gru 17 2019

#317: Zaczęliśmy od czystości wiatraków...


Motto: 'Jeśli pozwolić ludziom ignorować Boga i używać standardy moralne jakie opracowali luminarze ich "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas będą oni wybierali tylko najłatwiejszą i generującą im najwięcej zysków drogę wyniszczania wszystkiego co istnieje - włącznie z nimi samymi.'

 

#317: Zaczęliśmy od czystości wiatraków i żagli - co jednak wyrządzają naszej cywilizacji i naturze spalinowe napędy drugiej ery technicznej jakie zbudowaliśmy po nich

 

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 ze strony "propulsion_pl.htm", z którego wpis ten został adaptowany) "druga era techniczna ludzkości" jako czynnika roboczego używa "obiegu masy" typowo mającej konsystencję fluidu, np. powietrza, gazu spalinowego, wody, itp. Pierwsze napędy owej drugiej ery technicznej bazującej na "obiegu masy" pojawiły się na Ziemi równocześnie z ostatnimi napędami pierwszej ery technicznej ludzkości bazującej na "obiegu siły" - jaką to pierwszą erę opisuję szczegółowo w kolejnym wpisie numer #319 (adaptowanym z punktu #J4.1 strony "propulsion_pl.htm"). Bazując zaś na "obiegu masy", urządzenia napędowe składające się na tę drugą erę techniczną ludzkości pod każdym względem muszą być odmienne od napędów z omawianej we wpisie #319 (i w punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm") "pierwszej ery technicznej" działającej dzięki formowaniu w nich "obiegów siły". Ta druga era techniczna dostarcza więc nam wszystkim doskonałego "drugiego świadka" nakazywanego przez Biblię i wzmiankowanego we wpisie #319 oraz punkcie #J4.1 strony "propulsion_pl.htm", który to drugi świadek potwierdza wszelkie opisane uprzednio cechy, składowe i prawa-regularności dające się wykryć już w napędach "pierwszej ery technicznej", zaś wiernie powtórzone w napędach niniejszej "drugiej ery technicznej". Przykładowo, ta druga era nam potwierdza, że wszystkie napędy ludzkie wynajdowane są i budowane w parach obejmujących "silnik oraz pędnik" - gdzie "silnik" z każdej takiej pary wytwarza ruch względny jednych części napędzanej maszyny względem innych części tej samej maszyny, zaś "pędnik" każdej pary wytwarza ruch absolutny całego napędzanego urządzenia w otaczającym go ośrodku. Potwierdza też, że w każdej takiej parze "silnik-pędnik", pędnik też używa zasadę działania silnika - tyle że jeden z podzespołów owego silnika (np. stojan, wirnik, tłok, itp.) zostaje zastąpiony ośrodkiem w jakim dany pędnik pracuje - po więcej szczegółów patrz "prawa rządzące napędami" opisane we wpisie numer #315 (oraz w punkcie #J4.3 ze strony "propulsion_pl.htm"). Na dodatek ten "drugi świadek" potwierdza, że w każdej "erze technicznej ludzkości" budowane mogą być aż trzy kolejne "generacje napędów", w których pary "silnik-pędnik" pierwszej generacji napędzane są oddziaływaniami siłowymi, drugiej generacji - działaniem inercji, zaś trzeciej - działaniem energii wewnętrznej. Itd., itp. Z kolei mając owe dwa potwierdzenia dane nam przez dwóch odmiennych "świadków", możemy być absolutnie pewni, że generalne zasady działania i budowy napędów ujawnione nam przez owych dwóch "świadków", będą też powtarzane we wszystkich następnych napędach jakie ludzie kiedykolwiek zbudują. Dlatego generalne prawa i regularności jakie rzuciły się w nasze oczy w napędach owej pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości, pozwolą nam teraz stopniowo identyfikować, rozumieć i wypracowywać zasady działania i budowy wszystkich rodzajów urządzeń napędowych z aż czterach przyszłych, a w sumie z aż sześciu kolejnych, er technicznych jakie ludzkość ma szansę budować aż do końca swego istnienia w obecnej śmiertelnej formie - zaś jakie to napędy poopisywałem we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu (oraz w punktach #J4.1 do #J4.6 strony "propulsion_pl.htm"). Ale oczywiście, będzie mogła napędy te zbudować tylko pod warunkiem, że popychana zachłannością, rządzą władzy, niemoralnością i brakiem kompetencji swych elit rządzących, oraz coraz powszechniejszym odwracaniem się ludzi od Boga, od bliźnich i od natury, ludzkość wcześniej NIE zniszczy samej siebie.

 

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 strony "propulsion_pl.htm") "druga era techniczna ludzkości" została zaincjowana około 1191 AD (tj. Roku Pańskiego) wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji zwanego "wiatrak", a także pędnika jej pierwszej generacji zwanego "żagiel". Trwa ona do dzisiaj. Jej najdoskonalszymi wynalazkami są napędy jej trzeciej generacji - tj. silniki spalinowe jakie używane są do dzisiaj m.in. w lokomotywach i samochodach a także pędniki spalinowe używane m.in. w odrzutowcach i rakietach. Niestety, gazy spalinowe wykorzystywane w napędach trzeciej egneracji owej drugiej ery technicznej, są wysoce niszczycielskie dla natury i dla zdrowia. Stąd skutki uboczne tej drugiej ery są najbardziej wyniszczające z całego okresu dotychczasowej historii ludzkości. Ludzie mają więc obowiązek podjęcia wysiłków możliwie najszybszego i pełnego wejścia w "trzecią erę techniczną ludzkości" opisywaną poprzednio we wpisie #315 do blogów totalizmu (oraz w punkcie #J4.3 strony "propulsion_pl.htm") po treść którego to wpisu #315 patrz "tom S" z opracowania [13] dostępnego poprzez stronę "tekst_13.htm" a zawierającego teksty wszystkich wpisów do blogów totalizmu.

 

Niestety, przejście ludzkości z obecnej niszczycielskiej "2 ery", do następnej zdrowej i czystej "trzeciej ery technicznej" opóźnia i blokuje, zaś zabójcze dla ludzkości następstwa obecnej "drugiej ery technicznej" pogarsza i przedłuża, aż cały szereg uchybień ludzkości. Jedną z manifestacji tych uchybień są przejawy bardzo złych decyzji i niemoralnych postępowań elit rządzących ludźmi. Jak bowiem moja filozofia totalizmu odkryła i nam to ujawniła, jedną z zasad jakimi Bóg kieruje się w zbiorowym wychowywaniu wszystkich ludzi jest, że aby uczyć i uświadamiać całe narody, kraje, oraz grupy ludzkie, na przywódców wszystkich tzw. "intelektów grupowych" (tj. krajów, instytucji, firm, itp.) Bóg zawsze wynosi osoby jakie najlepiej reprezentują poziom moralności wszystkich uczestników tychże intelektów. Tymczasem w ostatnich czasach ów poziom ludzkiej moralności jest dyktatorsko zaniżany narastającą kulturą kłamstw i blokowania prawdy przez dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną" dzierżącą absolutny monopol na badania i na edukację. Owej bowiem ateistycznej nauce, na przekór dostępności całego zatrzęsienia dowodów na błędność tego co oficjalnie ona twierdzi, pozwala się aby coraz bezkarnej upowszechniała wśród ludzi błędne i kłamliwe twierdzenia w rodzaju rzekomych "praw termodynamiki", "wielkiego bangu", istnienia tylko jednego rodzaju czasu, czy chronicznego negowania istnienia Boga (jakie to rzekome nieistnienie Boga z kolei sugeruje sobą bezkarność niemoralnego postępowania ludzi, krajów, instytucji, itp. - patrz przykładowe kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej jakie opisuję szerzej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm"). Nic więc dziwnego, że reprezentując sobą poziom moralności ludzi jakimi zarządzają, dzisiejsze elity rządzące coraz bardziej skupiają się na zwiększaniu własnej zasobności oraz władzy, zamiast kłaść nacisk na to co naprawdę ma znaczenie dla przetrwania i cywilizacyjnego awansu całej ludzkości - przykładowo zamiast na: zwiększanie wiedzy o Bogu (formalne dowódy naukowe na niepodważalne istnienie Boga publikują i wyjaśniają punkty #G2 i #G3 mojej strony "god_proof_pl.htm"), miłość bliźniego, sprawiedliwość, dbałość o naturę, poszukiwanie prawdy, postęp świadomościowy zarówno u siebie jak i w całej ludzkości, eliminowanie "odrzucania poprawnej wiedzy", ograniczanie wyniszczającego zdrowie i naturę użycia wszechobecnych chemikalii, zastępowanie monopoli zdrową konkurencją, usprawnianie metod sprawiedliwego i produktywnego rządzenia, itd., itp. Dalsze podobne uchybienia stwarzają też pogarszające stopę życiową ludzi ograniczenia światopogądowe dzisiejszych decydentów i materialistyczne interesy zachłannych wytwórców wszystkiego co ludzkość produkuje. Do tego dodaje się też niemal już zupełna ignorancja ludzi co do prawd i faktów przekazywanych nam przez Boga za pośrednictwem Biblii, np. prawdy jaką ujawnia werset 19:24 z bibilijnej "Ew. wg. św. Mateusza" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do krółestwa niebieskiego". Wszakże Bóg "nie rzuca słów na wiatr". Od czasów stworzenia wychował sobie bowiem już kilkanaście miliardów ludzi. Ma więc z czego wybrać tych najgodniejszych 144 tysięcy jacy będą mu towarzyszyli przez resztę wieczności. Wszystkie powyższe uchybienia tolerowane i hołubione zamiast bycia eliminowanymi z naszej cywilizacji, więzią, zniewalają i eksploatują większość ludzi, uniemożliwiając całej ludzkości wzniesienie się ponad obecną niszczycielską drugą erę techniczną.

 

Według mojego oszacowania sytuacji, najbardziej istotnym powodem celowego opóźniania się wejścia ludzkości do bezzanieczyszczeniowej "trzeciej ery technicznej", są ogromnie szkodliwe postępowania elit rządzących ludzkością, polegające na upartym blokowaniu i niszczeniu przez te elity rządzące wszelkich nowych idei jakie zagrażają monopolistycznym pozycjom oraz materialnym interesom owych elit. Elity te motywują się bowiem, że w naszym świecie (o jakim wierzą iż świat ten jest bez Boga) im samym nic NIE grozi za "odrzucanie wiedzy i prawdy", którą uznały one za albo zagrażające ich materialistycznym interesom, albo też uznają za niezgodne z tym w co one same wierzą i upowszechniają. Doskonałych przykładów takiego blokowania i niszczenia dostarczają wyniki moich badań. Przykładowo, linki do opisów moich Tablic Cykliczności jakie ja publikuję nieustająco od 1976 roku, po raz pierwszy przez wyszukiwarki internetowe zaczęły być ujawnianie dopiero w 2019 roku - czyli po upływie 43 lat, i to tylko ponieważ tablice te nabrały już zbyt dużego rozgłosu aby dalej je ignorować lub blokować. Z kolei linki do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, nawet w grudniu 2019 roku (kiedy to pracowałem nad wykończeniem punktu #J4.2 strony "propulsion_pl.htm" i niniejszego wpisu #317) nadal były blokowane przez wyszukiwarki internetowe - co czytelnik łatwo może sobie sprawdzić wpisując w jakiejkolwiek wyszukiwarce albo słowa kluczowe Teoria Wszystkiego, albo też rozkaz wyszukujący https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego . Jak też czytelnik łatwo może wykryć użyciem tych samych słów kluczowych rozkazem tzw. "custom search" o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , wyszukiwarki dysponują wymaganymi źródłami rzetelnej informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - tyle że celowo blokują te źródła przed upowszechnieniem po świecie. Niestety, ci czytelnicy, którzy wiedzą o zdolności takiego "custom search" do linkowania opisów mojej naukowej Teorii Wszystkiego, wiedzą już także o istnieniu tej teorii od 1985 roku, oraz o tym co ona umożliwia i opisuje. Jednocześnie jeśli ktoś niewiedzący o istnieniu tej naukowej Teorii Wszystkiego zamiast słów kluczowych Teoria Wszystkiego użyje pierwszej nazwy jaką tej teorii nadałem jeszcze w 1985 roku, tj. nazwy Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas ciągle z zacytowanej z moich opisów informacji zawsze starannie wydeletowane będą najistotniejsze słowa "teoria wszystkiego" (patrz rozkaz: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ) jakimi niemal zawsze w swych publikacjach poprzedzam tamtą starą nazwę wyjaśnianą dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Ciekawym jest przy tym bardzo wymowny sposób tego blokowania, jaki ujawnia iż kryje się za nim jakaś potężna instytucja o ogólnoświatowym zasięgu i władzy lub wpływie. W niemal bowiem każdym przypadku blokowanie to przyjmuje formę "zasłony dymnej" o tej samej nazwie co blokowana idea. Zasłona ta zaś działa zgodnie z przysłowiem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". Przykładem takiej "zasłony dymnej" może być ów film Teoria Wszystkiego (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ) wyłącznie wskazywany jeśli wyszukiwarki internetowe zapyta się o jakąkolwiek Teorię Wszystkiego. Inne przykłady użycia podobnej "zasłony dymnej" obejmują uparte wskazywanie nielogicznie przemianowej na nazwę Totalism dawnej filozofii o nazwie "totalitarianism" (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalism ), jakie ustało dopiero w 2019 roku - kiedy to w końcu wyszukiwarki uznały potrzebę referowania poszukujących także do celowo pisanej przez literę "z" mojej filozofii Totalizm (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) - jaką jednak rozpracowywuję i publikuję nieustająco też już przez 34 lata, bo począwszy od 1985 roku. Jeszcze inną podobną "zasłoną dymną" była tajemnicza "orkiestra", o jakiej NIE wiadomo "czy" ani "gdzie" istnieje, jaka nazywa siebie Magnokraft (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), jaka lubuje się w szydzeniu z mojego dorobku naukowego i z mojej osoby, oraz tylko jaką aż do 2019 roku wyszukiwarki wskazywały jeśli ktoś wypytywał o mój gwiazdolot o nazwie Magnokraft po raz pierwszy opublikowany w 1980 roku. Do dzisiaj zresztą informacje o tych dwóch "magnokraftach" (tj. o moim gwiazdolocie i o owej tajemniczej "orkiestrze" - patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ) są w internecie dosyć wymownie pomieszane, itd., itp - po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #A5 ze strony "totalizm_pl.htm" oraz "Fot. #E3c" ze strony "sabotages_pl.htm". Oczywiście, niezależnie od idei jakie tu opisałem, elity rządzące naszą cywilizacją celowo blokują też i "odrzucają wiedzę" o całym szeregu innych idei, które gdyby zostały upowszechnione po świecie wówczas mogłyby ocalić ludzi przed obecnym poziomem bezbożności, niemoralności, zachłanności, wyzysku, niesprawiedliwości, korupcji, odwracania się od Boga i od bliźnich, wynaszczania natury, itp. - kolejnym przykładem których to usilnie odrzucanych i blokowanych przez elity, chociaż zbawiennych dla ludzkości idei mogą być silniki "perpetuum mobile" szerzej opisywane poniżej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm".

 

Jeśli uważnie przyglądnie się mojej Tablicy Cykliczności z "Tab. #J4" na stronie "propulsion_pl.htm" (tj. tej zawierającej w sobie już napędy z wszystkich sześciu "er technicznych ludzkości"), wówczas dość klarownie widoczne staje się też dlaczego Bóg zaprojektował istnienie tej ekstremalnie wyniszczającej dla nautury i dla ludzkości "drugiej ery technicznej ludzkości", oraz dlaczego zaopatrzył skorupę Ziemi w owe ogromne zasoby "paliw kopalnianych" (tj. ropy naftowej i węgla) jakie aż tak długo podtrzymują działanie zatruwających naturę i ludzi spalinowych napędów owej "drugiej ery technicznej". Ta "druga era techniczna" ma bowiem potwierdzać nadal prymitywnej ludzkości praktycznie wszystkie prawa i regularności rządzące wynalazkami kolejnych urządzeń napędowych. Ma też wskazywać potarzalne regularności istniejące w ich zasadach działania. Owym zaś potwierdzaniem i wskazywaniem ma ponadto upewniać ludzi, że Bóg stworzył dla późniejszego użytku ludzi aż cały szereg dalszych czynników roboczych i zasad działania napędów, jakie w przyszłości pozwolą ludziom na wypracowywanie coraz doskonalszych "er technicznych" wdrażających do użytku coraz lepsze i potężniejsze rodzaje urządzeń napędowych. Tyle, że zanim owe lepsze i potężniejsze niż obecne rodzaje napędów Bóg pozwoli ludziom zbudować, najpierw ludzkość jako całość musi podnieść ów średni poziom swojej moralności, co zagwarantuje iż owe potężne napędy NIE będą używane np. w celu zabijania i niszczenia. Wyniki bowiem badań kilku nielicznych wynalazców i odkrywców (np. wynalazki Tesli czy moje odkrycie i wypracowanie Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku) w połączeniu z ową wysoką szkodliwością napędów drugiej ery technicznej, jednoznacznie mają uświadamiać ludzkości, że napędy drugiej ery technicznej jakie nadal używamy i dzisiaj, są celowo zaplanowane przez Boga do wymuszania na ludzkości jedynie przejściowego ich używania np. aż do czasu kiedy ludzie zrozumieją starą prawdę iż "dobro ogółu jest ważniejsze od dobra kilku osobników - nawet tych najbardziej elitarnych". Niestety, chociaż dla dobra ogółu (całości ludzkości) napędy spalinowe dzisiejszej drugiej ery szybko i już dawno temu powinny być pozastępowane napędami następnych er technicznych, jeśli świadomość i wiedza ludzi NIE ulegnie zmianie wszyscy raczej nawzajem się powytruwamy spalinami zamiast podjąć wdrażanie napędów następnych er - jaką to groźbę doskonale nam ilustrują dotychczasowe "osiągnięcia" dzisiejszych przywódców państw w eliminowaniu zagrożenia jakie wnosi szybko postępujące psucie przez ludzi klimatu swej żywicielki Ziemi. Ponadto, ta zdolność napędów spalinowych drugiej ery do powodowania zniszczeń i chorób, w połączeniu z "zapowiedzią" istnienia "trzeciej ery technicznej ludzkości" w postaci "silnika elektrycznego" wynalezionego jeszcze w 1836 roku, praktycznie oznacza, że wyniszczające ludzkość i naturę "napędy drugiej ery technicznej" mają też spełniać dodatkową funkcję "urządzeń testujących" gotowość i zdolność całej obecnej ludzkości do przekładania dobra grupowego nad egoistycznym dobrem własnym nielicznych swych indywiduów i rządzących elit. Ta zaś ich dodatkowa funkcja boskiego "testu przed-zasądzeniem" oznacza, że od tego co ludzie spowodują owymi napędami będzie zależało czy ludzkość może kontynuować swą obecną formę istnienia, czy też musi przejść kilka drastycznych i wysoce dla ludzi bolesnych transformacji - dwie najważniejsze z których opisałem m.in. w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie "evolution_pl.htm", oraz na całej stronie o nazwie "2030.htm" (patrz też w YouTube film o tytule "Zagłada ludzkości 2030" wyszukiwany np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ).

 

Oczywiście, wszystko-wiedzący Bóg dawno temu przewidział, że zachłanność i rządza władzy zaledwie grastki ludzi z grona elit rządzących, będą blokowały dostęp całej ludzkości do er technicznych wyższych niż obecna druga era. Dlatego jeszcze w starożytności Bóg wprowadził do Biblii liczne ostrzeżnia, w rodzaju tego skierowanego do kapłanów którzy "odrzucają wiedzę" (tj. tych kapłanów jakich opisałem we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony "propulsion_pl.htm"), oraz tego skierowanego do wszystkich ludzi którzy "wyniszczają ziemię" (tj. do ludzi opisanych w punktach #T1, #U1 mojej strony o nazwie "woda.htm", oraz na całej stronie o nazwie "2030.htm"). Ostrzeżenia te należy brać bardzo poważnie, bowiem Bóg NIE ostrzega bez wyciągania potem zapowiedzianych konsekwencji.

 

W trakcie trwania "drugiej ery technicznej" do chwili obecnej wynalezione już zostały niemal wszystkie napędy jakie w erze tej daje się zbudować. Tyle, że niektóre z nich pomimo zostania wynalezionymi, narazie NIE zostały zbudowane. Jednym z takich już wynalezionych, jednak jeszcze NIE budowanych napędów drugiej ery technicznej, są "sterowalne balony" na podgrzewane powietrze napędzane siłami odrzutu - jakie ja wynalazłem w pierwszych latach po stworzeniu swych Tablic Cykliczności i jakie opisywałem w swych pierwszych publikacjach. W porównaniu z używanymi do dzisiaj balonami na podgrzewane powietrze - które nadal budowane są tylko jako prymitywne, niesterowalne "pseudo-pędniki", te "sterowalne balony" jakie ja wynalazłem reprezentują sobą technicznie bardziej już zaawansowane urządzenia napędowe drugiej ery, bowiem są już łatwo sterowalnymi i ogromnie prostymi w konstrukcji "sterowalnymi pędnikami". (Odnotuj, że w balonach pogrzewanie powietrza także można dokonywać prądem elektrycznym zamiast spalinami - co po zbudowaniu moich lekkich "Komór Oscylacyjnych", jakie są zdolne do akumulowania nieograniczonych ilości energii elektrycznej, zaś jakie opisałem szerzej na stronie "oscillatory_chamber_pl.htm", dostarczy ludzkości łatwy do budowy i obsługi oraz czysty dla naturalnego środowiska rodzaj sterowalnego napędu latającego.) Innym, też wynalezionym przeze mnie takim nadal niezbudowanym napędem, był "latający rower". Kiedyś zamierzałem nawet sam go zbudować aby wygrać wówczas uważany za niemożliwy do wygrania konkurs wynalazczy jaki oferował wysoką nagrodę pieniężną osobie która w przeciągu roku zbuduje napędzane ludzkimi mięśniami urządzenie latające zdolne obukierunkowo przelecieć wyznaczoną przez tych organizatorów odległość (bodajże jednego kilometra). Konkurs ten został ogłoszony w Auckland (Nowa Zelandia) wkrótce po mojej emigracji do owego kraju - czyli w czasach kiedy taka nagroda pieniężna znacząco ułatwiłaby moje twarde życie. Projekt mojego "latającego roweru" jaki przygotowałem na ów konkurs był rodzajem "balonu-sterowca" o generalnym kształcie "ogona samolotowego" (tj. umożliwiającego łatwe sterowanie kierunkiem jego lotu), zapełnionego helem i napędzanego śmigłem - które to śmigło, podobnie jak koła w rowerze, miało być napędzane pedałami. Niestety, mój los i przeznacznie najwyraźniej nakazujące abym NIE był wynagrodzony finansowo za nic co nowego sam intelektualnie stworzyłem (ten mój los opisałem, między innymi, w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie "eco_cars_pl.htm") w połączeniu z chronicznym w kulturze angielskojęzycznej "niedotrzymywaniem słowa" w sprawach wypłacania należnej komuś nagrody, spowodował, że kiedy zapytałem ogłaszających konkurs o mniej jasne dla mnie szczegóły wymogów regulaminu ich konkursu, ci natychmiast zmienili swe wymogi - w nowej ich wersji ogłaszając, iż budowane urządzenie latające NIE może być typu lżejszego od powietrza (czyli NIE może być np. rodzajem "roweru" podobnego do "sterowca"). W wyniku tej zmiany wymogów musiałem zrezygnować z wzięcia udziału w owym konkursie. Dobrze też się stało, że najpierw sprawdziłem organizatorów owego konkursu swym zapytaniem, bowiem gdybym podjął budowę swego "latającego roweru", wówczas spędziłbym około roku życia na jego zbudowanie, zaś osądzając po reakcji organizatorów na moje zapytanie - nagrody i tak by mi odmówili pod jakimś tam pretekstem (tak jak stało się z owymi 10000 funtów nagrody za wyjaśnienie pochodzenia "kręgów zbożowych", jakiej wypłacenia odmówili mi właściciele angielskiej "Sunday Mirror" - które to zdarzenie też opisałem w powyższym punkcie #D2.1 z "eco_cars_pl.htm").

 

Podsumowując niniejszy wpis #317 (oraz punkt #J4.2 strony "propulsion_pl.htm"), obecnie panująca na Ziemi "druga era techniczna" jest najbardziej krytyczna dla dalszych losów dzisiejszej formy ludzkości. Wszakże elity rządzące i owe kierowane przez nie potężne instytucje jakie blokują upowszechnianie faktycznego postępu i prawdy pozwalających na nasz awans do "trzeciej ery technicznej", narazie zdają się uparcie kontynuować "zaduszanie" dzisiejszej cywilizacji aż do końca jej istnienia, zamiast przełożyć "dobro ogółu nad swoją własną zachłannością". Od tego zaś, co dalej one uczynią, zależy czy będziemy dalej istnieli w obecnej formie, czy też Bóg będzie zmuszony nas przetransformować w coś zupełnie odmiennego. Wiedza, idee i prawdy wymagane dla naszego awansu do następnej, "trzeciej ery technicznej ludzkości" istnieją wszakże i są dostępne od wielu już lat. Problem polega jedynie na tym, iż ci nieliczni co utrzymują władzę nad resztą z nas bardzo krótkowzrocznie oraz ze szkodą także i dla siebie samych NIE pozwalają na wprowadzanie tej wiedzy, idei i prawd do powszechnej wiadomości i do użytku wszystkich ludzi. Tym zaś swym postępowaniem uniemożliwiają naszej cywilizacji awans do owej zbawiennej "trzeciej ery technicznej". Łatwo też o tym się przekonać. Wystarczy wszakże odnotować, że chociaż przekroczyliśmy już "punkt braku powrotu", ciągle elity rządzące zamiast "działania" nadal karmią nas obietnicami i niekończącymi się "negocjacjami" jakie notorycznie NIE przynoszą użytecznych owoców (patrz wersety 7:17-19 z bibilijnej "Ew. w/g Św. Mateusza").

 

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

 

* * *

 

Powyższy wpis #317 jest adaptacją treści punktu #J4.2 z mojej strony internetowej o nazwie "propulsion_pl.htm" (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami: 

http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm

http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm

http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm

http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

 

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "propulsion_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

 

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #317, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej "totaliztycznej nauki", wysoce moralnej "filozofii totalizmu", czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com

https://kodig.blogi.pl

https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )

Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

 

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej "Ewangelii w/g św. Jana" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

 

Z totaliztycznym salutem,

Dr inż. Jan Pająk

 

kodig : :