paź 01 2021

#339_2: Zalety procedury totalizmu uczącej...


#339_2: Zalety procedury totalizmu uczącej "jak" wypełnić przykazanie "kochaj bliźniego jak siebie samego"

 

(Kontynuacja poprzedniej "części 1" tego wpisu #339)

 

 

(b) Znany wszystkim przykład drugiego z owych "3 świadków" to wersety Biblii. Wersety te potwierdzają prawdę zaprezentowanej tu procedury "jak" w jakby dwóch fazach. W pierwszej z tych faz wiele wersetów Biblii daje nam wyraźnie do zrozumienia, iż jest absolutnie niezbędne aby ludzie nauczyli się przedkładać dobro bliźnich nad swoje własne dobro - tj. nauczyli się motywować swoje działania dobrem "dla nas" zamiast dobrem "dla mnie". Moim zdaniem najlepiej wyrażające ten wymóg są wersety 12:29-31 z biblijnej "Ewangelii wg św. Marka" - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": "29 ... 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (wersety te cytuję i omawiam, tyle iż z nieco odmiennego punktu widzenia, m.in. także w punkcie #V3 ze swej strony "2020zycie.htm"). Aby lepiej podkreślić ogromną istotność nakazu zawartego w powyższych wersetach, w Biblii zawarta w nich wiadomość jest wielokrotnie powtórzona w innych wersetach - np. w wersetach 22:37-39 z "Ewangelii wg św. Mateusza" jakie cytuję i omawiam też z nieco innego punktu widzenia m.in. w (3) z #A2 strony "2020zycie.htm". Faktycznie w Biblii doliczono się aż 72 wersetów nakazujących wypełnianie przykazań boskich - ich pełne angielskojęzyczne zestawienie zawiera np. strona https://bible.knowing-jesus.com/topics/Keep-The-Commandments . Najwięcej jest ich w "Księdze Powtórzonego prawa" (np. werset 28:9). Ich przykładami może też być "Ew. św. Jana" 14:15 - "Jeżeli Mnie miłujecie będziecie zachowywać moje przykaznia", czy "Księga Kapłańska" werset 22:31 - "Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!" Warto odnotować, że skoro miłowanie Boga manifestuje się właśnie wypełnianiem wszystkich przykazań, stąd gdyby skondensować je wszystkie w najkrótsze możliwie stwierdzenie, wówczas nakazywałoby ono właśnie "miłuj bliźniego swego jak siebie samego" - wyjaśnienie zaś "jak" zainicjować takie miłowanie bliźniego aby stać się praktykującym totalizm formalny jest celem niniejszego wpisu #339. Na drugą zaś fazę potwierdzania procedury "jak" omawianej w tym punkcie, składają się wersety Biblii jakie starają się nam uświadomić, że my stajemy się takimi jakie są nasze szczere myśli. Wskażmy tu kilka przykładów takich wersetów Biblii: 4:8 z "Listu do Filipian": "... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli!"; 5:28 z "Ew. wg św. Mateusza": "... Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (odnotuj, że znaczenie słowa "serce" użytego w wielu wersetach Biblii, w dzisiejszej precycyjnej nomenklaturze faktycznie oznacza "organ sumienia" szerzej opisywany w punkcie #A1 z mojej strony o nazwie "evolution_pl.htm" - ponieważ zaś owo "sumienie" podszeptuje wprost do naszych myśli stanowisko Boga w każdej rozważanej sprawie, stąd biblijne wyrażenie "serce" można też rozumieć jako "nasze szczere choć dobrze skryte myśli jakie wyrażają rodzaje naszych reakcji na dane podszepty sumienia"); 15:19 z "Ew. wg św. Mateusza": "Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa"; 4:23 z "Księgi Przysłów": "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" (jednak angielskie Biblie ten sam werset 4:23 z "Proverbs" tłumaczą inaczej: "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it" - co znaczy "Ponad wszystko strzeż swego serca, bo wszystko co czynisz wywodzi się z niego"); 23:7 z "Księgi Przysłów": w angielskiej Biblii "the King James Version" werset ten stwierdza, cytuję: "As a man thinks in his heart, so is he" (patrz https://www.google.com/search?q=Bible+as+a+man+thinks+in+his+heart%2C+so+is+he ) - co znaczy "Jak człowiek szczerze myśli, takim on jest" (polska "Biblia Tysiąclecia" tłumaczy inaczej ten werset).

 

(c) Istnieją też rozliczne przykłady potwierdzeń omawianej tu prawdy przez trzeciego ze "świadków" - tj. przez empiryczny materiał dowodowy jaki także potwierdza, iż absolutnie konieczne dla istnienia, rozwoju i postępu ludzkości jest aby co najmniej gro ludzi swe działania i intencje motywowało dobrem bliźnich. Jednym z takich przykładów empirycznych, który każdy może na sobie sprawdzić, jest istnienie tzw. "energii moralnej" którą abyśmy w sobie zaczęli znacząco gromadzić, najpierw właśnie musimy zmienić nasze myślowe motywowanie wykonywanych prac (szczególnie prac fizycznych) z poprzednich intencji iż wykonujemy je "dla swego dobra" na przyszłe szczere motywowanie iż mają one służyć "dobru bliźnich". (Możliwe zasady działania mierników "energii moralnej" opisuję w #J2 strony "stawczyk.htm".) Jeszcze bardziej namacalny przykład tego materiału dowodowego jest opisany w punkcie #J2 i w podpisach pod jego ilustracjami z mojej strony internetowej o nazwie "stawczyk.htm" - szczególnie patrz tam podpis pod "Film #J2b". Owym przykładem są "perły" o powodujących cuda cechach, które wyrastają jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich. Perły te zwą "sarira" (patrz https://www.google.com/search?q=cremation+sarira+beads ) - co wzmiankuję poniżej w podpisie pod "Fot. #A2.12a". Kolejnym z tych przykładów jest istnienie pozaziemskich cywilizacji, które już wdrożyły u siebie zaprojektowany przez Boga "Ustrój Nirwany". Przykłady opisów tych cywilizacji omawiam w (1) i (2) z punktu #A3.1 strony "partia_totalizmu.htm", a także w punktach #D5 i #D7 oraz na Fot. #3 ze strony o nazwie "telepathy_pl.htm".

 

Mam nadzieję, że co bardziej przezornie postępujący czytelnicy po poznaniu treści niniejszego wpisu #339 będą rozumieli dlaczego w wersetach 7:13-14 z "Ew św. Mateusza", Biblia nakazuje aby wybierać ciasną bramę i wąską drogę, które są jedynymi jakie wiodą do życia - tak jak opisałem to w punkcie #X1 swej strony "2020zycie.htm" a także opisałem w "motto" i punkcie #C6 swej innej strony "nirvana_pl.htm". Mam też nadzieję, że czytający te słowa odbędzie resztę swej drogi życiowej właśnie wybierając przechodzenie ową ciasną bramą i wąską drogą - trudności i wartości wybrania których i podążania którymi ja już osobiście i praktycznie doświadczam od 1985 roku.

 

 

http://pajak.org.nz/cr/psy.jpg

Fot. #A2.12a: Oto zdjęcie ze spaceru z dwoma rasowymi psami "rottweiler" (patrz https://www.google.com/search?q=rottweiler ) jakie wykonałem sobie (dr inż. Jan Pająk) i właścicielce domu w którym w czasach pracy na Otago Uniwersytecie z NZ wynajmowałem pokój. Oba psy należały do właścicielki tego domu i wraz z właścicielką mieszkały w jej domu (a NIE np. w psich budach). Obserwując te psy na codzień miałem doskonałą okazję studiować ich charaktery i ustalać jakie cechy są zaprogramowane w ich duszach (patrz strona "soul_proof_pl.htm"). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako "Fot. #E5" ze swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm". Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi omówioną powyżej w punkcie #A2.12 tego wpisu #339 zaskakującą dla wielu ludzi prawdę - którą ja odkryłem dopiero w 2020 roku dzięki wskazanim mojej "Teorii Życia z 2020 roku". Prawda ta bowiem stwierdza, że gdyby Bóg uważał to za celowe i pomocne dla postępu wiedzy oraz dla rozwoju i losów wszechświata, wówczas mógłby tak zaprogramować "dusze" ludzi, aby każdy z nas od urodzenia miał już wbudowaną w siebie instynktowną potrzebę absolutnego posłuszeństwa przykazaniom i wymogom swego Boga i stwórcy oraz determinację dbania bardziej o dobro naszych bliźnich niż o swoje własne dobro a stąd czynienia wszystkiego wyłącznie z intencją zadedykowania swego życia dla dobra bliźnich. Wszakże na takie właśnie motywacje i intencje Bóg z sukcesem zaprogramował niedoścignienie wierne, lojalne i posłuszne dusze psów. Tak też zaprogramowane są dusze aniołów - o czym czytelnik może się przekonać oglądając liczne widea, niestety zwykle w języku angielskim, z raportami ludzi którzy byli świadomi iż doświadczyli dobroci działania aniołów (widea te można wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=angels , lub je przeglądać czytając np. moje opisy z punktu #H3 i z podpisu pod "Wideo #H3c" na stronie o nazwie "2020zycie.htm"). Jednak w swej nadrzędnej mądrości Bóg zdecydował iż istnieją istotne powody aby dusze ludzi wcale NIE były tak zaprogramowane, a miały instynktowny pęd do egoizmu, przedkładania własnego dobra nad dobrem innych, oraz myślenia "ja" zamiast "my". Powody te wyjaśniłem powyżej w treści punktu #A2.12 tego wpisu #339. (Kliknij na powyższe zdjęcie w celu dokładniejszego jego oglądnięcia - np. w powiększeniu.)

 

Jak bliski doskonałości charakter mają psy, przypadkowo raz zobaczyłem podczas spaceru po plaży w Timaru, NZ. Spacerował tam też starszy jegomość utykający na prawą nogę. U jego boku NIE okiełznany smyczą kroczył posłusznie duży pies z rasy "charty" (patrz https://www.google.pl/search?q=rasa+psów+charty - po angielsku zwane "greyhound") i też utykał w dokładnie taki sam rytmiczny sposób i na dokładnie tę samą prawą nogę co jego właściciel. Przyglądałem się im z uwagą, bo to rzadki przypadek aby zarówno właściciel jak i pies uszkodzili sobie tę samą nogę. Jednak tego charta widać rozsadzała chęć biegania - wszakże do biegania charty są hodowane. Po jakimś czasie zaczął bowiem radośnie biegać po plaży wcale NIE utykając (być może właściciel wydał mu słowne pozwolenie na pobieganie). Jego noga okazała się być zdrowa, zaś utykał jedynie dla dobra współprzeżywania też bólu i trudności swego właściciela. Powinienem tutaj dodać, że w całym swym życiu osobiście NIE poznałem człowieka, który dla dobra i poprawy samopoczucia cierpiącego kogoś z bliskich sobie osób, starał by się ochotniczo wziąść na swe barki cierpienie nawet najbliższego mu bliźniego - aczkolwiek słyszałem iż czasami tacy ludzie też jednak się zdarzają. (To wskazuje jak rzadko spotykany był przykład tamtego psa.)

 

Owe bliskie doskonałości cechy i charaktery psów powodują, że znany jest nawet przypadek kiedy w głowie psa należącego do buddyjskiego mnicha wykrystalizowała się owa cudowna perła o cechach jakie w punkcie #J2 swej strony o nazwie "stawczyk.htm" opisuję pod nazwą "sharira". Takie "perły" normalnie krystalizują się jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich, a ponadto wykazują wiele cudownych cech jakich NIE daje się wytłumaczyć wyłącznie na bazie praw materii (patrz https://www.google.pl/search?q=materialistyczny+redukcjonizm ) czyli bez uwzględnienia istnienia i działań Boga. Skoro więc taka perła wykrystalizowała się także w głowie psa, jej zaistnienie i rozsławienie zostało celowo zorganizowane aby mogło nam posłużyć jako symbol, przykład i dowód uwagi oraz znaczenia jakie Bóg przykłada do postępowań motywowanych wyłącznie dobrem bliźnich - a NIE jedynie dobrem własnym. O owym psie z tą perłą w tamtym punkcie #J2 informuje linkowany tam na końcu podpisu pod "Film #J2b" 8:26 minutowy angielskojęzyczny film z YouTube o adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE .

 

 

http://pajak.org.nz/bandits/bye_teecee.jpg

Fot. #A2.12b: Oto zdjęcie pierwszego i najbardziej ulubionego NZ kota mojej żony, o imieniu "TC" co jest skrótem od słów "Top Cat" czyli "naczelny kot" (po polsku jego imię wymawia się TiSi, a po angielsku pisze TeeCee). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako "Fot. #B1" ze swej strony o nazwie "bandits_pl.htm". Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi prawdy jakie omawiam w punkcie #A2.12 tego wpisu #339. Ponieważ od chwili swego powrotu z profesury na tropikalnej wyspie Borneo, w naszym NZ mieszkaniu żona zawsze ma co najmniej jednego kota, mam dobrą okazję aby zaobserwować dlaczego mądrość folkloru ludowego krajów Dalekiego Wschodu twierdzi iż koty mają charakter ludzi, a ściślej charakter kobiet. Jak też się okazuje, faktycznie koty są (między innymi) egoistyczne, niszczycielskie, mściwe, buntownicze, agresywne, żądne wygody, zawsze chadzają własnymi drogami i zawsze stawiają na swoim, a ponadto są piękne i doskonale umiejące się przymilać - tak jak większość kobiet. Najprawdopodobniej dla dusz dzisiejszych kobiet i kotów Bóg używa niemal tych samych programów. Nie na darmo polskie przysłowie stwierdza "gdzie diabeł nie może tam kobietę wyślij", zaś angielsko-języczne przysłowia (powiedzenia) podają "hell has no fury like a woman scorned" (patrz https://www.google.pl/search?q=hell+has+no+fury+like+a+woman+scorned ) znaczące "piekło nie ma takiej furii jak wzgardzona kobieta", "women, can't live with them can't live without them" (patrz https://www.google.com/search?q=women%2C+can%27t+live+with+them+can%27t+live+without+them ) - co znaczy "kobiety, nie można żyć z nimi i nie można żyć bez nich", oraz "It's a Woman's Prerogative to Change Her Mind" (patrz https://www.google.com/search?q=It%27s+a+Woman%27s+Prerogative+to+Change+Her+Mind ) - które zapowiada iż "zmiana zdania to przywilej kobiety", co stara się też ostrzegać iż np. zapewnieniom kobiet należy ufać w podobnym stopniu jak ufa się obietnicom wyborczym dzisiejszych polityków. Do tego dodają się jeszcze obserwacje w rodzaju tych opisanych poematem Adama Mickiewicza "Golono, strzyżono" (patrz https://www.google.pl/search?q=Adam+Mickiewicz%3A+Golono%2C+strzy%C5%BCono ) oraz angielską nazwą "female gold digger" (patrz https://www.google.com/search?q=female+gold+digger ), a także następstwami "monopolu małżeńskiego jednej żony" - dewastujące naszą cywilizację problemy stworzone przez który to monopol jednej żony opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 ze swej strony o nazwie "morals_pl.htm". Pomimo takich niedoskonałości, cech i charakterów kobiet, większość mężczyzn, w tym i ja, narazie toleruje ich cechy i humory, a nawet w niektórych z nich się zakochuje - przynajmniej do czasu kiedy gro ludzkości zmądrzeje i zacznie naprawiać w naszej cywilizacji to co chronicznie wszystkim szkodzi. Tak samo w sprawie kotów - np. ja sam z czasem bardzo polubiłem koty jakie posiadamy. Oczywiście, cechy nas mężczyzn też wcale NIE pozostają w tyle za kobietami. Wszakże to wielu z nas nazywają "korporacyjnymi psychopatami" (patrz https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), co bardziej bezwzględni z mężczyzn znajdują też sposoby bezkarnego eksploatowania bliźnich i gromadzenia bogactwa aby kobiety mogły je roztrwonić, to niektórzy mężczyźni rabują banki, formują bandy i mafie, produkują, sprzedają i zażywają narkotyki, zaczynają wojny, strzelają do swych bliźnich, nadzorują obozy zagłady, itd., itp. - czasami tylko po to aby móc zaimponować kobietom. Wzmiankowane tu niektóre cechy kotów, a także opisane powyżej na "Fot. #A2.12a" cechy psów, żartobliwie tutaj przypominam dla ważnego powodu - mianowicie aby czytelnikowi uświadomić, że Bóg faktycznie jest w stanie zaprogramować każdemu z ludzi cechy charakteru jakie tylko zechce (w tym nawet absolutnie doskonałe). Niemniej dla nadrzędnych celów, które moja "Teoria Życia z 2020 roku" pozwoliła mi wstępnie wybadać i opisać w tym wpisie #339, a które warto dalej naukowo badać i poznawać, nam ludziom Bóg nadaje wysoce niedoskonałe cechy i charaktery z jakimi wszyscy się borykamy w trakcie codziennego życia. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby dokładniej je oglądnąć - np. w powiększeniu.)

 

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #339 wyjaśnia "jak", wiedząc z Biblii "co" Bóg nam przykazuje, zapoczątkować procudurę "jak" własnego praktykowania totalizmu formalnego (tego "totalizmu" pisanego przez "z" - patrz https://www.google.com/search?q=totalizm ) zaczynając od zmiany swego nawyku "ja" na trwałe nauczenie się "miłowania bliźniego jak siebie samego". Wpis ten stanowi adaptację treści punktu #A2.12 ze strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 września 2021 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/totalizm_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/totalizm_pl.htm

http://nirwana.hstn.me/totalizm_pl.htm

http://drobina.rf.gd/totalizm_pl.htm

http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

 

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "totalizm_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "soul_proof_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/soul_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #339, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", "Tablic Cykliczności", mojego "ustroju nirwany", mojej blokowanej choć nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku", "Teorii Życia z 2020 roku", czy moich naukowo niepodważalnych dowodów formalnych na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt

https://kodig.blogi.pl 

https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt, dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #339:

#338, 2021/8/25 - powstanie życia w przeciw-świecie (#C5 z "2020zycie.htm")

#335, 2021/5/25 - film "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" ("część #L" z "smart_tv.htm")

#331, 2021/1/25 - moja "Teoria Życia z 2020 roku" (#H1 do #H6 z "2020zycie.htm")

#330, 2020/12/23 - nowodkryte prawdy o Bogu (#I2 z autobiograficznej "pajak_jan.htm")

#328, 2020/11/1 - Ustroj Nirwany eliminujący "pieniądze" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")

#291, 2017/12/17 - wiara plus totalizm (#S4 z "2030.htm")

#282, 2017/3/17 - moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (#A0 z "dipolar_gravity_pl.htm")

#272, 2016/6/1 - czym oficjalna nauka ateistyczna nas wyniszcza (#B3 z "portfolio_pl.htm")

#261, 2015/8/1 - NIE daj się zwieść "nagrodom za niemoralność" (#A1.1 z "totalizm_pl.htm")

#210, 2011/8/11 - "przysparzanie wiedzy" jako jeden z celów stworzenia ludzi (#B4 z "will_pl.htm")

#105, 2007/1/12 - mamy wybór "tatalizm" lub "pasożytnictwo" (#B1 z "parasitism_pl.htm")

 

Niech totalizm zapanuje,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :