gru 01 2021

#341_1: Tylko


#341_1: Tylko "prace fizyczne" uczą wypracowywania "jak" dla "co" i odróżniania prawdy od kłamstwa i dobra od zła (część 1)

 

Motto niniejszego wpisu #341 do blogów totalizmu: 'Im więcej odmiennych rodzajów produktywnych prac fizycznych w dotychczasowym życiu wykonywaliśmy, im szerszą i wyższą poprawną wiedzę opanowaliśmy, oraz im dłużej kontynuujemy uzupełnianie i aktualizowanie swej wiedzy, tym umiejętniej potrafimy wypracowywać poprawne "jak" znając jedynie "co", ta zaś umiejętność dostarcza nam narzędzi do tym poprawniejszego odróżniania prawd od kłamstw, faktów od fikcji, dobra od zła, umożliwiając też takim wypracowaniem "jak" znajdowanie efektywnych rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów.' (Esencja omówionego tu długiego łańcucha przyczynowo-skutkowego wiążącego ze sobą liczne prawdy życiowe, empiryczne ustalanie i weryfikowanie poprawności którego zajęło mi 75 lat obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków oraz poszukiwania sprawdzeń na trudno dziś dostępnym i często nawet ukrywanym materiale dowodowym.)

 

 

#G3. Dlaczego osoby które mogą się chwalić iż w całym swym życiu NIE splamiły swych rąk żadną produkcyjną pracą fizyczną, a stąd do których ważnym staje się przysłowie o przebywaniu w "wieżach z kości słoniowej", NIE są w stanie wypracowywać poprawnej procedury "jak" dla napotykanych "co", to zaś powoduje iż NIE potrafią także odróżniać prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a co za tym idzie NIE są też w stanie nabyć zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów:

 

Niestety, dzisiejsi ludzie NIE zdają sobie jeszcze sprawy, że [1]: istnieje niezawodny sposób (metoda) odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi. Dzisiejsi ludzie NIE zdają też sobie jeszcze sprawy, że [2]: kluczem do bezbłędnego i relatywnie łatwego odróżniania prawdy od kłamstwa, faktu od fikcji, dobra od zła, itp.; a także zaradzania szkodliwym efektom które określone kłamstwa, fikcja, zło, itp., wyrządzają danej grupie ludzi, jest nabycie umiejętności wypracowywania poprawnego "jak" dla analizowanego "co" - którą to umiejętność są w stanie nabyć tylko osoby jakie wykonały wymaganą różnorodność "prac fizycznych" oraz posiadły związaną z tym "co" poprawną wiedzę. Wszakże zarówno fakt istnienia owego [1] niezawodnego sposobu odróżniania, oraz poznanie [2] klucza do tego odróżniania, dopiero niedawno zdołała formalnie wypracować najmoralniejsza nowoczesna filozofia świata zwana filozofią totalizmu - tj. ta filozofia "totalizmu" nazwa jakiej zawsze pisana jest i odmieniana przez literę "z" (patrz https://www.google.pl/search?q=totalizm ) zaś opisy której nadal są zmyślnie i usilnie ukrywane przed zainteresowanymi jej poznaniem ludźmi przez zarządzającą ludzkością "moc zła". Istnienie, celowa działalność szerzenia oszustwa i ukrywania przed ludźmi prawd jakie są najbardziej istotne dla postępu i przetrwania całej ludzkości (patrz https://www.google.pl/search?q=agnotology ), a także metody działania tejże anty-ludzkiej mocy, od wielu już lat ja staram się demaskować w swych publikacjach - np. w punkcie #A5 mojej strony "totalizm_pl.htm" czy w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm". Wysoce efektywnego ukrywania prawdy, w tym opisów filozofii "totalizmu", ta "moc zła" dokonuje za pomocą powszechnie używanej przez siebie i trudnej do wykrycia zasady wyrażanej powiedzeniem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". W dniu 2021/11/11 zdołałem nawet oglądnąć aż dwa angielskojęzyczne filmy, jakie demaskują iż niezależnie od prawd jakie ja odkryłem, owa "moc zła" ukrywa także ogromnie istotne prawdy poustalane przez innych badaczy. Pierwszy z tych filmów, o adresie https://www.youtube.com/watch?v=frCIYEyURV0 , stara się wyjaśnić jak używając przekupstwo i pieniądze owa moc zła "produkuje ignorancję" i masowo ją upowszechnia po świecie, formując tym ów "las" ukrywający "drzewo" prawdy wytypowanej przez tą moc do zniszczenia. Drugi zaś film, zwiastun którego ma adres https://www.youtube.com/watch?v=gL8i9KUEnog , stara się raportować jak przez ponad pół wieku i na przekór wysiłków wielu poszkodowanych ludzi NIE udało się zlikwidować, zamknąć ani pociągnąć do odpowiedzialności instytucji do dzisiaj wyrządzających całej ludzkości ogromne szkody dobrze już poznane przez licznych badaczy.

 

Wskazywany tu w [1] powyżej ów niezawodny sposób (metoda) odróżniania wynika z poniższej prawdy [3] reprezentującej też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] jaka rządzi otaczającą nas rzeczywistością. Niektórych czytających tu o tym sposobie [1] zapewne będzie on szokował - na przekór iż ja sam używam go praktycznie już od 1980 roku (tj. od czasów kiedy sformułowałem swój dowód na istnienie UFO motodą porównywania atrybutów - patrz strona "ufo_proof_pl.htm"), aczkolwiek jego formalne wyprowadzenie logiczne i wyrażenie definicyjne zainspirowała dopiero w 2021 roku moja "Teoria Życia z 2020 roku" opisana na stronie "2020zycie.htm". Owa prawda [3] reprezentująca też rodzaj absolutnego prawa [3] czy zasady [3] rządzącej otaczającą nas rzeczywistością z jakiej wynika ów sposób (metoda) odróżniania [1] stwierdzają bowiem co następuje: [3] dla każdego "co", które jest pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., zawsze istnieje i daje się wypracować poprawna procedura "jak" która pod każdym względem jest zgodna z otaczającą nas rzeczywistością i przykazaniami Boga; jednak dla żadnego "co" które jest negatywnym kłamstwem, fikcją, złem, itp., taka poprawna i absolutnie zgodna z rzeczywistością i przykazaniami Boga procedura "jak" NIE istnieje i stąd nigdy NIE daje się jej wypracować. Proszę tu odnotować, że niniejsza prawda [3] działa w obu kierunkach: tj. zarówno najpierw znając "jak" potem daje się wykazać iż każde "co" które dane "jak" opisuje jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp.; a także np. najpierw wiedząc już z całą pewnością iż dane "co" jest np. pozytywną prawdą, faktem, dobrem, itp., wówczas potem wszelkie "jak" związane z tym "co" też dadzą się wypracować przez ludzi o wymaganych cechach (tj. przez ludzi NIE stroniących od wykonywania faktycznej (produktywnej) "pracy fizycznej" oraz posiadających wymaganą wiedzę i właściwe motywacje). W niniejszym punkcie #G3 wykażę za pomocą tzw. "łańcuchów przyczynowo-skutkowych" faktyczne istnienie tego niezawodnego sposobu [1], oraz wyjaśnię jego działanie i użycia [2] na aż kilku przykładach prawdy [3] reprezentującej także rodzaj prawa [3] czy zasady [3].

 

Ponieważ jednak dla zrozumienia dalszych rozważań tego punktu #G3 jest wysoce pomocne jeśli czytelnik rozumie co może stanowić powyżej użyte pojęcie "co" i odpowiadajace mu pojęcie "jak", swe opisy zacznę od przytoczenia tu kilku przykładów właśnie owych dwóch pojęć zaczerpniętych z obszarów wiedzy jakie ja osobiście badam. I tak, jednym z niezliczonych przykładów "co" mogą być (a) urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" - dla których sporo przykładów już zbudowanych i działających prototypów opisałem na swych stronach internetowych o nazwach "fe_cell_pl.htm", "free_energy_pl.htm", "propulsion_pl.htm, "telekinetyka.htm", oraz w kilku jeszcze innych publikacjach. Odnotuj jednak, że cała instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nawet obecnie powtarza jak przysłowiowa "zacięta płyta" czy "papuga", że jakoby urządzeń "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. Stąd np. ową "prawdą" lub "kłamstwem", odróżnienie od siebie jakich umożliwia powyżej wskazany niezawodny sposób [1] mogą być: [1a-prawda] - że urządzenia "perpetuum mobile" dają się zbudować; lub [1a-kłamstwo] - że urządzenia "perpetuum mobile NIE dają się zbudować. Aby jednak móc niezawodnie odróżnić tę [1a-prawdę] od [1a-kłamstwa], niezbędne jest wypracowanie procedury "jak", którą w tym przypadku będzie [2]: zasada działania i zjawiska na "jakiej" owe "perpetuum mobile" będą generowaly czystą darmową energię. Tak zaś się składa, że dzięki mojemu rozciągającemu się praktycznie na całe życie nawykowi osobistego wykonywania najróżniejszych produkcyjnych "prac fizycznych" (faktycznie trudno bowiem znaleźć rodzaj produkcyjnej pracy fizycznej jakiej ja bym nie wykonywał na którymś etapie swego życia) przy jednoczesnym nieustającym powiększaniu swej wiedzy aż do poziomu wykładania na pozycjach profesora aż na kilku uniwersytetach świata, ja zdołałem już wypracować owo "jak" dla urządzeń "perpetuum mobile". Po przykład zasady ich działania używany w tzw. "telekinetycznej baterii" jaką ja sam wynalazłem, patrz dokładniejsze opisy na mojej stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" (szczególnie uważnie radzę przeczytać tam punkt #B3). Jednocześnie zaś powyżej podana prawda [3] stwierdza, że jeśli możliwe jest dla danego "co" wypracowanie zgodnego z rzeczywistością "jak", wówczas opisywana tu niezawodna procedura (metoda) [1] potwierdza, iż zgodnie z nią dane "co" z całą pewnością reprezentuje prawdę. Ponieważ zaś dla "co" takiego jak powyżej zdefiniowane (a): urządzenia do generowania czystej darmowej energii działające na zasadzie tzw. "perpetuum mobile" owo "jak" ja już zdołałem wypracować i nawet opublikować na uprzednio wskazanych moich stronach internetowych, oraz ponieważ to moje "jak" jest już empirycznie potwierdzone już zbudowanymi i poprawnie działającymi takimi urządzeniami, każde z których zawiera i używa te same najistotnejsze elementy jakie ma też "bateria telekinetyczna" mojego wynalazku, tj. używa przeciwsobnik oraz pulser i rezonator, a co najważniejsze używa także dwa induktorki właśnie którymi darmowa elektryczność i ruch są nieustająco generowane - np. patrz tzw. "Perpetual Motion Holder" pokazany na zdjęciach z https://www.google.com/search?q=Leedskalnin%27s+Perpetual+Motion+Holder&source=lnms&tbm=isch (tj. pokazywany na zdjęciach "dźwignicy perpetuum mobile") używanej przez kamieniarza "Leedskalnina" z Łotwy, który z gigantycznych bloków wapiennej skały samotnie, w pojedynkę, nocami, ukrywając się przed innymi ludźmi, zbudował na Florydzie w USA cały ogromny zamek nazywany "Koralowy Zamek" omawiany pod adresem https://www.google.pl/search?q=koralowy+zamek+na+florydzie , niektóre tajemnice budowy którego ja opisuję w (H) z punktu #J4.5 mojej strony "propulsion_pl.htm", w punkcie #E1.1 strony "fe_cell_pl.htm", oraz w punkcie #D3 strony "cielcza.htm". To zaś jednoznacznie oznacza iż (a) jest [1a-prawdą], czyli że urządzenia czystej darmowej energii działające na zasadach "perpetuum mobile" daje się jednak zbudować i to na przekór iż okupująca ludzkość i zarządzająca wszelkimi publikatorami "moc zła" nadal budowę tę formalnie blokuje i obrzydza wykorzystując w tym celu autorytet i możliwości "oficjalnej nauki ateistycznej" całkowicie posłusznej władzy pieniędzy tej mocy, stąd z pomocą której to nauki owa "moc zła" wmusza ludzkości kłamstwo iż jakoby "perpetuum mobile" NIE daje się zbudować. W podobny sposób już istniejące procedury "jak", które ja osobiście wypracowałem, dowodzą prawdy [3] dla podobnie oficjalnie, uparcie i kłamliwie zaprzeczanym następującym "co" dla jakich ja także już wypracowałem "jak", tj. dla: (b) Boga (rozważ "co" z treści mojej strony "god_proof_pl.htm" oraz rozważ "jak" opisane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie "god_istnieje.htm" i w punkcie #I2 ze strony o nazwie "pajak_jan.htm"), (c) UFO (poczytaj o "co" z mojej strony "ufo_proof_pl.htm" oraz poznaj "jak" z mojej strony "magnocraft_pl.htm" lub z naszego półgodzinnego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" - z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), itd., itp.

 

Wartość poszukiwania "jak" dla znanego "co" jest też już przez wieki intuicyjnie doceniana przez osoby nawykłe do wykonywania "pracy fizycznej". Od dawna jest więc używana w szeregu odmiennych obszarów życia dla niezawodnego ustalania prawdy. Przykładowo, metodę tę powszechnie używają detektywi dla ustalenia kto popełnił poznane przestępstwo (tj. popełnił poznane przez nich "co"). Myśliwi za jej pomocą ustalają jakie zwierzę i w jakim stanie pozostawiło dany rodzaj śladów. Inżynierowie i programiści używają ją dla odnalezienia ukrytych błędów i pomyłek w konstrukcjach i programach jakie np. spowodowały znane im "co" w rodzaju określonego rodzaju katastrofy. Itd., itp. Mimo tego, niestety, dzisiejsi naukowcy jakoś NIE mogą się zebrać w sobie do użycia tej metody w celu ustalenia prawdy upowszechnianych przez siebie fundamentalnych teorii jakie wymieniam w punkcie #G4 poniżej, a także prawdy naukowych praw, wygłaszanych przez siebie poglądów, itp.

 

Przechodząc teraz do wyjaśnienia "dlaczego" wskazany powyżej sposób odróżniania [1] określam jako "niezawodny", zacznę od wyjaśnienia iż w punkcie #A2.12 swej odmiennej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" podkreśliłem odkryte przez siebie istnienie ścisłego związku pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania procedury "jak" jeśli wie się "co", a liczbą i złożonością odmiennych "prac fizycznych" wykonywanie jakich ktoś już opanował w swym życiu. Związek ten wynika z opisywanego w punkcie #V7 mojej strony internetowej o nazwie "2020zycie.htm" powiązania ze sobą pokrewnych "prawd" łańcuchem przyczynowo-skutkowym. Jego zaś istnienie połączone z ucieczką ludności do miast oraz wzrostem biurokracji i liczebności tzw. "pracowników umysłowych", okazuje się być bezpośrednio odpowiedzialne za obecny stopniowy upadek całej naszej cywilizacji. Wszakże coraz mniej ludzi wykonuje dziś faktyczne (produkcyjne) prace fizyczne - które okazują się być jedynymi jakie uczą ludzi nawyku powtarzalnego wypracowywania w swym umyśle realitycznego i zgodnego z rzeczywistością "jak" każdorazowo kiedy pozna się jakąś konkretną potrzebę osiągnięcia "co", a także jedynymi które wytwarzają dobra absolutnie niezbędne ludziom do przetrwania a ponadto utrzymują przyrodę i środowisko w czystości i w poprawnym funkcjonowaniu. Jednocześnie całość ludzkości coraz otwarciej ucieka przed pracami fizycznymi w zwodniczo oderwane od realności wykonywanie wyłącznie tzw. "prac umysłowych". Niestety, te oderwane od ograniczeń i wymogów prawdziwego życia "prace umysłowe" powodują coraz ciaśniejsze uwięzienie swych wykonawców w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", a także jednoczesne udawanie, że jakoby wykonują oni jakieś prace fizyczne, kiedy jednak np. tylko siłują się z prymitywnie skontruowanymi maszynami do budowy mięśni z dzisiejszych sal gimnastycznych (jakie to maszyny jednak NIE są w stanie nauczyć ich logicznie poprawnego twórczego myślenia), albo jedynie bezmyślnie naciskają guziki jakiegoś automatu (np. do zaparzania kawy) oraz otwierają kilka fabrycznie spreparowanych np. puszek konserw pretendując iż pracą fizyczną przygotowują (np. sobie) jakiś posiłek. Kiedyś z takich "udawaczy" się śmialiśmy, że budują potężne bicepsy, jednak kiedy przywiozą im węgiel na opał, wówczas wynajmują robotników aby ci poznosili ów węgiel do kotłowni - teraz jednak NIE ma już nawet zdolnych do zrozumienia na czym polega humorystyczność i sarkazm takiego postępowania ani zdolnych do pamiętania iż Bóg stworzył nam ciała na korzystny dla nas i całej ludzkości użytek, a NIE jedynie na pokaz. W wyniku tych procesów ludzkość szybko zmienia się w społeczeństwo, które albo samo się chwali, albo też o którym można zgodnie z prawdą powiedzieć, że w całym swym życiu niemal wszyscy jego uczestnicy NIE splamili swych rąk wykonywaniem jakiejkolwiek konkretnej (produkcyjnej) pracy fizycznej. Jednocześnie na Ziemi rosną ilości śmieci, plastyku, popsutych maszyn, opuszczonych zabudowań, oraz wyniszczających życie chemikalii i radioaktywnych izotopów - których nikt NIE chce recyklingować, odrestaurować, oczyszczać, naprawiać, neutralizować, przetwarzać, itp. Gleba i woda stają się coraz bardziej zatrute chemikaliami - którymi dla unikania pracy fizycznej zastępuje się zgodną z naturą dawną wypracowaną fizycznie dbałość o glebę, rolnictwo i środowisko. Uprawna ziemia szybko znika, niszczona kopalniami odkrywkowymi i zapełniana opuszczonymi fabrykami i ich trującymi odpadkami. Zwolna zaczyna też brakować chleba - zboża na który niemal nikt NIE chce już uprawiać, tak jak jeszcze w 1973 roku prognozował to na 2022 rok proroczy film o tytule "Soylent Green" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=soylent+green ) mający też polskojęzyczną wersję. W dużych miastach coraz trudniej oddychać z powodu zatrucia powietrza i braku tlenu, bowiem zbyt wiele tam już produkujących trujące spaliny niepotrzebnych maszyn, a zbyt mało posadzonych drzew. Całą ludzkość ogarnia również brak pitnej wody. Chronicznie zaczyna już brakować mieszkań - zbudowanie których wymaga przecież dużego wkładu pracy fizycznej. Brakuje też miejsc w szpitalach, bo przecież w nich praca pielęgniarek, kucharzy, sprzątaczy, kierowców, itp., też ma naturę pracy fizycznej. Dla powodów więc jakie opiszę w niniejszym punkcie #G3, takie odchodzenie od wykonywania jakichkolwiek produkcyjnych prac fizycznych, nie tylko pozbawia ludzkość surowców i produktów potrzebnych do przeżycia, ale i odgradza tak postępujących ludzi od realiów faktycznego życia oraz od otaczającej nas rzeczywistości, zawieszając ich w niczym nieograniczanej pustocie myślowej i uniemożliwiając realistyczne funkcjonowanie. To zaś z istnienia w rzeczywistym świecie, przemieszcza takich ludzi w nierealne "wieże z kości słoniowej" powodując iż używając słów Biblii zamieniają się oni w odpowiedniki "złych drzew" - które NIE są zdolne do rodzenia "dobrych owoców" (patrz wersety Biblii: Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12). Za cokolwiek więc tacy oderwani od rzeczywistości ludzie się zabiorą, z całą pewnością maksymalnie to sfuszerują. A przecież to właśnie tego typu ludzie podejmują niemal wszelkie istotne decyzje w naszej obecnej cywilizacji. To oni bowiem formują elity rządzące, polityków, zarządy przedsiębiorstw, naukowców, kapłanów, bankierów, itp. Nic dziwnego, że cała ludzkość coraz szybciej stacza się w przepaść, zaś kiedy już wyląduje na samym dnie, wówczas jakiekolwiek szanse przeżycia będą mieli tylko ci coraz nieliczniejsi, którzy nawykli do wykonywania prac fizycznych dzięki którym poznali prawdy o Bogu, życiu, naturze, sprawiedliwości, moralności, miłości bliźniego, itp., a także nauczyli się znajdować procedury "jak" kiedy sytuacja w jakiej nagle się znajdą ujawnia im jedynie "co".

 

Ów opisywany wcześniej łańcuch przyczynowo-skutkowy (patrz punkt #V7 mojej strony internetowej "2020zycie.htm" oraz punkty #B2 i #B3 ze strony "will_pl.htm") wiążący uczenie się umiejętności "jak" z wykonywaniem konkretnych (produkcyjnych) prac fizycznych, ujawnia co jest najważniejszym z dydaktycznych produktów wykonywania owych prac fizycznych. Zgodnie też z tym łańcuchem, powodem dla którego wykonywanie najróżniejszych prac fizycznych jest absolutnie niezbędnym wymogiem nauczenia się "jak" zrealizować coś potrzebnego kiedy zna się jedynie "co", a tym samym wymogiem nabycia umiejętności poznawania prawd, identyfikowania faktów, odróżniania dobra od zła i uzyskiwania życiowego realizmu, są owe rozliczne wymogi i ograniczenia jakie otaczająca nas rzeczywistość nakłada na wszystko co pracą fizyczną się czyni. Jak dużo zaś jest tych wymogów, oraz jak wiele przemyśleń oraz uczenia się (wiedzy) trzeba włożyć w swą pracę fizyczną aby je wszystkie zadowalająco pospełniać lub poobchodzić naokoło, doskonale wie każdy kto w swym życiu fizycznie wykonywał coś faktycznie złożonego, np. własnoręcznie budował jakieś meble czy budyneczki, naprawiał lub budował jakąś maszynę, traktor, samochód, zegar, itp., wykonywał jakiś złożony proces - np. ustawiał, uruchamiał, załadowywał, obsługiwał i rozładowywał obrabiarkę do metalu, młockarnię zbożową albo wytwornicę kazeiny, masła, sera lub lodów w mleczarni, itp. W rezultacie istnienia tych wymogów i ograniczeń, bez względu na to jaką pracę fizyczną się wykonuje, aby móc ją zrealizować w zadowalający sposób konieczne jest nauczenie się rozpoznawania, rozumienia, oraz wypełniania całej listy owych wymogów i ograniczeń jakie muszą być pospełniane aby dana praca fizyczna dawała akceptowalne wyniki. Ponadto, aby daną pracę fizyczną wykonywać coraz efektywniej i na wyższym poziomie jakości, konieczne jest nieustające przemyśliwanie udoskonaleń narzędzi jakie się używa i metod jakimi pracę tę się wykonuje, a także nieprzerwane uzupełnianie swej wiedzy na jej temat oraz przykładanie do niej coraz wyższej wartości duchowej (tj. jest także koniecznym aby do wykonywanej pracy fizycznej jako jej składową dodawało się też wiedzę, rozumienie, wysiłek i pracę umysłową oraz tzw. "serce" czyli właściwą motywację i odnoszenie się uczuciowe). Stąd osoby, które w swym życiu NIE wykonują żadnych prac fizycznych, NIE mają ani pojęcia o istnieniu owych wymogów i ograniczeń, ani też NIE nauczyły się sposobu ich wypełniania lub (w przypadku wymogów i ograniczeń fizycznych) - ich obchodzenia naokoło. Tak zaś się składa, że w dzisiejszym świecie większość ludzi np. mieszkających w miastach, albo wogóle NIE ma okazji wykonywać jakichkolwiek produktywnych prac fizycznych, albo sądzi iż wykonują takie prace fizyczne, podczas gdy bezmyślnie i powtarzalnie naciskają jedynie guziki jakiegoś automatu w fabryce lub we własnej kuchni. Podobne życie bez wykonania jakiejkolwiek fizycznej pracy doświadczają też wszyscy ludzie bogaci i przy władzy, a także szybko rosnąca liczba tzw. "pracowników umysłowych" z biurowców.

 

Nauczenie się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co", z którym życie nas skonfrontuje, jest tylko pierwszym z ogniw łańcucha przyczynowo-skutkowego jaki uzasadnia nam "dlaczego" każdy z ludzi powinien starać się wykonywać w swym życiu najróżniejsze produktywne prace fizyczne. Następnym bowiem ogniwem tego łańcucha jest związek przyczynowo-skutkowy jaki również istnieje pomiędzy czyjąś zdolnością do wypracowywania "jak" a umiejętnością odróżniania faktu od fikcji oraz prawdy od kłamstwa. Związek ten prowadzi bowiem do prawdy jaką już opisałem w [3] na początku niniejszego punktu #G3. Mianowicie dla prawdy, że [3]: poprawna pod każdym względem procedura "jak" istnieje tylko dla każdej prawdy i faktu, natomiast dla kłamstwa i dla fikcji NIE istnieje procedura "jak" która dawałaby dany rodzaj manifestacji ściśle zdefiniowany otaczającą nas rzeczywistością, życiem i przykazaniami Boga, a stąd dla kłamstwa i fikcji NIE daje się znaleźć takiej procedury "jak", która idealnie pasowałaby do rzeczywistych praw i manifestacji otaczającego nas wszechświata - tak jak przykładowo do rzeczywistych manifestacji pasuje procedura "jak" powstania życia we wiecznie ruchliwej przeciw-materii (tj. we wiecznie ruchliwych "Drobinach Boga", a NIE we wmawianej nam przez "ewolucjonistów" stacjonarnej materii naszego świata) tj. pasuje procedura "jak" opisywana szerzej w punkcie #C5 strony "2020zycie.htm". Fakt sprawdzania się owej prawdy [3] w rzeczywistym życiu ja zilustrowałem już na ogromnej liczbie przykładów - linki do trzech z których przytoczyłem już w (a), (b) i (c) z początka niniejszego punktu #G3. Wszakże "jak" potrzebne dla owych trzech przytoczonych tu przykładów ja już wypracowałem i opublikowałem. Przykładowo dla (b) Boga - rozważ istnienie, cechy i działania tzw. "Drobin Boga" opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie "god_istnieje.htm" oraz w punkcie #I2 autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm" (wszakże wszyscy najważniejsi "3 świadkowie" potwierdzają istnienie owych Drobin Boga - po kolejne z empirycznych ich przykładów patrz np. #J2 na stronie "stawczyk.htm" i #A2 na stronie "ufo_pl.htm"). Z kolei dla (c) UFO - rozważ wszelkie manifestacje formowane przez UFO poczym porównaj je z opisującymi "jak" manifestacjami formowanymi przez Magnokrafty mojego wynalazku (patrz strona "magnocraft_pl.htm") pokazane poniżej na Rys. #G3a, tak jak atrybuty moich Magnokraftow są porównywane z UFO na stronie "ufo_proof_pl.htm". Dalsze podobne ich przykłady czytelnik znajdzie w praktycznie niemal każdej z moich ponad już 200 stron internetowych i licznych monografii. Z ich grupy prawdopodobnie wymagający najbardziej w dzisiejszych czasach pilnego upowszechnienia wśród ludzi (szczególnie wśród kobiet) jest przykład opisany w punkcie #L2 mojej strony o nazwie "2020zycie.htm". Wykazuję w nim bowiem na bazie swojej znajomości inżynierskich praw i wymagań podczas wypracowywania software i mechaniki, że tak często obecnie ustanawiane w najróżniejszych krajach ludzkie prawa zabraniające kobietom przerywanie ciąży (tj. zakazujące tzw. "aborcję" - patrz https://www.google.pl/search?q=aborcja+w+polsce+zasady ), są niezgodne z wersetami Biblii. Ponadto, te zakazujące aborcję ludzkie prawa łamią też ósme przykazanie Boga nakazujące "NIE będziesz dawał fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu". Wszakże płody ludzkie aż do chwili złapania pierwszego oddechu NIE otrzymały jeszcze od Boga swej "duszy", stąd faktycznie NIE są jeszcze obdarzone "życiem". Czyli ich usuwanie w sensie duchowym niemal niczym się NIE różni np. od rozbicia jajka ptasiego, które (podobnie jak to w kobiecie) też zostało już zapłodnione, jednak także jeszcze NIE wykształtowało ciała pisklęcia aż do poziomu na jakim pisklę otrzymuje od Boga jego duszę. Warto tu też dodać, że skoro zawzięcie i nieustająco blokowany, wyszydzany i zwalczany badacz (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) prowadzący swe badania samotnie oraz bez jakiegokolwiek oficjalnego poparcia ani finasowania, altruistycznie, jako "hobby", za darmo i bez otrzymywania za to jakichkolwiek "pieniędzy" (patrz WSTĘP i "część #L" strony "smart_tv.htm") ciągle zdołał wypracować aż tak ogromny dorobek naukowy i filozoficzny jak ten opisany tutaj a także podsumowany w punkcie #B8.2 strony "rok.htm", jakiemu to dorobkowi w sensie wagi i ilości często NIE dorównują dorobki całych dzisiejszych dyscyplin kosztownej "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas z mocą potwierdza to przypominane z naciskiem w moich publikacjach prawdy i fakty, przykładowo iż zaprawdę powiadam wam: (i) warto nieustająco poznawać Boga i służyć mu wiernie, (ii) warto kiedy tylko mamy ku temu możność ochotniczo, altruistycznie i z użyciem całej wiedzy jaką posiadamy wykonywać tzw. "prace fizyczne" z motywacją i nastawienim iż mają one służyć dobru naszych bliźnich i natury, (iii) warto pracowicie uczyć się "miłowania bliźniego swego jak siebie samego" (np. metodą "transformowania własnych motywacji" jaką ja opracowałem i sprawdziłem na sobie iż działa ona doskonale, zaś jaką to metodę dla użytku wszystkich bliźnich mających trudności z miłowaniem ichnich bliźnich opisałem szczegółowo w podrozdziale #A2.12 ze swej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm"), (iv) warto też wybiorczo i krytycznie aktualizować i poszerzać swoją wiedzę przez całe swe życie, (v) warto wypracować dla siebie i potem utrzymywać przy sobie przez aż tak długo jak tylko możemy szczęśliwość totaliztycznej nirwany opisaną w punkcie #C7 strony "nirvana_pl.htm" i zilustrowanej naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" gratisowo dostępnym do oglądnięcia pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E poczym usilnie dokładać swój wkład w mądre i dalekowzroczne wdrożenie "Ustroju Nirwany" we własnym kraju lub w reszcie świata - patrz #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm", oraz (vi) warto też poznawać już zgromadzony materiał dowodowy jaki dokumentuje iż na Ziemi działa jakaś anty-ludzka "moc zła" (już badana dyscypliną "agnotology") - którą opisuję na początku tego punktu #G3 i np. w punkcie #A2 strony "ufo_pl.htm", a która celowo zasiewa wśród ludzi ignorancję, oszustwa i wyniszczanie najbardziej istotnych dla ludzkości prawd - zaś reprezentantów której to mocy zła zwykle cechują nietypowe rysy twarzy (np. włosy nad czołem rosnące pod górę, przycięte "psie" uszy bez zwisającej dolnej fałdy "lobule" do której kobiety mocują kolczyki, bulwiasty narost na brodzie, marchewkowaty nos, tylko jedna pionowa zmarszczka w środku pomiędzy brwiami, itp.) jakie opisuję w swych publikacjach - np. w podrozdziale V8.1 z tomu 16 monografii [1/4] (dostępnej poprzez stronę "tekst_1_4.htm") zaś zgrubnie je pokazałem na "Fot. #A5a" ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm" i na "Fot. #E2b" ze strony o nazwie "ufo_pl.htm". Pamiętajmy tu jednak przysłowie "NIE osądzaj książki po okładce" wyjaśniające jak wygląd też może zwodzić. Dlatego faktyczną prawdę może nam ujawnić tylko rada Biblii z 7:16 "Mateusza" i 6:44 "Łukasza": "Poznacie ich po ich owocach".

 

Korzystanie z dobrodziejstw pracy fizycznej dla nauczenia się znajdowania procedury "jak" dla każdego nowego "co" ma też jeszcze jedną zaletę. Mianowicie pozwala nam szybko znajdować rozwiązania dla wychodzenia z niebezpiecznych lub tragicznych sytuacji w jakich dany intelekt grupowy nieostrożnie się znalazł - sposób tego znajdowania opisuje moralne "prawo autostrady przez morze" wyjaśnione w punkcie #J3 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm" i w punkcie (#6A) z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej najnowszej monografii [1/5] ze strony tekst_1_5.htm, zaś skrótowo podsumowane ono jest w punkcie #A2.4 ze strony "totalizm_pl.htm". Przykładem takiej właśnie sytuacji jest nadchodzący szybko bardzo bolesny dla każdego upadek obecnej formy ludzkości ilustrowany naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), zaś spowodowany właśnie unikaniem przez obecne "elity" wykonywania "prac fizycznych" jakie wynikło ich życiem w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej" i kompletną niezdolnością do rozwiązywania faktycznych problemów ludzkości. Rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji, jakie nawiązuje do sposobu na jaki Biblia opisuje uratowanie się miasta Niniwa od zagłady (patrz wersety 3:4-10 z biblijnej "Księgi Jonasza"), ja prezentuję w końcowym paragrafie niniejszego punktu #G3. Znajdowanie owych rozwiązań i wyjść wynika wszakże z owego związku przyczynowo-skutkowego, jaki wykazuje że umiejętność znajdowania wyjaśnienia "jak" dla danego "co" którego manifestacje już się dobrze poznało, też jest bezpośrednim wynikiem nauczającego ludzi "jak" wykonywania w życiu różnorodnych produkcyjnych "prac fizycznych" i nieustającego podnoszenia u siebie zgodnej z prawdą wiedzy.

 

Warto odnotować, że teoretycznie rzecz biorąc, nawet dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" zdaje sobie sprawę, że właśnie wykonywanie "prac fizycznych" jakie wytwarzają coś użytecznego jest źródłem umiejętności "jak". Tyle, że zamiast źródło to poprawnie nazywać "pracą fizyczną", jak zwykle nauka zwodząco nazywa je "fizyczną aktywnością" - szczególnie np. w sprawach edukowania jakoby twórczo myślących generacji młodzieży. (Wszakże zgodnie z modną ostatnio "polityczną poprawnością" - patrz https://www.google.pl/search?q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna , w trakcie edukowania młodzieży jakoby NIE wolno jej nakazywać wykonywania jakiejkolwiek "pracy fizycznej", a jedynie wolno ją zabawiać i ją rozleniwiać - aż do chwili nadejścia dla niej szoku dorosłości.) Ponadto, zamiast dla wszystkich ludzi otworzyć darmowy dostęp do wiedzy o faktycznej roli "pracy fizycznej" poprzez np. promowanie "Ustroju Nirwany" opisanego poniżej i ilustrowanego przez "Filmy #G3bc", ta oficjalna nauka ateistyczna formuje na uczelniach najróżniejsze specjalizacje, w których dla dobra dzisiejszego świata w jakim edukacja jest już opłacana przez samych studentów (a stąd dostępna niemal wyłącznie dla NIE zaznałych pracy fizycznej dzieci bogatych rodziców) ci przyszli więźniowie "wież z kości słoniowej" otrzymują szansę aby za drogie "pieniądze" mogli poznawać na studiach owe "jak" dla wybranej przez siebie wąskiej specjalizacji. Tak przykładowo nasza cywilizacja kształci dzisiejszych inżynierów. Kiedy jednak ktoś z tak wykształconych usiłuje coś wykonać, wiedzy o czym NIE uzyskał podczas swych studiów ani NIE miał od kogo skopiować, wówczas zdarzają się sytuacje jak np. z owym zawaleniem się gigantycznego mostu wiszącego zwanego "Tacoma Narrows Bridge" - jaki spinał szyję zatoki "Puget Sound" pomiędzy Tacoma w stanie Waszyngton a półwyspem Kitsap (po angielsku: in Puget Sound between Tacoma, Washington, and the Kitsap peninsula). To zawalenie powodowane brakiem zaznania "pracy fizycznej" przez tylko teoretycznie kształconych inżynierów, będące jednym z coraz większej liczby podobnych fatalnych błędów w konstrukcjach i technologii (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=massive+engineering+mistakes ), ilustrowane jest w YouTube licznymi filmami - np. patrz film: Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw . Wszakże aby nauczyć się zasad wypracowywania "jak" dla wszystkich sytuacji życiowych, a NIE jedynie wyedukować się w "jak" dla jednej wąskiej specjalizaji, konieczne jest uprzednie wykonywanie w życiu wielu najróżniejszych rodzajów produktywnych prac fizycznych - czego dzieci bogatych rodziców NIE czynią.

 

Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństw unikania pracy fizycznej przez ludzi. Wszkże to On nas zaprojektował, stworzył i dał nam duszę podobną do tej jaką dał też "kotom" - co wyjaśniam na "Fot. #A2.12b" ze strony "totalizm_pl.htm". Na przekór więc iż zainspirowana przez Boga Biblia koncentruje się głównie na wyjaśnianiu "co" aby w ten sposób w każdym jej wersecie móc zawrzeć prawdy dotyczące aż całego szeregu życiowych problemów, w Biblii ciągle daje się znaleźć sporo wersetów jakie, między innymi, symbolicznie nakłaniają nas do wykonywania prac fizycznych. Z wersetów tych, moim zdaniem najbardziej wartym wzięcia sobie do serca są wersety 7:13-14 z biblijnej "Ew, św. Mateusza" - cytuję: "Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!"

 

Warto tu też podkreślić iż istnieje już sprawdzony w działaniu sposób odwrócenia obecnego trendu ludzkości ku upadkowi i ku samozagładzie, spowodowanego właśnie unikaniem przez większość ludzi wykonywania faktycznej pracy fizycznej połączonego z zawężaniem swego życia do podejmowania coraz bardziej powypaczanych prac umysłowych. W dzisiejszej sytuacji ludzkości sposób ten zapewne dałby najlepsze wyniki przy dwustopniowym wprowadzaniu w życie gruntownej reformy ludzkości. Stąd dobrze ilustrują go dwa widea linkowane poniżej jako "Filmy #G3bc". Mianowicie, w pierwszym stopniu wprowadzania w życie tej reformy ludzkości, usunięta zostałaby obecna hierarchiczna "drabina" zarządzania narodem i podejmowania decyzji - jaka jest źródłem władzy indywidualnych polityków i urzędników państwowych, a stąd jest też źródłem wszelkiej korupcji i kumoterstwa. Wszakże korupcja i kumoterstwo już nierozerwalnie towarzyszą każdej dzisiejszej władzy, powodując tak wyniszczające obecną ludzkość, naturę i klimat całkowite blokowanie jakiegokolwiek postępu i prawości. Owo rządzenie przez indywidualnych, a stąd niestety korumpowalnych polityków-urzędników, jest wszechobecne w każdym z dzisiejszych państw świata. Tego pozbywania się hierarchicznej "drabiny" zarządzania najefektywniej możnaby osiągać poprzez przywracanie najdoskonalszej ze znanych ludzkości i sprawdzonej w działaniu bo już istniejącej demokracji, praktykowanej kiedyś w starożytnych Atenach z Grecji. W takiej demokracji, obecne rządy "drabiny" polityków i urzędników państwowych byłyby zastąpione podejmowaniem wszelkich decyzji na drodze głosowania podczas zgromadzeń albo wszystkich ludzi, albo też reprezentantów wszystkich ludzi, którzy będą potem dotknięci przez następstwa tych decyzji. Ten rodzaj demokracji zupełnie zaś wyeliminowałby obecną korupcję, komoterstwo i stagnację społeczną, otwierając drzwi dla możliwości wdrożenia znacznie doskonalszego od używanych obecnie kapitalizmu oraz komunizmu, tj. wdrożenia następnego zupełnie nowego ustroju politycznego zwanego "Ustrój Nirwany". W chwili obecnej na całym świecie istnieje już sporo modeli jak taką "ateńską" demokrację możnaby przywrócić - przykłady niektórych z nich opisałem już w punkcie #L5 ze swojej strony o nazwie "smart_tv.htm". Ze sposobów tych moim zdaniem najbardziej akceptowalnym dla wszystkich byłby ów zilustrowany przez górny z "Filmy #G3bc" poniżej, zaś szeroko opisywany przez źródła linkowane w podpisie owego filmu. Już zdołał on bowiem uratować przed eksploatacją i prześladowaniami oraz wydźwignąć z biedy i z ekonomicznego upadku mieszkańców całego 17-tysięcznego miasteczka Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku. Umożliwił on też zatrzymanie niepohamowanego uprzednio wycinania drzew w lokalnych lasach oraz odrestaurowanie drzewostanu tych lasów.

 

Najważniejszym jednak dla osiągnięcia trwałego odwrócenia obecnego upadku ludzkości i zamienienia go w odnowę, wzrost, postęp i powszechny dobrobyt, jest drugi stopień omawianego tutaj wdrażania w życie całkowitej reformy ludzkości. Ten drugi stopień polega bowiem na poprawnym wdrożeniu w życie nowego i najdoskonalszego z ustrojów politycznych, zwanego "Ustrój Nirwany". Zasada działania tego ustroju sprowadza się do zastąpienia dzisiejszego wynagradzania "pieniędzmi" wszelkiej wykonanej przez kogoś pracy - w tym wynagradzania nimi także "pracy umysłowej", przez wynagradzanie tylko moralnie wykonywanej "pracy fizycznej" za pomocą opracowanego przez Boga cudownego zjawiska "zapracowanej nirwany" - patrz punkty #A1 do #A4 ze strony "partia_totalizmu.htm". Ponieważ jednak wytwarzanie wszelkich dóbr konsumpcyjnych wymaga wykonania właśnie moralnie poprawnej "pracy fizycznej", jakość której musi być poparta myślowym doskonaleniem swej wiedzy, metod, narzędzi, itp., wdrożenie w życie owego "Ustroju Nirwany" spowodowałoby, że przy dzisiejszym poziomie automatyzacji i mechanizacji wszelkich prac, wynagradzanie "nirwaną" jedynie prac fizycznych ciągle pozwalałoby wytwarzać wystarczającą ilość dobr materialnych aby każdy mógł otrzymywać za darmo wszystko co do życia i pracy by potrzebował - a stąd, że "pieniądze" po wprowadzeniu tego ustroju przestałyby być potrzebne na Ziemi. Po wyrugowaniu zaś z Ziemi "pieniędzy", ludzkość pozbyłaby się największego źródła "zła", o którym nawet Biblia w wersecie 6:10 z "Pierwszego Listu do Tymoteusza" stwierdza, cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". To zaś spowodowałoby, że wraz z owymi "pieniędzmi" ludzkość pozbyłaby się: chciwości, przestępstw, ucisku, eksploatacji, strachu, niesprawiedliwości, bogatych, nierówności społecznej i różnic pomiędzy bogatymi i biednymi, elit, polityków, kłamania, więzień, policji, rewolucji, wojen, armii, trucizn, wyniszczania natury, wymierania zwierząt, itd., itp. Ów doskonały "Ustrój Nirwany", zdolny zastopować obecne zdążanie ludzkości do upadku i do samozagłady, poczym przemienić ów upadek w naprawę, wzrost i dobrobyt całej ludzkości, zilustrowany jest naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" dostępnym za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E , starter i inicjujący plakat którego pokazują "Filmy #G3bc" poniżej, zaś jego opis zawiera WSTĘP i "część #L" z mojej strony o nazwie "smart_tv.htm" oraz kilka innych publikacji tam linkowanych.

 

 

http://pajak.org.nz/starships/desert.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI (film "Napędy Przyszłości")

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany")

Rys. #G3a: Powyższa ilustracja pokazuje jak w już niedalekiej przyszłości badacze nowej "totaliztycznej nauki" (patrz #C1 i #C6 ze strony "telekinetyka.htm") - filozoficzne i naukowe fundamenty dla której to nauki ja już wypracowałem, będą używali Magnokrafty w roli "uniwersalnego naprawiacza" aby, między innymi, móc przywracać życie i roślinność na obecnych i przyszłych pustyniach (oczywiście jeśli ludzkość w międzyczasie zdoła się uwolnić od, lub nabyć odporności na wpływy, okupującej ją i spychającej ku samozagładzie "złej mocy"). Tego przywracania życia i roślinności eskadry telekinetycznych Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji (mojego wynalazku - patrz strona "telekinesis_pl.htm") będą w stanie dokonywać dzięki ich rozlicznym możliwościom wykonawczym - np. ich zdolności do automatycznego sadzenia drzew bez potrzeby wysyłania robotników na ziemię. Sadzenie to przy tym może być realizowane NIE tylko mechanicznymi maszynami sadzącymi zamontowanymi na pokładzie Magnokraftów i podobnymi do już używanych przez ludzi, ale w Magnokraftach drugiej i trzeciej generacji także telekinetycznymi "promieniami transportującymi" działanie jakich opisuję w swoich publikacjach. Poza zdolnością do sadzenia drzew i roślinności, Magnokrafty mają też zdolność do przygotowania gruntu w jakim sadzenie to się odbywa. Przykładowo, ta sama zdolność do formowania silnych wiatrów jaka pozwala im na techniczne formowanie tornad i huraganów, a jaką opisałem m.in. w punktach #E3 i #E6 ze strony o nazwie "tornado_pl.htm" oraz w "części #J" strony "hurricane_pl.htm", umożliwia im także wytwarzanie podmuchów potężnego wiatru, jakie mogą być użyte do wyrównywania np. pofalowanej i nierównej powierzchni gruntu typu wydmy piaskowe pokazane na powyższej ilustracji. W rezultacie, pofałdowane i NIE nadające się do użytecznej uprawy tereny te Magnokrafty są w stanie zamieniać w równiutkie jak stół powierzchnie równinne idealnie nadające się do zadrzewienia a nawet i do rolnictwa. Z kolei tzw. "wir magnetyczny" jaki Magnokrafty mogą wytwarzać, jest w stanie odparowywać twarde skały typu widocznego na powyższej ilustracji i rozdrabniać je na sypkie składniki piasków i gleby - tak jak uświadamiam o tym m.in. materiałem dowodowym wskazywanym w punkcie #J4 ze strony "hurricane_pl.htm". Magnokrafty są też w stanie sterować pogodą i klimatem - tak jak ogólnie opisuję to w punkcie #H2 strony o nazwie "hurricane_pl.htm". Przykładowo, ustawiając się w rodzaj łańcucha są one w stanie formować jednokierunkowo wiejące wiatry jakie zależnie od wymogu będą albo nawiewały nasączone wilgocią chmury i powodowały deszcze na znacznych obszarach, albo też będą przynosiły wysuszające klimat suche powietrze - tak jak to opisałem np. w punktach #E11 i #E16 ze swej strony o nazwie "military_magnocraft_pl.htm". Ponadto odpowiednio nasterowaną częstostliwością swego pola Magnokrafty mogą wytrącać wodę z powietrza tworząc lokalne chmury i deszcze - co wyjaśniam np. w punkcie #B2, zaś udokumentowałem w punktach #C1 i #C2 ze strony o nazwie "cloud_ufo_pl.htm" i z publikacji tam linkowanych. (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)

 

Magnokrafty mojego wynalazku są wysoce uniwersalnymi gwiazdolotami, przeliczne i wszechstronne cechy i możliwości których dobrze ilustruje nasz gratisowy film o tytule "Napędy Przyszłości". Stąd NIE tylko wzniosą one ludzkość do gwiazd i otworzą jej dostęp do nieograniczonych zasobów kosmosu, ani NIE tylko same w sobie stanowią najdoskonalszą broń, zdolną oprzeć się i przełamać możliwości wszelkiej innej broni jaką wrogowie ludzkości mogliby użyć. Jak bowiem wyjaśniłem to nieco dokładniej w "części #I" (tj. w punktach #I1 do #I3) opisującej je strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", kiedy Magnokrafty zostaną w końcu zbudowane, będą one stanowiły zarówno najpotężniejszą broń jaką ludzkość kiedykolwiek zbuduje  (patrz strona "military_magnocraft_pl.htm"), jak i uniwersalny naprawiacz (patrz owe #I1 do #I3 strony "magnocraft_pl.htm") wszystkiego co ludzkość jako całość kiedykolwiek popsuje. Przykładowo, urządzenia napędowe Magnokraftów drugiej i trzeciej generacji mogą wytwarzać zjawisko technicznej telekinezy, a ściślej zjawisko jakie nazwałem "efektem telekinetycznym" a jakie stanowi "odwrotność tarcia". Szerszy opis tego "efektu telekinetycznego" zawarty został, między innymi, na dwóch moich stronach internetowych, mianowicie na stronach o "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji" (patrz punkt #B3 ze strony "dipolar_gravity_pl.htm"), oraz o działających na zasadach "perpetuum mobile" urządzeniach do generowania czystej darmowej energii (patrz punkty #J2 i #J3 ze strony "free_energy_pl.htm"). Stąd Magnokrafty drugiej i trzeciej generacji będą w stanie powodować telekinetyczne "wysysanie" z otoczenia nadmiarów ciepła, stabilizując i regulując tym klimat Ziemi jaki w dzisiejszych czasach został aż tak niszczycielsko rozregulowany przez "zachłanne" i nastawione niemal wyłącznie na zaspokajające chciwość "pieniądze" i "zyski" postępowania dzisiejszych potomków mojego pokolenia - za niezgodne z nakazami Boga wychowanie których to potomków, zarówno ja, jak i każdy rodzic urodzony w czasach tzw. "wyżu demograficznego" powinien teraz odczuwać osobistą odpowiedzialność m.in. z powodów wzmiankowanych np. w punkcie #B5.1 mojej strony o nazwie "will_pl.htm". Zasada działania takiego telekinetycznego "wysysania" nadmiaru ciepła z atmosfery wykorzystująca zjawisko będące odwrotnością tarcia, które po jego odkryciu ja nazwałem "efektem telekinetycznym", obecnie ma też zastosowanie w już zbudowanych i działających na zasadach "perpetuum mobile" tzw. urządzeniach do generowania "czystej darmowej energii" - kilka istniejących prototypów których opisałem np. na stronie "free_energy_pl.htm", zaś budowę tzw. "baterii telekinetycznej", którą ja sam osobiście wynalazłem, opisałem na stronie o nazwie "fe_cell_pl.htm" - np. przeglądnij tam punkt #B3. Budowanie bowiem owych "generatorów czystej darmowej energii" ja usiłuję osobiście rozpocząć - chociaż z powodu zmyślnych prześladowań i braku środków, już przez niemal pół wieku zmuszany jestem ograniczać się jedynie do ich badania i promowania. Wszakże od chwili kiedy sformułowałem swoją Teorię Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaka mi uświadomiła iż nieruchoma i inercyjna materia z naszego świata fizycznego została stworzona przez Boga z pozbawionych inercji "drobin przeciw-materii" - wieczną ruchliwość której znali już starożytni Grecy i nazywali ją "chaosem" (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ), ja wiem już z całą pewnością, że generatory czystej darmowej energii działające na zasadzie "perpetuum mobile" muszą dawać się zbudować. (Od 2020 roku, tj. od czasu sformułowania mojej Teorii Życia z 2020 roku, owe wiecznie ruchliwe "drobiny przeciw-materii" nazywam "Drobinami Boga" - patrz punkty #K1 i #K2 mojej strony "god_istnieje.htm".) Wszakże stwarzając naszą inercyjną materię i wszystko w niej napędzając ową wieczną ruchliwością Drobin Boga, Bóg z całą pewnością stworzył też możliwość wykorzystania tej wieczystej ruchliwości do generowania czystej darmowej energii - tyle że aby uniemożliwić jej użycie np. do celów militarnych i sprzecznych z przykazniami Boga, dobrze ją ukrył przed odkryciem przez dzisiejszych ludzi zapominających o poszanowaniu Boga, miłości bliźniego i respektu do natury. Telekinetyczne Magnokrafty ową swą zdolność do "wysysania" ciepła z otoczenia i transformowania go w technicznie użyteczną energię elektryczną i magnetyczną będą realizowały dzięki byciu napędzanymi przez tzw. samonapełniające się energią "Komory Oscylacyjne" jakie opisuję w swoich publikacjach. Powyższą ilustrację specjalnie dla zilustrowania totaliztycznych publikacji jakie ja autoryzuję przygotował z użyciem komputerowej grafiki mój wysoce utalentowany przyjaciel, Dominik Myrcik - wspólnie z którym przygotowaliśmy również linkowany powyżej półgodzinny film o "Magnokraftach" i o "Tablicach Cykliczności (np. dla Napędów Ziemskich)" gratisowo upowszechniany w YouTube pod tytułem "Napędy Przyszłości", a także przygotowaliśmy nasz linkowany w tym wpisie film o ratowaniu naszej cywilizacji poprzez wydobycie jej z notorycznie wyniszczających ludzkość szponów "pieniędzy" - noszący tytuł "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - opisany szerzej w "Filmy #G3bc" poniżej. Wielka więc szkoda, że żadna z owych przelicznych instytucji jakim po wynalezieniu Magnokraftu oferowałem iż zbuduję dla nich ów gwiazdolot, NIE przyjęła mojej oferty, a niekiedy nawet zareagowała sarkazmem. (Jeden z wcześniejszych artykułów, jaki pomimo powszechnej krytyki Magnokraftu udało mi się jednak opublikować, ukazał się w czasopiśmie "OMNI" (USA) wydanie z lutego (February) 1984 roku, Vol. 1. Numer 6, strona 87.) Wszakże, jak to wyjaśniam w punktach #J1 i #J3 na stronie "magnocraft_pl.htm", jeśli sam wynalazca czegokolwiek dysponuje wymaganymi warunkami i środkami, wówczas zawsze jest w stanie urzeczywistnić swój wynalazek w kilkadziesiąt razy krótszym czasie niż inni próbujący to uczynić ludzie. To zaś oznacza, że na przekór iż obecnie nasza cywilizacja napsuła już aż tak dużo, że w latach 2030tych praktycznie niemal z całą pewnością się zawali - tak jak opisałem to na swojej stronie o nazwie "2030.htm" zaś jak wraz z moim przyjacielem pokazaliśmy to na filmie "Zagłada ludzkości 2030", zbudowanie Magnokraftu zapewne NIE będzie miało miejsca aż ludzkość ponownie podniesie się z obecnego upadku, a prawdopodobnie także aż NIE wdroży na Ziemi "Ustroju Nirwany" - dla którego sam Bóg mądrze zaprojektował i wprogramował w ciała ludzi szeroko opisywane w "części #L" i we WSTĘPie strony "smart_tv.htm" zjawisko zapracowanej nirwany za pomocą jakiego Ustrój Nirwany całkowicie wyeliminuje z użycia obecne "pieniądze", a także wyeliminuje "chciwość" i "strach".

 

Oczywiście, z naprawianiem sytuacji ludzkości i klimatu NIE wolno czekać aż mój Magnokraft będzie zbudowany, a każdy ma obowiązek aby dla ratowania życia bliźnich i swego czynić od zaraz co tylko leży w jego/jej możliwościach - przykładowo sadzić drzewa kiedykolwiek i gdziekolwiek ma ku temu możliwość. Wszakże to właśnie podsycane chciwością i głupotą wycinanie drzew i ich brak już zamienia Afrykę w wysuszoną pustynię. W podobną pustynię, tyle że latem wypalaną słońcem, jesienią i w zimie zalewaną powodziami, zamrażaną i pokrywaną lodem, zaś co jakiś czas dodatkowo powtarzalnie trapioną wybuchami wulkanów, z powodu zmiany klimatu prawdopodobnie już wkrótce zamienią się także pozostałe kontynenty, w tym Europa i Azja - tak jak zilustrowane to jest na Rys. #B8.2 ze strony o nazwie "rok.htm". Tymczasem nasiona drzew nadal można pozyskiwać za darmo i stąd sadzenie wielu gatunków drzew, w tym rodzących owoce, NIE wymaga "pieniędzy" a jedynie wystarcza aby mieć trochę "serca", rozumu, cierpliwości, oraz gotowości wykonywania tzw. "pracy fizycznej", tj. trzeba mieć to co stanowi źródło wszelkiego dobra - tak jak wiedzę o tym wyprowadziłem łańcuchem logicznego wnioskowania w powyższym punkcie #G3 tego wpisu. Stąd dla aż wielu istotnych powodów rekomenduję tutaj podjęcie np. osobistego sadzenia drzewek gdzie tylko się da - tj. wzdłuż dróg, na miedzach pomiędzy polami, na wszelkich nieużytkach, wzdłuż brzegów rzeczółek, rowów i wszelkich zbiorników wodnych, a także na działkach własnej ziemi, w ogródkach i wzdłuż ogradzających domy płotów. Pamiętać przy tym warto, że nadchodzą również lata głodu - od 2018 roku zapowiadane naszym filmem "Zagłada ludzkości 2030" gratisowo pokazywanym z internetowego adresu https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Stąd gdzie każdemu poręcznie, powienien sadzić orzechy lub inne drzewa rodzące jadalne i długo przechowywalne orzeszki lub nasiona - między innymi: buki (patrz https://www.google.pl/search?q=buk+orzeszki+jedzenie ), jadalne kasztany (patrz https://www.google.pl/search?q=jadalne+kasztany+drzewo ), sosny pinia (patrz https://www.google.pl/search?q=sosna+pinia+o+jadalnych+nasionach ), itp., albo sadzić lipy, kwiatostan których nasi przodkowie używali do zaparzania leczniczej herbaty - patrz Fot. #D33 ze strony o nazwie "milicz.htm". W sadzeniu dodatkowo pomaga wiedza, że wszelka ochotnicza praca fizyczna, w tym także sadzenie drzew, przygotowuje wykonujących ją ludzi do przyszłego życia w pozbawionym pieniędzy, chciwości i nierówności Ustroju Nirwany. Na dodatek, od zaraz służy ono też lepszej przyszłości dla dzisiejszej młodzieży - stąd we własnym interesie obecni młodzi ludzie mogą i powinni sadzić tak owocujące drzewa gdzie tylko się da. Najlepiej zaś jeśli w tym celu zaczną kopiować moje metody takiego sadzenia. Przykładowo, aby sadzić drzewka owocowe jakie szybko rosną i obficie rodzą smaczne owoce bez potrzeby ich szczepienia, np. genetycznie oryginalne brzoskwinie czy wiśnie albo leśną czeremchę (patrz https://www.google.pl/search?q=czeremcha+owoce&tbm=isch ), wystarczy zachować ich pestki kiedy się je zjada, zaś następnej wiosny posadzić je w doniczkach, a po ich wyrośnięciu w owych doniczkach przez rok lub dwa, przesadzić je na ich końcowe miejsce rośnięcia. Podobnie trzeba wypielęgnować orzechy - uzyskując je do sadzenia albo od sąsiadów albo z lasu (tj. dla orzechów laskowych np. od ich leśnych krewniaków, bo orzechy zakupione w supermarketach prawdopodobnie NIE wykiełkują - wszakże pochodząc z przemysłowej produkcji ich pazerni farmerzy obecnie celowo je naświetlają promieniowaniem aby zabić ich zdolność do kiełkowania i w ten sposób NIE stwarzać sobie konkurencji). 

 

(Cały niniejszy wpis o numerze #341 NIE zmieściłby się w pamięci tego bloga - stąd jego połowa będzie kontynuowana jako poniższy wpis #341_2)

 

kodig : :