kwi 07 2020

#321: Nawiążmy współpracę dla ustroju...


Motto: "Do czasu aż nasza cywilizacja zbuduje Wehikuły Czasu mojego wynalazku nikt z ludzi NIE może zmienić tego co już się stało - jednak może i powinien wyciągać z tego wiedzę i prawdę poczym używać je do udoskonalania przyszłości."

 

#321: Nawiążmy współpracę dla ustroju nirwany - który funkcję dzisiejszych pieniędzy zastąpi szczęśliwością nirwany

 

Czy kiedykolwiek czytelniku zadawałeś sobie pytanie jak wygląda i się czuje dodawanie osobistego wkładu w ogromnie istotne dokonywanie przełomu moralnego - jaki może zmienić losy całego narodu lub nawet ludzkości? Albo dlaczego jedne osoby aktywnie włączają się do zaszczytnego uczestniczenia w tak istotnych wydarzeniach, inne zaś zadowala pozostawianie następnym pokoleniom jedynie produktów swych żołądków? (Wyrażając to samo pytanie innymi słowami: dlaczego jedni ludzie dbają o losy całej ludzkości, inni zaś jedynie o samych siebie?) Jeśli doczytasz niniejszy wpis #321 do końca, z pewnością na sobie samym doświadczysz odpowiedzi na co najmniej jedno z obu tych pytań. Wszakże punkt ten ponawia zaproszenie jakie oryginalnie wystosowałem do swych czytelników jeszcze w 2006 roku. Zaprasza on bowiem czytelników do współpracy z autorem niniejszego wpisu #321 w wysiłku wdrożenia "ustroju nirwany" opisywanego w punktach #A1 do #A4 strony internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm", jaki to ustrój odmieniłby nasz świat zastąpieniem obecnych "pieniędzy" - zasiewających tylko zło w używających je ludziach, przez pozytywną moc szczęśliwości nirwany budującą coraz doskonalszych ludzi i lepszą przyszłość. Z kolei ewentualny sukces projektu zastąpienia pieniędzy szczęśliwością nirwany drastycznie zmieniłby losy całej ludzkości. Jednak aby zgłosić swe zaochotniczenie do aż tak zaszczytnego działania, konieczne jest pokonanie niezliczonych oporów w samym sobie i w swym otoczeniu - osobiste zaś doświadczenie procesu tego pokonywania odpowie na co najmniej jedno z obu powyższych pytań. Zważ więc na swe własne odczucia kiedy będziesz czytał niniejszy wpis #321. Z jednej bowiem strony poznasz wtedy co słyszy wszechwiedzący i wszechmocny Bóg wsłuchujący się w myśli i uczucia każdej osoby. Z drugiej zaś strony moje dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu postępu podpowiadają, że najprawdopodobniej i niniejsze zaproszenie do udziału w dokonaniu przełomu moralnego ponownie okaże się przysłowiowym głosem wołającego na puszczy albo "wołaniem w głuszy". Wszakże przykładowo już przez ponad 20 lat wytyczne jak osiągnąć szczęśliwość nirwany są opisane w moich publikacjach, zaś ja NIE usłyszałem ani o jednym Polaku, który by się pochwalił osiągnięciem tego cudownego stanu (chociaż jest mi wiadomo iż spora proporcja Polaków rujnuje swoje życie aby za "pieniądze" móc kupić sobie chociaż krótkotrwałe odczuwanie mizernej namiastki nirwany jaką daje im zażywanie narkotyków). Podobnie od 2006 roku dostępna jest moja strona "partia_totalizmu.htm" opisująca zalety i potrzebę wdrożenia "ustroju nirwany" - jednak niemal nikt jej NIE czyta i do dzisiaj nikt ze mną się NIE kontaktował w sprawie opisanego na niej moralnie przełomowego ustroju. Niemniej chociaż doskonale zdaję sobie sprawę iż przełom jaki tu postuluję zapewne będzie kolejną "przegraną bitwą" mojej nieustającej walki o lepszą przyszłość ludzi, skoro dobro bliźnich wymaga aby ktoś miał odwagę stanięcia do skazanych na przegraną pierwszych bitew w imię lepszej przyszłości, to z braku innych osób gotowych do poświęceń, niech to ponownie będę ja. Wszakże logika podpowiada, że nic tak w przyszłości NIE nakłoni do podjęcia odnowy i udoskonaleń, jak właśnie pamięć bitwy jaka starała się uchronić bliźnich od zagłady, a jaka została przegrana z powodu braku poparcia od owych bliźnich. Przejdźmy więc teraz do poznania tego co najważniejsze w sprawach owego zaochotniczenia do zastąpienia pieniędzy nirwaną oraz do ustanowienia w Polsce pierwszego na Ziemi "ustroju nirwany".

 

Ci z czytelników, którzy śledzą co wokół nich się dzieje, zapewne już odnotowali iż "coś jest NIE tak". Coraz częstrze trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami, tornada, huragany, pożary lasów i całych miejscowości, śnieżyce, gradobicia, powodzie, mrozy, krwawe kolory nieba i wód, szarańcza, itd., itp. Przyłapywana od wielu już lat na okłamywaniu ludzkości obecna "oficjalna nauka ateistyczna" nadal dzierżąca absolutny monopol na badania i na edukację, a także utrzymujące jej monopol coraz bardziej skorumpowane elity rządzące niektórymi krajami, wmawiają nam iż wszystko to jest wynikiem jedynie "ocieplania się klimatu". Z kolei szalejąca po świecie od początku 2020 roku pandemia koronawirusa (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=pandemia+koronawirusa+2020 ), zgodnie z ową oficjalną nauką ateistyczną ma być jedynie przypadkiem, zbiegiem okoliczności, albo niezamówioną składową czyjegoś jadłospisu. Tymczasem Biblia od tysięcy już lat przepowiada, że nadejście takich właśnie zdarzeń jest oznaką narastającego boskiego gniewu i kary za coraz częstrze i nachalniejsze łamanie przez ludzi przykazań i wymagań Boga, za szerzące się kłamstwa i niemoralność, za wyniszczanie natury, za odwracanie się tyłem do Boga i do bliźniego, itp. Tyle tylko, że sposób wymierzania boskich kar od długiego już czasu przestrzega zasady NIE łamania sobą "wolnej woli" ludzi. Stąd w zdarzenia realizujące to wymierzanie kar zawsze wpisywane są co najmniej trzy odmienne zestawy materiału dowodowego opisywane szerzej w punkcie #C2 mojej strony intenetowej o nazwie "tornado_pl.htm". Ponieważ owe zestawy materiału dowodowego typowo obejmują też, między innymi, działanie "ślepej natury" oraz działania lub zachowania ludzi, osoby o ateistycznych inklinacjach (np. większosć dzisiejszych zawodowych naukowców) to co obecnie się dzieje zwykle tłumaczą NIE jako wymierzanie boskiej sprawiedliwości tym z ludzi którzy na karę uprzednio sobie zasłużyli, a tłumaczą albo jako "przypadki", albo też jako powodowane przez ludzi np. ocieplanie się klimatu Ziemi. Po więcej szczegółów na temat tego co obecnie dotyka ludzi albo oglądnij półgodzinny film o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" linkowany poniżej jako "Film #A3c" i dostępny za darmo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , albo też poczytaj punkty #T1, #T2 i #U1 mojej strony "woda.htm" lub poczytaj całą moją stronę internetową o nazwie "2030.htm" czy też "część #H" (szczególnie zaś punkty #H1 i #H3) z mojej strony "przepowiednie.htm" - jaka między innymi omawia przepowiednie Indian Hopi z USA (patrz adres https://www.google.com/search?q=Pahana+White+Brother+Indian+Hopi ), którzy ów gniew Boga i już zaczynające się wymierzanie ludziom boskiej kary nazywają "Wielkie Oczyszczenie Ludzkości" albo "Trzeci Wielki Wstrząs".

 

Jeśli ktoś uważnie przyglądnie się obecnie zachodzącym zdarzeniom na Ziemi, wówczas jest w stanie odnotować iż zawierają nałożony na nie przez wszechmogącego Boga zarówno materiał dowodowy obecności w nich składowej "ślepa natura", jak i materiał dowodowy obecności ich składowej "boska kara". Przykładowo, ich składowa "ślepa natura" objawia się w formie logicznych związków "przyczynowo-skutkowych" jakie wiążą te zjawiska natury z ludzkimi działaniami lub zachowaniami, albo też z prawami i zasadami działania natury. Z kolei ich składowa "boska kara" najklarowniej jest dokumentowana owymi nielicznymi wyjątkami, które kara ta ominęła, a które po precyzyjniejszym zbadaniu zgodnym z tym co wyjaśnia punkt #B3 z mojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm" (lub co wyjaśnia wpis #272 do blogów totalizmu), okazują się być wyjątkami, które na boską karę NIE zasłużyły swoimi uprzednimi postępowaniami cechującymi się zgodnością z przykazaniami Boga podanymi w treści Biblii (tj. postępowaniami aprobowanymi przez Biblię zaś przez totalizm definiowanymi jako "moralne"). I tak przykładowo, jeśli gdzieś uderzy tornado lub duży pożar, czasami z kilku stojących obok siebie domów jeden wyjątek pozostaje NIE tknięty, inne zaś są dokumentnie niszczone. Jeśli w osiedle uderza cała fala zniszczeń, zwykle okazuje się, że stojący tam kościół jednak ocalał (choć typowo w filmowych wiadomościach raportujących dane zdarzenie będzie unikane pokazanie tego kościoła stojącego nietkniętym wśród ruin - po przykłady patrz (2) z punktu #B2 mojej strony internetowej o nazwie "seismograph_pl.htm"). Kiedy w 2020 roku "koronawirus" uderzał w kraje świata, najwięcej śmierci i problemów powodował on w krajach obciążonych albo niechcianą karmą swej relatywnie niedawnej historii albo też niezgodnym z nakazami Biblii niedawnym postępowaniem. Itd., itp.

 

Na szczęście autor tego wpisu #321 (tj. ja, dr inż. Jan Pająk - patrz adres https://www.google.com/search?q=jan+pajak ) jest pierwszym i nadal jednym na świecie badaczem, który w 2007 roku opracował i opublikował praktycznie niepodważalny formalny dowód naukowy na istnienie Boga przeprowadzony metodą logiki matematycznej - wcześniej zaś opublikował kilka innych dowodów formalnych na istnienie Boga przeprowadzonych innymi metodami. (Ów dowód używający logiki matematycznej jest opublikowany i dyskutowany w punktach #G2 i #G3 strony internetowej o nazwie "god_proof_pl.htm".) Pomimo furii naiwnego i ignoranckiego krytykanctwa oraz niezdarnych zaprzeczeń, nikt dowodu tego ani NIE był w stanie równie formalnie i naukowo obalić, ani nawet nie zdołał formalnie go podważyć. Jego moc jest niezachwianie obowiązująca. Ponadto autor tego wpisu #321 z pomocą swej także pierwszej w świecie i nadal jedynej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - a opisywanej, między innymi, na stronie internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" oraz w innych publikacjach wyszukiwanych poleceniem https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego ), wyjaśnił charakterystykę "Świata Wirtualnego" w którym Bóg rezyduje, zdefiniował hardwarową i softwarową składową Boga (np. zdefiniowal ów ogromny samoświadomy program zawarty pamięci "boskiego hardware" czyli w przeciw-materii - jaki to progam chrześcijaństwo nazywa "Duchem Świętym"), opisał skąd się biorą moce i możliwości Boga, oraz zbadał i opublikował sporo metod i zasad działania Boga (np. opisał wcześniej wspominaną zasadę, że obecnie Bóg tak działa aby nigdy NIE łamać "wolnej woli" ludzi). Konsekwentnie, po zgromadzeniu na temat Boga wiedzy aż tak szerokiej i bazującej zarówno na rzeczowych i obiektywnych badaniach jak i na empirycznym oraz teoretycznym materiale dowodowym, autor uważa za wysoce kłamliwe, prymitywne i szkodliwe dla ludzi stanowisko "oficjalnej nauki ateistycznej", implikujące że Boga jakoby NIE ma, oraz że kataklizmiczne zjawiska jakie obecnie obserwujemy na Ziemi są jedynie działaniem ocieplania się klimatu naszej planety lub zbiegami przypadków (a stąd zawierają jedynie składową "ślepa natura" i NIE zawierają wpisanej w nie w sposób NIE łamiący niczyjej "wolnej woli" w/w składowej "boska kara"). Wszakże zarówno zwykła logika, jak i używane podczas drugiej wojny światowej przysłowie stwierdzające iż "w okopach nie ma ateistów" (po angielsku: "there are no atheists in foxholes" - patrz adres https://www.google.pl/search?q=w+okopach+nie+ma+ateist%C3%B3w ), podpowiadają, że choćby tylko zdrowa ostrożność powinna nakłaniać nawet ateistów aby to co się obecnie na świecie dzieje uznawali za zawierające zarówno składową "ślepa natura", jak i składową "gniew Boga i boska kara", poczym starali się tak zmienić swoje postępowania, aby wiedzą fizykalną przeciwdziałać następstwom działania składowej "ślepa natura" a jednocześnie wiedzą duchową wybłagać u Boga zmniejszenie lub nawet zaniechanie serwowania następstw owego gniewu i kary Boga. (Znamy bowiem zasadę "Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami".) Przecież w świetle istnienia przez nikogo NIE podważonego (chociaż nadal blokowanego przed upowszechnieniem) mojego formalnego dowodu na istnienie Boga, to co na bazie kłamliwych stwierdzeń "oficjalnej nauki ateistycznej" powtarzają i czynią elity większości dzisiejszych krajów, wyprasza wyzwolenie reakcji na arogancję (np. z tego co odnotowałem w marcu 2020 roku, z całego dużego świata jedynie Gruzja oficjalnie uznała koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga - patrz adres https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ). Nie powinno więc nikogo dziwić, że ja postępuję samemu, oraz że czytelnikowi też tak postępować doradzam, jak w sprawie zapowiedzianego zesłania kary na miasto Niniwa, wysoce symbolicznie Biblia ujawniła to w wersetach 3:4-10 z "Księgi Jonasza" iż spowodowało to odwołanie owej kary. (Poznaj też powody zesłania owej kary na Niniwa, opisane m.in. w wersetach 10:1-19 z "Księgi Izajasza".) Znaczy, doradzam aby podjąć opisane w niniejszym wpisie #321 energiczne kroki przekonujące Boga o swym żalu, pokucie, oraz o już podjętym aktywnym wysiłku poprawy - np. poprzez dołożenie swego osobistego wkładu w dokonanie moralnego przełomu działaniami już podjętego wysiłku wdrażania "ustroju nirwany". Iż podjęcie takich aktywnych kroków zawiera w sobie potencjał zmniejszenia lub oddalenia zagłady oraz uratowania podejmującego, utwierdza prosta logika i odpowiedź jaką każdy może sam sobie udzielić na hipotetyczne pytanie: "czy będąc na miejscu wszechmogącego Boga i dokonując wyboru kto ma przeżyć a kto już być wyeliminowany, mając wybór pomiędzy miliardami aroganckich ludzi których motywacje koncentrują się wyłącznie na pieniądzach i na osobistych korzyściach, a kimś ogromnie rzadkim kto mimo swych ludzkich niedoskonałości ciągle potrafił zdobyć się na wykazanie skruchy i na pierwszym miejscu postawił dobro bliźnich - kogo z tych dwóch kategorii ludzi byś wybrał?" Wszakże eliminujący pieniądze "ustrój nirwany" reprezentuje najistotniejsze faktyczne działanie jakie przy dzisiejszym poziomie wiedzy i moralności w naszej obecnej sytuacji daje się podjąć aby drastycznie i trwale zmienić na zgodniejsze z Biblią i z przykazaniami Boga całość dalszych postępowań ludzkości. Przecież przez tak długo aż pieniądze eskalujące wszelkie odmiany zła na Ziemi NIE zostaną wyeliminowane z użycia, będą one popychały całą naszą cywilizację do powtarzalnego ściągania na siebie najróżniejszych kataklizmów i zagład, a jednocześnie będą uniemożliwiały aby nieustający upadek moralny ludzi był zamieniony we wzrost i samoudoskonalanie. Tymczasem na przekór iż większość dzisiejszych "wielbicieli telewizora" unika uczynienia czegokolwiek co powinni, gdyż wierzą iż "zawsze jakoś to tam będzie", prawda jest taka, że kiedy cierpliwość Boga ulegnie wyczerpaniu ponieważ ludzie uparcie trwają w swej niepoprawności i pomimo licznych upomnień NIE podjęli niezbędnego przełomu moralnego w swych postępowaniach, wówczas owo od dawna zapowiadane "Wielkie Oczyszczanie lat 2030-tych" nieodwołalnie nadejdzie, zaś prawdopodobnie 99.9% ludności dzisiejszego świata zniknie z powierzchni naszej planety. Wszakże aby przetrwać światową zagładę, NIE wystarczy dbać wyłącznie o interesy siebie samego - tak jak to czyni ogromna większość powypaczanych przez pieniądze dzisiejszych ludzi, a trzeba udowodnić Bogu iż nosi się w sercu dobro wszystkich bliźnich. Ci więc, którym dane będzie przetrwać, zgodnie z pradawną przepowiednią "będą całowali ziemię kiedy zobaczą na niej ślady innego człowieka".

 

Jako osoba, która zgromadziła szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracując jako były profesor uniwersytecki (obecnie na emeryturze) wykładający aż dwie odmienne dyscypliny, a także która jest jednym z owych bardzo rzadko pojawiających się badaczy, jacy praktycznie opanowali umiejętność poprawnego prognozowania przyszłości (po przykłady tej umiejętności patrz punkty #J4.1 do #J4.6 strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" lub patrz darmowy film z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" omawiany poniżej w podpisach pod "Film #A3a" i "Film #A3b"), ja nadal badam następstwa zbliżającego się upadku naszej obecnej cywilizacji i prognozuję jak ludzie będą żyć kiedy upadek ten przeminie. Niestety, z powodu swego podeszłego wieku oraz chronicznego braku czasu, NIE wszystkie obszary owych badań jestem w stanie realizować samotnie. Dlatego niniejszym zapraszam czytelnika do współpracy i do udzielenia mi pomocy przy wprowadzaniu najważniejszego przełomu w historii ludzkości. Mianowicie, ponieważ badam przyszłe zastąpienie obecnych "pieniędzy" przez znacznie moralniejszą i potężniejszą niż "pieniądze" nagrodę za wykonaną pracę - którym to zastąpnieniem pieniędzy w świetle moich badań powinno być zjawisko szczęśliwości nirwany idealnie zaprojektowanej przez Boga, zapraszam czytelnika do współpracy ze mną w przełomowej dla ludzi sprawie całkowitego pozbycia się "pieniędzy" z użycia - a zatem także w sprawie pozbycia się tego ogromu zła jakie "pieniądze" wyrządzają na Ziemi. (Wszakże pieniądze zwiększają wyzysk, bezrobocie, inflację, podatki, korupcję, niesprawiedliwość społeczną, bezdomność, nałogi, bezbożność, niemoralność, przestępczość, pogłębiają przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, oddalają naukę od prawdy, indukują oficjalne kłamanie, wojny, dyskryminację, kryzysy ekonomiczne i energetyczne, szybsze wyczerpywanie się surowców, braki wody pitnej i żywności, wzrost zachorowań i coraz większy brak lekarstw które naprawdę leczą, zanieczyszczanie naturalnego środowiska, wymieranie zwierząt, nagrzewanie klimatu, itd., itp.) Najważniejszym przedmiotem naszej ewentualnej współpracy mogłoby być wzięcie udziału w eksperymencie, który zaprojektowałem, a który zweryfikowałby wytyczne jakie kiedyś opracowałem dla tych z ludzi co zechcą zapracować sobie na osiągnięcie szczęśliwości "nirwany". Jednak istnieją też inne przedmioty ewentualnej współpracy, jakie opisałem w dalszej części tego wpisu #321, a jakie służą uwolnieniu mocy i działania "szczęśliwości nirwany" z dotychczasowych więzów oraz z blokowania i ukrywania wiedzy na jej temat. Wszakże moc ta jest aż tak potężna, że w przyszłości z łatwością jest ona w stanie zastąpić obecne "pieniądze".

 

Głównym celem eksperymentu który zaprojektowałem, jest dokonanie przełomu w ludzkich postępowaniach, najpierw (a) poprzez opracowanie prostych w użyciu, jednak efektywnie działających w praktyce wytycznych uczących jak zwykli ludzie mogą empirycznie wypracować dla siebie ową "szczęśliwość nirwany" poprzez wykonywanie swej normalnej pracy fizycznej w sposób który spełnia wymagania tzw. "pracy moralnej", potem zaś (b) poprzez opublikowanie poświadczeń i przykładów kilku osób które faktycznie zapracowały sobie na nirwanę. Owe wytyczne i poświadczenia byłyby potem udostępniane dla wszystkich zainteresowanych np. w formie strony internetowej lub małej broszurki, albo w krótkim filmie dostępnym na YouTube. (Odnotuj, że wypracowanie takich wytycznych i poświadczeń pozwoliłoby na szybki i niemożliwy do "spieniężania" przez elity wzrost poziomu szczęśliwości u niemal wszystkich pracujących fizycznie zwykłych ludzi na całym świecie, zaś właśnie z tego powodu ani dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", ani dzisiejsze elity, dobrowolnie NIE przyłączą się do realizacji tego głównego celu, a stąd realizacja ta powinna być podejmowana bez oczekiwania na ich oficjalną zgodę i udział.) Mam nadzieję, że znajdujesz się czytelniku w sytuacji osobistej pozwalającej abyś jak najszybciej mógł rozpocząć taką współpracę realizowaną na odległość (typowo poprzez e-mail - po mój adres emailowy patrz punkt #L3 strony internetowej "pajak_jan.htm") pomiędzy albo tylko mną i czytelnikiem, albo nawet jeszcze lepiej, pomiędzy mną i instytucją, organizacją, rodziną, lub grupą przyjaciół jaką czytelnik reprezentuje - jeśli za zgodą wszystkich uczestników czytelnik zdoła włączyć całą swą instytucję, organizację, rodzinę, itp., do realizacji tego historycznie przełomowego eksperymentu moralnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego i cywilizacyjnego.

 

Aby jednak mógł zostać osiągnięty ten główny cel, czyli historyczny przełom w zasadach inspirowania ludzi do ochotniczego wykonywania użytecznej "pracy moralnej" w celu podtrzymywania swej "szczęśliwości nirwany" (zamiast zmuszania ich do niewolniczej pracy za pomocą "pieniędzy"), najpierw konieczne jest dokonanie aż całego szeregu przełomów cząstkowych - do osiągania poszczególnych z których może się przyczynić praktycznie każda indywidualna osoba, a także każda instytucja, partia, społeczność, kraj, itp. Wyszczególmy więc teraz najbardziej nadrzędne i niezbędne cele i osiągane nimi przełomy cząstkowe, jakie składają się na niniejszy eksperyment. Obejmują one co najmniej:

 

(1) Opracowanie instrukcji osiągania "szczęśliwości nirwany" - czyli opracowanie prostych, ale skutecznych wytycznych opisujących jak praktycznie każda osoba może wypracować nirwanę poprzez ciężką pracę fizyczną [gfh], która spełnia wszystkie nałożone na nią wymagania moralne i dlatego którą nazwałem "pracą moralną". Instrukcja taka wprawdzie już od około 20 lat jest zawarta w moich publikacjach - po jej przykład patrz punkty #D3, #D2 i #C6 strony "nirvana_pl.htm". Jednak osądzając po braku osób, którzy by mi raportowali iż z niej z sukcesem skorzystali, wymaga ona przeredagowania. Ponadto narazie osobiście ani NIE nadzorowałem, ani NIE sprawdziłem, nawet jednej osoby, która zgodnie z nią by osiągnęła szczęśliwość nirwany - chociaż w internecie natknąłem się już na czyjś opis, iż bazując na moich publikacjach ktoś faktycznie zdołał osiągnąć szczęśliwość nirwany.

 

(2) Przygotowanie i opublikowanie poręcznej instrukcji osiągania stanu nirwany przez dowolną osobę - w jakiej zawarte byłyby owe już opracowane proste ale skuteczne wytyczne. Instrukcja taka powinna być prosta w użyciu, klarownie zaprezentowana, udowodniona jako efektywna w działaniu, oraz już sprawdzona na kilku faktycznych użytkownikach którzy korzystając z niej sami poosiągali już nirwanę.

 

(3) Sprawdzenie na kilku osobach żyjących i pracujących w odmiennych od siebie warunkach, oraz ewentualne potwierdzenie, czy spełnianie tego samego zestawu wytycznych osiągania nirwany faktycznie dla wszystkich z nich będzie działało w praktyce - czyli próba ustalenia, spełnianie których z wymagań "pracy moralnej" jest najbardziej istotne dla osiągnania nirwany. Jednym słowem próba odpowiedzi na pytanie "dlaczego na bliskiej do natury tropikalnej wyspie Borneo, ja relatywnie szybko i łatwo osiągnąłem nirwanę oraz bez problemów utrzymywałem ją przez okres około 9 miesięcy, jednak wykonując w Nowej Zelandii tę samą co na Borneo 'pracę moralną', nirwany tej NIE potrafiłem już w sobie utrzymać?" Na bazie empirycznych doświadczeń wręcz zmysłowego odczuwania szczególnie niskiego poziomu "energii moralnej" w NZ, jakie to odczuwanie opisałem m.in. w końcowym paragrafie punktu #E1 ze strony o nazwie "newzealand_visit_pl.htm" ja osobiście wierzę, że powodem mojej niemożności osiągania nirwany w NZ jest zbyt raptowne rozpraszanie mojej "energii moralnej" powodowane nadmiernie niskim średnim poziomem energii moralnej w otaczającym społeczeństwie. Ten mój wniosek zdaje się też być potwierdzany przez panującą w NZ jedną z najwyższych w świecie częstotliwości depresji i smobójstw (wszakże przyczynami depresji i samobójstw jest właśnie brak "energii moralnej" - co szerzej wyjaśniają opisy z punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm").

 

(4) Stworzenie grupy kilku indywidualnych osób, które potrafiłyby trwale utrzymywać się w stanie nirwany, a stąd które mogłyby zacząć służyć jako "przykład do naśladowania" dla wielu innych osób. Osoby te mogłyby także stać się obiektami badań wpływu nirwany na stan osób jakie ją przeżywają. Przykładowo, z moich osobistych przeżyć zdaje się wynikać, że przeżywanie nirwany chroni daną osobę przed zainfektowaniem się wirusami lub bakteriami dowolnej choroby - ja wszakże mieszkając na pełnym tropikalnych chorób Borneo NIE odnotowałem zainfektowania się żadną chorobą w czasach kiedy przeżywałem nirwanę, chociaż w innych czasach jestem raczej chorowitą osobą bez przerwy doznającą najróżniejszych dolegliwości zdrowotnych. Ponadto, wiadomo iż czyjeś zapracowanie na nirwanę jest dowodem i znakiem, iż osoba taka w tym co czyni postępuje pedantycznie moralnie - stąd jako taka jest ona chroniona przez Boga od doznawania najróżniejszych nieszczęść i wypadków jakie mogą prześladować inne osoby, a ponadto obficie wynagradzana po upływie tzw. "czasu zwrotu").

 

(5) Dokonywana na kilku osobach, które już osiągnęły nirwanę, praktyczna weryfikacja różnych danych liczbowych zebranych podczas moich własnych badań nad nirwaną. Przykładowo, weryfikacja ilości "pracy moralnej" w [gfh] potrzebnej do osiągnięcia stanu nirwany - tj. wielkości takich jak: E, Emax, Enirvana, µ, itp.

 

(6) Eksperyment sprawdzenia w praktyce czy młode i fizycznie sprawne osoby są w stanie wypracować dla siebie zjawisko nirwany podczas wykonywania ich normalnej (fizycznej) pracy zawodowej - jeśli rygorystycznie spełniają dla niej wymagania "pracy moralnej". Sprawdzenie to można uzyskać m.in. poprzez dopomożenie kilku osobom, np. czytelnikowi, lub komuś innemu z otoczenia czytelnika, aby empirycznie zapracowały sobie na nirwanę swą fizyczną pracą zawodową. (Z moich doświadczeń wynika, że nirwanę najłatwiej pracą zawodową osiągają pielęgniarki - jeśli wykonują tą pracę z właściwą motywacją i nastawieniem na dobro bliźnich, a nie na własną wygodę i zarobek.) W wyniku zaś tego eksperymentu uzyskałoby się sprawdzenie w praktyce jak poprawne są wytyczne i dane, które mam nadzieję w wyniku opisywanej tu współpracy zostaną przeredagowane i opublikowane w formę prostej ale efektywnej instrukcji.

 

(7) Dalekowzroczne, mądre i przezorne dopracowanie szczegółów przytoczonego poniżej "statutu Partii Totalizmu" - celem stworzenia jakiej będzie wdrożenie "ustroju nirwany". Wszkże statut ten narazie jest wstępny i stworzony wyłącznie do podjęcia jego udoskonaleń.

 

(8) Zorganizowanie (lub sfinansowanie) Partii Totalizmu. To działanie wymaga już zbiorowej akcji większych grup osób, instytucji, partii politycznych, lub nawet całych krajów. (Przykładowo, jakaś już istniejąca partia polityczna mogłaby przemianować swoją nazwę na "Partia Totalizmu", oraz adoptować opracowywany zbiorowym wysiłkiem statut jakiego wstępną wersję prezentuję poniżej.) Na szczęście, podjęcie tego wysiłku będzie też wiadomością wysyłaną Bogu przez daną grupę ludzi, iż drastycznie zmieniają oni swoje postępowanie, a stąd że dla dobra przyszłych pokoleń warto uchronić ich od nadchodzącego "Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych" i dopomóc w osiągnięciu sukcesu wdrożenia "ustroju nirwany".

 

(9) Wypracowanie mądrej i dalekowzrocznej wizji oraz szczegółowego planu jak Partia Totalizmu powinna rozpocząć i potem stopniowo przeprowadzać wdrażanie w życie "ustroju nirwany". Wszakże sam fakt iż Bóg stworzył i udostępnił do użytku ludzi tak doskonałe narzędzie jak szczęśliwość nirwany wcale NIE oznacza iż kilku niedoskonałych i niekompetentnych albo wręcz głupich ludzi NIE potrafiłoby "sfuszerować" wdrażania w życie "ustroju nirwany". Jednocześnie z doświadczeń i błędów wdrażania np. komunizmu już doskonale pamiętamy, że zbyt grubiańskie, nieprzemyślane, przymuszane i niedemokratyczne wdrażanie nowego ustroju może zniechęcić do tego ustroju ludność danego kraju lub nawet całego świata. Z drugiej strony cechy i zalety "ustroju nirwany" zapowiadają, że jeśli jego wdrażanie zostanie mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowane oraz demokratycznie-przeprowadzone, wówczas z pewnością ustrój ten stopniowo wytworzy przyszły "raj na Ziemi".

 

Moją inspiracją i motywacją do przedstawienia tej propozycji współpracy jest fakt osobistego doświadczenia "szczęśliwości nirwany" trwającej przez około 9 miesięcy i dokładnie w owym czasie przebadanej na sobie samym. Chociaż też podczas swoich badań opracowałem swego rodzaju "wytyczne dla innych ludzi, jak mogą osiągać szczęśliwość nirwany", jak dotąd skuteczność tych wytycznych NIE była testowana na innych ludziach, którzy osiągnęliby nirwanę pod moim nadzorem i weryfikacją - aczkolwiek znalazłem w internecie przypadek, gdy ktoś (niestety mi nieznany) twierdzi, że osiągnął nirwanę korzystając z wersji moich wytycznych, które dla niego działały. Mam zatem nadzieję, że w proponowanej tu współpracy moje wytyczne mogą zostać przetestowane na kilku innych osobach - najlepiej na czytelnikach którzy ochotniczo zgłoszą się do urzeczywistnienia opisywanego tu przełomu, lub na osobach najbadziej dopasowanych do wymogów "pracy moralnej" - jakie będą wybrane spośród ich znajomych lub członków rodziny, którzy już pracują fizycznie np. w jakimś gospodarstwie rolnym lub w innym rodzaju ciężkiej pracy o naturze fizycznej.

 

Teraz trochę historii aby wyjaśnić czytelnikowi co stworzyło naukowe fundamenty, pulę wiedzy, komptencje, oraz osobiste doświadczenie dla moich badań nad szczęśliwością nirwany. I tak, jestem byłym profesorem, który wykładał dwie odmienne dyscypliny, a mianowicie Inżynierię Mechaniczną oraz Nauki Komputerowe, na czterech uniwersytetach z czterech różnych krajów na świecie (takich jak Cypr Północny, Malezja, Borneo i Korea Południowa - zobacz czytelniku informacje na mój temat, które możesz znaleźć w Google, np. pod adresem https://www.google.com/search?q=jan+pajak). Ponadto, urodziłem się, wykształciłem, pracowałem i mieszkałem w komunistycznej Polsce przez 36 lat, poczym wyemigrowałem do kapitalistycznej Nowej Zelandii w której pracowałem i mieszkałem aż do czasu swego bezrobocia spowodowanego ekonomiczną depresją NZ, zaś po 7-letnich wędrówkach po świecie "za chlebem", do której powróciłem i obecnie w niej żyję z emerytury - jaki to przebieg mojego losu pozwolił mi dobrze poznać wady i zalety życia w obu tych odmiennych systemach politycznych. (Proszę zwrócić uwagę, że Bóg tak mądrze stworzył nasz świat fizyczny, że nie istnieje nic, co miałoby tylko same wady lub tylko same zalety.) Podczas ostatniego etapu mojej profesury na "University Malaysia Sarawak" z tropikalnej wyspy Borneo, w trakcie badania na sobie samym wyników ciężkiej pracy fizycznej z pedantycznie moralnymi intencjami i wewnętrznym nastawieniem, znaczy, wykonywania pracy, którą później nazwałem "praca moralna", nieoczekiwanie doświadczyłem stanu nieopisanej szczęśliwości na niezwykle wysokim poziomie, utrzymanie którego u siebie wykonywaniem tej samej "pracy moralnej" następnie udało mi się kontynuować nieprzerwanie przez około 9 miesięcy i który później zidentyfikowałem jako celowo zapracowaną "nirwanę" jaka się pojawia kiedy jesteśmy jeszcze w naszym ciele fizycznym. Intensywność mojej szczęśliwości podczas tej "zapracowanej nirwany" była ogromna - jedyne inne uczucie, które mogłem z nią porównywać, to "seksualny orgazm, który trwa bez końca". Doświadczając tej nirwany miałem świadomość, że jestem jedynym zawodowym naukowcem na świecie, który praktycznie doświadczył takiej "zapracowanej nirwany". Stąd, odczuwając tą nieziemską szczęśliwość, jednocześnie ją usilnie badałem - szczególnie z punktu widzenia "w jaki sposób każda osoba może na nią zapracować", "jak ona działa w naszych ciałach i duszy" oraz "co ona zmienia lub czyni u osoby, która na nią sobie zapracowała". (Np. zauważyłem wtedy, że osoba, która właśnie doświadcza nirwany, najprawdopodobniej nie może zostać zarażona żadną chorobą - przynajmniej ja wówczas się nie zaraziłem, chociaż tropikalne Borneo słynie z najróżniejszych choróbsk.) Wyniki tamtych swych badań opisałem później, między innymi, na stronie internetowej o nazwie "nirvana_pl.htm". (Zapraszam do zapoznania się z tamtą stroną, szczególnie z jej punktami #D3, #D2 i #C6 - jakie opisują ustalone moimi badaniami wytyczne i wymagania, które muszą zostać spełnione podczas wykonywania "pracy moralnej" wypracowującej nirwanę.) Ponieważ wyniki moich badań mogą być przydatne do opracowania metod osiągania zapracowanej nirwany przez praktycznie wszystkich ludzi z dowolnych krajów, tj. do umożliwienia osiągnięcia także podobnej szczęśliwości nirwany zarówno w środowisku czytelnika, jak i w dowolnym innym kraju świata, postanowiłem zachęcić czytelnika do rozpoczęcia ewentualnej naszej współpracy, jakiej cele wyjaśniłem powyżej.

 

Niestety, tak zwany "kryzys azjatycki z 1998 roku" - notabene także wywołany przez "pieniądze" (patrz: https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998 ), który, między innymi, sparaliżował gospodarkę tropikalnego Borneo, spowodował również, że musiałem opuścić bliską do natury wyspę Borneo i wrócić do Nowej Zelandii. Niestety, moje próby utrzymania nirwany w Nowej Zelandii wykonywaniem tej samej co na Borneo "pracy moralnej" zostały udaremnione brakującym mi tam jakimś bardzo istotnym składnikiem (posadzam, że składnikiem tym był wymaganie wysoki poziom "energii moralnej" w otaczającym mnie społeczeństwie). W rezultacie w NZ NIE byłem w stanie kontynuować swego trwania w stanie "szczęśliwości zapracowanej nirwany". Tak więc dla mnie doświadczanie nirwany zakończyło się po ostatnich 9 miesiącach profesury na Borneo - chociaż wykonane tam badania upewniły mnie, że w sprzyjających warunkach i okolicznościach "nirwana" wypracowywana wykonywaniem "pracy moralnej" da się utrzymywać przez długość niemal całego życia. (Stąd przyszłe eksperymenty powinny spróbować wyjaśnić: jakie najważniejsze wymogi i warunki muszą być minimalnie spełnione przez środowisko w którym ktoś wykonuje swą "pracę moralną" aby środowisko to każdemu chętnemu umożliwiało wypracowanie nirwany?) Pomimo niemożności utrzymania nirwany, nadal kontynuowałem w Nowej Zelandii swe badania - tyle że teoretycznie a NIE empirycznie. Oprócz "zapracowanej nirwany" podjąłem tam teoretyczne badania wszelkich innych odmian i rodzajów "nirwany". W tym czasie ustaliłem na przykład, że wszystkie "uzależnienia od narkotyków" mają miejsce, ponieważ ludzie, którzy nie są w stanie doświadczyć szczęśliwości prawdziwej nirwany, usiłują doświadczyć narkotycznej imitacji szczęśliwości nirwany. Ustaliłem również, że np. uzależnienia od oglądania wydarzeń sportowych i od medytacji pojawiają się, ponieważ podczas tych postępowań niektórzy ludzie mogą tymczasowo doświadczyć szczęścia "nirwany tłumu" lub "nirwany rezonansowej" - chociaż te dwie wersje nirwany trwają tylko przez bardzo krótkie okresy czasu.

 

Rezultaty tamtych badań, które ujawniły mi moc nirwany jako inspiracji do uczynienia wszystkiego co tylko jest konieczne aby nadal doświadczać szczęśliwości nirwany, zainspirowały mnie do podjęcia badań nad możliwością zastąpienia funkcji dotychczasowych "pieniędzy" przez "szczęśliwość nirwany". Chodzi bowiem o to, że "pieniądze" są źródłem wszelkiego zła na Ziemi - tak jak wyjaśniłem to już szczegółowo w owych punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej "partia_totalizmu.htm" oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Gdyby więc ludzie zdobyli się aby szczęśliwością nirwany zastąpić dotychczasowe pieniądze, wówczas nasza cywilizacja przestałaby doświadczać wszelkiego zła, które widzimy dzisiaj wokół nas. Dlatego, w 2006 roku opracowałem poczym opublikowałem między innymi na w/w stronie internetowej o nazwie "partia_totalizmu.htm", ideę stwierdzającą, że wszystkie dotychczasowe systemy polityczne, w tym obecny kapitalizm i komunizm, daje się zastąpić nowym systemem politycznym, który potem nazwałem "ustrój nirwany", zaś w którym obecne wymuszanie pracy w celu zarobienia "pieniędzy" zostałoby zastąpione ochotniczą "pracą moralną" aby zapracować sobie na "szczęśliwość nirwany". Niestety, w 2006 roku moje publikacje dotyczące tego nowego politycznego "ustroju nirwany", który działałby bez użycia "pieniędzy", NIE znalazły dobrego przyjęcia. Stąd chociaż moja strona "partia_totalizmu.htm" i jej propozycja zastąpienia "nirwaną" wyrządzających zło "pieniędzy" przez cały czas była dostępna dla wszystkich zarówno po polsku jak i po angielsku, ciągle w międzyczasie "pieniądze" uzyskały możność dalszego generowania następnych rodzajów zła na Ziemi. W 2020 roku doszło więc do sytuacji, która teraz razi oczy wokół nas, a mianowicie, kiedy w morzach prawdopodobnie jest już więcej tworzyw sztucznych niż ryb, kiedy wiele gatunków zwierząt właśnie wymiera, kiedy ludzie aż tak zmienili klimat Ziemi iż życie większości narodów staje się piekłem, kiedy żywność akumuluje w sobie już aż tyle chemikalii iż większość zjadających czyni ona chorymi, kiedy gospodarki wielu krajów prawie się załamują, kiedy sporo elit i głów państw niemal już otwarcie praktykuje korupcję, kiedy coraz bardziej zabójcze epidemie i pandemie (w tym "koronawirusa" trapiąca świat począwszy od końca 2019 roku) uśmiercają tysiące ludzi, kiedy cała nasza cywilizacja jest już na krawędzi zagłady, itd., itp. Dlatego w lutym 2020 roku postanowiłem zaktualizować i ulepszyć moją stronę internetową "partia_totalizmu.htm", w punktach od #A1 do #A4 której tym razem już bezogródkowo wyjaśniłem dlaczego mój "ustrój nirwany" ma nieporównanie więcej zalet i nieporównanie mniej wad niż nawet najlepsze z uprzednich ustrojów na Ziemi - w tym niż zarówno dzisiejszy kapaitalizm jak i komunizm. Ponadto opisy mojego "ustroju nirwany" opublikowałem też we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu o adresach podanych na końcu niniejszego wpisu zaś zebranych w mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm". (Zapraszam do zapoznania się z owymi publikacjami łatwo dostępnymi przez internet - warto również przeglądnąć nasze filmy z YouTube opisane poniżej w "Film #A3a" do "Film #A3c" a dostępne m.in. poprzez stronę o nazwie "djp.htm".) Obecnie odnotowuję, że z powodu dzisiejszej już wysoce tragicznej sytuacji na świecie (spowodowanej właśnie "pieniędzmi") sporo osób zaczęło jednak zwracać uwagę na zalety mojego "ustroju nirwany", który zamiast kupować ludzką siłę roboczą za "pieniądze" jakie tylko nasilają zło, stwarza ludziom nadzieję na ochronę przed kataklizmami i chorobami podczas jednoczesnego ochotniczego wypracowywania dla siebie "szczęśliwości nirwany" wykonywaniem produktywnej "pracy moralnej" jaka ma moc wyeliminowania "pieniędzy". (Odnotuj tu wiadomość i prawdę angielskiego przysłowia "happy go lucky".)

 

Powinienem tutaj też nadmienić, że zakres mojej kompetencji naukowej i praktycznych doświadczeń życiowych jest znacznie szerszy niż tylko opracowanie "ustroju nirwany" - co dostarcza rodzaju upewnienia iż także w sprawie tego ustroju moje ustalenia zapewne wskazują ludziom najwłaściwszą drogę. Najlepiej o zakresie tym świadczą moje dotychczasowe życiowe osiągnięcia. Wymienię więc tutaj chociaż kilka najważniejszych z nich. I tak, obejmują one także rozwój: (1) tzw. "Tablicy Cykliczności dla Napędów" (patrz adres https://www.google.pl/search?q=tTablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), jaka pozwoliła mi powynajdować wszystkie najważniejsze napędy przyszłości - sporo wynikających z owej Tablicy Cykliczności licznych wynalazków futurystycznych napędów i gwiazdolotów jest opisywana, między innymi, w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" oraz jest pokazywana na 34-minutowym bezpłatnym filmie z YouTube zatytułowanym "Napędy Przyszłości" zaś dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI i poprzez linki z poniższego "Filmu #A3b" (jeden z moich gwiazdolotów o nazwie "Magnokraft" jest pokazany podczas lądowania na odległej planecie w 26-sekundowym niemym filmie o tytule "Alien Planet 4K" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA zaś opisany szerzej na mojej stronie internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm"); (2) pierwszej i jak dotąd nadal jedynej na świecie naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" zwanej także "Koncept Dipolarnej Grawitacji" zaś opisanej między innymi na stronie "dipolar_gravity_pl.htm"; (3) wyjątkowo moralnej filozofii o nazwie "Totalizm" (tej pisanej przez literę "z" - patrz https://www.google.com/search?q=totalizm a wyjaśnionej szczegółowiej między innymi na stronie "totalizm_pl.htm"; (4) formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje, definicji Boga, opisu źródeł mocy Boga, oraz fizykalnego wyjaśnienia iż Bóg jest ogromnym samoświadomym programem żyjącym w pamięci przeciw-materii z przeciw-świata; a także (5) szeregu dalszych osiągnięć naukowych i wynalazczych opisywanych w moich monografiach a częściowo zilustrowanych także np. filmem o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM oraz innymi filmami dostępnymi np. za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie "djp.htm". Nic dziwnego iż za wyniki moich dotychczasowych badań, jeszcze za życia zostałem włączony do wykazu "tożsamości światowej kategorii" - patrz http://worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ gdzie mam sporo wysoce honorowych towarzyszy - wymienianych np. pod adresem: http://worldcat.org/identities/ .

 

Mam nadzieję, że rosnąca wiedza ludzi o tym, co przyszłość przyniesie ludzkości (opis której to wiedzy zawarłem w "części #H" z mojej strony internetowej o nazwie "przepowiednie.htm" - np. patrz tam (ii) z punktu #H1), pozwoli nam nawiązać współpracę - a także mam nadzieję, że czytelnik jest osobiście zainteresowany sposobem zwiększania szczęśliwości poprzez wypracowywanie "nirwany" wykonywaniem "pracy moralnej", oraz że taka współpraca pozwoli wszystkim ludziom rozwijać dla siebie szczęśliwość zapracowanej nirwany i że przyczyniłoby się ona do dostarczenia naszemu światu pierwszych danych eksperymentalnych, które w niezbyt odległej przyszłości mogłyby zaowocować powstaniem "ustroju nirwany" jaki NIE używa "pieniędzy", za to umożliwia ludziom ochotnicze wykonywanie wszystkich produktywnych prac po prostu aby móc utrzymywać szczęśliwość zapracowanej nirwany przez długość całego ich życia.

 

Powinienem też nadmienić, że najlepiej byłoby, gdyby nasza współpraca była możliwa na odległość przez internet. Ponieważ taka współpraca NIE wymagałaby kontaktów osobistych, stąd mogłaby ona się rozpocząć natychmiast - pomimo np. trwania właśnie pandemii "koronawirusa" (przez którą ludzie jacy wypracowali nirwanę zapewne mogliby przetrwać bez uszczerbku). To zaś pozwoliłoby aby pierwsze jej wyniki być może pojawiły się wcześniej niż owa "cisza przed burzą" jaką opiszę w następnym paragrafie. Powinienem również dodać, że moim jedynym celem tej współpracy jest gromadzenie dalszych danych eksperymentalnych i doświadczeń empirycznych dotyczących sposobów osiągnięcia "zapracowanej nirwany" przez zwykłych ludzi, więc NIE szukam żadnej nagrody finansowej (tzn. wszystko czego wymagałaby nasza współpraca zamierzam wykonywać za darmo - wszakże jestem naukowcem, który chce spowodować iż cała nasza cywilizacja pozbędzie się "pieniędzy").

 

Wyjaśnijmy też tutaj owo moje ostrzeżenie na temat zwodzącego ateistów potencjału "ciszy przed burzą". Otóż wyniki badań jakie prowadziłem nad typowym przebiegiem dowolnego kataklizmu i omówiłem np. w (7) z punktu #B5 mojej strony internetowej o nazwie "seismograph_pl.htm", informują że w typowych sytuacjach zesyłane są co najmniej trzy kolejne kataklizmy o coraz wyższym nasileniu, jakie ja nazywam (1) "kataklizm ostrzegający", (2) "kataklizm przynaglający" i (3) "kataklizm anihilujący". Pomiędzy nimi następują rodzaje "ciszy" podczas trwania których Bóg sprawdza czy ludzie już podjęli proces zmiany swoich postępowań. Zgodnie z tymi moimi badaniami, np. "koronowirus" z 2020 roku NIE reprezentuje jeszcze wymierzenia kary najsilniejszego "kataklizmu anihilującego", a stanowi głównie "kataklizm przynaglający". Po nim nastąpi okres ciszy, celowo przyznany ludziom aby ci mogli zademonstrować Bogu zmiany swych postępowań. Na bazie swych badań osobiście jestem też przekonany, że gdyby podczas owej "ciszy" jaka nastąpi po zaniku pandemii "koronawirusa" jakiś kraj (np. Polska) zademonstrował, iż poważnie i energicznie zabiera się np. za wdrożenie "ustroju nirwany", lub zabiera się za jakiekolwiek działania symbolicznie wskazywane opisami bibilijnego miasta Niniwa, wówczas "kataklizm anihilujący" z lat 2030-tych zostałby dla niego albo załagodzony, albo też węcz całkowicie odwołany. Niestety, znając zachowania dzisiejszych naukowców i elit, jeśli "kataklizm przynaglający" po zrealizowaniu nadanego mu celu niemal sam stopniowo zaniknie, wówczas podjęta zostanie hałaśliwa "propaganda sukcesu" jaka będzie przypisywała naukowcom i elitom rzekomy sukces wygaszenia owego kataklizmu - aby w ten sposób móc wykorzystać ożywienie i potrzeby nastałej ciszy dla mnożenia swych zysków. Propaganda ta zaś utrudni lub nawet uniemożliwi wykorzystanie okresu "ciszy przed burzą" do dokonania opisywanego tu "przełomu" jaki zmniejszyłby lub całkowicie oddaliłby nadejście "kataklizmu anihilującego". Z jej więc powodu kataklizm ten zapewne NIE zostanie zmniejszony ani odwołany - o czym ludzie mogą się przekonać już za późno aby cokolwiek zmienić lub się ratować. To dlatego byłoby najlepiej gdyby opisywana tu współpraca zdołała przynieść wartościowe owoce jakie zostałyby wdrożone w praktykę jeszcze przed nadejściem, lub już w trakcie, owego okresu "ciszy przed burzą" - który faktycznie będzie okresem najbardziej sprzyjającym do dokonania opisywanego tu moralnego przełomu w dziejach ludzkości.

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E

Film #A3a: Oto starter trwającego tylko 17 sekund filmu niemego ilustrującego jak regularności zawarte w mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów prognozują działanie urządzeń napędowych z szóstej ery technicznej ludzkości - w tym przypadku budujących fragment tzw. "Muru Inkaskiego" jakiego kilka przykładów pokazane zostało np. na mojej stronie internetowej o nazwie http://pajak.org.nz/p_nfi.htm . (Odnotuj, że obecnie na Ziemi panuje dopiero druga era techniczna.) W owej bowiem szóstej erze technicznej, opanowanie przez ludzi umiejętności programowania przeciw-materii pozwoli aby niewidzialna dla ludzi przeciw-materia z przeciw-świata była albo transformowana w materiał dowolnej substancji, muru, budowli, obiektu, itp., z naszego świata fizycznego, albo też odwrotnym procesem programowym dowolny obiekt z naszego świata fizycznego był anihilowany poprzez ulotnienie formującej go przeciw-materii. Owe procesy transformowania i anihilowania opisałem szczegółowiej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie "propulsion_pl.htm". Mogą one być realizowane telepatycznie na każdą odległość - tak że ludzie którzy je opanują będą mogli tworzyć lub anihilować obiekty na innych planetach a nawet na innych systemach gwiazdnych, używając w tym celu tzw. rzutników i teleskopów telepatycznych. Ich opanowanie przez ludzi pozwoli na wytwarzanie lub anihilowanie w dowolnych miejscach dowolnych ilości dowolnych substancji ukształtowanych w dowolne obiekty i w chwili zainicjowania cechujących się dowolnymi parametrami. Wszakże fizykalne struktury i cechy tych obiektów, zapisane softwarowo w pamięci formującej je hardwarowo przeciw-materii, zawierają w sobie opisy wszystkich ich cech i parametrów - podobnie jak sterujące software z dzisiejszych "drukarek 3D" (3D printers) lub z dzisiejszych obrabiarek sterowanych komputerowo, też zawiera w sobie wszystkie cechy i parametry obiektów jakie owe drukarki czy obrabiarki potem fizykalnie formują. Kiedy więc w szóstej erze technicznej ludzie nauczą się programowania przeciw-materii, wówczas będą mogli tworzyć (lub anihilować) z niej dowolne obiekty fizykalne w sposób podobny jak dzisiaj czyni się to za pomocą "drukarek 3D" lub obrabiarek sterowanych komputerowo. Ciekawe, że prastare legendy narodów z terenów na jakich do dzisiaj istnieją megalityczne mury lub budowle o cechach niemożliwych do powtórzenia przez dzisiejszą fizykalną technikę ludzką, potwierdzają iż takim właśnie programowym transformowaniem tworzone były np. Mury Inkaskie, Wielkie Piramidy, oraz szeregi jeszcze innych architektonicznych cudów starożytnego świata. (Odnotuj, że także Biblia potwierdza iż w ten właśnie sposób było stworzone wszystko co widzialne - patrz werset 11:3 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", lub patrz (5) z punktu #C12 mojej strony "biblia.htm".) Powyższy film pokazuję tutaj aby uświadomić czytelnikowi jak potężną bronią byłoby dla moralnie niedojrzałych rządzących o wojowniczych skłonnościach nabycie umiejętności podobnego wznoszenia, wytwarzania, lub anihilowania substancji czy struktur jakie zamierzaliby użyć dla wyniszczania narodów lub krajów, które uznaliby za swych wrogów. Wszakże taką bronią w przeciągu zaledwie sekund byliby oni w stanie np. zamurować skorupą lub lawą, zatopić w jakimś trującym płynie, albo anihilować całe przeciwne im narody lub kraje. Aby więc moralnie niedojrzałe osoby NIE dostały w swe ręce podobnej broni - moc jakiej przerastałaby poziom ich moralności, aż do czasu kiedy ludzkość zarzuci używanie wypaczających jej moralność "pieniędzy", dostęp wszystkich narodów do tych potężnych urządzeń i umiejętności narazie będzie blokowany przez mechanizmy moralne jakie opisałem pod hasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja" - po linki do tych haseł patrz moja strona "skorowidz.htm". Powyższy krótki film niemy, dostępny gratisowo pod tytułem "Wall 4K" z adresu https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E , originalnie został zaprojektowany jako fragment składowy półgodzinnego polskojęzycznego filmu edukacyjnego o tytule "Napędy Przyszłości" udostępnianego poniżej w "Film #A3b". (Kliknij na powyższy starter aby oglądnąć ten 17-sekundowy film.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI

Film #A3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" - dostępnego dla każdego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Ilustruje on najważniejsze rodzaje potężnych urządzeń napędowych, przyszłe zbudowanie których już zapowiada moja Tablica Cykliczności dla Napędów, zaś opisy których przytoczyłem w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" oraz we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Narazie jednak zbudowanie tych urządzeń napędowych przyszłości jest uniemożliwiane działaniem mechanizmów moralnych jakie opisałem w publikacjach linkowanych ze strony "skorowidz.htm" hasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja". Uniemożliwianie to nadal jest koniecznością ponieważ upieranie się ziemskich elit rządzących przy dalszym używaniu "pieniędzy" psujących moralność praktycznie każdej osoby i rujnujących wzrost cywilizacyjny całej ludzkości, powstrzymuje nas wszystkich przed osiągnięciem pozomu moralnego na jakim posiadanie tych napędów stałoby się bezpieczne i NIE zagrażałoby iż któryś z moralnie niedojrzałych polityków o wojowniczych zapędach spowoduje nimi zagładę wszystkich mieszkańców Ziemi. Na szczęście, postulowane np. stronami "partia_totalizmu_statut.htm" oraz "partia_totalizmu.htm" wdrożenie "ustroju nirwany" całkowicie eliminującego pieniądze z użycia wnosi potencjał aby odwrócić dotychczasowy trend moralnego upadku ludzkości i w ten sposób stworzyć jednak dostęp ludzi do owych potężnych napędów przyszłości. Istnieje bowiem szansa, że "tak czy inaczej" ludzkość wypracuje dla siebie "ustrój nirwany". Przykładowo, nawet jeśli wszyscy zignorują postulowane tu już obecne pokojowe wdrożenie "ustroju nirwany" aby zacząć nim naprostowywać powypaczaną pieniędzmi moralność ludzi - jednocześnie powstrzymując lub zmniejszając dalsze kary Boga, ciągle kontynuacja dotychczasowego upadku moralnego stwarza warunki aby już wkrótce to właśnie ów upadek doprowadził do samoczynnego "wdrożenia się" ustroju nirwany w efekcie nadejścia ilustrowanej w "Film #A3c" zagłady ludzkości z lat 2030tych - która spowoduje usunięcie z Ziemi zarówno "pieniędzy" jak i niemal wszystkich ludzi nawykłych do życia za pieniądze (po szczegóły "jak" i "dlaczego" patrz podpis pod następnym starterem "Film #A3c"). Kliknij na starter powyższego półgodzinnego filmu #A3b aby sobie go przeglądnąć.

 

https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8

Film #A3c: For film "Zagłada Ludzkości 2030" patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , zaś po jego opis patrz "Film #A3c" ze strony "partia_totalizmu_statut.htm".

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

 * * *

 Powyższy wpis #321 jest adaptacją treści punktu #A3 z mojej strony internetowej:

http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu_statut.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu_statut.htm

http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu_statut.htm

http://nirwana.hstn.me/partia_totalizmu_statut.htm

 http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statut.htm

 

Z totaliztycznym salutem,

 Dr inż. Jan Pająk