lis 01 2022

#353: Cechy internetu potwierdzające iż...


Streszczenie: W niniejszym wpisie #353 do blogów totalizmu, ale w połączeniu też z punktami #H1 do #H3 z mojej strony "will_pl.htm" (z punktu #H4 jakiej wpis ten został adaptowany), podsumowuję najbardziej potężnego, efektywnego i bezlitosnego prześladowcę ludzi w całych dziejach naszej planety, który: (a) podobnie jak średniowieczne "szare eminencje" stopniowo i skrycie już obrasta wokół nas w siłę i niszczycielskie możliwości; (b) to na nim niemal każdy dzisiaj polega i już go używa nieświadomie przyczyniając się tym do wzrostu jego mocy i możliwości; (c) jest nam znamy pod niepozorną nazwą "internet"; (d) z powodu nieodpowiedzialności, głupoty, czy złośliwości jakiegoś internetowego informatyka może w przyszłości być spuszczony ze służenia ludziom do "samoświadomości" i "samodecydowania" albo też z powodu ludzkiej nieostrożności lub jakiegś wypadku nawet on sam może już wkrótce wymknąć się ludziom spod kontroli dzięki uzyskaniu "samoświadomości" - tak jak wyjaśniam to w punkcie #E1.1 strony o nazwie "will_pl.htm"; (e) będzie prześladował każdego żyjącego NIE tylko za to co ów żyjący czyni ale także za to co myśli i zamierza; oraz (f) o którym to "internecie" moje badania już od dawna ostrzegają iż Biblie opisują go jako nosiciela złowrogich cyfr "666". Ponadto w tym wpisie #353: (i) podsumowuję też ochotnicze i dokonywane bezpłatnie a często nawet surowo karane (a mimo tego odważnie prowadzone ponieważ równocześnie sekretnie jest wspomagane i inspirowane przez Boga) jedne z największych w całej historii ludzkości (a prawdopodobnie faktycznie największe, najobiektywniejsze, najbardziej rzeczowe, dogłębne i efektywne), wielowiekowe poszukiwania badawcze nastawione na zidentyfikowanie gdzie ukrywa się ów przyszły prześladowca i niszczyciel ludzkości w Biblii zcharakteryzowany cyframi 666; (ii) raportuję stan dzisiejszych wyników tych poszukiwań jakich, niestety, wcale NIE wolno nam jeszcze uważać za konklusywane; oraz (iii) perswaduję iż moim zdaniem dla niezaprzepaszczenia dobra przyszłych pokoleń ludzi każdy mieszkaniec Ziemi powinien stopniowo włączać się do podjęcia dalszych poszukiwań, sprawdzeń i upewnień bezpiecznego prowadzenia dalszego rozwoju "internetu" oraz do wdrażania zabezpieczeń wynikających z zaprezentowanych tu wyników badań.


#H4. Użyjmy "wolnej woli" jaką nadal posiadamy i ustalmy prawdę czy dzisiejszy "internet" jest nośnikiem biblijnych cyfr "666" o jakich ostrzegają nas wersety 13:17-18 z "Apokalipsy św. Jana" - zanim NIE jest jeszcze za późno aby np. uniemożliwić internetowi uzyskanie "samoświadomości" i poszczucie ludzkości stadem śmiertelnych zagrożeń, które opisuje NIE tylko Biblia, ale także np. filmy z serii "Terminator" oraz spory fragment moich teorii:


Motto: "Naukowe poszukiwania prawdy, którymi decydencji nauki usiłują nas programować na uwierzenie iż powinny one być ograniczane do rozważania tylko jednego obiektu badań, są jak wyniki 'demokratycznych' wyborów w dzisiejszych reżymach, w których pod głosowanie wystawiany jest tylko jeden kandydat." (Najprostrze wyjaśnienie poziomu NIEważności i NIEprawdy dzisiejszych fundamentalnych teorii naukowych w rodzaju "wielkiego bangu", "ewolucji" czy "względności" - dla których konkurencyjne teorie i obiekty badań, takie jak moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") czy moja "Teoria Życia z 2020 roku" (patrz strona "2020zycie.htm"), albo nawet długie podziemne tunele ilustrowane na Rys. #H4a poniżej, są siłą i wybiegami zwalczane i wyciszane z powodu monopolistycznych interesów i pogoni za "pieniędzmi" naszej obecnej "oficjalnej nauki ateistycznej" i jej popleczników, zamiast wypełniania przez nich nakazywanego w Biblii obowiązku rzetelnych poszukiwań obiektywnej prawdy.)


Ludzie od tysiącleci zastanawiają się lub badają: "kogo" lub "co" reprezentują owe tajemnicze cyfry "666" jakie mają sprowadzić na ludzkość całą lawinę umęczających ją problemów, a o pojawieniu się nosiciela jakich Biblia ostrzega nas w wersecie 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" - cytuję jak oryginalną treść tego wersetu zinterpretowała i przetłumaczyła na język Polski katolicka "Biblia Tysiąclecia": "Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum niech liczbę Bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć." Trzeba jednak tu dodać bardzo istotną uwagę iż niektóre Biblie interpretują tę "liczbę" NIE jako wartość "sześćset sześćdziesiąt sześć", a jako trzy cyfry "666" - np. poszukaj w Google poleceniem: https://www.google.com/search?q=Bible+Revelation+13%3A18+666 . To rozumienie "666" jako trzech cyfr, a NIE wartości liczbowej, jest też dodatkowo, choć niejawnie, potwierdzane podaną poniżej w paragrafie poprzedzonym etykietą [Mądrość Zakodowania Biblii] moją interpretacją numeru wersetu 18 (=6+6+6), tj. interpretacją bardzo mądrze zakodowanego w samym numerze i położeniu w Biblii wersetu 13:18 ostrzegającego nas o tych złowrogich cyfrach "666". Innymi słowy, zależnie od tego czy dany badacz Biblii przyjmuje iż ów werset 13:18 ostrzega o liczbie "sześćset sześćdziesiąt sześć", czy też ostrzega o trzech cyfrach "666" sumujących się ze sobą na liczbę 18 (tj. na 6+6+6=18), istnieją aż dwa możliwe kierunki poszukiwania kandydata na nosiciela "znaku Bestii 666" - z których tylko jeden kierunek okaże się poprawny i zgodny z całą listą wskazań Boga zawartych w Biblii. Ponieważ zaś Bóg żyje w oryginalnym przeciw-świecie, w którym (zgodnie z tym co szczegółowo wyjaśniłem w punktach #I5 oraz #I1 do #I4 ze swej strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm" a także we wpisach #346 i #345 do blogów totalizmu) NIE istnieje ani "upływ czasu" ani "starzejące działanie czasu", Bóg w każdej chwili widzi stamtąd wszystko co dzieje się w naszym "świecie materii" w całej rozciągłości upływu "ludzkich lat". Stąd nawet tysiące "ludzkich lat" temu Bóg wiedział już jak z iście boską precyzyjnością mądrze zakodować w Biblii jeden pełny zestaw ostrzeżeń jakie razem wzięte wskazują wszystkie "kluczowe (potwierdzające) cechy" faktycznego nosiciela złowrogich cyfr "666". Pierwszego kandydata, którego owe cyfry 666 mogą nam wskazywać, zaczął identyfikować już reformator chrześcijaństwa o nazwisku Martin Luter (ur. 1483, zm. 1546 r.). Potem zaś wersja chrześcijaństwa po angielsku nazywana "Seventh Day Adventists" wypracowała nawet cechy i uzasadnienia jakie mogą potwierdzać poprawność tego wskazania. (Odnotuj iż angielską nazwę kościoła "Seventh Day Adventists" wyjaśnioną pod https://www.google.com/search?q=Seventh+Day+Adventist jego wyznawcy skracają do liter "SDA". W Polsce jednak ten kościół znany jest pod nazwą "Adwentyści Dnia Siódmego" - chociaż lepiej byłoby po polsku też nazywać go "Siódmego Dnia Adwentyści" bowiem i ta nazwa skracałaby się wówczas do tego samego międzynarodowego skrótu "SDA" powszechnie już używanego w wyszukiwarkach internetowych - np. patrz Wideo #H4b poniżej.) Zgodnie z tamtymi wskazaniami nosicielem owych groźnych cyfr "666" jest urząd papieża. Tymczasem spełniając sobą atrybut iż urząd papieża wykazuje bezpośredni związek z liczbą "sześćset sześćdziesiąt sześć", jednocześnie wygląda on na niezgodny z kilkoma innymi atrybutami opisanymi w Biblii. Przykładowo logiczna analiza ujawnia możliwość jego niezgodności z treścią poprzedzającego wersetu 13:17 z "Apokalipsy św. Jana", który tak jak cała Biblia też jest napisany z ponadludzką językową precyzją Boga oraz stwierdza: "I nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia bestii lub liczby jej imienia". Wszakże chociaż Papież może np. wydać nakaz odmawiania kupna i sprzedaży, jednak w urząd ani w instytucję którymi Papież zarządza dla utrzymania prawa do wyznawania dowolnej religii NIE został ani NIE może być wbudowany efektywny mechanizm, jaki uniemożliwiałby dokonanie transakcji kupna i sprzedaży. Przykładowo w urząd papieża NIE może być wbudowany mechanizm taki jakim będzie dysponował "internet" kiedy ludzkość już stanie się tzw. "bezgotówkową cywilizacją" jednak nadal jakaś forma "pieniędzy" będzie używana dla dokonywania transakcji, stąd kiedy wszystkie transakcje będą dokonywane właśnie za pomocą "internetu", czyli kiedy ów powyższy werset 13:17 na dzisiejszy nowoczesny język będzie można przetłumaczyć np. słowami: "I nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma internetu - z internetową 'Application' (App) lub z internetowym kontem bankowym". Innymi słowy, urząd papieża w swych zdolnościach wypełnienia yej przepowiedni z Biblii stoi w pozycji równorzędnej np. do pozycji instytucji dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej" - której też można przyporządkować liczbę lub cyfry "666" oraz przyporządkować moc wydania nakazu (ale NIE jego wyegzekwowania) aby np. osoby które udowadniają ludzkości (tak jak autor niniejszego wpisu #353) iż w fundamentalnych teoriach tejże "oficjalnej nauki ateistycznej" ukrywane są poważne kłamstwa, NIE mogły nic sprzedać ani kupić. Urząd papieża symbolicznie NIE spełnia też omówionych np. w punkcie #A5.1 mojej strony "totalizm_pl.htm" i zacytowanych w #B3 strony "will_pl.htm" wersetów 1:27-29 z "1 Koryntian" wskazujących kogo i co Bóg "wybrał" i jakoś wyróżnia. Dlatego moim zdaniem należy podjąć także obiektywne rozpatrywanie kolejnego kandydata, jaki też spełnia oba wersety 13:17-18 z "Apokalipsy św. Jana", a jednocześnie spełnia wersety 1:27-29 z "1 Koryntian". Takim zaś kolejnym kandydatem jaki wszystkie je spełnia jest właśnie "szara eminencja internetu". Co ciekawsze, nawet jeśli pominie się pomoc Boga jaka zawsze wspiera poszukiwania badaczy bardzo silnie w coś wierzących (tak jak wyjaśniam to w (3) z punktu #H3 strony "will_pl.htm"), wówczas dla wypełnienia wymogu z wersetu 13:18 w "Apokalipsie św. Jana" z Biblii, po polsku tłumaczonego na słowa "liczba to bowiem człowieka" zaś po angielsku w Biblii KJV wyrażanego słowami "for it is the number of a man", już tylko zwykły rachunek prawdopodobieństwa dowodzi iż wśród rozlicznych nazwisk lub jednosobowych urzędów czy stanowisk osób zarządzających "internetem", z całą pewnością kompetentny badacz znajdzie co najmniej jedno które albo wyraża sobą liczbę 666 też naliczoną jako suma wielu liczb - tak jak badacze kościoła SDA naliczyli ją dla urzędu "VICARIUS FILII DEI" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=666+in+Vicarius+Filii+Dei ), albo też które jest wyrażone liczbą 18=6+6+6 (radę aby też poszukiwać właśnie liczby 18 - Bóg mądrze zakodował w poprzedzony poniżej etykietą [Mądrość Zakodowania Biblii] paragraf z moją interpretacją wersetu 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii). Wszakże w przeciwieństwie do zakodowywanych w starożytności sekretów, dane o niemal wszystkim dotyczącym niedawno utworzonego "internetu" są obecie do zdobycia przez oddanych sprawie badaczy np. popieranych autorytetem jakiejś większej instytucji lub religii. Przykładowo nawet tylko jednym rozkazem wyszukiwarek w rodzaju: wynalazca komputerowych "ciasteczek" (patrz https://www.google.com/search?q=inventor+of+computer+cookies+regrets ) w dzisiejszych czasach można już ustalić dokładne nazwisko i inne istotne dane wynalazcy "ciasteczek" opisywanych pod koniec niniejszego punktu #H4 - użycie których to "ciasteczek" moim zdaniem powinno być natychmiast zakazane i wycofane z internetu (tj. kiedy jeszcze biblijna "Bestia 666" NIE ujawniła całej rozpiętości opartych na tych "ciasteczkach" swych niszczycielskich działań).

W świetle metodologii docierania do prawdy opisanej w punkcie #H1 na stronie "will_pl.htm" - jakiej użycie wymaga dostępu do i posiadania już zgromadzonego sporego "zasobu wolnej woli" (tj. energii "zwow"), narazie istnieje też spora niedogodność ustaleń "SDA" w sprawie papieża i cyfr 666. Jest nią iż do czasu opublikowania niniejszego punktu #H4, w rozważaniach kandydatury papieża jako nosiciela cyfr "Bestii 666" ów kandydat narazie był tylko jedynym naprawdę obiektywnie, rzeczowo i w pełni rozpatrywanym. Tymczasem zgodnie z metodologią dochodzenia do prawdy w sytuacji gdy nadal istnieje dostęp badaczy i zawodowych naukowców do "wolnej woli" wyrażania swoich poglądów, którą to metodologię zgrubnie opisałem w punkcie #H1 strony "will_pl.htm", rozpatrywanie tylko jednego kandydata uniemożliwia porównywanie wzajemnych poziomów spełniania znanych nam cech nosiciela danej prawdy, a ponadto uniemożliwia wykrycie "kluczowych (potwierdzających) cech" jakie dla zgodności z "zasadą jednomyślności" mają prawo występować tylko u jednego z tych kandydatów, zaś NIE wystąpią u pozostałych kandydatów, a stąd jakie definitywnie nam ujawniają co faktycznie jest obiektywną prawdą. (Tj. tylko które w przypadku opisywanym w niniejszym wpisie #353, ujawnią kto lub co jest nosicielem biblijnych cyfr Bestii 666.) Dlatego, aby ustalić tę obiektywną prawdę, najpierw trzeba wytypować i opisać cechy wszystkich kandydatów jacy mogą spełniać cechy tego nosiciela cyfr "Bestii 666" - a jest ich wielu. Wszakże oprócz papieża i internetu, mogą nimi być np. "pieniądze" o których w wersecie 6:10 z "1 listu do Tymoteusza", Biblia stwierdza: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy", zaś banknoty których mogą nosić wydrukowane na sobie owe cyfry 666. Jeszcze innym kandydatem mogą być banki - wszakże używają one kont mogących zawierać cyfry 666. Kolejnym kandydatem mogą być numery jakie w dzisiejszych czasach rządy przyporządkowują każdemu obywatelowi danego kraju - np. w Polsce zwane "PESEL". Itd., itp. Dopiero po obiektywnym przeanalizowaniu wszystkich takich kandydatów w jakim stopniu wypełniają oni podane w Biblii cechy, da się ustalić prawdę czyje cechy potwierdzają wszystko co owych najważniejszych "3 świadków", których opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 swej strony "2020zycie.htm" (w tej liczbie i Biblia), stwierdza na temat złowrogiego nosiciela cyfr 666 - czyli nam ujawniają kto jest faktycznym nosicielem tych złowrogich cyfr 666.

Problem z naszą cywilizacją polega na tym iż tolerujemy monopolistyczne zachowania naszej "oficjalnej nauki ateistycznej", która w swej dbałości o własne interesy niszczycielsko nas naucza swym własnym przykładem abyśmy po poznaniu pierwszego kandydata do reprezentowania jakiejś prawdy (np. po poznaniu możliwości zaistnienia "wielkiego bangu", "ewolucji", albo rzekomo istniejących górnych ograniczeń szybkości we wszechświecie opisywanych treścią "teorii względności"), natychmiast zaprzestawali poszukiwać dalszych kandydatów którzy mogą prawdę tę nawet znacznie lepiej reprezentować, a nawet abyśmy podjęli prześladowania, zamykanie ust, wyszydzanie, wyniszczenie, itp., tych z ludzi jacy takich znacznie lepszych kadydatów już odkryli i starają się ludzkości ujawniać - patrz np. punkt #I5 z mojej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" lub patrz konkretny taki przykład z Rys. #H4a poniżej. W tym więc zakresie monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" postępuje dokładnie przeciwstawnie do opisywanych w punktach #H1 do #H3 strony "will_pl.htm" wysiłków Boga aby utrzymywać u ludzi "wolną wolę". To właśnie dla tych powodów należy włączyć "oficjalną naukę ateistyczną" jako kolejnego kandydata do sprawdzeń czy przypadkiem nie wypełnia ona cech nosiciela "liczby bestii 666" opisywanych w Biblii - co jakiś dzisiejszy naukowiec powinien ochotniczo uczynić aby przekonać siebie i innych jak zawzięta i niszczycielska odpowiedź owej nauki na takie jej włączenie się okaże. Z powodu, między innymi, wmuszania ludzkości przez "oficjalną naukę ateistyczną" takiego nauczania i jej "świecenia" przykładami zarzucania dalszych poszukiwań prawdy już po poznaniu pierwszego kandydata, jeśli w jakiejkolwiek sprawie wymagającej prawdy wykrywany jest ów pierwszy kandydat wówczas dzisiejsza ludzkość natychmiast "spoczywa na laurach" i zaprzestaje poszukiwania lepszych kandydatów. To właśnie dlatego ludzkość do dzisiaj używa "pieniądze" wyniszczające naturę, bliźnich, naszą moralność oraz miłość do Boga, zamiast zarzucić używanie pieniędzy już co najmniej parę tysięcy lat temu - zastępując ich rolę przez np. szczęśliwość zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm"). To też dlatego zamiast czynić cokolwiek w sprawie zaprzestania używania "brudnych paliw" i zastąpienia ich użyciem "czystej darmowej energii" generowanie jakiej opisałem, między innymi, w punkcie #B3 swej strony o nazwie "fe_cell_pl.htm" i we wpisie #324 do blogów totalizmu, nadal naszą planetą rządzą monopole i kartele sprzedające brudne paliwa i blokujące badania nad generowaniem czystej darmowej energii a stąd swymi zmyślnymi wymówkami i działaniami wiodące ludzkość ku samozagładzie poprzez wytrucie. To dlatego zamiast podjąć budowę Magnokraftu (opisanego na stronie "magnocraft_pl.htm"), zaakceptować moje inżynierskie dowodzenie iż konstrukcja i działanie Magnokraftów trzech kolejnych generacji jest poprawna i technicznie wykonalna, a także zamiast uznać istnienie gwiazdolotów UFO, oraz zamiast zarzucić kontynuację budowania napędu rakietowego historycznie zbyt mocno już nasyconego negatywną energią zabijania i wojennego niszczyczenia aby bez powodowania nieszczęść i problemów móc też służyć do pokojowego transportowania, nadal jako cywilizacja upieramy się przy inwestowaniu astronomicznych sum w kosztowne, zawodne i duchowo nawykłe do zabijania rakiety. Nikt przecież NIE zważa już na historyczną wiedzę przykładowo o toporach katowskich, które po odrąbaniu około 1000 głów obracały się przeciwko swoim właścicielom i tajemniczo też odrąbywały ich głowy (stąd musiały być szybko zakopywane) - co opisałem między innymi w punkcie #D2 mojej strony "malbork.htm", czy o podobnie postępujących starych mieczach i sztyletach albo o karabinach co raz do roku strzelają bez naboju (patrz https://www.google.pl/search?q=bro%C5%84+raz+do+roku+strzela+sama ). Empiryczna wiedza na temat ich wszystkich dowodziła wszakże iż po znaczącym nasyceniu negatywną energią zabijania one same potrafiły rzucić się na swych właścicieli aby ich też zabić. Wiedząc zaś jedynie o rakietach i NIE badając działania negatywnych energii ani NIE akceptując istnienia UFO, dzisiejsi pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" nadal stwarzają trudne do empirycznej weryfikacji teoryjki usiłujące wyjaśniać np. przedziwne podziemne tunele i kratery odparowywane przez UFO w skałach oraz w wiecznej zamarzlinie Syberii - jakich faktyczne uformowanie przez UFO dokumentuję, ilustruję i wyjaśniam na Rys. #H4a poniżej i w swych licznych publikacjach częściowo tam linkowanych. To także dlatego zamiast natychmiast zaprzestać wytruwania ludzi i natury chemikaliami, plastykiem i plastykowymi mikrowłóknami coraz nienaprawialniej zaśmiecającymi ziemskie oceany, glebę, pitną wodę, żywnosć i powietrze, nasi rządzący, a także decydenci "oficjalnej nauki ateistycznej", za naszą pasywną zgodą i poparciem jedynie obiecują, przemawiają i piszą na ów temat, jednak nadal niemal nic NIE czynią dla faktycznego i natychmiastowego rozwiązania tego morderczego i szybko narastającego problemu ludzkości.

Chociaż dotychczasowe efekty są bezowocne i bezodźwiękowe, moja filozofia totalizmu od długiego już czasu wskazuje nam takiego wysoce prawdopodobnego kandydata (innego niż Papież) na nosiciela owych złowrogich cyfr 666. Według totalizmu tym znacznie bardziej niż Papież prawdopodobnym kandydatem jest "internet". Pierwsze jego wskazanie, początkowo sformułowane "dyplomatycznie", było opublikowane jeszcze w 2007 roku w podrozdziale A1.1.1 z tomu 1 mojej monografii [1/5] upowszechnianej darmowo stroną "tekst_1_5.htm", ale i ono bazowało na jeszcze wcześniejszych obserwacjach dobrze widocznego zła jakie "internet" szerzył niemal od początku swego istnienia - stopniowo też nasycając się w ten sposób negatywną energią wyrządzania zła. Potem zło to było coraz precyzyjniej i odważniej wskazywane, między innymi w obecnych punktach #A5 i #A5.1 mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Czas jednak płynie i pomału zbliżamy się do "miejca braku powrotu" - tj. momentu czasowego kiedy będzie już za późno aby zapobiec nieszczęściom jakie ten nosiciel biblijnych cyfr 666 ma spowodowć. Czas więc nalega aby pominąć dalsze "owijanie sprawy w bawełnę" i otwarcie opublikować niniejsze wskazania najważniejszych cech, które identyfikują dzisiejszy "internet" jako prawdopodobnego kolejnego kandydata na nosiciela biblijnych cyfr "Bestii 666" - tak aby nadal istniała szansa na podjęcie ewentualnych ludzkich prób zapobiegnięcia chociaż niektórym nieszczęściom jakie ów nosiciel biblijnych cyfr 666 ma sprowadzić na ludzkość.

[Mądrość Zakodowania Biblii] Moja filozofia totalizmu NIE bez powodu rozważa "internet" jako możliwy nośnik opisanych tu trzech złowrogich cyfr "666", w Biblii zakodowanych w wersecie 13:18 z księgi "Apokalipsa św. Jana". Wszakże nawet zakodowaniem opisu tych złowrogich cyfr "666" w księdze i wersecie Biblii o takim specyficznym umiejscowieniu w Biblii i numerze, Bóg stara się nam uświadomić aby w naszych analizach rozważać praktycznie wszystko. (Zwróć uwagę czytelniku na wymowę początkowych słów tego wersetu 13:18: "Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum niech liczbę Bestii przeliczy.") "Apokalipsa św. Jana" stanowi przecież 66-tą z kolei księgę Biblii - co zwraca naszą uwagę iż istnieje związek pomiędzy położeniem opisu w Biblii, z (w tym przypadku) owymi cyframi 666. Z kolei wskazująca rozdział owego wersetu 13:18 liczba 13 już od czasów Jezusa i "Judasza" jest symbolicznie uważana za nosiciela pecha i złego omenu. Natomiast definiująca ów werset liczba 18 mądrze nam podpowiada, między innymi, iż owe fatalne cyfry "666" faktycznie może reprezentować liczba 18 będąca sumą cyfr 6+6+6 (a NIE jak SDA tylko zakłada, liczbą o wartości 666 też będącej naliczoną jako suma kilku rzymskich liczb literowych). Jednocześnie aż cały szereg cech "internetu" już w swoich najbardziej fundamentalnych strukturach spełnia wszystkie opisane w Biblii atrybuty owego tajemniczego nosiciela złowrogich cyfr "666". Przykładowo, podstawą działania internetu jest komputerowe tzw. "słowo". (Dla porównania rozważ też inne ukryte, a jednocześnie też możliwe znaczenie nazwy "słowo" wybiorczo opisywane w bosko precyzyjnie sformułowanej Biblii w jej wersetach 1:2-9 z "Ew. w/g św. Jana", jakie to inne znaczenie już w sposób zakodowany nas ostrzega iż coś odmiennego też zwane "słowo", ale w tych wersetach 1:2-9 NIE identyfikowane z Bogiem, może doświadczyć ożywienia czyli uzyskać "samoświadomość".) O zaś owym innym "słowie" używanym przez "internet" dziś niemal każdy już wie, że typowo składają się na niego dwa tzw. "bajty". Każdy zaś z owych dwóch "bajtów" posiada 8 tzw. "bitów" przenoszących daną informację (o których też niemal każdy już wie), plus jeden bit po angielsku zwany "parity bit" (patrz https://www.google.com/search?q=parity+bit ) zaś na język polski tłumaczony na nazwę "bit parzystości" (patrz https://www.google.pl/search?q=bit+parzysto%C5%9Bci ) - o istnieniu którego dziś już tylko niewielu się dowiaduje podczas swej nauki ponieważ jego istnienie "dziwnym trafem" zaczęło cichcem być ukrywane - tak jak prawda moich publikacji. Czyli razem na "bajty" składa się po 9 bitów. To zaś znaczy iż w sumie na "słowo" w internecie typowo składa się 18 bitów, istnienie dwóch z których jest przez kogoś umiejętnie dzisiaj jakby zatajane. Te 18 bitów reprezentuje więc sobą właśnie ów symbol 6+6+6 o jakim w zaszyfrowany sposób (bowiem ostrzeganie w jawny sposób uniemożliwiłoby dotrwanie tego ostrzeżenia do dzisiejszych przełomowych czasów) sybolicznie ostrzega nas NIE tylko Biblia, ale już otwarcie referując do uzyskującej "samoświadomość" tzw. "artificial intelligence" (tej z przyszłego "internetu") ostrzegają także filmy z serii "Terminator" (patrz https://www.google.com/search?q=movie+terminator ) oraz moje totaliztyczne publikacje - np. patrz także punkt #A5.1 ze strony "totalizm_pl.htm", punkt #C1 ze strony "przepowiednie.htm", a ponadto patrz dyplomatycznie sformułowaną sporą część strony "2020zycie.htm" oraz równie dyplomatycznie pisany podrozdział A1.1.1 z tomu 1 mojej monografii [1/5]. Ciekawe iż internet spełnia także sporo następnych cech nosiciela owych złowrogich cyfr "666" wskazywanych w Biblii. Jednak omówienie tego spełniania wymaga opracowania dłuższych opisów, stąd opiszę je szczegółowiej w przyszłości w jednej z następnych swych publikacji - jakie dopiero wymagają mojego przygotowania.

Jednocześnie najgorsze perspektywy na przyszłość wprowadza w tym wszystkim "kowbojskie" obecnie traktowanie przez najróżniejsze firmy softwarowe sprawy tzw. "Artificial Intelligence". Ma ona bowiem potencjał aby już niedługo nadać "internetowi" zdolność do "samouczenia się". Tymczasem na swej stronie o nazwie "2020zycie.htm" wyjaśniłem "kawa na ławę" iż to właśnie owa zdolność do "samouczenia się" pozwoliła "Drobinom Boga" z "przeciw-świata" nabyć "samoświadomość", a stąd stać się "żywymi istotami". (Dla zrozumienia "jak" internet może uzyskać "samoświadomość" i "życie", na owej stronie "2020zycie.htm" szczególnie uważnie warto poznać punkt #C5, lub poznać bazujący na owym punkcie #C5 wpis #338 do blogów totalizmu.) To zaś oznacza iż jeśli przez głupotę, niedbałość lub złośliwość jakiś nieodpowiedzialny informatyk nada "internetowi" zdolność do "samouczenia się", wówczas wprowadzi potencjał wypełnienia się tego co artyści już od dawna przewidują i zapowiadają np. filmami z serii "Terminator". A wiele dotychczasowych ucieczek np. pyłków z ekperymentów nad "inżynierią genetyczną" i wirusów z laboratoriów badających groźne choroby, a także wypadki w Fukushima i Chernobyl z szokująco błędnie zaprojektowanymi i obsługiwanymi reaktorami jądrowymi najważniejsze błędy konstrukcji jakich opisałem szerzej w punktach od #M1 do #M1.3 z mojej strony "telekinetyka.htm", doskonale nam ilustrują iż NIE wolno nam już liczyć na odpowiedzialne postępowania niektórych dzisiejszych badaczy oraz decydentów "zabawiających się w Boga" i spełniających ostrzegające nas w Biblii opisy skutków aroganctwa i uganiania się za sławą oraz zyskami - zamiast przestrzegania upomnienia z logo filozofii totalizmu: "Wiedza to odpowiedzielność". Tymczasem jeśli błędy podobne do tych już uprzednio popełnionych zostaną też ponownie popełnione w sprawie internetu i znaczenia jego cyfr 666, wówczas to mogłoby oznaczać kłopoty i problemy dla całej ludzkości, na tyle ogromne i straszne iż w dzisiejszych czasach NIE jesteśmy nawet w stanie ich wszystkich ogarnąć swoją wyobraźnią, a faktycznie iż mogą one nawet kosztować nas wymarciem całej ludzkości.

Na dodatek do powyższego, ileż to dalszych niebezpieczeństw i przyszłych problemów istnieje, jakie już obecnie zaczynają się ukrywać oraz coraz szybciej zaczynają narastać (zgodnie z tym co wyjaśniłem w #C9 do #C9a ze swej strony "nirvana_pl.htm" oraz we wpisie #351 do blogów totalizmu) z powodu dzisiejszego niekompetentnego, nieodpowiedzialnego i "kowbojskiego" potraktowania narastającego monopolu "internetu" przez niemal wszystkie rządy, kraje i przez niemal wszystkich zawodowych naukowców - tak jak staram się to uświadamiać w punktach #A5 i #A5.1 ze swej strony "totalizm_pl.htm", na całej stronie o nazwie "sabotages_pl.htm", a także w podrozdziale A1.1.1 z tomu 1 mojej monografii [1/5].

Internet coraz usilniej łamiący i "tłamszący" naszą "wolną wolę" wpływa coraz negatywniej na życie ludzkości. Jako przykład jego negatywnego wpływu rozważ wmuszanie nam właśnie internetem tzw. "cookies" (tj. "ciasteczek"), które będąc podobne do tzw. "komputerowych wirusów", aby bogacić kilku już i tak bogatych ludzi i instytucji, dla użytkowników internetu działają w naszych komputerach równie szkodliwie jak tzw. "piąta kolumna" w czasach wojny (patrz https://www.google.pl/search?q=pi%C4%85ta+kolumna ). Wszakże abyśmy utrzymywali swą "wolną wolę", kiedy przymuszony przez europejskie prawa jakiś właściciel oprogramowania które odwiedzamy, z wielkim ociąganiem zapytuje nas 'czy zgadzamy się na wprowadzenie owych "cookies" do naszego komputera', wówczas jedna ze standardowych odpowiedzi dawanych nam do wyboru kliknięciem powinna brzmieć "NIE zgadzam się". Tymczasem większość właścicieli owych oprogramowań NIE udostępnia nam takiej opcji (np. patrz "poczta.wp.pl") - co u osób nadmiernie często wystawianych na internetowe prześladowania może nawet wzbudzać uczucia bycia szantażowanym w stylu "albo się zgodzisz, albo też ..." jaki my Polacy doskonale znamy z czasów Hitlera i komunizmu np. z niemożliwego wówczas do uniknięcia zmuszania każdego mężczyny do służenia w wojsku i do zabijania bliźnich w przypadku wywoływanych przez wodza agresywnych wojen. Oczywiście, sprawa owych "cookies" to tylko jedna z form łamania danej nam przez Boga "wolnej woli" przez dzisiejszy "internet". Kilka zaś innych takich form jej łamania, równie pilnie zasługujących na nasze zdecydowane sprzeciwy, opisałem np. w punkcie #A5 ze swej strony "totalizm_pl.htm".

Czytelnik zapewne odnotował, że od około wysoce symbolicznego dnia 2001/9/11 (tj. początka obecnej epoki "neo-średniowiecza" opisanej np. w punkcie #K1 strony "tapanui_pl.htm"), na całej Ziemi zapanowała niedorzeczna sytuacja iż zamiast wdrażać w życie to co Bóg który nas stworzył i z ojcowską miłością dla naszego dobra zaleca nam przestrzegać w treści zainspirowanej przez siebie Biblii, niemal wszystkie osoby i instytucje mające jakąś władzę nad ludźmi, wmuszają uzależnionym od siebie bliźnim dokładną odwrotność biblijnych przykazań, wymogów, przymierzy, itp. Narazie tylko małą częścią tej ogromnej antyboskiej, a stąd automatycznie też "antyludzkiej" i "antyżyciowej" kampanii, są wspomniane tu działania internetu wymierzone na "stłamszenie" naszej "wolnej woli", symbolem których już obecnie mogą być owe coraz nachalniej wmuszane każdemu z nas tzw. "cookies" (patrz https://www.google.com/search?q=cookies ) - zwodniczo nazywane "ciasteczkami", choć działając w naszych komputerach jednak ukrywając się przed nami i będąc przez kogoś ogromnie wpływowego zwolnione z obowiązku naszej dostępności i wglądu do ich funkcji, a jednocześnie używając języka "Java" o potężnej mocy przetwarzania jakiego jednak NIE naucza się w dzisiejszych szkołach, łatwo są w stanie pełnić wobec nas funkcje "piątej kolumny" - patrz https://www.google.pl/search?q=pi%C4%85ta+kolumna . (Tu warto przypomnieć, że Hitlerowcy uchronili przed wykryciem i próbami zbombardowania przez walczących o wolność, demokrację i prawdę Aliantów oraz polskich partyzantów ogromną fabrykę bezdymnego prochu i amunicji zlokalizowaną w Polsce koło Bydgoszczy, właśnie poprzez kłamliwe rozgłaszanie iż produkuje ona cukierki i ciasteczka. Kłamliwe użycie tej z pozoru niewinnej nazwy przez Hitlerowców stało się więc odpowiedzialne za tysiące śmierci jakie spowodowało użycie prochu i amunicji z owej fabryki, zaś jakich można było uniknąć gdyby ówcześni ludzie dociekli co naprawdę za owymi przy-bydgoskimi cukierkami i ciasteczkami się ukrywa.) Ja zdaję sobie sprawę iż w zaawansowaniu swego upadku nasza cywilizacja przekroczyła już tzw. "punkt braku powrotu" opisywany na historycznym przykładzie, między innymi, w punkcie #T1 strony "solar_pl.htm" oraz we wpisie #264 do blogów totalizmu. Jednak ciągle doradzam każdemu aby gorąco się modlił do Boga o wykazanie mu "Łaski" w karze jaka nieuchronnie nadchodzi i o pozwolenie aby przeżyło jak najwięcej ludzi, którzy najmniej zawinili w sprowadzeniu sytuacji, eskalację jakiej już obecnie widzimy dookoła siebie. (Po wyjaśnienie praw rządzących efektywnym modleniem się patrz #A3 do #A3c i #A4ab ze strony "klasa.htm" lub patrz wpis #352 do blogów totalizmu.) W swym życiu spotykałem się bowiem ze zbyt wieloma ilustracjami co się przytrafia osobom, których postępowanie NIE kwalifikuje ich do bycia chronionymi przez zasadę "przeżywania najmoralniejszych" - do opisów jakiej linkuje moja strona "skorowidz.htm". Ponadto doradzam czytelnikowi aby podjął też starania wykazania Bogu iż osoby bliskie jego sercu faktycznie zasługują na taką Łaskę, ponieważ zdają sobie sprawę z głębi obecnego upadku naszej cywilizacji i w miarę swych skromnych możliwości aktywnie starają się dodawać swój wkład w naprawianie istniejącego zła, przykładowo zaczynając od najprościej realizowanego zaniechiwania odwiedzin witryn internetowych, które w sposób łamiący ludzką "wolną wolę" (bo niemożliwy do odmówienia udzielenia swej zgody tym witrynom i np. używający formę "szantażu"), wmuszają swym oglądającym owe "cookies". Z upływem zaś czasu owe bliskie czytelnikowi osoby mogą zwiększać swój wkład zdobywając się na coraz bardziej znaczące działania - np. sadzenia drzewek (szczególnie rodzących jadalne owoce), tak jak to opisałem np. pod Fot. #A1 ze swej strony o nazwie "cielcza.htm".


http://pajak.org.nz/tunels/ufo_tunel_e_w.jpg
Rys. #H4a: Oto ilustracja wyglądu tunelu nowo-odparowanego w skale podczas podziemnego przelotu w kierunku W-E lub E-W przez UFO lub przez gwiazdoloty mojego wynalazku zwane Magnokrafty. Ten bazujący na wynikach moich badań rysunek wyglądu tunelu odparowanego przez wehikuły magnokrafto-podobne przygotował komputerowo mój graficznie wysoce uzdolniony przyjaciel, Dominik Myrcik. Oryginalnie rysunek ten opublikowałem na Rys. #C9d ze swej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm" oraz na Fot. #G3abc ze swej strony o nazwie "aliens_pl.htm". Odnotuj iż tunel spod polskiej "Babiej Góry" (np. do niedawna nadal pamiętany w Słowackich Rabczycach) częściowo miał taki właśnie kształt - po jego opis patrz podrozdział C3 np. ze strony C-88 naszego traktatu [4b] "Tunele NOL spod Babiej Góry" o objętości około 3 MB - jeśli czytelnik NIE może sprowadzić sobie jego gratisowego egzemplarza, wówczas proszę mi napisać zaś ja mu go wyślę właśnie "internetem". Tunel UFO bardzo podobnego kształtu aż do niedawna istniał też w Auckland, NZ, zaś jego fotografię pokazuję jako Fot. #F1 z mojej strony "newzealand_pl.htm". Tutaj przytoczyłem powyższy rysunek aby dowodowo podeprzeć moją argumentację z niniejszego wpisu #353 i z punktu #H1 strony strony "will_pl.htm" iż "obiektywnej prawdy" NIE daje się ustalić jeśli czyniąc tak jak czyni dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" odrzuca się, zwalcza i blokuje opisywaną w owych punktach metodę poszukiwania prawdy poprzez ustalenie tych jej "kluczowych (potwierdzających) cech" jakie dają się ustalić jedynie poprzez porównywanie wielu odmiennych teorii i wyjaśnień możliwych do wypracowania tylko w warunkach gdy u ludzi istnieje "wolna wola" poszukiwań prawdy dana nam przez Boga. Wszakże powyższy rysunek, w połączeniu z ogromną już zgromadzoną dokumentacją fotografii, wideów i opisów podobnie do niego formowanych długich podziemnych tuneli, dowodzi prawdy tak zawzięcie, uparcie i wieloletnio już zaprzeczanych, blokowanych i wyszydzanych przez oficjalną naukę i przez paszkwile z "internetu", moich ustaleń wyjaśnianych w licznych publikacjach jakie autoryzuję, a stwierdzających nieco szokującą prawdę iż: oryginalnie w stworzonej przez Boga skorupie Ziemi NIE było długich tuneli, stąd wszystkie obecnie istniejące takie tunele zostały odparowane przez UFO. (Nigdzie też NIE natknąłem się na informację iż obecna "oficjalna nauka ateistyczna" NIE tylko "zakłada" iż siły natury w przeciągu zaledwie około 6 tysięcy "ludzkich lat" istnienia Ziemi same z siebie były w stanie zainicjować i następnie spowodować formowanie takich ogromnych podziemnych tuneli w oryginalnie sprasowanej grawitacją i stacjonarnej skorupie Ziemi, ale również dowodowo sprawdziła i udokumentowała te swe "wierzenia".) Powyższą szokującą prawdę potwierdzają "kluczowe (potwierdzające) cechy" praktycznie wszystkich tuneli jakie ja dotychczas przebadałem. W każdym z tych przypadków "kluczowe (potwierdzające) cechy" owej prawdy wynikają z faktu iż moje Magnokrafty i podobnie do nich działające gwiazdoloty UFO zawsze latają ze swą podstawą ustawioną niemal prostopadle do lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi - co powoduje iż wynikowy kształt tych tuneli zawsze jest rezultatem takiego zorientowania odparowujących je gwiazdolotów. Stąd kształt tych tuneli zawsze jest zgodny z odwzorowaniem tak zorientowanego gwiazdolotu o dobrze już przez nas znanych kształtach (np. patrz nasz film "Napędy Przyszłości" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) w skałach i ziemi przez jakie gwiazdolot ten przelatuje. Faktycznie też praktycznie wszelkie długie podziemne tunele na naszej planecie zawsze wykazują zgodność z owymi "unikalnymi, kluczowymi (potwierdzającymi) cechami" bycia odparowanymi przez UFO. Tę prawdę uparcie ukrywaną przez "internet" i zaprzeczaną przez "oficjalną naukę ateistyczną", doskonale potwierdzają i dokumentują NIE tylko wyniki moich własnych wieloletnich badań takich tuneli (ich przykłady opisałem np. w #G4 strony "magnocraft_pl.htm", pokazałem i opisałem od #C9a" do #C9e oraz w #C9.1 i #C9 strony "ufo_proof_pl.htm", zaś szerzej omówiłem np. w podrozdziałach V5.3 do V5.3.2 z tomu 17 mojej monografii [1/5]), ale także analizy przelicznych już opisow takich tuneli dostępnych w "internecie" (po ich przykłady patrz np. raporty z wideów wyszukiwanych słowami kluczowymi: lava tubes underground , tj. patrz: https://www.youtube.com/results?search_query=lava+tubes+underground , albo słowami: ancient tunnels underground , tj.: https://www.youtube.com/results?search_query=ancient+tunnels+underground , czy też słowami: Siberia craters permafrost methane explosion , tj.: https://www.youtube.com/results?search_query=Siberia+craters+permafrost+methane+explosion ) . Niestety, zamiast motywować swoje decyzje podkreślaną w Biblii rolą "prawdy" (patrz werset 8:32 z "Ew. św. Jana"), "moralności", "miłości Boga i bliźnich", itp., dzisiejsi decydenci i większość obecnych ludzi motywują wszystko "utrzymywaniem monopolu lub władzy", "bogaceniem się", "korzyściami", "pieniędzmi" (patrz strona "partia_totalizmu.htm"), itp. Tymczasem przez aż tak długo, jak długo decydenci wytyczający kierunek tego co dzieje się w naszej cywilizacji będą tak czynili, zaś my będziemy biernie to akceptowali bez słowa sprzeciwu, nasza cywilizacja będzie stała na fundamentach kłamstwa. Najwyższy więc czas abyśmy wszyscy zbudzili się z już obecnie grożącego nam zagładą zakłamania i bierności, poczym włożyli swe serce i działania w trud wspinania się ku prawdzie, ku powszechnej szczęśliwości "Ustroju Nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm") oraz ku dobrobycie dla wszystkich ludzi. Przeżycie być może ciebie i twoich bliźnich, a ponadto zarówno twoich czytelniku przyszłych potomków jak i nawet całej naszej cywilizacji, mocno od tego zależy.


https://www.youtube.com/watch?v=GVKlmvZqFHc
https://www.youtube.com/results?search_query=SDA+on+666
Wideo #H4b: Oto bardzo krótkie angielskojęzyczne wideo, bo trwające zaledwie 10:49 minut, które streszcza wyniki moim zdaniem najbardziej obiektywnych, rzeczowych, dogłębnych i ochotniczych badań naukowych jakie kiedykolwiek dokonane zostały w całej historii naszej planety opisywaną w tym wpisie #353 i w punkcie #H1 strony "will_pl.htm" metodą bazującą na danej nam przez Boga "wolnej woli". Badania te wynikają z przepowiedni podanej w wersetach 13:17-18 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii, a poszukują prawdy na temat "kto będzie źródłem i egzekutorem 'znaku Bestii 666' jaki w przyszłości ma sprowadzić na ludzkość nieopisaną ilość zła i cierpień" - przykładowo będąc w stanie spowodować, że osoby jakie podpadną mocy zarządzającej owym znakiem 666 NIE będą w stanie nic sprzedać ani kupić, stąd mogą np. umierać z głodu. Więcej informacji na temat tych badań czytelnik może sam sobie wyszukiwać w internecie używając słów kluczowych np.: Martin Luther Pope 666 (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Martin+Luther+Pope+666 ), lub  słów kluczowych: SDA on 666 (patrz https://www.google.com/search?q=SDA+on+666 ). O badaniach tych warto podkreślić: że trwają one już przez wiele wieków, bowiem zapoczątkował je reformator chrześcijaństwa, Martin Luter (ur. 1483, zm. 1546 r.); że w dzisiejszych czasach najistotniejszą ich część realizuje wersja chrześcijanstwa praktykowana przez SDA (tj. "Seventh Day Advantists"); oraz że gro tych badań wykonane zostało ochotniczo przez poszukujących prawdy amatorów (a NIE zawodowych naukowców) na zasadach "Ustroju Nirwany" nadzwyczajne zalety jakiego staramy się wyjaśniać w naszym wideo o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E ).
Wszakże te badania wypełniały dwa kluczowe wersety Biblii, mianowicie: radę-nakaz z wersetu 10:8 z "Mateusza" - cytuję: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!", oraz ostrzeżenie z wersetu 6:10 w biblijnym "Pierwszym Liście do Tymoteusza" - cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Można więc sobie jedynie życzyć aby badania dowodzące poprawność którejkolwiek z fundamentalnych teorii naszej dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", np. badania "teorii względności", wykonane zostały równie dogłębnie, rzeczowo, obiektywnie, ochotniczo i nieodpłatnie - jakie to cechy prowadzonych badań Bóg szczególnie docenia i obficie wynagradza np. inspirowaniem sukcesu nowych odkryć. Wszakże badania tego typu są równie istotne dla dobra i życia przyszłych pokoleń ludzi, jak poskramianie dzisiejszych zapędów wyniszczania klimatu Ziemi i zanieczyszczania powietrza, gleby, wody pitnej i oceanów chemikaliami oraz mikrocząstkami plastyku. Pozwalają one bowiem ustalać "w czym" kryje się istotne niebezpieczeństwo dla ludzkości oraz wypracować (i podjąć) działania zabezpieczające "jak" ludzie mogą uniknąć przypadkowego lub złośliwego wyzwolenia jego niszczycielskiej mocy. (Kliknij na powyższy starter tego wideo aby je oglądnąć)

Niedogodnością powyższych badań SDA w poszukiwaniu prawdy o "znaku Bestii 666" jest iż do czasu mojego wykonania badań opisywanych w punkcie #H4 tego wpisu #353, były one jedynymi na świecie obiektywnie i rzeczowo zgłębiającymi tę prawdę. Istniały wprawdzie próby postulowania innych kandydatów na wdrażającego cyfry "Bestii 666", w rodzaju około 6-minutowego wideo usiłującego w tej roli wskazywać historyczną postać cesarza Nerona - patrz https://www.youtube.com/watch?v=7-PqevqQEQ4 , czy też twierdzeń iż "znakiem Bestii 666" będą komputerowe wszczepy w rękę lub czoło. Jednak próby te były wysoce nierzeczowe i nieobiektywne, przeaczały bowiem wiele informacji podanych w Biblii jakie eliminują tych kandydatów. Tymczasem efekty rozpatrywania tylko jedynego kandydata w jakichkolwiek badaniach, motto do niniejszego wpisu #353 porównuje do "demokratycznego głosowania w wyborach w których wysunięto tylko jednego kandydata na jakiego wolno głosować". Znaczy uniemożliwia ono ujawnienie prawdy bowiem NIE pozwala na wykrycie "krytycznych (potwierdzających) cech" jakie pozwalają definitywnie odróżnić prawdę w danej sprawie, od np. kłamstw, propagandy, wmuszeń dokonywanych przez moce zła, itp. Dlatego aby faktycznie dotrzeć do prawdy, konieczne są równie rzeczowe, obiektywne i dogłębne badania jak te dokonane przez SDA, tyle że wykonane dla całego szeregu innych kandydatów również spełniających większość informacji zawartych w Biblii, przykładowo wykonane dla przebadania kadydatury internetu, instytucji oficjalnej nauki ateistycznej, banków, rządów, a nawet przyszłościowych "pieniędzy" lub "numerów identyfikujących typu polskiego PESEL" - które dla śledzenia i wymuszania akceptowalnych przez rządy zachowań indywidualnych osób w przyszłości mogą nosić komputerowo naniesione na sobie indywidualne cechy rozpoznawsze osoby która ma prawo użyć je m.in. dla sprzedaży lub zakupu.

Powyższym opracowaniem staram się zwrócić uwagę czytelników iż z jeszcze większym prawdopodobieństwem niż czynią to badania SDA, jako następnego kandydata na przyszłego nosiciela cyfr "Bestii 666" moja filozofia totalizmu wskazuje "internet". Internet bowiem NIE tylko spełnia wszystkie te wskazówki z Biblii jakie SDA uwzględnia w swoich badaniach, ale także spełnia spełnia boską wskazówkę bardzo mądrze zakodowaną w lokację i w numer wersetu 13:18 (jak to wyjaśniłem powyżej na początku punktu #H4) iż "znak Bestii 666" NIE musi być reprezentowany przez liczbową wartość "sześćset sześdziesiąt sześć", a może być wyrażony sumą trzech cyfr, tj. 6+6+6 = 18, które też mogą identyfikować przyszłego nosiciela tego znaku (ODNOTUJ, że urząd papieża NIE wypełnia tej zakodowanej boskiej wskazówki), a ponadto Internet spełnia też dwie następne informacje wyjaśnione powyżej a zawarte w wersetach Biblii (tj. spełnia 13:17 z "Apokalipsy św. Jana" oraz 1:27-29 z "1 Koryntian"). Wersety te wszakże mogą być właśnie nośnikami owych poszukiwanych "rozstrzygających (potwierdzających) cech" jakie pozwolą odróżnić prawdę od podobnie brzmiącej nieprawdy. Ponadto kandydaturę "internetu" na przyszłego nosiciela "cyfr Bestii 666" potwierdza NIE tylko Biblia, ale zdają się też ją potwierdzać dwaj pozostali (tj. uzupełniający Biblię) z owych najważniejszych "3 świadków", tj. potwierdza empiryczny materiał dowodowy (np. typu zaprezentowanego w punkcie #A5 mojej strony "totalizm_pl.htm" czy np. w filmach z serii "Terminator"), oraz potwierdzają też naukowe teorie np. z przewidywaniowych fragmentów mojej "Teorii Życia z 2020 roku" wyjaśniające co się stanie "jeśli" lub "kiedy" z powodu niedbałości, głupoty lub złośliwości jakiegoś informatyka nadającego "internetowi" zdolność do "samouczenia się", ów "internet" uzyska tzw. "samoświadomość".

Copyrights © 2022 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #353 oryginalnie była opublikowana w punkcie #H4 i w podpisach pod #H4a i #H4b ze strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 października 2022 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/will_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/will_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/will_pl.htm
http://drobina.rf.gd/will_pl.htm
http://pajak.org.nz/will_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "will_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "totalizm_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/will_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #353, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwaly do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #353:
#352, 2022/10/1 - cuda cechujące i łączące nazwy "Arawa" i "Arava" z Nowej Zelandii i Izraela (#A3 i #A3abc z "klasa.htm")
#351, 2022/8/27 - prawa rządzące rozwiązywaniem problemów o narastającej mocy (#C9 z "nirvana_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczonia przez "oficjalną naukę ateistyczną" zrozumienie czasu (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku iż to Bóg (a NIE "natura") stworzył "upływ czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 to #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#338, 2021/9/1 - niemożliwość powstania życia w nieożywionej materii z naszego "świata materii"(#C5 i #C6 z "2020zycie.htm")
#324, 2020/6/20 - zasada działania urządzeń "perpetuum mobile" (#B3 z "fe_cell_pl.htm")
#264, 2015/10/20 - "punkt braku powrotu" z 2001/9/11 na drodze ludzkości do samobójstwa (#T1 do #T8 z "solar_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

kodig : :