaś z Ziemi "pieniędzy", ludzkość pozbyłaby się największego źródła "zła", o którym nawet Biblia w wersecie 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" stwierdza, cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". To zaś spowodowałoby, że wraz z owymi "pieniędzmi" ludzkość pozbyłaby się: chciwości, przestępstw, ucisku, eksploatacji, strachu, niesprawiedliwości, bogatych, nierówności społecznej i różnic pomiędzy bogatymi i biednymi, elit, polityków, kłamania, więzień, policji, rewolucji, wojen, armii, trucizn, wyniszczania natury, wymierania zwierząt, itd., itp. Ów doskonały "Ustrój Nirwany", zdolny zastopować obecne zdążanie ludzkości do upadku i do samozagłady, poczym przemienić ów upadek w naprawę, wzrost i dobrobyt całej ludzkości, zilustrowany jest naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , starter i inicjujący plakat którego pokazują "Filmy #G3bc" poniżej, zaś jego opis zawiera WSTĘP i "część #L" z mojej strony o nazwie "smart_tv.htm" oraz kilka innych publikacji tam linkowanych.

 

 

http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (film "Napędy Przyszłości")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #G3a: Powyższa ilustracja pokazuje jak w już niedalekiej przyszłości badacze nowej "totaliztycznej nauki" (patrz #C1 i #C6 ze strony "telekinetyka.htm") - filozoficzne i naukowe fundamenty dla której to nauki ja już wypracowałem, będą używali Magnokrafty w roli "uniwersalnego naprawiacza" aby, między innymi, móc przywracać życie i roślinność na obecnych i przyszłych pustyniach (oczywiście jeśli ludzkość w międzyczasie zdoła się uwolnić od, lub nabyć odporności na wpływy, okupującej ją i spychającej ku samozagładzie "złej mocy"). Tego przywracania życia i roślinności eskadry telekinetycznych Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji (mojego wynalazku - patrz strona "telekinesis_pl.htm") będą w stanie dokonywać dzięki ich rozlicznym możliwościom wykonawczym - np. ich zdolności do automatycznego sadzenia drzew bez potrzeby wysyłania robotników na ziemię. Sadzenie to przy tym może być realizowane NIE tylko mechanicznymi maszynami sadzącymi zamontowanymi na pokładzie Magnokraftów i podobnymi do już używanych przez ludzi, ale w Magnokraftach drugiej i trzeciej generacji także telekinetycznymi "promieniami transportującymi" działanie jakich opisuję w swoich publikacjach. Poza zdolnością do sadzenia drzew i roślinności, Magnokrafty mają też zdolność do przygotowania gruntu w jakim sadzenie to się odbywa. Przykładowo, ta sama zdolność do formowania silnych wiatrów jaka pozwala im na techniczne formowanie tornad i huraganów, a jaką opisałem m.in. w punktach #E3 i #E6 ze strony o nazwie "tornado_pl.htm" oraz w "części #J" strony "hurricane_pl.htm", umożliwia im także wytwarzanie podmuchów potężnego wiatru, jakie mogą być użyte do wyrównywania np. pofalowanej i nierównej powierzchni gruntu typu wydmy piaskowe pokazane na powyższej ilustracji. W rezultacie, pofałdowane i NIE nadające się do użytecznej uprawy tereny te Magnokrafty są w stanie zamieniać w równiutkie jak stół powierzchnie równinne idealnie nadające się do zadrzewienia a nawet i do rolnictwa. Z kolei tzw. "wir magnetyczny" jaki Magnokrafty mogą wytwarzać, jest w stanie odparowywać twarde skały typu widocznego na powyższej ilustracji i rozdrabniać je na sypkie składniki piasków i gleby - tak jak uświadamiam o tym m.in. materiałem dowodowym wskazywanym w punkcie #J4 ze strony "hurricane_pl.htm". Magnokrafty są też w stanie sterować pogodą i klimatem - tak jak ogólnie opisuję to w punkcie #H2 strony o nazwie "hurricane_pl.htm". Przykładowo, ustawiając się w rodzaj łańcucha są one w stanie formować jednokierunkowo wiejące wiatry jakie zależnie od wymogu będą albo nawiewały nasączone wilgocią chmury i powodowały deszcze na znacznych obszarach, albo też będą przynosiły wysuszające klimat suche powietrze - tak jak to opisałem np. w punktach #E11 i #E16 ze swej strony o nazwie "military_magnocraft_pl.htm". Ponadto odpowiednio nasterowaną częstostliwością swego pola Magnokrafty mogą wytrącać wodę z powietrza tworząc lokalne chmury i deszcze - co wyjaśniam np. w punkcie #B2, zaś udokumentowałem w punktach #C1 i #C2 ze strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm" i z publikacji tam linkowanych. (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)

 

Magnokrafty mojego wynalazku są wysoce uniwersalnymi gwiazdolotami, przeliczne i wszechstronne cechy i możliwości których dobrze ilustruje nasz gratisowy film o tytule "Napędy Przyszłości". Stąd NIE tylko wzniosą one ludzkość do gwiazd i otworzą jej dostęp do nieograniczonych zasobów kosmosu, ani NIE tylko same w sobie stanowią najdoskonalszą broń, zdolną oprzeć się i przełamać możliwości wszelkiej innej broni jaką wrogowie ludzkości mogliby użyć. Jak bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" (tj. w punktach #I1 do #I3) opisującej je strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", kiedy Magnokrafty zostaną w końcu zbudowane, będą one stanowiły zarówno najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje  (patrz strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny naprawiacz (patrz owe #I1 do #I3 strony "magnocraft_pl.htm") wszystkiego co ludzkość jako całość kiedykolwiek popsuje. Przykładowo, urządzenia napędowe Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji mogą wytwarzać zjawisko technicznej telekinezy, a ściślej zjawisko jakie nazwałem "efektem telekinetycznym" a jakie stanowi "odwrotność tarcia". Szerszy opis tego "efektu telekinetycznego" zawarty został, między innymi, na dwóch moich stronach internetowych, mianowicie na stronach o "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji" (patrz punkt #B3 ze strony "dipolar_gravity_pl.htm"), oraz o działających na zasadach "perpetuum mobile" urządzeniach do generowania czystej darmowej energii (patrz punkty #J2 i #J3 ze strony "free_energy_pl.htm"). Stąd Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji będą w stanie powodować telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal wyłącznie na zaspokajające chciwość "pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm". Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystująca zjawisko będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem telekinetycznym", obecnie ma też zastosowanie w już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum mobile" tzw. urządzeniach do generowania "czystej darmowej energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych "generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - chociaż z powodu zmyślnych prześladowań i braku środków, już przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją "chaosem" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ), ja wiem już z całą pewnością, że generatory czystej darmowej energii działające na zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z przykazniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do "wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie opisuję w swoich publikacjach. Powyższą ilustrację specjalnie dla zilustrowania totaliztycznych publikacji jakie ja autoryzuję przygotował z użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" i o "Tablicach Cykliczności (np. dla Napędów Ziemskich)" gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy Przyszłości", a także przygotowaliśmy nasz linkowany w tym wpisie film o ratowaniu naszej cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - opisany szerzej w "Filmy #G3bc" poniżej. Wielka więc szkoda, że żadna z owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu Magnokraftu oferowałem iż zbuduję dla nich ów gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu udało mi się jednak opublikować, ukazał się w czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 1984 roku, Vol. 1. Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na stronie "magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali - tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030", zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego upadku, a prawdopodobnie także aż NIE wdroży na Ziemi "Ustroju Nirwany" - dla którego sam Bóg mądrze zaprojektował i wprogramował w ciała ludzi szeroko opisywane w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" zjawisko zapracowanej nirwany za pomocą jakiego Ustrój Nirwany całkowicie wyeliminuje z użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach".

 

Oczywiście, z naprawianiem sytuacji ludzkości i klimatu NIE wolno czekać aż mój Magnokraft będzie zbudowany, a każdy ma obowiązek aby dla ratowania życia bliźnich i swego czynić od zaraz co tylko leży w jego/jej możliwościach - przykładowo sadzić drzewa kiedykolwiek i gdziekolwiek ma ku temu możliwość. Wszakże to właśnie podsycane chciwością i głupotą wycinanie drzew i ich brak już zamienia Afrykę w wysuszoną pustynię. W podobną pustynię, tyle że latem wypalaną słońcem, jesienią i w zimie zalewaną powodziami, zamrażaną i pokrywaną lodem, zaś co jakiś czas dodatkowo powtarzalnie trapioną wybuchami wulkanów, z powodu zmiany klimatu prawdopodobnie już wkrótce zamienią się także pozostałe kontynenty, w tym Europa i Azja - tak jak zilustrowane to jest na Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm". Tymczasem nasiona drzew nadal można pozyskiwać za darmo i stąd sadzenie wielu gatunków drzew, w tym rodzących owoce, NIE wymaga "pieniędzy" a jedynie wystarcza aby mieć trochę "serca", rozumu, cierpliwości, oraz gotowości wykonywania tzw. "pracy fizycznej", tj. trzeba mieć to co stanowi źródło wszelkiego dobra - tak jak wiedzę o tym wyprowadziłem łańcuchem logicznego wnioskowania w powyższym punkcie #G3 tego wpisu. Stąd dla aż wielu istotnych powodów rekomenduję tutaj podjęcie np. osobistego sadzenia drzewek gdzie tylko się da - tj. wzdłuż dróg, na miedzach pomiędzy polami, na wszelkich nieużytkach, wzdłuż brzegów rzeczółek, rowów i wszelkich zbiorników wodnych, a także na działkach własnej ziemi, w ogródkach i wzdłuż ogradzających domy płotów. Pamiętać przy tym warto, że nadchodzą również lata głodu - od 2018 roku zapowiadane naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" gratisowo pokazywanym z internetowego adresu https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Stąd gdzie każdemu poręcznie, powienien sadzić orzechy lub inne drzewa rodzące jadalne i długo przechowywalne orzeszki lub nasiona - między innymi: buki (patrz https://www.google.pl/search?q=buk+orzeszki+jedzenie ), jadalne kasztany (patrz https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drzewo ), sosny pinia (patrz https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalnych+nasionach ), itp., albo sadzić lipy, kwiatostan których nasi przodkowie używali do zaparzania leczniczej herbaty - patrz Fot. #D33 ze strony o nazwie "milicz.htm". W sadzeniu dodatkowo pomaga wiedza, że wszelka ochotnicza praca fizyczna, w tym także sadzenie drzew, przygotowuje wykonujących ją ludzi do przyszłego życia w pozbawionym pieniędzy, chciwości i nierówności Ustroju Nirwany. Na dodatek, od zaraz służy ono też lepszej przyszłości dla dzisiejszej młodzieży - stąd we własnym interesie obecni młodzi ludzie mogą i powinni sadzić tak owocujące drzewa gdzie tylko się da. Najlepiej zaś jeśli w tym celu zaczną kopiować moje metody takiego sadzenia. Przykładowo, aby sadzić drzewka owocowe jakie szybko rosną i obficie rodzą smaczne owoce bez potrzeby ich szczepienia, np. genetycznie oryginalne brzoskwinie czy wiśnie albo leśną czeremchę (patrz https://www.google.pl/search?q=czeremcha+owoce&tbm=isch ), wystarczy zachować ich pestki kiedy się je zjada, zaś następnej wiosny posadzić je w doniczkach, a po ich wyrośnięciu w owych doniczkach przez rok lub dwa, przesadzić je na ich końcowe miejsce rośnięcia. Podobnie trzeba wypielęgnować orzechy - uzyskując je do sadzenia albo od sąsiadów albo z lasu (tj. dla orzechów laskowych np. od ich leśnych krewniaków, bo orzechy zakupione w supermarketach prawdopodobnie NIE wykiełkują - wszakże pochodząc z przemysłowej produkcji ich pazerni farmerzy obecnie celowo je naświetlają promieniowaniem aby zabić ich zdolność do kiełkowania i w ten sposób NIE stwarzać sobie konkurencji). 

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #341 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #341_2)

 

kodig : :
gru 01 2021 #341_2: Dlaczego niekompetencja uznania "jak"...

#341_2: Dlaczego niekompetencja uznania "jak" stwarza błędne teorie i prawa, niepełne religie, itp. (część 2)

 

 

(Ta #341_2 jest kontynuacją poprzedniej części #341_1 całego niniejszego wpisu o numerze #341)

 

 

Tak posadzone drzewka mogą zacząć owocować już po upływie od pięciu do siedmiu lat - czyli w sam raz na czasy głodu, upadku naszej cywilizacji i powszechnej zagłady lat 2030-tych. Natomiast nasiona buków, jadalnych kasztanów i lip są łatwo dostępne po ich dojrzeniu w lasach i parkach - trzeba jedynie latem sobie wypatrzyć gdzie rośnie ich najbardziej lubiana lub produktywna wersja, poczym pod koniec lata lub jesienią pozbierać upadłe z nich nasiona (np. ja najbardziej polubiłem sadzenie pięknego buka o czerwonych liściach np. odmiany zwanej "purpurea" - patrz https://www.google.pl/search?q=buk+purpurea+o+czerwonych+li%C5%9Bciach - bo NIE tylko rodzi on masę smacznych, jadalnych, trójkątnych orzeszków, a ponadto ma bardzo piękny wygląd). Warto też sadzić odmianę sosny jaka też rodzi przepyszne jadalne orzeszki uważane za przysmaki o kształcie brązowych fasolek w twardej skorupie - patrz "sosna pinia". Aby zaś sadzić winogrona trzeba jakoś nabyć i posadzić w swym ogródku jedno pnącze jakiejś wysoce odpornej na choroby, szybko rosnącej, smacznej, aromatycznej, bardzo produktywnej i użytecznej dla wszelkich zastosowań odmiany winogron - przykładowo ja używam w tym celu odmianę "Niagara" (patrz https://www.google.pl/search?q=niagara+winogrona ). Potem na końcu każdej zimy wystarczy odcinać z niego odrosty o długości od 70 cm do 1 metra, poczym w otwór w glebie wykonany np. śrubokrętem wsuwać pod ziemię dwa kolanka takich pędów tuż przy słupkach płotów, lub niedaleko jakiegoś budynku, po jakich będą potem się wspinać. Na miedzach i w miejscach gdzie już rosną jakieś drzewa, winogrona warto sadzić tuż przy drzewie (najlepiej po słonecznej "S" stronie) na jakie potem będą się wspinać i owocować. Warto tu dodać, że mając wiele gotowych do posadzenia dowolnych owocujących sadzonek ale NIE mając miejsca do ich posadzenia, najpierw trzymając w ręku już gotowe do posadzenia drzewko i podkreślając iż je osobiście i za darmo im posadzimy w wybranym przez nich miejscu ich ogródka lub miedzy, najpierw je oferujemy w darze najbliższym nam znajomym - szczególnie starszym wiekiem np. jacy sami nic już NIE sadzą. Potem oferujemy (też za darmo) ich posadzenie innym pobliskim sąsiadom. W końcu dalszym sąsiadom i nawet nieznajomym, itd., itp. Dla różnych powodów niektórzy z nich odmówią przyjęcia tej darowizny - przykładowo ponieważ żyjąc w dzisiejszym pazernym świecie (patrz strona "parasitism_pl.htm") ich umysły NIE są jeszcze gotowe zaakceptować naukowo tu wyprowadzonej idei bezinteresownego czynienia dobra. NIE trzeba jednak tym się zrażać, bo właśnie po to Bóg dał im "wolną wolę". Z moich doświadczeń wynika iż najwięcej chętnych na takie darmowe sadzonki będzie na sadzonkowe pędy winogron - a tych z jednego pnącza z własnego ogródka kolejnych zim można naprzycinać dowolnie wiele. Sporo chętnych jest też na sadzonki brzoskwiń rodzących bez potrzeby szczepienia - których też mając jedną owocującą smaczną brzoskwinię w swym ogródku, daje się z niej naprodukować każdą ilość. Jak ja tego niezamierzenie przez siebie doświadczyłem, osoby którym podaruje się i posadzi osobiście wypielęgnowane owocujące drzewka lub winogrona, ten nasz bezinteresowny dobry uczynek będą długo i pozytywnie pamiętały - widać takie drzewko lub jego owoce nieustannie ich zadziwiają, nas im przypominają, umacniają w nich wiarę w dobro swych bliźnich, oraz inspirują do podjęcia szerzenia dobra.

 

 

Powyższy "Rys. #G3a" jest jedną z kilku ilustracji jakie mój graficznie uzdolniony przyjaciel pracowicie przygotował abym na pocieszenie ducha dzisiejszych ludzi coraz bardziej świadomych iż nieodwołanie zbliżają się owe groźne wydarzenia lat 2030tych, mógł tymi rysunkami zilustrować i opisać jak Magnokrafty mojego wynalazku będą jednak w przyszłości w stanie ponaprawiać klimat i inne zło jakie spowodowały na Ziemi dzisiejsze pokolenia wprowadzane w bezbożność, chciwość i nieodpowiedzialność. Chociaż każda z tych ilustracji już sama w sobie wygląda spektakularnie, efektywność ich wyglądu i siła ich przekonywania może zostać jeszcze wyżej podniesiona po animacji tej ilustracji we formę interesującego filmu upowszechniającego wśród ludzi jakąś nadal nieznaną im prawdę i wiedzę odkrytą w wyniku moich badań - tak jak mój przyjaciel Dominik Myrcik zademonstrował to w swym zwiastunie następnego filmu udostępnianym do oglądnięcia pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=dgrSW9kY7VA pokazującym "Trailer Myrcik.com". Pierwszą i najważniejszą z tych ilustracji "na pocieszenie ducha" pokazałem jako Rys. #I2 ze swej strony internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm" - w punktach od #I1 do #I3 której to strony wyjaśniłem także jak telekinetyczne Magnokrafty drugiej generacji wyzwalaną przez siebie zasadą "telekinetycznego efektu" reprezentującego zjawisko "odwrotności tarcia" będą pozyskiwały z atmosfery ziemskiej i zamieniały w czystą energię magnetyczną i elektryczną nadmiar ciepła nawprowadzanego do tejże atmosfery. Odnotuj, że to samo zjawisko "odwrotności tarcia" już obecnie jest używane w dzisiejszych prototypach generatorów do pozyskiwania z otoczenia czystej darmowej energii na zasadach "perpetuum mobile" - zasadę działania jakich to generatorów opisałem w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm", zaś ich już działające prototypy np. na stronach o nazwach "free_energy_pl.htm" i "propulsion_pl.htm". Ów najważniejszy rysunek telekinetycznych Magnokraftów działających ponad Antarktydą lub Arktyką jako rodzaj "uniwersalnych naprawiaczy" pokazałem także, ale z odmiennym podpisem, jako Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm" - gdzie w punkcie #B8.2 z nieco zupełnie odmiennego punktu widzenia ujawniłem też meryt tego rysunku. Następny z tych rysunków, ilustrujący i wyjaśniający jak Magnokrafty dzisiejsze pustynie w przyszłości będą zamieniały w pełne życia zalesione i uprawne obszary, oraz zachęcający aby dla powodów wyjaśnionych w punkcie #G4 poniżej od zaraz osobiście zabrać się za naprawianie klimatu sadzeniem podtrzymujących życie drzew, pokazałem jako Rys. #B1 ze strony "2030.htm", a także jako Rys. #G3a ze strony "wroclaw.htm". Natomiast ilustracją Rys. #I1 ze strony o nazwie "landslips_pl.htm" staram się uświadomić i wyjaśnić jak Magnokrafty będą mogły ponaprawiać nierozsądne gospodarzenie górami i nadającymi się do produkcji żywności równinami. Ostatni z owych pocieszających ducha rysunków, pokazany jako Rys. #L2 ze strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm", a także jako Rys. #B2 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm", ilustruje i wyjaśnia jak Magnokrafty będą w stanie pozapełniać roślinami i życiem obecnie pozamrażane i poogołacane z gleby i życia góry, gołe skały i skalne rumowiska. Tak więc wszystkie te rysunki razem wzięte ujawniają, że po zbudowaniu Magnokrafty NIE tylko będą stanowiły "najpotężniejszą z ludzkich broni", ale także rodzaj "uniwersalnych naprawiaczy" zdolnych ponaprawiać niemal wszystko co uprzednie pokolenia ludzi bezrozumnie popsuły - przeglądnij więc opisy z punktów #I1 do #I3 (a jeśli sie da, to także z punktow #J1 i #J3) na stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm".

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41edXh_apsg

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E

Filmy #G3bc: Oto dwa około półgodzinne filmy gratisowo dostępne w YouTube (drugi z nich nawet z narracją w języku polskim), jakie wskazują nam już sprawdzony w praktyce czyli możliwy do osiągnięcia dwustopniowy sposób powstrzymania dalszego zapadania się ludzkości w coraz większe błędy i samowyniszczanie, poczym skierowania jej reformami na drogę wzrostu i naprawy wiodącą do lepszej przyszłości wszystkich ludzi. (Kliknij na powyższy starter wybranego filmu aby go oglądnąć)

 

Pierwszy z obu tych dwustopniowych sposobów spowodowania faktycznej reformy, naprawy i wzrostu ludzkości wymaga aby wysoce podatny na korupcję jednak powszechnie dzisiaj używany hierarchiczny system rządzenia państwowymi urzędami, został pokojowo zastąpiony przez demokrację podobną do tej jaką w starożytnej Grecji miało miasto Ateny. Cechą tej demokracji jest bowiem iż wszelkie decyzje następstwa jakich wpłyną na życie więcej niż jednej osoby, są podejmowane poprzez demokratyczne głosowanie albo wszystkich ludzi jakich decyzje te dotkną albo reprezentantów tychże ludzi. Tę zmianę zasad rządzenia ilustruje górny z obu powyższych filmów o tytule "By The People | Democracy Maybe" z narracją w języku hiszpańskim ale z angielskimi napisami. Film ten dokumentuje jak mieszkańcy 17-tysięcznego miasta Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku (tj. z krwawego stanu w regionie świata o jednej z największych brutalności) zdołali pokojowo wprowadzić u siebie taką "ateńską" demokrację pozbywając się uprzednio rządzących nimi wysoce skorumpowanych urzędów oraz polityków przy władzy. W ustroju tego miasta mi osobiście najbardziej zaimponował ich sposób wybierania swych reprezentantów do władz i liczenia głosujących na każdego z kandydatów - zilustrowany np. od 4 minuty z około 6 minutowego filmu o adresie https://www.youtube.com/watch?v=SrPBdLiqMb0 oraz np. od 17 minuty z około 23 minutowego filmu o adresie https://www.youtube.com/watch?v=oDspeScGZrQ . W wyborach bowiem z tego miasta wszyscy kandydaci ustawiają się w szeregu zwróceni do tłumu swych wyborców, zaś każdy wybierający ich mieszkaniec miasta ustawia się w kolejce przed tym kandydatem jakiego preferuje jako reprezentanta jego woli i sytuacji, poczym liczba głosujących w każdej z tych kolejek jest liczona. Stąd w sposób niemożliwy do oszukania takie wybieranie i liczenie niepodważalnie wygrywa tylko faktyczny kandydat o od razu widocznej przewadze popierających go ludzi. Patrząc też wówczas w oczy i twarze wybierających go ludzi kandydat ten NIE będzie miał serca ani sumienia aby potem NIE realizować ich woli. Udokumentowane treścią tego filmu opisy zasad osiągnięcia takiej zmiany ustroju owego miasta można też wyszukiwać w innych opisach i filmach zarówno z youtube.com (wyszukasz je kliknięciem na link https://www.youtube.com/results?search_query=Cheran+Mexico+democracy ), jak i z google.com (wyszukasz je kliknięciem na link https://www.google.com/search?q=Cheran+Mexico+democracy ). Drugi z owego dwustopniowego procesu reform ludzkości w kierunku naprawy i wzrostu ilustruje dolny polskojęzyczny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" też udostępniany w YouTube za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E . Ten film wskazuje cechy, zalety i działanie "Ustroju Nirwany" opisywanego z różnych punktów widzenia w aż całym szeregu moich publikacji, przykładowo w punkcie #C7 mojej strony "nirvana_pl.htm", we WSTĘPie i w "części #L" strony "smart_tv.htm", w punkcie #G3 strony "wroclaw.htm", w punktach #A1 do #A4 strony "partia_totalizmu.htm", w punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm", w punkcie #A1 strony "2030.htm", oraz w jeszcze kilku innych publikacjach. Najważniejszą cechą tego Ustroju Nirwany jest bowiem, że zjawisko nirwany jakie wynagradza fizycznie wykonywaną tzw. "pracę moralną" zostało zaprojektowane przez Boga i już jest wbudowane w każde ludzkie ciało. Zjawiskiem tym jest nieopisanie cudowna szczęśliwość zapracowanej nirwany. Nirwana ta z całą pewnością niezawodnie działa, bowiem ja osobiście zdołałem ją u siebie wypracować i utrzymać przez około 9 miesięcy podczas mojej profesury na bliskim do natury (i do Boga) tropikalnym Borneo. Jak też wierzę, to właśnie pamięć cudownych doznań jakich taka zapracowana nirwana dostarcza, motywuje mnie obecnie do wysiłku nieustającego przekonywania reszty ludzi o zaletach oraz o nadrzędności politycznego Ustroju Nirwany nad wszystkimi ustrojami jakie ludzie dotychczas zdołali wymyślić. Ustrój ten wskazuje bowiem sposób całkowitego pozbycia się "pieniędzy" (a wraz z "pieniędzmi" pozbycia się także chciwości, wymuszania, wyzysku, nierówności, niesprawiedliwości, oraz niemal każdej innej formy zła). Tak gigantyczne udoskonalenie sytuacji całej ludzkości ustrój ten uzyska poprzez zastąpienie zarządzanego przez niedoskonałych i korumpowalnych ludzi dotychczasowego wynagradzania pracy "pieniędzmi", przyszłym wynagradzaniem pracy owym cudownym zjawiskiem szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie zarządzane jest przez wszechwiedzącego i doskonale sprawiedliwego Boga. Wszakże jeśli jakaś grupa ludzi czy jakieś miasto zdoła pozbyć się pieniędzy i zacznie używać owo cudowne zjawisko zapracowanej nirwany aby to nim wynagradzać wszelką fizycznie wykonywaną tzw. "pracę moralną" (tj. tę "pracę moralną" cechy jakiej wyjaśnia np. punkt #D2 z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm"), wówczas wraz z pieniędzmi ludzie ci pozbędą się także wszelkiego zła o którym ostrzega nas werset 10:6 z biblijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy".

 

Sam Ustrój Nirwany, a także demokratyczne i pokojowe wypracowywanie zasad jego wprowadzania w życie, są zarówno niewypowiedzianie istotne dla przetrwania i dobrobytu całej ludzkości, jak jednocześnie w obecnej sytuacji powszechnego uwielbiania władzy, pieniędzy, przepychu, bogactwa, wywyższania się nad innymi, podkreślania różnic, itp., są one ogromnie trudne do zrealizowania. Dlatego oba powyższe filmy używam też aż na kilku innych totaliztycznych stronach w zaprezentowanych tam rozważaniach na ten temat jako ilustracje iż pomimo sceptycyzmu wielu nawykłych do "pieniędzy" i "chciwości" ludzi, Ustrój Nirwany daje się jednak wdrożyć, jego działanie już zostało praktycznie przetestowane, zaś po poprawnym wdrożeniu w praktyce okaże się on niedoścignienie doskonalszy od wszystkiego co ludzkość dotychczas wymyśliła w sprawie ustrojów. Wszakże NIE powodująca żadnych szkodliwych następstw ubocznych zasada działania tego ustroju została zaprojektowana i już wprogramowana w ludzkie ciała przez wszechwiedzącego i nieporównanie od ludzi mądrzejszego naszego stwórcę i Boga, chociaż niestety jak narazie mizerna namiastka tej zasady jest tylko wypaczana jej szkodliwym użyciem przez gangi producentów narkotyków i przez narkomanów. Jednocześnie to na nas ludzi Bóg nałożył do zrealizowania obowiązek i "wolną wolę" aby poprawnie wdrożyć w życie ów Ustrój Nirwany zgodnie z wersetem 4:17 z biblijnego "Listu św. Jakuba Apostoła": "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy". To dlatego oboma powyższymi filmami staram się podnosić świadomość ludzi poprzez ich pokazywanie na linkowanych tu stronach internetowych totalizmu jako: Filmy #G3bc ze strony "wroclaw.htm", Filmy #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm", Filmy #C7ab ze strony "nirvana_pl.htm", Filmy #A1ab ze strony "cielcza.htm", oraz Filmy #A1ab ze strony "2030.htm".

 

 

 

#G4. Przeegzaminujmy więc kompetencję naszych intelektualnych "elit", które zarządzają narodami lub nawet ludzkością, chociaż typowo w swym życiu ich reprezentanci przysłowiowo "NIE splamili swych rąk tzw. pracą fizyczną" i stąd NIE nabyli opisanej powyżej w #G3 umiejętności dopracowania "jak" do postulowanego przez siebie "co" - aby tym przeegzaminowaniem poznać faktyczne następstwa wmuszania w nas tylko "co" jakiemu nadal brakuje "jak", przykładowo wmuszania w nas jedynie "co" przez naukowców i przez oficjalną naukę wmawiających nam iż reprezentuje to już pełne "teorie" i "prawa", wmuszania nam tylko "co" przez kapłanów twierdzących iż są to już pełne religie, wmuszania nam tylko "co" przez polityków twierdzących iż to już dopracowane obietnice wyborcze i linie ("policy") ich działania, itd., itp.:

 

W punkcie #G3 powyżej wykazałem, iż aby ludzka wiedza w jakiejkolwiek sprawie stała się kompletną, musi na nią składać się zarówno "co" jak i następujące po tym "co" wyjaśnienie procedury "jak". Takie bowiem ludzkie działania "jak" są wymagane aby cokolwiek urzeczywistnić. Tak więc też już w czasach mojej edukacji było sformułowane poprawne edukowanie techników i inżynierów. To samo różnymi słowami starają się też stwierdzać poprawne definicje np. słowa "teoria", cytuję np. z adresu https://sjp.pwn.pl/slowniki/teoria - "całościowa koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie określonych zjawisk i zagadnień". Nawet Bóg, który zainspirował Biblię i dla szeregu istotnych powodów (wyjaśnianych w kilku moich publikacjach) zmuszony był zawrzeć w niej głównie "co", ciągle wkodował do niej wielokrotne upomnienia dla czytających, iż sami mają obowiązek dopracować brakujące "jak" - po przykłady tych zakodowanych upomnień odnotuj werset 25:2 z biblijnej "Księgi Przysłów", cytuję: "Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz badać" jaki zinterpretowałem w punkcie #A2.12 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm", albo odnotuj "Przypowieść o talentach" z wersetów 25:14-30 z biblijnej "Ew. w/g św. Mateusza" jaką zinterpretowałem w punkcie #I1 ze swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm".

 

Najlepszymi przykładami takiego "co" dla jakiego nadal NIE dopracowano jeszcze "jak", są dzisiejsze "fundamentalne teorie naukowe" upowszechniane po świecie przez nadal monopolistyczną "oficjalną naukę ateistyczną" jako rzekomo już kompletne, np. teorie: "wielkiego bangu", "ewolucji", czy "względności" - prymitywność i niedopracowanie sformułowania jakich, ich niezgodność z otaczającą nas rzeczywistością, kłamliwość, oraz szkody wyrządzane przez nie całej ludzkości, wyjaśniam dokładniej w wielu swych publikacjach - np. patrz #D4 ze strony "dipolar_gravity_pl.htm" powtórzony też jako wpis #273 do blogów totalizmu. Gdyby takie niedopracowane teorie jakie nadal NIE posiadają swego "jak" porównywać do sytuacji z rzeczywistego życia, to odpowiadają one np. czyjemuś spekulowaniu na temat "pięknego domu", co do jakiego nadal NIE wiadomo "jak" się go zbuduje, skąd weźmie się dla niego działkę budowlaną, materiały, robociznę i fundusze, "jak" będzie można do niego się wprowadzić i w nim zamieszkać, itd., itp. Innymi słowy, "oficjalna nauka ateistyczna" swe kosztowne spekulacje na badane tematy nazywa wielkim słowem "teorie", podczas gdy faktycznie stanowią one co najwyżej jedne z wielu roboczych alternatyw nadal niedopracowanych, NIE udowodnionych jako wyrażające prawdę, oraz nadal wymagających przebadania i przymierzania jak wypełniają one wymogi i ograniczenia otaczającej nas rzeczywistości. Co dziwniejsze, dzisiejszy poziom wiedzy, techniki, logiki i badawczych metodologii jest już wystarczająco zaawansowany aby obiektywnymi badaniami "zakategoryzować" bezbłędnie owe rzekome "teorie" do kategorii "prawda" lub "kłamstwo". Niestety, w swym podsycanym monopolistyczną pozycją wygodnictwie, samozadufaniu i samozadowoleniu, "oficjalna nauka ateistyczna" ani myśli pozwolić aby oficjalnie potwierdzona została narastająca w ludziach świadomość, iż te niby "teorie" z powodu swego niedopracowania są tylko jednym wielkim kłamstwem i zwodzeniem ludzi, a stąd że dla dobra naszej cywilizacji od dawna powinny być już zastąpione poprawnymi teoriami wyrażającymi zgodną z rzeczywistością prawdę. Decydenci tej nauki blokują więc i uniemożliwiają wszelkie próby wykazywania ich braków i niezgodności z otaczającą nas rzeczywistością, powstrzymując w ten sposób faktyczny postęp całej ludzkości.

 

Identyczna sytuacja jak z "teoriami" panuje również z "prawami" jakie "odkrywa" i publikuje ta sama "oficjalna nauka ateistyczna" iż rzekomo rządzą one otaczającą nas rzeczywistością. Przykładowo każdy z nas uczył się w szkołach lub na uczelniach o "prawie" rządzącym powszechnym przyciąganiem grawitacyjnym (zwanym także "prawem Newtona"), o "prawach" termodynamiki, o "prawach" termicznych, itp. Jeśli zaś przeanalizuje się dowolne z owych "praw" oficjalnej nauki, wówczas też się okazuje iż stwierdzają one "co" jednak nigdy NIE informują "jak" - utrudniając tym swym niedopracowaniem ich potwierdzenie jako "prawdę" oraz ich odrzucenie jako "kłamstwo". Tymczasem jeśli rozważy się prawa formułowane przez ludzi, wówczas niezależnie od "co" niemal w każdym kraju istnieje jakaś procedura "jak" jego ustanawiania i wdrażania w życie. Procedurę tą znają albo wszyscy obywatele, albo co najmniej osoby (czy osoba) rządzące i administrujące danym krajem. Przykładowo, jeśli ustanawiane jest ludzkie prawo ustanawiające nowy rodzaj podatku (np. postulowany w NZ tzw. "fart tax" tj. "podatek od pierdzenia" - patrz https://www.google.co.nz/search?q=fart+tax ), lub tylko kolejną podwyżkę podatku, wówczas musi ktoś je zaproponować i wytłumaczyć innym "dlaczego", ktoś inny sformułować jak prawo to ma działać i jak ma być egzekwowane, poczym musi je zatwierdzić jakiś upoważniony do tego urząd lub rządzący (np. parlament, rząd, prezydent, król, itp.), potem musi ono być też wdrożone zaś jego wypełnianie wymuszane na obywatelach, itd., itp. Z kolei jeśli ktoś z ludzi (np. wynalazca) buduje nową maszynę realizującą jakieś "co", wówczas także wbudowuje w nią jakieś mechanizmy, które uruchamiają prawa zarządzające jej zasadą działania, z "jak" zasady działania których to mechanizmów ów budujący (np. wynalazca) doskonale zdaje sobie sprawę, stąd wyjaśnia je w swych opisach i licencjach - np. w swym patencie gdzie "zastrzega" składowe najbardziej znamienne dla danego "jak" (np. swój wynalazek generatora "perpetuum mobile" ja wyjaśniam w #B3 strony "fe_cell_pl.htm"). Tak ogromna więc różnica pomiędzy prawami formowanymi przez ludzi, oraz "prawami" odkrywanymi i rozgłaszanymi przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną" ujawnia, że nauka ta zupełnie NIE dba o wypracowanie całości wiedzy z zakresu swych obowiązków, zadowalając się jedynie stwierdzeniem "co", zaś zupełnie zaniedbując wypracowanie wymaganej procedury "jak" i potwierdzenie jej prawdy wymaganymi "3 świadkami". Z powodu zaś takiego niedopracowania "jak" wiele sformułowań "praw" dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" faktycznie ukrywa w sobie kłamstwa, których ujawnienie i skorygowanie staje się łatwe i oczywiste dopiero kiedy do każdego "co" wypracowuje się także odpowiadające mu "jak" - tak jak w swoich ustaleniach czyni to autor niniejszego wpisu #341 (np. patrz punkt #J5 na stronie "petone_pl.htm"). Przykładowo, z powodu zaniedbania przez "oficjalną naukę ateistyczną" wypracowania owego "jak" które ujawnia całą prawdę na temat pola grawitacyjnego, dzisiaj upowszechniane naukowe "prawa" o grawitacji bazują na zupełnie błędnym twierdzeniu iż "pole grawitacyjne jest polem monopolarnym" podobnym do pola elektrycznego, kiedy faktycznie moim "Konceptem Dipolarnej Grawitacji" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm") wykazałem już ponad wszelką wątpliwość iż "pole grawitacyjne jest polem dipolarnym" podobnym do pola magnetycznego - dla którego kompletną wiedzę obejmującą "co" oraz "jak" już wypracowałem i opisałem, między innymi, w podrozdziale H1 do H1.1.1 z tomu 4 mojej monografii [1/5] ze strony "tekst_1_5.htm". Tyle, że aby zidentyfikować czym jest to pole oraz nabyć pewności o prawdzie tego co się ustaliło, trzeba do "co" dopracować wymagane "jak". Podobnie gdyby naukowcy wypracowali "jak" dla naukowych "praw" termodynamiki wówczas też łatwo ustaliliby ich kłamliwość, np. ponieważ - tak jak wyjaśnione jest to w punkcie #D3 mojej strony "god_proof_pl.htm" zaś uściślone w punkcie #B3 mojej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm" - w obu których wyjaśniam NIE tylko "co" ale również "jak", już zbudowane zostały urządzenia działające na zasadach "perpetuum mobile" o jakich rzekomo naukowe "prawa" termodynamiki stwierdzają iż urządzeń takich jakoby NIE da się zbudować. Czy zaś naprawdę zgodnie ze stwierdzeniami oficjalnej nauki ateistycznej działają prawa termiczne rządzące, między innymi, efektami wysokich temperatur, najlepiej poświadczają to udokumentowane przypadki kiedy ludzie bosymi stopami "kroczą po ogniu" czyli kroczą po rozognionych do czerwoności węglach - obserwowane przez siebie przypadki takich "cudów" opisałem w punkcie #E7 i udokumentowałem zdjęciami z "Fot. #E3" na swej stronie internetowej o nazwie "soul_proof_pl.htm" (liczne widea innych autorów też pokazujące "kroczenie po ogniu" można wyszukiwać w YouTube np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=walking+on+fire ) - z kolei "jak" faktycznie Bóg tworzy np. tzw. "promienie zimna", temperaturę, czy energię, wyjaśniłem to szczegółowiej, między innymi, w (3) i (4) z punktu #K2 oraz (A5) i (A6) z punktu #I3 swej strony o nazwie "god_istnieje.htm" zaś dodatkowo poszerzyłem definicją Boga z punktu #A0 strony "god_proof_pl.htm". Powyższa niedopracowana, spartaczona i okłamująca nas rzekoma "wiedza" upowszechniana przez kosztowną, monopolistyczną, "oficjalną naukę ateistyczną" szczególnie razi w sytuacji kiedy pracujący samotnie oraz zawzięcie wyszydzany i prześladowany dr inż. Jan Pająk (tj. ja) w swych wypracowanych na zasadach wymuszonego na nim "hobby badawczego" teoriach, prawach, odkryciach i wynalazkach z reguły odnosi pełny sukces w wyjaśnianiu NIE tylko "co" ale także "jak", a ponadto dodatkowo potwierdza prawdę tego co badawczo ustalił poprzez wyszukanie poświadczeń owych najważniejszych "3 świadków" opisywanych w (1) do (1c) z punktu #H1 strony "2020zycie.htm".

 

Sytuacja podobna do tej z "teoriami" i "prawami" oficjalnej nauki ateistycznej ma też miejsce z przypadkami "nauczania ludzi" przez wielu obecnych kapłanów. Wszakże powtarzają oni jedynie "co" podawane w Biblii, zaniedbują jednak dodawać już wypracowane, lub wypracować inne, brakujące tym "co" wyjaśnienia "jak" - podobnie jak ja to uczyniłem w podpunkach #A2.1 do #A2.12 ze strony "totalizm_pl.htm", a co nawet jeszcze gorsze - kapłani konformistycznie aprobują sprzeczne z Biblią i z ich naukami kłamstwa "oficjalnej nauki ateistycznej" jaka wcale już NIE ukrywa swojej anty-boskiej "krucjaty", jednocześnie zaś odrzucają oni prawdę i wiedzę już poustalaną na temat Boga przez "Teorię Wszystkiego z 1985 roku", "Teorię Życia z 2020 roku", mój naukowy "Dowód Formalny na istnienie Boga z 2007 roku" (patrz strona "god_proof_pl.htm"), moje odkrycie "Drobin Boga w 2020 roku", itd., itp. Nic dziwnego iż Bóg rozczarowany tak zredukowanymi naukami i "odrzuceniem wiedzy" przez kapłanów (patrz "materialistyczny redukcjonizm" z https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ), przygotował dla nich w Biblii ostrzeżenie zawarte tam, między innymi, w wersecie 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" - jakie dokładniej skomentowałem w punkcie #A0 strony "god_proof_pl.htm" oraz w (1) z punktu #T2 mojej strony internetowej o nazwie "woda.htm". Kolejnym przykładem "co" bez dopracowanego "jak" mogą być obietnice przedwyborcze polityków. Jednak ograniczanie się polityków do podawania w swych obietnicach przedwyborczych wyłącznie wieloznacznego "co" jakie niemal do niczego ich NIE zobowiązuje, jest już niemal przysłowiowe. NIE warto więc tu nawet go wyjaśniać. Wszakże poziom niewypełniania przez polityków ich obietnic przedwyborczych jest już niemal wszystkim znany i obecnie corocznie jest już nam nieustannie przypominany następstwami sprowadzonych na Ziemię - między innymi z powodu tego niewypełniania, trwałych zmian i rozregulowania klimatu zilustrowanego i opisanego na Rys. #G3a powyżej; a także z powodu poziomu zatrucia atmosfery, wody i gleby chemikaliami; zapaskudzenie oceanów i uprawnej gleby plastykiem i śmieciami; wymierania wielu gatunków stworzeń i roślin; epidemii chorób wśród ludzi - w rodzaju "Covid-19" terroryzującego całą ludzkość począwszy od początku 2020 roku; itd., itp.

 

Czy pomimo powyższego istnieją nadal osoby, które dopracowują wymagane "jak" do postulowanego przez siebie"co"? Odpowiedź jest, iż TAK! Tyle, że jest ich bardzo niewielu, oraz że "moce zła" zarządzające naszą Ziemią używają wszelkich znanych im wybiegów aby NIE pozwolić upowszechniać się po świecie takiej kompletnej wiedzy zawierającej NIE tylko "co" ale taże "jak". Aby podać tutaj kilka przykładów takiej wiedzy już skompletowanej, z obszarów które ja osobiście badam w ramach altruistycznie realizowanego swego "hobby badawczego" jakie kontynuuję na przekór prześladowań i braku finansowania, to należy do nich np. "dowód na istnienie Boga" jaki w formalnej wersji (tj. przeprowadzony metodą logiki matematycznej) jest zaprezentowany na stronie "god_proof_pl.htm" zaś w osobistej dla każdego mieszkańca Ziemi formie stwierdzającej "skoro ja żyję, to samo stanowi też naukowo niepodważalny dowód iż Bóg istnieje" równie niezachwianie nas obowiązującej z powodu uprzedniego inżynierskiego wykazania łańcuchem przyczynowo-skutkowym iż "gdyby NIE istniał Bóg, NIE istniałoby też życie" - ten inżynierski dowód jest zaprezentowany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony "2020zycie.htm". Inne przykłady obejmują: moją najnowszą "Teorię Życia z 2020 roku" zaprezentowaną na stronie "2020zycie.htm"; moją najistotniejszą i najbardziej przełomową "Teorię Wszystkiego z 1985 roku" skrótowo zaprezentowaną na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm"; moje opisujące wynalazki przyszłości "Tablice Cykliczności dla Napędów Ziemskich" z punktów #J4.1 do #J4.6 ze strony "propulsion_pl.htm"; gwiazdolot mojego wynalazku zwany "Magnokraft" opisany na stronie "magnocraft_pl.htm" zaś zilustrowany na naszym filmie "Napędy Przyszłości" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ; generująca czystą darmową energię "bateria telekinetyczna" mojego wynalazku opisywana na stronie "fe_cell_pl.htm"; pozwalające w nieskończoność przedłużać nasze życie poprzez cofanie nas do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego tzw. "wehikuły czasu" opisane na stronie "immortality_pl.htm"; oraz wiele jeszcze innych osiągnięć mojego dorobku twórczego opisywanych w moich publikacjach zaś linkowanych ze strony o nazwie "skorowidz.htm". Z kolei przykładami kompletnej wiedzy wywodzącej się z innych źródeł niż moje badania mogą być: wiedza zawarta w przedchrześcijańskiej religii NZ Maorysów na temat ich nadrzędnego Boga "Io" - niestety przekazywana wyłącznie tradycją mówioną i w obecnych czasach znacząco wypaczona a stąd i trudna do pełnego rozszyfrowania; wyniki badań i wynalazki Nikola Tesla (patrz https://www.google.com/search?q=Nikola+Tesla+research+results+and+inventions ) - niestety poukrywane przez władze natychmiast po jego śmierci; linia polityczna (tj. angielskie tzw. "policy") niektórych wyjątkowych polityków - jako przykład rozważ rządy "Sir Robert Muldoon" z NZ, krótko upamiętnione w punkcie #B1 mojej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm"; a także wiele innych podobnie dopracowanych przykładów - niestety obecnie starannie poukrywanych przez okupujące nas "moce zła" o których Biblia ostrzega iż z powodu naszej uległości ich podszeptom oraz naszej pasywności i konformiźmie moce te nadal mogą zarządzać Ziemią.

 

Jaka więc jest wymowa wyrażonego tytułem niniejszego punktu #G4 faktu, iż uczestnicy elit wszędzie szastają "co" do których jednak praktycznie niemal nigdy poprawnie NIE dopracowali wymaganego "jak". Ano, fakt ten jest dowodem, między innymi, iż: (a) ludzkością typowo zarządzają osoby jakie co najmniej można opisywać jako "niekompetentni" i "ignoranci" (nic dziwnego iż obecnie wszystko na Ziemi się wali - tak "jak" od 2018 roku zapowiada to i ilustruje nasz ostrzegający film "Zagłada ludzkości 2030", zaś obecnie dowodowo potwierdzają to kosztowne inżynierskie błędy powodujące masowe zawalanie się pokazywane np. angielskojęzycznymi filmami z https://www.youtube.com/results?search_query=massive+engineering+mistakes ); że (b) najwyższy już czas, aby zanim komuś demokratycznie pozwoliło się zająć przywódcze stanowisko, najpierw ów ktoś powinien wykazać się wszystkim którymi będzie potem zarządzał, że do swych "co" dopracował już wymagane szczegóły procedur "jak"; że (c) koniecznym się staje zastąpienie "konkurencją" wszystkiego co nadal działa na zasadach "monopoli", tak jak dla "oficjalnej nauki ateistycznej" wyjaśniam to w punkcie #C6 swej strony o nazwie "telekinetyka.htm", zaś dla rządów, polityki, religii, internetu, itp., wyjaśniam to w innych swych publikacjach - np. w "części #J" swej strony o nazwie "smart_tv.htm" (wszakże obecnie na Ziemi wszystko co najważniejsze nadal działa na zasadach skorumpowanych monopoli, tj. edukacja, nauka, rządy, internet, itp.); że (d) aż do czasu kiedy ludzkość całkowicie wyeliminuje "pieniądze" z użycia, aby zapobiegać osiągnięcia "100% korupcji" (patrz #E1 i #E3 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm") każda osoba zatrudniona na pozycji władzy NIE powinna zajmować tej pozycji przez dłużej niż 4 lata, zaś w wyjątkowych przypadkach - co najwyżej przez 7 lat; że (e) ogromnie pilne jest wdrożenie na Ziemi Ustroju Nirwany ilustrowanego naszym filmem "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" upowszechnianym gratisowo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , zaś opisanego, między innymi, w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm" oraz we WSTĘPie i "części #L" strony o nazwie "smart_tv.htm". Wszakże wdrożnie "Ustroju Nirwany" spowoduje iż wszyscy mieszkańcy Ziemi zaczną ochotniczo wykonywać wybrane przez siebie rodzaje "prac fizycznych", a stąd wszyscy uzyskają okazję nabycia wymaganych umiejętności dopracowywania "jak" do każdego postulowanego przez siebie "co". Ponadto ustrój ten całkowicie wyeliminuje z użycia "pieniądze" - a tym samym wyeliminuje większość dotychczasowego zła" powodowanego właśnie przez "pieniądze", do czego NIE odbierając naszej "wolnej woli" mądrze zachęca nas werset 6:10 biblijnego "1 Listu do Tymoteusza" cytowany powyżej np. w punkcie #G3.

 

Czego brakuje więc osobom, które upowszechniają takie niedopracowane "co" zamiast kompletnej wiedzy obejmującej "co" oraz "jak"? Okazuje się że wiele im brakuje! Po pierwsze opisanej w poprzednim punkcie #G3 umiejętności wypracowywania "jak" kiedy zna się tylko "co" - jaką to umiejętność nabywa się wyłącznie poprzez wykonywanie w swym życiu rozlicznych "prac fizycznych" oraz nieustające uzupełnianie swej wiedzy w sprawach nad jakimi się pracuje. Wszakże każdy kto w swym życiu wykonywał najróżniejsze "prace fizyczne" doskonale się przekonał, że w trakcie ich realizowania konieczne jest nieustające rozwiązywanie naróżniejszych problemów wynikających z wymogów jakie końcowe produkty tych prac muszą wypełniać oraz z fizycznych ograniczeń jakie podczas ich realizowania trzeba pokonywać lub obchodzić naokoło. Stąd nawyk rozwiązywania tych problemów z upływem czasu efektywnie naucza niemal wszystkie osoby pracujące fizycznie owego wypracowywania procedur "jak" do każdego "co" jakiemu swą pracę poświęcają. Odnotuj jednak, że tzw. "pracownicy umysłowi", którzy jak przysłowiowe "diabły święconej wody" unikają wykonywania w swym życiu jakichkolwiek produktywnych prac fizycznych, owej umiejętności osobistego dopracowywania "jak" do zamierzonego "co" nigdy NIE osiągają, stąd NIE są też w stanie odróżniać od siebie wszystkiego czego poprawne rozróżnienie wymaga owej znajomości "jak", tj. NIE są w stanie odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, itp., a co za tym idzie, za cokolwiek się zabiorą, jeśli wymaga to wypracowania "jak" wówczas niemal z całą pewnością maksymalnie to spartaczą. Czyż jest więc bezpieczne aby im ufać w sprawach znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów? Na dodatek do powyższego, zmiany jakie obserwujemy w poszczególnych krajach zdają się ujawniać iż intelektualnym "elitom" ludzkości brakuje też np. zasługiwania na pomoc i wyrozumiałość Boga spowodowanego ich faktyczną (a NIE np. jedynie powierzchowną) religijnością i wypełnianiem boskich przykazań - szczególnie przykazań opisanych punktem #A2.12 z mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Brakuje im także motywacji aby udoskonalać wszystko czym się zajmują. Wszakże ów brak motywacji zawsze towarzyszy już osiągniętej zamożności i wygody życiowej przy jednoczesnej moralnej znieczulicy na losy ich bliźnich - jaka to sytuacja indukuje postawy najlepiej opisywane angielskimi słowami "complacency" i "self-inflated ego" zaś po polsku wyrażane słowami: samozadufanie, samozadowolenie, arogancja, butność, chełpliwość, duma, hardość, nadętość, niedostępność, pewność siebie, powierzchowność, próżność, przemądrzałość, pustota, pyszałkowatość, pyszność, wyniosłość, zarozumiałość, oraz kilkoma jeszcze innymi.

 

Czy istnieje sposób uratowania naszej cywilizacji? Szacując po zaawansowaniu obecnego upadku moralnego całej ludzkości w mojej opinii już NIE - chyba, że Bóg zdecyduje się dokonać ratującego ją cudu. Ludzkość ma już bowiem "zbyt wielu wodzów, a zbyt mało indian" (tj. ma za wielu biurowych decydentów umiejących jedynie zmyślać niewykonalne "co" jednak niezdolnych do wypracowania i wdrożenia realistycznego "jak", a za mało osób wykonujących produkcyjne prace fizyczne i potrafiących wdrożyć "jak"). Ponadto owi "wodzowie" są jak maszyniści, którzy zbyt mocno rozpędzili lokomotywę ciężkiego pociągu, jadnak nadal NIE przyjmują do wiadomości iż tory jakimi pędzą wiodą ku przepaści zaś cały ich pociąg już przekroczył tzw. "punkt braku powrotu" jaki opisałem w #T1 ze swej strony o nazwie "solar_pl.htm" (opisy te powtórzyłem też we wpisie numer #264 do blogów totalizmu - ich adresy podaję np. w #Z3 strony "wroclaw.htm"). Nadal jest jednak możliwość podejmowania indywidualnej obrony. Wszakże każdy z nas jest indywidualnie skazywany odpowiednio do tego co czyni. Ponadto totalizm nakazuje iż "Naprawianie i udoskonalanie świata zawsze trzeba zaczynać od siebie samego". Najefektywniej możnaby się bronić, gdyby wszystkie osoby świadome prawdy o naszej sytuacji zjednoczyły się razem we wspólnym wysiłku wypracowania i wdrożania "jak" w celu uratowania choćby tylko jednego kraju (np. Polski) wdrożeniem w nim Ustroju Nirwany - tak jak powyżej ilustrują to "Filmy #G3bc" zaś mój przyjaciel Pan Dominik Myrcik sugeruje to na swych stronach internetowych. Jeśli zaś zjednoczenie to okaże się niewykonalne, wówczas obronę warto podjąć indywidualnie zaczynając np. od przeznaczenia jednego dnia w każdym tygodniu na poznawanie prawdy o Bogu, inicjując to poznawanie od zrozumienia co naprawdę stwierdza i jakie dla nas konsekwencje ma werset 5:14 z biblijnej "Księgi Jozuego" (tj. aby w swym życiu zawsze starać się być po stronie Boga zamiast usiłować przebłagać Boga aby wstawił się po naszej stronie). W celu zaś poznawania prawdy o Bogu warto nabyć Biblię (jeśli jeszcze jej się NIE ma), poczym studiować ją uważnie i systematycznie - najlepiej każdej soboty. Dobrze też uzupełniać to studiowanie Biblii poznawaniem filozofii totalizmu i Teorii Życia z 2020 roku a ponadto poczytać sobie o "Drobinach Boga" z punktów #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" oraz o usprawnieniach jakie Bóg powprowadzał do naszych ciał z #A1 strony "evolution_pl.htm". Warto też uczyć się wypracowywania "jak" poprzez podejmowanie produktywnych "prac fizycznych" - jeśli zdrowie, stan fizyczny i wiek nam na to pozwalają. Jeśli więc mamy np. ogródek, działkę, lub własny kawałek ziemi, albo jeśli znamy jakiś "niczyj i zaniedbany obszar ziemi" (nieużytki), wówczas warto sadzić tam drzewa rodzące długo przechowywalne owoce - tak jak opisałem to powyżej w tym wpisie #341 w podpisie pod "Rys. #G3a". Jeśli zaś mieszkamy w mieście wówczas warto zacząć np. "udoskonalać" swe mieszkanie osobiście wykonywaną pracą fizyczną, albo np. nauczyć się przygotowywania posiłków z najbardziej pierwotnych składowych - np. czystej mąki, ziemniaków, owoców, mleka, jajek, masła, sera, smalcu i mięsa. To jest przygotowywać posiłki, żadnej składowej których NIE stanowi cokolwiek przemysłowo przetworzone, a stąd zawierające jakiekolwiek chemikalie jakie akumulują się w naszych ciałach rozregulowując ich naturalne rytmy i działania oraz sprowadzając najróżniejsze "nowoczesne" choroby, a ponadto posiłki dające się przygotować także w czasach upadku ludzkości lat 2030tych. Jak tylko możemy warto też zacząć ochotniczo i altruistycznie (tj. odmawiając wzięcia jakiejkolwiek zapłaty) pomagać naturze, zwierzętom i bliźnim - szczególnie osobom starszym, samotnym, inwalidom, biedakom, itp. Ponadto, warto zacząć dyskutować (będąc "za" i uświadamiając innym jego zalety) problemy wdrażania w życie "Ustroju Nirwany" zaprojektowanego przez Boga a ilustrowanego naszym filmem. Warto też sięgnąć po inne opisy metod indywidualnej obrony zaprezentowanych w moich publikacjach - np. na stronie "2030.htm", czy stronie "woda.htm".

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #341 dokumentuje moje logicznie wyprowadzone ustalenia iż osoby które przez całe swe życie unikają wykonywania produkcyjnej tzw. "pracy fizycznej", NIE są w stanie wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla konfrontowanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów. Wpis ten stanowi adaptację treści punktów #G3 i #G4 z mojej strony internetowej o nazwie "wroclaw.htm" (aktualizacja datowana 7 listopada 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/wroclaw.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/wroclaw.htm

http://gravity.ezyro.com/wroclaw.htm

http://nirwana.hstn.me/wroclaw.htm

http://drobina.rf.gd/wroclaw.htm

http://pajak.org.nz/wroclaw.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą one więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "wroclaw.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "nirvana_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/wroclaw.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #341, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", moich blokowanych choć nadal jedynych na świecie faktycznych naukowych "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" i "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com ("mały druk" 12pt: wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)

https://kodig.blogi.pl (wpisy od #293 z 2018/2/23, )

https://drjanpajak.blogspot.com ("duży druk" 20pt: wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #341:

#339, 2021/10/1 - jak pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")

#338, 2021/9/1 - dlaczego życie NIE mogło wyewoluować się w materii (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#328, 2020/11/1 - "Ustrój Nirwany" eliminujący pieniądze (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")

#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")

#322, 2020/5/17 - formowanie huraganów i tornad przez Magnokrafty (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm")

#316, 2019/10/3 - co i kiedy Bóg udoskonalił w rasie ludzkiej (#A1 z "evolution_pl.htm")

#312, 2019/8/15 - 70% przyspieszenie upływu nawracalnego czasu w starszym wieku (#L3 z "oscillatory_chamber_pl.htm")

#308, 2018/3/7 - totaliztyczna definicja pojęcia "Bóg" i dowody istnienia Boga (#A0 z "god_proof_pl.htm")

#295, 2018/4/17 - "Tablice Cykliczności" i "Napędy Przyszłości" (#J1 do #J4 z "propulsion_pl.htm")

#284, 2917/6/1 - widea dowodzące iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z "portfolio_pl.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#273, 2016/7/1 - gęstość "przeciw-materii" dowodem nieskończoności wszechświata (#D4 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#269, 2016/3/25 - 100% korupcja = dobrobyty na "przedsionki piekła" (#E1 do #E5 z "pajak_dla_prezydentury_2020.htm")

#264, 2015/11/1 - od 2001 roku ludzkość już po "punkcie braku powrotu" i obecnie umiera (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

#258, 2015/4/25 - formowanie przez UFO czarnych pierścieni pochłaniających światło (#E2 z "cloud_ufo_pl.htm")

#216, 2012/3/10 - sprzeczne z rzeczywistością naukowe wyjaśnienia tornad (#K1 do #K3 z "tornado_pl.htm")

#154, 2008/6/1 - różnorodność kształtów i wyglądów UFO (#B4 z "explain_pl.htm")

#151, 2008/5/15 - brak kompetencji nauki do badań UFO, Boga, innego świata, itp. (#B1 z "ufo_proof_pl.htm")

#132, 2007/9/7 - UFOnauci spowodowali zniknięcie "diablicy" (#D1 z "sw_andrzej_bobola.htm")

#94, 2006/11/4 - jak UFO mogą zmieniać klimat (#E16 z "military_magnocraft_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :